a 2003 Výroční zpráv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a 2003 Výroční zpráv"

Transkript

1 Výroční zpráva 2003

2 Suchopýr o.p.s. v roce 2003 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Suchopýr 2003 Jsou rostliny, které jsou piplané, chráněné a choulostivé. Při prvním ofouknutí nastydnou a uroní slzu a žlutý list. Pak chytí mšice, plíseň a odejdou za kamarádem humusem. Suchopýr, ten snad už vydrží všecko. V čase nejistot se načepýří a snaží se každým vláknem zachytit životodárnou vláhu finančních prostředků. Uši našeho pana ředitele se začnou otáčet jako radary, zachytí signál a už jdou po stopě. Kam se na něj hrabe TAMARA! Všichni dobře víme, že už pan Komenský vyznával, že nevejde v pochopení, co neprošlo smysly. Proto tolik usilujeme o praktickou ekologickou výchovu na naší osvědčené základně v Oldřichově. Již pověstný dům č.p.5 nejdřív držel jen silou vůle. Dnes s hrdostí sdělujeme světu, že plánované programy jedou. Nové stáje pro koně stojí. Přijďte si k nám a s námi zařehtat! Važme si dosaženého luxusu. Některé země zápasí s negramotností. My umožňujeme návrat ke gramotnosti nejdůležitější, k ekologické výchově. A čas nám dá za pravdu. Hodně štěstí v dalším roce, milý Suchopýre. Marie Matušková v.r. předsedkyně správní rady Přátelé Suchopýru, čtenáři výroční zprávy, Úvodní slovo ředitele společnosti naše obecně prospěšná společnost opět přečkala další rok své existence v době, kdy dochází ke stále větším finančním úsporám ve státním rozpočtu, a bohužel je to neziskový sektor, kterého se úspory stále více dotýkají. Jak dlouho to ještě vydržíme?... ale dost nářků! Myslím, že se máme určitě čím pochlubit a ukázat všem našim dárcům i těm nevěřícím Tomášům, že nejsme bezednou dírou na peníze, ale že získané prostředky umíme vhodně využít. K největším úspěchům musím jednoznačně přiřadit dokončení hospodářského bloku Střediska ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích, kdy se nám podařilo společně s obcí vybudovat část areálu, kde budeme nabízet školám výukové programy o zvířatech. V listopadu jsme budovy zabydleli prvními obyvateli. Jsou to tři huculští koně Aša, Beeland a Willy, kteří nám pomáhají získávat pozitivní vztah dětí ke zvířatům. Věnovali jsme se také samozřejmě záchraně původních stromů a keřů, a tak v Jizerských horách roste zase o něco více původních dřevin, které snad odolají nepříznivým podmínkám a hlavně stále hladové zvěři. Moje poděkování patří tedy všem, kteří nám neházeli klacky pod nohy, ale vlastně i jim, protože je to pro nás dobrá zpětná vazba k zamyšlení. Děkuji našim dárcům, správní radě, zaměstnancům, dobrovolníkům za to, že Suchopýr je pořád Suchopýrem se svým základním posláním a za to, že to se mnou vydrželi. Radek Hromádka v.r. ředitel o.p.s. Představení organizace Suchopýr o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2000 podle zákona č. 248/1995 Sb. Naším cílem je pozitivně přispívat k obnově harmonických vztahů člověka k prostředí, v němž žije. Konkrétně se jedná o realizaci ekologicko-výchovných projektů zaměřených na mládež a učitele. Druhou, neméně důležitou činností je rozmnožování původních druhů dřevin, stromů a keřů, které jsou po dopěstování vysazeny především na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Suchopýr je organizací s místní působností, a tak své poslání naplňuje zejména na území Libereckého kraje. Správní rada: Marie Matušková předsedkyně (starostka obce Višňová), Martin Rumler (editor MF Dnes), Ing. Tomáš Komrzý do (předseda ZČ HB Botič, Ekologické centrum hl. m. Prahy Toulcův Dvůr) Dozorčí rada: Ing. Jaroslava Syrovátková předsedkyně (ekonomický a organizační poradce), Marcel Sprinz (podnikatel), Ivana Jirásková (daňová poradkyně) Zaměstnanci a další pracovníci společnosti: Ředitel o.p.s.: Radek Hromádka Hospodářka, účetní: Pavlína Rajdlová do , Dagmar Navrátilová od Lektoři ekologicko-výchovných výukových programů: Alena Hlídková, Alice Hlavatá, Jana Procházková, Tomáš Hakr Lesníci: Jakub Zázvorka Dis., Ing. Jaroslav Brejcha Technický pracovník: Zbyněk Mrňák Procházka do , Eduard Bílkovský od Pomocní pracovníci v lesních školkách a středisku ekologické výchovy: Radka Janoušová, Miroslav Košlík, Jiří Koutecký, Milan Kraus, Božena Křehnáčová, Mirko Novák, Radek Nýdrle, Jaroslav Pabiška, Eva Ryšavá, Lenka Sokolová, Anna Stará, Lenka Titěrová

