Co máme na WEBu. Praha,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co máme na WEBu. Praha, 23.2.2012"

Transkript

1 Co máme na WEBu Praha,

2 Agenda: 1. Co je nového v Projektovém Undergroundu 2. Struktura našeho WEBu, vlastnosti 3. Šablony ke stažení 4. Praktické tipy pro řízení projektů 5. Jak dál?

3 1. Co je nového Roste členská základna (165 členů bez mrtvých duší) Princip činnosti a její rekapitulace Informace Šablony Přednášky Zápisy ke stažení Networking Diskuzní večery Plenární schůzky Spojování sil Společná příprava k certifikaci Rozvoj PM Školení pro juniory Přednášky pro studenty Zásadně zdarma a bez reklam

4 2. Struktura WEBu Obsah jednotlivých větví Způsob registrace a přihlašování Výhody registrace Zviditelnění členů vizitky organizátorů a členů Slovník Přehledy školení a certifikací Přihlášky na akce Zápisy ze schůzek

5 2. Struktura WEBu - Zaregistrování a zrušení registrace

6 2. Struktura WEBu - Zaregistrování a zrušení registrace

7 2. Struktura WEBu - Přihlášení

8 2. Struktura WEBu - Přihlášení

9 3. Šablony Přehled Sada šablon pro řízení projektu 1 Šablony poskytla společnost HelpTeam. Jejich přednostmi jsou: na začátku šablony krátký popis jejího určení v ČJ a AJ, který pro začínajícího PM může být vodítkem pro rozhodování pro jaké účely šablonu použit, v rámci celé šablony vysvětlivky, které krok za krokem vedou PM a pomáhají vytvořit kvalitní dokument Sada šablon pro řízení projektu 2 Další sada kvalitních šablon pro účely řízení projektu. I tyto šablony obsahuji návody k jejich vyplňování. Přidanou hodnotou této sady je souhrnná tabulka, která definuje vhodnost jednotlivých šablon pro řízení projektů různé velikosti.

10 3. Šablony Týdenní reporting 1. Kvalitní šablona týdenního reportingu od Projectmana. Předvyplněný excelovský soubor, jehož přednosti je focus na detail a který je možno doporučit zejména pro technologické projekty, jimž je "ušit na míru". 2. Šablona týdenního reportu z prostředí společnosti T-Mobile. Tato šablona je jednoduchá a přehledná a je vytvořena pro účely společného reportingu managerů jednotlivých týmů v rámci velkého projektu nebo programu Příklad Transition plánu Transition Plan je novinkou při řízení projektů. Jeho účelem je pomoci zákazníkovi překonat technologickou mezeru v době, kdy nový technologický produkt je již implementován a připraven k užívání, avšak personál stále používá nástroje z doby před implementaci. TP musí obsahovat: Předání technologií Příprava provozu systému Organizace provozu a ukončení projektu

11 Jsou uloženy v sekci Informace pro PM / Tipy pro PM Přehled: 01. Project Success Plans Planning for Success Perfektní nástroj pro PM. Project Success Plan (PSP) je definice toho, co klíčoví podílníci považují za úspěch v projektu. Není předepsán metodikou, ale je užitečný, protože fakticky definuje kvalitu řízení projektu (viz její definice). Vzniká při moderované (osobní) diskuzi se všemi klíčovými podílníky a může mít formu setříděného seznamu od nejdůležitějších po ty méně důležité aspekty. Zajistí, že jednak se vyjasní pohled na užitečnost projektu u všech klíčových podílníků (případně se včas otevřou rozpory v jeho chápání mezi nimi), jednak že toto očekávání se přenese jednotně na všechny členy týmu. Otevře se také diskuze o očekáváních podílníků, s nimiž musí PM dále pracovat. Proběhnout by měla hned po inicializaci projektu.

