Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!"

Transkript

1 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů zvolili v pátek 9. dubna 2010 nové vedení ČMKOS. Předsedou se stal Jaroslav Zavadil, dosavadní místopředseda. Místopředsedy se stali Mgr. Václav Pícl z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Ing. Radka Sokolová z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Další informace o sjezdu ČMKOS najdete v tomto Bulletinu na straně 2 a na stranách 15 až 26. Plné znění některých dalších projevů a dokumentů najdete na webu odborového svazu (www.zdravotnickeodbory.cz) v rubrice Aktuality Stalo se. Naše mysli se upírají k volbám. Čekají nás už za pár týdnů, když se s námi květen bude chtít rozloučit. Jsou tací, kteří s volbami spojují velká očekávání, jsou ale i jiní, kteří říkají, že to bude stejné, nebo dokonce horší. Všechny tyto úvahy jdou stranou, když volebního práva nevyužijeme. Můžeme se stokrát považovat za cnostné občany, když si plníme své občanské a další povinnosti, ale skutečnými svobodnými občany jsme pouze v tom případě, když kromě svých povinnosti zvládáme také využívat svá práva. A právo volební mezi ně patří. Nevolím-li, nemohu si na výsledek voleb stěžovat. Nevolím-li, nechávám Půjdu volit! o sobě rozhodovat ty, kteří své právo využijí a volí. Tím více jako odborář, zvláštní to druh zaměstnance, který si uvědomuje svoje postavení ve společnosti a na trhu práce, který zná svoje právo na sdružování se k obhajobě svých sociálních práv, by měl vědět, o čem že jsou volby v jeho případě. Jsou mimo jiné i o tom, jak budou regulována jeho práva odboráře a také práva a povinnosti zaměstnance a na druhé straně práva a povinnosti zaměstnavatele a nakolik budou tato vyvážena. Zda bude jako dosud platit zvláštní úprava pomáhající ochránit postavení toho slabšího ve vztazích v zaměstnání, tedy zaměstnance. Anebo bude právní řád vycházet z iluze rovného vztahu zaměstnance a zaměstnavatele a upraví pracovní vztahy pouze občanským zákoníkem. Kromě podmínek práce mne Sondy vydaly speciální číslo k 20 letům nezávislých odborů. Kromě jiného obsahuje sedm stran konkrétních informací o tom, jak o zákonech důležitých pro zaměstnance hlasovali ti poslanci, kteří se nyní znovu ucházejí o přízeň voličů. Je to velmi zajímavé a před volbami důležité čtení. Proto odborový svaz celé toto číslo umístil na svůj web (www.zdravotnickeodbory.cz) spolu s dalšími materiály z V. sjezdu ČMKOS, takže je najdete v rubrice Aktuality Stalo se V. sjezd ČMKOS. Kamarádi z těžce zkoušené země, myslíme na vás! Před sedmdesáti lety přišlo naše bratrské Polsko (a je velká škoda, že naše národy zkoušené historií si nejsou dnes tak dost blízko, jak by napovídala jazyková příbuznost) o elitu národa. Stalo se tak při opětovném dělení země mezi Německo a Sovětský svaz v Katyni. Píši naschvál slovo opětovném, protože Polsko již předtím trpělo protektorátem Pruska a Ruska. Z kdyňských masových vražd byli viněni Němci, až Jurij Gorbačov přiznal, že to bylo dílo sovětské KGB. Teprve po sedmdesáti letech mělo dojít k prvnímu vzájemnému aktu vedoucímu k usmíření. Měl se konat ve dvou fázích na dvou pietních aktech za účasti představitelů obou zemí. První za účasti premiérů se uskutečnil, na cestě k tomu druhému zahynul polský prezident s chotí, obdobně jako před sedmdesáti lety špička polské armády, velká část duchovenstva, zejména armádního. Někdo napsal, že jakoby se Stalinův přízrak ještě dnes vznášel nad krajinou, kde pod zemí se skrývají masové hroby polské elity. Dnešní oběť je menší, ale v době míru a klidu o to bolestnější. Rozumíme tomu, co Poláci prožívají. Odborová činnost nás přivedla ke společné práci v evropských odborových orgánech v příhraničních projektech, potkávali jsme se na eurodemonstracích za tatáž zaměstnanecká práva. V sobotu, v den pohřbu obětí, kdy i u nás bude vyhlášen státní smutek, budeme v duchu s našimi polskými kamarády sdílet osud a přát si, abychom takových neštěstí byli všichni uchráněni. RNDr. Jiří SCHLANGER, (Psáno v úterý 13. dubna 2010.) úvodník také zajímá, jaký bude v budoucnu můj důchod. I o tom se rozhoduje ve volbách. O tom, zda budu moci profitovat ze spolehlivého průběžně financovaného systému, nebo zda bude uvržen do hazardu finančních trhů s nějakým typem soukromého důchodového spoření. S veřejnými službami se setkávám jako jejich uživatel, pokud pracuji ve zdravotnictví a sociálních službách, jsem jejich součástí. Mám zájem na rozsahu a dostupnosti veřejných služeb a na jejich ceně a kvalitě. Za jakých podmínek je budu moci jako zaměstnanec poskytovat, ale také jaké služby budu moci čerpat já a moje rodina. To je také závislé na výsledku voleb. Jedni více garantují, že služby budou pro všechny v regulovaných cenách a poskytované veřejnými poskytovateli a zajímá je přitom i postavení zaměstnanců, druzí tvrdí, že služby nabídne fungující trh. Mám prostě řadu důvodů nenechat výsledek voleb náhodě a svým skromným příspěvkem, vhozením volebního lístku, ovlivnit, co se stane se zákoníkem práce, důchodem či veřejnými službami. Proto půjdu volit. Vůbec si přitom nebudu připomínat obličeje z billboardů ani hlasy z tlampačů. Budu myslet na zákoník práce, na důchod, na veřejné služby. Když dám svůj hlas, srovnám se se svědomím a vlastní odpovědností. Volby však nerozhodnu. Na to jsem sám. Potřebuje nás být víc. Půjdu volit a byl bych rád, abyste šli volit i vy a abyste také řekli všem, na kterých vám záleží. Pojďme všichni volit! RNDr. Jiří SCHLANGER,

