SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní. RNDr. Renata Novotná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní. RNDr. Renata Novotná"

Transkript

1 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní RNDr. Renata Novotná

2 GESTOŘI Gestoři správnosti referenčních údajů: MV, ČSÚ, ČUZK Gestor ochrany osobních údajů v základních registrech: ÚOOÚ Gestor zajištění ochrany a bezpečnosti vnějšího rozhraní systému základních registrů: SZR Bezpečný provoz ISZR, RPP, ROB, ROS, ORG ve dvou DC (ČPOST, STC): SZR

3 SYSTÉM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

4 PŘIPOJOVÁNÍ AIS 1. Prostředí pro testování Prostředí pro ověřovací provoz

5 TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ Publikační přes CMS/KIVS Publikační přes CMS/řízený internet Editační přes CMS/KIVS Editační přes CMS/řízený internet Ostré prostředí je připraveno pro přístup z CMS/KIVS a řízeného internetu.

6 CERTIFIKAČNÍ AUTORITA SZR je certifikační autoritou pro přístup AIS k vnějšímu rozhraní ISZR Certifikuje veřejnou část klíče, který si generuje AIS SZR má vlastní interní procesy pro CA SZR definují se procesy vydávání certifikátů do ZR také v napojení na procesy JIP/KAAS

7 PODMÍNKY SPRÁVCE ISZR IS musí být evidován v IS o ISVS podle 365/2000 Sb. OVM musí mít oznámenou působnost v registrované agendě OVM podá Žádost o umožnění přístupu OVM ke službám vnějšího rozhraní ISZR OVM si vygeneruje asymetrický klíčový pár a veřejnou část klíčového páru připojí k žádosti OVM zašle žádost pomocí DZ na SZR

8 ŽÁDOST 1. OVM (název, IČO, DS, sídlo, provozovatel AIS, osoba oprávněná jednat za OVM, kontaktní osoba) 2. Údaje o AIS (název, ID AIS z IS o ISVS, kódy registrovaných agend) 3. Připojení AIS do CMS KIVS (pevná IP adresa, subjekt KIVS, editační AIS, využívání asynchronní služby)

9 DOKUMENTACE PRO TESTOVÁNÍ Procesní postupy připojení AIS Podmínky pro připojení AIS k ISZR Katalog egon služeb 7.01 Popisy datových typů XSD a WSDL 7.01

10 PODPORA PRO AIS Informace: Helpdesk: Technické diskuzní fórum na web stránkách SZR Odebírání novinek z webu SZR Nová struktura web stránek

11 PODPORA PRO AIS Referenční AIS (NET, JAVA) Zpřesnění návratových chybových hlášek Sada testovacích dat RUIAN, ROS, ROB Pilot na MČ Praha 13 Pracovní skupina s vybranými ÚSÚ Workshopy/semináře (Nupaky, Jihlava, Praha,..)

12 CERTIFIKACE Žádostí 112 testovací / 6 ověřovací provoz Ministerstva: MV, MZe, MPO, MK, MS, MŽP, MF Kraje: Vysočina, Olomoucký, Pardubický, Jihočeský, Liberecký Magistráty: hl. m. Prahy, Pardubice, Č. Budějovice, Brno, Hradec Králové Obecní a městské úřady: Louny, Vyškov, Uherský Brod, Jičín, Tábor, Kamenický Šenov, Kopřivnice, MČ Praha 13, MČ Praha 8, Teplice, Kladno, Sezimovo Ústí, Blovice, Děčín, Uherský Brod, Ostrava, Bruntál, Třebíč, Nový Bor, Ostrov, Nymburk, Otrokovice, Miroslav, Blansko

13 PILOT MČ PRAHA Výběr vhodných AIS pro testování 2. Kontrola dostupnosti a srozumitelnosti dokumentace 3. Příprava síťové infrastruktury 4. Odzkoušení procesu připojování vybraných AIS do testovacího prostředí 5. Kontrola funkčnosti připojení 6. Práce s testovacími daty 7. Závěry a doporučení

14 PILOT MČ PRAHA 13 Ad 1 Výběr vhodných AIS pro testování VITA -AIS Stavební úřad -agenda stavební úřad TRIADA -AIS MUNIS -agenda matrika GEPRO AIS MISYS -mapový informační systém

