a 2003 Výroční zpráv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a 2003 Výroční zpráv"

Transkript

1 Výroční zpráva 2003

2 Suchopýr o.p.s. v roce 2003 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Suchopýr 2003 Jsou rostliny, které jsou piplané, chráněné a choulostivé. Při prvním ofouknutí nastydnou a uroní slzu a žlutý list. Pak chytí mšice, plíseň a odejdou za kamarádem humusem. Suchopýr, ten snad už vydrží všecko. V čase nejistot se načepýří a snaží se každým vláknem zachytit životodárnou vláhu finančních prostředků. Uši našeho pana ředitele se začnou otáčet jako radary, zachytí signál a už jdou po stopě. Kam se na něj hrabe TAMARA! Všichni dobře víme, že už pan Komenský vyznával, že nevejde v pochopení, co neprošlo smysly. Proto tolik usilujeme o praktickou ekologickou výchovu na naší osvědčené základně v Oldřichově. Již pověstný dům č.p.5 nejdřív držel jen silou vůle. Dnes s hrdostí sdělujeme světu, že plánované programy jedou. Nové stáje pro koně stojí. Přijďte si k nám a s námi zařehtat! Važme si dosaženého luxusu. Některé země zápasí s negramotností. My umožňujeme návrat ke gramotnosti nejdůležitější, k ekologické výchově. A čas nám dá za pravdu. Hodně štěstí v dalším roce, milý Suchopýre. Marie Matušková v.r. předsedkyně správní rady Přátelé Suchopýru, čtenáři výroční zprávy, Úvodní slovo ředitele společnosti naše obecně prospěšná společnost opět přečkala další rok své existence v době, kdy dochází ke stále větším finančním úsporám ve státním rozpočtu, a bohužel je to neziskový sektor, kterého se úspory stále více dotýkají. Jak dlouho to ještě vydržíme?... ale dost nářků! Myslím, že se máme určitě čím pochlubit a ukázat všem našim dárcům i těm nevěřícím Tomášům, že nejsme bezednou dírou na peníze, ale že získané prostředky umíme vhodně využít. K největším úspěchům musím jednoznačně přiřadit dokončení hospodářského bloku Střediska ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích, kdy se nám podařilo společně s obcí vybudovat část areálu, kde budeme nabízet školám výukové programy o zvířatech. V listopadu jsme budovy zabydleli prvními obyvateli. Jsou to tři huculští koně Aša, Beeland a Willy, kteří nám pomáhají získávat pozitivní vztah dětí ke zvířatům. Věnovali jsme se také samozřejmě záchraně původních stromů a keřů, a tak v Jizerských horách roste zase o něco více původních dřevin, které snad odolají nepříznivým podmínkám a hlavně stále hladové zvěři. Moje poděkování patří tedy všem, kteří nám neházeli klacky pod nohy, ale vlastně i jim, protože je to pro nás dobrá zpětná vazba k zamyšlení. Děkuji našim dárcům, správní radě, zaměstnancům, dobrovolníkům za to, že Suchopýr je pořád Suchopýrem se svým základním posláním a za to, že to se mnou vydrželi. Radek Hromádka v.r. ředitel o.p.s. Představení organizace Suchopýr o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2000 podle zákona č. 248/1995 Sb. Naším cílem je pozitivně přispívat k obnově harmonických vztahů člověka k prostředí, v němž žije. Konkrétně se jedná o realizaci ekologicko-výchovných projektů zaměřených na mládež a učitele. Druhou, neméně důležitou činností je rozmnožování původních druhů dřevin, stromů a keřů, které jsou po dopěstování vysazeny především na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Suchopýr je organizací s místní působností, a tak své poslání naplňuje zejména na území Libereckého kraje. Správní rada: Marie Matušková předsedkyně (starostka obce Višňová), Martin Rumler (editor MF Dnes), Ing. Tomáš Komrzý do (předseda ZČ HB Botič, Ekologické centrum hl. m. Prahy Toulcův Dvůr) Dozorčí rada: Ing. Jaroslava Syrovátková předsedkyně (ekonomický a organizační poradce), Marcel Sprinz (podnikatel), Ivana Jirásková (daňová poradkyně) Zaměstnanci a další pracovníci společnosti: Ředitel o.p.s.: Radek Hromádka Hospodářka, účetní: Pavlína Rajdlová do , Dagmar Navrátilová od Lektoři ekologicko-výchovných výukových programů: Alena Hlídková, Alice Hlavatá, Jana Procházková, Tomáš Hakr Lesníci: Jakub Zázvorka Dis., Ing. Jaroslav Brejcha Technický pracovník: Zbyněk Mrňák Procházka do , Eduard Bílkovský od Pomocní pracovníci v lesních školkách a středisku ekologické výchovy: Radka Janoušová, Miroslav Košlík, Jiří Koutecký, Milan Kraus, Božena Křehnáčová, Mirko Novák, Radek Nýdrle, Jaroslav Pabiška, Eva Ryšavá, Lenka Sokolová, Anna Stará, Lenka Titěrová

