FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY Autorka: Mgr. Pavlína Horká Brno, prosinec 2010

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila

3 Obsah Úvod První kroky Edičního centra Cíl založení Rady Edičního centra Proč vydávat materiály Vize Edičního centra SWOT Povinnosti, kompetence a radosti Rady Edičního centra Zmapování výchozí situace na trhu Oblasti vydávání Lipky Kdo jsou naše cílové skupiny čtenářů a kupujících Zájem o naše materiály Nejlepší kvalita našich materiálů Pravidla vydávání materiálů Propagace a prodej publikací a materiálů Fungování prodejniček na pracovištích Ekonomické záležitosti prodeje Návrh propagace materiálů Závěr Přílohy Seznam příloh Příloha 1 Ediční průvodka Příloha 2 Pravidla pro vydávání publikací Příloha 3 Grafický manuál Edičního centra

4 Úvod Moje ročníková práce funkčního studia popisuje založení a fungování Edičního centra Lipky, které vzniklo na Lipce na začátku roku Lipka je brněnská vzdělávací organizace zaměřená na environmentální vzdělávání a výchovu dětí i dospělých. Základním, středním a mateřským školám nabízí jedno- či vícedenní ekologické výukové programy, při nichž ročně navštíví Lipku více než třiadvacet tisíc žáků. Odpoledne probíhají na pěti pracovištích Lipky přírodovědné a tvořivé kroužky a řemeslné kurzy. Dále organizace zajišťuje na několika vysokých školách výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku a také rozvíjí systematické vzdělávání pedagogických pracovníků na poli environmentální výchovy. Po celý rok chystají pracovníci Lipky pro rodiny s dětmi akce pro veřejnost. Lipka se snaží být oporou a útočištěm všem zájemcům o environmentálně odpovědnější přístupy nejen k vlastnímu životu. Za dobu činnosti Lipky vznikly na jejích pracovištích nebo v její součinnosti desítky publikací, pracovních listů, her a dalších materiálů, které využívají vedle pracovníků Lipky i kolegové v jiných organizacích, učitelé a děti. V únoru 2010 jsem byla ředitelkou Lipky pověřena koordinací Rady Edičního centra (REC). Jedná se o nově založenou koordinační skupinu, v které je zástupce každého z pěti pracovišť Lipky, dále PR-manažerka a od prosince roku 2010 také redaktorka Lipky. V této práci bych ráda popsala, čím se během roku 2010 Rada Edičního centra pod mým vedením zabývala. Hlavním úkolem bylo navrhnout pravidla k vydávání materiálů, nechat profesionálním grafikem zpracovat vizuální identitu publikací Lipky a připravit vydavatelský plán Edičního centra. V první části práce popíši, jaké důvody nás vedly k založení Edičního centra, a vylíčím výchozí stav na Lipce před založením centra. Dále pak nastíním první kroky 4

5 Rady Edičního centra a problémy, které vznikly během práce při vytváření vydavatelského plánu pro rok 2010 a při přípravě vydávání materiálů. V další části se zaměřím na naše cílové skupiny. Dále popíši postupné kroky, které provádíme, aby naše materiály byly co nejkvalitnější. Na závěr vysvětlím, jak funguje prodej materiálů na Lipce. Dále napíši návrhy, jak budeme materiály propagovat a šířit mezi naše cílové skupiny. 1. První kroky Edičního centra 1.1 Cíl založení Rady Edičního centra Před rokem 2000 Lipka úzce spolupracovala s občanským sdružením Rezekvítek, které se věnovalo ekologické výchově a ochraně přírody. V rámci Tvůrčího centra Rezekvítku tak vznikla i řada materiálů a publikací, které připravili zaměstnanci Lipky. Postupem času se situace měnila. Jedním z důvodů je, že není snadné přenést myšlenky a práci lidí, kteří jsou zaměstnáni v profesionálním školském vzdělávacím zařízení, do organizace jiného typu. Zaměstnanci Lipky jsou velmi tvořiví a potřeba materiálů vzrůstala. Postupně si začala jednotlivá pracoviště samostatně připravovat a vydávat své pracovní listy, publikace a různé výukové pomůcky. Chybělo propojení a spolupráce jednotlivých pracovišť a vyvstala tedy potřeba koordinovat vydávání a stanovit základní pro všechny závazná pravidla. Vytvořením Rady Edičního centra jsme chtěli rovněž předejít zpracování stejných materiálů. Dalším důvodem bylo koordinovat a vytvořit plán vydávání materiálů pro potřebu všech pracovišť na delší dobu, abychom mohli při navrhování nových projektů 5

