Co máme na WEBu. Praha,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co máme na WEBu. Praha, 23.2.2012"

Transkript

1 Co máme na WEBu Praha,

2 Agenda: 1. Co je nového v Projektovém Undergroundu 2. Struktura našeho WEBu, vlastnosti 3. Šablony ke stažení 4. Praktické tipy pro řízení projektů 5. Jak dál?

3 1. Co je nového Roste členská základna (165 členů bez mrtvých duší) Princip činnosti a její rekapitulace Informace Šablony Přednášky Zápisy ke stažení Networking Diskuzní večery Plenární schůzky Spojování sil Společná příprava k certifikaci Rozvoj PM Školení pro juniory Přednášky pro studenty Zásadně zdarma a bez reklam

4 2. Struktura WEBu Obsah jednotlivých větví Způsob registrace a přihlašování Výhody registrace Zviditelnění členů vizitky organizátorů a členů Slovník Přehledy školení a certifikací Přihlášky na akce Zápisy ze schůzek

5 2. Struktura WEBu - Zaregistrování a zrušení registrace

6 2. Struktura WEBu - Zaregistrování a zrušení registrace

7 2. Struktura WEBu - Přihlášení

8 2. Struktura WEBu - Přihlášení

9 3. Šablony Přehled Sada šablon pro řízení projektu 1 Šablony poskytla společnost HelpTeam. Jejich přednostmi jsou: na začátku šablony krátký popis jejího určení v ČJ a AJ, který pro začínajícího PM může být vodítkem pro rozhodování pro jaké účely šablonu použit, v rámci celé šablony vysvětlivky, které krok za krokem vedou PM a pomáhají vytvořit kvalitní dokument Sada šablon pro řízení projektu 2 Další sada kvalitních šablon pro účely řízení projektu. I tyto šablony obsahuji návody k jejich vyplňování. Přidanou hodnotou této sady je souhrnná tabulka, která definuje vhodnost jednotlivých šablon pro řízení projektů různé velikosti.

10 3. Šablony Týdenní reporting 1. Kvalitní šablona týdenního reportingu od Projectmana. Předvyplněný excelovský soubor, jehož přednosti je focus na detail a který je možno doporučit zejména pro technologické projekty, jimž je "ušit na míru". 2. Šablona týdenního reportu z prostředí společnosti T-Mobile. Tato šablona je jednoduchá a přehledná a je vytvořena pro účely společného reportingu managerů jednotlivých týmů v rámci velkého projektu nebo programu Příklad Transition plánu Transition Plan je novinkou při řízení projektů. Jeho účelem je pomoci zákazníkovi překonat technologickou mezeru v době, kdy nový technologický produkt je již implementován a připraven k užívání, avšak personál stále používá nástroje z doby před implementaci. TP musí obsahovat: Předání technologií Příprava provozu systému Organizace provozu a ukončení projektu

11 Jsou uloženy v sekci Informace pro PM / Tipy pro PM Přehled: 01. Project Success Plans Planning for Success Perfektní nástroj pro PM. Project Success Plan (PSP) je definice toho, co klíčoví podílníci považují za úspěch v projektu. Není předepsán metodikou, ale je užitečný, protože fakticky definuje kvalitu řízení projektu (viz její definice). Vzniká při moderované (osobní) diskuzi se všemi klíčovými podílníky a může mít formu setříděného seznamu od nejdůležitějších po ty méně důležité aspekty. Zajistí, že jednak se vyjasní pohled na užitečnost projektu u všech klíčových podílníků (případně se včas otevřou rozpory v jeho chápání mezi nimi), jednak že toto očekávání se přenese jednotně na všechny členy týmu. Otevře se také diskuze o očekáváních podílníků, s nimiž musí PM dále pracovat. Proběhnout by měla hned po inicializaci projektu.

