Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, Ústí nad Labem. -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive."

Transkript

1 Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, Ústí nad Labem -

2 Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu správu a aktualizaci webvé prezentace pmcí internetvéh prhlížeče bez nutnsti jakýchkliv technických znalstí a dalšíh ddatečnéh prgramvéh vybavení. Spravvané stránky mhu být rzděleny mezi libvlný pčet redaktrů, s výhdu lze využít i funkci pr ptvrzvání prvedených změn šéfredaktrem Tt řešení psuvá vpřed dsavadní způsb aktualizace internetvých stránek: editaci statických stránek webmasterem na lkálním pčítači s následným přensem dat s pmcí služby FTP (vyžaduje specialistu), ppř. výrbu specializvaných administračním rzhraní pr správu vybraných částí webu (např. aktuality apd.). Nevýhdu prvníh způsbu řešení je úzká vazba na sbu webmastera, kdy dchází ke kmplikacím zejména u rzsáhlých webů, ppř. v případě jeh nemci či dvlené. Druhý způsb je zpravidla cenvě nárčnější než je využití sftwarvé aplikace jak je CMS WebJet. Základní pjmy Z technickéh hlediska je WebJet je instalván na webserveru s pdpru Java servetů (Tmcat) a je mžné h také naknfigurvat pr splupráci s nejběžnějšími WWW servery (Apache, MS IIS). Jak databázvý server služí MySQL neb MS SQL server. POZN: knfigurace je mžná i pr jiné platfrmy/databáze. Jak WebJet funguje Při pžadavku na zbrazení stránky se z databáze vybere pžadvaná stránka, která má přiřazenu tzv. HTML šablnu 1), pdle které se má sestavit (šabln může být v systému více, například jiná pr hlavní stránku a jiná pr prduktvé stránky, jiná pr stránku s kntakty). D šablny se vlží bsah stránky, případně další prvky dle šablny (navigační lišta, hlavička, patička, menu). Výsledek se pšle d internetvéh prhlížeče uživatele. Uživatel vidí jen výslednu web stránku (spjení šablny a samtnéh bsahu pžadvanéh dkumentu). Šablna může bsahvat např. hlavičku, menu (statické neb autmaticky genervané), patičku, autmaticku navigační lištu či vlžený dkument (viz brázek). V systému se následně vytvří takzvaná "virtuální šablna", která definuje přiřazení určitých dkumentů (hlavičky, patičky či menu), které se mají pužít pr jedntlivé sekce. Části, ze kterých se skládá šablna, jsu běžné dkumenty editvatelné pmcí WebJET editru (puze ulžené ve speciálním systémvém adresáři). Díky tmu, že všechny dkumenty se nacházejí v databázi, může být v systému implementván fulltextvé vyhledávání, které navíc ignruje interpunkční znaménka. T je výhdné, pkud si stránku čte uživatel, který nemá nainstalvanu česku klávesnici. Když zadá vyhledávat slv "autmbilve" jsu vyhledané i dkumenty které bsahují zadané slv s diakritiku, tedy např. "autmbilvé". Systém pdpruje i funkci speciálních šabln pr tiskvu verzi stránek 2) 1) Tvrbu a funkcí šabln se zabývá specializvaná Příručka pr administrátry systému 2) Dstupnst funkce je závislá na verzi systému CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 2

3 Vstup d systému Pr vstup d administrace systému je nutné se přihlásit jak právněná sba (redaktr) svým uživatelským jménem a heslem. Díky tmu je mžné zpětně dhledat veškeré změny, které redaktr na webu prvedl, lze sledvat četnst užívání administrace redaktrem apd. Uživatel si může zvlit jazyk, kterým s ním bude CMS WebJet kmunikvat. V sučasné dbě jsu pdprvány: čeština, slvenština, angličtina a němčina. Dialg pr přihlášení d administrace systému Hlavní menu administračníh rzhraní Bx pr vyhledávání ve stránkách Bx pr rychlu editaci dkumentu, pkud znám jeh čísl (dcid) Seznam napsledy aktualizvaných dkumentů přihlášenéh redaktra Stav administračníh rzhraní p úspěšném přihlášení Kntextvá nápvěda zálžka WebJET Nápvěda V systému je připjena n-line kntextvá nápvěda, kde je ppsána celá řada pstupů a vlastnstí rzdělených pdle rlí jedntlivých uživatelů (redaktr, webdesignér, administrátr, přídavné mduly). V ní je mžné nalézt celu řadu dalších infrmací. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 3

4 Správa webvých stránek zálžka WebJET WEB stránky Adresáře a adresářvá struktura Veškeré stránky jsu uspřádány d takzvaných adresářů a tvří dhrmady strmvu strukturu webu. Adresáře jsu řazeny pdle přadí, které mají nastaven jak jeden ze svých parametrů. Základ struktury tvří hlavní adresář, případně více hlavních adresářů členěných většinu dle jazykvých mutací webu. Veškeré adresáře mhu být libvlně členěny pmcí pdadresářů a tvří tak lgicku strmvu strukturu webu. P kliknutí na adresář se zbrazí stránky bsažené v tmt adresáři. Každu stránku je pak mžné editvat, zbrazit si histrii změn včetně data a jména redaktra, který změnu prvedl, dále lze zbrazit náhled na web stránku a také statistiku přístupů, případně lze stránku ze systému úplně vymazat. Struktura spravvanéh webu Stránky ze zvlenéh adresáře a jejich správa Ppis struktury základních prvků administračníh rzhraní pr editaci struktury Kliknutím na název libvlnéh adresáře ve strmu se v pravé části rzbalí bsah tht adresáře, který umžní následnu správu stránek bsažených v tmt adresáři. V základní struktuře adresářů se dále vyskytuje speciální adresář System, který bsahuje pdadresáře pr ukládání hlaviček, patiček, menu a předem připravených šabln stránek. POZOR neplést s šablnami pr sestavvání stránek, tt jsu šablny pr tvrbu bsahu stránek, ve kterých může být správcem předem připraven vzrvé frmátvání typických stránek a pdbně. Pkud existují nějaké stránky v adresáři šablny, jsu tyt nabídnuty k výběru pd dkazem Vytvř nvu web stránku, nvá stránka je pak tevřena a je v ní nakpírván bsah vzrvé šablny, který je mžné libvlně editvat. P kliknutí pravým tlačítkem myši na jakýkli název adresáře neb stránky ve strmu se bjeví kntextvé menu s různými funkcemi pr správu danéh bjektu. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 4

