Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013"

Transkript

1 Chelčického 4, Ostrava tel.: Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013

2 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři této výroční zprávy, děkujeme Vám všem za pomoc, podporu a přízeň, kterou nám stále věnujete. Pojďte se nyní společně s námi ohlédnout za uplynulým rokem Máme za sebou další úspěšné roční období činnosti jak v environmentální sféře, tak v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. Obě témata se nám čím dál více prolínají a má to svou logiku. Komplexní práce s rodinou v oblasti EVVO a její zapojování bývá často opomíjeno s ohledem na zdánlivě různé potřeby jejich jednotlivých členů a složitou uchopitelnost problematiky. Domníváme se, že s rodinou je potřeba ve sféře ekovýchovného působení pracovat jako s homogenním celkem. Partnerský soulad a šťastné děti stojí v žebříčku hodnot jak mužů, tak žen na nejvyšších místech. Obě pohlaví je často řadí nad úspěch v zaměstnání, bohatství či společenské uznání, proto věříme, že právě tudy vede nejlepší cesta pro potřebné změny, dosažitelné prostřednictvím dostupných nástrojů i v citlivé oblasti EVVO. Při změnách ve vnímání odpovědnosti za kvalitu životního prostředí hraje rodina matka i otec, zásadní roli. Dovolte tedy, abychom Vás prostřednictvím této zprávy informovali a podělili se s Vámi o radost, kdy se nám již něco povedlo dotáhnout do zdárného konce, i o radost z toho, co teprve plánujeme. Nejvíce se totiž vždy těšíme na to, co nás ještě čeká Vaše EICO a s ním Ivana Mariánková, předsedkyně EICO Zuzana Krautová, místopředsedkyně EICO P.S. Ten andělský nápis na fotce je tam čirou náhodou. I když na ně tak úplně nevěříme, doufáme, že drží ochrannou ruku i nad těmi, kdo na ně tak úplně nevěří 2

3 O EICO Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Původní aktivity byly v roce 2004 rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. Jako cílová skupina, které jsou sociální služby poskytovány, byla vybrána skupina osob pečujících o dítě, která vzhledem k jejich sníženému uplatnění na trhu práce zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Posláním naší organizace je: Propojovat ty, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří mohou a chtějí pomoci. V souladu se stanovami jsou cíle našeho sdružení: a) Pokračovat v rozvíjení a rozšiřování znalostí, zkušeností a spolupráce v oblasti osvětově-výchovné a informační. b) Iniciovat a podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi širokou veřejností, zástupci veřejné správy, podnikové, podnikatelské, akademické a nevládní sféry. V oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje: c) Zvyšovat ekologické vědomí široké veřejnosti programy a aktivitami orientovanými na přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí a zapojení veřejnosti do rozhodování o záležitostech životního prostředí. d) Poskytovat informace a metodickou pomoc odborné i široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. e) Nezávisle a objektivně podporovat rozhodovací proces při řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje. V oblasti sociálního poradenství a komunitní práce: f) Podporovat rozvoj organizací a lidských zdrojů poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a skupinám osob ohrožených sociální exkluzí. g) Rozvíjet a poskytovat sociální poradenství s dopadem na sociální začlenění znevýhodněných skupin obyvatel a skupin osob ohrožených sociální exkluzí na trh práce. h) Rozvíjet a realizovat programy zaměřené na podporu rodiny, osob pečujících o dítě a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí. Cíle sdružení chceme naplňovat následujícími aktivitami: publikační a osvětovou činností rozvojem a realizací programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů 3

4 rozvojem a realizací vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů a konferencí rozvojem a realizací volnočasových aktivit dětí a rodičů s dětmi rozvojem a realizací ekologických výukových programů pro školy všech stupňů poskytováním poradenských služeb široké i odborné veřejnosti zpracováním výzkumných projektů, odborných analýz, studií, stanovisek a expertíz prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, komunitními a sociálními projekty, a to v souladu s principy udržitelného rozvoje a s principem rovných příležitostí. 4

