Dial Telecom spravuje optickou síť o délce km

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dial Telecom spravuje optickou síť o délce 4 500 km"

Transkript

1 Zpráva o hospodaření za rok 2007

2 Dial Telecom spravuje optickou síť o délce km včetně metropolitní sítě v Praze. Metropolitní síť je dlouhá přibližně 350 km, z toho 200 km je na vlastních optických trasách zahrnujících km optických vláken.

3 Mapa páteřní sítě NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava (s partnery) NĚMECKO Mnichov Norinberg SLOVENSKO RAKOUSKO Vídeň MAĎARSKO Budapešť

4 Obsah Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Hlavní ukazatele Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vrcholové orgány společnosti 6 Obchodní výsledky společnosti 9 Přehled poskytovaných služeb retail 13 Přehled poskytovaných služeb wholesale 14 Technický rozvoj společnosti 16 Dial Telecom, a.s., Slovensko 19 Finanční hospodaření Rozvaha 22 Výkaz zisků a ztrát 23 Kontakty 24 2

5 Hlavní ukazatele (v tis. Kč) Výnosy z prodeje služeb a zboží EBITDA Provozní zisk + odpisy Míra investic (CAPEX/tržby) 8,5 % 6,8 % Zisk před zdaněním Hotovost k Počet zaměstnanců

6 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení obchodní přátelé a akcionáři, dovolte mi, abych vás seznámil s podnikatelskými výsledky a nejdůležitějšími událostmi ve společnosti Dial Telecom, a.s., za rok Stejně jako v předchozích letech se v klíčových oblastech soustředila hlavní činnost managementu a zaměstnanců společnosti na růst obratu, udržení ziskovosti, zvyšování efektivity v pracovních procesech a další zkvalitňování podpory zákazníkům společnosti. Neméně důležitou prioritou společnosti bylo v souladu s její dlouhodobou strategií, opírající se o trendy rychlého růstu počtu uživatelů internetové sítě, trvalého růstu objemu datových přenosů a všeobecné konvergence k IP službám, další rozšiřování a zkvalitňování páteřních optických a IP sítí. Díky akumulovaným ziskům a aktivní účasti společnosti na postupující konsolidaci telekomunikačního trhu se tak minulý rok nesl ve znamení již druhé úspěšně dokončené akvizice. Fúze s národním operátorem net4net, a.s., zajistila společnosti meziroční zdvojnásobení obratu, zvýšení stability tržní pozice spojením maloobchodního a velkoprodejního portfolia služeb, zvýšení pokrytí optickou sítí a zlepšení dostupnosti služeb v celé České republice. Společnost akvizicí navíc získala další kvalitní zaměstnance, dobře zvládla jak reorganizaci a vytvoření nové organizační struktury začleňující nově střední management, tak sestěhování obou fúzujících společností do nových kancelářských prostor. Dále posílila úlohu marketingu a omladila značku Dial Telecom. Ve vztahu k zákazníkům společnosti bylo kromě rozšíření portfolia služeb dosaženo dalšího zefektivnění technické podpory a rozšíření a zkvalitnění práce centra zákaznické péče. Jsem si vědom, že za výše uvedenými úspěchy značky Dial Telecom stojí všichni zaměstnanci společnosti, a proto bych jim chtěl závěrem jménem celého představenstva co nejsrdečněji poděkovat. Právě díky svým zaměstnancům má společnost Dial Telecom dnes vše, co potřebuje k plnění svých ambiciózních cílů a k dalšímu zkvalitňování služeb vůči zákazníkům. Aleš Zeman generální ředitel a předseda představenstva 4

7 5 Aleš Zeman, generální ředitel a předseda představenstva

8 Vrcholové orgány společnosti k Představenstvo Zleva: Aleš Zeman, Tomáš Strašák, Zdeněk Sivek Aleš Zeman předseda představenstva Vystudoval obor podnikové hospodářství na University of New York in Prague. V letech 1995 až 1998 působil jako manažer oddělení platebních karet v bankovních domech ebanka a GE Money. V letech 1999 až 2000 pracoval jako manažer velkoprodeje ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. V současnosti je předsedou představenstva společnosti. Zdeněk Sivek místopředseda představenstva Po dokončeni Univerzity J. E. Purkyně pracoval na kapitálovém trhu, podílel se na založeni společnosti GLOBIX, s.r.o., později ETEL, s.r.o., kde pracoval na pozici obchodního ředitele. Založil Dial Telecom, s.r.o., v České republice. Tomáš Strašák člen představenstva Vystudoval obor mezinárodní obchod a evropská integrace na VŠE a Staffordshire University v Anglii. V letech 2000 až 2004 vedl tým mezinárodního datového prodeje ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., a v roce 2004 se stal členem představenstva společnosti TransgasNet, a.s., zodpovědným za business development (později net4net, a.s.), kterou získal jako svou akvizici Dial Telecom, a.s., v roce