3 Záchrana původních druhů dřevin a péče o ně Péče o původní dřeviny v Jizerských horách a na Frýdlantsku patří k nejdéle naplňovanému poslání Suchopýru. Jedná se o dlouhodobý projekt, kterým se zabýváme od roku 1998 a kterým se snažíme rozšiřovat a rozmnožovat lesní dřeviny - stromy, keře a ovocné stromy, včetně mapování jejich výskytu. Naše metody se snažíme zkvalitňovat nejenom získáváním stálých odborných pracovníků, ale také ve spoluprácí s výzkumnými pracovišti a hlavně se Správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, s níž vznikají každoročně nové společné záměry. V roce 2003 jsme hospodařili na šesti lesních školkách s výměrou přibližně 3ha. Školky máme rozmístěny v různých nadmořských výškách, tak abychom vytvořili pěstovaným sazenicím co nejpřirozenější podmínky pro jejich růst, aby v době, kdy dosáhnou rozměrů výsadbyschopné sazenice pro les šok z přesazení přežily. Jedná se o jedinečný projekt v rámci České republiky a možná i Evropy, prostřednictvím kterého vysazujeme desítky tisíc sazenic do míst, kde proběhla na přelomu let ekologická katastrofa zapříčiněná námi lidmi, kdy zmizelo téměř 80km 2 lesa na náhorní plošině Jizerských hor. Pěstování stromů Rozmnožování a pěstování stromů pro les v Jizerských horách je pro naši obecně prospěšnou společnost dlouhodobým posláním a není to posláním jenom pro jednu generaci Suchopýrů, ale určitě pro několik dalších. Tato činnost je tradičně podporována většinou našich dárců firem, které každoročně přispívají částkou řádově ve statisících korun a Úřadem práce v Liberci, který nám poskytuje dotace v rámci veřejně prospěšných prací. Nebýt těchto dvou základních zdrojů, určitě bychom do našich Jizerek nemohli vysázet každým rokem na sazenic jedlí, buků, jilmů, olší, javorů, jeřábů. Tabulka pěstovaných stromů Dřevina Počet (ks) Buk lesní (Fagus sylvatica) Bříza karpatská (Betula carpatica) 112 Dub zimní (Quercus petraea) 266 Javor klen (Acer pseudoplatanus) Javor mléč (Acer platanoides) Jedle bělokorá (Abies alba) Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) Jilm horský (Ulmus glabra) Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 179 Smrk ztepilý (horský) (Picea abies) Celkem Ovocné dřeviny V rámci této dílčí části koncepce péče o původní dřeviny se věnujeme místním odrůdám ovocných dřevin. V minulém roce jsme pracovali se sedmi odrůdami jabloní, které jsme naroubovali na 500 vysokokmenných podnoží. Dalších 500 podnoží jsme připravili pro rok Sesbírali jsme také osivo jabloní, hrušní a švestek, které jsme vyseli na naší školce v Oldřichově v Hájích, která je specializovaná právě na tento sortiment a která by měla sloužit pro návrat místních odrůd ovocných dřevin zpět do našich zahrad a podél cest. Tabulka pěstovaných ovocných dřevin Dřevina Hrušeň obecná (Pyrus sp.) Jabloň obecná (Malus sp.) Počet (ks) Celkem 191

