Úvod do astronómie. L. Kornoš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do astronómie. L. Kornoš"

Transkript

1 Úvod do astronómie L. Kornoš FMFI UK Bratislava

2 Zdroje informácií KOZMOS populárno-vedecký časopis Quark Wikipedia v rôznych jazykoch (En, Cz, Sk) SR, ČR stránky popularizačných zariadení Hvezdárne a planetáriá Slovenská astronomická spoločnosť Česká astronomická spoločnosť Slovenský zväz astronómov svetelné znečistenie, Park tmavej oblohy - Poloniny stránka FMFI UK:

3 Park tmavej oblohy od r. 2010

4 Zdroje informácií oficiálne inštitúcie vo svete, SR, ČR Press Release ESO, NASA, HST, ALMA, rôzne univerzity ESO dá sa prepnúť jazyk na Cz rôzne kozmické misie, napr. New Horizons, Rosetta, Down APOD Astronomy Picture of the Day v Cz, menej pohodlné

5 klik

6 Messier 96 HST

7 Pluto New Horizons NASA, J. Hopkins Univ., SRI

8 Ceres Down NASA, JPL-Caltech, UCLA

9 Enceladus Cassini

10 Astronómia ástron hviezda, nómos - zákon v záznamoch najstarších civilizácií stopy o pozorovaní objektov na oblohe usadlý spôsob života, pestovanie plodín vyžadovalo poznať opakujúce sa javy v prírode ročné obdobia, dĺžka dňa kulminácia Slnka, dĺžka roka, objavenie sa Síria - záplavy na Níle pohyby nebeských telies, mesačný a slnečný kalendár dlhodobé pozorovania dávali slušnú presnosť predpovede zatmení, pohyb blúdivých hviezd planét geocentrický systém ako prvá predstava vesmíru

11 Astronómia staršia ako fyzika dala podnet na vznik fyziky Kepler, Galilei, Newton začiatok modernej fyziky základy pohybu nebeských telies rozvoj matematiky hviezdy sú tvorené takými istými atómami ako Zem! vysvetlenie pôvodu energie hviezd vznik ďalších chemických prvkov astronómia je dnes súčasťou fyziky

12 Astronómia a jej súčasti veda o vesmíre vývoj, stavba a rozloženie pohyb a vzájomné interakcie vesmírnych objektov predmet výskumu objekty Slnečná sústava hviezdy, hviezdokopy, medzihviezdne mračná galaxie, kopy a superkopy galaxií všetky druhy žiarenia vesmír ako celok od elementárnych častíc až po supergalaxie: kg... načrtli sme hierarchiu Vesmíru je úplná?

13 Oblasti výskumu Astrometria prvé poznatky o vesmíre sú z astrometrie pohyb telies po oblohe dlhodobé záznamy pozičná astrometria do 19. stor. dominantná získavanie polôh objektov, sledovanie pohybu po oblohe, presnosť zlepšenie prístrojmi a fotografiou na ich základe nové fundamentálne poznatky s dosahom do astrofyziky objav precesie zemskej osi posun súhvezdí vzdialenosti vo vesmíre + jasnosť = energia - procesy štruktúra hviezdnych sústav hviezdokôp a galaxií usporiadanie, pohyby hviezd, farba, vek

14 Guľová hviedokopa M80

15 Oblasti výskumu Astrometria pohyb Slnka v Galaxii, najbližšie okolie Slnka hviezdy v okolí a ich pohyb, vlastnosti parametre dvojhviezd astrofyzikálne laboratórium rozloženie kôp galaxií rozpínanie vesmíru extragalaktické objekty rotácia Zeme!!! dynamika Slnečnej sústavy pohyb objektov, družíc, meranie vzdialeností Zem Mesiac laser (1 cm!)