6 dobře reagovat na dotační tituly. Vydavatelský plán by měl sloužit i jako podklad pro projektového manažera, aby mohl snadněji hledat zdroje pro vydávání materiálů. Také bylo potřeba zajistit kontrolu jak po jazykové, tak i po odborné a didaktické stránce. Vytvořili jsme proto skupinu odborníků, kteří mají za úkol dělat korektury textů. Zaměstnali jsme na Lipce PR manažerku a redaktorku, která se bude starat o vydávané materiály. 1.2 Proč vydávat materiály Hlavním důvodem, proč podporovat vydavatelství na Lipce, je fakt, že máme své klienty učitele, žáky a děti, kteří mají zájem o naše materiály, a kteří je vyžadují. Pro tuto naši cílovou skupinu rádi vytváříme vzdělávací i zábavné materiály. Dalším hlediskem je podpora a rozšíření dalšího vzdělávání dětí, žáků a studentů. Uvedu několik příkladů: - Na našem pracovišti Rozmarýnku je ekologický výukový program (EVP) o zahradě, který kolegové učí přímo v prostředí venkovní zahrady. Rozhodli jsme se vydat jako doplněk výuky hru, kterou kolegyně připravila na téma zahrada. - Na mém pracovišti Jezírko vyučujeme několik pěkných výukových programů pro mateřské školy. Roční poptávka EVP pro školky přesahuje nabídku, proto jsme před dvěma lety vydali publikaci - metodiku pro učitele mateřských škol. Metodika se jmenuje Vyprávění starého stromu a obsahuje soubor námětů na celoroční činnost s dětmi na téma dřevin. - V jiném výukovém programu o lese pracoviště Jezírko vzešla potřeba, aby žáci dokázali sami rozpoznat okolní dřeviny. Proto jsme se rozhodli vydat atlas Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách. O tento atlas byl a stále je velký zájem ve školách, protože slouží k rychlému určení dřevin, má vhodný formát, atlas je vhodný do terénu, listy jsou ve folii a laminované. 6

7 Na Lipce pracuje mnoho opravdu tvořivých a šikovných lidí, proto vedení Lipky chce podporovat seberealizaci zaměstnanců a také hledat zdroje, jak je dobře za tuto speciální práci zaplatit. Bylo by škoda dobré nápady a náměty nepublikovat. V neposlední řadě je dobrý materiál s pěkným grafickým designem výbornou propagací. Lipka je tak vidět ve školách, školkách a v domácnostech žáků, kteří si hru nebo publikaci u nás koupí. Naše materiály se prodávají i během akcí pro veřejnost, kterých Lipka a její pracoviště pořádá v každém roce celou řadu. Přehled publikací, které Lipka vydala před vznikem Edičního centra: - Korálky (přírodovědné programy z Lipky) a videosnímky - Vyprávění starého stromu - Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách - Hrajeme si na přírodu - Plané rostliny v domácnosti I. - Sborník námětů pro projektovou výuku - Zelené střechy Přehled materiálů, které vytvořili zaměstnanci Lipky (současní i bývalí) a vydal je Rezekvítek, případně jiná organizace: - Krabice vody - Krabice jehličí - Krabice ptáků zpěváků - Pytel plný květeny - Pytel plný zvířeny - Desatero domácí ekologie - Malý ekologický slovníček - Špetka dobromysli 7

