DUBEN Informace z OÚ: U s n e s e n í č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 17. března 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2011. Informace z OÚ: U s n e s e n í č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 17. března 2011"

Transkript

1 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK DUBEN 2011 Ze stoletého kalendáře: Hřeje-li Jiří, pak Marek pálí. Co se před Jiřím zazelená, to po něm zradí. K čemu Jiří a Marek přivoní, tomu se hospodář neraduje. Je-li na sv. Jiří teplo, bude po něm ošklivo. Brambor vysazených na sv. Marka bude plná jamka. Týden před květnou nedělí a týden po květné neděli rády padají pašije. Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý. Kolik ros spadne před velikonocemi, tolik po velikonocích lze očekávat mrazů. Je-li na Boží hod velikonoční jasno, bude léto sluncem i vodou příhodné a na dar Boží úrodné. Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listem strom. Informace z OÚ: U s n e s e n í č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 17. března 2011 v Restauraci Hasičárna. Zastupitelstvo obce Tatobity 1. S c h v a l u j e : a) program zastupitelstva, zapisovatelem Radana Mlejnka, ověřovateli zápisu Luďka Štěpničku a Vladimíra Vávru b) rozbor hospodaření obce Tatobity za rok 2010 c) rozpočet obce Tatobity (v tisících) pro rok 2011 takto: Celkové příjmy ve výši 5.363,28 Financování ve výši 144,97 Celkové zdroje ve výši 5.508,25 Běžné výdaje ve výši 4.592,25 Kapitálové výdaje ve výši 916,- Celkové výdaje rozpočtu ve výši 5.508,25 d) závazné ukazatele rozpočtu obce Tatobity (v tisících) pro rok 2011 takto: Závazné ukazatele. Příjmy celkem: 5.508,25 Daňové příjmy 3.828,00 Nedaňové příjmy 929,90 Dotace 605,38 Dofinancování příjmů (zůst. na účtu) 144,97 Výdaje celkem: 5.508,25 Provozní výdaje celkem 4.592,25 Kapitálové výdaje 916,00 e) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích 1

2 poskytnutí dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2011 níže uvedeným právnickým osobám (v tisících): Příspěvky právnickým osobám: VHS Turnov investiční příspěvek 200 DSO Mikroregion Tábor dotace na provoz 38,2 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Masarykova ZŠ a MŠ příspěvek na provoz 725 Členský příspěvek: Sdružení Český ráj Turnov čl. příspěvek 3 f) rozpočtový výhled obce Tatobity na roky g) návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2010 Masarykovy základní školy h) odpisy materiálu po inventurách k i) záměr daru pozemku p.p.č.1085v k.ú. Tatobity od pí. Mazánkové obci j) záměr prodeje pozemku p.p.č. 196/1a p.p.č. 197 v k.ú. Tatobity p. Matouškovi k) prodej pozemku p.p.č. 277/3v k.ú. Žlábek pí. Dubšíkové o rozloze 40 m2 za celkovou cenu Kč l) uzavření smlouvy na povinné ručení za multicaru u ČPP za Kč za 1 rok m) bezúplatné převedení pozemku p.p. 288 k.ú. Tatobity ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy n) bezúplatný převod majetku Krajské vědecké knihovny v Liberci do majetku obce 2. B e r e n a v ě d o m í a) zprávu o činnosti Rady obce 3. N e s c h v a l u j e a) užívání obecní cesty p.p.č. 1102/1, 1097/1, 1095 k.ú. Tatobity pro průjezd malých traktorů firmy VVIS Obecní úřad pořádá dne od 16,00hod. VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE se koná v pondělí od 16,00 na sále Restaurace Hasičárna. Na co se můžete těšit? Odpoledne Vám k tanci a poslechu zahraje p. Jakubec Zdeněk Občerstvení zajištěno! Jarní úklidy na zahrádkách! Nastalo jaro a opět začneme uklízet své zahrádky, shrabovat trávu, ořezávat stromy apod. A jistě si položíme otázku, co se shrabanou stařinou nebo co s hromadou ořezaných větví? Každému se naskýtá samozřejmá odpověď zapálit nebo dovézt na kontejner ke hřbitovu! 2