2 obsah Kumulované výhody pro členy OS JUDr. Zdenko Litavský.....str. 4 Ochrana veřejného zdraví Ing. Ivana Břeňková str. 5 Sbírka od do JUDr. Hana Lisá str. 6 Naše odbory nezanikly Jaroslava Doleželová str. 7 Prevence násilí všímat si Mgr. Kateřina Hofmannová..str. 8 EK bude zkoumat pracovní dobu JUDr. Vratislav Tomek......str. 9 Jarní porady Dagmar Žitníková str. 10 Porada Zlín Jaroslava Doleželová......str. 10 Porada Plzeň Helena Kurcová str. 12 Porada Pardubice Ivana Burešová str. 13 Porada Olomouc Zdeněk Sovík str. 14 V. SJEZD ČMKOS str. 15 Porada Praha Růžena Menšíková str. 27 Jednání na plzeňském KÚ Ing. Ivana Břeňková str. 28 Kulatý stůl o pobytových sociálních službách v Libereckém kraji Jana Hnyková str. 30 Reminiscence recenze Prof. PhDr. RNDr. H. Haškovcová, CSc str. 31 Nový katalog prací Ing. Ivana Břeňková str. 32 Nově při řešení pojistné události Zbyněk Moravec str. 33 Okamžité zrušení pracovního poměru JUDr. Vratislav Tomek.....str. 34 Novela NV o ochraně zdraví při práci Zbyněk Moravec str. 35 Projekt na on-line systém o kolektivním vyjednávání Ing. Tereza Koňaříková.... str. 35 Konference Principy spolupráce zdravotnických a nezdravotnických pracovníků str Volíme Radku! S tímto heslem přijížděli delegáti Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na sjezdové klání Českomoravské konfederace odborových svazů do Prahy. Naši delegaci tvořilo 25 členů OS, kteří byli primárně vybíráni ze zástupců krajských rad našeho odborového svazu působících v regionálních radách ČMKOS. To se podařilo u třinácti ze čtrnácti krajů. Další delegáti pak vzešli z řad členů výkonné a dozorčí rady OS. Dva byli zaměstnanci ústředí odborového svazu vedoucí ekonomického oddělení Zdenko Litavský a pochopitelně naše kandidátka na místopředsedkyni ČMKOS vedoucí organizačního oddělení Radka Sokolová. Po zkušenostech ze IV. sjezdu ČMKOS jsme si nedělali velké iluze o diskuzi. Přesto jsme se na ni připravili a naši delegáti tvořili polovinu diskusních příspěvků přednesených na sjezdu. Není se co divit, vždy jsme dávali důraz na obsah činnosti a neznáme žádná tabu. Ukázalo se to především v okamžiku, když Radka Sokolová píchla do vosího hnízda, protože mluvila o malém úsilí členských svazů Radka Sokolová při krátkém představení kandidátů na funkci místopředsedkyně hovořila o nutnosti získávat nové členy. řešit úbytek členů odborů. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR měl dvě priority. V. sjezd ČMKOS očima delegáta Zdeňka Sovíka Ve dnech 9. a 10. dubna jsem byl delegován výkonnou radou Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na V. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, který se konal v TOP hotelu v Praze - Chodově. První den bylo vystoupení předsedy ČMKOS a senátora Milana Štěcha, místopředsedů Jaroslava Zavadila, Zdeňka Málka a zahraničních hostů sjezdu. Uctili jsme minutou ticha všechny členy odborových svazů, kteří již mezi námi nebyli. V souhrnné zprávě končící předseda Štěch vyzvedl vše, co se za 20 let v konfederaci událo a stalo. Emotivní byly i filmové ukázky z doby po revoluci, ale i dalších 19 let. Velmi mě zaujal přednes tehdejšího ministra financí, který byl s odboráři na jedné lodi, ale potom odboráře opustil. Líbilo se mi také vystoupení europoslance a táty pracujících Richarda Falbra. V odpolední části se probralo vše, co bylo ve schváleném programu, a navečer přišly volby nového vedení ČMKOS. Končila éra pánů Štěcha, Falbra a Málka a zvolili jsme novým předsedou Jaroslava Zavadila a místopředsedy Václava Pícla a naši Radku Sokolovou. Byla také zvolena sedmičlenná revizní komise a jeden náhradník. Po večeři se konal krásný společenský večer, kde mě zaujal dětský soubor Valášek a také losování tomboly od T-Mobilu. Druhý den nový předseda Zavadil poděkoval s kyticí v ruce odcházejícímu Milanovi Štěchovi a Zdeňku Málkovi a dle programu jsme schválili nový Program ČMKOS a také Memorandum, které oslovuje všechny naše členy a zaměstnavatele. Závěr sjezdu patřil vystoupení nového předsedy Zavadila a česká hymna ukončila naše dvoudenní jednání. Zdeněk SOVÍK, člen výkonné rady OS a člen sněmu ČMKOS První bylo zařazení principu rovného postavení žen a mužů mezi principy práce odborové konfederace. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR tuto změnu již opakovaně intenzivně podporoval. Jak na jednání Rady předsedů ČMKOS, když ji přednesl Výbor ČMKOS pro rovné postavení žen, tak na posledním Sněmu ČMKOS. V obou případech byla většina dalších svazů proti. Nyní na sjezdu jsme uspěli stoprocentně. Jak je to možné? Snad se delegáti zastyděli před představiteli odborů z celé Evropy, kde politika rovnosti má své prioritní místo. Druhou prioritou bylo posvětit a posílit naše úsilí o změnu stylu práce ČMKOS personálně zvolením Radky Sokolové do vedení ČMKOS. Přes Radčinu upřímnost, která řadě zastydlých odborářů pohrála s nervy, se dílo podařilo a Radka v souboji o prsa zvítězila. I těsné vítězství je vítězství a vítěz zde bere vše, tedy pozici místopředsedkyně ČMKOS. Radka bude moci pracovat v tom, co umí. Dovnitř konfederace pro svazy a lidi v regionech. Bude moci využít svého ekonomického vzdělání a svých zkušeností v organizační práci, z činnosti Rady mladých ČMKOS a v práci s regionálními radami, které jsou obdobou našich svazových krajských rad. Radku neztrácíme, protože bude naším vyslancem na ČMKOS, budeme s ní uskutečňovat veškeré aktivity, které jsme svými svazovými silami již dříve organizovali pro ČMKOS, a budeme ji také podporovat v její upřímné snaze oživit odborovou práci prostřednictvím konfederace a udělat odbory pro členy a zaměstnance čitelné, zajímavé a transparentní. Sjezd je z hlediska odborového života epizodou trvající pouhé dva dny. Nikdy však nelze odhadnout, jaké budou mít ty dva dny důsledky. Pro Radku určitě zásadní. Pro náš tým je to sice ztráta, ale i tak tým zůstává silný a kompaktní. Časem uvidíme, to co se dá předpovídat nejhůře - zda se nám prostřednictvím Radky podaří pohnout kormidlem ČMKOS do veselejších vod. RNDr. Jiří SCHLANGER,

