METODIKA PRO FASTCENTRIK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO FASTCENTRIK"

Transkript

1 METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010

2

3 Obsah 1. FastCentrik Napojení K2 na FastCentrik Nastavení IS K2 i FastCentriku Nastavení v IS K Nastavení FastCentriku Další nastavení Využití obecného rozhraní pro internetový obchod Strana E na kartě Zboží Hromadná změna údajů internetového obchodu Tvorba a editace stromu Export záznamů z K Exportovaná *.xml Parametry exportu Omezení současného řešení exportu z K Import objednávek z webu do IS K Načtení nových objednávek Označení záznamů Kontrola dokladu náhledem Import objednávek do zakázek Parametry importu Technické řešení evidence stavů jednotlivých objednávek Omezení současného řešení importu do IS K Naimportované zakázky Sestavy Souvislý příklad Založení číselníků a nastavení potřebných údajů na kartách Zboží Hromadné přiřazení údajů na karty Zboží Vytvoření stromové struktury a zařazení zboží Komunikační údaje pro web Export všech číselníků pro web Přehled využívaných funkcí Rejstřík Informační systém K2 Strana 3

4 FastCentrik Napojení K2 na FastCentrik Na straně "E" karty Zboží jsou zobrazeny údaje, které mohou být využity pro internetový obchod FastCentrik. FastCentrik komunikuje s IS K2 pomocí *.xml souborů uložených na FTP serveru. Funkce FastCentrik zahrnuje: obecné rozhraní v IS K2 pro internetové obchody, možnost editace stromové struktury kategorií zboží a následné zařazení zboží do této stromové struktury (včetně kontroly nezařazeného zboží pomocí skriptu ISTree.pas), export vybraných údajů do *.xml a nahrání do databáze FastCentrik, vyvolání exportu objednávek z FastCentriku a jejich následné naimportování do knihy Zakázek v K2. Nastavení IS K2 i FastCentriku Pro správné fungování internetového obchodu je nutné nastavit hodnoty a parametry v IS K2 i ve FastCentriku. Nastavení v IS K2 Rozšíření adresáti - zatrhneme parametr mandanta Používat rozšířené adresáty v části Správce - Parametry mandanta - 3. strana Parametry mandanta. Vzorová zakázka pro import zakázek - číslo tohoto vzoru nastavíme do parametru importu. Nastavení FastCentriku Nastavení modulů - zboží lze zařadit do více kategorií - "Ano". Výchozí ceník pro registrované i neregistrované uživatele shodný se základní cenovou skupinou, resp. s tou skupinou, kterou pro export nastavíme jako výchozí. Pokud registrovaným uživatelům později nastavíme v administraci jiný než výchozí ceník, je vhodné tohoto zákazníka uložit rovněž do K2 a nastavit stejnou cenovou skupinu. Při importu pak bude tato cenová skupina vepsaná do dokladu. V opačném případě by došlo k nesouladu cen v zakázce proti cenám, které by zákazník získal jako anonymní s výchozí cenovou skupinou (cenová skupina je zobrazená na dokladu). Rovněž je vhodné z evidenčních důvodů do K2 ukládat zákazníky, kteří v objednávce uvedli IČ a DIČ. Další nastavení Z proxy je důležité vyjmout adresu serveru FastCentriku. Informační systém K2 Strana 4

5 Využití obecného rozhraní pro internetový obchod Z prvků obecného rozhraní využíváme informace na straně "E" karty Zboží a také skript pro vytváření a editaci stromové struktury kategorií a zařazení zboží do těchto kategorií. Strana E na kartě Zboží Jednotlivá pole jsou popsána v části Základní číselníky a podpůrné moduly - Zboží - Internetový obchod (strana E). Obr.: Zboží - strana "E" Systém propojení stromů a webů, jejich přidělení na karty Zboží umožňuje používat stejnou stromovou strukturu ve více internetových obchodech, a to i s různým zbožím. Máme-li např. obchod výhradně s jednou značkou (web"1") a jiný obchod se stejným sortimentem obsahujícím více značek včetně značky z webu"1" (web"2"), potom vytvoříme dva různé weby. Oběma přiřadíme tentýž strom, v editaci stromu do něj zařadíme širší obsah (tedy to, jak bude vypadat web"2"). U zboží prodávaného na obou webech budou zařazeny oba dva weby. Na kartách zboží, které nemá být distribuováno na webu"1", bude zařazen pouze web"2". Hromadná změna údajů internetového obchodu Údaje na straně "E" karty Zboží můžeme zadávat přímo na této straně, nebo můžeme využít hromadnou akci Internetový obchod, která umožňuje měnit většinu hodnot a údajů. Informační systém K2 Strana 5