3 Proto upozorňujeme, že kontejner u hřbitova slouží jen na hřbitovní odpad! Větve je možné odvést do konce dubna na hromadu připravenou pro pálení Čarodějnic na Zázvorku. A pro ty, co pálí na zahrádce či na poli víte, že jste povinni každý větší oheň nahlásit na linku hasičského záchranného sboru na tel. číslo: nebo starostovi SDH Tatobity či starostce obce, kteří to za Vás nahlásí, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům k ohňům, které jsou pod kontrolou? Nezapomínejte na to!!! Upozorňuje všechny občany na podmínky, které je třeba dodržet. Na ohništích a na volných prostranstvích se může spalovat dřevo, větve a další suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (například nátěry, mořením, oleji apod.). Spalování odpadů na volných prostranstvích je zakázáno. V případě porušení zákona lze uložit pokutu až do výše 50 tisíc Kč za odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa. Upozorňujeme občany, že se opět množí případy volně pobíhajících psů. Proto žádáme tyto občany, aby své psy zajistili proti volnému pobíhání v obci. Majitelé psů, kteří nezabezpečí svého psa, se dopouštějí přestupků proti zákonu 246/92Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Zákon stanovuje, že nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo vyhnat ( 6), držitel musí být schopen bránit psovi v úniku a učinit opatření proti úniku zvířat ( 13). Při procházkách se svými pejsky miláčky, by se měl majitel pejska porozhlédnout, zda jejich pejsek cestou něco nezapomíná na cestě. Myslím si, že se každému do ruky vejde igelitový nebo papírový sáček, do kterého po pejskovi výkal sebere. Není příjemné pro návštěvníky naší obce, ale ani pro místní občany, když musí na svých procházkách kličkovat mezi těmito výkaly. Čistota a pořádek je vizitkou kulturnosti občanů obce!!! Svoz odpadu (popelnic) v měsíci dubnu svoz 1x za 28dní - všechny popelnice 1.4., a svoz 1x za 14dní 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., svoz 1x za týden Dne 2. dubna od 19,00hod. v KD Tatobity se koná další výuková lekce Country tanců. Kdo má zájem seznámit se a naučit se těmto tancům, neváhejte a přijďte! Dne 23. dubna od 19,00hod. se koná V Restauraci U Studničků Pomasopustní posezení s promítnutím DVD a CD z masopustního průvodu. Zveme proto všechny masky i nemasky. Večer bude doplněn hudbou jak k poslechu, tak k tanci! 3

