Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013"

Transkript

1 Chelčického 4, Ostrava tel.: Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013

2 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři této výroční zprávy, děkujeme Vám všem za pomoc, podporu a přízeň, kterou nám stále věnujete. Pojďte se nyní společně s námi ohlédnout za uplynulým rokem Máme za sebou další úspěšné roční období činnosti jak v environmentální sféře, tak v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. Obě témata se nám čím dál více prolínají a má to svou logiku. Komplexní práce s rodinou v oblasti EVVO a její zapojování bývá často opomíjeno s ohledem na zdánlivě různé potřeby jejich jednotlivých členů a složitou uchopitelnost problematiky. Domníváme se, že s rodinou je potřeba ve sféře ekovýchovného působení pracovat jako s homogenním celkem. Partnerský soulad a šťastné děti stojí v žebříčku hodnot jak mužů, tak žen na nejvyšších místech. Obě pohlaví je často řadí nad úspěch v zaměstnání, bohatství či společenské uznání, proto věříme, že právě tudy vede nejlepší cesta pro potřebné změny, dosažitelné prostřednictvím dostupných nástrojů i v citlivé oblasti EVVO. Při změnách ve vnímání odpovědnosti za kvalitu životního prostředí hraje rodina matka i otec, zásadní roli. Dovolte tedy, abychom Vás prostřednictvím této zprávy informovali a podělili se s Vámi o radost, kdy se nám již něco povedlo dotáhnout do zdárného konce, i o radost z toho, co teprve plánujeme. Nejvíce se totiž vždy těšíme na to, co nás ještě čeká Vaše EICO a s ním Ivana Mariánková, předsedkyně EICO Zuzana Krautová, místopředsedkyně EICO P.S. Ten andělský nápis na fotce je tam čirou náhodou. I když na ně tak úplně nevěříme, doufáme, že drží ochrannou ruku i nad těmi, kdo na ně tak úplně nevěří 2

3 O EICO Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Původní aktivity byly v roce 2004 rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. Jako cílová skupina, které jsou sociální služby poskytovány, byla vybrána skupina osob pečujících o dítě, která vzhledem k jejich sníženému uplatnění na trhu práce zároveň ve velké míře patří do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Posláním naší organizace je: Propojovat ty, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří mohou a chtějí pomoci. V souladu se stanovami jsou cíle našeho sdružení: a) Pokračovat v rozvíjení a rozšiřování znalostí, zkušeností a spolupráce v oblasti osvětově-výchovné a informační. b) Iniciovat a podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi širokou veřejností, zástupci veřejné správy, podnikové, podnikatelské, akademické a nevládní sféry. V oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje: c) Zvyšovat ekologické vědomí široké veřejnosti programy a aktivitami orientovanými na přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí a zapojení veřejnosti do rozhodování o záležitostech životního prostředí. d) Poskytovat informace a metodickou pomoc odborné i široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. e) Nezávisle a objektivně podporovat rozhodovací proces při řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje. V oblasti sociálního poradenství a komunitní práce: f) Podporovat rozvoj organizací a lidských zdrojů poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a skupinám osob ohrožených sociální exkluzí. g) Rozvíjet a poskytovat sociální poradenství s dopadem na sociální začlenění znevýhodněných skupin obyvatel a skupin osob ohrožených sociální exkluzí na trh práce. h) Rozvíjet a realizovat programy zaměřené na podporu rodiny, osob pečujících o dítě a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí. Cíle sdružení chceme naplňovat následujícími aktivitami: publikační a osvětovou činností rozvojem a realizací programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů 3

4 rozvojem a realizací vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů a konferencí rozvojem a realizací volnočasových aktivit dětí a rodičů s dětmi rozvojem a realizací ekologických výukových programů pro školy všech stupňů poskytováním poradenských služeb široké i odborné veřejnosti zpracováním výzkumných projektů, odborných analýz, studií, stanovisek a expertíz prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, komunitními a sociálními projekty, a to v souladu s principy udržitelného rozvoje a s principem rovných příležitostí. 4

