Co máme na WEBu. Praha,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co máme na WEBu. Praha, 23.2.2012"

Transkript

1 Co máme na WEBu Praha,

2 Agenda: 1. Co je nového v Projektovém Undergroundu 2. Struktura našeho WEBu, vlastnosti 3. Šablony ke stažení 4. Praktické tipy pro řízení projektů 5. Jak dál?

3 1. Co je nového Roste členská základna (165 členů bez mrtvých duší) Princip činnosti a její rekapitulace Informace Šablony Přednášky Zápisy ke stažení Networking Diskuzní večery Plenární schůzky Spojování sil Společná příprava k certifikaci Rozvoj PM Školení pro juniory Přednášky pro studenty Zásadně zdarma a bez reklam

4 2. Struktura WEBu Obsah jednotlivých větví Způsob registrace a přihlašování Výhody registrace Zviditelnění členů vizitky organizátorů a členů Slovník Přehledy školení a certifikací Přihlášky na akce Zápisy ze schůzek

5 2. Struktura WEBu - Zaregistrování a zrušení registrace

6 2. Struktura WEBu - Zaregistrování a zrušení registrace

7 2. Struktura WEBu - Přihlášení

8 2. Struktura WEBu - Přihlášení

9 3. Šablony Přehled Sada šablon pro řízení projektu 1 Šablony poskytla společnost HelpTeam. Jejich přednostmi jsou: na začátku šablony krátký popis jejího určení v ČJ a AJ, který pro začínajícího PM může být vodítkem pro rozhodování pro jaké účely šablonu použit, v rámci celé šablony vysvětlivky, které krok za krokem vedou PM a pomáhají vytvořit kvalitní dokument Sada šablon pro řízení projektu 2 Další sada kvalitních šablon pro účely řízení projektu. I tyto šablony obsahuji návody k jejich vyplňování. Přidanou hodnotou této sady je souhrnná tabulka, která definuje vhodnost jednotlivých šablon pro řízení projektů různé velikosti.

10 3. Šablony Týdenní reporting 1. Kvalitní šablona týdenního reportingu od Projectmana. Předvyplněný excelovský soubor, jehož přednosti je focus na detail a který je možno doporučit zejména pro technologické projekty, jimž je "ušit na míru". 2. Šablona týdenního reportu z prostředí společnosti T-Mobile. Tato šablona je jednoduchá a přehledná a je vytvořena pro účely společného reportingu managerů jednotlivých týmů v rámci velkého projektu nebo programu Příklad Transition plánu Transition Plan je novinkou při řízení projektů. Jeho účelem je pomoci zákazníkovi překonat technologickou mezeru v době, kdy nový technologický produkt je již implementován a připraven k užívání, avšak personál stále používá nástroje z doby před implementaci. TP musí obsahovat: Předání technologií Příprava provozu systému Organizace provozu a ukončení projektu

11 Jsou uloženy v sekci Informace pro PM / Tipy pro PM Přehled: 01. Project Success Plans Planning for Success Perfektní nástroj pro PM. Project Success Plan (PSP) je definice toho, co klíčoví podílníci považují za úspěch v projektu. Není předepsán metodikou, ale je užitečný, protože fakticky definuje kvalitu řízení projektu (viz její definice). Vzniká při moderované (osobní) diskuzi se všemi klíčovými podílníky a může mít formu setříděného seznamu od nejdůležitějších po ty méně důležité aspekty. Zajistí, že jednak se vyjasní pohled na užitečnost projektu u všech klíčových podílníků (případně se včas otevřou rozpory v jeho chápání mezi nimi), jednak že toto očekávání se přenese jednotně na všechny členy týmu. Otevře se také diskuze o očekáváních podílníků, s nimiž musí PM dále pracovat. Proběhnout by měla hned po inicializaci projektu.

