Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11"

Transkript

1 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO

2 Milíčov-jih a Opatov-jih seminář o. s. HJM Radka Soukupová Komunitní centrum Matky Terezy

3 Investiční záměry v lokalitách Milíčov - jih, Opatov - jih

4

5

6 seminář o. s. HJM, Háje - jih Novomeského, Opatovská, Výstavní

7 seminář o. s. HJM, Háje - jih Novomeského, Opatovská, Výstavní

8 seminář o. s. HJM, Opatov - jih Novomeského, Opatovská, dálnice D 1

9 seminář o. s. HJM, Opatov - jih Novomeského, Opatovská, dálnice D 1

10 - Milíčov a Opatov jako součást širšího celku - nutnost celkového pohledu na území - bilance území vymezená ul. Výstavní, ul. Opatovská, dálnicí a vysokým napětím

11 Přehled záměrů 1.) nové domy: projekt 3 věže (ul. Exnárova, Výstavní, Otická, Štichova),objekt vedle Domova důchodců Háje, ul. Hlavatého (firma Rodok), 4 nové domy v parku za úřadem MČ (Letzlova, Ocelíkova) (firma Rodok), nový dům v ul. Stříbrského na místě bývalých TESKO objektů (firma Alitex) 2.) domy se sociálními byty: v ul. Exnárova,na kotelně v ul. Bohúňova, u pobočky Městské knihovny v ul. Opatovská 3.) hromadné garáže: ul. Štichova, ul. Doubravická, ul. Zdiměřická 4.) projekt nové radnice, ul. Bajkonurská 5.) dostavba domu na kotelně v ul. Zdiměřická 6.) výstavba objektů pro sportovní ekologické aktivity (sportovní areál, školící středisko, přístřešky pro kozy, ovce): ul. K Milíčovu 7.) nekonkrétní vize: senior objekt Chomutovická ul., projekt Nové Háje (vedle prodejny Lidlu, ul. Opatovská)

12 Tři věže

13 Tři věže

14 Tři věže charakter objektu: 265 bytových jednotek nebytových prostor m3 obestavěné plochy 853 nových obyvatel, 3 objekty, 5 sekcí - 16,14,11 pater investor: Central Group a.s závěr EIA: výstavba a provoz navrhovaného záměru nebude mít významné negativní vlivy na životní prostředí, probíhá proces připomínek údaje čerpány z Dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí na akci Obytný soubor Výstavní II, PUDIS a.s.

15 Tři věže

16 Tři věže + Nad přehradou (sportovní areál)

17 Sociální dům v ul. Exnárova charakter objektu: byty pro sociální účely údaje čerpány z dokumentu Lokality na území MČ Praha 11 vhodné pro výstavbu obecních bytů, schváleno zastupitelstvem MČ Praha 11 dne

18 hromadné garáže Štichova

19 hromadné garáže Štichova charakter objektu: 3 patra, 996 parkovacích stání, m3 obestavěné plochy náklad: 249 mil Kč předkladatel záměru: MČ Praha 11 údaje čerpány z KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11- AKTUALIZACE 2009, M.O.Z. Consult s.r.o.,

20 hromadné garáže Štichova harmonogram realizace: 1. zajistit náhradní parkovací kapacity (+200 PS) na místních komunikacích, nebo zřízením dočasných parkovišť 2. postavit HG Štichova 3. revitalizovat okolí a ukončit řešení dočasného náhradního parkování 4. zřídit obytnou zónu 5. postavit komerční projekt Štichova

21 Multifunkční sportovní areál - ul. K Milíčovu charakter objektu: sportovní areál s fitness, restaurací, prodejnou sportovních potřeb, dále krytá tenisová hala, venkovní tenisové kurty, venkovní hřiště pro malou kopanou, streetball, beach volejbal, petanque, cyklostánek s občerstvením, dětské hřiště a parkoviště předkladatel záměru: MČ Praha 11 údaje čerpány z webu MČ Praha 11

