Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov"

Transkript

1 Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 612/07, 715/07, z roku 2008 pod č. 162/08, 167/08, 185/08, 416/08, 437/08, 438/08, 524/08, 568/08, 569/08, 575/08, 581/08 až 593/08, 601/08, 603/08, 604/08, 606/08, 607/08, 609/08, 610/08, 612/08. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 2. bez usnesení Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 618/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 13/ snížení výdajů na zpracování projektové dokumentace k opravám komunikací a mostů a zvýšení výdajů na nákupy ostatních služeb - TDI při opravách a výkopových pracích v místních komunikacích 3a) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 13/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na zpracování projektové dokumentace k opravám komunikací a mostů a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákupy ostatních služeb - TDI při opravách a výkopových pracích v místních komunikacích. Usn. RM č. 619/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 14/ snížení výdajů na nákup ostatních služeb pro navázání přes hraničních kontaktů v rámci rozvojových projektů a zařazení výdajů na navázání přes hraničních kontaktů v rámci rozvojových projektů - příspěvky města 3b) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 14/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákup ostatních služeb pro navázání přes hraničních kontaktů v rámci rozvojových projektů a zařazení výdajů do rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na navázání přes hraničních kontaktů v rámci rozvojových projektů - příspěvky města. Usn. RM č. 620/08 Rozpočtové opatření č. 102/2008 snížení ostatních nákladů a zvýšení nákladů na odpisy v rozpočtu Mateřské školy Palackého 1045 v Ostrově pro rok c) RM schvaluje rozpočtové opatření č.102/2008: Snížení nákladů v rozpočtu Mateřské školy Palackého 1045 v Ostrově pro rok 2008 o 5.834,-- Kč na ostatní náklady a zvýšení nákladů v rozpočtu Mateřské školy Palackého 1045 v Ostrově pro rok 2008 o 5.834,-- Kč na odpisy. Usn. RM č. 621/08 Rozpočtové opatření č. 103/2008 finanční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2008 na projekt Podpora návštěvnosti stavebních památek v Ostrově ÚZ d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2008 na projekt Podpora návštěvnosti stavebních památek v Ostrově pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč určených na projekt Podpora návštěvnosti stavebních památek v Ostrově pod ÚZ Usn. RM č. 622/08 Rozpočtové opatření č. 104/2008 zařazení výdajů na podíl města k projektu

2 Podpora návštěvnosti stavebních památek v Ostrově, snížení výdajů na nákup ostatních služeb - reklamní a propagační činnost, aranžérské, výtvarné a grafické práce, snížení výdajů na nákup zboží za účelem dalšího prodeje (drobné suvenýry) a snížení výdajů na nákup spotřebního propagačního materiálu (tašky, tužky apod.) 3e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2008: Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na podíl města k projektu Podpora návštěvnosti stavebních památek v Ostrově, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákup ostatních služeb - reklamní a propagační činnost, aranžérské, výtvarné a grafické práce, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o 2.500,-- Kč na nákup zboží za účelem dalšího prodeje (drobné suvenýry) a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o 2.500,-- Kč na nákup spotřebního propagačního materiálu (tašky, tužky apod.). Usn. RM č. 623/08 Rozpočtové opatření č. 105/2008 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt 40.Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana ÚZ f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na projekt 40. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na projekt 40. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana pod ÚZ Usn. RM č. 624/08 Rozpočtové opatření č. 106/2008 snížení výdajů na rekonstrukci Domu kultury - střechy, lávka, snížení výdajů na Hlavní ul. Lesní ul. ( Ostrov- východ ), snížení výdajů na přípravu projektu Regenerace městského prostoru a zvýšení výdajů v rozpočtu města na projekt centrálního stravování, včetně střechy 1.ZŠ 3g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 106/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na rekonstrukci Domu kultury - střechy, lávka, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Hlavní ul. Lesní ul. ( Ostrov- východ ), snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na přípravu projektu Regenerace městského prostoru a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok ,-- Kč na projekt centrálního stravování, včetně střechy 1.ZŠ. Usn. RM č. 625/08 Rozpočtové opatření č.107/2008 zvýšení příjmů z pojistné události na vozidle MěÚ a zvýšení výdajů na opravy a provoz aut MěÚ 3h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.107/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč z plnění České pojišťovny za pojistnou událost na vozidle Toyota Avensis 1K a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a provoz aut MěÚ. Usn. RM č. 626/08 Rozpočtové opatření č. 108/ zařazení výdajů na příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) a zvýšení příjmů u úroků z účtů a vkladů města 3i) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 108/2008: Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši 5.000,-- Kč na příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) a zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o 5.000,-- Kč u úroků z účtů a vkladů města. Usn. RM č. 627/08 Rozpočtové opatření č. 109/ zařazení příjmů za odebraná jídla externími strávníky, zvýšení příjmů u úroků z účtů a vkladů města a zvýšení výdajů na úhradu provozních nákladů spojených se změnou školního stravování v základních školách 3j) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 109/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč za odebraná jídla externími strávníky, zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč u úroků z účtů a vkladů města a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na úhradu provozních