5 O lidech EICO mělo ke konci roku 2013 tříčlenný řídící výbor, z toho vše ženy, tři stálé zaměstnance a řadu externích spolupracovníků a dobrovolníků. Potenciál každé organizace tvoří samozřejmě vždy konkrétní lidé, dovolte tedy, abychom Vám je krátce představili: Ing. Ivana Mariánková Předsedkyně sdružení, zodpovědná projektová manažerka, byla zakládající členkou EICO v roce Od roku 2004 se věnuje aktivně vedení a rozvoji organizace, hlídá finanční stránku realizovaných projektů. Jako zaměstnankyně EICO pracuje především na projektech zaměřených na oblast ochrany životního prostředí a rovných příležitostí mužů a žen. S chutí se věnuje volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti. Ing. Mgr. Zuzana Krautová Místopředsedkyně sdružení, specialistka na oblast environmentalistiky a šetrné spotřeby, je zaměstnána v EICO od roku Věnuje se zejména rozvoji spolupráce s ostatními nevládními organizacemi, koordinaci partnerů v rámci realizovaných projektů a organizaci ekovýchovných i komunitních aktivit pro veřejnost. Bc. Lucie Lišková Projektová asistentka, zaměstnaná v EICO od roku 2008, spolupracuje při realizaci adaptačních pobytů, komunitních akcí, víkendových pobytů pro rodiče s dětmi, táborů a Dní Země jako lektorka ekologické výchovy. Další členové týmu Mgr. Jana Divincová, Mgr. Lenka Polachová, Romana Horáková, Kateřina Pešáková, Vendula Kotyzová Členové a externí spolupracovníci mají dlouholeté pracovní zkušenosti s projekty pro širokou veřejnost, veřejnou správu a NNO v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy. S problémem ekonomické integrace žen s dětmi a prosazování rovných příležitostí mají jak zkušenosti neformální (vlastní - životní), tak zkušenosti získané realizací významných projektů v poslední době. Ač občanské sdružení EICO stále je spíše malou organizací, její pracovníky lze považovat za úspěšný, sehraný a zkušený řešitelský tým. 5

6 Činnost v roce 2013 LEDEN Rok 2013 začal v plném pracovním tempu, kdy se počátek nového roku nesl jako obvykle v duchu účetních uzávěrek, vyúčtovávání končících projektů a podávání žádostí na projekty nové. Lesní školka Heřmánkov V lednu 2013 byla činnost našeho sdružení rozšířena o zřízení a provozování lesní školky, která je první svého druhu v Moravskoslezském kraji. LMŠ Heřmánkov je členem Asociace lesních mateřských škol. Podnět pro její zřízení vzešel od samotných rodičů, které spojuje nadšení pro myšlenku lesní mateřské školy a potřeba realizovat ji i ve specifických podmínkách průmyslové aglomerace, jakou Ostrava je. Za tímto účelem jsme hledali možnosti, cesty a nejlepší řešení, jak uvést tuto myšlenku do života. Vzdělávali jsme se v oblasti fungování LMŠ v ČR i zahraničí, podnikali "exkurze" do již fungujících lesních škol a výsledkem bylo otevření první lesní mateřské školy na území Ostravy od 3. ledna 2013, s docházkou 16 dětí. ÚNOR Imbolc Hromnice, Letopisy Narnie III Začátkem měsíce února jsme se vydali na prodloužený víkendový pobyt pro školní děti s oblíbeným tématem Letopisy Narnie na RS Bílá Holubice v Moravici-Mokřinkách. Spolu s Petrem, Zuzanou, Edmundem a Lucinkou Pevensyovými, děti zažily další veliké zimní dobrodružství, odvážně se s námi vydaly objevit Letopisy kouzelné země Narnie a zachránily zmrzlou zemi před zlou čarodějnicí Jadis. Dokonce jsme letos skutečně měli sníh. Povídání o svátku, výroba hromniček ze zbytků vánočních svící v Lesní mateřské škole Heřmánkovpro děti a jejich rodiče. 6

