ZNALECKÝ POSUDEK. č / dle Usnesení č.j. 067 EX /09-101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX / Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, Praha 6 IČ: Zhtvitel: Odhadci a znalci CZ, s.r.. Sídl: Přemyslva 38/ Hradec Králvé IČ: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Hradci Králvé, ddíl C, vlžka Znalecký ústav je zapsán d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst pr br eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr ceny a dhady nemvitstí. mail: Zpracvatelé: Ing. Tmáš Kukla, Ing. Milan Bálek Účel psudku: Znalecký psudek je vypracván na základě Usnesení č.j. 067 EX / vydanéh Sudním exekutrem JUDr. Jurajem Pdknickým, Ph.D. dne Psudek bsahuje: 40 stran včetně přílh Psudek se předává: ve třech vyhtveních Výtisk čísl: 3 Zpracván:

2 Obsah psudku strana A NÁLEZ Úkl a předmět cenění Místní šetření Den cenění Pdklady Uznávané metdy cenění...4 B POSUDEK Aplikvaná metda cenění Ocenění...9 C REKAPITULACE...24 D E ZNALECKÁ DOLOŽKA...25 PŘÍLOHY

3 A NÁLEZ 1 ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ Znalecký psudek je vypracván na základě žádsti bjednavatele psudku. Úklem zhtvitele je dle Usnesení č.j. 067 EX /09-101: - cenit nemvité věci včetně všech jejich sučástí a příslušenství, - cenit jedntlivá práva a závady s nemvitými věcmi spjené. Jedná se cenění nemvitých věcí: Technický ppis staveb, jejich knstrukčníh prvedení a technickéh vybavení, je detailně prveden níže v části B - Psudek. 2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ Předmět cenění byl zkumán při místním šetření knaném dne bez přítmnsti vlastníka nemvitých věcí. Šetření tak mhl být prveden puze z venku z veřejně přístupných míst a ze splečných částí bytvéh dmu. Pvinná na výzvu ke kntaktvání zhtvitele psudku nereagvala. 3 DEN OCENĚNÍ Pslední infrmace relevantní pr zpracvání psudku byly získány dne , cž je den cenění. 4 PODKLADY - Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 7050, k.ú. Česká Lípa, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Snímek katastrální mapy - Usnesení č.j. 067 EX / barevná ftdkumentace - infrmace získané při místním šetření - záznam z prhlídky nemvitých věcí - zákn č. 151/1997 Sb. (zákn ceňvání majetku) ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011, č. 350/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb. 3

4 - vyhláška č. 441/2013 Sb., k prvedení některých ustanvení zákna ceňvání majetku (ceňvací vyhláška) - Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kl. - Sudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. - Terie ceňvání nemvitstí, VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., Klektiv autrů - Věcná břemena d A d Z, Linde Praha a.s., Zbyněk Zazvnil - Výnsvá hdnta nemvitstí, Ceduk Zbyněk Zazvnil - Prvnávací hdnta nemvitstí, Ekpress časpis Sudní inženýrství vydávaný Ústavem sudníh inženýrství Vyskéh učení technickéh v Brně, Údlní 53, Brn; rčníky 1996 až dbrný čtvrtletník Odhadce a ceňvání majetku vydávaný Česku kmru dhadců majetku, Václavské náměstí 1, Praha 1; rčníky 2003 až Asciace pr rzvj trhu nemvitstí (ARTN) - Financvání develperských prjektů (2009) - Asciace pr rzvj trhu nemvitstí (ARTN) - Trend Reprt 2006, 2008, UZNÁVANÉ METODY OCENĚNÍ 5.1 Metda nákladvá Metda nákladvá je zalžena na principu pjetí náhrady. Vychází z předpkladu, že hdnta aktiv (nemvitých věcí) nebude větší, než činí sučasné náklady na jejich přízení s dpčtem přiměřených dpisů. Jedná se tedy výpčet reprdukční hdnty snížené přiměřené ptřebení. Reprdukční hdnta se vypčte pmcí bestavěnéh prstru, zastavěné plchy, pdlahvé plchy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle prvedení a vybavení zjistí dpvídající cena za zvlenu měrnu jedntku, chybějící prvky knstrukcí se nezapčítávají, vyšší vybavení se připčítává. Jedntkvá cena se získá nejčastěji srvnáním s již realizvanými stavbami a cenami, za které byly prvedeny (např. z Ukazatele průměrné rientační ceny na měrvu a účelvu jedntku, vydáván plletně ÚRS Praha neb Báze technick-hspdářských ukazatelů stavebních bjektů PORINGS, s.r.. (reprezentativní vzrek cca 1200 bjektů). Vynásbením zjištěné zastavěné plchy neb bestavěnéh prstru a jedntkvé ceny se zjišťuje tzv. výchzí hdnta. Je-li výchzí hdnta vztažena k jiné cenvé úrvni než je cenvá úrveň k datu cenění, je nutn tut hdntu upravit pmcí tzv. Stavebníh indexu, který je vyčíslen Českým statistickým úřadem. Od takt zjištěné výchzí hdnty se dečte ptřebení, které dpvídá stavbě danéh stáří a způsbu údržby bjektu, výsledkem je věcná hdnta. Ve znaleckých a dbrných psudcích se ke zjištění věcné hdnty pužívá též mdifikvaná metdika, a t vyhláška č. 441/2013 Sb., k prvedení některých ustanvení zákna ceňvání majetku (ceňvací vyhláška). 5.2 Metda výnsvá Fundamentálním principem výnsvéh způsbu cenění je princip anticipace, jehž pdstata spčívá v tvrzení, že hdnta je závislá na buducím čekávání. Jestliže buducí prspěch lze finančně vyjádřit jak řadu čekávaných výnsů, pak výnsvu hdntu lze definvat jak sučet všech těcht čekávaných výnsů, transfrmvaných na sučasnu hdntu peněz. Na principu čekávání nejsu prgnózvány puze buducí výnsy a jejich časvý vývj, ale i vlba kapitalizačních měr, které implicitně drážejí stupeň jejich čekávané pravděpdbnsti, splehlivsti a stability. Fundamentální vzrec výnsvé metdy: V VH = [Kč] i kde: VH... hledaná výnsvá hdnta nemvitých věcí V... čisté příjmy z nemvitých věcí 4

