Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!"

Transkript

1 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů zvolili v pátek 9. dubna 2010 nové vedení ČMKOS. Předsedou se stal Jaroslav Zavadil, dosavadní místopředseda. Místopředsedy se stali Mgr. Václav Pícl z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Ing. Radka Sokolová z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Další informace o sjezdu ČMKOS najdete v tomto Bulletinu na straně 2 a na stranách 15 až 26. Plné znění některých dalších projevů a dokumentů najdete na webu odborového svazu (www.zdravotnickeodbory.cz) v rubrice Aktuality Stalo se. Naše mysli se upírají k volbám. Čekají nás už za pár týdnů, když se s námi květen bude chtít rozloučit. Jsou tací, kteří s volbami spojují velká očekávání, jsou ale i jiní, kteří říkají, že to bude stejné, nebo dokonce horší. Všechny tyto úvahy jdou stranou, když volebního práva nevyužijeme. Můžeme se stokrát považovat za cnostné občany, když si plníme své občanské a další povinnosti, ale skutečnými svobodnými občany jsme pouze v tom případě, když kromě svých povinnosti zvládáme také využívat svá práva. A právo volební mezi ně patří. Nevolím-li, nemohu si na výsledek voleb stěžovat. Nevolím-li, nechávám Půjdu volit! o sobě rozhodovat ty, kteří své právo využijí a volí. Tím více jako odborář, zvláštní to druh zaměstnance, který si uvědomuje svoje postavení ve společnosti a na trhu práce, který zná svoje právo na sdružování se k obhajobě svých sociálních práv, by měl vědět, o čem že jsou volby v jeho případě. Jsou mimo jiné i o tom, jak budou regulována jeho práva odboráře a také práva a povinnosti zaměstnance a na druhé straně práva a povinnosti zaměstnavatele a nakolik budou tato vyvážena. Zda bude jako dosud platit zvláštní úprava pomáhající ochránit postavení toho slabšího ve vztazích v zaměstnání, tedy zaměstnance. Anebo bude právní řád vycházet z iluze rovného vztahu zaměstnance a zaměstnavatele a upraví pracovní vztahy pouze občanským zákoníkem. Kromě podmínek práce mne Sondy vydaly speciální číslo k 20 letům nezávislých odborů. Kromě jiného obsahuje sedm stran konkrétních informací o tom, jak o zákonech důležitých pro zaměstnance hlasovali ti poslanci, kteří se nyní znovu ucházejí o přízeň voličů. Je to velmi zajímavé a před volbami důležité čtení. Proto odborový svaz celé toto číslo umístil na svůj web (www.zdravotnickeodbory.cz) spolu s dalšími materiály z V. sjezdu ČMKOS, takže je najdete v rubrice Aktuality Stalo se V. sjezd ČMKOS. Kamarádi z těžce zkoušené země, myslíme na vás! Před sedmdesáti lety přišlo naše bratrské Polsko (a je velká škoda, že naše národy zkoušené historií si nejsou dnes tak dost blízko, jak by napovídala jazyková příbuznost) o elitu národa. Stalo se tak při opětovném dělení země mezi Německo a Sovětský svaz v Katyni. Píši naschvál slovo opětovném, protože Polsko již předtím trpělo protektorátem Pruska a Ruska. Z kdyňských masových vražd byli viněni Němci, až Jurij Gorbačov přiznal, že to bylo dílo sovětské KGB. Teprve po sedmdesáti letech mělo dojít k prvnímu vzájemnému aktu vedoucímu k usmíření. Měl se konat ve dvou fázích na dvou pietních aktech za účasti představitelů obou zemí. První za účasti premiérů se uskutečnil, na cestě k tomu druhému zahynul polský prezident s chotí, obdobně jako před sedmdesáti lety špička polské armády, velká část duchovenstva, zejména armádního. Někdo napsal, že jakoby se Stalinův přízrak ještě dnes vznášel nad krajinou, kde pod zemí se skrývají masové hroby polské elity. Dnešní oběť je menší, ale v době míru a klidu o to bolestnější. Rozumíme tomu, co Poláci prožívají. Odborová činnost nás přivedla ke společné práci v evropských odborových orgánech v příhraničních projektech, potkávali jsme se na eurodemonstracích za tatáž zaměstnanecká práva. V sobotu, v den pohřbu obětí, kdy i u nás bude vyhlášen státní smutek, budeme v duchu s našimi polskými kamarády sdílet osud a přát si, abychom takových neštěstí byli všichni uchráněni. RNDr. Jiří SCHLANGER, (Psáno v úterý 13. dubna 2010.) úvodník také zajímá, jaký bude v budoucnu můj důchod. I o tom se rozhoduje ve volbách. O tom, zda budu moci profitovat ze spolehlivého průběžně financovaného systému, nebo zda bude uvržen do hazardu finančních trhů s nějakým typem soukromého důchodového spoření. S veřejnými službami se setkávám jako jejich uživatel, pokud pracuji ve zdravotnictví a sociálních službách, jsem jejich součástí. Mám zájem na rozsahu a dostupnosti veřejných služeb a na jejich ceně a kvalitě. Za jakých podmínek je budu moci jako zaměstnanec poskytovat, ale také jaké služby budu moci čerpat já a moje rodina. To je také závislé na výsledku voleb. Jedni více garantují, že služby budou pro všechny v regulovaných cenách a poskytované veřejnými poskytovateli a zajímá je přitom i postavení zaměstnanců, druzí tvrdí, že služby nabídne fungující trh. Mám prostě řadu důvodů nenechat výsledek voleb náhodě a svým skromným příspěvkem, vhozením volebního lístku, ovlivnit, co se stane se zákoníkem práce, důchodem či veřejnými službami. Proto půjdu volit. Vůbec si přitom nebudu připomínat obličeje z billboardů ani hlasy z tlampačů. Budu myslet na zákoník práce, na důchod, na veřejné služby. Když dám svůj hlas, srovnám se se svědomím a vlastní odpovědností. Volby však nerozhodnu. Na to jsem sám. Potřebuje nás být víc. Půjdu volit a byl bych rád, abyste šli volit i vy a abyste také řekli všem, na kterých vám záleží. Pojďme všichni volit! RNDr. Jiří SCHLANGER,

