ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA"

Transkript

1 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/ ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1

2 Hodnocení vzdělávacích programů Pro definitivní nastavení maximální efektivity a kvality vzdělávacích programů byly jednotlivé vzdělávací programy průběžně evaluovány a výsledky vyhodnocovány. Jako hodnotící nástroj pro teoretickou část byl použit dotazník, který byl distribuován účastníkům jednotlivých vzdělávacích programů. Obsah a struktura dotazníku byly pro všechny účastníky jednotlivých vzdělávacích programů stejné. Otázky byly zaměřené na dvě oblasti: A.) na kvalitu přednášek - v nich jsme se dotazovali: 1) Přednáška mi přinesla zejména: a) zopakování informací b) zopakování informací a nové informace c) především nové informace 2) Přednáška byla prezentována srozumitelně: a) Souhlasím b) c) d) 3) Odbornost přednášky hodnotím jako: a) Vysokou b) více než průměrnou c) průměrnou d) méně než průměrnou 4) Pro využití v praxi hodnotím přednášku jako: a) určitě přínosnou b) přínosnou c) méně přínosnou B.) na lektory, s položkami: 1) Lektor byl dobře připraven: a) b) c) d) 2) Lektor podal téma adekvátně potřebám zúčastněné skupiny: a) Souhlasím b) c) d) 2

3 3) Při přednášce bylo možné diskutovat probírané téma: a) b) c) d) 4) Přednáška byla vzhledem k tématu: a) krátká b) délka vyhovující c) dlouhá 1. Hodnocení vzdělávacího programu pro pečovatele a ošetřovatele První dotaz, který hodnotil úroveň přednášek, se týkal přínosu pro účastníky. Většina dotazovaných (72,95 %) uvedla, že přínosem bylo zopakování nabytých a získání nových informací, 9,23 % uvedlo, že předané informace byly opakováním, ale 17,73 % dotazovaných odpovědělo, že sdělené informace jsou pro ně nové. Přínos přednášek ,32% zopakování informací 72,95% zopakování informací a získání nových 17,73% především nové informace 3

4 Většina dotazovaných považovala přednášky prezentované lektory srozumitelně (88,98 %) nebo srozumitelně (10,61 %), pouze 0,41 % účastníků se domnívalo, že přednášky byly podány nesrozumitelnou formou. Srozumitelnost přednášek 10 88,98% ,61% 0,41% Dalším hodnotícím parametrem byla odborná stránka přednášek a předávaných informací. Většina respondentů (79,59 %) se shodla, že odbornost přednášek byla vysoká, a 16,21 % uvedlo, že byla více než průměrná. Jako průměrnou označilo odbornou úroveň přednášek 4,29 % respondentů. Odbornost přednášek 79,59% ,21% 4,29% 0 vysoká více než průměrná průměrná podprůměrná 4

5 Za velmi přínosnou nebo přínosnou považuje využitelnost získaných informací v praxi celkem 98,61 % dotázaných. Pro 1,40 % dotázaných byly informace pro práci méně přínosné. Využitelnost v praxi ,45% 22,16% 1,40% velmi přínosná přínosná méně přínosná Součástí hodnocení vzdělávacího programu bylo také hodnocení lektorů. Jako základní hodnotící kritérium byla připravenost lektorů. Bylo potěšující, že většina účastníků uvedla, že lektoři byli připraveni - takto odpovídalo celkem 99,57 % dotázaných. Necelé 1 % uvedlo, že byli nepřipraveni. Připravenost lektorů 10 92,03% ,54% 0,43% 5

6 Dále nás zajímalo, zda se lektor uměl přizpůsobit dané cílové skupině. Většina respondentů (92,02 %) uvedla, že ano; 7,76 % že ano. Odpověď, uvedlo 0,22 % dotázaných. Přizpůsobení se cílové skupině 10 92,02% ,76% 0,22% Souhlas s možností diskuze na dané téma uvedlo 91,90 % dotázaných; 7,00 % uvedlo odpověď a 1,09 % respondentů uvedlo, že diskutovat nemohli. Možnost diskuze k probíranému tématu 10 91,90% ,00% 1,09% 6

