MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET"

Transkript

1 MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET

2

3 Obsah Content Vítejte v Business Lease! Welcome to Business Lease! Pohotovostní manuál Emergency Manual Servis, údržba a opravy Service, maintenance and repairs Pneumatiky Tyres Pojistné události nehody Insurance Incidents Silniční asistence Roadside Assistance Odcizené vozidlo Vehicle Theft Ukončení leasingu vozidla Vehicle Return

4 Index

5 Vítejte v Business Lease! Welcome to Business Lease! Obsah

6 Index

7 Vítejte v Business Lease! Úvod Kontaktní údaje Welcome to Business Lease! Introduction Contact details Obsah

8 Index Dear client, dear driver! We are grateful that you drive a car provided by Business Lease and we wish you many safe and comfortable kilometres. It is our objective at Business Lease to provide you with all the support and care necessary to make your journeys as pleasant as possible. The information you need to be able to benefit from all our services can be found in this Driver s Manual. It contains information about which services are available and how to proceed in various situations. If you need to contact our specialists on our Hotline operating 24 hours a day, 7 days a week, you can reach them on the following number: Hotline for technical enquiries (breakdowns, immobility of the vehicle) and for insured incidents (accident, theft, damage to the vehicle): Road Assistance: Call the number on the assistance card with which the vehicle was handed over to you. The number and type of assistance is indicated on the card. Europ Assistance: Standard: VIP: ÚAMK: Standard: VIP: T-Mobile: O2: When calling the road assistance line you may need to be patient. There may be other clients of Business Lease who phoned before you waiting to be connected. Please wait until you are put through. By disconnecting and re-dialling you will again be placed at the end of the queue. You can also reach us at any of our three locations during business hours: Prague: Tel.: Fax: Radlická 714/113a, Prague 5, Brno: Tel.: Fax: Spielberk Office Centre, Holandská 1, Brno, , Czech Republic Ostrava: Tel.: Fax: Atlas Business Centrum, Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava Have a safe journey, Elias Drakopoulos Managing Director

9 Vážený kliente, vážený řidiči! Jsme potěšeni, že řídíte vůz společnosti Business Lease s. r. o. a přejeme Vám, aby Vaše kilometry ubíhaly bezpečně a v co největším pohodlí. To je cílem služeb společnosti Business Lease s. r. o., jež jsou pro Vás a Váš vůz připraveny a jsou součástí operativního leasingu. Soubor informací, jež potřebujete znát ke správnému využití našich služeb, naleznete v tomto manuálu pro řidiče. Obsahuje informace jak postupovat v různých situacích a také jaké služby můžete využívat. V případě potřeby vždy kontaktujte naše specialisty na naší Hotline jež je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu: Hotline pro technické dotazy (poruchy, nepojízdnost vozidla) a pro pojistné události (havárie, odcizení, poškození vozidla): Silniční asistenční služba: Volejte číslo asistence, s jejíž kartou Vám vozidlo bylo předáno. Číslo i typ asistence je uveden na kartě. Europ Assistance: Standard: VIP: ÚAMK: Standard: VIP: T-Mobile: O2: Při volání na číslo silniční asistence prosím buďte trpěliví. Před Vámi mohou být další klienti Business Lease s. r. o. čekající na spojení. Vyčkejte prosím, až budete spojeni. Přerušením spojení a opětovným voláním se zařadíte až za posledního volajícího. Kontakt do společnosti Business Lease s. r. o.: Praha: Tel.: Fax: Radlická 714/113a, Praha 5, Brno: Tel.: Fax: Spielberk Office Centre, Holandská 1, Brno, , Czech Republic Ostrava: Tel.: Fax: Atlas Business Centrum, Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava Obsah S přáním šťastné cesty Elias Drakopoulos Managing Director

10 Index

11 Pohotovostní manuál Emergency Manual Obsah

12 Index

13 Pohotovostní manuál Co dělat v případě Pohotovostní čísla Co dělat a čeho se vyvarovat Emergency Manual What to do in case of Emergency numbers Do s and don ts Obsah