2 obsah Kumulované výhody pro členy OS JUDr. Zdenko Litavský.....str. 4 Ochrana veřejného zdraví Ing. Ivana Břeňková str. 5 Sbírka od do JUDr. Hana Lisá str. 6 Naše odbory nezanikly Jaroslava Doleželová str. 7 Prevence násilí všímat si Mgr. Kateřina Hofmannová..str. 8 EK bude zkoumat pracovní dobu JUDr. Vratislav Tomek......str. 9 Jarní porady Dagmar Žitníková str. 10 Porada Zlín Jaroslava Doleželová......str. 10 Porada Plzeň Helena Kurcová str. 12 Porada Pardubice Ivana Burešová str. 13 Porada Olomouc Zdeněk Sovík str. 14 V. SJEZD ČMKOS str. 15 Porada Praha Růžena Menšíková str. 27 Jednání na plzeňském KÚ Ing. Ivana Břeňková str. 28 Kulatý stůl o pobytových sociálních službách v Libereckém kraji Jana Hnyková str. 30 Reminiscence recenze Prof. PhDr. RNDr. H. Haškovcová, CSc str. 31 Nový katalog prací Ing. Ivana Břeňková str. 32 Nově při řešení pojistné události Zbyněk Moravec str. 33 Okamžité zrušení pracovního poměru JUDr. Vratislav Tomek.....str. 34 Novela NV o ochraně zdraví při práci Zbyněk Moravec str. 35 Projekt na on-line systém o kolektivním vyjednávání Ing. Tereza Koňaříková.... str. 35 Konference Principy spolupráce zdravotnických a nezdravotnických pracovníků str Volíme Radku! S tímto heslem přijížděli delegáti Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na sjezdové klání Českomoravské konfederace odborových svazů do Prahy. Naši delegaci tvořilo 25 členů OS, kteří byli primárně vybíráni ze zástupců krajských rad našeho odborového svazu působících v regionálních radách ČMKOS. To se podařilo u třinácti ze čtrnácti krajů. Další delegáti pak vzešli z řad členů výkonné a dozorčí rady OS. Dva byli zaměstnanci ústředí odborového svazu vedoucí ekonomického oddělení Zdenko Litavský a pochopitelně naše kandidátka na místopředsedkyni ČMKOS vedoucí organizačního oddělení Radka Sokolová. Po zkušenostech ze IV. sjezdu ČMKOS jsme si nedělali velké iluze o diskuzi. Přesto jsme se na ni připravili a naši delegáti tvořili polovinu diskusních příspěvků přednesených na sjezdu. Není se co divit, vždy jsme dávali důraz na obsah činnosti a neznáme žádná tabu. Ukázalo se to především v okamžiku, když Radka Sokolová píchla do vosího hnízda, protože mluvila o malém úsilí členských svazů Radka Sokolová při krátkém představení kandidátů na funkci místopředsedkyně hovořila o nutnosti získávat nové členy. řešit úbytek členů odborů. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR měl dvě priority. V. sjezd ČMKOS očima delegáta Zdeňka Sovíka Ve dnech 9. a 10. dubna jsem byl delegován výkonnou radou Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na V. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, který se konal v TOP hotelu v Praze - Chodově. První den bylo vystoupení předsedy ČMKOS a senátora Milana Štěcha, místopředsedů Jaroslava Zavadila, Zdeňka Málka a zahraničních hostů sjezdu. Uctili jsme minutou ticha všechny členy odborových svazů, kteří již mezi námi nebyli. V souhrnné zprávě končící předseda Štěch vyzvedl vše, co se za 20 let v konfederaci událo a stalo. Emotivní byly i filmové ukázky z doby po revoluci, ale i dalších 19 let. Velmi mě zaujal přednes tehdejšího ministra financí, který byl s odboráři na jedné lodi, ale potom odboráře opustil. Líbilo se mi také vystoupení europoslance a táty pracujících Richarda Falbra. V odpolední části se probralo vše, co bylo ve schváleném programu, a navečer přišly volby nového vedení ČMKOS. Končila éra pánů Štěcha, Falbra a Málka a zvolili jsme novým předsedou Jaroslava Zavadila a místopředsedy Václava Pícla a naši Radku Sokolovou. Byla také zvolena sedmičlenná revizní komise a jeden náhradník. Po večeři se konal krásný společenský večer, kde mě zaujal dětský soubor Valášek a také losování tomboly od T-Mobilu. Druhý den nový předseda Zavadil poděkoval s kyticí v ruce odcházejícímu Milanovi Štěchovi a Zdeňku Málkovi a dle programu jsme schválili nový Program ČMKOS a také Memorandum, které oslovuje všechny naše členy a zaměstnavatele. Závěr sjezdu patřil vystoupení nového předsedy Zavadila a česká hymna ukončila naše dvoudenní jednání. Zdeněk SOVÍK, člen výkonné rady OS a člen sněmu ČMKOS První bylo zařazení principu rovného postavení žen a mužů mezi principy práce odborové konfederace. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR tuto změnu již opakovaně intenzivně podporoval. Jak na jednání Rady předsedů ČMKOS, když ji přednesl Výbor ČMKOS pro rovné postavení žen, tak na posledním Sněmu ČMKOS. V obou případech byla většina dalších svazů proti. Nyní na sjezdu jsme uspěli stoprocentně. Jak je to možné? Snad se delegáti zastyděli před představiteli odborů z celé Evropy, kde politika rovnosti má své prioritní místo. Druhou prioritou bylo posvětit a posílit naše úsilí o změnu stylu práce ČMKOS personálně zvolením Radky Sokolové do vedení ČMKOS. Přes Radčinu upřímnost, která řadě zastydlých odborářů pohrála s nervy, se dílo podařilo a Radka v souboji o prsa zvítězila. I těsné vítězství je vítězství a vítěz zde bere vše, tedy pozici místopředsedkyně ČMKOS. Radka bude moci pracovat v tom, co umí. Dovnitř konfederace pro svazy a lidi v regionech. Bude moci využít svého ekonomického vzdělání a svých zkušeností v organizační práci, z činnosti Rady mladých ČMKOS a v práci s regionálními radami, které jsou obdobou našich svazových krajských rad. Radku neztrácíme, protože bude naším vyslancem na ČMKOS, budeme s ní uskutečňovat veškeré aktivity, které jsme svými svazovými silami již dříve organizovali pro ČMKOS, a budeme ji také podporovat v její upřímné snaze oživit odborovou práci prostřednictvím konfederace a udělat odbory pro členy a zaměstnance čitelné, zajímavé a transparentní. Sjezd je z hlediska odborového života epizodou trvající pouhé dva dny. Nikdy však nelze odhadnout, jaké budou mít ty dva dny důsledky. Pro Radku určitě zásadní. Pro náš tým je to sice ztráta, ale i tak tým zůstává silný a kompaktní. Časem uvidíme, to co se dá předpovídat nejhůře - zda se nám prostřednictvím Radky podaří pohnout kormidlem ČMKOS do veselejších vod. RNDr. Jiří SCHLANGER,