5 i... míra kapitalizace Anticipvaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsu-li v dchylce d situace na běžném realitním trhu, ppřípadě jde-li nemvitu věc v daném místě a čase neúčelně využívanu, lze aplikvat výns dsažitelný. Rční výns z prnájmu nemvité věci je třeba snížit bhspdařvací náklady suvisející nemvitu věcí. Transfrmace na sučasnu hdntu peněz se prvádí pmcí tzv. výnsvé kapitalizace (Yield Capitalizatin), která je prcesem vycházejícím z exaktních principů slženéh úrčení jakžt jedné z disciplin finanční matematiky. Délka uvažvanéh časvéh úseku (Prjectin Perid) dpvídá většinu intervalu něklika rků, během nichž jsu trendy ve vývji výše výnsů ještě bjektivně předpvěditelné. Knkrétní délka zvlenéh pásma není v dbrné literatuře nijak limitvána, zpravidla se užívá interval 5-15 let. Kratší interval je spíše výjimečný, nebť zmenšvání pásma směřuje k přímé (nikliv výnsvé) kapitalizaci. V závěru zvlenéh úseku se bvykle uvažuje s reverzním výnsem simulujícím např. výns z prdeje. Očekávaný výns se u předmětné nemvité věci zjistí z dsaženéh (ppřípadě jde-li nemvitu věc v daném místě a čase neúčelně využívanu, lze pužít výns dsažitelný) rčníh nájemnéh. Rční výns z prnájmu nemvité věci je třeba snížit náklady na prvz nemvité věci (zejména se jedná náklady na průměrnu rční údržbu, správu nemvité věci, daň z nemvitsti a pjištění nemvitéh majetku). Některé metdiky dpčítávají i neprvzní náklady (zejména dpisy). Dmníváme se (splu s dbrnu veřejnstí zejména v bankvním a investičním sektru), že tat kategrie nákladů nemá své pdstatnění. Zřejmu výhdu metdik výpčtu bez neprvzních nákladů je dpvěď na tázku investra, za jak dluhý časvý úsek bude pčáteční investice d přízení nemvité věci návratná. Základní vztah pr výpčet časvéh úseku návratnsti pčáteční investice: Návratnst [rky] = pčáteční investice [Kč] /rční čistý zisk z prnájmu [Kč/rk] V německy hvřících zemích je bvykle pužívána metda časvě mezené renty : kde: n q 1 HP VHN = ČV + n n q ( q 1) q ČV... každrční čisté příjmy z nemvité věci, q = 1 + i, kdy i = míra kapitalizace, n... zbývající dba užití nemvité věci (myšlen zejména eknmická a mrální živtnst), HP... hdnta pzemku. Velice důležitým bdem při stanvení výnsvé hdnty nemvité věci je stanvení diskntní míry. Míra, kteru se kapitalizují buducí příjmy (Yield Rate), má na výnsvu hdntu investice (nemvité věci) zásadní vliv. Stanvení míry kapitalizace se bvykle děje dvěma způsby: 1) míra výnsnsti dhadnutá na základě prvnání s bdbnými typy nemvité věci, 2) pkud není dstatek údajů k add 1), pak se knstrukce výpčtu míry kapitalizace bvykle dvíjí d tzv. stavebnicvéh způsbu, kdy jádr tvří výchzí úrveň bezpečnéh typu investic na finančním trhu a nadstavbu pak rizikvé prémie jak sučet všech prjevujících se rizik, hrzeb a nevýhd, kterým jsu vystaveny psuzvané nemvité věci na trhu realit prti výchzí dhadnuté míře z finančníh trhu. Jedná se tedy sučet: - bezrizikvé míry výnsnsti, - prémií (přirážek) za rizika. matematické vyjádření: kde: i... míra kapitalizace i bezp... bezpečný typ investice i = i bezp + Σσ 5

