Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí"

Transkript

1 Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: redakce: Číslo 13 ročník XXI zdarma Stručně Dopravní podnik nabízí výhodně čipovou kartu Čipovou kartu integrované dopravy a služeb Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a. s., lze do konce srpna pořídit výhodněji. Za Kartu integrované dopravy a služeb nyní cestující zaplatí 100 Kč a obdrží čipovou kartu, která má v elektronické peněžence nabitou právě onu stokorunu. Kartu tak v podstatě pořídí zdarma. Cestování s čipovou kartou je výhodnější i z hlediska úspory peněz, například rozdíl mezi jednotlivým jednopásmovým jízdným hrazeným v hotovosti a prostřednictvím čipové karty činí 4 Kč. S čipovou kartou se cestující nemusí obávat toho, že nebude mít u sebe potřebné finanční prostředky na nákup jízdného. Do elektronické peněženky lze nabít až Kč, v případě potřeby je možné na požadovanou dobu zakoupit i časový kupon. (dop) Litvínov šetří životní prostředí Město Litvínov je zapojeno do systému třídění sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, společnosti EKO- -KOM, a. s. Za loňský rok občané vytřídili celkem 642,561 tuny odpadu, za což město od společnosti EKO-KOM obdrželo Kč. Tříděním komunálního odpadu občané ušetřili v roce 2011 v přepočtu 729,686 tun emisí CO 2 ekv. a MJ energie. Prokazují tak pozitivní přístup k ochraně životního prostředí. Náleží jim za to poděkování. Zároveň vyzývám ty, kteří s tříděním komunálního odpadu váhají, aby se také připojili. V Litvínově k tomu jsou vytvořeny ideální podmínky. Je zde dostatek nádob na tříděný odpad a k dispozici jsou dva sběrné dvory, říká k výsledku za loňský rok starosta Mgr. Milan Šťovíček. (gi) Unipetrol zvyšuje bezpečnost dopravy Litvínovská společnost Unipetrol Doprava, s. r. o., vybaví 17 lokomotiv novými mobilními radiostanicemi, které zajistí interoperabilitu v evropské železniční síti a zvýší bezpečnost dopravy. Vylepší také svůj informační systém, aby odpovídal mezinárodním požadavkům v nákladní dopravě. Na oba projekty Ministerstvo dopravy schválilo poskytnutí dotace ve výši 50 % uznatelných nákladů. Radiostanice pro traťové lokomotivy jsou dotovány Kč a Upgrade informačního systému částkou Kč. (red) Meziboří děkuje svým občanům za třídění odpadu Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace složek komunálních odpadů, včetně obalových, občané města Meziboří ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, které bylo dosaženo, představuje: emise CO 2 ekv. 90,575 tun, úspora energie MJ. Za rok 2011 bylo vytříděno a předáno k dalšímu využití celkem 78,603 tun odpadu. Objem finančních prostředků, které město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a. s., činil za loňský rok celkem ,50 Kč. Město Meziboří děkuje všem občanům, kteří se aktivně podílí na třídění komunálních odpadů. (ema) Litvínov má nový příměstský oddychový areál Z takzvaných 15 ekomiliard bylo na projekt Rekreační plocha Nové Záluží v Litvínově ministerstvem financí uvolněno cca 190 mil. Kč včetně DPH. Příměstská rekreační plocha na ploše cca 35 ha v Chudeříně a Hamru byla pro veřejnost slavnostně otevřena 29. června starostou Litvínova Milanem Šťovíčkem a místostarosty Erikou Sedláčkovou a Karlem Linhartem. K přestřižení pásky byli přizváni zástupci sdružení firem Metall quatro, s. r. o., z Mostu, Yssen, s. r. o., a Energie Kladno, kteří projekt realizovali. Slavnostní otevření bylo zpestřeno mimo jiné výukou jízdy na in-line bruslích, na kolech a instruktáží Nordic Walkingu. Oblast je po úpravách zpřístupněna po asfaltových komunikacích pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře a navazuje na cyklostezku napříč Litvínovem. Je zmapována a orientační plánek je zdarma k dispozici v recepci městského úřadu a v INTUSu. (gi) Po cyklostezce jeďte se zvýšenou opatrností Při pracích United Energy, a. s., na tepelném napáječi Koldům v Litvínově je na dvou místech dotčena nově vybudovaná cyklostezka napříč Litvínovem. Po dobu prací bude cyklostezka v dotčených místech uzavřena. Vedení města Litvínova vyzývá všechny uživatele cyklostezky v Litvínově, aby v těchto místech věnovali jízdě na kole zvýšenou opatrnost. ZEPTALI JSME SE ZA VÁS Od kdy do kdy bude cyklostezka narušena a na kdy je stanoven termín jejího uvedení do původního stavu? Provoz na cyklostezce bude v rámci realizace 1., 3. a 5. etapy projektu Modernizace tepelného napáječe Koldům během léta omezen na dvou místech. Jedná se o úsek nad areálem Technických služeb Litvínov (3. etapa) a úsek v prostoru zahrádek v blízkosti ulice pod Koldomem (5. etapa). Ani v jednom případě nebude cyklostezka narušena, pouze uzavřena ohraničením obvodu staveniště a z větší části stavebně, z důvodu nutnosti pojezdu na komunikaci, ochráněna vrstvou štěrkopísku uložené na geotextilii, aby těleso komunikace nebylo vlivem stavby porušeno. V 5. etapě však bohužel cyklostezka přímo v několika místech koliduje s trasou TN Koldům, proto bylo nutné v těchto místech stezku rozebrat s tím, že po provedení rekonstrukce bude její povrch uveden do původního stavu. Tato kolizní místa jsou od výstavby cyklostezky vybudována již v rozebíratelném řešení zámkovou dlažbou. Uzavírka potrvá po celou dobu prací na projektu Modernizace TN Koldům. K ukončení prací a uvedení cyklostezky do původního stavu dojde do 31. srpna Proč k práci na TN nedošlo v součinnosti s budováním cyklostezky? Společnost United Energy informovala pracovníky MÚ Litvínov o realizaci projektu 1., 3. a 5. etapy Modernizace TN Koldům, který měl být realizován v roce 2012 v předstihu, a to již v létě roku 2011 v době, kdy ještě cyklostezka nebyla dokončena. Ovšem obě akce vybudování cyklostezky a modernizace TN Koldům byly a jsou realizovány v rámci dotačních programů. Z důvodu rozdílných termínů přidělení dotací nebylo možné termíny realizace staveb koordinovat. Dotační podpora na akci společnosti United Energy byla získána až v listopadu loňského roku. Přípravu takto finančně a realizačně náročné stavby nebylo možné urychlit tak, aby byla realizována ještě v roce Termíny realizace jsou navíc vázány energetickým zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Dle tohoto zákona je UE, a. s., povinna písemně nahlásit 15 dní předem akce charakteru plánovaných oprav a údržby. Tuto povinnost teplárenská společnost splnila. Rovněž je povinna provádět plánované opravy, údržbové a revizní práce, které mohou způsobit omezení vytápění budov mimo otopné období, které dle vyhlášky začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dle vyjádření pracovníků MÚ Litvínov nebylo možné koordinovat termín realizace staveb ani ze strany MÚ. Na otázky odpovídala Ing. Miloslava Kučerová, tisková mluvčí UE. Akce byly realizovány v rámci rozdílných dotačních titulů, které podléhají specifickým režimům. Cyklostezka byla realizována za podpory Projektu na odstranění ekologických škod. Zahájení prací závisí na uzavření smlouvy mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, následně město Litvínov předalo staveniště zhotoviteli (vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám došlo k přerušení prací do ). Město je plně závislé na schvalovacích procesech ministerstva od těchto termínů se odvíjí celý průběh akce. Dle smlouvy o dílo musela být stavba dokončena do jednoho kalendářního roku. Vzhledem k nezbytným úpravám a dodatečným stavebním pracím, které vznikly objektivními příčinami, došlo k prodloužení termínu do V tomto termínu jsme byli vázáni dokončením díla. Převzetí díla mohlo proběhnout po vydání kolaudačního souhlasu, doplňuje Mgr. Jana Břečková, vedoucí úřadu územního plánování, odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Litvínov. (red) Partnerský spolek Litvínov, o. p. s. nám. Míru 575, tel vyhlašuje 7. ročník soutěže Rozkvetlé město 2012 o nejkrásnější balkón, předzahrádku či okna bytových a rodinných domů Soutěžit může každý, kdo má chuť se podílet na úpravnějším vzhledu našeho domova, našeho města. Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2012 Více na: KALENDÁRIUM Dostihové dny OAKS (Hipodrom Most.) Velká prohlídka kláštera v Oseku (Sraz je u hlavní brány do kláštera v 15 hod.) Hudební léto v Jezeří (Státní zámek Jezeří, vstupné 40/80 Kč, Farmářské trhy v Oseku (Tyršova ul.) Indiánské léto (Mníšek nedaleko bývalé celnice od 10 do 17 hod. Soutěže pro děti, doprovodný program, indiánský kostým vítán.) Letní lounské vábení (Pěší a cyklistická akce, start Louny, Mírové nám., 8 9 hod.) Rada města Litvínova Luděk Pachl výstava obrazů (Městská galerie Radniční sklípek, Litvínov.) Dostihové dny Velká letní cena (Hipodrom Most.) Rada města Meziboří Velká filatelistická burza (Schola Humanitas Litvínov 8 11 hod.) Rada města Litvínova Klub filatelistů (Schola Humanitas od 16 hod.) Dostihové dny Cena JCČR (Hipodrom Most.) Memoriál Pluto Pěší a cyklistická akce (Start v Litvínově pomník neštěstí na dole Pluto, ul. Tyrše a Fűgnera hod.) Rada města Meziboří Porta Bohemica Pěší akce (Start Magistrát Ústí n. L hod., cíl Větruše v ÚL do 19 hod.) Rada města Litvínova Zastupitelstvo města Meziboří (Městský úřad Meziboří od 16 hod.) Pochod Karla Líma Pěší a cyklistická akce (Start ZŠ Duchcov, Smetanova ul. 7 9 hod., nebo od žel. st. Osek město hod.) Příští číslo vyjde Uzávěrka je

