MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET"

Transkript

1 MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET

2

3 Obsah Content Vítejte v Business Lease! Welcome to Business Lease! Pohotovostní manuál Emergency Manual Servis, údržba a opravy Service, maintenance and repairs Pneumatiky Tyres Pojistné události nehody Insurance Incidents Silniční asistence Roadside Assistance Odcizené vozidlo Vehicle Theft Ukončení leasingu vozidla Vehicle Return

4 Index

5 Vítejte v Business Lease! Welcome to Business Lease! Obsah

6 Index

7 Vítejte v Business Lease! Úvod Kontaktní údaje Welcome to Business Lease! Introduction Contact details Obsah

8 Index Dear client, dear driver! We are grateful that you drive a car provided by Business Lease and we wish you many safe and comfortable kilometres. It is our objective at Business Lease to provide you with all the support and care necessary to make your journeys as pleasant as possible. The information you need to be able to benefit from all our services can be found in this Driver s Manual. It contains information about which services are available and how to proceed in various situations. If you need to contact our specialists on our Hotline operating 24 hours a day, 7 days a week, you can reach them on the following number: Hotline for technical enquiries (breakdowns, immobility of the vehicle) and for insured incidents (accident, theft, damage to the vehicle): Road Assistance: Call the number on the assistance card with which the vehicle was handed over to you. The number and type of assistance is indicated on the card. Europ Assistance: Standard: VIP: ÚAMK: Standard: VIP: T-Mobile: O2: When calling the road assistance line you may need to be patient. There may be other clients of Business Lease who phoned before you waiting to be connected. Please wait until you are put through. By disconnecting and re-dialling you will again be placed at the end of the queue. You can also reach us at any of our three locations during business hours: Prague: Tel.: Fax: Radlická 714/113a, Prague 5, Brno: Tel.: Fax: Spielberk Office Centre, Holandská 1, Brno, , Czech Republic Ostrava: Tel.: Fax: Atlas Business Centrum, Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava Have a safe journey, Elias Drakopoulos Managing Director

9 Vážený kliente, vážený řidiči! Jsme potěšeni, že řídíte vůz společnosti Business Lease s. r. o. a přejeme Vám, aby Vaše kilometry ubíhaly bezpečně a v co největším pohodlí. To je cílem služeb společnosti Business Lease s. r. o., jež jsou pro Vás a Váš vůz připraveny a jsou součástí operativního leasingu. Soubor informací, jež potřebujete znát ke správnému využití našich služeb, naleznete v tomto manuálu pro řidiče. Obsahuje informace jak postupovat v různých situacích a také jaké služby můžete využívat. V případě potřeby vždy kontaktujte naše specialisty na naší Hotline jež je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu: Hotline pro technické dotazy (poruchy, nepojízdnost vozidla) a pro pojistné události (havárie, odcizení, poškození vozidla): Silniční asistenční služba: Volejte číslo asistence, s jejíž kartou Vám vozidlo bylo předáno. Číslo i typ asistence je uveden na kartě. Europ Assistance: Standard: VIP: ÚAMK: Standard: VIP: T-Mobile: O2: Při volání na číslo silniční asistence prosím buďte trpěliví. Před Vámi mohou být další klienti Business Lease s. r. o. čekající na spojení. Vyčkejte prosím, až budete spojeni. Přerušením spojení a opětovným voláním se zařadíte až za posledního volajícího. Kontakt do společnosti Business Lease s. r. o.: Praha: Tel.: Fax: Radlická 714/113a, Praha 5, Brno: Tel.: Fax: Spielberk Office Centre, Holandská 1, Brno, , Czech Republic Ostrava: Tel.: Fax: Atlas Business Centrum, Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava Obsah S přáním šťastné cesty Elias Drakopoulos Managing Director

10 Index

11 Pohotovostní manuál Emergency Manual Obsah

12 Index

13 Pohotovostní manuál Co dělat v případě Pohotovostní čísla Co dělat a čeho se vyvarovat Emergency Manual What to do in case of Emergency numbers Do s and don ts Obsah

