WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:"

Transkript

1 uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých ikon Význam jednotlivých polí formuláře v pravé části obrazovky Volitelné položky Systémové položky menu Editace výchozích hodnot Význam klávesových zkratek Editace popup oken a popis chování Zamykání menu při editaci více uživateli Jak na to aneb snadné vytvoření menu Klikněte na ikonu, která vytvoří novou položku v menu. Zadejte její název v zobrazeném okně. Stejným postupem můžete definovat další položky menu. Podpoložky v menu se definují pomocí ikony. Pokud již máte vytvořeny všechny položky menu a chcete vytvořit či opravit jejich obsah (text článku), musíte nejdřív strukturu uložit kliknutím na ikonu. Kliknete-li myší na Vámi definovanou položku a poté zvolíte ikonu ( pro vyvolání editačního okna je možno použít také dvojklik), přejdete do WWW editoru stránek, kde můžete tvořit vlastní obsah. Význam jednotlivých ikon Ukončení práce s WebMenu Vyvolání této nápovědy Aktualizace na nejnovější on-line verzi menu Uložení všech provedených změn Návrat o jednu provedenou operaci zpět Návrat o jednu provedenou operaci vpřed Vyhledávání položek podle fráze v textu nebo podle klíče článku Zvýraznění některých položek podle zadaných kriterií (např. nové položky menu) Vyjmutí položky ze struktury menu (cut) Vložení vyjmuté položky do struktury menu (paste) Vymazání položky ze struktury menu

2 Vložení položky do struktury menu Vložení podpoložky (o jednu úroveň níže než zvolená položka) Vložení oddělovače do struktury menu Vložení symbolického odkazu do struktury menu. Nejdříve zadáte název položky, poté se zobrazí strom menu, ve kterém vyberete, kam má odkazovat. Posune položku menu výše Posune položku menu níže Editace jednotné patičky stránek Zobrazení editoru článků pro zvolenou položku Vytisknutí celého menu Význam jednotlivých polí formuláře v pravé části obrazovky Klíč článku: Název: Platnost od: Do: Záložky: Label: PopUp: Neviditelný: Koncept: Reprezentuje číselný kód vybrané položky (např. slouží pro jednodušší zápis URL adresy, kde je místo názvu položky použit její číselný kód) Slouží pro editaci názvu vybrané položky Nastavuje datum ve tvaru dd.mm.rrrr, odkdy bude daná položka (stránka) zobrazena Nastavuje datum ve tvaru dd.mm.rrrr, dokdy bude daná položka (stránka) zobrazena Položka se použije jako "zarážka" pro menu, které se pak dále po této položce nerozbaluje Tato položka je label (label je obdoba nadpisu pro určitou skupinu položek) vybraná položka se bude chovat jako PopUp okno, tj. otevře se při načtení stránky. Může být definováno více PopUp oken pro různé úrovně menu. Podrobněji k editaci Umožňuje vybranou položku skrýt pro některé uživatele, vstup (např. na dealerské stránky) není realizován přímo kliknutím na položku menu, ale vypsáním příslušné URL adresy, kterou zná jen určitá skupina (např. dealer). V případě, že máme povolenu podporu SEO url, můžeme navíc při zaškrtnutí této volby určit, zda bude název této položky v SEO url nebo ne. Je-li toto políčko zatržené, stránka nebude zobrazena ve WWW prezentaci a nelze se na ni odkázat ani prostřednictvím číselného kódu (ID); umožňuje vybranou položku dočasně vyřadit ze struktury webu (znepřístupnit). To lze s výhodou použít u stránek, na kterých se pracuje a zatím nejsou určeny pro veřejnost. Nápis "Systémová položka nelze smazat", který se může zobrazit pod těmito poli, oznamuje výběr systémové položky menu, která má v prezentaci speciální význam a bez které by prezentace ztratila část své funkčnosti. Proto tuto položku nelze smazat ani ji označit jako koncept. Volitelné položky mohou být několika různých typů: normální textové pole, textové pole pro vkládání názvů souborů, obrázků (zadávání údajů pomocí správce souborů Filemana), pole pro vkládání datumů (tlačítko pro dialogové okno s kalendářem), výběrové pole pro nastavení jedné z několika hodnot, dialogové okno pro specifické parametry, kombinace textového pole a výběrového pole

