Ing. Josef Hálek. eprojekty Praha, s.r.o. Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Josef Hálek. eprojekty Praha, s.r.o. www.eprojekty.cz josef.halek@eprojekty,cz Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR"

Transkript

1 Ing. Josef Hálek eprojekty Praha, s.r.o. Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR

2 eprojekt eprojekty eplnenipuv eprinosy erivpro Info Banka Výzkumu Idea Řešení Realizace v praxi Uplatnění hodnotový řetězec náklady 2 Náklady projektu VaV

3 Obhájení výše prostředků SR Idea Řešení Realizace v praxi Uplatnění hodnotový řetězec náklady 3 Náklady projektu VaV

4 Tab. 2: Struktura zdrojů financování VaV podle sektorů provádění, 2008 (%) Financující sektor Podnikatelský (BERD) Vládní (GOVERD) Sektor provádění Vysokoškolský (Herd) Neziskový Celkem Podnikatelské zdroje 95,2% 4,5% 0,2% 0,1% 100% Veřejné zdroje 19,7% 42,6% 37,0% 0,7% 100% Vlastní příjmy VŠ 7,1% 31,5% 60,8% 0,7% 100% Zdroje soukromých neziskových institucí 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100% Zahraniční zdroje 74,1% 11,5% 13,6% 0,7% 100% Tab. 3: Struktura výdajů na VaV v sektorech provádění podle zdrojů financování, 2008 (%) Sektor provádění Podnikatelský (BERD) Vládní (GOVERD) Vysokoškolský (Herd) Neziskový Financující sektor Podnikatelské zdroje 80,3% 11,3% 0,6% 9,1% Veřejné zdroje 13,2% 84,0% 90,8% 77,9% Vlastní příjmy VŠ 0,1% 1,8% 4,2% 2,0% Zdroje soukromých neziskových institucí 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% Zahraniční zdroje 6,4% 2,9% 4,3% 10,3% Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Zdroj: ČSÚ, Statistické šetření VTR

5 projekty podporované MZe,, ukončené v období eprinosy Idea Řešení Realizace v praxi Uplatnění???? hodnotový řetězec náklady 5 Náklady projektu VaV

6 eprinosy 6

7 eprinosy Každý se zaregistruje a uvádí údaje za svoje projekty a jejich výsledky Za výsledek je považován dosažený nový poznatek, know-how. Nikoliv typ výsledku podle databáze RIV Odeslání a tisk a podpis průvodky Role Generální uživatel za organizaci Přínosy jsou rozděleny do 3 skupin přínosy ekonomické další (předem definované) jiné (předem nedefinované) 7

8 eprinosy 8

9 eprinosy 9

10 eprinosy Zvýšení výnosů u organizace tvůrce výsledku Zvýšení výnosů u uživatelů výsledku Zlepšení exportních příležitostí u uživatelů výsledku Snížení nákladovosti u uživatelů výsledku Nová pracovní místa u uživatelů výsledku Podstata přínosu Kvantifikace hodnota Jednotka hodnoty kvantifikace (tis. Kč, počet) Typ přínosu (skutečný, očekávaný) 10

11 eprinosy 11

12 eprinosy Přínosy v oblasti zdraví obyvatel Přínosy v oblasti životního prostředí Přínosy v oblasti zdraví a welfare zvířat Přínosy pro veřejnou správu Přínosy v oblasti sociální Přínosy pro poradenství a vzdělávání Podstata přínosu Stupeň přínosu (malý, střední, významný) Kvantifikace hodnota Jednotka hodnoty kvantifikace (zvolte) Typ přínosu (skutečný, očekávaný) 12

13 eprinosy 13

14 eprinosy Uveďte tři vlastní definice přínosů Podstata přínosu Kvantifikace - hodnota Jednotka hodnoty kvantifikace Typ přínosu (skutečný, očekávaný) 14

15 eprinosy 15

16 Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb. 2 k) výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou: 1. v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru, 2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti^17) nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky, 3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, 4. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do praxe 16

17 Pro úplnost: Výsledek jsou: nové vědomosti, nové poznatky a dovednosti, návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do praxe včetně předmětů duševního vlastnictví a zajištění práv záznamy o výsledku v RIV jsou jen prostředky ověření existence výsledku a zajištění práv 17

18 erivpro??? Idea Řešení Realizace v praxi Uplatnění hodnotový řetězec náklady 18 Náklady projektu VaV