6 Obr.: Formulář pro hromadnou změnu Tvorba a editace stromu Obecný postup při vytváření nové stromové struktury: 1. Vytvoření základní stromové struktury kategorií tzn. název a popis kategorií. 2. Přiřazení zboží do jednotlivých kategorií výběrem jednotlivých karet / filtru zboží nebo přesunem z uzlu Bez kategorie. 3. Kontrola nezařazených nebo rovnou uložení. Export záznamů z K2 Obr.: Formulář pro Rozpadový strom IO Export zajišťuje přenos dat z K2 do databáze FastCentriku. Obsluha vybere webový obchod, který chce exportovat, nastaví další údaje a parametry. Po spuštění se vytvoří *.xml soubory, které se uloží do uživatelského adresáře / IS_[zkratka webu] cestu i adresář je možné upravit nastavením parametrů. Případně se (podle nastavení) přímo odtud nahrají na FTP a vyvolá se import do databáze FastCentriku. Exportuje se vždy kompletní databáze určená pro zvolený web. Informační systém K2 Strana 6

7 Obr. Formulář IO - Parametry exportu Exportovaná *.xml Při exportu *.xml souborů jsou přenášeny karty Zboží, které jsou zařazené na exportovaný web, jejich atributy a ceny pro cenové skupiny, stromová struktura a zařazení zboží v této struktuře. Kategorie.xml Soubor obsahuje stromovou strukturu webu, resp. stromu přiděleného danému webu. Je-li stromů více, potom se zařadí kategorie za sebou v pořadí, v jakém jsou zadány stromy. Neexportují se kategorie, ve kterých není zařazeno žádné zboží. Zboží.xml Soubor obsahuje zboží, které není zneplatněné a má zařazen exportovaný web, některý jeho strom (platný - v závislosti na parametru) a alespoň jednu kategorii tohoto stromu. Exportují se tyto údaje - Zkratka, Název, Obchodní text, Značka, Sazba DPH, Dostupnost, obrázek z 1. strany Zboží, Základní skladová jednotka a EAN. Kategoriezbozi.xml Jedná se o vazební tabulku, která obsahuje zařazení zboží do kategorií stromů zvoleného webu. Ceny.xml Podstatou je, aby se ceny zadávané přímo v K2 přibližovaly cenám, které by zákazník získal objednávkou přes internet. Není však možné exportovat zákaznické ceny, ani ceny vázané na odběr určitého množství (množstevní slevy). Export obsahuje ceny všech cenových skupin bez příznaku Nezobrazovat exportované zboží. Ceny v měně podle parametru kurzem z parametru (aktuální nebo s přihlédnutím k platným datumovým v závislosti na parametru mandanta). Není-li uvedena žádná cena pro cenovou skupinu, exportuje se pro výchozí cenovou skupinu (ID = 0) základní prodejní cena, není-li nulová. Nulové ceny se neexportují. Je-li v parametrech mandanta zatržen parametr Nesetříděné cenové skupiny, v souladu s metodikou cenotvorby FastCentriku se exportují pouze ceny uvedené na kartě zboží. V opačném případě se generují ceny pro všechny cenové skupiny. Informační systém K2 Strana 7