14 WHAT TO DO IN CASE OF... Regular service/ maintenance Contact in advance the fleet manager in your company to arrange service or maintenance in the nearest authorized service center. Please pay attention to scheduled maintenance (oil exchanges, tyre exchanges, mileage related car inspections and others). In case your car has a minor defect that does not impact driveability, please contact the fleet manager in your company to arrange immediate service for you. Car malfunction/ failure Call road assistance to arrange repair, towing or replacement car.* Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing vehicle! Tyre damage Car accident (crash) Stolen car Call road assistance to arrange repair on the spot or towing to the nearest tyre service*. Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing vehicle! 1. Call Police 158 in cases described in section Insurance Incidents. 2. In case of injury call ambulance If neccessary call firefighters Then call road assistance if needed.* 5. Call the Business Lease Hotline and let us know what happened Write down all data about accident (date, time, place, other cars Registration Number, other drivers ID s, insuance contract numbers etc.) Always wear reflective jacket while on or near the road! Call the police in any case! Ask for a police report! 1. Call police immediately Call Business Lease Hotline to announce a stolen car and to arrange a replacement car Please ask for a police report. Autocrime, stolen luggage or car equipment 1. Call police immediately Call road assistance to arrange repair or replacement car.* 3. Call Business Lease Hotline and let us know what happened Important! Please call police and our Hotline even if autocrime was only in the stage of attempt. To get expenses reimbursed by the insurance company, we need a police report. You run out of fuel Call road assistance or walk to the nearest fuel station.* Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing vehicle! Index Road offence Be cooperative. Try to solve the problem on the spot as fines awarded in administrative procedure are usually higher. Fines in the Czech Republic can reach up to CZK on the spot and up to CZK in administrative procedure. Police can also withhold your driving license in certain cases, regardless of your nationality. Loss or theft of Registration Number or registration papers In case of loss or theft of both Registration Number or registration papers, please contact the Business Lease Hotline who will advise you on how to proceed. Business Lease will organize replacements for you. In case of new Registration Number we will also arrange for you to receive new registration papers. You will also need to contact the Police, except in cases where only a single number plate was lost or stolen Retention of registration papers In case the police retain the registration papers, as may happen following an accident, you will receive a temporary document allowing you to continue on to your destination, assuming the vehicle is driveable. In such cases please contact the Business Lease Hotline for information on next steps. *) road assistance phone number on the following page

15 CO DĚLAT V PŘÍPADĚ Pravidelný servis/údržba Kontaktujte předem správce vozového parku či osobu odpovědnou za kontakt s Business Lease ve Vaší firmě, aby mohl být zajištěn servis nebo údržba v nejbližším autorizovaném servisním centru. Věnujte prosím pozornost plánované údržbě (výměny oleje, výměny pneumatik, prohlídky vozu ve vztahu k počtu najetých km a další). V případě malé závady vozu, která neovlivní schopnost jízdy vozu, kontaktujte správce vozového parku či osobu odpovědnou za kontakt s Business Lease ve Vaší firmě, aby Vám mohl zajistit bezodkladný servis. Závada/ porucha vozu Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy, odtahu nebo náhradního vozu.* Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu! Poškození pneumatik Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy na místě nebo odtažení do nejbližšího pneuservisu.* Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu! Dopravní nehoda Odcizení vozu Vandalismus, odcizená zavazadla nebo zařízení vozu 1. Zavolejte policii: 158 v případech popsaných v kapitole Pojistné události - nehody. 2. V případě zraněných osob zavolejte záchrannou službu: V případě potřeby zavolejte hasiče: Poté zavolejte silniční asistenční službu: (pokud je to potřeba).* 5. Zavolejte Business Lease Hotline a informujte nás, co se stalo. 6. Sepište všechny údaje o dopravní nehodě (datum, čas, místo, RZV (Registrační značka vozidla, dále jen RZV) ostatních vozů, číslo ŘP ostatních řidičů, čísla pojistných smluv atd.). Pokud stojíte na silnici, noste vždy reflexní vestu! V každém případě volejte policii a žádejte policejní protokol. 1. Okamžitě volejte policii: Zavolejte Business Lease Hotline pro nahlášení odcizení vozidla a pro zajištění náhradního vozu: Vyžádejte si prosím policejní protokol. 1. Okamžitě volejte policii: Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy nebo náhradního vozu.* 3. Zavolejte Business Lease Hotline a informujte nás o události: Důležité! Prosím volejte policii a náš Hotline i v případě, že došlo pouze k pokusu o vloupání. K proplacení události pojišťovnou je nezbytné dodat policejní protokol. Nedostatek pohonných hmot Zavolejte silniční asistenční službu: dojděte k nejbližší čerpací stanici.* Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu! Silniční přestupek Spolupracujte. Snažte se vyřešit problém na místě, pokuty uložené administrativní cestou jsou obvykle vyšší. Pokuty v České republice mohou dosáhnout Kč na místě a až Kč administrativní cestou. Policie Vám rovněž může v určitých případech odejmout řidičský průkaz bez ohledu na Vaši národnost. Obsah Ztráta či odcizení RZV a dokladů k vozidlu Při ztrátě či odcizení jedné či obou RZV nebo dokladů k vozidlu prosím kontaktujte vždy Business Lease Hotline a konzultujte postup. Business Lease zajistí nové RZV či doklady k vozidlu. V případě nové RZV zajistí i související změny v dokladech k vozidlu. Při ztrátě/odcizení obou RZV či ztrátě/odcizení Osvědčení o registraci vozidla je zároveň třeba informovat Policii ČR. Odebrání Osvědčení o registrace vozidla Pokud Policie ČR odebere řidiči Osvědčení o registraci vozidla (např. pro poškození vozidla), vystaví policista zároveň tzv. doklad na dojetí. V takovém případě prosím ihned kontaktujte Business Lease Hotline a konzultujte další postup. *) telefonní čísla na silniční asistenci naleznete na následující straně