5 O lidech EICO mělo ke konci roku 2013 tříčlenný řídící výbor, z toho vše ženy, tři stálé zaměstnance a řadu externích spolupracovníků a dobrovolníků. Potenciál každé organizace tvoří samozřejmě vždy konkrétní lidé, dovolte tedy, abychom Vám je krátce představili: Ing. Ivana Mariánková Předsedkyně sdružení, zodpovědná projektová manažerka, byla zakládající členkou EICO v roce Od roku 2004 se věnuje aktivně vedení a rozvoji organizace, hlídá finanční stránku realizovaných projektů. Jako zaměstnankyně EICO pracuje především na projektech zaměřených na oblast ochrany životního prostředí a rovných příležitostí mužů a žen. S chutí se věnuje volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti. Ing. Mgr. Zuzana Krautová Místopředsedkyně sdružení, specialistka na oblast environmentalistiky a šetrné spotřeby, je zaměstnána v EICO od roku Věnuje se zejména rozvoji spolupráce s ostatními nevládními organizacemi, koordinaci partnerů v rámci realizovaných projektů a organizaci ekovýchovných i komunitních aktivit pro veřejnost. Bc. Lucie Lišková Projektová asistentka, zaměstnaná v EICO od roku 2008, spolupracuje při realizaci adaptačních pobytů, komunitních akcí, víkendových pobytů pro rodiče s dětmi, táborů a Dní Země jako lektorka ekologické výchovy. Další členové týmu Mgr. Jana Divincová, Mgr. Lenka Polachová, Romana Horáková, Kateřina Pešáková, Vendula Kotyzová Členové a externí spolupracovníci mají dlouholeté pracovní zkušenosti s projekty pro širokou veřejnost, veřejnou správu a NNO v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy. S problémem ekonomické integrace žen s dětmi a prosazování rovných příležitostí mají jak zkušenosti neformální (vlastní - životní), tak zkušenosti získané realizací významných projektů v poslední době. Ač občanské sdružení EICO stále je spíše malou organizací, její pracovníky lze považovat za úspěšný, sehraný a zkušený řešitelský tým. 5

6 Činnost v roce 2013 LEDEN Rok 2013 začal v plném pracovním tempu, kdy se počátek nového roku nesl jako obvykle v duchu účetních uzávěrek, vyúčtovávání končících projektů a podávání žádostí na projekty nové. Lesní školka Heřmánkov V lednu 2013 byla činnost našeho sdružení rozšířena o zřízení a provozování lesní školky, která je první svého druhu v Moravskoslezském kraji. LMŠ Heřmánkov je členem Asociace lesních mateřských škol. Podnět pro její zřízení vzešel od samotných rodičů, které spojuje nadšení pro myšlenku lesní mateřské školy a potřeba realizovat ji i ve specifických podmínkách průmyslové aglomerace, jakou Ostrava je. Za tímto účelem jsme hledali možnosti, cesty a nejlepší řešení, jak uvést tuto myšlenku do života. Vzdělávali jsme se v oblasti fungování LMŠ v ČR i zahraničí, podnikali "exkurze" do již fungujících lesních škol a výsledkem bylo otevření první lesní mateřské školy na území Ostravy od 3. ledna 2013, s docházkou 16 dětí. ÚNOR Imbolc Hromnice, Letopisy Narnie III Začátkem měsíce února jsme se vydali na prodloužený víkendový pobyt pro školní děti s oblíbeným tématem Letopisy Narnie na RS Bílá Holubice v Moravici-Mokřinkách. Spolu s Petrem, Zuzanou, Edmundem a Lucinkou Pevensyovými, děti zažily další veliké zimní dobrodružství, odvážně se s námi vydaly objevit Letopisy kouzelné země Narnie a zachránily zmrzlou zemi před zlou čarodějnicí Jadis. Dokonce jsme letos skutečně měli sníh. Povídání o svátku, výroba hromniček ze zbytků vánočních svící v Lesní mateřské škole Heřmánkovpro děti a jejich rodiče. 6

