Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o."

Transkript

1 Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 56 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , :16:. Odborné učebny IKT(25 PC, internet, Wifi), F, CH, cizí jazyky, český jazyk, přírodovědná. Online klasifikace, zájmová činnost, školní kapela, bezplat. stud. pobyty v USA, jazykové a poznávací zájezdy, indiv. přístup ke studentům, pevně stanovené konzultační hodiny. Adaptační, lyžařský a turistický kurz. Učebnice na nižším stupni zdarma, sešity a pomůcky si studenti hradí sami, stejně jako učebnice na vyšším stupni gymnázia. Bližší informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ZŠ5 1,7 1,7 MPSV VEŘ, ved. odd. 616, Strana: 1

2 Gymnázium a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel Kontakt: PeadDr. Iva Krulikovská, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 638 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , hod.;.2.2, 14.. hod. Přijímací řízení se koná na základě pokynů zřizovatele. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ČJ a M. Jako první cizí jazyk ve všech oborech vzdělání v denní formě vzdělávání je povinný AJ. Druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky: NJ, RJ, FJ. pouze sluchové, další případně po individ. konzultaci, škola nemá bezbariérový přístup. Ubytování neposkytujeme, ale je možné zajistit. Cena jednoho oběda pro žáka je 29 Kč. Podrobnější info o studiu pro dospělé na webových stránkách. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/ K/ M/1 Gymnázium (všeobecné) Gymnázium (technické) Veřejnosprávní činnost M/1 Veřejnosprávní činnost 5, VE DZŠ Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACAMY, s.r.o. Adresa: Dvořákova č.p. 69, Frýdlant, Frýdlant nad Ostravicí IČ: Ředitel: Mgr. Petr Hermann, tel Kontakt: Mgr. Petr Hermann, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: a Bližší informace k DOD a k PZ budou uvedeny na webových stránkách školy. Ubytování: ní Stravování: 6 Kč/měs IZO součásti 981 Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/41 Gymnázium AJ, Strana: 2

3 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace Adresa: Nám. T. G. Masaryka č.p. 6, Frýdlant, Frýdlant nad Ostravicí IČ: 6143 Ředitel: Ing. Petra Schwarzová, tel Kontakt: Věra Šindlerová, DiS., tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 594 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: 7. ledna 2. Škola pořádá adaptační kurz pro první ročníky, lyžařský výcvik (v 1. ročníku čtyřletého a v 1. a 3. ročníku šestiletého studia), sportovní kurz (ve 3., resp. 5. ročníku), výměnné pobyty a studijní stáže studentů na partnerské škole v Německu, poznávací zájezdy do Švýcarska, Rakouska, VB, Francie atd. Zapojuje se do řady evropských projektů (Erasmus+, etwinning). Působí zde pěvecký sbor. Ve školním roce 214/2 gymnázium oslaví 6. výročí svého založení. IZO součásti 6143 Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 6, ZŠ7 Gymnázium Petra Bezruče, FrýdekMístek, příspěvková organizace Adresa: Československé armády č.p. 5, Místek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: RNDr. Olga Onderková, tel Kontakt: Mgr. Renáta Lasotová, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: Cena za jeden oběd je, Kč. Ubytování: ní Stravování: 66 Kč/měs IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/61 Gymnázium 6, ZŠ7 Strana: 3

4 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Adresa: Komenského č.p. 713, Staré Město, Třinec 1 IČ: 6139 Ředitel: Mgr. Romana Cieslarová, tel Kontakt: Marta Liszková, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 638 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: 13. ledna 2. * Ve školním roce 2/16 by škola ráda zahájila vzdělávání rovněž v oboru 7941K/81 Gymnázium, tedy osmileté studium pro uchazeče po 5. třídě ZŠ. Zápis oboru (Gymnáziumosmileté) je nyní ve schvalovacím řízení. IZO součásti 6139 Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/ K/ K/41 Gymnázium (ve schvalovacím řízení*) Gymnázium Gymnázium 8, 6, ZŠ5 ZŠ7 Strana: 4