6 Σσ... sučet prémií (přirážek) za rizika Viz např. Výnsvá hdnta nemvitstí, autr Ing. Zbyněk Zazvnil, ISBN Jak základ pr hdncení bezpečnéh typu investice je dpručván výns z dluhdbých státních dluhpisů; aktuální infrmace nich jsu vlně k dispzici např. na webvých stánkách bank, bchdníků s cennými papíry či ratingvých agentur. Přirážky k bezpečnému výnsu se pak bvykle pjí s riziky, které lze shrnut d tří bdů: Přirážka za rizika spjená s technicku kvalitu nemvité věci Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda bude nutné vynalžit peníze na nepředpkládané pravy či nutné investice, s nimiž nebyl kalkulván v prpčtu nákladů v jedntlivých fázích pužité vícefázvé metdy. Úklem dhadce je tedy prvěřit technicku kvalitu stavby. Přirážka za rizika spjená s eknmiku nemvité věci Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda bude mžné nemvitu věc prnajímat takvým nájemníkům a za takvé nájmy, které byly uvažvány v prpčtu příjmů. Zhledňuje se délka nájemních smluv (dba určitá / neurčitá) a případné rizik, že prstry uvlněné p nájemci, nebudu rychle prnajaty (pkud mžn za stejné nájemné) tzv. neúplné prnajmutí. Dále se zhledňuje kvalita nájemců jejich schpnst platit nájem včas a ve smluvené výši. V úvahu připadá též rizik, že prnájem dané nemvité věci přestane být zájem tzv. eknmická živtnst. Přirážka za rizika právními pvahy Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda jsu s nemvitu věcí spjaty věcné břemena, práva na náhradní bydlení, zda stavby stjí na pzemcích jiných vlastníků, zda přístup k nemvité věci je mžný jen přes pzemky jiných vlastníků, sudní spry apd. 5.3 Metda kmparativní Kmparativní metda, též srvnávací metda či metda srvnatelných hdnt, je statistická metda. Vychází z th, že z většíh pčtu známých entit lze dvdit střední hdntu, kteru lze pužít jak základ pr hdncení určité nemvité věci (pr zjištění její bvyklé ceny). Srvnatelné hdnty nemvitých věcí jsu stanvvány dle již realizvaných prdejů (kupních smluv) neb se pírají šetření splupracujících dhadců, realitních kanceláří v daném reginu, vlastní databázi a zkušensti zhtvitele psudku či realitní inzerci. Mezi základní vlivy půsbící na hdntu nemvitých věcí patří: Plha nemvitých věcí - vzdálenst d center měst či bcí - vzdálenst d hlavních kmunikačních tahů - přístup k silničním či železničním trasám Využitelnst nemvitých věcí - stavebně-technické vlastnsti nemvitých věcí - účel staveb a mžnst adaptace na jiné využití - kapacita inženýrských sítí a mžnst jejich úpravy - mžnsti přístaveb a rzšíření nemvitých věcí - mezené mžnsti další výstavby (stavební uzávěry, chranná pásma) Vlastnické vztahy a zátěžvá břemena - stavby na cizím pzemku, nájemní smluvy a jejich vypvěditelnst - předkupní práva, věcná břemena 6

7 - zástavní práva - sudní spry (např. restituční spry) Situace na realitním trhu - celkvé trendy v prdeji nemvitých věcí - prdejnst bdbných nemvitých věcí v dané lkalitě V pdmínkách České republiky má přístup k infrmacím všech realizvaných cenách prdejů nemvitých věcí puze stát (prstřednictvím finančních úřadů), který však tyt údaje pr ptřeby dhadců systematicky netřídí a rvněž jim je takt z důvdu chrany sbních dat nepskytuje. Z th důvdu existují kmerční databáze, kde by supisy sjednaných cen měly splňvat pdmínky aktuálnsti (jinak je jejich pužití v rámci analýzy trhu neadekvátní). Databáze však becně nelze přeceňvat, nebť data v nich rychle zastarávají a jsu pak užitečná zejména pr sledvání trendů. Ideální stav by byl, pkud by dhadci byli napjeni na databázi Českéh statistickéh úřadu, který shrmažďuje infrmace sjednaných cenách d finančních úřadů a sučasně měli přístup na databázi Katastrálních úřadů, ze které by mhli mim jiné získat příslušnu kupní smluvu s přesnu identifikací prdávané nemvité věci. T však v pdmínkách České republiky není z důvdů výše uvedených mžné. Přest lze z veřejně dstupných placených i neplacených zdrjů zjistit trendy ve vývji realizvaných cen nemvitých věcí včetně jejich půvdních nabídkvých cen. Ve znaleckých psudcích se prvádí dhad bvyklé ceny předmětu cenění, nikliv přesné matematické vyčíslení částky, za jaku je nemvitá věc prdejná. Na knečnu cenu má ttiž vliv spektrum klnstí, přičemž každu z nich může ptenciální kupující pr sebe vyhdntit jinak, z jinéh úhlu phledu. Úklem ceňvatelů je prt zejména prezentvat jejich dbrný phled na věc, který by všem měl krespndvat s pkud mžn c nejširší výsečí z prtflia ptenciálních kupujících. T ptvrzuje i článek uveřejněný v dbrném čtvrtletníku Odhadce a ceňvání majetku č. 3-4/2009, str. 50: Důležitu dvednstí dhadce musí být schpnst vcítění se d uvažvání investra. Znamená t umět si dpvědět na tázky, které si takvý investr klade - prč bych si nu nemvitu věc měl kupvat, jaké přinese benefity, jaká je perspektiva takvé investice, jaká je návratnst. Přest je však pravděpdbné a časté, že existuje zájemce se zvláštním úhlem phledu, případně zájemce dispnující infrmacemi, které nejsu nijak veřejně přístupné a známé. Takvý zájemce se pak nachází mim výše zmíněnu výseč ptenciálních kupujících a prt i cena, kteru je chten za danu nemvitu věc vydat, je mim běžnu relaci. Z těcht důvdů dbrná veřejnst pvažuje za nejpřesnější mžné zjištění bvyklé ceny nemvité věci prces veřejné dražby, které se může zúčastnit širké spektrum libvlných zájemců danu nemvitu věc. Aplikace metd viz např. publikace Terie ceňvání nemvitstí, Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2009 neb Ing. Zbyněk Zazvnil, Prvnávací hdnta nemvitstí, nakladatelství Ekpress