5 Vlastnsti adresáře U každéh adresáře můžeme nastavit celu řadu vlastnstí, stačí aktivvat funkci [Edituj adresář] u právě zvlenéh adresáře. Díky tmu lze nastavit tyt parametry: Zálžka Vlastnsti: Název - pjmenvání adresáře zbrazvané v administračním rzhraní. Navigační lišta a menu - název zbrazvaný v navigační liště a v autmaticky genervaném kntextvém menu neb mapě serveru. Rdičvský adresář zařazení adresáře d struktury webu, umžňuje jeh přesunutí Šablna - název implicitní šablny pr daný adresář, pužije se při vytváření nvých dkumentů v daném adresáři. Nastavit šablnu i existujícím pdadresářům a stránkám pkud je zaškrtnut prvede se při ulžení přenastavení šabln všech existujících pdadresářů a pdstránek na vybranu šablnu. URL název adresáře název adresáře zbrazvaný v adresním řádku prhlížeče. Z těcht názvů se sestavuje virtuální URL adresa stránky. Změnit adresy existujících stránek pkud je zaškrtnut, tak se při ulžení prvede přegenervání url názvů všech pdstránek danéh pdstrmu s pužitím aktuálně nastavenéh url názvu adresáře. Url názvy stránek se přegenerují dle jejich aktuálníh názvu. Způsb zbrazení v menu určuje jakým způsbem se bude zbrazvat daný adresář v autmaticky genervaném menu. Na výběr jsu tyt mžnsti: 1. Nrmální (adresáře a stránky) zbrazí všechny adresáře i stránky existující v tmt adresáři 2. Jenm hlavní stránka zbrazí v menu puze stránku, která je nastavena jak hlavní (v administraci zbrazena tučně v bsahu adresáře). Ostatní případné pdstránky či pdadresáře je v tmt případě nutné prpjit jinak, např. hypertextvými dkazy, případně nějaku kmpnentu (např. news) 3. Nezbrazvat vůbec adresář bude zcela skrytý pr autmaticky genervanu navigaci Způsb zbrazení v menu přihlášenému návštěvníkvi stejné mžnsti jak předchzí s tím že se vztahují puze k přihlášenému uživateli. Pužívá se v případě, že část pdstruktury se má zbrazvat puze registrvanému a přihlášenému uživateli. Příslušná pdstruktura s mezeným přístupem musí mít nastavena příslušná práva pr vybrané skupiny uživatelů Interní značuje interní neveřejný adresář služící puze pr ptřebu administrátrů, který je viditelný puze v administračním mdulu Zálžka Přístup: Přístupný puze pr - lze vybrat skupiny uživatelů právněných k přístupu d tét sekce webu (systém pak vyžádá autentikaci uživatele pr přístup ke stránkám v adresáři, který je tímt způsbem chráněn) ID stránky s frmulářem pr přihlášení určuje stránku s kmpnentu pr přihlášení, která věří danéh uživatele (Pkud není zadána, pužije se standardní subr /lgn.jsp) Zálžka Rzšíření: Přadí zbrazvání určuje přadí uspřádání adresářů uvnitř rdičvskéh adresáře a v menu. Standardní dc id - ID web stránky, která bude pužitá jak hlavní web stránka adresáře. HTML kód nvé stránky přednastavená bsahvá šablna pr vytváření nvých stránek. HTML kód d hlavičky libvlný kód, který může být vlžen d stránky pmcí definice v příslušné HTML šablně stránky. Ple A až Ple D vlná textvá ple pr libvlné využití v šablnách či kmpnentách. Jejich zbrazvání je třeba naprgramvat. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 5

6 Dialg pr editaci vlastnstí adresáře Práce s chráněnými částmi webvéh sídla Systém umžňuje mezení přístupu d vybraných sekcí webu či vybraných stránek pr registrvané a schválené uživatele. Uživatelé jsu zařazení d skupin a právě na tyt skupiny jsu vázána přístupvá právnění. Administrátr tedy definuje nejprve skupinu, pak d ní zařadí příslušné uživatele a u sekcí, které mají být chráněny, definuje mezení přístupu pr vybrané skupiny uživatelů. U takvýcht adresářů neb stránek se bjeví iknka s malým zámečkem. Při pkusu zbrazení chráněné stránky je uživatel vyzván k přihlášení a teprve p věření je zbrazen bsah příslušné stránky. Je mžné také chránit na pdbném principu subry ke stažení. Chráněné subry je třeba ukládat d adresářů, u nichž je nastaven administrátrem prstřednictvím mdulu Subry mezený přístup pr vybrané skupiny uživatelů. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 6

7 Seznam stánek Bx pr vyhledávání ve stránkách. Seznam stránek vybranéh adresáře. Tučně je zbrazen standardní dkument. Stručné zbrazení stránek Vlby na zálžce Adresář Kntrla dkazů funkce pr kntrlu hypertextvých dkazů napříč celým webem Imprtvat z jinéh WebJETu funkce pr synchrnizaci dat v případě scénáře s vývjvu a stru verzí webjetvéh serveru. Puze ve verzi Enterprise. Imprt stránek funkce pr autmatizvaný imprt stránek ze zazipvané adresářvé struktury statických subrů (dc,xls,pdf,htm,html) neb ze speciálníh XLS subru s definicí struktury (vytváří strukturu prázdných stránek) Vlby na zálžce Zbrazení Zbrazení způsb zbrazení seznamu stránek v adresáři. Plžek / strana pčet zbrazených webstránek na jednu stánku seznamu. Pdrbné zbrazení stránek Nástrje přístup k nástrjům stránky Statistika, Histrie, Smazání stránky Vlastnsti zbrazuje speciální nastavení stránky Nezbrazvat v menu, Neprhledávat, případně Diskusní fórum ke stránce CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 7

