5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK"

Transkript

1 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK Kartonáže z vlnitých lepenek představují v celém světě nejvýznamnější obalové prostředky, jejichž podíl se v obalové technice koncem století soustavně zvětšuje. Jsou rovněž nejvýznamnějšími a nejprogresivnějšími obaly z papíru, kartónů a lepenek. Postupně účelně nahrazují kartonáže z plných lepenek. Hlavními důvody, pro které se obaly z vlnité lepenky zařadili mezi nejvýznamnější obaly v obalové technice jsou: vlnitá lepenka se liší od ostatních lepenek svou charakteristickou konstrukcí a vlastnostmi, které jí dodává zvlněná vrstva, (zvlněné vrstvy), ve srovnání s ostatními lepenkami, má vzhledem k tlouštce, nejnižší objemovou hmotnost a tím relativně podstatně nižší spotřebu materiálu a hmotnost pro srovnatelné řešení kartonážního obalu z plných lepenek, má velmi dobré obalové funkční vlastnosti, především tlumící schopnost a pružnost, při poměrně velké stabilitě, dobrou pevnost ve vzpěru (pevnost v tlaku na hranu), což jsou významné obalové funkční vlastnosti krabic, k přednostem také patří stejnoměrná tloušťka a rovinnost, které usnadňují její zpracování na vysoce mechanizovaných strojích a zařízeních ve zpracování na obaly, významnou předností je plná recyklovatelnost po splnění účelu a také významný podíl recyklovaných papírenských materiálů, používaných na výrobu papírů a kartónů na vrstvy, ze kterých se vyrábí, ( představuje podíl 60% i více). První patent na výrobu vlnité lepenky byl udělen v roce 1871 Američanu J. Jonesovi na zvlněný papír k ochraně lahví (místo tehdy používaného slámového obložení). Dvouvrstvá vlnitá lepenka byla patentována rovněž v USA v roce 1874 vynalezci Oliverovu Langovi. Třívrstvá vlnitá lepenka byla vyrobena v roce 1895, (první výrobce H. M. Smith). Výroba se brzy dostala do Anglie a do Německa. Její výroba a použití na výrobu obalů se rychle rozvíjela v celé Evropě. K nejvýraznějšímu nárůstu výroby vlnité lepenky dochází v poslední čtvrtině 19. století. Od samého vzniku zvlněného papíru, přes dvouvrstvou vlnitou lepenku, až po třívrstvou a pětivrstvou plní vlnité lepenky funkci obalového materiálu. Dvouvrstvé vlnité lepenky v aršíkových přířezech a sešívaných přířezech, plní funkci obalů na láhve, vložek do krabic pro vkládání láhví, různých fixačních vložek a proložek, pro ukládání baleného zboží v krabicích, nebo i v jiných obalech. Třívrstvé a zejména pětivrstvé vlnité lepenky slouží zpočátku především pro výrobu přepravních obalů, které do značné míry nahrazovaly dřevěné bedny a značně

2 96 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY usnadnily a zlepšily balení zboží do dobře manipulovaných jednotek (zmenšením hmotnosti obalu, úsporou místa, zjednodušením balení, přizpůsobováním požadavkům uživatele, ochranou před poškozením, možnou vnější úpravou jednoduchým potiskem). Přepravním obalům z vlnitých lepenek v té době sloužily kartonáže z plných lepenek (u nás nesprávně zvaných " Hladké lepenky", takzvané těžké kartonáže). Postupně se z vlnité lepenky začali vyrábět i skupinové obaly, které sloužily s t. zv. lehkými kartonážemi ze strojních lepenek. Skupinové obaly z vlnitých lepenek postupně zvětšovali svůj podíl vedle přepravních obalů, zásluhou zlepšení kvality potisku flexotiskem a byly upravovány tak, že po rozložení na obchodních pultech, nebo v regálech obchodu plnily součastně funkci obalů výstavních, vystavujících spotřebitelsky balené zboží spotřebiteli k přímému odběru. Do této kategorie se zařadily i lísky z vlnité lepenky na ovoce a zeleninu, jejichž vnitřní vrstva byla upravena nátěrem pro získání odolnosti proti vlhkosti. Obaly z vlnité lepenky byly a jsou používány také jako spotřebitelské obaly, na balení skla, osvětlovacích těles, elektrospotřebičů a podobného spotřebního zboží. Obtížnost potiskování vlnitých lepenek náročnějšími grafickými úpravami, které si poměrně drahé balené výrobky z prodejně propagačních důvodů vyžadovaly, vyřešilo v šedesátých letech zavedení výroby obalů z polepované dvouvrstvé vlnité lepenky potištěnou krycí vrstvou. Karton krycí vrstvy v arších, potištěný ofsetovým tiskem, umožnil reprodukci i velmi náročných grafických úprav a jeho přelepení na dvouvrstvou vlnitou lepenku nepoškozuje její obalově funkční vlastnosti. Zavádí se nové druhy vlnitých lepenek s velmi jemnou vlnou (E) a koncem století další jemnější druhy. Zvyšování nároků na kvalitu tisku u spotřebitelských, skupinových a výstavních obalů postupně uspokojuje flexotisková technika, která koncem století dosahuje srovnatelnou kvalitu tisku, kterou vykazují ostatní tiskové techniky a to i přímým potiskem vlnitých lepenek. Vznikají možnosti potiskování krycích vrstev v kotoučích, před jejich zpracováním na vlnitou lepenku, potiskování vlnité lepenky v arších i přímý potisk v kombinovaných strojních i výrobních linkách. V osmdesátých letech vzniká další skupina obalových prostředků vyráběných převážně z vlnitých lepenek a to displejů a reklamních výstavních obalů, které vznikají jako kombinace přepravních, skupinových a výstavních obalů. Jejich řešení v různých důmyslných konstrukčních a prodejně propagačních doplňcích, plní racionalizační funkce tím, že snižuje pracnost v obchodech s vykládáním zboží do prodejních pultů, nebo regálů a součastně zvýrazňuje funkce reklamně propagační. Výrobce baleného zboží pomocí těchto obalových a reklamně propagačních prostředků, může přímo ovlivňovat prezentaci svého zboží v obchodech a zlepšovat tak podmínky soutěže na trhu. Obaly a obalové prostředky z vlnitých lepenek se rozšiřují i do oblastí logistických a

3 STŘIH PLOCHÝMI NOŽI 97 obalově ochranných oblastí. Jsou vyráběné a používané palety a boxpalety. K těmto účelům se zavádí a rozšiřuje výroba pětivrstvých a sedmivrstvých vlnitých lepenek. Z vlnité lepenky se vyrábějí fixační a výstužné prvky, zajišťující pevné uložení předmětu v obalu, jeho ochranu proti mechanickému poškození, pro ukládání a fixaci součástí a strojních dílů a pod. Koncem století se rozšiřuje používání dvouvrstvé vlnité lepenky, zejména s jemnou a velmi jemnou vlnou. Vyrábějí se dvouvrstvé vlnité lepenky s hadovitou vlnnou. Z dvouvrstvé vlnité lepenky jsou vyráběny spotřebitelské obaly na alkoholické nápoje ve skleněný lahvích, obaly na luxusní kosmetiku, skleněné a porcelánové výrobky a pod. Dvouvrstvá vlnitá lepenka je pro tyto účely vyráběná ze zušlechtěných, barevných i dekoračně potištěných vrstev a vlna kromě tlumící funkce, plní i funkci dekorativní, zejména její hadovité provedení. Používají se i pro ukládání prospektové dokumentace výrobců vlnitých lepenek, aby je dobře reprezentovaly. Ukazuje se, že iniciativní designéři a obaloví konstruktéři, najdou ještě další možná a účelná využití vlnité lepenky pro obalové a reklamně propagační účely. 5.1 DRUHY KARTONÁŽÍ Kartonáže z vlnitých lepenek se rozlišují podle konstrukčního řešení, které má v podstatě dvě skupiny. Jednu skupinu představují konstrukční řešení, jejichž realizace ve výrobě je možná na strojích, které pracují universálními nástroji, seříditelnými na různé rozměry určitých konstrukčních typů krabic. Tato skupina v minulosti představovala hlavní podíl na celkovém objemu výroby a dodnes představuje významný podíl. Druhou skupinou představují kartonáže v konstrukčním řešení, pro které musí být pořizovány jednoúčelové vysekávací a tvarovací nástroje (tyto nástroje mohou být opakovaně používané, až do jejich plného opotřebení). Ve dřívějším členění představovaly samostatnou skupinu také obaly vyráběné z dvouvrstvých vlnitých lepenek. Dnes se zařazují do obou uvedených skupin. Tyto dvě skupiny se výrobně zajišťují rozdílnými výrobními postupy a procesy. Druhým hlediském pro rozlišení je potisk kartonáží. Jsou vyráběny kartonáže bez potisku nebo potištěné jednou i více barvami, v jednoduchých grafických úpravách, ale i v náročných grafických úpravách reprodukujících barevné fotografie a jejích kombinacemi s písmem a plošnými útvary. Tiskové jednotky byly zpočátku zpravidla součástí kombinovaných tiskových a zpracovatelských strojů, později automatizovaných výrobních linek. V současné době se vedle vřazených tiskových jednotek do kombinovaných strojů používají způsoby potiskování vrstev, ze kterých je pak vyráběna potištěná vlnitá lepenka v ařších (tzv. Preprint). Dalším hlediskem pro rozšiřování druhů kartonáží je tvar při dodání zákazníkům.