5 PrimMatSoukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. Adresa: Československé armády č.p. 482, Místek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Ivana Matulová, tel Kontakt: Andrea Fajkusová, tel Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 66 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: od :h a v neděli od 14:h. Dvouprofesní studium. Stud. zaměření 1: podnikání v euroreg. a služby v cestovním ruchu, 2: podnikání v euroreg. a pozemní stavitelství. Elearning. Vstřícnost a náročnost již od roku Kvalitní výuka cizích jazyků. Možnost zahraniční praxe v hotelovém komplexu. Spolupráce žáků se stavební firmou v regionu. Roční školné 11. dle prospěchu, zohlednění soc. aspektu. Vysoká úspěšnost u st. maturit. Široké uplatnění absolventů v praxi. Studium na VŠ až 9% absolventů. IZO součásti Druh součásti školy: Střední škola 6341M/1 6341M/1 Ekonomika a podnikání (Podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu) Ekonomika a podnikání (Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství) PO PO 1,8 1,8 6441L/51 Podnikání 7 18 Strana: 5

6 Soukromá střední odborná škola FrýdekMístek, s.r.o. Adresa: tř. T. G. Masaryka č.p. 456, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Miluše Pacíková, tel Kontakt: PhDr. Dagmar Růžičková, tel Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 55 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: Návštěva školy kdykoliv po telefonické domluvě. Ubytování a stravování na jiné škole. Školné možno uhradit ve 2 splátkách (konec června, konec září). Dálkové studium probíhá 1x týdně od 14: do 19: hod. Přihlášky k dálkovému studiu se podávají průběžně. U studentů s vyšším vzděláním než základním (vyučení, maturita) lze délku studia zkrátit ve všech níže uvedených studijních oborech v obou formách studia. Od počátku působení školy přijímáme ke studiu taktéž integrované žáky, kromě žáků imobilních. IZO součásti 6843 Druh součásti školy: Střední odborná škola 6843M/1 7541M/1 Veřejnosprávní činnost Sociální činnost M/1 7541M/1 Veřejnosprávní činnost Sociální činnost 5, 5, DZŠ DZŠ Strana: 6

7 Adresa: IČ: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Školní č.p. 416, Jablunkov 134 Ředitel: Ing. Roman Szotkowski, tel Kontakt: Ing. Roman Szotkowski, tel Fax: WWW: Ubytování: ní Stravování: 616 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: středa , středa Dálkové studium oboru Podnikání je určeno pro všechny zájemce, kteří mají ukončenou střední školu výučním listem. Vyučování probíhá 1x týdně. Obor mechanik opravář motorových vozidel zkráceně (2 roky) je určen pro žáky, kteří již obdrželi výuční list nebo maturitní vysvědčení ve kterémkoliv oboru a vlastní řidičský průkaz skupiny B. IZO součásti 134 Druh součásti školy: Střední odborné učiliště 2345M/1 2368H/1 45H/1 6551H/1 Dopravní prostředky Mechanik opravář motorových vozidel Opravář zemědělských strojů Kuchařčíšník L/ H/1 Podnikání Mechanik opravář motorových vozidel 2, 6 ZV MAT, Strana: 7

8 Střední odborná škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace Adresa: Lískovecká č.p. 289, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: RNDr. Jitka Filipcová (dočasně), tel Kontakt: RNDr. Jitka Filipcová, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 616 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD:. 11., , v lednu po domluvě. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy v zákonné lhůtě na www školy. Stravování ve vlastní jídelně 1 oběd 28 Kč. Opravář zem. strojů též se zaměřením na kovářství, obor Zemědělecfarmář má další zaměření na lesní mechanizaci. Možnost získat zdarma ŘP sk. T, B, některé obory i C, svářečské průkazy a další kvalifikace. Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu, vybavené odborné, jazykové a počítačové učebny, pořádá odborné exkurze, organizuje mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola 3741M/1 4141M/1 2345L/1 2351H/1 2356H/1 2368H/1 2657H/1 41H/1 42H/1 45H/1 Provoz a ekonomika dopravy Agropodnikání Mechanik seřizovač Strojní mechanik (Zámečník) Obráběč kovů Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) Autoelektrikář Zemědělec farmář Zahradník Opravář zemědělských strojů L/51 Podnikání 2, 45 Strana: 8