7 BŘEZEN projekt "EVVO pro rodiny" jsme zahájili realizaci projektu podpořeného v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce. Jeho hlavním cílem je zvýšit ekogramotnost zejména rodin s dětmi Moravskoslezského kraje, zvýšit ekologické vědomí a vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotřebitelské postoje a šířit principy environmentálně příznivého životního stylu mezi rodiny s dětmi na území kraje. Nástrojem je environmentální analýza provozu partnerských mateřských center a realizovaná technická opatření k jeho ekologizaci. Součástí projektu je také posílení vlastní kapacity organizace. Projekt bude trvat do konce února 2015 a účastní se ho čtyři partnerská mateřská centra. Vynášení Morany Společná akce Lesní mateřské školy Heřmánkov s Waldorfskou školou, účastnilo se přes 50 dětí a 22 dospělých nadšenců. Moranu jsme po společném průvodu lesem a zdobení stromů tradičně utopili v potoce poblíž Heřmánkova. Velikonoční slavnost odpoledne pro rodiče s dětmi, Výroba velikonočních dekorací (zdobení vajíčka nahřátými voskovkami a malování sádrových vajíček, výroba panenky z lýka, výroba ovečky/beránka z rouna, zapichovátko z vatového vajíčka), sázení klíčivého mixu semínek, vše v Lesní mateřské škole Heřmánkov za účasti spokojených dětí a jejich rodičů. DUBEN Den Země v Ostravě - Porubě Již tradičně EICO, jako partner Statutárního města Ostravy, spolupořádalo oslavy Dne Země v Ostravě - Porubě. Děti i dospělí, kteří navštívili Den Země na Hlavní třídě v Ostravě Porubě, si mohli u našeho stánku například vyzkoušet své znalosti o vodě, namalovat vodou kouzelný 7

8 obrázek a naučit se říct slovo voda v 10 světových jazycích. Otvírání studánek Téma očisty, projevy jara v probouzející se přírodě, zvídavé otázky jako třeba Víte, proč je nutné o prameny vody pečovat? Pomoci nám přišel i hodný vodník a krásné lesní víly, vše v Lesní mateřské škole Heřmánkov jako odpolední akce pro děti a jejich rodiče. Škola skutečně v přírodě Koncem dubna proběhl týdenní pobyt určený pro žáky ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, který se tentokrát konal v RS Bílá Holubice, Moravice-Mokřinky. EICO bylo hlavním organizátorem a také odborným garantem alternativního výukového programu s ekologicky zaměřenou tématikou. V rámci programu školy v přírodě se uskutečnil celodenní výlet s exkurzí přehrady Kružberk a návštěva Davidova mlýna. Dětem byl také umožněn např. pohled na svět z koňského sedla, krmení zvířat na místní farmě, ale i v lese aj. Pomocí realizovaných aktivit pobyt v dětech vzbudil zájem o vše živé i neživé v přírodě, zvýšil jejich vědomosti v oblasti ochrany životního prostředí a doufáme, že je také nasměroval k ekologicky přátelštějšímu chování v běžném životě. KVĚTEN projekt Aktivně pro rovné šance V květnu 2013 jsme začali realizovat tento projekt, jehož specifickými cíli jsou tvorba a realizace interaktivních workshopů zaměřených na zahájení podnikání, tvorba a rozvoj místního partnerství, uspořádání diskuzních skupin. Hlavními místy realizace budou města Ostrava, Opava a Frýdek-Místek. Realizátor projektu je Agentura pro regionální rozvoj, a.s., EICO je jeho partnerem spolu s VŠB-TUO Ostrava. Projekt byl podpořen z prostředků ESF, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života a poběží až do dubna Hlavním cílem projektu je zlepšení situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím tvorby a realizace komplexního programu, směřujícího k podpoře zahájení a rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji. 8

9 ČERVEN Lidé lidem Akce s názvem Lidé lidem aneb přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, proběhla tento rok již pošesté, opět na Masarykově náměstí v centru Ostravy. EICO jako každoročně pomáhá s organizací akce a koordinuje doprovodný kulturní program. Akce měla za cíl představit ostravské veřejnosti poskytovatele sociálních služeb a vše, co s touto oblastí souvisí. Poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit se prezentovali v samostatných stáncích, na podiu průběžně probíhal moderovaný kulturní program v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, připraveny byly různé interaktivní dílny a workshopy zaměřené na typické terapeutické činnosti jednotlivých poskytovatelů, přibližující život s handicapem, zároveň probíhal Projektový den pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a různé soutěže pro děti. Součástí programu byla mimo jiné laserová střelnice, ukázky práce s canisterapeutickými psy, klauni a malování na obličej. Akce se účastnila také městská policie s ukázkami práce záchranářských psů a hipologií, na závěr zahrála klezmerová kapela Simcha. ČERVENEC SRPEN Letos EICO pořádalo celkem tři tábory, z toho dva klasické pobytové tábory pro děti a jeden tábor pro rodiče s dětmi. I tentokrát byla poskytována atraktivní služba - zprostředkování dění na táboře on- line pro ty, co zůstali doma. Na webových stránkách byl rozcestník na všechny tábory, kde byly denně umisťovány informace o programu a aktuální fotografie. Lesní školka Heřmánkov pořádala příměstské, pro děti od 3 do 6 let. dva tábory Příměstský tábor na téma Léto s lesními skřítky aneb malé lesní bytosti mezi námi, Příměstský tábor na téma Léto v lese se zvířátky aneb zvířátka volně žijící i v ZOO,