14 WHAT TO DO IN CASE OF... Regular service/ maintenance Contact in advance the fleet manager in your company to arrange service or maintenance in the nearest authorized service center. Please pay attention to scheduled maintenance (oil exchanges, tyre exchanges, mileage related car inspections and others). In case your car has a minor defect that does not impact driveability, please contact the fleet manager in your company to arrange immediate service for you. Car malfunction/ failure Call road assistance to arrange repair, towing or replacement car.* Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing vehicle! Tyre damage Car accident (crash) Stolen car Call road assistance to arrange repair on the spot or towing to the nearest tyre service*. Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing vehicle! 1. Call Police 158 in cases described in section Insurance Incidents. 2. In case of injury call ambulance If neccessary call firefighters Then call road assistance if needed.* 5. Call the Business Lease Hotline and let us know what happened Write down all data about accident (date, time, place, other cars Registration Number, other drivers ID s, insuance contract numbers etc.) Always wear reflective jacket while on or near the road! Call the police in any case! Ask for a police report! 1. Call police immediately Call Business Lease Hotline to announce a stolen car and to arrange a replacement car Please ask for a police report. Autocrime, stolen luggage or car equipment 1. Call police immediately Call road assistance to arrange repair or replacement car.* 3. Call Business Lease Hotline and let us know what happened Important! Please call police and our Hotline even if autocrime was only in the stage of attempt. To get expenses reimbursed by the insurance company, we need a police report. You run out of fuel Call road assistance or walk to the nearest fuel station.* Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing vehicle! Index Road offence Be cooperative. Try to solve the problem on the spot as fines awarded in administrative procedure are usually higher. Fines in the Czech Republic can reach up to CZK on the spot and up to CZK in administrative procedure. Police can also withhold your driving license in certain cases, regardless of your nationality. Loss or theft of Registration Number or registration papers In case of loss or theft of both Registration Number or registration papers, please contact the Business Lease Hotline who will advise you on how to proceed. Business Lease will organize replacements for you. In case of new Registration Number we will also arrange for you to receive new registration papers. You will also need to contact the Police, except in cases where only a single number plate was lost or stolen Retention of registration papers In case the police retain the registration papers, as may happen following an accident, you will receive a temporary document allowing you to continue on to your destination, assuming the vehicle is driveable. In such cases please contact the Business Lease Hotline for information on next steps. *) road assistance phone number on the following page

15 CO DĚLAT V PŘÍPADĚ Pravidelný servis/údržba Kontaktujte předem správce vozového parku či osobu odpovědnou za kontakt s Business Lease ve Vaší firmě, aby mohl být zajištěn servis nebo údržba v nejbližším autorizovaném servisním centru. Věnujte prosím pozornost plánované údržbě (výměny oleje, výměny pneumatik, prohlídky vozu ve vztahu k počtu najetých km a další). V případě malé závady vozu, která neovlivní schopnost jízdy vozu, kontaktujte správce vozového parku či osobu odpovědnou za kontakt s Business Lease ve Vaší firmě, aby Vám mohl zajistit bezodkladný servis. Závada/ porucha vozu Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy, odtahu nebo náhradního vozu.* Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu! Poškození pneumatik Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy na místě nebo odtažení do nejbližšího pneuservisu.* Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu! Dopravní nehoda Odcizení vozu Vandalismus, odcizená zavazadla nebo zařízení vozu 1. Zavolejte policii: 158 v případech popsaných v kapitole Pojistné události - nehody. 2. V případě zraněných osob zavolejte záchrannou službu: V případě potřeby zavolejte hasiče: Poté zavolejte silniční asistenční službu: (pokud je to potřeba).* 5. Zavolejte Business Lease Hotline a informujte nás, co se stalo. 6. Sepište všechny údaje o dopravní nehodě (datum, čas, místo, RZV (Registrační značka vozidla, dále jen RZV) ostatních vozů, číslo ŘP ostatních řidičů, čísla pojistných smluv atd.). Pokud stojíte na silnici, noste vždy reflexní vestu! V každém případě volejte policii a žádejte policejní protokol. 1. Okamžitě volejte policii: Zavolejte Business Lease Hotline pro nahlášení odcizení vozidla a pro zajištění náhradního vozu: Vyžádejte si prosím policejní protokol. 1. Okamžitě volejte policii: Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy nebo náhradního vozu.* 3. Zavolejte Business Lease Hotline a informujte nás o události: Důležité! Prosím volejte policii a náš Hotline i v případě, že došlo pouze k pokusu o vloupání. K proplacení události pojišťovnou je nezbytné dodat policejní protokol. Nedostatek pohonných hmot Zavolejte silniční asistenční službu: dojděte k nejbližší čerpací stanici.* Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu! Silniční přestupek Spolupracujte. Snažte se vyřešit problém na místě, pokuty uložené administrativní cestou jsou obvykle vyšší. Pokuty v České republice mohou dosáhnout Kč na místě a až Kč administrativní cestou. Policie Vám rovněž může v určitých případech odejmout řidičský průkaz bez ohledu na Vaši národnost. Obsah Ztráta či odcizení RZV a dokladů k vozidlu Při ztrátě či odcizení jedné či obou RZV nebo dokladů k vozidlu prosím kontaktujte vždy Business Lease Hotline a konzultujte postup. Business Lease zajistí nové RZV či doklady k vozidlu. V případě nové RZV zajistí i související změny v dokladech k vozidlu. Při ztrátě/odcizení obou RZV či ztrátě/odcizení Osvědčení o registraci vozidla je zároveň třeba informovat Policii ČR. Odebrání Osvědčení o registrace vozidla Pokud Policie ČR odebere řidiči Osvědčení o registraci vozidla (např. pro poškození vozidla), vystaví policista zároveň tzv. doklad na dojetí. V takovém případě prosím ihned kontaktujte Business Lease Hotline a konzultujte další postup. *) telefonní čísla na silniční asistenci naleznete na následující straně