8 V případě, že firma používá datumové ceny online, exportují se ceny platné k okamžiku exportu. Ceniky.xml Soubor obsahuje cenové skupiny použité v exportovaných cenách, které nemají zatrženo pole Nezobrazovat. Jejich export je nutný pro zajištění možnosti přiřadit registrovaným zákazníkům cenovou skupinu shodnou s přiřazenou cenovou skupinou v K2 i k zajištění shodných cen. Exportuje se rovněž základní prodejní cena jako tzv. Doporučená cena (marketingový význam, tato cena nevstupuje do cenotvorby). Tato cena se ve FastCentriku zobrazí pouze v případě, že je vyšší než zobrazená prodejní cena. Parametry.xml Soubor obsahuje atributy zboží (určené Skupinou atributů) i rozšiřující atributy exportovaného zboží, ale pouze ty, které mají vyplněnou hodnotu (resp. obsah pole není prázdný). Poznámky jsou exportovány pouze jako text, vhodnější je dodatek formátovaný jako HTML (formátování se zachová). Parametry exportu Průběh export můžeme ovlivnit nastavením parametrů. Parametry exportu: Název parametru Popis parametru Implicitní hodnota Pict_TypeDoc Název typu dokladu pro ukládání obrázku. PICTK2 PictureWebFolder Cesta umístění obrázků zboží na webu. Foto/orig XmlK2Folder Předpona názvu podadresáře, do kterého jsou uloženy vytvořené *.xml soubory. IS XmlK2Path Cesta *.xml souborů pro export, bez adresáře. Uživatelský adresář WebAbbr Zkratka webu možnost přednastavit výběr. TreeValid GroupPrice Availability Currency Rate Mají-li se nebo nemají exportovat stromy zařazené na webu bez ohledu na to, zda jsou platné či nikoliv. Cenová skupina, která se má vyexportovat v případě, pokud na kartě Zboží není nastavená žádná cenová skupina (jsou-li Nesetříděné cenové skupiny). Jaká dostupnost se má doplnit v případě, pokud toto pole nebude vyplněné na kartě Zboží. Měna, ve které se mají exportovat ceny, nebo do které se mají přepočítávat. Není-li vyplněno, exportuje se měna mandanta. Kurz, podle kterého se mají počítat ceny do cizí měny v případě, pokud nejsou na kartě Zboží uvedeny přímo v požadované měně. Není-li vyplněn, použije se kurz platný k aktuálnímu datu. Ano Cenová skupina s ID = 0 Informační systém K2 Strana 8

9 ExportXML Mají-li se pouze vytvořit *.xml soubory nebo mají-li se rovnou nahrát na FTP server a naimportovat do databáze FastCentriku. Ano PricesList Seznam čísel cenových skupin (oddělených středníkem), které se budou exportovat / budou vyloučeny z exportu na web (v závoslosti na parametru PricesList_Only) Prázdné exportuje se vždy vše PricesList_Only URL_WebExport URL_WebImport Je-li nastaveno Ano, budou se exportovat pouze cenové skupiny z parametru PricesList. V opačném případě se skupiny uvedené ve zmíněném parametru vyloučí z exportu. Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel internetového obchodu) Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel internetového obchodu) Ano Omezení současného řešení exportu z K2 IS K2 neexportuje související a alternativní zboží, další obrázky (kromě obrázku zobrazeného na 1. straně karty Zboží). Kategorie tvořící stromovou strukturu neumožňují jazykové mutace. Struktura *.xml neumožňuje ovlivnit pořadí zboží v rámci kategorie. Import objednávek z webu do IS K2 Pro import objednávek z webu je určen skript Import IO do K2 (IS_import_main.pas). Po výběru webu, který chceme zpracovávat, je zobrazen formulář obsahující seznam objednávek a jejich položek určených k importu. Příznakem jsou odlišené tzv. Neshodné objednávky (objednávky, které není možné přímo naimportovat, je v nich potřeba přiřadit karty zboží, PSČ v adresách apod.). V tomto formuláři spouštíme jednotlivé kroky importu: stažení nových objednávek z webového obchodu a jejich uložení a načtení, úprava objednávek tak, aby bylo možné je naimportovat do K2, samotný import. Skript rovněž zajišťuje, aby nebyly vícekrát importovány stejné objednávky a zajišťuje, aby nemohly být zpracovávány více uživateli zároveň. Informační systém K2 Strana 9

10 Obr.: Import zakázek z webu Načtení nových objednávek IS K2 vyvolá export objednávek z daného webu. Obsluha je tázána na Číslo od a Číslo do, do kterého se mají objednávky načíst. Obě tato čísla jsou přednastavena tak, aby nedošlo ke stažení záznamů, které byly již dříve staženy z webu. Pokud existuje alespoň jedna taková objednávka, vytvořený *.xml soubor se uloží do firemního adresáře / IS_[zkratka webu] a přejmenuje se na nejvyšší číslo obsažené objednávky. V případě, že neexistuje žádná nová objednávka, systém zobrazí hlášení. Dojde-li k opětovnému stažení již dříve stažené objednávky, která nebyla dosud naimportována do IS K2, pracuje se dále s touto verzí objednávky. Označení záznamů Úpravu i import objednávek do knihy Zakázek v K2 provádíme vždy nad označenými záznamy. K označení slouží ikony tzv. Hvězdičky,,,,, které jsou popsané v Uživatelské příručce IS K2 - Základní funkce - Označování záznamů. Ikony, umožňují snadno označit shodné nebo neshodné záznamy. Za shodné záznamy považujeme ty, které je možné naimportovat do K2, neobsahují žádný nepřiřazený údaj nebo záznam neidentifikovatelný v K2. Za neshodné záznamy pak označujeme ty, které je třeba ještě doplnit, upravit. Tuto úpravu provádíme pomocí náhledu. Kontrola dokladu náhledem Korekce neshodných dokladů se provádí prostřednictvím náhledu, který se spouští tlačítkem Náhled dokladů. Červeně se zde zobrazují údaje, které se neshodují s žádnými záznamy v K2, případně není vyplněno nic. Náhled dokladu se zobrazuje pro každou objednávku zvlášť. Informační systém K2 Strana 10