3 nákladů spojených se změnou školního stravování v základních školách. Usn. RM č. 628/08 Rozpočtové opatření č. 110/ zvýšení výdajů na osazení termoregulačních hlavic a regulátorů č.p. 620, ul. Odborů - ÚZ 5 a zvýšení příjmů převodem z Fondu rezerv a rozvoje pod ÚZ 5 3k) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 110/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,38 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje pod ÚZ 5 do rozpočtu města a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,38 Kč na osazení termoregulačních hlavic a regulátorů č.p. 620, ul. Odborů pod ÚZ 5. Usn. RM č. 629/08 Rozpočtové opatření č. 111/2008 snížení výdajů na Hlavní ul. Lesní ul. ( Ostrov- východ ) a zařazení výdajů do rozpočtu města na havarijní opravy krovu a stropu v budově Zámku v Ostrově 3l) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 111/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Hlavní ul. Lesní ul. (Ostrovvýchod) a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na havarijní opravy krovu a stropu v budově Zámku v Ostrově. Usn. RM č. 630/08 Rozpočtové opatření č. 112/2008 snížení výdajů v rozpočtu města a zařazení výdajů do rozpočtu města na mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ, na nákup služeb - údržba a další rozšiřování portálu - v rámci sledování udržitelnosti projektu Rozšíření a zkvalitnění telekomunikačních rozvodů města Ostrov 3m) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 112/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ - v rámci sledování udržitelnosti projektu Rozšíření a zkvalitnění telekomunikačních rozvodů města Ostrov, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na nákup služeb - údržba a další rozšiřování portálu - v rámci sledování udržitelnosti projektu Rozšíření a zkvalitnění telekomunikačních rozvodů města Ostrov. Usn. RM č. 631/08 Rozpočtové opatření č. 113/ zařazení příjmů z odvodu příspěvkové organizace převod zůstatku z bankovního účtu zrušené ZŠ Klínovecká k , zařazení výdajů na stěhování, odvoz a likvidaci nepotřebného majetku ze zrušené ZŠ Klínovecká a snížení příjmů města převodem do Fondu rezerv a rozvoje z rozpočtu města 3n) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 113/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč příjmů z odvodu příspěvkové organizace převod zůstatku z bankovního účtu zrušené ZŠ Klínovecká k , snížení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč převodem do Fondu rezerv a rozvoje z rozpočtu města a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na stěhování, odvoz a likvidaci nepotřebného majetku ze zrušené ZŠ Klínovecká. Usn. RM č. 632/08 Rozpočtové opatření č. 114/2008 příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích obnova, zajištění a výchova lesních porostů ( dotační titul B ) 3o) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 114/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích - obnova, zajištění a výchova lesních porostů ( dotační titul B ) pod ÚZ 9101 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na lesy v majetku města - údržbu lesních cest.