12 02. Program & Project Manager Power What are your most important traits to achieve success 07. Anatomy of an Effective Project Manager Are Program Managers on the Career Path to the C- Level? Work Passion and Heart as Critical Behaviors: What Every Project Manager Should Bear in Mind Všechny 4 příspěvky jsou o osobnosti PM a jeho soft skills viz další diskuze

13 03: Minimizing Bias of Subject Matter Experts through effective Project Management Řízení rizik a průběžné monitorování v průběhu projektu. Postřeh: Používají-li se pro expertní posouzení stejní experti, kteří odpovídají za realizaci určitých komponent projektu, pak jejich posouzení nemusí být objektivní. To může mít dopady do odhadů doby trvání v tom případě se doporučuje prověřit odhady expertním sborem. Může to mít dopady do ratingu jednotlivých rizik v tom případě se doporučuje provádět posouzení formou odhadu ve 3 bodech a provést statistické zpracování. 04: Customer Demand Priority An Objective Methodology to Project Prioritization Popis alternativního přístupu k výběru projektů k realizaci na základě technické obtížnosti a potřebnosti pro zákazníka.

14 05. The Unspoken Additional Constraint of Project Management Spokojenost uživatele je klíčová pro úspěch projektu. Proč? Protože nespokojený uživatel nepodporuje dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, ale dokonce může vést k potřebě dodatečných projektů na zlepšení. Spokojenost uživatele je kritériem kvality řízení projektu. Dokument popisuje jak vyhovět potřebám uživatele a jeho očekáváním. 06. Project Management and Firefighting: Are there Lessons to be Shared? Je nesmírně užitečné, aby v procesu byly nastaveny standardní procesy, a to nejen pro běžný chod projektu, ale i pro krizové situace. I zde platí pravidlo, že co se nacvičí předem, to se potom při stresu provede dobře a bez improvizací. Je třeba poskytovat správnou kolmunikaci e správném čase, již přis startu projektu nastavit správné komunikační kanály, ale i operační procedury a řízení incidentů.

15 10. What Makes a Good Project KPI Framework KPI se využívají jak pro monitoring projektu, tak mají význam i při motivaci činností v projektu. Mohou motivovat tým k vyššímu výkonu, ale mohou i demotivovat. Je užitečné využívat v rámci projektu i vlastní PKI, zvlášť jde-li o delší a rozsáhlejší projekt. V takovém případě pro projektová KPI by měly platit následující zásady: 1. Musí dávat smysl z hlediska klíčových podílníků projektu. 2. Musí být jasně měřitelné (obzvlášť jsou-li vázány na formální kontrakt) 3. Měly by vycházet z benefitů, které by vznikly využitím výstupů projektu 4. Měly by jasně indikovat zpoždění a předstih 5. Musí být v souladu s cíli programu či portfolia 6. Pravidelně se musí měřit a vyhodnocovat 7. Musí se měřit a vyhodnocovat i poté, co program skončil.

16 11. Going Green Ekologické okénko pro PM 12. Project Rewards and Recognition Fair or Adding Risks? Konec projektu si zaslouží oslavu. Nepřehánějte ji, posuzujte ji v kontextu celé organizace. Ale jak vyvážit podíl zkušeného týmu a zdrojů, které stály v pozadí? Jak vytvořit funkční odměňovací model? Pár zásad: Nezapomeňte také, že práci těch, kdo byli ve vašem projektu, musel někdo jiný zastat. Ocenil někdo jej, nebo může jen závidět? Měli i ostatní příležitost se někdy k podobnému projektu a úspěchu dostat? Odměňujte jen to, co opravdu přispělo k úspěchu projektu. 14. Rescuing Troubled Projects Viz minulý Underground

17 15. Is the PgMP Credential Right For Me? O certifikaci PgMP 16. Implementing a PMO is a Project in Itself Některé postřehy k projektové formě ustavení PMO, argumenty proč vytvořit PMO formou projektu. 17. Project Communications: To Blog or Not to Blog Komunikace v projektu je tak důležitá, že dokonce je vhodnější překomunikovat než komunikovat málo. Při velkém množství kontaktů se stává pravidlem rozesílání mailů na množství adres a v takové situaci stojí za úvahu využít principu blogu či moderované diskuze, které zpřístupní komunikaci one-to-many. Je to metoda vhodná pro informování v obecnější rovině většímu počtu podílníků ať interních členů týmu, tak externích osob. Dokument obsahuje výčet důvodů pro i proti využití blogu, coby jednoho z mnoha komunikačních prostředků, pro komunikaci podílníkům.