11 Obr.: Náhled dokladu Vlevé části dokladu jsou zobrazeny údaje z importované objednávky, vpravé části údaje, které se dosadí při importu objednávky do Zakázky. Pro odběratele jsou zobrazeny všechny údaje z objednávky, aby byla možná optická kontrola shodnosti záznamů. Fakturační i dodací adresa se ve vytvořené zakázce vždy uloží do volných adres typu Fakturační a Dodací, aby byla zajištěna přesnost zadání objednatelem. Zobrazen je vždy jeden doklad, který je možné připravit na import. Stisknutím tlačítka OK je editace daného dokladu ukončena (bez ohledu na to, zda je opraveno vše potřebné, či nikoliv) a zobrazí se náhled dalšího označeného dokladu. Stisknutím tlačítka Storno ukončíme editor bez načítání dalších neshodných dokladů. Provedené změny se zachovají. Není tedy nutné upravovat vždy všechny označené doklady. Výpis prováděných kontrol:! Přiřadit odběratele - odběratel je navržen podle implicitního zákazníka, který je uveden v parametru, nebo podle shody IČ (je-li vyplněno). Je-li v K2 více záznamů se shodným IČ, není doplněn žádný, ovšem pro přiřazení jsou nabídnuty právě tyto záznamy. Systém rovněž nenavrhne žádného odběratele, pokud není vyplněn parametricky a zadán implicitní zákazník. Nový odběratel - umožňuje založit novou kartu Odběratele do IS K2. V této kartě předvyplní údaje z upravované objednávky.! Přiřadit/Změnit zboží - níže je uveden přesný algoritmus přiřazení karty Zboží; vychází z typu položky, kterou přiřazuje FastCentrik. Jestliže není nalezena žádná karta zboží, která by odpovídala podmínkám, je nutné ji vybrat ručně. Rovněž je možné změnit i již přiřazenou kartu zboží.! Přiřadit město - není-li město shodné s městem v IS K2 podle PSČ.! Přiřadit stát - není-li kód státu shodný s žádným kódem státu v IS K2. Změnit způsob odběru / dopravy / platby - skript hledá a doplní záznam shodný s objednávkou (porovnává se Název v exportu s Popisem v IS K2). Pokud takový není nalezen, pak je doplněn implicitní záznam podle parametru. Pokud není vyplněn nebo neodpovídá záznamu, pak se doplní ze vzorové zakázky. Je možné jej změnit. - možnost změnit přiřazenou kartu Zboží / Odběratele. Pozn.: Kontroly s! jsou kritické, tzn. je nutný zásah, bez něhož je doklad považován za neshodný. Informační systém K2 Strana 11