12 02. Program & Project Manager Power What are your most important traits to achieve success 07. Anatomy of an Effective Project Manager Are Program Managers on the Career Path to the C- Level? Work Passion and Heart as Critical Behaviors: What Every Project Manager Should Bear in Mind Všechny 4 příspěvky jsou o osobnosti PM a jeho soft skills viz další diskuze

13 03: Minimizing Bias of Subject Matter Experts through effective Project Management Řízení rizik a průběžné monitorování v průběhu projektu. Postřeh: Používají-li se pro expertní posouzení stejní experti, kteří odpovídají za realizaci určitých komponent projektu, pak jejich posouzení nemusí být objektivní. To může mít dopady do odhadů doby trvání v tom případě se doporučuje prověřit odhady expertním sborem. Může to mít dopady do ratingu jednotlivých rizik v tom případě se doporučuje provádět posouzení formou odhadu ve 3 bodech a provést statistické zpracování. 04: Customer Demand Priority An Objective Methodology to Project Prioritization Popis alternativního přístupu k výběru projektů k realizaci na základě technické obtížnosti a potřebnosti pro zákazníka.

14 05. The Unspoken Additional Constraint of Project Management Spokojenost uživatele je klíčová pro úspěch projektu. Proč? Protože nespokojený uživatel nepodporuje dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, ale dokonce může vést k potřebě dodatečných projektů na zlepšení. Spokojenost uživatele je kritériem kvality řízení projektu. Dokument popisuje jak vyhovět potřebám uživatele a jeho očekáváním. 06. Project Management and Firefighting: Are there Lessons to be Shared? Je nesmírně užitečné, aby v procesu byly nastaveny standardní procesy, a to nejen pro běžný chod projektu, ale i pro krizové situace. I zde platí pravidlo, že co se nacvičí předem, to se potom při stresu provede dobře a bez improvizací. Je třeba poskytovat správnou kolmunikaci e správném čase, již přis startu projektu nastavit správné komunikační kanály, ale i operační procedury a řízení incidentů.

15 10. What Makes a Good Project KPI Framework KPI se využívají jak pro monitoring projektu, tak mají význam i při motivaci činností v projektu. Mohou motivovat tým k vyššímu výkonu, ale mohou i demotivovat. Je užitečné využívat v rámci projektu i vlastní PKI, zvlášť jde-li o delší a rozsáhlejší projekt. V takovém případě pro projektová KPI by měly platit následující zásady: 1. Musí dávat smysl z hlediska klíčových podílníků projektu. 2. Musí být jasně měřitelné (obzvlášť jsou-li vázány na formální kontrakt) 3. Měly by vycházet z benefitů, které by vznikly využitím výstupů projektu 4. Měly by jasně indikovat zpoždění a předstih 5. Musí být v souladu s cíli programu či portfolia 6. Pravidelně se musí měřit a vyhodnocovat 7. Musí se měřit a vyhodnocovat i poté, co program skončil.

16 11. Going Green Ekologické okénko pro PM 12. Project Rewards and Recognition Fair or Adding Risks? Konec projektu si zaslouží oslavu. Nepřehánějte ji, posuzujte ji v kontextu celé organizace. Ale jak vyvážit podíl zkušeného týmu a zdrojů, které stály v pozadí? Jak vytvořit funkční odměňovací model? Pár zásad: Nezapomeňte také, že práci těch, kdo byli ve vašem projektu, musel někdo jiný zastat. Ocenil někdo jej, nebo může jen závidět? Měli i ostatní příležitost se někdy k podobnému projektu a úspěchu dostat? Odměňujte jen to, co opravdu přispělo k úspěchu projektu. 14. Rescuing Troubled Projects Viz minulý Underground

17 15. Is the PgMP Credential Right For Me? O certifikaci PgMP 16. Implementing a PMO is a Project in Itself Některé postřehy k projektové formě ustavení PMO, argumenty proč vytvořit PMO formou projektu. 17. Project Communications: To Blog or Not to Blog Komunikace v projektu je tak důležitá, že dokonce je vhodnější překomunikovat než komunikovat málo. Při velkém množství kontaktů se stává pravidlem rozesílání mailů na množství adres a v takové situaci stojí za úvahu využít principu blogu či moderované diskuze, které zpřístupní komunikaci one-to-many. Je to metoda vhodná pro informování v obecnější rovině většímu počtu podílníků ať interních členů týmu, tak externích osob. Dokument obsahuje výčet důvodů pro i proti využití blogu, coby jednoho z mnoha komunikačních prostředků, pro komunikaci podílníkům.

18 22. A Holistic Look at Program and Project Constraints Základní trojúhelník představuje pouze ohraničení úspěšnosti realizace, ale úspěch projektu je mnohem širší. Závisí na tom, jak jsou jeho výstupy úspěšné z dlouhodobého hlediska a jak úspěšně je možno je podporovat během jejich životního cyklu. Je-li projekt součástí programu, pak se jeho úspěch odvíjí od toho, jak přispěl k programu. Dokument definuje dalších 5 faktorů úspěchu.