12 02. Program & Project Manager Power What are your most important traits to achieve success 07. Anatomy of an Effective Project Manager Are Program Managers on the Career Path to the C- Level? Work Passion and Heart as Critical Behaviors: What Every Project Manager Should Bear in Mind Všechny 4 příspěvky jsou o osobnosti PM a jeho soft skills viz další diskuze

13 03: Minimizing Bias of Subject Matter Experts through effective Project Management Řízení rizik a průběžné monitorování v průběhu projektu. Postřeh: Používají-li se pro expertní posouzení stejní experti, kteří odpovídají za realizaci určitých komponent projektu, pak jejich posouzení nemusí být objektivní. To může mít dopady do odhadů doby trvání v tom případě se doporučuje prověřit odhady expertním sborem. Může to mít dopady do ratingu jednotlivých rizik v tom případě se doporučuje provádět posouzení formou odhadu ve 3 bodech a provést statistické zpracování. 04: Customer Demand Priority An Objective Methodology to Project Prioritization Popis alternativního přístupu k výběru projektů k realizaci na základě technické obtížnosti a potřebnosti pro zákazníka.

14 05. The Unspoken Additional Constraint of Project Management Spokojenost uživatele je klíčová pro úspěch projektu. Proč? Protože nespokojený uživatel nepodporuje dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, ale dokonce může vést k potřebě dodatečných projektů na zlepšení. Spokojenost uživatele je kritériem kvality řízení projektu. Dokument popisuje jak vyhovět potřebám uživatele a jeho očekáváním. 06. Project Management and Firefighting: Are there Lessons to be Shared? Je nesmírně užitečné, aby v procesu byly nastaveny standardní procesy, a to nejen pro běžný chod projektu, ale i pro krizové situace. I zde platí pravidlo, že co se nacvičí předem, to se potom při stresu provede dobře a bez improvizací. Je třeba poskytovat správnou kolmunikaci e správném čase, již přis startu projektu nastavit správné komunikační kanály, ale i operační procedury a řízení incidentů.

15 10. What Makes a Good Project KPI Framework KPI se využívají jak pro monitoring projektu, tak mají význam i při motivaci činností v projektu. Mohou motivovat tým k vyššímu výkonu, ale mohou i demotivovat. Je užitečné využívat v rámci projektu i vlastní PKI, zvlášť jde-li o delší a rozsáhlejší projekt. V takovém případě pro projektová KPI by měly platit následující zásady: 1. Musí dávat smysl z hlediska klíčových podílníků projektu. 2. Musí být jasně měřitelné (obzvlášť jsou-li vázány na formální kontrakt) 3. Měly by vycházet z benefitů, které by vznikly využitím výstupů projektu 4. Měly by jasně indikovat zpoždění a předstih 5. Musí být v souladu s cíli programu či portfolia 6. Pravidelně se musí měřit a vyhodnocovat 7. Musí se měřit a vyhodnocovat i poté, co program skončil.

16 11. Going Green Ekologické okénko pro PM 12. Project Rewards and Recognition Fair or Adding Risks? Konec projektu si zaslouží oslavu. Nepřehánějte ji, posuzujte ji v kontextu celé organizace. Ale jak vyvážit podíl zkušeného týmu a zdrojů, které stály v pozadí? Jak vytvořit funkční odměňovací model? Pár zásad: Nezapomeňte také, že práci těch, kdo byli ve vašem projektu, musel někdo jiný zastat. Ocenil někdo jej, nebo může jen závidět? Měli i ostatní příležitost se někdy k podobnému projektu a úspěchu dostat? Odměňujte jen to, co opravdu přispělo k úspěchu projektu. 14. Rescuing Troubled Projects Viz minulý Underground

17 15. Is the PgMP Credential Right For Me? O certifikaci PgMP 16. Implementing a PMO is a Project in Itself Některé postřehy k projektové formě ustavení PMO, argumenty proč vytvořit PMO formou projektu. 17. Project Communications: To Blog or Not to Blog Komunikace v projektu je tak důležitá, že dokonce je vhodnější překomunikovat než komunikovat málo. Při velkém množství kontaktů se stává pravidlem rozesílání mailů na množství adres a v takové situaci stojí za úvahu využít principu blogu či moderované diskuze, které zpřístupní komunikaci one-to-many. Je to metoda vhodná pro informování v obecnější rovině většímu počtu podílníků ať interních členů týmu, tak externích osob. Dokument obsahuje výčet důvodů pro i proti využití blogu, coby jednoho z mnoha komunikačních prostředků, pro komunikaci podílníkům.