8 - Průvodce praktickou ekologickou výchovou - Z pohádky do zahrádky - Brňáku nezlob se - Kouzlo zapomenutého - Nápady pro mrňata a škvrňte - Rady do batohu - Jak na ekologické zemědělství 1.3 Vize Edičního centra Posláním Lipky je služba lidem, kteří se zajímají o šetrnější postoje k životnímu prostředí doma i ve světě. Cílem Edičního centra Lipky je poskytnout těmto lidem jak odpovídající teoretické zázemí, tak i nejrůznější náměty, jak svoje přírodě blízké smýšlení uvádět do každodenního života. Snažíme se šířit myšlenky a duševní bohatství lidí z Lipky prostřednictvím nových, vysoce kvalitních materiálů, které mají pomoci zvýšit úroveň ekologické gramotnosti všech našich cílových skupin - žáků, učitelů, kolegů z jiných SEV a v neposlední řadě i veřejnosti. 8

9 1.4 SWOT Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Edičního centra jsme zpracovali po roční práci Rady Edičního centra. S silné stránky - lidský potenciál autorů a nápadů - máme vizi - máme logo a vizuální identitu - máme zákazníky jsme ve stálém kontaktu s cílovou skupinou - dostatek peněz na publikace z projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - zkušenosti pedagogické praxe W slabé stránky - chybí klid - chybí odborné vedení - málo vydavatelských zkušeností většiny lidí na Lipce/potenciálních autorů - nejistota ohledně objemu ediční činnosti - koordinace mezi pracovišti - finanční omezení nulování finanční rezerva vždy na konci každého roku - některé slabiny v odbornosti - zaměstnanci Lipky mají malou zkušenost s prací učitele ve škole - publikace z projektu OPVK nelze prodávat 9

10 - publikace z projektu OPVK lze využívat pro omezený okruh cílových skupin - nejvíce pro zaměstnance škol v JMK O - příležitosti - finanční podpora JMK - nabízet něco velmi originálního, nového - neutuchající zájem cílové skupiny o metodické materiály T - hrozby - velká konkurence v ekologické výchově - šíře témat, které zabíráme můžeme narazit na neshodu - stres z nestíhání termínů - narušení vztahů s konkurencí především s Rezekvítkem - komplikace s rozlišováním publikací prodávaných a rozdávaných zdarma 1.5 Povinnosti, kompetence a radosti Rady Edičního centra Členové Rady Edičního centra mají za úkol tlumočit závěry ze schůzek REC, domluvená pravidla a další informace na svých pracovištích. Zástupci REC mají za povinnost koordinovat vydávání, prodej a propagaci materiálů na svých pracovištích. Úzce spolupracují s koordinátorkou pracovní skupiny REC, s redaktorkou a s PR-manažerkou. Zodpovídají za provedení odborných a jazykových korektur, za provedení kontroly grafické úpravy, která musí korespondovat s platným grafickým manuálem Lipky, a za přípravu do tisku. Protože jsme zařazeni 10

