METODIKA PRO FASTCENTRIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO FASTCENTRIK"

Transkript

1 METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010

2

3 Obsah 1. FastCentrik Napojení K2 na FastCentrik Nastavení IS K2 i FastCentriku Nastavení v IS K Nastavení FastCentriku Další nastavení Využití obecného rozhraní pro internetový obchod Strana E na kartě Zboží Hromadná změna údajů internetového obchodu Tvorba a editace stromu Export záznamů z K Exportovaná *.xml Parametry exportu Omezení současného řešení exportu z K Import objednávek z webu do IS K Načtení nových objednávek Označení záznamů Kontrola dokladu náhledem Import objednávek do zakázek Parametry importu Technické řešení evidence stavů jednotlivých objednávek Omezení současného řešení importu do IS K Naimportované zakázky Sestavy Souvislý příklad Založení číselníků a nastavení potřebných údajů na kartách Zboží Hromadné přiřazení údajů na karty Zboží Vytvoření stromové struktury a zařazení zboží Komunikační údaje pro web Export všech číselníků pro web Přehled využívaných funkcí Rejstřík Informační systém K2 Strana 3

4 FastCentrik Napojení K2 na FastCentrik Na straně "E" karty Zboží jsou zobrazeny údaje, které mohou být využity pro internetový obchod FastCentrik. FastCentrik komunikuje s IS K2 pomocí *.xml souborů uložených na FTP serveru. Funkce FastCentrik zahrnuje: obecné rozhraní v IS K2 pro internetové obchody, možnost editace stromové struktury kategorií zboží a následné zařazení zboží do této stromové struktury (včetně kontroly nezařazeného zboží pomocí skriptu ISTree.pas), export vybraných údajů do *.xml a nahrání do databáze FastCentrik, vyvolání exportu objednávek z FastCentriku a jejich následné naimportování do knihy Zakázek v K2. Nastavení IS K2 i FastCentriku Pro správné fungování internetového obchodu je nutné nastavit hodnoty a parametry v IS K2 i ve FastCentriku. Nastavení v IS K2 Rozšíření adresáti - zatrhneme parametr mandanta Používat rozšířené adresáty v části Správce - Parametry mandanta - 3. strana Parametry mandanta. Vzorová zakázka pro import zakázek - číslo tohoto vzoru nastavíme do parametru importu. Nastavení FastCentriku Nastavení modulů - zboží lze zařadit do více kategorií - "Ano". Výchozí ceník pro registrované i neregistrované uživatele shodný se základní cenovou skupinou, resp. s tou skupinou, kterou pro export nastavíme jako výchozí. Pokud registrovaným uživatelům později nastavíme v administraci jiný než výchozí ceník, je vhodné tohoto zákazníka uložit rovněž do K2 a nastavit stejnou cenovou skupinu. Při importu pak bude tato cenová skupina vepsaná do dokladu. V opačném případě by došlo k nesouladu cen v zakázce proti cenám, které by zákazník získal jako anonymní s výchozí cenovou skupinou (cenová skupina je zobrazená na dokladu). Rovněž je vhodné z evidenčních důvodů do K2 ukládat zákazníky, kteří v objednávce uvedli IČ a DIČ. Další nastavení Z proxy je důležité vyjmout adresu serveru FastCentriku. Informační systém K2 Strana 4

5 Využití obecného rozhraní pro internetový obchod Z prvků obecného rozhraní využíváme informace na straně "E" karty Zboží a také skript pro vytváření a editaci stromové struktury kategorií a zařazení zboží do těchto kategorií. Strana E na kartě Zboží Jednotlivá pole jsou popsána v části Základní číselníky a podpůrné moduly - Zboží - Internetový obchod (strana E). Obr.: Zboží - strana "E" Systém propojení stromů a webů, jejich přidělení na karty Zboží umožňuje používat stejnou stromovou strukturu ve více internetových obchodech, a to i s různým zbožím. Máme-li např. obchod výhradně s jednou značkou (web"1") a jiný obchod se stejným sortimentem obsahujícím více značek včetně značky z webu"1" (web"2"), potom vytvoříme dva různé weby. Oběma přiřadíme tentýž strom, v editaci stromu do něj zařadíme širší obsah (tedy to, jak bude vypadat web"2"). U zboží prodávaného na obou webech budou zařazeny oba dva weby. Na kartách zboží, které nemá být distribuováno na webu"1", bude zařazen pouze web"2". Hromadná změna údajů internetového obchodu Údaje na straně "E" karty Zboží můžeme zadávat přímo na této straně, nebo můžeme využít hromadnou akci Internetový obchod, která umožňuje měnit většinu hodnot a údajů. Informační systém K2 Strana 5

