Zelená energie Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelená energie Strana 1"

Transkript

1 Přihlášené projekty na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice Do 31. prosince 2008 obdržela Rada Zelené energie celkem 81 přihlášek v kategorii osvěty, 14 v oblasti u a 25 v oblasti výstavby. Kategorie: Číslo Organizace Název Kategorie 001 /08 Město Libochovice Bazén Libochovice - solární ohřev vody 002 /08 MAS Buková hora o.s. Výzkum - "Čištění dřevoplynu pro spalování v zážehových motorech" 003 /08 Střední škola technická Výukové centrum ekologie a chemie 004 /08 5. Pionýrská skupina Děčín Ať je Země stále zelená 005 /08 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace 006 /08 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Dejme šanci modré planetě Centrum měření výroby a spotřeby zelené energie 007 /08 Základní škola Valtice Ekologie s úsměvem 008 /08 Základní škola Měcholupy, okres Louny 009 /08 Základní škola a Mateřská škola speciální, Ekologie a netradiční zdroje energie v životě základní školy Mobilní ekoučebna 010 /08 Obec Ktová Rekonstrukce topení 011 /08 Gymnázium, Nový Bydžov Energetika a ekologie interaktivně 012 /08 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa 013 /08 Střední škola, Trmice Interaktivní exkurze ve sluneční elektrárně 014 /08 Město Milevsko Využití odpadní tepelné energie z procesu čpavkového chlazení 015 /08 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 016 /08 Spolek vodáků Campanula, o.s. Komplexní vzdělávací vodácké programy pro ZŠ a SŠ na Ostravských vodáckých stezkách Zelená energie Strana 1

2 017 /08 CEMC - České ekologické manažerské centrum 018 /08 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové 019 /08 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec /08 Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 021 /08 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Podpora časopisu Alternativní energie a jeho distribuce do škol Vybudování výukového centra obnovitelných zdrojů Školní fotovoltaická elektrárna Nezávislý světelný nápis nebo symbol Česká vzdělávací expertní laboratoř bioplynových transformací 022 /08 SK Mladé Nákup tepelného čerpadla na vytápění šaten SK Mladé 023 /08 SŠPU a VOŠ Hodonín, Brandlova 32 Ekologická interaktivní učebna "Zelené energie" 024 /08 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno 025 /08 Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí 026 /08 Střední odborná škola umělecká a gymnázium s.r.o. Slunce ve škole Žákovské projekty v multimediální učebně obnovitelných zdrojů energie Specializovaná přírodovědná učebna, tvorba mapy znečištění vody a půdy v Moravskoslezském kraji 027 /08 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. Energie z biomasy 028 /08 Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Zelená má zelenou (vytvoření podmínek pro realizaci a zkvalitnění výuky EVVO na naší základní a mateřské škole) 029 /08 VYŘAZEN 030 /08 TJ Sokol Plzeň Valcha Fotovoltaická elektrárna Valcha 031 /08 Střední průmyslová škola Uherský Brod 032 /08 Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava Centrum pro popularizaci alternativních zdrojů energie Zelená energie má zelenou - výchovou k trvale udržitelnému rozvoji 033 /08 Česká bioplynová asociace o.s. Vytvoření databáze výrobců a uživatelů bioplynu v České republice (akronym "databáze BPS") 034 /08 Třanovice služby, o.p.s. Ekologické centrum v Třanovicích Zelená energie Strana 2