4 Usn. RM č. 633/08 Rozpočtové opatření č. 115/2008 snížení výdajů na Hlavní ul. Lesní ul. ( Ostrov- východ ) a zařazení výdajů do rozpočtu města na úpravy TUV a parovodu v ZŠ Masarykova 3p) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 115/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Hlavní ul. Lesní ul. (Ostrovvýchod) a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na úpravy TUV a parovodu v ZŠ Masarykova. Usn. RM č. 634/08 Rozpočtové opatření č. 116/ zvýšení příjmů u úroků z účtů a vkladů města a zvýšení výdajů na zpopelnění zesnulých bez pozůstalých 3q) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 116/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč u úroků z účtů a vkladů města a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na zpopelnění zesnulých bez pozůstalých. Usn. RM č. 635/08 Rozpočtové opatření č. 117/ zařazení a snížení výdajů v souvislosti s realizací projektu Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného komplexu barokních památek v historické části města Ostrov - vedení oddělené evidence příjmů a výdajů souvisejících s projektem 3r) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 117/2008: Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na spotřebu elektrické energie a opravy a údržbu veřejného osvětlení v Zámeckém parku a v klášterním areálu, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na běžnou a preventivní údržbu veřejného osvětlení, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na nákupy služeb a na opravy a údržbu v Zámeckém parku a v klášterním areálu, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu mobiliáře, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na údržbu kanalizačních zařízení v majetku města, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravu komunikace - spojka Borecká - Horská - celková obnova, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na čištění a zimní údržbu města, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na Ekocentrum nákupy energií a služeb pro údržbu, obsluhu a prohlídky čerpací stanice splaškových vod, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy nebytových domů, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o 9.000,-- Kč na nákupy energií pro nebytové prostory, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na opravy a údržbu informačního sytému v Zámeckém parku a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu Městského informačního a orientačního systému ( MIOS). Usn. RM č. 636/08 Rozpočtové opatření č. 118/ snížení a zařazení výdajů u Městské policie v Ostrově v souvislosti s realizací projektu Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného komplexu barokních památek v historické části města Ostrov - vedení oddělené evidence příjmů a výdajů souvisejících s projektem 3s) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 118/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o 2.000,-- Kč na nákupy energií u Městské policie v Ostrově, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu u Městské policie v Ostrově

5 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na nákupy energií a na opravy a údržbu kamerového systému v rámci udržitelnosti projektu Historický Ostrov u Městské policie v Ostrově. Usn. RM č. 637/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 15/ snížení výdajů na nákupy ostatních služeb - jarní svoz velkoobjemového odpadu (z účtu odpady) zvýšení výdajů na mandátní odměnu (z účtu odpady) 3t) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 15/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na nákupy ostatních služeb - jarní svoz velkoobjemového odpadu (z účtu odpady) a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na mandátní odměnu (z účtu odpady). Usn. RM č. 638/08 Rozpočtové opatření č. 119/2008 Změna Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu na rok 2008 na dotaci územním samosprávným celkům na výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ( ÚZ ) ze dne u) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 119/2008: Na základě Změny Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu na rok 2008 na dotaci územním samosprávným celkům na výplatu příspěvku na péči ze dne se zvyšují příjmy a výdaje v rozpočtu města na rok 2008 o finanční částku ,-- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ( ÚZ ). Řešení pohledávek (stav k ) 4. bez usnesení Usn. RM č. 639/08 Žádost o úpravu zřizovacích listin základních škol 5. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny (z ) Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary. Usn. RM č. 640/08 5. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny (z ) Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary. Usn. RM č. 641/08 5. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny (z ) Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary. Usn. RM č. 642/08 Žádost Domu kultury Ostrov o odpis nedobytných pohledávek a prominutí penále nájemníkům 6. RM schvaluje odpis dvou nevymahatelných pohledávek Domu kultury Ostrov v celkové výši 2.016,50 Kč. Usn. RM č. 643/08 6. RM neschvaluje prominutí penále dle předložených žádostí nájemcům Domu kultury Ostrov. Usn. RM č. 644/08 Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z rezervního fondu školy 7. RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 na rozšíření počítačové sítě ve výši max ,-- Kč. Pronájmy

