Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby"

Transkript

1 Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07

2 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK

3 Obsah Obsah Úvod Vysvětlení pojmů Co dělat, když Systém práv a odpovědností pro aktualizaci a správu webových stránek univerzity Struktura webu editace informací rozdělení postupů Webové rozhraní pro pořizování informace Intranet Editace informací o útvarech Editace informací o lidech Editace osobních údajů Editace Časopis SAB Editace akcí Editace výběrových řízení Programové rozhraní CZUWEBBROWSER.EXE Práva uživatele Struktura rubrik Pořizování informací Základní údaje Obsah RTF Náhled HTML Přiřazení rubrik Přiložení souborů Sdílené soubory Práva k informaci Editace a informace Schvalování informací

4 1 Úvod Tento manuál je určen jako návod pro pořizování a práci s informacemi na fakultních prezentačních webech ČZU, na info-panelech, na intranetu apod. Používat by ho měli zejména pracovníci fakult, respektive kateder, kteří mají na starost pořizování informací pro prezentační weby a kteří jsou zároveň i katedrovými zástupci pro informační a komunikační technologie. V dokumentu jsou tři základní linie informací. Jednak je to popis struktury webu, kde je jednoznačně popsán původ veškerých informací, které jsou na prezentačních webech umístěny. Dále jsou to dva možné způsoby pořizování informací: 1. pořizování informací pomocí webového rozhraní v rámci portálu 2. pořizování informací pomocí speciálního pořizovacího programu CZUWEBBROWSER. 4

5 2 Vysvětlení pojmů Pořizování informace Je činnost, při které je vytvořena nová informace, která je následně přiřazena k příslušné rubrice a zobrazena na prezentačním webu. Informace může mít libovolný tvar např. novinka, obecné informace, obrázek, přiložený soubor atp. Rubrika je uzel ve struktuře webu nebo aplikace a její hlavní vlastností je označení pozice v hierarchické struktury aplikace Pořizovací program Je lokální aplikace (je uložena na disku počítače), která umožňuje pořizování informací a jejich případnou další administraci. Aktuální verzi pořizovacího programu lze stáhnout ze serveru Prezentační web Je webová aplikace, která je určena k vnější prezentaci příslušné fakulty. Prezentační weby běží na doméně např. nebo apod. 5

6 3 Co dělat, když 1. Mám požadavek na úpravu struktury webu. Je potřeba kontaktovat webmastera vaší fakulty, který projedná váš požadavek se zástupcem pro Informační a komunikační technologie na vaší fakultě a jeho prostřednictvím bude požadavek na úpravu struktury předložen na zasedání redakční rady, která ho musí schválit. Zasedání redakční rady je veřejné. 2. Potřebuji upravit členy katedry Je potřeba kontaktovat Helpdesk ČZU na lince 4444 nebo em na 3. Potřebuji upravit předměty u konkrétní katedry Informace o předmětech u konkrétní katedry se provádějí pomocí systému Sylabus na adrese Změny může provést kterákoliv osoba, která má na tuto akci přidělená v systému příslušná práva (garant předmětu, vedoucí katedry, webmaster apod.). 4. Potřebuji upravit Řešené projekty u konkrétní katedry Je nutné kontaktovat Ing. Ladislavu Prázovou na která požadované změny zanese do systému. 5. Potřebuji upravit Publikace u konkrétní katedry Úpravy obsahu sekce Publikace u konkrétních kateder se provádí pomocí portálu CV na adrese Změny může provést kterákoliv osoba, která má na tuto akci přidělená v systému příslušná práva (vedoucí katedry, webmaster apod.). 6. Mám problém s grafickou úpravou u mnou vloženého textu Obraťte se na webmastera vaší fakulty nebo útvaru anebo na Helpdesk ČZU na lince 4444 nebo em na 7. Nemám přístup k administraci informací na jejichž administraci mám přitom nárok Je potřeba kontaktovat Helpdesk ČZU na lince 4444 nebo em na 8. Mám připomínky k funkčnosti pořizovacího programu Je potřeba kontaktovat Helpdesk ČZU na lince 4444 nebo em na 9. Zjistím, že je určitá osoba uvedená jako člen určitého útvaru několikrát. Buď se jedná o chyb a v tom případě je nutné postupovat jako u bodu 2. nebo se jedná o správnou informaci, protože někteří členové útvarů jsou vedení v několika pracovních úvazcích nebo funkcích - například pedagog + externí doktorand nebo pedagog + technik apod. 10. Chci změnit fotografii, která je zobrazovaná u libovolného uživatele na webech ČZU. V případě změny fotografie ve webové prezentaci je potřeba kontaktovat Moniku Urbanovou (tel nebo em na která v případě potřeby pořídí novou fotografii, nebo vloží fotografii příchozího do systému. Alternativně je možné kontaktovat také Kartové centrum SIC - tel nebo Anna Holečková, tel Chci zřídit doménu 4. úrovně v rámci školní domény doménové názvy 4. úrovně schvaluje na základě zdůvodněné žádosti děkan nebo pověřený proděkan na příslušné fakultě/institutu, žádost o zřízení domény by měla obsahovat: název domény, osoba odpovědná za uveřejněný obsah, období zřízení domény, zdůvodnění a technickou specifikaci, webové prezentace s přiděleným doménovým názvem musí být provozovány na systémech provozovaných správcem (OIKT). 6