3 035 /08 Speciální základní škola a Mateřská škola Učebna pěstitelských prací 036 /08 Dům dětí a mládeže Mezi pískovci 037 /08 Síť mateřských center o.s. Město pro děti 038 /08 Gymnázium Matyáše Lercha Green Energy Competition 039 /08 Základní škola, Bílina Environmentální učebna Duha 040 /08 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ekologický komplex dílen pro handicapované 041 /08 Gymnázium Děčín I Interaktivní fyzikální laboratoř 042 /08 Centrum pro energetického využití litosféry, v. v. i. (dále CVEVL) 043 /08 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Příprava ných prací pro geotermální teplárnu Úvaly Pro lepší život 044 /08 YES - Youth Education Society o. s. EKOCESTA /08 Obchodní akademie a VOŠ, Valašské Meziříčí Učebna pro environmentální praktikum 046 /08 Střední škola informatiky a spojů Vliv informace - změna myšlení 047 /08 Nadace Muzeum Hostín Fotoelektrická elektrárna 048 /08 CZ - Biom - České sdružení pro biomasu Podpora rozvoje odborného informačněvzdělávacího portálu 049 /08 Česká společnost pro větrnou energii Vzdělávání, výchova a v oboru větrné energetiky prostřednictvím České společnosti pro větrnou energii 050 /08 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění 051 /08 Základní škola (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Využívání alternativních zdrojů energie pro výstavy uměleckých děl multimediálního charakteru ve veřejném prostoru VĚTRNÍK - vzdělávací a informační ekologické středisko při Ekoškole Příbor 052 /08 Gymnázium a Střední odborná škola Mezinárodní projekt Energie - klíč k trvale udržitelnému životu v historických, politických a hospodářských dimenzích 053 /08 Střední škola stavební Třebíč Alternativní zdroje energie - Energie budoucnosti 054 /08 Vzájemná komunikace o. s. Plynové hospodářství BPS Zelená energie Strana 3

4 055 /08 Střední škola, Ostrava - Kunčice Nové světlo 056 /08 Střední škola elektrotechniky a spojů Zelená zelené energii 057 /08 Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň Informační interaktivní systém Světa fyziky SOU elektrotechnického Plzeň 058 /08 Základní škola Merklín, okr. Plzeň-jih Slunce a vítr 059 /08 Zákl. organizace Českého svazu ochránců přírody Rekonstrukce vytápění a zateplení technických prostor Záchranné stanice pro poraněné živočichy Spálené Poříčí 060 /08 Gymnázium V. Nováka Solární systém pro ohřev teplé užitkové vody v objektu Gymnázia V. Nováka J. Hradec pro snížení energetické náročnosti a vzdělávání žáků v oblasti obnovitelných zdrojů energie 061 /08 AgEnDa o.s. E-learningový portál pro vzdělávání v oblasti bioplynu 062 /08 Gymnázium Karla Sladkovského Člověk a energie 063 /08 Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených SAOP Ekologická výchova dítěte od nejútlejšího věku 064 /08 Město Úpice Optimalizace provozu bioplynové fermentační stanice v Úpici 065 /08 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vývoj vysokoteplotního filtru 066 /08 Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Zelená škola 067 /08 LDT Zblovice, o.s. Zařízení pro solární ohřev teplé užitkové vody pro dětský tábor 068 /08 Společnost Diamantové cesty, o.s. (SDC) 069 /08 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Dům Diamantové cesty, instalace tepelného čerpadla Osvětová činnost v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie pro napájení svítidel veřejného osvětlení 070 /08 Společenství Androméda, o.s. Solární systém 071 /08 Základní škola Praha 4 Modely pro získávání energie z obnovitelných zdrojů pro zvýšení názornosti výuky 072 /08 Občanské sdružení Zvon Sluneční elektrárna - základ rozvoje neziskového sektoru v Bělé nad Radbuzou Zelená energie Strana 4

5 073 /08 Gymnázium, Třeboň Osvěta a vzdělávání: Obnovitelné zdroje energie v regionu jižních Čech v průběhu času 074 /08 Občanské sdružení Zelené zdroje Vybudování studijního, poradenského a školícího komunitního centra ve Zdislavy s.p.č. 129 na, p.p.č. 553/1 a 553/4 075 /08 Nadace dřevo pro život Čtvero zelených živlů přírody 076 /08 Město Úvaly Pořízení studie proveditelnosti projektu na využití obnovitelného zdroje energie z biologicky rozložitelného komunálního odpadu metodou gazifikace 077 /08 Základní škola praktická Ekologie očima dětí 078 /08 Gymnázium Hladnov Školní ekologické centrum 079 /08 Střední průmyslová škola strojnická Model domu s obnovitelnými zdroji energie, diagnostika a fotovoltaické elektrárny 080 /08 Tělovýchovná jednota Slovan Ivanovice na Hané Solární ohřev vody ve fotbalových kabinách 081 /08 Labyrint Bohemia o.p.s. Expozice Obnovitelné zdroje, II. etapa 082 /08 Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov Školní EKOINFOCENTRUM 083 /08 Gymnázium, Chomutov 084 /08 BIO CENTRUM Zpracování žádosti projektu výstavby "Výzkumného centra pro materiálové a energetické využívání bioodpadů" v rámci Prioritní osy 2 (Regionální VaV centra) OP VaVpl (Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace) 085 /08 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín O environmentálních tématech moderně - interaktivní ekoučebna 086 /08 Základní škola a Mateřská škola Specializovaná multimediální učebna environmentálních výchovy 087 /08 Ústav pro a využití paliv a.s. Optimalizace provozu bioplynových stanic 088 /08 Gymnázium, Vlašim Podpora výuky alternativních zdrojů energie na gymnáziu 089 /08 Ekologická multimédia Energie - učební pomůcka pro školy 090 /08 Tělocvičná jednota Sokol Krčín Zateplení budovy sokolovny v Krčíně 091 /08 Komunitní nadace Blanicko - Otavská Ekologická výchova a vzdělávání mládeže - obnovitelné zdroje energie Zelená energie Strana 5