18 22. A Holistic Look at Program and Project Constraints Základní trojúhelník představuje pouze ohraničení úspěšnosti realizace, ale úspěch projektu je mnohem širší. Závisí na tom, jak jsou jeho výstupy úspěšné z dlouhodobého hlediska a jak úspěšně je možno je podporovat během jejich životního cyklu. Je-li projekt součástí programu, pak se jeho úspěch odvíjí od toho, jak přispěl k programu. Dokument definuje dalších 5 faktorů úspěchu.

19 26. Managing a Virtual Project Team Virtuální tým není virtuální pojem, často se s ním může setkat každý. Řízení virtuálního týmu se nejčastěji objevuje nikoliv s mezinárodními projekty, ale v souvislostí s homeworkingem, kdy se nepředpokládá, že všichni členové týmu budou neustále kolokováni na jednom místě. Pro řízení efektivního virtuálního týmu jsou důležité následující zásady: 1. Je třeba řídit cíle (důležitost jasné definice, její vyjasnění na dálku je obtížné) 2. Je třeba řídit komunikaci (a používat odpovídající nástroje) 3. Je třeba udržovat motivaci v týmu (využívat příležitosti k setkávání týmu) 4. Je třeba pravidelně posuzovat efektivitu komunikace (pro každého člena týmu je individuální) 5. Je třeba využívat nástroje pro vzájemnou spolupráci

20 27. Communication Risks Within and Around a Virtual Team Výběr vhodného komunikačního prostředku je ještě důležitější pro virtuální týmy, protože každý komunikační prostředek ve srovnání s diskuzí tváří v tvář představuje omezení řady informací, které se při dialogu přenášejí také (řeč těla, dikce, atd.). 32. Using Project and Program Management Groups on LinkedIn Přehled možností které přinášejí sociální sítě pro propojování PM. Nejdůležitější se stal LinkedIn. 33. Presentation Skills for PM's Analýza kvality prezentace a instrukce pro to, jak vtáhnout auditorium do prezentace. 36. The Trouble with Continuous Multi-tasking, and How to Avoid It Info proč multitasking snižuje produktivitu a jak mu bránit.

21 46. Cultural Awareness: Tailoring Your Presentation to the Audience O potřebě přizpůsobit prezentaci kulturní úrovni posluchačů. 47. The Color-coded Portfolio Where is the Balance? Použití barev pro semafor v reportech, doporučení používat též šipky, které zobrazují trend. Vztah ke zdraví projektu. Příklad definice tabulky: Summary Arrow Options Arrow Period Meaning -to- Trend Period Good-Up Better Good-Steady Same Good-Down Worse At Risk-Up Better At Risk-Steady Same At Risk-Down Worse Trouble-Up Better Trouble-Steady Same Trouble-Down Worse PM Confidence On Track: No impact SPI (Schedule) CPI (Cost) >.90 >.90 Warning: >.75 <.90 >.75 <.90 Possible impact Problem: Will be impact <.75 <.75 TPT (Weeks) <26 >26 <28 > 28

22 49. The Value of Holding Multiple Project Management Credentials Doporučení pro zkušené PM získat více certifikací z této oblasti a nezůstávat u jediné. 52. Risk Management the PM s Best Friend O řízení rizik a hlavně o přístupu k tomuto řízení. Viz dále. 55. Learning Lessons Before You Begin, as You Progress, and When You Have Finished O výhodnosti vytvářet a využívat lessons learned. 57. Team Sports and Project Management Paralely mezi kolektivními sporty a PM. Skutečně existují. 63. Project Management for the Small Business Pár důvodů, proč se zatím projektové řízení obtížně prosazuje v SME (malém businessu) a obvykle jej suplují pouze různě nalepené štítky, které upozorňují na činnosti, které mohou být chápány jako malé projekty.

23 77. Cultivating your Communications in an International Project Team Specifika efektivní komunikace v multikulturních týmech. 80. Which came first the process or the tool? Úvaha na téma, co je v PM důležitější proces nebo nástroj? 81. Our Simple Seven Keys to Establishing a Successful PMO Sedm kroků k úspěšnému ustavení PMO 85. Nine Fundamental Steps to Project Success Formálně trochu jiný pohled na kroky při řízení projektu nicméně zcela v souladu s metodikou PMI. 87. The keys to the Lazy Project Manager what is productive laziness? Lenost projektového managera je často výhodná. Viz dále.