6 Usn. RM č. 645/08 a) Pronájem 2 výloh na čp. 712 v Ostrově 8a) RM schvaluje pronájem 1 ks výlohy na čp. 712, Brigádnická ulice v Ostrově o výměře cca 3m2 Bedřichu Mrázkovi, Lidická 662/2, , Ostrov IČ: za nájemné ve výši 2.100,- Kč/m2/rok za účelem reklamy a propagace hotelu Krušnohor. Usn. RM č. 646/08 8a) RM schvaluje pronájem 1 ks výlohy na čp. 712, Brigádnická ulice v Ostrově o výměře cca 2,5m2 firmě Fastkredit, v.o.s. Klimentov 143, , Mariánské lázně, IČ: za nájemné ve výši 2.500,- Kč/m2/rok za účelem inzertní činnosti pro cestovní agenturu. Usn. RM č. 647/08 b) Změna účelu užívání NP v č.p. 700 ul. Nerudova, Ostrov 8b) RM schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č se společností Price Trust Consulting, s.r.o. na pronájem nebytového prostoru na čp. 700, ul. Nerudova v Ostrově o výměře 90m2, kterým se změní stávající účel nájmu z prodejny knih na foto-veřejný internet po uhrazení všech závazků vůči městu Ostrov. Usn. RM č. 648/08 c) Nájem p.p.č. 407/26 a p.p.č. 408 v k.ú. pro projekt Lesopark Borecké rybníky 8c) RM schvaluje nájemní smlouvu s Pozemkovým fondem ČR na pozemky p.č. 407/26 a 408 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova za nájemné ve výši 811,- Kč/rok za účelem zajištění přístupu, udržování pozemků. Usn. RM č. 649/08 d) Prominutí navýšení nájmu na čp. 46 8d) RM schvaluje pro období od do neuplatnit nárok pronajímatele na navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor na čp. 46, Staré náměstí v Ostrově, paní Tesařové, bytem Školní 201, , Hroznětín, IČ: Usn. RM č. 650/08 8d) RM schvaluje pro období od do neuplatnit nárok pronajímatele na navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor na čp. 46, Staré náměstí v Ostrově, paní Alexyové, bytem Liticov 1, , Ostrov, IČ: Usn. RM č. 651/08 e) Ukončení nájemní smlouvy reg.č ze dne e) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg.č ze dne dohodou ke dni Usn. RM č. 652/08 VZ - Ostrov, Lipová ul., Rozšíření příjezdu k č.p , oprava výběr zhotovitele 9. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na stavbu Ostrov, Lipová ul., Rozšíření příjezdu k č. p , oprava firmu Tima-CS, spol. s r.o., Krušnohorská 782, Ostrov za nabídkovou cenu ,92 Kč včetně DPH. Usn. RM č. 653/08 VZ - Oprava odvětrání koupelen a kuchyní v bytových jednotkách na č.p v Lidické ul.-výběr zhotovitele 10. RM vyhlašuje firmu Josef Hübschman ELEINSTAR, Ostrov vítězem veřejné zakázky na Opravu odvětrání koupelen a kuchyní v bytových jednotkách čp Lidická ul. Ostrov za nabídkovou cenu ,- Kč vč. 9 % DPH. Usn. RM č. 654/08 Mimořádná Valná hromada společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. 11. RM bere na vědomí návrh programu jednání valné hromady Ostrovské teplárenské, a. s., která se bude konat dne