12 Algoritmus automatického doplnění zboží - podle typu položky (dáno FastCentrikem). styp = Commodity nebo Gift, pak sexterníid = Zbozi.Cis. skodzbozi = Zbozi.Zkr. - pokud není, pak - pokud není, pak nepředvyplňovat kontrola hlásí problém. styp = Transport - pak se předvyplní karta Zboží, jejíž zkratka je složená z řetězce [hodnota parametru Transport] + [obsah atributu stypdopravy]. - pokud není, potom karta odpovídá obsahu parametru. Pokud není, pak nepředvyplňovat kontrola hlásí problém. Jinak nepředvyplňovat kontrola hlásí problém. Import objednávek do zakázek Pro import dokladů označíme shodné objednávky pomocí ikon (Hvězdiček) a stiskneme tlačítko Import. Importují se označené shodné doklady. Vytvoří se záznam v knize Zakázek podle údajů z náhledu, nastavení parametrů a vzorové zakázky (co není obsaženo v *.xml vytvořeném FastCentrikem). Po úspěšném importu se hlášením zobrazí čísla zpracovaných objednávek a k nim přiřazená čísla zakázek. Obr.: Formulář Hlášení systému K2 Rámcový popis importovaných údajů: Hlavička dokladu - Řada podle parametru, Zákazník, Způsoby platby, Dopravy, Odběru přiřazeny kontrolou náhledu, Fakturační adresa jako volná fakturační adresa včetně kontaktních údajů (kromě faxu), IČ a DIČ do nové poznámky typu IN, Dodací adresa jako volná dodací adresa. Položky dokladu - Zboží dle kontroly náhledem, Množství, Jednotka, Prodejní cena a Katalogová cena z objednávky. Parametry importu Průběh importu, předvyplněné údaje a další náležitosti můžeme ovlivnit nastavením parametrů. Parametry importu: Název parametru Popis parametru Implicitní hodnota DefaultCustomer OnlyDefaultCusto mer Zákazník, který se automaticky nastaví do zakázek, pokud odběratel nemá vyplněno IČ. Parametr umožňuje do všech zakázek dosadit pouze implicitního zákazníka. 0 Ne Transport Odkaz na zkratku Zboží (či "předponu" zkratky), která se má předvyplnit v případě, že půjde o položku typu Transport. Informační systém K2 Strana 12

13 InvalidRecords DefaultTransport DefaultPayment ContractID Parametr určuje, zda se budou dosazovat i zneplatněné záznamy Zboží či Zákazníka ("Ano") nebo zda se zobrazí jako nenalezené ("Ne"). Implicitní způsob dopravy použije se v případě, pokud není nalezen v K2 způsob dopravy shodný s objednávkou. Implicitní způsob platby použije se v případě, pokud není nalezen v K2 způsob platby shodný s objednávkou. Číslo vzoru z 1. strany Vzoru v knize Obecné vzory. Podle vzoru se potom načítá většina údajů nenastavené jiným způsobem či nenalezené v K2. Ano 0 DefaultBook Kniha prodeje, do které se budou importovat nové zakázky. DefaultWebAbbr Zkratka webu, jehož objednávky chceme zpracovávat. SupplementID URL_WebImport ID dodatku, který se má vkládat do importovaných zakázek jako informace o tom, že se jedná o objednávku z internetového obchodu. Hashovaná URL adresa (generuje na požádání provozovatel internetového obchodu) 0 Technické řešení evidence stavů jednotlivých objednávek Pomocí skriptu vytvoříme tabulku WEBORDER. Tabulka obsahuje identifikaci jednotlivých objednávek a zdrojový *.xml soubor; stav objednávky (nová "0", rozpracovaná "1", naimportovaná "2", potvrzená "3"); uživatele, který způsobil poslední změnu stavu; dále se po importu doplní číslo zakázky, datum a čas importu. Obr.: Vytvořená tabulka WEBORDER Omezení současného řešení importu do IS K2 Není možné z K2 ovlivnit stav objednávky zobrazovaný na webovém obchodu. Pokud má být tento stav aktuální, je třeba jej nastavovat v administraci obchodu. Rovněž je potřeba samostatně ošetřit závislosti na platbě, tedy odeslání zboží až po zaplacení nebo např. okamžité odesílání při platbách přes internet. S FastCentrikem je možné prodávat výhradně s DPH nebo bez DPH, není možné odlišovat např. prodej do třetích zemí. V současné době K2 nedohledá kartu Zákazníka bez vyplněného IČ. Naimportované zakázky S naimportovanými doklady dále pracujeme, jak jsme zvyklí. Můžeme si však všimnout několika rozdílů oproti zakázkám vytvořených obvyklým postupem: Informační systém K2 Strana 13

