Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům. Verze 5.0 Leden 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům. Verze 5.0 Leden 2015"

Transkript

1 Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům Verze 5.0 Leden 2015

2 Obsah Půdy Příprava inokula Očkování ploten Disky Inkubace Odečítání zón Interpretace Kontrola kvality Analýza chyb 2

3 EUCAST - disková difuzní metoda modifikace prezentace Verze Verze 5.0 Leden 2015 Verze 4.0 Červen 2014 Verze 3.0 Duben 2013 Modifikace Informace o prodloužené inkubaci enterokoků pro glykopeptidy, obr. 20. Přesun E. coli ATCC z rozšířené do rutinní QC. Oprava tiskové chyby u čísla sbírky DSM, obr. 31. Přidání poznámky o odstranění H. influenzae NCTC 8468, obr. 32. Přidání H. influenzae ATCC do tabulky rutinní QC, obr. 32. Oprava tiskové chybyčísla sbírky u E. faecalis ATCC 51299, obr. 33. Informace o čistotě β-nad, obr. 6. Corynebacterium spp. je přidáno na obr. 7 a 20. Informace o skladování a používání agarových ploten, obr. 14. Stafylokoky na obr. 28 jsou změněny na S. aureus. Odkaz na rozšířené tabulky pro kontrolu kvality EUCAST, obr. 30. Informace o odečítání a hodnocení výsledků kontrol, obr. 34. Vysvětlení ohledně defibrinované koňské krve v půdě MH-F, obr. 5 a 6. Pasteurella multocida, Campylobacter jejuni a C. coli přidány na obr. 6 a 19. Vysvětlení ohledně výběru kolonií pro diskovou difuzi, obr. 11 a 12. Přidán Campylobacter jejuni ATCC 33560, obr. 30. Přidána čísla sbírek DSM and CCUG pro E. faecalis ATCC 51922, obr

4 EUCAST - disková difuzní metoda modifikace prezentace Verze Verze 2.1 Únor 2012 Verze 2.0 Leden 2012 Modifikace Vysvětlení ohledně odečítání zón, obr. 23 a 25. Nová terminologie (Skupina viridujících streptokoků) a přidání Listeria monocytogenes na obr. 6 a 19. Vysvětlení ohledně odečítání zón, obr. 24. Další výjimky u odečítání zón, obr. 27. K. pneumoniae ATCC a E. faecalis ATCC přidány na obr. 31. Verze 1.1 Červen 2010 Verze 1.0 Prosinec 2009 Vysvětlení ohledně výšky agaru na obr. 7. Čísla španělské sbírky kultur přidána na obr. 30 a 31. EUCAST poprvé zveřejňuje na webových stránkách obrázkovou prezentaci diskové difuzní metody EUCAST. 4

5 Půdy pro vyšetření citlivosti 5

6 Půdy pro vyšetření citlivosti Používá se pouze Mueller-Hinton agar (MH). Půda pro náročné bakterie (MH-F, Mueller-Hinton Fastidious) je MH obohacený 5% mechanicky defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-nad (nikotinamid adenin dinukleotid). Používá se β-nad o čistotě 98 %. 6

7 Půdy pro různé bakterie Bakterie Enterobacteriaceae Pseudomonas spp. Stenotrophomonas maltophilia Acinetobacter spp. Staphylococcus spp. Enterococcus spp. Streptococcus pneumoniae Streptococcus sk. A, B, C a G Skupina viridujících streptokoků Haemophilus spp. Moraxella catarrhalis Listeria monocytogenes Pasteurella multocida Campylobacter jejuni a coli Corynebacterium spp. Ostatní náročné bakterie Mueller-Hinton agar Půda Mueller-Hinton (MH) agar + 5 % mechanicky defibrinované koňské krve + 20 mg/l β-nad (MH-F) V přípravě 7