3 Do textového pole zapište text, který chcete pro danou položku nastavit např. titulek stránky pro danou položku menu. Ve výběrovém poli vyberte jednu z následujících možností: 1. normálně příslušné pole se pro danou položku menu nastaví standardním způsobem pokud nemáme zadanou textovou hodnotu, tak se použije zděděná hodnota z vyšších úrovní menu a doplní se podle toho, jestli máme povolen automat pro doplňování SEO položek 2. nepoužít meta tag pro vybranou položku menu se příslušný meta tag vůbec nepoužije. Tuto možnost nelze zvolit pro SEO title 3. vypnout dědění v tomto případě se při prázdném textovém poli nepoužije zdědění hodnoty z vyšší úrovně menu tzn. použije se pouze automat, pokud je povolen pro WWW prezentaci. 4. vypnout automat tuto možnost zvolte v případě, že je pro WWW prezentaci automatický algoritmus povolen, ale pro vybranou položku menu ho nechcete použít. Nastavení papametrů SEO Multimediální manuál k nastavení SEO TITLE, SEO DESCRIPTION, SEO KEYWORDS. Kombinace textového pole a výběrového pole pro nastavení generování SEO URL standardně se pro SEO URL používá název položky menu a SEO URL jednotlivých položek menu odpovídá jejich cestě ve struktuře menu. Pokud chcete změnit toto chování pro vybrané položky případně pro celé podstromy, musíte provést nastavení chování pomocí volitelné položky s názvem SEO URL. Pro nastavení je použito 1 textové pole a 1 výběrové pole s následujícím významem: textové pole: 1. není vyplněno pro SEO URL se použije název aktuální položky menu. 2. obsahuje text místo názvu položky menu se použije tento zadaný text. 3. obsahuje text ve speciálním tvaru pro doménu text je ve tvaru 'www.domena.cz' a pak se bude jednat o přechod na jinou doménu. Povoleno je použítí vlastních domén ve tvaru 'subdomena.domena.cz' s tím, že podpoložky v menu budou mít v URL rovněž tuto subdomenu (pokud nedojde opět k přenastavení). Rovněž je možné tento případ použít pro přechod na cizí doménu a tím pádem odchod z Vašich stránek. výběrové pole: 1. standardní použije se standardní algoritmus generování SEO URL s použitím dědění u podpoložek menu např. položka menu bude mít URL 'www.domena.cz/nazev1/' a její podpoložka pak 'www.domena.cz/nazev1 /nazev2/'. Připadně se použije přechod na jinou doménu. 2. krátké SEO URL se zkrátí o nadřazené položky (cestu) a bude mít tvar 'domena/nazev', kde 'nazev' je buď název položky menu nebo název doplněný do textového pole 'název'. 3. nebude v SEO URL podpoložek SEO URL podpoložek se zkrátí o název aktuální položky. Upozornění: Použití různých subdomén vyžaduje oznámení na a mít nastaven dns záznam pro Vaši doménu ve tvaru na místo standardniho. Multimediální manuál k SEO URL. Systémové položky menu Některé z položek menu mohou mít speciální význam, který ovlivňuje funkčnost WWW prezentace. Z tohoto důvodu je zakázané tyto položky smazat nebo případně zakonceptovat. Tyto položky lze poznat tak, že nad seznam volitelných položek se objeví nápis " Systémová položka nelze smazat". Editace výchozích hodnot Editace výchozích hodnot volitelných položek menu se provádí nastavením volitelných položek u speciální položky v menu, která se nazývá "Kořen". Tato položka je uvedena jako první v pořadí a tvoří kořen stromové struktury celého menu. Tyto výchozí hodnoty se uplatní v případě použití dědění tzn. pokud se pomocí dědění nezíská žádná hodnota, pak je použita výchozí hodnota uvedena u kořene.