18 22. A Holistic Look at Program and Project Constraints Základní trojúhelník představuje pouze ohraničení úspěšnosti realizace, ale úspěch projektu je mnohem širší. Závisí na tom, jak jsou jeho výstupy úspěšné z dlouhodobého hlediska a jak úspěšně je možno je podporovat během jejich životního cyklu. Je-li projekt součástí programu, pak se jeho úspěch odvíjí od toho, jak přispěl k programu. Dokument definuje dalších 5 faktorů úspěchu.

19 26. Managing a Virtual Project Team Virtuální tým není virtuální pojem, často se s ním může setkat každý. Řízení virtuálního týmu se nejčastěji objevuje nikoliv s mezinárodními projekty, ale v souvislostí s homeworkingem, kdy se nepředpokládá, že všichni členové týmu budou neustále kolokováni na jednom místě. Pro řízení efektivního virtuálního týmu jsou důležité následující zásady: 1. Je třeba řídit cíle (důležitost jasné definice, její vyjasnění na dálku je obtížné) 2. Je třeba řídit komunikaci (a používat odpovídající nástroje) 3. Je třeba udržovat motivaci v týmu (využívat příležitosti k setkávání týmu) 4. Je třeba pravidelně posuzovat efektivitu komunikace (pro každého člena týmu je individuální) 5. Je třeba využívat nástroje pro vzájemnou spolupráci

20 27. Communication Risks Within and Around a Virtual Team Výběr vhodného komunikačního prostředku je ještě důležitější pro virtuální týmy, protože každý komunikační prostředek ve srovnání s diskuzí tváří v tvář představuje omezení řady informací, které se při dialogu přenášejí také (řeč těla, dikce, atd.). 32. Using Project and Program Management Groups on LinkedIn Přehled možností které přinášejí sociální sítě pro propojování PM. Nejdůležitější se stal LinkedIn. 33. Presentation Skills for PM's Analýza kvality prezentace a instrukce pro to, jak vtáhnout auditorium do prezentace. 36. The Trouble with Continuous Multi-tasking, and How to Avoid It Info proč multitasking snižuje produktivitu a jak mu bránit.

21 46. Cultural Awareness: Tailoring Your Presentation to the Audience O potřebě přizpůsobit prezentaci kulturní úrovni posluchačů. 47. The Color-coded Portfolio Where is the Balance? Použití barev pro semafor v reportech, doporučení používat též šipky, které zobrazují trend. Vztah ke zdraví projektu. Příklad definice tabulky: Summary Arrow Options Arrow Period Meaning -to- Trend Period Good-Up Better Good-Steady Same Good-Down Worse At Risk-Up Better At Risk-Steady Same At Risk-Down Worse Trouble-Up Better Trouble-Steady Same Trouble-Down Worse PM Confidence On Track: No impact SPI (Schedule) CPI (Cost) >.90 >.90 Warning: >.75 <.90 >.75 <.90 Possible impact Problem: Will be impact <.75 <.75 TPT (Weeks) <26 >26 <28 > 28

22 49. The Value of Holding Multiple Project Management Credentials Doporučení pro zkušené PM získat více certifikací z této oblasti a nezůstávat u jediné. 52. Risk Management the PM s Best Friend O řízení rizik a hlavně o přístupu k tomuto řízení. Viz dále. 55. Learning Lessons Before You Begin, as You Progress, and When You Have Finished O výhodnosti vytvářet a využívat lessons learned. 57. Team Sports and Project Management Paralely mezi kolektivními sporty a PM. Skutečně existují. 63. Project Management for the Small Business Pár důvodů, proč se zatím projektové řízení obtížně prosazuje v SME (malém businessu) a obvykle jej suplují pouze různě nalepené štítky, které upozorňují na činnosti, které mohou být chápány jako malé projekty.

23 77. Cultivating your Communications in an International Project Team Specifika efektivní komunikace v multikulturních týmech. 80. Which came first the process or the tool? Úvaha na téma, co je v PM důležitější proces nebo nástroj? 81. Our Simple Seven Keys to Establishing a Successful PMO Sedm kroků k úspěšnému ustavení PMO 85. Nine Fundamental Steps to Project Success Formálně trochu jiný pohled na kroky při řízení projektu nicméně zcela v souladu s metodikou PMI. 87. The keys to the Lazy Project Manager what is productive laziness? Lenost projektového managera je často výhodná. Viz dále.