16 Emergency numbers: The following numbers work regardles of availability of GSM cellular network, phone type, phone being locked or unlocked, without PIN being entered and also with locked keypad. You should be able to dial these numbers literally from any phone. European emergency number: 112 (we cannot guarantee availability in all areas of CZ) Police: 158 Ambulance: 155 Firefighters: 150 Municipal Police: 156 Calling emergency number When calling emergency number, please follow these rules: 1. Tell the operator your name and where you are located. 2. Tell the operator what happened. 3. Tell the operator if there are any injured people and how many. 4. Tell the operator if there is any fire. 5. Answer any operator questions. 6. Do not hang up until asked by the operator! Please be as calm as possible, be patient and cooperative! Try not to call anywhere for a few minutes after calling an emergency number, as the operator may call you back and ask you for further assistance! Numbers to receive help: Index Business Lease Hotline: Hotline for car malfunction/failure and for insurance cases (accidents, car crimes): Road Assistance: Call the number on the assistance card with which the vehicle was handed over to you. The number and type of assistance is indicated on the card. Europ Assistance: Standard: VIP: ÚAMK: Standard: VIP: T-Mobile: O2: If you call Business Lease Assistance number, you will be connected with a Business Lease operator. If you call , please, be patient. There can be a number of other drivers waiting for connection before you. You are in the queue and will be connected as soon as possible.

17 Pohotovostní čísla: Následující čísla jsou dostupná bez ohledu na dostupnost GSM sítě, typ telefonu, zablokovaný nebo odblokovaný telefon bez vstupního PIN a rovněž se zablokovanou klávesnicí. Měli byste být schopni vytočit tato čísla doslova z jakéhokoliv telefonu. Evropské pohotovostní číslo: 112 (nemůžeme garantovat dostupnost ve všech oblastech ČR) Policie: 158 Záchranná služba: 155 Hasiči: 150 Městská policie: 156 Volání pohotovostních čísel Pokud voláte nějaké pohotovostní číslo, prosím následujte tyto pokyny: 1. Sdělte operátorovi Vaše jméno a kde se nacházíte. 2. Sdělte operátorovi, co se stalo. 3. Sdělte operátorovi, zda jsou na místě zranění lidé, a kolik. 4. Sdělte operátorovi, zda na místě hoří. 5. Odpovězte na jakoukoliv otázku operátora. 6. Nezavěšujte, dokud k tomu nejste vyzváni operátorem! Prosím zachovejte klid, jak to jen půjde, buďte trpěliví a spolupracujte! Několik následujících minut po rozhovoru s operátorem nikam nevolejte, pohotovostní operátor by Vám mohl zavolat zpět a požádat Vás o další asistenci! Čísla k vyžádání pomoci: Business Lease Hotline: Hotline pro závady/poruchy vozu a pro pojistné případy (nehody, vandalismus): Silniční asistenční služba: Volejte číslo asistence, s jejíž kartou Vám vozidlo bylo předáno. Číslo i typ asistence je uveden na kartě. Europ Assistance: Standard: VIP: ÚAMK: Standard: VIP: T-Mobile: O2: Pokud voláte linku Business Lease assistance , budete spojeni s operátorem Business Lease. Voláte-li linku , buďte prosím trpěliví. Před Vámi mohou čekat na spojení další řidiči. Jste v pořadí, a jakmile se dostanete na řadu, budete okamžitě spojeni. Obsah