3 Výkonná rada v dubnu stalo se Výkonná rada se v úterý 9. dubna v dopoledních hodinách věnovala svému programu, v odpoledních hodinách jednala společně s regionálními pracovníky. Kandidátka odborového svazu Ing. Radka Sokolová byla V. sjezdem ČMKOS dne 10. dubna zvolena místopředsedkyní Českomoravské konfederace odborových svazů. Gratulujeme Radce i našemu svazu. Vedoucí organizačního oddělení se stává Ing. Šárka Tikovská, přípravou sjezdu je pověřen Ladislav Kucharský. Zápis z jednání výkonné rady pořídila Romana Novotná. Ověřovateli zápisu byli výkonnou radou schváleni místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková a člen výkonné rady Bc. Pavel Velký. Při kontrole úkolů z minulého jednání výkonné rady se nejdříve hodnotila aktuální situace v ochraně veřejné služby. Restrukturalizace zdravotních ústavů byla sice pozastavena, ale finanční prostředky ve zdravotních ústavech chybějí. Zdravotní ústavy jsou příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví bez příspěvku. Sekce pracovníků hygienické služby se bude situaci v ochraně veřejného zdraví věnovat na své konferenci a semináři ve dnech května 2010 v Pavlově. Projekt věnovaný násilí na pracovišti pokračuje, projekt k bipartitnímu projektu, tzv. BIDI, nebyl zatím Ministerstvem práce a sociálních věcí schválen. Výkonná rada obdržela v podkladech návrh na úpravu stanov zpracovaný právníkem a věnovaný otázce postavení vedení svazu jako statutárního orgánu. Výkonná rada se zabývala reakcí výboru odborové organizace FN Ostrava na návrh pro úpravu stanov. Návrh stanov i dalších dokumentů bude výkonná rada dál projednávat po obdržení připomínek z odborových organizací. Výkonné radě byla předložena aktivita Unie zaměstnavatelských svazů ČR k podpoření zvyšování kvality a výkonnosti sociálních služeb. UZS vyhlásila první ročník Ceny UZS ČR za inovaci v sociálních službách a požádala odborový svaz o spolupráci při realizaci. Jako člen odborné poroty pro přiznání ceny za inovaci byl výkonnou radou jmenován Ing. Tomáš Havlásek. Výkonná rada se opět zabývala rozpočtem odborového svazu, tečného celkového objemu provozních výdajů roku Tento rozpočet výkonná rada schválila. který zatím nebyl schválen, a hospodaření se řídí finančním řádem svazu. Výkonné radě byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2010, který vychází ze skutory BOZP a místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou. Radka poděkovala všem za společnou práci a řekla, že zde nechává skupinu skvělých lidí, zaměstnanců svazu. Vedoucí organizačního oddělení se stala Šárka Tikovská. Regionální pracovníci a členové výkonné rady podali informace o situaci v jednotlivých krajích. Zaměstnanci jsou ve všech krajích pod tlakem, obzvláště tam, kde zaměstnavatelé nezvládají organizační, manažerskou činnost. V zařízeních, kde je sociální dialog na normální Výkonná rada jednala také o zhodnocení majetku svazu. Předseda dozorčí rady Ing. Petr Popule informoval o jednání dozorčí rady. V odpoledních hodinách jednala výkonná rada společně s regionálními pracovníky, inspeklidské úrovni, kde se zaměstnavatelé a zaměstnanci setkávají a komunikují, tam se problémy odstraňují, tam nebují násilí ani šikana. Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, Foto Ivana Břeňková 11. března * Poradu předsedů a zástupců ZO vedli v Českých Budějovicích předseda OS dr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně Dagmar Žitníková. Po jejím ukončení předseda Schlanger zprostředkoval členům KR a dalším zájemcům setkání s bývalým eurokomisařem Vladimírem Špidlou. Vladimír Špidla se po návratu do ČR chce věnovat především veřejným službám a měl zájem se o nich nejvíce dozvědět ve svém kraji. Kromě toho je známo, že dostal nabídku kandidovat do Senátu za Českokrumlovsko. Dvě a půl hodiny měli členové KR možnost podělit se o poznatky ze své odborové práce s člověkem s národní i evropskou zkušeností. Zřejmě to nebylo naposledy. 12. března * Na krajském úřadě v Ostravě jednala místopředsedkyně OS Dagmar Žitníková s regionální pracovnicí Miroslavou Drobnou a předsedkyní ZO Nový domov v Karviné s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Ing. RSDr. Karlem Konečným. Obsahem jednání byly problémy v sociálních službách v Moravskoslezském kraji a projekt transformace pobytových zařízení. 10. března 12. března * Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková se v Lucembursku zúčastnila konference, kterou pořádala Evropská odborová konfederace. Konference byla součástí projektu ke zlepšení postavení žen v odborech především v kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu. 15. března * Krajská rada Karlovarského kraje jednala za účasti místopředsedkyně OS Dagmar Žitníkové a regionálního pracovníka Václava Matouška s radním zodpovědným za oblast zdravotnictví MUDr. Larvou. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková se zúčastnili setkání se zaměstnanci Zdravotního ústavu Ústí nad Labem a jejich petičním výborem k transformaci zdravotních ústavů. Část zaměstnanců ZÚ odmítá rozvázat pracovní poměr dohodou, jak pod tlakem Ministerstva zdravotnictví má konat zaměstnavatel. 3

