Novinky v IS Cygnus. Verze 5.08 (datum vydání )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v IS Cygnus. Verze 5.08 (datum vydání 19.7.2010)"

Transkript

1 Novinky v IS Cygnus Verze 5.08 (datum vydání ) Hlavní novinky této verze Rozbor nutričních hodnot jídelních lístků (modul Stravovací část) Evidence změn zdravotní pojišťovny klienta (modul Vykazování na ZP) Automatická oprava databáze Modul Sociální část V úhradách typu Dospělí byla položka Jiný příjem přejmenována na Jiný příjem/srážka a rozšířena o možnost zadávat záporné hodnoty - srážky z důchodu, které se budou zohledňovat při stanovení minimálního zůstatku důchodu. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část Karta klienta sekce Úhrady tlačítko Opravit - položka Jiný příjem/srážka) Pro úhrady typu Dospělí se na kartě klienta zobrazují informace o celkové výši úhrady, příspěvku na péči a pravidelných fakultativních službeb. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část Karta klienta sekce Úhrady položka Celkem s PP + FS) Upraven výpočet zpětně přiznaného příspěvku na péči tak, aby se při výpočtu zohledňovala i případná změna částky pro daný stupeň příspěvku na péči. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část tlačítko Hromadné operace položka Vyúčtování položka Hromadné vyúčtování poklepání na sloupec PP tlačítko Výpočet částky zpětně přiznaného PP) Pro zpřehlednění výběru akce v tiskové sestavě Přehled akcí pro klienty byla přidána volba roku, za který se mají akce nabízet. (Kde? Tiskový manažer skupina Hodnocení a standardy sestava Přehled akcí pro klienty) Modul Dokumentace klienta Měsíční součet cen za činnosti dle plánu péče se nově zaokrouhluje na celé koruny. Zaokrouhlení se zohledňuje také v tiskových sestavách Realizace plánu péče - podrobný výpis a Realizace plánu péče - souhrn. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Plán péče podsekce Realizace záložka Souhrn rámeček Souhrnné informace) Pro lepší přehlednost byly do tiskové sestavy Realizace plánu péče - souhrn přidány oddělovací čáry mezi položkami. (Kde? Tiskový manažer skupina Plán péče podskupin Realizace sestava Realizace plánu péče - souhrn) V realizaci plánu péče byla položka Počet rozšířena na 3 cifry. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Plán péče podsekce - Realizace záložka Přehled činností tlačítko Opravit) V okně Měsíční přehled realizace plánu péče byla přidána možnost upravovat činnosti za den. Dále byly přidány součty po jednotlivých činnostech a dnech. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Plán péče podsekce Realizace záložka Souhrn tlačítko Zobrazit měsíční přehled realizace plánu péče) V tiskové sestavě Klienti klíčových pracovníků byla přidána volba, zda tisknout každého pracovníka na samostatnou stránku. (Kde? Tiskový manažer skupina Osobní údaje sestava Klienti klíčových pracovníků) Přidána zkratka %KLICPRAC pro export klíčového pracovníka do Wordu. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta tlačítko Nastavení položka Šablony pro export do Wordu) Nově je uchovávána historie změn zdravotní pojišťovny klienta tím, že do žádanky byla přidána aktuální pojišťovna klienta pro období platnosti žádanky. Výkony pořízené na tuto žádanku se vykážou na pojišťovnu podle žádanky. Dále tiskové sestavy zobrazují pojišťovnu platnou pro dané období. Při změně pojišťovny lze zvolit datum, od kdy klient má novou pojišťovnu. (Kde? Vykazování na ZP tlačítko Pořizování výkonů tlačítko Opravit informace o klientovi položka Aktuální pojišťovna) Modul Stravovací část Pro usnadnění sledování nutričních hodnot v modulu Stravovací část byly přepracovány a vylepšeny nástroje související s nutričními hodnotami. Lze zvolit, které nutriční hodnoty

2 sledovat; byl přidán rozbor jídelního lístku dle nutričních hodnot, takže je možné sledovat nutriční hodnoty jídel ihned během sestavování jídelního lístku. Dále bylo přidáno několik tiskových sestav zobrazující nutriční hodnoty jídelních lístků a výdejek. Více informací o těchto nástrojích a tiskových sestavách najdete v příručce k modulu Stravovací část. (Kde? Hlavní rozcestník IS Cygnus tlačítko Nápověda položka Tematická příručka Stravovací část) Výběr variant v okně Objednávky stravy lze prohlížet, i pokud je daný den již uzamčen. Dále byla do detailních informací o objednaném jídle přidána informace o vybrané variantě. (Kde? Hlavní okno modulu Strava tlačítko Operace položka Objednávka stravy - tlačítko Výběr variant) Modul Sklady Nová tisková sestava Výkaz skladu dle DPH, která zobrazuje souhrnná uzávěrková čísla za vybrané období dle DPH. Součty za příjmy a výdeje lze případně pro kontrolu rozepsat. (Kde? Tiskový manažer skupina Pohyby sestava Výkaz skladu dle DPH) Vzhledem k požadavku vykázání statistických dat na MPSV byly na kartu zaměstnance přidány nové položky Pohlaví, Počet let praxe a do úvazku zaměstnance Typ pracovního poměru. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci Karta zaměstnance sekce Osobní údaje záložka Základní informace) Do výběru stupně vzdělání zaměstnanců byly přidány položky Vyšší odborné a Vysokoškolské bakalářské. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci Karta zaměstnance sekce Osobní údaje záložka Ostatní údaje tlačítko Opravit položka Vzdělání) Přidána statistika docházkových výkazů zaměstnance za rok. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Docházka položka Zpracování výkazů kontextová nabídka na jménu zaměstnance položka Statistika zaměstnance) Přidána souhrnná statistika docházkových výkazů zaměstnanců za rok. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Docházka položka Zpracování výkazů tlačítko Operace položka Statistika výkazů) Přidáno právo Zpracování vlastních výkazů, které umožňuje pracovat se svými agendami v oknech Zpracování výkazů a Záznamy ze čteček i přesto, že uživatel nemá právo na provoz, do nějž je zařazen. (Kde? Hlavní okno IS Cygnus ikona Nastavení IS sekce Uživatelé a přístupová práva záložka Šablony práv tlačítko Opravit sekce Zaměstnanci tlačítko Detailní nastavení sekce Rozpis služeb a výkazy - volba Zpracování vlastních výkazů) V číselníku pracovních skupin byla u položky Je-li svátek a zaměstnanec pracuje přejmenována volba Vypsat příplatek za svátek na Převést příplatek za svátek do odpracované doby. Dále byla tato volba rozšířena o možnost nastavení, zda svátek při noční směně započítávat dle dne příchodu, odchodu nebo dělit půlnocí. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Číselníky položka Pracovní skupiny tlačítko Přidat/Kopie/Opravit sekce Příplatky položka Je-li svátek a zaměstnanec pracuje) Povoleno přeřazení zaměstnance z pracovního zařazení s registrační povinností na pracovní zařazení bez registrační povinnosti (např. ze zařazení Všeobecná sestra na Pracovník v sociálních službách) i v případě, že pracovník již provedl záznamy v realizacích ošetřovatelské dokumentaci. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci Karta zaměstnance sekce Osobní údaje záložka Základní informace tlačítko Opravit položka Pracovní zařazení) Modul Můj Cygnus Přidána možnost prohlížet si své vzdělávací aktivity a plnění požadavků na vzdělávání. (Kde? Hlavní okno modulu Můj Cygnus tlačítko Vzdělávací aktivity) Modul Manažerská část Sekce Sociální část byla rozšířena o údaje z úhrad pro Děti do 18 let a týdenních a denních pobytů. (Kde? Hlavní okno modulu Manažerská část sekce Sociální část) Ostatní V případě poškození databáze, např. výpadkem připojení k síti, se program pokusí databázi opravit automaticky při spuštění příslušného modulu.