19 26. Managing a Virtual Project Team Virtuální tým není virtuální pojem, často se s ním může setkat každý. Řízení virtuálního týmu se nejčastěji objevuje nikoliv s mezinárodními projekty, ale v souvislostí s homeworkingem, kdy se nepředpokládá, že všichni členové týmu budou neustále kolokováni na jednom místě. Pro řízení efektivního virtuálního týmu jsou důležité následující zásady: 1. Je třeba řídit cíle (důležitost jasné definice, její vyjasnění na dálku je obtížné) 2. Je třeba řídit komunikaci (a používat odpovídající nástroje) 3. Je třeba udržovat motivaci v týmu (využívat příležitosti k setkávání týmu) 4. Je třeba pravidelně posuzovat efektivitu komunikace (pro každého člena týmu je individuální) 5. Je třeba využívat nástroje pro vzájemnou spolupráci

20 27. Communication Risks Within and Around a Virtual Team Výběr vhodného komunikačního prostředku je ještě důležitější pro virtuální týmy, protože každý komunikační prostředek ve srovnání s diskuzí tváří v tvář představuje omezení řady informací, které se při dialogu přenášejí také (řeč těla, dikce, atd.). 32. Using Project and Program Management Groups on LinkedIn Přehled možností které přinášejí sociální sítě pro propojování PM. Nejdůležitější se stal LinkedIn. 33. Presentation Skills for PM's Analýza kvality prezentace a instrukce pro to, jak vtáhnout auditorium do prezentace. 36. The Trouble with Continuous Multi-tasking, and How to Avoid It Info proč multitasking snižuje produktivitu a jak mu bránit.

21 46. Cultural Awareness: Tailoring Your Presentation to the Audience O potřebě přizpůsobit prezentaci kulturní úrovni posluchačů. 47. The Color-coded Portfolio Where is the Balance? Použití barev pro semafor v reportech, doporučení používat též šipky, které zobrazují trend. Vztah ke zdraví projektu. Příklad definice tabulky: Summary Arrow Options Arrow Period Meaning -to- Trend Period Good-Up Better Good-Steady Same Good-Down Worse At Risk-Up Better At Risk-Steady Same At Risk-Down Worse Trouble-Up Better Trouble-Steady Same Trouble-Down Worse PM Confidence On Track: No impact SPI (Schedule) CPI (Cost) >.90 >.90 Warning: >.75 <.90 >.75 <.90 Possible impact Problem: Will be impact <.75 <.75 TPT (Weeks) <26 >26 <28 > 28

22 49. The Value of Holding Multiple Project Management Credentials Doporučení pro zkušené PM získat více certifikací z této oblasti a nezůstávat u jediné. 52. Risk Management the PM s Best Friend O řízení rizik a hlavně o přístupu k tomuto řízení. Viz dále. 55. Learning Lessons Before You Begin, as You Progress, and When You Have Finished O výhodnosti vytvářet a využívat lessons learned. 57. Team Sports and Project Management Paralely mezi kolektivními sporty a PM. Skutečně existují. 63. Project Management for the Small Business Pár důvodů, proč se zatím projektové řízení obtížně prosazuje v SME (malém businessu) a obvykle jej suplují pouze různě nalepené štítky, které upozorňují na činnosti, které mohou být chápány jako malé projekty.

23 77. Cultivating your Communications in an International Project Team Specifika efektivní komunikace v multikulturních týmech. 80. Which came first the process or the tool? Úvaha na téma, co je v PM důležitější proces nebo nástroj? 81. Our Simple Seven Keys to Establishing a Successful PMO Sedm kroků k úspěšnému ustavení PMO 85. Nine Fundamental Steps to Project Success Formálně trochu jiný pohled na kroky při řízení projektu nicméně zcela v souladu s metodikou PMI. 87. The keys to the Lazy Project Manager what is productive laziness? Lenost projektového managera je často výhodná. Viz dále.