7 4 Systém práv a odpovědností pro aktualizaci a správu webových stránek univerzity. 1. Manažer (PROREKTOR) metodicky řídí všechna pracoviště univerzity podílející se na tvorbě, prezentaci, provozu a údržbě elektronických prezentací a rozhoduje o obsahové náplni a grafické úpravě elektronických prezentací, schvaluje strukturu a obsahu prezentací vytvářených na univerzitě, nebo přejímaných z jiných zdrojů, přijímá náměty a připomínky k obsahu a formě elektronických prezentací od jednotlivých pracovišť univerzity, osob z řad akademické obce i institucí, orgánů a osob z okolí univerzity a využívá je ve své metodické a řídící činnosti, navrhuje ve výjimečných odůvodněných případech zřízení domény 2. úrovně, o jejím zřízení rozhoduje rektor, schvaluje žádosti o zřízení doménových názvů 3 úrovně a realizaci webových prezentací na nestandardních technologiích, schvaluje přístup externích subjektů pro instalaci technologií a správu webových prezentací realizovaných dodavatelsky. 2. Správce (ZÁSTUPCE PŘÍSLUŠNÉHO STŘEDISKA OIKT) realizuje schválené webové prezentace podle zadání nebo spolupracuje na jejich realizaci s externím dodavatelem, zodpovídá za celkový vzhled webových stránek, řeší problémy související s chodem webových stránek, školí webmastery a zodpovědné pracovníky, spolupracuje s vedením univerzity a řeší s ním požadavky na webové stránky, spolupracuje s webmastrem, zodpovědným pracovníkem a správcem odkazů. 3. Webmaster (ZÁSTUPCE OIKT NA JEDNOTLIVÝCH ÚTVARECH NA ÚROVNI FAKULTY) zodpovídá za fyzické umístění informací, zodpovídá za funkčnost webových stránek v rámci práv administrátora, spolupracuje se správcem, spolupracuje s zodpovědným pracovníkem a správcem odkazů, zasílá děkanům/ředitelům institutů/vedoucím kateder informaci o nutnosti aktualizace náplně webových stránek (cca 4x za rok). 4. Zodpovědný pracovník útvaru (ZÁSTUPCE NA JEDNOTLIVÝCH ÚTVARECH) zodpovídá za obsah pokrývající činnost příslušné organizační jednotky, zodpovídá za pravidelnost dodávaných informací webmasterovi, jmenuje jednotlivé správce odkazů (rubrik), ručí za aktuálnost zpráv, tvoří, vkládá, doplňuje a mění informace ve své kompetenci, navrhuje stahování zpráv do Archivu, navrhuje změnu uspořádání odkazů (rubrik), spolupracuje se správcem a webmastrem ve všech uvedených kompetencí, spolupracuje se správcem odkazů. 5. Zodpovědný pracovník oddělení/katedry (ZÁSTUPCE NA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH/KATEDRÁCH) zodpovídá za obsah pokrývající činnost příslušné katedry, 7

