starosta ENERGIE a pět p t podmínek blahobytu obce Jindřichovice ichovice pod Smrkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "starosta ENERGIE a pět p t podmínek blahobytu obce Jindřichovice ichovice pod Smrkem"

Transkript

1 PETR PÁVEKP starosta a pět p t podmínek blahobytu obce Jindřichovice ichovice pod Smrkem Mezinárodní Konference DOPRAVA A TECHNOLOGIE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI Karlovy Vary,

2 OSNOVA PREZENTACE Frýdlantský výběž ěžek, Jindřichovice ichovice pod Smrkem Studie energetické soběsta stačnosti na bázi b OZE Koncepce trvale udržiteln itelného rozvoje Shrnutí a závěrz Kontakt Samospráva jako nástroj n sebeurčen ení a komunikace Energetická nezávislost a ekonomické ukazatele Vzdělání,, kvalifikace a populace Bydlení,, energetika a rodinný rozpočet Bez inženýrských sítís proti snižov ování životní úrovně Zemědělec, ekologický údržbář krajiny a zdroj zdravých potravin

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MÍSTM STĚ Liberecký kraj Mikroregion Frýdlantsko 4 města, m 14 správn vních obcí,, 22 osad, celkem 25 tisíc c stálých obyvatel oddělen z jihu Jizerskými horami od ČR, státn tní hranicí od V, S, Z oficiáln lní nezaměstnanost 18 20% Jindřichovice ichovice pod Smrkem neuvolněný ný starosta + 8 zastupitelů,, vlastní OÚ s matrikou, 3 zaměstnanci školka, družina, škola třída, t knihovna, hasiči i IZS, muzeum, EIC 650 stálých obyvatel, roční rozpočet přidp idělený státem tem 3 mil. KčK oficiáln lní nezaměstnanost 28 30%, největší zaměstnavatel VPP (25) v ČR

4 STUDIE ENERGETICKÉ SOBĚSTA STAČNOSTI Výchozí podmínky území v r Mikroregion SECESE (Jindřichovice ichovice pod Smrkem, Horní a Dolní Řasnice, Krásný Les) žádná plynofikace, teplofikace, kanalizace ani vodovodní řady dostatek prostoru, krásn sná příroda, chudoba stárnouc rnoucí a vymíraj rající populace hledání identity a lidského a hospodářsk ského rozvoje při p i zachování hodnot Zadání pro zpracovatele, firmu POWER SERVICE omezené finanční prostředky z prostředk edků MMR ČR R a obcí ideáln lní stav absolutní energetická nezávislost území výlučné použit ití obnovitelných zdrojů energie nasazení konzervativních výpočetn etních postupů Konečná studie hotova v r potvrzuje konzervativními výpočty hypotézu zadavatele, že území je možné ze 100% samozásobit sobit energiemi (elektřinou a teplem) z místnm stních obnovitel- ných zdrojů energie

5 KONCEPCE TRVALE UDRŽITELN ITELNÉHO ROZVOJE vzdělání & kvalifika ce mateřsk ská a základnz kladní škola vzdělávac vac í centrum mezinárod ní universit a obživa & zaměstn ání zeměděls tví & výroba energeti cká nezávisl ost biomasa vítr slunce tepelná čerpadla kogenera ce komunik ace doprava internet intranet autobusy železnice osobní doprava Schéma je pouze orientační a zdaleka neúplné. bydlení & zástavb a rekonstru kce stávaj vající zást. výstavba nového bydlení zajištění ubytován í samospr áva spolky bezpečno st rozvoj území populace stará, nová turizmus n. cyklotrasy PR masmédia mezináro dní spoluprá ce ekologie Agenda 21

6 SAMOSPRÁVA, PRÁVO NA SEBEURČEN ENÍ Politická konání obecní samosprávy (příklady) Liberecký kraj 1999 udělen lení znaku a praporu obci Jindřichovice ichovice pod Smrkem 1999 ustavení tradice Jindřichovických ichovických dnů (slavnosti) 1999 zavedení bezplatného Internetu a Intranetu v obci 2000 deklarace směř ěřování k energetické soběsta stačnosti 2000 přijetí Agendy 21 jako normy pro rozhodovací procesy 2000 vyhláš ášení odporu proti nucenému sčítánís lidu 2000 systematická práce s veřejnost ejností a médii m (za 5 let přes p výstupů) 2000 podpisy smluv o spolupráci se zahraničními sousedy 2001 první OZE kotelna na biomasu 2002 druhý OZE fotovoltaika Slunce do škol 2003 třetí OZE větrné elektrárny rny 2003 vyhláš ášení zákazu vstupu státn tním úředníkům m bez povolení obce 2004 vyhláš ášení obecního kroje 2005 trestní oznámen mení na MF ČR R za poškozov kozování obce (dluhová služba)

