Co máme na WEBu. Praha,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co máme na WEBu. Praha, 23.2.2012"

Transkript

1 Co máme na WEBu Praha,

2 Agenda: 1. Co je nového v Projektovém Undergroundu 2. Struktura našeho WEBu, vlastnosti 3. Šablony ke stažení 4. Praktické tipy pro řízení projektů 5. Jak dál?

3 1. Co je nového Roste členská základna (165 členů bez mrtvých duší) Princip činnosti a její rekapitulace Informace Šablony Přednášky Zápisy ke stažení Networking Diskuzní večery Plenární schůzky Spojování sil Společná příprava k certifikaci Rozvoj PM Školení pro juniory Přednášky pro studenty Zásadně zdarma a bez reklam

4 2. Struktura WEBu Obsah jednotlivých větví Způsob registrace a přihlašování Výhody registrace Zviditelnění členů vizitky organizátorů a členů Slovník Přehledy školení a certifikací Přihlášky na akce Zápisy ze schůzek

5 2. Struktura WEBu - Zaregistrování a zrušení registrace

6 2. Struktura WEBu - Zaregistrování a zrušení registrace

7 2. Struktura WEBu - Přihlášení

8 2. Struktura WEBu - Přihlášení

9 3. Šablony Přehled Sada šablon pro řízení projektu 1 Šablony poskytla společnost HelpTeam. Jejich přednostmi jsou: na začátku šablony krátký popis jejího určení v ČJ a AJ, který pro začínajícího PM může být vodítkem pro rozhodování pro jaké účely šablonu použit, v rámci celé šablony vysvětlivky, které krok za krokem vedou PM a pomáhají vytvořit kvalitní dokument Sada šablon pro řízení projektu 2 Další sada kvalitních šablon pro účely řízení projektu. I tyto šablony obsahuji návody k jejich vyplňování. Přidanou hodnotou této sady je souhrnná tabulka, která definuje vhodnost jednotlivých šablon pro řízení projektů různé velikosti.

10 3. Šablony Týdenní reporting 1. Kvalitní šablona týdenního reportingu od Projectmana. Předvyplněný excelovský soubor, jehož přednosti je focus na detail a který je možno doporučit zejména pro technologické projekty, jimž je "ušit na míru". 2. Šablona týdenního reportu z prostředí společnosti T-Mobile. Tato šablona je jednoduchá a přehledná a je vytvořena pro účely společného reportingu managerů jednotlivých týmů v rámci velkého projektu nebo programu Příklad Transition plánu Transition Plan je novinkou při řízení projektů. Jeho účelem je pomoci zákazníkovi překonat technologickou mezeru v době, kdy nový technologický produkt je již implementován a připraven k užívání, avšak personál stále používá nástroje z doby před implementaci. TP musí obsahovat: Předání technologií Příprava provozu systému Organizace provozu a ukončení projektu

11 Jsou uloženy v sekci Informace pro PM / Tipy pro PM Přehled: 01. Project Success Plans Planning for Success Perfektní nástroj pro PM. Project Success Plan (PSP) je definice toho, co klíčoví podílníci považují za úspěch v projektu. Není předepsán metodikou, ale je užitečný, protože fakticky definuje kvalitu řízení projektu (viz její definice). Vzniká při moderované (osobní) diskuzi se všemi klíčovými podílníky a může mít formu setříděného seznamu od nejdůležitějších po ty méně důležité aspekty. Zajistí, že jednak se vyjasní pohled na užitečnost projektu u všech klíčových podílníků (případně se včas otevřou rozpory v jeho chápání mezi nimi), jednak že toto očekávání se přenese jednotně na všechny členy týmu. Otevře se také diskuze o očekáváních podílníků, s nimiž musí PM dále pracovat. Proběhnout by měla hned po inicializaci projektu.

12 02. Program & Project Manager Power What are your most important traits to achieve success 07. Anatomy of an Effective Project Manager Are Program Managers on the Career Path to the C- Level? Work Passion and Heart as Critical Behaviors: What Every Project Manager Should Bear in Mind Všechny 4 příspěvky jsou o osobnosti PM a jeho soft skills viz další diskuze

13 03: Minimizing Bias of Subject Matter Experts through effective Project Management Řízení rizik a průběžné monitorování v průběhu projektu. Postřeh: Používají-li se pro expertní posouzení stejní experti, kteří odpovídají za realizaci určitých komponent projektu, pak jejich posouzení nemusí být objektivní. To může mít dopady do odhadů doby trvání v tom případě se doporučuje prověřit odhady expertním sborem. Může to mít dopady do ratingu jednotlivých rizik v tom případě se doporučuje provádět posouzení formou odhadu ve 3 bodech a provést statistické zpracování. 04: Customer Demand Priority An Objective Methodology to Project Prioritization Popis alternativního přístupu k výběru projektů k realizaci na základě technické obtížnosti a potřebnosti pro zákazníka.