24 94. Root Cause Analysis and Corrective Action for Project Managers Připomínka, že je-li problém a přijímáme-li korektivní akce, je třeba detekovat nikoli symptom, ale skutečnou příčinu problému bez toho se mohou problémy opakovat neustále. Příklad: Pokud dochází ke zpoždění projektu proto, že čas vyhrazený na testování nestačí, pak pouhé přidání kapacity testerů nemusí dlouhodobě pomoci, pokud příčina tkví v nečekaně nekvalitní přípravě sw. A pokud takovou příčinu neodhalíme, může se stát, že bude potřeba přidávat další a další kapacitu a z vnějšího pohledu se projekt bude jevit jako špatně řízený. 98. Working on Projects with Suppliers and Vendors - Seven Factors to Consider Sedmero otázek ve vztahu k subdodávkám a dodavatelům, které by si PM měl položit pro včasné vyjasnění stavu.

25 Lenost projektového manažera Lenost projektového managera je často výhodná. I pokrok v technologiích je často hnán leností těch, kdož by měli opakovaně vykonávat určitou činnost. Nejde o to, aby se potřebné věci nědělaly, ale aby se dělalo jen to, co je efektivní, aby se úsilí soustředilo na nejslabší bod. K tomu slouží jako primární nástroj Paretovo pravidlo (graf) 20% příčin přináší 80% problémů. Soustřeďme se na těchto 20% příčin, aktivně je hledejme! Například hned na počátku projektu je vhodné vytipovat dva důležité hráče projektu sponzora a toho, kdo bude způsobovat největší skluzy (v nejhorším případě to může být jedna a táž osoba). A co nejdříve je třeba najít co nejefektivnější metodu komunikace mezi nimi i v projektu. To jsou v této fázi obvyklé problémy, které by vypadly z Paretova pravidla.

26 Lenost projektového manažera Několik tipů pro využívání lenosti pro řízení projektů: 1. Je důležité být napřed před ostatními a udržet si nadhled stále vidět cíl. 2. Chápejte sponzora i jeho důvody a co z toho jde pro projekt a vás. 3. Řiďte neodvratná zpoždění projektu jsou řiditelná s dobrým systémem řízení změn a s dostatečnou rezervou. 4. Komunikujte otevřeně a čestně, to nejhorší je nedůvěra. 5. Trocha humoru nikdy neškodí. 6. Nestahujte kalhoty, když brod (problém) je ještě daleko, ale místo toho využijte čas na plánování; jakmile problém nastane, pak filtrujte, prioritizujte, delegujte, abyste si udrželi nadhled a vrátili projekt do kolejí. 7. Udělejte svůj projekt atraktivním pro účastníky, pochopte co každý z nich ocení. 8. Nenechte se ukomunikovat a umořit množstvím požadavků, naučte se i slovo NE. 9. Nevymýšlejte znovu kolo, i různá auta staví na jediné zkušenosti o tom, jak má být kolo kulaté. Poučte se ze zkušeností.

27 Lenost projektového manažera Je třeba také posuzovat lenost u svých podřízených. A je třeba ji posuzovat ve vztahu k jejich (velitel vojsk Pruského císařství) třídil podřízené dle těchto kategorií do 4 oblastí a podle toho jim přiděloval úkoly:

28 Lenost projektového manažera Typy osobností: A. Líný a nepříliš inteligentní pro jednoduché opakované úlohy, většinou nevytvářejí ani nové nápady, ani problémy. B. Chytrý a činorodý to jsou dotahovači, mikromanažeři, je třeba dohlížet, aby se neutopili v přemíře úkolů a činností, které si berou; jsou to ti, kdož pohlídají, zda jsou dotaženy všechny detaily. C. Činorodý a nepříliš chytrý již von Moltke se snažil takových osob zbavit z generálního štábu. D. Efektivní vůdce.

29 Osobnost projektového manažera Jaká vlastnost je pro PM nejdůležitější? Je to schopnost vést, být vůdcem. Opravdoví vůdci mají emoční inteligenci, která povzbuzuje ostatní. Za druhé jsou osobností ve smyslu toho slova, s níž ostatní rádi spolupracují, často proto, že cítí, že jsou vedeni k úspěchu, případně k odměně jako výsledku úspěchu. Mohou nastat i takovéto situace: 1. PM, který využívá pouze svou formální či referentskou autoritu a chybí mu vůdcovství. S formální autoritou lze zvládnout jen některé situace v projektu, některé ne ale má-li PM zájem, lze se ve vůdcovství zdokonalit koučinkem. 2. Člen týmu, který má sice neformální vliv, ale je větším vůdcem než PM. V takovém případě může dojít a často dochází k faktickému vedení týmu tímto jeho členem, což sice může vést k cíli, ale klikatou neefektivní cestou (těžko očekávat, že tento člen týmu bude dodržovat procesy pro efektivní řízení projektu).