4 98 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY Rozdílné jsou i způsoby spojování kartonáží z lepenkových tvarovaných přířezů na krabice do hotových skládatelných krabic. Druhově se rovněž rozlišují kartonáže povrchově zušlechťované pro obalově funkční účely (odolnost proti vlhkosti, tukům apod.). U hotových kartonáží se rozlišují rovněž řešení pro jejich uzavírání po naplnění zbožím. Uvedené chrakterizující druhy jsou v podrobnějším členění schematicky znázorněny na str Druhy kartonáží z vlnité lepenky 1. Krabice s klopovými uzávěry vyráběné ze tří-, pěti- i sedmivrstvé vlnité lepenky, se používají především jako přepravní obaly. Základní druhy jsou znázorněny na obr. č.15. Jsou dodávány v provedení s přiléhajícími podélnými klopami, s částečně nebo plně překrývajícími podélnými klopami a s přiléhajícími podélnými příčnými klopami. Podle účelů použití se krabicové přířezy spojují do skládacích krabic sešíváním drátěnými sponkami, sklepováním, nebo přelepováním na hraně lepící páskou. Tyto druhy krabic mohou být vyráběny technologickými postupy, které používají universální, na potřebné rozměry přestavitelné nástroje, (universální archové rýhovací a vysekávací stroje, rotační kombinované rýhovací a vysekávací slotry bez, nebo s tiskovými jednotkami nebo linky, které mechanizují celý výrobní proces včetně spojování. 2. Tvarově vysekávané kartonáže se vyrábějí ze dvou-, tří- a pětivrstvých vlnitých a b c Obr. č. 15 a) Klopová krabice s přiléhajícími podélnými klopami b) Klopová krabice s částečně (případně i plně) přečnívajícími podélnými klopami c) Klopová krabice s přiléhajícími podélnými i příčnými klopami

5 STŘIH PLOCHÝMI NOŽI 99 Druhy kartonáží z vlnité lepenky (schéma 4) 1. Konstrukční druhy 2. Potisk 3. Zušlechťování 4. Spojování 5. Tvar při dodání 6. Způsob uzavírání 1.1 Krabice s klopovými uzávěry 1.2 Tvarově vysekávané kartonáže 1.3 Vnitřní vybavení krabic 1.4 Výstavní a reklamně propagační obaly, displeje 4.1 Sešíváním 4.2 Slepováním 4.3 Slepováním lepicí páskou 4.4 Skládáním 4.5 Kombinované - sešívání + slepování - skládání + slepování 2.1 Přímý potisk - flexotisk - sítotisk - "Postprint" 2.2 Nepřímý potisk - ofsetový tisk 2.3 Potisk krycí vrstvy "Preprint" Flexotisk Hlubotisk 5.1 Krabicový přířez pro spojování - sešíváním - slepováním - skládáním 5.2 Složená krabice 5.3 Prostorová krabice, neskládací 5.4 Rozkládací krabice 5.5 Krabice sestavovaná z dílů 3.1 Zušlechťování lepenky ve zvlňovacím stroji 3.2 Impregnování krabicových přířezů 6.1 Skládáním 6.2 Zasouváním 6.3 Skládáním a slepováním 6.4 Přelepením lepicí páskou 6.5 Převazováním, přepáskováním

6 100 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY lepenek v nejrůznějších skládatelných konstrukcích, které umožňují řešit četné další funkce obalů. Je to vnitřní fixace zabaleného zboží, vybavení odnosnými rukojeťmi, spojování dna skládáním, spojování skládáním do prostorového stavu, vybavení zásuvnými klopami, úprava pro čtyřmístné sklepování, úprava pro skládání do prostorového stavu při současném rozložení slepovaného dna, úprava pro funkci přepravních lísek na ovoce a zeleninu, a celá řada dalších možností a variantních řešení. Tyto konstrukční druhy kartonáží se od klopových krabic liší tím, že pro každé konstrukční řešení i pro rozdílnou velikost stejného konstrukčního řešení, je třeba zhotovit vysekávací a rýhovací (perforovací) ploché, nebo válcové nástroje pro vysekávání a tvarování krabicových přířezů. Vysekávání a tvarování se podle velikosti výrobní série provádí buď na jednoduchých vysekávacích, nebo kombinovaných tiskových a vysekávacích strojích. Pro osvědčené řešení tvarově vysekávaných kartonáží, jsou k dispozici konstrukční návody a pravidla, zpracované i v počátečních programech konstrukčních a vzorkovacích systémů, které patří do učebního vybavení školy. Některé chrakterizující druhy tvarově vysekávaných kartonáží jsou znázorněny na obr. 16 a Vnitřní vybavení krabic se v nejrůznějších provedeních vyrábí ze všech druhů Obr. 16 Tvarově vysekávané kartonáže

7 STŘIH PLOCHÝMI NOŽI 101 Obr. 17 Tvarově vysekávané kartonáže

8 102 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY vlnitých lepenek, včetně dvouvrstvých, které mají dobré tlumící a fixační vlastnosti. Vnitřní vybavení krabic slouží především k fixaci zabaleného zboží mezi jeho tvarem a stěnami krabice, pro zajištění tlumící ochrany proti mechanickému namáhání při dopravě a manipulaci. Oddělují se stěnami mřížek při vkládání více stejných, nebo i rozměrově rozdílných druhů baleného zboží v krabici, a tím chrání proti vzájemnému mechanickému poškození. Vnitřní vybavení krabice se vyrábějí na jednoduchých razících a vysekávacích strojích, vybavených universálními seříditelnými nástroji, na mřížkovacích strojích. Vhodné obalově funkční vlastnosti vlnité lepenky vedou ke stále častějšímu používání vysekávacích nástrojů, zhotovených pro konkrétní fixační účely. Někdy je fixační prvek sestaven z několika vrstev lepenky s výsekem, nebo z různých kombinací. 4. Výstavní, reklamně propagační obaly a displeje Obr. 18 Vnitřní vybavení krabic

9 STŘIH PLOCHÝMI NOŽI 103 Obr. 19 Fixační řešení vnitřního vybavení krabic Obr. 19a Tvarově vysekávané fixace sestávající z několika vrstev (fixace strojních dílů) Skupina výstavních obalů z vlnité lepenky se začíná uplatňovat s rozvojem samoobslužného prodeje zboží v obchodech. Skupinové, někdy i přepravní obaly se konstrukčním řešením upravují tak, že se po otevření obalů balené zboží zpřístupňuje spotřebitelům. Složením uzávěru, oddělením některých perforovaných částí, nebo doplněním některých částí, plní obal v obchodě zvýrazněnou prodejně propagační funkci. V posledním desetiletí přicházejí obaloví a reklamní designeři a výrobci obalů z

10 104 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY vlnitých lepenek s různými důmyslnými konstrukčními řešeními, které splňují funkci přepravního obalu na paletě. Uvnitř jsou vloženy skupinové obaly (řešené jako výstavní), naplněné spotřebitelsky baleným zbožím. V obalu jsou vloženy doplňující díly, případně i poutače. Po rozložení v obchodě ze využijí vnější části obalů na stojan a další části k sestavě výstavního prodejního pultu, doplněného reklamními poutači. Tyto prodejní pulty racionalizují práci pracovníků v obchodě a umožňují výrobci baleného zboží výrazně reklamou ovlivnit prezentaci svého zboží v obchodech. Kombinované obaly jsou vyráběny zpravidla potiskem lepenek v arších a tvarovým vysekáváním, případně i kombinacemi s některými dalšími technologickými postupy. Některé charakterizující druhy jsou znázorněny na obr, č. 20. Obr. 20 Některé typy výstavních reklamně propagačních obalů a displejů

