název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická"

Transkript

1 Výběrové řízení na zhotovitele nových webových stránek školy (zadávací dokumentace) Obsah: A) identifikační údaje zadavatele 1 B) představení zadavatele s ohledem na identifikaci cílových skupin 2 C) kvalitativní požadavky 2 D) funkční požadavky 3 E) předpokládaná cena a podmínky dodání služby 4 F) podmínky podání přihlášky do výběrového řízení 4 G) ostatní podmínky 5 H) hodnoticí kritéria 5 A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická sídlo: Salmovská 8, Praha 2 IČO: kontaktní osoba: Mgr. Zita Nidlová, tel Přílohy k vyhlášenému výběrovému řízení: 1) zadávací dokumentace PDF soubor 2) informační struktura české verze webových stránek PDF soubor 3) informační struktura pro cizojazyčné verze webových stránek (společná pro obě cizojazyčné verze) PDF soubor 1/5

2 B) PŘEDSTAVENÍ ZADAVATELE S OHLEDEM NA IDENTIFIKACI CÍLOVÝCH SKUPIN Jabok je církevní vyšší odbornou školou. Jejím zřizovatelem jsou Salesiáni Dona Bosca, katolická koongregace zaměřená na vzdělávání a výchovu mládeže. Jabok připravuje odborníky pro sociální služby. Ve sféře provozovatelů sociálních služeb má vzdělávací program Jaboku, obsahující velké množství praxí u domácích i zahraničních subjektů, velmi dobrý kredit: naši absolventi jsou výborně uplatnitelní v praxi a prakticky nemají potíže s nezaměstnaností. Ve škole se naučí nejen teorii z oblasti sociální práce, ale i praktické dovednosti jako např. různé druhy aktivizačních technik, terapií (arteterapie, muzikoterapie ), doprovodných dovedností (od asistence tělesně postiženým po např. sportovní trasování nevidomým) apod. Podmínkou studia na církevní škole není žádná církevní příslušnost, škola je otevřena všem zájemcům. Církevní zaměření školy se projevuje ve velmi přátelské atmosféře a snahou o předávání morálních hodnot. Jabok je zapojen do projektů Fairtradová škola a Zelená škola. Ekologicky šetrné chování propaguje i prakticky svými konkrétními aktivitami. Mottem Jaboku je Víc než škola. Škola má 2 hlavní cílové skupiny: 1) uchazeči o studium převažující charakteristiky denní studium: věk 19-25; cca z ½ pocházející z církevního prostředí (katolíci, evangelíci i jiné církve); z cca ½ z Prahy a Středočeského kraje, zbytek několik výrazněji zastoupených regionů. Absolventi hlavně gymnázií, obchodních akademií či humanitně zaměřených SŠ. kombinované studium: věk let; převážně již pracující v sociálních službách, doplňují si vzdělání; výrazný podíl regionu Praha a Středočeský kraj. Předchozí vzdělání různorodější než u uchazečů denního studia. 2) zákazníci Centra dalšího vzdělávání nakupují placené kvalifikační či rekvalifikační služby. pracovníci v sociálních službách průběžně si doplňující kvalifikaci. pedagogičtí pracovníci rozšiřující si odborné znalosti. nepedagogičtí pracovníci (vedoucí kroužků, domů dětí a mládeže apod.). nespecifikovaní zájemci, kteří absolvují rekvalifikační kurzy podporované úřady práce. věk obvykle let, regionální záběr celá ČR s mírně vyšší zastoupením Prahy a Stč. kraje, minimálně SŠ vzdělání, oborová různorodost. právnické osoby poskytovatelé sociálních služeb objednávky kurzů na klíč. C) KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA WEBOVÉ STRÁNKY schopnost oslovit cílové skupiny. Záměr: zvýšit nábor nových uchazečů o denní i kombinované studium VOŠ; zvýšit počet zájemců o komerčně nabízené kurzy Centra dalšího vzdělávání. grafický návrh s využitím stávajícího loga školy a vycházející z jeho základní barevnosti. Doplňkové barvy k základní žluté jsou možné. Barevné nebo grafické odlišení jednotlivých informačních sekcí pro rychlou orientaci (studium knihovna CDV) je možné. optimalizace webových stránek s ohledem na uživatelský komfort, rychlé načítání a snadnou orientaci, a to i na mobilních zařízeních. optimalizace webových stránek pro webové prohlížeče Mozilla Firefox, Internet Explorer verze 6 a vyšší, Chrome, Safari, Opera a ve standardních prohlížečích pro Android, ios a Windows Phone; funkčnost při rozlišení 800x600 a vyšším. optimalizace webových stránek s ohledem na zrakově postižené možnost čtení webových stránek bez použití speciálních softwarových nástrojů (metodiky WCAG 2.0, případně metodika Blind Friendly Web nebo Pravidla přístupnosti dle vyhlášky č. 64/2008 Sb.). možnost využití stávající softwarové architektury serveru. informační struktura webových stránek je podrobně popsána v příloze. Grafické znázornění 2/5