18 DOS AND DON TS Do! 1. Pay attention to your own security first! 2. When staying on the road always wear reflective jacket! 3. Obey traffic rules, drive carefully! 4. Memorize emergency phone numbers: Police 158 Ambulance 155 Firefighters 150 Municipal Police Always check if your car is properly secured when leaving the car! 6. When driving long distances, take frequent breaks! Do not! 1. Overestimate yourself! 2. Take hitchhikers! 3. Lend your car to people you do not know well and to people who do not hold a proper driving license! Other questions? Please contact your Fleet Manager who will provide you with detailed information regarding proper procedures related to your car. Index

19 CO DĚLAT A ČEHO SE VYVAROVAT Co dělat? 1. Věnujte především pozornost vlastní bezpečnosti! 2. Pokud stojíte na silnici, vždy noste reflexní vestu! 3. Dodržujte silniční předpisy, jezděte opatrně! 4. Naučte se nazpaměť pohotovostní telefonní čísla: policie 158 záchranná služba 155 hasiči 150 městská policie Vždy zkontrolujte, zda je Vaše auto řádně zabezpečeno, když ho opouštíte! 6. Pokud řídíte na dlouhé vzdálenosti, pravidelně odpočívejte! Čeho se vyvarovat? 1. Přeceňování svých sil a schopností! 2. Vození stopařů! 3. Zapůjčení vozu osobám, které dobře neznáte, a všem, kdo nemají řádné řidičské oprávnění!! Další otázky? Kontaktujte prosím Vašeho Správce vozového parku (Car Fleet Manager), který Vám poskytne detailní informace ohledně řádných procedur týkajících se Vašeho vozu. Obsah

20 Index

21 Servis, údržba a opravy Service, maintenance and repairs Obsah

22 Index

23 Servis, údržba a opravy Pravidelné servisní prohlídky vozidla Předání vozidla do servisu a jeho vyzvednutí Náhradní vozidlo po dobu údržby či opravy vozidla Service, maintenance and repairs Regular service Putting the vehicle in for servicing and its collection Replacement vehicle during the period of maintenance or repair of the vehicle Obsah

24 DURING THE LIFETIME OF THE VEHICLE VARIOUS SERVICE INTERVENTIONS WILL BE NECESSARY Regular service Regular service as prescribed by the manufacturer The service intervals prescribed by the manufacturer are detailed in the materials of the manufacturer which you were supplied with when you received the vehicle (service book, car operating manual). The prescribed intervals must be adhered to in order to maintain the vehicle in proper functioning order. If the service schedule is not adhered to then various warranties may become invalid. The permissible tolerance is plus or minus km. Replacement of worn parts Parts and accessories may over time suffer from wear and tear and require replacement. It is necessary that they be replaced in order to maintain the vehicle functioning properly and safely. This includes, but is not limited to, various fluids, brake parts, wipers, etc. Repairs It may unfortunately occur that faults arise which interfere with proper functioning of the vehicle. It is often the case that these faults are covered by manufacturer s warranties. All service work must be carried out exclusively by preferred service partners. The current list of preferred service partners can always be found quickly at the site Service Locator. A printed list of preferred contractors, valid as of the date of publication, is also attached to this driver s manual. Index If you want to request the provision of a replacement vehicle during service inspections / repairs, or pick-up /delivery of vehicles after completion of the service operation, select your preferred service partner using the search service, which provides information about the range of services provided. For cars equipped with additionally installed electronic or mechanical passive security device, it is necessary to also order an inspection of the functioning of the given device with each regular check-up (does not apply for active security systems).