11 STŘIH PÁKOVÝM NOŽEM DRUHY VLNITÝCH LEPENEK Vlnité lepenky se rozlišují podle počtu vrstev, dle rozměrových proporcí zvlněné vrstvy, tvaru vlny a podle materiálů použitých na jejich výrobu. Rozdílné druhy použitých materiálů, dávají vlnité lepence rozdílné mechanické vlastnosti, rozdílnou plošnou hmotnost a i rozdílnou tloušťku. Tloušťka vlnité lepenky je dána součtem výšky zvlněné vrstvy, ( zvlněných vrstev) a tloušťky kartónů na krycí vrstvy, případně mezivrstvy, (mezivrstev). Plošná hmotnost vlnité lepenky se vypočte součtem plošných hmotností krycích vrstev (mezivrstev) a zvlněné vrstvy (zvlněných vrstev) násobené faktorem zvlnění. -2 Na každý slep vrstev se připočítá lepidlo v sušině v množství 10 g.m. Podle rozměrových proporcí zvlněné vrstvy se rozlišují lepenky: s hrubou vlnou (označovanou A ) se střední vlnou (označovanou C) s jemnou vlnou (označovanou B) s velmi jemnou vlnou (mikrovlnou označovanou E) s minivlnou (označovanou - druh FaN) Podle počtu vrstev se vyrábějí vlnité lepenky (obr.21) dvouvrstvé třívrstvé pětivrstvé sedmivrstvé Geometrie vlny se rozlišuje podle rozteče vzdálenosti vrcholů vlny (určující počet vln na jeden metr), výškou vlny a tvarem vlny (pohybující se mezi sínusoidou a klínem V) Podrobnější porovnání je v dílu I. Technologický postup zvlňování. Tabulka geometrie vln

12 106 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY r 1 R a v r 2 b Geometrie vlny: R - roztečná vzdálenost vln v - výška vlny r1 - poloměr vrchní vlny r2 - poloměr spodní vlny - úhel, který svírají bočnice vlny c Obr. 21 d Druhy vlnité lepenky a) dvouvrstvá b) třívrstvá c) pětivrstvá d) sedmivrstvá Obr. 21 Druhy třívrstvých lepenek s vlnami E, B, C, A, a pětivrstvých lepenek s kombinacemi vln B/E, B/C, A/B

13 POUŽITÍ PRINCIPU STŘIHU Vlnité lepenky FEFCO - Evropské sdružení výrobců vlnité lepenky Tabulka 7 Označení lepenky Vlnová rozteč Výška vlny Počet vln na1m Součinitel zvlnění Normované druhy (FEFCO, DIN) Vlna A Hrubovlnná (průměr) 8,0-9,5 (8,6) 4,0-4,8 (4,4) (115) 1,42-1,55 (1,50) Vlna C Středněvlnná (průměr) 6,7-7,9 (7,3) 3,2-3,9 (3,5) (133) 1,37-1,48 (1,43) Vlna B Jemnovlnná (průměr) 5,5-6,6 (6,1) 2,4-3,1 (2,7) (161) 1,32-1,42 (1,37) Nenormované druhy Vlna D Velmi jemnovlnná (průměr) Vlna E Mikrovlnná (průměr) 4,3-5,4 (4,9) 3,1-4,2 (3,7) 1,8-2,3 (2,0) 1,2-1,7 (1,4) (200) (265) 1,26-1,36 (1,31) 1,20-1,30 (1,25) Vlna F Minivlnná (průměr) 2,2-3,0 (2,6) 0,6-1,1 (0,8) (378) 1,15-1,25 (1,20) Vlna N (průměr) 0, ,187 Vlna K 5,6 99 1,585 Znázornění výšek stohů 1000 archů třívrstvých lepenek F, E, B a pětivrstvé lepenky E/B archů 1000 archů 1000 archů 1000 archů Lepenka s vlnou F s vlnou E s vlnou B s vlnami E/B Počet archů na1mvýšky

14 108 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY se opakuje v tomto dílu po rozšíření o vlnu N a vlnu K, které byly zavedené v roce Materiály používané na výrobu vlnitých lepenek Papír na zvlněné vrstvy zvaný "Fluting" se používá u převážné většiny druhů vlnitých lepenek. Je vyroben z polobuničného škrobového papíru s přídavkem sekundárních vláken. Polobuničná (podíl 80%) obsahuje lignit a chemicelulózu, které se významně uplatňuje při vyztužení vln pro dosažení dobré odolnosti proti plošnému -2 borcení. Polobuničinový fluting se používá v plošných hodnotách 105 až 130 g.m. Pro výrobu méně náročných vlnitých lepenek se na zvlněnou vrstvu používá také balící papír zvaný "Šedák", který se vyrábí ze sběrového papíru v plošné hmotnosti až 160 g.m. U některých druhů dvouvrstvých vlnitých lepenek s velmi jemnými vlnami, které se používají na výrobu spotřebitelských obalů, u kterých zvlněné vrstvy plní i dekorační účely, se na zvlněné vrstvy používají speciální druhy papíru. Podle účelu se používají papíry natírané, zbarvené, metalizované i potištěné, v různých plošných hmotnostech, -2 (100 až 150 g.m ), na krycí vrstvy se používají kartony o plošné hmotnosti 125 až 300 g.m 2 jsou to jedno i výcevrstvé kartony vyráběné ze sulfátové buničiny v barvě hnědé, zvané " Kraftliner". Používají se také sulfátové kartony v barvě bílé nebo tzv. mramorové s přídavkem tříděných recyklovaných materiálů. Bílé kartony se používají zejména pro výrobu náročněji potiskovaných obalů na jednu krycí vrstvu (lepenky v barvě bílo-přírodní) nebo na obě vnější krycí vrstvy (lepenky bílo-bílé). Jejich podíl se postupně zvětšuje. Druhou skupinu představují dvou- i vícevrstvé kartony, vyrobené z recyklovaného papíru, s vnější vrstvou ze směsi buničiny, zvané "Tedtliner". Na výrobu lepenek pro náročnější účely se používají i některé druhy barevných, nebo natíraných kartonů. Na mezivrstvy a někdy i na krycí vrstvy lepenek se používají kartony vyrobené ze -2-2 sekundárních vláken v plošné hmotnosti od 150 g.m do 250 g.m VÝROBA VLNITÉ LEPENKY Vlnité lepenky dvouvrstvé se vyrábí na jednoduchém zvlňovacím strojí sestávají ze zvlňovací stolice, ze dvou odvíjecích stojanů pro zpracovávané kotouče papírů na zvlněnou vrstvu a na krycí vrstvu, ze dvou předehřívacích válců na kterých se vrstvy předehřívají pro úpravu obsahu vlhkosti a z navíjecího stojanu dvouvrstvé vlnité lepenky do kotoučů. Zvlňovací stolice (viz. kapitola Zvlňování - I. díl učebnice), má vyhřívané

15 POUŽITÍ PRINCIPU STŘIHU zvlňovací válce s určitým typem vlny, jednotku nanášející lepidlo na vrcholy vlny, a vyhřívaný tlakový válec. Zvlňovaná vrstva papíru byla u starších typů strojů přidržována tzv. vodícími plechy v drážkách zvlňovacích válců, u novějších typů strojů pneumatickým systémem přisávání k válcům nebo přítlakem v uzavřeném prostoru zvlňovacích válců a nanášení lepidla. Technologické schéma výrobních postupů stroje znázorňuje obr. 22 a schéma stroje obr. 23. Stroje na výrobu dvouvrstvé vlnité lepenky mohou být vybaveny podelným řezáním, nebo místo navíjení do kotouče, příčnou řezačkou, pro řezání lepenky na archy a vykládačem archů do stohu (viz. tech. schéma výrobních postupů na obr. 22). Schéma stroje na výrobu dvouvrstvé vlnité lepenky s řezáním na archy znázorňuje obr. 24. Stroje se vyrábějí v pracovních šířkách 1450 mm nebo 1650 mm, průměr kotouče lepenky je max mm, u stroje na řezání archů je max. délka archů 1600 mm. Výkon stroje je 120 m / min. Řezání dvouvrstvé vlnité lepenky na archy se používá zejména při výrobě mikrovlnných a minivlnných lepenek kdy se z archu lepenek, tvarovým vysekáváním a rýhováním vyrábějí přířezy na různé typy spotřebitelských kartonáží nebo na fixační prvky do spotřebitelského balení zboží. K výrobě obalů pro luxusnější zboží, bývají zvlněné i krycí vrstvy natírané, barvené, Odvíjecí stojan Předehřívací válec Zvlňovací stolice Předehřívací válec (Podélné řezání) Navíjení do kotoučů (Podélné řezání) Příčná řezačka Odvíjecí stojan a Vykládání archů do stojanu b Obr. 22 Technologické schéma výrobních postupů stroje na výrobu dvouvrstvé vlnité lepenky a) varianta výroby vlnité lepenky navíjené do kotoučů b) varianta výroby vlnité lepenky řezané na archy, vykládané do stohu.