3 Výkonná rada v dubnu stalo se Výkonná rada se v úterý 9. dubna v dopoledních hodinách věnovala svému programu, v odpoledních hodinách jednala společně s regionálními pracovníky. Kandidátka odborového svazu Ing. Radka Sokolová byla V. sjezdem ČMKOS dne 10. dubna zvolena místopředsedkyní Českomoravské konfederace odborových svazů. Gratulujeme Radce i našemu svazu. Vedoucí organizačního oddělení se stává Ing. Šárka Tikovská, přípravou sjezdu je pověřen Ladislav Kucharský. Zápis z jednání výkonné rady pořídila Romana Novotná. Ověřovateli zápisu byli výkonnou radou schváleni místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková a člen výkonné rady Bc. Pavel Velký. Při kontrole úkolů z minulého jednání výkonné rady se nejdříve hodnotila aktuální situace v ochraně veřejné služby. Restrukturalizace zdravotních ústavů byla sice pozastavena, ale finanční prostředky ve zdravotních ústavech chybějí. Zdravotní ústavy jsou příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví bez příspěvku. Sekce pracovníků hygienické služby se bude situaci v ochraně veřejného zdraví věnovat na své konferenci a semináři ve dnech května 2010 v Pavlově. Projekt věnovaný násilí na pracovišti pokračuje, projekt k bipartitnímu projektu, tzv. BIDI, nebyl zatím Ministerstvem práce a sociálních věcí schválen. Výkonná rada obdržela v podkladech návrh na úpravu stanov zpracovaný právníkem a věnovaný otázce postavení vedení svazu jako statutárního orgánu. Výkonná rada se zabývala reakcí výboru odborové organizace FN Ostrava na návrh pro úpravu stanov. Návrh stanov i dalších dokumentů bude výkonná rada dál projednávat po obdržení připomínek z odborových organizací. Výkonné radě byla předložena aktivita Unie zaměstnavatelských svazů ČR k podpoření zvyšování kvality a výkonnosti sociálních služeb. UZS vyhlásila první ročník Ceny UZS ČR za inovaci v sociálních službách a požádala odborový svaz o spolupráci při realizaci. Jako člen odborné poroty pro přiznání ceny za inovaci byl výkonnou radou jmenován Ing. Tomáš Havlásek. Výkonná rada se opět zabývala rozpočtem odborového svazu, tečného celkového objemu provozních výdajů roku Tento rozpočet výkonná rada schválila. který zatím nebyl schválen, a hospodaření se řídí finančním řádem svazu. Výkonné radě byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2010, který vychází ze skutory BOZP a místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou. Radka poděkovala všem za společnou práci a řekla, že zde nechává skupinu skvělých lidí, zaměstnanců svazu. Vedoucí organizačního oddělení se stala Šárka Tikovská. Regionální pracovníci a členové výkonné rady podali informace o situaci v jednotlivých krajích. Zaměstnanci jsou ve všech krajích pod tlakem, obzvláště tam, kde zaměstnavatelé nezvládají organizační, manažerskou činnost. V zařízeních, kde je sociální dialog na normální Výkonná rada jednala také o zhodnocení majetku svazu. Předseda dozorčí rady Ing. Petr Popule informoval o jednání dozorčí rady. V odpoledních hodinách jednala výkonná rada společně s regionálními pracovníky, inspeklidské úrovni, kde se zaměstnavatelé a zaměstnanci setkávají a komunikují, tam se problémy odstraňují, tam nebují násilí ani šikana. Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, Foto Ivana Břeňková 11. března * Poradu předsedů a zástupců ZO vedli v Českých Budějovicích předseda OS dr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně Dagmar Žitníková. Po jejím ukončení předseda Schlanger zprostředkoval členům KR a dalším zájemcům setkání s bývalým eurokomisařem Vladimírem Špidlou. Vladimír Špidla se po návratu do ČR chce věnovat především veřejným službám a měl zájem se o nich nejvíce dozvědět ve svém kraji. Kromě toho je známo, že dostal nabídku kandidovat do Senátu za Českokrumlovsko. Dvě a půl hodiny měli členové KR možnost podělit se o poznatky ze své odborové práce s člověkem s národní i evropskou zkušeností. Zřejmě to nebylo naposledy. 12. března * Na krajském úřadě v Ostravě jednala místopředsedkyně OS Dagmar Žitníková s regionální pracovnicí Miroslavou Drobnou a předsedkyní ZO Nový domov v Karviné s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Ing. RSDr. Karlem Konečným. Obsahem jednání byly problémy v sociálních službách v Moravskoslezském kraji a projekt transformace pobytových zařízení. 10. března 12. března * Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková se v Lucembursku zúčastnila konference, kterou pořádala Evropská odborová konfederace. Konference byla součástí projektu ke zlepšení postavení žen v odborech především v kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu. 15. března * Krajská rada Karlovarského kraje jednala za účasti místopředsedkyně OS Dagmar Žitníkové a regionálního pracovníka Václava Matouška s radním zodpovědným za oblast zdravotnictví MUDr. Larvou. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková se zúčastnili setkání se zaměstnanci Zdravotního ústavu Ústí nad Labem a jejich petičním výborem k transformaci zdravotních ústavů. Část zaměstnanců ZÚ odmítá rozvázat pracovní poměr dohodou, jak pod tlakem Ministerstva zdravotnictví má konat zaměstnavatel. 3