7 BŘEZEN projekt "EVVO pro rodiny" jsme zahájili realizaci projektu podpořeného v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce. Jeho hlavním cílem je zvýšit ekogramotnost zejména rodin s dětmi Moravskoslezského kraje, zvýšit ekologické vědomí a vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotřebitelské postoje a šířit principy environmentálně příznivého životního stylu mezi rodiny s dětmi na území kraje. Nástrojem je environmentální analýza provozu partnerských mateřských center a realizovaná technická opatření k jeho ekologizaci. Součástí projektu je také posílení vlastní kapacity organizace. Projekt bude trvat do konce února 2015 a účastní se ho čtyři partnerská mateřská centra. Vynášení Morany Společná akce Lesní mateřské školy Heřmánkov s Waldorfskou školou, účastnilo se přes 50 dětí a 22 dospělých nadšenců. Moranu jsme po společném průvodu lesem a zdobení stromů tradičně utopili v potoce poblíž Heřmánkova. Velikonoční slavnost odpoledne pro rodiče s dětmi, Výroba velikonočních dekorací (zdobení vajíčka nahřátými voskovkami a malování sádrových vajíček, výroba panenky z lýka, výroba ovečky/beránka z rouna, zapichovátko z vatového vajíčka), sázení klíčivého mixu semínek, vše v Lesní mateřské škole Heřmánkov za účasti spokojených dětí a jejich rodičů. DUBEN Den Země v Ostravě - Porubě Již tradičně EICO, jako partner Statutárního města Ostravy, spolupořádalo oslavy Dne Země v Ostravě - Porubě. Děti i dospělí, kteří navštívili Den Země na Hlavní třídě v Ostravě Porubě, si mohli u našeho stánku například vyzkoušet své znalosti o vodě, namalovat vodou kouzelný 7

8 obrázek a naučit se říct slovo voda v 10 světových jazycích. Otvírání studánek Téma očisty, projevy jara v probouzející se přírodě, zvídavé otázky jako třeba Víte, proč je nutné o prameny vody pečovat? Pomoci nám přišel i hodný vodník a krásné lesní víly, vše v Lesní mateřské škole Heřmánkov jako odpolední akce pro děti a jejich rodiče. Škola skutečně v přírodě Koncem dubna proběhl týdenní pobyt určený pro žáky ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, který se tentokrát konal v RS Bílá Holubice, Moravice-Mokřinky. EICO bylo hlavním organizátorem a také odborným garantem alternativního výukového programu s ekologicky zaměřenou tématikou. V rámci programu školy v přírodě se uskutečnil celodenní výlet s exkurzí přehrady Kružberk a návštěva Davidova mlýna. Dětem byl také umožněn např. pohled na svět z koňského sedla, krmení zvířat na místní farmě, ale i v lese aj. Pomocí realizovaných aktivit pobyt v dětech vzbudil zájem o vše živé i neživé v přírodě, zvýšil jejich vědomosti v oblasti ochrany životního prostředí a doufáme, že je také nasměroval k ekologicky přátelštějšímu chování v běžném životě. KVĚTEN projekt Aktivně pro rovné šance V květnu 2013 jsme začali realizovat tento projekt, jehož specifickými cíli jsou tvorba a realizace interaktivních workshopů zaměřených na zahájení podnikání, tvorba a rozvoj místního partnerství, uspořádání diskuzních skupin. Hlavními místy realizace budou města Ostrava, Opava a Frýdek-Místek. Realizátor projektu je Agentura pro regionální rozvoj, a.s., EICO je jeho partnerem spolu s VŠB-TUO Ostrava. Projekt byl podpořen z prostředků ESF, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života a poběží až do dubna Hlavním cílem projektu je zlepšení situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím tvorby a realizace komplexního programu, směřujícího k podpoře zahájení a rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji. 8