11 v Agentuře ISBN, člen pracovní skupiny REC kontroluje a připomíná autorovi, že PRmanažerka musí každé tištěné publikaci přiřadit příslušné číslo ISBN. Tyto povinnosti může převzít po domluvě redaktorka. Člen pracovní skupiny připravuje ve spolupráci s kolegy z pracoviště roční a dlouhodobý ediční plán. Tyto plány každý zástupce z pracoviště přednese na poradách REC a společně vytvoříme na setkání Rady Edičního centra harmonogram vydávání Lipky. Tyto podklady slouží pro výběrová řízení (např. při výběru grafika či tiskárny), dále k vytvoření rozpočtu nebo pro uzavření smluv. Veškerá ediční činnost tedy probíhá centrálně a podléhá schválení REC. Tuto činnost koordinuje vedoucí pracovní skupiny REC. Zástupce na poradách REC informuje a ukazuje rozpracovaná díla, ostatní ze skupiny mají možnost materiál připomínkovat, případně zajistit dalšího kolegu, který bude kompetentní udělat korekturu. 2. Zmapování výchozí situace na trhu 2.1 Oblasti vydávání Lipky Po celou dobu své dvacetileté existence se Lipka věnuje především realizaci ekologických výukových programů pro školy a vedení zájmových přírodovědných kroužků. Toto zaměření činnosti vyžaduje vytváření materiálů - různých pomůcek a her, pracovních listů, atlasů, metodik, prezentací a publikací atd. O materiály, které využíváme během výuky, je zájem ze strany učitelů. Dříve byl velký zájem o naše pracovní listy, v dnešní době se změnil trend a učitelé běžně během školní praxe používají různé doplňovačky a vlastní pracovní listy. 11

12 Na Lipce se naopak snažíme co nejméně využívat naše pracovní listy přímo během výuky. Orientujeme se na vytvoření metodiky pro učitele, aby věděli, jak správně pracovat s úkoly v našich již vydaných pracovních listech, čímž zajistíme návaznost na výukový program, který prožili jejich žáci na Lipce. Největší zájem je o pomůcky pro předškolní děti a mladší školní žáky. Především o herní pomůcky, kdy se děti učí něco nového při hře. Například v programu o mravencích máme vyrobené skládací puzzle vývoje mravence. O puzzle je zájem, jen výroba ze dřeva je velmi drahá, proto jsme připravili stejné puzzle se stejnými obrázky z kašírované a laminované lepenky. Učitelé II. stupně ZŠ měli zase velký zájem o pomůcky v programu neživé přírody, kolega proto zpracoval prezentaci na téma Vývoj planety Země, kterou jsme vložili do publikace Geologická tvář Země a připravili k tématu další pracovní listy. Během mnohaleté existence našich zájmových kroužků a pořádání příměstských táborů vznikla řada dobrých nápadů, aktivit, ekoher (her s ekologickou tématikou) nebo námětů na další činnost oddílů a kroužků, které jsme již několikrát zpracovali a vydali (poslední vydaná publikace na toto téma se jmenuje Hrajeme si na přírodu). Střediska ekologické výchovy v ČR, která vzájemně spolupracují a která jsou členy sdružení Pavučina, mají zájem o inspiraci k tvorbě ekologických výukových programů. Kolem roku 1995 jsme vydali tři publikace s názvem Korálky, kde jsme zveřejnili ukázku několika našich výukových programů. Od té doby uběhlo hodně času, naše výuka se velmi změnila. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme publikaci, kde popíšeme naše nejlepší ekologické programy z celé Lipky. Tento materiál je podpořen Evropským sociálním fondem a vydáme ho na začátku roku

13 Pořádáme akce pro veřejnost, kde si účastníci - většinou rodiče s dětmi - rádi koupí publikaci o přírodě, hru nebo atlas k určování rostlinných nebo živočišných druhů. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pedagogové vytváří materiály pro svoji výuku a činnosti ať už do výukového programu, k výuce pro vysokoškoláky, pro kroužek či na semináře pro učitele. Tyto materiály jsou určeny hlavně pro děti a žáky, učitele a veřejnost. 2.2 Kdo jsou naše cílové skupiny čtenářů a kupujících Největší cílovou skupinou, která projevuje zájem o naše materiály, jsou učitelé a to hlavně učitelé předškolních dětí a mladšího školního věku. V poslední době se ozvalo poměrně hodně středoškolských pedagogů, pro které je vytvořeno jen málo materiálů v odpovídající kvalitě. Je již běžnou praxí, že na učitelských seminářích učitelé vyžadují a dostávají tematické materiály. Na výukové programy na Jezírko jezdí plné autobusy dětí z celého Jihomoravského kraje, tento den je pro žáky výletem. Žáci mají v dnešní době potřebu si něco cenově dostupného pořídit a dovézt domů, mnohdy si koupí i materiál pro jejich věk nevhodný. Proto jsme se rozhodli vytvořit několik zábavných a herních materiálů pro děti - např. tajenky a křížovky FiLipky, skládačku a puzzle mravence, klíčenku s logem Lipky speciální hrací kostku a další. Vzdělávací materiály si u nás také kupují studenti vysokých škol, velmi oblíbený je Malý ekologický a environmentální slovníček. Studenti pedagogických škol si mohou vybrat různé metodiky námětů do škol. V neposlední řadě prodáváme materiály na akcích, které pořádáme pro veřejnost. 13