19 erivpro eriv.cz/erivpro erivpro/ 19

20 erivpro eriv.cz/erivpro erivpro/ RIV záznamů RIV od 79 organizacípředaných do IS VaV za MZe (MŠMT záznamů) z toho: za 17 VVI 1143 záznamů za 12 VVS 785 záznamů za 13 POO a 1 FOI 333 záznamů za 1 OSS a 7 SPO 183 záznamů z toho: 1129 J - článek v odborném periodiku 435 D -článek ve sborníku 197 N - certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem 77 C - kapitola v odborné knize 58 F užitných a průmyslových vzorů 49 Z poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, léčebný postup 32 B - odborná kniha 20 P - patentů 20 G prototypů a funkčních vzorků 16 H - poskytovatelem realizované výsledky 8 R software 30 M - uspořádání (zorganizování) konference 141 O - ostatní výsledky 20

21 erivpro eriv.cz/erivpro erivpro/ Import údajů z xml (vav) Vkládání a editace Generální uživatel Uživatel host Kontrola jednotnosti záznamu stejného výsledku od různých organizací Upozornění - z hlediska hodnocení erivpro jen za MZe Výsledky návaznosti Ostatní veřejné a neveřejné zdroje jen samostatně Jen přes poskytovatele, u kterého je inst. financování 21

22 eprojekty Info Banka Výzkumu Idea Řešení Realizace v praxi Uplatnění hodnotový řetězec náklady 22 Náklady projektu VaV

23 23

24 Programy Projekty Využití výsledků Dosažené výsledky Zprávy redakčně upravené Využití výsledků Plány uplatnění výsledků Smlouvy o využití Pracoviště zemědělského výzkumu Zařazení informací dle číselníku InfoBanky K Klasické obory P průřezové a aktuální trendy 24

25 Programy výzkumu a vývoje MZe Cíle programu Očekávané výsledky Podprogramy, témata a další členění Řešené projekty v rámci programu Vyhodnocení programu 25

26 Projekty Identifikace projektu Poslání účel projektu Cíl projektu Redakčně upravené periodické a závěrečné zprávy Plné texty včetně grafiky, formát pdf Výsledky projektu Ve formátu html ze zpráv o dosažení výsledků Využití výsledků Smlouva o využití a plán uplatnění výsledků formát html 26

27 Výsledky projektu Název výsledku Abstrakt výsledku Inovační aspekty Přínosy pro uživatele Kontaktní údaje garanta výsledku Dostupná dokumentace - citace výsledků RIV 27

28 Pracoviště podílející se na zemědělském výzkumu ČR Zařazeny do kategorií U každého pracoviště: Výzkumné činnosti Adresa, kontakty Aktivní odkaz na firemní web 28

29 Zařazení informací dle číselníku InfoBanky Dvě kategorie K Klasické obory K1 K5 a až 4 úrovně dalšího členění P - Průřezové a aktuální trendy P1 K10 a až 4 úrovně dalšího členění Každá informace může být zařazena ve více položkách číselníku různých kategorií Číselník je otevřen dalším kategoriím 29

30 eprojekty - NAZV Řešené projekty, zprávy Zdroj informací InfoBanka výzkumu - MZe Zobrazení projektů, zpráv, výsledků, využití, organizací Prezentace informací Zemědělská a potravinářská knihovna - UZEI Redakčně upravené zprávy Prezentace informací 30

31 Zemědělská a potravinářská knihovna participuje na informačním systému zpřístupňování výsledků výzkumu těmito formami: ve svém fondu uchovává a prezenčně zpřístupňuje uživatelům závěrečné zprávy v papírové formě, bibliografické záznamy těchto závěrečných zpráv uveřejňuje v online katalogu Zemědělské a potravinářské knihovny, u bibliografických záznamů papírových závěrečných zpráv, uveřejňovaných v online katalogu Zemědělské a potravinářské knihovny, je přímý odkaz na elektronické verze zpráv v Infobance. Mgr. Martin Kvítek vedoucí odboru Zemědělská a potravinářská knihovna Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, Praha 2 Pracoviště: Zemědělská a potravinářská knihovna Slezská 100/7, Praha 2 tel.: ,

32 Projekt pevně daná forma a struktura Výsledek pevně daná forma a struktura Uplatnění výsledků pevně daná forma a struktura Reakčně upravená zpráva požadovaná struktura požadovaná forma pdf Prostor pro vlastní propagaci a zaměření se na formulaci pro uživatele 32