9 ČERVEN Lidé lidem Akce s názvem Lidé lidem aneb přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, proběhla tento rok již pošesté, opět na Masarykově náměstí v centru Ostravy. EICO jako každoročně pomáhá s organizací akce a koordinuje doprovodný kulturní program. Akce měla za cíl představit ostravské veřejnosti poskytovatele sociálních služeb a vše, co s touto oblastí souvisí. Poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit se prezentovali v samostatných stáncích, na podiu průběžně probíhal moderovaný kulturní program v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, připraveny byly různé interaktivní dílny a workshopy zaměřené na typické terapeutické činnosti jednotlivých poskytovatelů, přibližující život s handicapem, zároveň probíhal Projektový den pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a různé soutěže pro děti. Součástí programu byla mimo jiné laserová střelnice, ukázky práce s canisterapeutickými psy, klauni a malování na obličej. Akce se účastnila také městská policie s ukázkami práce záchranářských psů a hipologií, na závěr zahrála klezmerová kapela Simcha. ČERVENEC SRPEN Letos EICO pořádalo celkem tři tábory, z toho dva klasické pobytové tábory pro děti a jeden tábor pro rodiče s dětmi. I tentokrát byla poskytována atraktivní služba - zprostředkování dění na táboře on- line pro ty, co zůstali doma. Na webových stránkách byl rozcestník na všechny tábory, kde byly denně umisťovány informace o programu a aktuální fotografie. Lesní školka Heřmánkov pořádala příměstské, pro děti od 3 do 6 let. dva tábory Příměstský tábor na téma Léto s lesními skřítky aneb malé lesní bytosti mezi námi, Příměstský tábor na téma Léto v lese se zvířátky aneb zvířátka volně žijící i v ZOO,

10 Dětský tábor - Harry Potter a Kámen mudrců, , Horský hotel Liptov, Ostravice I na komerčním, pro děti velmi atraktivním, tématu se lze vyřádit ekovýchovně. Program letního tábora splnil podmínku pobytu na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí, umožnil dětem jeho poznání, žít s krajinou a přírodou v symbióze, zprostředkoval vytváření dovedností a návyků správného jednání v prostředí. Akce obsahovala zřetelný ekovýchovný a vzdělávací prvek, podpořila ekologickou i sociální gramotnost účastníků na základě přímého kontaktu, zkušenosti apod., dále se děti učí samostatnosti, učí se postarat sami o sebe bez pomoci rodičů a být nápomocni mladším nebo méně šikovným kamarádům. Kromě celotáborové hry jsme se věnovali objevování přírodních zákonitostí v rámci ekovýchovy. Dětský tábor Hobit-Neočekávaná cesta, , Horský hotel Liptov, Ostravice Další ročník dětského tábora, zaměřeného na ekologickou výchovu, kontakt se zvířaty, znalost rostlin aj., který byl realizován formou celotáborové hry. Účastníci se prostřednictvím her a fiktivního cestování Bilba a jeho výpravy seznámili s přírodou okolo sebe. V rámci rukodělných činností byly využity dostupné přírodní či odpadní materiály, děti se v interakci s přírodou zdokonalily v řadě dovedností. Do programu byly začleněny pohybové aktivity zaměřené na fyzickou zdatnost dětí, a také činnosti na prohloubení vědomostí a znalostí týkajících se životního prostředí, fauny, flóry pomocí stanovišť s hrami a úkoly. Během realizace jednotlivých aktivit byl maximálně využit intenzivní kontakt s místní CHKO Beskydy. Letní tábor rodičů (prarodičů) s dětmi Letní vědecké sympozium na téma Cesta časem, , RS Bílá Holubice, Moravice-Mokřinky Osmý ročník tábora dvou či více generací byl tentokráte zaměřen na poznávání života, zvyků a přírodních podmínek našich předků, kteří byli mnohem více vázáni přírodními 10