14 O naše materiály mají zájem také kolegové na ostatních střediscích ekologické výchovy a centrech volného času z celé České i Slovenské republiky. 3. Zájem o naše materiály 3.1 Nejlepší kvalita našich materiálů Před vznikem Edičního centra jsme vydávali na Lipce materiály a já osobně jsem stála u tvorby několika pracovních listů, atlasu, publikací. Během vydávání vyvstala řada problémů, a proto jsme s mým kolegou vymysleli a vytvořili formulář pro autora. Nazvali jsme ho Ediční průvodka, která má sloužit k práci redaktora a autora před zahájením prací. Slouží jako osnova pro specifikaci vydávaného materiálu. Obsahem Ediční průvodky má být: a) jasně formulovaný cíl materiálu, upřesnění charakteru materiálu, specifikace obsahu, formulace environmentálního rozměru b) pro koho bude určen materiál (věková kategorie), komunikační jazyk cílové skupiny c) rešerše provede autor, zapíše a diskuse s redaktorem d) rozsah díla specifikace rozsahu, včetně počtu stran, formát, grafika, ilustrace e) časový harmonogram zpracování, korektury, kdy půjde do tisku f) právo autora je zvolit si: lektora na didaktiku a odborného lektora g) redaktor určí jazykovou korekturu viz. příloha č. 1 Ediční průvodka 14

15 3.2 Pravidla vydávání materiálů Všechny materiály, které vydává Lipka, musí obsahovat povinné prvky popsané níže v příloze číslo 2 - Pravidla pro vydávání publikací. Grafika materiálů Lipky se řídí Grafickým manuálem Edičního centra - Značka a pravidla pro použití (viz. příloha č. 3). Grafika publikací by měla korespondovat s ostatními materiály, jež Lipka v současnosti vydává. Jak postupovat při tvorbě materiálů je popsané a uvedené v osnově Ediční průvodky. Dle nových pravidel veškerý vydávaný materiál vč. letáků, plakátů, pracovních listů musí pověřený pracovník (nyní PR managerka) překontrolovat po jazykové stránce. Dopředu autor ve spolupráci s redaktorkou určí, kteří specialisté budou hodnotit odbornou správnost. Autor úzce spolupracuje s editorem a respektuje odborný názor. S autorem, který není zaměstnanec Lipky, je třeba uzavřít licenční smlouvu. Licenční smlouvu redaktor konzultuje s právníkem Lipky. S autorem, který je zaměstnanec Lipky, redaktor sepíše dohodu o provedení práce. Pokud očekávaný autorský honorář, tisk nebo grafické práce mohou u jednoho subjektu přesáhnout za rok částku 100 tisíc korun, projektový manager zorganizuje výběrové řízení. 15