24 94. Root Cause Analysis and Corrective Action for Project Managers Připomínka, že je-li problém a přijímáme-li korektivní akce, je třeba detekovat nikoli symptom, ale skutečnou příčinu problému bez toho se mohou problémy opakovat neustále. Příklad: Pokud dochází ke zpoždění projektu proto, že čas vyhrazený na testování nestačí, pak pouhé přidání kapacity testerů nemusí dlouhodobě pomoci, pokud příčina tkví v nečekaně nekvalitní přípravě sw. A pokud takovou příčinu neodhalíme, může se stát, že bude potřeba přidávat další a další kapacitu a z vnějšího pohledu se projekt bude jevit jako špatně řízený. 98. Working on Projects with Suppliers and Vendors - Seven Factors to Consider Sedmero otázek ve vztahu k subdodávkám a dodavatelům, které by si PM měl položit pro včasné vyjasnění stavu.

25 Lenost projektového manažera Lenost projektového managera je často výhodná. I pokrok v technologiích je často hnán leností těch, kdož by měli opakovaně vykonávat určitou činnost. Nejde o to, aby se potřebné věci nědělaly, ale aby se dělalo jen to, co je efektivní, aby se úsilí soustředilo na nejslabší bod. K tomu slouží jako primární nástroj Paretovo pravidlo (graf) 20% příčin přináší 80% problémů. Soustřeďme se na těchto 20% příčin, aktivně je hledejme! Například hned na počátku projektu je vhodné vytipovat dva důležité hráče projektu sponzora a toho, kdo bude způsobovat největší skluzy (v nejhorším případě to může být jedna a táž osoba). A co nejdříve je třeba najít co nejefektivnější metodu komunikace mezi nimi i v projektu. To jsou v této fázi obvyklé problémy, které by vypadly z Paretova pravidla.

26 Lenost projektového manažera Několik tipů pro využívání lenosti pro řízení projektů: 1. Je důležité být napřed před ostatními a udržet si nadhled stále vidět cíl. 2. Chápejte sponzora i jeho důvody a co z toho jde pro projekt a vás. 3. Řiďte neodvratná zpoždění projektu jsou řiditelná s dobrým systémem řízení změn a s dostatečnou rezervou. 4. Komunikujte otevřeně a čestně, to nejhorší je nedůvěra. 5. Trocha humoru nikdy neškodí. 6. Nestahujte kalhoty, když brod (problém) je ještě daleko, ale místo toho využijte čas na plánování; jakmile problém nastane, pak filtrujte, prioritizujte, delegujte, abyste si udrželi nadhled a vrátili projekt do kolejí. 7. Udělejte svůj projekt atraktivním pro účastníky, pochopte co každý z nich ocení. 8. Nenechte se ukomunikovat a umořit množstvím požadavků, naučte se i slovo NE. 9. Nevymýšlejte znovu kolo, i různá auta staví na jediné zkušenosti o tom, jak má být kolo kulaté. Poučte se ze zkušeností.

27 Lenost projektového manažera Je třeba také posuzovat lenost u svých podřízených. A je třeba ji posuzovat ve vztahu k jejich (velitel vojsk Pruského císařství) třídil podřízené dle těchto kategorií do 4 oblastí a podle toho jim přiděloval úkoly:

28 Lenost projektového manažera Typy osobností: A. Líný a nepříliš inteligentní pro jednoduché opakované úlohy, většinou nevytvářejí ani nové nápady, ani problémy. B. Chytrý a činorodý to jsou dotahovači, mikromanažeři, je třeba dohlížet, aby se neutopili v přemíře úkolů a činností, které si berou; jsou to ti, kdož pohlídají, zda jsou dotaženy všechny detaily. C. Činorodý a nepříliš chytrý již von Moltke se snažil takových osob zbavit z generálního štábu. D. Efektivní vůdce.