4 Informace ze školy : INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY AKCE V DUBNU Tak tu máme jaro I když počasí je zatím všelijaké, pomalu se blížíme mílovými kroky k prázdninám. Než se však zaslouženého odpočinku všichni dočkáme, čeká nás ještě spousta práce. Březen byl ve znamení kultury. Hned 1. března jsme oslavili padesátileté výročí znovuotevření mateřské školy. Od 12:00 do 16:00 byla pro veřejnost otevřena školka a Stará škola a poté jsme se sešli na sále kulturního domu a slavnostním programem jsme připomněli kulaté výročí. U této příležitosti byla vydána knížka Kronika Mateřské školy Tatobity, která mapuje celé období od roku 1961 do současnosti. Kdo byste o knížku měl zájem, je možné si ji zakoupit v krámě, na obecním úřadě nebo přímo ve škole. Cena je 200 Kč a kromě textu obsahuje i dochované fotografie dětí. Berušky (stejně jako školáci) zavítaly do turnovského divadla na pohádku pro nejmenší a stejně tak jako školáci se pilně připravují na svátky jara Velikonoce. I nadále probíhá logopedie pod vedením paní Mgr. Jany Prokešové. Ve středu 16. března 2011 proběhla poslední hodina bruslení v Lomnici nad Popelkou. Ukončili jsme tak kurz bruslení a musím s potěšením konstatovat, že všechny děti si osvojily základy bruslení, případně rozvinuly to, co se již naučily dříve. Poslední hodina byla věnována dovednostním soutěžím. Všichni se skvěle bavili a na závěr každý dostal sladkou odměnu. Teď brusle uklidíme k letnímu spánku, abychom je mohli za rok opět vytáhnout a pustit se do dalšího bruslení... Ve čtvrtek 31. března proběhlo rodičovské sdružení, kde jsme zhodnotili uplynulé čtvrtletí a nastínili si plán na poslední tři měsíce. A co nás čeká v dubnu? út ŠKOLKA - divadlo - Když jde kůzle otevřít po podání žádosti pro přijetí do MŠ út logopedie, Velikonoční dílna pro maminky ve školce st Velikonoční dílna v OMČR velikonoční prázdniny pá rej čarodějnic Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujte naše internetové stránky kde se průběžně můžete seznámit s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace. Mgr. Pavel Vaněk ředitel školy 4

5 UPOZORNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, okres Semily v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu (Formuláře) nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat do V souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle 34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, okres Semily, a to v kanceláři ředitele školy dne od 10:00 do 12:00 hodin. V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web (Ostatní dokumenty) a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení. Mgr. Pavel Vaněk ředitel školy OSLAVA VÝROČÍ ŠKOLKY V úterý Berušky oslavily 50. výročí znovuotevření školky. Během dne se mohli bývalí pracovníci školky, ale i bývalí žáčci prohlédnout, jak se školka za posledních 50 let změnila. Také mohli navštívit podkroví, kde je expozice staré školy a její proměna. Odpoledne jsme se všichni sešli v Kulturním sále obce, kde Berušky pro návštěvníky předvedly pásmo básniček, písniček, pohádku a hru na flétničku. Pro přítomné bylo připraveno malé pohoštění a výstavka dětských prací a fotografické kroniky. Celkem se sešlo 10 bývalých pracovníků školky. Pro tuto příležitost nechal pan ředitel vydat knižně Kroniku školky od až do Zájemci si ji na místě mohli zakoupit. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem obětavým maminkám, které nám pomohly při organizaci chodu kulturního odpoledne pečení zákusků, prodej u baru a při pomoci s úklidem. Za Berušky V. Tomešová 5

6 Fotbal Tatobity: mistrovská utkání duben: FK Košťálov C FC Tatobity 3.4. neděle 14:00 FC Tatobity Sokol Rovensko B 9.4. sobota 16:30 FC Víchová B FC Tatobity neděle 17:00 FC Tatobity Jivan Bělá sobota 17:00 Přijďte povzbudit místní fotbalisty. Občerstvení v koisku zajištěno. Pokud bude v dubnu přijatelné počasí, začali bychom opět hrát nedělní fotbálky. Scházíme se vždy v neděli od 17 hodin a uvítáme každého zájemce o hru. Informace HASIČI Tatobity: Letošní ČARODĚJNICE se konají 30. dubna 2011 v podvečer na Zázvorce u mostu Točené pivo, limonády a buřty zajištěny! Zveme všechny občany!!!!! Ve dnech dubna 2011 proběhne v naší obci sběr železného šrotu a starých nefunkčních akumulátorů. Žádáme proto občany, aby železný šrot přichystali dne 15. dubna 2011 před své nemovitosti nebo dovezli na parkoviště u hasičské zbrojnice v Tatobitech. Informace OS Dědina: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚDINA V TATOBITECH Srdečně zve své členy a přátele na: IX. VALNOU HROMADU Výroční rokování se uskuteční v sobotu 2. dubna 2011 ve 14 hodin v salonku restaurace U Studničků v Tatobitech. Program: Zahájení. Volba mandátové a návrhové komise. Zpráva předsedy o činnosti za rok Zpráva o hospodaření a pokladní zpráva. Revizní zpráva. 6