8 Vlastní příprava půd Při přípravě se postupuje podle pokynů výrobce. Krev nebo β-nad lze přidat, pouze je-li půda ochlazena na C (je třeba zajistit příslušné nastavení teploty), poté se půda pečlivě promíchá a vylije na plotny. Půda se do ploten vylévá na rovném povrchu do jednotné výšky 4.0 +/- 0.5 mm. Pokud opakované měření prokáže výšku agaru pod nebo nad 4 mm, vylévaný objem se upraví, i když je výška agaru na plotně v rozmezí mm. Obvykle se používají kulaté plotny o průměru 90 mm (~25 ml), 100 mm (~31 ml), 150 mm (~71 ml), nebo čtvercové plotny o straně 100 mm (~40 ml). 8

9 Kontrola kvality Mueller-Hinton agaru Je třeba ověřit, zda na všech používaných šaržích Mueller-Hinton agaru jsou přípustná rozmezí inhibičních zón pro všechna vyšetřovaná antibiotika a bakterie. Zvláštní problémy: Inhibiční zóny aminoglykosidů u P. aeruginosa ATCC o menším/větším průměru než je dolní/horní limit ukazují na vysokou/nízkou koncentraci dvojmocných kationtů v půdě. Inhibiční zóny trimethoprim-sulfamethoxazolu u E. faecalis ATCC o menším průměru než je dolní limit ukazují na vysoký obsah thyminu a thymidinu v půdě. 9

10 Sušení a skladování agarových ploten Před vyšetřením citlivosti nesmí být na povrchu ploten žádné viditelné kapky vody. Plotny nesmí být přesušené. Agarové půdy se uchovávají při 4-10 C. Při vlastní přípravě ploten závisí podmínky pro sušení a skladování na dostupném vybavení a měly by být určeny na místě. Při skladování komerčně připravovaných půd je zapotřebí postupovat podle pokynů výrobce. Před inokulací musí mít agarové půdy pokojovou teplotu. Agarové půdy MH-F, skladované v plastikových sáčcích nebo uzavřených konteinerech, může být nezbytné před použitím usušit. Tím se odstraní přebytečná vlhkost, která může být příčinou neostrých okrajů zón a/nebo povlaku uvnitř zón. 10

11 Inokulum Metoda vyžaduje zákal inokula odpovídající 0,5 McFarlandova standardu*. * Odpovídá přibližně 1-2 x108 CFU/ml u E. coli. 11

12 Výběr izolovaných kolonií vyrostlých přes noc na neselektivní půdě 12

13 Příprava inokula Sterilní kličkou nebo bavlněným tamponem se k vyloučení atypických variant odebere několik (pokud možno) morfologicky podobných kolonií, které se rozetřou ve fyziologickém roztoku tak, aby homogenní, viditelný zákal odpovídal McFarlandovu standardu 0,5. Výjimka: Streptococcus pneumoniae z krevního agaru se připraví podle zákalového stupně 0,5 McFarlanda, z čokoládového agaru podle zákalového stupně 1,0 McFarlanda. Hustotu suspenze lze upravit přidáním bakterií nebo fyziologického roztoku tak, aby odpovídala McFarlandovu standardu 0,5. Zákal se změří nejlépe na fotometru. 13

14 Inokulace ploten Suspenze inokula se očkuje na plotny, nejlépe do 15 minut od přípravy, a nejpozději do 60 minut. Bavlněný tampon se ponoří do suspenze a přebytečná tekutina se odstraní jeho rotací po vnitřní stěně zkumavky. Je třeba se ujistit, že plotny mají pokojovou teplotu. Inokulum se roztírá tamponem ve třech směrech nebo rotátorem tak, aby byl naočkován celý povrch plotny. 14

15 Husté inokulaci ploten je třeba se vyhnout Je důležité, aby inokulum na plotně nebylo husté. Ověří se, zda průměry zón kontrolních kmenů jsou v přípustném rozmezí. Husté inokulum vytváří zóny inhibice o menším průměru. Přebytek inokula na tamponu se před inokulací odstraní jemnou rotací po vnitřní stěně zkumavky (u grampozitivních bakterií se však nesmí tampon příliš vysušit). 15