16 Emergency numbers: The following numbers work regardles of availability of GSM cellular network, phone type, phone being locked or unlocked, without PIN being entered and also with locked keypad. You should be able to dial these numbers literally from any phone. European emergency number: 112 (we cannot guarantee availability in all areas of CZ) Police: 158 Ambulance: 155 Firefighters: 150 Municipal Police: 156 Calling emergency number When calling emergency number, please follow these rules: 1. Tell the operator your name and where you are located. 2. Tell the operator what happened. 3. Tell the operator if there are any injured people and how many. 4. Tell the operator if there is any fire. 5. Answer any operator questions. 6. Do not hang up until asked by the operator! Please be as calm as possible, be patient and cooperative! Try not to call anywhere for a few minutes after calling an emergency number, as the operator may call you back and ask you for further assistance! Numbers to receive help: Index Business Lease Hotline: Hotline for car malfunction/failure and for insurance cases (accidents, car crimes): Road Assistance: Call the number on the assistance card with which the vehicle was handed over to you. The number and type of assistance is indicated on the card. Europ Assistance: Standard: VIP: ÚAMK: Standard: VIP: T-Mobile: O2: If you call Business Lease Assistance number, you will be connected with a Business Lease operator. If you call , please, be patient. There can be a number of other drivers waiting for connection before you. You are in the queue and will be connected as soon as possible.

17 Pohotovostní čísla: Následující čísla jsou dostupná bez ohledu na dostupnost GSM sítě, typ telefonu, zablokovaný nebo odblokovaný telefon bez vstupního PIN a rovněž se zablokovanou klávesnicí. Měli byste být schopni vytočit tato čísla doslova z jakéhokoliv telefonu. Evropské pohotovostní číslo: 112 (nemůžeme garantovat dostupnost ve všech oblastech ČR) Policie: 158 Záchranná služba: 155 Hasiči: 150 Městská policie: 156 Volání pohotovostních čísel Pokud voláte nějaké pohotovostní číslo, prosím následujte tyto pokyny: 1. Sdělte operátorovi Vaše jméno a kde se nacházíte. 2. Sdělte operátorovi, co se stalo. 3. Sdělte operátorovi, zda jsou na místě zranění lidé, a kolik. 4. Sdělte operátorovi, zda na místě hoří. 5. Odpovězte na jakoukoliv otázku operátora. 6. Nezavěšujte, dokud k tomu nejste vyzváni operátorem! Prosím zachovejte klid, jak to jen půjde, buďte trpěliví a spolupracujte! Několik následujících minut po rozhovoru s operátorem nikam nevolejte, pohotovostní operátor by Vám mohl zavolat zpět a požádat Vás o další asistenci! Čísla k vyžádání pomoci: Business Lease Hotline: Hotline pro závady/poruchy vozu a pro pojistné případy (nehody, vandalismus): Silniční asistenční služba: Volejte číslo asistence, s jejíž kartou Vám vozidlo bylo předáno. Číslo i typ asistence je uveden na kartě. Europ Assistance: Standard: VIP: ÚAMK: Standard: VIP: T-Mobile: O2: Pokud voláte linku Business Lease assistance , budete spojeni s operátorem Business Lease. Voláte-li linku , buďte prosím trpěliví. Před Vámi mohou čekat na spojení další řidiči. Jste v pořadí, a jakmile se dostanete na řadu, budete okamžitě spojeni. Obsah