24 94. Root Cause Analysis and Corrective Action for Project Managers Připomínka, že je-li problém a přijímáme-li korektivní akce, je třeba detekovat nikoli symptom, ale skutečnou příčinu problému bez toho se mohou problémy opakovat neustále. Příklad: Pokud dochází ke zpoždění projektu proto, že čas vyhrazený na testování nestačí, pak pouhé přidání kapacity testerů nemusí dlouhodobě pomoci, pokud příčina tkví v nečekaně nekvalitní přípravě sw. A pokud takovou příčinu neodhalíme, může se stát, že bude potřeba přidávat další a další kapacitu a z vnějšího pohledu se projekt bude jevit jako špatně řízený. 98. Working on Projects with Suppliers and Vendors - Seven Factors to Consider Sedmero otázek ve vztahu k subdodávkám a dodavatelům, které by si PM měl položit pro včasné vyjasnění stavu.

25 Lenost projektového manažera Lenost projektového managera je často výhodná. I pokrok v technologiích je často hnán leností těch, kdož by měli opakovaně vykonávat určitou činnost. Nejde o to, aby se potřebné věci nědělaly, ale aby se dělalo jen to, co je efektivní, aby se úsilí soustředilo na nejslabší bod. K tomu slouží jako primární nástroj Paretovo pravidlo (graf) 20% příčin přináší 80% problémů. Soustřeďme se na těchto 20% příčin, aktivně je hledejme! Například hned na počátku projektu je vhodné vytipovat dva důležité hráče projektu sponzora a toho, kdo bude způsobovat největší skluzy (v nejhorším případě to může být jedna a táž osoba). A co nejdříve je třeba najít co nejefektivnější metodu komunikace mezi nimi i v projektu. To jsou v této fázi obvyklé problémy, které by vypadly z Paretova pravidla.

26 Lenost projektového manažera Několik tipů pro využívání lenosti pro řízení projektů: 1. Je důležité být napřed před ostatními a udržet si nadhled stále vidět cíl. 2. Chápejte sponzora i jeho důvody a co z toho jde pro projekt a vás. 3. Řiďte neodvratná zpoždění projektu jsou řiditelná s dobrým systémem řízení změn a s dostatečnou rezervou. 4. Komunikujte otevřeně a čestně, to nejhorší je nedůvěra. 5. Trocha humoru nikdy neškodí. 6. Nestahujte kalhoty, když brod (problém) je ještě daleko, ale místo toho využijte čas na plánování; jakmile problém nastane, pak filtrujte, prioritizujte, delegujte, abyste si udrželi nadhled a vrátili projekt do kolejí. 7. Udělejte svůj projekt atraktivním pro účastníky, pochopte co každý z nich ocení. 8. Nenechte se ukomunikovat a umořit množstvím požadavků, naučte se i slovo NE. 9. Nevymýšlejte znovu kolo, i různá auta staví na jediné zkušenosti o tom, jak má být kolo kulaté. Poučte se ze zkušeností.

27 Lenost projektového manažera Je třeba také posuzovat lenost u svých podřízených. A je třeba ji posuzovat ve vztahu k jejich (velitel vojsk Pruského císařství) třídil podřízené dle těchto kategorií do 4 oblastí a podle toho jim přiděloval úkoly:

28 Lenost projektového manažera Typy osobností: A. Líný a nepříliš inteligentní pro jednoduché opakované úlohy, většinou nevytvářejí ani nové nápady, ani problémy. B. Chytrý a činorodý to jsou dotahovači, mikromanažeři, je třeba dohlížet, aby se neutopili v přemíře úkolů a činností, které si berou; jsou to ti, kdož pohlídají, zda jsou dotaženy všechny detaily. C. Činorodý a nepříliš chytrý již von Moltke se snažil takových osob zbavit z generálního štábu. D. Efektivní vůdce.