6 Obr.: Formulář pro hromadnou změnu Tvorba a editace stromu Obecný postup při vytváření nové stromové struktury: 1. Vytvoření základní stromové struktury kategorií tzn. název a popis kategorií. 2. Přiřazení zboží do jednotlivých kategorií výběrem jednotlivých karet / filtru zboží nebo přesunem z uzlu Bez kategorie. 3. Kontrola nezařazených nebo rovnou uložení. Export záznamů z K2 Obr.: Formulář pro Rozpadový strom IO Export zajišťuje přenos dat z K2 do databáze FastCentriku. Obsluha vybere webový obchod, který chce exportovat, nastaví další údaje a parametry. Po spuštění se vytvoří *.xml soubory, které se uloží do uživatelského adresáře / IS_[zkratka webu] cestu i adresář je možné upravit nastavením parametrů. Případně se (podle nastavení) přímo odtud nahrají na FTP a vyvolá se import do databáze FastCentriku. Exportuje se vždy kompletní databáze určená pro zvolený web. Informační systém K2 Strana 6

7 Obr. Formulář IO - Parametry exportu Exportovaná *.xml Při exportu *.xml souborů jsou přenášeny karty Zboží, které jsou zařazené na exportovaný web, jejich atributy a ceny pro cenové skupiny, stromová struktura a zařazení zboží v této struktuře. Kategorie.xml Soubor obsahuje stromovou strukturu webu, resp. stromu přiděleného danému webu. Je-li stromů více, potom se zařadí kategorie za sebou v pořadí, v jakém jsou zadány stromy. Neexportují se kategorie, ve kterých není zařazeno žádné zboží. Zboží.xml Soubor obsahuje zboží, které není zneplatněné a má zařazen exportovaný web, některý jeho strom (platný - v závislosti na parametru) a alespoň jednu kategorii tohoto stromu. Exportují se tyto údaje - Zkratka, Název, Obchodní text, Značka, Sazba DPH, Dostupnost, obrázek z 1. strany Zboží, Základní skladová jednotka a EAN. Kategoriezbozi.xml Jedná se o vazební tabulku, která obsahuje zařazení zboží do kategorií stromů zvoleného webu. Ceny.xml Podstatou je, aby se ceny zadávané přímo v K2 přibližovaly cenám, které by zákazník získal objednávkou přes internet. Není však možné exportovat zákaznické ceny, ani ceny vázané na odběr určitého množství (množstevní slevy). Export obsahuje ceny všech cenových skupin bez příznaku Nezobrazovat exportované zboží. Ceny v měně podle parametru kurzem z parametru (aktuální nebo s přihlédnutím k platným datumovým v závislosti na parametru mandanta). Není-li uvedena žádná cena pro cenovou skupinu, exportuje se pro výchozí cenovou skupinu (ID = 0) základní prodejní cena, není-li nulová. Nulové ceny se neexportují. Je-li v parametrech mandanta zatržen parametr Nesetříděné cenové skupiny, v souladu s metodikou cenotvorby FastCentriku se exportují pouze ceny uvedené na kartě zboží. V opačném případě se generují ceny pro všechny cenové skupiny. Informační systém K2 Strana 7

8 V případě, že firma používá datumové ceny online, exportují se ceny platné k okamžiku exportu. Ceniky.xml Soubor obsahuje cenové skupiny použité v exportovaných cenách, které nemají zatrženo pole Nezobrazovat. Jejich export je nutný pro zajištění možnosti přiřadit registrovaným zákazníkům cenovou skupinu shodnou s přiřazenou cenovou skupinou v K2 i k zajištění shodných cen. Exportuje se rovněž základní prodejní cena jako tzv. Doporučená cena (marketingový význam, tato cena nevstupuje do cenotvorby). Tato cena se ve FastCentriku zobrazí pouze v případě, že je vyšší než zobrazená prodejní cena. Parametry.xml Soubor obsahuje atributy zboží (určené Skupinou atributů) i rozšiřující atributy exportovaného zboží, ale pouze ty, které mají vyplněnou hodnotu (resp. obsah pole není prázdný). Poznámky jsou exportovány pouze jako text, vhodnější je dodatek formátovaný jako HTML (formátování se zachová). Parametry exportu Průběh export můžeme ovlivnit nastavením parametrů. Parametry exportu: Název parametru Popis parametru Implicitní hodnota Pict_TypeDoc Název typu dokladu pro ukládání obrázku. PICTK2 PictureWebFolder Cesta umístění obrázků zboží na webu. Foto/orig XmlK2Folder Předpona názvu podadresáře, do kterého jsou uloženy vytvořené *.xml soubory. IS XmlK2Path Cesta *.xml souborů pro export, bez adresáře. Uživatelský adresář WebAbbr Zkratka webu možnost přednastavit výběr. TreeValid GroupPrice Availability Currency Rate Mají-li se nebo nemají exportovat stromy zařazené na webu bez ohledu na to, zda jsou platné či nikoliv. Cenová skupina, která se má vyexportovat v případě, pokud na kartě Zboží není nastavená žádná cenová skupina (jsou-li Nesetříděné cenové skupiny). Jaká dostupnost se má doplnit v případě, pokud toto pole nebude vyplněné na kartě Zboží. Měna, ve které se mají exportovat ceny, nebo do které se mají přepočítávat. Není-li vyplněno, exportuje se měna mandanta. Kurz, podle kterého se mají počítat ceny do cizí měny v případě, pokud nejsou na kartě Zboží uvedeny přímo v požadované měně. Není-li vyplněn, použije se kurz platný k aktuálnímu datu. Ano Cenová skupina s ID = 0 Informační systém K2 Strana 8