16 4. Propagace a prodej publikací a materiálů 4.1 Fungování prodejniček na pracovištích Každé pracoviště Lipky provozuje v tzv. prodejničce jako vedlejší činnost prodej našich materiálů, ale i materiálů jiných středisek ekologické výchovy a regionální produkty a cukrovinky především s ochrannou známkou FAIRTRADE (tzv. spravedlivý obchod). Fair trade je způsob obchodování, jehož cílem je v první řadě podpořit zemědělce a malé výrobce např. čokolády, kávy, čaje a dalších produktů z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Tyto produkty fair tradového obchodu a také regionální produkty z oblasti Drahanské vrchoviny prodáváme, abychom podpořili jejich propagaci a vysvětlili přitom lidem cíle prodeje. Na poradě Rady Edičního centra jsme zpracovali SWOTku prodeje v prodejničkách na každém pracovišti: S Silné stránky - Velkým kladem prodeje jsou pravidelné návštěvy učitelů, kteří mají profesní zájem o tyto publikace na našich pracovištích. - Stáváme se známými díky širšímu sortimentu publikací s environmentální tematikou pro školy. - Prodáváme za relativně velmi nízké ceny. - Podporujeme regionální prodej produktů. 16

17 W Slabé stránky - Počet zájemců o publikace s environmentální tematikou pro děti je omezen. Většina titulů se intenzivně prodává 2 roky, z toho plyne malý náklad a tím pádem vyšší cena za kus. - Zdá se, že trh začíná být zahlcen různými atlasy a encyklopediemi s přírodní tematikou. - Prodej zabere hodně času při poměrně nízkém zisku. - Některá pracoviště mají malý prostor na vystavení a uskladnění materiálů. - Málo propagujeme prodej v našich ekologických programech. O Příležitosti - Tvořit a vydávat publikace do batohu jako např. Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách - jsou žádané, praktické, levné, kvalitní, obsahují poměrně málo textu a jsou vhodné i pro mladší žáky a tím i dobře prodejné. - Zvýšit prodej nastavením množstevních slev v internetovém obchodě. - Snažit se získávat finance na zaplacení autorů a výroby pomocí dotací a projektů. Tím bude mít produkt menší náklady a bude tedy levnější. T Hrozby - Na vydávání vlastních publikací se orientuje stále více subjektů se stejným zaměřením velká konkurence. - Finanční objem neprodaných publikací v zásobě na skladě způsobí několikanásobný vzrůst hodnoty peněz umrtvených v zásobách. - Snižování kupní síly cílových skupin. 17

18 4.2 Ekonomické záležitosti prodeje Tisk materiálů, které získají pracoviště do prodejničky, hradí každé pracoviště z finančního lístku prodejničky (z příjmů za prodej publikací) nebo z provozu. Ze zisku prodejničky lze platit nejlépe DPČ, úvazek nebo DPP zaměstnanci, který zajišťuje chod prodeje. Dále náklady na provoz prodejničky. Převzetí zdarma rozdávaných materiálů, jejichž tisk je financován z dotace Jmk nebo z projektových peněz, musí dárce potvrdit podpisem v Předávacím protokolu. 4.3 Návrh propagace materiálů - Propagace a prodej vydaných materiálů mezi učiteli a dětmi během návštěvy na pracovištích Lipky při výukovém programu. - Propagace a prodej materiálů mezi dětmi na příměstských táborech. - Propagace na pobytových táborech formou letáků. Vytváření letáků dle potřeby podle cílové skupiny pro menší děti formou kopírování. Potřebné letáky bude zajišťovat PR-managerka dle instrukcí členů Rady Edičního centra. - Vytváření letáků či skládaček s uvedením anotací a ceny vydávaných materiálů. Tento leták zasílat konkrétním učitelům spolu s pravidelnou rozesílkou např. Bedrníku či informací o seminářích. Seznam našich publikací či tento leták posílat do škol v rámci pravidelných rozesílek s odkazem na internetový obchod s publikacemi. - Do různých letáků, vydávaných Lipkou, zavést na spodní části stránky odkaz na internetový obchod s publikacemi (případně přidat seznam či výběr našich publikací nebo novinek na druhou stranu letáku formou oboustranného tisku). - Propagace internetového obchodu na webových stránkách Lipky (což je nejčastěji využívaná cesta získávání informací lidí mladšího a středního věku, potencionálních kupců našich publikací). 18