29 Osobnost projektového manažera Jaká vlastnost je pro PM nejdůležitější? Je to schopnost vést, být vůdcem. Opravdoví vůdci mají emoční inteligenci, která povzbuzuje ostatní. Za druhé jsou osobností ve smyslu toho slova, s níž ostatní rádi spolupracují, často proto, že cítí, že jsou vedeni k úspěchu, případně k odměně jako výsledku úspěchu. Mohou nastat i takovéto situace: 1. PM, který využívá pouze svou formální či referentskou autoritu a chybí mu vůdcovství. S formální autoritou lze zvládnout jen některé situace v projektu, některé ne ale má-li PM zájem, lze se ve vůdcovství zdokonalit koučinkem. 2. Člen týmu, který má sice neformální vliv, ale je větším vůdcem než PM. V takovém případě může dojít a často dochází k faktickému vedení týmu tímto jeho členem, což sice může vést k cíli, ale klikatou neefektivní cestou (těžko očekávat, že tento člen týmu bude dodržovat procesy pro efektivní řízení projektu).

30 Osobnost projektového manažera Pětice základních osobnostních charakteristik pro PM aby byl úspěšný: být extrovert mít kuráž (schopnost být vpředu) mít charisma být pozitivním motivátorem být týmovým hráčem Základní předpoklady efektivního managementu jsou stejné, jako definuje PgMBOK pro efektivní řízení programů. Podle Druckera to jsou tyto vlastnosti: 1. Ptá se Co má vzniknout? 2. Ptá se Co je dobré pro podnik? 3. Vytváří akční plány. 4. Nese odpovědnost za rozhodnutí. 5. Odpovídá za komunikaci.

31 1. Soustředí se víc na příležitosti než na problémy. 2. Schůzky řídí tak, aby byly produktivní. 3. Myslí a říká my místo já. Z tohoto hlediska efektivní PM může být i efektivním liniovým manažerem. Zásada vytvoření úspěšného týmu projektu neleží ve výběru nejlepších odborníků, ale ve sladění týmu i z ostatních hledisek, především osobnostních. Tým sestavený ze samých osobností bude vykazovat tenzi v okamžicích, kdy se objeví problémy. V každém týmu je třeba průběžně zjišťovat motivace jednotlivých členů a dokonce čím kritičtější zdroj to je, tím častěji. Pracujte s riziky nesoučinnosti členů týmu tak, jako pracujete s ostatními riziky, a snažte se je i podobně eliminovat.

32 Řízení rizik Řízení rizik na projektu nespočívá v tom, že se zapíší do registru a podle potřeby se jeho obsah zpřístupní zájemcům, ale je to mnohem více. Primárně jde o chování, které bude demonstrovat, že práce s riziky je nejvyšší prioritou pro PM i pro jeho tým. Jde o to, aby bylo zřejmé, že tým projektu je připraven a průběžně sleduje, co může nastat, je ve vzájemné shodě o stategii reakce na jednotlivá rizika a je schopen operativně reagovat tak, aby se dopady rizik minimalizovaly (přpadně maximalizovaly výnosy příležitostí). Přitom výběr strategie bude vždy primárně záviset na odolnosti k rizikům hlavních či nejdůležitějších podílníků. Lze nalézt řady metodik řízení rizik, zájemcům doporučuji podrobnou přenášku z Projektového Undergroundu (viz Na závěr kontrolní seznam otázek, které by bylo dobré si občas v projektu položit: 1. Naplánovali jste principy práce s riziky ve svém projektu? A učinili jste tak již na začátku projektu?

33 1. Pochopili jste úroveň odolnosti hlavních a nejvlivnějších podílníků na rizika? 2. Jsou do práce s riziky zapojeni skutečně všichni? Není někdo, kdo by mohl detekovat riziko a zůstal neosloven? 3. Co minulé projekty? Je tam nějaké poučení pro váš projekt? 4. Snažíte se všem důl. rizikům přiřadit vlastníka? A je aktivní? 5. Mají všechna rizika i příležitosti definovánu filosofii přístupu? A mají ta nejdůležitější rizika definovánu strategii? 6. Jsou definovány spouštěcí stavy jednotlivých rizik, podle nichž poznáte, že k události skutečně došlo? 7. Kromě dopadu do projektu jako takového, dokážete u těch nejvážnějších rizik odhadnout i jejich dopad přímo do základního trojúhelníku projektu (náklady, čas, rozsah)? Promítl se takto vypočtený dopad nějak do množství rezerv, které máte? 8. Udržuje se registr rizik pravidelně? Je dostupný hlavním podílníkům? Pracují s ním? Máte s ním k tomu účelu nějaké schůzky? Jsou pravidelné? 9. Jak jste připraveni na neočekávané události typu unknown unknowns?