3 Záchrana původních druhů dřevin a péče o ně Péče o původní dřeviny v Jizerských horách a na Frýdlantsku patří k nejdéle naplňovanému poslání Suchopýru. Jedná se o dlouhodobý projekt, kterým se zabýváme od roku 1998 a kterým se snažíme rozšiřovat a rozmnožovat lesní dřeviny - stromy, keře a ovocné stromy, včetně mapování jejich výskytu. Naše metody se snažíme zkvalitňovat nejenom získáváním stálých odborných pracovníků, ale také ve spoluprácí s výzkumnými pracovišti a hlavně se Správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, s níž vznikají každoročně nové společné záměry. V roce 2003 jsme hospodařili na šesti lesních školkách s výměrou přibližně 3ha. Školky máme rozmístěny v různých nadmořských výškách, tak abychom vytvořili pěstovaným sazenicím co nejpřirozenější podmínky pro jejich růst, aby v době, kdy dosáhnou rozměrů výsadbyschopné sazenice pro les šok z přesazení přežily. Jedná se o jedinečný projekt v rámci České republiky a možná i Evropy, prostřednictvím kterého vysazujeme desítky tisíc sazenic do míst, kde proběhla na přelomu let ekologická katastrofa zapříčiněná námi lidmi, kdy zmizelo téměř 80km 2 lesa na náhorní plošině Jizerských hor. Pěstování stromů Rozmnožování a pěstování stromů pro les v Jizerských horách je pro naši obecně prospěšnou společnost dlouhodobým posláním a není to posláním jenom pro jednu generaci Suchopýrů, ale určitě pro několik dalších. Tato činnost je tradičně podporována většinou našich dárců firem, které každoročně přispívají částkou řádově ve statisících korun a Úřadem práce v Liberci, který nám poskytuje dotace v rámci veřejně prospěšných prací. Nebýt těchto dvou základních zdrojů, určitě bychom do našich Jizerek nemohli vysázet každým rokem na sazenic jedlí, buků, jilmů, olší, javorů, jeřábů. Tabulka pěstovaných stromů Dřevina Počet (ks) Buk lesní (Fagus sylvatica) Bříza karpatská (Betula carpatica) 112 Dub zimní (Quercus petraea) 266 Javor klen (Acer pseudoplatanus) Javor mléč (Acer platanoides) Jedle bělokorá (Abies alba) Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) Jilm horský (Ulmus glabra) Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 179 Smrk ztepilý (horský) (Picea abies) Celkem Ovocné dřeviny V rámci této dílčí části koncepce péče o původní dřeviny se věnujeme místním odrůdám ovocných dřevin. V minulém roce jsme pracovali se sedmi odrůdami jabloní, které jsme naroubovali na 500 vysokokmenných podnoží. Dalších 500 podnoží jsme připravili pro rok Sesbírali jsme také osivo jabloní, hrušní a švestek, které jsme vyseli na naší školce v Oldřichově v Hájích, která je specializovaná právě na tento sortiment a která by měla sloužit pro návrat místních odrůd ovocných dřevin zpět do našich zahrad a podél cest. Tabulka pěstovaných ovocných dřevin Dřevina Hrušeň obecná (Pyrus sp.) Jabloň obecná (Malus sp.) Počet (ks) Celkem 191