8 Schvalvací prces V systému je implementván systém pr schvalvací prces při tvrbě stránek (puze verze Prfessinal neb Enterprise). Systém schvalvání funguje takt: Správce systému nastaví práva pr schvalvání stránek pr nějakéh uživatele, tzn. určí uživatele, který bude pr určitý adresář (včetně pdadresářů) schvalvatelem, tj. jakýmsi šéfredaktrem zdpvědným za kntrlu a správnst infrmací. Uživatel, který nemá schvalvací práva vytvří či upraví nějaku stránku a pmcí tlačítka publikvat ji ulží d systému. (Stránka v tét nvé pdbě v tut chvíli ještě není viditelná.) Na adresu všech uživatelů, kteří mají schvalvací práva pr daný adresář djde s žádstí schválení, je v něm speciální dkaz na schvalvací stránku. Schvalvatel klikne na dkaz a tevře se mu stránka, kde je v hrní části zbrazena stránka kteru má schválit a dle je dialg pr přihlášení a ple pr případné připmínky. Zde zadá schvalvatel svůj lgin a stránku buď schválí neb zamítne pmcí příslušných tlačítek. V případě že je stránka schválena začne být d tét chvíle přístupná na webu, na autra djde zpráva, že stránka byla schválena. Pkud je stránka zamítnuta, dchází na autra stránky zpráva i s připmínkami, které k ní má schvalující. Autr následně zapracuje připmínky a pět publikuje stránku a celý schvalvací prces se pakuje. Přístupvá práva redaktrů Jedntliví redaktři mhu mít nastavena individuálně přístupvá práva d jedntlivých částí webu (adresářů) či dknce d jedntlivých existujících stránek. Dále je každému uživateli mžn přidělit (či mezit) přístup d jedntlivých správcvských mdulů (vlby v hrním menu neb v menu Mduly). Zpřístupněné stránky Zpřístupněné adresáře Takt vypadá stránka uživatele s mezenými přístupvými právy Dále je mžné také mezit práva redaktra pr nahrávání brázků či subrů z lkálníh pčítače na server. P definicí vybraných adresářů v příslušném bxu ve správě uživatelů mezí systém mžnst nahrávání či správy puze na tyt vybrané adresáře. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 8

9 Editr stránek Každá stránka je v systému ulžena pd jedinečným číslem, tzv. DcId. Jedntlivým dkumentům je přiřazena autmaticky při jejich publikvání virtuální URL adresa ve tvaru např.: neb P zavlání tht URL je návštěvník autmaticky přesměrván na příslušný dkument. Pkud je systém WebJET nastaven d módu pěkných URL, cž je ve WJ 6.0 defaultní nastavení, jsu dkazy na stránky mapvány dle nastavených virtuálních URL názvů stránek. Stále je funkční i starší verze dkazů frmátu kde xxx je jedinečné id stránky, pd kterým je stránka ulžena v databázi. Tat verze dkazů je případně na nvé virtuální URL autmaticky přesměrvávána, pkud systém není z nějakéh důvdu speciálně nastaven na pužívání tht půvdníh typu dkazů. Publikvání stránky Název stránky Přiřazení šablny stránky Ulžení rzpracvané stránky Ulžení kpie stránky Nvá stránka Náhled stránky v příslušné šablně Editační plcha Umžňuje stránku dčasně skrýt Změna editačníh módu na zbrazení HTML kódu Ppis funkcí editru Editr stránek funguje bdbně jak například editr MS Wrd, prti němu však bsahuje puze základní sadu frmátvacích funkcí. Většina příkazů je přístupná pmcí frmátvacích tlačítek z nástrjvé lišty editru. Některé kntextvé funkce jsu přístupné p kliknutí pravým tlačítkem myši nad příslušným bjektem stránky, např. brázkem, tabulku, buňku tabulky, dkazem, značeným blkem textu a pdbně. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 9

10 Ppis tlačítek pr editaci Publikvat stránku Ulžit rzpracvanu stránku Ulžit stránku jak kpii Zalží nvu stránku Náhled stránky v šablně před ulžením Funkce pr kpírvání d schránky a vkládání ze schránky. Vkládání je mžné buď nrmálně, jak prstý text (text bez frmátvání) neb z Wrdu (djde k vyčištění kódu) Zruší veškeré frmátvání u vybranéh blku textu Vyhledat a nahradit Výběr z předem definvaných stylů. Buď z jedntlivých úrvní nadpisů neb předem definvaných tříd stylů (definuje se v příslušném CSS subru) Frmát písma tučné, kurzíva, pdtržené, přeškrtnuté, dlní index, hrní index Frmát dstavce definuje zarvnání vlev, na střed, vprav a d blku Seznamy číslvaný seznam a drážkvý seznam Umžňuje zvětšit či zmenšit dsazení textu zleva Vkládání hypertextvých dkazů a bkmarků (=dkazů v rámci stránky) Vkládání brázků Vkládání tabulek Vkládání speciálních znaků Barva písma a pzadí Vkládání frmulářů Vkládání speciálních prgramvatelných kmpnent Zbrazení skrytých (neviditelných) hranic tabulek Dále každá stránka bsahuje speciální vlastnsti a parametry v suvislsti s dalšími funkčnstmi systému, které jsu skryté pd jedntlivými zálžkami. P výběru jiné zálžky se bjeví mžnsti nastavení dalších specifických vlastnstí či chvání stránky. Funkce jedntlivých plí v těcht zálžkách je vysvětlena dále: CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 10

11 Ppis zálžek editru 1. zálžka Základní údaje a) Navigační lišta a menu údaj služí při tvrbě navigační lišty, pmcí níž se lze vrátit zpět na vyšší úrveň struktury webu. Dále služí jak text pr tvrbu autmaticky genervanéh kntextvéh menu. Sem se standardně autmaticky přenáší titulek stránky, ale může být ddatečně libvlně mdifikván například zestručněn, když je např. název stránky mc dluhý. b) Adresář zde je vidět kam je stránka zařazena d strmu adresářů a je mžné ji také přesunut jinam. c) Přadí uspřádání čísl služící pr uspřádání stránek v rámci adresáře (a také v autmaticky genervaném menu). Čím menší čísl tím výše se stránka zbrazí. Čísla nemusí na sebe navazvat. d) Externí dkaz zde je mžné vlžit libvlný dkaz na jakukli stránku na internetu, přičemž pkud je tent údaj vyplněn a někd přijde na tut stránku bude autmaticky přesměrván na zadanu externí adresu (samzřejmě t může být také libvlná interní stránka). e) Virtuální cesta umžňuje tvrbu uživatelsky přívětivějších a zapamatvatelnějších URL pr danu stránku. Například když zadám d ple slv akce, bude stránka dstupná krmě bvyklé adresy také pd URL Pkud je zadána tat adresa, tak je uživatel přesměrván na tut stránku. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 11