25 V PRŮBĚHU POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA JE NUTNÉ PROVÁDĚT NA VOZIDLE Pravidelné servisní prohlídky vozidla Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem Výrobcem předepsané intervaly údržby vozidel jsou uvedeny v materiálech výrobce, které uživatel získává při předání vozidla (servisní knížka, manuál k obsluze vozidla). Předepsané intervaly musí být dodrženy z důvodů správné funkce vozidla i kvůli možnosti eventuálního uplatnění oprav zdarma u poruch v záruční době! Povolená tolerance je plus minus km Údržbu, výměnu dílů a servis v rámci provozního opotřebení vozidla Díly a příslušenství podléhající provoznímu opotřebení je nutné kontrolovat a měnit dle jejich aktuálního stavu tak, aby byly vždy zachovány všechny funkce nutné k celkovému chodu vozidla a bezpečnosti jeho provozu (provozní kapaliny, brzdy, stěrače atd.). Opravy Případné poruchy a problémy se standardním fungováním vozidla řeší opravou autorizované servisy výrobce vozidla v rámci záručních podmínek. Veškeré servisní úkony musí být prováděny výhradně u preferovaných servisních partnerů. Vždy aktuální seznam preferovaných servisních partnerů můžete rychle vyhledat na stránkách v aplikaci Vyhledávač servisů. Tištěný seznam preferovaných smluvních partnerů, platný ke dni vydání, je zároveň přílohou tohoto Manuálu pro řidiče. V případě Vašeho požadavku na poskytnutí náhradního vozidla v průběhu servisní prohlídky/opravy či vyzvednutí vozidla a přistavení zpět po provedeném servisním úkonu, vyberte preferovaného servisního partnera pomocí aplikace Vyhledávač servisů, která obsahuje informace o rozsahu poskytovaných služeb. Obsah U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným elektronickým nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením, je třeba při každé pravidelné prohlídce objednat také kontrolu správné funkce daného zařízení (neplatí pro aktivní vyhledávací systémy).

26 Putting the vehicle in for servicing and its collection When putting the vehicle in for servicing, please fill in the Order Form Maintenance and Repairs and present the service book of the car. When the dealer prepares the order he is to set the estimated price and completion date of the servicing work. The dealer will contact Business Lease and request approval for the servicing work. He will enter the approval number in the mentioned Business Lease form or directly on the job sheet. In cases of regular maintenance of warranty claims, when collecting the vehicle please check whether an entry was made in the service books (except vehicles that have service books electronically stamped)! Replacement vehicle needed due to unexpected failure If Roadside Assistance is included in your contract, then in the case of your car not being driveable, upon your car being collected by the Roadside Assistance service you can use the option of a free loan vehicle for 5 to 10 days free of charge (depending on the type of assistance program you use). Note: If you do not use the provided Roadside Assistance service and deliver the car to a repair shop yourself, you will lose the right to these 5 to 10 free days. Please call the Roadside Assistance service! Whilst we always aim to provide a vehicle in the same category as the vehicle you drive, it may happen that you receive a vehicle from a lower category. The priority is to maintain your immediate mobility in each situation. If a Replacement Vehicle is included in your contract, it is possible to either use a vehicle from the dealer who will be servicing your vehicle or arrange a vehicle through your contact person at Business Lease. Index

27 Předání vozidla do servisu a jeho vyzvednutí Při předávání vozidla do servisu prosím vyplňte Objednávkový list Údržba a opravy a předložte servisní knížku vozidla. Při sepisování zakázky je povinností dealera stanovit předpokládanou cenu a termín dokončení servisního úkonu. Dealer zkontaktuje Business Lease a vyžádá si schválení servisního úkonu. Schvalovací číslo zapíše do již zmíněného formuláře Business Lease nebo přímo na zakázkový list. V případě pravidelné servisní prohlídky nebo opravy během záruky prosím zkontrolujte, zda byl servisem proveden zápis do servisní knížky vozidla (mimo vozidla, která mají vedenu servisní knihu elektronicky)! Náhradní vozidlo v případě nečekané poruchy Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek Asistenční silniční služba, pak můžete v případě, kdy je Vaše vozidlo nepojízdné, využít při jeho odtahu asistenční silniční službou možnost zapůjčení vozidla na dobu max. 5/10 dní zdarma (dle typu Vámi využívaného asistenčního programu). Poznámka: Jestliže nevyužijete Asistenční silniční službu a vozidlo zavezete do servisu sami, ztrácíte nárok na těchto 5/10 dnů náhradního vozidla zdarma. Prosím volejte Asistenční silniční službu! Náhradní vozidlo je poskytnuto ve stejné nebo nižší kategorii. Prioritou je zachování Vaší okamžité mobility v každé situaci. Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek služba Náhradní vozidlo, lze využít zapůjčení vozidla od servisu, který bude Vaše vozidlo opravovat nebo se o náhradním vozidle domluvit s Vaší kontaktní osobou v Business Lease. Obsah

