VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A

2 vydal: Plzeňský kraj foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005

3 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A

4 Význam péče o životní prostředí roste úměrně s vlivem člověka na přírodu. S všestranným rozvojem lidských aktivit dochází ke zvyšování tlaku na využívání přírodních zdrojů. Ekonomický růst a zajištění sociálních a kulturních potřeb jsou doprovázeny znehodnocováním životního prostředí. Pro zvyšování kvality života není rozhodujícím faktorem pouze hospodářský růst, ale též kvalita prostředí, ve kterém člověk žije. Ochrana životního prostředí by právě z tohoto důvodu měla patřit mezi priority při rozhodování o dalším rozvoji kteréhokoli regionu. Na důslednou péči o přírodní dědictví a zvyšování kvality životního prostředí má klíčový vliv úroveň povědomí občanů o ekologických souvislostech lidské činnosti. Cílem Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) je proto vytvořit vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a který přispěje k výraznějšímu zapojení všech cílových skupin do řešení environmentálních problémů a uvědomování si důsledků konání a chování jednotlivce i celého společenství na stav životního prostředí. V Plzeňském kraji vznikla stálá pracovní skupina vytvořená ze zástupců veřejné správy, školství, obcí, nevládních neziskových organizací a podnikatelů. Tato pracovní skupina se během roku 2003 podílela na tvorbě koncepce, v roce 2004 pak zajišťovala naplňování Akčního plánu koncepce EVVO. Na činnosti stálé pracovní skupiny se podíleli: Jméno RNDr. Jiří Cais Mgr. Miloslav Hurt Mgr. Eva Chvojková Jiří Pejčoch Ing. Petr Pelikán Ing. Hana Peřinová Tomáš Pruner PaedDr. Jiří Suda Lenka Šlajsová Mgr. Ludmila Novotná Organizace Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň Město Plasy Občanské sdružení Ametyst, Plzeň Hospodářská komora Plzeň Ekocentrum Českého svazu ochránců přírody, Spálené Poříčí Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Občanské sdružení Ametyst, Plzeň Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu V roce 2003 a 2004 se podařilo úspěšně naplnit řadu úkolů, které byly uvedeny v Akčním plánu koncepce. Přehled jednotlivých aktivit uvádíme níže. 5

5 Aktivity 1. EVVO ve školách Sítě škol Základní a střední školy v Plzeňském kraji se zájmem o ekologickou výchovu mají možnost se sdružit do celostátní sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Mohou pak bezplatně dostávat časopis Bedrník a další zajímavé aktuální informace z oblasti ekologické výchovy. V roce 2004 bylo v síti M.R.K.E.V. zapojeno 65 škol. Celková hodnota materiálů, které byly v rámci sítě M.R.K.E.V. distribuovány, byla za rok ,- (v celostátním srovnání se tak ve výši podpory Plzeňský kraj umístil na 1. místě). Za pozornost stojí zejména manuály Pojďme na to od lesa a Škola pro život, které školám zakoupil Plzeňský kraj, ale i další materiály poskytnuté Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina, SEV Ametyst, Českou společností ornitologickou a dalšími. Mateřské školy mají možnost zapojit se do sítě Mrkvička. Dostávají se k nim pak také informace a metodické náměty k ekologické výchově. V roce 2004 bylo zapojeno 24 mateřských škol. Obě sítě škol v Plzeňském kraji zajišťuje SEV Ametyst. Střediska ekologické výchovy V zařazování ekologické výchovy do výuky se školám snaží pomáhat specializované organizace, tzv. střediska ekologické výchovy nebo také ekocentra. V kraji si mohou školy vybírat z nabídky několika takových organizací: ČSOP Kulíšek Rokycany ČSOP Libosváry Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva, Plzeň Ekocentrum ČSOP Radnice Ekocentrum ČSOP Rokycany Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí Nepomucký ornitologický spolek RECEPTT, Černošín Středisko ekologické výchovy Ametyst, Plzeň Středisko ekologické výchovy Čtyřlístek, Plasy Svoboda zvířat, Plzeň V rámci Ekologických projektů byl podpořen vznik 2 dalších středisek ekologické výchovy (Čtyřlístek v Plasích, Receptt v Černošíně) i projekt podpory rozvoje nových středisek. V rámci projektu spolupráce se uskutečnily 2 schůzky NNO v kraji, proběhl Krajský veletrh výukových programů. Pro usnadnění orientace v nabízených akcích byla v roce 2004 hlavně pro školy vydána Společná nabídka programů ekologické výchovy. Školy v přírodě Společný projekt pro školy v Plzeňském kraji připravili studenti Pedagogické fakulty ZČU ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ametyst. Vícedenních terénních programů ekologické výchovy se tak mohli zúčastnit žáci z 10 škol. Nejednalo se pouze o klasické školy v přírodě, ale např. také o výběrové kurzy ekologických praktik, terénní akce pro studenty 9. tříd. 6

