Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby"

Transkript

1 Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07

2 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK

3 Obsah Obsah Úvod Vysvětlení pojmů Co dělat, když Systém práv a odpovědností pro aktualizaci a správu webových stránek univerzity Struktura webu editace informací rozdělení postupů Webové rozhraní pro pořizování informace Intranet Editace informací o útvarech Editace informací o lidech Editace osobních údajů Editace Časopis SAB Editace akcí Editace výběrových řízení Programové rozhraní CZUWEBBROWSER.EXE Práva uživatele Struktura rubrik Pořizování informací Základní údaje Obsah RTF Náhled HTML Přiřazení rubrik Přiložení souborů Sdílené soubory Práva k informaci Editace a informace Schvalování informací

4 1 Úvod Tento manuál je určen jako návod pro pořizování a práci s informacemi na fakultních prezentačních webech ČZU, na info-panelech, na intranetu apod. Používat by ho měli zejména pracovníci fakult, respektive kateder, kteří mají na starost pořizování informací pro prezentační weby a kteří jsou zároveň i katedrovými zástupci pro informační a komunikační technologie. V dokumentu jsou tři základní linie informací. Jednak je to popis struktury webu, kde je jednoznačně popsán původ veškerých informací, které jsou na prezentačních webech umístěny. Dále jsou to dva možné způsoby pořizování informací: 1. pořizování informací pomocí webového rozhraní v rámci portálu 2. pořizování informací pomocí speciálního pořizovacího programu CZUWEBBROWSER. 4

5 2 Vysvětlení pojmů Pořizování informace Je činnost, při které je vytvořena nová informace, která je následně přiřazena k příslušné rubrice a zobrazena na prezentačním webu. Informace může mít libovolný tvar např. novinka, obecné informace, obrázek, přiložený soubor atp. Rubrika je uzel ve struktuře webu nebo aplikace a její hlavní vlastností je označení pozice v hierarchické struktury aplikace Pořizovací program Je lokální aplikace (je uložena na disku počítače), která umožňuje pořizování informací a jejich případnou další administraci. Aktuální verzi pořizovacího programu lze stáhnout ze serveru Prezentační web Je webová aplikace, která je určena k vnější prezentaci příslušné fakulty. Prezentační weby běží na doméně např. nebo apod. 5

6 3 Co dělat, když 1. Mám požadavek na úpravu struktury webu. Je potřeba kontaktovat webmastera vaší fakulty, který projedná váš požadavek se zástupcem pro Informační a komunikační technologie na vaší fakultě a jeho prostřednictvím bude požadavek na úpravu struktury předložen na zasedání redakční rady, která ho musí schválit. Zasedání redakční rady je veřejné. 2. Potřebuji upravit členy katedry Je potřeba kontaktovat Helpdesk ČZU na lince 4444 nebo em na 3. Potřebuji upravit předměty u konkrétní katedry Informace o předmětech u konkrétní katedry se provádějí pomocí systému Sylabus na adrese Změny může provést kterákoliv osoba, která má na tuto akci přidělená v systému příslušná práva (garant předmětu, vedoucí katedry, webmaster apod.). 4. Potřebuji upravit Řešené projekty u konkrétní katedry Je nutné kontaktovat Ing. Ladislavu Prázovou na která požadované změny zanese do systému. 5. Potřebuji upravit Publikace u konkrétní katedry Úpravy obsahu sekce Publikace u konkrétních kateder se provádí pomocí portálu CV na adrese Změny může provést kterákoliv osoba, která má na tuto akci přidělená v systému příslušná práva (vedoucí katedry, webmaster apod.). 6. Mám problém s grafickou úpravou u mnou vloženého textu Obraťte se na webmastera vaší fakulty nebo útvaru anebo na Helpdesk ČZU na lince 4444 nebo em na 7. Nemám přístup k administraci informací na jejichž administraci mám přitom nárok Je potřeba kontaktovat Helpdesk ČZU na lince 4444 nebo em na 8. Mám připomínky k funkčnosti pořizovacího programu Je potřeba kontaktovat Helpdesk ČZU na lince 4444 nebo em na 9. Zjistím, že je určitá osoba uvedená jako člen určitého útvaru několikrát. Buď se jedná o chyb a v tom případě je nutné postupovat jako u bodu 2. nebo se jedná o správnou informaci, protože někteří členové útvarů jsou vedení v několika pracovních úvazcích nebo funkcích - například pedagog + externí doktorand nebo pedagog + technik apod. 10. Chci změnit fotografii, která je zobrazovaná u libovolného uživatele na webech ČZU. V případě změny fotografie ve webové prezentaci je potřeba kontaktovat Moniku Urbanovou (tel nebo em na která v případě potřeby pořídí novou fotografii, nebo vloží fotografii příchozího do systému. Alternativně je možné kontaktovat také Kartové centrum SIC - tel nebo Anna Holečková, tel Chci zřídit doménu 4. úrovně v rámci školní domény doménové názvy 4. úrovně schvaluje na základě zdůvodněné žádosti děkan nebo pověřený proděkan na příslušné fakultě/institutu, žádost o zřízení domény by měla obsahovat: název domény, osoba odpovědná za uveřejněný obsah, období zřízení domény, zdůvodnění a technickou specifikaci, webové prezentace s přiděleným doménovým názvem musí být provozovány na systémech provozovaných správcem (OIKT). 6