16 Apollo

17 Oblasti výskumu Astrometria fundamentálna astrometria definícia základnej súradnicovej sústavy na oblohe základ merania základné katalógy hviezd (200 ročné rady pozorovaní) Greenwich pasážnik definícia astronomických konštánt veľkosť astronomickej jednotky, dĺžka roka, hmotnosti planét,... astrometria bola a stále je základom mnohých odvetví astronómie vývoj pozorovacích metód, nových prístrojov, astrometrické družice Hipparcos - skokové zlepšenie, Gaia

18 Oblasti výskumu Nebeská mechanika zrod modernej fyziky Johannes Kepler ( ) Galileo Galilei ( ) Isaac Newton ( )

19 Oblasti výskumu Nebeská mechanika astrodynamika problém dvoch telies - Newton potreby praxe moreplavba teória pohybu Mesiaca výpočet zatmení Mesiaca a Slnka previerka Newtonovho gravitačného zákona návrat kométy Halley pohyb planét Urán, objav Neptúna stáčanie dráhy Merkúra Einsteinova gravitácia

20 Oblasti výskumu Nebeská mechanika astrodynamika zákonitosti pohybu telies gravitačné aj negravitačné sily výtrysk plynov z jadra kométy

21 Oblasti výskumu Nebeská mechanika astrodynamika zákonitosti pohybu telies gravitačné aj negravitačné sily výtrysk plynov z jadra kométy tlak žiarenia zo Slnka (prachové zrnká, družice) výpočet dráh asteroidy, kométy ohrozenie Zeme

22 Oblasti výskumu Nebeská mechanika astrodynamika zákonitosti pohybu telies gravitačné aj negravitačné sily výtrysk plynov z jadra kométy tlak žiarenia zo Slnka (prachové zrnká, družice) výpočet dráh (asteroidy, kométy), spresňovanie ohrozenie Zeme dynamika dvojhviezdnych a viacnásobných sústav, exoplanéty,... kozmická navigácia ako trafíme na Mars?

23 Oblasti výskumu Astrofyzika nástup v 19. storočí fotografia do astronómie nové detaily akumulácia svetla požiadavka na kvalitné ďalekohľady šošovka 1 m zrkadlá do 6 m, potom mozaika prudký rozvoj detektorov spektroskopia výskyt chemických prvkov a molekúl vo vesmíre ďalšie techniky aj na obežnej dráhe (mimo atmosféry) detekcia celého elmag spektra

24

25 Oblasti výskumu Astrofyzika štruktúra objektov stavba vnútra a povrchu týka sa všetkých objektov fyzika hviezd, Slnka, meteorov,... fyzikálne vlastnosti hmota, teplota, farba, odrazivosť,... vzájomná interakcia objektov dvojhviezdy, zrážky objektov (galaxie, hviezdy, Sl. s.)., vzťahy Slnko Zem,... magnetické a elektrické pole objektov (povrch Slnka, magnetary,..) prúdenie hmoty, prenos energie (napr. vo hviezdach, v dvojhviezdach) chemické zloženie objektov (Slnko 75% vodíka, 24% He) atď!!! (plazma, zmena formy hmoty, toky elementárnych častíc (neutrína),...)

26

27

28

29 Vesta Nasa

30 Teplota farba hviezd

31 Binárny systém

32 Elektromagnetické spektrum

33 Oblasti výskumu Astrofyzika rádio IR optická UV Rtg gama astronómia rastúca teplota objektov elementárne častice fyz. kozmického žiarenia neutrínová astr. nukleogenéza chemických prvkov vo vesmíre Techniky: spektroskopia fotometria polarimetria, atď svetelná krivka asteroidu

34 Zrážka dvoch galaxií Kompozitná snímka: HST viditeľná (modrá) ALMA infračervená oblasť (žltá, oranžová) Kombinácia dvoch oblastí el.-mag. žiarenia zviditeľňuje doteraz skryté oblasti hmoty NGC 4038 a 4039

35 Ďalšie oblasti výskumu Stelárna astronómia štruktúra Galaxie William Heschel prvý model Galaxie, ( Urán) galaktická a extragalaktická astronómia Kozmogónia vznik a vývoj telies a sústav (planetárna kozm.) Kozmológia vznik a vývoj Vesmíru Big Bang... až??? Astrobiológia podmienky existencie života, zóny života ( voda v tekutom skupenstve), vznik života Archeoastronómia archeologické stavby, pozorovania, záznamy