6 Metodické publikace Nejen pro pedagogy v Plzeňském kraji byla připravena nová videokazeta Ekoateliér (75 min.) na téma výtvarné proměny odpadních materiálů. Kazetu vydalo Pedagogické centrum Plzeň (dnes Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola). Dále byla vydána publikace Odpady náměty pro ekologickou výchovu, kterou připravilo SEV Ametyst ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou. Na konci roku 2003 vydalo Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina manuál Škola pro život určený koordinátorům ekologické výchovy. Tento manuál zdarma získaly školy zapojené do sítě M.R.K.E.V. stejně jako manuál Pojďme na to od lesa vydaný Národním parkem Šumava. Ekologická olympiáda Ekologická olympiáda je soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu chutí něco nového se o ochraně přírody dozvědět a přiučit. V Plzeňském kraji tradičně pořádá krajské kolo ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou (CSOŠ Spálené Poříčí) a se ZOO Plzeň. Tříčlenná družstva studentů dva dny soutěží v teoretických a praktických úkolech. Soutěž je doplněná kulturním programem (přednáškami o přírodě a cestování, diskusemi, promítáním vítězných ekofilmů, prohlídkou záchranné stanice pro poraněné živočichy a kořenové čistírny odpadních vod). V letošním roce se ve Spáleném Poříčí konalo i národního kolo Ekologické olympiády, do kterého postupují vítězná družstva z krajských kol. Ve Spáleném Poříčí se sešlo 12 vítězných týmů z celé České republiky a čtyři dny mezi sebou soutěžily v teoretických a praktických úkolech. Tématem letošního ročníku národního kola byla voda a zázemím celé soutěže spálenopoříčský zámek. Terénní část probíhala v lesích jihozápadních Brd a na jeden den se soutěžící podívali do ZOO 7