12 2. zálžka Rzšířené údaje a) Zbrazit v menu určuje, zda stránka bude navigvatelná prstřednictvím autmaticky genervanéh menu. b) Prhledávatelné určuje, zda stránka bude vyhledatelná prstřednictvím fulltextvéh vyhledává-ní na webu. c) HTML kód d hlavičky - umžňuje definvat speciální kód, který může být vkládán na předem určené míst d výslednéh HTML kódu stránky prstřednictvím dpvídající definice v šablně. d) Hlavička, Patička, Menu, Pravé menu zde je mžné takzvaně přebít přednastavené hdnty zděděné ze šablny přiřazené k tét stránce pužívá se puze ve speciálních případech, kdy je z nějakéh důvdu ptřeba, aby stránka vypadala jinak než standardní stránky v příslušné části webu. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 12

13 3. zálžka Publikvání data zde zadaná většinu služí puze u stránek typu aktualita a určují její platnst a další dplňující údaje a) Začátek datum a čas začátku publikvání zprávy b) Publikvat až p tmt datu služí k dlženému publikvání stránky. Umžňuje, aby se stránka autmatizvaně bez příméh pkynu administrátra publikvala v zadaný datum a čas c) Knec Knec platnsti zprávy pté se již nezbrazuje neb se např. zbrazuje puze v archivu. Záleží na způsbu jakým je sestavena stránka se seznamem aktualit d) Datum knání umžňuje definvat datum knání určité akce, tent údaj není standardně kmpnentu aktuality vypisván, ale je mžné jej dplnit při custmizaci e) Míst ple pr vlžení místa, ke kterému se zpráva vztahuje vhdné např. pr zpravdajství f) Obrázek zde je mžné vlžit dkaz na náhledvý brázek, který se zbrazí v uputávce zprávy (pkud je t pžadván), je mžné jej vybrat z brázků přístupných na webu či nahrát z lkálníh subru g) Perex (Antace) ple pr zadání úvdníh uputávkvéh textu, který se zbrazuje v přehledu zpráv h) Zbrazit na umžňuje definvat slupiny zpráv a jedntlivé zprávy d skupin zařazvat. V kmbinaci s vhdným nastavením kmpnenty pr zbrazvání přehledu zpráv umžňuje filtrvat zprávy napříč adresářvu strukturu webu CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 13

14 4. zálžka Skupiny a) Přístupvá práva služí k mezení přístupu ke stránce pr skupiny registrvaných uživatelů. Návštěvník je při pkusu zbrazení takvét stránky pžádán zadání platnéh přístupvéh jména a hesla a teprve p věření je stránka zbrazena. V případě že jsu definvány příslušné skupiny uživatelů, je zde zbrazen jejich seznam. b) skupina služí k přiřazení stránky jak u pr hrmadné rzesílání prstřednictvím speciální systémvé kmpnenty Direct mail vhdné např. pr rzesílání Zpravdajů registrvaným návštěvníkům apd. V případě že jsu definvány příslušné skupiny uživatelů, je zde zbrazen jejich seznam. Mdul Direct mail je sučástí verze Enterprise neb je mžné jej samstatně dkupit. 5. zálžka Vlastní ple a) Ple A až Ple L umžňuje stránce definvat další uživatelské vlastnsti a ty pak využít například ve speciálně upraveném vyhledávání neb je vypisvat na stránce pmcí příslušně upravené šablny 6. zálžka Média Umžňuje definvat seznam libvlných subrů ke stažení k dané stránce a pmcí příslušné kmpnenty pak jejich seznam zbrazit. Média jsu zařazvána d skupin, pdle nichž je mžné je filtrvat. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 14

15 Speciální editační funkce a) Vkládání brázků Dialg pr vlžení brázku V tmt dialgu je mžn vybrat libvlný existující brázek z libvlnéh nabízenéh adresáře. Případně je mžné nahrát na server brázek z lkálníh disku uživatele (Iknka Můj pčítač vlev). Obrázek by měl být předem vhdně upraven pr publikvání na internetu, t znamená, měl by mít ptimalizvánu velikst a kvalitu. Případně je mžné pužít kmpnentu Galerie, která umí brázek zmenšit na přednastavenu velikst. Ukládání d Galerie je mžné přím prstřednictvím tht dialgu tak že pře jeh nahráním na server vybereme příslušný adresář pd adresářem /images/galéry. P následném upladu subru djde k autmatickému vytvření náhledvé (prefix s_ ) a nrmální (riginální název bez prefixu) veliksti brázku. Originální velikst je ulžena s prefixem _. Při vlžení náhledvéh brázku z Galerie je zárveň autmaticky vlžen na tent brázek speciální dkaz umžňující zbrazení zvětšeniny brázku d nvéh kna. Dialg umžňuje definvání také dalších parametrů brázku v zálžce Rzšířené. Je mžné také zakládat nvé pdadresáře (pkud k tmu má uživatel příslušná právnění). Dialg umžňuje přepínání mezi jednduchým seznamem, pdrbným seznamem či seznamem s miniaturami brázků. b) Vkládání dkazů Nejprve je třeba značit blk textu či brázek, na který chci dkaz navázat a následně stisknut příslušné tlačítk, které vyvlá dialg pr vlžení dkazu. Odkaz je mžné vlžit také pmcí kntextvéh menu přístupnéh přes pravé tlačítk myši nad příslušným bjektem (brázkem, blkem textu, ). Při prvním tevření dialgu se zbrazí bsah aktuálně vybranéh adresáře s nabídku stránek v něm bsažených. Jednduchým kliknutím na vybranu stránku je přenesena její adresa d ple URL v pravé části kna. Kliknutím na dkaz Zpět na adresáře se zbrazí celý strm adresářů, z něhž je přejít jinam a vybrat si z dalších stránek přístupných na webu. Je mžné se dkázat CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 15