4 Záchrana původních druhů dřevin a péče o ně Pěstování keřů Projekt je od samého začátku podporován z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a již se začínají dostavovat první, zatím drobné, výstupy. Plně jsme zprovoznili školku keřů a ovocných dřevin v areálu Střediska ekologické výchovy. Plocha je zavlažovaná, takže náročnější keře na vláhu můžeme podle potřeby zalévat. Na podzim jsme sbírali s našimi dobrovolníky semena kaliny, bezu, brslenu, lýkovce, lísky a odebrali 50 ks řízků rojovníku bahenního, který se vyskytuje v Jizerských horách ve třech exemplářích. Tabulka pěstovaných keřů Dřevina Počet (ks) Bez hroznatý (Sambucus racemosa) Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) Růže alpská (Rosa alpina) 360 Růže šípková (Rosa canina) Celkem Semenná plocha lípy velkolisté Projekt záchrany lípy velkolisté patří zatím mezi naše nejnovější a nejnáročnější projekty, protože lípa velkolistá je jednou z nejohroženějších dřevin v Jizerských horách a potřebuje mimořádnou péči. V současné době je vymapováno přibližně 20 ks vzrostlých jedinců ČISTÉ lípy velkolisté ze kterých jsou odebírány rouby, protože stromy produkují minimální množství semen. Projekt je realizován společně se Správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, kdy správa odebírá rouby lípy, které jsou následně naroubovány na podnože. Předpokládáme, že se nám podaří během pěti let připravit kvalitní základ semenného sadu, z něhož budeme moci během dalších let sbírat vlastní osivo pro pěstování sazenic. V současné době máme rozpěstováno 179 roubovanců lípy velkolisté. Klub přátel Jizerských hor Klub přátel Jizerských hor sdružuje lidi, kteří mají zájem podílet se na obnově původních lesů Jizerských hor a přispět k odstranění jejich katastrofálního stavu. Členem Klubu se stane každý, kdo si symbolicky zakoupí alespoň jeden strom, který bude po vypěstování v našich lesních školkách vysazen zpět do jizerskohorských lesů. V roce 2003 se v Klubu zaregistrovalo 140 členů, celkem bylo vybráno Kč. Tyto prostředky byly použity na vypěstování, výsadbu a ochranu 255 stromů v Jizerských horách. Z prostředků klubu proběhly na jaře a na podzim výsadby zakoupených stromů. Celkem jsme vysadili 199 jedlí. Zbývající stromy budou vysazeny na jaře 2004, neboť si je členové zakoupili až po podzimních výsadbách.