10 Dětský tábor - Harry Potter a Kámen mudrců, , Horský hotel Liptov, Ostravice I na komerčním, pro děti velmi atraktivním, tématu se lze vyřádit ekovýchovně. Program letního tábora splnil podmínku pobytu na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí, umožnil dětem jeho poznání, žít s krajinou a přírodou v symbióze, zprostředkoval vytváření dovedností a návyků správného jednání v prostředí. Akce obsahovala zřetelný ekovýchovný a vzdělávací prvek, podpořila ekologickou i sociální gramotnost účastníků na základě přímého kontaktu, zkušenosti apod., dále se děti učí samostatnosti, učí se postarat sami o sebe bez pomoci rodičů a být nápomocni mladším nebo méně šikovným kamarádům. Kromě celotáborové hry jsme se věnovali objevování přírodních zákonitostí v rámci ekovýchovy. Dětský tábor Hobit-Neočekávaná cesta, , Horský hotel Liptov, Ostravice Další ročník dětského tábora, zaměřeného na ekologickou výchovu, kontakt se zvířaty, znalost rostlin aj., který byl realizován formou celotáborové hry. Účastníci se prostřednictvím her a fiktivního cestování Bilba a jeho výpravy seznámili s přírodou okolo sebe. V rámci rukodělných činností byly využity dostupné přírodní či odpadní materiály, děti se v interakci s přírodou zdokonalily v řadě dovedností. Do programu byly začleněny pohybové aktivity zaměřené na fyzickou zdatnost dětí, a také činnosti na prohloubení vědomostí a znalostí týkajících se životního prostředí, fauny, flóry pomocí stanovišť s hrami a úkoly. Během realizace jednotlivých aktivit byl maximálně využit intenzivní kontakt s místní CHKO Beskydy. Letní tábor rodičů (prarodičů) s dětmi Letní vědecké sympozium na téma Cesta časem, , RS Bílá Holubice, Moravice-Mokřinky Osmý ročník tábora dvou či více generací byl tentokráte zaměřen na poznávání života, zvyků a přírodních podmínek našich předků, kteří byli mnohem více vázáni přírodními 10

11 zákonitostmi než naše technicky vyspělá civilizace. Účastníci se prostřednictvím her jako cestovatelé v čase seznámili s okolní přírodou a naučili se využívat tradičních přírodních materiálů. Do programu byly začleněny také pohybové aktivity, vždy přiměřeně věku účastníků, táboru se účastnili rodiče s předškolními i staršími dětmi, v pár případech také senioři s vnoučaty, vše v krásném prostředí Přírodního parku Moravice. ZÁŘÍ Adaptační pobyt Ke konci měsíce září EICO ve spolupráci se Základní školou Vřesinská v Klimkovicích připravilo adaptační pobyt pro žáky tří 6. tříd, který se uskutečnil ve středisku Bílá Holubice, Moravice - Mokřinky. Cílem tohoto pobytu bylo, aby se děti seznámily mezi sebou a poznaly se i jinak než ve školních lavicích, našly si co nejdříve kamarády a naučily se mezi sebou komunikovat, vzájemně si důvěřovat a spolupracovat. Hlavním účelem kurzu bylo posílení pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky a celkového klimatu ve třídě. Program adaptačního pobytu byl založen na zážitkovém učení. První den kurzu probíhal s podtextem Já (poznání sama sebe, svých silných i slabých stránek, vnímání rozdílů a shody mezi lidmi, přemýšlení o pocitech ostatních, učení se toleranci). Děti si např. vyráběly své okna do duše, kde pomocí symbolů, kreseb, barev symbolizovaly své já. Druhý den se nesl v duchu tématu Já a ty (základy otevřené komunikace verbální i beze slov, umění naslouchat, rozvíjení důvěry a přátelství, vytvoření spolčeného výtvarného artefaktu do třídy). Třetí den se nesl v duchu My (týmová spolupráce, tvorba třídního hesla a pravidel chování). Třetí den jsme pomocí reflexe také zhodnotili, co nám pobyt dal. ŘÍJEN Farmářské trhy Klimkovice Podzimní farmářské trhy, které se uskutečnila první říjnovou sobotu na náměstí v Klimkovicích, se se svou mobilní Férovou kavárnou zúčastnilo i EICO. Akce se zúčastnili prodejci (cca 35 stánků) i občané z blízkého i vzdálenějšího okolí v hojném počtu (odhad 1200 osob). Probíhala zde také prezentace vítězných výrobků oceněných značkou Regionální potravina Moravskoslezského kraje a jejich ochutnávka, po celé dopoledne byl 11