2 společnost Poradenský klub v Meziboří zahajuje činnost Slavnostním přestřižením pásky byl zahájen provoz poradenského a advokačního klubu v objektu č. p. 107 v Meziboří. Klub vznikl v rámci partnerství města Meziboří a Litvínovské vzdělávací společnosti, s. r. o., při realizaci projektu Příležitost slaďování pracovního a rodinného života. Projekt přináší novou šanci pro ženy z Litvínova a Meziboří najít uplatnění na trhu práce. Dalšími partnery projektu jsou Úřad práce ČR a Okresní hospodářská komora Most. Projekt je určen pro ženy, které po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny hledají vhodné zaměstnání, případně chtějí začít s podnikáním. Pomocnou ruku podává projekt také dlouhodobě nezaměstnaným ženám, které se rozhodly svou situaci aktivně řešit. Chceme těmto ženám pomoci najít vhodné zaměstnání, nebo začít samostatně podnikat, přibližuje projekt ředitel Litvínovské vzdělávací společnosti Viktor Koláček. Pro tyto účely disponuje projekt i finančními prostředky na dotovaná pracovní místa. Pro poradenskou činnost v rámci projektu bude klub k dispozici po dobu dvaceti měsíců. Jsou to krásné prostory, které budeme využívat k pořádání vzdělávacích kurzů pro začínající podnikatelky, ale také pro poradenství a další projektové aktivity. Věřím, že po ukončení projektu navážeme dalším projektem zaměřeným na integraci osob, se kterými budeme během následujících dvou let pracovat a podpoříme tak vzdělávání a zprostředkování zaměstnání v Meziboří, kde tyto činnosti chybí. Uvítali bychom, kdyby do klubu přicházely nezaměstnané ženy z Meziboří a Litvínova a samy nás kontaktovaly, pokud mají zájem do projektu vstoupit, uvedla Dagmar Prošková. Podle starosty města Petra Červenky by mohly být nově vzniklé prostory využívány také při akcích pro ženy s dětmi ubytované ve stejném objektu. Vzniklo tu příjemné místo. Uvítal bych, kdyby klub využívaly také jiné organizace, například Libuše, o. s., která pečuje o sociálně slabé obyvatele naší ubytovny. Také může klubovnu využívat litvínovské kontaktní pracoviště úřadu práce, chválil nově vzniklý klub starosta Petr Červenka. Město Meziboří se na rekonstrukci prostor podílelo částkou 300 tis. Kč. Z financí z projektu pak bylo uhrazeno vybavení, výpočetní technika a drobné stavební úpravy. Spokojenost s novým klubem vyjádřila rovněž ředitelka ÚP ČR kontaktního pracoviště v Litvínově Hana Blažková: Jsem potěšená, že v Meziboří je takové příjemné zázemí vhodné pro spolupráci v oblasti zaměstnanosti. Projekt Příležitost bude realizován po dobu dvou let. V rámci projektu mohou ženy z Litvínova a Meziboří projít motivačním programem, bude jim poskytnut kompletní informační servis, organizovány budou rekvalifikační kurzy Základy podnikání I. a II. Na oba roky trvání projektu je připravena soutěž Ocenění nejlepších podnikatelek měst Litvínova a Meziboří. V červnu do projektu nastoupilo prvních 12 uchazeček. Projekt je financován prostřednictvím rozpočtu EU-OPLLZ a českého státního rozpočtu. (ema) společnost O Nové Záluží se postarají technické služby O areál Nové Záluží i vodní dílo Hamr se budou starat technické služby. Údržba lokality bude rozdělena na údržbu vodního díla (na základě nově uzavřené smlouvy) a údržbu rekreační zóny (na základě stávajících smluv o údržbě veřejné zeleně, veřejného osvětlení, městského mobiliáře, zimní údržbě a o čištění města). Vodní dílo Hamr (Rudý sever) se nachází na západním okraji města Litvínova, mezi městskými částmi Chudeřín a Hamr. Na Zálužském potoce tvoří hráz s objekty, akumulační a retenční prostor nádrže a přívodní a odpadní koryto. V prostoru nádrže se nachází spojovací potrubí. Objekty hráze tvoří spodní výpust a bezpečnostní přeliv, na který navazuje koryto od bezpečnostního přelivu. Nádrž má ovladatelný retenční prostor a byla postavena za účelem odlehčení povodňových průtoků z Bílého potoka. Z hlediska technicko- bezpečnostního dohledu je zařazeno VD do III. kategorie vodních děl (dle 61 zákona 254/2001 Sb. Zákon o vodách v platném znění). Vlastníkem tohoto vodního díla je město Litvínov. Údržba rekreační zóny zahrnuje strojní čištění stezek a in-line okruhu (min. 1 za týden), ruční úklid odpadků z prostranství veřejné zeleně (2 za týden), výsyp odpadkových košů (3 za týden), sekání vytipovaných ploch v rámci rekreační plochy (min. 2 za sezónu), opravy a údržbu instalovaného mobiliáře, ošetření komunikací v zimním období. Po aktualizaci počtu těles veřejného osvětlení a počtu odpadkových košů budou předloženy radě města k projednání dodatky smluv o údržbě veřejné zeleně a čištění města. Náklady na údržbu vodního díla jsou zahrnuty do rozpočtu města pro rok (red) Třídy mateřských škol budou naplněny Vzhledem k velkému zájmu o předškolní vzdělávání se ve všech litvínovských mateřských školách snažili přijmout maximální počet dětí, a to do kapacity nejvyššího počtu dětí schválené v rejstříku škol a školských zařízení. Aby jednotlivé mateřské školy vyšly vstříc vysokému zájmu rodičů, požádaly prostřednictvím odboru sociálních věcí a školství svého zřizovatele (město) o povolení výjimky na zvýšení počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2012/2013. Vzhledem k vyjádření ředitelek, že navýšení počtu dětí ve třídách neovlivní kvalitu výchovně vzdělávací činnosti, rada města žádosti schválila. (red) Letní investice v Meziboří startují Během letních měsíců čekají Meziboří opravy a investice za více než 5 mil. Kč. Zahájeny budou akce, u kterých bylo již ukončeno výběrové řízení. Prázdniny využije město především k opravám a investicím v objektech Základní školy Meziboří. V areálu školy bude zrekonstruována střecha č. p. 339 za bezmála 1 mil. Kč. Opraveno bude vstupní schodiště do školy za 100 tis. Kč a oplocení areálu za 60 tis. Kč. V jídelně školy bude během prázdnin provedena oprava podlahy a oken za 110 tis. Kč. Dále za 350 tis. Kč modernizace osvětlení, oprava schodiště včetně nového zábradlí u mateřské školy za 110 tis. Kč a malování interiérů školy i školky za 130 tis. Kč. V letních měsících se budou dále opravovat živičné povrchy místních komunikací. Naplánována je oprava m 2 povrchů za bezmála 1 mil. Kč. Největší opravy se budou provádět v ulicích Dělnická a Mírová, prozradil vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Městského úřadu Meziboří Miroslav Dundr. Dále bude rozšířeno parkoviště u sportovní haly za 1,6 mil. Kč. V Meziboří je problém s parkováním. Bojujeme o každé další parkovací místo. Plánujeme také zřídit parkoviště v ulici Žižkova za 200 tis. Kč, doplnil Miroslav Dundr. Další významnou akcí, která bude letos realizována, je vybudování veřejných toalet v lyžařském areálu za cca 1 mil. Kč a stavební úpravy povrchů na náměstí 8. května v hodnotě též cca 1 mil. Kč. Úsporu energie přinese plánovaná modernizace vytápění sportovní haly. Dále město zahajuje realizaci drobných investic a oprav, jako je například rekonstrukce nízkého napětí elektrických rozvodů v objektu mezibořské radnice za 100 tis. Kč, oprava hydroizolace radnice za 160 tis. Kč, oprava podlahy v autodílně technických služeb za 90 tis. Kč a vybudování posuvné brány u hasičské zbrojnice. Také dojde k opravě fasády spodní části budovy kotelny S, která nebyla v minulém roce realizována. (ema) Mezibořští hasiči mají nové čerpadlo Město Meziboří obdrželo od Ústeckého kraje jako dar plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390 v hodnotě Kč. Dar místostarosta města Oldřich Malý a velitel Jednotky dobrovolných hasičů města Meziboří Václav Kraus převzali na Dni záchranářů Ústeckého kraje, který společně s krajem pořádalo koncem června Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje s Centrem bezpečné jízdy Polygon Most. Za dar Ústeckému kraji děkujeme, nezapomněl zdůraznit Václav Kraus. Více o činnosti dobrovolných hasičů na (ema) V Novém Záluží bude stánek s občerstvením Žádost o umístění stánku s občerstvením v litvínovské rekreační zóně Nové Záluží podali soukromí podnikatelé Pavel Mertin a Petra Hamplová. Žadatelé disponují dřevěnou mobilní chatkou uzpůsobenou k prodeji rychlého občerstvení. V uvedené lokalitě byla vytipována dvě místa s možností připojení na elektrickou síť pro umístění stánku s rychlým občerstvením. Zájemci si vybrali místo u slunečné pláže v těsné blízkosti Chudeřína. Na základě doporučení odboru nakládání s majetkem Městského úřadu Litvínov rada města pronájem pozemku schválila. Záměr obce na pronájem nebo výpůjčku pozemku byl zveřejněn na vývěsní ploše městského úřadu od 26. června do 12. července letošního roku. K záměru nebyly vzneseny žádné připomínky. (red) Hosté z německého Olbernhau objevovali Litvínov O víkendu 23. a 24. června uspořádalo Česko-německé fórum mládeže dvě interaktivní prohlídky Litvínova a jeho partnerského města Olbernhau pod názvem Napříč městy a generacemi. Nevšedního programu se zúčastnili lidé od 17 do 80 let. Formou her a úkolů si navzájem představili zajímavosti ve městech, poznali sousedy a jejich jazyk. Projekt finančně podpořily Svazek obcí v regionu Krušných hor a Lokaler Aktionsplan Olbernhau. S organizací pomáhal Partnerský spolek Litvínov a Městská knihovna Litvínov, která sklidila u německých hostů velký úspěch. Těší mě, že knihovna mohla poskytnout příjemné zázemí mezinárodnímu projektu a ukázat pozitivní stránku Litvínova, dodává ředitelka knihovny Marcela Güttnerová. Čeští účastníci sousedům z Německa ukázali třeba strom ve stromě v zámeckém parku, zimní stadion, Osadu a samozřejmě i historické památky jako kostel a starou radnici. Společně se podívali na výstavu Osudy v česko-německém pohraničí ve Schole Humanitas, která vznikla na základě rozhovorů studentů s pamětníky. Ať už mladí, nebo staří, Češi, nebo Němci, do řešení úkolů při prohlídkách se zapojili všichni stejně zapáleně. Město Litvínov opět šetří Po plánovaných úsporách na dodávkách komplexních mobilních telekomunikačních služeb městu Litvínovu hodlá město uspořit další finanční prostředky. Městský úřad v Litvínově připravuje úřad v rámci smlouvy pro výkon veřejné služby od měsíce srpna využití šesti osob při obálkování a následném doručování obálek se složenkami pro platbu odpadu za rok 2012, říká k připravované úspoře tajemník městského úřadu Valdemar Havela. Zhruba 12 tisíc složenek bude, po sehrání aktuálního seznamu poplatníků s údaji finančního Bylo jedno, jakým jazykem kdo mluvil, rozuměli jsme si moc dobře, řekla německá účastnice Christine Neubert. Organizátoři už plánují, co dál. Podklady k interaktivním prohlídkám poskytneme našim partnerům i veřejnosti, aby je mohli při návštěvách partnerského města využít, vysvětluje Barbora Nechanická z Česko-německého fóra mládeže. odboru městského úřadu, vytištěno odborem systémového řízení, pracovníky veřejné služby vloženo do roztříděných obálek po určených oblastech města a následně stejnými pracovníky, vybavenými jednoduchými mapkami ulic, budou po etapách obálky doručovány. Samozřejmě počítáme i s namátkovými kontrolami správnosti doručení. Takto organizovanou službou ušetří město cca 110 tisíc korun. Upozorňujeme v této souvislosti, že platby za likvidaci komunálních odpadů musí občané uhradit nejpozději do 30. listopadu letošního roku, dodává tajemník. (red) Česko-německé fórum mládeže vzniklo r Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem připravují v pěti pracovních skupinách projekty, které si sami vymyslí. Zastřešujícím tématem šestého funkčního období 2011/2012 je společenská soudržnost. (red)