7 Zajímalo nás, zda nastavená časová dotace přednášek byla odpovídající. Většina dotázaných (84,03 %) odpovídala, že délka přednášek byla vyhovující. Nedostačující ji označilo 11,06 % respondentů; naopak jako dlouhou ji označilo 4,91 % dotázaných. Časová dotace přednášek ,03% 11,06% 4,91% krátká délka vyhovující dlouhá 2. Hodnocení přednášek vzdělávacího programu pro zdravotní sestry Většina dotazovaných považovala prezentaci přednášek za srozumitelnou (90,25 %) nebo srozumitelnou (8,97 %); pouze 0,78 % účastníků se domnívalo, že přednášky byly podány nesrozumitelnou formou. Srozumitelnost přednášek ,25,% ,97% 0,78,% 7

8 Účastníků jsme se dotazovali, jaký přinos pro ně přednášky měli; většina dotazovaných uvedla, že přínosem bylo zopakování a získání nových informací (74,66 %); 16,80 % účastníků vidělo přínos zejména v opakování již nabytých informací a pro 8,54 % byly prezentované informace nové. Přínos přednášek 74,66% ,80% zopakování informací zopakování + získánámí nových informací 8,54% získání především nových informací V rámci hodnocení přednášek nás zajímalo, jak účastníci vnímali odbornou stránku přednášek. Většina dotazovaných (76,79 %) uvedla, že odbornost přednášek měla vysokou úroveň; 18,18 % dotazovaných uvedlo, že odbornost byla více než průměrná; pouze 5,03 % se domnívalo, že odbornost přednášek byla pouze průměrná. Odbornost přednášek ,79% vysoká 18,18% více než průměrná 5,03% průměrná 0 podprůměrná 8

9 Zajímalo nás také, jaká bude využitelnost v praxi předaných informací a poznatků v rámci vzdělávacího programu. 70,59 % dotazovaných považovalo nově získané informace za velmi přínosné ve své praxi; 26,27 % účastníků je považovalo za přínosné a 3,14 % dotazovaných uvedlo, že v praxi informace z přednášek využijí méně. Využitelnost informací z přednášek v praxi ,59% 26,27% 3,14% velmi přínosná přínosná méně přínosná V rámci hodnocení vzdělávacího programu jsme se dotazovali, jak připravení byli lektoři. 96,76 % dotazovaných označilo připravenost lektorů za dobrou; 2,86 % se domnívalo, že lektoři byli připraveni a 0,38 % dotazovaných uvedlo, že byli nepřipraveni. Připravenost lektora 10 96,76% ,86% 0,38% 9

10 Dotazovali jsme se, zda se lektoři dokázali přizpůsobit dané cílové skupině posluchačů. 94,67 % uvedlo, že se lektoři dokázali přizpůsobit; 4,73% uvedlo, že se dokázali přizpůsobit cílové skupině. 0,50 % dotazovaných se domnívalo, že se skupině nedokázali přizpůsobit. Téma přizpůsobené adekvátně skupině 10 94,67% ,73% 0,50% Dotazovali jsme se, zda se lektoři dokázali přizpůsobit dané cílové skupině posluchačů. 94,67 % uvedlo, že se lektoři dokázali přizpůsobit; 4,73% uvedlo, že se dokázali přizpůsobit cílové skupině. 0,50 % dotazovaných se domnívalo, že se skupině nedokázali přizpůsobit. Možnost diskuze k probíranému tématu ,70% 2,91% 0,39% 10

11 Otázka časové dotace přednášek byla dalším dotazem, který jsme účastníkům kladli. 6,63 % dotazovaných uvedlo, že přednášky byly krátké (jednalo se zejména o přednášky o paliativní péči). Většina respondentů (89,28 %) uvedla, že časová dotace byla vyhovující; 4,09 % považovalo časovou dotaci za nadměrnou (přednášky o psychologických aspektech nemoci a o duchovní péči). Časová dotace přednášek 89,28% ,63% krátká délka vyhovující dlouhá 4,09% 3. Hodnocení vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky Pro většinu dotazovaných respondentů (36,79 %) spočíval přínos přednášek zejména v zopakování a získání nových informací; pro 34,85 % dotazovaných byly přednášené informace zejména opakováním; pro zbývající nemálo početnou skupinu respondentů (28,79 %) byly předané informace novinkou. Přínos přednášek 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 34,85% zopakování informací 36,76% zopakování informací a získání nových 28,79% především nové informace 11