9 Top management Ingrid Ledererová, Ivo Stach Ingrid Ledererová technická ředitelka Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Pracovala na ČVUT ve výpočetním centru jako vedoucí oddělení systémových programátorů a vedoucí oddělení síťových služeb, které se v roce 1996 transformovalo do sdružení CESNET. Od roku 1997 se stala členkou dozorčí rady InWay, a.s., ve které pracovala na pozici vedoucí oddělení síťových služeb, resp. technický ředitel. Od akvizice společností Dial Telecom v roce 2005 je technickou ředitelkou. Ivo Stach finanční ředitel Vystudoval na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, automatizované systémy řízení, v letech 1995 až 1996 působil jako investiční manažer (Investment Officer) v Czech American Enterprise Fund, který byl prvním fondem s rizikovým kapitálem (venture-capital) působícím v ČR. Od roku 2007 byl angažován jako finanční ředitel v podnicích primárně orientovaných na služby, od roku 2000 v oboru telekomunikací (InWay, a.s., po fúzi Dial Telecom, a.s.) Tomáš Strašák obchodní ředitel Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce člena představenstva. 7

10 Dozorčí rada Zleva: Marek Šťastný, David Bečvář, Radek Brňák Radek Brňák předseda dozorčí rady Profesní kariéru začal ve společnosti Deloitte, následně pracoval na kapitálovém trhu pro Raiffeisenbank. V roce 1997 založil telekomunikační společnost Globix, kterou v roce 2000 prodal. V současnosti působí jako soukromý investor. Marek Šťastný člen dozorčí rady Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, obor elektronické počítače. Pracoval na ČVUT ve výpočetním centru jako technik, po jeho transformaci přešel v roce 1996 do sdružení CESNET jako vedoucí oddělení plánování a rozvoje sítě. Od roku 1998 pracoval ve společnosti InWay, a.s., ve funkci vedoucí oddělení výstavby a plánování sítě. Po akvizici společnosti InWay, a.s., firmou Dial Telecom v roce 2005 ve shodné funkci pokračuje. Členem dozorčí rady Dial Telecom, a.s., je od roku David Bečvář člen dozorčí rady Vystudoval ekonomii na Western Illinois University a Anglo-American College. Od roku 1998 pracoval v obchodním oddělení telekomunikační společnosti Globix, s.r.o. Od roku 2000 je generálním ředitelem slovenské pobočky Dial Telecom, a.s., kterou ve stejném roce založil. O rok později stál u zrodu české pobočky Dial Telecom, a.s., kde působí v dozorčí radě. 8