9 ExportXML Mají-li se pouze vytvořit *.xml soubory nebo mají-li se rovnou nahrát na FTP server a naimportovat do databáze FastCentriku. Ano PricesList Seznam čísel cenových skupin (oddělených středníkem), které se budou exportovat / budou vyloučeny z exportu na web (v závoslosti na parametru PricesList_Only) Prázdné exportuje se vždy vše PricesList_Only URL_WebExport URL_WebImport Je-li nastaveno Ano, budou se exportovat pouze cenové skupiny z parametru PricesList. V opačném případě se skupiny uvedené ve zmíněném parametru vyloučí z exportu. Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel internetového obchodu) Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel internetového obchodu) Ano Omezení současného řešení exportu z K2 IS K2 neexportuje související a alternativní zboží, další obrázky (kromě obrázku zobrazeného na 1. straně karty Zboží). Kategorie tvořící stromovou strukturu neumožňují jazykové mutace. Struktura *.xml neumožňuje ovlivnit pořadí zboží v rámci kategorie. Import objednávek z webu do IS K2 Pro import objednávek z webu je určen skript Import IO do K2 (IS_import_main.pas). Po výběru webu, který chceme zpracovávat, je zobrazen formulář obsahující seznam objednávek a jejich položek určených k importu. Příznakem jsou odlišené tzv. Neshodné objednávky (objednávky, které není možné přímo naimportovat, je v nich potřeba přiřadit karty zboží, PSČ v adresách apod.). V tomto formuláři spouštíme jednotlivé kroky importu: stažení nových objednávek z webového obchodu a jejich uložení a načtení, úprava objednávek tak, aby bylo možné je naimportovat do K2, samotný import. Skript rovněž zajišťuje, aby nebyly vícekrát importovány stejné objednávky a zajišťuje, aby nemohly být zpracovávány více uživateli zároveň. Informační systém K2 Strana 9

10 Obr.: Import zakázek z webu Načtení nových objednávek IS K2 vyvolá export objednávek z daného webu. Obsluha je tázána na Číslo od a Číslo do, do kterého se mají objednávky načíst. Obě tato čísla jsou přednastavena tak, aby nedošlo ke stažení záznamů, které byly již dříve staženy z webu. Pokud existuje alespoň jedna taková objednávka, vytvořený *.xml soubor se uloží do firemního adresáře / IS_[zkratka webu] a přejmenuje se na nejvyšší číslo obsažené objednávky. V případě, že neexistuje žádná nová objednávka, systém zobrazí hlášení. Dojde-li k opětovnému stažení již dříve stažené objednávky, která nebyla dosud naimportována do IS K2, pracuje se dále s touto verzí objednávky. Označení záznamů Úpravu i import objednávek do knihy Zakázek v K2 provádíme vždy nad označenými záznamy. K označení slouží ikony tzv. Hvězdičky,,,,, které jsou popsané v Uživatelské příručce IS K2 - Základní funkce - Označování záznamů. Ikony, umožňují snadno označit shodné nebo neshodné záznamy. Za shodné záznamy považujeme ty, které je možné naimportovat do K2, neobsahují žádný nepřiřazený údaj nebo záznam neidentifikovatelný v K2. Za neshodné záznamy pak označujeme ty, které je třeba ještě doplnit, upravit. Tuto úpravu provádíme pomocí náhledu. Kontrola dokladu náhledem Korekce neshodných dokladů se provádí prostřednictvím náhledu, který se spouští tlačítkem Náhled dokladů. Červeně se zde zobrazují údaje, které se neshodují s žádnými záznamy v K2, případně není vyplněno nic. Náhled dokladu se zobrazuje pro každou objednávku zvlášť. Informační systém K2 Strana 10

