Manuál Redakční systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál Redakční systém"

Transkript

1 Manuál Redakční systém SA.07

2 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení ) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových stránek. V manuálu se setkáte s dělením webu na Veřejnou část a Správu systému. Veřejná část je ta část webu, kterou vidí návštěvníci a uživatelé, a je tedy veřejně přístupná. Správa systému je administrační část webu, umožňující spravovat obsah stránek. Přístup do správy systému mají pouze oprávněné osoby po zadání hesla. Tento manuál se zabývá Správou systému, tedy administrační částí. Pokud vám zde uvedené informace nepomohou, nebo zjistíte, že vaše požadavky na redakční systém vyžadují doplnění nových funkcí či jakýkoliv jiný zásah programátora, kontaktujte našeho zástupce, který s vámi konzultoval vývoj webu. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka

3 Úvod Po přihlášení do správy systému se zobrazí úvodní obrazovka. ) Hlavní menu: Rozsah se oproti obrázku může lišit dle přidělených oprávnění pro jednotlivé uživatele Základní přehled modulů: - Struktura webu: umožňuje vytvářet kompletní strukturu stránek vašeho webu. Struktura určuje, jaké podstránky budete mít ve veřejné části hlavního menu. Jednotlivé záznamy můžou mít různý charakter (odkaz na jinou stranku, článek, přiřazený modul...) - Aktuality: umožňuje vkládat novinky/aktuality. Jednotlivým záznamům v aktualitách lze přiradit jednu ze tří volitelných akcí (zobrazit detail aktuality, přesměrovat na jiný článek, bez události) - Kalendář akcí: umožňuje vkládat jednodenní i vícedenní akce, které se posléze zobrazují na vybraných místech webu v interaktivním kalendáři. Kalendář na webu umožňuje listovat mezi jednotlivými měsíci a každý den, u kterého je naplánována nějaká akce, je zvýrazněn a lze zobrazit detail tohoto dne. - Kontakty: propojuje adresář s veřejnou částí webové prezentace. - Novinky na všem registrovaným uživatelům lze rozesílát informační y. Každému informačnímu u lze připojit seznam aktualit a kalendář akcí. - Soubory ke stažení: umožňuje rozdělovat soubory do jednotlivých složek. Každému souboru lze přiřadit vlastní název a popis. Jednotlivé soubory nebo složky lze označit, jestli se mají zobrazovat ve veřejné části webové prezentace. - Fotogalerie: umožňuje rozdělovat fotky do jednotlivých fotogalerií a každou fotogalerii opatřit názvem a popisem. Popisky lze vkládat i k jednotlivým fotkám. Jednotlivé fotky nebo fotogalerie lze označit, jestli se mají zobrazovat ve veřejné části webové prezentace. - Nastavení: umožnuje nastavit některé dílčí parametry pro celou webovou prezentaci. - Správa uživatelů: umožnuje vkládat/upravovat uživatele, kteří mají přístup do správy systému. Každému uživateli lze přiřadit různé stupně oprávnění a zařazení dle organizačního schématu. - Adresář: seznam osob a firem, včetně jejich kompletních osobních údajů. - Organizační schéma: umožňuje vytvářet hierarchii organizace. Určuje postavení (nadřízeného, podřízeného), podle kterého se dědí oprávnění. - Odhlásit: odhlásí uživatele ze správy systému. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka

4 . Struktura webu umožňuje vytvářet kompletní strukturu stránek vašeho webu. Struktura určuje, jaké podstránky budete mít ve veřejné části hlavního menu. Jednotlivé záznamy mohou mít různý charakter (odkaz na jinou stránku, článek, přiřazený modul...). Struktura stránek ) Symboly: Ovládací prvky, které rozbalují a sbalují jednotlivé části struktury webové prezentace: - šipka doprava: pod tímto záznamem jsou navázané další záznamy - šipka dole: rozbalená část struktury - čtvereček: na tento záznam již není navázán další záznam ) Záznam: kliknutím na záznam se nám zobrazí další menu [] ) Menu: při kliknutí na záznam se nám zobrazí další menu a podle charakteru záznamu se zobrazí následující položky: - Upravit hlavičku: Změna základních nastavení záznamu jako jsou název, styl, pořadí a jiné. Naleznete zde všechny možnosti, které se zadávají při vytváření nové záznamu. - Upravit obsah: Zobrazí obsah záznamu (článku) tak, jak by se měl zobrazit ve veřejné části, a dovolí uživateli upravit kompletně jeho obsah. - Vložit nový: vloží nový záznam (článek). - Skrýt na WWW: zakáže zobrazení záznamu ve veřejné části www prezentace - Zobrazit na WWW: povolí zobrazení záznamu ve veřejné části www prezentace - Odstranit: odstraní natrvalo záznam ) Nápověda: Rychlá nápověda pro uživatele. Upozornujě uživatele, jestli jednotlivé záznamy může editovat, popřípadě jestli jsou viditelné ve veřejné části. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka

5 . Vložit nový / upravit hlavičku - Název: název záznamu (článku), který se zobrazuje v menu, v nadpisu článku, v popisu stránky - Popis: popis záznamu se přednostně používá pro vyhledáváni záznamu(článku) v rámci webové prezentace. - Zobrazit na webu: zobrazit/nezobrazit daný záznam ve veřejné části. - Styl: podle charakteru záznamu můžeme přiřadit každému záznamu jeden z pěti stylů: - Všeobecný: standartní styl, v modré barvě - Ekonomicky obor: pro záznamy souvisejicí s tímto oborem - Strojírenský obor: pro záznamy souvisejicí s tímto oborem - Stavební obor: pro záznamy souvisejicí s tímto oborem - Elektrotechnický obor: pro záznamy souvisejicí s tímto oborem - Typ: určuje o jaký typ záznamu jde: - Stránky s obsahem: vytvoříte klasickou webovou stránku, v které upravujete kompletní obsah (text, obrázky, soubory...) - Přesměrovat na stránku: použijte v případě, že chcete odkazovat na jiný externí web. Pokud tuto volbu vyberete, je třeba zadat kompletní URL odkazu do textového pole - Modul: přiřadíte záznamu určitý modul (aktuality, fotogalerie, kalendář akcí) - Zařadit za: určuje umístění záznamu ve struktuře - Přístup pro: určuje, kteří uživatelé mají přístup k tomuto záznamu Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 5

6 . Upravit obsah - ) Struktura: Zobrazí strukturu webové prezentace (.) ) Upravit hlavičku: Změna základních nastavení záznamu jako jsou název, styl, pořadí a jiné. (.) Obsah záznamu (článku) je rozdělen do bloků (obrazový, textový, soubor ke stažení). Při najetí kurzorem na blok [] je tento zvýrazněn a při kliknutí se nám zobrazí další menu [] : - Upravit záznam: otevře dialogové okno pro úpravu údajů daného bloku - Vložit obrázek: otevře dialogové okno pro vložení nového obrazku - Vložit text: otevře dialogové okno pro vložení nového textu - Vložit soubor: otevře dialogové okno pro vložení nového souboru - Posunout nahoru/dolů: posune blok nahoru/dolů - Odstranit: odstraní blok Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 6

7 .. Vložit obrázek/upravit blok ) Složka: Určuje, do které složky je obrázek zařazen v rámci fotogalerie ) [+]: Otevře dialogové okno pro přidání nové složky pro fotogalerii ) Procházet: Otevře dialogové okno pro výběr souborů z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. ) Vybrat ze seznamu: Otevře dialogové okno pro výběr obrázku z fotogalerie. 5) Popis: zobrazuje se při rozkliknutí obrázku v plném rozlišení 6) Zobrazit obrázek ve fotogalerii: určuje, jestli ve veřejné části webové prezentaci v sekci fotogalerie, se bude obrázek zobrazovat či nikoliv 7) Velikost: K dispozici je 6 druhů velikostí obrázků 8) Styl: určuje jestli bude obrázek zarovnán vlevo (vpravo, na střed) a jak ho bude další blok obtékat 9) Ignorovat požadavek na obtékání: V případě, že v předchozím bloku je nastaveno, aby tento blok byl obtékán a uživatel zaškrtne Ignorovat požadavek na obtékání, tak k obtékání nedojde. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 7