4 stalo se 16. března * Porady s předsedy a zástupci odborových organizacích se v Liberci zúčastnil předseda OS dr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková. 17. března * Předseda OS dr. Jiří Schlanger se zúčastnil jednání tripartitní pracovní skupiny pro sociální otázky. Kromě záměru novely zákona o hmotné nouzi se projednávala problematika sociálních služeb. Předseda Schlanger při té příležitosti informoval sociální partnery o ukončení stávkové pohotovosti OS zdravotnictví a sociální péče ČR. * Jednání Komise pro rozvoj sociálních služeb se na MPSV zúčastnila místopředsedkyně OS Dagmar Žitníková. Předmětem jednání byly teze k novele zákona o sociálních službách. * V Ústí nad Labem se konala porada s předsedy a zástupci odborových organizací, účastnila se místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. 18. března * V Jihlavě se porady s předsedy a zástupci ZO zúčastnili předseda OS dr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně Dagmar Žitníková. * Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se sešla k mimořádné schůzi k otázkám zdravotnictví, zejména k restrukturalizaci zdravotních ústavů. Jednání sledovala místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. * Ministerstvo zdravotnictví pořádalo na základě požadavku Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář k otázce restrukturalizace zdravotních ústavů. Semináře výboru jsou veřejně přístupné, seminář ministerstva byl uzavřený pro veřejnost. Semináře se přesto účastnila místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. * Jednala dozorčí rada odborového svazu. 19. března * Konference ZO Územního střediska zdravotnické záchranné služby ve Zlíně se zúčastnila místopředsedkyně OS Dagmar Žitníková. Předseda ZO Oldřich Škorňák na konferenci zrekapituloval činnost odborů a seznámil přítomné s novinkami z oblasti ZZS. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger 4 Kumulované výhody pro členy odborového svazu Jaké jsou kumulované výhody pro členy u T-Mobile? Je to nesporně cena služeb a jistě i podmínky pro pořízení nového mobilního telefonu. Vše velmi šetří peníze a přitom zajišťuje velmi dobrou komunikaci. Kdo je v naší síti PPS, kterou T-Mobile pro OS vytvořil, ten je velmi spokojený. Velmi levně volá na pevné linky, vlastně srovnatelně s cenou pevné linky, ale za mnohem nižší měsíční paušál, do sítě T- Mobile komukoli volá o víkendu za půl české koruny za minutu, v rámci PPS ještě levněji, když to jde udělat i za čtvrt koruny za jednu minutu. Internet lze udělat také za dvěstěpáďo za měsíc, jak by řekli mí puberťáci doma. Kde je však ta sněhová koule? Sněhovou kouli z hlediska přesných cen a podmínek, včetně na tři měsíce definovaných paušálů zdarma, jsme poskytli na jednání krajských schůzek a opět zašleme em kterémukoli našemu členovi, který nás o to em požádá na níže uvedené e- mailové spojení. Další výhodou, kterou na tuto sněhovou kouli nabalujeme, je to, že pro získání možnosti telefonovat v privátní podnikové síti OS, kterou spravuje T- Mobile, již nemusíte mít souhlas své základní organizace. Stačí být členem našeho OS, respektive některé ZO OS. Samozřejmě tuto možnost mají i individuální členové OS, kteří nejsou organizováni v žádné ZO. Za tím účelem jsme vytvořili formulář čestného prohlášení, které vyplníte (samozřejmě jen tehdy, pokud s jeho obsahem souhlasíte) a podepíšete tak, že váš podpis musí být úředně ověřen. Je pravda, že úřední ověření podpisu provádějí obecní úřady, notáři, někteří