7 4 Systém práv a odpovědností pro aktualizaci a správu webových stránek univerzity. 1. Manažer (PROREKTOR) metodicky řídí všechna pracoviště univerzity podílející se na tvorbě, prezentaci, provozu a údržbě elektronických prezentací a rozhoduje o obsahové náplni a grafické úpravě elektronických prezentací, schvaluje strukturu a obsahu prezentací vytvářených na univerzitě, nebo přejímaných z jiných zdrojů, přijímá náměty a připomínky k obsahu a formě elektronických prezentací od jednotlivých pracovišť univerzity, osob z řad akademické obce i institucí, orgánů a osob z okolí univerzity a využívá je ve své metodické a řídící činnosti, navrhuje ve výjimečných odůvodněných případech zřízení domény 2. úrovně, o jejím zřízení rozhoduje rektor, schvaluje žádosti o zřízení doménových názvů 3 úrovně a realizaci webových prezentací na nestandardních technologiích, schvaluje přístup externích subjektů pro instalaci technologií a správu webových prezentací realizovaných dodavatelsky. 2. Správce (ZÁSTUPCE PŘÍSLUŠNÉHO STŘEDISKA OIKT) realizuje schválené webové prezentace podle zadání nebo spolupracuje na jejich realizaci s externím dodavatelem, zodpovídá za celkový vzhled webových stránek, řeší problémy související s chodem webových stránek, školí webmastery a zodpovědné pracovníky, spolupracuje s vedením univerzity a řeší s ním požadavky na webové stránky, spolupracuje s webmastrem, zodpovědným pracovníkem a správcem odkazů. 3. Webmaster (ZÁSTUPCE OIKT NA JEDNOTLIVÝCH ÚTVARECH NA ÚROVNI FAKULTY) zodpovídá za fyzické umístění informací, zodpovídá za funkčnost webových stránek v rámci práv administrátora, spolupracuje se správcem, spolupracuje s zodpovědným pracovníkem a správcem odkazů, zasílá děkanům/ředitelům institutů/vedoucím kateder informaci o nutnosti aktualizace náplně webových stránek (cca 4x za rok). 4. Zodpovědný pracovník útvaru (ZÁSTUPCE NA JEDNOTLIVÝCH ÚTVARECH) zodpovídá za obsah pokrývající činnost příslušné organizační jednotky, zodpovídá za pravidelnost dodávaných informací webmasterovi, jmenuje jednotlivé správce odkazů (rubrik), ručí za aktuálnost zpráv, tvoří, vkládá, doplňuje a mění informace ve své kompetenci, navrhuje stahování zpráv do Archivu, navrhuje změnu uspořádání odkazů (rubrik), spolupracuje se správcem a webmastrem ve všech uvedených kompetencí, spolupracuje se správcem odkazů. 5. Zodpovědný pracovník oddělení/katedry (ZÁSTUPCE NA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH/KATEDRÁCH) zodpovídá za obsah pokrývající činnost příslušné katedry, 7