8 zodpovídá za pravidelnost dodávaných informací webmasterovi, ručí za aktuálnost zpráv, tvoří, vkládá, doplňuje a mění informace ve své kompetenci, navrhuje stahování zpráv do Archivu, navrhuje změnu uspořádání odkazů (rubrik), spolupracuje se správcem, webmastrem a zodpovědným pracovníkem univerzity/fakulty/institutu/pracoviště ve všech uvedených kompetencí, spolupracuje se správcem odkazů. 6. Správce odkazů (rubrik) (ZÁSTUPCE JEDNOTLIVÝCH ODKAZŮ) zodpovídá za obsah příslušného odkazu (rubriky), zodpovídá za pravidelnost dodávaných informací webmasterovi, spolupracuje se správcem, webmastrem a zodpovědným pracovníkem univerzity/fakulty/institutu/pracoviště ve všech uvedených kompetencí. 8

9 5 Struktura webu editace informací rozdělení postupů Prezentační weby jednotlivých fakult ČZU mají v rámci základní kostry stejnou strukturu. Některé rubriky se nicméně mohou u jednotlivých prezentací lišit nebo případně mohou zcela chybět. Struktura webu lze změnit pouze procesem, který je popsán v bodě 4., otázce 1. Hlavní strana O fakultě Katedry a Studium Věda a Mezinárodní Aktuality Ostatní součásti výzkum vztahy Úřední deska Katedra Aktuality Aktuality Aktuality Všeobecné Základní informace Základní informace Základní informace Základní informace Základní informace Zprávy vedení Vedení fakulty Orgány fakulty Děkanát Oficiální dokumenty Kontakty Historie fakulty Kudy k nám Členové Předměty Publikace Řešené projekty Studium na fakultě Přijímací řízení Mapy a plánky Dokumenty Studijní oddělení Ostatní informace Doktorské studium Oddělení pro vědu a výzkum Konference Granty Publikační činnost Jmenovací řízení Sokrates Erasmus ELLS Zahraniční konference Mezinárodní partneři Ostatní informace Odkazy Zprávy studijního oddělení Zprávy senátu Dokumenty Odkazy Spolky, kroužky Diskusní fórum Fotogalerie Odkazy Habilitační řízení Ankety Odkazy Základní struktura webů Editace pomocí Intranetu Editace pomocí CZUWEBBROWSER.EXE Editace pomocí Sylabus.czu.cz Editace pomocí Helpdesku (linka 4444) Editace pomocí 9

10 6 Webové rozhraní pro pořizování informace Intranet Přes webové rozhraní může editovat informace kterýkoliv zaměstnanec ČZU, který má přidělena příslušná práva. Každý může editovat práva minimálně o své osobě. Pro korektní editaci informací je tedy nutné vyhledat na internetu adresu a zde se přihlásit do aplikace Intranet. Pro přihlášení slouží stejné uživatelské jméno a heslo, jako do sítě Novell. Při přihlašování je nutné vybrat správně fakultu, pod kterou příslušný uživatel spadá. Po přihlášení se uživatel dostává na úvodní stranu Intranetu ČZU, kde je umístěna celá řada informací pro zaměstnance, nicméně pro účely tohoto materiálu nás bude zajímat především odkaz Správa obsahu, který je zcela vpravo v liště horního menu. Na stránce správa obsahu vidíme veškeré informace, které může uživatel upravovat. 10