12 Pro většinu dotázaných (68,35 %) byly předávané informace poskytovány srozumitelnou formou; pro 28,85 % srozumitelnou; 3,80 % dotázaných nesouhlasilo se srozumitelným podáním přednášek. Srozumitelnost přednášek 7 68,35% ,85% 2 1 3,80% 0 Pro 95,18 % dotazovaných měla odborná stránka přednášeného vysokou nebo více než průměrnou úroveň. 4,82 % dotazovaných ji definovali jako průměrnou. Odbornost přednášek 7 62,65% ,53% vysoká více než průměrná 4,82% průměrná 0 podprůměrná 12

13 Obsah přednášek byl velmi přínosný pro 44,29 % respondentů; pro 38,57 % účastníků byl přínosný a pro 17,14 % dotázaných byl obsah přednášek přínosný méně. Využitelnost v praxi 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 44,29% 38,57% 17,14% velmi přínosná přínosná méně přínosná Většina dotazovaných odpověděla, že lektoři byli nebo byli připraveni. Zhruba 15 % dotázaných považovalo připravenost lektorů za nedostačující a za nedostačující. Připravenost lektorů 7 61,64% ,29% 9,59% 5,48% 13

14 Podle dotázaných se lektoři dokázali přizpůsobit cílové skupině (58,59 %) nebo se dokázali přizpůsobit (35,17 %). 6,10 % se domnívalo, že se skupině nedokázali přizpůsobit. Přizpůsobení se lektorů skupině 6 58,59% ,17% ,10% Souhlas s možností diskuze na dané téma uvedlo 66,67 % dotázaných; 25,29 % uvedlo odpověď s možností diskuze a 4,60 % respondentů uvedlo, že diskutovat nemohli. Možnost diskuze 7 66,67% ,29% 2 1 4,60% 14

15 Časová dotace přednášek byla pro většinu dotázaných dlouhá (44,16 %); naopak 27,27 % respondentů ji považovalo za krátkou. 28,57 % dotázaných označilo délku přednášek za vyhovující. Časová dotace přednášek 44,16% 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 27,27% 28,57% krátká délka vyhovující dlouhá Další doplňující hodnocení vzdělávacích programů včetně praktické části proběhlo v rámci závěrečného hodnotícího semináře. Hodnotícím nástrojem byl dotazník a rozhovor s účastníky vzdělávacích kurzů. Podnětné zpětné vazby účastníků: 1. Jak hodnotíte organizační přípravu kurzu? Je na ní třeba něco změnit? Pokud ano, co z nutných změn považujete za nejdůležitější? Teoretická část byla náročná, ale chápu její smysl. Praxe nelíbilo se mi, že jsme byly zařazeny k ranní hygieně a krmení. Děláme to každý den a nebylo to přínosem praxe. Stačil by jeden den stáže, ale intenzivněji zaměřený na: jak se klient do zařízení dostane důvody, schůze týmu, celková organizace práce Výuka byla zajímavá a poučná. Ale dlouhá. Praxe pro mě byla přínosná v tom, že jsem si ujasnila, co u nás v zařízení děláme hůře a co lépe. Jen bych ji udělala zajímavější, protože mi připadne, že hygieny si užijeme v zařízení dost a je všude stejná. Organizace teorie a praxe byla výborná, ale zklamala mně organizace při našem příjezdu na praxi Organizační přípravu hodnotím velmi kladně. Větší prostor bych dala praktickým ukázkám (s lůžkem např.) Více by mně zajímala část paliativní péče. Zvláště konkrétní komunikační dovednosti. 15