3 společnost Základní školy budují nové učebny Ve třetím ročníku grantu Chytré hlavy pro Sever, jehož garantem je v rámci skupiny Czech Coal Vršanská uhelná, a. s., se vedle středních a vysokých škol prvně utkaly také základní školy z Mostecka. Do veřejného hlasování bylo vybráno celkem 21 projektů. Veřejnost pro ně hlasovala prostřednictvím internetu a sms zpráv celkem hlasy. V kategorii základních škol se vítězem s největším počtem hlasů stala ZŠ v ulici V. Talicha v Mostě. Dalšími podpořenými školami v první kategorii jsou ZŠ Meziboří a Sportovní soukromá základní škola v Litvínově. Podstatou projektu je nabídnout žákům efektivní a smysluplnou výuku pomocí nově vznikajících digitálních technologií, a tím rozvíjet jejich čtenářskou, matematickou, přírodovědnou a ICT gramotnost. Cílem projektu je vytvoření mobilní počítačové učebny založené na přenosných zařízeních, kde by žáci mohli používat aplikace, číst knihy, dělat výzkumy a pracovat na školních projektech, představil projekt Sportovní soukromé ZŠ, na který získala 290 tis. Kč, ředitel Pavel Škramlík. Mezibořská základní škola využije získané finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč na vybudování nové chemické laboratoře. Pořídíme laboratorní stoly a příslušenství, uvedl ředitel školy Jan Peška. (ema) Jste-li osobou ohrženou domácím násilím, kontaktuje organizace: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, o. s., Spirála, Ústecký kraj: tel Občanská poradna Most, Diakonie ČCE: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v nouzi Most, Diakonie ČCE: Linka duševní tísně, Most: Policie ČR: 158 Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Mostě: Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Litvínově: Děti z Horního Jiřetína prožijí bezpečné prázdniny Dětem, které zůstávají po obědě ve školní družině, zaměstnankyně školy zpestřily závěr školního roku čekání na rodiče. Objednaly preventistku Městské policie Litvínov Michaelu Hejčovou, která si pro ně připravila téma hned po vysvědčení nejaktuálnější Bezpečné prázdniny. Volné letní dny slibují mnoho dobrodružství a zábavy, ale také rizika a nečekané situace. Děti by měly být na prázdniny připravené, říká preventistka. S dětmi probrala zákeřný oheň a zrádnou vodu, setkání se zvířetem a cizími lidmi, jak se zachovat, když se ztratíme v přírodě nebo na dovolené, co nám hrozí u moře nebo při stanování, jak se chovat v bouřce. Připomněli jsme dětem potřebu poslouchat dospělé i zdůraznili obezřetnost v silničním provozu a při jízdě na kole. Děti naopak vyprávěly své zážitky a varovaly tak své kamarády před možným nebezpečím. Zahrály si hry zaměřené na spolupráci, na všímavost a pozorovací schopnosti, doplnila Michaela Hejčová. Se zaměstnanci školy se děti loučily s přáním krásného léta a s příslibem, že se ve zdraví a v pohodě zase setkají. (hoj) Knihovna připravuje nový semestr Univerzity volného času Městská knihovna Litvínov zahájí v září 10. semestr Univerzity volného času. Nejen pro seniory jsou připravené besedy, přednášky a autorská čtení. Univerzita chce zaujmout různými tématy. Skládá se ze dvou oborů, několika přednášek a autorských čtení, které jsou samostatné a nezávislé na předchozích semestrech. Lákadlem mohou být autorská čtení Jiřiny Šiklové a Michala Viewegha. Mgr. Oldřich Hahn provede zájemce krajinou Tibetu, o historii Evropské monarchie přednáší Mgr. Jiří Šlajsna. Přednášky o zdravé výživě uzavře příjemné překvapení. Do Univerzity volného času se může přihlásit každý, stejně jako se může každý, kdo není jejím členem, zúčastnit kterékoliv besedy nebo autorského čtení. Knihovna zve srdečně každého, kdo by měl o univerzitu a aktivity s ní spojené zájem. Zájemci se mohou hlásit v knihovně. Poplatek za přihlášení je 160 Kč. V rámci toho se mohou přihlášení účastnit veškerých besed, přednášek a autorských čtení. Na připravované akce může přijít kdokoliv ze široké veřejnosti. Na místě uhradí 20 Kč za danou akci. (red) Student Scholy Humanitas uspěl v celostátní soutěži Schola Humanitas se již dvacet let úspěšně účastní prestižní soutěže ve středoškolské odborné činnosti SOČ. Maturitní práce žáků pravidelně postupují z okresního do krajského kola. V historii školy celá řada žáků obhajovala práce i před porotou celostátní soutěže. Před dvěma lety zvítězil v celostátním kole SOČ Filip Tichánek, který je dnes úspěšným studentem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a specializuje se na vážky. V letošním celostátním kole SOČ byli dva reprezentanti Scholy Humanitas Luboš Straka (Monitoring kvality vody v potoce Srpina v závislosti na stavu rybí populace) a Michal Šrámek (Paleontologický průzkum jižní části obce Černčice u Loun). Právě M. Šrámek v silné konkurenci odborných prací talentovaných žáků z celé republiky zvítězil v kategorii Geologie. Byla mu udělena také prestižní cena Talent roku 2012 a Cena MŠMT. Vedoucím práce byl dlouhodobě úspěšný učitel odborných předmětů školy Mgr. Jaromír Brožík. Dokladová sbírka cenného paleontologického materiálu, jež je součástí společnost odborné maturitní práce žáka litvínovské Scholy Humanitas, se stane trvalou součástí sbírky Chlupáčova muzea historie Země v prostorách Karlovy univerzity v Praze. Mgr. Vladimír Pacina, Schola Humanitas Tesařova cesta Šumný důl mezi Litvínovem a Mezibořím nese jméno válečného odbojáře Paní Žabová poslala paní Bergmanové snímek lesních úředníků z Horního Litvínova z roku Ing. Vojtěch Tesař stojí 3. zprava, fešácký Ing. Rudolf Žaba 3. zleva (stojící v uniformě). Zásluhou výše jmenovaných nadšenců jsme znovu objevili dojemný a tragický příběh přátelství dvou litvínovských lesních inženýrů. Po téměř zapomenutém Ing. Tesařovi byla pojmenována cesta, následně v roce 2002 naučná stezka. Název zná téměř každý občan měst Litvínova a Meziboří. Na pozemcích Lesů České republiky je turisty oblíbená cesta, která spojuje města Litvínov a Meziboří. V roce 2001 se z ní stala Naučná stezka Tesařova cesta Šumný důl díky finanční podpoře Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Slavnostní otevření naučné stezky, kterou realizovala firma Environmentální a ekologické služby, proběhlo v březnu roku Deset let tak mohou pěší výletníci i cyklisté obdivovat přírodu Krušných hor v bezprostřední blízkosti obou zmiňovaných měst, a to na okruhu dlouhém cca 13 km. Na jednotlivých stanovištích nechybí informační tabule se základními údaji o Krušných horách a navštívené lokalitě. Loni v červnu Radnice zveřejnila informaci od ústeckého turisty Karla Punčocháře, který v archivu objevil, že v roce 1937 odešel z Horního Litvínova do Prahy k centrálnímu úřadu přednosta správy státních lesů p. rada Ing. Josef Tesař. Autorem archivního článku v Časopisu turistů byl předseda Krušnohorské župy Klubu čs. turistů Karel Lím. Čtenáře Radnice jsme vyzvali k poskytnutí dalších informací o osobnosti Ing. Tesaře, protože jsme tušili, že známá Tesařova cesta byla pojmenována právě po něm. Po roce, v červnu 2012, se schůzky kroužku Přátel historie Litvínovska zúčastnila Jiřina Bergmanová, předsedkyně litvínovské pobočky Svazu bojovníků za svobodu. Byla zaměstnána v lesním závodě Litvínov. Poskytla nám další, velmi zajímavé informace. Sdělila, že Ing. Tesař se nejmenoval Josef, ale Vojtěch. Tesařovu cestu pojmenoval Ing. Rudolf Žaba, jeho přítel a bývalý podřízený z meziválečného lesního závodu Horní Litvínov. Jiřina Bergmanová také napsala své přítelkyni, Zorce Žabové, vdově po Ing. Žabovi. Část zajímavé odpovědi 90leté paní Žabové citujeme: Ruda nastoupil na své první místo do Horního Litvínova, kde byl ředitelem Ing. Vojtěch Tesař. Po vyhlášení mobilizace na podzim 1938 odjel Ruda plnit voj. povinnost na Slovensko, a když se vracel, byl Litvínov již zabraný a tam mu zůstaly Studenti mezibořské školy Educhem připravili stezku na prázdniny Již několik let se žáci odborné školy EDUCHEM z Meziboří starají o technický stav jednotlivých zastávek naučné stezky Tesařova cesta Šumný důl, která je celoročně častým turistickým cílem obyvatel Litvínova i Meziboří. Také letos na konci června vyrazili žáci třetího ročníku oboru mechanik osobní věci a všechno oblečení, které nikdy neviděl. Bydlel v zámku. Ruda pak (za protektorátu pozn. V. Novotný) pracoval ve výzkumném ústavu v Praze a na ministerstvu zemědělství a lesnictví se opět setkal s Ing. Tesařem, který měl i důležitou funkci v odboji. V den revoluce 5. května 1945 odešel Ruda po výzvě rozhlasu hoří Hrad na setkání s Ing. Tesařem. Večer našel Ruda na smetišti za technikou v Dejvicích od Němců zastřeleného do hlavy mezi ostatními i p. Michal Šrámek s fosiliemi z období křídy. elektrotechnik do terénu, aby stezku připravili pro prázdninové návštěvníky. Kromě nezbytného úklidu je čekala obnova ukotvení informačních tabulí, povrchové nátěry či sekání trávy u odpočívadel. Tradičně celou několikadenní práci organizoval učitel odborného výcviku Pavel Podlena. (vlado) radu Tesaře. Takže my, místo radosti, že je konec války a utrpení, jsme se starali o ženu i dvě holčičky a pohřeb pana rady Tesaře. Ruda prý mu sliboval, že se do Litvínova vrátí, a tak na paměť je lesní cesta nazvána jako Tesařova. Jan Setvák, člen zmíněného kroužku historie, následně pomocí internetu objevil pražský hrob a dokonce pamětní desku v Dejvicích. Obě památky obsahují jméno Ing. Vojtěch Tesař. Václav Novotný, kronikář Litvínova Pamětní desku s jmény dejvických obětí se nám povedlo v Praze najít a vyfotografovat. Je u vchodu do Elektrotechnické fakulty ČVUT. (foto: gi)