30 Osobnost projektového manažera Pětice základních osobnostních charakteristik pro PM aby byl úspěšný: být extrovert mít kuráž (schopnost být vpředu) mít charisma být pozitivním motivátorem být týmovým hráčem Základní předpoklady efektivního managementu jsou stejné, jako definuje PgMBOK pro efektivní řízení programů. Podle Druckera to jsou tyto vlastnosti: 1. Ptá se Co má vzniknout? 2. Ptá se Co je dobré pro podnik? 3. Vytváří akční plány. 4. Nese odpovědnost za rozhodnutí. 5. Odpovídá za komunikaci.

31 1. Soustředí se víc na příležitosti než na problémy. 2. Schůzky řídí tak, aby byly produktivní. 3. Myslí a říká my místo já. Z tohoto hlediska efektivní PM může být i efektivním liniovým manažerem. Zásada vytvoření úspěšného týmu projektu neleží ve výběru nejlepších odborníků, ale ve sladění týmu i z ostatních hledisek, především osobnostních. Tým sestavený ze samých osobností bude vykazovat tenzi v okamžicích, kdy se objeví problémy. V každém týmu je třeba průběžně zjišťovat motivace jednotlivých členů a dokonce čím kritičtější zdroj to je, tím častěji. Pracujte s riziky nesoučinnosti členů týmu tak, jako pracujete s ostatními riziky, a snažte se je i podobně eliminovat.

32 Řízení rizik Řízení rizik na projektu nespočívá v tom, že se zapíší do registru a podle potřeby se jeho obsah zpřístupní zájemcům, ale je to mnohem více. Primárně jde o chování, které bude demonstrovat, že práce s riziky je nejvyšší prioritou pro PM i pro jeho tým. Jde o to, aby bylo zřejmé, že tým projektu je připraven a průběžně sleduje, co může nastat, je ve vzájemné shodě o stategii reakce na jednotlivá rizika a je schopen operativně reagovat tak, aby se dopady rizik minimalizovaly (přpadně maximalizovaly výnosy příležitostí). Přitom výběr strategie bude vždy primárně záviset na odolnosti k rizikům hlavních či nejdůležitějších podílníků. Lze nalézt řady metodik řízení rizik, zájemcům doporučuji podrobnou přenášku z Projektového Undergroundu (viz Na závěr kontrolní seznam otázek, které by bylo dobré si občas v projektu položit: 1. Naplánovali jste principy práce s riziky ve svém projektu? A učinili jste tak již na začátku projektu?

33 1. Pochopili jste úroveň odolnosti hlavních a nejvlivnějších podílníků na rizika? 2. Jsou do práce s riziky zapojeni skutečně všichni? Není někdo, kdo by mohl detekovat riziko a zůstal neosloven? 3. Co minulé projekty? Je tam nějaké poučení pro váš projekt? 4. Snažíte se všem důl. rizikům přiřadit vlastníka? A je aktivní? 5. Mají všechna rizika i příležitosti definovánu filosofii přístupu? A mají ta nejdůležitější rizika definovánu strategii? 6. Jsou definovány spouštěcí stavy jednotlivých rizik, podle nichž poznáte, že k události skutečně došlo? 7. Kromě dopadu do projektu jako takového, dokážete u těch nejvážnějších rizik odhadnout i jejich dopad přímo do základního trojúhelníku projektu (náklady, čas, rozsah)? Promítl se takto vypočtený dopad nějak do množství rezerv, které máte? 8. Udržuje se registr rizik pravidelně? Je dostupný hlavním podílníkům? Pracují s ním? Máte s ním k tomu účelu nějaké schůzky? Jsou pravidelné? 9. Jak jste připraveni na neočekávané události typu unknown unknowns?

34 Děkujeme Igor Luhan

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Management znalostí. Marcel Horák

Management znalostí. Marcel Horák Management znalostí Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU ZNALOSTÍ... 4 1.1 DATA... 4 1.2 INFORMACE... 5 1.3 ZNALOSTI... 5 2. EXPLICITNÍ A TACITNÍ ZNALOSTI, KONVERZE MEZI NIMI... 6

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více