11 Obchodní výsledky společnosti SITUACE NA TRHU V roce 2007 pokračoval na trhu trend poklesu cen datových i hlasových služeb. V závěru roku se nicméně poprvé v moderní historii tohoto odvětví cenová úroveň stabilizovala, což je důsledek celkového zdražení vstupů, především energií a nájmů na realitním trhu. Na trhu pronájmu nenasvícených vláken a chrániček, kde Dial Telecom zaujímá pozici lídra, je situace stabilizovaná již několik let. V meziročním srovnání se ceny datových služeb (většinou o rychlostech 10 Mbps, 34 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps a 10 Gbps) snížily v průměru přibližně o %, a potvrdily tak stabilizaci na trhu, protože v předchozích letech byly tyto poklesy cen mnohem výraznější. V dalších letech se úroveň poklesu cen pravděpodobně udrží díky silnému konkurenčnímu tlaku, nasazování technologií umožňujících přenosy o vysoké rychlosti (2,5 Gbps a 10 Gbps) a vývoji nových technologií. Především nástup rychlostí 1 Gbps, 2,5 Gbps a 10 Gbps bude určovat tržní ceny nižších rychlostí. Vzhledem k velké investiční náročnosti výstavby nových páteřních optických sítí se v České republice počet těchto tranzitních sítí nezvětšil, lze spíš sledovat pokračující konsolidaci trhu pomocí akvizic a obchodních aliancí. Na velkoprodejním trhu se tržní potenciál (počet potenciálních klientů a zakázek) výrazně zmenšil především zmíněnou konsolidací trhu. Na rozdíl od minulých let, kdy se akvizice týkaly především velkých telekomunikačních společností, lze v roce 2007 sledovat sílící trend konsolidace středně velkých společností a také regionálních poskytovatelů internetu a televize. KLIENTELA SPOLEČNOSTI DIAL TELECOM Klienty společnosti lze dělit na dvě skupiny: ty, kteří služby potřebují pro vlastní komunikační potřeby (maloobchodní klienti, především korporátní klientela a nově také bytové domy), a ty, kteří služby Dial Telecom potřebují pro prodej svých telekomunikačních služeb koncovým klientům (především poskytovatelé internetu, obsahu a nadnárodní telekomunikační společnosti). Co se týká počtu klientů, měla společnost Dial Telecom k celkem klientů, z toho maloobchodních zákazníků a 248 velkoobchodních zákazníků. Tento poměr však nevystihuje rozložení výnosů. Ten v prosinci 2007 činil 46,4 % výnosů z prodeje služeb maloobchodním klientům a 51,5 % velkoobchodním. Zbytek, tedy 2,1 % výnosů, jsou ostatní prodeje společnosti. Tento nepoměr je způsoben mnohem vyšší průměrnou hodnotou zakázky na velkoprodejním trhu oproti maloobchodnímu. Rozložení prodeje v prosinci Maloobchodní trh 46,4 % 2 Velkoobchodní trh 51,5 % 3 Ostatní 2,1 % 2 1 Díky akvizici společnosti net4net je dnes Dial Telecom schopen nabízet kompletní portfolio služeb jak pro korporátní zákazníky, tak pro velkoobchodní zákazníky. Unikátní spojení datových řešení společnosti net4net a hlasových řešení společnosti Dial Telecom tak umožnilo posílení konkurenceschopnosti a snížení závislosti na trhu. 9

12 VÝVOJ TRŽEB ZE SLUŽEB V ROCE 2007 Souhrnné tržby za prodej služeb společnosti Dial Telecom po akvizici společnosti net4net dosáhly v roce 2007 celkem 462,4 mil. Kč. Tuto částku lze rozdělit na dvě skupiny, a to na výnosy z prodeje služeb a výnosy z jednorázových obchodů, které souvisejí s prodejem majetku a práv k tomuto majetku, a dále na pravidelné příjmy od zákazníků společnosti. V roce 2007 byl narůst výnosů realizován také akvizicí společnosti net4net, a.s., a v roce 2006 akvizicí společnosti InWay, a.s. Výnosy z prodeje služeb v letech 2006 a 2007 (mil. Kč) ,6 379, Výnosy z prodeje služeb dosáhly v roce 2007 celkem 379,1 mil. Kč, z toho internet 203,1 mil. Kč, datové služby 112,9 mil. Kč, hlasové služby 49,1 mil. Kč a ostatní 14 mil. Kč. Oproti roku 2006, kdy Dial Telecom realizoval výnosy ze služeb ve výši 212,6 mil. Kč, jde o navýšení o 78,3 %. Rozložení výnosů ze služeb v roce Internet 53,6 % 2 Datové služby 29,8 % 3 Hlasové služby 12,9 % 4 Ostatní 3,7 %