11 Obr.: Náhled dokladu Vlevé části dokladu jsou zobrazeny údaje z importované objednávky, vpravé části údaje, které se dosadí při importu objednávky do Zakázky. Pro odběratele jsou zobrazeny všechny údaje z objednávky, aby byla možná optická kontrola shodnosti záznamů. Fakturační i dodací adresa se ve vytvořené zakázce vždy uloží do volných adres typu Fakturační a Dodací, aby byla zajištěna přesnost zadání objednatelem. Zobrazen je vždy jeden doklad, který je možné připravit na import. Stisknutím tlačítka OK je editace daného dokladu ukončena (bez ohledu na to, zda je opraveno vše potřebné, či nikoliv) a zobrazí se náhled dalšího označeného dokladu. Stisknutím tlačítka Storno ukončíme editor bez načítání dalších neshodných dokladů. Provedené změny se zachovají. Není tedy nutné upravovat vždy všechny označené doklady. Výpis prováděných kontrol:! Přiřadit odběratele - odběratel je navržen podle implicitního zákazníka, který je uveden v parametru, nebo podle shody IČ (je-li vyplněno). Je-li v K2 více záznamů se shodným IČ, není doplněn žádný, ovšem pro přiřazení jsou nabídnuty právě tyto záznamy. Systém rovněž nenavrhne žádného odběratele, pokud není vyplněn parametricky a zadán implicitní zákazník. Nový odběratel - umožňuje založit novou kartu Odběratele do IS K2. V této kartě předvyplní údaje z upravované objednávky.! Přiřadit/Změnit zboží - níže je uveden přesný algoritmus přiřazení karty Zboží; vychází z typu položky, kterou přiřazuje FastCentrik. Jestliže není nalezena žádná karta zboží, která by odpovídala podmínkám, je nutné ji vybrat ručně. Rovněž je možné změnit i již přiřazenou kartu zboží.! Přiřadit město - není-li město shodné s městem v IS K2 podle PSČ.! Přiřadit stát - není-li kód státu shodný s žádným kódem státu v IS K2. Změnit způsob odběru / dopravy / platby - skript hledá a doplní záznam shodný s objednávkou (porovnává se Název v exportu s Popisem v IS K2). Pokud takový není nalezen, pak je doplněn implicitní záznam podle parametru. Pokud není vyplněn nebo neodpovídá záznamu, pak se doplní ze vzorové zakázky. Je možné jej změnit. - možnost změnit přiřazenou kartu Zboží / Odběratele. Pozn.: Kontroly s! jsou kritické, tzn. je nutný zásah, bez něhož je doklad považován za neshodný. Informační systém K2 Strana 11

12 Algoritmus automatického doplnění zboží - podle typu položky (dáno FastCentrikem). styp = Commodity nebo Gift, pak sexterníid = Zbozi.Cis. skodzbozi = Zbozi.Zkr. - pokud není, pak - pokud není, pak nepředvyplňovat kontrola hlásí problém. styp = Transport - pak se předvyplní karta Zboží, jejíž zkratka je složená z řetězce [hodnota parametru Transport] + [obsah atributu stypdopravy]. - pokud není, potom karta odpovídá obsahu parametru. Pokud není, pak nepředvyplňovat kontrola hlásí problém. Jinak nepředvyplňovat kontrola hlásí problém. Import objednávek do zakázek Pro import dokladů označíme shodné objednávky pomocí ikon (Hvězdiček) a stiskneme tlačítko Import. Importují se označené shodné doklady. Vytvoří se záznam v knize Zakázek podle údajů z náhledu, nastavení parametrů a vzorové zakázky (co není obsaženo v *.xml vytvořeném FastCentrikem). Po úspěšném importu se hlášením zobrazí čísla zpracovaných objednávek a k nim přiřazená čísla zakázek. Obr.: Formulář Hlášení systému K2 Rámcový popis importovaných údajů: Hlavička dokladu - Řada podle parametru, Zákazník, Způsoby platby, Dopravy, Odběru přiřazeny kontrolou náhledu, Fakturační adresa jako volná fakturační adresa včetně kontaktních údajů (kromě faxu), IČ a DIČ do nové poznámky typu IN, Dodací adresa jako volná dodací adresa. Položky dokladu - Zboží dle kontroly náhledem, Množství, Jednotka, Prodejní cena a Katalogová cena z objednávky. Parametry importu Průběh importu, předvyplněné údaje a další náležitosti můžeme ovlivnit nastavením parametrů. Parametry importu: Název parametru Popis parametru Implicitní hodnota DefaultCustomer OnlyDefaultCusto mer Zákazník, který se automaticky nastaví do zakázek, pokud odběratel nemá vyplněno IČ. Parametr umožňuje do všech zakázek dosadit pouze implicitního zákazníka. 0 Ne Transport Odkaz na zkratku Zboží (či "předponu" zkratky), která se má předvyplnit v případě, že půjde o položku typu Transport. Informační systém K2 Strana 12