14 Jedná-li se o zákazníka, který v objednávce uvedl IČ a DIČ, jsou hodnoty těchto daňových čísel uvedené v poznámce TN; pokud není stejné IČ a DIČ vyplněné v kartě Zákazníka, pro kterého je zakázka vytvořená. Důvodem je zajištění, že i zákazník, který není v K2 evidován, bude mít na své faktuře uvedené takové fakturační údaje, které uvedl v objednávce. V zakázce a tedy následně i v ostatních podřízených dokladech je uložená fakturační a dodací adresa jako Volná adresa. Důvod je shodný s důvodem pro daňová čísla jedná se o zajištění, že údaje budou přesně shodné s údaji v objednávce. V popisu je uvedeno, zda má být objednávka odeslaná kompletně nebo je možné ji zpracovat a poslat po částech. Tento údaj je kopírován z příznaku v internetové objednávce. Sestavy Pro doklady z internetového obchodu jsou vytvořeny nové sestavy dokladů (Faktura vydaná, Dodací list, Výdejka), které jsou připravené na tisk tzv. volných fakturačních a dodacích adres a příp. i IČ a DIČ z poznámky, pokud není využit záznam odběratele se stejným IČ. Souvislý příklad Nyní si ukážeme souvislý příklad. Vyjdeme z DEMO dat. Rozhodli jsme se zřídit si internetový obchod s cyklo potřebami a součástkami. Veškeré zboží máme již v evidenci v K2 i s fotkami a se všemi technickými údaji uvedenými v obchodním textu, pouze rozšiřujeme okruh zákazníků dostupností svého zboží přes internet. Jako řešení volíme internetový obchod FastCentrik. Založení číselníků a nastavení potřebných údajů na kartách Zboží Do K2 potřebujeme zadat nový záznam internetového obchodu, stromové struktury, kterou budeme pro daný web používat. Oba tyto údaje musíme přiřadit všem kartám Zboží, které patří do Skupiny KOLO. Rovněž potřebujeme nastavit dostupnost, která se bude exportovat do internetového obchodu. V knize Zboží ve stavu Změna si najdeme jedno zboží např. APACHE TOTEM 06 a přepneme se na stranu "E". Informační systém K2 Strana 14

15 Obr.: Zboží - strana "E" Založení nového stromu: V pravé části formuláře chceme přiřadit kartě Zboží nový web, který zatím nemáme v číselníku, a také budeme veškeré cyklo-zboží zařazovat do stromové struktury, která rovněž ještě není vytvořena. Nastavíme pravítko do tabulky Stromy a stiskneme klávesu Ins. Zobrazí se seznam hlaviček stromových struktur. Pomocí klávesy Ins vložíme nový záznam. Vyplníme pole Zkratka a Popis, případně Dlouhý popis. Záznam uložíme a opustíme jej. (Stromovou strukturu vytvoříme a naplníme později.) Ze seznamu stromů jej pak klávesou Enter vybereme do karty Zboží. Záznam se zobrazí v tabulce stromů. U záznamu se zobrazí příznak. Tento kontrolní příznak se zobrazí vždy, když se daný záznam nevztahuje k žádnému záznamu v tabulce webů. Obr.: Internetový obchod - stromy - 1. strana Informační systém K2 Strana 15

16 Založení nového webu: Stejným způsobem jako strom vytvoříme a dosadíme nový web, kterému rovnou přiřadíme i nově vytvořenou hlavičku stromové struktury. Přepneme se do tabulky webů a stiskneme klávesu Ins. Zobrazí se seznam webů. Klávesou Ins vložíme nový záznam. Vyplníme pole Zkratka a Popis, případně Dlouhý popis. Dále v tabulce pod těmito základními údaji klávesou Ins vložíme záznam stromu: "Cyklo". Záznam uložíme a přepneme se na seznam webů. Klávesou Enter nově vytvořený web dosadíme do karty Zboží. Tím zmizí také příznak využívá. z řádku přiřazeného stromu, protože jsme doplnili web, který právě tuto stromovou strukturu Obr.: Internetový obchod - weby - 1. strana Úprava číselníku dostupnosti: Nyní upravíme číselník dostupností. Některé zboží máme na skladě, některé musíme objednat, tedy dodací lhůta bude přibližně 14 dní. Takovéto dva záznamy vytvoříme v číselníku dostupností, který najdeme na straně "E" vpravo pod hlavičkovými údaji o zboží, nad tabulkami. Otevřeme nabídku a do číselníku doplníme potřebné záznamy klávesou Ins. Pozn.: Dostupnost Skladem je v demo datech již vytvořená, přidáme tedy pouze 2 týdny. Obr.: Typový číselník - 1. strana Nově vytvořenou dostupnost můžeme opět klávesou Enter vybrat do aktuální karty Zboží. Skupinu atributů ani samostatné atributy v tuto chvíli nepotřebujeme používat. Máme tedy kartu Zboží připravenou ke zveřejnění. Informační systém K2 Strana 16