13 HLASOVÉ SLUŽBY Výnosy z hlasových služeb dosáhly v roce 2007 celkem 49,1 mil. Kč šlo tak o růst 6,6 % oproti roku V posledních letech je trendem obecně menší nárůst výnosů z hlasových služeb díky přesunu části výnosů z pevných linek na mobilní. I přesto Dial Telecom vykázal větší než průměrný nárůst trhu, který je z různých zdrojů odhadován asi na 5 %. DATOVÉ SLUŽBY A INTERNET Situace na datovém trhu byla pro Dial Telecom v roce 2007 velice příznivá. Díky velkým investicím do přenosových technologií jak na metropolitní síti v Praze, tak na národní síti v ČR byl Dial Telecom schopen realizovat zakázky na optické síti v nových lokalitách (především optická síť v Praze) a dále na národní síti v ČR. Ke konci roku 2007 bylo také zahájeno budování DWDM sítě do Frankfurtu a Bratislavy, čímž společnost vytvořila dokonalé spojení nejfrekventovanějších telekomunikačních tras prostřednictvím vlastní infrastruktury. To umožňuje v obchodní strategii nabízet zcela nové služby a kvalitu některých stávajících služeb dostat na absolutní špičku v ČR. Například zpoždění na IP síti mezi Prahou a Frankfurtem, kde je jeden z největších telekomunikačních uzlů v Evropě, DE-CIX, dosahuje jen 10 ms, což je v ČR unikátní. Výnosy ze služeb poskytování internetu dosáhly 203,1 mil. Kč, což je zvýšení o 577,2 % vůči roku Výnosy z datových služeb dosáhly celkem 112,9 mil. Kč, a jedná se tak o nárůst 141,9 %. Největší díl navýšení je samozřejmě způsoben akvizicí společnosti net4net, a.s., která se na internetové a datové služby specializovala. Rozložení výnosů v datových službách ukazuje následující graf. Zobrazuje podíl služeb na výnosech z datových služeb v prosinci Celkové rozložení výnosů do jednotlivých skupin služeb v prosinci Internet 41,3 % 2 Hlasové služby 12,8 % 3 Housing 3,4 % 4 Webmail 0,5 % 5 Ostatní 4,7 % 6 X.400 1,7 % 7 Pronájem vláken 11,5 % 8 Datové okruhy 23,1 % 9 Nezařazeno 1,1 % 11

14 Naše služby poskytované společnosti AXA Assistance pomáhají lidem při nehodách v Česku i zahraničí. Datové spojení Dial Telecom zkracuje dobu vyřízení všech požadavků klientů při řešení obtížných situací v dopravním provozu. 12

15 Přehled služeb retail Dial Telecom působí na retailovém telekomunikačním trhu od roku V současné době má přes 2000 zákazníků a patří mezi přední poskytovatele internetových a hlasových služeb. INTERNET V oblasti internetových služeb nabízí Dial Telecom řešení pro malé, střední i velké nadnárodní společnosti. Díky vlastní optické páteřní síti splňují internetové služby nejvyšší nároky na rychlost, kvalitu a dostupnost. Komplexní služba zahrnuje instalaci, přístupovou linku, koncová zařízení a přístup na internet. Různé typy služeb se liší zejména šířkou pásma, respektive kapacitou linky. Garantovanou kvalitu je možné definovat v rámci Servis Level Agreement (SLA). V poskytování internetu s kapacitou v řádech desítek megabitů je Dial Telecom renomovanými odborníky označován jako absolutní špička na trhu. HLAS V oblasti hlasových telekomunikačních služeb patří Dial Telecom mezi tradiční poskytovatele. Nabídka historicky standardních digitálních služeb na platformě euroisdn PRI je nyní rozšířena o Voice over IP služby s rozsáhlou škálou nabízených funkcionalit. VoIP virtuální pobočková ústředna Dial Telecomu patří mezi bestsellery hlasových řešení v České republice. Doplňkové hlasové služby (jako Telekonference, Carrier Preselection) či barevné linky jsou samozřejmou součástí nabídky. DATA Pronájmy datových okruhů jsou stále oblíbenější službou u zákazníků s dvěma a více pobočkami v České republice i mezinárodně. Vysoká spolehlivost a rychlost přenosu je zabezpečena díky nejmodernějším technologiím použitým v transportní síti (DWDM, SDH, GigabitEthernet). V průběhu přenosu jsou data dokonale zabezpečena i prostřednictvím zálohovacích mechanismů. Topologie sítě umožňuje poskytování služeb s ethernetovým i sériovým rozhraním. HOUSING Služba vhodná pro všechny firmy, které provozují svůj vlastní webový server, pro e-shopy i pro další formy podnikání prostřednictvím internetu. Rychlý a kvalitní přístup díky připojení přímo na páteřní síť Dial Telecomu a dokonalé zabezpečení serveru zaručují maximální kvalitu této služby. Zákazníkovým partnerům je tak zajištěna vynikající dostupnost serveru bez zatížení vlastního připojení k internetu. Služby se těší stále větší oblibě. V roce 2007 navštívilo tuto technicky ojedinělou aplikaci unikátních uživatelů! Dial Telecom poskytuje tuto službu zdarma. 13

