VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A

2 vydal: Plzeňský kraj foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005

3 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A

4 Význam péče o životní prostředí roste úměrně s vlivem člověka na přírodu. S všestranným rozvojem lidských aktivit dochází ke zvyšování tlaku na využívání přírodních zdrojů. Ekonomický růst a zajištění sociálních a kulturních potřeb jsou doprovázeny znehodnocováním životního prostředí. Pro zvyšování kvality života není rozhodujícím faktorem pouze hospodářský růst, ale též kvalita prostředí, ve kterém člověk žije. Ochrana životního prostředí by právě z tohoto důvodu měla patřit mezi priority při rozhodování o dalším rozvoji kteréhokoli regionu. Na důslednou péči o přírodní dědictví a zvyšování kvality životního prostředí má klíčový vliv úroveň povědomí občanů o ekologických souvislostech lidské činnosti. Cílem Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) je proto vytvořit vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a který přispěje k výraznějšímu zapojení všech cílových skupin do řešení environmentálních problémů a uvědomování si důsledků konání a chování jednotlivce i celého společenství na stav životního prostředí. V Plzeňském kraji vznikla stálá pracovní skupina vytvořená ze zástupců veřejné správy, školství, obcí, nevládních neziskových organizací a podnikatelů. Tato pracovní skupina se během roku 2003 podílela na tvorbě koncepce, v roce 2004 pak zajišťovala naplňování Akčního plánu koncepce EVVO. Na činnosti stálé pracovní skupiny se podíleli: Jméno RNDr. Jiří Cais Mgr. Miloslav Hurt Mgr. Eva Chvojková Jiří Pejčoch Ing. Petr Pelikán Ing. Hana Peřinová Tomáš Pruner PaedDr. Jiří Suda Lenka Šlajsová Mgr. Ludmila Novotná Organizace Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň Město Plasy Občanské sdružení Ametyst, Plzeň Hospodářská komora Plzeň Ekocentrum Českého svazu ochránců přírody, Spálené Poříčí Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Občanské sdružení Ametyst, Plzeň Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu V roce 2003 a 2004 se podařilo úspěšně naplnit řadu úkolů, které byly uvedeny v Akčním plánu koncepce. Přehled jednotlivých aktivit uvádíme níže. 5

5 Aktivity 1. EVVO ve školách Sítě škol Základní a střední školy v Plzeňském kraji se zájmem o ekologickou výchovu mají možnost se sdružit do celostátní sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Mohou pak bezplatně dostávat časopis Bedrník a další zajímavé aktuální informace z oblasti ekologické výchovy. V roce 2004 bylo v síti M.R.K.E.V. zapojeno 65 škol. Celková hodnota materiálů, které byly v rámci sítě M.R.K.E.V. distribuovány, byla za rok ,- (v celostátním srovnání se tak ve výši podpory Plzeňský kraj umístil na 1. místě). Za pozornost stojí zejména manuály Pojďme na to od lesa a Škola pro život, které školám zakoupil Plzeňský kraj, ale i další materiály poskytnuté Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina, SEV Ametyst, Českou společností ornitologickou a dalšími. Mateřské školy mají možnost zapojit se do sítě Mrkvička. Dostávají se k nim pak také informace a metodické náměty k ekologické výchově. V roce 2004 bylo zapojeno 24 mateřských škol. Obě sítě škol v Plzeňském kraji zajišťuje SEV Ametyst. Střediska ekologické výchovy V zařazování ekologické výchovy do výuky se školám snaží pomáhat specializované organizace, tzv. střediska ekologické výchovy nebo také ekocentra. V kraji si mohou školy vybírat z nabídky několika takových organizací: ČSOP Kulíšek Rokycany ČSOP Libosváry Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva, Plzeň Ekocentrum ČSOP Radnice Ekocentrum ČSOP Rokycany Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí Nepomucký ornitologický spolek RECEPTT, Černošín Středisko ekologické výchovy Ametyst, Plzeň Středisko ekologické výchovy Čtyřlístek, Plasy Svoboda zvířat, Plzeň V rámci Ekologických projektů byl podpořen vznik 2 dalších středisek ekologické výchovy (Čtyřlístek v Plasích, Receptt v Černošíně) i projekt podpory rozvoje nových středisek. V rámci projektu spolupráce se uskutečnily 2 schůzky NNO v kraji, proběhl Krajský veletrh výukových programů. Pro usnadnění orientace v nabízených akcích byla v roce 2004 hlavně pro školy vydána Společná nabídka programů ekologické výchovy. Školy v přírodě Společný projekt pro školy v Plzeňském kraji připravili studenti Pedagogické fakulty ZČU ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ametyst. Vícedenních terénních programů ekologické výchovy se tak mohli zúčastnit žáci z 10 škol. Nejednalo se pouze o klasické školy v přírodě, ale např. také o výběrové kurzy ekologických praktik, terénní akce pro studenty 9. tříd. 6