7 Plzeň. Kromě vlastní soutěže byly na programu i odborné exkurze a přednášky. Soutěžící měli možnost diskutovat s ministrem životního prostředí RNDr. Liborem Ambrozkem a vyslechnout například přednášku J. Vogeltanze Do Afriky za zvířaty s promítáním diapozitivů. Národní kolo Ekologické olympiády je prestižní soutěž středních škol a jejich studentů, k dobrému umístění v této soutěži přihlíží i řada vysokých škol při přijímacím řízení. Projekt Barevné školy V rámci informační kampaně na podporu třídění odpadu byl ve spolupráci občanského sdružení RECEPTT a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje připraven projekt Barevné školy. Byl proveden průzkum třídění odpadu ve školách v Plzeňském kraji, na základě výsledků navrženo zlepšení ve vybraných pilotních školách. Jedná se o dovybavení škol sběrnými nádobami. Zahrady mateřských škol Byly realizovány 2 pilotní projekty zelených zahrad MŠ (školní zahrada v Plasích, sadové úpravy zahrady 64. MŠ v Plzni), pokračování tohoto programu podporuje Nadační fond Zelený poklad. Projekt pobytového střediska ekologické výchovy Během roku 2004 byl SEV Ametyst zpracováván projekt na využití a provozování pobytového střediska ekologické výchovy v objektu v areálu zámku v Březině na Radnicku, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje. 2. Mimoškolní EVVO Soutěž o nejlepší ekologický program letního tábora Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vyhlásil pro rok 2004 soutěž s názvem V přírodě s přírodou. Předmětem soutěže byl projekt letního tábora, zaměřený na pobyt v přírodě v souladu s přírodou a na environmentálně šetrné chování jednotlivce a skupiny ve vazbě na udržitelný rozvoj. Do soutěže byly přihlášeny dva projekty: Spět k přírodě Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Střela, Celotáborová hra Hobiti a cesta za pokladem ČSOP Spálené Poříčí. Projekt Spět k přírodě byl doplňkovým programem k tradičnímu programu skautského tábora, Celotáborová hra Hobiti a cesta za pokladem byla ústředním zaměřením tábora. 1. cenu ve výši 30 tis. Kč získalo ČSOP, 2. cenu (20 tis. Kč) skauti. 8

8 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO Semináře v oblasti EVVO Akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO společně připravovalo Pedagogické centrum Plzeň a Středisko ekologické výchovy Ametyst. Proběhl cyklus seminářů pro koordinátory ekologické výchovy celkem 4 semináře (2 zaměřené na přípravu školního plánu ekologické výchovy, 2 tematicky zaměřené na odpady, na školní zahrady) Dále byl Plzeňským krajem pro pedagogy uspořádán terénní seminář o lese. Semináře byly podpořeny OŠMS KÚPK. Krajská konference zaměřená na EVVO proběhla již potřetí Krajská konference učitelů ekologické výchovy, tentokrát v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zúčastnilo se 60 učitelů základních a středních škol z celého kraje, zejména pak koordinátorů ekologické výchovy na školách. Učitelům byly představeny novinky z oblasti ekologické výchovy. Společně s RNDr. Jiřím Kulichem ze SSEV Pavučina mohli přemýšlet a diskutovat o způsobech zařazování ekologické výchovy do školního vyučování. Konferenci společně pořádalo SEV Ametyst a Pedagogické centrum Plzeň. Veletrh výukových programů O víkendu září 2004 se konal krajský veletrh ekologických výukových programů. Konal se na terénní základně Frančíkovna u Spáleného Poříčí a byl určen hlavně pro lektory středisek ekologické výchovy, ale i nadšené pedagogy. Účastníků bylo celkem 15. Společně s Romanem Musilem ze Střední školy pedagogické v Berouně si prožili nové poznatky z pedagogiky a psychologie, prohlédli výstavu zapůjčenou sdružením Ekodům, naučili se nové druhy ptáků se Stanislavem Benedou z České společnosti ornitologické. Neděle byla věnována výměně zkušeností s ekologickou výchovou, ukázkám programů jednotlivých středisek. Veletrh společně pořádalo Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí a SEV Ametyst. 4. Environmentální osvěta veřejnosti Informační centra V oblasti informování veřejnosti a ekologického poradenství stále v kraji chybějí kapacity. Pro potřeby obyvatelstva slouží informační centra ve Spáleném Poříčí, Radnicích, Plzni (společný projekt Svobody zvířat a SEV Ametyst), Klatovech (Úhlava, o.p.s.). Akce pro veřejnost Řada organizací se každoročně podílí na přípravě exkurzí, přednášek, besed, výstav k různým tématům týkajícím se životního prostředí. Kromě muzeí a knihoven jsou to například pobočky České společnosti ornitologické, České botanické společnosti a České geografické společnosti, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, ale také různě zaměřené organizace (ornitologické spolky, ekocentra, střediska ekologické výchovy a další) s místní působností. 9 Publikace Příroda Plzeňského kraje Odbor životního prostředí KÚPK připravil ve spolupráci s externími odbornými pracovníky publikaci Příroda Plzeňského kraje. Území Plzeňského kraje je svou rozmanitostí a krajinnou diverzitou je mimořádné nejen v rámci ČR, ale i v širším evropském kontextu. Publikace podává komplexní obraz o historii a současnosti PK a slouží jednak k prezentaci kraje pro partnery kraje a část je určena k prodeji pro širší veřejnost.