22 Multifunkční sportovní areál - ul. K Milíčovu

23 Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz se zázemím při ul. K Milíčovu a Exnárova charakter objektu: stavby pro chov ovcí a koz včetně zázemí, občerstvení a kořenové čistírny odpadních vod náklad 4,8 mil Kč předkladatel záměru: MČ Praha 11 údaje čerpány z webu MČ Praha 11

24 Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz se zázemím při ul. K Milíčovu a Exnárova

25 Školicí středisko ekologické výchovy, ul. K Milíčovu charakter objektu: přestavba kotelny na školicí středisko s multifunkčním sálem pro 40 osob, učebnami a dílnami. předkladatel záměru: MČ Praha 11 údaje čerpány z webu MČ Praha 11

26 Školicí středisko ekologické výchovy, ul. K Milíčovu

27 bytový dům Hlavatého charakter objektu: 4 patra, 34 bytů, v suterénu 112 m2 pro služby 32 parkovacích stání v podzemí stávající stav: dnes parková plocha a dětské hřiště předkladatel záměru: RODOK, s r. o., vlastník pozemku údaje čerpány z materiálu č. 031 pro jednání Výboru pro územní rozvoj zastupitelstva MČ Praha 11, březen 2012

28

29 4 nové domy v parku za úřadem MČ mezi ul. Ocelíkova, Letzelova, Mejstříkova, Mnichovická charakter objektů: 4 domy, 1x3 patra, 3x4 patra, 134 bytů, stávající stav: dnes parková plocha a dětské hřiště předkladatel záměru: RODOK, s r. o., vlastník pozemku údaje čerpány z materiálu č. 021 pro jednání Výboru pro územní rozvoj zastupitelstva MČ Praha 11, květen 2011

30

31 Nový dům v ul. Stříbrského charakter objektu: 9 pater, 80 bytů, 1. patro určeno pro služby (původně pro MŠ) stávající stav: dnes volné území po zbouraných TESKO objektech předkladatel záměru: Alitex s r. o., vlastník pozemku (Alitex je vlastněn 2 firmami: UNI-ZET s.r.o.(teplice) a Roddis engineering a.s.) údaje čerpány z Rozhodnutí MHMP č. S-MHMP /2010/OST/Fr (zamítnutí odvolání BD, SVJ, o.s. HJM a fyzických osob proti územnímu rozhodnutí)

32 Rozpory ve výběrovém řízení Investor ve VŘ uvedl, že v přízemí domu zajistí prostor m2 pro mateřskou školu, klub pro seniory, apod. Ovšem jaká je realita? Investor v probíhajícím Územním Řízení vyhradil již pouze 163 m2 pro komerční prostory, tedy např. maloobchodní prodejna. Porušuje tedy zcela objektivně hlavní podmínku, kvůli které byl vybrán ve VŘ

33 Rozpory ve výběrovém řízení

34 Výška budovy a urbanistické pojetí projektu Ivestor uvádí v dokumentaci pro územní řízení výšku domu metrů nad mořem. Tato stavba tak zcela jistě bude převyšovat všechny okolní domy, protože je o jedno N.P. vyšší než sousední domy Tento záměr se tudíž snaží maximalizovat tržní cenu na úkor estetiky a obecných pravidel urbanismu

35 Nová radnice, ul. Bajkonurská charakter objektu: 2 patra, 820 zaměstnanců, související stavby: lávka přes ul. Bajkonurskou a radniční náměstí s kašnou stávající stav: dnes neudržovaná plocha zeleně předkladatel záměru: MČ Praha 11, hl.m. Praha, vlastník pozemku údaje čerpány z oznámení záměru ATEM, Praha 725, červen 2010

36 hromadné garáže Doubravická

37 hromadné garáže Doubravická charakter objektu: 3 patra, 788 parkovacích stání, m3 obestavěné plochy náklad 197 mil Kč předkladatel záměru: MČ Praha 11 údaje čerpány z KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11- AKTUALIZACE 2009, M.O.Z. Consult s.r.o.,