16 také na brázek či subr. Subry jsu ulženy ve speciální slžce files a jejích pdadresářích. Je zde také mžn vybrat subr (např. PDF,DOC,XLS, aj.) z lkálníh disku a nahrát h na server a dát takt k dispzici návštěvníkům webu ke stažení. Systém pdpruje fulltextvé vyhledávání v subrech typu PDF a DOC prstřednictvím mdulu Extended search (dstupný ve verzi Enterprise neb jak samstatný příplatkvý mdul). V levé liště se vybírá typ dkumentu, na který se budeme dkazvat: Stránky umžňuje vybrat libvlnu stránku ze struktury webu Mje pslední stránky vypíše seznam mnu napsledy editvaných stránek Obrázky umžňuje vytvřit dkaz na libvlný brázek ulžený na serveru Subry umžňuje vytvřit dkaz na subr ulžený na serveru Můj pčítač umžňuje nahrát na server vlastní subr a na něj pak následně vytvřit dkaz V dlní části dialgvéh kna je mžné nastavit základní parametry dkazu: URL standardně se sem přenáší dkaz na vybraný bjekt, ale je mžné zde také ručně napsat dkaz na např. na externí stránku Cíl zde je mžné vybrat, kam bude směrván dkaz, mžné hdnty jsu: žádný dkaz je směrván d kna, ve kterém jsem vyskakvací kn dkaz způsbí tevření nvéh kna prhlížeče definvané veliksti, v němž není zbrazena adresní řádka ani žádná tlačítka vhdné např. pr dkazy na zvětšeniny brázků _self dkaz je tevřen ve stejném kně a rámci _blank dkaz je tevřen v nvém standardním kně, včetně kmpletní lišty prhlížeče a adresní řádky _tp dkaz je tevřen ve stejném kně, avšak v případě stránky s rámci nahradí sadu rámců _parent dkaz je tevřen v mateřském kně neb rámci CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 16

17 jiný dkaz je tevřen v jiném pjmenvaném kně neb rámci Odkaz v rámci stránky pkud je na stránce definvána zálžka (bkmark, iknka s ktvu), tak je mžné tut zálžku vybrat a dkázat se tak na ni. Vhdné například na delších stránkách a pužívá se jak rychlý sjezd na nějaku pdkapitlu, například z lkálníh rzcestníku (=bsahu), který je umístěn na začátku stránky. c) Práce s tabulkami Vkládání a editace tabulek se děje prstřednictvím příslušnéh rzbalvacíh menu v editační liště. Další mžnstí jak se dstat k editačním funkcím týkajícím se příslušné části tabulky (buňky, řádku, slupce, tabulky) je kntextvé menu přístupné pmcí stisku pravéh tlačítka myši nad příslušnu blastí tabulky. V dialgu pr vlžení tabulky se definují základní parametry tabulky jak je pčet slupců a řádků, šířka či výška tabulky, šířka kraje, zarvnání, dsazení bsahu a vzdálenst buněk. Tyt parametry je samzřejmě mžné ddatečně libvlně měnit. d) Editace HTML kódu V pravém dlním rhu editačníh kna je mžn přepnut mód zbrazení stránky mezi Wrd módem a HTML módem uživatelé znalí HTML kódu zde mhu např. upravvat či přím psát HTML kód dkumentu. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 17

18 e) Klávesvé zkratky V editru fungují následující klávesvé zkratky (Platí puze pr prhlížeč Internet Explrer): CTRL+tab přepínání mezi režimem HTML/Wrd CTRL+t vlžení textu ze schránky v režimu čistý text (bez frmátvání) CTRL+w vlžení textu ze schránky v prgramu MS Wrd. Vkládaný text bude čištěný d neptřebnéh frmátvání (zmenší se velikst HTML kódu) CTRL+s ulžení stránky CTRL+F12 náhled stránky CTRL+F11 zbrazení aktuálně publikvané verze stránky CTRL+1 až CTRL+6 vytvření nadpisu úrvně 1 až 6 CTRL+b tučné písm (nejdříve je ptřeba značit text) CTRL+i kurzíva CTRL+u - pdtržení f) Práce s frmuláři Systém umžňuje tvrbu a desílání jednduchých frmulářů. Služí k tmu menu pr vkládání frmulářvých plžek. Sestavení jednduchéh frmuláře a jeh publikvání na webu je tázku něklika vteřin. P vytvření a publikvání stránky s frmulářem je na zadanu vu adresu (či více adres) psílána kpie vyplněnéh frmuláře (ve stejné pdbě jak je stránka s frmulářem, puze frmulářvá ple jsu nahrazena zadanými údaji), zárveň jsu zadaná data ukládána v databázi a je mžné je kdykli v buducnu využít. Správa frmulářů (Mduly -> Frmuláře) umžňuje exprt těcht dat d Excelvské tabulky. Výpis dat dručených prstřednictvím WebJET frmuláře CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 18