16 . Skladování disků s antibiotiky Disky se skladují podle podmínek daných výrobcem. Běžně používané disky se uchovávají v temnu při 4-8 C v uzavřených kontejnerech s indikátorem vlhkosti. Před otevřením je nutno kontejner s disky umístit do pokojové teploty, aby nedocházelo ke kondenzaci vody. Lépe je ponechat disky během pracovního dne při pokojové teplotě, než je opakovaně ukládat do ledničky. Disky nelze používat po datu expirace uvedeném na obalu. 16

17 Aplikace disků s antibiotiky Disky se aplikují do 15 od inokulace ploten. Disky musí být pevně a celou plochou přitištěny k povrchu půdy. Počet disků na plotně je nutno omezit, aby se předešlo překrývání inhibičních zón a interferenci mezi antibiotiky. Tím lze dosáhnout spolehlivé měření průměrů zón. 17

18 Souhrn postupu při inokulaci Suspenze inokula se vytvoří z izolovaných kolonií vyrostlých přes noc na neselektivní půdě. Hustota inokula se upraví podle zákalu McFarlandova standardu. Inokulum se v optimálním případě naočkuje na plotny do 15 minut od vytvoření suspenze. Sterilní tampon se ponoří do inokula a přebytek tekutiny se odstraní rotací tamponu po vnitřní stěně zkumavky. Inokulum se rovnoměrně naočkuje po celém povrchu agaru. Disky se aplikují do 15 minut po inokulaci ploten a inkubace se zahájí do následujících 15 minut. 18

19 Inkubace ploten Do 15 min od aplikace disků se plotny obrátí víčkem dolů a dají se inkubovat. Toto omezení času predifuze předchází tvorbě zón o nežádoucím větším průměru. Počet ploten ve sloupci by měl být co nejnižší k potlačení rozdílné teploty uvnitř sloupce, která ovlivňuje průměry zón (podle možností inkubátoru). MH se inkubuje na vzduchu, MH-F na vzduchu s 4-6% CO 2. 19

20 Inkubace ploten Bakterie Podmínky inkubace Enterobacteriaceae 35+/-1 ºC na vzduchu po 16-20h Pseudomonas spp. 35+/-1 ºC na vzduchu po 16-20h Stenotrophomonas maltophilia 35+/-1 ºC na vzduchu po 16-20h Acinetobacter spp. 35+/-1 ºC na vzduchu po 16-20h Staphylococcus spp. 35+/-1 ºC na vzduchu po 16-20h Enterococcus spp. 35+/-1 ºC na vzduchu po 16-20h (24h pro glykopeptidy) Streptococcus sk. A, B, C a G 35+/-1 ºC na vzduchu s 4-6% CO 2 po 16-20h Viridující streptokoky 35+/-1 ºC na vzduchu s 4-6% CO 2 po 16-20h Streptococcus pneumoniae 35+/-1 ºC na vzduchu s 4-6% CO 2 po 16-20h Haemophilus spp. 35+/-1 ºC na vzduchu s 4-6% CO 2 po 16-20h Moraxella catarrhalis 35+/-1 ºC na vzduchu s 4-6% CO 2 po 16-20h Listeria monocytogenes 35+/-1 ºC na vzduchu s 4-6% CO 2 po 16-20h Pasteurella multocida 35+/-1 ºC na vzduchu s 4-6% CO 2 po 16-20h Campylobacter jejuni a coli Corynebacterium spp. Další náročné bakterie 41+/-1 ºC v mikroaerobním prostředí po 24h (40-48h) 35+/-1 ºC na vzduchu s 4-6% CO 2 po 16-20h (40-48h) V přípravě 20

