ZPRÁVA O HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE Z HLEDISKA POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE Z HLEDISKA POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE Z HLEDISKA POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ Předmětné webové stránky:.. Účel zpracování: Odborné posouzení oficiálních webových stránek zadavatele z hlediska splnění požadavků právních předpisů, upravujících povinnost zveřejňovat stanovené informace a dokumenty způsobem umožňujícím dálkový přístup Zadavatel: Zpracovatel: Obsahuje: Datum: Mgr. Darina Kocová pro spol. Obce na webu, s.r.o. Holandská 878/2, Brno, PSČ IČ: DIČ: CZ (neplátce DPH) Kontaktní osoba: Jan Živný Kontaktní 43 stran textu včetně titulní strany Předává se v jednom vyhotovení..

2 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 2.1 PODKLADY ZADAVATELE Podkladem pro prováděné hodnocení jsou: Elektronická objednávka zadavatele ze dne... učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese Webové stránky zadavatele umístěné na adrese.. Po prostudování výše uvedených webových stránek lze konstatovat, že povinně zveřejňované informace se nacházejí v části stránek nazvané Obecní úřad v několika samostatných oddílech (viz Obrázek 1 - rubrika Obecní úřad). Obrázek 1 - rubrika Obecní úřad

3 2.2 POUŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Při hodnocení stávajícího stavu povinně zveřejňovaných informací na webových stránkách zadavatele bylo postupováno zejména podle následujících právních předpisů, ve znění platném a účinném k datu zpracování této zprávy: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také InfZ ); Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále také InfVyhl ); Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů; Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

4 3 PRAKTICKÁ ČÁST 3.1 OBECNĚ Pod pojmem povinně zveřejňované informace způsobem umožňujícím dálkový přístup rozumíme informace, k jejichž zpřístupnění předem neomezenému okruhu žadatelů prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (prakticky prostřednictvím sítě Internet) je daný subjekt povinen na základě ustanovení právních předpisů 1. V následující části zprávy se budeme zabývat několika okruhy povinně zveřejňovaných informací na obecních webových stránkách: Informace povinně zveřejňované dle ust. 5 odst. 1 a 2 InfZ Informace povinně zveřejňované dle ust. 5 odst. 3 InfZ Informace povinně zveřejňované dle ust. 5 odst. 5 InfZ Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace povinně zveřejňované podle dalších právních předpisů. 3.2 INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ DLE UST. 5 ODST. 1 A 2 InfZ Ustanovení 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( InfZ ) ve spojení s ustanovením 5 odst. 4 InfZ upravuje okruh informací, k jejichž zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup je obec povinna (jakožto povinný subjekt dle 2 odst. 1 InfZ). 1 Bližší definice lze najít v ust. 3 InfZ.

5 3.2.9 Žádosti o informace Stav požadovaný právními předpisy: 9. Žádosti o informace - pokyny pro žadatele o informace, kde a jakým způsobem lze podat žádost o informace, - textovou formou nebo hypertextovým odkazem. Stávající stav na webových stránkách zadavatele: - tento bod se ve struktuře povinně zveřejňovaných informací na webových stránkách zadavatele nevyskytuje, pod příslušným bodem je zde položka 9. Příjem žádostí a dalších podání (která je až bodem 10. dle InfVyhl). Výsledné zhodnocení: - tento bod se ve struktuře povinně zveřejňovaných informací na webových stránkách zadavatele nevyskytuje, příslušný bod 9. struktury na webových stránkách zadavatele má jiný obsah, než požaduje InfVyhl; proto položku Žádosti o informace považujeme ve struktuře za chybějící, - opět lze konstatovat, že pokyny týkající se podávání žádostí o informace jsou na webových stránkách dohledatelné (v oddíle Poskytování informací, příjem podání v rámci rubriky Obecní úřad viz Obrázek 1 - rubrika Obecní úřad), jsou však umístěny mimo souhrnnou strukturu, jejíž vzhled a přesný obsah InfVyhl závazně upravuje Příjem žádostí a dalších podání Stav požadovaný právními předpisy:

6 - jedná se např. o rejstřík honebních společenstev dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, část živnostenského rejstříku vedená obecním živnostenským úřadem pro území dané obce apod. Stávající stav na webových stránkách zadavatele: - tyto informace webové stránky zadavatele neuvádějí. Výsledné zhodnocení: - webové stránky zadavatele neobsahují žádné informace týkající se veřejně přístupných rejstříků, které zadavatel vede a spravuje, popř. informace o tom, že zadavatel žádné takové rejstříky v současné době nevede, - pro účely právní jistoty veřejnosti by bylo vhodné příslušnou rubriku Informace povinně zveřejňované podle 5 odst. 5 InfZ na webových stránkách zadavatele zavést a dle skutečného stavu ji naplnit/nenaplnit obsahem. 3.5 REGISTR OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ Stav požadovaný právními předpisy: - Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři v pravidelných intervalech po dobu výkonu jejich funkce u zadavatele dle zákona č. 159/2006 Sb., - do registru lze bezplatně nahlížet na základě písemné žádosti osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla, a pořizovat si výpisy a opisy nemající charakter veřejných listin.

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 )

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 ) Metodika 205 pro ZE (změna oproti roku 204 ) Obecně Většina požadavků vyplývá z 5 odst. 2 InfZ. Část z nich je dále upravena ve Vyhlášce č. 442/2006 Sb., která je upřesňuje. Metodika se při svém členění

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Co je a co není informační systém veřejné správy

Co je a co není informační systém veřejné správy Komentář k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Co je a co není informační systém veřejné správy Verze 2.00 Obsah ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT TOHOTO

Více

Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON. ze dne. 2013

Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON. ze dne. 2013 Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON ze dne. 2013 o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

Zákon č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon č. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více