17 Obr.: Karta Zboží ke zveřejnění Hromadné přiřazení údajů na karty Zboží Zboží, které chceme na internetu prodávat, máme již v K2 zavedené. Pro hromadné přiřazení potřebných údajů na požadované karty zboží využijeme Hromadnou akci, která strany "E" naplní shodně s kartou, kterou jsme vyplnili ručně. Vyfiltrujeme nebo označíme si všechny záznamy, které chceme prodávat, tj. karty Zboží, které mají v poli Skupina hodnotu "KOLO" a nejsou operacemi výroby (Druh S). Nad touto množinou záznamů spustíme hromadnou akci Internetový obchod (Menu / Formulář / Hromadné akce / Internetový obchod). Zde nastavíme Dostupnost - "2 týdny"; Zařazení na web - "Cyklo-demo" a Volbu - "S přidáním stromů". Po provedení akce budou mít všechny vybrané karty zboží zařazen strom "Cyklo", web "Cyklo-demo" a dostupnost "2 týdny". Obr.: Změna parametrů internetového obchodu Pokud máme doplňky vždy na skladě, pustíme stejnou akci nad kartami zboží s Kódem zboží "K-004", stačí již zatrhnout pouze změnu údaje Dostupnost. Informační systém K2 Strana 17

18 Obr.: Formulář pro hromadnou změnu V tuto chvíli máme tedy všechny karty Zboží, které chceme prodávat prostřednictvím internetového obchodu, připravené ke zveřejnění. Vytvoření stromové struktury a zařazení zboží Nyní si vytvoříme stromovou strukturu, která se zobrazí zákazníkům a budou v ní vyhledávat požadované zboží. Spustíme skript Editace stromů, který najdeme ve stromovém menu K2 Internetový obchod Rozhraní. Vybereme hlavičku stromu, jehož strukturu chceme vytvářet, tedy "Cyklo". Obr.: Editace stromů Po jeho výběru se zobrazí formulář pro editaci stromové struktury. V tuto chvíli obsahuje pouze kontrolní kategorii (tj. složku) "Bez kategorie". V ní najdeme po kliknutí na + všechny karty Zboží, kterým jsme přidělili strom "Cyklo". Postupně si vytvoříme kategorie (složky), V našem případě budou odpovídat kódům zboží. Chystáme se vytvořit tuto strukturu: Díly: Rámy Převody Kola Nástroje Doplňky Hotová kola Pro vytvoření nové kategorie klikneme na tlačítko Přidání kategorie. Vepíšeme název kategorie a její popis. Obojí bude pak vidět v internetovém obchodu. Nová kategorie se zařadí na konec stromu. Informační systém K2 Strana 18

19 Obr.: Vytvoření nové kategorie Podřízené kategorie vytvoříme tak, že nastavíme kurzor na kategorii, do níž chceme vložit podkategorii. Obr.: Vytvoření podřízené kategorie Stejným způsobem si vytvoříme celou strukturu. Po uložení se kontrolní "Bez kategorie" přesune na konec stromu za skutečné kategorie. Informační systém K2 Strana 19

20 Obr.: Vytvořený rozpadový strom IO Nyní kategorie naplníme. Vzhledem k roztřídění zboží podle tohoto údaje můžeme využít hromadné vkládání. Mohli bychom však také do vytvořené struktury zboží zařadit pouhým přetažením z kategorie "Bez kategorie" do libovolné kategorie, kterou si vytvoříme. Klikneme na složku Rámy a stiskneme tlačítko Přidání zboží z filtru. Nyní si vyfiltrujeme karty, které odpovídají kódu "K-001" (dále patří do Skupiny "Kolo" a nejsou Druhem skupiny operací, ani výrobní zdroje). Stisknutím klávesy Enter a potvrzením dotazu se tyto karty vloží do požadované kategorie. Obr.: Přidání zboží z filtru Stejným způsobem zatřídíme i zboží s kódem "K-002" (Převody), "K-003" (Kola) a "K-004" (Doplňky). Informační systém K2 Strana 20