6 Metodické publikace Nejen pro pedagogy v Plzeňském kraji byla připravena nová videokazeta Ekoateliér (75 min.) na téma výtvarné proměny odpadních materiálů. Kazetu vydalo Pedagogické centrum Plzeň (dnes Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola). Dále byla vydána publikace Odpady náměty pro ekologickou výchovu, kterou připravilo SEV Ametyst ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou. Na konci roku 2003 vydalo Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina manuál Škola pro život určený koordinátorům ekologické výchovy. Tento manuál zdarma získaly školy zapojené do sítě M.R.K.E.V. stejně jako manuál Pojďme na to od lesa vydaný Národním parkem Šumava. Ekologická olympiáda Ekologická olympiáda je soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu chutí něco nového se o ochraně přírody dozvědět a přiučit. V Plzeňském kraji tradičně pořádá krajské kolo ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou (CSOŠ Spálené Poříčí) a se ZOO Plzeň. Tříčlenná družstva studentů dva dny soutěží v teoretických a praktických úkolech. Soutěž je doplněná kulturním programem (přednáškami o přírodě a cestování, diskusemi, promítáním vítězných ekofilmů, prohlídkou záchranné stanice pro poraněné živočichy a kořenové čistírny odpadních vod). V letošním roce se ve Spáleném Poříčí konalo i národního kolo Ekologické olympiády, do kterého postupují vítězná družstva z krajských kol. Ve Spáleném Poříčí se sešlo 12 vítězných týmů z celé České republiky a čtyři dny mezi sebou soutěžily v teoretických a praktických úkolech. Tématem letošního ročníku národního kola byla voda a zázemím celé soutěže spálenopoříčský zámek. Terénní část probíhala v lesích jihozápadních Brd a na jeden den se soutěžící podívali do ZOO 7

7 Plzeň. Kromě vlastní soutěže byly na programu i odborné exkurze a přednášky. Soutěžící měli možnost diskutovat s ministrem životního prostředí RNDr. Liborem Ambrozkem a vyslechnout například přednášku J. Vogeltanze Do Afriky za zvířaty s promítáním diapozitivů. Národní kolo Ekologické olympiády je prestižní soutěž středních škol a jejich studentů, k dobrému umístění v této soutěži přihlíží i řada vysokých škol při přijímacím řízení. Projekt Barevné školy V rámci informační kampaně na podporu třídění odpadu byl ve spolupráci občanského sdružení RECEPTT a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje připraven projekt Barevné školy. Byl proveden průzkum třídění odpadu ve školách v Plzeňském kraji, na základě výsledků navrženo zlepšení ve vybraných pilotních školách. Jedná se o dovybavení škol sběrnými nádobami. Zahrady mateřských škol Byly realizovány 2 pilotní projekty zelených zahrad MŠ (školní zahrada v Plasích, sadové úpravy zahrady 64. MŠ v Plzni), pokračování tohoto programu podporuje Nadační fond Zelený poklad. Projekt pobytového střediska ekologické výchovy Během roku 2004 byl SEV Ametyst zpracováván projekt na využití a provozování pobytového střediska ekologické výchovy v objektu v areálu zámku v Březině na Radnicku, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje. 2. Mimoškolní EVVO Soutěž o nejlepší ekologický program letního tábora Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vyhlásil pro rok 2004 soutěž s názvem V přírodě s přírodou. Předmětem soutěže byl projekt letního tábora, zaměřený na pobyt v přírodě v souladu s přírodou a na environmentálně šetrné chování jednotlivce a skupiny ve vazbě na udržitelný rozvoj. Do soutěže byly přihlášeny dva projekty: Spět k přírodě Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Střela, Celotáborová hra Hobiti a cesta za pokladem ČSOP Spálené Poříčí. Projekt Spět k přírodě byl doplňkovým programem k tradičnímu programu skautského tábora, Celotáborová hra Hobiti a cesta za pokladem byla ústředním zaměřením tábora. 1. cenu ve výši 30 tis. Kč získalo ČSOP, 2. cenu (20 tis. Kč) skauti. 8