9 Informační tabule v MZCHÚ V roce 2003 bylo umístěno 19 informačních tabulí ( ,- Kč) pro 18 zvláště chráněných území. V roce 2004 bylo umístěno 20 informačních tabulí ( ,- Kč) pro 16 zvláště chráněných území. Tabule seznamují návštěvníky s přírodními zajímavostmi, jsou usazeny na okraji území, většinou u přístupové cesty. Rok 2003 Rok 2004 PR Pavlovická stráň PP Bašta PR Jezvinec PP Medový Újezd PR Postřekovské rybníky PR Drahotínský les PR Žďár PP Andrejšky PP Krasíkov PP Starý rybník PP Čertova kazatelna PP Niva u Volduch PP Doubí PP Osojno PP V Houlištích PP Petrské údolí PP Hromnické jezírko PR Polánecký mokřad PR Přimda PP Rokycanská stráň PR Netřeb PP Čertova hráz PR Kozelka 2x PR Zvoníčkovna PP Kařezské rybníky PR Střela PP Valcha PR Kokšín PP Kopeckého pramen PR Fajmanovy skály PP Pod smutným koutem PR Krašov PP Skalka PP U báby U lomu PP přírodní památka, PR přírodní rezervace Informační kampaň na podporu třídění odpadu Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje realizovala ve spolupráci s Plzeňským krajem, agenturou Bpress Agency, sdružením RECEPTT a dalšími partnery informační kampaň na podporu třídění odpadu. V rámci kampaně byly přirpaveny reklamní spoty, samolepky audiokazety, proběhla řada akcí pro veřejnost. Mezi ně patří např. Majáles pořádaný Stavovskou unií studentů Západočeské univerzity, Barevný den /Road Show/ v rámci Vítání léta v plzeňské ZOO, prezentace v rámci hudebního festivalu Struny na ulici, Den na ledě. Jednou z největších akcí byl hudební koncert Dobřany Rock Open aneb Nebuďte líní, třiďte odpad. Další informace se během kampaně pravidelně objevovali na portálu 5. Zázemí pro EVVO Informační servis Adresář kontaktů pro ekologickou výchovu v Plzeňském kraji vyšel v lednu 2004 tiskem. Kromě toho je umístěn na portálu Plzeňského kraje. SEV Ametyst zajišťoval mailové rozesílky zajímavých informací z oblasti EVVO, pravidelně po 2 měsících byly rozesílány Informační listy pro ekologickou výchovu v Plzeňském kraji. 10

10 Na portálu PK byla uveřejněna koncepce EVVO včetně akčního plánu, vyhlašovány programy dotací a soutěž V přírodě s přírodou. Dále byly uveřejňovány informace dodané od poskytovatelů EVVO v kraji. Informace jsou dostupné na Podpora ekologických projektů z prostředků PK Program dotací Plzeňského kraje na ekologické projekty pro rok 2003, 2004 měl za cíl podporu koncepčních a strategických programů Plzeňského kraje. Cílem dotačních programů v oblasti vodohospodářské, odpadové a využívání obnovitelných zdrojů energií bylo především zvýšit projekční připravenost na investiční akce, na jejichž realizaci je možné získat podporu v České republice (programy podpory MŽP, MZe, SFŽP ČR) či z fondů, z kterých bude možno žádat o podporu po vstupu České republiky do Evropské unie (Fond soudržnosti, strukturální fondy, INTERREG III atd.). Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny má napomoci zlepšení stavu přírodního stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje, dále jde o podporu vzniku záchranných programů ohrožených druhů živočichů a rostlin (včetně jejich realizace), podpora činností spojených s provozem záchranných stanic pro handicapované živočichy a podpora iniciativ vedoucích k zachování krajových odrůd ovocných dřevin. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) byla zaměřena na plnění cílů akčního plánu pro rok 2004, který je součástí Koncepce EVVO Plzeňského kraje. 11