19 Vkládání dynamických kmpnent Pmcí speciálníh tlačítka lišty editru je mžné vlžit některé předem připravené dynamické kmpnenty a funkce. V sučasnsti jsu k dispzici tyt kmpnenty (POZOR! Dstupnst jedntlivých kmpnent závisí na pužívané verzi systému WebJET): Anketa vlží d stránky kmpnentu pr zbrazení ankety. Anketu tvří tázka a sada dpvědí, ve které mhu návštěvníci hlasvat. Ankety se mhu sdružvat d tzv. skupin a je mžné zvlit, jakým způsbem se budu ankety v rámci jedné neb více skupin návštěvníkům zbrazvat (cyklicky neb náhdně). Jedntlivé ankety jsu spravvány prstřednictvím mdulu přístupnéh v levém menu. Aukce vlží d stránky jednduchý aukční frmulář umžňující registrvaným uživatelům danu stránku vydražit Bannervý systém vlží d stránky banner dle definvaných parametrů z prtflia připravených bannerů (brázek, Flash, HTML). Umžňuje jednduché statistické vyhdncení pčtu zbrazení a kliknutí banneru. U každéh banneru umžňuje definvat skupinu, pčet mžných zbrazení a kliknutí, dále priritu a bdbí aktivity. Pr zbrazení banneru na stránkách je mžné definvat, jakým způsbem se vybírá banner z prtflia dané skupiny (za sebu, náhdně, dle pririty), dále např. interval pr autmatický refresh stránky (a tím pádem natažení dalšíh banneru). Banner je mžné také vkládat jak iframe. Bazar vlží d stránky sučást bazarvéh systému (frmulář pr pdání inzerátu, vyhledávací frmulář, seznam skupin, seznam inzerátů) Datum a čas vlží d stránky aktuální datum neb čas ve vybraném frmátvání Diskuse vlží d stránky diskusní fórum. Návštěvníci pak mají mžnst diskutvat bsahu stránky. Správce má mžnst nevhdné příspěvky zrušit. Systém pdpruje jednduché diskusní fórum neb více-tematicku diskusi, tzv. Message bard. Emtikny vlží d stránky vybraný brázek ze sady takzvaných smajlíků Ftgalerie vlží d stránky ftgalerii s mžnstí nastavení parametrů zbrazvání, tzn. na stránce bjeví náhledvé ftgrafie včetně ppisu pdle přednastavených pravidel. Správa se prvádí prstřednictvím příslušnéh mdulu. Ftgrafie jsu rganizvány d adresářů a každému adresáři je mžné nastavit limity velikstí pr autmaticku tvrbu náhledvých a zvětšených brázků. Mdul umžňuje také rzesílání elektrnických phlednic. Každé ftgrafii je mžné nastavit dluhé a krátké ppisky v různých jazykvých mutacích (SK,CZ,EN,DE). Genervání textu d brázku umžňuje vygenervat zvlený text d brázku a ten vlžit d stránky. Můžete určit barvu, velikst a typ písma a barvu pzadí. Vhdné např. pr tvrbu grafických nadpisů apd. Inf změně stránky vlží d stránky dkaz na frmulář, umžňující pžadvat infrmaci změněn stránky. Infrmace je desílána puze na explicitní pkyn administrátra. Kalendář vlží kmpnentu pr zbrazení grafickéh kalendáře akcí. Správa kalendáře se děje prstřednictvím samstatnéh mdulu Kalendář Kurzvní lístek kmpnenta vlží d stránky kurzvní lístek. V sučasné dbě funguje vzrvě puze pr kurzvní lístek Slvenské nárdní banky (www.nbs.sk). Pr jiné banky je nutné ji přizpůsbit. Mapa vlží d stránky interaktivní Ggle mapu Mapa sídla vlží d stránky mapu webvéh sídla v něklika mžných variantách zbrazení CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 19

20 - Mapa sídla (Windws Explrer) strm adresářů, p prkliku na názvu adresáře se vprav bjeví seznam stránek v něm bsažených - Rzvinutý strm (Javascript) strm adresářů včetně stránek - Rzvinutý strm (HTML) strm tvřený vnřenými drážkvými seznamy Menu a seznamy kmpnenta má něklik funkcí - Kmpletní menu - vlží kód pr autmatické genervání kntextvéh menu, - Sekční menu - vlží kód pr autmatické genervání sekčníh menu, - Seznam stránek v adresáři zbrazí stránkvací lištu pr prcházení seznamu všech stránek v daném adresáři - Nvinky a tiskvé zprávy vlží seznam aktualit, který se generuje dle stránek v zadaných adresářích pdle vybraných pravidel zbrazvání Média vlží d stránky kmpnentu pr zbrazení seznamu médií dané skupiny ke stažení Obchd služí ke vkládání sučástí e-shp systému (Prdukty, Obsah kšíku, Minikšík, Ikna pr vlžení zbží d kšíku, Objednávkvý frmulář) Otázky a dpvědi vlží d stránky frmulář pr dtaz neb mdul pr zbrazení seznamu tázek a dpvědí (tzv. FAQ). Jedntlivé tázky zadané návštěvníky jsu shrmažďvány v databázi a prstřednictvím mdulu Otázky (levé menu) je mžné na ně dpvídat jednak e- mailem zadavateli tázky a jednak vystavením tázky splu s dpvědí v příslušném seznamu na webvé stránce. Pslat stránku em vlží d stránky kmpnentu, která umžňuje deslat danu stránku em buď jak puhý dkaz neb kmpletně s celým bsahem (včetně brázků jak inline přílh) Pčítadl přístupů vlží d stránky grafické pčítadl, které zbrazí celkvý pčet přístupů k webu Přihlášený uživatel vlží d stránky údaje právě přihlášeném uživateli, registrační frmulář neb přihlašvací frmulář Příbuzné stránky kmpnenta pr vlžení seznamu příbuzných stránek. Skupiny příbuzných stránek je třeba explicitně definvat pmcí perex skupin u stránek. Rating stránek kmpnenta pr hdncení úrvně stránek uživateli Slvník umžňuje definvat slvíčka a jejich vysvětlení v různých skupinách. Při přechdu myši nad takt vlženým slvíčkem se zbrazí vysvětlivka. Tipy dne vlží d stránky náhdný tip dne vybraný z připravené skupiny takvýcht tipů Vlžit předpřipravené HTML kmpnenta pr vkládání předem definvaných speciálních bjektů, ty jsu předem ulženy v příslušném adresáři na serveru Vyhledávání vlží d stránky buď vyhledávací frmulář, neb stránku s výsledky vyhledávání, případně bjí Vyskakvací kn způsbí při tevření stránky tevření vyskakvacíh kna s jinu vybranu stránku vhdné např. pr tvrbu upzrnění a pdbně (Pzr vyskakvaní kna mhu být dle pužitéh prhlížeče a nastavení blkvána) Výpis adresářů - prhlížeč adresářů a subrů na disku Výpis z databáze kmpnenta pr tabulkvý přímý výpis výsledků definvanéh SQL dtazu Další dstupné dynamické kmpnenty bez průvdců pr vlžení d stránky: Milnic Menu - DHTML Menu vlží d stránky dynamické rzbalvací menu autmaticky genervané dle struktury adresářů ve Webjetu. Vyžaduje zakupení licence na tut DHTML kmpnentu (www.milnic.cm). Vzhledem ke slžitsti a mnha mžnstem nastavení se custmizace vzhledu prvádí přím uvnitř zdrjvých kódů kmpnenty pdle pžadvanéh designu. RSS Exprt kmpnenta pr genervání XML výstupu pr RSS čtečky s nvinkami na webu (vlžení:!include(/cmpnents/rss/rss.jsp, grupids=1+2)!, d parametru grupids se uvede seznam čísel adresářů, ze kterých se má seznam stránek resp. nvinek genervat, pkud se parametr vynechá bere všechny stránky pd adresářem s id=1) Chat kmpnenta umžňující n-line kmunikaci mezi uživateli (mdervanu či nemdervanu) CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 20