8 .. Vložit soubor/upravit blok ) Složka: Určuje, do které složky je soubor zařazen v rámci sekce soubory ke stažení. ) [+]: Otevře dialogové okno pro přidání nové složky do sekce soubory ke stažení. ) Procházet: Otevře dialogové okno pro výběr souborů z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. ) Vybrat ze seznamu: Otevře dialogové okno pro výběr souboru ze sekce Soubory ke stažení. 5) Zobrazit soubor na webu: určuje, jestli ve veřejné části webové prezentaci v sekci Soubory ke stažení se bude soubor zobrazovat či nikoliv 6) Zobrazit pod názvem: Název, pod kterým se bude zobrazovat vrámci webové prezentace 7) Popis: popis souboru 8) Ignorovat požadavek na obtékání: V případě, že v předchozím bloku je nastaveno, aby tento blok byl obtékán a uživatel zaškrtne Ignorovat požadavek na obtékání, tak k obtékání nedojde. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 8

9 .. Vložit text/upravit blok ) Ignorovat požadavek na obtékání textu: V případě, že v předchozím bloku je nastaveno, aby tento blok byl obtékán a uživatel zaškrtne Ignorovat požadavek na obtékání textu, tak k obtékání nedojde. ) Pro jednotnost vzhledu je k dispozici předpřipravené několik základních stylů. ) Základní formáty textu: tučné, kurzíva, podtržené, horní index, dolní index ) Zarovnání textu: doleva, na střed, doprava, do bloku 5) Vrátí zpět/vpřed poslední krok 6) Použijte v případě, že kopírujete text z MS Word. 7) Otevře dialogové okno k vytvoření odkazu v rámci webové prezentace 8) Otevře dialogové okno k vytvoření hypertextového odkazu na externí URL 9) Otevře dialogové okno k vytvoření odkazu na 0) Otevře dialogové okno k vytvoření tabulky ) Barva písma ) Barva pozadí ) Vytvoření seznamu (číslovaného nebo z odrážkami) ) Odsazení textu od levého okraje 5) Vloží nerozdělitelnou mezeru 6) Odstraní formátování u označeného textu Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 9

10 . Aktuality. Seznam aktualit ) Nová aktualita: Otevře dialogové okno k vytvoření nové aktuality [.] ) Při kliknutí na záznam se zobrazí detail aktuality, kterou lze dál editovat: změnit název, datum, obsah, událost po kliknutí a další [.] ) Odstranit aktualitu Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 0

11 . Nová aktualita/upravit ) Složka: Určuje, do které složky je obrázek zařazen v rámci fotogalerie ) [+]: Otevře dialogové okno pro přidání nové složky pro fotogalerii ) Procházet: Otevře dialogové okno pro výběr souborů z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. ) Vybrat ze seznamu: Otevře dialogové okno pro výběr obrázku z fotogalerie. 5) Popis: zobrazuje se při rozkliknutí obrázku v plném rozlišení 6) Zobrazit obrázek ve fotogalerii: určuje, jestli ve veřejné části webové prezentaci v sekci fotogalerie, se bude obrázek zobrazovat či nikoliv 7) Datum: Datum pořízení aktuality 8) Název aktuality 9) Popis: Zkrácený popis aktuality, zobrazuje se v seznam veřejné části webové prezentace. Měl by obsahovat pouze pár vět stručně popisující danou aktualitu. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka

12 . Aktualita - detail, zkrácený náled ) Seznam aktualit: zobrazí seznam aktualit, seřazený dle data [.] ) Upravit: Otevře dialogové okno pro změnu základních údajů (datum, název, popis,...) ) Zkrácený náhled: Zobrazuje náhled aktuality, tak jak ji uvidí běžný uživatel veřejné části webové prezentace ) Událost: definuje, co se bude dít, když běžný uživatel klikne na aktualitu ve veřejné části: - bez události: kliknutím na aktualitu se nevyvolá žádná událost - po kliknutí přesměrovat na jiný záznam: otevře se dialogové okno, kde můžeme procházet kompletní strukturu webové prezentace a vybrat ten záznam, který se má zobrazit po kliknutí na aktualitu - po kliknutí zobrazit úplné znění aktuality: Obsah aktuality se vytváří stejným způsobem jako obsah článků ve struktuře webu [.] Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka

13 . Kalendář akcí Modul Kalendář akcí umožňuje vkládat jednodenní i vícedenní akce, které se posléze zobrazují na vybraných místech webu v interaktivním kalendáři. Kalendář na webu umožňuje listovat mezi jednotlivými měsíci a každý den, u kterého je naplánována nějaká akce, je zvýrazněn a lze zobrazit detail tohoto dne.. Seznam akcí 5 6 ) Při kliknutí na záznam se zobrazí náhled Akce, který lze dále editovat: změnit název, datum, obsah, a jiné [.] ) Nová akce: Otevře dialogové okno k vytvoření nové akce [.] ) Nový záznam: Otevře dialogové okno k vytvoření nového typu akce [.] ) Při kliknutí na záznam se otevře dialogové okno pro úpravu názvu typu akce 5) Odstraní akci/záznam 6) Ovládácí prvky pro listování v seznamu Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka

14 . Nová akce/upravit ) Datum: Interval od kdy do kdy trvá akce. Pokud vyplníte pouze začátek akce, bude to bráno, že je akce pouze jednodenní ) Typ akce: Výběr ze seznamu dostupných typu akcí, které lze upravovat/doplňovat ) Název: Název akce ) Zkrácený popis: se na webu zobrazí ve výpisu vybraného dne. Měl by obsahovat pár vět stručně popisující danou událost.. Typ AKCE - nový záznam/upravit ) Název: Název typu akce Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka

15 . Akce - náhled Klinutím na záznam v seznamu akcí se nám otevře náhled akce, tak jak ho uvidí běžný uživatel ve veřejné části webové prezentce. Ten pak lze dál upravovat. 5 6 ) Seznam akcí: zobrazí seznam akcí seřazený dle data [.] ) Upravit: Otevře dialogové okno pro změnu základních údajů (datum, název, popis,...) [.] ) Název akce ) Datum pořádání akce 5) Typ akce 6) Zvýrazněný obrazový blok. Obsah akce se vytváří stejným způsobem jako se vytváří obsah článků ve struktuře webu [.] Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 5

16 . Soubory ke stažení Na tomto místě jsou archivovány všechny soubory, které pak lze využívat v různých modulech webové prezentace (struktura, aktuality, kalendář akcí...). Soubory lze rozdělovat do různých složek, nastavit jim způsob zobrazování, název a popis. Seznam souborů ke stažení ) Nová složka: Otevře dialogové okno k vytvoření nové složky [.] ) Nový soubor: Otevře dialogové okno k vložení nového souboru [.] ) Kliknutím na ikonu zobrazíte obsah složky ) Klinutím na záznam typu složky otevřete dialogové okno pro úpravu názvu složky [.] 5) Klinutím na záznam typu souboru otevřete dialogové okno pro úpravu souboru [.] 6) Tento symbol označuje záznam typu Složka 7) Tento symbol označuje záznam typu Složka, navíc se tento záznam nezobrazuje ve veřejné části webové prezentace v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ 8) Tento symbol označuje záznam typu Soubor 9) Tento symbol označuje záznam typu Soubor, navíc se tento soubor nezobrazuje ve veřejné části webové prezentace v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 6