advokáti a stojí to 30 Kč. Co jsou to kumulované výhody? Svým způsobem je vysvětlení jednoduché. Jsou to výhody u jednoho produktu, nebo jednoho subjektu, které jsou nabaleny na sebe jako sněhová koule výhod, na kterou se lepí další a další výhody. Tento efekt nám působí jak u společnosti T-Mobile Czech Republik a.s., tak u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (ČPP, a.s.), která je součásti skupiny Vienna insurance group (VIG). Myslím však, že každý, kdo shledá, že tato sněhová koule neroztaje s jarním deštěm, pro získání různých výhod u T-Mobile prostřednictvím OS si tento základní předpoklad zabezpečí. Formulář Vám zašleme mailem, ale bude i na webu odborového svazu. Konečně jsou vyslyšeni všichni ti, kteří tuto službu velmi chtěli, ale ZO OS jim nebyla ochotna poskytnout ručení. Na základě zmíněného čestného prohlášení ručení ZO OS nevyžadujeme. Ručí si člen sám, hlavně sobě i nám. Kdo je zvyklý plnit své závazky a hradit služby, které využil, žádný problém mít nebude. Koneckonců i my zaznamenáváme, že dlužníků je dále méně a méně, méně než je prstů na obou rukách. Přes to, nebo právě proto, aby jich bylo ještě méně nebo žádný, je uvedeno, že pokud se dluh dostane před soud, bohužel se náklady na právní zajištění, bez ohledu na to, že je dluh i menší než tisíc korun, vyšplhají minimálně na sedm tisíc. Řada dlužníků poznala, že lze dluhy vyřešit až po jejich úhradu bez dalších takto dramatických nákladů. Základ je vždy se o věci zajímat a nejasnosti si nechat vysvětlit. Přestože je volání s T-Mobile velmi výhodné, neznamená to, že když nedorazí vyúčtování a faktura, jsou služby zcela zdarma. Stačí, když jsou téměř zdarma. Ale to minimum je třeba zaplatit. Stávajícím uživatelům bych rád touto cestou poděkoval, že přispívají k bezproblémovému chodu privátní podnikové sítě. Druhou sněhovou koulí, kde se projeví kumulované výhody, je majetkové pojištění u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Mnozí z vás znají pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnateli. Toto pojištění je bez jakýchkoli diskusí bezvadné a levné. Konečně jsme zaznamenali i pár případů, kdy pojišťovna řešila způsobenou škodu člena OS jako zaměstnance, který způsobil škodu svému zaměstnavateli. Pokusíme se požádat pojištěné, kterým se pojištění zcela zřejmě vyplatilo, aby se s vámi o své zkušenosti podělili a demonstrovali i kousek úlevy, která byla na místě, když blahořečili, že se pojistili. Kumulované výhody, alias sněhová koule se však týká nejvíce majetkového pojištění u ČPP, a.s. Již minulý rok byla vyhlášena soutěž o věcné ceny pro prvé pojištěné, když na prvých 30 místech jsou mobilní telefony, ale i další hodnotné ceny až do počtu 100. V případě více pojistných smluv u jedné osoby se šance na výhru zvyšuje a není vyloučeno, že lze vyjít úspěšně ze soutěže i vícekrát. Krátce po dubnovém jednání výkonné rady OS jsme obdrželi další vylepšení sněhové koule - o další desetiprocentní slevu. Vše je velmi jednoduché a nejlepší bude, když odcituji část dopisu pana Petra Vokřála, oblastního ředitele OŘ Středočeský kraj: V loňském roce jsme uzavřeli rámcovou smlouvu o spolupráci OSZSP ČR a ČPP, a.s. VIG v oblasti pojištění. Pro zvýšení efektivnosti naší spolupráce jsme se rozhodli Vám nabídnout další zvýhodnění pro Vaše členy, které navazuje na dopis, který se zaslal do všech základních organizací. Naše nabídka: ČPP, a.s. VIG poskytne prvním deseti členům z každé základní organizace OSZSP ČR, kteří nejdříve zašlou na níže uve-