16 Přehled služeb wholesale V oblasti wholesalových služeb poskytuje společnost Dial Telecom kompletní portfolio internetových, datových, hlasových a multimediálních služeb (IPTV) s vysokou spolehlivostí a garantovanou kvalitou (SLA). Dále nabízí pronájmy optických tras a HDPE trubek v rámci České a Slovenské republiky, ale i dalších evropských států. Tyto služby jsou určeny zejména telekomunikačním operátorům, lokálním poskytovatelům internetu, provozovatelům metropolitních optických sítí, kabelovým televizím a občanským sdružením ( freenetům ). INTERNETOVÉ SLUŽBY Internetové služby pro velkoobchodní zákazníky jsou zpravidla provozovány prostřednictvím vlastní unikátní páteřní optické sítě a metropolitní optické sítě v Praze a Bratislavě. Jednotlivé služby se liší především v poskytované šířce pásma (přenosové rychlosti v řádu megabitů do stovek megabitů), možností nastavení poměru mezi domácí a zahraničí IP konektivitou a také sjednanými garantovanými parametry služeb v závislosti na SLA dle přání zákazníka. Nejvýznamnější službou je poskytování IP konektivity tranzitních partnerů Dial Telecomu a především vlastní konektivity do největších evropských a světových peerigových uzlů ve Frankfurtu nad Mohanem (DE-CIX, KleyReX), Amsterdamu (AMSIX) a Londýně (LINX). Poskytování IP konektivity je primárně určeno zákazníkům ze segmentu ISP a housingovým centrům, jež jsou členy českého peeringového uzlu (NIX) a hledají finančně a zejména kvalitativně optimální řešení přístupu k zahraniční IP konektivitě. DATA Jedná se o pronájem digitálních telekomunikačních okruhů, které umožňují propojit dva a více bodů zákazníka/partnera datovými toky o požadované přenosové rychlosti. Služba je poskytována jak na protokolech Ethernet, tak SDH, a to o rychlostech od 64 kbps do 10 Gbps. Samostatnou kapitolou datových služeb je vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím DWDM technologie. Tato technologická platforma umožňující datové přenosy až do výše 10 Gbps je svým rozsahem v ČR naprosto unikátní a je zárukou nejvyšší spolehlivosti a kvality. V oblasti pronájmů vlnových délek (lambd) se Dial Telecom řadí k absolutní špičce mezi telekomunikačními operátory na českém i středoevropském trhu, jelikož kromě pokrytí českých měst se Dial Telecom specializuje na zahraniční destinace, a to především na Frankfurt, Bratislavu, Varšavu a Vídeň. 14

17 PRONÁJEM OPTICKÝCH VLÁKEN A CHRÁNIČEK Dial Telecom je největším poskytovatelem páteřních optických vláken ve střední Evropě. Tato služba nabízí zákazníkům/partnerům možnost pronájmu nenasvícených optických vláken páteřních a metropolitních sítí Dial Telecomu v Praze a Bratislavě, případně i pronájem HDPE trubek. HLASOVÉ SLUŽBY Dial Telecom provozuje hlasové služby na dvou technologických platformách, které se v zásadě liší podle typu zákazníka, resp. partnera. První varianta hlasových služeb je založena na mezioperátorských dohodách o propojení telekomunikačních sítí a přístupu do veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím propojovacích svazků o kapacitách n x E1. Druhá varianta hlasových služeb je založena na přenosu hlasových volání prostřednictvím SIP protokolu (Voice Over IP) a je primárně určena pro lokální poskytovatele telekomunikačních a internetových služeb, kteří chtějí nabídnout hlasové služby svým zákazníkům a nemají odpovídající technologii či prostředky (časové a finanční) implementovat tyto služby na vlastní technologické infrastruktuře. Hlasové služby jsou provozovány na SIP serverech společnosti Dial Telecom. Služba umožňuje partnerovi především samostatnou a nezávislou administraci hlasových služeb pro jeho zákazníky a zpracování billingových informací prostřednictvím www rozhraní. Samozřejmou součástí této služby jsou funkcionality virtuální pobočkové ústředny, jako např. přepojování hovorů, telekonference apod. IPTV Komplexní řešení IPTV a Video on Demand služeb je zaměřené zejména na jednoduchost nasazení a integraci multimediálních služeb pro koncové zákazníky. Služba je určena lokálním operátorům a ISP pro distribuci televize šířené po IP protokolu koncovým uživatelům prostřednictvím vlastní lokální infrastruktury. 15

18 Prvoligový fotbalový tým Sparty umožňuje svým fanouškům prostřednictvím www stránek společnosti Dial Telecom nákup vstupenek na utkání. Ve spolupráci se Spartou společnost uvažuje o přímém vysílání fotbalových utkání prostřednictvím její sítě. 16