3 Verze 5.07 (datum vydání ) Hlavní novinky této verze Podklad pro statistické vykazování dat (modul Manažerská část) Modul Dokumentace klienta Přidána možnost změny pořadí přání a potřeb na kartě klienta. Lze tak volitelně seřadit přání např. dle důležitosti nebo chronologicky dle data vzniku. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Individuální plán tlačítko Přesunout nahoru/dolů) V tiskových sestavách Individuální plán a Průběh plnění osobního cíle byla přidána volba řazení záznamů o realizaci dle data. (Kde? Tiskový manažer skupina Individuální plán sestava Individuální plán volba Seřadit dle data) V tiskových sestavách Realizace ošetřovatelského plánu, Záznam realizace ošetřovatelského plánu a Záznam realizace ošetřovatelského plánu za období se do hlavičky sestavy načítají údaje ze sekce Údaje o zařízení v Nastavení IS. Kromě názvu a adresy zařízení se tiskne i IČ a telefon. Dále byla změněna hlavička klienta, kde se tiskne i číslo pojišťovny a adresa trvalého bydliště. Vzhledem k těmto změnám neodpovídají v sestavách čísla řádků s předchozí verzí. Proto nedoporučujeme dotisk na dříve vytištěné formuláře, ale vytisknout záznamy na nový list. (Kde? Tiskový manažer skupina Ošetřovatelský plán podskupina Realizace) Opravena chyba v tiskové sestavě Formulář pro zaznamenání osobních cílů klienta, kde se chybně tisklo jméno vybraného klienta. (Kde? Tiskový manažer skupina Individuální plán) V okně Přehled výkonů bylo do výběru žádanek navíc přidáno Pořadové číslo. Lze tak rozlišit žádanky jednoho lékaře na stejné období. Pořadové číslo se nově zobrazuje také v přehledu žádanek klienta a hromadném přehledu žádanek. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Pořizování výkonů tlačítko Přehled výkonů položka Žádanka) Modul Sklady V okně Přidání/oprava položky příjemky byla přidána možnost vyhledávat skladovou položku podle Čísla karty. Stejná volba byla přidána i pro výdejky. (Kde? Hlavní okno modulu Sklady tlačítko Obsah skladu tlačítko Operace položka Hromadný doklad tlačítko Přidat/Opravit tlačítko Přidat volba Vyhledat dle) V okně Měsíční výkaz jsou hvězdičkou ve sloupci Celkem zvýrazňovány dny, kdy byla provedena ruční editace celkového počtu hodin a příplatků. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Docházka položka Zpracování výkazů tlačítko Měsíční výkaz zaměstnance) V exportu do mzdového programu Vema byla pro volitelné položky přidána volba pro rozlišení typu položky na Odměny a Srážky. Pro správný export stravného je nutné nově nastavit formát na Srážky. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Nastavení modulu Zaměstnanci sekce Export tlačítko Detailní nastavení sloupec Formát) V exportu do mzdového programu Gordic byla pro volitelné položky přidána volba pro rozlišení typu položky. Pro správný export stravného je nutné nově nastavit formát na hodnotu 88 Stravné. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Nastavení modulu Zaměstnanci sekce Export tlačítko Detailní nastavení sloupec Formát) Modul Manažerská část Přidána nová sekce Statistiky, kde lze vytisknout podklady pro statistické vykazování dat o klientech a zaměstnancích. Tyto sestavy nabízí v přehledné formě informace sledované v IS Cygnus pro vykázání statistických dat na MPSV za rok (Kde? Hlavní okno modulu Manažerská část Základní informace sekce Statistiky) Verze 5.06 (datum vydání )