19 - Při akcích pro veřejnost mít nové publikace vystavené viditelně vedle prezenčních listin. - Propagace tematicky zaměřených materiálů na seminářích (např. na semináři o krajině propagovat naše publikace Uzdravme krajinu, Vývoj krajiny v ČR a Krajina a lidé). - Prodávání materiálů na námi pořádaných velkých akcích (např. KONEV Konference o ekologické výchově pro učitele ZŠ a SŠ, KONVIČKA - Konference k environmentální výchově pro učitele MŠ a Veletrh ekologických výukových programů, kde se sejdou zástupci většiny středisek ekologické výchovy v ČR). - Vhodné materiály pro studenty VŠ propagovat během naší výuky na univerzitách. Tyto materiály nabídnout také knihovnám VŠ. - Formou propagace je i uspořádání autogramiády či křtu nové knihy (např. každoročně se podílíme na organizaci premiéry divadelního představení amatérské skupiny VERDIS na environmentální téma, po kterém následuje raut a zpívání u cimbálu. V únoru 2011 budeme opět organizovat spolu se sdružením ČSOP Veronika představení v divadle Husa na provázku, kde chceme připravit křest knihy Oni a my aneb Dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou a následnou autogramiádu s autorem knihy Luborem Kysučanem). - Při příležitosti vydání vybraných nových titulů zajistit jejich recenze a nabízet novinářům podklady pro tiskové zprávy. Vytvořit a aktualizovat seznam novinářů. 19

20 5. Závěr V závěrečné práci funkčního studia jsem se snažila popsat historii a vývoj vydavatelské činnosti na Lipce a také proč jsme se rozhodli založit Radu Edičního centra a k jakému účelu slouží. V roce 2010 se REC pravidelně scházela a domluvila fungování Edičního centra, plán vydávání, propagaci materiálů a mnoho dalších důležitých organizačních záležitostí. Společně s PR managerkou jsme sestavili Pravidla vydávání materiálů. Profesionální grafik vytvořil grafický manuál a logo Edičního centra. Vyvstala potřeba přijmout redaktorku, protože bylo třeba provádět jazykové korektury veškerého materiálu, konzultovat a řídit autory. Také bylo nutné kontrolovat autory, aby využili dostatečný počet odborných konzultací. Cílem Rady Edičního centra je, aby naše materiály byly, co nejkvalitnější. Vytvořili jsme Ediční průvodku pro autora a redaktorku, která slouží jako osnova před zahájením prací a během práce na materiálu. Jsem přesvědčena, že vznik Edičního centra Lipky a založení Rady Edičního centra byly úspěšné kroky a ponesou i nadále výborné výsledky, které budou přínosem pro Lipku, její spolupracovníky, klienty i širokou veřejnost. V roce 2010 Ediční centrum Lipky vydalo: - Oni a My aneb Dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou - publikace, autor Lubor Kysučan - Vývoj krajiny v České republice - publikace, autor Radim Lokoč - Uzdravme krajinu soubor obsahuje: plakát, metodiku pro učitele a obrázky, autor Jiří Nešpor a kolektiv Lipky 20

21 - Filipka pro mladší - přírodovědné kvízy a luštěnky, autorka Blanka Ponížilová - Filipka pro starší - přírodovědné kvízy a luštěnky, autorka Blanka Ponížilová - Vývoj mravence puzzle vícevrstvé, připravila Blanka Ponížilová - Mravenec skládačka, připravila Blanka Ponížilová - Přírodní zahrada stolní hra, autorka Veronika Chlubná - Přírodní zahrada publikace, autorka Dana Křivánková - Dřevěné jojo propagační materiál - Dřevěná placka propagační materiál Několik materiálů připravených k vydání před tiskem: - Můj strom pracovní list - Pexeso stromů - Zimní přírodou pracovní list - Krajina a lidé publikace, autorka Lenka Kvasničková a Adéla Češková - Plané rostliny v domácnosti atlas, autorka Nikola Hermanová, připravila Blanka Ponížilová 21