4 Význam klávesových zkratek Enter: Shift+C: Ctrl+Z: Ctrl+Y: Ctrl + X: Ctrl + V: shift+s: Ctrl+T: Ctrl+U: Editovat vybranou položku V módu, kdy se položky menu mohou skrývat, provede zobrazení všech položek v menu Návrat o jednu provedenou operaci zpět Návrat o jednu provedenou operaci vpřed Vyjmutí položky ze struktury menu (Cut) Vložení vyjmuté položky do struktury menu (Paste) Uložení všech provedených změn Posune položku menu níž Posune položku menu výše 1: Přesune se na poslední položku ve struktuře menu 2: Přesune se na další položku ve struktuře menu 3: Přesune se ve struktuře menu o jednu stránku dolů 4: Zobrazí skrytou podstrukturu v menu (mohou-li se položky menu skrývat) 6: Skryje podstrukturu v menu (mohou-li se položky menu skrývat) 7: Přesune se na první položku ve struktuře menu 8: Přesune se na předchozí položku ve struktuře menu 9: Přesune se na ve struktuře menu o stránku nahoru Editace popup oken a popis chování Editace PopUp okno vytvoříte stejně jako každou jinou položku v menu s tím rozdílem, že zaškrtnete políčko PopUp v dolní části obrazovky. Název, který uvedete, bude zobrazen v titulku okna. Pokud v rámci menu nemá být položka viditelná, ale má zobrazovat PopUp okno, zašktněte taktéž políčko Neviditelný. Dále máte možnost zadat šířku a výšku PopUp okna a platnost od-dokdy se bude okno zobrazovat. Jakmile je položka menu vytvořena, přejděte do editoru článků, kde můžete tvořit vlastní obsah PopUp okna. Chování Rozlišují se dva případy: není definovaná volitelná položka menu s názvem "Popup okno" PopUp okno se zobrazí po kliknutí na jakoukoliv položku v rámci stejné úrovně menu (sourozenecké položky), a to pouze jednou. Pokud však přejdete do jiné úrovně menu a zpětně se vrátíte, bude okno opět zobrazeno (pouze jednou v rámci úrovně). V případě, že umístíte dvě aktivní položky PopUp ve stejné úrovni menu, bude zobrazena pouze první v pořadí. PopUp okno, které se má otevřít po načtění stránek, vytvoříte v nejvyšší úrovni menu. Platí však předchozí pravidlo a tudíž se okno zobrazí taktéž při novém kliku na sourozeneckou položku menu. existuje volitelná položka menu s názvem "Popup okno" V tomto případě je zachována funkčnost uvedena v bodě 1 tj. stejně jako když volitelná položka neexistuje Navíc můžete definovat u konkrétní položky menu seznam popup oken, která se budou u dané položky menu zobrazovat při každém zobrazení konkrétní položky. Nastavení se provádí pomocí výběrového pole se seznam všech definovaných popup oken ve struktuře menu. Zrušení nastavení popup okna se provádí pomoci klávesy CTRL a kliknutím na vybrané popup okno ve výběrovém poli.

5 V případě výběru více než jednoho popup okna u jedné položky menu se tato popup okna budou při zobrazení náhodně střídat. Toto nastavení má přednost v případě, že by vybraná položka menu splňovala i podmínky pro zobrazení popup okna uvedené v bodě 1. Zamykání menu při editaci více uživateli Pokud uživatel edituje strukturu ve WebMenu, komunikuje se serverem pouze při načtení struktury do WebMenu uživatelova prohlížeče a při jeho ukládání na server. Může se ovšem stát, že při editaci menu více uživateli současně může docházet k tomu, že si tito uživatelé budou svoje změněné struktury vzájemně přepisovat. Aby se tomuto zabránilo, je možné nastavit, aby se menu zamykalo, tj. v daném okamžiku může editovat menu pouze jeden uživatel. Ostatní uživatelé budou na tuto skutečnost upozorněni a editace struktury jim není ve WebMenu povolena. První uživatel, který začne WebMenu editovat jej "Uzamkne" pro své úpravy, dokud WebMenu neukončí (ukončení WebMenu nastane i pokud uživatel začne editovat nějaký článek ze struktury ve WebEditoru). Další uživatelé při spuštění WebMenu uvidí hlášku, že struktura je editovaná uživatelem X Y a není jim povoleno ukládání změn ve struktuře. V okamžiku, kdy první uživatel práci ve WebMenu ukončí, dostanou ostatní uživatelé hlášku, že ve WebMenu je nyní možné provádět editaci struktury menu po jejím znovunačtení. Pokud první uživatel přejde k editaci konkrétního článku do WebEditu, je WebMenu otevřeno pro úpravy dalším uživatelům. Může se tedy stát, že pokud v tomto okamžiku začne editovat strukturu druhý uživatel, pak první uživatel bude mít po návratu z WebEditoru strukturu uzamčenou pro úpravy WDT, spol. s.r.o.

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

EDITACE ZÁJEZDŮ. ů př s i n. pr o d. t e rn e t. n manuál systému n katalog zájezdů n termíny a ceny

EDITACE ZÁJEZDŮ. ů př s i n. pr o d. t e rn e t. n manuál systému n katalog zájezdů n termíny a ceny EDITACE ZÁJEZDŮ pr o d e ů př s i n je zájezd t e rn e t n manuál systému n katalog zájezdů n termíny a ceny Obsah 1. Principy ovládání 3 2. Katalog zájezdů 4 2.1. Vložení nového zájezdu 4 2.2. Úprava

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky)

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky) Moje stránky Návod k použití (nejčastější otázky) 1 Obsah Co je to Widget?... 3 Jak přidám na stránku text?... 3 Jak přidám na stránku obrázek?... 3 Jak zkopíruji/zduplikuji stránku?... 3 Jak změním vzhled

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více