11 Indikátory pro vyhodnocování účinnosti krajských systémů EVVO pro rok 2004 (stav k ) KRAJ (název): Plzeňský č. Indikátor 1. Neinvestiční dotace kraje na EVVO v roce Celková výše dotace Kč OŽP - Ekologické projekty OŽP - Soutěž - tábory Kč Kč OŠMT - Podpora EVVO ve školách a škol. zař Kč 1.3 Počet organizací přihlášených ve výběrových řízeních 37 OŽP - Ekologické projekty 34 OŽP - Soutěž - tábory 2 OŠMT - Podpora EVVO ve školách a škol. zař Počet podpořených organizací 27 OŽP - Ekologické projekty 24 OŽP - Soutěž - tábory 2 OŠMT - Podpora EVVO ve školách a škol. zař Počet přihášených/podaných projektů Počet podpořených projektů Neinvestiční podpora EVVO z rozpočtu kraje v roce Náklady na EVVO z rozpočtu odboru ŽP ( 3792 Ekologická výchova) Kč 2.2 Náklady na EVVO z rozpočtu odboru školství Kč 2.3 Náklady na EVVO z rozpočtu ostatních odborů (odbor strategického marketingu) Kč 2.4 Náklady na EVVO z rozpočtu kraje celkem Kč 2.6 Počet podpořených organizací celkem Počet podpořených projektů celkem 7 3. Investiční podpora EVVO v kraji 0 Kč 4. Informační média pro EVVO v kraji 4.1 Druh informačního média: mailové rozesílky Informační listy o ekologické výchově v Plzeňském kraji (informace o akcích, grantech, naplňování krajské koncepce EVVO, další informace), Ametyst 5. Krajská koordinace EVVO 5.1 Koordinační uskupení - pracovní skupina v kraji existuje. Název: Pracovní skupina pro naplňování Koncepce EVVO Plz. kraje 5.2 Počet členů koordinačního orgánu Počet setkání v roce Počet setkání v roce Pracovní úvazky na KÚ, odboru ŽP vyčleněné pro EVVO 0, Pracovní úvazky na KÚ, odboru školství vyčleněné pro EVVO 0,20 12

12 vydal: Plzeňský kraj zpracování: občanské sdružení Ametyst sazba a tisk: comm.cz & Popp foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005 náklad: 500 ks

13

14 vydal Plzeňský kraj zpracování: občanské sdružení Ametyst Plzeň,

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica,

Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica, Enviromentální vzdělávání v podmínkách ČR Banská Bystrica, 1. 12. 2011 Strategické dokumenty Státní politika ŽP Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Akční plán

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína.

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína. 2008 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 1/

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 29-211 Zpracoval: Odbor ţivotního prostředí MMPr Přerov (XI/28) Schváleno: Usnesením Rady města Přerova

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

LESNÍ PEDAGOGIKA

LESNÍ PEDAGOGIKA LESNÍ PEDAGOGIKA Vše o lese najdeš v lese 2 Co je lesní pedagogika a co nám umožňuje Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako přírodní učebnu využívá přirozené prostředí lesa. Dozvědět se o

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015 Finanční zdroje na EVVO Pro rok 2015 Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy Norské fondy http://www.fondnno.cz MŽP http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015 Nadace Partnerství