29 Osobnost projektového manažera Jaká vlastnost je pro PM nejdůležitější? Je to schopnost vést, být vůdcem. Opravdoví vůdci mají emoční inteligenci, která povzbuzuje ostatní. Za druhé jsou osobností ve smyslu toho slova, s níž ostatní rádi spolupracují, často proto, že cítí, že jsou vedeni k úspěchu, případně k odměně jako výsledku úspěchu. Mohou nastat i takovéto situace: 1. PM, který využívá pouze svou formální či referentskou autoritu a chybí mu vůdcovství. S formální autoritou lze zvládnout jen některé situace v projektu, některé ne ale má-li PM zájem, lze se ve vůdcovství zdokonalit koučinkem. 2. Člen týmu, který má sice neformální vliv, ale je větším vůdcem než PM. V takovém případě může dojít a často dochází k faktickému vedení týmu tímto jeho členem, což sice může vést k cíli, ale klikatou neefektivní cestou (těžko očekávat, že tento člen týmu bude dodržovat procesy pro efektivní řízení projektu).

30 Osobnost projektového manažera Pětice základních osobnostních charakteristik pro PM aby byl úspěšný: být extrovert mít kuráž (schopnost být vpředu) mít charisma být pozitivním motivátorem být týmovým hráčem Základní předpoklady efektivního managementu jsou stejné, jako definuje PgMBOK pro efektivní řízení programů. Podle Druckera to jsou tyto vlastnosti: 1. Ptá se Co má vzniknout? 2. Ptá se Co je dobré pro podnik? 3. Vytváří akční plány. 4. Nese odpovědnost za rozhodnutí. 5. Odpovídá za komunikaci.

31 1. Soustředí se víc na příležitosti než na problémy. 2. Schůzky řídí tak, aby byly produktivní. 3. Myslí a říká my místo já. Z tohoto hlediska efektivní PM může být i efektivním liniovým manažerem. Zásada vytvoření úspěšného týmu projektu neleží ve výběru nejlepších odborníků, ale ve sladění týmu i z ostatních hledisek, především osobnostních. Tým sestavený ze samých osobností bude vykazovat tenzi v okamžicích, kdy se objeví problémy. V každém týmu je třeba průběžně zjišťovat motivace jednotlivých členů a dokonce čím kritičtější zdroj to je, tím častěji. Pracujte s riziky nesoučinnosti členů týmu tak, jako pracujete s ostatními riziky, a snažte se je i podobně eliminovat.

32 Řízení rizik Řízení rizik na projektu nespočívá v tom, že se zapíší do registru a podle potřeby se jeho obsah zpřístupní zájemcům, ale je to mnohem více. Primárně jde o chování, které bude demonstrovat, že práce s riziky je nejvyšší prioritou pro PM i pro jeho tým. Jde o to, aby bylo zřejmé, že tým projektu je připraven a průběžně sleduje, co může nastat, je ve vzájemné shodě o stategii reakce na jednotlivá rizika a je schopen operativně reagovat tak, aby se dopady rizik minimalizovaly (přpadně maximalizovaly výnosy příležitostí). Přitom výběr strategie bude vždy primárně záviset na odolnosti k rizikům hlavních či nejdůležitějších podílníků. Lze nalézt řady metodik řízení rizik, zájemcům doporučuji podrobnou přenášku z Projektového Undergroundu (viz Na závěr kontrolní seznam otázek, které by bylo dobré si občas v projektu položit: 1. Naplánovali jste principy práce s riziky ve svém projektu? A učinili jste tak již na začátku projektu?

33 1. Pochopili jste úroveň odolnosti hlavních a nejvlivnějších podílníků na rizika? 2. Jsou do práce s riziky zapojeni skutečně všichni? Není někdo, kdo by mohl detekovat riziko a zůstal neosloven? 3. Co minulé projekty? Je tam nějaké poučení pro váš projekt? 4. Snažíte se všem důl. rizikům přiřadit vlastníka? A je aktivní? 5. Mají všechna rizika i příležitosti definovánu filosofii přístupu? A mají ta nejdůležitější rizika definovánu strategii? 6. Jsou definovány spouštěcí stavy jednotlivých rizik, podle nichž poznáte, že k události skutečně došlo? 7. Kromě dopadu do projektu jako takového, dokážete u těch nejvážnějších rizik odhadnout i jejich dopad přímo do základního trojúhelníku projektu (náklady, čas, rozsah)? Promítl se takto vypočtený dopad nějak do množství rezerv, které máte? 8. Udržuje se registr rizik pravidelně? Je dostupný hlavním podílníkům? Pracují s ním? Máte s ním k tomu účelu nějaké schůzky? Jsou pravidelné? 9. Jak jste připraveni na neočekávané události typu unknown unknowns?