22 6. Přílohy 6.1 Seznam příloh - Příloha č. 1: Ediční průvodka Zpracovali: Horká, Máchal ediční průvodka.pdf - Příloha č. 2: Pravidla pro vydávání publikací Zpracovali: Horká, Vítková Pravidla pro vydávání publikací.pdf - Příloha č. 3: Grafický manuál Edičního centra - Značka a pravidla pro použití Zpracoval: Augusta Lipka_EDICNI CENTRUM_znacka a pravidla pouziti.pdf 22

23 6.2 Příloha 1 Ediční průvodka 23

24 6.3 Příloha 2 Pravidla pro vydávání publikací 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 6.4 Příloha 3 Grafický manuál Edičního centra 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Nabídky publikací, pomůcek a her o životním prostředí, v z d ě l á v á n í a ekologické /environmentální výchově

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Nabídky publikací, pomůcek a her o životním prostředí, v z d ě l á v á n í a ekologické /environmentální výchově ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nabídky publikací, pomůcek a her o životním prostředí, v z d ě l á v á n í a ekologické /environmentální výchově Publikace, pomůcky a hry vydané Střediskem ekologické výchovy SEVER

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Kouty nad Desnou 2. listopadu 2008 Oblast vzdělávání, osvěty a výchovy Nástroje Program 2000 Dny s LČR Informační a vzdělávací střediska Lesní pedagogika

Více

Environmentální výchova. Úvodní informace. Požadavky na zápočet: - seminární práce. (seminárních prací sebe i ostatních)

Environmentální výchova. Úvodní informace. Požadavky na zápočet: - seminární práce. (seminárních prací sebe i ostatních) Úvodní informace Environmentální výchova Přednášející: Kontakt: Mgr. Jana Modrá jana.modra@tul.cz www.janamodra@cz Požadavky na zápočet: -min. 75% účast (povinná exkurze do ekocentra) - seminární práce

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Hlavní cíle a oblasti činnosti sdružení jsou: zastupování a obhajoba zájmů svých členů, zaujímání stanovisek ke vzdělávací politice, pořádání

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

PROKOM. Zahájení Ukončení

PROKOM. Zahájení Ukončení PROKOM Zahájení - 1. 9. 2016 Ukončení - 28. 2. 2019 5. 10. 2016 1 PROKOM Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro žáky ze 37 základních škol

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Mgr. Ševčíková Kateřina Katedra biologie E-mail: katerina.sevcikova@centrum.cz (Tesař, 1994) Rámcové vzdělávací programy

Více

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Proškolování cílové skupiny

Proškolování cílové skupiny Podklady k 7. MZ říjen - prosinec 2014 1. Klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 09 Název klíčové aktivity Proškolování cílové skupiny Příští období realizace aktivity 09/2012 12/2014 Popis realizace

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku s názvem Design a tisk příručky o identifikaci talentů na středních školách a práci s nimi

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku s názvem Design a tisk příručky o identifikaci talentů na středních školách a práci s nimi Zadavatel Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob, Kozí 684/8, 602 00 Brno, IČ 75064707, zastoupeno RNDr. Milošem Šifaldou, ředitelem, pro účely řešení projektu

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015 Finanční zdroje na EVVO Pro rok 2015 Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy Norské fondy http://www.fondnno.cz MŽP http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015 Nadace Partnerství

Více

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148 Hrajeme si s fotoaparátem Operační program: Vzdělávání

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň Inovace ICT kurikula SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň 16.10. 2017 Inovace kurikula úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání Rámcové Zdůraznění problematiky digitálních technologií

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více