11 Informace jsou rozděleny do základních kategorií: Informace o útvarech na webu Katedry a součásti -> Katedra Informace o lidech Osobní údaje Časopis SAB Akce Výběrová řízení 6.1 Editace informací o útvarech Jako defaultní (předvolená) je kategorie Informace o útvarech, kde by se měly objevit všechny útvary, jejichž informace máte právo upravovat. Změny kategorií lze provádět pomocí menu, které je umístěné v levém horním rohu obrazovky. Pokud máte mít objektivně právo na spravování informací o určitém útvaru a přesto tento útvar nevidíte vypsaný v kategorii Informace o útvarech, postupujte dle informací uvedených v bodu 3.7 na straně 6. Pokud vidíte seznam útvarů o nichž můžete měnit informace, můžete zvolit, zda chcete změnit informaci v české nebo anglické verzi. Informace jednotlivých útvarů jsou různě strukturované a tohoto členění je nutné se držet. Do jednotlivých oddílů lze vkládat text například zkopírováním z jiného dokumentu a zároveň lze používat pro editaci textu i některé základní html tagy, jako například 11

12 <b></b> nebo <br> nebo <ul><li></li></li> apod. V případě používání tagů, je nesmírně důležité před uložením informace, kompletně celý text zkontrolovat, protože po ihned po uložení se informace zobrazuje na produkčním prezentačním webu. 6.2 Editace informací o lidech Po zvolení kategorie Informace o lidech, kterou vybereme v levém horním menu se objeví seznam útvarů. Každý zaměstnanec ČZU může být uveden jako člen několika útvarů (například člen katedry + člen kolegia děkana + člen akademického senátu atp.), a proto může být v seznamu zobrazen několikrát. Důležité však je, že veškeré informace, které se k danému zaměstnanci váží, jsou ukládány pouze na jednom místě. Jestliže si tedy vyberete určitého zaměstnance v rámci určitého útvaru a změníte o něm informaci, tato změna se projeví na všech místech, kde se na webu tento zaměstnanec objeví. Po zvolení příslušného útvaru se zobrazí seznam pracovníků, kteří jsou ke konkrétnímu útvaru přiřazeni. Jak je vidět na obrázku na další stránce, lze u každého pracovníka měnit tři druhy informací. Obecné informace 12

13 v anglickém a českém jazyce a dále kontakty. Obecné informace v anglickém a českém jazyce jsou zobrazovány na příslušných místech v obou jazykových mutacích prezentačních webů. Obsahem těchto obecných informací mohou být základní charakteristiky pracovníka, stejně tak i například konzultační hodiny nebo například otevírací hodiny pro veřejnost, například u pracovníků studijních odděleni. Je důležité myslet na to, že je nutné vyplnit obecnou informaci v obou jazykových mutacích. Kontakty jsou složeny z několika nezávislých informací, které jsou společné jak pro českou, tak i pro anglickou verzi, takže je není nutné vyplňovat dvojmo. Po kliknutí na odkaz Kontakty u příslušného pracovníka, se dostaneme na stránku s výpisem stávajících kontaktů, které lze zároveň editovat. Každý pracovník může o sobě do databáze zadat tyto informace: Telefon Fax Mobilní telefon www ČZU linka Na stránce je tedy vidět, které všechny kontaktní informace má o sobě pracovník vyplněny. Tyto informace lze znovu upravit pomocí tlačítka Upravit. Pokud chceme 13