21 Pravidlo minut Plotny je třeba připravit tak, že: inokulum se očkuje do 15 minut od přípravy, nejpozději však do 60 minut, disky se kladou do 15 minut po inokulaci ploten, do 15 minut po aplikaci disků je třeba plotny začít inkubovat. 21

22 Prohlížení ploten po inkubaci Správné inokulum, dobře rozetřené na plotny, poskytuje splývavý nárůst. Rovnoměrný nárůst kolonií umožňuje vytvoření kruhových zón inhibice s ostrými (nevykousanými) okraji. (viz následující obrázek). Málo koncentrované inokulum vytváří izolované kolonie a vyšetření je nutno opakovat. 22

23 Růst by měl být splývavý a rovnoměrný Plotny by měly vypadat takto... a NIKOLI takto! 23

24 Odečítání zón Okraje zón se odečítají ve vzdálenosti 30 cm od oka, od bodu úplné inhibice viditelné pouhým okem. Příklady: E. coli Ciprofloxacin S. aureus Erythromycin CoNS Trimethoprim S. pneumoniae Rifampicin 24

25 Odečítání zón MH plotny se odečítají ze spodní strany proti tmavému pozadí v odraženém světle. MH-F plotny se odečítají po odstranění víčka z horní strany v odraženém světle. 25

26 Odečítání zón Plotny nelze odečítat v procházejícím světle (kdy je plotna umístěna proti zdroji světla) nebo pomocí lupy, pokud není stanoveno jinak (viz dále). Průměry zón lze měřit pravítkem, posuvným měřítkem nebo automatickým odečítáním zón. Zřetelné kolonie, které se vyskytnou uvnitř zóny, je třeba vyočkovat, ověřit jejich čistotu a pokud je nutno, opakovat vyšetření. 26

27 Odečítání zón výjimky (1) Bakterie Antibiotikum Odečítání inhibičních zón Proteus spp. Kterékoli Plazivý růst se přehlíží. Streptococcus spp. Kterékoli Odečítá se zóna inhibice růstu, nikoli hemolýzy. Kterákoli Trimethoprim Trimethoprimsulfamethoxazol Jemný, zastřený růst v inhibiční zóně se zřetelnými okraji se ignoruje. Staphylococcus spp. Linezolid Zóna se prohlíží v procházejícím světle (proti zdroji světla). Enterococcus spp. Vankomycin Zóna se prohlíží v procházejícím světle (proti zdroji světla). Enterobacteriaceae Ampicilin Jemný růst uvnitř zóny, který se může vyskytnout u některých šarží MH agaru, se přehlíží. 27

28 Odečítání zón výjimky (2) Bakterie Antibiotikum Odečítání inhibičních zón E. coli Mecilinam Izolované kolonie uvnitř inhibiční zóny se přehlížejí. Staphylococcus aureus Benzylpenicilin Zóna se prohlíží v blízkosti procházejícího světla (proti zdroji světla). Stafylokoky Cefoxitin Inhibiční zóna se pečlivě prohlíží a pátrá se po koloniích uvnitř zóny. 28

29 Interpretace zón Před interpretací výsledků se ověří, zda průměry inhibičních zón vytvořené kontrolními kmeny jsou v přípustném rozmezí. Naměřené průměry inhibičních zón (na nejbližší milimetr) se interpretují v kategoriích citlivosti (C, I a R) podle tabulek breakpointů EUCAST (EUCAST Breakpoint Tables ( česky Tabulky breakpointů EUCAST ( 29

30 Kontrola vyšetření citlivosti Ke kontrole správnosti provedení je zapotřebí používat doporučené kmeny pro kontrolu kvality (viz EUCAST Quality Control Tables, česky Kontrola kvality EUCAST). Kontrolní kmeny s definovanou rezistencí lze použít ke kontrole schopnosti detekovat rezistenci (viz EUCAST Extended QC Tables, česky Kontrola kvality EUCAST). Kontrolní kmeny lze koupit ze sbírek kultur nebo z komerčních zdrojů. 30