4 společenská kronika INZERCE BLAHOPŘEJEME Své 94. narozeniny slaví v červenci paní Anna KOPALOVÁ z Meziboří. Vše nejlepší, pevné zdraví, pohodu a optimizmus jí do dalších let přeje celá její početná rodina. V červenci oslavila paní Jiřina MARŠÍČKOVÁ 88. narozeniny. Hodně zdraví, pohody a ještě mnoho šťastných let s námi přejí děti Laďka, Jiřina a Vráťa společně s rodinami a široký okruh přátel a známých. VZPOMÍNÁME Nemůžeme víc udělat, než kytičku Ti na hrob dát, chvilku postát a tiše vzpomínat. Dne 29. června by se dožila 65 let paní Marie FRESSEROVÁ a 1. srpna to už bude 1 smutný rok, kdy nás moje manželka, naše maminka, babička a prababička navždy opustila. S láskou stále vzpomíná manžel Zdeněk, děti s rodinami a ostatní příbuzní. Dne 30. června nás po dlouhé nemoci opustila drahá maminka, sestra, přítelkyně, paní Justina KOSINOVÁ ve věku 71 let. Vzpomíná rodina. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Dne 10. července uplynuly tři roky od chvíle, kdy navždy odešel manžel, tatínek a obětavý dědeček, pan Jaroslav MERUNKA z Litvínova. S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, dcera, vnuk Ondra a ostatní příbuzní. Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat. Dne 12. července uplynuly již 4 smutné roky ode dne, kdy nás navždy opustil pan Miroslav GIRÁŠEK z Litvínova. Děkujeme všem, kteří vzpomínáte s námi. S láskou manželka Anna a dcery Marcela a Dita s rodinou. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají. Dne 13. července by oslavil 71. narozeniny pan Martin HOŠEK z Litvínova, Chudeřína a zároveň dne 30. července uplyne 10 let od jeho úmrtí. Děkujeme všem, kteří mu zároveň s námi věnují tichou vzpomínku. Manželka Anna, dcery Ivana a Martina s manželem, vnučky Sandra a Monika. Dne 18. července uplynulo 7 let od úmrtí pana Josefa MARKA z Meziboří. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manželka Libuše, syn Petr a dcery s rodinami. Nic víc Ti nemůžeme dát, jen kytičku na hrob a stále vzpomínat. Dne 20. července vzpomeneme na smutné 5. výročí úmrtí pana Jiřího VRBY. Kdo jste Jirku znali, vzpomeňte s námi. Táta, sestra Mirka, Petruška, Tomášek a kamarádi. Dne 21. července tomu bude 12 let, kdy odešel náš milovaný tatínek a dědeček, pan Miloš MINAŘÍK. Stále vzpomínají dcera Miluš, zeť Petr a vnučky Terezka a Deniska. Dne 21. července uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila matka a babička, paní Christa JURČOVÁ. Stále vzpomíná syn Robert, dcera Christa a vnoučata. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dne 21. července tomu bude 9 let, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Josef HRICKO. Stále vzpomíná celá rodina. Dne 23. července tomu bude 5 let, kdy nás navždy opustil pan Miroslav KRAUS z Janova. S láskou vzpomíná bratr Václav s rodinou. Jen větřík nad Tvým hrobem tiše šumí, jen kdo Tě miloval, porozumí. Žádná slova nevypoví, jak ta ztráta stále bolí. Dne 26. července uplyne 10 let od tragické smrti našeho jediného syna Fredy BEZDĚKOVSKÉHO. Za tichou vzpomínku děkují rodiče. Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává. Dne 28. července uplyne 5 let, kdy nás opustil ve věku 64 let pan František KEPL, dlouholetý řidič Chemopetrolu. Stále vzpomíná manželka Marie, dcera Šárka a syn Pavel s rodinami, ostatní příbuzní, přátelé a kamarádi. Dne 29. července by oslavil své 78. narozeniny pan František KOREC z Hamru. S láskou vzpomíná manželka Vlasta, dcery Eva a Vlasta s rodinami. Nikdy nezapomeneme. Před dvěma roky, dne 29. července, umřel dobrý chlap, manžel, táta, děda Jenda, učitel mnoha generací žáků a učňů, pan Jan LACL ve věku nedožitých 81 let. Vzpomínáme a jsme ve svých myslích stále s Tebou. Rodina a početné žactvo. Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 3. srpna uplyne rok plný bolesti od úmrtí milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Jiřího KALY z Hamru. Stále vzpomínají manželka Zdeňka, syn Jiří s rodinou a dcery Daniela a Zdeňka s rodinami. Dne 3. srpna vzpomeneme na pana Ladislava PEŘTA z Hamru, který by se dožil 80 let a již tři roky není mezi námi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina. Dne 4. srpna uplynou 3 roky, kdy nás po těžké nemoci navždy opustila paní Jana RAUŠEROVÁ. S láskou v srdci stále vzpomíná manžel, teta, sestra s rodinou a synové s rodinami. Nikdy nezapomeneme. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. Dne 5. srpna tomu budou již 2 roky, kdy nás náhle opustil pan Jaroslav PORTEŠ z Litvínova. Za vzpomínku děkují a nezapomínají manželka Alena a děti Jaroslav a Ivana s rodinami. Dne 13. srpna vzpomeneme smutné 2. výročí úmrtí pana Františka BOUŠKY z Litvínova. S láskou vzpomínají manželka, synové Roman a František. Inzerce Děkuji všem přátelům a známým, Klubu důchodců Meziboří a Komisi pro občanské obřady a výročí Meziboří za milá blahopřání k mým 80. narozeninám. Evelyn Medová Děkujeme cestovní kanceláři Amano za servis, který všem účastníkům zájezdu na Sicílii poskytla. Zájezd byl specifický tím, že se ho zúčastnili chovanci z Ústavu sociální péče Litvínov Janov. Péče, kterou jim dávali nejen jejich vychovatelé, ale i zástupci cestovní kanceláře, byla perfektní a příkladná. Děkujeme jim za krásně prožitou dovolenou. Zdeněk Bartko PRONAJMU půdní byt mansardu 2+1 na Osadě. Tel PRODÁM BYT 1+1 na Osadě, první patro, klidné místo. Cena Kč. (odhad 450 tis). Tel Pronajmu prostory blízko centra v Litvínově, vhodné pro pedikúru, manikúru. Tel PRODÁM BYT 2+1 v Hamru, klidná lokalita, 1. patro, plastová okna. Tel OPRAVY SPOTŘEBNÍ elektroniky (TV, DVD, videa, PC, monitory, HIFI věže, satelity, set top boxy). Miroslav Urban, Vilová 167, Litvínov Janov (po pá hod.). Tel.: , , , PROVÁ DÍ M E Z EDN IC K É PRÁCE. Kompletní rekonstrukce bytů, koupelny, obklady, dlažby, vodoinstalace, elektroinst., půdní vestavby, sádrokartony, plovoucí podlahy, štukování, malování, zateplení domů, klempířské práce. Tel PRODÁM BYT 3+1, 80 m 2, 2. p., osobní vlastnictví, v Litvínově, Tylova 2072 (pod lesem). Byt je po celkové rekonstrukci (voda, odpady, elektřina, stavební úpravy). Nové vybavení celého bytu (mimo jiné velice pěkná a prostorná koupelna), byt je prodáván s novou kuchyňskou linkou včetně vestavěných spotřebičů. Tel Cena Kč. POVINNÉ RUČENÍ od Slávia, Wűstenrot, ČSOB, Generali, Triglav, Allianz, ČPP a dalších pojišťoven můžete sjednat v naší nové kanceláři naproti registru vozidel, mezi hodinářstvím a barvy laky. Vytápíte plynem či elektřinou? Dokážeme Vám uspořit ročně až 30 % nákladů. Těšíme se na Vás každý den. Po a St od 8 17 hod., Út, Čt, Pá 8 15 hod., nebo na zavolání dle dohody. FMFinance Litvínov, Tržní 400. Tel PSÍ KADEŘNÍK Ivana Hrubá, Smetanova 519, Litvínov. Tel OBCHOD RYA v Litvínově, Tržní 402, prodej bylinkových i klasických čajů, kávy a el. cigaret s příslušenstvím. Zdají se vám originální parfémy předražené? Chtěli byste vonět světovými vůněmi, přitom neplatit tisíce korun? Záleží vám hlavně na vůni než na vzhledu balení? Pak neváhejte a navštivte e-shop STŘÍHÁNÍ PSŮ ul. Čapkova (budova Educhemu), Litvínov. Tel , PRODÁM byt 1+2 s balkonem v Litvínově OV, ul. Valdštejnská č. p. 2066, 13. p. Cena 300 tis. Kč. Tel PŘENECHÁM ZAHRADU v Hamru, ul. Na Kopci. Tel Dlouhodobě pronajmu byt 1+1, 36 m 2, s balkonem, v centru Litvínova, ul. Valdštejnská, volný ihned. Tel PRONAJMU byt 1+3, I. kategorie v Hamru. Klidová zóna, údolí pod přehradou. Tel PRODÁM BYT 4+kk v Meziboří, B. Němcové, s balkonem, os. vlastnictví, plastová okna, rekonstr. kuchyň a koupelna, vestav. skříně, cena dohodou. Tel PRODÁM byt 1+2 v Litvínově u Máje (SBD Krušnohor) po rekonstrukci. Cena 550 tis. Kč. Tel.: , ČERVENÝ HRÁDEK od 14 hod. Kulturní neděle (zahrada Kludského vily) v Hynkovo hravé divadlo v Paradise jazz band v Atrakce pro děti v Předání areálu přírodního hřiště Ať žijí duchové v Zábavné odpoledne k 35. výročí natočení stejnojmenného filmu v Host: Jaroslav Uhlíř LABYRINT DUŠE, VOZATAJ SRDCE Návraty Stanislava Hanzíka Výstava v Galerii Giacomo Státního zámku Duchcov mapuje půlstoletí sochařské tvorby nejvýraznější osobnosti českého sochařského umění 20. století Výstava potrvá do 26. srpna Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. Vstupné 20 Kč TRUHLÁŘSTVÍ PECH Výroba na zakázku: vchodové dveře kuchyňské linky a další... Gáza bývalé RICO Litvínov-Šumná Tel NABÍZÍME LEVNOU AUTODOPRAVU A STĚHOVÁNÍ TEL Předprodej vstupenek INTUS Jaromír NOHAVICA koncert od 21 hod. Loučky, Litvínov Vstupné 300 Kč (v předprodeji) 350 Kč (v den konání) TŘI SESTRY koncert od 18 hod. Loučky, Litvínov Vstupné 260 Kč (v předprodeji) Předprodej vstupenek Intus, Galerie Radniční sklípek, Smetanova 40, Litvínov, tel Jak nakládat s komunálním odpadem? Schola Humanitas Litvínov (www.humanitas.cz) přijme na pozici ekonoma/ky školy uchazeče na dobu určitou. Znalost podvojného účetnictví podmínkou. Nabídky posílejte do 31. července 2012 na Kontaktní osoba: Ing. Lucie Pazourková tel: ,