21 XML Imprt /Exprt imprt dat v XML frmátu a jejich zbrazvání (např. nabídky zaměstnání z Exprt umžňuje exprtvat stránky ve frmátu XML a zpracvávat je pak nějakým externím systémem neb např. načítat data d flushe Database Imprt imprt databáze v MS Excelu d stránky s vlastní strukturu pdprující vyhledávání Extended search mdul pr fulltextvé vyhledávání v PDF a DOC subrech Attributes mdul umžňující definvání libvlných atributů ke stránkám s mžnstí vyhledávání pdle nich. Vyžaduje prgramátrské přizpůsbení pžadvaným funkcím. Pzn.: Více infrmací funkčnsti jedntlivých kmpnent lze nalézt v n-line nápvědě. P vlžení takvét dynamické kmpnenty d stránky se v editru bjeví puze speciální značka, která začíná a knčí vykřičníkem a uvnitř bsahuje příkaz pr vlžení příslušnéh dynamicky vygenervanéh kódu na míst vlžení (např.!include(/cmpnents/menu/news.jsp, )! neb!datum!). PRO EXPERTY Většina z těcht kmpnent dkazuje na nějaku stránku *.JSP, která se vlží d stránky. Takvét stránky mhu být custmizvány d vhdné grafické pdby puze zkušeným správcem či implementátrem, pkud nevyhvuje jejich standardní pdba. Systém je také mžné rzšířit další uživatelské kmpnenty naprgramvané na míru pdle přání zákazníka. Histrie stránek Každá stránka se před svu změnu ulží d archívu, ze kteréh je mžné kdykliv zbrazit či editvat kterukliv předchzí verzi stránky. V histrii zůstávají puze publikvané verze stránek (tedy nikliv ty které jsu rzpracvané a byly redaktrem puze ulženy). Histrie stránek je dstupná p kliknutí na tlačítk Histrie v adresářvé struktuře stránek. Je nutné mít zapnut Zbrazení na hdntu Pdrbné. Zbrazí se malé kn pr danu stránku, ve které je přehledně zbrazen datum změny, jmén redaktra stránky, jmén th, kd stránku schválil a dkaz na funkce pr zbrazení a editaci dané verze stránky. Pkud stránku budete editvat a ptvrdíte její vzhled tlačítkem Publikvat, stává se aktuální nvu verzí dané stránky. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 21

22 Správa dynamických mdulů zálžka WebJET Mduly Systém WebJET umžňuje rzšiřvání funkcí pmcí různých přídavných mdulů. Seznam aktuálně dstupných mdulů najdete pd zálžku Mduly v hrní liště. Mdul Galerie V systému WebJET je implementván mdul pr správu ftgalerií. Jedntlivé ftgalerie (kategrie) jsu představvány adresáři, ve kterých jsu ulženy brázky. Výpis jednh adresáře ftgalerie Pr každý adresář se nastavují parametry pr maximální limity náhledvých a detailních brázků. P zadání a ulžení těcht parametrů jsu autmaticky vygenervány náhledvé a detailní brázky dle zadaných limitů. Při nahrání nvéh brázku, neb při změně parametrů, djde k autmatickému CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 22

23 přepčítání z půvdních riginálů. V systému tak d každé ftgrafie existují 3 různé veliksti náhled, detail, riginál. Nastavení parametrů galerie Každá ftgrafie může mít vlastní ppisku ve 2 verzích krátké a dluhé (=detailní) a t vše v různých jazykvých mutacích, pkud jsu pužívány. Pdprvány jsu v sučasnsti standardně čeština, slvenština, angličtina a němčina. Detailní nastavení brázku ve ftgalerii D stránky na webu, kde se má určitá kategrie (=adresář) ftgalerie zbrazit, se vlží kód pmcí příslušné kmpnenty v editru. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 23

24 Editr brázků Pzn.: Editr brázků je dstupný d verze Prfessinal. Na levé straně kna editru je vládací lišta, na které jsu jedntlivé nástrje editru, výřez, změna veliksti, tčení, ukazatel a lupa. P výběru příslušnéh nástrje je mžné pmcí parametrů v hrní části kna či pmcí myši udělat příslušné změny a následně brázek ulžit. Mdul Hrmadná krespndence Systém WebJET bsahuje (v některých verzích) pdpru pr shrmažďvání adresátů (registraci) a jejich hrmadné besílání. Služí k tmu speciální skupiny uživatelů typu definvané ve správě uživatelů. Pstup přípravy je následující: 1) Správce zalží skupinu uživatelů (neb více skupin) typu 2) Vytvří registrační frmulář vlžením speciálníh INCLUDE. Zde si návštěvníci webu mhu vybrat skupiny infrmací (=skupiny uživatelů, d kterých budu zařazeni), které chtějí dstávat, zadat svůj a tím se registrvat. Na vu adresu uživatele, který se registruje, djde pžadavek na ptvrzení registrace, aby nemhl djít k nevyžádané registraci. Takt se pstupně rzšiřuje databáze dběratelů. Případně může být explicitně naplněna správcem, např. vlastní databází klientů apd. 3) V jakémkli adresáři se vytvří stránka s bsahem u libvlně frmátvaný pmcí editru, může být včetně brázků. U tét stránky se na zálžce Skupiny (Rzšířené infrmace) zaškrtne pr vybrané skupiny a tím je dána k dispzici k rzeslání prstřednictví mdulu . Samzřejmě lze ttéž prvést s jakukli stránku na webu. Pkud chceme, aby výsledný vypadal jinak než je frmátvána běžná stránka na webu, vytvříme pr ni zvláštní šablnu. 4) Uživatel s právněním přístupu d mdulu může vstupit d tht mdulu a prvést rzeslání. Nejprve vybere skupinu uživatelů, kteru chce beslat, dále vybere z nabízených dkumentů ten, který chce deslat, dkument je zbrazen v náhledu v příslušném pli, lze přidat i případné přílhy. Stiskne tlačítk Odeslat a djde k přípravě deslání, na následující stránce je ptřeba ještě ptvrdit a spustit rzesílání. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 24