7 ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST - BIOKOTELNA Kotelna na spalování dřevní štěpky 3 mil. KčK Kotle 150 a 200 kw t automatický a manuáln lní provoz 365 dní v roce Dřevní štěpka je vyráběna ve vlastní režii obce pomocí VPP CZT pro 5 veřejných ejných budov, z toho 1 krajská a 4 obecní Kouřovody z kotlů Rozvody a směšovač Štěpka u násypky Obecní úřad Cyklónový filtr

8 ENERGETIKA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY RNY Farma větrných v elektráren ren 1,2 MW el 62 mil. KčK 2 x ENERCON E-40 E 600 kw el (bezpřevodovkov evodovková technologie) Rok ,75 mil. KčK tržba, 0,9 mil. KčK čistý zisk do rozpočtu obce Rok tis. návštěvnn vníků

9 ENERGETIKA OSVĚTA Ekologické Informační Centrum 3 mil. KčK Soběsta stačný srub se zatravněnou nou střechu u paty větrnv trné elektrárny rny Ekologická výchova zaměř ěřená na obnovitelné zdroje energie Odborná i laická veřejnost, ejnost, veřejn ejná správa, školy, neziskový sektor Podpora cestovního ruchu v obci, firma RESEC zabývající se projekty VE

10 VZDĚLÁNÍ školka a základnz kladní škola venkovská malotřídka universáln lní výchova nejmladší generace s důrazem d na kreativitu důležitá podmínka přistp istěhovalců - vytvořen ení zázemí pro dětid jeden ze základnz kladních pilířů obce

11 VZDĚLÁNÍ projekty budoucnosti Vzdělávac vací a setkávac vací centrum mikroregionu Mezinárodn rodní universitní a inovační centrum pilotní projekty nadregionáln lního významu

12 BYDLENÍ,, ENERGETIKA A RODINNÝ ROZPOČET 10 nízkonn zkonákladových kladových rodinných domů přírodní materiály, travnatá střecha, studna, ČOV, TČ, T, sluneční kolektory mírná jižní stráň,, výhled na Jizerské hory, ca m 2 cena okolo 1,5 milionu korun

13 INŽENÝRSK ENÝRSKÉ SÍTĚ VERSUS ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ centralismus a závislost z versus svoboda a nezávislost venkov mám jinou strukturu než město nejsou paušá šální řešení poplatky za energii, vodné a stočné nesmyslné investice podporované zájmovými skupinami a setrvačnost ností výpadek centráln lního systému je ohrožen ením širokých vrstev politická demokracie a občansk anská společnost versus energetická závislost sítě systémů centráln lního zásobenz sobení energiemi a rádius r < 100 metrů

14 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ,, KRAJINA VENKOVA venkov pokrývá 95% území České republiky udržovan ovaná kulturní krajina zdroj bohatství,, rovnováhy a odpočinku horské a podhorské oblasti mají částečně jiné určen ení než úrodné nížiny postupné odstraňov ování škod v krajině po socialistickém m zemědělstv lství přímka, meliorace a lány l versus křivka, k úvozy, aleje, mokřady, remízky živočišná a rostlinná výroba versus chov a pěstovp stování malé ekologické farmy se stávaj vají zdrojem obživy a životním m posláním

15 SHRNUTÍ A ZÁVĚRZ vize, kompetence, odvaha a práce snaha o poměšťov ování venkova škodí lidem i životnímu prostřed edí snaha státu tu o rušen ení obcí povede k likvidaci života mimo městam šetrné využívání místních zdrojů je na venkově žádoucí venkov je zázemz zemím m pro lidi z městm právo na samosprávu je nedotknutelné občan, rodina, soused spolková činnost pátep teří venkovské společnosti péče e o životní prostřed edí není móda ale nutnost a zdroj obživy život na venkově nemusí znamenat konec moderní kariéry ry venkov potřebuje vzdělání jako základ z prosperity byrokracie je jako rakovina - dokonalý, ale hloupý parazit přebujelý stát t je nepřítelem národnn rodních zájmz jmů i občana partajní demokracie je bez přímép volby pokračov ováním m vlády proletariátu tu

16 KONTAKT těším m se na Vaše e dotazy a připomp ipomínky, Ing. Petr PávekP starosta OÚ Jindřichovice ichovice pod Smrkem Liberecký kraj

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více