8 zodpovídá za pravidelnost dodávaných informací webmasterovi, ručí za aktuálnost zpráv, tvoří, vkládá, doplňuje a mění informace ve své kompetenci, navrhuje stahování zpráv do Archivu, navrhuje změnu uspořádání odkazů (rubrik), spolupracuje se správcem, webmastrem a zodpovědným pracovníkem univerzity/fakulty/institutu/pracoviště ve všech uvedených kompetencí, spolupracuje se správcem odkazů. 6. Správce odkazů (rubrik) (ZÁSTUPCE JEDNOTLIVÝCH ODKAZŮ) zodpovídá za obsah příslušného odkazu (rubriky), zodpovídá za pravidelnost dodávaných informací webmasterovi, spolupracuje se správcem, webmastrem a zodpovědným pracovníkem univerzity/fakulty/institutu/pracoviště ve všech uvedených kompetencí. 8

9 5 Struktura webu editace informací rozdělení postupů Prezentační weby jednotlivých fakult ČZU mají v rámci základní kostry stejnou strukturu. Některé rubriky se nicméně mohou u jednotlivých prezentací lišit nebo případně mohou zcela chybět. Struktura webu lze změnit pouze procesem, který je popsán v bodě 4., otázce 1. Hlavní strana O fakultě Katedry a Studium Věda a Mezinárodní Aktuality Ostatní součásti výzkum vztahy Úřední deska Katedra Aktuality Aktuality Aktuality Všeobecné Základní informace Základní informace Základní informace Základní informace Základní informace Zprávy vedení Vedení fakulty Orgány fakulty Děkanát Oficiální dokumenty Kontakty Historie fakulty Kudy k nám Členové Předměty Publikace Řešené projekty Studium na fakultě Přijímací řízení Mapy a plánky Dokumenty Studijní oddělení Ostatní informace Doktorské studium Oddělení pro vědu a výzkum Konference Granty Publikační činnost Jmenovací řízení Sokrates Erasmus ELLS Zahraniční konference Mezinárodní partneři Ostatní informace Odkazy Zprávy studijního oddělení Zprávy senátu Dokumenty Odkazy Spolky, kroužky Diskusní fórum Fotogalerie Odkazy Habilitační řízení Ankety Odkazy Základní struktura webů Editace pomocí Intranetu Editace pomocí CZUWEBBROWSER.EXE Editace pomocí Sylabus.czu.cz Editace pomocí Helpdesku (linka 4444) Editace pomocí 9

10 6 Webové rozhraní pro pořizování informace Intranet Přes webové rozhraní může editovat informace kterýkoliv zaměstnanec ČZU, který má přidělena příslušná práva. Každý může editovat práva minimálně o své osobě. Pro korektní editaci informací je tedy nutné vyhledat na internetu adresu a zde se přihlásit do aplikace Intranet. Pro přihlášení slouží stejné uživatelské jméno a heslo, jako do sítě Novell. Při přihlašování je nutné vybrat správně fakultu, pod kterou příslušný uživatel spadá. Po přihlášení se uživatel dostává na úvodní stranu Intranetu ČZU, kde je umístěna celá řada informací pro zaměstnance, nicméně pro účely tohoto materiálu nás bude zajímat především odkaz Správa obsahu, který je zcela vpravo v liště horního menu. Na stránce správa obsahu vidíme veškeré informace, které může uživatel upravovat. 10

11 Informace jsou rozděleny do základních kategorií: Informace o útvarech na webu Katedry a součásti -> Katedra Informace o lidech Osobní údaje Časopis SAB Akce Výběrová řízení 6.1 Editace informací o útvarech Jako defaultní (předvolená) je kategorie Informace o útvarech, kde by se měly objevit všechny útvary, jejichž informace máte právo upravovat. Změny kategorií lze provádět pomocí menu, které je umístěné v levém horním rohu obrazovky. Pokud máte mít objektivně právo na spravování informací o určitém útvaru a přesto tento útvar nevidíte vypsaný v kategorii Informace o útvarech, postupujte dle informací uvedených v bodu 3.7 na straně 6. Pokud vidíte seznam útvarů o nichž můžete měnit informace, můžete zvolit, zda chcete změnit informaci v české nebo anglické verzi. Informace jednotlivých útvarů jsou různě strukturované a tohoto členění je nutné se držet. Do jednotlivých oddílů lze vkládat text například zkopírováním z jiného dokumentu a zároveň lze používat pro editaci textu i některé základní html tagy, jako například 11