18 DOS AND DON TS Do! 1. Pay attention to your own security first! 2. When staying on the road always wear reflective jacket! 3. Obey traffic rules, drive carefully! 4. Memorize emergency phone numbers: Police 158 Ambulance 155 Firefighters 150 Municipal Police Always check if your car is properly secured when leaving the car! 6. When driving long distances, take frequent breaks! Do not! 1. Overestimate yourself! 2. Take hitchhikers! 3. Lend your car to people you do not know well and to people who do not hold a proper driving license! Other questions? Please contact your Fleet Manager who will provide you with detailed information regarding proper procedures related to your car. Index

19 CO DĚLAT A ČEHO SE VYVAROVAT Co dělat? 1. Věnujte především pozornost vlastní bezpečnosti! 2. Pokud stojíte na silnici, vždy noste reflexní vestu! 3. Dodržujte silniční předpisy, jezděte opatrně! 4. Naučte se nazpaměť pohotovostní telefonní čísla: policie 158 záchranná služba 155 hasiči 150 městská policie Vždy zkontrolujte, zda je Vaše auto řádně zabezpečeno, když ho opouštíte! 6. Pokud řídíte na dlouhé vzdálenosti, pravidelně odpočívejte! Čeho se vyvarovat? 1. Přeceňování svých sil a schopností! 2. Vození stopařů! 3. Zapůjčení vozu osobám, které dobře neznáte, a všem, kdo nemají řádné řidičské oprávnění!! Další otázky? Kontaktujte prosím Vašeho Správce vozového parku (Car Fleet Manager), který Vám poskytne detailní informace ohledně řádných procedur týkajících se Vašeho vozu. Obsah

20 Index

21 Servis, údržba a opravy Service, maintenance and repairs Obsah

22 Index

23 Servis, údržba a opravy Pravidelné servisní prohlídky vozidla Předání vozidla do servisu a jeho vyzvednutí Náhradní vozidlo po dobu údržby či opravy vozidla Service, maintenance and repairs Regular service Putting the vehicle in for servicing and its collection Replacement vehicle during the period of maintenance or repair of the vehicle Obsah

24 DURING THE LIFETIME OF THE VEHICLE VARIOUS SERVICE INTERVENTIONS WILL BE NECESSARY Regular service Regular service as prescribed by the manufacturer The service intervals prescribed by the manufacturer are detailed in the materials of the manufacturer which you were supplied with when you received the vehicle (service book, car operating manual). The prescribed intervals must be adhered to in order to maintain the vehicle in proper functioning order. If the service schedule is not adhered to then various warranties may become invalid. The permissible tolerance is plus or minus km. Replacement of worn parts Parts and accessories may over time suffer from wear and tear and require replacement. It is necessary that they be replaced in order to maintain the vehicle functioning properly and safely. This includes, but is not limited to, various fluids, brake parts, wipers, etc. Repairs It may unfortunately occur that faults arise which interfere with proper functioning of the vehicle. It is often the case that these faults are covered by manufacturer s warranties. All service work must be carried out exclusively by preferred service partners. The current list of preferred service partners can always be found quickly at the site Service Locator. A printed list of preferred contractors, valid as of the date of publication, is also attached to this driver s manual. Index If you want to request the provision of a replacement vehicle during service inspections / repairs, or pick-up /delivery of vehicles after completion of the service operation, select your preferred service partner using the search service, which provides information about the range of services provided. For cars equipped with additionally installed electronic or mechanical passive security device, it is necessary to also order an inspection of the functioning of the given device with each regular check-up (does not apply for active security systems).