4 Hlavní novinky této verze Vyúčtování stravného pro zaměstnance a cizí strávníky (modul Stravovací část) Úprava individuálních plánů dle závěrů z inspekcí (modul Dokumentace klienta) Plán rizik pro PSS v rámci Plánů péče (modul Dokumentace klienta) Modul Sociální část Přidán nástroj pro export a import žadatelů. Pokud jsou žadatelé evidováni v samostatném programu (např. na ředitelství), lze je přenášet pomocí souboru do jiného programu a naimportovat jako aktuálního klienta (např. na pobočce). (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část tlačítko Hromadné operace položka Ostatní položka Žadatelé položka Export/Import žadatelů) V tiskových sestavách Výplatnice vlastní nastavení a Ústřižky vlastní nastavení byla zohledněna ve sloupcích Příjmy a Úhrada z příjmů úprava v případě exekuce klienta. Podrobnosti k této úpravě naleznete v příručce modulu Sociální část. (Kde? Tiskový manažer skupina Výplatnice) Při hromadném zadání plateb do vyúčtování se nyní v položce Způsob platby nabízí i možnost Převodem ČSSZ. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část tlačítko Hromadné operace položka Vyúčtování položka Hromadné vyúčtování tlačítko Operace - položka Hromadně zadat platby) Do sestavy Obložnost lůžek přidány řádky se skutečným a plánovaným počtem lůžkodnů. (Kde? Tiskový manažer skupina Statistiky sestava Obložnost lůžek) Modul Dokumentace klienta Tvorba individuálních plánů byla upravena na základě závěrů z inspekcí a nejčastějších požadavků inspektorů. Sekce Osobní cíle byla přejmenována na Individuální plán a vyčleněna z Plánu péče. Individuální plán je nově strukturován tak, že ke každému přání klienta lze sledovat chronologický vývoj společných cílů vedoucích ke splnění tohoto přání. Přidávání nového osobního cíle je navíc zjednodušeno pomocí průvodce. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Individuální plán) Byla přidána položka Zdroje a metody zjištění, aby bylo zřejmé, jak bylo přání u klienta zjištěno. Položka Kroky k naplnění cíle byla převedena na tabulku, díky čemuž lze kroky lépe a strukturovaně plánovat. Rovněž je vyžadováno zadání termínu a osob, které se budou podílet na jednotlivých krocích. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Individuální plán) Vybraný osobní cíl lze nově tisknout přímo z karty klienta včetně jeho chronologického vývoje. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Individuální plán) Přidána nová tisková sestava Formulář pro zaznamenání osobních cílů klienta. Tento formulář slouží pro poznámky klíčového pracovníka, když s klientem na pokoji vytváří jeho individuální plán. Poznámky z tohoto formuláře následně přepíše do počítače. Lze tak prokázat, že se individuální plán nesestavoval pouze v počítači, ale že pracovník opravdu pracoval s klientem. (Kde? Tiskový manažer skupina Individuální plán) Do Plánu péče byla přidána sekce Plán rizik, kde lze z pohledu pracovníka v sociálních službách evidovat případná rizika klienta a plánovat činnosti vedoucí k jejich předejití. Program obsahuje celkem 14 rizikových situací, které jsou zpracovány formou průvodce. V rámci průvodce pak vybíráte Rizikové faktory, Cíle a Činnosti, z nichž u některých můžete sledovat jejich realizaci (označeny žlutou ikonou jako Dokumentovatelné). Číselníky si můžete samozřejmě libovolně upravit. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Sestavení plánu tlačítko Přidat / Opravit tlačítko Přidat položka Plán rizik) Formuláře Anamnéza a Ošetřovatelská anamnéza byly doplněny o některé položky (Pohyb mimo areál zařízení, Manipulace s léky, Umí hospodařit s určitou částkou, Cestování dopravními prostředky). V případě zvolení položek označených zkratkou rizika se generují rizikové situace do plánu rizik. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Formuláře dokumentace) Přidány nové tiskové sestavy Užití postranic v lůžku klienta a Použití fixace v invalidním vozíku, které souvisí s některými činnostmi v plánu rizik. (Kde? Tiskový manažer skupina Plán péče podskupina Plán) Přidány 4 nové ošetřovatelské diagnózy Hypertemie, Nedodržení užití léků, Nauzea a Narušené chování dítěte. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Ošetřovatelský plán podsekce Sestavení plánu tlačítko Přidat) Do plánu péče a ošetřovatelského plánu přidán k plánovaným činnostem/intervencím sloupec Poznámka, kde lze blíže specifikovat činnost u daného klienta, a položka Jiné pro jakékoliv další záznamy k plánu. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Plán péče / Ošetřovatelský plán - sekce Sestavení plánu)