8 B POSUDEK 1 APLIKOVANÁ METODA OCENĚNÍ V tmt psudku je zjišťvána bvyklá cena předmětu cenění, kteru se dle zákna č. 151/1997 Sb. (zákn ceňvání majetku) v platném znění, rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku vyplývající z sbníh vztahu k němu. Obvyklá cena vyjadřuje hdntu věci a určí se prvnáním. Při vlbě způsbu zjištění bvyklé ceny jsme nejprve analyzvali tereticku pužitelnst všech známých a v praxi pužívaných metd cenění. Vzhledem k tmu, že předmětem cenění je běžná bytvá jedntka, ke které je mžné nalézt statisticky významný subr bdbných bytvých jedntek na místním (reginálním) trhu nabízených k prdeji (ppř. již uskutečněných prdejů), dmníváme se, že je vhdné pr cenění pužít metdu kmparativní. Zatímc v rzvinutých eknmikách je za bvyklu cenu pvažvána cena stanvená právě pmcí metdy kmparativní (srvnávací), v našich pdmínkách je becná shda tm, že tat metda nemá stále ještě vypvídací schpnst prvnatelnu se srvnatelnými cenami určvanými v rzvinutých eknmikách, i když v určitých aspektech a u některých majetkvých hdnt lze i u nás již stanvit srvnávací metdu cenu, která není zcela nereálná. Přest se v našich pdmínkách, zejména z důvdu patrnsti a maximální bjektivity, stanvuje bvyklá cena také na základě metd nákladvých a výnsvých. Nákladvý způsb cenění všem zjišťuje tzv. věcnu hdntu nemvité věci (zjišťuje náklady na znvupřízení staveb, s dpčtem přiměřenéh ptřebení). Dmníváme se však, že tat metda nemá v případě tht znaleckéh psudku dstatečnu vypvídací schpnst. Jejím výsledkem ve většině případů není bvyklá cena nemvité věci, pužívá se spíše pr účely zjištění výše škdy, např. v rámci pjišťvacích řízení. Výnsvý způsb cenění zjišťuje tzv. výnsvu hdntu nemvité věci. Principem tét metdy je předpklad, že chvání buducíh vlastníka bude pdbné chvání racinálníh investra - investra, jehž cílem je maximalizace užitku ze svéh majetku a bude prt prnajatelné prstry prnajímat. T se sice u pdbných bytvých jedntek předpkládá, dbrná znalecká veřejnst splu s bankvním sektrem dpručuje výnsvé cenění neprvádět, výnsvu metdu cenění prt neaplikujeme. Kmparativní způsb cenění je prveden srvnáním s realitním trhem ve smyslu bdu A.5.3 tht psudku metdu příméh prvnání. Uvedený pstup je v suladu s tržními přístupy k ceňvání. 8

9 2 OCENĚNÍ Kmparativní metda, též srvnávací metda či metda srvnatelných hdnt, je statistická metda. Vychází z th, že z většíh pčtu známých entit lze dvdit střední hdntu, kteru lze pužít jak základ pr hdncení určité nemvité věci (pr zjištění její bvyklé ceny). Srvnatelné hdnty nemvitých věcí jsu bvykle stanvvány dle již realizvaných prdejů (kupních smluv) neb se pírají šetření splupracujících dhadců, realitních kanceláří v daném reginu, vlastní databázi a zkušensti zhtvitele psudku či realitní inzerci. Ppis: Oceňvaný byt veliksti 3+1 se nachází v 12.NP budvy bytvéh dmu (panelvý dům). Dům je půdrysně pstaven ve tvaru bdélníka s vystupující částí zadníh traktu, je samstatně stjící, situvaný na svažitém terénu. Oklní zástavbu tvří hlavně bytvé dmy. Centrum bce Česká Lípa je ve vzdálensti 3,3 km. Přístup k bjektu je mžný z místní kmunikace - ulice Kmenskéh. Inženýrské sítě: je prveden napjení na el.energii, veřejný vdvd, veřejnu kanalizaci, plynvd a teplvd. Knstrukční řešení a technické vybavení: Dba výstavby: dle dbrnéh dhadu před cca 35 lety; údržba: dbrá Pčet pdlaží: pdsklepen, 12 nadzemních pdlaží Základy: betnvé pasy s izlací prti zemní vlhksti Nsné knstrukce: ŽB panel; zateplen Strpy: mntvané ze strpních panelů Střecha: plchá střecha (strpní panely) Krytina střechy: živičná Klempířské knstrukce: Vnitřní pvrchy: dešťvé žlaby a svdy, kenní parapety, plechvání střešních prstupů; z pzinkvanéh plechu dvuvrstvé vápencementvé mítky; bklady keramické na WC, v kupelně, v kuchyni Vnější pvrchy: tenkvrstvé škrábané mítky; bklad sklu není prveden Schdy: nsná část železbetnvá; pvrch stupňů: lepené PVC; zábradlí kvvé, madl dřevěné Dveře: dřevěné hladké plné s kvvými zárubněmi a dřevěnými prahy, vstupní jsu dřevěné Vrata: nejsu Okna: plastvá, v suterénu jsu plastvá Pvrch pdlah: dle účelu užití místnsti: keramická dlažba, lepené PVC 9

