Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok vyjádřeno procentuélně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně"

Transkript

1 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi všemi dotazujícími a Středisko náhradní rodinné péče, spolek, zde vystupuje jako odborný garant. Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 1 - vyjádřeno v absolutních hodotách ( 88) finanční zabezpečení dětí v NRP práva a povinnosti pěstounů a poručníků 94 proces zprostředkování NRP formy NRP biologická rodina výchovné problémy s dětmi v NRP ostatní dotazy Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 1 - vyjádřeno procentuélně 6% 4% 4% 1% finanční zabezpečení dětí v NRP práva a povinnosti pěstounů a poručníků 4% 6% proces zprostředkování NRP formy NRP 19% biologická rodina výchovné problémy s dětmi v NRP ostatní dotazy 1

2 1. Práva a povinnosti pěstounů a poručníků Nejčastěji se lidé na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků dotazovali na práva a povinnosti pěstounů a poručníků. Takto zaměřené dotazy představovaly 6 % ze všech zde položených dotazů v roce 1 (tj. dotazů z 88). 4 4 Dohoda o výkonu PP poplatky za komunální odpad u dětí v NRP povinné vzdělávání pěstounů zodpovědnost za škodu u dítěte v PP Práva a povinnosti pěstounů a poručníků vyřízení cestovního dokladu dítěte v PP rozvod pěstounů změna zdravotní pojišťovny dítěte v PP platba školkovného za dítě v PP platba regulačních poplatků u dětí v PP Práva a povinnosti pěstounů a poručníků 6% práva a povinnosti pěstounů a poručníků 4%

3 . Formy NRP Druhým nejčastěji dotazovaným tématem byly v roce 1 na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků formy NRP. Tyto dotazy představovaly 4 % ze všech zde položených dotazů (tj. 94 dotazů z 88). 1 příbuzenská PP 1 zrušitelné a nezrušitelné osvojení PP na přechodnou dobu osvojení dítěte nesezdaným párem 1 1 osvojení dítěte partnerem rodiče 8 přímá adopce přijetí dítěte z okolí Formy NRP mezinárodní osvojení Formy NRP 4% formy NRP 6%

4 . Proces zprostředkování NRP Ke zprostředkování NRP se vztahovalo 19 % ze všech položených dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1 (tj. dotazů z 88). Toto téma se tak stalo třetím nejčastěji dotazovaným. 9 vliv finanční situace žadatelů na zprostředkování NRP vliv zdravotního stavu žadatelů na zprostředkování NRP věk žadatelů o NRP podání a vyřizování žádosti o zprostředkování NRP 1 hlášení změn vzniklých v průběhu žádosti o NRP 6 8 negativní přístup sociálních pracovnic či zamítnutí zprostředkování NRP novela zákona o SPO změna rodného čísla osvojence Proces zprostředkování NRP Proces zprostředkování NRP 19% zprostředkování NRP 81% 4

5 4. Finanční zabezpečení dětí v NRP Finančního zabezpečení dětí v NRP se týkalo 16 % ze všech položených dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1 (tj. 64 dotazů z 88) peněžitá pomoc v mateřství při NRP dávky PP rodičovský příspěvek 9 daň z příjmu při výkonu PP 4 státní příspěvek na PP a jeho čerpání Finanční zabezpečení dětí v NRP Finanční zabezpečení dětí v NRP 16% 84% finanční zabezpečení dětí v NRP

6 . Biologická rodina Páté nejčastěji dotazované téma v roce 1 představovala na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků biologická rodina. Takto zaměřené dotazy představovaly 6 % ze všech zde položených dotazů v roce 1 (tj. dotazů z 88) hledání biologických příbuzných osvojencem práva a povinnosti biologických rodičů dítěte v NRP přítomnost biologických rodičů u soudu o svěření dítěte do PP kvalifikovaný nezájem rodiče o dítě kontakt s biologickou rodinou dítěte v PP Biologická rodina Biologická rodina 6% biologická rodina 94% 6

7 6. Otázky týkající se výchovných problémů Otázek zaměřených na výchovné problémy se týkala celkem 4 % ze všech dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků v roce 1 (tj. 16 dotazů z 88). Toto téma se tak stalo šestým nejdotazovanějším tématem v sekci Rady odborníků vhodný věkový rozdíl mezi postupně přijímanými dětmi regrese u dětí v NRP výchovné problémy s dítětem v NRP přijetí sourozence dítěte v NRP 1 Otázky týkající se výchovných problémů Otázky týkající se výchovných problémů 4% otázky týkající se výchovných problémů 96%

8 . Jiné dotazy Do sekce jiné dotazy byly zahrnuty všechny dotazy, které nebylo možné zařadit do některé z dalších skupin. Jedná se o specifické dotazy, jejichž četnost nebyla tak vysoká. Takovýchto různorodých dotazů bylo 14 z celkových 88. 4, 4 4,, úmysl dát své dítě do adopce,,4 svěření dítěte cizí státní příslušnosti do PP zdravotně znevýhodněné děti 1, těžce umístitelné děti 1, Jiné dotazy Jiné dotazy 14 4 jiné dotazy 8