5 INZERCE INZERCE Letní provoz sportovišť v Meziboří Louka u Litvínova V letních měsících je možné využívat sportoviště v Meziboří: tenisové kurty 1,5 hod. 180 Kč, umělý povrch líný tenis, nohejbal, volejbal 1,5 hod. 90 Kč, dále je možno využívat tartanový ovál na běhání bezplatně, hokejbalové hřiště, kde je celodenní bezplatná možnost bruslení. V pondělí a středu se koná od hod. venkovní cvičení zumby. V měsíci srpnu bude opět otevřena hala: badminton 150 Kč 1 hod., stolní tenis 60 Kč 1 hod., míčové sporty dospělý 450 Kč 1 hod., mládež 250 Kč 1 hod. Sportoviště objednávejte ve sportovní hale Meziboří, M. Dienelt, tel (ema) Nově otevřené víceúčelové hřiště Finanční odbor Městského úřadu Meziboří UPOZORŇUJE Upozornění pro občany města Meziboří na úhrady místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Upozorňujeme, že někteří poplatníci stále nemají zaplacený poplatek za odpady za roky 2009, 2010, Vyzýváme je ke kontrole úhrad a v případě nedoplatků k neprodlené úhradě. Dle 11 odst. 3 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, může obecní úřad včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků zvýšit až na trojnásobek. Poplatek lze uhradit v úřední dny v pokladně MěÚ Meziboří (přízemí budovy, kancelář č. 22), a to v hotovosti nebo platební kartou, případně bezhotovostní platbou na účet města, č.ú /0100, var. sym.: číslo poplatníka zjistíte na tel (sl. Michalovičová). Poplatek za komunální odpad 250 Kč/osobu/rok je splatný do 30. listopadu Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tel , Prázdninová soutěž Komunální odpady Odpovězte na 10 otázek, odpovědi nám zašlete elektronicky na nebo písemně na adresu ECM, Budovatelů 2830, Most do 31. srpna. Tři vylosovaní účastníci získají odměnu. KVIZ Která ze zemí EU nejvíce svého komunálního Produkce kterého ze skleníkových plynů je spoodpadu (KO) spaluje a energeticky využívá jována především se skládkováním? oxid uhličitý; metan; vodní pára (v jednotkách kg/obyv.)? Co znamená zkratka RDF? Švýcarsko; Dánsko; Švédsko V produkci KO (v jednotkách kg/obyv.) patří palivo z odpadu biologicky rozložitelný odpad ČR v rámci EU mezi země nízkojakostní kompost nadprůměrné (produkuje více KO než průměr) Závazná část krajského Plánu odpadového průměrné hospodářství (POH) se vyhlašuje podprůměrné (produkuje méně KO než je průměr) Jaký typ nakládání s KO převažuje v Ústeckém vyhláškou MŽP nařízením vlády kraji? obecně závaznou vyhláškou kraje materiálové využití; energetické využití; skládkování Kolik nádob na separovaný sběr měli v roce Kolik procent vyprodukovaného KO je v Ústeckém kraji využito? 2010 obyvatelé Ústeckého kraje k dispozici? 8 15 % okolo 5 000; téměř ; více než Který z následujících odpadů nepatří mezi biolo % % gicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)? kal ze septiků a žump; papír a lepenka; směsný komu- Jak je, podle Vás, možné zlepšit nakládání s KO nální odpad v kraji, aby byla dodržována odpadová pyramida? s t r á n k y L i t v í n o v a : Kabiny a sprchy jsou v ceně! Objednávky u správce hřiště osobně nebo na tel Provoz: do 30. října Koupaliště Koldům CENÍK VSTUPNÉ Místní poplatek lze uhradit: 1) převodem na účet města č. účtu: /0100 a variabilní symbol (VS) poplatníka. Informaci o VS poskytneme na telefonních číslech a 817. Při nesprávně uvedeném VS bude považován poplatek za neuhrazený. 2) úhrada složenkou rozeslání proběhne v průběhu měsíců září a říjen ) platba v hotovosti na pokladně MěÚ ul. Vodní, přízemí, č. dveří 104 a 105, nám. Míru 11, 1. patro. Zde lze platit platební kartou. I n t e r n e t o v é CENÍK: Celé hřiště (fotbálek, házená) 300 Kč/hod. 1 kurt nebo ½ hřiště (krofbal, nohejbal, volejbal) 180 Kč/hod. Stolní tenis 50 Kč/hod. Osvětlení 100 Kč/hod. je v červenci otevřeno denně od 9 do 19 hodin KOMUNÁLNÍ ODPAD Litvínov Ceny věnovala společnost United Energy, a. s. povrch umělá tráva (ul. Sokolovská) DENNÍ: DĚTI do 2 let ZDARMA DĚTI 2-15 let 40 Kč DOSPĚLÍ od 15 let 60 Kč RODINNÉ VSTUPNÉ 150 Kč (2 dospělí + 2 děti) ZTP/P 30 Kč OD 16 hodin: DĚTI 2-15 let 30 Kč DOSPĚLÍ od 15 let 40 Kč PERMANENTNÍ: DĚTI 2-15 let 160 Kč 5 vstupů DOSPĚLÍ od 15 let 240 Kč 5 vstupů TOBOGÁN: ZDARMA OSTATNÍ SLUŽBY ÚSCHOVNÉ: JÍZDNÍ KOLO 20 Kč/den platba u pokladny PŮJČOVNÉ: LEHÁTKO 100 Kč záloha SLUNEČNÍK 100 Kč záloha MÍČ + SÍŤ 100 Kč záloha BADMINTON 20 Kč/1 hod. STOLNÍ TENIS 20 Kč/1 hod. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ školních hřišť v Litvínově ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059, okres Most UZAVŘENO ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI od 9 do 20 hod. každý den včetně sobot a nedělí ZŠ a MŠ Litvínov Janov PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI od 10 do 20 hod. každý den včetně sobot a nedělí Schola Humanitas, Litvínov OBSAZENO od 2. do 13. června příměstským táborem OBSAZENO každý čtvrtek od 17 do 19 hod. a každou neděli od 19 do 20 hod. VOLNÉ TERMÍNY od 16. července každý den od 8 do 12 hod. Vstupenka je platná pouze v den vydání je nepřenosná Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou na tel.: , w w w. l i t v i n o v. c z E - m a i l volejbalový klub Litvínov poøádá nábor chlapcù a dìvèat 4-7 tøíd ZŠ r e d a k c e : r a d n i c m u l i t v i n o v. c z Radnici vydává město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, Litvínov, nám. Míru 11. Členové redakční rady: Litvínov Mgr. Milan Šťovíček, starosta města; RSDr. Erika Sedláčková, 1. místostarostka města Litvínova; Ing. Karel Linhart, 2. místostarosta města Litvínova; Zuzana Wiednerová, ved. úseku kanceláře starosty Litvínova; PhDr. Vlastimil Doležal, člen RM Litvínova; Meziboří tajemnice města Ing. Jitka Zetková; redaktorka poradní hlas. Redakce a příjem inzerce v budově Galerie Radniční sklípek (st 8 17 hod., čt 8 15 hod.), Smetanova č. p. 40, Litvínov, telefon , , Registrační číslo: MK ČR E Tisk a grafická úprava Tiskárna K&B, L. Štúra 2456, Most, tel./fax Vychází dvakrát v měsíci v nákladu kusů, o prázdninách jedenkrát. Rozšiřují soukromí distributoři. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

6 dopisy dopisy Napsali jste nám do redakce Radnice...? Ve dnech června se žáci druhých a čtvrtých tříd ZŠ Hamr vydali na adaptační pobyt do Autokempu Osek. Byla pro ně připravena spousta aktivit s pravěkou tématikou. Soutěže, hry, výlet na zříceninu Rýzmburk, výlet do Oseka a táboráky se zpěvem byly samozřejmostí. I když nám počasí příliš nepřálo a nemohli jsme využít krásné koupaliště, pobyt jsme si užili. Velký dík patří majiteli autokempu a všem ostatním pracovníkům za jejich ochotu, vstřícnost a perfektní jednání. B. Wolfová a D. Loosová, ZŠ Hamr Dvacet dětí ze školní družiny ZŠ a MŠ v Horním Jiřetíně se v červnu pod vedením pí učitelky Bc. Jitky Lalikové, vychovatelky Mileny Heidingerové a jedné z maminek (H. Šebkové) vydaly za dobrodružstvím na Brandov do penzionu Sokol, kde jim pan Rjaska zajistil potřebné zázemí. V rámci projektu Krušné hory si děti ověřily znalosti z přírodovědy při různých soutěžích a kvízech. Opékání vuřtů, hledání pokladu, sportovní soutěže, ale i volná zábava se všem dětem moc líbila. Vše zvládly na jedničku i nocování bez rodičů. A jak vše hodnotily děti? Moc se těší, že projekt bude pokračovat i příští rok. Milena Heidingerová Dne 10. července navštívili Domov důchodců Meziboří členové Docela velkého divadla Litvínov s divadelním představením Dům splněných snů. Už při samotném příchodu herců se domovem neslo nadšení a panovala veselá atmosféra. Divadelní přestavení bylo plné veselých scén a všem zúčastněným se líbilo, což dali hercům najevo svým potleskem. Děkujeme ředitelce divadla Janě Galinové za nabídku zahrát v našem domově a hercům za krásný kulturní zážitek. Miluše Havlová, sociální pracovnice Ve dnech se ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje konalo v pořadí již 13. setkání pěstounských rodin města Mostu, Litvínova a Chomutova, a to ve Stráži pod Ralskem. Zúčastnilo se 17 pěstounských rodin s dětmi ve věku 4 17 let. Pěstounské rodiny doprovázely příslušné sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, za Městský úřad v Litvínově Bc. Irena Frenclová. Pro všechny zúčastněné byl ve spolupráci se sportovním střediskem Panda Sport a jeho instruktory připraven bohatý program. V páteční podvečer se rodiny vzájemně představily svým rodinným programem, všichni společně besedovali, příjemnou atmosféru doplnil zpěv při harmonice a opékání špekáčků. Během sobotního dopoledne proběhla beseda s pěstouny za účasti pracovnic Krajského úřadu Ústeckého kraje, která se týkala převážně aktuálních výchovných problémů. Společná diskuze a výměna zkušeností byla přínosem pěstounům k řešení jejich situací. Děti během této části soutěžily pod vedením instruktorů. Odpoledne byla připravena návštěva Vartenberské slavnosti. V neděli se všichni zúčastnili cesty za pokladem. Dopolední program byl ukončen na pláži, kde si děti mohly za odměnu vyzkoušet jízdu na vodních lyžích. Po celou dobu pobytu byly sociální pracovnice v kontaktu s dětmi i pěstouny, konzultovaly s nimi aktuální otázky výchovy dětí. Pronikly více do jejich starostí i radostí, které se mnohdy pravidelnými návštěvami v rodině nepodaří zjistit. Děti byly velice spokojené, našly si nové kamarády a pěstouni navázali nová přátelství, která ve většině případů udržují i mimo setkání. Pro všechny bylo setkání příjemným odreagováním od běžných starostí. Bc. Irena Frenclová Významný světový ekonom, profesor Michiganské univerzity