4 stalo se 16. března * Porady s předsedy a zástupci odborových organizacích se v Liberci zúčastnil předseda OS dr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková. 17. března * Předseda OS dr. Jiří Schlanger se zúčastnil jednání tripartitní pracovní skupiny pro sociální otázky. Kromě záměru novely zákona o hmotné nouzi se projednávala problematika sociálních služeb. Předseda Schlanger při té příležitosti informoval sociální partnery o ukončení stávkové pohotovosti OS zdravotnictví a sociální péče ČR. * Jednání Komise pro rozvoj sociálních služeb se na MPSV zúčastnila místopředsedkyně OS Dagmar Žitníková. Předmětem jednání byly teze k novele zákona o sociálních službách. * V Ústí nad Labem se konala porada s předsedy a zástupci odborových organizací, účastnila se místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. 18. března * V Jihlavě se porady s předsedy a zástupci ZO zúčastnili předseda OS dr. Jiří Schlanger a místopředsedkyně Dagmar Žitníková. * Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se sešla k mimořádné schůzi k otázkám zdravotnictví, zejména k restrukturalizaci zdravotních ústavů. Jednání sledovala místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. * Ministerstvo zdravotnictví pořádalo na základě požadavku Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář k otázce restrukturalizace zdravotních ústavů. Semináře výboru jsou veřejně přístupné, seminář ministerstva byl uzavřený pro veřejnost. Semináře se přesto účastnila místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. * Jednala dozorčí rada odborového svazu. 19. března * Konference ZO Územního střediska zdravotnické záchranné služby ve Zlíně se zúčastnila místopředsedkyně OS Dagmar Žitníková. Předseda ZO Oldřich Škorňák na konferenci zrekapituloval činnost odborů a seznámil přítomné s novinkami z oblasti ZZS. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger 4 Kumulované výhody pro členy odborového svazu Jaké jsou kumulované výhody pro členy u T-Mobile? Je to nesporně cena služeb a jistě i podmínky pro pořízení nového mobilního telefonu. Vše velmi šetří peníze a přitom zajišťuje velmi dobrou komunikaci. Kdo je v naší síti PPS, kterou T-Mobile pro OS vytvořil, ten je velmi spokojený. Velmi levně volá na pevné linky, vlastně srovnatelně s cenou pevné linky, ale za mnohem nižší měsíční paušál, do sítě T- Mobile komukoli volá o víkendu za půl české koruny za minutu, v rámci PPS ještě levněji, když to jde udělat i za čtvrt koruny za jednu minutu. Internet lze udělat také za dvěstěpáďo za měsíc, jak by řekli mí puberťáci doma. Kde je však ta sněhová koule? Sněhovou kouli z hlediska přesných cen a podmínek, včetně na tři měsíce definovaných paušálů zdarma, jsme poskytli na jednání krajských schůzek a opět zašleme em kterémukoli našemu členovi, který nás o to em požádá na níže uvedené e- mailové spojení. Další výhodou, kterou na tuto sněhovou kouli nabalujeme, je to, že pro získání možnosti telefonovat v privátní podnikové síti OS, kterou spravuje T- Mobile, již nemusíte mít souhlas své základní organizace. Stačí být členem našeho OS, respektive některé ZO OS. Samozřejmě tuto možnost mají i individuální členové OS, kteří nejsou organizováni v žádné ZO. Za tím účelem jsme vytvořili formulář čestného prohlášení, které vyplníte (samozřejmě jen tehdy, pokud s jeho obsahem souhlasíte) a podepíšete tak, že váš podpis musí být úředně ověřen. Je pravda, že úřední ověření podpisu provádějí obecní úřady, notáři, někteří advokáti a