12 připraven kulturní program pro děti i dospělé viz níže, dvoreček s drobným zvířectvem, tvořivé dílny, slámové hřiště, Férová kavárna se zbožím pocházejícím ze spravedlivého obchodu (Fair trade), široký sortiment čerstvých produktů z moravskoslezského regionu. Ekopouť Od rána až do odpoledních hodin bylo na Masarykově náměstí v centru Ostravy živo. EICO se s radostí účastnilo celodenního programu pro veřejnost v rámci 39.ročníku festivalu Ekofilm. Ekopouť se zabydlela ve všech koutech náměstí a nabídla cyklojízdu, půjčovnu kol, hry, soutěže, Smokeman show, koncerty, workshopy, zkrátka zábavu i poučení pro všechny generace. Měli jsme zde opět svůj FairTrade stánek a zájem o čokolády, čaje či koření byl opravdu značný a potěšil nás. LISTOPAD Ať žijí duchové Počátek listopadu s sebou přinesl další víkendové dobrodružství s názvem Ať žijí duchové, které se uskutečnilo v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí, tentokráte pouze za účastí dětí. Ať žijí duchové - víkend s tradiční strašidelnou tématikou byl zaměřen především na výtvarné aktivity, při nichž si děti vlastnoručně vyrobily vánoční dárky pro své nejbližší. Cílem bylo ukázat, že ne vždy ty nejdražší dárky udělají největší radost, a rozvíjet dětské dovednosti a samostatnost. Vyráběli jsme vločky z klacíků, andílky z papírových rolí, přání z čajových obalů, zvířátka ze starých rukavic. Nechyběl průvod s lampiony, strašidlácký maškarní rej, procházka naučnou Břidlicovou stezkou a hry venku. 12

13 Advent plný andělů Ke konci listopadu proběhl multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích, již 8. ročník benefiční akce Advent plný andělů. Účelem akce bylo představení 25 regionálních neziskových organizací a podpoření jejich každodenního úsilí a činnosti. Pěvecké vystoupení zajistili Patrik Kee, AM Gospel se skupinou EzyWay a Fernando Saunders. Během večera byla možnost se zapojit do dražby ve prospěch zúčastněných NNO, tvořit v kreativních dílnách a shlédnout snímky prezentované na Mental Power Prague Film Festivalu. Pro tuto akci se podařilo získat řadu komerčních partnerů a pro zúčastněné sociální neziskové organizace tak dary a podporu. Neziskové organizace uvítaly možnost prezentace a tím zvýšení povědomí o problematice jejich práce. PROSINEC Čas uzavírání běžících projektů, vymýšlení plánu na další rok, čas vánočních večírků a zhodnocení toho co se podařilo, i to co přes naši snahu prostě nevyšlo. Mrzí nás, že jsme museli ukončit provoz Lesní školky Heřmánkov, ale ekonomicky to pro nás dále bylo neúnosné, když se od září nenaplnila předpokládaná kapacita dětí. Těší nás, že jsme překonali komplikace v projektu s mateřskými centry a podařilo se najít náhradního aktivního partnera, kterému aktivity přinesou užitek. 13