16 110 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY Obr. 23 Schéma stroje na výrobu dvouvrstvé vlnité lepenky navíjené do kotoučů: 1 - odvíjecí stojan zvlňované vrstvy 2 - předehřívací válec 3 - zvlňovací stolice 4 - předehřívací válec 5 - odvíjecí stojan krycí vrstvy 6 - navíjecí stojan dvouvrstvé vlnité lepenky 7 - převáděcí most (příp. s podélnou řezačkou) pokovené, nebo potištěné. Některé druhy kartonáží, které bývají vyráběny z dvouvrstvé vlnité lepenky, jsou znázorněny na obr. č. 25. Kombinovaný stroj na výrobu dvouvrstvé vlnité lepenky může být také vybaven pro výrobu pětivrstvé lepenky, kdy má dvě zvlňovací stolice, nebo sedmivrstvé vlnité lepenky, kdy má tři zvlňovací stolice. To je velmi účelné vybavení, neboť výrobní program na těchto strojích zpravidla nevyužívá všechny zvlňovací stolice. Je - li první Obr. 24 Schéma stroje na výrobu dvouvrstvé vlnité lepenky řezané na archy: 1 - odvíjecí stojan zvlňované vrstvy 2 - předehřívací válec 3 - zvlňovací stolice 4 - předehřívací válec 5 - odvíjecí stojan krycí vrstvy 6 - zásobník s tažným zařízením (klimatizace slepené dvouvrstvé vlnité lepenky, zajišťující rovinnost archů ve stohu) 7 - příčná řezačka (případně i podélná řezačka) 8 - stohování

17 POUŽITÍ PRINCIPU STŘIHU Obr. 25 Příklady některých skládacích krabic s fixačními prvky, které se vyrábějí také z dvouvrstvé vlnité lepenky stolice stroje vybavena pro vedení dvouvrstvé lepenky nejen do kombinovaného stroje, ale také v protisměru jeho výroby k navíjecímu zařízení (případně k příčné řezačce), pak lze současně s výrobou třívrstvé vlnité lepenky (na stroji vybaveném pro pětivrstvou lepenku), na první stolici, nezávisle na provozu kombinovaného stroje, vyrábět dvouvrstvou vlnitou lepenku. Stejně tak v případě kombinovaného stroje na výrobu sedmivrstvé lepenky. Je-li tato zvlňovací stolice vybavena modulovým systémem, může druhovostí vln obohatit program kombinovaných strojů i program dvouvrstvých vlnitých lepenek. Toto variantní řešení je znázorněno ve schématu technologických postupů kombinovaného stroje na výrobu výcevrstvé lepenky. Stroje na výrobu dvouvrstvé lepenky jsou také součástí kombinovaných strojů na polepování dvouvrstvé vlnité lepenky potištěnými archy (viz samostatná kapitola). Vlnitá lepenka třívrstvá, pětivrtstvá a sedmivrstvá. Třívrstvá lepenka se vyrábí na kombinovaných strojích, které jsou vybaveny jednou zvlňovací stolicí a vyrábí třívrstvé vlnité lepenky. Stroj vybavený dvěma zvlňovacími stolicemi může vyrábět pětivrstvé

18 112 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY Funkční schéma kombinovaného stroje na výrobu tří- a pětivrstvé lepenky Legenda k označení: FI - papír na zvlněnou vrstvu Kv - karton na krycí vrstvu Mv - papír nebo karton na mezivrstvu dvouvrstvá vlnitá lepenka v kotoučích Podélné řezání a navíjení Kv 1 Odvíjecí stojan (Splicer) 1 M v Předehřívací válec 2 1 Odvíjecí stojan (Splicer) Zvlňovací stroj např. vlna C FI2 Předehřívací válec Zvlňovací stroj např. vlna B Předpařování Předehřívací válec Odvíjecí stojan (Splicer) Přepravní most se zásobníkem 1. stup. Přepravní most se zásobníkem 5 2. stup. Vakuové brzdy na obou stupních mostu Předpařovací a předehřívací válec Odvíjecí stojan (Splicer) FI Kv2 Odvíjecí stojan (Splicer) Tříválcová předehřívací jednotka 7 17 Kv2 Zušlechťování krycí vrstvy Dvojité nanášení lepidla 8 Slepovací stroj s tepelnou a chladící jednotkou 9 Pomocná příčná řezačka 10 Podélná řezačka a rýhovačka I. 11 Podélná řezačka a rýhovačka II Dvojitá příčná řezačka (Může být i trojitá) 14 Dvojitá vykládací jednotka (Může být i trojitá) Obr. 26 Stroj na výrobu tří- a pětivrstvé vln. lepenky může současně vyrábět rýhované přířezy na krabice a nerýhované archy (tabule) vlnité lepenky v počtech, jejichž součet rozměrů lze umístit do pracovní šíře kombinovaného stroje. Může také vyrábět pouze rýhované přířezy v druhovém počtu odpovídajícímu podmínkám vykládání stejných rozměrových druhů. Také pouze nerýhované archy (tabule) v druhovém počtu a rozměrech odpovídajícím podmínkám vykládání stejných rozměrových druhů.

19 POUŽITÍ PRINCIPU STŘIHU Obr. 27 Viz obr

20 114 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY vlnité lepenky a třívrstvé vlnité lepenky. Při výrobě třívrstvé vlnité lepenky je jedna zvlňovací stolice mimo provoz, nebo je-li stroj k tomu účelu vybaven, může vyrábět současně při výrobě třívrstvé lepenky, také vlnitou lepenku dvouvrstvou. Stroj na výrobu sedmivrstvé vlnité lepenky má tři zvlňovací stolice a může vyrábět tří, pěti a sedmi vrstvou lepenku. Stejně jako u stroje na výrobu pětivrstvé lepenky může být jedna zvlňovací stolice využita pro výrobu dvouvrstvé vlnité lepenky. Zvlňovací stolice kombinovaného stroje na výrobu vícevrstvých lepenek mohou být vybaveny modulovými systémy záměny zvlňovacích válců. Stroj tak může vyrábět vlnité lepenky s poměrně širokým sortimentem, v kombinacích typu vln jak u třívrstvé, tak i u vícevrstvých lepenek. Schéma sestavy a vazeb technologických postupů v kombinovaném stroji na výrobu tří a pětivrstvé vlnité lepenky a výstupy lepenky v podélně rýhovaných přířezech na krabice, nebo v arších pro další zpracování je znázorněno na obr. 26. Kombinované stroje na výrobu vícevrstvých vlnitých lepenek se vyrábějí v pracovních šířích 1800 mm, 2500 mm, 2800 mm. Někteří výrobci vyrábějí také stroje na šíři 2650 mm. Moderní stroje jsou konstruovány pro maximální mechanickou rychlost až 350 m/min. Maximální výrobní rychlost je udávána podle druhu vln až 300 m/min. (vlna C). Při výrobě vlny E je udáván maximální výkon 250 m/min. (BHS). Na obr. č. 27 je znázorněno schéma kombinovaného stroje na výrobu pětivrstvé vlnité lepenky s číslovaných popisem jeho jednotlivých částí návazně na schéma vazeb technologických postupů podle obr. č. 26. (vzhledem k velké délce stroje je znázornění stroje vcelku zmenšeno a rozděleno na dvě časti s popisem). Stroj na výrobu tří- a pětivrstvé vlnité lepenky může současně vyrábět rýhované přířezy na krabice a nerýhované archy (tabule) vlnité lepenky v počtech jejichž součet rozměrů lze umístit do pracovní šíře kombinovaného stroje. Může vyrábět jenom rýhované přířezy v druhovém počtu odpovídajícím vykládání stejných rozměrových druhů. Může také vyrábět jenom nerýhované archy (tabule) v druhovém počtu a rozměrech odpovídajích vykládání stejných rozměrových druhů. Zušlechťování natíráním různými nátěrovými hmotami, které upravují papír pro odolnoti proti tukům, vlhkosti, proti propustnosti vzduchu, odolnosti proti abrazi, zvýšení odolnosti proti těplotě, zlepšení potiskovatelnosti a některé další vlastnosti. Nátěrové hmoty speciálně upravené pro konkrétní účely (vodou ředitelné), vyrábí a dodávají specializovaní výrobci v širokém sortimentu. Natřený karton přechází z natírací jednotky do soustavy předehřívacích válců, které ho vysuší odpařením ředidel a zušlechtěný karton je dále zpracován na kombinovaném stroji na výrobu vícevrstvých vlnitých lepenek. Sestava technologických postupů v soustavě kombinovaného stroje na výrobu tří a pětivrstvé vlnité lepenky, znázorněná na schématu (obr. 27) se řadí mezi technologické

21 STŘIH KRUHOVÝMI NOŽI 115 Natřená strana SPLICER 40,80 (103,63cm) SPLICER Natřená strana a 1 b Obr. 28 Umístění jednotky na natírání krycí vrstvy soustavou válců v kombinovaném stroji na výrobu vln. lepenky a) umístění před prvním odvíjecím stojanem se splicerem b) umístění za posledním odvíjecím stojanem se splicerem c) schéma natírací jednotky - 1. vedený papír, 2. tažné válce, 3. vodicí válec, 4. nanášecí válec, 5. seřiditelný stěrač, 6. přenášení nátěru na papír, 7. měřicí a regulační zařízení, 8. měřicí čidlo, 9. vana s nátěrovou hmotou, 10. kolečka pro zasunutí a vysunutí jednotky do stroje.