28 Index

29 Pneumatiky Tyres Obsah

30 Index

31 Pneumatiky Kdy vyměnit pneumatiky Smluvní pneuservisy Předání vozidla do pneuservisu Tyres When to exchange tyres Tyre servicing garages under contract Putting the vehicle into a tyre servicing garage Obsah

32 TYRES When to exchange tyres (winter and summer): Tyres have worn down to 2 mm of tread (statutory limit is 1.6 mm). For winter tyres, please follow the regulation in force, and the statutory regulation. Irreparable damage to the tyre. Exchange of summer for winter tyres and vice-versa. Please make sure that winter tyres are fitted on the vehicle no later than November 1 of the given year. Summer tyres to be fitted since April 1st of the following year. Please respect the valid regulations and change tyres in time to avoid any potential fines. Tyre servicing garages under contract A current list of preferred tyre services can always be found quickly on the site Service Locator. A printed list of preferred tyre services, valid from the date of publication, is also attached to this driver s manual. Please call to arrange the date and time of delivery of vehicles for tyre service. Early booking of tyre service visits can avoid the onslaught of customers, which happens every year at the beginning of the seasonal exchanges. If your vehicle is fitted with special tyres or wheels (i.e. run-flat, sensors, etc.), it is better to make sure during the telephone call that new tyres are in stock. Tyre defects and damages need to be dealt with immediately. Putting the vehicle into a tyre servicing garage Index When putting the vehicle in for tyre servicing, please fill in the Order Form Maintenance and Repairs. If it concerns damage to the tyre, please enter the depth of the tread on the tyre. In the case of the exchange of summer for winter tyres and vice-versa it is possible to have the tyres stored. If you make use of this service please keep safe the storage note which you will receive. You will need it when replacing your tyres.

33 PNEUMATIKY Kdy vyměnit pneumatiky (zimní i letní): Opotřebení letních pneumatik na 2 mm vzorku (zákonný limit je 1,6 mm). U zimních pneumatik postupujte v souladu s aktuální vyhláškou či zákonnou vyhláškou. Neopravitelné poškození pneumatiky. Výměna pneumatik letních za zimní a naopak. Dbejte, aby zimní pneumatiky byly na vozidle nejpozději k 1. listopadu daného roku. Letní pneumatiky pak od 1. dubna následujícího roku. Upravuje-li termín pro výměnu zimních pneumatik za letní vyhláška, postupujte prosím v souladu s vyhláškou. Smluvní pneuservisy Vždy aktuální seznam preferovaných pneuservisů můžete rychle vyhledat na stránkách v aplikaci Vyhledávač servisů. Tištěný seznam preferovaných pneuservisů, platný ke dni vydání, je zároveň přílohou tohoto Manuálu pro řidiče. Telefonicky prosím dohodněte termín a čas přistavení vozidla do pneuservisu. Včasnou rezervací termínu a návštěvou pneuservisu se můžete vyhnout náporu zákazníků, který každým rokem nastává těsně na začátku období sezónních výměn. Je-li Vaše vozidlo vybaveno speciálními pneumatikami, je lépe předem se telefonicky ujistit, zda jsou tyto pneumatiky skladem. Defekty pneumatik je třeba řešit urychleně (nejlépe v den poškození). Předání vozidla do pneuservisu Při předávání vozidla do pneuservisu prosím vyplňte Objednávkový list Údržba a opravy. Obsah Jde-li o poškození pneumatiky, prosím zapište hloubku vzorku. V případě výměny letních pneumatik za zimní a naopak je možné nechat pneumatiky též uskladnit. Využijete-li této služby, uschovejte prosím pečlivě tzv. skladový list, jenž obdržíte. Budete jej potřebovat při další výměně pneumatik.