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru

Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru 25. října 2017 NTK v Praze Mgr. Ing. Petr Holý Koordinátor oblasti EVVO v Praze Aktuality realizace Krajské koncepce a akčního

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Národní program SFŽP pro EVVO. Mgr. Miroslav Novák (MŽP)

Národní program SFŽP pro EVVO. Mgr. Miroslav Novák (MŽP) Národní program SFŽP pro EVVO Mgr. Miroslav Novák (MŽP) Struktura podpory EVVO národní zdroje Dotace MŽP pro NNO Dotace MŠMT školám a NNO Zakázky na plnění Státního programu EVVO ČR z rozpočtu MŽP Struktura

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Plzeň, 12. října 2010 Síť ENVIC

Více

Akční plán na léta

Akční plán na léta zakázka č. 0396/200/2007 Akční plán na léta 2008-2010 jako součást Aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje září 2007 Název dokumentu: Akční plán na

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Aktivity MŽP v oblasti MA 21. Světlana Svitáková a Pavel Šremer

Aktivity MŽP v oblasti MA 21. Světlana Svitáková a Pavel Šremer Aktivity MŽP v oblasti MA 21 Světlana Svitáková a Pavel Šremer Hlavní body prezentace Dohoda mezi NSZM a MŽP Revolvingový fond Dotace NNO Nový program SFŽP Dohoda mezi NSZM a MŽP podepsána dne 25.8.2008

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více

REGISTRACE DO SÍTĚ ŠKOL SE ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) NA ROK 2009

REGISTRACE DO SÍTĚ ŠKOL SE ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) NA ROK 2009 REGISTRACE DO SÍTĚ ŠKOL SE ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU M R K E V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) NA ROK 2009 Vážené školy, milí školní koordinátoři environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015 Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany Výroční zpráva KEV za rok 2015 Hlavní cí l e K EV Poslání KEV Hlavn í * Profesionalizace práce koordinátorů EV (specializační studium a další

Více

KRAJSKÁ SPRÁVA ČSÚ JIHLAVA

KRAJSKÁ SPRÁVA ČSÚ JIHLAVA KRAJSKÁ SPRÁVA ČSÚ JIHLAVA Seminář Statistická zjišťování ČSÚ a poskytování informací uživatelům, 26.4.2017 Zpracovala: Ing. Jitka Číhalová představení KS Jihlava publikační a analytická činnost zkušenosti,

Více

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Kouty nad Desnou 2. listopadu 2008 Oblast vzdělávání, osvěty a výchovy Nástroje Program 2000 Dny s LČR Informační a vzdělávací střediska Lesní pedagogika

Více

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny

Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Veletrh ekologické výchovy na Vysočině EVVO V PRAXI 15.listopadu 2012 Údržba veřejné zeleně a krajiny Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

zpráva o činnosti 2010 ENVIC, občanské sdružení

zpráva o činnosti 2010 ENVIC, občanské sdružení zpráva o činnosti 2010 ENVIC, občanské sdružení www.envic-sdruzeni.cz Občanské sdružení ENVIC Občanské sdružení bylo založeno 3. 9. 2003. Činnost začalo vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana RP07-16 Program na podporu nestátních neziskových organizací,

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Vytvoření

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ projektu ZDRAVÉ MĚSTO a procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ projektu ZDRAVÉ MĚSTO a procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 projektu ZDRAVÉ MĚSTO a procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH Akční plán zlepšování PZM a MA 21 je nástrojem, pomocí něhož Komise PZM a MA 21 navrhne, jakého zlepšení má být

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

LESNÍ PEDAGOGIKA Jihlava

LESNÍ PEDAGOGIKA Jihlava LESNÍ PEDAGOGIKA 2012 6. 3. 2012 Jihlava Vše o lese najdeš v lese Co je lesní pedagogika: Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako přírodní učebnu vyuţívá přirozené prostředí lesa. Hlavním

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více