9 Střední odborná škola Třineckých železáren Adresa: Lánská č.p. 132, Kanada, Třinec 1 IČ: Ředitel: Mgr. Aleš Adamus, tel Kontakt: Renáta Walczysková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: 9 Kč/měs Stravování: 6 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , ,.1.2, Řemeslné hry K dispozici internet, počítačové učebny, odborné učebny, aula školy, sportovní hala, knihovna. Odborný výcvik probíhá na dílnách ve škole nebo na provozních pracovištích např. v TŽ, a.s. Škola poskytuje bezplatné, v rámci výuky povinné absolvování základního kurzu svařování plamenem nebo svařování elektrickým obloukem. U strojnických oborů lze získat svářečský průkaz. ŠKOLNÉ SE NEPLATÍ! Počty přihlášených/přijatých žáků škola neuvedla. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborné učiliště 2641M/1 2143L/1 2345L/1 22H/1 25H/1 2351H/1 2356H/1 2651H/2 3652H/1 6551H/1 2351E/1 6551E/1 7541E/1 Elektrotechnika Hutník operátor Mechanik seřizovač Hutník Slévač Strojní mechanik (Zámečník) Obráběč kovů Elektrikář silnoproud Instalatér Kuchař číšník Strojírenské práce Stravovací a ubytovací služby Pečovatelské služby , 2,2 2,2 2343L/51 Provozní technika Strana: 9

10 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, FrýdekMístek, příspěvková organizace Adresa: 28. října č.p. 98, Místek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Martin Tobiáš, tel Kontakt: Ing. Fajkusová, Ing. Pospěch, tel , Fax: ní Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 14 Kč/měs Stravování: 66 Kč/měs Poznámka ke škole: Škola poskytuje technické a ekonomické vzdělání s maturitní zkouškou, zřízena Moravskoslezským krajem. Přihlášky ke studiu do Technické obory propojeny s partnerskými firmami, škola ve všech součástech vybavena moderní výpočetní a prezentační technikou. Součást Jazyková škola nabízí studium ukončené státní jazykovou zkouškou, resp. PET a FCE. DOD: , Cena oběda pro žáky: Kč. Ubytování na domově mládeže: 14 Kč. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola 182M/1 2143M/1 2341M/1 3645M/1 6341M/2 7842M/1 7842M/2 Informační technologie Hutnictví Strojírenství Technická zařízení budov Obchodní akademie Technické lyceum Ekonomické lyceum ,6 2, 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 IZO součásti Druh součásti školy: Jazyková škola Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou AJ 1, PM MAT Strana: 1

11 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, FrýdekMístek, příspěvková organizace Adresa: Pionýrů č.p. 269, Místek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Petr Solich, tel Kontakt: Bc. Stanislav Míša, tel , Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 66 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: (8hod),.1.2 (13hod) a po předchozí domluvě kdykoliv. Příznivá dopravní dostupnost. Součástí je bazén, svářečská škola i autoškola. Pro všechny obory je vybudován nový moderní areál pro praktickou výuku. Škola je ve všech oborech vybavena nejmodernější technikou. Spolupracujeme s řadou významných podniků, kde žáci ve 3.ročníku mohou pracovat za velmi výhodných platových podmínek s možností pracovat ve firmě po vyučení. Přijímací řízení maturitní obory s prospěchem do 2,1 v prvním pol. deváté třídy bez přij. zkoušek. Strana: 11