7 Usn. RM č. 655/ RM doporučuje ZM souhlasit s návrhem na usnesení valné hromady Ostrovské teplárenské, a. s., která se bude konat dne Usn. RM č. 656/ RM doporučuje ZM, aby zástupcem města Ostrov na jednání valné hromady Ostrovské teplárenské a. s., která se bude konat dne , byl pan Milan Matějka a náhradníkem paní Ing. Jitka Samáková a doporučuje ZM uložit mu hlasovat ve smyslu předloženého návrhu usnesení valné hromady a ve smyslu přijatých usnesení. Usn. RM č. 657/08 Schválení zadání Změny č. 4 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka 12. RM doporučuje ZM schválit zadání Změny č. 4 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka. RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 4 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka. Usn. RM č. 658/ RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající schválení zadání Změny č. 4 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka zastupitelstvu města. Informace starosty Usn. RM č. 659/08 Změny v ceníku Domu kultury Ostrov 13a) RM schvaluje změny v ceníku Domu kultury Ostrov dle předloženého návrhu s účinností od Usn. RM č. 660/08 Změna výpůjčních smluv s příspěvkovými organizacemi města v souvislosti se změnou zřizovacích listin 13b) RM schvaluje dodatek č. 1 k výpůjční smlouvě č se Základní školou Ostrov, Masarykova 1289 spočívající v zúžení rozsahu vypůjčených prostor o prostory sloužící k provozu školního stravování. Usn. RM č. 661/08 13b) RM schvaluje dodatek č. 1 k výpůjční smlouvě č se Základní školou J. V. Myslbeka, Ostrov spočívající v zúžení rozsahu vypůjčených prostor o prostory sloužící k provozu školního stravování. Usn. RM č. 662/08 13b) RM schvaluje dodatek č. 1 k výpůjční smlouvě č se Základní školou Ostrov, Májová ulice spočívající v zúžení rozsahu vypůjčených prostor o prostory sloužící k provozu školního stravování. Usn. RM č. 663/08 Výpůjční smlouva Eurest - zařízení školního stravování, spol. s r.o. 13c) RM schvaluje uzavření výpůjční smlouvy na dobu určitou od do se společností Eurest zařízení školního stravování, s.r.o., U Pergamenky 1145/12, Praha 7 Holešovice na výpůjčku části budovy čp. 997 v Ostrově, stojící na st. p. č. 823; části budovy čp. 996 v Ostrově, stojící na st.p.č. 946 a části budovy čp v Ostrově, stojící na st.p.č. 2635, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří za účelem provozování školního stravování. Usn. RM č. 664/08 Veřejná zakázka projektová dokumentace: Rekonstrukce ZŠ Májová úprava smluvního vztahu SOD reg. č ze dne 14. prosince 2007, změna termínu dodání díla 13d) RM souhlasí s úpravou smluvního vztahu pro vítěze veřejné zakázky na zhotovitele projektové

8 dokumentace stavby pro stavební povolení: Rekonstrukce ZŠ Májová, J. Jerie, autorizovaný technik, Pionýrů 1094, Kadaň, změna termínu dodání díla do Usn. RM č. 665/08 Projekt "Erlebnisroute Sächsisch-Böhmische SILBERSTRASSE in Mitteleuropa" "Trasa zážitků Sasko-Česká STŘÍBRNÁ STEZKA ve Střední Evropě" 13e) RM schvaluje zařazení výdajů do návrhu rozpočtu města Ostrov pro I. a II. čtvrtletí roku 2011 ( ) na finanční zajištění realizace projektu Trasa zážitků Sasko-Česká STŘÍBRNÁ STEZKA ve Střední Evropě" ("Erlebnisroute Sächsisch-Böhmische SILBERSTRASSE in Mitteleuropa") ve výši ,17 Euro. Usn. RM č. 666/08 Stanovisko města Ostrov ke stavebnímu řízení na stavbu Centrum technického vzdělávání - Ostrov 13f) RM souhlasí s výstavbou Centra technického vzdělávání Ostrov a jejím provedením dle dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla vypracována společností Reconstruction s.r.o., M. Horákové 48, Praha 7, zakázkové číslo: 872.4/07, datum za podmínek stanovených odbory OSMM, OMM, a ORÚP ve smyslu předloženého návrhu. Usn. RM č. 667/08 13f) RM ukládá vedoucí odboru RÚP vydat stanovisko města Ostrov ke stavebnímu řízení na stavbu Centra technického vzdělávání Ostrov s podmínkami stanovenými odbory OSMM, OMM, a ORÚP, ve smyslu předloženého návrhu. Usn. RM č. 668/08 13f) RM ukládá vedoucím OI a OSMM zajistit koordinaci výstavby Centra technického vzdělávání Ostrov s plánovanými stavbami města Ostrov a s prováděním správy a údržby zeleně a ostatního majetku města v sousedství lokality dotčené stavbou. Zprávy z komisí 14. bez usnesení Milan Matějka místostarosta města Ing. Jitka Samáková uvolněná členka ZM členka RM