5 V přehledu záznamů a hodnocení péče bylo rodné číslo nahrazeno datem narození. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta tlačítko Hromadné operace položka Přehled záznamů a hodnocení péče) Do číselníku pracovišť přidána možnost označit vybrané pracoviště jako Neaktivní. Takto označená pracoviště se již nebudou nabízet v nástrojích pro pořizování výkonů. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Nastavení sekce Číselník pracovišť tlačítko Přidat/Opravit - volba Neaktivní) Do okna Vyúčtování cest přidána možnost načtení aktuálních adres klientů z modulu Sociální část u všech cest za vybraný měsíc. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Pořizování výkonů tlačítko Operace položka Vyúčtování cest tlačítko Operace položka Načíst aktuální adresy klientům) Při vytváření opravné dávky lze změnit i IČZ. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Přehled dávek tlačítko Operace položka Vytvořit opravnou dávku) V tiskové sestavě Souhrn dle pojišťoven se pro pracoviště s vyúčtováním cest zobrazí sloupec s počtem najetých kilometrů. (Kde? Tiskový manažer skupina Pořízené výkony) Do tiskové sestavy Přehled výkonů v tabulce přidána možnost výběru pojišťovny umožňující zobrazení výkonů pouze těch klientů, kteří mají zvolenou pojišťovnu. (Kde? Tiskový manažer skupina Pořízené výkony) V tiskové sestavě Přehled výkonů v tabulce přidána možnost tisku souhrnu výkonů všech pracovišť, resp. pracovníků. (Kde? Tiskový manažer skupina Pořízené výkony) Do tiskové sestavy Přehled cest ke klientovi přidána volba, zda se má tisknout i adresa klienta. Dále se v této sestavě tisknou kromě časových výkonů nově i výkony materiálové. (Kde? Tiskový manažer skupina Vyúčtování cest) Modul Stravovací část Přidán nový nástroj Vyúčtování stravného pro sledování plateb za stravu u zaměstnanců a cizích strávníků. Tento nástroj funkčně nahrazuje a rozšiřuje původní nástroj Platby za stavu. U každého strávníka se sleduje předpis za měsíc, jeho platby a +/-, které se převádí mezi měsíci. K tomuto nástroji je vytvořena celá řada tiskových sestav s možností tisknout pokladní doklady, vyúčtování pro strávníky, přehledy aj. Platby lze jednoduše generovat i z nástroje Objednávky stravy. Více informací o tomto nástroji najdete v příručce k modulu Stravovací část. (Kde? Hlavní rozcestník IS Cygnus tlačítko Nápověda položka Tematická příručka Stravovací část) Uživatelské právo pro nástroj Objednávky stravy rozšířeno o volbu Pouze moje provozy. Lze tak uživateli umožnit pracovat pouze se zaměstnanci zařazenými do provozů, na něž má právo. (Kde? Hlavní okno IS Cygnus ikona Nastavení IS sekce Uživatelé a přístupová práva záložka Šablony práv tlačítko Opravit sekce Stravovací část tlačítko Detailní nastavení volba Objednávka stavy) V jídelních lístcích, pro něž byla již odepsána výdejka ze skladu, byl přidán rychlý tisk výdejky ze skladu. (Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část tlačítko Otevřít jídelní lístek záložka Výdejka - tlačítko Tisk výdejky) Opravena chyba při načítání počtu porcí z Přehledu přítomnosti, kdy se nezohledňovalo ukončení pobytu klienta v případě, že měl již vybranou variantu jídla. (Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část tlačítko Otevřít jídelní lístek tlačítko Operace položka Hromadně zadat porce položka Z přehledu přítomnosti) U vzdělávací aktivity typu Účast na konferenci/kongresu lze nyní sledovat cenu za akci / účastníka a počet vyučovacích hodin, který lze započítat do vzdělávání pracovníků v sociálních službách. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci Karta zaměstnance sekce Vzdělávací aktivity záložka Přehled tlačítko Přidat/Opravit položka Účast na konferenci/kongresu) Při přechodu z měsíčního výkazu zaměstnance do okna Záznamy ze čtečky se pro rychlejší orientaci označí stejný den, který byl označen v okně Měsíční výkaz. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Docházka položka Zpracování výkazů tlačítko Měsíční výkaz zaměstnance tlačítko Zobrazit záznamy) Přidána volba, zda srážky za stravné v měsíčním výkazu načítat z Plateb za stravu nebo Vyúčtování stravného. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Nastavení modulu Zaměstnanci sekce Zpracování výkazů - volba Načtení plateb za stravu) Přidán export měsíčních výkazů do mzdového programu od firmy Flux s.r.o. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Nastavení modulu Zaměstnanci sekce Export) Verze 5.05 (datum vydání )

6 Hlavní novinky této verze Tisk nových zdravotnických formulářů platných od (modul Sociální část) Zadání částečné nepřítomnosti na více dní po sobě (modul Sociální část) Možnost vykazovat výkony odbornosti 004 (modul Vykazování na ZP) Automatické odečítání přestávek v době přerušení (modul Zaměstnanci) Modul Sociální část Osobní údaje Přidán nový stupeň mimořádných výhod TP. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část Karta klienta sekce Osobní údaje záložka Základní informace položka Stupeň mimořádných výhod) U žadatelů zrušena povinnost vyplnit celé rodné číslo. Povinná je pouze část před lomítkem, která souvisí s datem narození. Při změně statusu na Aktuální je však potřeba rodné číslo doplnit. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část Karta klienta sekce Osobní údaje záložka Základní informace tlačítko Opravit položka Rodné číslo) Nepřítomnost V nástroji Přehled přítomnosti přidána možnost hromadného zadání částečné nepřítomnosti klienta na více dní po sobě a to pouze pro jednoho klienta v případě, že ve zvoleném období nedochází ke změně diety. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část tlačítko Hromadné operace položka Nepřítomnost položka Přehled přítomnosti) Úhrady Upraven způsob výpočtu úhrady typu Dospělí v případě exekuce. Exekuce se již neodečítá z příjmů, ale ze zůstatku důchodu a to pouze do výše minimálního zůstatku. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část Karta klienta sekce Úhrada pobytu) Zdravotní záznamy Upraveny formuláře Příkaz ke zdravotnímu transportu, Poukazy na vyšetření K, FT, Z tak, aby odpovídaly změnám platným od (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část Karta klienta sekce Zdravotní záznamy - záložka Formuláře tlačítko Přidat volby Příkaz ke zdravotnímu transportu/poukaz na vyšetření K, FT, Z) Nový formulář pro tisk receptů Recept IX. Tento formulář se implicitně nezobrazuje mezi aktivními sestavami, chcete-li jej použít, zobrazte si jej pomocí tlačítka Nastavení... (Kde? Tiskový manažer tlačítko Nastavení Skupina Zdravotní záznamy objednávky léků) Upravena tisková sestava Dekurs za období. Záznamy zadané ve stejný den se dále řadí chronologicky dle času zápisu. (Kde? Tiskový manažer skupina Zdravotní záznamy podskupina Dekursy sestava Dekurs za období) Ostatní Aktualizována tisková sestava Podklad pro roční výkaz statistik podle formuláře Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb platného pro rok V tiskové sestavě Věková pásma a počty klientů byly pak podle tohoto formuláře upraveny intervaly věkových pásem. (Kde? Tiskový manažer sekce Statistiky sestava Podklad pro roční výkaz statistik/věková pásma a počty klientů) Modul Dokumentace klienta Přidána možnost zobrazit klienty se statusem Žadatel a Žadatel Archiv, u nichž lze zadávat veškerou agendu podobně jako u aktuálních a bývalých klientů. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta tlačítko Filtr položka Status položka Žadatel/Žadatel - Archiv) Upraveno kopírování formulářů Anamnéza/Ošetřovatelská anamnéza tak, že se položka Zdravotní stav zkopíruje z karty klienta, pokud je na kartě vyplněna. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Zdravotní stav položka Zdravotní stav tlačítko Opravit) Přidáno automatické načítání předepsaných léků z modulu Sociální část do formuláře Ošetřovatelská anamnéza. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Formuláře položka 0šetřovatelská anamnéza) Přidána možnost načíst seznam předepsaných léků klienta z modulu Sociální část do textů intervencí napojených na výkon (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Realizace tlačítko Přidat/Opravit tlačítko načíst seznam léků z modulu Sociální část)