14 05. The Unspoken Additional Constraint of Project Management Spokojenost uživatele je klíčová pro úspěch projektu. Proč? Protože nespokojený uživatel nepodporuje dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, ale dokonce může vést k potřebě dodatečných projektů na zlepšení. Spokojenost uživatele je kritériem kvality řízení projektu. Dokument popisuje jak vyhovět potřebám uživatele a jeho očekáváním. 06. Project Management and Firefighting: Are there Lessons to be Shared? Je nesmírně užitečné, aby v procesu byly nastaveny standardní procesy, a to nejen pro běžný chod projektu, ale i pro krizové situace. I zde platí pravidlo, že co se nacvičí předem, to se potom při stresu provede dobře a bez improvizací. Je třeba poskytovat správnou kolmunikaci e správném čase, již přis startu projektu nastavit správné komunikační kanály, ale i operační procedury a řízení incidentů.

15 10. What Makes a Good Project KPI Framework KPI se využívají jak pro monitoring projektu, tak mají význam i při motivaci činností v projektu. Mohou motivovat tým k vyššímu výkonu, ale mohou i demotivovat. Je užitečné využívat v rámci projektu i vlastní PKI, zvlášť jde-li o delší a rozsáhlejší projekt. V takovém případě pro projektová KPI by měly platit následující zásady: 1. Musí dávat smysl z hlediska klíčových podílníků projektu. 2. Musí být jasně měřitelné (obzvlášť jsou-li vázány na formální kontrakt) 3. Měly by vycházet z benefitů, které by vznikly využitím výstupů projektu 4. Měly by jasně indikovat zpoždění a předstih 5. Musí být v souladu s cíli programu či portfolia 6. Pravidelně se musí měřit a vyhodnocovat 7. Musí se měřit a vyhodnocovat i poté, co program skončil.

16 11. Going Green Ekologické okénko pro PM 12. Project Rewards and Recognition Fair or Adding Risks? Konec projektu si zaslouží oslavu. Nepřehánějte ji, posuzujte ji v kontextu celé organizace. Ale jak vyvážit podíl zkušeného týmu a zdrojů, které stály v pozadí? Jak vytvořit funkční odměňovací model? Pár zásad: Nezapomeňte také, že práci těch, kdo byli ve vašem projektu, musel někdo jiný zastat. Ocenil někdo jej, nebo může jen závidět? Měli i ostatní příležitost se někdy k podobnému projektu a úspěchu dostat? Odměňujte jen to, co opravdu přispělo k úspěchu projektu. 14. Rescuing Troubled Projects Viz minulý Underground

17 15. Is the PgMP Credential Right For Me? O certifikaci PgMP 16. Implementing a PMO is a Project in Itself Některé postřehy k projektové formě ustavení PMO, argumenty proč vytvořit PMO formou projektu. 17. Project Communications: To Blog or Not to Blog Komunikace v projektu je tak důležitá, že dokonce je vhodnější překomunikovat než komunikovat málo. Při velkém množství kontaktů se stává pravidlem rozesílání mailů na množství adres a v takové situaci stojí za úvahu využít principu blogu či moderované diskuze, které zpřístupní komunikaci one-to-many. Je to metoda vhodná pro informování v obecnější rovině většímu počtu podílníků ať interních členů týmu, tak externích osob. Dokument obsahuje výčet důvodů pro i proti využití blogu, coby jednoho z mnoha komunikačních prostředků, pro komunikaci podílníkům.

18 22. A Holistic Look at Program and Project Constraints Základní trojúhelník představuje pouze ohraničení úspěšnosti realizace, ale úspěch projektu je mnohem širší. Závisí na tom, jak jsou jeho výstupy úspěšné z dlouhodobého hlediska a jak úspěšně je možno je podporovat během jejich životního cyklu. Je-li projekt součástí programu, pak se jeho úspěch odvíjí od toho, jak přispěl k programu. Dokument definuje dalších 5 faktorů úspěchu.