14 přidat novou kontaktní informaci, je nutné kliknout na odkaz Přidat kontakt. Tento odkaz nám otevře novou pracovní lištu, v rámci které máme možnost zadat obsah informace, zvolit její druh (viz výše) a v neposlední řadě i váhu informace. Každý kontakt má u sebe zároveň parametr primární. Pokud u příslušného kontaktu tento parametr zaškrtneme, znamená to, že se bude tento parametr zobrazovat jako primární u příslušného uživatele na všech místech, kde se zobrazí i uživatel. Pokud se parametr primární zaškrtne u více kontaktů, zobrazí se vždy všechny, které se na daném místě zobrazit mohou. 6.3 Editace osobních údajů Při editaci osobních údajů postupujeme stejně jako v prvním odstavci bodu 6.2. Jediným rozdílem je, že nemusíme procházet volbou útvaru a vybírat zaměstnance ze seznamu, ale po kliknutí na odkaz Osobní údaje se dostáváme k veškerým údajům momentálně přihlášeného uživatele. Osobní údaje uživatele se zobrazují na několika místech webu, podle zařazení zaměstnance, funkce atp. 6.4 Editace Časopis SAB Nelze editovat veřejně informace edituje pověřený pracovník. 6.5 Editace akcí V sekci editace akcí máme na výběr dvě základní možnosti: Přehled akcí Přidat novou akci. 14

15 V případě přehledu akcí je možné vybrat si pomocí několika výběrových menu zobrazení akcí. První menu umožňuje zvolit fakultu a následně i útvar, který akci pořádá. V dalším menu potom můžeme zvolit rok, ve kterém se akce pořádá nebo pořádala. Zároveň lze i v tom okně přidat novou akci, kliknutím na tlačítko Přidat akci. Ať už klikneme na tlačítko Přidat novou akci na úvodní straně nebo v rámci přehledu dostaneme se na formulář, pomocí kterého lze novou akci vytvořit. První informace, kterou je nutné zadat, je název akce. Po kliknutí na tlačítko pokračovat se dostáváme na stránku s detailními informace o akci. Tyto informace je nutné korektně vyplnit. Zároveň zde lze ještě pozměnit název akce. Při výběru pořádajícího útvaru nejprve vybereme příslušnou fakultu a následně se nám do druhého výběrového menu načte seznam všech útvarů v rámci této fakulty. Teď můžeme zvolit i konkrétní pořádající útvar. Začátek a konec akce je zúžen pouze na celé dny. Počítá se s tím, že detailní informace dostane zájemce na webových stránkách příslušné akce. Další kolonkou je místo pořádání a webové stránky. URL webových stránek je možné zadat jak ve tvaru tak i ve tvaru Následují informace o garantovi akce a kontaktní osobě. Zde se nabízejí dvě možnosti. Pokud je daná osoba zaměstnancem ČZU přepneme výběrové tlačítko do polohy osoba z ČZU a ve vedlejším textovém rámečku zadáme příjmení hledané osoby i s diakritikou (háčky a čárky). Tento textový rámeček je automaticky propojen s databází zaměstnanců ČZU, takže pokud napíšete příjmení osoby správně a pokud hledaná osoba na ČZU opravdu pracuje, je vám nabídnut kompletní seznam osob stejného příjmení nebo 15

16 jmenného základu. Stačí tedy napsat například začáteční tři písmena NOV a systém vám vyhledá všechny osoby, jejichž příjmení začíná právě na NOV. Stejný systém vyhledávání platí jak pro garanta konference, tak i pro kontaktní osobu. Následují dvě textové pole Poznámka a Informace. Tyto pole je možné vyplnit nějakou základní informací o konferenci. Poslední informací, kterou lze vytvořit pro danou akci je přiložený soubor. Tento soubor lze nahrát do databáze spolu s ostatními informacemi o konferenci a to tak, že soubor, který je umístěn na pevném disku vašeho počítače vyberete pomocí tlačítka Procházet a následně je tento soubor odeslán, po kliknutí na tlačítko Odeslat. Pokud jste korektně vyplnili všechny informace, je možné kliknout na tlačítko Uložit a akce bude uložena do databáze. Pokud chcete některé informace upravit, je to možné pomocí stránky s Přehledem akcí. 6.6 Editace výběrových řízení. Nelze editovat veřejně informace edituje pověřený pracovník. 16