19 Technický rozvoj společnosti Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou kvalitou prostřednictvím vlastní optické sítě v rámci celé České republiky. Spojením dvou optických sítí v roce 2007 (Dial Telecom a net4net) došlo k dalšímu zkvalitnění služeb a rozšíření dostupnosti optické sítě. TRANSPORTNÍ SÍŤ Optická síť, která je v současnosti asi 4500 km dlouhá, zahrnuje i metropolitní síť v Praze. Metropolitní síť v Praze je přibližně 350 km dlouhá a asi 200 km sítě je na vlastních optických trasách s přibližně km optických vláken. V průběhu roku došlo k dalšímu rozšíření optických sítí o desítky km. Pražská optická síť propojuje v současné době většinu významných technologických lokalit v Praze včetně lokalit, v nichž jsou umístěny všechny čtyři uzly NIX CZ. Optické sítě společnosti Dial Telecom jsou stále rozšiřovány na základě požadavků zákazníků a postupně vybavovány technologiemi DWDM a CWDM. V průběhu roku 2007 byla hlavní trasa DWDM hranice s Polskem Horní Žukov Praha dále rozšířena z Prahy přes Plzeň do Frankfurtu nad Mohanem. Kromě vybudování DWDM z Prahy do Frankfurtu nad Mohanem byla v roce 2007 osazena trasa z Ostravy do Hradce Králové. Růst DWDM sítě se nezpomalí ani v roce 2008, kdy dojde k osazení druhé významné trasy z Prahy přes Ústí nad Labem, Liberec a Hradec Králové do Ostravy. I další části tras jsou postupně vybavovány technologií DWDM nebo CWDM. Technologie DWDM a CWDM jsou využívány nejen pro vlastní páteř, ale i pro realizaci zákaznických služeb, které vyžadují vlastní lambdu (např. i kapacity 10 Gbps). NÁRODNÍ SÍŤ Národní síť Dial Telecom je vytvořena jako maximálně redundantní síť, odolná proti výpadkům i na několika páteřních trasách současně. Národní síť je vybudována tak, aby změna trasy nebyla koncovými uživateli zaznamenána a nedocházelo k jakémukoli omezení poskytovaných služeb. Tato minimalizace dopadů případných změn tras v síti je možná díky rychlosti přesměrování toku v národní síti. Spoje mezi aktivními prvky jsou postaveny na kvalitních optických spojích. Jako prostředek ke zvýšení kapacity optického kabelu je využívána technologie CWDM a DWDM. Kapacity jednotlivých spojů jsou v rozmezí 1 10 Gbps a jsou průběžně navyšovány podle zvyšujících se nároků na přenosovou kapacitu. Národní síť je nejčastěji využívána jako prostředek distribuce internetové konektivity koncovým i velkoobchodním zákazníkům společnosti, umožňuje však též poskytování služeb vyhrazených okruhů (Leased-line) a virtuálních privátních sítí (VPN). Národní síť je pro poskytované služby plně transparentní, není použita žádná agregace, tzn., že klientovi je plně garantována požadovaná kapacita přenosu. 17