5 Středisko ekologické výchovy Ekologicko-výchovné výukové programy Výukových programů Suchopýru se zúčastnilo v roce 2003 celkem žáků a studentů základních a středních škol, uskutečnilo se 187 výukových bloků, které probíhaly, jak v terénu, tak prostorách Ekocentra Ještěd. Programy byly zaměřené na nejrůznější složky životního prostředí, např. na les, vodu, suchozemské i vodní živočichy, potravní vztahy v přírodě aj. Nedílnou součástí ekologické výchovy a osvěty byla také tematika odpadu nebo využívání přírodních zdrojů. Sezónně proběhly programy zaměřené na staré tradice Vánoce a Velikonoce které se specializovaly na práci s přírodními materiály. Novinkou číslo jedna mezi výukovými programy byl program Oldřichovské háje a skály, ke kterému byla na konci října otevřena naučná stezka, jež kromě programů slouží také pro veřejnost. Stezka vede NPR Jizerskohorské bučiny a jejím obsahem nejsou zdaleka jenom informace, tabule nabízejí dětem i rodičům různé hry i aktivity v terénu a nenásilnou formou je tak seznamují s okolní přírodou. Víkendy v Jizerských horách V roce 2003 jsme zorganizovali celkem 10 pracovně-naučných pobytů v Jizerských horách, kterých se zúčastnilo celkem 182 mladých lidí. Tyto pobyty jsme nabízeli dobrovolníkům (většinou se jednalo o studenty středních a vysokých škol) i školním kolektivům. Během víkendů účastíci pomáhali s pracemi, které přímo souvisí s pěstováním stromků v lesních školkách (sběry osiva, pletí záhonů, vyzvedávání sazenic atd.). V rámci víkendových pobytů se také účastníci seznamovali s problematikou ochrany přírody v Jizerských horách nebo s širšími souvislostmi otázek životního prostředí. Přeshraniční spolupráce Letní tábor V přeshraniční spolupráci se sousedním Německem jsme úspěšně pokračovali i v roce Za finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti a programu EU Youth proběhly kromě již zmiňovaného tábora, také odborné semináře pro studenty z Česka a Německa (např. les, ornitologický seminář) a pobytové programy. Partnery z německé strany pro nás byly Begegnungszentrum im Dreieck z Grosshennersdorfu a Maria-Sibylla-Merian Gymnasium Herrnhut. V termínu od 5. do proběhl v Oldřichově v Hájích letní tábor, kterého se zúčastnilo 23 mladých lidí z Česka a Německa. Náplní tábora byla jednak práce (pomoc s úpravami areálu střediska ekologické výchovy) a jednak nejrůznější aktivity s ekologickou tematikou tvořivé dílny, stavba voru z PET-lahví, přírodovědná exkurze a hry.

6 Středisko ekologické výchovy Soutěž ke Dni stromů Ke Dni stromů jsme společně s Libereckým krajem připravili soutěž pro základní školy, která byla zaměřená na proměny přírody na podzim. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na Den stromů v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Soutěže se zúčastnilo na 100 žáků z obou stupňů základních škol Libereckého kraje. Ceny dětem předali radní Libereckého kraje pan Radim Zika a paní Eva Bartoňová. Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích Středisko ekologické výchovy zaznamenalo v roce 2003 velké změny směřující k jeho plnému zprovoznění. Byla dokončena stavba hospodářského bloku, který zahrnuje stáje pro zvířata (koně, kozy, ovce, prase, drůbež ), dílnu a zázemí pro zaměstnance (šatna, sociální zařízení). Dále byla dokončena rekonstrukce budovy bývalého vejminku, který bude sloužit jako keramická dílna. Zatím je objekt využit jako společenská místnost při programech, táborech a dalších akcích. Prostředky na tyto stavby byly poskytnuty z programu EU Sapard. Dokončení hospodářského bloku umožnilo také na sklonku roku uvítat první stálé obyvatele střediska tři huculské koně. Ekologicko-výchovné aktivity za rok 2003 Aktivita Ekologicko-výchovné výukové programy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ a SŠ Víkendy v Jizerských horách Letní tábor Jednorázové aktivity - soutěž ke Dni stromů Mezinárodní aktivity (mimo tábora) Počet akcí celkem Počet účastníků Celkem účastníků aktivit 3777