11 zákonitostmi než naše technicky vyspělá civilizace. Účastníci se prostřednictvím her jako cestovatelé v čase seznámili s okolní přírodou a naučili se využívat tradičních přírodních materiálů. Do programu byly začleněny také pohybové aktivity, vždy přiměřeně věku účastníků, táboru se účastnili rodiče s předškolními i staršími dětmi, v pár případech také senioři s vnoučaty, vše v krásném prostředí Přírodního parku Moravice. ZÁŘÍ Adaptační pobyt Ke konci měsíce září EICO ve spolupráci se Základní školou Vřesinská v Klimkovicích připravilo adaptační pobyt pro žáky tří 6. tříd, který se uskutečnil ve středisku Bílá Holubice, Moravice - Mokřinky. Cílem tohoto pobytu bylo, aby se děti seznámily mezi sebou a poznaly se i jinak než ve školních lavicích, našly si co nejdříve kamarády a naučily se mezi sebou komunikovat, vzájemně si důvěřovat a spolupracovat. Hlavním účelem kurzu bylo posílení pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky a celkového klimatu ve třídě. Program adaptačního pobytu byl založen na zážitkovém učení. První den kurzu probíhal s podtextem Já (poznání sama sebe, svých silných i slabých stránek, vnímání rozdílů a shody mezi lidmi, přemýšlení o pocitech ostatních, učení se toleranci). Děti si např. vyráběly své okna do duše, kde pomocí symbolů, kreseb, barev symbolizovaly své já. Druhý den se nesl v duchu tématu Já a ty (základy otevřené komunikace verbální i beze slov, umění naslouchat, rozvíjení důvěry a přátelství, vytvoření spolčeného výtvarného artefaktu do třídy). Třetí den se nesl v duchu My (týmová spolupráce, tvorba třídního hesla a pravidel chování). Třetí den jsme pomocí reflexe také zhodnotili, co nám pobyt dal. ŘÍJEN Farmářské trhy Klimkovice Podzimní farmářské trhy, které se uskutečnila první říjnovou sobotu na náměstí v Klimkovicích, se se svou mobilní Férovou kavárnou zúčastnilo i EICO. Akce se zúčastnili prodejci (cca 35 stánků) i občané z blízkého i vzdálenějšího okolí v hojném počtu (odhad 1200 osob). Probíhala zde také prezentace vítězných výrobků oceněných značkou Regionální potravina Moravskoslezského kraje a jejich ochutnávka, po celé dopoledne byl 11

12 připraven kulturní program pro děti i dospělé viz níže, dvoreček s drobným zvířectvem, tvořivé dílny, slámové hřiště, Férová kavárna se zbožím pocházejícím ze spravedlivého obchodu (Fair trade), široký sortiment čerstvých produktů z moravskoslezského regionu. Ekopouť Od rána až do odpoledních hodin bylo na Masarykově náměstí v centru Ostravy živo. EICO se s radostí účastnilo celodenního programu pro veřejnost v rámci 39.ročníku festivalu Ekofilm. Ekopouť se zabydlela ve všech koutech náměstí a nabídla cyklojízdu, půjčovnu kol, hry, soutěže, Smokeman show, koncerty, workshopy, zkrátka zábavu i poučení pro všechny generace. Měli jsme zde opět svůj FairTrade stánek a zájem o čokolády, čaje či koření byl opravdu značný a potěšil nás. LISTOPAD Ať žijí duchové Počátek listopadu s sebou přinesl další víkendové dobrodružství s názvem Ať žijí duchové, které se uskutečnilo v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí, tentokráte pouze za účastí dětí. Ať žijí duchové - víkend s tradiční strašidelnou tématikou byl zaměřen především na výtvarné aktivity, při nichž si děti vlastnoručně vyrobily vánoční dárky pro své nejbližší. Cílem bylo ukázat, že ne vždy ty nejdražší dárky udělají největší radost, a rozvíjet dětské dovednosti a samostatnost. Vyráběli jsme vločky z klacíků, andílky z papírových rolí, přání z čajových obalů, zvířátka ze starých rukavic. Nechyběl průvod s lampiony, strašidlácký maškarní rej, procházka naučnou Břidlicovou stezkou a hry venku. 12

13 Advent plný andělů Ke konci listopadu proběhl multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích, již 8. ročník benefiční akce Advent plný andělů. Účelem akce bylo představení 25 regionálních neziskových organizací a podpoření jejich každodenního úsilí a činnosti. Pěvecké vystoupení zajistili Patrik Kee, AM Gospel se skupinou EzyWay a Fernando Saunders. Během večera byla možnost se zapojit do dražby ve prospěch zúčastněných NNO, tvořit v kreativních dílnách a shlédnout snímky prezentované na Mental Power Prague Film Festivalu. Pro tuto akci se podařilo získat řadu komerčních partnerů a pro zúčastněné sociální neziskové organizace tak dary a podporu. Neziskové organizace uvítaly možnost prezentace a tím zvýšení povědomí o problematice jejich práce. PROSINEC Čas uzavírání běžících projektů, vymýšlení plánu na další rok, čas vánočních večírků a zhodnocení toho co se podařilo, i to co přes naši snahu prostě nevyšlo. Mrzí nás, že jsme museli ukončit provoz Lesní školky Heřmánkov, ale ekonomicky to pro nás dále bylo neúnosné, když se od září nenaplnila předpokládaná kapacita dětí. Těší nás, že jsme překonali komplikace v projektu s mateřskými centry a podařilo se najít náhradního aktivního partnera, kterému aktivity přinesou užitek. 13