8 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO Semináře v oblasti EVVO Akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO společně připravovalo Pedagogické centrum Plzeň a Středisko ekologické výchovy Ametyst. Proběhl cyklus seminářů pro koordinátory ekologické výchovy celkem 4 semináře (2 zaměřené na přípravu školního plánu ekologické výchovy, 2 tematicky zaměřené na odpady, na školní zahrady) Dále byl Plzeňským krajem pro pedagogy uspořádán terénní seminář o lese. Semináře byly podpořeny OŠMS KÚPK. Krajská konference zaměřená na EVVO proběhla již potřetí Krajská konference učitelů ekologické výchovy, tentokrát v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zúčastnilo se 60 učitelů základních a středních škol z celého kraje, zejména pak koordinátorů ekologické výchovy na školách. Učitelům byly představeny novinky z oblasti ekologické výchovy. Společně s RNDr. Jiřím Kulichem ze SSEV Pavučina mohli přemýšlet a diskutovat o způsobech zařazování ekologické výchovy do školního vyučování. Konferenci společně pořádalo SEV Ametyst a Pedagogické centrum Plzeň. Veletrh výukových programů O víkendu září 2004 se konal krajský veletrh ekologických výukových programů. Konal se na terénní základně Frančíkovna u Spáleného Poříčí a byl určen hlavně pro lektory středisek ekologické výchovy, ale i nadšené pedagogy. Účastníků bylo celkem 15. Společně s Romanem Musilem ze Střední školy pedagogické v Berouně si prožili nové poznatky z pedagogiky a psychologie, prohlédli výstavu zapůjčenou sdružením Ekodům, naučili se nové druhy ptáků se Stanislavem Benedou z České společnosti ornitologické. Neděle byla věnována výměně zkušeností s ekologickou výchovou, ukázkám programů jednotlivých středisek. Veletrh společně pořádalo Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí a SEV Ametyst. 4. Environmentální osvěta veřejnosti Informační centra V oblasti informování veřejnosti a ekologického poradenství stále v kraji chybějí kapacity. Pro potřeby obyvatelstva slouží informační centra ve Spáleném Poříčí, Radnicích, Plzni (společný projekt Svobody zvířat a SEV Ametyst), Klatovech (Úhlava, o.p.s.). Akce pro veřejnost Řada organizací se každoročně podílí na přípravě exkurzí, přednášek, besed, výstav k různým tématům týkajícím se životního prostředí. Kromě muzeí a knihoven jsou to například pobočky České společnosti ornitologické, České botanické společnosti a České geografické společnosti, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, ale také různě zaměřené organizace (ornitologické spolky, ekocentra, střediska ekologické výchovy a další) s místní působností. 9 Publikace Příroda Plzeňského kraje Odbor životního prostředí KÚPK připravil ve spolupráci s externími odbornými pracovníky publikaci Příroda Plzeňského kraje. Území Plzeňského kraje je svou rozmanitostí a krajinnou diverzitou je mimořádné nejen v rámci ČR, ale i v širším evropském kontextu. Publikace podává komplexní obraz o historii a současnosti PK a slouží jednak k prezentaci kraje pro partnery kraje a část je určena k prodeji pro širší veřejnost.

9 Informační tabule v MZCHÚ V roce 2003 bylo umístěno 19 informačních tabulí ( ,- Kč) pro 18 zvláště chráněných území. V roce 2004 bylo umístěno 20 informačních tabulí ( ,- Kč) pro 16 zvláště chráněných území. Tabule seznamují návštěvníky s přírodními zajímavostmi, jsou usazeny na okraji území, většinou u přístupové cesty. Rok 2003 Rok 2004 PR Pavlovická stráň PP Bašta PR Jezvinec PP Medový Újezd PR Postřekovské rybníky PR Drahotínský les PR Žďár PP Andrejšky PP Krasíkov PP Starý rybník PP Čertova kazatelna PP Niva u Volduch PP Doubí PP Osojno PP V Houlištích PP Petrské údolí PP Hromnické jezírko PR Polánecký mokřad PR Přimda PP Rokycanská stráň PR Netřeb PP Čertova hráz PR Kozelka 2x PR Zvoníčkovna PP Kařezské rybníky PR Střela PP Valcha PR Kokšín PP Kopeckého pramen PR Fajmanovy skály PP Pod smutným koutem PR Krašov PP Skalka PP U báby U lomu PP přírodní památka, PR přírodní rezervace Informační kampaň na podporu třídění odpadu Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje realizovala ve spolupráci s Plzeňským krajem, agenturou Bpress Agency, sdružením RECEPTT a dalšími partnery informační kampaň na podporu třídění odpadu. V rámci kampaně byly přirpaveny reklamní spoty, samolepky audiokazety, proběhla řada akcí pro veřejnost. Mezi ně patří např. Majáles pořádaný Stavovskou unií studentů Západočeské univerzity, Barevný den /Road Show/ v rámci Vítání léta v plzeňské ZOO, prezentace v rámci hudebního festivalu Struny na ulici, Den na ledě. Jednou z největších akcí byl hudební koncert Dobřany Rock Open aneb Nebuďte líní, třiďte odpad. Další informace se během kampaně pravidelně objevovali na portálu 5. Zázemí pro EVVO Informační servis Adresář kontaktů pro ekologickou výchovu v Plzeňském kraji vyšel v lednu 2004 tiskem. Kromě toho je umístěn na portálu Plzeňského kraje. SEV Ametyst zajišťoval mailové rozesílky zajímavých informací z oblasti EVVO, pravidelně po 2 měsících byly rozesílány Informační listy pro ekologickou výchovu v Plzeňském kraji. 10