25 V PRŮBĚHU POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA JE NUTNÉ PROVÁDĚT NA VOZIDLE Pravidelné servisní prohlídky vozidla Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem Výrobcem předepsané intervaly údržby vozidel jsou uvedeny v materiálech výrobce, které uživatel získává při předání vozidla (servisní knížka, manuál k obsluze vozidla). Předepsané intervaly musí být dodrženy z důvodů správné funkce vozidla i kvůli možnosti eventuálního uplatnění oprav zdarma u poruch v záruční době! Povolená tolerance je plus minus km Údržbu, výměnu dílů a servis v rámci provozního opotřebení vozidla Díly a příslušenství podléhající provoznímu opotřebení je nutné kontrolovat a měnit dle jejich aktuálního stavu tak, aby byly vždy zachovány všechny funkce nutné k celkovému chodu vozidla a bezpečnosti jeho provozu (provozní kapaliny, brzdy, stěrače atd.). Opravy Případné poruchy a problémy se standardním fungováním vozidla řeší opravou autorizované servisy výrobce vozidla v rámci záručních podmínek. Veškeré servisní úkony musí být prováděny výhradně u preferovaných servisních partnerů. Vždy aktuální seznam preferovaných servisních partnerů můžete rychle vyhledat na stránkách v aplikaci Vyhledávač servisů. Tištěný seznam preferovaných smluvních partnerů, platný ke dni vydání, je zároveň přílohou tohoto Manuálu pro řidiče. V případě Vašeho požadavku na poskytnutí náhradního vozidla v průběhu servisní prohlídky/opravy či vyzvednutí vozidla a přistavení zpět po provedeném servisním úkonu, vyberte preferovaného servisního partnera pomocí aplikace Vyhledávač servisů, která obsahuje informace o rozsahu poskytovaných služeb. Obsah U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným elektronickým nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením, je třeba při každé pravidelné prohlídce objednat také kontrolu správné funkce daného zařízení (neplatí pro aktivní vyhledávací systémy).

26 Putting the vehicle in for servicing and its collection When putting the vehicle in for servicing, please fill in the Order Form Maintenance and Repairs and present the service book of the car. When the dealer prepares the order he is to set the estimated price and completion date of the servicing work. The dealer will contact Business Lease and request approval for the servicing work. He will enter the approval number in the mentioned Business Lease form or directly on the job sheet. In cases of regular maintenance of warranty claims, when collecting the vehicle please check whether an entry was made in the service books (except vehicles that have service books electronically stamped)! Replacement vehicle needed due to unexpected failure If Roadside Assistance is included in your contract, then in the case of your car not being driveable, upon your car being collected by the Roadside Assistance service you can use the option of a free loan vehicle for 5 to 10 days free of charge (depending on the type of assistance program you use). Note: If you do not use the provided Roadside Assistance service and deliver the car to a repair shop yourself, you will lose the right to these 5 to 10 free days. Please call the Roadside Assistance service! Whilst we always aim to provide a vehicle in the same category as the vehicle you drive, it may happen that you receive a vehicle from a lower category. The priority is to maintain your immediate mobility in each situation. If a Replacement Vehicle is included in your contract, it is possible to either use a vehicle from the dealer who will be servicing your vehicle or arrange a vehicle through your contact person at Business Lease. Index

27 Předání vozidla do servisu a jeho vyzvednutí Při předávání vozidla do servisu prosím vyplňte Objednávkový list Údržba a opravy a předložte servisní knížku vozidla. Při sepisování zakázky je povinností dealera stanovit předpokládanou cenu a termín dokončení servisního úkonu. Dealer zkontaktuje Business Lease a vyžádá si schválení servisního úkonu. Schvalovací číslo zapíše do již zmíněného formuláře Business Lease nebo přímo na zakázkový list. V případě pravidelné servisní prohlídky nebo opravy během záruky prosím zkontrolujte, zda byl servisem proveden zápis do servisní knížky vozidla (mimo vozidla, která mají vedenu servisní knihu elektronicky)! Náhradní vozidlo v případě nečekané poruchy Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek Asistenční silniční služba, pak můžete v případě, kdy je Vaše vozidlo nepojízdné, využít při jeho odtahu asistenční silniční službou možnost zapůjčení vozidla na dobu max. 5/10 dní zdarma (dle typu Vámi využívaného asistenčního programu). Poznámka: Jestliže nevyužijete Asistenční silniční službu a vozidlo zavezete do servisu sami, ztrácíte nárok na těchto 5/10 dnů náhradního vozidla zdarma. Prosím volejte Asistenční silniční službu! Náhradní vozidlo je poskytnuto ve stejné nebo nižší kategorii. Prioritou je zachování Vaší okamžité mobility v každé situaci. Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek služba Náhradní vozidlo, lze využít zapůjčení vozidla od servisu, který bude Vaše vozidlo opravovat nebo se o náhradním vozidle domluvit s Vaší kontaktní osobou v Business Lease. Obsah