4 Záchrana původních druhů dřevin a péče o ně Pěstování keřů Projekt je od samého začátku podporován z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a již se začínají dostavovat první, zatím drobné, výstupy. Plně jsme zprovoznili školku keřů a ovocných dřevin v areálu Střediska ekologické výchovy. Plocha je zavlažovaná, takže náročnější keře na vláhu můžeme podle potřeby zalévat. Na podzim jsme sbírali s našimi dobrovolníky semena kaliny, bezu, brslenu, lýkovce, lísky a odebrali 50 ks řízků rojovníku bahenního, který se vyskytuje v Jizerských horách ve třech exemplářích. Tabulka pěstovaných keřů Dřevina Počet (ks) Bez hroznatý (Sambucus racemosa) Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) Růže alpská (Rosa alpina) 360 Růže šípková (Rosa canina) Celkem Semenná plocha lípy velkolisté Projekt záchrany lípy velkolisté patří zatím mezi naše nejnovější a nejnáročnější projekty, protože lípa velkolistá je jednou z nejohroženějších dřevin v Jizerských horách a potřebuje mimořádnou péči. V současné době je vymapováno přibližně 20 ks vzrostlých jedinců ČISTÉ lípy velkolisté ze kterých jsou odebírány rouby, protože stromy produkují minimální množství semen. Projekt je realizován společně se Správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, kdy správa odebírá rouby lípy, které jsou následně naroubovány na podnože. Předpokládáme, že se nám podaří během pěti let připravit kvalitní základ semenného sadu, z něhož budeme moci během dalších let sbírat vlastní osivo pro pěstování sazenic. V současné době máme rozpěstováno 179 roubovanců lípy velkolisté. Klub přátel Jizerských hor Klub přátel Jizerských hor sdružuje lidi, kteří mají zájem podílet se na obnově původních lesů Jizerských hor a přispět k odstranění jejich katastrofálního stavu. Členem Klubu se stane každý, kdo si symbolicky zakoupí alespoň jeden strom, který bude po vypěstování v našich lesních školkách vysazen zpět do jizerskohorských lesů. V roce 2003 se v Klubu zaregistrovalo 140 členů, celkem bylo vybráno Kč. Tyto prostředky byly použity na vypěstování, výsadbu a ochranu 255 stromů v Jizerských horách. Z prostředků klubu proběhly na jaře a na podzim výsadby zakoupených stromů. Celkem jsme vysadili 199 jedlí. Zbývající stromy budou vysazeny na jaře 2004, neboť si je členové zakoupili až po podzimních výsadbách.

5 Středisko ekologické výchovy Ekologicko-výchovné výukové programy Výukových programů Suchopýru se zúčastnilo v roce 2003 celkem žáků a studentů základních a středních škol, uskutečnilo se 187 výukových bloků, které probíhaly, jak v terénu, tak prostorách Ekocentra Ještěd. Programy byly zaměřené na nejrůznější složky životního prostředí, např. na les, vodu, suchozemské i vodní živočichy, potravní vztahy v přírodě aj. Nedílnou součástí ekologické výchovy a osvěty byla také tematika odpadu nebo využívání přírodních zdrojů. Sezónně proběhly programy zaměřené na staré tradice Vánoce a Velikonoce které se specializovaly na práci s přírodními materiály. Novinkou číslo jedna mezi výukovými programy byl program Oldřichovské háje a skály, ke kterému byla na konci října otevřena naučná stezka, jež kromě programů slouží také pro veřejnost. Stezka vede NPR Jizerskohorské bučiny a jejím obsahem nejsou zdaleka jenom informace, tabule nabízejí dětem i rodičům různé hry i aktivity v terénu a nenásilnou formou je tak seznamují s okolní přírodou. Víkendy v Jizerských horách V roce 2003 jsme zorganizovali celkem 10 pracovně-naučných pobytů v Jizerských horách, kterých se zúčastnilo celkem 182 mladých lidí. Tyto pobyty jsme nabízeli dobrovolníkům (většinou se jednalo o studenty středních a vysokých škol) i školním kolektivům. Během víkendů účastíci pomáhali s pracemi, které přímo souvisí s pěstováním stromků v lesních školkách (sběry osiva, pletí záhonů, vyzvedávání sazenic atd.). V rámci víkendových pobytů se také účastníci seznamovali s problematikou ochrany přírody v Jizerských horách nebo s širšími souvislostmi otázek životního prostředí. Přeshraniční spolupráce Letní tábor V přeshraniční spolupráci se sousedním Německem jsme úspěšně pokračovali i v roce Za finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti a programu EU Youth proběhly kromě již zmiňovaného tábora, také odborné semináře pro studenty z Česka a Německa (např. les, ornitologický seminář) a pobytové programy. Partnery z německé strany pro nás byly Begegnungszentrum im Dreieck z Grosshennersdorfu a Maria-Sibylla-Merian Gymnasium Herrnhut. V termínu od 5. do proběhl v Oldřichově v Hájích letní tábor, kterého se zúčastnilo 23 mladých lidí z Česka a Německa. Náplní tábora byla jednak práce (pomoc s úpravami areálu střediska ekologické výchovy) a jednak nejrůznější aktivity s ekologickou tematikou tvořivé dílny, stavba voru z PET-lahví, přírodovědná exkurze a hry.