10 Vytápění: dálkvé d plechvých radiátrů Ohřev teplé vdy: dálkvě Vnitřní vdvd: je prveden rzvd studené i teplé vdy Hygienické vybavení: WC splachvací ddělené d kupelny; v kupelně umyvadl, vana Vnitřní kanalizace: d všech zařizvacích předmětů; plast Vnitřní plynvd: rzvd je prveden Elektrinstalace: na jističe, kmpletní rzvd světelnéh prudu (230V); blesksvd je instalván Výtahy: stanice v každém pdlaží Vybavení kuchyní: sprák (na plyn) Ostatní: např. vzduchtechnika, hydranty, rzvd EPS, EZS, strukturvaná kabeláž, krb, digestř, vestavěné skříně, rzvd dmácíh telefnu, dvětrávání ventilátry, rzvd antén pd mítku: nebyl zjištěn Upzrnění: Detailní prhlídka nemhla být prvedena. Knstrukční řešení, technické vybavení a napjení na inženýrské sítě je ppsán jak standardní (typické) pr daný typ stavby; jejich skutečné prvedení tedy může být dlišné. Stejně tak nemhla být prvedena detailní identifikace příslušenství. Pravděpdbná dispzice: 1.PP: chdba, schdišťvý prstr, technické a skladvé místnsti 1.NP: vstup, chdba, schdišťvý a výtahvý prstr, 4 bytvé jedntky NP: chdba, schdišťvý a výtahvý prstr, 4 bytvé jedntky Dispzice bytu: Oceňvaná bytvá jedntka se nachází v 12.NP: předsíň, kupelna, WC, pkj 1, kuchyň, pkj 2, pkj 3, balkn; sklep (příslušenství bytu mim byt). Srvnávací parametry: Název Pdlahvá plcha jedntky Pkj 1 19,30 m 2 Pkj 2 15,70 m 2 Pkj 3 12,00 m 2 Kuchyň 13,70 m 2 Kupelna 2,80 m 2 WC 1,00 m 2 10

11 Předsíň 9,50 m 2 Pdlahvé plchy celkem 74,00 m 2 Sklep (příslušenství bytu mim byt) 2,00 m 2 * 0,50 = 1,00 m 2 1,00 m 2 Pdlahvé plchy včetně sklepu 75,00 m 2 Balkn 4,90 m2 x 0,50 2,45 m 2 Pdlahvé plchy celkem 77,45 m 2 Pznámka: celkvá užitná plcha bytvé jedntky je vypčítána ve smyslu "Dpručených zásad ceňvání nemvitstí", vydaných Česku bankvní asciací. Srvnávací kritéria: č. Kriterium Ppis kritéria A OBEC 1 Velikst bce byvatel , z th v prdukt. věku 2 Správa, úřady veškeré 3 Pptávka p nemvitých věcech nabídka převyšuje pptávku 4 Přírdní klí velmi dbré 5 Obchd a služby veškeré 6 Šklství základní škla 1. a 2. stupeň, střední šklství, VOŠ 7 Zdravtnictví nemcnice 8 Kultura, sprt nedstatečné vybavení 9 Ubytvání dstatečná kapacita 10 Struktura zaměstnansti nedstatečná nabídka 11 Živtní prstředí velmi dbré B UMÍSTĚNÍ NEMOVITÉ VĚCI V OBCI 12 Plha vzhledem k centru bce na kraji 13 Dpravní pdmínky příjezd až ke stavbě 14 Orientace ke svět. stranám kmbinvaná 15 Knfigurace terénu svažitý terén 16 Převládající zástavba bydlení 17 Parkvací mžnsti před dmem nehlídané 18 Obyvatelstv v susedství nebyl zjišťván 19 Územní plán schválený úz. plán 20 Inženýrské sítě v bci všechny C VLASTNÍ NEMOVITÁ VĚC 21 Typ stavby vhdný 22 Dstupnst jedntlivých pdlaží výtahem neb p schdišti 11

12 23 Regulace nájemnéh žádná 24 Výskyt radnu neměřen 25 Další mžnsti hržení velmi mezené až náhdné 26 Příslušenství nemvité věci vhdné (identifikace viz výše) 27 Mžnsti dalšíh rzšiřvání nejsu 28 Technická hdnta stavby viz níže 29 Údržba stavby dbrá 30 Pzemky celkem 390 m 2 Technický stav: Prvky krátkdbé živtnsti (PKŽ) i prvky dluhdbé živtnsti (PDŽ) jsu v dbrém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických pruch a její stavebně-technický stav dpvídá stáří, technlgickým pstupům výstavby a pužitým stavebním materiálům a spíše dbré údržbě. Závady právní pvahy: Dle výpisu z katastru nemvitstí LV č existuje subr mezení vlastnickéh práva (zástavní práv, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prdeji). T však vhledem k účelu psudku (pr exekuční řízení) nepvažujeme za závady právní pvahy a není s nimi v tmt psudku uvažván. 12

13 Srvnávací nemvité věci (SN): 1) Byt veliksti 3+1 Adresa: Újezd, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 7 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 5 Plcha užitná: 72 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Byt 3+1 v sbním vlastnictví v centru České Lípy plše 72 m2. Byt je v půvdním udržvaném stavu p drbných úpravách zděná kupelna, nvá kuchyňská linka, plastvá kna. Zdrj: Realitní kancelář M & M reality hlding, a.s. Krakvská 1675/2, Praha Telefn:

14 2) Byt veliksti 3+1 Adresa: Jáchymvská, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 13 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 1 Plcha užitná: 75 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Zreknstruvaný byt veliksti 3+1 se zasklenu ldžií. Zdrj: Realitní kancelář M & M reality hlding, a.s. Krakvská 1675/2, Praha Telefn:

15 3) Byt veliksti 3+1 Adresa: Zhřelecká, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 9 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 3 Plcha užitná: 66 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Byt v OV, v panelvém dmě na sídlišti Špičák v České Lípě. Jedná se byt ve 3. NP s dispzicí ldžie a sklep. Dům je p reknstrukci - plastvá kna, zateplení, fasáda, kamervý systém. Zdrj: Realitní kancelář ALFA INVEST MB, s.r.. Lukášva 136, Mladá Bleslav 15

16 4) Byt veliksti 3+1 Adresa: Hradecká, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 13 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 1 Plcha užitná: 75 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Byt 3+1+ ldžie na kraji sídliště Špičák. Byt se nachází v 1. pdlaží a plcha bytu je 75 m2. Byt je p částečné reknstrukci, v bytě jsu plastvá kna se žaluziemi, plvucí pdlahy, PVC a dlažba. Byt je d výtahu ddělen chdbu, kde jsu 3 byty a sušárna. K bytu náleží sklepní kóje. Zdrj: Realitní kancelář Reality-Sever, s.r.. B. Egermanna 156, Nvý Br 16

17 5) Byt veliksti 3+1 Adresa: Hradecká, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 13 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 8 Plcha užitná: 75 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Zreknstruvaný byt 3+1 pdlahvé plše 75 m2 na sídlišti Špičák v České Lípě. V bytě je zděná kupelna s dlažbu, vanu i sprchvým kutem. Jsu zde plvucí pdlahy, plastvá kna. V kuchyni je nvá kuchyňská linka. Ldžie je zateplená. Zdrj: Realitní kancelář M & M reality hlding, a.s. Krakvská 1675/2, Praha Telefn:

18 6) Byt veliksti 3+1 Adresa: Rháče z Dubé, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 13 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 12 Plcha užitná: 59 m 2 Ldžie: Ne Sklep: An Ppis: Byt 3+1 celkvé plše 59 m2 v centru města Česká Lípa. Byt se nachází ve 12. nadzemním pdlaží zateplenéh panelvéh dmu. Byt je p kmpletní reknstrukci. Zdrj: Realitní kancelář M & M reality hlding, a.s. Krakvská 1675/2, Praha Telefn:

19 7) Byt veliksti 3+1 Adresa: Herutva, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 14 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 3 Plcha užitná: 70 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Kmpletně zreknstruvaný byt 3+1 se zasklenu ldžií, který se nachází v panelvém dmě v lkalitě Slvanka. Byt s plastvými kny má ve všech místnstech plvucí pdlahy, zděnu kupelnu s dlažbu. P úpravách z části bývacíh pkje vznikla další místnst služící jak šatna. V předsíni jsu vestavěné skříně. Zdrj: Realitní kancelář M & M reality hlding, a.s. Krakvská 1675/2, Praha Telefn:

20 8) Byt veliksti 3+1 Adresa: Pražská, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 9 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 6 Plcha užitná: 75 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Byt 3+1+L v sbním vlastnictví, který se nachází v České Lípě na sídlišti Lada. Byt se nachází v 6. patře a je veliksti 75,2 m2. Byt je p kmpletní reknstrukci, jsu zde plastvá kna, zasklená ldžie, nvá kuchyňská linka, zreknstruvané pdlahy, zděná kupelna a nvé radiátry. Dům je zabezpečený kamervým systémem a nvým výtahem. Zdrj: Realitní kancelář LÍPA Reality Hrnčířská 765/ Česká Lípa 20

21 9) Byt veliksti 3+1 Adresa: Lmená, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: P reknstrukci Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 9 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 3 Plcha užitná: 75 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Byt 3+1/L, 75 m2, p kmpletní reknstrukci ve 3.NP revitalizvanéh panelvéh dmu s výtahem na kraji sídliště Lada v České Lípě. Vnitřní dveře v bytě byly vyměněny za dřevěné. Zdrj: Realitní kancelář NEXT REALITY Zámecká 69/ Česká Lípa Telefn:

22 10) Byt veliksti 3+1 Adresa: Havlíčkva, Česká Lípa Celkvá cena: ,- Kč Nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Vlastnictví: Osbní Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 9 včetně 1 pdzemníh Pdlaží umístění: 6 Plcha užitná: 71 m 2 Ldžie: An Sklep: An Ppis: Byt 3+1+L 71 m2, Česká Lípa v OV. Byt se nachází v 6.NP panelvéh dmu v centru města. P celkvé reknstrukci, nvé rzvdy vdy, elektřiny, plastvá kna. V bytě plvucí pdlahy: bývací pkj, lžnice. Dlažba: předsíň, kuchyň. V předsíni nvé vestavné skříně, nvá kuchyňská linka. Zdrj: Realitní splečnst České spřitelny Divize nemvitstí s.r.. Mskevská 640/55, Liberec 22