21 Obr.: Rozpadový strom s přidaným zbožím Práci si lze postupně ukládat tlačítkem Uložení. V tom případě se ke všem zatříděným kartám Zboží doplní i její zatřídění. Zároveň se aktualizuje složka "Bez kategorie" zůstanou pouze dvě karty: "centrovací stojan" a "hotové kolo". Tyto karty můžeme zatřídit do patřičných složek přetažením myší. Obr.: Zařazení zboží do příslušných složek ve stromu Nyní prověříme, že veškeré zboží, které jsme chtěli v internetovém obchodě prodávat (přiřadili jsme mu na straně "E" strom "Cyklo"), je zařazeno v kategoriích (složka Bez kategorie je prázdná). Za tímto účelem pustíme kontrolu tlačítkem Kontrola nezařazených. Pozn.: V případě, že bychom chtěli přidat do stromu ještě jiné zboží, na které jsme předtím zapomněli, můžeme jej vložit i bez předchozího zařazení stromu na straně "E". Pomocí tlačítka Přidání zboží jedn. nebo tlačítkem Přidání zboží z filtru. Takto přidané zboží si po uložení automaticky doplní i strom na stranu "E", nedoplní se však web (strom může být využíván pro více různých webů, ale zboží nemusí být využito vždy všechno stejné), což by způsobilo, že pro web "Cyklo-demo" by se zboží nenahrálo. Kontrola proběhla, všechno zboží je zatříděno. Můžeme editaci ukončit stisknutím tlačítka OK, které ještě prověří, zda chceme uložit změny zadáme Ano. Zatřídění karet je patrné nyní i na straně "E" v tabulce Kategorie pod tabulkou Stromy. Zobrazuje se vždy nejnižší úroveň, ve které je zboží zatříděno. Informační systém K2 Strana 21

22 Obr.: Internetový obchod - zatřídění karet zboží Komunikační údaje pro web Pro komunikaci s webovým obchodem FastCentrik je potřeba zadat několik údajů, které obdržíme od provozovatele obchodu. Tyto údaje uložíme do K2, aby mohly být automaticky využívány při exportu i importu. Přepneme se přes stranu "E" do číselníku webů na 1. stranu Webu - "Cyklo-demo" do stavu Změna. Tlačítkem Nastavení otevřeme formulář, do něhož zadáme vše potřebné. Pokud z bezpečnostních důvodů nechceme ukládat heslo či kterýkoliv jiný údaj, budeme na něj tázáni při každém exportu / importu. Obr.: Formulář pro nastavení webu Export všech číselníků pro web Po spuštění skriptu Export IO na web (IS_Export_Main.pas) se zobrazí formulář. Vybereme web, který chceme exportovat. Dále nastavíme, která cenová skupina bude považována za výchozí. V DEMO datech k tomuto účelu používáme katalogovou cenovou skupinu ("KAT"). Vyplníme dostupnost, která se má dosadit v případě, že by na některé exportované kartě nebyl tento údaj vyplněn. Měnu webu i kurz necháme nevyplněné prodávat plánujeme v tuzemské měně. Volba Exportovat *.xml soubory určuje, zda se pouze vytvoří *.xml soubory nebo zda se rovnou nahrají na FTP server a naimportují do databáze FastCentriku. Informační systém K2 Strana 22

23 Pozn.: Export číselníků je ještě možné vyzkoušet na DEMO firmě. Pro cvičné účely tedy volbu Exportovat *.xml soubory necháme bez zatržení, proběhne pouze vytvoření *.xml souborů (nikoliv jejich nahrání na FTP server či jejich import do databáze FastCentriku). Po úspěšném exportu se zobrazí hlášení, že export proběhl úspěšně. Nyní se můžeme podívat prostřednictvím administrace FastCentriku, jak náš nově vytvořený internetový obchod vypadá. V levé části najdeme strukturu kategorií, v nich zatříděné zboží, které obsahuje jeden obrázek a text z pole Obchodní text vepsaný do sekce Popis. Obr.: Vytvořený internetový obchod Doplňující informace - práce s atributy v K2 Atributy umožňují zobrazit různé údaje z karty Zboží na jediném místě. Atributem může být libovolné pole (i přes vazbu) nebo poznámka / dodatek z karty zboží. Obsah pole je možné měnit (má-li uživatel právo editovat pole, na které se atribut odkazuje). Mění tím hodnotu na kartě Zboží. Obr.: Internetový obchod - atributy Přesný popis i obsah jednotlivých polí je popsán v Uživatelské příručce IS K2 - Základní číselníky - Internetový obchod (strana E). Atributy můžeme vkládat k jednotlivým kartám zboží na stranu "E" přímo jednotlivě (tabulka vlevo dole), nebo prostřednictvím tzv. Skupiny atributů. Ta umožňuje atributy poskládat do požadovaných kombinací a Informační systém K2 Strana 23

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více