16 Příprava kurzu je výborná, je dobré přidat více komunikačních situací s klientem a rodinou, procvičování, osobní příklady. Možná rozvrhnout do více dnů a končit tak do večera je náročné udržet pozornost a vnímání. Za celou dobu kurzu mi nepřišel žádný , i když jsem ze svého u psala o odezvu. Ostatní bylo velice dobře organizačně připraveno. Přípravu kurzu hodnotím velice kladně. Jen snad lepší předávání informací. Některé přednášky mohly být více interaktivní, chtělo to více příkladů z praxe. 2. Jak hodnotíte své teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti práce s lidmi se syndromem demence před kurzem a po jeho absolvování? Rozšíření informací a náhledu na lidi se syndromem demence Mnohé, co jsem intuitivně tušila a dělala, získalo kurzem solidní teoretický základ. Získala jsem i řadu nových poznatků. Tato oblast mně vždy zajímala. Kusé znalosti se propojily v celek. Ucelenější pohled v oblasti psychiky, výživy, zdravotní péči a potřebách uživatelů s demencí. Před kurzem jsem pracovala jako pečovatelka pouze jeden měsíc. Dal mně daleko více, než rekvalifikační kurz. Po teoretické stránce se nic nezměnilo. Plno znalostí jsem díky kurzu oživila. Po praktické stránce jsem velice ráda, že jsem mohla být na oddělení v hospici. Citlivý personál poradil a ukázal, jak při polohování co nejšetrněji pohybovat s klienty. Teoretické znalosti se snažím uplatňovat i v praxi na pracovišti. Dokáži se lépe vžít do klienta s demencí, dle toho s ním pracuji. Teoretické znalosti se snažím uplatňovat v zaměstnání. Teoreticky se cítím lépe stran informací, ale ty jsem již mnohé měla dříve potřebovala bych více praxe. Před kurzem už jsem začala pracovat tak nějak automaticky, všedně a už jsem začínala mít náznak vyhoření. Znovu jsem si zopakovala a připomněla, co zlepšit. Povzbudilo mně, že v problémových situacích nejsem sama, lépe znovu vnímám potřeby klientů i své. Určitě klienty s demencí dokážu lépe pochopit a vžít se do nich. Jsem si jistější. Pociťuji větší odhodlání, dělat svou práci co nejlépe. Mé znalosti a dovednosti jsou bohatší po kurzu, řadu věcí mohu uplatnit v praxi. Po absolvování větší pocit vlastní jistoty. Otevřela se mi řada otázek. 3. Ve které oblasti je dle Vašeho úsudku nejdůležitější vzdělávat účastníky tohoto kurzu z pohledu znalostí a dovedností? Přístup ke klientovi a komunikace s rodinou. Tematika doprovázení a spirituální péče, protože není v náplni jiných kurzů na rozdíl například od aktivizace. Psychologie práce se sebou, jak se cítím v práci s dementním uživatelem, sestavování biografické anamnézy a její využití v praxi. Problémové chování uživatelů s demencí. 16

17 Hlavně komunikace. Komunikace. Myslím, že je třeba se neustále vzdělávat ve všech oblastech a dovednostech. Odcházení, doprovázení. Také oblast přímé obslužné péče ale neměl by se bránit této oblasti řídící personál. Aby byly kurzy povinné pro ty, co půjdou do sociálních služeb z jiného oboru. Je důležité vzdělávat ty, co přišli do sociálních služeb z jiných zařízení, či povolání. Terminální stav komunikace mezi personálem a komunikace s rodinou např. téma co přináší umělá výživa, PEG apod.) Komunikace s klientem a rodinou, potřeby klienta. Komunikace s klienty s demencí, problematické chování klienta s demencí. Komunikace, důstojné zacházení. Terén, spolupráce s rodinou. Demence a paliativní péče je důležitou součástí práce pečovatelky. 4. Je něco, v čem byste rádi zvýšili své znalosti a dovednosti v budoucnosti? Jak zkvalitnit život klientů v závěru života. Prohloubit své znalosti a dovednosti v doprovázení. Komunikace s klientem a rodinnými příslušníky. Komunikace. Komunikace s klientem a rodinnými příslušníky, sebeobrana u kontaktu s agresivním klientem Ráda bych se do budoucna zaměřila na práci s lidmi v hospicovém zařízení nebo LDN. V dalších kurzech se velice ráda zúčastním. Dalších kurzů bych se určitě chtěla zúčastnit. Krizová intervence, komunikace s rodinou. Další vzdělávání v péči o klienty s demencí, ošetřovatelské dokumentaci. Paliativní péče. Validace, komunikace s klienty s demencí, aktivizace. Předávání zkušeností s kolegy z jiných zařízení. Ačkoliv byly odpovědi dotázaných pozitivní, objevily se také zpětné reakce, které bylo potřeba řešit a navrhnout úpravy, tak aby všechny vzdělávací programy byly co nejefektivnější pro jednotlivé cílové skupiny. Návrhy úprav programu: V teoretické části více využít kombinace distanční (Power Point) a interaktivní (skupiny, řešení konkrétních případů, nácvik komunikace apod.) výuky. Zařadit více praktických ukázek a interaktivity, ev. i výuková videa. Praktická část: pokusit se změnit koncepci, kompletní péči ano, ale vždy se zkušeným lektorem. Úvod, v průběhu a závěru dne setkání je nutné věnovat se zhodnocení a otázkám. 17