v USA profesor Jan Švejnar navštívil v úterý 26. června litvínovské gymnázium. V rámci dopoledního programu školní akce English day, při které bylo skoro výhradně slyšet angličtinu, besedoval se studenty téměř dvě hodiny. Setkání bylo natolik otevřené a spontánní, že strhlo publikum k závěrečnému bouřlivému potlesku. Hlavním tématem setkání byly maturity, perspektivy dalšího studia na vysokých školách doma i v zahraničí a pochopitelně ekonomika. Otázky pršely ze všech stran a pan profesor na ně ochotně odpovídal. S ohledem na probíhající English day vedl část besedy v angličtině. A ta byla skutečně excelentní. Věříme, že tato vzácná návštěva byla nejen zajímavá, ale také podnětná a inspirující. Mgr. Jan Novák, ředitel Gymnázia TGM Litvínov Na konec školního roku připravila Krušnohorská poliklinika, s. r. o., pro své klienty z Domova pro seniory Naděje I a Naděje II letní zahradní slavnost. Byla zahájena vystoupením dětí z Mateřské školy Parník, které pod vedením paní učitelek zpívaly a tancovaly pro radost všem babičkám. Po krásném a milém vystoupení děti rozdaly všem přítomným vlastnoručně vyrobené kytičky. K příjemnému slunečnému počasí hrála klientům hudba a bylo pro ně připraveno občerstvení. Děkujeme všem zúčastněným za milou atmosféru a dětem z mateřské školy za krásné vystoupení. Krušnohorská poliklinika, s. r. o. Již podruhé proběhly v předposledním červnovém týdnu v Základní škole Meziboří maturit(k)y pro žáky 9. ročníků. Název napovídá, čím je tato událost inspirována. Žáci se celé pololetí připravují na ústní zkoušku z předem oznámených témat, která postupně vypracovávají v hodinách, v den maturit(k)y pak své vědomosti a dovednosti prezentují před komisí učitelů. Losování otázek, příprava na tzv. potítku, nervozita i slavnostní oblečení velmi věrně připomínají atmosféru skutečných maturit. I letos je nutné žáky pochválit za odpovědnost, s jakou k přípravě přistoupili a díky níž byly i letos maturit(k)y důstojné. Děkujeme všem zúčastněným, žákům (a zřejmě i jejich rodičům) i učitelům. Hlavního cíle, aby se deváťáci věnovali školní práci i ve druhém pololetí a připravovali se tím na velký skok, který je čeká v září, přechod na střední školu, bylo dosaženo. Mgr. Jiří Bílek, ZŠ Meziboří 12. FESTIVAL UMĚLECKÉHO SKLA V KARLOVÝCH VARECH Pořádá Galerie Minea Carlsart ve spolupráci se Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád v Karlových Varech a Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od 1. července do 31. srpna v prostorách přízemí a patra Vřídelní kolonády. Představí se 65 autorů z ČR a dalších zemí s více než stovkou děl. Expozice bude přístupná zdarma denně od 10 do 18 hod. Informační střediska EUROPE DIRECT a Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašují letní soutěž CESTUJI, CESTUJEŠ, CESTUJEME Popište, vyfotografujte či nakreslete ojedinělý zážitek z putování po zemích EU a vyhrajte. Svůj zážitek nebo zážitek někoho blízkého doručte do nejbližšího střediska Europe Direct osobně, em nebo poštou do 10. září Nejoriginálnější zpracování vyhrává věcnou cenu a navíc postupuje do celorepublikového slosování o videokameru! Pravidla a podmínky soutěže na: Koncem letošního školního roku a zároveň v rámci doznívajících oslav 45. výročí otevření mezibořské školy proběhl na místním školním hřišti 2. ročník soutěže Dospěláci, pojďte si hrát. Pro děti a jejich rodiče připravily vychovatelky školní družiny několik sportovních, či vědomostních úkolů, které společně ve dvojici plnili. Kromě již oblíbeného trakaře a opičí dráhy letos přibyly i nové disciplíny, např. házení karet do krabice, vědomostní kvíz, přeskok přes švihadlo. Zde došlo k několika zajímavým výsledkům, obzvláště maminky se činily a skokankou roku se stala Martina Procházková se 140 přeskoky za minutu. Všichni se náramně bavili a těšili na závěrečné opékání buřtíků. Všichni zúčastnění nakonec obdrželi malou sladkou odměnu a tři nejlepší dvojice si odnesly medaile a diplomy. Třetí místo vybojoval Vláďa Hájek s tatínkem, druhá byla dvojice Honzík Chládek s maminkou a na prvním místě Martinka Smolová s tatínkem. Děkujeme dětem za účast, rodičům za odvahu, učitelkám, školníkovi, starším dětem i dospělým za pomoc a zdárný průběh akce. Jana Šrůmová, ZŠ Meziboří V souvislosti s ukončením školního roku se uskutečnila další z plánovaných akcí věnovaná dětem žijících v ubytovnách města Litvínov UNO a Bílý sloup s názvem Těšíme se na prázdniny. Organizovaná byla pracovnicemi oddělení sociálních služeb Městského úřadu Litvínov a terénními pracovnicemi z ubytoven. Jednalo se o společné setkání v ubytovně UNO, kde si 46 dětí opeklo buřtíky. Za předložené vysvědčení dostaly sladkou odměnu. S buřtem i sladkostí bylo pamatováno i na předškoláky. Podíleli se i rodiče, kteří připravili na táborák dříví a pruty na opékání. Při obrovském horku děti nejvíce přivítaly spršku z hadice při hašení táboráku. Na konci prázdnin čeká děti beseda na téma Problémy kolem nás, kdy součástí bude i ukázka psovodů Městské policie Litvínov. Akce pro děti z ubytoven jsou financovány z dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Petra Horváthová, sociální pracovnice Město Meziboří vítalo nové občánky Ve středu 13. června byli v obřadní místnosti Městského úřadu v Meziboří přivítáni do života noví občánci města. Pro malé občánky, jejich maminky a příbuzné si pod vedením svých učitelek připravily děti z mateřské školy krátký kulturní program. Každé miminko při zápisu do pamětní knihy obdrželo pamětní list, květinu a malý dárkový balíček. Novými občánky města se stali Josef Lenhart, Jan Sadílek, Jan Vimr, Marie Macáková, Anežka Pirklová, Filip Jakš, David Knobloch a Nela Uhlíková. Komise pro občanské obřady a výročí, která tento slavnostní obřad organizuje, rodičům a příbuzným miminek ještě jednou srdečně blahopřeje a při výchově jejich ratolestí přeje hodně štěstí a radosti. Nejmenším pak přeje spokojené dětství, zdraví a šťastnou budoucnost.

7 kultura Docela malé divadlo vzniklo v Litvínově před padesáti lety V malebné uličce staré Prahy, nedaleko starých zámeckých schodů, stojí dům, jehož mansardu obývá známý divadelník, kulturní publicista a redaktor, recitátor, herec, moderátor a vysokoškolský pedagog Miroslava Kovářík, kterého osud přivál z Prahy na nějaký čas do Litvínova. Před padesáti lety se zasloužil o založení Docela malého divadla v Litvínově ( ). Během sedmi let existence DMD zde inscenoval kolem dvaceti titulů a vytvořil i zvláštní interpretační styl. Jako první uvedl na divadelně-poetické jeviště básně Jiřího Ortena, Jana Zábrany, Jiřího Koláře, Ivana Blatného, Ivana Diviše a Ivana Slavíka. Byl vůbec první, kdo scénicky představil poezii Václava Hraběte a básnický manifest Znamení moci Jana Zahradníčka. Záslužnou činnost v oblasti kultury vedení města Litvínova ocenilo v listopadu roku 2004 čestným občanstvím u příležitosti jeho kulatého životního jubilea. Docela malé divadlo vzniklo nejprve pod názvem Divadlo hudby a poezie na podzim roku Působilo v litvínovské hudební škole a mělo zhruba deset stálých členů v čele s Ladislavem Trčkou. Hrálo se dvakrát týdně pro cca 70 diváků. V roce 1962 se uměleckým vedoucím stal Miroslav Kovářík. Soubor změnil název a výrazně i repertoár. DMD se poté stalo jedním z nejoceňovanějších divadel malých forem u nás. Časem se v repertoáru divadla poezie objevila i činohra. Vzniklo v něm i několik pokusů o filmové divadlo, konaly se v něm happeningy, hostovala i jiná malá amatérská divadla, konaly se bigbeatové koncerty, diskusní večery o divadlech malých forem, pořádaly se výstavy. Kromě členů souboru (Anna Voláková, Jiřina Zemčíková, Helena Cellerová, Eva Koudelková, Eva Kostlivá, Emil Fidler, Ed. Joška, pianista Vladimír Mašek ) se na scéně divadla objevili také Eduard Pergner, Karel Kryl, Jaroslav Hutka, Miki Jelínek, dvojice Skoumal-Vodňanský a Hapka-Rada, Pavel Bošek, karlovarská divadélka Kapsa a Kočka a řada dalších Zánik Docela malého divadla se odehrál v sezóně 1969/70. Budova, kde se DMD nacházelo (Hudební škola, posléze Lidová škola umění), byla v rámci budování podkrušnohorské dálnice zanesena do demoliční zóny a roku 1970 zbourána. Tak byla vlastně vyřešena i otázka existence divadla jako takového, k němuž se negativně vyjádřil i OV KSČ v Mostě i MěV KSČ v Litvínově, vzpomíná Mirek Kovářík. Po zhruba šesti letech bylo divadlo, V knihovně vystavují začínající fotografové V dětském oddělení Městské knihovny Litvínov proběhla v úterý 26. června vernisáž začínajících fotografů Terezy Prokopové a Martina Škoudlila, účastníků fotografického kurzu, který v knihovně probíhal od ledna. Vedoucím kurzu byl Mgr. Petr Havlík, který je učil zacházení s fotoaparátem a úpravě fotografií pomocí počítače. Nezištnost, Seniorům se nelíbí drahá Pichlovanka Reakce na článek v Radnici č. 11 K poklesu návštěvnosti Pichlovanky v Citadele došlo angažováním další kapely a zvýšením počtu produkcí. Vznikl obrovský přetlak nabídky tohoto žánru nad skutečnou poptávkou. Při týdenním intervalu je to 4 5 akcí měsíčně. Ani větší města si nedovolí více než jednu nebo maximálně dvě akce za měsíc (navzdory našemu návrhu jednateli Citadely z ledna 2012 na střídání: 1 Hornická dechovka, 1 Pichlovanka v měsíci). Navíc ne zrovna levné občerstvení a časté střídání nájemců restaurace rovněž přispívá k nespokojenosti návštěvníků, jejichž počet celkově neklesl, jen se rozmělnil do neúměrně vysokého počtu akcí stejného charakteru. Informace typu: Hudebníci hrát za míň nechtějí, tudíž rozdíl musí někdo zaplatit, bychom rádi uvedli na správnou míru, aby nevytvářela trpělivost a ochota Petra Havlíka věnovat dětem svůj volný čas určitě stojí za poděkování, zmínila místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, která se