33 eprojekty nazv.cz/nazv3/eprojekty 33

34 eprojekty nazv.cz/nazv3/eprojekty 34

35 eprojekty nazv.cz/nazv3/eprojekty 35

36 InfoBankaVýzkumu MZe vyzkum-infobanka.cz infobanka.cz/ 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 Czech Republic 4426 Slovakia 95 Germany 15 United Kingdom 10 Sweden 9 United States 8 Belgium 6 Austria 4 42

43 Návštěvnost v ČR Prague 1381 Brno 463 Ostrava 379 Ceske Budejovice 163 Plzen

44 bez ohledu na definici toho, co je považováno za výsledek a co jeho forma jako prostředek ověření existence výsledku Internet jako prostředek, jak se dostat k informacím o výsledcích výzkumu Internet jako pomůcka k propagaci výsledků -> ke komercionalizaci z pohledu potenciálních uživatelů výsledků 44

45 Svět poskytovatele dotace Svět tvůrce výsledku Svět uživatele výsledku Svět investora Tvůrce výsledku Uživatel výsledku 45

46 Existující centra pro transfer technologií v České republice: BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova v Praze transfer technologií Masarykova univerzita CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ UTB ve Zlíně Centrum transferu technologií - Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum výzkumných kontraktů Technologické centrum AV ČR Útvar transferu technologií VUT v Brně 46

47 Existující vědeckotechnické parky na území České republiky: Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady: Centrum biologických technologií Biotechnologický inkubátor BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Technologický inkubátor VUT Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy Podnikatelský inkubátor Vsetín TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové Technologické inovační centrum s.r.o. Technologický park a inkubátor Březno Technologický park Řež Třeboňské inovační centrum Vědecko-technický park Agrien Vědecko-technický park VZLÚ Praha Vědeckotechnický park ITC-VÚK a.s. Panenské Břežany Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UTB ve Zlíně 47

48 Existující klastry na území České republiky: CLUTEX klastr technické textilie Český klastr přípojných vozidel a nástaveb, družstvo Český nanotechnologický klastr EKOGEN,o.s. ENVICRACK Klastr českých nábytkářů, družstvo Klastr výrobců obalů (OMNIPACK) Medicínsko-farmaceutický klastr Nanomedic Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Moravskoslezský dřevařský klastr Plastikářský klastr 48

49 Agronavigátor Agris Agroweb Pro propagaci + Transport Research Knowledge Centre (TRKC) Centrum znalostí o dopravním výzkumu Výzkum a vývoj -ČSÚ jiné pohledy ~ 49

50 Oborové zaměření Informace i z pohledu uživatele / pro uživatele Služby navíc Registrační uzavřené databáze Zaměřeny na navázání kontaktu Pro uživatele výsledku + Pro cílenou propagaci + 50

51 Zpravidla seznamy projektů Odkazy na výsledky do IS VaVaI Vysoké indexy ve vyhledávačích Garance státní instituce Pro uživatele výsledku - Chybí pohled uživatele výsledků Pro propagaci + 51

52 Výsledky vnořeny do struktury webu Seznamy výsledků Odkazy na RIV Odkazy na dokument výsledku Nízko v indexech vyhledávačů Registrovány v různých rejstřících Pro uživatele výsledku ~ Pro propagaci ~ 52

53 Existuje jich velmi málo Pro uživatele výsledku ++ Mají být konkrétní, obsahově vyčerpávající Mají být zaměřeny na uživatele a užití výsledku Výsledek je produkt Propagujte svůj produkt Produktový web ne jen firemní web Pro propagaci ++ Je to pracné vyplatí se to? 53

54 Vlastní webové stránky výsledku Optimalizace pro vyhledávače (SEO SEO) SEM - reklama založená na nákupu vhodných klíčových slov v katalozích Kontextová reklama odkaz na slovo Bannerová reklama - ve stěžejních katalozích PR články - pomezí reklamy a PR. Obvykle mívají vysokou účinnost Patičky - s běžným em 54

55 Vytvořte produktový web výsledku Registrujte všude, kde to jde snadno Placenou reklamu zaměřujte cílově Odkazujte na svůj web v ostatních elektronických dokumentech Sledujte statistiky a analýzy webu výsledku Pravidelně aktualizujte údaje 55

56 Ing. Josef Hálek eprojekty Praha, s.r.o. Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Prezentace výsledků výzkumu

Prezentace výsledků výzkumu Prezentace výsledků výzkumu Slavomíra Vavreinová Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Historie VÚPP, v.v.i. k 1. 4. 1958 byl výnosem tehdejšího Ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu vytvořen

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více