22 116 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY postupy, jejichž funkční principy jsou podrobněji popsány v I. dílu učebnice. Jejich vazby a stručnou charakteristiku nejnovějších technických řešení ve vztahu k těmto sestavám v kombinovaném stroji na výrobu vlnitých lepenek, je třeba doplnit následujícími informacemi: Dopravu kotoučů k odvíjecím stojanům stroje, zajišťují plynule dopravníky kotoučů k soustavě ramen odvíjejícího stojanu na dopravních vozících vedených řetězovým systémem, který se po vyskladnění kotouče vrací do výchozí polohy. Cyklus odstranění dutinky zpracovaného kotouče a nasazení nového kotouče do pracovní polohy trvá 15 vteřin. Upnutý kotouč se automaticky upravuje do přesné - paralelní polohy. Letmá výměna kotouče je u moderních zařízení - splicerů možná při rychlostech 300 až 400 m/min. Zařízení je vybaveno pro papíry a kartóny o plošné hmotnosti od 80 do gm a proces plynulé výměny kotouče, při odvíjení ze zásobních smyček proběhne během 45 vteřin. Zvlňovací stolice je buď vybavena pro jeden typ vlny, nebo modulovým systémem pro dva druhy případně zásuvným systémem soustavy válců, pro další typy vln. Modulový systém umožňuje přestavbu modulu na druhý typ vlnu během 15 minut a výměnu modulu v této soustavě lze provést za 10 min. Moderní zvlňovací stolice je konstruovaná na max. provozní rychlost 350 m/min. Stolice je vybavena pro přítlak tlakovým válcem, nebo přitlačnýmí pásy. Má přesnou regulaci nánosu lepidla na zvlněnou vrstvu a hladiny lepidla, aby nedošlo k jeho přetékání přes hrany vany. Jednotlivé parametry nastavení povrchové teploty a tlaku válců stroje, jsou dálkově seříditelné a regulovatelné. Předehřívací válec, který předehříváním vyrovnává obsah vlhkosti v papíru, nebo kartonu má regulovatelnou plochu opásání pláště, kterou ovlivňuje obsah vlhkosti zpracovávaného papíru na zvlněné a kartónu na krycí vrstvy. Jednotka nanášení lepidla nanáší lepidlo rastrovanými válci, jejichž geometrie rastrování vymezuje množství přenášeného lepidla na vrcholy vln pro slepování vrstev tří- nebo pětivrstvých lepenek. Slepovací stroj má vstupní předehřívací válec a následný přítlačný systém lepenky v celé šíry pásu k plochým vyhřívaným deskám. Jeho aktivní délka je seříditelná v závislosti na rychlosti stroje a kvalitě lepenky. Zajišťuje stejnoměrné slepení vrstev lepenky (zavadnutím lepidla, přechodem do xerogelového stavu) při zajíšťení potřebné rovinnosti. Pracuje systém přítlaku pásu soustavou přítlačných válečků (Chaintro), nebo vedením lepenky pneumotlakovými komorami při dokonalém odvádění vlhkosti a seřizovatelným tlakem k vyhřívaným deskám (systém Airtrol). Tento systém je zejména vhodný pro slepování hladkých vrstev lepenky, nebo vrstev potištěných (Preprint). U některých strojů jsou uplatněny oba systémy, kdy se podle druhu vyráběné lepenky může použít jeden nebo druhý, případně oba systémy kombinovaně. Vybavení pak

23 STŘIH KRUHOVÝMI NOŽI 117 umožňuje druhově neomezenou výrobu všech druhů lepenek. Systémy umožňují přesnou úpravu šířky tepelné zóny, podle šíře pásu lepenky. Následuje tažná (chladící) část slepovacího stroje. Pomocná příčná řezačka pracuje principem střihu kolmo ke směru výrobu stroje, rozřezává pás lepenky na přířezy (zpravidla při zpomalené rychlosti stroje), čímž přerušuje v následujících postupech výrobu a poskytuje čas, ve kterém jsou následující funkční části kombinovaného stroje přestavovány na jiné rozměrové sestavy nástrojů a přestavby. Řezačka řeže pás v celé šíři stroje na přířezy a vykládá je do stohu. Přířezy se pak zpracovávají na vnitřní vybavení krabic, na mřížky a přihrádky apod. Nejde tedy o znehodnocený materiál. Moderní vybavení strojů umožňuje přestavbu ve velmi krátkých časech a proto přířezy z přerušeného plynulého provozu stroje, představují nepodstatné množství. Podélné kruhové řezačky a rýhovačky jsou u moderních strojů jednotkami vybavenými dvojitými, ramenovými soustavami řezacích a rýhovacíh nástrojů pro šest až osm přířezových rozměrů. Dvojité jednotky umožňují seřizovat nástroje v odstavené jednotce na jinou rozměrovou soustavu dálkovým ovládáním podle nastaveným programů v době, kdy první jednotka je nasazena v provozu. Při přestavbě rýhovacích nástrojů umožňuje dvojitá sestava řezacích a rýhovacích strojů změnu rýhovacích profilů, nástrojů pro rozdílný druh vlnité lepenky. Deformace řezaných hran lepenky stlačením zabraňuje použití kruhových nožů s velmi tenkými stěnami a vybavením brusnými jednotkami, které za provozu nebo individuálně (stisknutím knoflíku) zajišťují jejich broušení. Rychlá přestavba nastavených jednotek a automatizované seřízení odstavených jednotek za plného provozu stroje, významně zkracuje časy přestavby na jiné formáty, což je pro využití stroje velmi operativní a pro optimální využití výrobní kapacity stroje velmi významné. Přestavbu soustavy lze provádět v rychlosti až 180 m/min. Jsou zaváděny i systémy plynulé přestavby za provozní rychlosti stroje až 250 m/min. (Swing-Change- System/BHS), při kterém probíhá přestavba nástrojů na procházejícím pásu lepenky. Při přestavbě krátkořezná pomocná příčná řezačka odřezává část lepenkového pásu poškozeného deformacemi a zjizvením přestavovanými řezacími a rýhovacími nástroji z jedné sestavy na druhou. Přestava sestavy nástrojů probíhá velmi rychle a proto jsou odpady nepoužitelné lepenky minimální. Příčná řezačka zajišťuje příčné řezání vyrobeného pásu lepenky na rýhované přířezy, nerýhované archy, nebo kombinaci obou v různých rozměrech. Volba technického vybavení příčné řezačky je odvislá od programované rychlosti provozu stroje, od plošné hmotnosti vlnité lepenky, která má být na stroji vyráběna a od předpokládané

24 118 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY četnosti formátové přestavby stroje. Modulární principy konstrukce příčných řezaček umožňují technickými variantami splnit požadavky na použití rovných, nebo spirálových nožů, vybavení pohonnými motory s rozdílnými křivkou rychlostí řezu (principem střihu), rozdílnými systémy přestavby délky řezu včetně dálkově programově ovládané přestavby za plného provozu stroje v rámci jedné otáčky nožového válce. Přitom je vzniklý rozměrově rozdílný úsek pásu, který při přestavbě délky řezu vzniká, vyřazen jako odpad. Na příčných řezačkách lze bezproblémově řezat vlnitou -2 lepenku o plošné hmotnosti až 2500 g.m. Pro zpracování potištěných matriálů (Preprintem), jsou příčné řezačky vybaveny seřizováním přesnosti délky řezu, podle opto-elektronicky snímaných, předtištěných synchronizačních značek, zajišťujících přesnost rozměrů řezaných potištěných archů, pro zajištění souhlasnosti geometrie tisku s geometrickým tvarem obalů z archu vyráběných. Automatické vykládání archů (přířezů) je programově ovládáno návazně na funkcí příčné řezačky. Každý arch (přířez) je z vykladače řezačky s vakuovým přidržováním rychle a přesně vyložen na vykládací dopravníky vybavené v místech přebírání rovněž vakuovým přisáváním. Dále jsou vedeny dopravníky do vykladačů archů, které je vykládají do stohu na paletách, (deskách), jejichž výšková poloha se automaticky upravuje tak, aby arch byl vyložen na vrchol stohu. Stohy archů na paletách se vyváží pomoci manipulačních vozíků, nebo se pomocí válcových dopravníků dopravují na dopravní systém, který je dopraví až na dopravník zásobující stroj, na kterém budou dále zpracováné. Vykládací jednotka může být vybavena non stop vykládáním při odvážení stohu archů i dalšími úpravami pro rozdílné rozměry vykládaných archů, pro vykládání dvou až tří archů stejných rozměrů do stohů i různými signalizačními a označovacími systémy. Jsou používány vykladače, které vykládají rýhované přířezy pravoúhle ke směru výroby do stohu (plocha pro další zpracování). Počítačové centrum řízení stroje, je centrem počítačové síťě sledující jednotlivé funkce stroje umožňující sledovat na obrazovkách požadované, seřízené parametry jednotlivých částí stroje a porovnávat je s výsledky vykazovanými průběžnou kontrolou kvality vyráběné lepenky. Řídí i seřizování strojních částí na přestavbu rozměrů a kvalitativních druhů lepenky. Jde o celou počítačovou síť, která má v paměti centrálního systému zaznamenané jednotlivé druhy zakázek výrobního programu a kvalitativní charakteristiky použitých materiálů na výrobu. Je vybaveno tiskovými jednotkami pro tiskové záznamy o průběhu výroby. Počítačový systém kontroly a řízení (dodávaný např. firmou Agnaty) má centrum napojené na dvě oblasti, na oblast kontroly kvality a na oblast kontroly výroby (viz schéma obr. 29).