13 InvalidRecords DefaultTransport DefaultPayment ContractID Parametr určuje, zda se budou dosazovat i zneplatněné záznamy Zboží či Zákazníka ("Ano") nebo zda se zobrazí jako nenalezené ("Ne"). Implicitní způsob dopravy použije se v případě, pokud není nalezen v K2 způsob dopravy shodný s objednávkou. Implicitní způsob platby použije se v případě, pokud není nalezen v K2 způsob platby shodný s objednávkou. Číslo vzoru z 1. strany Vzoru v knize Obecné vzory. Podle vzoru se potom načítá většina údajů nenastavené jiným způsobem či nenalezené v K2. Ano 0 DefaultBook Kniha prodeje, do které se budou importovat nové zakázky. DefaultWebAbbr Zkratka webu, jehož objednávky chceme zpracovávat. SupplementID URL_WebImport ID dodatku, který se má vkládat do importovaných zakázek jako informace o tom, že se jedná o objednávku z internetového obchodu. Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel internetového obchodu) 0 Technické řešení evidence stavů jednotlivých objednávek Pomocí skriptu vytvoříme tabulku WEBORDER. Tabulka obsahuje identifikaci jednotlivých objednávek a zdrojový *.xml soubor; stav objednávky (nová "0", rozpracovaná "1", naimportovaná "2", potvrzená "3"); uživatele, který způsobil poslední změnu stavu; dále se po importu doplní číslo zakázky, datum a čas importu. Obr.: Vytvořená tabulka WEBORDER Omezení současného řešení importu do IS K2 Není možné z K2 ovlivnit stav objednávky zobrazovaný na webovém obchodu. Pokud má být tento stav aktuální, je třeba jej nastavovat v administraci obchodu. Rovněž je potřeba samostatně ošetřit závislosti na platbě, tedy odeslání zboží až po zaplacení nebo např. okamžité odesílání při platbách přes internet. S FastCentrikem je možné prodávat výhradně s DPH nebo bez DPH, není možné odlišovat např. prodej do třetích zemí. V současné době K2 nedohledá kartu Zákazníka bez vyplněného IČ. Naimportované zakázky S naimportovanými doklady dále pracujeme, jak jsme zvyklí. Můžeme si však všimnout několika rozdílů oproti zakázkám vytvořených obvyklým postupem: Informační systém K2 Strana 13

14 Jedná-li se o zákazníka, který v objednávce uvedl IČ a DIČ, jsou hodnoty těchto daňových čísel uvedené v poznámce TN; pokud není stejné IČ a DIČ vyplněné v kartě Zákazníka, pro kterého je zakázka vytvořená. Důvodem je zajištění, že i zákazník, který není v K2 evidován, bude mít na své faktuře uvedené takové fakturační údaje, které uvedl v objednávce. V zakázce a tedy následně i v ostatních podřízených dokladech je uložená fakturační a dodací adresa jako Volná adresa. Důvod je shodný s důvodem pro daňová čísla jedná se o zajištění, že údaje budou přesně shodné s údaji v objednávce. V popisu je uvedeno, zda má být objednávka odeslaná kompletně nebo je možné ji zpracovat a poslat po částech. Tento údaj je kopírován z příznaku v internetové objednávce. Sestavy Pro doklady z internetového obchodu jsou vytvořeny nové sestavy dokladů (Faktura vydaná, Dodací list, Výdejka), které jsou připravené na tisk tzv. volných fakturačních a dodacích adres a příp. i IČ a DIČ z poznámky, pokud není využit záznam odběratele se stejným IČ. Souvislý příklad Nyní si ukážeme souvislý příklad. Vyjdeme z DEMO dat. Rozhodli jsme se zřídit si internetový obchod s cyklo potřebami a součástkami. Veškeré zboží máme již v evidenci v K2 i s fotkami a se všemi technickými údaji uvedenými v obchodním textu, pouze rozšiřujeme okruh zákazníků dostupností svého zboží přes internet. Jako řešení volíme internetový obchod FastCentrik. Založení číselníků a nastavení potřebných údajů na kartách Zboží Do K2 potřebujeme zadat nový záznam internetového obchodu, stromové struktury, kterou budeme pro daný web používat. Oba tyto údaje musíme přiřadit všem kartám Zboží, které patří do Skupiny KOLO. Rovněž potřebujeme nastavit dostupnost, která se bude exportovat do internetového obchodu. V knize Zboží ve stavu Změna si najdeme jedno zboží např. APACHE TOTEM 06 a přepneme se na stranu "E". Informační systém K2 Strana 14