stojí to 30 Kč. Co jsou to kumulované výhody? Svým způsobem je vysvětlení jednoduché. Jsou to výhody u jednoho produktu, nebo jednoho subjektu, které jsou nabaleny na sebe jako sněhová koule výhod, na kterou se lepí další a další výhody. Tento efekt nám působí jak u společnosti T-Mobile Czech Republik a.s., tak u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (ČPP, a.s.), která je součásti skupiny Vienna insurance group (VIG). Myslím však, že každý, kdo shledá, že tato sněhová koule neroztaje s jarním deštěm, pro získání různých výhod u T-Mobile prostřednictvím OS si tento základní předpoklad zabezpečí. Formulář Vám zašleme mailem, ale bude i na webu odborového svazu. Konečně jsou vyslyšeni všichni ti, kteří tuto službu velmi chtěli, ale ZO OS jim nebyla ochotna poskytnout ručení. Na základě zmíněného čestného prohlášení ručení ZO OS nevyžadujeme. Ručí si člen sám, hlavně sobě i nám. Kdo je zvyklý plnit své závazky a hradit služby, které využil, žádný problém mít nebude. Koneckonců i my zaznamenáváme, že dlužníků je dále méně a méně, méně než je prstů na obou rukách. Přes to, nebo právě proto, aby jich bylo ještě méně nebo žádný, je uvedeno, že pokud se dluh dostane před soud, bohužel se náklady na právní zajištění, bez ohledu na to, že je dluh i menší než tisíc korun, vyšplhají minimálně na sedm tisíc. Řada dlužníků poznala, že lze dluhy vyřešit až po jejich úhradu bez dalších takto dramatických nákladů. Základ je vždy se o věci zajímat a nejasnosti si nechat vysvětlit. Přestože je volání s T-Mobile velmi výhodné, neznamená to, že když nedorazí vyúčtování a faktura, jsou služby zcela zdarma. Stačí, když jsou téměř zdarma. Ale to minimum je třeba zaplatit. Stávajícím uživatelům bych rád touto cestou poděkoval, že přispívají k bezproblémovému chodu privátní podnikové sítě. Druhou sněhovou koulí, kde se projeví kumulované výhody, je majetkové pojištění u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Mnozí z vás znají pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnateli. Toto pojištění je bez jakýchkoli diskusí bezvadné a levné. Konečně jsme zaznamenali i pár případů, kdy pojišťovna řešila způsobenou škodu člena OS jako zaměstnance, který způsobil škodu svému zaměstnavateli. Pokusíme se požádat pojištěné, kterým se pojištění zcela zřejmě vyplatilo, aby se s vámi o své zkušenosti podělili a demonstrovali i kousek úlevy, která byla na místě, když blahořečili, že se pojistili. Kumulované výhody, alias sněhová koule se však týká nejvíce majetkového pojištění u ČPP, a.s. Již minulý rok byla vyhlášena soutěž o věcné ceny pro prvé pojištěné, když na prvých 30 místech jsou mobilní telefony, ale i další hodnotné ceny až do počtu 100. V případě více pojistných smluv u jedné osoby se šance na výhru zvyšuje a není vyloučeno, že lze vyjít úspěšně ze soutěže i vícekrát. Krátce po dubnovém jednání výkonné rady OS jsme obdrželi další vylepšení sněhové koule - o další desetiprocentní slevu. Vše je velmi jednoduché a nejlepší bude, když odcituji část dopisu pana Petra Vokřála, oblastního ředitele OŘ Středočeský kraj: V loňském roce jsme uzavřeli rámcovou smlouvu o spolupráci OSZSP ČR a ČPP, a.s. VIG v oblasti pojištění. Pro zvýšení efektivnosti naší spolupráce jsme se rozhodli Vám nabídnout další zvýhodnění pro Vaše členy, které navazuje na dopis, který se zaslal do všech základních organizací. Naše nabídka: ČPP, a.s. VIG poskytne prvním deseti členům z každé základní organizace OSZSP ČR, kteří nejdříve zašlou na níže uve-