36 Rozmery vo vesmíre bežné ľudské rozmery meter, km, 100 km, 1000 km dm, cm, mm Zem Mesiac km Zem Slnko km = 1 AU Slnko Pluto 40 AU Slnečná sústava AU Slnko Proxima Centauri 4.2 svetelné roky 1 sv. rok = ly = AU (light year)

37 Paralaxa meranie vzdialenosti

38 Rozmery vo vesmíre rozmer Galaxie (Mliečna cesta )~ ly Mliečna cesta gal. v Androméde ly vesmír ~ 13 miliárd svetelných rokov 10-6 m mikroskop m Rtg, rozmer atómu m rozmer protónu (jadro atómu vodíka)

39 Astronómia na Slovensku 1467 Matej Korvín Academia Istropolitana učenec-astronóm Johannes Muller-Regiomontanus 1635 arcibiskup Pázmány Trnavská univerzita matematika, astronómia rektor Martin Szentiványi prvá astronomická pozorovateľňa 1753 astronomické observatórium univerzitné učebnice Koperníkov heliocentrický systém 1871 gróf Mikuláš Konkoly-Thege v Hurbanove prvé moderné astronomické, geofyzikálne a meteorologické observatórium 3 refraktory (šošovkové ďalekohľady) vedecké pozorovania vrátane spektroskopie, fotometrie Slnko, hviezdy, meteory cm reflektor Carl Zeiss Jena

40 Astronómia na Slovensku 1940 Antonín Bečvář český astronóm a klimatológ - výstavba observatória na Skalnatom Plese, 60 cm reflektor z Hurbanova svetoznáme hviezdne atlasy Atlas Eclipticalis, Borealis, Australis, Coeli originálne vyobrazenie hviezd, v modifikáciach dodnes! UK v Bratislave (1919) 1941 prednášky z astronómie na UK 1944 Astronomický ústav na Prírodovedeckej fakulte UK Bečvář dnes astronómia na FMFI UK 60 cm ďalekohľad na Skalnatom Plese 70. roky rozobraný od 1989 v prevádzke na AGO Modra

41

42 Astronómia na Slovensku dnes profesionálne pracoviská AsÚ SAV Tatranská Lomnica Observatórium Skalnaté Pleso Lomnický štít FMFI UK Bratislava AGO Modra UPJŠ Košice, Prírodovedecká f. spolupráca s Vihorlatskou hvezdárňou, Kolonica

43 Astronómia na Slovensku popularizačné pracoviská Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (planetárium) Hlohovec, Partizánske, B. Bystrica, Humenné, Levice, Medzev, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Roztoky, Trebišov, Sobotište, Žiar n. Hronom, Žilina, Kysucké Nové Mesto a ďalšie viacero astronomických kabinetov, klubov pozorovateľne akcie na stránkach www Ebicykel cyklistika po hvezdárňach (účastníci rokov) úžasná práca medzi deťmi zákl. a stred. škôl, krúžky, prednášky, pozorovania, letné expedície tisícky detí

44 Astronomický ústav SAV Odd. MPH fyzika a dynamika malých telies Sl. s. a vývoj Sl. s. Odd. Fyziky Slnka štruktúry a javy vo fotosfére, chromosfére a koróne, vzplanutia, erupcie, zelená čiara Fe v koróne časové rady Stelárne odd. viacnásobné hviezdne systémy, tesné páry, horúce hviezdy široká medzinárodná spolupráca

45 Observatórium Skalnaté Pleso

46 1.3m Cassegrain-Nasmyth

47 0.61m reflektor typu Newton fotometria asteroidov

48 Observatórium Lomnický štít

49 Dvojitý koronograf

50 Astronomické observatórium Kolonica

51 1 m zrkadlový ďalekohľad premenné hviezdy, kataklyzmické dvojhviezdy fotometria

52 50 cm zrkadlový ďalekohľad UPJŠ premenné hviezdy fotometria, spektroskopia

53 Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK v Modre Piesok

54 60 cm reflektor fotometria asteroidov

55 AMOS celooblohový systém

56 Ďakujem za pozornosť Otázky?