17 . Nová složka/upravit ) Zařadit pod: Určuje, kam je zařazená složka (do hlavního adresáře, pod jinou složku) ) Zobrazit složku na webu: Udává, jestli tato složka se bude ve veřejné části v sekci Soubory ke stažení zobrazovat.. Nový soubor/upravit 5 6 ) Složka: Určuje do které složky je soubor zařazen. ) [+]: Otevře dialogové okno pro vytvoření nové složky ) Skutečný název souboru, pod kterým je soubor uložen na serveru ) Otevře dialogové okno pro výběr souborů z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. 5) Zobrazit pod názvem: Název souboru, který se bude používat v rámci webové prezentace 6) Zobrazit soubor na webu: Udává, jestli tento soubor se bude ve veřejné části v sekci Soubory ke stažení zobrazovat. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 7

18 5. Fotogalerie Na tomto místě jsou archivovány všechny obrázky, které pak lze využívat v různých modulech webové prezentace (struktura, aktuality, kalendář akcí...). Obrázky lze rozdělovat do různých složek, nastavit jim způsob zobrazování a popis. Popis u obrázku se zobrazuje, když je tento zobrazen v plném rozlišení. 5. Seznam obrázku ve fotogalerii ) Složka: Jedním kliknutím označíme složku() a můžeme ji upravit (), nebo odstranit (5); dvojklikem otevřeme složku ) Nakliknutá(označená) složka ) Obrázek: Jedním kliknutím označíme obrázek a můžeme jej upravit (), nebo odstranit (5); dvojklikem otevřeme dialogové okno k úpravě údajů [5.] ) Otevře dialogové okno k úpravě údajů [5.] 5) Odstraní složku (pokud neobsahuje žádné složky a obrázky) nebo obrázek (pokud není používaný někde v rámci webové prezentace 6) Nová složka: Otevře dialogové okno k vytvoření složky [5.] 7) Nový obrázek: Otevře dialogové okno k vložení obrázku [5.] 8) Tento symbol označuje záznam (složku nebo obrázek), který se nezobrazuje ve veřejné části webové prezentace v rámci fotogalerie Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 8

19 . Nová složka/upravit ) Zařadit pod: Určuje, kam je zařazená složka (do hlavního adresáře, pod jinou složku) ) Zobrazit složku na webu: Udává, jestli tato složka se bude ve veřejné části v sekci Fotogalerie zobrazovat.. Nový obrázek/upravit 5 ) Složka: Určuje, do které složky je obrázek zařazen. ) [+]: Otevře dialogové okno pro vytvoření nové složky ) Otevře dialogové okno pro výběr obrázku z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. ) Popis: Popis obrázku se zobrazuje, když je obrázek rozkliknutý do plné velikosti 5) Zobrazit obrázek ve fotogalerii na webu: Udává, jestli tento obrázek bude ve veřejné části v sekci Fotogalerie zobrazen. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, stránka 9

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

EDITACE ZÁJEZDŮ. ů př s i n. pr o d. t e rn e t. n manuál systému n katalog zájezdů n termíny a ceny

EDITACE ZÁJEZDŮ. ů př s i n. pr o d. t e rn e t. n manuál systému n katalog zájezdů n termíny a ceny EDITACE ZÁJEZDŮ pr o d e ů př s i n je zájezd t e rn e t n manuál systému n katalog zájezdů n termíny a ceny Obsah 1. Principy ovládání 3 2. Katalog zájezdů 4 2.1. Vložení nového zájezdu 4 2.2. Úprava

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky)

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky) Moje stránky Návod k použití (nejčastější otázky) 1 Obsah Co je to Widget?... 3 Jak přidám na stránku text?... 3 Jak přidám na stránku obrázek?... 3 Jak zkopíruji/zduplikuji stránku?... 3 Jak změním vzhled

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Revize č. 2 z 23.5.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír Vojta, podléhá licenci Creative

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

eportál dodavatelů externí část

eportál dodavatelů externí část eportál dodavatelů externí část 2012 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Verze manuálu 2.0 1. Základní informace o aplikaci... 1 1.1 Použité zkratky... 1 1.2 Dostupnost aplikace... 2 1.3 Členění hlavní nabídky...

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více