12 <b></b> nebo <br> nebo <ul><li></li></li> apod. V případě používání tagů, je nesmírně důležité před uložením informace, kompletně celý text zkontrolovat, protože po ihned po uložení se informace zobrazuje na produkčním prezentačním webu. 6.2 Editace informací o lidech Po zvolení kategorie Informace o lidech, kterou vybereme v levém horním menu se objeví seznam útvarů. Každý zaměstnanec ČZU může být uveden jako člen několika útvarů (například člen katedry + člen kolegia děkana + člen akademického senátu atp.), a proto může být v seznamu zobrazen několikrát. Důležité však je, že veškeré informace, které se k danému zaměstnanci váží, jsou ukládány pouze na jednom místě. Jestliže si tedy vyberete určitého zaměstnance v rámci určitého útvaru a změníte o něm informaci, tato změna se projeví na všech místech, kde se na webu tento zaměstnanec objeví. Po zvolení příslušného útvaru se zobrazí seznam pracovníků, kteří jsou ke konkrétnímu útvaru přiřazeni. Jak je vidět na obrázku na další stránce, lze u každého pracovníka měnit tři druhy informací. Obecné informace 12

13 v anglickém a českém jazyce a dále kontakty. Obecné informace v anglickém a českém jazyce jsou zobrazovány na příslušných místech v obou jazykových mutacích prezentačních webů. Obsahem těchto obecných informací mohou být základní charakteristiky pracovníka, stejně tak i například konzultační hodiny nebo například otevírací hodiny pro veřejnost, například u pracovníků studijních odděleni. Je důležité myslet na to, že je nutné vyplnit obecnou informaci v obou jazykových mutacích. Kontakty jsou složeny z několika nezávislých informací, které jsou společné jak pro českou, tak i pro anglickou verzi, takže je není nutné vyplňovat dvojmo. Po kliknutí na odkaz Kontakty u příslušného pracovníka, se dostaneme na stránku s výpisem stávajících kontaktů, které lze zároveň editovat. Každý pracovník může o sobě do databáze zadat tyto informace: Telefon Fax Mobilní telefon www ČZU linka Na stránce je tedy vidět, které všechny kontaktní informace má o sobě pracovník vyplněny. Tyto informace lze znovu upravit pomocí tlačítka Upravit. Pokud chceme 13

14 přidat novou kontaktní informaci, je nutné kliknout na odkaz Přidat kontakt. Tento odkaz nám otevře novou pracovní lištu, v rámci které máme možnost zadat obsah informace, zvolit její druh (viz výše) a v neposlední řadě i váhu informace. Každý kontakt má u sebe zároveň parametr primární. Pokud u příslušného kontaktu tento parametr zaškrtneme, znamená to, že se bude tento parametr zobrazovat jako primární u příslušného uživatele na všech místech, kde se zobrazí i uživatel. Pokud se parametr primární zaškrtne u více kontaktů, zobrazí se vždy všechny, které se na daném místě zobrazit mohou. 6.3 Editace osobních údajů Při editaci osobních údajů postupujeme stejně jako v prvním odstavci bodu 6.2. Jediným rozdílem je, že nemusíme procházet volbou útvaru a vybírat zaměstnance ze seznamu, ale po kliknutí na odkaz Osobní údaje se dostáváme k veškerým údajům momentálně přihlášeného uživatele. Osobní údaje uživatele se zobrazují na několika místech webu, podle zařazení zaměstnance, funkce atp. 6.4 Editace Časopis SAB Nelze editovat veřejně informace edituje pověřený pracovník. 6.5 Editace akcí V sekci editace akcí máme na výběr dvě základní možnosti: Přehled akcí Přidat novou akci. 14