28 Index

29 Pneumatiky Tyres Obsah

30 Index

31 Pneumatiky Kdy vyměnit pneumatiky Smluvní pneuservisy Předání vozidla do pneuservisu Tyres When to exchange tyres Tyre servicing garages under contract Putting the vehicle into a tyre servicing garage Obsah

32 TYRES When to exchange tyres (winter and summer): Tyres have worn down to 2 mm of tread (statutory limit is 1.6 mm). For winter tyres, please follow the regulation in force, and the statutory regulation. Irreparable damage to the tyre. Exchange of summer for winter tyres and vice-versa. Please make sure that winter tyres are fitted on the vehicle no later than November 1 of the given year. Summer tyres to be fitted since April 1st of the following year. Please respect the valid regulations and change tyres in time to avoid any potential fines. Tyre servicing garages under contract A current list of preferred tyre services can always be found quickly on the site Service Locator. A printed list of preferred tyre services, valid from the date of publication, is also attached to this driver s manual. Please call to arrange the date and time of delivery of vehicles for tyre service. Early booking of tyre service visits can avoid the onslaught of customers, which happens every year at the beginning of the seasonal exchanges. If your vehicle is fitted with special tyres or wheels (i.e. run-flat, sensors, etc.), it is better to make sure during the telephone call that new tyres are in stock. Tyre defects and damages need to be dealt with immediately. Putting the vehicle into a tyre servicing garage Index When putting the vehicle in for tyre servicing, please fill in the Order Form Maintenance and Repairs. If it concerns damage to the tyre, please enter the depth of the tread on the tyre. In the case of the exchange of summer for winter tyres and vice-versa it is possible to have the tyres stored. If you make use of this service please keep safe the storage note which you will receive. You will need it when replacing your tyres.

33 PNEUMATIKY Kdy vyměnit pneumatiky (zimní i letní): Opotřebení letních pneumatik na 2 mm vzorku (zákonný limit je 1,6 mm). U zimních pneumatik postupujte v souladu s aktuální vyhláškou či zákonnou vyhláškou. Neopravitelné poškození pneumatiky. Výměna pneumatik letních za zimní a naopak. Dbejte, aby zimní pneumatiky byly na vozidle nejpozději k 1. listopadu daného roku. Letní pneumatiky pak od 1. dubna následujícího roku. Upravuje-li termín pro výměnu zimních pneumatik za letní vyhláška, postupujte prosím v souladu s vyhláškou. Smluvní pneuservisy Vždy aktuální seznam preferovaných pneuservisů můžete rychle vyhledat na stránkách v aplikaci Vyhledávač servisů. Tištěný seznam preferovaných pneuservisů, platný ke dni vydání, je zároveň přílohou tohoto Manuálu pro řidiče. Telefonicky prosím dohodněte termín a čas přistavení vozidla do pneuservisu. Včasnou rezervací termínu a návštěvou pneuservisu se můžete vyhnout náporu zákazníků, který každým rokem nastává těsně na začátku období sezónních výměn. Je-li Vaše vozidlo vybaveno speciálními pneumatikami, je lépe předem se telefonicky ujistit, zda jsou tyto pneumatiky skladem. Defekty pneumatik je třeba řešit urychleně (nejlépe v den poškození). Předání vozidla do pneuservisu Při předávání vozidla do pneuservisu prosím vyplňte Objednávkový list Údržba a opravy. Obsah Jde-li o poškození pneumatiky, prosím zapište hloubku vzorku. V případě výměny letních pneumatik za zimní a naopak je možné nechat pneumatiky též uskladnit. Využijete-li této služby, uschovejte prosím pečlivě tzv. skladový list, jenž obdržíte. Budete jej potřebovat při další výměně pneumatik.