9 Závěrečné slovní shrnutí analýzy dotazů na poradně Adopce.com za rok 1 Tato analýza je zaměřena na rozbor struktury dotazů kladených laickou veřejností, stávajících náhradních rodičů či zájemců o problematiku NRP, které se objevily v průběhu roku 1 na online poradně internetových stránek Adopce.com v sekci Rady odborníků. Kvantitativní rozbor dotazů byl proveden v období leden březen 14 se zaměřením pouze na dotazy uvedené v roce 1. Celkový součet konkrétních dotazů tvořil v tomto roce 88 otázek, na něž bylo odborníky ze Střediska náhradní rodinné péče, spolek, zodpovězeno 91krát. Někdy se dotazy vzájemně prolínají, a proto je možné se zaměřit na vícero z nich v rámci jedné odpovědi odborníka. Do diskuse se také často zapojují zkušení osvojitelé a pěstouni, kteří díky své dlouholeté praxi v roli náhradního rodiče mnohdy znají správné odpovědi. Největší počet dotazů se týkal práv a povinností pěstounů a poručníků, ty představovaly 6 % (tj. dotazů z 88) ze všech zde kladených dotazů. Konkrétně se tyto dotazy týkaly Dohod o výkonu PP, poplatků za komunální odpad u dětí v PP, povinného vzdělávání pěstounů, zodpovědnosti za škodu u dítěte v PP, vyřízení cestovního dokladu dítěte v PP, rozvodu pěstounů či změny zdravotní pojišťovny dítěte v PP. Druhým nejčastěji řešeným tématem na poradně byly formy NRP. Dotazy zaměřené na formy NRP tvořily 4 % (tj. 94 dotazů z 88) ze všech kladených dotazů v sekci Rady odborníků. Největší podíl dotazů se týkal příbuzenské pěstounské péče. Také přímá adopce byla častým dotazem v tomto tématu. Dále se zde například řešilo osvojení dítěte partnerem rodiče. Lidé se často zajímali i o informace vztahující se k procesu zprostředkování NRP. Toto téma představovalo na poradně Adopce.com 19 % (tj. z 88) ze všech položených dotazů a zaujímá tak třetí místo v pořadí nejčastěji kladených otázek. Dalším častým zaměřením otázek směřujících na odborníky bylo téma finanční zabezpečení dětí v NRP, které představuje 16 % z celku. Dotazy, které se v této oblasti objevily, se zaměřovaly na peněžitou pomoc v mateřství při NRP, dávky PP, rodičovský příspěvek, daň z příjmu při výkonu PP či státní příspěvek na PP a jeho čerpání. Pokud jde o téma zaměřené na biologickou rodinu dětí v NRP, tazatelé se nejčastěji informovali na možnosti hledání biologických příbuzných osvojencem, práva a povinnosti biologických rodičů dítěte v NRP, přítomnost biologických rodičů u soudu o svěření dítěte do PP, kvalifikovaný nezájem rodiče o dítě a v neposlední řadě také na kontakt s biologickou rodinou dítěte v PP. Šestým nejčetněji dotazovaným tematickým okruhem byly otázky týkající se výchovných problémů u dětí v NRP, které představují 4 % z celku (tj. 16 z 88). V rámci něj se tazatelé zajímali především o regrese u dětí v NRP, výchovné problémy s dítětem v NRP, vhodný věkový rozdíl mezi postupně přijímanými dětmi či přijetí sourozence dítěte v NRP. Toto téma bylo poslední zahrnutou oblastí ve vyhodnocení pořadí četnosti dotazů na online poradně Adopce.com. V sekci jiné dotazy jsou zahrnuty ty, které neměly takovou četnost, ale přesto jsou nedílnou součástí tohoto vyhodnocení. Takovýchto různorodých dotazů se v roce 1 objevilo celkem 14 a byly rozděleny do čtyř tematických oblastí. Jednalo se o dotazy zaměřující se na úmysl dát své dítě 9

10 do adopce, svěření dítěte cizí státní příslušnosti do PP, zdravotně znevýhodněné děti a těžce umístitelné děti. Při srovnání s předchozím rokem se počet dotazů zaslaných na poradnu Adopce.com mírně snížil. Z loňského konečného čísla 44 dotazů poklesl celkový součet otázek na 88. Tento fakt je zřejmě ovlivněn tím, že v současné době mnoho návštěvníků této poradny využívá možnosti diskuse k výměně svých osobních zkušeností. Z důvodu této skutečnosti je se správci webových stránek domluvena změna v možnostech užívání stránek, která by vedla k oddělení diskuse od konkrétních dotazů směřovaných na odborníky. Poradna Adopce.com je neopomenutelným zdrojem informací pro mnohé lidi z řad zájemců o NRP, náhradních rodičů i pracovníků v této oblasti. Vzhledem ke snadné dostupnosti a již dlouholetému působení se stala často využívaným pomocníkem při řešení různých životních situací dotazujících se osob z celé České republiky. Za Středisko náhradní rodinné péče, spolek Bc. Markéta Ferbrová, DiS. V Praze dne.. 14

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Causa tzv. právně volné dítě 1

Causa tzv. právně volné dítě 1 Causa tzv. právně volné dítě 1 JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. 2 I. Úvodem Ačkoli náš právní řád nezná termín tzv. právně volné dítě, v laických i odborných kruzích se skloňuje se ve všech pádech. Veřejnosti

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková Nový občanský zákoník PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU RODINNÉ PRÁVO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU manželství a registrované manželství domácí

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více