6 Středisko ekologické výchovy Soutěž ke Dni stromů Ke Dni stromů jsme společně s Libereckým krajem připravili soutěž pro základní školy, která byla zaměřená na proměny přírody na podzim. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na Den stromů v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Soutěže se zúčastnilo na 100 žáků z obou stupňů základních škol Libereckého kraje. Ceny dětem předali radní Libereckého kraje pan Radim Zika a paní Eva Bartoňová. Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích Středisko ekologické výchovy zaznamenalo v roce 2003 velké změny směřující k jeho plnému zprovoznění. Byla dokončena stavba hospodářského bloku, který zahrnuje stáje pro zvířata (koně, kozy, ovce, prase, drůbež ), dílnu a zázemí pro zaměstnance (šatna, sociální zařízení). Dále byla dokončena rekonstrukce budovy bývalého vejminku, který bude sloužit jako keramická dílna. Zatím je objekt využit jako společenská místnost při programech, táborech a dalších akcích. Prostředky na tyto stavby byly poskytnuty z programu EU Sapard. Dokončení hospodářského bloku umožnilo také na sklonku roku uvítat první stálé obyvatele střediska tři huculské koně. Ekologicko-výchovné aktivity za rok 2003 Aktivita Ekologicko-výchovné výukové programy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ a SŠ Víkendy v Jizerských horách Letní tábor Jednorázové aktivity - soutěž ke Dni stromů Mezinárodní aktivity (mimo tábora) Počet akcí celkem Počet účastníků Celkem účastníků aktivit 3777

7 Financování naší činnosti Výkaz výnosů a nákladů Položka Výnosy v tis. Položka Náklady v tis. Příjmy z vlastní činnosti 366 PHM 171 Dotace ÚP 1131,5 Odborná literatura 15 Dary od podn.subjektů 407,5 Ostatní spotřební materiál 885,5 Grant Phare 595 Oprava a údržba majetku 213 Státní dotace - MŽP 550 Cestovné 17 Dotace kraj,město Liberec 217 Poštovné,telefony 77 Příspěvky ostatní 367,5 Pronájem /lesní školky,výukové a kancelářské prostory/ Příjem z reklamy 299 Oldřichov stáje 73 Výukové programy 431,5 Dodav. služby pro lesní školky 53 Veřejná sbírka 41 Ostatní služby 806,5 Klub přátel Jizerských hor 43 Mzdové náklady vč.odvodů 1792,5 Úroky 2 Odpisy majetku 259 Ostatní 25 Ostatní -45,5 Celkem 4476 Celkem Konečná rozvaha Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek 1036 Vlastní jmění 1301,5 Oprávky k majetku -884 Závazky za dodavateli 52 Drobný dlouhodobý majetek 627 Závazky za zaměstnanci 66 Zvířata 93 Závazky za institucemi 59 Finanční majetek v hotovosti 23 Hospodářský výsledek 74 Finanční majetek na bank. účtech 503 Ostatní závazky -46,5 Pohledávky za odběrateli 2 Náklady příštích období 7 Příjmy příštích období 99 Celkem 1506 Celkem 1506 Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění obecně prospěšné společnosti Suchopýr k 31.prosinci 2003 a výsledek hospodaření za rok 2003 je v souladu s platnými zákony a účetními předpisy České republiky. Ing.Štěpánka Grohová v.r. auditor Veřejná sbírka Za účelem shromáždění finančních prostředků na pěstování sazenic ohrožených druhů dřevin Jizerských hor, které jsou pěstovány v malých lesních školkách, probíhá od veřejná sbírka povolená rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne Sbírka je prováděna formou sběracích pokladniček umístěných v supermarketech a horských chatách Libereckého kraje. Celkem jsme instalovali 8 pokladniček, z toho čtyři v Liberci (Hypernova, Albert Vrchlického ul., Albert Dobiášova ul., Baumax), po jedné na Smědavě a na Šámalově chatě na Nové louce a dvě v Jablonci nad Nisou (Albert, Edeka). Pokladnička z Alberta v Jablonci nad Nisou byla v březnu přemístěna do jabloneckého Kauflandu, odkud však musela být po měsíci z rozhodnutí německého vlastníka obchodního řetězce odstraněna. Za uplynulý rok jsme z pokladniček vybrali celkem ,29 Kč. Finanční prostředky jsme využili na nákup maringotky k převlékání dělníků na lesních školkách a na nákup nářadí.