18 Jedním z klíčových parametrů a cílů kurzu je uvědomění své role, možností a dovedností. Je více v kurzu třeba klást důraz na osobní zkušenost. Domnívám se, že v kurzu je třeba prodloužit a vhodně doplnit části osobní zkušenosti, zážitkové a komunikační partie Více zdůraznit postupy v paliativní péči. Více komunikačních dovedností zvláště s klientem a rodinou, ale také týmovou komunikaci Problémové chování, jeho pochopení a řešení. Krizové situace v práci týmu a s klientem, jejich řešení. Inovované vzdělávací programy 1. Vzdělávací program pro pečovatele/ky a ošetřovatele/ky Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníky kurzu - pečovatele a ošetřovatele pečující o osoby s demencí - aktuálními poznatky a specifickými odbornými dovednostmi z oblasti specifické paliativní péče u osob s demencí. Výuka je zaměřena na prohloubení a rozšíření odborných znalostí a dovedností pečovatelů a ošetřovatelů pečujících o osoby s demencí. Teoretické přednášky vycházejí z potřeb nemocných s demencí a kompetencí těchto pracovníků. Rozsah teoretické části: 24 hodin (3 dny x 8 hodin). Součástí vzdělávacího programu je: a) odborná praxe na specializovaném pracovišti poskytující paliativní péči v rozsahu 24 hodin (3 dny x 8 hodin); b) e-learning v rozsahu 20 hodin s hodnotícím testem. 2. Vzdělávací program pro zdravotní sestry Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníky kurzu zdravotní sestry pečující o osoby s demencí - aktuálními poznatky a specifickými odbornými dovednostmi z oblasti specifické paliativní péče u osob s demencí. Výuka je zaměřena na prohloubení a rozšíření odborných znalostí a dovedností zdravotních sester pečujících o osoby s demencí. Teoretické přednášky vycházejí z potřeb nemocných s demencí a kompetencí těchto pracovníků, ale také z principu týmové spolupráce a týmového posouzení člověka s demencí z hlediska změny zdravotního stavu a změny chování, hodnocení příznaků a příčin. Rozsah teoretické části: 24 hodin (3 dny x 8 hodin). Součástí vzdělávacího programu je: a) odborná praxe na specializovaném pracovišti poskytující paliativní péči v rozsahu 24 hodin (3 dny x 8 hodin); b) e-learning v rozsahu 20 hodin s hodnotícím testem. 18

19 3. Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníky kurzu vedoucí pracovníky pečující o osoby s demencí - aktuálními poznatky a specifickými odbornými dovednostmi z oblasti specifické paliativní péče u osob s demencí. Výuka je zaměřena na prohloubení a rozšíření odborných manažerských znalostí a dovedností. Teoretické přednášky vycházejí jednak z potřeb nemocných s demencí, ale také z kompetencí a potřeb pracovníků, kteří o tyto nemocné pečují. Součástí výuky je praktický nácvik vedení týmové spolupráce a týmového posouzení člověka s demencí, komunikace s podřízenými v krizových situacích a dalších komunikačních dovedností. Rozsah teoretické části: 24 hodin (3 dny x 8 hodin). Součástí vzdělávacího programu je: a) odborná praxe na specializovaném pracovišti poskytující paliativní péči v rozsahu 24 hodin (3 dny x 8 hodin); b) e-learning v rozsahu20 hodin s hodnotícím testem. Rajhrad, prosinec 2014 Ing. Jaromír Bílý Manažer projektu 19