15 PILOT MČ PRAHA 13 Ad 3 Příprava síťové infrastruktury Vyčlenit server a vytvořit testovací kopii příslušné databáze pro potřeby agendy stavebního úřadu a matriky, zároveň zařídit vzdálený přístup pro firmu na vzdálenou plochu testovacího serveru (RDP). Pro přístup k egon rozhraní z prostředí internetu je potřeba pevná (veřejná) IP adresa. Tu jsme získali od poskytovatele internetového připojení, který musí zajistit, aby se odchozí komunikace z vnitřního serveru překládala na tu přidělenou IP. Dále je třeba přidělit této adrese jméno a zajistit jeho registraci v DNS příslušné domény. Registrace se provádí u poskytovatele domény.

16 PILOT MČ PRAHA 13 Ad 4 Odzkoušení procesu připojování vybraných AIS do testovacího prostředí - dle návodů na webu SZR vyplnění žádosti a vygenerování páru klíčů pomocí programu open SSL dle návodu na stránkách SZR, při generování se zadává IČO, název AIS a DNS název odpovídající veřejné IP odeslání žádosti a veřejné části klíče datovou schránkou na SZR SZR vygeneruje soubor s certifikátem, vč. informace o zřízení služby připojení ze strany České pošty odešle DS zpět. SZR zajistí pro testování nahlášení údajů ze žádosti o certifikát ostatním správcům ZR. Po získání odpovědi ze SZR spárování certifikátu se soukromým klíčem a předání certifikátů dodavatelům a nahrání na testovací server

17 PILOT MČ PRAHA 13 Ad 5 Kontrola funkčnosti připojení - konektivita Při testování konektivity jsme používali Internet explorerna testovacím serveru, kdy jsme se snažili dostat na adresu: https://egon.gov.cz/publikace/e37 a získat nějakou odezvu z egon rozhraní, první odezvou byla výzva ke zvolení certifikátu:

18 PILOT MČ PRAHA 13 Ad 5 Kontrola funkčnosti připojení Odzkoušení volání služby E05 na rozhraní egon-pub Ukázky v dokumentu se zkušenostmi z pilota obsahují: 1) Výchozí zadání potřebných údajů pro hledání (https://egon.gov.cz/publikace/e05) 2) Odpověď ROB 3) Žádost bodu 1) v podobě, jak ji zobrazuje trasovací program Fiddler2. 4) Odpověď dobu 2) v podobě, jak ji zobrazuje trasovací program Fiddler2.

19 PILOT MČ PRAHA 13 Ad 6 Práce s testovacími daty Testování na zkušebních datech ZR je značně omezené, dodavatelé poukazovali na nedostatek zveřejněných informací a nefunkčnost některých webových služeb. Testovací data nebyla konzistentní napříč jednotlivými registry, nebyl v provozu RPP, nebyl plně funkční ORG. Plnohodnotné využití všech egon služeb bude možné až na ostrých datech, kdy bude možné získávat údaje ze ZR, které odpovídají údajům v testovací databázi. Nebylo možné testovat změny a s tím související proces notifikací.

20 PILOT MČ PRAHA 13 Ad 7 Závěry a doporučení Pro úspěšné připojení obce k základním registrům je důležitý postoj vedení úřadů a stanovení odpovědných pracovníků. Minimálně je třeba stanovit tyto kompetence: Metodik základních registrů (návrh vzorové směrnice) Zodpovědný zaměstnanec za ohlašování působnosti v agendách (a přidělených činnostních rolí) Zodpovědný správce informačních systémů

21 OVĚŘOVACÍ PROVOZ Řízený proces připojování mezi 1.4 až na základě Výzvy SZR k součinnosti : ISUI (RUIAN), ISEO (ROB), IAIS (ROS), působnostní AIS (RPP), JIP, ISCD, ISOP Všichni editoři (15) Velké čtecí IS (ČSSZ, VZP, GFŘ,..) 4. Od připojování ostatních