5 denou ovou adresu foto nabídky ČPP, a.s. VIG v oblasti pojištění pro členy OSZSP ČR, umístěné na nástěnce základní organizace, další desetiprocentní slevu nad rámec již dohodnutých zvýhodněných sazeb pojištění na členem vybranou pojistnou smlouvu. Zahájení akce je , uzávěrka akce bude Současně uvítáme připomínky Vašich členů k vylepšení naší spolupráce v oblasti pojištění. Napsal pan oblastní ředitel Vokál. K tomuto sdělení a nabídce je třeba dodat, že příslušným mailem je právě ten pana ředitele, Jsme si vědomi, že ne každý disponuje dovedností odesílat e- maily s přílohou fotografie. Z tohoto důvodu proto způsob zasílání ještě rozšíříme o normální fotografie doručené jakýmkoli způsobem do ústředí OS, když zajistíme jejich zaslání panu Vokřálovi na jeho . V této souvislosti prosím o zaslání informace, kdo fotografii zaslal, s jeho korespondenční adresou a telefonickým spojením, aby jej bylo možné kontaktovat. ČPP, a.s., je pojišťovnou, se kterou spolupracujeme řadu let. Spolupráci s ní rozvíjíme tak, abychom dosáhli maximálního efektu v pojištění pro naše členy. Chceme, aby náš člen nebo jeho rodinný příslušník měl takové pojištění, které nelze jinak na trhu s pojištěním získat. To se nám daří. Pokud byste měli jen pocit, že tomu tak není, kontaktujte nás, prosím, a informujte o vašich představách, pokusíme se je naplnit. Ve věcech T-Mobile, ale i informací k pojištění, kontaktujte Petru Hochmanovou, nejlépe em na: nebo na telefon (PPS) nebo pevná nebo GSM brány mobilní O2: a Vodafone: JUDr. Zdenko LITAVSKÝ, vedoucí hospodářského oddělení ústředí OSZSP ČR Ochrana veřejného zdraví se týká nás všech! Na webu odborového svazu (www.zdravotnickeodbory.cz) zveřejňujeme v rubrice Aktuality Stalo se poslední dopisy, kterými se odbory obrací na ministryni a premiéra vlády, aby zastavili nezákonné restrukturalizace a řešili nedostatek financí ve zdravotních ústavech. Pro přiblížení: zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje, ve kterých městech jsou zdravotní ústavy a jakou činnost vykonávají. Těch zdravotních ústavů má být 14, jsou to příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo již provedlo restrukturalizaci, spojení 14 zdravotních ústavů do 6. Prvním statečným, který s touto změnou nesouhlasil, byl ZÚ Liberec. Nesouhlasil s tím, že došlo ke změně statutu, že by měla být odborná činnost vykonávaná sice v budově v Liberci, ale pod ZÚ Hradec Králové, nebo Ústí nad Labem, nebo rovnou pod Prahou. Zaměstnanci se rozhodli, že budou bojovat za dodržení zákona, který jim ukládá vykonávat stanovené odborné činnosti.tak je ministerstvo nechalo chvilku v klidu a začalo připravovat další restrukturalizaci zdravotních ústavů ze 6 na dva. V té době se zvedla vlna nevole proti restrukturalizaci, proti nezákonnému postupu ministerstva. Dne 18. března došlo k vyvrcholení nespokojenosti odborné veřejnosti. Problémem se zabývala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu byla informace ministryně zdravotnictví Dany Juráskové k záměru Ministerstva zdravotnictví rušit zdravotní ústavy. I přes složité jednání poslanců se PSP ČR dokázala usnést takto: Poslanecká sněmovna I. vyzývá vládu, aby Ministerstvo zdravotnictví zastavilo přípravu a provádění rozsáhlých organizačních změn, týkajících se zdra- Sekce pracovníků hygienické služby Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se několik měsíců zabývá plíživou nezákonnou restrukturalizací hygienické služby. V předchozích číslech Bulletinu jsme informovali o konferencích, jednáních sekce se zástupci Ministerstva zdravotnictví, hlavním