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Hviezdny katalóg encyklopedické heslo

Hviezdny katalóg encyklopedické heslo Hviezdny katalóg encyklopedické heslo Hviezdne katalógy sú zoznamy hviezd systematicky usporiadané podľa cieľov na ktoré sa zostavujú. Okrem mena (čísla) hviezdy v danom katalógu spravidla obsahujú polohu

Více

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier. Skalnaté Pleso. Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová

Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier. Skalnaté Pleso. Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová Meteorologické merania na južných svahoch Vysokých Tatier Skalnaté Pleso Pavol Nejedlík, Svetlana Bičárová Trocha histórie Začiatky meteorologických meraní v severných Karpatoch: -1717-1726 Ján Adam Rayman

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Vzdálenosti ve vesmíru

Vzdálenosti ve vesmíru Vzdálenosti ve vesmíru Proč je dobré, abychom je znali? Protože nám udávají : Výchozí bod pro astrofyziku: Vzdálenosti jakéhokoli objektu ve vesmíru je rozhodující parametr k pochopení mechanizmu tvorby

Více

Stanislav Kaniansky, KHaP MH ZH

Stanislav Kaniansky, KHaP MH ZH Stanislav Kaniansky, KHaP MH ZH ČO JE ČAS? NÁSLEDNOSŤ ZA SEBOU IDÚCICH, NAMI ZVOLENÝCH JEDNOTIEK VYJADRENÝCH ČÍSLOM ČAS NEEXISTUJE BEZ POHYBU ČAS SA DÁ MERAŤ VLASTNOSTI ČASU (I. KANT) NEMÁ HRANÍC, JE NEKONEČNÝ

Více

PARTIZÁNSKA CESTA BANSKÁ BYSTRICA TEL.: 048/ MAIL:

PARTIZÁNSKA CESTA BANSKÁ BYSTRICA TEL.: 048/ MAIL: PARTIZÁNSKA CESTA 80 97401 BANSKÁ BYSTRICA TEL.: 048/4142332 MAIL: PETER@TROMF.EU americká spoločnosť založená v roku 1960 vlastní najväčšie množstvo patentov v oblasti astro. optiky široká škála ďalekohľadov

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE Sluneční soustava Vzdálenosti ve vesmíru Imaginární let fotonovou raketou Planety, planetky Planeta (oběžnice) ve sluneční soustavě je takové těleso,

Více

Prirodzený satelit nie je nič výnimočné...

Prirodzený satelit nie je nič výnimočné... Mesiace exoplanét Prirodzený satelit nie je nič výnimočné... Slnečná sústava 173 mesiacov planét, 8 mesiacov trpasličích planét Všetky planéty okrem Merkúru a Venuše majú mesiace Mesiace trpasličích planét

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline - možnosti využití pozorování ve výuce NOVÉ VZDĚLÁVACÍ MOŽNOSTI HVĚZDÁREN A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Ivo Míček Společnost

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

Slovo úvodem 9 1 Klasická astronomie, nebeská mechanika 11 1.1 Časomíra...... 11 1.1.1 Sluneční hodiny.... 11 1.1.2 Pravý místní sluneční čas versus pásmový středoevropský čas.. 13 1.1.3 Přesnější definice

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ MOŢNOSTI HVĚZDÁREN A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ MOŢNOSTI HVĚZDÁREN A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Pozvánka na konferenci Váţení a milí přátelé, srdečně Vás zdravím a zvu Vás na dvoudenní konferenci pořádanou na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o., zaměřenou na nové moţnosti vzdělávacích aktivit na hvězdárnách

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Návrh projektu spolupráce na popularizáciu, odbornú a súvisiacu činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied na rok 2016

Návrh projektu spolupráce na popularizáciu, odbornú a súvisiacu činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied na rok 2016 Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, 059 60 Tatranská Lomnica a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 059 60 Tatranská Lomnica Návrh projektu spolupráce na popularizáciu,

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Astrooptika Jaroslav Řeháček

Astrooptika Jaroslav Řeháček Astrooptika Jaroslav Řeháček katedra optiky, PřF Univerzity Palackého v Olomouci Obsah Historický vývoj Trochu teorie Refraktory Reflektory Katadioptrické systémy Moderní astrooptika Velké pozemské teleskopy

Více

Planéta Zem vesmír a naša galaxia

Planéta Zem vesmír a naša galaxia Planéta Zem vesmír a naša galaxia vesmír - súbor všetkých kozmických telies, ktoré na seba vzájomne pôsobia je nepredstaviteľne veľký priestor, vyplnený izolovanými telesami a riedkou medzihviezdnou hmotou.