34 Děkujeme Igor Luhan

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext projektu, komunikační plán Key words: stakeholders, project context, communication plan

Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext projektu, komunikační plán Key words: stakeholders, project context, communication plan Cíl prezentace: A.Co je kontext projektu B.Co je zainteresovaná strana C.Proč jsou zainteresované strany důležité D.Jak se zainteresovanými stranami pracovat Klíčová slova: zainteresovaná strana, kontext

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny Tomáš Klein, PMP Shine Consulting, s.r.o. Obsah Změny v PMBOK Guide 5ed. od 4ed. a jejich interpretace s ISO 21500 Dopady do PMI certifikací Změny v PMBOK Guide

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers LLP Grundtvig Learning Partnership Projektové řízení Lenka Švecová, Tomáš Říčka University of Economics, Prague This project has been

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Management

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Správa projektového portfolia v systému ADVANTA

Správa projektového portfolia v systému ADVANTA Správa projektového portfolia v systému ADVANTA Prezentace pro top management společnosti http://www.advanta-group.cz Prezentace v bodech Představení společnosti KOMIX Představení systému ADVANTA Přínosy

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU KOMUNIKACE V PROJEKTU Diskusní odpoledne OSPM 6.5.2003 Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2003 1 Obsah 1. Základní pojmy 2. Přístupy podle ISO 10006,

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA Hodnocení kvality IA Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA 10. 11. říjen 2012 Josef Medek, CIA, CISA Obsah Východiska / Požadavky - Standardy Program pro zabezpečení a zvyšování kvality Praktické

Více

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Ondřej Kadlec & Romana Hůlková září 2012 Inovace a rozvoj služeb, výroby i obchodu doprovázený vývojem technologií přináší

Více

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 1 - Základní pojmy a

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

Příloha č. 5 Analýza rizik

Příloha č. 5 Analýza rizik Příloha č. 5 Analýza rizik Analýza rizik byla provedena pracovní skupinou. Identifikace rizik, vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku a dopadu na realizaci včetně plánovaných opatření k eliminaci rizik jsou

Více

D9 Realizace projektu

D9 Realizace projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D9 Realizace projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu realizace projektu tak, aby byl respektován

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

Ondřej Bothe, Richard Dobiš

Ondřej Bothe, Richard Dobiš Portfolio PM - "What-if" analýza v plánovací aplikaci Ondřej Bothe, Richard Dobiš 2.2.2011 PM systém : Je to systém, zajišťující komplexní proces práce s daty pro koncového uživatele 1. Plánuj Plán nákladů

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě Obchodník Efektivní prodej IT řešení Prospect call Prezentační v IT Jednání a vyjednávání manažerské Presales konzultant Manipulativní techniky v mluveném projevu Zvládání kritických situací při prezentaci

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe. Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s.

Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe. Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s. Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s. Agenda ICT prostředí ČEZ ICT Services a. s. Hardening ICT platforem - definice Obvyklý přístup a jeho omezení zhodnocení

Více

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E M A S Z N O J E M S K É V I N A Ř S T V Í, Z. S. P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í 2 0 1 4 2020 PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

- Perequisite Tree Future Reality Tree. CRT EC TT PT FRT (zapeklité zkratky viz dále) Current Reality Tree - Evaporating Cloud Tree Transition Tree -

- Perequisite Tree Future Reality Tree. CRT EC TT PT FRT (zapeklité zkratky viz dále) Current Reality Tree - Evaporating Cloud Tree Transition Tree - TOC - Kritický řetězec J.Skorkovský TOC v kostce I původ : E.M.Goldratt, Jeruzalém nákladový svět versus průtokový svět analogie váha řetězu pevnost řetězu jak najít kritické místo (omezení)? nástroje

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Projektová rizika. Jiří Skalický. ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

Projektová rizika. Jiří Skalický. ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická Projektová rizika. Jiří Skalický ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická skalicky@kpm.zcu.cz Úvod (objasnění některých pojmů) Událost jev/proces, u kterého nás zajímá výsledek a příčiny Události na časové ose:

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě Obchodník Prodej IT řešení Trust IT Selling Prospect call Prezentační dovednosti v IT Techniky verbální manipulace Presales konzultant Pokročilé techniky jednání a vyjednávání Kritické situace při prezentaci

Více