10 Na portálu PK byla uveřejněna koncepce EVVO včetně akčního plánu, vyhlašovány programy dotací a soutěž V přírodě s přírodou. Dále byly uveřejňovány informace dodané od poskytovatelů EVVO v kraji. Informace jsou dostupné na Podpora ekologických projektů z prostředků PK Program dotací Plzeňského kraje na ekologické projekty pro rok 2003, 2004 měl za cíl podporu koncepčních a strategických programů Plzeňského kraje. Cílem dotačních programů v oblasti vodohospodářské, odpadové a využívání obnovitelných zdrojů energií bylo především zvýšit projekční připravenost na investiční akce, na jejichž realizaci je možné získat podporu v České republice (programy podpory MŽP, MZe, SFŽP ČR) či z fondů, z kterých bude možno žádat o podporu po vstupu České republiky do Evropské unie (Fond soudržnosti, strukturální fondy, INTERREG III atd.). Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny má napomoci zlepšení stavu přírodního stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje, dále jde o podporu vzniku záchranných programů ohrožených druhů živočichů a rostlin (včetně jejich realizace), podpora činností spojených s provozem záchranných stanic pro handicapované živočichy a podpora iniciativ vedoucích k zachování krajových odrůd ovocných dřevin. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) byla zaměřena na plnění cílů akčního plánu pro rok 2004, který je součástí Koncepce EVVO Plzeňského kraje. 11

11 Indikátory pro vyhodnocování účinnosti krajských systémů EVVO pro rok 2004 (stav k ) KRAJ (název): Plzeňský č. Indikátor 1. Neinvestiční dotace kraje na EVVO v roce Celková výše dotace Kč OŽP - Ekologické projekty OŽP - Soutěž - tábory Kč Kč OŠMT - Podpora EVVO ve školách a škol. zař Kč 1.3 Počet organizací přihlášených ve výběrových řízeních 37 OŽP - Ekologické projekty 34 OŽP - Soutěž - tábory 2 OŠMT - Podpora EVVO ve školách a škol. zař Počet podpořených organizací 27 OŽP - Ekologické projekty 24 OŽP - Soutěž - tábory 2 OŠMT - Podpora EVVO ve školách a škol. zař Počet přihášených/podaných projektů Počet podpořených projektů Neinvestiční podpora EVVO z rozpočtu kraje v roce Náklady na EVVO z rozpočtu odboru ŽP ( 3792 Ekologická výchova) Kč 2.2 Náklady na EVVO z rozpočtu odboru školství Kč 2.3 Náklady na EVVO z rozpočtu ostatních odborů (odbor strategického marketingu) Kč 2.4 Náklady na EVVO z rozpočtu kraje celkem Kč 2.6 Počet podpořených organizací celkem Počet podpořených projektů celkem 7 3. Investiční podpora EVVO v kraji 0 Kč 4. Informační média pro EVVO v kraji 4.1 Druh informačního média: mailové rozesílky Informační listy o ekologické výchově v Plzeňském kraji (informace o akcích, grantech, naplňování krajské koncepce EVVO, další informace), Ametyst 5. Krajská koordinace EVVO 5.1 Koordinační uskupení - pracovní skupina v kraji existuje. Název: Pracovní skupina pro naplňování Koncepce EVVO Plz. kraje 5.2 Počet členů koordinačního orgánu Počet setkání v roce Počet setkání v roce Pracovní úvazky na KÚ, odboru ŽP vyčleněné pro EVVO 0, Pracovní úvazky na KÚ, odboru školství vyčleněné pro EVVO 0,20 12

12 vydal: Plzeňský kraj zpracování: občanské sdružení Ametyst sazba a tisk: comm.cz & Popp foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005 náklad: 500 ks

13

14 vydal Plzeňský kraj zpracování: občanské sdružení Ametyst Plzeň,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více