hygienikem a dalšími nejvyššími představiteli ministerstva, kteří mají ve své působnosti podporu a ochranu našeho veřejného zdraví. votních ústavů, Státního zdravotního ústavu a hygienické služby, jež se mnohdy pohybují na hraně zákona. Dva měsíce před volbami, aniž by byla předložena dlouhodobá koncepce zdravotnictví, není vhodná doba pro tyto změny, jejichž důsledky mohou být nevratné; II. žádá vládu, aby Ministerstvo zdravotnictví 1. nečinilo kroky, které jsou v rozporu s platným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zajistilo skladování a distribuci očkovacích látek na krajských hygienických stanicích a obnovu očkovacích center při zdravotních ústavech, 2. obnovilo dlouhodobě budovaný systém ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence, 3. přehodnotilo dosavadní špatnou personální politiku a obsazovalo vedoucí funkce ve zdravotních ústavech, Státním zdravotním ústavu a v krajských hygienických stanicích především na základě odborných kritérií; III. žádá vládu, aby ministryně zdravotnictví vyvodila osobní odpovědnost svých podřízených za nátlak na zaměstnance zdravotních ústavů, Státního zdravotního ústavu v souvislosti s připravovanými změnami. Řeklo by se sláva, kdyby tomu tak fakticky bylo a ministerstvo začalo pracovat normálním postupem, což znamená veřejně diskutovat, připravovat návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví. Naopak! Zaměstnanci zdravotních ústavů dostali pokyn s nikým nemluvit! Odborový svaz se bude prostřednictvím sekce pracovníků hygienické služby dále ochraně veřejného zdraví věnovat s maximální pozorností. Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, stalo se se sešel se senátorem Zdeňkem Schwarzem, ředitelem ZZS hl. m. Prahy, aby s ním prodiskutoval možnosti realizace projektů financovaných z ESF i pro zaměstnavatele na území hl. m. Prahy. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger se sešel s poslancem Petrem Nečasem, stínovým ministrem práce a sociálních věcí ODS, aby ho informoval o iniciativách OS v sociálních službách. 20. března * V Léčebných lázních Jáchymov se konal ples odborové organizace. Na parketu si zatancovali předseda OS dr. Jiří Schlanger, místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a vedoucí organizačního oddělení Ing. Radka Sokolová. Děkujeme předsedkyni odborové organizace Heleně Šebestové za skvělou organizaci. 22. března * Porady zástupců ZO OS v Brně se zúčastnil předseda OS dr. Jiří Schlanger. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger se sešel s pracovníky společnosti EURO EDUCA, která bude pro OS zajišťovat část projektu prevence násilí na pracovišti financovaného z ESF. * Jednání krajské rady OS Plzeňského kraje na krajském úřadu se zúčastnila místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. 23. března * Poradu s předsedy a zástupci ZO vedly ve Zlíně místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a Dagmar Žitníková. * Semináře Expertního mezirezortního panelu dlouhodobé zdravotně sociální péče na MPSV se zúčastnili s předsedou OS dr. Jiřím Schlangerem odborní pracovníci ústředí OS. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger a členka výkonné rady Jana Hnyková se zúčastnili jednání pracovní skupiny pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, která v současné době připravuje teze novely zákona o sociálních službách. 24. března * Porady s předsedy ZO z Moravskoslezského kraje se zúčastnilo celé vedení OS. 25. března * Moravskou šňůru porad předsedů ZO uzavřelo za účasti celého vedení OS jednání v Olomouci. 5