7 Přidána nová odbornost 004 Zvláštní ambulantní péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Tato odbornost obsahuje stejné zdravotní výkony jako 913. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Nastavení sekce Číselník výkonů) Upraven formulář žádanky (Poukaz na vyšetření/ošetření ORP) tak, aby odpovídal změnám platným od (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Pořizování výkonů tlačítko Žádanky tlačítko Tisk - volba Poukaz na vyšetření ORP) V žádankách lze do textů u výkonů 06623, v sekci Požadováno a do políčka Údaje o současné medikaci načíst seznam předepsaných léků z modulu Sociální část. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Pořizování výkonů tlačítko Žádanky tlačítko Přidat/Opravit záložka Základní údaje/poukaz na vyšetření - tlačítko načíst Předepsané léky) Do tiskové sestavy Rozúčtování faktur přidána možnost seskupit dle Poskytované služby. (Kde? Tiskový manažer skupina Fakturace sestava Rozúčtování faktur) Modul Sklady V okně Obsah skladu přidán sloupec Číslo karty. (Kde? Hlavní okno modulu Sklady tlačítko Obsah skladu) Modul Stravovací část Pro lepší přehlednost byly do tiskových sestav Výdejka potravin a Výdejka dle druhů jídel přidány oddělovací čáry mezi položkami. (Kde? Tiskový manažer skupina Výdejky sestava Výdejka potravin/výdejka dle druhů jídel) Do tiskové sestavy Receptury jídel přidána možnost tisku Poznámky k jídlu. (Kde? Tiskový manažer skupina Ostatní sestava Receptury jídel volba Zobrazit poznámku) V přehledu zaměstnanců přidány volitelné sloupce Číslo karty a Číslo karty pro vedlejší úvazek (označen [V]). (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Filtr položka Výběr sloupců položka Definovat sloupce - skupina Čísla karet) Do tiskové sestavy Prezenční listina přidán sloupec Datum narození. (Kde? Tiskový manažer skupina Vzdělávací plány podskupina Vzdělávací aktivity sestava Prezenční listina) Přidána volba, zda v měsíčních výkazech odečíst přestávky, přestože byl zaměstnanec v daný čas na přerušení. Tuto volbu lze nastavit pro každé přerušení zvlášť. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Číselníky položka Přerušení tlačítko Opravit volba Zohlednit přestávky v době přerušení) Přidána možnost měsíčního zaokrouhlení fondu. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Číselníky položka Pracovní skupina tlačítko Přidat/Opravit sekce Zaokrouhlení) Přidán export do mzdových programů firem Salary, OKsystem a Stormware (program Pamica). (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Nastavení modulu zaměstnanci sekce Export) Modul Manažerská část Upraveny a doplněny intervaly věkových pásem klientů tak, aby odpovídaly formuláři Roční výkaz o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb. (Kde? Hlavní okno modulu Manažerská část Základní informace sekce Obecné záložka Věková pásma) Ostatní Přidáno uživatelské nastavení Povolit tisk a export tiskových sestav. Lze tak zamezit jakýmkoliv výstupům z IS Cygnus pro zvolené uživatele. (Kde? Hlavní rozcestník IS Cygnus tlačítko Nastavení IS sekce Uživatelé a přístupová práva vybrat uživatele tlačítko Opravit volba Povolit tisk a export tiskových sestav) Verze 5.04 (datum vydání ) Hlavní novinky této verze Více výchozích textů+individuální texty pro realizaci oš. dokumentace (modul Dokumentace klienta) Legislativní změna vyúčtování cest dle datového rozhraní VZP (modul Vykazování na ZP) Tisk stravenek (modul Stravovací část) Nastavení pro dohody o provedení práce (modul Zaměstnanci) Modul Dokumentace klienta