20 METROPOLITNÍ SÍTĚ Na národní síť, postavenou na platformě DWDM a CWDM spojů, navazuje pražská páteřní metropolitní L2/L3 IP/MPLS síť s kapacitou jednotlivých spojů 10 Gbps, s možností upgradu na násobky této kapacity. Hlavními požadavky kladenými na páteřní síť jsou odolnost proti výpadkům jednotlivých tras nebo uzlů, verzatilita a univerzálnost poskytovaných služeb. Tato technologie poskytuje zákazníkům zejména vyšší dostupnou kapacitu IP konektivity a digitálních okruhů pro služby LAN-LAN. Páteřní síť Dial Telecom plně podporuje moderní síťové trendy, jako je nová verze IP protokolu, známá pod označením IPv6, multicasting, QoS či technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching) jako transportní vrstva pro přenos virtuálních privátních sítí na 2. i 3. vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Hlavní výhodou sítě je, že při případném výpadku některé z tras dokáže samočinně tento výpadek zjistit a nefunkční trasu nahradit jiným směrem během krátké doby v řádu sekund. Postupně jsou na tuto páteřní síť napojeny uzly přístupové sítě nové generace, také s podporou IP/MPLS, které nové možnosti sítě dále přibližují koncovým i velkoobchodním zákazníkům společnosti. Na rozsáhlou optickou síť navazují kvalitní přístupové sítě v jednotlivých městech, které jsou budované na rádiových nebo optických spojích. Tyto spoje jsou budovány v licenčním i volném pásmu. V licenčním pásmu Dial Telecom dlouhodobě využívá výhod i rádiových spojů v pásmu 3,5 GHz. ZAJIŠTĚNÍ PLNÉ REDUNDANCE ZDROJŮ Plná redundantnost všech zdrojů je zajištěna pro všechny významné služby. Síť Dial Telecomu je připojena do nixu ve dvou lokalitách dvěma nezávislými linkami o kapacitě 10 Gbps. Zahraniční konektivita je zajišťována dvěma nezávislými poskytovateli tranzitní IP konektivity o souhrnné kapacitě 4 Gbps. Nárůst zahraniční kapacity v průběhu roku 2007 se více než zdvojnásobil. Síť Dial Telecom dlouhodobě využívá výhod přímého propojení do slovenského peeringového centra SIX SK v Bratislavě. V roce 2007 se Dial Telecom stal členem peeringového uzlu DE-CIX a na podzim 2007 bylo zřízeno i přímé propojení do peeringového uzlu DE-CIX ve Frankfurtu nad Mohanem. Kapacita tohoto propojení je 2 Gbps s možností operativního navýšení dle potřeby. Přímé připojení v DE-CIX a SIX SK výrazně zefektivňuje přístup do sítí dalších operátorů a zrychluje přístup zákazníků Dial Telecomu k informacím. Společnost Dial Telecom, a.s., připojila od poloviny července 2008 svoji síť již do tří největších světových peeringových uzlů AMS-IX v Amsterdamu, LINX v Londýně a DE-CIX ve Frankfurtu nad Mohanem. AMS-IX a LINX jsou považovány za největší uzly na světě jak z hlediska objemu provozu, tak také z hlediska počtu připojených sítí. Kromě výše zmíněných uzlů má Dial Telecom, a.s., také propojení na další významné uzly, a to slovenský SIX a další německý uzel KleyReX. 18

21 Dial Telecom, a.s., Slovensko Dial Telecom, a.s., působí od roku 2000 také na slovenském telekomunikačním trhu. V současnosti se řadí mezi největší alternativní operátory na Slovensku, poskytuje komplexní telekomunikační služby více než 4000 firemních zákazníků. Dial Telecom systematicky buduje vlastní metropolitní optickou síť v Bratislavě o celkové délce 150 km, pokrývající všechny významné body, jako jsou business centra, telehousy, peeringová centra apod. Mimo optické sítě buduje také rádiovou síť na bázi profesionálních licencovaných spojů pro zabezpečení poskytování služeb v oblasti mimo dosah optické sítě. Dial Telecom je významným partnerem globálních operátorů v oblasti wholesalu a patří mezi největšího poskytovatele housingových služeb ve Slovenské republice. V současné době buduje třetí servehousingové centrum, které je svým rozsahem a kvalitou na území Slovenské republiky naprosto bezkonkurenční. Mapa metropolitní optické sítě Bratislava 19

22 Díky datovým technologiím společnosti Dial Telecom přenáší divadlo Archa tiskové konference k významným událostem a premiérám. 20