15 Obr.: Zboží - strana "E" Založení nového stromu: V pravé části formuláře chceme přiřadit kartě Zboží nový web, který zatím nemáme v číselníku, a také budeme veškeré cyklo-zboží zařazovat do stromové struktury, která rovněž ještě není vytvořena. Nastavíme pravítko do tabulky Stromy a stiskneme klávesu Ins. Zobrazí se seznam hlaviček stromových struktur. Pomocí klávesy Ins vložíme nový záznam. Vyplníme pole Zkratka a Popis, případně Dlouhý popis. Záznam uložíme a opustíme jej. (Stromovou strukturu vytvoříme a naplníme později.) Ze seznamu stromů jej pak klávesou Enter vybereme do karty Zboží. Záznam se zobrazí v tabulce stromů. U záznamu se zobrazí příznak. Tento kontrolní příznak se zobrazí vždy, když se daný záznam nevztahuje k žádnému záznamu v tabulce webů. Obr.: Internetový obchod - stromy - 1. strana Informační systém K2 Strana 15

16 Založení nového webu: Stejným způsobem jako strom vytvoříme a dosadíme nový web, kterému rovnou přiřadíme i nově vytvořenou hlavičku stromové struktury. Přepneme se do tabulky webů a stiskneme klávesu Ins. Zobrazí se seznam webů. Klávesou Ins vložíme nový záznam. Vyplníme pole Zkratka a Popis, případně Dlouhý popis. Dále v tabulce pod těmito základními údaji klávesou Ins vložíme záznam stromu: "Cyklo". Záznam uložíme a přepneme se na seznam webů. Klávesou Enter nově vytvořený web dosadíme do karty Zboží. Tím zmizí také příznak využívá. z řádku přiřazeného stromu, protože jsme doplnili web, který právě tuto stromovou strukturu Obr.: Internetový obchod - weby - 1. strana Úprava číselníku dostupnosti: Nyní upravíme číselník dostupností. Některé zboží máme na skladě, některé musíme objednat, tedy dodací lhůta bude přibližně 14 dní. Takovéto dva záznamy vytvoříme v číselníku dostupností, který najdeme na straně "E" vpravo pod hlavičkovými údaji o zboží, nad tabulkami. Otevřeme nabídku a do číselníku doplníme potřebné záznamy klávesou Ins. Pozn.: Dostupnost Skladem je v demo datech již vytvořená, přidáme tedy pouze 2 týdny. Obr.: Typový číselník - 1. strana Nově vytvořenou dostupnost můžeme opět klávesou Enter vybrat do aktuální karty Zboží. Skupinu atributů ani samostatné atributy v tuto chvíli nepotřebujeme používat. Máme tedy kartu Zboží připravenou ke zveřejnění. Informační systém K2 Strana 16

17 Obr.: Karta Zboží ke zveřejnění Hromadné přiřazení údajů na karty Zboží Zboží, které chceme na internetu prodávat, máme již v K2 zavedené. Pro hromadné přiřazení potřebných údajů na požadované karty zboží využijeme Hromadnou akci, která strany "E" naplní shodně s kartou, kterou jsme vyplnili ručně. Vyfiltrujeme nebo označíme si všechny záznamy, které chceme prodávat, tj. karty Zboží, které mají v poli Skupina hodnotu "KOLO" a nejsou operacemi výroby (Druh S). Nad touto množinou záznamů spustíme hromadnou akci Internetový obchod (Menu / Formulář / Hromadné akce / Internetový obchod). Zde nastavíme Dostupnost - "2 týdny"; Zařazení na web - "Cyklo-demo" a Volbu - "S přidáním stromů". Po provedení akce budou mít všechny vybrané karty zboží zařazen strom "Cyklo", web "Cyklo-demo" a dostupnost "2 týdny". Obr.: Změna parametrů internetového obchodu Pokud máme doplňky vždy na skladě, pustíme stejnou akci nad kartami zboží s Kódem zboží "K-004", stačí již zatrhnout pouze změnu údaje Dostupnost. Informační systém K2 Strana 17