20 Rozvržení teoretických kurzů vzdělávacích programů 1 den 2 den 3 den Vzdělávací program pro zdravotní sestry Název tématu Seznámení se vzdělávacím programem, organizační záležitosti Demence jako nemoc Hodnocení potřeb člověka s demencí Vybrané kapitoly ošetřovatelské péče oběd Farmakoterapie u člověka s demencí Psychosociální aspekty nemoci, zhodnocení dne Komunikace s osobou trpící demencí Komunikace modelové situace - Problematické chování člověka s demencí Zachování důstojnosti, oběd Úvod do paliativní péče, Příznaky v paliativní péči I. Zhodnocení dne Příznaky v paliativní péči II. Péče o člověka v terminální fázi nemoci Spirituální péče, truchlení oběd Komunikace v paliativní péči - Modelové situace- komunikace v paliativní péči Zhodnocení dne Vzdělávací program pro pečovatele/ky a ošetřovatele/ky 1 den 2 den 3 den Název tématu Seznámení se vzdělávacím programem, organizační záležitosti Demence jako nemoc Vybrané kapitoly ošetřovatelské péče Výživa a změny zažívání u člověka s demencí oběd Problematické chování člověka s demencí Psychosociální aspekty nemoci, zhodnocení dne Komunikace s osobou trpící demencí Modelové situace - komunikace s člověkem s demencí Význam aktivizace u člověka s demencí - oběd Komunikace v paliativní péči - Modelové situace- komunikace v paliativní péči Zhodnocení dne Úvod do paliativní péče, význam multidisciplinárního týmu Zachování důstojnosti člověka, etické otázky Péče o člověka v terminální fázi nemoci oběd Spirituální péče, truchlení zhodnocení dne 1 den 2 den 3 den Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky Název tématu Seznámení se vzdělávacím programem, organizační záležitosti Demence jako nemoc Psychosociální aspekty nemoci oběd Problematické chování člověka s demencí Komunikace s osobou trpící demencí Modelové situace - komunikace s člověkem s demencí zhodnocení dne Úvod do paliativní péče Standardy paliativní péče nastavení v praxi Péče o člověka v terminální fázi nemoci, truchlení, péče o blízké umírajících oběd Etické otázky - kazuistiky Komunikace v paliativní péči - modelové situace Zhodnocení dne Vedení multidisciplinárního týmu, motivace pracovníků Konfliktní situace na pracovišti modelové situace oběd Prevence vyhoření, význam supervize zhodnocení dne 20

21 21

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví v době mimořádných událostí nebo krizí v rámci Bezpečnostní politiky ČR Vivienne Soyková LF UK, Ústav humanitních

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PODPORA PRACOVNÍKŮ OSPOD PŘI PÉČI O OHROŽENÉ DĚTI Závěrečná zpráva ze vzdělávacího programu: PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 2012 Nadace Sirius Obecně prospěšná společnost

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu CÍLE PROJEKTU Jako hlavní cíl vidíme zkvalitnění a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání nelékařských

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Projekt Akademie elektronických transakcí

Projekt Akademie elektronických transakcí Projekt Akademie elektronických transakcí registrační číslo CZ.1.07/3.2.11/03.0089 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.11 spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evaluační

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Garant PDP: Bc. Monika Novosádová, Duha Klíčová

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA

EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Projekt Moderní škola, Reg. č.: CZ. 1.07./1.1.04/03.0017 Šternberk 2012 Výsledky dotazníkového šetření

Více

Závěrečná evaluační zpráva projektu

Závěrečná evaluační zpráva projektu Závěrečná evaluační zpráva projektu K2... klíčovými Kompetencemi na vrchol své Kariéry spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Vypracovala: Ing. Iva Palatová Datum: 15. srpna

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2007 PROJEKT Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Autor: Helena Futerová Personální ředitel IMPRESS,

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Od března 2010 do srpna 2012 byl na VŠRR realizován projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32599 Inovace bakalářského

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více