25 5) y jsu následně rzesílány, vše prbíhá na pzadí (1 za cca 5 sekund), takže není nutné čekat na výsledek a mail server by neměl být extrémně přetížen. Příprava na rzeslání mailu adresátům z vybrané skupiny registrvaných uživatelů Mdul Statistika Systém WebJET sleduje interně statistiky návštěvnsti každé stránky na webu, která byla zbrazena. Dále analyzuje statistiky návštěvnsti dle zemí, peračních systémů, prhlížečů, času (dny/hdiny). Sleduje také zbrazení chybných (=neexistujících) stránek, cž je vhdné zejména pr zjišťvání chybných dkazů uvnitř webu např. na již neexistující stránky. Dále sleduje statistiku aktivity jedntlivých redaktrů (pčet přihlášení, dba strávená v administračním rzhraní, pslední přihlášení). Systém také sleduje statistiku nejběžnějších vyhledávačů dkazujících na stránky, pkud návštěvník na web přijde prstřednictvím dkazu na takvémt vyhledávači, včetně vyhledávaných výrazů. Dále je také sledvána statistika dkazvačů (referer), tedy serverů dkud na web návštěvník přišel. Seznam dstupných statistických výstupů CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 25

26 Ukázky statistik Mdul Subry Speciální mdul služící výhradně pr správce serveru, umžňuje jednduchu správu subrů webvéh serveru n-line editaci textvých subrů, případně mazání neptřebných subrů. Uplad subrů d vybraných adresářů na webu apd. Dále umžňuje ve verzích, kde je přítmen mdul pr fulltextvé prhledávání PDF a DOC dkumentů nastavení jejich indexace. Umžňuje také nastavvání mezení přístupu k subrům v adresářích pr vybrané skupiny uživatelů (=zaheslvaný přístup ke stažení subrů). Najdete jej na samstatné zálžce Subry v hrním menu. Mdul Subry Textvý editr CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 26

27 Mdul Frmuláře Mdul pr prhlížení a exprt frmulářvých dat zaslaných prstřednictvím webvých frmulářů vytvřených prstřednictvím příslušné pdpry v editru WebJETu. Umžňuje také beslání vybraných respndentů hrmadným em, pkud je v nějakém frmulářvém pli shrmažďván kntaktní e- mail. Seznam frmulářů v systému Data deslaná prstřednictvím frmuláře jsu ukládána pr pzdější vyhdncení či exprt Mdul Anketa Mdul pr definvání a prhlížení výsledků anket zveřejňvaných pmcí příslušné kmpnenty na stránkách. Mdul umžňuje časvé limitvání jedntlivých anket. Kmpnenta umžňuje sekvenční neb náhdné střídání anket z vybrané skupiny na stránce. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 27

28 Seznam anket Editace ankety Mdul Otázky a dpvědi Mdul pr vyřizvání dšlých tázek a zařazvání vybraných častých tázek d seznamu dpvědí na příslušné stránce. Otázky a dpvědi jsu strukturvány d skupin. P vystavení frmuláře pr zadávání tázek (prstřednictvím vlžení kmpnenty v editru stránek) jsu zadané tázky desílány na příslušnéh administrátra, který prstřednictvím tht mdulu může přím deslat dpvěď a v případě, že t uzná za vhdné, rvnu zveřejnit tázku a dpvěď na webvé stránce. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 28

29 Seznam tázek a dpvědí v dané skupině Editace dpvědí s mžnstí deslání dpvědi tazateli Mdul Kalendář Mdul pr správu jednduchéh grafickéh kalendáře akcí. Umžňuje definici tzv. druhů událstí (např. kultura, sprt, atd.) a v rámci nich jedntlivé akce. Umžňuje také autmatické rzesílání ntifikace registrvaným uživatelům a t také prstřednictvím SMS zpráv (vyžaduje SMS bránu). CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 29

30 Seznam údálstí v kalendáři Frmulář pr přidání nvé událsti Mdul Bannervý systém Mdul pr správu bannerů vkládaných na vybrané stránky. Umžňuje definvání skupin bannerů a limitů jejich zbrazvání (čas d-d, pčet zbrazení, pčet kliknutí). Následně umžňuje statistické vyhdncení skutečnéh pčtu kliknutí či zbrazení. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 30

31 Seznam bannerů Přidání nvéh banneru d systému Statistika banneru Mdul Tipy dne Mdul pr definvání tipů dne. Tipy jsu členěny d skupin a náhdným výběrem z knkrétní skupiny tipů je mžné zbrazvat je na příslušné stránce. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 31

32 Seznam tipů dne Nvý tip dne Mdul Bazar Mdul umžňuje definvání skupin a pdskupin bazaru (=struktury kategrií) Mdul Elektrnický bchd Definvání struktury kategrií bazaru Mdul zbrazuje seznam bjednávek, ceník a umžňuje imprt ceníku z Excelvskéh subru. Objednávkám je zde mžné měnit stav (Nvé, Zaplacená, Strnvaná) a zbrazvat jejich detailní údaje. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 32

33 Seznam bjednávek s mžnstí prkliku na detail jedntlivé bjednávky Mdul Blg Umžňuje definvat speciální blgvací sekce webu, administrvat dggery, Mdul Chat Správa chatvacích místnstí. Mdul standardně umžňuje vytvářet místnsti s vlným neb mdervaným přístupem. Mdul Diskuse Seznam chatvacích místnstí Zbrazuje seznam všech příspěvků ze všech diskusí s mžnstí jejich editace či smazání (např. v případě nevhdných či vulgárních příspěvků). CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 33

34 Seznam příspěvků všech diskusí Mdul Pslat zprávu Umžňuje psílání vzkazů mezi administrátry Webjetu. Pkud je adresát n-line je mu zpráva rvnu zbrazena. Pkud je ff-line je mu zbrazena p přihlášení na startvací brazvce administrace. Mdul DB Brwser Mdul umžňující přímu editaci dat v tabulkách v databázi systému WebJET. CMS WebJet 6.1 Uživatelská příručka 34

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den) Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně.

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více