7 Návrh plánu činnosti na rok Diskuze. Volba výboru sdružení. Závěr. V programu budou promítnuty filmy našeho člena J.Mohaupta o zvonech v Českém ráji. V průběhu valné hromady bude podáno malé občerstvení. Těšíme se na vaši účast. Výbor Občanského sdružení Dědina Tatobity X X X X X VYNÁŠENÍ SMRTI ZE VSI Občanské sdružení DĚDINA ve spolupráci s Masarykovou základní školou v Tatobitech pořádají tradiční vítání jara tentokrát před nedělí smrtnou SOBOTA 9. DUBNA VE 14 HODIN Sraz účastníků a především dětí je u Masarykovy základní školy. Odtud s dechovkou zamíříme opět k naší lípě a SMRTKU spálíme v Malířově zahradě, kde bude ještě program pokračovat malým divadelním vystoupením dětí ZŠ. Pro děti je připraveno sladké přivítání a dospělí mohou využít občerstvení a setrvat při sousedském klábosení. Věříme, že děti opět přinesou hlasité a roztodivné hudební nástroje, abychom letošní JARO opět důstojně přivítali. Těšíme se na vás. Informace z divadelního souboru MÁJ : DIVADELNÍ SOUBOR MÁJ V TATOBITECH vás zve na : v sobotu 16. dubna 2011 od 19 hod. do KULTURNÍHO DOMU TATOBITY, kde se DIVADELNÍ SOUBOR BOZKOV představí s divadelní hrou komedií Georges Feydeau český překlad Michal Lázňovský D Á M S K Ý K R E J Č Í komedie o intrikách a lžích mladého doktora vydávajícího se za krejčího režie: kostýmy: scéna: Jiří Doubek za podpory všech herců, Klára Prokopová (šije z vlastních zdrojů) Jaromír Ouhrabka, 7

8 světla a hudební vsuvky: Jan Ouhrabka a Vratislav Ouhrabka, text sleduje: Stanislav Kasan st.a nehrající herci BASSINET MOULINOT AUBIN ŠTĚPÁN MADAME AIGREVILLE ZUZANA RÓZA YVONNA MADAME D HERBLAY POMPONETTE Vstupné děti 20,- Kč Jindřich Prokop Jiří Doubek Josef Kurfiřt Jaromír Ouhrabka Klára Prokopová Hana Červená Mária Moravcová Nela Volná Dobroslava Prokopová Zuzana Patočková Vstupné dospělí 50,-Kč Georges Feydeau: DÁMSKÝ KREJČÍ Autor této bláznivé komedie se narodil 8. prosince 1862 v Paříži a zemřel 5. června 1921 tamtéž. Předpokládá se, že jeho otcem byl Napoleon III. či vévoda z Morny. Absurdní je, že svoji hru psal jako moralistní dílo a zásadně trval na obsazení všech ženských rolí mužskými herci. Feydeau toužil totiž navázat na zlatý věk divadla doby antického Řecka a alžbětinské renesance. Navíc toto obsazení snižovalo předváděnou nevěru a milostné poměry na nulu při práci na inscenaci. Chtěl se tak vyhnout pojetí, aby jeho hra vyzněla pouze jako salonní komedie plná nevěry a nemravnosti, protože jeho krédem bylo, že ten kdo se chová nesprávně, vždycky skončí špatně. Divadlo si však vše upravilo k obrazu svému a jeho hry již více jak sto let přinášejí obecenstvu radost, smích a oddech. ************* *** ************** Po skončení divadelního představení bude upraven sál k pokračování načatého sobotního večera tancem při hudebním doprovodu a použití nabídky občerstvení, které pro vás připravili pořadatelé. V podstatě chtějí navázat tatobitští divadelníci na tradici, která byla při divadelních představeních u nás zcela běžná. Předprodej vstupenek - místenek je na Obecním úřadu v Tatobitech od Informace od zahrádkářů: Místní organizace Českého svazu zahrádkářů v Tatobitech pořádá v sobotu 9. dubna 2011 zájezd na TRŽNICI ZAHRADY ČECH v Litoměřicích. Odjezd : v 7,30 hod. od Restaurace Hasičárna v Tatobitech. Příjezd: mezi 17,00 18,00hod. 8