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 3 září 2006 2. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Třetí kulatý stůl Bude v sociálních službách revoluce? Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 1 Hon na čarodějnice

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví?

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví? dialogem k reformě Občan v síti Než se začtete do dalších řádků, předem vás varuji, že VZP je mým současným chlebodárcem, a tak rozhodně nejsem nestranný. Pro tentokrát mi to, prosím, odpusťte. Všeobecná

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

TEMPUS MEDICORUM. Lékaři a zdravotní pojišťovny jako rovný s rovným. časopis české lékařské komory. Eutanázie pro a proti na konferenci ČLK

TEMPUS MEDICORUM. Lékaři a zdravotní pojišťovny jako rovný s rovným. časopis české lékařské komory. Eutanázie pro a proti na konferenci ČLK TEMPUS 6/2015 ročník 24 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Eutanázie pro a proti na konferenci ČLK Zaměstnanci komory se sešli na pracovním jednání v Nesuchyni Studium medicíny

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 Vypracovala AGE Communications, a.s. FIREMNÍ ŠKOLKA 1. Zdroj: www.muziazeny.cz Datum: neuvedeno Název: Projekt firemní školky o.p.s. DŮM PRO MOTÝLKY

Více

Vizovice 12. srpna 2014

Vizovice 12. srpna 2014 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vládního výboru, předseda vlády ČR Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Vizovice 12. srpna 2014

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více