8 Naši činnost podpořili Dárce roku Firmy a individuální dárci Hlavní dárci Dále naši činnost podpořili 3 COM Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav Sokol ALBECO spol. s.r.o. Autodoprava MELICHAR BARUM CONTINENTAL s.r.o. BENTELER ČR k.s. BERMIA spol. s.r.o. BI-OVO s.r.o. D.A.S. Polička DESKO a.s. ELEKTRO - IMPORT JABLONEC s.r.o. EPEX Ermon s.r.o. HVS Pneu s.r.o. CHAPS s.r.o. Jablonecká teplárenská a realitní a.s. JIPA spol. s.r.o. JUTA a. s. Killich - spojovací a upevňovací materiály Odkolek Podještědské železářství Pragosoja s.r.o. PROCA spol. s.r.o. Procházková Eva SC Johnson s.r.o. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Sokolová Lenka Stibor Petr, Ing. Šamo spol. s.r.o. Tokoz a.s. Nadace a fondy Podpora veřejných institucí Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům a přátelům Suchopýru, kteří byli ochotni nám pomoci a strávili s námi mnoho hodin práce jak na školkách, tak v ekologické výchově.

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, obecně prospěšná společnost Suchopýr má za sebou další rok úspěšné existence, který byl ovšem výsledkem tvrdé a cílevědomé práce.

Více

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin

Více

Slovo ředitele o.p.s. O nás. Suchopýr o.p.s. v roce 2009 aneb Kdo byl kdo

Slovo ředitele o.p.s. O nás. Suchopýr o.p.s. v roce 2009 aneb Kdo byl kdo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Slovo ředitele o.p.s. Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci naší činnosti, již 12 let naplňuje Suchopýr o.p.s. své poslání v pěstování a výsadbách původních dřevin Jizerských

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Základní údaje: Botič o.p.s. Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2014 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2013 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ Název: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Adresa: Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař IČ: 61387096 DIČ: CZ61387096-1- Vážení

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

občanského sdružení Spolek pro volný čas NOVOVESAN

občanského sdružení Spolek pro volný čas NOVOVESAN Výroční zpráva 2009 občanského sdružení Spolek pro volný čas NOVOVESAN Spolek pro volný čas NOVOVESAN (zkráceně NOVOVESAN) je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 milí přátelé, poslání Společnost přátel přírody má za sebou již čtrnáctý rok své činnosti. Co se nám v tomto roce

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 O SPOLEČNOSTI Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor vznikla v listopadu roku 1999 přeměnou z Nadace Venkovský prostor. Společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci:

Více

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Regionální centrum Asociace Brontosaura

Regionální centrum Asociace Brontosaura 2012 Regionální centrum Asociace Brontosaura Adresa v Děčíně: Českolipská 123 Děčín 4 0 5 0 1 Tel: +420 777086620 E-mail: ec.meluzina@volny.cz Sídlo organizace: Brigádnická 710/2 Ostrov 3 6 3 0 1 www.meluzina.info

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2012 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva 2012. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Společně hledáme a vytváříme správná místa k životu, pečujeme o krajinu.

Výroční zpráva 2012. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Společně hledáme a vytváříme správná místa k životu, pečujeme o krajinu. Výroční zpráva 2012 Společně hledáme a vytváříme správná místa k životu, pečujeme o krajinu. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Telefon +420 734 206 747 U Jezu 10 460 01, Liberec www.projizerky.cz bednarova@projizerky.org

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník. Jaroslav Šrajbr, místonáčelník. Veronika Lamačová, místonáčelnice

V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník. Jaroslav Šrajbr, místonáčelník. Veronika Lamačová, místonáčelnice Č e s k á t á b o r n i c k á u n i e O s a d a J i z e r a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník Jaroslav Šrajbr, místonáčelník Veronika

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Výroční zpráva 2004 Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Výroční zpráva 2004 Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Výroční zpráva 2004 Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Společně hledáme a vytváříme správná místa k životu, pečujeme o krajinu. Slovo předsedy správní rady Vážení, rok 2004 byl pro Společnost poměrně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více