3 jednotlivých částí webových stránek je ilustračního charakteru, vyznačuje funkční a informační pole, nepředstavuje požadovaný grafický návrh! D) FUNKČNÍ POŽADAVKY NA WEBOVÉ STRÁNKY redakční systém. V současnosti používána Joomla!, možno navrhnout užití i jiného redakčního systému. Podmínkou použití redakčního systému je možnost existence více administrátorů s různými přístupovými a uživatelskými oprávněními a pro různé informační segmenty webových stránek. Užitý redakční systém musí být zvolen s ohledem na spíše nižší počítačové dovednosti budoucích správců jednotlivých oblastí webových stránek. kontaktní formuláře vč. funkce CAPCHA. návrh a vytvoření relační databáze kontaktů provázané s interaktivními formuláři na webových stránkách. Použitá databáze musí být volně dostupná (např. MySQL, PostgreSQL apod.). Aktualizace kontaktních informací pouze na 1 místě (zdrojová stránka s kontakty či zdrojový soubor), automatická aktualizace na všech ostatních místech, kde budou uvedeny dílčí kontaktní informace. RSS čtečka s možností zvolit si, jaké informace chce uživatel dostávat. Základní členění oblastí k odběru: Aktuality (= vše); informace pro studenty; kurzy CDV; pořádané akce; novinky v knihovně. registrační formulář pro připravovaný Spolek přátel Jaboku. Evidence uvedených kontaktních údajů v jednoduché databázi. Použitá databáze musí být volně dostupná (např. MySQL, PostgreSQL apod.). Export údajů do Excelu nebo Accessu (příp. zpětný import), možnost rozesílat hromadné y (pozvánky apod.) jednotlivým skupinám z této databáze dle zadaných kritérií. Pro registrovaného příznivce možnost přihlásit se, měnit kontaktní údaje, měnit/zrušit odebírané novinky, zrušit registraci. Možnost dalšího využití prostředků budoucí práce s registrovanými příznivci elektronické dotazníky. optimalizace pro vyhledávače (SEO). stránky musí zachovat stávající subdomény (knihovna, CDV aj.). pokud je na stránce umístěno více obrázků, jednoduchá tvorba galerií. funkce vyhledávání na stránkách. AJ a NJ mutace webu. Informační struktura cizojazyčných mutací je uvedena v příloze. funkce zobrazování kalendáře se zvýrazněnými dny, kdy se ve škole koná nějaká akce. Po najetí myší na den uvedení akce, případně odkazu na stránku, kde je o dané akci více informací. funkce informace o poslední aktualizaci dané webové stránky datum a kdo aktualizaci provedl. funkce přípravy konkrétní webové stránky pro tisk. počítadlo přístupů. zachování stávajících adres subdomén a organizačních celků Jaboku. v zápatí každé webové stránky české verze ikony s odkazy na: facebookový profil Jaboku (https://www.facebook.com/pages/jabok/ ?fref=ts), RSS čtečku, Fairtraidová škola (logo a odkaz uvedeny v informační struktuře verze pro ČJ), Zelená škola (logo a odkaz uvedeny v informační struktuře verze pro ČJ), mapu stránek, odkaz na Kontakty a dále plný název školy, copyright, automatické vročení (např ). v zápatí každé webové stránky cizojazyčné verze ikony s odkazy na: facebookový profil Jaboku (https://www.facebook.com/pages/jabok/ ?fref=ts), RSS čtečku, mapu stránek, 3/5