19 26. Managing a Virtual Project Team Virtuální tým není virtuální pojem, často se s ním může setkat každý. Řízení virtuálního týmu se nejčastěji objevuje nikoliv s mezinárodními projekty, ale v souvislostí s homeworkingem, kdy se nepředpokládá, že všichni členové týmu budou neustále kolokováni na jednom místě. Pro řízení efektivního virtuálního týmu jsou důležité následující zásady: 1. Je třeba řídit cíle (důležitost jasné definice, její vyjasnění na dálku je obtížné) 2. Je třeba řídit komunikaci (a používat odpovídající nástroje) 3. Je třeba udržovat motivaci v týmu (využívat příležitosti k setkávání týmu) 4. Je třeba pravidelně posuzovat efektivitu komunikace (pro každého člena týmu je individuální) 5. Je třeba využívat nástroje pro vzájemnou spolupráci

20 27. Communication Risks Within and Around a Virtual Team Výběr vhodného komunikačního prostředku je ještě důležitější pro virtuální týmy, protože každý komunikační prostředek ve srovnání s diskuzí tváří v tvář představuje omezení řady informací, které se při dialogu přenášejí také (řeč těla, dikce, atd.). 32. Using Project and Program Management Groups on LinkedIn Přehled možností které přinášejí sociální sítě pro propojování PM. Nejdůležitější se stal LinkedIn. 33. Presentation Skills for PM's Analýza kvality prezentace a instrukce pro to, jak vtáhnout auditorium do prezentace. 36. The Trouble with Continuous Multi-tasking, and How to Avoid It Info proč multitasking snižuje produktivitu a jak mu bránit.

21 46. Cultural Awareness: Tailoring Your Presentation to the Audience O potřebě přizpůsobit prezentaci kulturní úrovni posluchačů. 47. The Color-coded Portfolio Where is the Balance? Použití barev pro semafor v reportech, doporučení používat též šipky, které zobrazují trend. Vztah ke zdraví projektu. Příklad definice tabulky: Summary Arrow Options Arrow Period Meaning -to- Trend Period Good-Up Better Good-Steady Same Good-Down Worse At Risk-Up Better At Risk-Steady Same At Risk-Down Worse Trouble-Up Better Trouble-Steady Same Trouble-Down Worse PM Confidence On Track: No impact SPI (Schedule) CPI (Cost) >.90 >.90 Warning: >.75 <.90 >.75 <.90 Possible impact Problem: Will be impact <.75 <.75 TPT (Weeks) <26 >26 <28 > 28

22 49. The Value of Holding Multiple Project Management Credentials Doporučení pro zkušené PM získat více certifikací z této oblasti a nezůstávat u jediné. 52. Risk Management the PM s Best Friend O řízení rizik a hlavně o přístupu k tomuto řízení. Viz dále. 55. Learning Lessons Before You Begin, as You Progress, and When You Have Finished O výhodnosti vytvářet a využívat lessons learned. 57. Team Sports and Project Management Paralely mezi kolektivními sporty a PM. Skutečně existují. 63. Project Management for the Small Business Pár důvodů, proč se zatím projektové řízení obtížně prosazuje v SME (malém businessu) a obvykle jej suplují pouze různě nalepené štítky, které upozorňují na činnosti, které mohou být chápány jako malé projekty.

23 77. Cultivating your Communications in an International Project Team Specifika efektivní komunikace v multikulturních týmech. 80. Which came first the process or the tool? Úvaha na téma, co je v PM důležitější proces nebo nástroj? 81. Our Simple Seven Keys to Establishing a Successful PMO Sedm kroků k úspěšnému ustavení PMO 85. Nine Fundamental Steps to Project Success Formálně trochu jiný pohled na kroky při řízení projektu nicméně zcela v souladu s metodikou PMI. 87. The keys to the Lazy Project Manager what is productive laziness? Lenost projektového managera je často výhodná. Viz dále.

24 94. Root Cause Analysis and Corrective Action for Project Managers Připomínka, že je-li problém a přijímáme-li korektivní akce, je třeba detekovat nikoli symptom, ale skutečnou příčinu problému bez toho se mohou problémy opakovat neustále. Příklad: Pokud dochází ke zpoždění projektu proto, že čas vyhrazený na testování nestačí, pak pouhé přidání kapacity testerů nemusí dlouhodobě pomoci, pokud příčina tkví v nečekaně nekvalitní přípravě sw. A pokud takovou příčinu neodhalíme, může se stát, že bude potřeba přidávat další a další kapacitu a z vnějšího pohledu se projekt bude jevit jako špatně řízený. 98. Working on Projects with Suppliers and Vendors - Seven Factors to Consider Sedmero otázek ve vztahu k subdodávkám a dodavatelům, které by si PM měl položit pro včasné vyjasnění stavu.

