Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika"

Transkript

1 Další informace Kontakt Noel Morrin, SVP Udržitelnost & Ekologická výstavba Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika Případová studie 74 Centrum ekologické výchovy Kladno, nacházející se ve městě Kladno v České republice, je nízkoenergetickou budovou, která byla postavena z přírodních stavebních materiálů. V budově je využita obnovitelná energie, která se vytváří na místě. Aspekty udržitelnosti Tento projekt zdůrazňuje následující skutečnosti: Sociální Aspekty Lidské zdroje Zapojení firemního společenství Obchodní etika Zdraví a bezpečnost Ekologické aspekty Energie a podnebí Materiály Ekosystémy Místní dopady Ekonomické aspekty Výběr projektu Dodávkový řetězec Přidaná hodnota Představení projektu Centrum ekologické výchovy Kladno se nachází v České republice ve Středočeském kraji, 25 km severozápadně od Prahy. Posláním tohoto multifunkčního centra je nejen seznamování mladých lidí, státních úředníků a široké veřejnosti s problematikou životního prostředí, ale i vzdělávání v tomto oboru, což je zvláště potřebné v kraji, který se tradičně spojuje s těžbou uhlí a těžkým průmyslem. Centrum si mohou pronajmout také soukromé firmy a pořádat zde svá podniková školení. Centrum bylo otevřeno v říjnu Projekt realizovala Společnost Skanska CS za 2 mil. dolarů pro kladenskou městskou radu. Celková podlahová plocha centra je 949m 2, zahrnuje dvě nadzemní podlaží a suterén, částečně vestavěný do svahu. Suterén je z betonových bloků a monolitických železobetonových desek, nachází se tam místnost s klimatizační jednotkou, kotelna, úložný prostor pro palivo, kuchyň a sklad. Obě nadzemní podlaží centra jsou postavena z prefabrikovaných dřevěných konstrukcí, které jsou pokryty modřínovým dřevem. Přízemí se skládá ze dvou víceúčelových sálů, kanceláří vedení a jídelny. V horní části se nachází 9 pokojů, koupelny a společenské místnosti. V centru může být ubytováno na vyšší úrovni až 35 hostů na noc. Budova má velká arkýřová okna na severní fasádě a terasy na západní straně. Střechu centra pokrývá zelená plocha s dřevěnými chodníky Centrum bylo navrženo jako nízkoenergetická budova, ale většina parametrů budovy splňuje mnohem přísnější normy "pasivního domu", tedy nízkoenergetické stavby, která vyžaduje málo energie na vytápění nebo chlazení. Centrum ekologické výchovy Kladno bylo oceněno českým Státním fondem životního prostředí v oblasti energetické účinnosti jako Stavba roku 2010 a cenou Českého ministerstva životního prostředí pro ekologické stavby v roce 2009.