8 U dokumentovatelných ošetřovatelských intervencí lze do číselníku zadat více výchozích textů, které se budou používat v nástroji Realizace ošetřovatelského plánu. Při zadávání realizace intervence pak program vybere jeden z nich náhodně, případně lze ručně načíst libovolný z nich. Další možnost je označit jeden z textů příznakem Vždy použít tento text (bude v seznamu zobrazen tučně) a pak bude program předvyplňovat vždy tento text. Tato funkčnost usnadní používání přenosných terminálů na čárový kód pro realizaci intervencí. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta tlačítko Nastavení položka Číselníky položka Ošetřovatelské intervence tlačítko Opravit) U klienta lze zadat individuální texty pro dokumentovatelné ošetřovatelské intervence. Pokud má klient zadány individuální texty, pak budou nejdříve použity tyto, jinak se budou přebírat texty z číselníku. U individuálních textů platí stejné pravidlo jako u textů v číselníku intervencí tzn. pokud je některý z nich označen příznakem Vždy použít tento text, pak bude vždy použit, jinak program vybírá text náhodně. Na tuto záložku bylo přidáno nové přístupové právo. (Kde? Hlavní okno modulu Dokumentace klienta Karta klienta sekce Ošetřovatelský plán-realizace záložka Nastavení) Dle nového datové rozhraní VZP platného od došlo ke změně způsobu vyúčtování cest (dávka 36). Byla zrušena povinnost zadávat čas příjezdu a odjezdu ke klientovi, naopak se v dávce předává kompletní adresa (ulice, obec, PSČ), odkud pracovník ke klientovi přijel. Do nastavení Pracoviště byla přidána Adresa pro vyúčtování cest, případně lze zadat individuální adresu u jednotlivých Pracovníků. Externí program WKONTROL nebude pro tuto dávku fungovat, protože jej zatím pojišťovna nezaktualizovala. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Nastavení sekce Číselník pracovišť tlačítko Opravit záložka Vyúčtování cest položka Adresa pro vyúčtování cest) V odbornosti 925 (sestra domácí zdravotní péče) byl přidán nový výkon TERM (06349). Při načítání výkonů ze zdokumentovaných intervencí z modulu Dokumentace klienta lze nastavit, že výkony nepřesáhnou svoji maximální denní četnost. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Nastavení sekce Obecné) Modul Stravovací část Nová tisková sestava Stravenky, která umožňuje vytisknout stravenky dle objednané stravy v nástroji Objednávky stravy. (Kde? Tiskový manažer skupina Objednávky stravy sestava Stravenky) Při úpravách výdejky nelze odebrat položku, pokud by se tím zrušilo celé jídlo dané podkategorie (poslední položka daného jídla). (Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část Jídelní lístek záložka Výdejka tlačítko Odebrat) Modul Sklady V číselníku dodavatelů lze zadávat kontaktní údaje na dodavatele. Přehled dodavatelů lze tisknout pomocí tlačítka Tisk seznamu dodavatelů. (Kde? Hlavní okno modulu Sklady Obsah skladu tlačítko Operace položka Číselník dodavatelů) Byla uveřejněna Tématická příručka v elektronické podobě. (Kde? Hlavní okno IS Cygnus ikona Nápověda Tématická příručka Zaměstnanci) Do nastavení Pracovních skupin byla přidána možnost nevypisovat příplatky za So+Ne a svátky. Toto nastavení slouží pro dohody o provedení práce. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Číselníky položka Pracovní skupiny tlačítko Přidat/Kopie/Opravit sekce Příplatky položka Je-li So+Ne a zaměstnanec pracuje a položka Je-li svátek a zaměstnanec pracuje) Při zadávání zkrácené/prodloužené směny v plánech lze využít tlačítko Dopočítat, které samo dopočítá konec směny tak, aby byl naplánován fond přesně dle předpisu (srovnán na 0). (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Rozpisy služeb položka Dlouhodobý plán/měsíční plán poklepat na směnu tlačítko Dopočítat) Ručně upravené záznamy ze čtečky se zobrazují modře místo červeně. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Docházka položka Záznamy ze čtečky) Přidány exporty do mzdových programů firem Kvasar a Gamma soft. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Nastavení modulu Zaměstnanci sekce Export) Drobné úpravy: Při založení výkazu se již negenerují výjimky Svátek do dní, kdy zaměstnanec neměl platný úvazek. Při vložení výjimky Svátek v měsíčním plánu se nedvojnásobí počet

9 hodin. Při autorizaci zaměstnanců ve čtečkách DSi 500 se zohledňuje změna jména zaměstnance. Verze 5.03 (datum vydání ) Hlavní novinky této verze Možnost prohlížet si vlastní docházku (modul Můj Cygnus) Kopírování oblastí v modulu Zaměstnanci (modul Zaměstnanci) Možnost tisknout z modulu Manažerská část (modul Manažerská část) Modul Sociální část Přidána nová tisková sestava Měsíční přehled nepřítomných klientů, která zpracovává data z nástroje Přehled přítomnosti. (Kde? Tiskový manažer skupina Nepřítomnost podskupina Přehled přítomnosti sestava Měsíční přehled nepřítomných klientů) Možnost tisknout více plateb ve stejný den jednoho klienta na jeden pokladní doklad. Díky tomu lze tak na jeden doklad spojit např. platbu za stravu, bydlení i příspěvek na péči. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část Karta klienta sekce Vyúčtování záložka Platby tlačítko Tisk pokladního dokladu položka Tisk pokladního dokladu-souhrn) V číselníku typů bydlení a stravovacích jednotek lze k danému datu zneaktivnit již nepoužívané položky. Tyto neaktivní položky se již nebudou nabízet při zadávání nových úhrad. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část tlačítko Nastaveni položka Konstanty a číselníky pro výpočet úhrad položka Typy bydlení/stravovací jednotky tlačítko Opravit volba Zneaktivnit k datu) Modul Stravovací část Strávníci, kteří jsou propojeni se zaměstnanci, si automaticky přebírají osobní číslo zaměstnance. Toto osobní číslo je zobrazováno v číselníku v samostatném sloupci (lze tak poznat, který strávník je již propojen) a zobrazuje se ve všech příslušných tiskových sestavách. Propojení strávníků je důležité, aby v modulu Zaměstnanci fungovalo načítání stravného z nástroje Platby za stravu. (Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část tlačítko Nastavení položka Číselníky položka Strávníci tlačítko Opravit tlačítko Načíst) V dlouhodobém i měsíčním plánu lze rozkopírovat zvolenou oblast (např. 14 dní) na dané období (např. celý rok). Při této operaci jednotlivé týdny nerotují, ale kopírují se tak, jak jsou. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Rozpisy služeb položka Dlouhodobý/Měsíční plán tlačítko Operace volba Kopírovat plán) Dlouhodobý i měsíční plán lze řadit buď dle pracovních skupin a následně provozů (dosavadní chování) nebo nejdřív dle provozů a pak pracovních skupin. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Rozpisy služeb položka Dlouhodobý/Měsíční plán tlačítko Jiné volba Řazení zaměstnanců) Do šablon směn byly přidány do prvního sloupce zatržítka. Při rozkopírování šablony do plánu se používají všichni zatržení zaměstnanci a díky tomu lze použít i prázdné týdny. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Rozpisy služeb položka Dlouhodobý/Měsíční plán tlačítko Operace položka Načíst ze šablony směn) V Měsíčním plánu byla opravena chyba ve vypisování sloupce +/-. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Rozpisy služeb položka Měsíční plán) Přidána možnost tisknout statistiku dlouhodobého a měsíčního plánu. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Rozpisy služeb položka Dlouhodobý/Měsíční plán tlačítko Operace položka Statistika plánu tlačítko Tisk statistiky plánu) V tiskové sestavě Přehled přítomných zaměstnanců lze vybírat celé provozy a lze tisknout pouze přítomné nebo nepřítomné zaměstnance. (Kde? Tiskový manažer skupina Docházka podskupina Záznamy ze čtečky) Přidáno samostatné přístupové právo k nástroji Generovat záznamy. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Docházka položka Záznamy ze čtečky tlačítko Operace položka Generovat záznamy) Opraven způsob dopočítávání příchodů/odchodů v případě, že zaměstnanec se vrátil/odešel pomocí přerušení. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Docházka položka Zpracování výkazů tlačítko Operace položka Zpracovat záznamy ze čtečky) Pracovní úvazek zaměstnance lze zadávat až na 4 desetinná místa. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci Karta zaměstnance sekce Osobní údaje záložka Základní informace tabulka Přehled pracovních úvazků)