14 Hospodaření v roce 2013 Popis Celkem tis.kč Spotřebované nákupy celkem 172 Služby celkem 846 Osobní náklady celkem 420 Náklady celkem Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 799 Přijaté příspěvky celkem 128 Provozní dotace celkem 707 Výnosy celkem Výsledek hospodaření 190 Podpora v roce 2013 V tomto roce EICO finančními dary či dotacemi podpořili: ArcelorMittal Ostrava a.s. AQD - envitest, s. r.o. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. Evropský sociální fond HOTJET CZ, s.r.o. KODECAR, spol. s r.o. LANEX a.s. LOXON s.r.o. Město Fulnek Moravskoslezský kraj Program švýcarsko-české spolupráce RADDIT Consulting s.r.o. Respiro upcycled alchemy, s.r.o. Statutární město Ostrava ST Consult, s.r.o. a další drobní dárci Děkujeme!!!! 14

15 Plán činnosti na rok 2014 Pokračujeme v realizaci projektu EVVO pro rodiny" podpořeného v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce a evropského projektu Aktivně pro rovné šance. Chystáme tradiční ekovýchovné víkendy pro děti Narnie a Ať žijí duchové. Opět budeme spolupořádat Den Země v Porubě a budeme se účastnit Farmářských trhů v Klimkovicích i Ekopoutě v rámci festivalu Ekofilm. Škola skutečně v přírodě bude připravována pro Základní školu J.A.Komenského z Fulneku. S úspěchem navazujeme na ekovýchovné tábory pro rodiče s dětmi, ten, který se uskuteční v srpnu ve středisku Bílá Holubice, bude probíhat pod názvem Plavba kolem Zeměkoule. O prázdninách plánujeme opět dva dětské tábory. Již po desáté realizujeme úspěšný tábor podle filmů s motivem Harry Potter v Ostravici a rovněž se ve stejné obci uskuteční dětský tábor, tentokrát na téma Hobit Šmakova dračí poušť. Rádi se opět zapojíme do organizace přehlídky neziskových organizací Lidé lidem, která je plánována na konec června a čeká nás další ročník listopadové pomoci potřebným, nazvaný tradičně Advent plný andělů. Neustále dbáme o zkvalitňování a usilujeme o rozšiřování našich služeb pro Vás. EICO tady prostě bude i v příštím roce! 15

16 Poděkování Děkujeme všem našim ochotným a milým příznivcům, donátorům, spolupracujícím organizacím a v neposlední řadě také našim klientům za projevovanou důvěru a veškerou zpětnou vazbu. Děkujeme zvláště všem zaměstnancům, stálým spolupracovníkům a dobrovolníkům za jejich vytrvalost a nasazení. Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se přímo podíleli na realizaci našich programů. Děkujeme za jakoukoliv podporu, které se nám dostalo (věcnou, finanční, morální ). Chápeme ji jako uznání naší práce a také závazek v naší činnosti dále pokračovat a zlepšovat se. Těšíme se na milé setkávání s Vámi na dalších akcích, na našich webových stránkách, facebooku či při sdílení společných hodnot a myšlenek. Děkujeme za Váš čas věnovaný této publikaci a přejeme hodně zdraví a pohody v celém roce 2014! Vaše EICO 16

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 9 DUBEN 2011 HLAVNÍ TÉMA: DOBROVOLNICTVÍ PRÁCE PLACENÁ ZÁŽITKY A PŘÁTELSTVÍM ŽIVOTABĚH NA MODRÉM DOMĚ ORIGAMI V TVAROŽCE STRÁŽCI PŘÍRODY JAK SE DĚLÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více