Více

Úvod do astronómie. Kométy a TNO. (Eva Schunová) Juraj Tóth

Úvod do astronómie. Kométy a TNO. (Eva Schunová) Juraj Tóth Úvod do astronómie Kométy a TNO (Eva Schunová) Juraj Tóth Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (KAFZM) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského Bratislava Obsah Malé telesá

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Astrofotografia pre všetkých

Astrofotografia pre všetkých Astrofotografia pre všetkých Mgr. Michal Figura 09.09.2016 Hvezdáreň a planetárium v Prešove Čo je Astrofotografia? Fotografie objektov a javov spojených s vesmírom. Mesiac (fázy, zatmenia, zákryty s planétami,

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz astronomia.zcu.cz kof.zcu.cz Exoplanety ve škole Ota Kéhar kehar@kof.zcu.cz Katedra obecné fyziky Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Co vás čeká? úvaha o výuce astronomie na školách exoplanety

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Exoplanety. Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka

Exoplanety. Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka Exoplanety Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka Detekční metody Astrometrie Měření radiální rychlosti Zákrytová fotometrie Gravitační mikročočkování Timing variations Přímé zobrazení další Astrometrie

Více

2. O Z N Á M E N Í PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU

2. O Z N Á M E N Í PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU 2. O Z N Á M E N Í Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pořádá ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., Českou astronomickou společností, Českým organizačním výborem IYA 2009 a Sekcí proměnných

Více

hvězdy základní stavební kameny ve vesmíru vzdálené světy jak je studovat?

hvězdy základní stavební kameny ve vesmíru vzdálené světy jak je studovat? hvězdy základní stavební kameny ve vesmíru vzdálené světy jak je studovat? Využívá se: aktivně: fotometrie interferometrie spektroskopie Hertzsprungova-Russellova diagramu u dvojhvězd také Keplerových

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

Pokročilé zdroje žiarenia pohľad do vnútra hmoty

Pokročilé zdroje žiarenia pohľad do vnútra hmoty Pokročilé zdroje žiarenia pohľad do vnútra hmoty Marcel MiGLiERiNi Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská spektroskopická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Více

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Projekt Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 OBLOHA NA DLANI LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Nabídka vzdělávacích programů EURÓPSKA ÚNIA

Více

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. Něco málo o fyzice Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Fyzika I. p. 2/20 Fyzika Motto: Je-li to zelené, patří to do biologie. Smrdí-li to, je to chemie.

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

Tematická kartografia

Tematická kartografia Tematická kartografia Michal Gallay michal.gallay@upjs.sk Obsah prednášok 1. Úvod do predmetu a spôsobu hodnotenia 2. Koncepcia a obsah tematických máp 3. Kompozícia tematických máp 4. Grafické metódy

Více

B U L L E T I N. H v ě z d á r n a V a l a š s k é M e z i ř í č í. Pozorování Slunce pouhým okem (Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí)

B U L L E T I N. H v ě z d á r n a V a l a š s k é M e z i ř í č í. Pozorování Slunce pouhým okem (Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí) B U L L E T I N P R O P O Z O R O V Á N Í S L U N C E H v ě z d á r n a V a l a š s k é M e z i ř í č í Číslo 41 10. června 2000 POZOROVÁNÍ SLUNCE V ROCE 1999 V roce 1999 sluneční fotosféru zakreslovalo

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

Astronomická jednotka (AU)