25 Lenost projektového manažera Lenost projektového managera je často výhodná. I pokrok v technologiích je často hnán leností těch, kdož by měli opakovaně vykonávat určitou činnost. Nejde o to, aby se potřebné věci nědělaly, ale aby se dělalo jen to, co je efektivní, aby se úsilí soustředilo na nejslabší bod. K tomu slouží jako primární nástroj Paretovo pravidlo (graf) 20% příčin přináší 80% problémů. Soustřeďme se na těchto 20% příčin, aktivně je hledejme! Například hned na počátku projektu je vhodné vytipovat dva důležité hráče projektu sponzora a toho, kdo bude způsobovat největší skluzy (v nejhorším případě to může být jedna a táž osoba). A co nejdříve je třeba najít co nejefektivnější metodu komunikace mezi nimi i v projektu. To jsou v této fázi obvyklé problémy, které by vypadly z Paretova pravidla.

26 Lenost projektového manažera Několik tipů pro využívání lenosti pro řízení projektů: 1. Je důležité být napřed před ostatními a udržet si nadhled stále vidět cíl. 2. Chápejte sponzora i jeho důvody a co z toho jde pro projekt a vás. 3. Řiďte neodvratná zpoždění projektu jsou řiditelná s dobrým systémem řízení změn a s dostatečnou rezervou. 4. Komunikujte otevřeně a čestně, to nejhorší je nedůvěra. 5. Trocha humoru nikdy neškodí. 6. Nestahujte kalhoty, když brod (problém) je ještě daleko, ale místo toho využijte čas na plánování; jakmile problém nastane, pak filtrujte, prioritizujte, delegujte, abyste si udrželi nadhled a vrátili projekt do kolejí. 7. Udělejte svůj projekt atraktivním pro účastníky, pochopte co každý z nich ocení. 8. Nenechte se ukomunikovat a umořit množstvím požadavků, naučte se i slovo NE. 9. Nevymýšlejte znovu kolo, i různá auta staví na jediné zkušenosti o tom, jak má být kolo kulaté. Poučte se ze zkušeností.

27 Lenost projektového manažera Je třeba také posuzovat lenost u svých podřízených. A je třeba ji posuzovat ve vztahu k jejich (velitel vojsk Pruského císařství) třídil podřízené dle těchto kategorií do 4 oblastí a podle toho jim přiděloval úkoly:

28 Lenost projektového manažera Typy osobností: A. Líný a nepříliš inteligentní pro jednoduché opakované úlohy, většinou nevytvářejí ani nové nápady, ani problémy. B. Chytrý a činorodý to jsou dotahovači, mikromanažeři, je třeba dohlížet, aby se neutopili v přemíře úkolů a činností, které si berou; jsou to ti, kdož pohlídají, zda jsou dotaženy všechny detaily. C. Činorodý a nepříliš chytrý již von Moltke se snažil takových osob zbavit z generálního štábu. D. Efektivní vůdce.

29 Osobnost projektového manažera Jaká vlastnost je pro PM nejdůležitější? Je to schopnost vést, být vůdcem. Opravdoví vůdci mají emoční inteligenci, která povzbuzuje ostatní. Za druhé jsou osobností ve smyslu toho slova, s níž ostatní rádi spolupracují, často proto, že cítí, že jsou vedeni k úspěchu, případně k odměně jako výsledku úspěchu. Mohou nastat i takovéto situace: 1. PM, který využívá pouze svou formální či referentskou autoritu a chybí mu vůdcovství. S formální autoritou lze zvládnout jen některé situace v projektu, některé ne ale má-li PM zájem, lze se ve vůdcovství zdokonalit koučinkem. 2. Člen týmu, který má sice neformální vliv, ale je větším vůdcem než PM. V takovém případě může dojít a často dochází k faktickému vedení týmu tímto jeho členem, což sice může vést k cíli, ale klikatou neefektivní cestou (těžko očekávat, že tento člen týmu bude dodržovat procesy pro efektivní řízení projektu).

30 Osobnost projektového manažera Pětice základních osobnostních charakteristik pro PM aby byl úspěšný: být extrovert mít kuráž (schopnost být vpředu) mít charisma být pozitivním motivátorem být týmovým hráčem Základní předpoklady efektivního managementu jsou stejné, jako definuje PgMBOK pro efektivní řízení programů. Podle Druckera to jsou tyto vlastnosti: 1. Ptá se Co má vzniknout? 2. Ptá se Co je dobré pro podnik? 3. Vytváří akční plány. 4. Nese odpovědnost za rozhodnutí. 5. Odpovídá za komunikaci.