25 STŘIH KRUHOVÝMI NOŽI 119 V oblasti kontroly kvality je sledován a upravován nános lepidla, nastavení tlaků, pnutí vedení pásů, tlak páry, nastavení přenosu teplot v tepelné části slepovací a tažné jednotky, opásání předehřívacíh válců podle obsahu vlhkosti ve zpracovávaném papíru, nastavení systému vlhčení. Všechny sledované parametry pro dosažení max. kvality lepenky jsou v závislosti na kombinaci použitých materiálů a rychlosti stroje zaznamenány do paměti. Údaje mohou být opakovaně použity ve výrobě pro dosažení již ověřené kvality. V oblasti kontroly výroby jsou integrována všechna rozměrová data zakázky pro kontrolu a úpravu seřízení stroje pro záměnou zakázky, záměny druhu lepenky, plynulá synchronizaci návazností jednotlivých funkčních částí stroje, sledování zásoby lepenky na přepravních mostech, rozměrů archů a přířezů, výšky vykládaných stohů. Sledované parametry v rámci kontroly výroby, jsou integrované a koordinované s parametry v rámci sledování a úpravy parametrů kvality vyráběné lepenky. Využití získaných a ověřovaných hodnot a technologických parametrů ve vztahu k používaným materiálům na výrobu, lze pomocí těchto systémů dosáhnout na kombinovaném stroji vysokou kvalitu vlnité lepenky a vysokou produktivitu výroby. Oblast kontroly kvality Oblast kontroly výroby Obr. 29 Schema počítačového systému kontroly kvality a výroby na kombinovaném stroji na výrobu tří a pětivrstvé lepenky.

26 120 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY Výrobci obalů z vlnité lepenky mají zpravidla vlastní kombinovaný stroj na výrobu tří a pětivrstvé lepenky. Někteří výrobci zaměření na výrobu spotřebitelkých kartonáží mají stroj vybavený na výrobu jen třívrstvé vlnité lepenky s modulovým systémem, umožňujícím výrobu až tří druhů lepenky s rozdílnou geometrií vln (např. E, B, A). Výrobci zaměřeni na celý sortiment spotřebitelských, skupinových a přepravních obalů, mívají stroje vybaveny třemi zvlňovacími stolicemi a mohou vyrábět i lepenku sedmivrstvou. Mají-li jednu nebo dvě stolice vybavené modulovými systémy na záměnu soustav zvlňovacích válců, pak mohou vyrábět velmi členitý sortiment vlnitých lepenek. Výstupními polotovary kombinovaného stroje jsou podelně rýhované přířezy na klopové krabice, nebo lepenkové archy (schéma na obr. 26). Stroj může součastně vyrábět více přířezů vybavených dvěma podelnými rýhami v různých šířích s rozdílnými roztečnými vzdálenosti (kolmý ke hřbetu vln). Počet přířezů umístěný do pracovní šíře stroje nesmí překročit šíři zpracovávaných kotoučů papírů a kartonů. Musí se počítat s určitým ořezem na obou stranách. Nevyužitím šíře kotoučů vznikne stranový odpad. Počet rozměrově stejných přířezů umístěných do šíře zpracovávaných kotoučů, určuje velikost výrobních sérií jednotlivých druhů. Na stroji lze vyrábět podelně rýhované přířezy a součastně také nerýhované archy, nebo jenom nerýhované archy. Pro programování výroby na stroji je nutno zohlednit: stejný druh vlnité lepenky, rozměrové umístění do šíře zpracovávaných kotoučů, dvě délky příčného řezu na vykládání. Je-li stroj vybaven pro zušlechťování natíráním, krycí vrstvy zvýšení odolnosti proti vlhkosti, tukům, vodním parám a je-li natírací jednotka zapojena do provozu, pak zpravidla musí být všechny přířezy a archy vyráběné se zušlechťovanou krycí vrstvou. Natírací stroj však může být vybaven pro natírání vymezené šíře zpracovávaného pásu kartónu (umožňuje to např. natírací stroj Michelmann). Zpracování potištěného kotouče na krycí vrstvy (Prepeint) je zmíněno v samostatné kapitole.

27 STŘIH KRUHOVÝMI NOŽI Zpracování vlnité lepenky na kartonáže Výroba kartonáží a vnitřních vybavení krabic z dvouvrstvé vlnité lepenky. Výroba z kotoučů Dvouvrstvá vlnitá lepenka se původně zpracovávala a někde dosud zpracovává na tzv. "nakrajovačích", na kterých se dvouvrstvá vlnitá lepenka odvíjí z kotoučů, v dalším postupu se podélně řeže soustavami kruhových nožů na dva i výce pásů, kterté se následně příčně řežou střihem soustavou plochých nožů, na přířezy. Přířezy se vykládají na stoh, svazkují na paletu a dodávají odběratelům k užití na různé obalové a fixační účely. Ojediněle se přířezy rourovitě složené s vlnou dovnitř, sešívají na obaly (používané na obalení zboží v lahvích, nebo keramických výrobků). Přířezy se také používají jako fixační a výztužné prvky pro balení křehkého zboží, v krabicích. Přířezy se také někdy dále rozřezávají na dílčí přířezy, které se rýhují příčně ke hřbetům vln, ve čtyřech ohybových linkách. Řezání a rýhování se provádí na kombinované kruhové řezačce s ručním nakládáním. Rýhované přířezy se v linkách ohybu ohýbají do pravého úhlu. Vzniká přebal hranolovitého tvaru, který se vkládá jako fixační prvek k vnitřním stěnám krabic. Mohou se také spojovat slepováním a slouží pak jako ochranný obal sestavy více balených výrobků v krabici. Dříve se takový obal používal na balení žárovek, který poskytoval spodní zvlněnou vrstvou s tlumící schopností, dokonalou ochranu a fixaci ve spotřebitelském lepenkovém obalu (skládačce). Technologické schéma výroby je znázorněno jako varianta 1 na obr. č. 30. V součastné době se velmi důmyslně využívá dvouvrstvé vlnité lepenky v arších (v obvyklé, nebo ve speciální úpravě, použitím různých druhů natíraných, metalizovaných, nebo zušlechťovaných materiálů na vrstvy dvouvrstvé vlnité lepenky) k výrobě spotřebitelských obalů a fixačních prvků. Výroba z archů Dvouvrstvá lepenka vyráběná v arších se zpracovává stejně tak jako lepenka z kotoučů, na přířezy nebo na rýhované přířezy. Řezání a rýhování se provádí na kombinované archové řezačce, vybavené břevny pro upnutí rýhovacích nástrojů v protřebných roztečných vzdálenostech (varianta II. obr. 30).

28 122 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY Zpracování dvouvrstvé vlnité lepenky v arších na vysekávané a rýhované přířezy lze provádět sdruženými planžetovými nástroji na příklopných listech s následným ručním vylupo-váním odpadu (varianta III. obr. 30). Vysekávání, rýhování (perforování) sdruženým planžetovým vysekávacím nástrojem lze provádět na horizontálních vysekávacích listech vybavených vylupováním odpadu (varianta IV. na obr. 30). U variant II. a III. může následovat případně slepování nebo sešívání nebo skládání do použitelného stavu. U všech variant je konečným postupem stohování, svazkování a vázání nebo balení, pro dodávky odběratelům. Dvouvrstvé vlnité lepenky vzhledem k jejich dobrým obalově funkčním vlastnostem nacházejí stále širší a důmyslnější uplatnění v obalové technice. Uživatelé obalů v balírnách nakupují dvouvrstvou vlnitou lepenku v kotoučích a ve svých provozech jsou vybaveni zařízeními pro odvíjení lepenky z kotoučů a zařízením, pro řezání přířezů různých rozměrů, pro potřeby fixace baleného zboží jak ve spotřebitelských, tak i ve skupinových a přepravních obalech. Obr. 30 Schéma technologických postupů zpracování dvouvrstvé vlnité lepenky Varianty: I. II. III. IV. Kotouč Archy Řezání na přířezy (podélně i příčně) Řezání na přířezy, rýhování Vysekávání planžetovými nástroji (příkl. lis) Vylupování odpadu Vysekávání planžetovými nástroji, vylupování odpadu (horizontální vysekávací lis) Přířezy Rýhované přířezy Skládatelný přířez Skládatelný přířez Sešívání Slepování Spojování skládáním