Astronomická jednotka (AU) URČOVÁNÍ VZDÁLENOSTÍ V ASTRONOMII Astronomická jednotka (AU) Světelný rok (LY) Jiří Prudký: MINIMIUM ASTRONOMICKÝCH ZNALOSTÍ PODÍVEJTE SE NA NOČNÍ OBLOHU! VÝPRAVA DO SLUNEČNÍ SOUSTAVY NEJBLIŽŠÍ HVĚZDA

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Sluneční soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Slunce vzdálenost: 150mil.km (1AJ) průměr: 1400tis.km ((109x Země) stáří: 4.5mld let činnost:spalování vodíku teplota 6000st.C hmotnost

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013 Dalekohledy Úvod Optický dalekohled (teleskop) je přístroj sloužící k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel Skládá se ze dvou hlavních částí z objektivu, který obraz vytváří a okuláru,

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II 20. 22. září 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou

Více

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Obsah 1. Co jsou to spektrální čáry? 2. Historie a současnost (přístroje, družice aj.) 3. Význam pro sluneční fyziku

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Hvězdy Název,

Více

KAM SPĚJE ASTRONOMIE?

KAM SPĚJE ASTRONOMIE? KAM SPĚJE ASTRONOMIE? (V perspektivě 10-20 let) Jiří GRYGAR Učená společnost ČR 16.5.2007 Kam spěje astronomie? 1 JAK LZE PŘEDVÍDAT BUDOUCNOST? Vnitřnosti zvířat???? Kávová sedlina??? Křišťálová koule??

Více

Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika NOFY021)

Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika NOFY021) Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika NOFY01) Jakub Čížek katedra fyziky nízkých teplot Tel: 1 91 788 jakub.cizek@mff.cuni.cz http://www.kfnt.mff.cuni.cz výuka Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika)

Více

Heslo vypracoval : Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Heslo vypracoval : Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied astrometria encyklopedické heslo Astrometria alebo tiež pozičná astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá meraním polôh nebeských telies, ako súčasti určovania ich dráh. Určovanie polôh nebeských

Více

Naše Galaxie dávná historie poznávání

Naše Galaxie dávná historie poznávání Mléčná dráha Naše Galaxie dávná historie poznávání galaxie = gravitačně vázaný strukturovaný a organizovaný systém z řeckého γαλαξίας Galaxie x Mléčná dráha Mléčná dráha antika: Anaxagoras (cca 500 428

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Naše představy o vzniku vesmíru

Naše představy o vzniku vesmíru Naše představy o vzniku vesmíru Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Technická 12, SD6.97 E-mail kasal@feec.vutbr.cz http://www.urel.feec.vutbr.cz/esl/ U3V 1 Kurs U3V

Více

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Lotta Blaškovičová, Martin Belan, Katarína Melová, Ľudovít Molnár, Valéria

Více

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele OPT/AST L07 Korekce souřadnic malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů výška pozorovatele konečný poloměr země R výška h objektu závisí na výšce s stanoviště

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

Ò = 87 poměr vzdáleností Ò/ = 1/20. Úhlová velikost 30

Ò = 87 poměr vzdáleností Ò/ = 1/20. Úhlová velikost 30 6. kapitola o měření vzdáleností definice metru v SI, nepraktické přikládání měřítka; zatmění a zákryty nebeských těles: 5. st. př. n. l. Pýthagorás ze Samu ( 582 507 př. n. l.) z tvaru stínu při částečném

Více

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Kosmické záření a astročásticová fyzika Kosmické záření a astročásticová fyzika Jan Řídký Fyzikální ústav AV ČR Obsah Kosmické záření a současná fyzika. Historie pozorování kosmického záření. Současné znalosti o kosmickém záření. Jak jej pozorujeme?