34 Index

35 TELEFONNÍ SEZNAM Best Drive Město a název servisu PSČ Ulice Telefon Benešov - ContiTrade Services s.r.o Ke studánce Benešov nad Ploučnicí - Jaroslav Němec Boženy Němcové Bludov - PNEUCENTRUM MATĚJ BLUDOV, s.r.o Lázeňská Brno - Pneucentrum - Jaroslav Horák Hájecká Brno - Pneucentrum - Jaroslav Horák Hradecká Brno - VEHAR Service s.r.o Gajdošova Brno - Pneuservis Bílý & syn s.r.o Kamenice Brno - Horní Heršpice - ContiTrade Services s.r.o Kšírova Brno - Ivanovice - ContiTrade Services s.r.o Černohorská Brno - Kohoutovice - PNEU PLUS s.r.o Libušino údolí Brno - Štýřice - ContiTrade Services s.r.o Opavská 801/8a Brno - Královo pole - ContiTrade Services s.r.o Herčíkova 246/1a Brno - Lesná - ContiTrade Services s.r.o Loosova 262/ Bruntál - Tomáš Hurajt Fúgnerova Břeclav - ContiTrade Services s.r.o Lidická Bučovice - Zdeněk Reiter Urbáškova Cerhovice - Jiří Hochman - pneuservis Cerhovice Česká Lípa - Zdeněk Tůma května Česká Ves - AUTO-HOBBY,spol. s r.o Jesenická České Budějovice - ContiTrade Services s.r.o Pekárenská Český Těšín - VOP GROUP, s.r.o Lipová ulice 1128, areál VOP Dačice - KARLOV, a.s Učňovská 533/V Děčín - Zdeněk Tůma Benešovská Dobříš - AUTOSALON ŠINÁGL s.r.o Pražská Domažlice - Ing. Jan Pauler - PNEUSERVIS Pod Dubinou Jana Procházky Frenštát pod Radhoštěm - David Patala Záhuní Frýdek - Místek - ContiTrade Services s.r.o Příborská 2256, areál Tesco Frýdek - Místek - PNEU PLUS s.r.o J. Opletala Fulnek - ContiTrade Services s.r.o Fučíkova Havířov - ContiTrade Services s.r.o Frýdecká Havířov - Město - PNEU PLUS s.r.o Astronautů 7/ Havlíčkův Brod - ContiTrade Services s.r.o Havířská Havlíčkův Brod - ContiTrade Services s.r.o Havířská Hlinsko v Čechách - P Z P MERLIN s.r.o Poličská Hlučín - Autocentrum PIERAN s.r.o Markvartovická 1869/ Hodonín - ContiTrade Services s.r.o Tyršova Hodonín - PNEU PLUS s.r.o Brněnská Horní Počaply - Ilona Tomková Horní Počaply Hořice v Podkrkonoší - Josef Lejsek Husova Hradec Králové - ContiTrade Services s.r.o Stavební ulice, Skladová oblast Pouchov Hradec Králové - ContiTrade Services s.r.o Akademika Bedrny 89/ Hranice - PP AUTOCENTRUM, s.r.o Tř. 1. máje Humpolec - Jan Neubauer Komorovice Cheb - MAXA PNEU SERVIS Tovární ul Chomutov - ContiTrade Services s.r.o Poděbradova 922/ Chrudim - Marlo AB s.r.o Pardubická Jablonec nad Nisou - PNEU HNÍDEK s.r.o Knoflíková 8a Jemnice - Josef Ambrůz Široká Jičín - ContiTrade Services s.r.o Hradecká Jihlava - ContiTrade Services s.r.o Boženy Němcové Jindřichův Hradec - ContiTrade Services s.r.o Václavská Karlovy Vary - ContiTrade Services s.r.o Teplárenská 404/ Karviná - ContiTrade Services s.r.o Bohumínská 1950/ Kladno - ContiTrade Services s.r.o Unhoštská Kobeřice - SCHINDLER, spol s r.o Slezská Kolín - ContiTrade Services s.r.o Pražská Kopřivnice - Pneuservis Holub, s.r.o Česká Kralovice - SECO Pneu s.r.o Žatecká Kralupy nad Vltavou - ContiTrade Services s.r.o Vodárenská Krnov - TKT s.r.o Partyzánů Kroměříž - PNEU PLUS s.r.o Hulínská Křižanov - PNEUMONT, v.o.s Křižanov Kyjov - PNEU PLUS s.r.o Jungmannova Liberec 9 - Janův Důl - ContiTrade Services s.r.o Americká Litoměřice - Václav Lipš Žalhostice Louny - ContiTrade Services s.r.o ul.5. Května Lovosice - C&S, s.r.o Terezínská 472/ Obsah

Seznam partnerů. ContiTrade Services s.r.o.