5 denou ovou adresu foto nabídky ČPP, a.s. VIG v oblasti pojištění pro členy OSZSP ČR, umístěné na nástěnce základní organizace, další desetiprocentní slevu nad rámec již dohodnutých zvýhodněných sazeb pojištění na členem vybranou pojistnou smlouvu. Zahájení akce je , uzávěrka akce bude Současně uvítáme připomínky Vašich členů k vylepšení naší spolupráce v oblasti pojištění. Napsal pan oblastní ředitel Vokál. K tomuto sdělení a nabídce je třeba dodat, že příslušným mailem je právě ten pana ředitele, Jsme si vědomi, že ne každý disponuje dovedností odesílat e- maily s přílohou fotografie. Z tohoto důvodu proto způsob zasílání ještě rozšíříme o normální fotografie doručené jakýmkoli způsobem do ústředí OS, když zajistíme jejich zaslání panu Vokřálovi na jeho . V této souvislosti prosím o zaslání informace, kdo fotografii zaslal, s jeho korespondenční adresou a telefonickým spojením, aby jej bylo možné kontaktovat. ČPP, a.s., je pojišťovnou, se kterou spolupracujeme řadu let. Spolupráci s ní rozvíjíme tak, abychom dosáhli maximálního efektu v pojištění pro naše členy. Chceme, aby náš člen nebo jeho rodinný příslušník měl takové pojištění, které nelze jinak na trhu s pojištěním získat. To se nám daří. Pokud byste měli jen pocit, že tomu tak není, kontaktujte nás, prosím, a informujte o vašich představách, pokusíme se je naplnit. Ve věcech T-Mobile, ale i informací k pojištění, kontaktujte Petru Hochmanovou, nejlépe em na: nebo na telefon (PPS) nebo pevná nebo GSM brány mobilní O2: a Vodafone: JUDr. Zdenko LITAVSKÝ, vedoucí hospodářského oddělení ústředí OSZSP ČR Ochrana veřejného zdraví se týká nás všech! Na webu odborového svazu (www.zdravotnickeodbory.cz) zveřejňujeme v rubrice Aktuality Stalo se poslední dopisy, kterými se odbory obrací na ministryni a premiéra vlády, aby zastavili nezákonné restrukturalizace a řešili nedostatek financí ve zdravotních ústavech. Pro přiblížení: zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje, ve kterých městech jsou zdravotní ústavy a jakou činnost vykonávají. Těch zdravotních ústavů má být 14, jsou to příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo již provedlo restrukturalizaci, spojení 14 zdravotních ústavů do 6. Prvním statečným, který s touto změnou nesouhlasil, byl ZÚ Liberec. Nesouhlasil s tím, že došlo ke změně statutu, že by měla být odborná činnost vykonávaná sice v budově v Liberci, ale pod ZÚ Hradec Králové, nebo Ústí nad Labem, nebo rovnou pod Prahou. Zaměstnanci se rozhodli, že budou bojovat za dodržení zákona, který jim ukládá vykonávat stanovené odborné činnosti.tak je ministerstvo nechalo chvilku v klidu a začalo připravovat další restrukturalizaci zdravotních ústavů ze 6 na dva. V té době se zvedla vlna nevole proti restrukturalizaci, proti nezákonnému postupu ministerstva. Dne 18. března došlo k vyvrcholení nespokojenosti odborné veřejnosti. Problémem se zabývala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu byla informace ministryně zdravotnictví Dany Juráskové k záměru Ministerstva zdravotnictví rušit zdravotní ústavy. I přes složité jednání poslanců se PSP ČR dokázala usnést takto: Poslanecká sněmovna I. vyzývá vládu, aby Ministerstvo zdravotnictví zastavilo přípravu a provádění rozsáhlých organizačních změn, týkajících se zdra- Sekce pracovníků hygienické služby Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se několik měsíců zabývá plíživou nezákonnou restrukturalizací hygienické služby. V předchozích číslech Bulletinu jsme informovali o konferencích, jednáních sekce se zástupci Ministerstva