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 25. dubna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 246/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve čtvrtek 29. září 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 4. září 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov.

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 12. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 319/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 29. října 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 780/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Datum konání: 15. ledna 2008 Usn. RM č. 16/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 527/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 359/07,

Více

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty Město Ostrov Usnesení z 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 28. července 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 13. března 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 184/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 17. října 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Usn. RM č. 666/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení

Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 20. listopadu 2008 od 15 hod. ve velkém sálu Domu kultury v Ostrově Program: 1. Slib strážníků 2.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 23. listopadu 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Návrh Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád 3. RM schvaluje Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád.

Návrh Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád 3. RM schvaluje Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád. Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v mimo řádném termínu dne 28. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 369/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 258/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 760/07,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 15. června od 13:00 hod. a ve středu 22. června od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov,

Více

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15 Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 31. srpna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. června 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 11. dubna 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. dubna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod.

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. na Horním hradě Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 5. června 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. prosince 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. září 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 14. listopadu 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 30. října 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10 Město Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 25. března 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Program: 1.Kontrola plnění usnesení

Program: 1.Kontrola plnění usnesení Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. června 2014 od 15:00 hod. ve společenském sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Účast: Usn. RM č. 216/11 Usn. RM č. 217/11 Usn. RM č. 218/11

Účast: Usn. RM č. 216/11 Usn. RM č. 217/11 Usn. RM č. 218/11 Město Ostrov Usnesení ze 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. března 2011 od 12 hod. do 14 hodin v nemocnici Ostrov od 14 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov

Více

Účast: Vedoucí OI k bodům 3 a 4 Vedoucí OMS k bodům 5 až 9 a 23a) Vedoucí OKS k bodům 10 až 16 a 23b) Vedoucí OF k bodům 17 až 20 TAJ k bodům 21 a 22

Účast: Vedoucí OI k bodům 3 a 4 Vedoucí OMS k bodům 5 až 9 a 23a) Vedoucí OKS k bodům 10 až 16 a 23b) Vedoucí OF k bodům 17 až 20 TAJ k bodům 21 a 22 Město Ostrov Usnesení ze 36. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. prosince 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 35. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 8. prosince 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 1. srpna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 472/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. května 2014 od 12:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usn. ZM č. 118/15 ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou.

Usn. ZM č. 118/15 ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou. Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 17. června 2015 od 15:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 21.10.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 21.10.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0503/RM27/2013 Nákup vánočních balíčků pro seniory v zařízeních

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 u p r a v e n á v e r z e č. 340 1. neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení ochrany přírody a krajiny, DROSERA, Bublava

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. srpna 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Účast: Usn. RM č. 1779/15 Usn. RM č. 1780/15 Usn. RM č. 1781/15

Účast: Usn. RM č. 1779/15 Usn. RM č. 1780/15 Usn. RM č. 1781/15 Město Ostrov Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. listopadu 2015 od 12:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení Z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. června 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 22. března 2007 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 28/07 Kontrola plnění usnesení ZM 2. ZM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 27. jednání rady města dne 2.4.2012 v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/27/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 27. jednání rady města Bod programu 1. UR/27/2/2012

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne 10.12.2009 3153 / 100 10.12.2009 Rada města po projednání schvaluje program 100. RM konané dne 10.12.2009 1. 1. Návrh organizačních změn 1.2. Návrh

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více