6 092 /08 Obec Šestajovice Tepelné čerpadlo pro Mateřskou školu v Šestajovicích 093 /08 Gymnázium, Teplice Ekologie v praxi 094 /08 Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno 095 /08 Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Slunce jako zdroj energie pro ohřev TUV Budoucnost Modré planety začíná u jednotlivce 096 /08 Gymnázium, Duchcov Slunce na střeše - energie nejen do školy 097 /08 Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i. 098 /08 Střední škola energetická a stavební, Chomutov Výzkum možností zvýšení ekonomického a ekologického potenciálu bioplynových stanic OZE ve středním vzdělávání - modely jednotlivých druhů OZE 099 /08 EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. Interaktivní učebna - učebna 21. století 100 /08 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba Multimediální učebna ekologie a přírodních věd 101 /08 Západočeská univerzita v Plzni Forum pro Bioenergetiku (FOBIE) 102 /08 Západočeská univerzita v Plzni Výzkum způsobu využití biopaliv v malých energetických centrálách 103 /08 Základní škola Brno Obnovitelné zdroje energie a ekoškola 104 /08 Občanské sdružení FIDES Zelená pro život 105 /08 Občanské sdružení TRIANON První fotovoltaická elektrárna v Českém Těšíně 106 /08 Občanské sdružení TRIANON Nejen Den Země /08 Společnost Renata o.s. Zelená energie pro Ekocentrum Renata 108 /08 Trampská osada HAWAI Světlo HAWAII 109 /08 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava - Mariánské Hory 110 /08 Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. Ekologicky v ekoučebně Modernizace zdroje tepla 111 /08 UNUECO Domek z karet aneb jak hospodařit a rozumět energii 112 /08 Gymnázium, Bruntál Ekologické informační centrum 113 /08 6. pionýrská skupina Kolín Země nám pomáhá topit Zelená energie Strana 6

7 114 /08 Klub ekologické výchovy Management popularizace využívání obnovitelných energetických zdrojů ve školní praxi a v osvětě 115 /08 Nadace NAGOP, národní agentura pro ochranu práv Biomasa - Topol, Plantáž Špinka - Lada 2, Odolov 3, Roštuk /08 SOŠ a Gymnázium Staré Město Rychlerostoucí dřeviny - pokusné políčko 117 /08 Střední odborná škola, Česká Lípa Výstavba nového zdroje využívající OZE 118 /08 SOŠ Strážnice Fotovoltaická elektrárna o výkonu 5 kwp 119 /08 SOŠ a SOU technické Třemošnice Ohřev teplé užitkové vody 120 /08 Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. Využití obnovitelných zdrojů energie a udržení tradičních řemesel v odlehlých regionech Zelená energie Strana 7

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v souladu s 26 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

INFORMACE O STUDIU OBORŮ

INFORMACE O STUDIU OBORŮ Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Purkyňova 97, 612 00 Brno www.purkynka.cz www.sspbrno.cz INFORMACE O STUDIU OBORŮ SOCIÁLNÍ ČINNOST / ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Publikace byla vydána díky finanční podpoře Nadace OKD v rámci projektu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. ÚVOD Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) je

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Dobrovolnické centrum o.s.

Dobrovolnické centrum o.s. Dary poskytnuté v roce 2011 - stav k 31.12. 2011 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Tel./fax: 476 105 888 Email: info@asistencnicentrum.cz Publikace je realizována s finanční podporou Ústeckého kraje Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více