31 EUCAST - kmeny pro rutinní kontrolu kvality Druh Číslo sbírky kultur Vlastnosti E. coli E. coli ATCC 25922; NCTC 12241; CIP 7624; DSM 1103; CCUG 17620; CECT 434; CNCTC 5276; CCM 3954 ATCC 35218; NCTC 11954; CIP ; DSM 5923; CCUG 30600; CECT 943; CNCTC 5321; CCM 4225 Citlivý, divoký typ Producent TEM-1 β-laktamázy P. aeruginosa S. aureus ATCC 27853; NCTC 12903; CIP 76110; DSM 1117; CCUG 17619; CECT 108; CNCTC 5482; CCM 3955 ATCC 29213; NCTC 12973; CIP ; DSM 2569; CCUG 15915; CECT 794; CNCTC 5480; CCM 4223 Citlivý, divoký typ Slabý producent β-laktamázy E. faecalis ATCC 29212; NCTC 12697; CIP ; DSM 2570; CCUG 9997; CECT 795; CNCTC 5483; CCM 4224 Citlivý, divoký typ 31

32 EUCAST - kmeny pro rutinní kontrolu kvality Druh Číslo sbírky kultur Vlastnosti S. pneumoniae ATCC 49619; NCTC 12977; CIP ; DSM 11967; CCUG 33638; CNCTC 5043; CCM 4501 Snížená citlivost k penicilinu H. influenzae* NCTC 8468* Citlivý, divoký typ H. influenzae ATCC 49766; NCTC 12975; CIP ; DSM 11970; CCUG 29539; CNCTC 5105; CCM 4457 Campylobacter jejuni ATCC 33560; NCTC 11351; CIP 702; DSM 4688; CCUG 11284; CNCTC 7365; CCM 5214 Citlivý, divoký typ Citlivý, divoký typ * H. influenzae NCTC 8468 vykazuje neobvyklé růstové vlastnosti a od roku 2016 bude odstraněn. 32

33 EUCAST - kmeny pro detekci specifických mechanizmů rezistence (rozšířená QC) Druh Číslo sbírky kultur Vlastnosti K. pneumoniae ATCC ; NCTC 13368; CCUG 45421; CECT 778 Producent ESBL (SHV-18) S. aureus E. faecalis H. influenzae NCTC ATCC 51299; NCTC 13379; CIP ; DSM 12956; CCUG 34289; CNCTC 5530; CCM 4647 ATCC 49247; NCTC 12699; CIP ; DSM 9999; CCUG 26214; CNCTC 5063; CCM 4456 Heterorezistentní k oxacilinu, meca pozitivní Rezistentní k vysoké koncentraci aminoglykosidů (HLAR) a k vankomycinu (vanb pozitivní) β-laktamáza negativní, ampicilinrezistentní (BLNAR) 33

34 Sbírky kultur ATCC, American Type Culture Collection, Parklawn Drive, Rockville, MD 20852, USA. NCTC, National Collection of Type Cultures, Health Protection Agency Centre for Infections, 61 Colindale Avenue, London NW9 5HT, UK. CIP, Collection de Institut Pasteur, Rue du Docteur Roux, Paris Cedex 15 France. DSMZ, Deutsche Stammsammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen, Mascheroder Weg 16, D Braunschweig, Germany. CCUG, The Culture Collection University of Gothenburg CECT. Colección Española de Cultivos Tipo. Universidad de Valencia Burjassot. Valencia. Spain. CNCTC, Česká sbírka typových kultur, Státní zdravotní ústav, Šrobarova 48, , Praha, Česká republika. CCM Česká sbírka mikroorganizmů, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 34