vernisáže zúčastnila. Fotografie přírody byly pořízené v okolí Litvínova. Obzvlášť pěkné snímky se podařilo zachytit ve Voigtových sadech (dříve Smetanovy sady). Výstava je v knihovně k zhlédnutí až do září. (red) Na Loučkách se opět rozezní hudba Po roční pauze se litvínovský areál Loučky rozezní hudbou. Na Loučkách se pod širým nebem nejprve 11. srpna představí známý český písničkář Jaromír Nohavica. Akce začíná v 21 hodin a potrvá přibližně 150 minut, proto vystoupení není vhodné pro děti do 12 let. Vstup divákům do hlediště bude umožněn již od 19 hodin. Není zde zajištěno občerstvení. Hosté si tak mohou v plastových lahvích donést vlastní nápoj. Poslední srpnovou sobotu, 25. srpna, přijedou do Litvínova Tři sestry. Program začíná v 18 hodin a vstup do prostoru pro koncert bude divákům umožněn od 17 hodin. V průběhu večera se dále představí Doctor P. P., E!E, MZH. Akce potrvá do pozdních nočních hodin. Pro obě akce jsou lístky již v předprodeji v Litvínově v INTUSu, ul. Smetanova č. p. 40 a v předprodejní síti Ticketsream. Vzhledem k obtížnému parkování na Loučkách doporučuje pořadatel k dopravě na koncert využít hromadnou dopravu. Vjezd do areálu Louček nebude umožněn. Na zajištění bezpečnosti při akci spolupracuje organizátor s Policií ČR a Městskou policií Litvínov stejně jako v předešlých letech, za což jim pořadatel děkuje a všem návštěvníkům přeje pěkný kulturní zážitek. Martin Stříbrný, Loučky dojem, že Pichlovanka si hraje na zlatokopa a ruinuje Citadelu. Soubor vystupuje v širokém okolí (Rumburk, Ústí n. L., Teplice, Litoměřice, Bílina, Duchcov, Libochovice, Smolnice u Loun) a nikde není považován za drahý. To, že někdo nabídne hraní dlouhodobě zadarmo, je pro jedince možná chvályhodné, ale pro drtivou většinu muzikantů naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, neboť i oni s tím mají značné výdaje a věnují tomu svůj volný čas. V průměru Kč za 4 hodinovou produkci v Citadele pro 13 účinkujících a při nákladech na dopravu muzikantů z okolí není mnoho. Rádi bychom se jednatele Citadely zeptali, jak často hraje zadarmo on? Za dechový soubor Pichlovanka kapelník Ing. Otakar Fröhlich a organizační vedoucí Jaromír Truhlář v novém složení, vzkříšeno se stejným jménem, ale s docela jiným zaměřením. Prostě divadlo poezie odešlo s námi a s tou krásnou atmosférou, na kterou pamětníci jistě nikdy nezapomenou, dodává Mirek Kovářík. Miroslav Kovářík po rozpuštění DMD působil jako konferenciér folkových pořadů a festivalu Porta ( ), rozhlasový autor (od roku 1990), moderátor a přednašeč v pořadech Dobré jitro, Zelené peří a Poetická nokturna Českého rozhlasu, stanice Praha. V současné době je platným členem pražského klubu Rybanaruby, který je jeho domovskou scénou. Přestože divadlo zaniklo před více než 40 lety, jeho tehdejší umělecký vedoucí si na ně ponechal vzpomínky také v podobě fotografií nejrůznějších formátů, písemného materiálu, výstřižků, plakátů Letos v červenci všechen materiál vztahující se k DMD (50. výročí vzniku divadla) věnoval městu Litvínovu. Historické materiály převzali kronikář města Litvínova Václav Novotný a radní a zastupitel Litvínova Vlastimil Doležal (viz foto). (gi) Starosta pochválil litvínovského kronikáře Rada města projednala informační zprávu o sepsání kroniky města Litvínova za rok 2011, kterou zajišťuje již několik let kronikář pan Václav Novotný. Kronika města za rok 2011 obsahuje 245 stran, včetně 150 fotografií. Byla psána chronologicky podle měsíců, které jsou členěny do 9 kapitol. Ke kronice je podle kalendářních měsíců vedena přílohová část, ve které jsou shromážděny novinové výstřižky, plakáty a další doplňující materiály. Po formální stránce jsou dodrženy veškeré zásady vedení kroniky a je možné ji zveřejnit, podrobit připomínkám občanů a následně svázat. Zpráva obsahuje také další činnosti kronikáře za rok 2011 jako je publikační práce ve čtrnáctideníku Radnice (uveřejněno 18 článků, které se týkaly většinou historie Litvínova), poskytování podkladů studentům při práci na odborných pracích, doprovod při vlastivědných výletech škol či pomoc potomkům válečných zajatců z dob druhé světové války. Práci kronikáře vysoce zhodnotil zejména starosta města Milan Šťovíček, který také za celé vedení města kronikáři za jeho celoroční práci poděkoval. (red) SOUTĚŽTE S Městskou KNIHOVNOU Litvínov Přiřaďte autora k citátu D. Diderot Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí. J. Mahen Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. A. Gellius Dům bez knih je jako tělo bez duše. J. Zeyer Knihy jsou němí učitelé. Seneca Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. B. Nichols Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. Odpovědi na soutěžní otázky zašlete na adresu Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, Litvínov nebo na ovou adresu nejpozději do 7. září. Správné odpovědi z Radnice č. 11: Přiřaďte správně autora a druh románu: Viking M. Moore historické, Silmarillion R. J. R. Tolkien fantasy, V zákulisí muzea Kate Atkinsonová realistické, Zimní královna Zora Beráková biografické, Neznámé slasti Vojtěch Lindaur literatura faktu, Malý budiždán Aloys Skoumal poezie/epigramy Výherce: Jana Nemazalová, Janov. kultura Před sto šedesáti lety byl Horní Litvínov rozhodnutím císaře povýšen na město Katastrální území města Litvínov má výměru přes ha. Poloha na úpatí Krušných hor předurčila nadmořskou výšku od 290 m v Záluží po Křížatky, které leží celé ve svahu Krušných hor s průměrnou nadmořskou výškou 527 m. Horní Litvínov byl povýšen na zemské město 5. srpna 1852 císařem Františkem Josefem ( ). Před tím byl již od roku 1715 městysem s trhovým právem, kdy císař Karel VI. na žádost hraběte Jana Josefa Waldsteina povýšil obec Horní Litvínov na městečko (městys, trhová ves). S císařovým svolením udělil hrabě roku 1716 městečku znak. Součástí znaku je archanděl Michael, patron litvínovského kostela i města. K důležitým letopočtům samosprávy patří stavby budov radnic, první roku 1769 v dnešní Smetanově ulici (č. p. 40) a nová roku 1938 na náměstí Míru (č. p. 11). Historie samosprávy není zdaleka jednoduchá. V souvislosti s politickými změnami docházelo v různých dobách dokonce k opakovanému odlučování a připojování některých obcí k Hornímu Litvínovu. Současný Litvínov se rozkládá na deseti katastrech, z nichž hornolitvínovský s Osadou není zdaleka největší. Současný název města Litvínov existuje až od roku 1947, kdy byly pod jeho samosprávu připojeny obce s tehdejšími názvy Dolní Litvínov s osadou Lipětín, Růžodol, Chudeřín, Rauschengrund (Šumná) s osadami Horní Ves a Sandl (Písečná) a také Louka. V roce 1960 se Louka osamostatnila. V té době, v důsledku založení výsypky povrchového dolu Obránců Míru, zanikly Dolní Litvínov, Lipětín a Růžodol. V roce 1974 se po zániku obce v důsledku stavby Petrochemie připojil k Litvínovu největší katastr dosud samostatné obce Záluží. Velkou správní změnou byl rok 1986, kdy se pod samosprávu Litvínova připojila samostatná obec Hamr s katastry Lounic, Janova a Křížatek. Dnešní město Litvínov je od roku 2004 pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností jako správní obvod pro dalších 10 samostatných obcí Brandov, Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří a Nová Ves v Horách. Václav Novotný, kronikář Litvínova Městská knihovna Litvínov nabízí Trampský tábor s knihovnou Ve dnech až pořádá Městská knihovna Litvínov ve spolupráci s trampskou osadou U starého vola prázdninovou akci pro děti Trampský tábor Děti prožijí dobrodružství v přírodě, spoustu zábavných her, spaní ve stanech, opékání buřtů u táborového ohně a další aktivity. Poplatek je 150 Kč a maximální počet účastníků je 30 dětí. Další informace v dětském oddělení Městské knihovny Litvínov nebo na u knihovna-litvinov.cz. Prázdninové malování s Pavlem Lakomým Připravené je pokračování úspěšné akce Malování s Pavlem Lakomým. Zájemci se mohou hlásit v knihovně. Kurz je zdarma a počet účastníků je omezen. Lekce začínají každé úterý ve 13 hod. Projekt je podporován Ústeckým krajem z dotačního programu VOLNÝ ČAS Kurzy ruštiny nejen pro seniory Od září bude v knihovně probíhat kurz ruského jazyka. Kurz je určen nejen seniorům, ale i celé široké veřejnosti. Přihlášené čeká 15 lekcí. Cena kurzu je 200 Kč. Počet míst je omezen a přihlášky je nutné odevzdat do 6. září v knihovně. Cestování Po celý červenec a srpen je pro návštěvníky připravena tematická výstava o cestování. Cestovat se dá i s knihami. Barvy Českého středohoří Do 21. září můžete zhlédnout výstavu fotografií Zdeňky Tomášové. Zajímavá ořezávátka Celé prázdniny probíhá výstava různých druhů a tvarů ořezávátek Jarmily Křížové. Sezóna (p)savců Sezóna určená pro čtenáře dětského oddělení. Každý měsíc nové téma, nové soutěže a nové úkoly k danému tématu. Červenec je měsíc dobrodružný a srpen měsíc humoru a povídek. Tematické kufříky V dětském oddělení si můžete půjčit kufříky zaměřené na určitá témata (např. Večerníčky, Lidské tělo, Vesmír, Začínáme s angličtinou, Svět zvířat). Obsahovat budou nejen knihy, ale různé omalovánky, kvízy, rébusy, skládačky či hry. Kufříky se půjčují za vratnou zálohu 200 Kč. 10. semestr Univerzity volného času Od září začíná 10. semestr Univerzity volného času. Zájemci se mohou hlásit v knihovně u pana Nedvěda. Poplatek za přihlášení je 160 Kč. V rámci toho se mohou přihlášení účastnit veškerých besed, přednášek a autorských čtení. Na tyto akce může samozřejmě přijít kdokoliv ze široké veřejnosti. Na místě uhradí poplatek 20 Kč za danou akci. Klub milovníků historie Srdečně Vás zveme na zahájení Klubu milovníků historie přednáškou Mgr. Jiřího Šlajsny o historii evropské monarchie dříve a dnes. Akce se koná od 16 hod. ve společenské místnosti.