15 V případě přehledu akcí je možné vybrat si pomocí několika výběrových menu zobrazení akcí. První menu umožňuje zvolit fakultu a následně i útvar, který akci pořádá. V dalším menu potom můžeme zvolit rok, ve kterém se akce pořádá nebo pořádala. Zároveň lze i v tom okně přidat novou akci, kliknutím na tlačítko Přidat akci. Ať už klikneme na tlačítko Přidat novou akci na úvodní straně nebo v rámci přehledu dostaneme se na formulář, pomocí kterého lze novou akci vytvořit. První informace, kterou je nutné zadat, je název akce. Po kliknutí na tlačítko pokračovat se dostáváme na stránku s detailními informace o akci. Tyto informace je nutné korektně vyplnit. Zároveň zde lze ještě pozměnit název akce. Při výběru pořádajícího útvaru nejprve vybereme příslušnou fakultu a následně se nám do druhého výběrového menu načte seznam všech útvarů v rámci této fakulty. Teď můžeme zvolit i konkrétní pořádající útvar. Začátek a konec akce je zúžen pouze na celé dny. Počítá se s tím, že detailní informace dostane zájemce na webových stránkách příslušné akce. Další kolonkou je místo pořádání a webové stránky. URL webových stránek je možné zadat jak ve tvaru tak i ve tvaru Následují informace o garantovi akce a kontaktní osobě. Zde se nabízejí dvě možnosti. Pokud je daná osoba zaměstnancem ČZU přepneme výběrové tlačítko do polohy osoba z ČZU a ve vedlejším textovém rámečku zadáme příjmení hledané osoby i s diakritikou (háčky a čárky). Tento textový rámeček je automaticky propojen s databází zaměstnanců ČZU, takže pokud napíšete příjmení osoby správně a pokud hledaná osoba na ČZU opravdu pracuje, je vám nabídnut kompletní seznam osob stejného příjmení nebo 15

16 jmenného základu. Stačí tedy napsat například začáteční tři písmena NOV a systém vám vyhledá všechny osoby, jejichž příjmení začíná právě na NOV. Stejný systém vyhledávání platí jak pro garanta konference, tak i pro kontaktní osobu. Následují dvě textové pole Poznámka a Informace. Tyto pole je možné vyplnit nějakou základní informací o konferenci. Poslední informací, kterou lze vytvořit pro danou akci je přiložený soubor. Tento soubor lze nahrát do databáze spolu s ostatními informacemi o konferenci a to tak, že soubor, který je umístěn na pevném disku vašeho počítače vyberete pomocí tlačítka Procházet a následně je tento soubor odeslán, po kliknutí na tlačítko Odeslat. Pokud jste korektně vyplnili všechny informace, je možné kliknout na tlačítko Uložit a akce bude uložena do databáze. Pokud chcete některé informace upravit, je to možné pomocí stránky s Přehledem akcí. 6.6 Editace výběrových řízení. Nelze editovat veřejně informace edituje pověřený pracovník. 16

17 7 Programové rozhraní CZUWEBBROWSER.EXE CZUWEBBROWSER je speciální program, který slouží k pořizování a úpravě informací a jejich umisťování na weby. Program je vyvíjen pracovníky OIKT a je trvale aktualizován a vylepšován. Při každém spuštění programu zároveň probíhá automaticky upgrade na nejnovější verzi. CZUWEBBROWSER je lokální program, tudíž musí být uložen na lokálním disku počítače. Celý program se skládá z jednoho souboru, jehož název je zpravidla CZUWEBBROWSER.EXE. Doporučujeme uložit tento soubor nejlépe přímo na Plochu vašeho počítače, aby nedošlo k jeho ztracení někde v adresářové struktuře disku. Po spuštění programu se objeví úvodní přihlašovací okno, do kterého je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo, případně útvar nebo fakultu, pod který uživatel spadá. Jméno a heslo je identické se jménem a heslem, které uživatel používá pro přihlášení do sítě Novell. Po přihlášení se uživatel dostane do samotného programu, který umožňuje pro základní editaci na úrovni běžného operátora tři základní akce: Pořizování (vytváření) informací Přiřazování informaci k jednotlivým rubrikám Opravu již vytvořených informací 7.1 Práva uživatele Každý uživatel má pochopitelně určitá práva a to jednak z hlediska možnosti vykonávat příslušné akce a za druhé z hlediska struktury přístupu do jednotlivých rubrik. Pokud nemá určitý uživatel práva k rubrice a měl by je objektivně mít, postupujte tak, jak je uvedeno v bodu Struktura rubrik Na hlavním okně je v levé části vidět strom jednotlivých webů a jejich rubrik. Jak je patrné z tohoto pořizovacího programu, neslouží pouze k pořizování informací pro prezentační weby fakult, ale i k pořizování informací pro další weby, intranet nebo prezentační systémy. Tento manuál slouží primárně pro uživatele, kteří pořizují informace pro prezentační weby a proto se omezíme pouze na ně. Všechny rubriky jsou tzv. rozklikávací, což znamená, že kliknutím na výše postavenou rubriku se nám otevřou i všechny dostupné pod-rubriky atp. 17