23 Závěrečná analýza Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy pužít ve 100%, ale puze rientačně a s velku bezřetnstí vzhledem k tmu, že realitní kanceláře většinu v první fázi inzerce respektují přání prdávajícíh, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře tedy zpravidla inzerují ceny určené prdávajícími a až p delší dbě, v dalších fázích neúspěšné inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku Vztah nabídkvých cen bytných nemvitstí a jejich dpvídajících db trvání nabídky prezentvaném na XVIII. mezinárdní knferenci sudníh inženýrství jeh autr Ing. Martin Cupal uvádí: Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv. keficient redukce ceny, který představuje pměr tržní ceny ku ceně nabídkvé. Zpravidla je tent keficient k ZC 1,00. T znamená, že ceny nabídkvé jsu zpravidla vyšší než ceny tržní. Při ceňvání nemvitstí prvnávací metdiku se někdy pužívá paušálně hdnta k ZC = 0,85. Uveřejněn v časpise Sudní inženýrství č. 4, rčník na str Obdbně v časpise Odhadce a ceňvání majetku č. 3-4/2009 v článku autrů Ing. Jana Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., dc. Ing. Lubše Kmárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str. 37 se uvádí, že nabídkvé ceny a ceny skutečných prdejů vykazují pdbné tendence (krelační keficienty v hdntách d 0,85 d 0,99). Stejně tak uvádí Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Terie ceňvání nemvitstí, VII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2008, ISBN , strana 350: Ceny inzervané jak pžadvané prdejní jsu zpravidla vyšší, než jaké budu naknec dsaženy. Pstupným pdrbným sledváním je mžn si věřit, jak cena určité nemvité věci pstupně v čase klesá, až z inzerce zmizí - nemvitá věc se zřejmě prdala za cenu blízku pslední pžadvané. Cena nemvité věci nemůže být větší, než cena stejné nemvité věci inzervané k prdeji. V dalším textu pak: keficient zdrje infrmace: 0,65-1,00. Metda příméh prvnání: Srvnávací nemvité věci Výměra [m 2 ] Index dlišnsti I O Cena ke srvnání [Kč/m 2 ] zdrj plha velikst tech. stav a vybavenst statní (pdlaží) Upravená cena [Kč/m 2 ] SN 1 72, ,95 0,95 0,95 1,00 1, SN 2 75, ,95 1,00 1,00 0,90 1, SN 3 66, ,95 1,00 0,95 1,00 1, SN 4 75, ,95 1,00 1,00 0,95 1, SN 5 75, ,95 1,00 1,00 0,90 1, SN 6 59, ,95 0,95 0,90 0,90 1, SN 7 70, ,95 0,95 0,95 0,90 1, SN 8 75, ,95 1,00 1,00 0,95 1, SN 9 75, ,95 1,00 1,00 0,90 1, SN 10 71, ,95 0,95 0,95 0,95 1, n: pčet srvnávacích nemvitstí 10 Obvyklá cena: Statistické veličiny: Směrdatná dchylka [SO] 838 Minimální hdnta AP - SO Aritmetický průměr [AP] AP + SO Maximální hdnta Výměra: 77,45 m Obvyklá cena p zakruhlení:

24 C REKAPITULACE Výslednu bvyklu cenu nemvitých věcí: včetně příslušenství, indikujeme ke dni cenění na: Pznámka: Příslušenstvím je: ,- Kč slvy: Osmsetsedmdesátpěttisíc krun českých Sklep (příslušenství bytu mim byt) 2,00 m 2 24

25 D ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek jsme pdali jak znalecký ústav vedený v suladu s ustanvením 21 dst. 3 zákna č. 36/1967 Sb., znalcích a tlumčnících a ustanvením 6 dst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., k prvedení zákna znalcích a tlumčnících, ve znění pzdějších předpisů, zapsaný dle Rzhdnutí ministryně spravedlnsti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN ze dne d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst: pr br eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr: ceny a dhady nemvitstí. Znalecký úkn je zapsán pd přadvým číslem / 2014 deníku znaleckéh ústavu. Otisk znalecké pečetě: V Hradci Králvé dne Pdpis za znalecký ústav: Ing. Milan Bálek jednatel splečnsti Odhadci a znalci CZ, s.r.. Přemyslva 38/ Hradec Králvé 25

26 E PŘÍLOHY 1. Barevná ftdkumentace 2. Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 7050, k.ú. Česká Lípa, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Snímek katastrální mapy 26

27 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Přílha: Ftdkumentace

28 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Přílha: Ftdkumentace

29 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Přílha: Ftdkumentace

30 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 CZ0511 Česká Lípa Obec: Česká Lípa A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Vlastnické práv Duškvá Andrea, náměstí Míru 600/20, Vinhrady, Praha 2 Jedntky Č.p./ Č.jedntky Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: 7050 Nemvitsti Vymezen v: Budva Způsb využití Parcela V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Způsb chrany Česká Lípa, č.p. 2856, byt.dům, LV / /47 byt byt.z. 740/30121 na parcele 5750/4, LV 6673 Typ jedntky Pdíl na splečných částech dmu a pzemku 5750/4 zastavěná plcha a nádvří 390m2 B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr Pvinnst k Zástavní práv smluvní k zajištění phledávek s přísl. ve výši ,- Kč a buducích phledávek s přísl., které vzniknu d uzavření zástavní smluvy d d výše ,- Kč Česká spřitelna, a.s., Olbrachtva V-4044/ /62, Krč, Praha 4, RČ/IČO: Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-4044/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Duškvá Andrea, náměstí Míru 600/20, Vinhrady, Praha 2, RČ/IČO: /0072 Z-7793/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č.j. 067 Ex / ze dne Z-7793/ Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Z-10760/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 1