29 STŘIH KRUHOVÝMI NOŽI Výroba kartonáží z vícevrstvých lepenek Výroba z vícevrstvých lepenek zpravidla přímo navazuje na výrobu vlnitých lepenek na kombinovaném stroji v různém vybavení podle výrobního programu. Jsou však i výrobci kartonáží, kteří nakupují rýhované přířezy, nebo archy (tabule) od výrobců vlnité lepenky a zpracovávají je na kartonáže. Používají zpravidla jednodušší strojní vybavení a zaměřují se na operativní dodávky menších výrobních sérií uživatelům obalů v oblasti. Jsou i výrobci obalů z jiných materiálů (plných lepenek, skládaček, potažených kartonáží), kteří doplňují výrobní program zpracováním vlnitých lepenek na obaly. K tomu používají nevyužíté výrobní kapacity některých strojů a doplňují je potřebných vybavením. Bez ohledu na to, kdo obaly z vlnitých lepenek vyrábí, se rozlišují výrobní způsoby na tyto skupiny: 1. Výroba kartonážních obalů z podélně rýhovaných přířezů vlnité lepenky, 2. Výroba tvarově vysekávaných kartonáží a výstavních obalů z archů vlnité lepenky a zpracování potištěných archů vlnité lepenky (Preprint), 3. Zpracování archů vlnité lepenky na vnitřní (fixační) vybavení krabic Výroba kartonáží z podélně rýhovaných přířezů (Schéma na obr. č. 31) Z podélně rýhovaných přířezů se dvěma linkami ohybu, které se vyrábějí jako polotovary na kombinovaných lepenkových strojích v potřebných rozměrech (odpovídajícím požadovaným rozměrům), se vyrábějí krabice s klopovými uzávěry. Ty představují největší podíl ve výrově kartonáží z vlnitých lepenek. Technologický postup výroby se skládá (obr. 32): z příčného rýhování (vyznačení příčných linek ohybu), z vysekávání průseku a tvaru spojovací záložky při současného řezávání kraje, ze spojování přířezu v hotovou krabici.

30 124 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY Schéma technologických postupů výroby krabic z rýhovaných přířezů z vícevrstvých vlnitých lepenek Varianty: I. II. III. Výroba na univerzálních strojích Kombinovaný slotr Kombinovaná linka na výrobu krabic Potisk archů Příčné rýhování Vysekávání průseků a spojovací záložky Příčné rýhování Potisk (1-4 barvy) Vysekávání průseků a spojovací záložky Stohování Příčné rýhování Potisk (1-4 barvy) Vysekávání průseků a spojovací záložky Slepování (sešívání, přelepování) Vykládání, svazkování Ořezávání klop Zušlechťování Sešívání Slepování Přelepování Svazkování Paletizace Stohování (paletizování) Vázání stohů na paletě

31 ŘEZ PLOCHÝM NOŽEM 125 a b c d e Obr. 32 Znázornění postupu výroby krabic z rýhovaných přířezů: a) příčné rýhování b) odpad z tvarování spojovací záložky c) odpady z průseků d) stranový ořez e) slepení Technologický postup výroby krabic z rýhovaných přířezů má podle schématu na obr. 31, osm variant: Varianta I. Výroba na universálních strojích Při této variantě se přířez může potiskovat na jednoduchém archovém flexotiskovém stroji (s jednou nebo dvěma tiskovými jednotkami) s ručním nakládáním a s vykládáním potištěných přířezů do stohu. Schéma archového stroje se dvěma flexotiskovými jednotkami je znázorněno na obr. 33 (jeho max. výkon je až 3000 archů za hodinu Soma) Při výrobě nepotištěných krabic je prvním pracovním postupem příčné rýhování profilovými válci, při součastném řezání přířezů soustavami kruhových nožů na přesné rozměry. Tento postup se provádí na kombinované kruhové řezačce. Kombinovaná kruhová řezačka má prac. šíři 1900 až 2500 m a rychlost jejího provozu je seříditelná v rozsahu 50 až 160 m/min. Vysekávání průseků a spojovací záložky se provádí na universálním vysekávacím stroji s ručním nakládáním. Vysekává se jedna strana rýhovaného přířezu. Třemi soustavami nástrojů se provádí součastně s průsekem tvarování spojovací záložky šikmým příčným řezem. Nástroje jsou nastavitelné podle rozměrů krabic. Přířezy se nakládají do stroje ručně nejprve jednou stranou a po té druhou stranou a vyseknuté se ručně vykládají. Stroje jsou upraveny pro zpracování vlnité lepenky. Používají se v pracovních šířích až 3000 mm. Maximální hloubka průseků bývá až 700 mm. Jedna

32 126 ŘEZÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY Obr. 33 Archový flexotiskový stroj se dvěma tiskovými jednotkami (Soma) 1. Nakládací stůl 2. Vodící lišta 3., 4. Tiskové jednotky 5. Vykládací stůl strana bočnice stroje je prostupná tak, aby na něm bylo možno vysekávat i přířezy abnormálně velkých šíří. Výkon stroje je závislý na zručnosti obsluhy. Při nepřerušovaném chodu stroje je počet zdvihů 60 až 100 za min.. Krabicové přířezy se zpravidla sešívají na ramenové, nebo stolové sešívačce s ručním nakládáním. Přířezy na krabice s přiléhajícími podelnými i příčnými klopami se před spojováním, ořezávají na ořezávačce klop, která ořezává podelné klopy na polovinu šířky krabice. Příčné klopy zůstávají v délce odpovídající polovině délky krabice. Přířezy mouhou být před spojováním zušlechťovány. Tato varianta je vhodná pro velmi malé výrobníh série, pro vzorkovací účely, ale také pro výrobu mimořádně dlouhých krabic, jejichž přířez svými rozměry přesahuje možnost použít v daných výrobních podmínkách jinou výrobní variantu. Varianta II. Výroba na kombinovaném slotru Základním výrobním článkem varianty je kombinovaný rýhovací, tiskový a vysekávací stroj zvaný slotr. Na slotru se provádějí čtyři příčné linky ohybu rýhovacími nástroji (profilových tvarů), které jsou v pracovní šíři rýhovací jednotky slotru seřiditelné

6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK

6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK 151 6. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z PLNÝCH LEPENEK (Pozn. autora: v naší terminologii, v bývalé normalizaci i v odborné literatuře se setkáváme s názvem

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK

2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK ČLENĚNÍ OBALŮ Z PAPÍRU, KARTÓNŮ A LEPENEK 11 2. OBALY Z PAPÍRU, KARTÓNU A LEPENEK Více než polovina veškeré výroby papírů, kartónů a lepenek v Evropě se koncem dvacátého století zpracovává na obaly. V

Více

10. Technologie výroby papírových sáčků

10. Technologie výroby papírových sáčků TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH SÁČKŮ 289 10. Technologie výroby papírových sáčků Papírové sáčky patří v historii používání papírových obalů k nejstarším dříve obchodních, dnes spotřebitelských obalů. Vznikaly

Více

9. Technologie výroby papírových obalů. 9.1 Technologie výroby papírových pytlů TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267

9. Technologie výroby papírových obalů. 9.1 Technologie výroby papírových pytlů TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267 TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍROVÝCH OBALŮ 267 9. Technologie výroby papírových obalů 9.1 Technologie výroby papírových pytlů Papírové pytle jsou nevratné průmyslové přepravní obaly, které slouží k balení sypkých

Více

11. Obálky a obchodní tašky

11. Obálky a obchodní tašky DRUHY A ÚČEL POUŽITÍ 317 11. Obálky a obchodní tašky Obálky a obchodní tašky slouží jako obaly na písemnosti v poštovním provozu. Používají se rovněž na ukládání dokladů, vizitek, fofografií apod. K nejpoužívanějším

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

Vývojové trendy flexotisku při potisku vlnitých lepenek

Vývojové trendy flexotisku při potisku vlnitých lepenek Vývojové trendy flexotisku při potisku vlnitých lepenek Flexotisk je v současnosti snad nejuniversálnější technikou v potisku obalů a balících materiálů, z hlediska vývoje se jedná o jednu z mladších klasických

Více

KARTOFIX STAVEBNICE DO KRABICE MŘÍŽKY PROLOŽKY SEPARÁTORY VOLNÁ FIXACE KATALOG FIXACÍ

KARTOFIX STAVEBNICE DO KRABICE MŘÍŽKY PROLOŽKY SEPARÁTORY VOLNÁ FIXACE KATALOG FIXACÍ FIX STAVEBNICE DO KRABICE MŘÍŽKY PROLOŽKY SEPARÁTORY VOLNÁ FIXACE KATALOG FIXACÍ FIX STAVEBNICE DO KRABICE FIX STAVEBNICE DO KRABICE Specialista na fixace dokonalá ochrana levná a rychlá výroba snadná

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 26

Více

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY Poštovní obálky 1 2 3 4 5 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 (mm) 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 S 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 S 3 C6 samolepící 1070941

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Zpracování vlnitých lepenek

Zpracování vlnitých lepenek Zpracování vlnitých lepenek Obsah 1. Hladké a vlnité lepenky nejrozšířenější obalové materiály 2. Výroba vlnitých lepenek 3. Potisk vlnitých lepenek 4. Zařízení na provádění výseku vlnitých lepenek 5.