zdravotnictví, hlavním hygienikem a dalšími nejvyššími představiteli ministerstva, kteří mají ve své působnosti podporu a ochranu našeho veřejného zdraví. votních ústavů, Státního zdravotního ústavu a hygienické služby, jež se mnohdy pohybují na hraně zákona. Dva měsíce před volbami, aniž by byla předložena dlouhodobá koncepce zdravotnictví, není vhodná doba pro tyto změny, jejichž důsledky mohou být nevratné; II. žádá vládu, aby Ministerstvo zdravotnictví 1. nečinilo kroky, které jsou v rozporu s platným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zajistilo skladování a distribuci očkovacích látek na krajských hygienických stanicích a obnovu očkovacích center při zdravotních ústavech, 2. obnovilo dlouhodobě budovaný systém ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence, 3. přehodnotilo dosavadní špatnou personální politiku a obsazovalo vedoucí funkce ve zdravotních ústavech, Státním zdravotním ústavu a v krajských hygienických stanicích především na základě odborných kritérií; III. žádá vládu, aby ministryně zdravotnictví vyvodila osobní odpovědnost svých podřízených za nátlak na zaměstnance zdravotních ústavů, Státního zdravotního ústavu v souvislosti s připravovanými změnami. Řeklo by se sláva, kdyby tomu tak fakticky bylo a ministerstvo začalo pracovat normálním postupem, což znamená veřejně diskutovat, připravovat návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví. Naopak! Zaměstnanci zdravotních ústavů dostali pokyn s nikým nemluvit! Odborový svaz se bude prostřednictvím sekce pracovníků hygienické služby dále ochraně veřejného zdraví věnovat s maximální pozorností. Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, stalo se se sešel se senátorem Zdeňkem Schwarzem, ředitelem ZZS hl. m. Prahy, aby s ním prodiskutoval možnosti realizace projektů financovaných z ESF i pro zaměstnavatele na území hl. m. Prahy. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger se sešel s poslancem Petrem Nečasem, stínovým ministrem práce a sociálních věcí ODS, aby ho informoval o iniciativách OS v sociálních službách. 20. března * V Léčebných lázních Jáchymov se konal ples odborové organizace. Na parketu si zatancovali předseda OS dr. Jiří Schlanger, místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a vedoucí organizačního oddělení Ing. Radka Sokolová. Děkujeme předsedkyni odborové organizace Heleně Šebestové za skvělou organizaci. 22. března * Porady zástupců ZO OS v Brně se zúčastnil předseda OS dr. Jiří Schlanger. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger se sešel s pracovníky společnosti EURO EDUCA, která bude pro OS zajišťovat část projektu prevence násilí na pracovišti financovaného z ESF. * Jednání krajské rady OS Plzeňského kraje na krajském úřadu se zúčastnila místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. 23. března * Poradu s předsedy a zástupci ZO vedly ve Zlíně místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a Dagmar Žitníková. * Semináře Expertního mezirezortního panelu dlouhodobé zdravotně sociální péče na MPSV se zúčastnili s předsedou OS dr. Jiřím Schlangerem odborní pracovníci ústředí OS. * Předseda OS dr. Jiří Schlanger a členka výkonné rady Jana Hnyková se zúčastnili jednání pracovní skupiny pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, která v současné době připravuje teze novely zákona o sociálních službách. 24. března * Porady s předsedy ZO z Moravskoslezského kraje se zúčastnilo celé vedení OS. 25. března * Moravskou šňůru porad předsedů ZO uzavřelo za účasti celého vedení OS jednání v Olomouci. 5