17 7 Programové rozhraní CZUWEBBROWSER.EXE CZUWEBBROWSER je speciální program, který slouží k pořizování a úpravě informací a jejich umisťování na weby. Program je vyvíjen pracovníky OIKT a je trvale aktualizován a vylepšován. Při každém spuštění programu zároveň probíhá automaticky upgrade na nejnovější verzi. CZUWEBBROWSER je lokální program, tudíž musí být uložen na lokálním disku počítače. Celý program se skládá z jednoho souboru, jehož název je zpravidla CZUWEBBROWSER.EXE. Doporučujeme uložit tento soubor nejlépe přímo na Plochu vašeho počítače, aby nedošlo k jeho ztracení někde v adresářové struktuře disku. Po spuštění programu se objeví úvodní přihlašovací okno, do kterého je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo, případně útvar nebo fakultu, pod který uživatel spadá. Jméno a heslo je identické se jménem a heslem, které uživatel používá pro přihlášení do sítě Novell. Po přihlášení se uživatel dostane do samotného programu, který umožňuje pro základní editaci na úrovni běžného operátora tři základní akce: Pořizování (vytváření) informací Přiřazování informaci k jednotlivým rubrikám Opravu již vytvořených informací 7.1 Práva uživatele Každý uživatel má pochopitelně určitá práva a to jednak z hlediska možnosti vykonávat příslušné akce a za druhé z hlediska struktury přístupu do jednotlivých rubrik. Pokud nemá určitý uživatel práva k rubrice a měl by je objektivně mít, postupujte tak, jak je uvedeno v bodu Struktura rubrik Na hlavním okně je v levé části vidět strom jednotlivých webů a jejich rubrik. Jak je patrné z tohoto pořizovacího programu, neslouží pouze k pořizování informací pro prezentační weby fakult, ale i k pořizování informací pro další weby, intranet nebo prezentační systémy. Tento manuál slouží primárně pro uživatele, kteří pořizují informace pro prezentační weby a proto se omezíme pouze na ně. Všechny rubriky jsou tzv. rozklikávací, což znamená, že kliknutím na výše postavenou rubriku se nám otevřou i všechny dostupné pod-rubriky atp. 17

18 7.3 Pořizování informací Pořizování informací nebo jinak můžeme říct vytváření informací je hlavní činností, kterou v pořizovacím programu můžeme dělat. Nejprve je vhodné si zvolit v levém okně rubriku, pro kterou bude informace primárně určena. Po zvolení rubriky uvidíme v pravém okně zda je již k této rubrice nějaká informace přiřazena nebo ne. Novou informaci vytvoříme kliknutím na ikonku Nová informace (čtvrtá zleva horním menu) nebo současným stlačením kláves Ctrl+Insert. Po provedení této akce se otevře okno s novou informací. Jednotlivá okna pro tvorbu a editaci parametrů informace, jsou uvedena níže Základní údaje Mezi základní údaje o každé informaci patří mimo jiné: ID je doplněno automaticky Typ Informace Je možné zvolit typ Informace HTML, URL, Soubor Název Libovolný název informace tento název slouží zároveň jako titulek. Perex jedná se o krátký text na způsob shrnutí URL - Používá se pokud se jedná o typ informace URL informace se pak sestává pouze z odkazu URL Dále jsou uvedené další údaje, které jsou ale vyplňovány automaticky systémem. Jedná se zejména o údaje o tom, kdo informaci pořídil, datum pořízení, datum poslední změny atd. 18