35 Denní provádění kontroly kvality pro posouzení celkového provozu Kontrolní testy by měly být prováděny a vyhodnocovány denně, zejména s antibiotiky, která jsou v rutinní sestavě. Kontrolní testy by měly být odečteny a vyhodnoceny vždy před hlášením výsledků klinických izolátů. Každý den, kdy se provádí vyšetření, se prohlédnou výsledky posledních 20 konsekutivních testů. Prozkoumají se výsledky trendů a zón, které opakovaně spadají nad nebo pod přípustné rozmezí. Pokud jsou mimo přípustné rozmezí dva nebo více z 20 testů, je zapotřebí vyšetřit příčinu. 35

36 Monitoring provádění testů Průměr zóny (mm) Jednotlivé výsledky mimo kontrolní limity Všechny výsledky na jedné straně limitu Horní limit rozmezí Cíl Dolní limit rozmezí Konsekutivní výsledky mimo limity na stejné straně Den 36

37 Postup při výsledcích kontrolních kmenů mimo limit Pokud jsou hodnoty dvou nekonsekutivních průměrů inhibičních zón kontrolních kmenů z 20 testů mimo přípustné rozmezí, lze sice výsledky vyšetření citlivosti hlásit, je však třeba vyšetřit příčinu. Pokud jsou hodnoty dvou konsekutivních průměrů inhibičních zón kontrolních kmenů z 20 testů mimo přípustné rozmezí, je zapotřebí vyšetřit příčinu před hlášením výsledků vyšetření citlivosti. Vyšetření citlivosti je zapotřebí opakovat. Pokud je ve stejném dni více disků (>2) mimo rozmezí, je zapotřebí vyšetřit příčinu před hlášením výsledků vyšetření citlivosti. Vyšetření citlivosti je zapotřebí opakovat. Pokud není prokázána rezistence u kontrolního kmene pro rezistenci, pozastaví se hlášení výsledků, vyšetří se příčina a vyšetření se opakuje. 37

38 Uchování a subkultivace kontrolních kmenů Kmeny se uchovávají při -70 C v glycerolovém bujónu nebo na korálcích: jedna lahvička pro použití, jedna pro archiv. Alternativně lze použít lyofilizáty nebo komerční zdroje kmenů. Z lahvičky "pro použití" lze týdně kmeny vyočkovat na neselektivní půdy a kontrolovat čistotu kolonií. Čistou kulturu lze vyočkovávat a používat denně do 7 dnů. Náročné bakterie lze postupně vyočkovávat pouze po 6 dnů. Po spotřebování lahvičky pro použití se subkultivuje lahvička "pro archiv" a připraví se další lahvička pro použití. 38

39 Možné příčiny chyb (1) Půda Podmínky vyšetření Uchovávání ploten Nedodržení postupu při přípravě Variabilita šarží nebo změna dodavatele Suplementy (variabilita šarží, chybná navážka, prošlá expirace) ph Výška agaru/objem agaru Datum expirace Nedodržení pravidla (suspenze naočkována do 15 min, disky kladeny do 15 min, inkubace do 15 min) Inkubace (teplota, prostředí a čas) Inokulum (málo/hodně koncentrované, nebo nehomogenní) Způsob odečítání Odečítání okraje zón 39

40 Možné příčiny chyb (2) Disky Kontrolní kmeny Nesprávný disk (chybný druh nebo obsah disku) Síla disku (nesprávné uchování, labilita, datum expirace) Nevyrovnání na pokojovou teplotu po otevření zásobníku disků Mnoho disků na plotně (interference mezi látkami) Nesprávný kontrolní kmen Mutace Kontaminace Stáří kultury 40

41 Webová stránka EUCAST Webová stránka EUCAST uvádí pravidelné aktualizace metody vyšetření, rozmezí kontrolních kmenů a breakpointů. Jakékoli komentáře a návrhy lze posílat na adresu nebo na sekretariát EUCAST (viz webová stránka). 41

42 EUCAST český překlad na stránkách SZÚ

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls123529/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dexa-Gentamicin, oční mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dexamethasonum 0,3 mg, gentamicini sulfas 5,0 mg (odpovídá gentamicinum

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Multirezistentní kmeny - Jak na ně?

Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Seite 1 von 5 Info 1/2013 Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně dochází k významnému nárůstu rezistencí u bakterií a k problémům s antibiotickou terapií. Methicillin

Více

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE DAVID ŠILHA IVETA BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika.

Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. HOZA J., JINDRÁK V., MAREŠOVÁ V., NYČ O., SECHSER T., SUCHOPÁR J., ŠVIHOVEC J., URBÁŠKOVÁ P. Subkomise pro antibiotickou politiku Komise pro

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CILOXAN Oční/ušní kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje ciprofloxacini hydrochloridum 3,5 mg (odpovídá ciprofloxacinum

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK. Mikroorganismy LYFO DISK Mikroorganismy KWIK-STIK Mikroorganismy KWIK-STIK Plus

PŘÍBALOVÝ LETÁK. Mikroorganismy LYFO DISK Mikroorganismy KWIK-STIK Mikroorganismy KWIK-STIK Plus Mikroorganismy LYFO DISK Mikroorganismy KWIK-STIK Mikroorganismy KWIK-STIK Plus POUŽITÍ Mikroorganismy LYFO DISK, KWIK-STIK a KWIK-STIK Plus jsou lyofilizované preparáty referenčních zásobních kultur obsahující

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Heterotrofní mikroorganismy Počty kolonií při 36 a 22 C kultivovatelné mikroorganismy Dominantními taxony tohoto spektra jsou Acinetobacter spp., Aeromonas

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meronem 500 mg. Jedna

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

CH 3 SCH 3. Antibiotika H N H O H OH H 3. část I. Igor Hochel

CH 3 SCH 3. Antibiotika H N H O H OH H 3. část I. Igor Hochel S Antibiotika C 3 část I Igor ochel Antibiotika Antibiotika jsou přírodní produkty některých bakterií, plísní i vyššich organismů, které inhibují růst jiných mikroorganismů. V průběhu vývoje těchto terapeutik

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE Při své práci se pravidelně setkávám s produkty společnosti HACH LANGE s.r.o. Mikrobiologické testy pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Convenia 80 mg/ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem pro psy a kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Vědecký výbor veterinární

Vědecký výbor veterinární Vědecký výbor veterinární Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVV Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVV Finální dokument X Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Metodika

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls42565/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 mg/ml

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii)

Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii) Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii) Dagmar Schneidrová Ústav zdraví dětí a mládeže 3. lékařská fakulta UK Praha Alison Linnecar IBFAN/GIFA Ženeva Kontaminace sušené kojenecké mléčné

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2.

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tygacil 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 ml injekční lahvička přípravku Tygacil obsahuje tigecyclinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls65631/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRAX 200 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SUPRAX, prášek pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Suprax 200 mg potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 ml infuzního roztoku obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 ml infuzního roztoku obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97627/2011 Příloha k sp.zn. sukls44573/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levofloxacin Mylan 250 mg/50 ml Levofloxacin Mylan 500 mg/100 ml Infuzní roztok levofloxacinum

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Mgr. Jana Zavadilová NRL pro pertusi a difterii Státní zdravotní ústav Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí, 26.5.2014, SZÚ Výběr vhodné

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ODDĚLENÍ MIKROBIOLOGIE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR (Diplomová

Více

MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ A KUCHYNÍ

MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ A KUCHYNÍ MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ A KUCHYNÍ Státní zdravotní ústav, Šrobárova 47, Praha 10 lmateju@szu.cz 420 267082456 Kuchyňské odpady, Ekomonitor, Hotel Populus, 2010 Proč?