34 Děkujeme Igor Luhan

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny Tomáš Klein, PMP Shine Consulting, s.r.o. Obsah Změny v PMBOK Guide 5ed. od 4ed. a jejich interpretace s ISO 21500 Dopady do PMI certifikací Změny v PMBOK Guide

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru

Řízení projektu a rizik vývoje softwaru Řízení projektu a rizik vývoje softwaru 3. dubna 2013 Zbyněk Šlosar Lektor Zbyněk Šlosar Project Manager @ Unicorn Systems Energetika, Telco, Bankovnictví, Odpadové hospodářství Zakázkový vývoj software,

Více

D9 Realizace projektu

D9 Realizace projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D9 Realizace projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu realizace projektu tak, aby byl respektován

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU Diskusní odpoledne OSPM 6.5.2003 Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2003 1 Obsah 1. Základní pojmy 2. Přístupy podle ISO 10006,

Více

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Ondřej Kadlec & Romana Hůlková září 2012 Inovace a rozvoj služeb, výroby i obchodu doprovázený vývojem technologií přináší

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Strategické cíle projektu a projektové řízení Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Společný cíl pro business, PMO a dodavatele je dodat projekty s nejvyšší

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRINCIPY ŘÍZENÍ PROGRAMŮ, ROZDÍLY STANDARDŮ PMI PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A PROGRAMŮ

PRINCIPY ŘÍZENÍ PROGRAMŮ, ROZDÍLY STANDARDŮ PMI PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A PROGRAMŮ PRINCIPY ŘÍZENÍ PROGRAMŮ, ROZDÍLY STANDARDŮ PMI PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A PROGRAMŮ Igor Luhan 27.10.2009 1 Množství společných rysů, víceméně společná metodika, další postup pro PM Program obsahuje procesy

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

Keep your hands free for strategy!

Keep your hands free for strategy! Outsourcing projektového řízení Jan Juříček Keep your hands free for strategy! (Uvolněte si své ruce pro strategii!) 3/29/2011 Kdy vzniká potřeba projektového řízení (příklady) Interní projekty Externí

Více

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1 Řízení realizace projektu Úspěšný start do světa projektového řízení Romana Hůlková 3. června 2014 1 Agenda Představení 3 Společnost Deloitte 4 Cíl projektového řízení x Cíl realizace projektu 9 Jak uřídit

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Řízení projektů v praxi

Řízení projektů v praxi Řízení projektů v praxi Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA (IPMA CPM) SHINE Consulting s.r.o. haj@shine.cz Abstrakt V rámci tohoto přízpěvku se soustředím na zdánlivě samozřejmé věci, které by z manažerského

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Zadání WPSS (Workflow Protocols Switching System) Software Design Agency

Zadání WPSS (Workflow Protocols Switching System) Software Design Agency Zadání WPSS (Workflow Protocols Switching System) Software Design Agency Úvod V řadě organizací a institucí dnes chceme používat formalizované procesy. Od velmi formalizovaného stavebnictví a bankovnictví,

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Publikováno se souhlasem autora. Autor je členem České evaluační společnosti, o.s.

Publikováno se souhlasem autora. Autor je členem České evaluační společnosti, o.s. Publikováno se souhlasem autora. Autor je členem České evaluační společnosti, o.s. Pohledy evaluační praxe 1 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. Použít evaluaci je obtížnější než ji jen udělat Zkušenosti Operačního

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Motivační systém pro projekty a projektové manažery

Motivační systém pro projekty a projektové manažery Motivační systém pro projekty a projektové manažery Ing. Štěpán Galbavý partner Inventa, s. r. o. galbavy@inventa.cz Abstrakt Motivace projektových manažerů a členů projektových týmů je klíčovým prvkem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management štíhlého podniku a služeb

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Management štíhlého podniku a služeb VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Management štíhlého podniku a služeb Obsah Štíhlá firma... 2 Management štíhlého podniku a služeb... 3 OBSAH modulu IV.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího programu

Více

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby Jana Prokůpková Vladimír Mahr HR ATTEND - Systém pro rozvrhování pracovní doby Webová aplikace pro zadávání přítomností a nepřítomností Webová aplikace s

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více