31 1. Soustředí se víc na příležitosti než na problémy. 2. Schůzky řídí tak, aby byly produktivní. 3. Myslí a říká my místo já. Z tohoto hlediska efektivní PM může být i efektivním liniovým manažerem. Zásada vytvoření úspěšného týmu projektu neleží ve výběru nejlepších odborníků, ale ve sladění týmu i z ostatních hledisek, především osobnostních. Tým sestavený ze samých osobností bude vykazovat tenzi v okamžicích, kdy se objeví problémy. V každém týmu je třeba průběžně zjišťovat motivace jednotlivých členů a dokonce čím kritičtější zdroj to je, tím častěji. Pracujte s riziky nesoučinnosti členů týmu tak, jako pracujete s ostatními riziky, a snažte se je i podobně eliminovat.

32 Řízení rizik Řízení rizik na projektu nespočívá v tom, že se zapíší do registru a podle potřeby se jeho obsah zpřístupní zájemcům, ale je to mnohem více. Primárně jde o chování, které bude demonstrovat, že práce s riziky je nejvyšší prioritou pro PM i pro jeho tým. Jde o to, aby bylo zřejmé, že tým projektu je připraven a průběžně sleduje, co může nastat, je ve vzájemné shodě o stategii reakce na jednotlivá rizika a je schopen operativně reagovat tak, aby se dopady rizik minimalizovaly (přpadně maximalizovaly výnosy příležitostí). Přitom výběr strategie bude vždy primárně záviset na odolnosti k rizikům hlavních či nejdůležitějších podílníků. Lze nalézt řady metodik řízení rizik, zájemcům doporučuji podrobnou přenášku z Projektového Undergroundu (viz Na závěr kontrolní seznam otázek, které by bylo dobré si občas v projektu položit: 1. Naplánovali jste principy práce s riziky ve svém projektu? A učinili jste tak již na začátku projektu?

33 1. Pochopili jste úroveň odolnosti hlavních a nejvlivnějších podílníků na rizika? 2. Jsou do práce s riziky zapojeni skutečně všichni? Není někdo, kdo by mohl detekovat riziko a zůstal neosloven? 3. Co minulé projekty? Je tam nějaké poučení pro váš projekt? 4. Snažíte se všem důl. rizikům přiřadit vlastníka? A je aktivní? 5. Mají všechna rizika i příležitosti definovánu filosofii přístupu? A mají ta nejdůležitější rizika definovánu strategii? 6. Jsou definovány spouštěcí stavy jednotlivých rizik, podle nichž poznáte, že k události skutečně došlo? 7. Kromě dopadu do projektu jako takového, dokážete u těch nejvážnějších rizik odhadnout i jejich dopad přímo do základního trojúhelníku projektu (náklady, čas, rozsah)? Promítl se takto vypočtený dopad nějak do množství rezerv, které máte? 8. Udržuje se registr rizik pravidelně? Je dostupný hlavním podílníkům? Pracují s ním? Máte s ním k tomu účelu nějaké schůzky? Jsou pravidelné? 9. Jak jste připraveni na neočekávané události typu unknown unknowns?

34 Děkujeme Igor Luhan

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU Diskusní odpoledne OSPM 6.5.2003 Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2003 1 Obsah 1. Základní pojmy 2. Přístupy podle ISO 10006,

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny Tomáš Klein, PMP Shine Consulting, s.r.o. Obsah Změny v PMBOK Guide 5ed. od 4ed. a jejich interpretace s ISO 21500 Dopady do PMI certifikací Změny v PMBOK Guide

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Ondřej Kadlec & Romana Hůlková září 2012 Inovace a rozvoj služeb, výroby i obchodu doprovázený vývojem technologií přináší

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 2 - Projektová

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 1 - Základní pojmy a

Více

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Pohled společnosti Atos na Zero E-mail František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000 business technologists v oblasti podnikových

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím projektový management Projektový management UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru,

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Motivační systém pro projekty a projektové manažery

Motivační systém pro projekty a projektové manažery Motivační systém pro projekty a projektové manažery Ing. Štěpán Galbavý partner Inventa, s. r. o. galbavy@inventa.cz Abstrakt Motivace projektových manažerů a členů projektových týmů je klíčovým prvkem

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Projekty a změny v PRE. Teze z praxe

Projekty a změny v PRE. Teze z praxe Projekty a změny v PRE Teze z praxe IIS Září 2012 Řízení Programu řízení změn Co je to projekt? Evoluce revoluce Spontánně - řízeně Projekt Funkcionální, liniové řízení (management) Odborné útvary Změna

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Přípravné činnosti projektu Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Obsah prezentace Seznámení s problematikou Procesy a roviny před implementací projektu Obchodní rovina Implementační rovina Řešení

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více