34 Index

35 TELEFONNÍ SEZNAM Best Drive Město a název servisu PSČ Ulice Telefon Benešov - ContiTrade Services s.r.o Ke studánce Benešov nad Ploučnicí - Jaroslav Němec Boženy Němcové Bludov - PNEUCENTRUM MATĚJ BLUDOV, s.r.o Lázeňská Brno - Pneucentrum - Jaroslav Horák Hájecká Brno - Pneucentrum - Jaroslav Horák Hradecká Brno - VEHAR Service s.r.o Gajdošova Brno - Pneuservis Bílý & syn s.r.o Kamenice Brno - Horní Heršpice - ContiTrade Services s.r.o Kšírova Brno - Ivanovice - ContiTrade Services s.r.o Černohorská Brno - Kohoutovice - PNEU PLUS s.r.o Libušino údolí Brno - Štýřice - ContiTrade Services s.r.o Opavská 801/8a Brno - Královo pole - ContiTrade Services s.r.o Herčíkova 246/1a Brno - Lesná - ContiTrade Services s.r.o Loosova 262/ Bruntál - Tomáš Hurajt Fúgnerova Břeclav - ContiTrade Services s.r.o Lidická Bučovice - Zdeněk Reiter Urbáškova Cerhovice - Jiří Hochman - pneuservis Cerhovice Česká Lípa - Zdeněk Tůma května Česká Ves - AUTO-HOBBY,spol. s r.o Jesenická České Budějovice - ContiTrade Services s.r.o Pekárenská Český Těšín - VOP GROUP, s.r.o Lipová ulice 1128, areál VOP Dačice - KARLOV, a.s Učňovská 533/V Děčín - Zdeněk Tůma Benešovská Dobříš - AUTOSALON ŠINÁGL s.r.o Pražská Domažlice - Ing. Jan Pauler - PNEUSERVIS Pod Dubinou Jana Procházky Frenštát pod Radhoštěm - David Patala Záhuní Frýdek - Místek - ContiTrade Services s.r.o Příborská 2256, areál Tesco Frýdek - Místek - PNEU PLUS s.r.o J. Opletala Fulnek - ContiTrade Services s.r.o Fučíkova Havířov - ContiTrade Services s.r.o Frýdecká Havířov - Město - PNEU PLUS s.r.o Astronautů 7/ Havlíčkův Brod - ContiTrade Services s.r.o Havířská Havlíčkův Brod - ContiTrade Services s.r.o Havířská Hlinsko v Čechách - P Z P MERLIN s.r.o Poličská Hlučín - Autocentrum PIERAN s.r.o Markvartovická 1869/ Hodonín - ContiTrade Services s.r.o Tyršova Hodonín - PNEU PLUS s.r.o Brněnská Horní Počaply - Ilona Tomková Horní Počaply Hořice v Podkrkonoší - Josef Lejsek Husova Hradec Králové - ContiTrade Services s.r.o Stavební ulice, Skladová oblast Pouchov Hradec Králové - ContiTrade Services s.r.o Akademika Bedrny 89/ Hranice - PP AUTOCENTRUM, s.r.o Tř. 1. máje Humpolec - Jan Neubauer Komorovice Cheb - MAXA PNEU SERVIS Tovární ul Chomutov - ContiTrade Services s.r.o Poděbradova 922/ Chrudim - Marlo AB s.r.o Pardubická Jablonec nad Nisou - PNEU HNÍDEK s.r.o Knoflíková 8a Jemnice - Josef Ambrůz Široká Jičín - ContiTrade Services s.r.o Hradecká Jihlava - ContiTrade Services s.r.o Boženy Němcové Jindřichův Hradec - ContiTrade Services s.r.o Václavská Karlovy Vary - ContiTrade Services s.r.o Teplárenská 404/ Karviná - ContiTrade Services s.r.o Bohumínská 1950/ Kladno - ContiTrade Services s.r.o Unhoštská Kobeřice - SCHINDLER, spol s r.o Slezská Kolín - ContiTrade Services s.r.o Pražská Kopřivnice - Pneuservis Holub, s.r.o Česká Kralovice - SECO Pneu s.r.o Žatecká Kralupy nad Vltavou - ContiTrade Services s.r.o Vodárenská Krnov - TKT s.r.o Partyzánů Kroměříž - PNEU PLUS s.r.o Hulínská Křižanov - PNEUMONT, v.o.s Křižanov Kyjov - PNEU PLUS s.r.o Jungmannova Liberec 9 - Janův Důl - ContiTrade Services s.r.o Americká Litoměřice - Václav Lipš Žalhostice Louny - ContiTrade Services s.r.o ul.5. Května Lovosice - C&S, s.r.o Terezínská 472/ Obsah

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více