31 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. Typ vztahu Oprávnění pr CZ0511 Česká Lípa Pvinnst k Obec: Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: Česká Lípa V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č.j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-10760/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Duškvá Andrea, náměstí Míru 600/20, Vinhrady, Praha 2, RČ/IČO: /0072 Z-7354/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Luhana č.j. 099 Ex-3039/ ze dne Právní mc ke dni Z-7354/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-14440/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-14440/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-14436/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-14436/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-14437/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-14437/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-14438/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-14438/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 2

32 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. Typ vztahu Oprávnění pr CZ0511 Česká Lípa Pvinnst k Obec: Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: Česká Lípa V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-14439/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-14439/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15017/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15017/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15015/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15015/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15016/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15016/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15020/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15020/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15021/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15021/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 3

33 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. CZ0511 Česká Lípa Pvinnst k Obec: Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: Česká Lípa V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15018/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15018/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15019/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15019/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15022/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15022/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-15023/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr.Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-15023/ Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 800,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15390/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15390/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15372/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 4

34 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. CZ0511 Česká Lípa Pvinnst k Obec: Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: Česká Lípa V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č. j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15372/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15272/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15272/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15375/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č. j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15375/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 800,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15449/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č. j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15449/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 800,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15474/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 5

35 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. CZ0511 Česká Lípa Pvinnst k Obec: Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: Česká Lípa V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15474/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15475/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15475/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15476/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15476/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15477/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15477/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15453/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 6

36 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. CZ0511 Česká Lípa Pvinnst k Obec: Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: Česká Lípa V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č. j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15453/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15454/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č. j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15454/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15457/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č. j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15457/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15458/ ,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č. j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15458/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 808,- Kč s příslušenstvím Dpravní pdnik hl.m. Prahy Z-15459/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 7

37 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. CZ0511 Česká Lípa Pvinnst k Obec: Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: Česká Lípa V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě,akcivá splečnst, Sklvská 42/217, Vysčany, Praha 9, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh, Ph.D. č. j. 067 Ex / ze dne Právní mc ke dni Z-15459/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Nařízení exekuce JUDr.Dalimil Mika Ex.úřad Klatvy Duškvá Andrea, náměstí Míru 600/20, Vinhrady, Praha 2, RČ/IČO: /0072 Z-2157/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce OS Praha 2, 33 EXE 276/ ze dne ; ulžen na prac. Praha Z-2157/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-410/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Miky č.j. 120 Ex-3776/ ze dne Z-410/ Nařízení exekuce Mgr.Milš Dvřák, Exekutrský úřad Sklv Duškvá Andrea, náměstí Míru 600/20, Vinhrady, Praha 2, RČ/IČO: /0072 Z-6817/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce 33 EXE-2415/ OSP2 ze dne ; ulžen na prac. Praha Z-6817/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-975/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra Mgr. Dvřáka č. 1 č.j. 041 Ex-1440/ ze dne Z-975/ Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši 968,- Kč s příslušenstvím Tessile ditta services a.s., Vinhrady 794/45, Štýřice, Z-1338/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 8

38 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:57 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: ex pr JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D. CZ0511 Česká Lípa Pvinnst k Obec: Kat.území: Česká Lípa List vlastnictví: Česká Lípa V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Brn, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Miky č.j. 120 Ex-3776/ ze dne Právní mc ke dni Z-1338/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím Splečenství vlastníků, ul. Z-1613/ Kmenskéh 2856, Česká Lípa, Kmenskéh 2856, Česká Lípa, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra Mgr. Dvřáka č. 2 č.j. 041 Ex-1440/ ze dne Právní mc ke dni Z-1613/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Listina Z-7897/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí sudníh exekutra JUDr. Pdknickéh č.j. 067 Ex / ze dne Z-7897/ Nařízení exekuce JUDr.Milan Suchánek, Exekutrský úřad Praha 9 Duškvá Andrea, náměstí Míru 600/20, Vinhrady, Praha 2, RČ/IČO: /0072 Z-69601/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce 52 EXE-1222/ OSP2 ze dne ; ulžen na prac. Praha Z-69601/ Zástavní práv exekutrské pr phledávku ve výši ,20 Kč s příslušenstvím Česká spřitelna, a.s., Olbrachtva Z-15828/ /62, Krč, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti sudníh exekutra JUDr. Suchánka č.j. 085 Ex-9218/ ze dne Právní mc ke dni Z-15828/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Liberecký kraj, Katastrální pracviště Česká Lípa, kód: 501. strana 9

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741 133 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 Objednavatel: Exekutrský úřad Brn-venkv JUDr. Rbert Pazák, sudní exekutr Sídl: nám. Svbdy 15, 602 00 Brn IČ: 18764878 Zhtvitel: Odhadci

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

Znalecký posudek číslo 1230-47/11

Znalecký posudek číslo 1230-47/11 Ing. Jsef CUPAL - znalecký psudek č. 1230-47/11 11. dubna 2011 Znalecký psudek čísl 1230-47/11 O ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na nemvitstech zapsaných na listu vlastnictví č. 3055 a na listu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/6663/2014 bvyklé ceně bytu (jedntky vymezené pdle zákna vlastnictví bytů) č. 1446/2 v bytvém dmě č.p. 1446, včetně

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5780/ 119/2015 O ceně administrativní a ceně obvyklé nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu 613/44400 k pozemku p.č.st. 427 - bytové jednotky č. 1179/24 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více