Více

MEL: přenosné mikrobiologické testy

MEL: přenosné mikrobiologické testy 40 MEL: přenosné mikrobiologické testy Kompletní přenosné laboratoře Široké spektrum parametrů Připravené testy Snadné použití Spolehlivé výsledky Mikrobiologická laboratoř v kufříku V terénu lze měřit

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1 TEST:mikro1cz Varianta:originál Tisknuto:03/11/2014 Položková analýza odpovědí testu. Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. Desetinné číslo - diskriminační síla odpovědi d

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

DOZOR ECDC. Výroční epidemiologická zpráva 2011. Infekce dýchacích cest. Shrnutí

DOZOR ECDC. Výroční epidemiologická zpráva 2011. Infekce dýchacích cest. Shrnutí DOZOR ECDC Výroční epidemiologická zpráva 2011 Shrnutí V této zprávě předkládáme analýzu údajů z dozoru, které za rok 2009 poskytlo 27 členských států EU a tři země EHP/ESVO, a analýzu hrozeb zjištěných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls245456/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dilizolen 2 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje linezolidum 2 mg. Infuzní vaky plněné 300 ml

Více

LISTERIA MONOCYTOGENES CULTURE IDENTIFICATION TEST (biomérieux ref. 39500 / Gen-Probe kat. č. 2920)

LISTERIA MONOCYTOGENES CULTURE IDENTIFICATION TEST (biomérieux ref. 39500 / Gen-Probe kat. č. 2920) LISTERIA MONOCYTOGENES CULTURE IDENTIFICATION TEST (biomérieux ref. 39500 / Gen-Probe kat. č. 2920) POUŽITÍ ACCUPROBE LISTERIA MONOCYTOGENES CULTURE IDENTIFICATION TEST je rychlý test s testovací DNA sondou

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR Sýry patřído skupiny fermentovaných potravin stejnějako pivo, víno, chléb, kysanézelí, rybíomáčka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem)

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem) Lepivost jiker fytofilních druhů ryb je dána mucoproteiny, až po styku s vodou Pro umělý výtěr ve velkovýrobních technologiích inkubace jiker nutnost zamezit jejich lepivosti Metody odlepkování jiker:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína INFORMACE PRO UŽIVATELE Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína Vaše dí - - Máte- - - Pokud s V : 1. Co je Rotarix a k 2. 3. Jak se Rotarix podává 4. 5 Jak Rotarix uchovávat 6. Další informace

Více

TwinOxide. Jedinečný, pokročilý a bezpečný koncept dezinfekce pitné vody. TwinOxide :

TwinOxide. Jedinečný, pokročilý a bezpečný koncept dezinfekce pitné vody. TwinOxide : Čistá pitná voda je základní lidskou potřebou. Bohužel, více než každý šestý člověk nemá přístup k jejímu bezpečnému zdroji Jak můžeme pomoci? Po více než 40 let chlorování pitné vody, tím že eliminovalo

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem Médium MarrowGrow Informace o produktu Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml UPOZORNĚNÍ: Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 www.cytogen.info

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Maturitní témata pro školní rok 2011-2012. Obor 53-43-M/005 laboratorní asistent

Maturitní témata pro školní rok 2011-2012. Obor 53-43-M/005 laboratorní asistent Maturitní témata pro školní rok 2011-2012 Obor 53-43-M/005 laboratorní asistent Klinická biochemie 1. Biochemické vyšetření, biochemická laboratoř, preanalytická fáze laboratorního vyšetření 2. Analytická

Více

Pacientův průvodce po webu

Pacientův průvodce po webu Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SULPERAZON 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g jako

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 1/2014 METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ KONTROLY ÚČINNOSTI STERILIZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ MUDr.Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Praha RNDr. Jaroslava Zelenková,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls146194/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Linezolid Actavis 600 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg. Úplný

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

Gramovo barvení bakterií

Gramovo barvení bakterií Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: poznat jednu z nejdůležitějších a nejpoužívanějších mikrobiologických technik Seznam pomůcek:

Více

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010 PCR Spotřební materiál Markéta Jeřábková 16.06.2010 Obsah 1. twin.tec PCR Plates 2. PCR Tubes, PCR Tube Strips a Cap Strips 3. Films a Foils 4. twin.tec real-time PCR Plates Masterclear Cap Strips a real-time

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více