22 DOKUMENTY K VÝZVĚ 1. Žádost o certifikát do ověřovacího provozu 2. Certifikační politika SZR 3. Bezpečnostní požadavky na AIS 4. Postup pro generování asymetrického klíčového páru 5. Provozní řád Přehled editačních AIS a agend na

23 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY AIS/OVM MUSÍ 1. Mít definováno obsazení agendových rolí, které AIS vykonává. 2. Mít zajištěnu řádnou identifikaci uživatelů AIS. 3. Zajistit nepopiratelnost činnosti každé osoby při práci s AIS. 4. Zajistit bezpečnost soukromého klíče a certifikátu používaných pro přístup k ZR. 5. Zajistit bezpečnost počítačů, na kterých je AIS provozován. 6. Testovat nebo být schopen testování doložit v test. prostředí.

24 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY AIS/OVM MUSÍ 7. Zajistit, aby všichni správci AIS byli poučeni, že je nepřípustné používat data poskytovaná Základními registry k jiným účelům, než k výkonu agend podle příslušných zákonů. 8. Povinný nahlásit SZR narušení bezpečnosti AIS na Helpdesk. 9. Povinný nahlásit SZR narušení bezpečnosti ZR na Helpdesk. 10. V případě, že SZR zjistí, že AIS ohrožuje bezpečnost Základních registrů, má SZR právo mu až do doby vyřešení problému zablokovat přístup k Základním registrům.

25 KOMUNIKAČNÍ MATICE

26 KOMUNIKAČNÍ KANÁLY Helpdesk umožňuje komunikaci těmito kanály: Servicedesk (webové rozhraní, aplikační rozhraní) Strukturovaný Telefonní kontakt Telefonní kontakt bude sloužit pro: pomoc se založením incidentu v servicedesku, radu jak komunikovat s Helpdeskem v různých situacích

27 POČTY INCIDENTŮ 1-5/2012 Oblast Počet dotazů ISZR-legislativní 2 ISZR-technické 363 ISZR-všeobecné 70 ORG-technické 1 ROB-technické 16 ROB-všeobecné 3 ROS-technické 13 ROS-všeobecné 5 RPP-legislativní 89 RPP-technické 343 RPP-všeobecné 604 RUIAN-technické 9 RUIAN-všeobecné 7 Celkový součet 1525

28 ŘEŠENÍ INCIDENTŮ Date Opened Date closed

29 BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE Bezpečnostní požadavky na AIS. Analýza rizik ISZR a ZR. Rámcová bezpečnostní politika ZR společná pro ISZR a všechny ZR. Systémové bezpečnostní politiky (bezpečnostní standardy) specifické pro ISZR a jednotlivé ZR. Bezpečnostní postupy nezbytné pro dodržení bezpečnostních standardů.

30 Děkuji za pozornost.

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Certifikáty a jejich použití Verze 1.11

Certifikáty a jejich použití Verze 1.11 Certifikáty a jejich použití Verze 1.11 Vydávání certifikátů pro AIS pro produkční prostředí ISZR se řídí Certifikační politikou SZR pro certifikáty vydávané pro AIS uveřejněnou na webu SZR. Tento dokument

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Co je a co není informační systém veřejné správy

Co je a co není informační systém veřejné správy Komentář k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Co je a co není informační systém veřejné správy Verze 2.00 Obsah ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT TOHOTO

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI I. Zpracování elektronického formuláře Pro vyplňování formuláře Oznámení komunikační činnosti je zapotřebí programu

Více

Postup při přihlašování se k činnostním rolím v ohlášených agendách informačního systému registru práv a povinností (AIS RPP)

Postup při přihlašování se k činnostním rolím v ohlášených agendách informačního systému registru práv a povinností (AIS RPP) Postup při přihlašování se k činnostním rolím v ohlášených agendách informačního systému registru práv a povinností (AIS RPP) OBSAH: Úvod... 1 Vytvoření nového lokálního administrátora... 2 Základní přihlašovací

Více

systémů zákonem o ochraně osobních údajů

systémů zákonem o ochraně osobních údajů Ú ř a d p r o o c h r a n u o s o b n í c h Ú da j ů Provozování kamerových systémů Metodika pro splnění základních povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů Ú ř a d p r o o c h r a n u o

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více