18 7.3 Pořizování informací Pořizování informací nebo jinak můžeme říct vytváření informací je hlavní činností, kterou v pořizovacím programu můžeme dělat. Nejprve je vhodné si zvolit v levém okně rubriku, pro kterou bude informace primárně určena. Po zvolení rubriky uvidíme v pravém okně zda je již k této rubrice nějaká informace přiřazena nebo ne. Novou informaci vytvoříme kliknutím na ikonku Nová informace (čtvrtá zleva horním menu) nebo současným stlačením kláves Ctrl+Insert. Po provedení této akce se otevře okno s novou informací. Jednotlivá okna pro tvorbu a editaci parametrů informace, jsou uvedena níže Základní údaje Mezi základní údaje o každé informaci patří mimo jiné: ID je doplněno automaticky Typ Informace Je možné zvolit typ Informace HTML, URL, Soubor Název Libovolný název informace tento název slouží zároveň jako titulek. Perex jedná se o krátký text na způsob shrnutí URL - Používá se pokud se jedná o typ informace URL informace se pak sestává pouze z odkazu URL Dále jsou uvedené další údaje, které jsou ale vyplňovány automaticky systémem. Jedná se zejména o údaje o tom, kdo informaci pořídil, datum pořízení, datum poslední změny atd. 18

19 Po korektním vyplnění všech potřebných údajů, můžeme postoupit na další stránku s údaji, kliknutím na tlačítko Další Obsah RTF Sekce pojmenovaná Obsah RTF slouží k vytváření základního textového obsahu informace. Jedná se de facto o jistý druh editoru html, pomocí kterého lze příslušnou informaci vytvořit přímo v grafické podobě. Důležité je, že finální vzhled na stránkách webu bude pravděpodobně odlišný od vzhledu, který si vytvoříte. Je to způsobeno tím, že všechny fakultní weby mají předem definovanou sadu grafických stylů a výsledný vzhled je tak dán především tím, kde bude příslušná informace zobrazena. Aby si mohl uživatel zkontrolovat jak bude jeho informace vypadat ve finálním stavu přímo na webu, doporučujeme přejít na další stránku nazvanou Náhled HTML, kde se, po uložení, informace zobrazí v reálném tvaru Náhled HTML Náhled HTML zobrazí příslušnou informaci tak, jak bude vypadat zobrazena na webu. Pro korektní zobrazení náhledu je nutné aby byla informace uložena a přiřazena k příslušné rubrice. 19

20 7.3.4 Přiřazení rubrik V této fázi můžeme přiřadit výše vytvořenou informaci k jednotlivým rubrikám. I zde platí, že jednu informaci můžeme přiřadit k více rubrikám, pochopitelně podle práv toho kterého uživatele, který s informací momentálně pracuje. Informaci k dané rubrice tedy přiřadíme tak, že v hlavním okně zvolíme příslušnou rubriku a v pravém okně klikneme na tlačítko Přiřadit. V rámci parametrů přiřazení je zároveň možné vybrat přesnou dobu zobrazeni (od do), dále prioritu pokud je v rámci jedné rubriky přiřazeno více informací, parametr priorita rozhoduje, která informace bude výše postavená.. Po přiřazení se informace o každém přiřazení k rubrice objeví v horním okně. Pokud chceme přiřazení zrušit, vybereme v horním okně to konkrétní a vpravo klikneme na Zrušit přiřazení. Pokud informace není přiřazena k žádné rubrice, neznamená to, že by nebyla v systému (databázi), pouze se na webu nikde nezobrazuje. Další parametry Převzít přiřazení do hodnot předpokládá již přiřazenou informaci v rubrice. Tato možnost načte do parametrických hodnot právě přiřazované informace hodnoty informace již přiřazené. Možnost vymazat hodnoty vymaže všechny hodnoty parametrů. 20