38 hromadné garáže Doubravická harmonogram realizace: 1. zajistit náhradní parkovací kapacity (+200 PS) na místních komunikacích, nebo zřízením dočasných parkovišť 2. postavit HG Doubravická 3. revitalizovat okolí a ukončit řešení dočasného náhradního parkování 4. zřídit obytnou zónu 5. postavit komerční projekt Doubravická

39 Sociální dům na kotelně v ul. Bohúňova charakter objektu: byty pro sociální účely údaje čerpány z dokumentu Lokality na území MČ Praha 11 vhodné pro výstavbu obecních bytů, schváleno zastupitelstvem MČ Praha 11 dne

40 Sociální dům na objektu KD Opatov charakter objektu: byty pro sociální účely údaje čerpány z dokumentu Lokality na území MČ Praha 11 vhodné pro výstavbu obecních bytů, schváleno zastupitelstvem MČ Praha 11 dne

41 hromadné garáže Zdiměřická

42 hromadné garáže Zdiměřická charakter objektu: 3 patra, 746 parkovacích stání, m3 obestavěné plochy náklad 186,5 mil Kč předkladatel záměru: MČ Praha 11 údaje čerpány z KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11- AKTUALIZACE 2009, M.O.Z. Consult s.r.o.,

43 hromadné garáže Zdiměřická harmonogram realizace: 1. zajistit náhradní parkovací kapacity (+ 50 PS) na místních komunikacích, nebo zřízením dočasných parkovišť 2. postavit HG Zdiměřická 3. revitalizovat okolí a ukončit řešení dočasného náhradního parkování 4. zřídit obytnou zónu 5. postavit komerční projekt Zdiměřická (tato může být i součásti vlastního projektu)

44 Dostavba domu na kotelně v ul. Zdiměřická - stavební povolení vydáno nejprv na stavbu chodníků - rekonstrukce kotelny 2BK6 Zdiměřická 1445, která je navržena jako výškový dům, převyšující stávající sousední 13-ti podlažní panelový dům Zdiměřická 1446 o jedno patro - bytový dům bude přistavěn ke stávajícímu objektu

45 ul. Chomutovická záměry dle ateliéru M4 možné vize

46 Nové Háje záměry dle ateliéru M4 možné vize

47 Závěr Město, které se nerozvíjí, je mrtvé!!! - rozvoj města ale musí být koordinovaný a musí vycházet z celkové vize rozvoje; - stávající územní plán neplní svou funkci, je účelově přizpůsobován ad hoc záměrům developerů; - chtějme celkové limity pro zástavbu Jižního Města; - chtějme transparentní postupy se zapojením obyvatel.

48 Milíčov a okolí seminář o. s. HJM, Děkuji za pozornost. :-) Radka Soukupová o. s. Hezké Jižní Město

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Nástroje a postupy rozhodování o využití ploch a pozemků podle územního plánu

Nástroje a postupy rozhodování o využití ploch a pozemků podle územního plánu Nástroje a postupy rozhodování o využití ploch a pozemků podle územního plánu Ing.arch. Pavel Koubek, urbanistická kancelář UK-24, Praha 01 Rozhodování o využití ploch Pro potřebu rozhodování o využití

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE Obecní zastupitelstvo se usneslo dne 03.04.2006 vydat podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

METODICKÝ POKYN k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

METODICKÝ POKYN k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy METODICKÝ POKYN k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného 9.9.1999, usnesením ZHMP č. 10/05 Úplné znění ke dni 1.11.2002 MHMP Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy 10.2002 OBSAH ČÁST

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy. vydává

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy. vydává Čj.: MHMP/110547/2006/OUP V Praze dne 11.března 2008 Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy příslušné podle 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST ČÍSLO ZAKÁZKY 8 014 /114/02 ZADAVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (INVESTOR) Název Stavební úřad Magistrátu města Prostějova Sídlo nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov IČO 00288659 DIČ CZ00288659 Zastoupení

Více

Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice

Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice Stránka 1 z 5 Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice 1) určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem seznámil

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více