2 Přispívání k udržitelnému rozvoji Centrum ekologické výchovy Kladno je nízkoenergetickým domem, který je vybaven solárním systémem pro ohřev vody a dvěma kotli na dřevěné pelety. Do projektu byly zapracovány materiály šetrné k životnímu prostředí a přírodní stavební materiály a budova tak nabízí uživatelům zdravé vnitřní prostředí. Centrum má také systém sběru dešťové vody, zelenou střechu a čištění odpadních vod, které slouží i okolním budovám. Výstavba budovy centra byla pro Skanska příležitostí, jak zvýšit povědomí veřejnosti o nízkoenergetických budovách a stavebních materiálech, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Projekt oživil také regionální ekonomiku, neboť využil pracovníky, materiály a dodavatele z okolí stavby. Sociální aspekty Bezpečnost a ochrana zdraví Na staveništi nedošlo během výstavby k žádným nehodám a úrazovost s důsledkem časové ztráty vyjádřená na milion odpracovaných hodin byla nulová. Byly dodrženy standardní bezpečnostní postupy Skanska, včetně bezpečnostního školení pro všechny dělníky a návštěvníky staveniště. Zdravé vnitřní prostředí V projektu byly použity přírodní netoxické stavební materiály, aby se uživatelům zajistilo zdravé vnitřní prostředí. Přírodní materiály zahrnují dřevo, nepálené hliněné cihly, konopí, izolaci z minerální vlny a barvy na bázi přírodních materiálů bez chemických přísad. Vlna, konopí a nepálené hliněné cihly ve stěnách zajišťují zdravou a stabilní vnitřní vlhkost tím, že přirozeně absorbují a uvolňují vlhkost do vzduchu, když vlhkost vzduchu stoupne nebo klesne. Například izolace z minerální vlny ve vlhkých podmínkách absorbuje až 35 %vody dle své hmotnosti. Nepálené cihly absorbují pachy a izolace z minerální vlny váže potenciální škodlivé látky ve vnitřním prostředí, jako jsou formaldehyd, organická rozpouštědla a ozón. Nepálené cihly rovněž pomáhají udržovat pohodlnou a stabilní vnitřní teplotu, protože jejich tepelná hmota může uložit a uvolnit teplo v souladu s venkovními teplotami, takže místnosti jsou takto v létě ochlazovány a v zimě zateplovány. Otevřené veřejné prostory, jako jsou sály, mají velká okna, aby optimalizovaly pronikání denního světla do budovy. Okna jsou vybavena vnějšími žaluziemi a převislými terasami, které v létě poskytují stín a ochranu proti nadměrnému slunečnímu teplu. V horním patře je čerstvý vzduch přiváděn systémem větrání tak, aby bylo zajištěno zdravé vnitřní ovzduší. Vzdělávání o ekologické výstavbě během výstavby Skanska navštívilo několik výrobců produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a osob z výzkumného ústavu dřevozpracujícího průmyslu. Staveniště navštívili také členové Městské rady Ústí nad Labem, aby načerpali inspiraci pro podobný projekt centra ekologické výchovy v jejich městě. Těsně před otevřením navštívilo centrum čtyřicet vysokoškolských studentů. Tato exkurze byla součástí projektu seznamování studentů s nízkoenergetickými budovami a financoval ji Ústav energetiky a Ministerstvo průmyslu. Vzdělávací ekologická budova Jedním z účelů Centra ekologické výchovy Kladno je zvýšení povědomí veřejnosti o nízkoenergetických budovách, využívání přírodních stavebních materiálů a materiálů šetrných k životnímu prostředí. Samotná stavba je jednou z největších dřevěných staveb v České republice a je energeticky velmi účinná. Každý z devíti pokojů v horním patře je pojmenován po jiném původním druhu dřeviny, jako je javor, olše a buk. I tímto způsobem se má zvyšovat povědomí o dřevostavbách a regionální biologické rozmanitosti. Stejné dřevo bylo také použito na podlahy, dveře a nábytek v každém z pokojů.