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

S TA N O V I S K O Obecně k návrhům

S TA N O V I S K O Obecně k návrhům STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů a odborových svazů v ní sdružených k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

ad 1) Zasedání zahájil místopředseda František Kouba přivítáním všech přítomných.

ad 1) Zasedání zahájil místopředseda František Kouba přivítáním všech přítomných. Z á p i s Ze zasedání republikového výboru Sekce policejní veterán o.s., konaného dne 08.01.2008 v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Usnesení VI. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, který proběhl v Hradci Králové ve dnech 24. až 26. listopadu 2010.

Usnesení VI. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, který proběhl v Hradci Králové ve dnech 24. až 26. listopadu 2010. Usnesení VI. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, který proběhl v Hradci Králové ve dnech 24. až 26. listopadu 2010. 1. Delegáti VI. sjezdu vyslechli a vzali na vědomí

Více

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s.

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s. Z á p i s Ze zasedání rozšířeného výboru Sekce policejní veterán o. s. koordinátorů a členů komisí konaného dne 15. 04.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

ZABRAŇTE VYLOUČENÍ INVALIDŮ Z PRACOVNÍHO PROCESU PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.

ZABRAŇTE VYLOUČENÍ INVALIDŮ Z PRACOVNÍHO PROCESU PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. Vládě České republiky a Parlamentu České republiky ZABRAŇTE VYLOUČENÍ INVALIDŮ Z PRACOVNÍHO PROCESU PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za urychlené

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Příspěvek na výkon státní správy a veřejné opatrovnictví

Příspěvek na výkon státní správy a veřejné opatrovnictví Příspěvek na výkon státní správy a veřejné opatrovnictví Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Celostátní finanční konference SMO ČR

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Odbory a mladí lidé, perspektivy práce s cílovou skupinou mladí lidé. Mezinárodní konference 4. 5. března 2014, Brno

Odbory a mladí lidé, perspektivy práce s cílovou skupinou mladí lidé. Mezinárodní konference 4. 5. března 2014, Brno Odbory a mladí lidé, perspektivy práce s cílovou skupinou mladí lidé Mezinárodní konference 4. 5. března 2014, Brno Získávání mladých pro práci v odborech Tady je potřebné problematiku rozdělit do dvou

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO VSTUP DO ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT ODBORY

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Stanovy odborové organizace Odbory DP Praha

Stanovy odborové organizace Odbory DP Praha Stanovy odborové organizace Odbory DP Praha I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Název odborového spolku: Odbory DP Praha. 1.2 Používaná zkratka: ODPP 1.3 Odbory DP Praha jsou odborová organizace (spolek),

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ

Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ VII. sjezd ČMOS PŠ zhodnotil činnost odborového svazu za období od VI. sjezdu a projednal zásady své další činnosti. Sjezd: 1. Bere na vědomí vystoupení ministra školství,

Více

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA 342/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 1997, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají Změna:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 14.03.2014 Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 1. Zahájení Valnou hromadu zahájil

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Sociální služby pro všechny

Sociální služby pro všechny Sociální služby pro všechny Sociální služby pro všechny 4 Silný hlas hájící pracovníky v oblasti sociálních služeb po celé Evropě EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Sdružuje

Více

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Podmínky kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Volby do Poslanecké sněmovny

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS 17. 18.5.2013 Dana Jurásková Program Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů Česká asociace sester 17. 18.5.2013 Brno Pátek 17.5.2013 16.00 hod. Informace

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Valná hromada

Valná hromada Valná hromada 20.09.2005 Dne. 20. září 05 se uskutečnila výroční valná hromada Asociace samostatných odborů. Valná hromada se konala v době kdy ASO slaví 10. výročí svého vzniku. Valné hromady se zúčastnil

Více