23 Finanční hospodaření Z finančního hlediska byl rok 2007 významný zejména s ohledem na sloučení se společností net4net, a.s., a získání zdrojů pro zajištění dalšího dlouhodobého růstu společnosti. Fúze obou subjektů přinesla kromě dopadů technického charakteru především navýšení obratu (následující tabulka). Struktura výnosů ze služeb a prodeje zboží tis. Kč % tis. Kč % Hlasové služby Datové služby Internet Ostatní Celkem tržby ze služeb a prodeje zboží Významně byly posíleny datové služby plynoucí ze služeb poskytovaných na původní dálkové infrastruktuře společnosti net4net, a.s., téměř šestinásobně, internetové služby vzrostly o 41 %. Se sloučením společností souvisel i odprodej nepotřebné kancelářské budovy s pozemkem společnosti net4net, a.s., v centru Prahy ve výši 80 mil. Kč při zůstatkové hodnotě 61,8 mil. Kč. Nárůst obratu spojený se sloučením společností Dial Telecom, a.s., a net4net, a.s., provázel i nárůst nákladů, nutno však podotknout, že nově vzniklá společnost realizovala řadu synergií a úspor. Tyto synergické efekty v oblasti nákladů na provoz infrastruktury a v provozních nákladech se částečně projevily již v roce 2007, plný efekt je očekáván až v letech následujících. Některé nákladové položky zaznamenaly v roce 2007 dočasný nárůst z důvodu jednorázových výdajů spojených s restrukturalizací společnosti, například v osobních nákladech. Nárůst zaznamenaly také úroky z přijatých úvěrů financujících tento rozvoj. Každý telekomunikační operátor musí řešit i dlouhodobý rozvoj a pravidelně obnovovat základní páteřní infrastrukturu. Nejinak tomu bylo i v roce Dial Telecom, a.s., přímo investoval do výstavby sítí 23,3 mil. Kč, z toho větší polovinu do rozšiřování optické infrastruktury, menší do rozvoje bezdrátových sítí. Další významnou část obdobné velikosti činí páteřní zařízení a technologie zákaznických přípojek pořízené formou finančního nebo operativního leasingu. V hodnotě krátkodobých závazků k je zahrnut i závazek za společností MAX Telecom ve výši Kč 36 mil. Kč, který byl v následujícím roce na základě rozhodnutí rozhodčího soudu přeúčtován do mimořádných výnosů. 21

24 Rozvaha (v tis. Kč) Netto Netto AKTIVA CELKEM B Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení Netto Netto PASIVA CELKEM A Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení

25 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) I. Tržby za prodej zboží A Náklady na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady D Daně a poplatky E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex. nákladů PO IV. Ostatní provozní výnosy H Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

26 Kontakty CENTRÁLA PRAHA Dial Telecom, a.s. Corso Karlín Křižíkova 36a Praha 8 IČO: DIČ: CZ tel.: fax: PŘÍMÉ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ MORAVA Dial Telecom, a.s. Cejl Brno tel.: fax: PŘÍMÉ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLOVENSKO Dial Telecom, a.s. Plynárenská 7/B Bratislava tel: fax: Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: B.I.G. Prague,

ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost

ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost rychlost světla 1 079 252 848,8 km/h vlnová délka viditelného světla 400 800 nm Praha Frankfurt na naší síti: 5 ms Zpráva o hospodaření za rok 2009 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Zpráva o hospodaření za rok 2011 MEZINÁRODNÍ PÁTEŘNÍ SÍŤ Warszava Dresden POLSKO LONDON LINX AMSTERDAM AMS-IX Frankfurt am Main Stuttgart Nürnberg Hora Svaté Kateøiny Rozvadov Waidhaus Karlovy Vary Plzeň Ústí nad Labem Praha Hradec Králové

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Návrh internetových služeb

Návrh internetových služeb Návrh internetových služeb Str. 1 Přehled služeb UPC Business UPC Business Internet je profesionální řešení pro firemní zákazníky, které vám zajišťuje přístup k internetu. Připojení vám poskytneme s přenosovou

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 24. července 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Páteřní optická síť kraje Vysočina

Páteřní optická síť kraje Vysočina Páteřní optická síť kraje Vysočina Duben 2007 Petr Pavlinec Basic information on ROWANet Hlavní cíle projektu Výstavba páteřní optické sítě vlastněné a provozované samosprávou Privátní vysokorychlostní

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 4 S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E Jiří Mráz generální ředitel 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Vážení akcionáři, předkládáme Vám

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Budování sdílených sítí Obsah Důvody pro budování sdílených sítí Exkluzivní vs sdílené sítě Velkoprodej, bitstream nebo pronájem

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Ostatní informace pro akcionáře a investory

Ostatní informace pro akcionáře a investory 07 Ostatní informace 07 Ostatní informace Základní informace o společnosti Obchodní firma: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (Telefónica O2, společnost) Sídlo: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s.

výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s. výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s. 1 2 Obsah 03 Profil společnosti 05 Zpráva o podnikatelské činnosti 07 Další rozvoj společnosti 08 Finanční část 15 Zpráva dozorčí rady 16 Charitativní činnost 16

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Ostatní informace pro akcionáře a investory

Ostatní informace pro akcionáře a investory Ostatní informace pro akcionáře a investory 07 Myslíme na budoucnost! Ostatní informace 07 pro akcionáře a investory Základní informace o společnosti Obchodní firma: (Telefónica CR, společnost) Sídlo:

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více