8 sport Litvínovské sokolky cvičily na sletu Litvínovské cvičenky zleva Ivana Kameníková, Irena Skořepová, Marie Chalupecká a Eva Feiglová krátce po vystoupení. Za nimi stojí Pavla Kocúrová. (foto: van) V roce 150. výročí založení Sokola proběhl v Praze XV. všesokolský slet. Ve druhém dnu programu 6. července vystoupily ve skladbě Česká suita, určené pro ženy a seniorky, také čtyři členky Tělocvičné jednoty Sokol Litvínov Lom. Po měsících trpělivého dojíždění za nácvikem se dočkaly v Praze zasloužených ovací. Do hlediště Synot Tip Arény je přijel povzbudit z Litvínova celý autobus členů a příznivců Sokola. Václav Novotný V míčovém sedmiboji zvítězili Pražáci Za krásného počasí proběhl v sobotu 23. června v Litvínově 18. ročník míčového sedmiboje sportovních dvojic mužů. Čtrnáct dvojic bojovalo o body ve stolním tenise, volejbalu, nohejbalu, tenise, kopané (kopání a chytání penalt), házené (házení a chytání sedmiček), basketbalu (střelba trestných hodů šestek). Vítězem se stala dvojice otce a syna Švecových, kteří přijeli z Prahy a získali 39 bodů. Na druhém místě skončili domácí Beneš, Cibulka s 31 body a třetí místo vybojovala dvojice Beran, Nespor s 26 body. Pořadatelem byla tradičně Schola Humanitas Litvínov, která děkuje za spolupráci Jiřímu Hrabinskému a společnosti SPORTaS, dále Vratislavu Čejkovi a litvínovskému tenisovému klubu. Alexandra Malá Stolní hokejisté zakončili jarní část sezóny Turnajem Českého poháru (nejnižší kategorie Expres), který se hrál v rámci sportovního dne mosteckého gymnázia, zakončili billiard-hockeyisté jarní část sezóny. Ze dvou zúčastněných zástupců SHL StarColor Litvínov si lépe vedl Jakub Hasil, který obsadil 2. místo. Tomáš Sýkora skončil 6. Další billiard-hockeyový turnaj čeká Litvínovské v polovině srpna. Za přispění Ústeckého kraje se představí ve švédském Lundu na 20. ročníku Scandinavian Open. (has) Litvínovští kynologové nezahálejí Litvínovští kynologové se zúčastňují nejrůznějších kynologických akcí. Jan Kuncl se psem Arco Fei z Benáckého Dvora (rottwajler) reprezentoval klub v březnu na závodech v Tlučné, a to v RTW Cup v kategorii IPO 3, v dubnu v Roudnici nad Labem, kde se konala výběrová soutěž na mistrovství světa v IPO. Nový člen klubu Josef Matějka s maďarským ohařem Aladár Danitty v dubnu úspěšně složil zkoušku BH, kterou pořádala ZKO Březno. Tento pes se zúčastnil i dubnové výstavy na MVP v Drážďanech, kde ve třídě vítězů získal titul V1, RES. CAC a měsíc poté si z MVP v Polsku přivezl ocenění V1, CWC (CAC). Ani ženy nezůstávají pozadu. V dubnu se v Lovosicích konala zkouška ZOP, kterou na výbornou složila Vladislava Veselá se psem Faronem z Chotyně a Stanislava Hájková se psem Uvex De Alphaville Bohemia (oba psi rasy belgický ovčák Malinois). Stanislava Hájková zabodovala v květnu i na NVP v Banské Bystrici, kde získal Uvex ve třídě otevřené titul V1 CAC. Vladislava Veselá, ZKO Litvínov Cyklobus víkendová rekreační autobusová linka: Litvínov Rudolice v Horách (sobota) Litvínov Dlouhá Louka (neděle) zajišťují město Litvínov a INTUS Litvínov Odjezd: Litvínov (aut. nádr.) v 9.00 hod. Sobota: Rudolice v Horách (křižovatka) Neděle: Dlouhá Louka (parkoviště) Jízdné: 40 Kč dospělí+kolo 20 Kč děti do 15 let+kolo, pěší turisté, Nordic Walking Zahájení provozu od sport Mezibořská kopaná slaví výročí Oslavy 55. výročí založení kopané v Meziboří vyvrcholily 23. června sportovním dnem. Program zahájili slavnostním výkopem v pravé poledne nejmenší předškoláci. Následovali přípravka, mladší žáci, dospělí s výběrem 1. a 2. ligy. Vrcholem sportovního dne byl exhibiční zápas, ve kterém proti sobě nastoupili stará garda Meziboří a internacionálové. Na akci se přišlo podívat více než 450 diváků. Sportovní den se velmi vydařil také díky našim sponzorům městu Meziboří a společnostem Dotermservis, s. r. o., ALLKON, s. r. o., INELSEV s. r. o., poděkoval štědrým dárcům Miroslav Dienelt. (mez) Jiřetínská požární nádrž zve ke koupání Zrekonstruovanou požární nádrž v Horním Jiřetíně využívají nejen místní ke koupání. Hlavně v horkých letních dnech začátkem července přišlo do obnoveného areálu denně více než padesát lidí. V nádrži se lidé koupají na vlastní nebezpečí. Spád dna je pozvolný, takže tu stačí i malé děti. V horkých dnech byl o koupání velký zájem. Přicházeli i lidé z Litvínova, prozradila správcová areálu Martina Pártlová. V areálu je také k dispozici dětské hřiště s atrakcemi a bufet s občerstvením. Provozní doba je od června do konce srpna každý den od 9.30 do 19 hodin. Mimo provozní dobu je areál pro veřejnost uzavřen. Občané Horního Jiřetína mají vstup do areálu zdarma, přespolní zaplatí 20 Kč. (hoj) dovolte mi, abych Vás jménem Plaveckého klubu Litvínov pozvala na historicky 1. PLES PLAVCŮ, který pořádáme u příležitosti 40. výročí založení plaveckého oddílu v Litvínově. Koná se ve Schole Humanitas v sobotu 27. října od hodin. Jak to vůbec začalo? V roce 1972 se sešlo pár nadšenců a milovníků plaveckého sportu, kterými byli Alexandr Bech, Václav Dobeš, Jiří Bláha, Lubomír Kubát a Dezidér Šimko. Tito pánové ještě před otevřením litvínovské pětadvacítky provedli po litvínovských školách nábor dětí Vážení přátelé plaveckého sportu, do vznikajícího oddílu. Pod jejich vedením se trénovalo třikrát týdně v Městských lázních v Mostě. Jak to pokračovalo? Za těch 40 let se vystřídalo v plaveckém oddíle tolik plavců, trenérů, pomocných trenérů a nadšenců, že vyjmenovat je všechny by byl nadlidský úkol. Každopádně můžeme říct, že kdo byť jen na chvíli přiložil ruku k dílu, věnoval svůj drahocenný čas tomuto krásnému sportu a byl v jakékoliv době jakoukoliv součástí oddílu, tak i jemu patří velký dík. Plavecký oddíl funguje bez přestávky 40 let. Za tu dobu jsme společnými silami všech minulých i současných trenérů vychovali řadu úspěšných plavců. Někteří z nás předávají své nasbírané zkušenosti malým plaváčkům a mladším generacím ochotným podílet se na fungování oddílu dodnes. Doufáme, že společná akce v podobě připravovaného plesu plavců bude důstojným poděkováním za práci všech dosavadních trenérů, pomocných trenérů a ostatních důležitých lidiček v jednom velkém týmu zvaném PLA- VECKÝ KLUB LITVÍNOV. Gabriela Soukupová, předsedkyně PK Litvínov Velká cena putuje do Podbořan Ve dnech 16. až 24. června probíhal v Teplicích velký mezinárodní šachový turnaj Open Teplice. V početném poli 134 hráčů a hráček ze 14 zemí měl zastoupení také šachový oddíl TJ Sokol Litvínov Lom (Antonín Friml, Jiří Chmelík viz foto, Miroslav Čeněk mladší, Miroslav Čeněk starší, Boris Smolík a Michaela Šaffová). Vítězem turnaje se stal brazilský velmistr Alexandr Fier. Dne 30. června pořádal šachový oddíl TJ Sokol Litvínov Lom 36. ročník mezinárodního turnaje Velká cena města Litvínova. Po slavnostním zahájení starostou města Milanem Šťovíčkem se 45 hráček a hráčů dalo do boje (17 účastníků bylo ze sousedního Německa). Po sedmi kolech se celkovým vítězem stal Jan Balín z Podbořan. Nejlepším hráčem z domácího oddílu byl na 6. místě Antonín Friml, dále byli vyhlášeni nejlepší žena domácí Michaela Šaffová, která nechala za sebou obě německé hráčky, a nejlepším hráčem do 16 let se stal Jiří Škuthan z Mostu. Celý turnaj se odehrával v příjemném, klidném a tichém prostředím Citadely a všichni se již těší na další ročník, který se uskuteční 1. června (saf) Putovní pohár získali mostečtí fotbalisté Starosta Horního Jiřetína Branko Glavica zahájil 1. ročník soutěže O putovní pohár starosty Horního Jiřetína. S osmnácti body si pohár odvezl Baník Most. Ceny vítězům předal starosta Branko Glavica. (hoj) Výsledky: 1. Baník Most 18 bodů 2. FAVP Děčín 12 bodů 3. Fotbalová škola Most 12 bodů 4. Horní Jiřetín 12 bodů 5. Viktoria Lom 6 bodů 6. Chomutov 3 body 7. Ervěnice 0 bodů Umístění hornojiřetínských fotbalistů v okresních a krajských soutěžích: starší přípravka 1. místo mostecký okres mladší přípravka 1. místo teplický okres žáci 2. místo mostecký okres mužstvo A 7. místo krajský přebor stará garda 1. místo mostecký přebor

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 2 / 2011 ročník IX. 6 Divadlo připraví český muzikál i britský bulvár 12 Uklízecí maraton odstartuje v dubnu 15 Úřad práce pomáhá lidem z venkova 16 Nájemci bytů a nebytových prostorů se stávají

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více