3 Zlepšení veřejného prostředí Projekt Centra ekologické výchovy Kladno zahrnoval také terénní úpravy okolí a osázení původními druhy rostlin. Městská rada v Kladně investovala do terénních úprav a městského mobiliáře mimo pozemky centra ve snaze zkultivovat širší oblast. Místní biologicky rozmanité a tradiční druhy vegetace si může veřejnost prohlédnout v blízkosti areálu centra, kde byl vysazen sad, v němž je téměř sto tradičních odrůd stromů a keřů. Charitativní dary Centrum sousedí s přírodní rezervací Lážňovský a záchrannou stanicí pro zraněná zvířata. Skanska se stala od roku 2010 sponzorem jednoho z ohrožených zvířat, sněžné sovy. Ekonomické aspekty Zaměstnání při výstavbě Na projektu se podílelo celkově kolem 120 pracovníků. Obvykle pracovalo na staveništi každý den 25 pracovníků, v době největší výstavby to bylo až 40 pracovníků. Z oblasti Kladna bylo 12 pracovníků z projektového týmu a skupina zedníků Skanska. Místní materiály a dodavatelé Většina stavebních materiálů pocházela z okolního regionu, například různé druhy stavebního dřeva. Z bezprostřední blízkosti kladenské oblasti pocházel zásypový materiál a recyklovaný asfalt, který se použil na povrch vozovek. Mezi místní dodavatele patřil hlavní technický dodavatel, který sídlí v Kladně. Rakouská společnost provedla odborný Blower Door test test průvzdušnosti, protože žádná česká firma neměla potřebné znalosti k měření tak velké budovy. Efektivita nákladů a úspory energie Energetická účinnost centra a systémy obnovitelného vytápění zajišťují, že náklady na vytápění jsou podstatně nižší než u konvenční budovy. Centrum finančně ušetří každoročně téměř 50 % nákladů na vytápění v porovnání s počátečními konstrukčními požadavky klienta. Dalším efektivním zdrojem úspor je systém na sbírání dešťové vody, který snižuje náklady na provoz tím, že redukuje potřebu využívat komunální vodu. Odhadovaná doba návratnosti systému je 10 let vzhledem ke snížené potřebě dodávky vody hlavním potrubím. Ekologické aspekty Ekologicky šetrné stavební materiály Centrum bylo převážně postaveno z přírodních a obnovitelných materiálů. Izolace z ovčí vlny se použila na izolaci stěn a 173 m 3 izolace z celulózových vláken pro izolaci střechy, které jsou obě jak obnovitelné, tak z čistě organických surovin. V projektu byly použity cihly z nepálené hlíny, které mají svázanou spotřebu energie a malou uhlíkovou stopu v porovnání s konvenčními pálenými cihlami. Dvě nadzemní patra byla postavena z 82 m 3 místního dřeva, jako je smrk a modřín. Dřevo, které se v projektu použilo, pohltí celkem asi 65 tun CO2, který byl absorbován

4 v průběhu života stromů, ze kterých bylo pořezáno (vypočítáno z 0,8 tun/m 3 CO2 sazby odloučení). Podobně 92 m 3 konopné izolace pohltí asi 5 tun CO2 ve srovnání s použitím syntetické izolace z minerální vlny. Recyklované materiály zahrnovaly recyklovaný asfalt pro povrchovou úpravu přístupových cest, obrubníky z recyklovaného plastu a celulózovou izolaci, která obsahuje 75 až 85% recyklovaného novinového papíru. Nakládání s odpady Nadzemní podlaží byla postavena z prefabrikovaných částí, které byly vyrobeny v zařízeních mimo staveniště, což snížilo množství stavebního odpadu na staveništi. Stavební odpad, který se na staveništi vyprodukoval, byl rozdělen do jedenácti různých frakcí, a přibližně 45 % odpadu bylo mimo staveniště recyklováno, včetně plastů, papíru, vlny a asfaltu. Papír, plasty, kov a sklo z kanceláří stavby bylo také recyklováno a od subdodavatelů se očekávalo, že provedou totéž. Většina materiálů, které byly použity na výstavbu centra, jsou jednoduše recyklovatelné na konci užitkové životnosti budovy, což sníží odpad z demolice a předejde nutnosti zajistit čisté suroviny, pokud budou zahrnuty do nových stavebních projektů. Energetická účinnost Centrum je navrženo tak, aby ročně spotřebovalo 23 kwh/m 2 na vytápění, chlazení a větrání. Skanska snížila téměř na polovinu navrhovanou spotřebu, kterou klient požadoval a většina parametrů centra splňuje požadavky pasivního domu. Centrum vyhovuje normám týkajícím se pasivních domů, například na průvzdušnost bylo naměřeno 0.6 litrů/hodinu. Celkem bylo v projektu použito 700 m 3 izolace a stěny a střecha mají hodnoty U 0.14 W/m 2 K a 0.06 W/m 2 K. Izolovaná trojitá okna jsou 92 mm široká a okolo rámů mají hodnotu U 0.6 W/m2K a 0.8 W/m2K. Rekuperační větrání zajišťuje, že přibližně 80 % tepla z odpadního vzduchu se přenáší do přiváděného čistého vzduchu, což snižuje požadavky na vytápění. Centrum je vybaveno vnitřním stěnovým vytápěním, které je zabudováno do některých vnitřních stěn, což zajišťuje účinnější vytápění než konvenční radiátory na stěnách. Obnovitelné zdroje vytápění Centrum je vybaveno střešním solárním systémem pro ohřev vody a dvěma kotli na dřevěné pelety, které produkují dodatečnou horkou vodu a vytápění. Solární systém pro ohřev vody ročně vyrobí 12 MWh teplé užitkové vody, což odpovídá přibližně 28 % ročních nároků na spotřebu teplé vody centra. Systém má 17 solárních panelů, každý s účinností 86 %. Celková plocha panelů je 34 m 2. Primární systém panelů o ploše 18 m 2 je napojen na výměník na teplou vodu a sekundární systém panelů o ploše 16 m 2 na dvě 1000 litrové vodní nádrže s teplou vodou. Teplá voda proudí do nádrží jednou ze čtyř úrovní v závislosti na teplotě vody, což zvyšuje účinnost systému o 20 %v porovnání s konvenčními nádržemi s jedním vstupem. Malý 200W střešní fotovoltaický solární panel vyrábí elektřinu pro oběhová čerpadla v solárním systému ohřevu vody v případě, že svítí slunce. 25kW kotel na dřevěné pelety splňuje požadavky na teplou užitkovou vodu centra a druhý, 15 kw kotel na dřevěné pelety, zajišťuje vytápění. Pneumatické dopravníky automaticky dopraví pelety ze skladovacích košů do kotlů. Dřevěné pelety zajišťují obnovitelný zdroj energie, která je téměř uhlíkově neutrální, protože uhlík, který se uvolňuje při spalování, je ten, který je biomasou absorbován během její životnosti. Pelety mají malou uhlíkovou stopu od své výroby po dopravu do centra. Mají výhřevnou hodnotu až 18 MJ/kg a vyrábějí se bez chemických přísad.