14 Hospodaření v roce 2013 Popis Celkem tis.kč Spotřebované nákupy celkem 172 Služby celkem 846 Osobní náklady celkem 420 Náklady celkem Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 799 Přijaté příspěvky celkem 128 Provozní dotace celkem 707 Výnosy celkem Výsledek hospodaření 190 Podpora v roce 2013 V tomto roce EICO finančními dary či dotacemi podpořili: ArcelorMittal Ostrava a.s. AQD - envitest, s. r.o. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. Evropský sociální fond HOTJET CZ, s.r.o. KODECAR, spol. s r.o. LANEX a.s. LOXON s.r.o. Město Fulnek Moravskoslezský kraj Program švýcarsko-české spolupráce RADDIT Consulting s.r.o. Respiro upcycled alchemy, s.r.o. Statutární město Ostrava ST Consult, s.r.o. a další drobní dárci Děkujeme!!!! 14

15 Plán činnosti na rok 2014 Pokračujeme v realizaci projektu EVVO pro rodiny" podpořeného v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce a evropského projektu Aktivně pro rovné šance. Chystáme tradiční ekovýchovné víkendy pro děti Narnie a Ať žijí duchové. Opět budeme spolupořádat Den Země v Porubě a budeme se účastnit Farmářských trhů v Klimkovicích i Ekopoutě v rámci festivalu Ekofilm. Škola skutečně v přírodě bude připravována pro Základní školu J.A.Komenského z Fulneku. S úspěchem navazujeme na ekovýchovné tábory pro rodiče s dětmi, ten, který se uskuteční v srpnu ve středisku Bílá Holubice, bude probíhat pod názvem Plavba kolem Zeměkoule. O prázdninách plánujeme opět dva dětské tábory. Již po desáté realizujeme úspěšný tábor podle filmů s motivem Harry Potter v Ostravici a rovněž se ve stejné obci uskuteční dětský tábor, tentokrát na téma Hobit Šmakova dračí poušť. Rádi se opět zapojíme do organizace přehlídky neziskových organizací Lidé lidem, která je plánována na konec června a čeká nás další ročník listopadové pomoci potřebným, nazvaný tradičně Advent plný andělů. Neustále dbáme o zkvalitňování a usilujeme o rozšiřování našich služeb pro Vás. EICO tady prostě bude i v příštím roce! 15

16 Poděkování Děkujeme všem našim ochotným a milým příznivcům, donátorům, spolupracujícím organizacím a v neposlední řadě také našim klientům za projevovanou důvěru a veškerou zpětnou vazbu. Děkujeme zvláště všem zaměstnancům, stálým spolupracovníkům a dobrovolníkům za jejich vytrvalost a nasazení. Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se přímo podíleli na realizaci našich programů. Děkujeme za jakoukoliv podporu, které se nám dostalo (věcnou, finanční, morální ). Chápeme ji jako uznání naší práce a také závazek v naší činnosti dále pokračovat a zlepšovat se. Těšíme se na milé setkávání s Vámi na dalších akcích, na našich webových stránkách, facebooku či při sdílení společných hodnot a myšlenek. Děkujeme za Váš čas věnovaný této publikaci a přejeme hodně zdraví a pohody v celém roce 2014! Vaše EICO 16

Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2012 Chelčického 4 702 00 Ostrava 1 tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2012 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

Chelčického 4 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz. Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava

Chelčického 4 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz. Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava Chelčického 4 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2011 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2016 1 Strana 1 2 1. Výsadba ovocných stromů pokračování aleje Na Vetlu -již vysazená ovocná alej bude pokračovat ve své délce, akce proběhne jako veřejná aktivita rodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2007

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2007 Chelčického 4 702 00 Ostrava 1 tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2007 Slovo na úvod Milí přátelé a vážení čtenáři

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Projekt Savi godi avka dživel- Jaký rozum, takový život ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01 Statutární orgán: PaedDr.

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Dubíčko,z.s. nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email: dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2.

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2006

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2006 Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2006 SLOVO NA ÚVOD Milí přátelé a vážení čtenáři této výroční zprávy, rok 2006 uběhl pro naše občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více