Seznam partnerů. ContiTrade Services s.r.o. Seznam partnerů ContiTrade Services s.r.o. ContiTrade Services s.r.o. Ke studánce 2116 256 01 Benešov Jaroslav Němec B. Němcové 702 407 22 Benešov nad Ploučnicí PNEUCENTRUM MATĚJ BLUDOV, s.r.o. Lázeňská

Více

PARTNEŘI CONTIMÁNIE Barum Centrum Praha, s.r.o. Ke studánce 2116 256 01 Benešov 317 723 920 Jaroslav Němec Boženy Němcové 702 407 22 Benešov nad

PARTNEŘI CONTIMÁNIE Barum Centrum Praha, s.r.o. Ke studánce 2116 256 01 Benešov 317 723 920 Jaroslav Němec Boženy Němcové 702 407 22 Benešov nad PARTNEŘI CONTIMÁNIE tel: Barum Centrum Praha, s.r.o. Ke studánce 2116 256 01 Benešov 317 723 920 Jaroslav Němec Boženy Němcové 702 407 22 Benešov nad Ploučnicí 412 586 696 LIŠKA Group, s.r.o. Na Řadech

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Protože pohodlí je pro mě důležité.

Protože pohodlí je pro mě důležité. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože pohodlí je pro mě důležité. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 111 779 vel. 36 42 699 Kč 1 111 780 vel. 36 42 699 Kč 1 111 393 vel. 36 42 999 Kč 1 111 394 vel. 36

Více

Protože léto je tak cool.

Protože léto je tak cool. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože léto je tak cool. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 102 360 vel. 36 42 749 Kč 1 102 968 vel. 36 42 699 Kč 1 102 370 vel. 36 41 699 Kč 1 102 339 vel. 36 42 599.-Kč

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

HPI CZ, spol. s r.o. ITEMA s.r.o. HPI - CZ spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň BRNO OLOMOUC VESELÍ NAD MORAVOU. Obchodní zástupci HPI-CZ

HPI CZ, spol. s r.o. ITEMA s.r.o. HPI - CZ spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň BRNO OLOMOUC VESELÍ NAD MORAVOU. Obchodní zástupci HPI-CZ 1 HPI CZ, spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o. Kotrčova ul. 306, Plotiště, 503 01 Hradec Králové tel.: 495 800 911 12 fax: 495 217 290 e-mail: prodej@hpi-cz.cz HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň Hřbitovní

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Protože bych je ani za nic nevyměnila Kč. Doručení zdarma! každý model.

Protože bych je ani za nic nevyměnila Kč. Doručení zdarma! každý model. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože bych je ani za nic nevyměnila. www.deichmann.com 999.-Kč 1 111 148 vel. 36 41 1 111 339 vel. 36 44 XXL 1 111 322 vel. 36 41 1 111 321 vel. 36 41 1 111 340 vel.

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Protože léto je tak cool.

Protože léto je tak cool. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože léto je tak cool. www.deichmann.com od 1 240 015 vel. 35 41 XXS 699 Kč 1 230 229 vel. 36 41 599 Kč 1 240 052 vel. 36 42 649 Kč 1 240 262 vel. 36 44 XXL 599 Kč

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY ČSOB

BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY ČSOB BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY POČET MĚSTO ULICE KRAJ FUNKCE PŘÍSTUPNOST 1 Benešov Karla Nového 2363 pobočka Středočeský výběrový nonstop 2 Benešov Karla Nového 2363 pobočka Středočeský výběr i vklad nonstop 3

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

EURONICS, Kuřim Legionářská 1265/70 EURONICS, Kyjov - Masarykovo nám. Masarykovo nám. 16 EURONICS, Kyjov - OC Vendo Park Svatoborská 1378 EURONICS,

EURONICS, Kuřim Legionářská 1265/70 EURONICS, Kyjov - Masarykovo nám. Masarykovo nám. 16 EURONICS, Kyjov - OC Vendo Park Svatoborská 1378 EURONICS, Název prodejny Ulice, č.p. EURONICS, Bílovec Slezské nám. 12 EURONICS, Brno - Jánská Jánská 21 EURONICS, Brno - MEDIAHALL Bidláky 20/837 EURONICS, Brno - OC Avion Shopping Park Skandinávská 128/2 EURONICS,

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více