21 7.3.5 Přiložení souborů Ke každé vytvářené informaci lze přiřadit i libovolný počet souborů. K přiložení souborů dochází právě v dalším speciálním okně. Soubor k dané rubrice tedy přiřadíme tak, že v pravém okně klikneme v levé části pole označeného jako Soubor na ikonku vyhledání souboru. Otevře se standardní okno Windows pro volbu souboru. Dále pokračujeme výběrem souboru z adresářové struktury a následným potvrzením volby. Jakmile máme soubor vybraný, klikneme na tlačítko Přiřadit. V rámci parametrů přiřazení je zároveň možné vybrat popis souboru, který se bude u souboru zobrazovat. Po přiřazení se informace o každém přiřazení souboru k dané informaci objeví v horním okně. Pokud chceme přiřazení zrušit, vybereme v horním okně příslušný soubor a vpravo klikneme na Zrušit přiřazení. U souboru lze také zvolit tzv. prioritu, která určuje na kterém místě se bude soubor (v případě, že je souborů více, než jeden) zobrazovat. Čím nižší hodnota priority, tím výše se bude soubor zobrazovat v seznamu souborů. Pokud chceme aby byl soubor k dispozici i jiným uživatelům a ti si ho mohli připojit k jiným informacím, je nutné zaškrtnout volbu parametru Sdílet soubor. Pokud je informace jednou vytvořena nemá (ani webmaster) právo ji smazat. Může pouze zrušit přiřazení. Informace tak v databázi systému zůstane, ale na webu nebude prakticky vidět. 21

22 7.3.6 Sdílené soubory Tak jako my jsme v minulém oddíle připojili k naší informaci náš vlastní soubor, mohou k jiným informacím připojovat soubory i jiní uživatelé (příkladem může být směrnice, kterou je možné aktualizovat pouze jednou v databázi a změna se projeví všude, kde je směrnice použita. Pokud jsou tyto soubory jiných uživatelů označeny parametrem Sdílet soubor (viz 6.3.5), máme i my možnost tyto sdílené soubory připojit k námi pořizované informaci. Vzhledem k tomu, že jsou všechny soubory umístěné v databázi, nedochází tak ke zdvojování souborů, ale vytváří se pouze programové propojení. Pro připojení takového sdíleného souboru k naší informaci je tedy nutné nejprve soubor vybrat ze seznamu v pravém hlavním okně. V tomto okně vidíme všechny informace o sdílených souborech, včetně jména, datu pořízení a jménu uživatele, který je pořídil. Následně, stejně jako v bodu 6.3.5, klikneme na tlačítko Přiřadit. I zde můžeme pro sdílený soubor vytvořit svůj vlastní popis a přiřadit prioritu (viz bod 6.3.5) Práva k informaci Každá pořízená informace má přiřazena určitá práva. Maximální práva má vždy uživatel, který informaci pořídil a pak administrátor. Pokud chceme, aby k námi 22

23 pořízené informaci měl přístup i jiný uživatel, musíme mu tato práva poskytnout. To provedeme v sekci, pojmenované Práva k informaci. V hlavním okně opět vidíme seznam všech uživatelů, kteří mají k námi pořizované informaci právo. Práva k informacím můžeme přiřadit vždy pouze kompletní, tedy všechna práva, která máme k informaci i my. Uživatel, který tak od nás práva obdrží bude moci informaci editovat ve stejném rozsahu, jako my. Každá editace je však do systému zaznamenána a je tedy prokazatelné, kdo poslední změnu udělal. Pokud chceme přidělit práva dalšímu uživateli, vybereme ho v pravém bočním okně v textovém řádku s názvem Člověk. Jedná se o systém, provázaný s celoškolskou databází, takže stačí zadat alespoň první tři písmena příjmení uživatele a systém by měl automaticky sám nabídnout všechny uživatele, jejichž počáteční písmena v příjmení tomuto požadavku vyhovují. Vybranému uživateli pak práva přidáme kliknutím na tlačítko Přidat. Odebrání práv uživateli provedeme analogicky tak, že vybereme příslušného uživatele ze seznamu a vpravo klikneme na tlačítko Odebrat. Po ukončení editace všech údajů a parametrů informace, klikneme ve spodní části editačního okna na tlačítko Uložit a informace je automaticky uložena do systému. 23

24 7.4 Editace a informace V případě editace postupujeme obdobně jako v bodě 6.3 a to tak, že v hlavním okně zvolíme příslušnou rubriku, pod kterou by se měla informace nacházet nebo si zvolíme jiné zobrazení informací volbou z menu Zobrazení informací (viz obrázek u bodu 6.2). Jakmile najdeme příslušnou informaci a označíme jí myší, klikneme v horním menu na tlačítko Editace informace nebo stlačíme klávesu F2. Dále pokračujeme naprosto stejně jako v bodu Schvalování informací Pro některé informace platí status schválení. Proto, bez ohledu na to, kdo je pořídil, je nutné, aby je odpovědná osoba schválila. Do doby, než projde informace tímto schvalovacím mechanismem, není zobrazena na webu a to i přesto, že ostatní náležitosti byly řádně splněny. 24