5 Zelená střecha Rozsáhlá a intenzivní zelená plocha pokrývá 70 %procent střechy centra, jehož zbytek je pokryt dřevěnými palubkami. Zelená střecha poskytuje dodatečnou tepelnou izolaci a prodlužuje životnost střechy tím, že ji chrání před vlivy počasí a UV zářením. Střešní vegetace také poskytuje habitat pro ptáky a hmyz, filtruje znečištění vzduchu a snižuje odtok dešťové vody. Zachycování dešťové vody Systém na zachycování dešťové vody sbírá dešťovou vodu pro splachování WC a zavlažování krajiny. Systém přivádí vodu do podzemních nádrží o objemu 6000 litrů a splňuje většinu požadavků pro roční spotřebu užitkové vody centra. Systém na zachycování dešťové vody také snižuje odtok dešťové vody tím, že ji zachytí dříve, než odteče. Čistění odpadních vod Projekt zahrnuje výstavbu vlastní čističky odpadních vod centra, která se skládá z usazovací předčistící komory, biologicky aktivační komory a dosazovací komory. Čistička byla navržena tak, aby měla 60 % rezervní kapacitu a mohla sloužit i nedalekým obytným nemovitostem v Čabárně a sousednímu záchrannému centru pro zvířata. Využití poučení z osvědčených postupů Tým Skanska použil při stavbě centra kombinaci osvědčených ekologických stavebních technik a předčil tak klientovo očekávání, které se týkalo energetické účinnosti, o téměř 50% a předal projekt, který získal ocenění. October CS : V2

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby...

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby... Domy pro život 1 Úvod... 4 2 O firmě... 4 3 Přehled nabízených domů... 5 Nízkoenergetické domy... 5 Pasivní domy... 5 Sruby... 5 Individuální domy... 5 4 Nízkoenergetické domy... 6 5 Vzorový dům Comfort

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více