19 Po korektním vyplnění všech potřebných údajů, můžeme postoupit na další stránku s údaji, kliknutím na tlačítko Další Obsah RTF Sekce pojmenovaná Obsah RTF slouží k vytváření základního textového obsahu informace. Jedná se de facto o jistý druh editoru html, pomocí kterého lze příslušnou informaci vytvořit přímo v grafické podobě. Důležité je, že finální vzhled na stránkách webu bude pravděpodobně odlišný od vzhledu, který si vytvoříte. Je to způsobeno tím, že všechny fakultní weby mají předem definovanou sadu grafických stylů a výsledný vzhled je tak dán především tím, kde bude příslušná informace zobrazena. Aby si mohl uživatel zkontrolovat jak bude jeho informace vypadat ve finálním stavu přímo na webu, doporučujeme přejít na další stránku nazvanou Náhled HTML, kde se, po uložení, informace zobrazí v reálném tvaru Náhled HTML Náhled HTML zobrazí příslušnou informaci tak, jak bude vypadat zobrazena na webu. Pro korektní zobrazení náhledu je nutné aby byla informace uložena a přiřazena k příslušné rubrice. 19

20 7.3.4 Přiřazení rubrik V této fázi můžeme přiřadit výše vytvořenou informaci k jednotlivým rubrikám. I zde platí, že jednu informaci můžeme přiřadit k více rubrikám, pochopitelně podle práv toho kterého uživatele, který s informací momentálně pracuje. Informaci k dané rubrice tedy přiřadíme tak, že v hlavním okně zvolíme příslušnou rubriku a v pravém okně klikneme na tlačítko Přiřadit. V rámci parametrů přiřazení je zároveň možné vybrat přesnou dobu zobrazeni (od do), dále prioritu pokud je v rámci jedné rubriky přiřazeno více informací, parametr priorita rozhoduje, která informace bude výše postavená.. Po přiřazení se informace o každém přiřazení k rubrice objeví v horním okně. Pokud chceme přiřazení zrušit, vybereme v horním okně to konkrétní a vpravo klikneme na Zrušit přiřazení. Pokud informace není přiřazena k žádné rubrice, neznamená to, že by nebyla v systému (databázi), pouze se na webu nikde nezobrazuje. Další parametry Převzít přiřazení do hodnot předpokládá již přiřazenou informaci v rubrice. Tato možnost načte do parametrických hodnot právě přiřazované informace hodnoty informace již přiřazené. Možnost vymazat hodnoty vymaže všechny hodnoty parametrů. 20

21 7.3.5 Přiložení souborů Ke každé vytvářené informaci lze přiřadit i libovolný počet souborů. K přiložení souborů dochází právě v dalším speciálním okně. Soubor k dané rubrice tedy přiřadíme tak, že v pravém okně klikneme v levé části pole označeného jako Soubor na ikonku vyhledání souboru. Otevře se standardní okno Windows pro volbu souboru. Dále pokračujeme výběrem souboru z adresářové struktury a následným potvrzením volby. Jakmile máme soubor vybraný, klikneme na tlačítko Přiřadit. V rámci parametrů přiřazení je zároveň možné vybrat popis souboru, který se bude u souboru zobrazovat. Po přiřazení se informace o každém přiřazení souboru k dané informaci objeví v horním okně. Pokud chceme přiřazení zrušit, vybereme v horním okně příslušný soubor a vpravo klikneme na Zrušit přiřazení. U souboru lze také zvolit tzv. prioritu, která určuje na kterém místě se bude soubor (v případě, že je souborů více, než jeden) zobrazovat. Čím nižší hodnota priority, tím výše se bude soubor zobrazovat v seznamu souborů. Pokud chceme aby byl soubor k dispozici i jiným uživatelům a ti si ho mohli připojit k jiným informacím, je nutné zaškrtnout volbu parametru Sdílet soubor. Pokud je informace jednou vytvořena nemá (ani webmaster) právo ji smazat. Může pouze zrušit přiřazení. Informace tak v databázi systému zůstane, ale na webu nebude prakticky vidět. 21