7 Financování naší činnosti Výkaz výnosů a nákladů Položka Výnosy v tis. Položka Náklady v tis. Příjmy z vlastní činnosti 366 PHM 171 Dotace ÚP 1131,5 Odborná literatura 15 Dary od podn.subjektů 407,5 Ostatní spotřební materiál 885,5 Grant Phare 595 Oprava a údržba majetku 213 Státní dotace - MŽP 550 Cestovné 17 Dotace kraj,město Liberec 217 Poštovné,telefony 77 Příspěvky ostatní 367,5 Pronájem /lesní školky,výukové a kancelářské prostory/ Příjem z reklamy 299 Oldřichov stáje 73 Výukové programy 431,5 Dodav. služby pro lesní školky 53 Veřejná sbírka 41 Ostatní služby 806,5 Klub přátel Jizerských hor 43 Mzdové náklady vč.odvodů 1792,5 Úroky 2 Odpisy majetku 259 Ostatní 25 Ostatní -45,5 Celkem 4476 Celkem Konečná rozvaha Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek 1036 Vlastní jmění 1301,5 Oprávky k majetku -884 Závazky za dodavateli 52 Drobný dlouhodobý majetek 627 Závazky za zaměstnanci 66 Zvířata 93 Závazky za institucemi 59 Finanční majetek v hotovosti 23 Hospodářský výsledek 74 Finanční majetek na bank. účtech 503 Ostatní závazky -46,5 Pohledávky za odběrateli 2 Náklady příštích období 7 Příjmy příštích období 99 Celkem 1506 Celkem 1506 Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění obecně prospěšné společnosti Suchopýr k 31.prosinci 2003 a výsledek hospodaření za rok 2003 je v souladu s platnými zákony a účetními předpisy České republiky. Ing.Štěpánka Grohová v.r. auditor Veřejná sbírka Za účelem shromáždění finančních prostředků na pěstování sazenic ohrožených druhů dřevin Jizerských hor, které jsou pěstovány v malých lesních školkách, probíhá od veřejná sbírka povolená rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne Sbírka je prováděna formou sběracích pokladniček umístěných v supermarketech a horských chatách Libereckého kraje. Celkem jsme instalovali 8 pokladniček, z toho čtyři v Liberci (Hypernova, Albert Vrchlického ul., Albert Dobiášova ul., Baumax), po jedné na Smědavě a na Šámalově chatě na Nové louce a dvě v Jablonci nad Nisou (Albert, Edeka). Pokladnička z Alberta v Jablonci nad Nisou byla v březnu přemístěna do jabloneckého Kauflandu, odkud však musela být po měsíci z rozhodnutí německého vlastníka obchodního řetězce odstraněna. Za uplynulý rok jsme z pokladniček vybrali celkem ,29 Kč. Finanční prostředky jsme využili na nákup maringotky k převlékání dělníků na lesních školkách a na nákup nářadí.

8 Naši činnost podpořili Dárce roku Firmy a individuální dárci Hlavní dárci Dále naši činnost podpořili 3 COM Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav Sokol ALBECO spol. s.r.o. Autodoprava MELICHAR BARUM CONTINENTAL s.r.o. BENTELER ČR k.s. BERMIA spol. s.r.o. BI-OVO s.r.o. D.A.S. Polička DESKO a.s. ELEKTRO - IMPORT JABLONEC s.r.o. EPEX Ermon s.r.o. HVS Pneu s.r.o. CHAPS s.r.o. Jablonecká teplárenská a realitní a.s. JIPA spol. s.r.o. JUTA a. s. Killich - spojovací a upevňovací materiály Odkolek Podještědské železářství Pragosoja s.r.o. PROCA spol. s.r.o. Procházková Eva SC Johnson s.r.o. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Sokolová Lenka Stibor Petr, Ing. Šamo spol. s.r.o. Tokoz a.s. Nadace a fondy Podpora veřejných institucí Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům a přátelům Suchopýru, kteří byli ochotni nám pomoci a strávili s námi mnoho hodin práce jak na školkách, tak v ekologické výchově.

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy,

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy, Výroční zpráva 2002 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní zprávu. e bychom se dostali mezi ohroené druhy? Je tomu skoro tak. Obecnì

Více

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný.

POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. POKUD člověk ze svého rozhodnutí zasadí potřebný strom, správně opraví pramen, obnoví či udržuje kapličku, nebude už nikdy stejný. Nikdy jej nejspíš nenapadne takovou věc ničit, ale spíše si bude vážit

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

Výroční zpráva 2011. Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01

Výroční zpráva 2011. Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 Výroční zpráva 2011 Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 9 DUBEN 2011 HLAVNÍ TÉMA: DOBROVOLNICTVÍ PRÁCE PLACENÁ ZÁŽITKY A PŘÁTELSTVÍM ŽIVOTABĚH NA MODRÉM DOMĚ ORIGAMI V TVAROŽCE STRÁŽCI PŘÍRODY JAK SE DĚLÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více