10 Přidána možnost tisknout záznamy ze sekce Ostatní dokumentace. (Kde? Tiskový manažer skupina Ostatní dokumentace sestava Ostatní záznamy) Modul Můj Cygnus Přidána možnost prohlížet si své docházkové výkazy. V aktuálním měsíci se navíc zobrazuje saldo k datu, ke kterému je výkaz uzamknutý. (Kde? Hlavní okno IS Cygnus ikona Můj Cygnus tlačítko Docházkové výkazy) Modul Manažerská část Přidána možnost tisknout výstupy z tohoto modulu. (Kde? Hlavní okno modulu Manažerská část tlačítko Tisk) Verze 5.02 (datum vydání ) Hlavní novinky této verze Nástroje na zpracování docházkových výkazů vč. komunikace se čtečkami (modul Zaměstnanci) Nové sazby DPH od (modul Sklady) Do žádanek byla přidána informace, který uživatel a kdy naposledy editoval žádanku. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Pořizování výkonů tlačítko Žádanky) Modul Sklady Přidány nové sazby DPH platné od (Kde? Hlavní okno modulu Sklady tlačítko Nastavení sekce Sazba DPH) Přidány nástroje na zpracování docházkových výkazů a záznamů ze čtečky. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Docházka) Pracovní skupiny byly rozšířeny o další nastavení potřebné ke zpracování záznamů ze čtečky a výpočet měsíčních výkazů. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Číselníky položka Pracovní skupiny) Přidána komunikace se čtečkami DSi 500, InTagral Plus a InTagral Basic. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Číselníky položka Čtečky) Přidán nový modul Cygnus Monitor, který slouží k automatickému stahování záznamů z docházkových čteček. Data lze stahovat v zadaných intervalech nebo v přesný čas. Modul rovněž umožňuje nastavovat čtečky stejně jako z modulu Zaměstnanci. (Kde? Složka IS Cygnus soubor Cygnus_Monitor.exe) Nové tiskové sestavy pro docházkové výkazy (Měsíční výkaz zaměstnance, Celková sestava, Souhrnná sestava a další) a pro záznamy ze čtečky (Přehled přítomných zaměstnanců, Přehled záznamů docházky a další). (Kde? Tiskový manažer skupina Docházka) V Dlouhodobém a Měsíčním plánu byly přidány oddělovací čáry mezi provozy, pokud byly vybráni zaměstnanci se stejnou pracovní skupinou z více provozů. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Rozpisy služeb položka Dlouhodobý/Měsíční plán) Pro usnadnění práce s více provozy v Dlouhodobém a Měsíčním plánu lze ukládat zvolené provozy pod názvem Skupina provozu. Tyto skupiny se nabízí v seznamu provozů, ale i v příslušných tiskových sestavách. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Hromadné operace položka Rozpisy služeb položka Dlouhodobý/Měsíční plán tlačítko Jiné) Přidány exporty do mzdových programů Gordic, Vema, Alfa Software, KS-program. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci tlačítko Nastavení položka Nastavení modulu Zaměstnanci sekce Export) Zaměstnanec může mít maximálně dva pracovní úvazky současně, z nichž jeden je označen jako Hlavní a druhý jako Vedlejší. Pokud má zaměstnanec dva úvazky, bude se zobrazovat v Dlouhodobém plánu, Měsíčním plánu, Zpracování výkazů i v docházkových čtečkách dvakrát a u vedlejšího úvazku bude mít za jménem značku [V]. (Kde? Hlavní okno modulu Zaměstnanci Karta zaměstnance sekce Osobní údaje záložka Základní informace sekce Přehled pracovních úvazků) Přidána tisková sestava Narozeniny v období, která v daném období zobrazí narozeniny zaměstnanců. (Kde? Tiskový manažer skupina Přehledové sestavy sestava Narozeniny v období)