22 7.3.6 Sdílené soubory Tak jako my jsme v minulém oddíle připojili k naší informaci náš vlastní soubor, mohou k jiným informacím připojovat soubory i jiní uživatelé (příkladem může být směrnice, kterou je možné aktualizovat pouze jednou v databázi a změna se projeví všude, kde je směrnice použita. Pokud jsou tyto soubory jiných uživatelů označeny parametrem Sdílet soubor (viz 6.3.5), máme i my možnost tyto sdílené soubory připojit k námi pořizované informaci. Vzhledem k tomu, že jsou všechny soubory umístěné v databázi, nedochází tak ke zdvojování souborů, ale vytváří se pouze programové propojení. Pro připojení takového sdíleného souboru k naší informaci je tedy nutné nejprve soubor vybrat ze seznamu v pravém hlavním okně. V tomto okně vidíme všechny informace o sdílených souborech, včetně jména, datu pořízení a jménu uživatele, který je pořídil. Následně, stejně jako v bodu 6.3.5, klikneme na tlačítko Přiřadit. I zde můžeme pro sdílený soubor vytvořit svůj vlastní popis a přiřadit prioritu (viz bod 6.3.5) Práva k informaci Každá pořízená informace má přiřazena určitá práva. Maximální práva má vždy uživatel, který informaci pořídil a pak administrátor. Pokud chceme, aby k námi 22

23 pořízené informaci měl přístup i jiný uživatel, musíme mu tato práva poskytnout. To provedeme v sekci, pojmenované Práva k informaci. V hlavním okně opět vidíme seznam všech uživatelů, kteří mají k námi pořizované informaci právo. Práva k informacím můžeme přiřadit vždy pouze kompletní, tedy všechna práva, která máme k informaci i my. Uživatel, který tak od nás práva obdrží bude moci informaci editovat ve stejném rozsahu, jako my. Každá editace je však do systému zaznamenána a je tedy prokazatelné, kdo poslední změnu udělal. Pokud chceme přidělit práva dalšímu uživateli, vybereme ho v pravém bočním okně v textovém řádku s názvem Člověk. Jedná se o systém, provázaný s celoškolskou databází, takže stačí zadat alespoň první tři písmena příjmení uživatele a systém by měl automaticky sám nabídnout všechny uživatele, jejichž počáteční písmena v příjmení tomuto požadavku vyhovují. Vybranému uživateli pak práva přidáme kliknutím na tlačítko Přidat. Odebrání práv uživateli provedeme analogicky tak, že vybereme příslušného uživatele ze seznamu a vpravo klikneme na tlačítko Odebrat. Po ukončení editace všech údajů a parametrů informace, klikneme ve spodní části editačního okna na tlačítko Uložit a informace je automaticky uložena do systému. 23

24 7.4 Editace a informace V případě editace postupujeme obdobně jako v bodě 6.3 a to tak, že v hlavním okně zvolíme příslušnou rubriku, pod kterou by se měla informace nacházet nebo si zvolíme jiné zobrazení informací volbou z menu Zobrazení informací (viz obrázek u bodu 6.2). Jakmile najdeme příslušnou informaci a označíme jí myší, klikneme v horním menu na tlačítko Editace informace nebo stlačíme klávesu F2. Dále pokračujeme naprosto stejně jako v bodu Schvalování informací Pro některé informace platí status schválení. Proto, bez ohledu na to, kdo je pořídil, je nutné, aby je odpovědná osoba schválila. Do doby, než projde informace tímto schvalovacím mechanismem, není zobrazena na webu a to i přesto, že ostatní náležitosti byly řádně splněny. 24

25 OIKT Česká zemědělská univerzita v Praze,

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Návod na práci se systémem ŠKOLNÍWEB.CZ

Návod na práci se systémem ŠKOLNÍWEB.CZ Návod na práci se systémem ŠKOLNÍWEB.CZ www.skolniweb.cz - ŠKOLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY Projekt společnosti Agerit s.r.o. 1 Úvod...3 Seznámení s prostředím...4 Základní údaje...6 Správa rubrik...7 Správa obrázků...11

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150126

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150126 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150126 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 3

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 3 Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 3 Vytvořeno: V Praze dne 4. 3. 2013 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4 Požadavky

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více