Více

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- Toptec Sobotecká 1660, 51101 Turnov Parametry všech simulovaných systémů jsou vzaty

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Orientace na

Více

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke  Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje Vybavenie strelnice Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke www.worldarchery.org. Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje Prečo sa robí kontrola strelnice? Musíme zabezpečiť aby všetky

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy observační astronomie Petr Scheirich Nejjednodušší pozorování Co k němu potřebujeme: Nejjednodušší pozorování Co k

Více

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Miniprojekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu 3. Planetární

Více

Heslo vypracoval: RNDr. Ladislav Hric, CSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Heslo vypracoval: RNDr. Ladislav Hric, CSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied galaxia encyklopedické heslo Naša Galaxia je len jedna z veľkého množstva podobných hviezdnych ostrovov, ktoré nachádzame v celom vesmíre a nazývame ich galaxie. Vo vesmíre ich je do vzdialenosti 10 miliárd

Více

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu Vesmír pohledem Hubblova teleskopu Hubble dalekohled Hubbleův teleskop se nachází mimo naši atmosféru a krouží okolo Země ve výšce 593 km na hladinou moře a naši planetu oběhne rychlostí 28.000 km/h za

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady 1. Rychlosti vesmírných těles, např. planet, komet, ale i družic, se obvykle udávají v kilometrech za sekundu. V únoru jsme mohli v novinách

Více

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

INDIVIDUÁLNA OCHRANA INDIVIDUÁLNA OCHRANA Ochrana obyvateľstva a jeho bezpečnosť v najširšom význame slov patrí k prioritám každej vyspelej spoločnosti či štátu. Realizuje sa najrôznejšími spôsobmi v každodennom živote obyvateľstva.

Více

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop )

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop ) Gabriel B i e l i c k ý listopad 2010 Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop ) Naše Slunce se svojí soustavou planet, jejich měsíců,asteroidů,komet a dalších objektů je součástí seskupení různých

Více

KRÁTKE DEJINY A VÝZNAM ASTRONÓMIE

KRÁTKE DEJINY A VÝZNAM ASTRONÓMIE ZEM A JEJ SESTERSKÉ PLANÉTY ORIENTÁCIA V ČASE A PRIESTORE KRÁTKE DEJINY A VÝZNAM ASTRONÓMIE Od Boha Slnka po Ufo Ktoré udalosti, objavy, sa počas vývoja ľudskej spoločnosti stali v oblasti astronómie jej

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram

Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline 9-1 7 základných nástrojov MK Kontrolná tabuľka (kontrolný list) Histogram Diagram príčin

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

Cesta do nitra Slunce

Cesta do nitra Slunce Cesta do nitra Slunce Jeden den s fyzikou MFF UK, 7. 2. 2013 Michal Švanda Astronomický ústav MFF UK Chytří lidé řekli Už na první pohled se zdá, že vnitřek Slunce a hvězd je méně dostupný vědeckému zkoumání

Více

výstava fotografií " Energia a trvalo udržateľný rozvoj

výstava fotografií  Energia a trvalo udržateľný rozvoj Energetický týždeň PSK na školách P.č. Škola Typ podujatia 1 OA, Poprad beseda so zástupcom spoločnosti Dalkia na tému "Alternatívne zdroje energie 2 SOŠ Majstra Pavla, Levoča besedy, premietanie filmov

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Ako vytvoriť obývateľnú planétu

Ako vytvoriť obývateľnú planétu Ako vytvoriť obývateľnú planétu Súčasná podoba vesmíru je výsledkom vývoja, ktorý sa začal pred približne 15 miliardami rokov. Len malá časť tejto ohromne dlhej doby je charakterizovaná aj prítomnosťou

Více

Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos

Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos test Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos http://www.physics.muni.cz/~zejda/student.html#za1 Astronomie (=

Více

Exoplanety (extrasolar planet)

Exoplanety (extrasolar planet) Exoplanety Exoplanety (extrasolar planet) Existují planety také kolem jiných hvězd než Slunce? antika myslitelé proč ne? od 18. století - Laplace, Kant vznik Sluneční soustavy 1988 - planeta γ Cep (hypotéza)

Více

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Ing. Peter Delinčák 9 / 2011

Ing. Peter Delinčák  9 / 2011 Digitálny záznam a spracovanie snímok Projekt OBLOHA NA DLANI Ing. Peter Delinčák http://www.astronomy.sk 9 / 2011 Zaostrenie Nafotenie objektu L Dark frame Flat field Bias Master Dark Frame D Master Flat

Více