25 OIKT Česká zemědělská univerzita v Praze,

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Návod na použití univerzitní aplikace

Návod na použití univerzitní aplikace Page 1 of 19 Návod na použití univerzitní aplikace WHOIS viz jednotlivé kapitoly Stránky: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Kurz: Návod pro použití aplikace Whois Kniha: Návod na použití univerzitní

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Manuál k editaci webu NUDZ

Manuál k editaci webu NUDZ Manuál k editaci webu NUDZ Obsah Úvod 2 Vstup do redakčního systému a na intranet 4 Uživatelé (všichni zaměstnanci) Editace osobních stránek 5 9 Publikace, projekty 10 Fotogalerie 11 12 Zobrazení stránky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů Rámcový návod garanty a zkoušející doktorských studijních předmětů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Garant předmětu... 1 Předmět a jeho nastavení... 1 Evidence zkoušejících... 1 Vypisování termínu

Více

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP PGS

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP PGS Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP PGS Návod pro školitele Tento metodický pokyn doplňuje Opatření děkana č. 6/2014-15: Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání ÚVOD... 2 INSTALACE PROGRAMU... 2 Požadavky na vybavení... 2 Instalace programu... 2 POSTUP PŘI PRÁCI S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI... 3 Ukládání formuláře...

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Aplikace bozpqt Návod. RWE Distribuční služby, s.r.o. 3/8/15 Strana 1

Aplikace bozpqt Návod. RWE Distribuční služby, s.r.o. 3/8/15 Strana 1 Aplikace bozpqt Návod RWE Distribuční služby, s.r.o. 3/8/15 Strana 1 Obsah 1. Instalace aplikace 2. Spuštění aplikace 3. První spuštění aplikace přihlášení 4. Popis aplikace a. Sada otázek b. Denní sada

Více

Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách

Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách www.ebfle.eu 1. Technické podmínky Databáze škol obnovy venkova (dále v textu "školy") funguje jako součást serveru EBFLE.EU a je dostupná

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP Návod pro Oborové rady Tento metodický pokyn doplňuje Opatření děkana č. 6/2014-15: Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka. NetStorage. Webový přístup k souborům uložených na serveru Novell NetWare

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka. NetStorage. Webový přístup k souborům uložených na serveru Novell NetWare Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 01 Nová Paka e-mail: issnp@issnp.cz www.issnp.cz NetStorage Webový přístup k souborům uložených na serveru Novell NetWare Pomocí služby NetStorage a internetu

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Ing. R. Kunstová,

Ing. R. Kunstová, WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Obsah 1. Dříve než začnete pracovat... 2 2. Sestavení menu... 2 2.1. Položka menu - 1. úroveň... 2 2.2. Položka menu - 2. úroveň... 2 3. Tvorba jednotlivých stránek... 3 3.1.

Více

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory Zkrácený přehled úvodu do studia pro bakalářské a magisterské obory Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

KONTO OBČANA. Uživatelský manuál Verze

KONTO OBČANA. Uživatelský manuál Verze KONTO OBČANA Uživatelský manuál Verze 0512013 Obsah I. Registrace a přihlášení ke kontu občana...- 2-1. Registrace...- 3-2. Přihlášení ke kontu občana...- 6 - II. Práce s kontem občana...- 7-1. Formuláře

Více

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření]

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] 2014 Českomoravská telekomunikační s. r. o. 1. Co je crisp [vyjádření] a k čemu slouží? Aplikace slouží k vyřizování Žádostí o vyjádření k existenci sítí zaslaných

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

Moodle Návod pro studenty

Moodle Návod pro studenty Moodle Návod pro studenty Co je to Moodle? Moodle je e-learningové prostředí vytvořené v rámci projektu MAPLIMAT. Jsou zde ke stažení studijní opory a další materiály k předmětům inovovaným, nebo nově

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND)

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Obsah 1) Přihlášení do sítě při startu PC... 1 2) Dodatečné přihlášení do sítě Novell (z Windows)... 2 3) Odhlášení ze sítě... 2 4)

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více