4 odkaz na Kontakty a dále plný název školy, copyright, automatické vročení (např ). hlavní kontaktní informace pro uvedení v hlavičce či na jiném předním místě webových stránek: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, Praha 2 tel.: Spolu s vytvořenými webovými stránkami je nutno dodat: popis možností rozšiřitelnosti stránek o nové sekce. úplný technický popis použitého řešení (kde ve struktuře webu jsou uložené které důležité soubory a jaké funkce zajišťují a vykonávají). přesnou specifikaci softwarových nástrojů a jejich verzí, které jsou využity pro tvorbu a provoz webu. popis zálohování a obnovy ze zálohy (včetně popisu zálohování databáze o obnovení databáze ze zálohy). popis možností modifikace a případného rozšíření struktury obsahu o nové větve. přístupová hesla pro administraci a správu webu a správu databáze (včetně superuživatelských). popis použitých bezpečnostních mechanismů a hierarchie přístupových účtů. E) PŘEDPOKLÁDANÁ CENA A PODMÍNKY DODÁNÍ SLUŽBY předpokládaná cena činí ,- Kč, u plátců DPH včetně DPH. cena zahrnuje kompletní zhotovení webových stránek vč. AJ mutace a grafického návrhu, naplnění obsahu stránek texty dodanými zadavatelem, spuštění ve zkušebním provozu, odladění případných nefunkčností, migraci nových webových stránek na server Jaboku (ve spolupráci s IT pracovníkem Jaboku) a uvedení do bezchybného plného provozu. Cena také zahrnuje možné vícepráce spojené s výše uvedenými činnostmi. cena neobsahuje zaškolení pracovníků Jaboku v obsluze zvoleného redakčního systému. Tato služba je fakultativní a může být sjednána zvlášť. V případě sjednání této služby se zhotovitelem webových stránek (preferované řešení) činí maximální cena 5.000,- Kč, u plátců DPH včetně DPH. Minimální požadovaný rozsah zaškolení je 4 hodiny. Termín školení nejdéle do 14 dní po uvedení webových stránek do plného provozu. termín dodání služby: do Termínem dodání služby se rozumí uvedení do plného bezchybného provozu. služba bude zadavatelem uhrazena jednorázově po dodání bezvadného díla a jeho uvedení do plného provozu. Podrobnosti stanoví smlouva. F) PODMÍNKY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Uchazeč v přihlášce uvede: identifikační údaje uchazeče. Uchazečem může být fyzická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) i právnická osoba. S fyzickou osobou bude uzavřena autorská smlouva, s OSVČ a právnickou osobou smlouva o zhotovení díla. Identifikační údaje musejí obsahovat všechny potřebné údaje pro platné uzavření smlouvy. navržené funkční řešení webových stránek včetně použitých softwarových nástrojů (upřednostňovány jsou free licence nebo open source software s potenciálem stabilního rozvoje). rozsah nutné spolupráce s IT technikem Jaboku (činnosti na straně Jaboku, nutné pro migraci a zprovoznění webových stránek na serveru Jaboku). 4/5

5 harmonogram zhotovení, zkušebního provozu a plného spuštění webových stránek s vyznačením etap nutné spolupráce s IT technikem Jaboku a jejich hodinového odhadu. reference min. 3 odkazy na uchazečem zhotovené nebo navržené webové stránky (různé). grafický návrh webových stránek pro Jabok s popisem základních orientačních pravidel a funkcí. Návrh je možno podat v tištěné podobě, uvedením odkazu na vytvořenou elektronickou maketu, dodáním elektronické makety na CD či kombinací více uvedených způsobů. cenu za zhotovení webových stránek: fyzické osoby: cenu díla, na kterou bude uzavřena smlouva o zhotovení díla. Uchazeč fyzická osoba bere na vědomí, že daňové povinnosti plynoucí z příjmů z této smlouvy jdou na vrub uchazeče. OSVČ a právnické osoby neplátci DPH: uvedou cenu nabídky a zároveň výslovně text Nejsem plátce DPH. OSVČ a právnické osoby plátci DPH: uvedou cenu bez a včetně DPH. Pro hodnocení nabídek bude použita cena vč. DPH, tj. celkové náklady zadavatele. všichni uchazeči: časový údaj, do kdy je nabídka platná. Platnost nabídky nesmí být kratší než do včetně. Termín uzávěrky přihlášek je neděle 1. prosince 2013 do hod. Přihlášky je možno podat: poštou na adresu uvedenou v bodě A) této zadávací dokumentace nebo elektronicky ve formátu PDF souboru/ů na ovou adresu Přihlášky podané poštou musejí být do termínu uzávěrky fyzicky doručeny (neplatí datum podání podle poštovního razítka). G) OSTATNÍ PODMÍNKY Součástí obou možných typů smluv bude prohlášení, že zhotovené dílo je vlastnictvím VOŠ Jabok, autor/ři webu ani jeho jednotlivých částí nemají a ani v budoucnu nebudou mít žádné finanční či jiné požadavky vyplývající z užívání díla a že dílo není zatíženo nevypořádanými autorskými právy třetích stran. H) HODNOTICÍ KRITÉRIA Využití navržené struktury stránek (dle příloh) v maximální možné míře s přihlédnutím ke grafickému zpracování návrhu a vhodnosti návrhu pro zadavatele. Navržená cena. Technické řešení. Využívání zásad přístupnosti a maximální nezávislosti na použité platformě. 5/5

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více