18 Obr.: Formulář pro hromadnou změnu V tuto chvíli máme tedy všechny karty Zboží, které chceme prodávat prostřednictvím internetového obchodu, připravené ke zveřejnění. Vytvoření stromové struktury a zařazení zboží Nyní si vytvoříme stromovou strukturu, která se zobrazí zákazníkům a budou v ní vyhledávat požadované zboží. Spustíme skript Editace stromů, který najdeme ve stromovém menu K2 Internetový obchod Rozhraní. Vybereme hlavičku stromu, jehož strukturu chceme vytvářet, tedy "Cyklo". Obr.: Editace stromů Po jeho výběru se zobrazí formulář pro editaci stromové struktury. V tuto chvíli obsahuje pouze kontrolní kategorii (tj. složku) "Bez kategorie". V ní najdeme po kliknutí na + všechny karty Zboží, kterým jsme přidělili strom "Cyklo". Postupně si vytvoříme kategorie (složky), V našem případě budou odpovídat kódům zboží. Chystáme se vytvořit tuto strukturu: Díly: Rámy Převody Kola Nástroje Doplňky Hotová kola Pro vytvoření nové kategorie klikneme na tlačítko Přidání kategorie. Vepíšeme název kategorie a její popis. Obojí bude pak vidět v internetovém obchodu. Nová kategorie se zařadí na konec stromu. Informační systém K2 Strana 18

19 Obr.: Vytvoření nové kategorie Podřízené kategorie vytvoříme tak, že nastavíme kurzor na kategorii, do níž chceme vložit podkategorii. Obr.: Vytvoření podřízené kategorie Stejným způsobem si vytvoříme celou strukturu. Po uložení se kontrolní "Bez kategorie" přesune na konec stromu za skutečné kategorie. Informační systém K2 Strana 19

20 Obr.: Vytvořený rozpadový strom IO Nyní kategorie naplníme. Vzhledem k roztřídění zboží podle tohoto údaje můžeme využít hromadné vkládání. Mohli bychom však také do vytvořené struktury zboží zařadit pouhým přetažením z kategorie "Bez kategorie" do libovolné kategorie, kterou si vytvoříme. Klikneme na složku Rámy a stiskneme tlačítko Přidání zboží z filtru. Nyní si vyfiltrujeme karty, které odpovídají kódu "K-001" (dále patří do Skupiny "Kolo" a nejsou Druhem skupiny operací, ani výrobní zdroje). Stisknutím klávesy Enter a potvrzením dotazu se tyto karty vloží do požadované kategorie. Obr.: Přidání zboží z filtru Stejným způsobem zatřídíme i zboží s kódem "K-002" (Převody), "K-003" (Kola) a "K-004" (Doplňky). Informační systém K2 Strana 20

21 Obr.: Rozpadový strom s přidaným zbožím Práci si lze postupně ukládat tlačítkem Uložení. V tom případě se ke všem zatříděným kartám Zboží doplní i její zatřídění. Zároveň se aktualizuje složka "Bez kategorie" zůstanou pouze dvě karty: "centrovací stojan" a "hotové kolo". Tyto karty můžeme zatřídit do patřičných složek přetažením myší. Obr.: Zařazení zboží do příslušných složek ve stromu Nyní prověříme, že veškeré zboží, které jsme chtěli v internetovém obchodě prodávat (přiřadili jsme mu na straně "E" strom "Cyklo"), je zařazeno v kategoriích (složka Bez kategorie je prázdná). Za tímto účelem pustíme kontrolu tlačítkem Kontrola nezařazených. Pozn.: V případě, že bychom chtěli přidat do stromu ještě jiné zboží, na které jsme předtím zapomněli, můžeme jej vložit i bez předchozího zařazení stromu na straně "E". Pomocí tlačítka Přidání zboží jedn. nebo tlačítkem Přidání zboží z filtru. Takto přidané zboží si po uložení automaticky doplní i strom na stranu "E", nedoplní se však web (strom může být využíván pro více různých webů, ale zboží nemusí být využito vždy všechno stejné), což by způsobilo, že pro web "Cyklo-demo" by se zboží nenahrálo. Kontrola proběhla, všechno zboží je zatříděno. Můžeme editaci ukončit stisknutím tlačítka OK, které ještě prověří, zda chceme uložit změny zadáme Ano. Zatřídění karet je patrné nyní i na straně "E" v tabulce Kategorie pod tabulkou Stromy. Zobrazuje se vždy nejnižší úroveň, ve které je zboží zatříděno. Informační systém K2 Strana 21

22 Obr.: Internetový obchod - zatřídění karet zboží Komunikační údaje pro web Pro komunikaci s webovým obchodem FastCentrik je potřeba zadat několik údajů, které obdržíme od provozovatele obchodu. Tyto údaje uložíme do K2, aby mohly být automaticky využívány při exportu i importu. Přepneme se přes stranu "E" do číselníku webů na 1. stranu Webu - "Cyklo-demo" do stavu Změna. Tlačítkem Nastavení otevřeme formulář, do něhož zadáme vše potřebné. Pokud z bezpečnostních důvodů nechceme ukládat heslo či kterýkoliv jiný údaj, budeme na něj tázáni při každém exportu / importu. Obr.: Formulář pro nastavení webu Export všech číselníků pro web Po spuštění skriptu Export IO na web (IS_Export_Main.pas) se zobrazí formulář. Vybereme web, který chceme exportovat. Dále nastavíme, která cenová skupina bude považována za výchozí. V DEMO datech k tomuto účelu používáme katalogovou cenovou skupinu ("KAT"). Vyplníme dostupnost, která se má dosadit v případě, že by na některé exportované kartě nebyl tento údaj vyplněn. Měnu webu i kurz necháme nevyplněné prodávat plánujeme v tuzemské měně. Volba Exportovat *.xml soubory určuje, zda se pouze vytvoří *.xml soubory nebo zda se rovnou nahrají na FTP server a naimportují do databáze FastCentriku. Informační systém K2 Strana 22