11 Modul Manažerská část Přidán přehled narozenin klientů v daném měsíci. (Kde? Hlavní okno modulu Manažerská část sekce Základní informace-obecné záložka Narozeniny klientů) V sekci Sociální část byla přidána možnost zobrazit graf rozložení příspěvku na péči buď podle počtu klientů nebo podle částky. (Kde? Hlavní okno modulu Manažerská část sekce Sociální část) Pokud program v sekci Dokumentace klienta zobrazí upozornění, že není splněno kritérium SQ, lze na toto upozornění klepnout a tím se zobrazí seznam daných klientů, u kterých není toto kritérium splněno. (Kde? Hlavní okno modulu Manažerská část sekce Dokumentace klienta) Verze 5.01 (datum vydání ) Pro aktualizaci na verzi 5.01 musíte mít nainstalovanou verzi V opačném případě nejdříve zaktualizujte na verzi 4.09 a poté až na verzi Upozornění - tato aktualizace obsahuje nové komponenty, které rozšiřují funkčnost stávajících modulů. Při instalaci této aktualizace musí dojít k nahrání komponent na všechny klientské stanice, což vyžaduje administrátorský přístup k těmto počítačům. Bez instalace těchto komponent nebude fungovat Přehled přítomnosti (modul Sociální část), Jídelní lístky a Objednávky stravy (modul Stravovací část). Počítače s administrátorským přístupem si komponenty automaticky nainstalují při spuštění některého z nástrojů uvedeného výše. Pokud nemáte administrátorský přístup ke všem počítačům, kde se používá IS Cygnus, zajistěte si v den instalace této aktualizace dostupnost Vašeho správce sítě. V případě potíží se s důvěrou obraťte na naši hot-linku na tel nebo Hlavní novinky této verze Uveřejněn nový modul Zaměstnanci (modul Zaměstnanci) Úprava výpočtu úhrad pro chráněné bydlení (modul Sociální část) Byl zveřejněn nový modul s názvem Zaměstnanci. Tento modul umožňuje komplexně evidovat zaměstnance pracující v zařízení. O každém zaměstnanci lze vést detailní informace zahrnující osobní údaje, kontakty, adresy apod. Modul dále umožňuje plánovat služby v nepřetržitém nebo směnném provozu s návazností na zpracování a vyhodnocení docházky a tvorbu podkladů pro zpracování mezd. Dále program nabízí nástroje na hodnocení zaměstnanců, stanovení vzdělávacích potřeb, tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, vzdělávacího harmonogramu organizace a sledování naplnění vzdělávacích požadavků jednotlivých zaměstnanců (standard č. 10 Profesní rozvoj zaměstnanců). Součástí IS Cygnus se stává i nový modul Můj Cygnus, který umožňuje jednotlivým zaměstnancům vyplňovat formuláře hodnocení, nahlížet na svůj měsíční plán služeb a zpracované docházkové výkazy. Pro více informací nás kontaktujte na tel nebo u Modul Sociální část Úhrada Do úhrad typu Dospělí byla přidána možnost Nezohledňovat minimální zůstatek důchodu. Tato novinka reaguje na novelu 206/2009 Sb., kde se upravuje výpočet úhrad pro klienty v chráněném bydlení. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část Karta klienta sekce Úhrada pobytu tlačítko Přidat/Opravit/Kopie volba Nezohledňovat minimální zůstatek důchodu) Nepřítomnost Nástroj Přehled přítomnosti byl upraven tak, aby sloupce se jménem klienta a jeho osobními údaji zůstávaly zafixované a horizontálním posuvníkem se posouvaly pouze jednotlivé dny. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část tlačítko Hromadné operace položka Nepřítomnost položka Přehled přítomnosti)

12 Přidána nová tisková sestava Souhrn dle příspěvku na péči, která zobrazuje za dané období přehled vykázaných výkonů rozdělených dle stupňů příspěvku na péči. Tato sestava je k dispozici pouze pokud zároveň používáte modul Sociální část. (Kde? Tiskový manažer skupina Fakturace sestava Souhrn dle příspěvku na péči) Pojišťovna 205 byla přejmenovaná na Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a přebírá klienty pojišťovny 222 (Česká národní zdravotní pojišťovna) a pojišťovny 227 (Zdravotní pojišťovna AGEL). Klienty u pojišťoven 222 a 227 si přeřaďte do pojišťovny 205. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Pořizování výkonů tlačítko Opravit informace o klientovi) Do číselníku byla přidána pojišťovna 228 (Zdravotní pojišťovna Média). (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Nastavení sekce Číselník pojišťoven) Změna formátu vyúčtování cest, nově se v dávce č. 36 objevuje i ulice a PSČ klienta. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP tlačítko Pořizování výkonů tlačítko Operace položka Vyúčtování cest) Modul Stravovací část Nástroj Jídelní lístek byl upraven tak, aby sloupec s názvem jídla zůstával zafixovaný a horizontálním posuvníkem se posouvaly pouze jednotlivé podkategorie. (Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část Jídelní lístek) Nástroj Objednávka stravy byl upraven tak, aby sloupec se jménem strávníka zůstával zafixovaný a horizontálním posuvníkem se posouvaly pouze jednotlivé dny. (Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část tlačítko Operace položka Objednávka stravy)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

IReSoft, s.r.o. Cejl 62, 602 00 Brno Hot-line: +420 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz www.iscygnus.cz. Stránka 1 z 15

IReSoft, s.r.o. Cejl 62, 602 00 Brno Hot-line: +420 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz www.iscygnus.cz. Stránka 1 z 15 Novinky ve verzi 7.09 (datum vydání 5. 5. 2015) Modul Manažerská část Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS. příručka uživatele

SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS. příručka uživatele SOFTWARE DOCHÁZKA PLUS příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace programu 3. Nastavení programu 3.1. Nastavení směny 3.2. Nastavení přesčasů 3.3. Nastavení výjimek 3.4. Nastavení hesla 3.5. Nastavení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Jídelna Intraweb. Osobní údaje

Jídelna Intraweb. Osobní údaje Jídelna Intraweb Ve stravovacím systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat jídelníček, objednávat stravu a také prohlížet vyúčtování a samotnou srážku

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Docházka Hodiny podle firem Výkaz pro zákazníka

Docházka Hodiny podle firem Výkaz pro zákazníka Ing. Ľuboš Prokopovič Docházka Hodiny podle firem Výkaz pro zákazníka (šablony MS Excel pro evidenci odpracovaných hodin za kalendářní měsíc) v 4.00 ze dne 28.4.2013 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod...

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Program Evidence pěstební činnosti EPC 1.0

Program Evidence pěstební činnosti EPC 1.0 Evidence pěstební činnosti EPC verze 009 Str. Program Evidence pěstební činnosti EPC.0 Obsah: Příručka pro uživatele Úvod... 3. Kontakty...3 Verze programu... 3. Označení verzí...3.. Číslo standardu...3..

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Program Sledování péče 1. Úvod Uživatelská příručka Hlavní náplní programu Sledování péče je vytváření ošetřovatelských a sociálních plánů péče pro klienty/děti v zařízeních sociálních služeb, včetně sledování

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více