9 Cena zájezdu : Člen ČZS : 80,-Kč Rodinný příslušník : 120,-Kč Děti do 10 let zdarma Ostatní : 200,-Kč Přihlášky přijímá: př. Ing. Valný nebo osobně, nejpozději do !!!!!!!!!! Místní organizace Českého svazu zahrádkářů v Tatobitech pořádá individuální léčitelský rozhovor s bylinkářem panem Pavlem Váňou. Rozhovor se uskuteční dne 19. dubna (úterý) od 10,30hod. v salonku Restaurace U Studničků. Zájemci o soukromé setkání s panem Váňou přihlaste se u p. Ing. Valného na tlf : Tam také obdržíte další informace. Informace z Restaurace U Studničků: Restaurace u Studničků Vás zve na DOMÁCÍ ZABIJAČKU, která se koná ve dnech 15., 16., 17. dubna 2011 Informace od pí. Zd. Lukešové a p.r. Prokůpka : Nejznámější dechová kapela MORAVANKA Jana Slabáka vystoupí dne od 18 hod. v kulturním domě v Tatobitech. Předprodej vstupenek od : OÚ Tatobity, Potraviny Lestkov, Potraviny Tatobity Životní jubilea oslaví : 15 let Dědeček Tomáš 55 let Lásková Eva 18 let Bakešová Jana 55 let Vondrák Zdeněk 18 let Konvalinová Tereza 60 let Vaňková Jana 20 let Hanyšová Monika 70 let Ing. Pinta Josef 35 let Čapková Hana 75 let Jiřištová Miluše Blahopřejeme!!!!! 9

10 Akce v dubnu : 2.4. Valná hromada OS Dědina - salonek Restaurace U Studničků 2.4. Country tance - KD Tatobity 9.4. fotbal FC TATOBITY SOKOL ROVENSKO p.tr. FC Tatobity 9.4. zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic ZO ČZS Tatobity 9.4. Neseme smrt ze vsi OS Dědina Velikonoční posezení pro seniory sál Restaurace Hasičárna OÚ Tatobity 15., 16. sběr železného šrotu hasiči Tatobity 15.,16., 17. Domácí zabijačka Restauarce U Studničků divadlo DS Bozkov DÁMSKÝ KREJČÍ DS MÁJ- KD Tatobity Pavel Váňa salonek Restaurace U Studničků fotbal FC TATOBITY JIVAN BĚLÁ FC Tatobity Pomasopustní posezení salonek Restaurace U Studničků ČARODĚJNICE na Zázvorce hasiči Tatobity MORAVANKA Jana Slabáka KD Tatobity Zd. Lukešová a R. Prokůpek Tatobitský informáček vydává OÚ. Uzávěrka přijímání článků, podnětů, informací je vždy do 25. v měsíci (pro následující měsíc). Na výše zveřejněných akcích bude provedeno fotografování a fota budou použita při prezentaci obce Tatobity. 10

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. BŘEZEN 2013 My čekali jaro... Těžko se mi filozofuje o jaru, když je v půli března venku -4, modříny se znovu

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Vybíráme z obsahu: Smlouva na bioodpad v TS 2 Na slovíčko 5 Poprvé oslavíme Den Země 9 Zachyceno objektivem 10, 11 Prvňáčci v knihovně 13 Univerzita třetího věku 17 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV BŘEZEN

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více