Více

CODIMAG VIVA340. Představení

CODIMAG VIVA340. Představení CODIMAG VIVA340 V souvislosti s trendem stále menších a menších tiskových zakázek, jsou stále více požadovány kotoučové tiskové stroje s přerušovaným posuvem potiskovaného média s velmi rychlou přípravou

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu.

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Seite 1 Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Společnost Forstner se zabývá výrobou a vývojem strojů na profesionální zpracování plechu již od roku 1960. Od samého počátku byla středem zájmu našich

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Průmyslové lasery MediCom

Průmyslové lasery MediCom Průmyslové lasery MediCom MediCom a.s. Praha divize průmyslové lasery Firma MediCom a.s. Praha se více než 20 let věnuje vývoji, výrobě a prodeji laserových systémů pro průmyslové a lékařské aplikace.

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie

FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie Standardní technické specifikace Otočný disk: Ø 1,650 mm / Ø 1,800 mm / Ø 2200 mm Maximální velikost palety: 1,100 x 1.200 mm pro Ø

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

dopravníkové systémy ENGEL

dopravníkové systémy ENGEL dopravníkové systémy ENGEL připraveny na efektivní dopravu be the first. Celek znamená mnohem víc než jen soubor jednotlivých dílů. Společnost ENGEL, jako poskytovatel systémů a jednička na celosvětovém

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

Doporučené balení zásilek

Doporučené balení zásilek Doporučené balení zásilek Hlavní zásady balení zásilek Maximální rozměry Vyplnění volného prostoru Povolené parametry zásilky Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 50 kg Max. hmotnost

Více

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz NABÍDKOVÝ KAtAlOg Dárkově balený alkohol 2 A) Obal na 1 láhev ledového nebo slámového vína. Materiál : kraft B) Obal na 1 láhev vína Materiál : kraft C) Obal na Habánské víno. Materiál: přírodní hnědý

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 6. Kotoučový 1. tisk III. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH Jakub Šimek 4.A 11/2011 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Firma KALINA s.r.o..... 2 2.1 Průmyslové těsnící prvky a materiály.. 2 2.2

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

REGÁLOVÝ SYSTÉM. Tabulky rozměrů a nosnosti... 35. Sestava 373... 36. Sestava 475... 37. Sestava 577... 38. Posuvný regálový systém...

REGÁLOVÝ SYSTÉM. Tabulky rozměrů a nosnosti... 35. Sestava 373... 36. Sestava 475... 37. Sestava 577... 38. Posuvný regálový systém... Tabulky rozměrů a nosnosti... 35 Sestava 373... 36 Sestava 475... 37 Sestava... 38 Posuvný regálový systém... 40 Vzorové cenové kalkulace... 43 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 33 Rádi

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER. PROFESSiONAL. Stabilní a bezpečné. EUROSTRAND OSB Řezivo. www.egger.cz/drevostavby

OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER. PROFESSiONAL. Stabilní a bezpečné. EUROSTRAND OSB Řezivo. www.egger.cz/drevostavby PROFESSiONAL OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER Stabilní a bezpečné Řezivo www.egger.cz/drevostavby OBALOVÉ MATERIÁLY OD FIRMY EGGER VŽDY TO SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ je schválený obalový materiál podle směrnice

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A.

Nábytek SMART má tři varianty stolového podnoží, a to kombinace kovových nohou a lubů z DTD desek, celokovového podnoží typu U a typu A. Český kancelářský nábytek SMART představuje moderní koncept tvorby kancelářských pracovišť. Atraktivní geometrické linie odrážejí základní tvůrčí principy: jednoduchost, variabilitu a funkčnost kancelářského

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 7. 4. 2013 DUM číslo: 18 Název tohoto DUM Sestavované krabice,kazety Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1 (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček

Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček Kvalita jako strategie Vítejte ve světě skartovacích strojů a řezaček Skartovací stroj - nezbytné vybavení každé kanceláře Správný výběr skartovacího stroje je základem spokojenosti Skartovací stroje se

Více

Ummantelungsmaschinentechnik GmbH

Ummantelungsmaschinentechnik GmbH 4 Hannover Ummantelungsmaschinentechnik GmbH Würzburg Frankfurt/M 7 5 Bad Hersfeld 44 Kassel 7 27 Mihla Eschwege Mühlhausen Nazza Eisenach Gotha Bad Langensalza Erfurt Dortmund 27 249 7 247 247 84 Göttingen

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ Okruhy: 1. a) Části stromu, výživa stromu. Fotosyntéza. b) Druhy spojů, definice, druhy nákres, popis a použití. 2. a) Teorie lepení, složky lepidel, lepící směsi a

Více

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ technologie pro profesionálové CATINET #1 NA SVĚTĚ Španělský výrobce strojů na praní koberců Catinet vyvinul první stroje na praní koberců na světě v roce 1992. Dnes

Více

Oblast použití. Zpracování

Oblast použití. Zpracování ABS hrany - v šíři role Povrchová úprava: - hladká - perlička - gravír Rozsah použití ABS hran je prakticky neomezený a proto jsou vhodné pro všechny typy nábytku, zejména na namáhaná místa, vystavovaná

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Technické podmínky č. TP/06

Technické podmínky č. TP/06 Technické podmínky č. TP/06 VKLÁDÁNÍ PŘÍLOH Změny v technické specifikaci: 15. 2. 2011 Doplnění formátů magazínů pro vkládání a pravidel pro manipulaci a A. Paloušek přepravu str. 5 a 7. 9. 7. 2013 Doplněna

Více

SKARTOVACÍ STROJ - NEZBYTNÉ VYBAVENÍ KAŽDÉ KANCELÁŘE

SKARTOVACÍ STROJ - NEZBYTNÉ VYBAVENÍ KAŽDÉ KANCELÁŘE SKARTOVACÍ STROJ - NEZBYTNÉ VYBAVENÍ KAŽDÉ KANCELÁŘE Skartovací stroje se staly obdobně jako kopírky, tiskárny nebo počítače nezbytnou součástí vybavení každé moderní kanceláře. Jejich uživatelé si brzy

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Regálový systém. Regálový systém. Cenová kalkulace. Informační tabulky ... 1 ... 2 ... 3

Regálový systém. Regálový systém. Cenová kalkulace. Informační tabulky ... 1 ... 2 ... 3 Regálový systém Regálový systém... 1 Cenová kalkulace... 2 Informační tabulky... 3 Regálový systém Rádi bychom Vás seznámili se zajímavým produktem z naší nabídky. Jedná se o regálový systém, který se

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Katalog konstrukcí dle normy FEFCO

Katalog konstrukcí dle normy FEFCO Katalog konstrukcí dle normy FEFCO 1 0200 Krabice klopová bez horních klop 0201 Krabice klopová delší klopy k sobě 0202 Krabice klopová s částečným přesahem delších klop 0203 Krabice klopová s plným přesahem

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Výroba a prodej tiskařských tamponů Výroba a prodej tiskařských tamponů, ČESKÁ REPUBLIKA Tel./fax: 00420 545 211 239, 3tooling@3tooling.cz, www.3tooling.cz Společnost je nositelem certifikace ISO 9001:2000 tampony - základní informace tampony

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Technické požadavky na suroviny jsou vyňaty z Technologického reglementu platného od 1.10.2004, označení PI 10 1/8 Sběrový

Více

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-4-M/00 Strojírenství 2.8 Úlohy pro praktická cvičení Úloha : Dávkování obrobků pro obráběcí zařízení Popis úlohy : Ovládacím tlačítkem

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.3. Tiskárna, papírna

Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.3. Tiskárna, papírna Strana 1 z 10 5.3.1. Náklady tiskárny Náklady na materiál (papír, barvy, tiskové desky...) tvoří cca 50% veškerých nákladů tiskárny. Ostatní náklady, které tiskárna hradí, jsou například: mzdy, nájem,

Více

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

Vše pro perfektní balení

Vše pro perfektní balení Vše pro perfektní balení Kartonáže, lepicí pásky, etikety, fólie, plnící a ochranné materiály a mnoho dalšího www.transpaksro.cz Tel. +420 311 517 304 E-Mail: info@transpaksro.cz Standardizovaný a individuální

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více