23 Pozn.: Export číselníků je ještě možné vyzkoušet na DEMO firmě. Pro cvičné účely tedy volbu Exportovat *.xml soubory necháme bez zatržení, proběhne pouze vytvoření *.xml souborů (nikoliv jejich nahrání na FTP server či jejich import do databáze FastCentriku). Po úspěšném exportu se zobrazí hlášení, že export proběhl úspěšně. Nyní se můžeme podívat prostřednictvím administrace FastCentriku, jak náš nově vytvořený internetový obchod vypadá. V levé části najdeme strukturu kategorií, v nich zatříděné zboží, které obsahuje jeden obrázek a text z pole Obchodní text vepsaný do sekce Popis. Obr.: Vytvořený internetový obchod Doplňující informace - práce s atributy v K2 Atributy umožňují zobrazit různé údaje z karty Zboží na jediném místě. Atributem může být libovolné pole (i přes vazbu) nebo poznámka / dodatek z karty zboží. Obsah pole je možné měnit (má-li uživatel právo editovat pole, na které se atribut odkazuje). Mění tím hodnotu na kartě Zboží. Obr.: Internetový obchod - atributy Přesný popis i obsah jednotlivých polí je popsán v Uživatelské příručce IS K2 - Základní číselníky - Internetový obchod (strana E). Atributy můžeme vkládat k jednotlivým kartám zboží na stranu "E" přímo jednotlivě (tabulka vlevo dole), nebo prostřednictvím tzv. Skupiny atributů. Ta umožňuje atributy poskládat do požadovaných kombinací a Informační systém K2 Strana 23

1 Příprava pracovního prostředí

1 Příprava pracovního prostředí 1 Obsah 1 Příprava pracovního prostředí... 3 1.1 Příprava dat v Money... 3 1.2 Příprava dat v Zoner inshop Manageru... 3 1.2.1 Nastavení agendy Money... 3 2 Zboží - pouze import... 6 2.1 Příprava dat v

Více

EDI komunikace Postup a nastavení +1361

EDI komunikace Postup a nastavení +1361 EDI komunikace Postup a nastavení +1361 11.3.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.3.2014 2 EDI komunikace EDI komunikace Obsah Úvod... 3 Skladové karty položky... 3 Nastavení EAN kódů pro položky...

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 001 - Jednoduchý prodej s výdejem

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 001 - Jednoduchý prodej s výdejem ! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 001 - Jednoduchý prodej s výdejem V tomto příkladu si ukážeme, jak prodat zboží ze skladu. Cílem je názorně předvést různé varianty, jak lze vytvořit doklad

Více

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Z tohoto dokumentu se dozvíte, co vše lze ze systému POHODA naplnit do administrace e-shopu FastCentrik a jak se tato data následně

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem ver. 1.1 Přemysl Březovič, Jihomoravský kraj email: brezovic.premysl@kr-jihomoravsky.cz leden 2015 Registr smluv Jihomoravského kraje je registrem

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění...2 1.1 Nastavení oprávnění...2 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem)...3 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK...3 2.1.1 Objednávky...3 2.1.2 Dotaz na komoditu...4

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA "SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové 4. 6. 2009 Verze: 3.2.2 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10 1 Úvod JAK TISKNOUT OSVĚDČENÍ S FOTOGRAFIEMI SVÁŘEČŮ? Ing. Jan Bureš Úprava programu vychází ze zásady, že svářeče budou fotografovat zkušební komisaři během zkoušky. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování ! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování V tomto příkladu si ukážeme, jak objednávat a přijímat na sklad. Cílem je názorně předvést různé varianty, jak lze sestavit objednávku a jak

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Převodový můstek ÚČTO 2014

Převodový můstek ÚČTO 2014 Převodový můstek ÚČTO 2014 Instalace a použití můstku mezi programy ÚČTO 2014 a DUEL 10 www.jezeksw.cz 2 Převodový můstek z programu ÚČTO 2014 do Daňové evidence ekonomického systému DUEL 10.0 od firmy

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více