12 IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola 2641M/1 3342M/1 3647M/1 2651H/1 2651H/2 3356H/1 3652H/1 3664H/1 3667H/1 2351E/1 3657E/1 3667E/1 6551E/1 Elektrotechnika Nábytkářská a dřevařská výroba Stavebnictví Elektrikář (slaboproud) Elektrikář silnoproud Truhlář (stolař) Instalatér Tesař Zedník Strojírenské práce (Zámečník) Malířské a natěračské práce Zednické práce Stravovací a ubytovací služby ?????? 2, 2, 2, 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 2641L/ L/ L/ L/ L/ H/2 3356H/1 3652H/1 3664H/1 3667H/1 Provozní elektrotechnika Nábytkářská a dřevařská výroba Stavební provoz Provozní elektrotechnika Nábytkářská a dřevařská výroba Elektrikář silnoproud Truhlář (stolař) Instalatér Tesař Zedník 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, ZV ZV ZV ZV ZV MAT, MAT, MAT, MAT, MAT, 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Strana:

13 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, FrýdekMístek, příspěvková organizace Adresa: tř. T. G. Masaryka č.p. 451, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Libuše Plášková, tel Kontakt: Mgr. Marcela Dosoudilová, tel , Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: první týden v prosinci 214. Cena 1 oběda 26, Kč. Ubytování: ní Stravování: 572 Kč/měs IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola 3143M/1 6542M/2 6541L/1 6941L/1 2954H/1 2956H/1 6551H/1 6652H/1 6653H/1 6951H/1 Oděvnictví Cestovní ruch Gastronomie Kosmetické služby Cukrář Řezníkuzenář Kuchařčíšník Aranžér (Propagace a reklama) Operátor skladování Kadeřník L/51 Podnikání 31 Strana: 13

14 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Adresa: Pionýrů č.p. 269, Místek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Radan Nachmilner, tel , Kontakt: Mgr. Radan Nachmilner, tel , Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: 2 Kč/měs Stravování: 66 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: (ČT); 8.1.2; kdykoli dle domluvy s ředitelem školy. Přípravné semináře k přijímacím zkouškám z AJ a IT. SŠINFOTECH disponuje nadstandardním programem síťové academy Cisco a Microsoft. Škola je nadprůměrně hodnocena školní inspekcí. Disponuje špičkovým technologických vybavením v IT a počítačové grafice ( specializovaných IT učeben). Školné dle prospěchu,kč/měsíc. Nabízíme nové druhy ročního pomaturitního studia IT a PG. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola 182M/1 182M/1 3442M/1 Informační technologie (Počítačové sítě) Informační technologie (Počítačové systémy správa sítí) Obalová technika (Počítačová grafika) AJ, IF AJ, IF AJ, IF 182M/1 3442M/1 Informační technologie (Počítačové sítě a systémy) Obalová technika (Počítačová grafika) 1, 1, ZM ZM MAT MAT Strana: 14

15 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace Adresa: Pionýrů č.p. 2352, Místek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: PaedDr. Ilja Maloušková, tel Kontakt: Mgr. Jitka Vachtarčíková, tel , Fax: ní Cizí jazyky: AJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 55 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD:.1.2. PrŠ dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, příp. s lehkým mentálním postižením, kteří ukončili v ZŠ praktické, ZŠ speciální, ZŠ a ze zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Absolvent může pokračovat ve studiu s. PrŠ jednoletá je určena pro žáky s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělání v ZŠ speciální. Stravování zajištěno. Škola je bezbariérová. IZO součásti Druh součásti školy: Praktická škola 7862C/2 7862C/1 Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá 2, 1, JI JI Strana:

16 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace Adresa: Jablunkovská č.p. 241, Staré Město, Třinec 1 IČ: Ředitel: Mgr. Marta Labojová, tel Kontakt: Mgr. Anna Sikorová, tel Fax: Cizí jazyky: AJ WWW: Poznámka ke škole: IZO součásti Druh součásti školy: Praktická škola Ubytování: ní Stravování: ní DOD: a PrŠ dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravuje žáky na další studium, pro pracovní uplatnění i vlastní život. PrŠ jednoletá umožňuje vzdělání žáků s mentálním i souběžným dalším postižením. Prostřednictvím aktivačních center nabízíme celoživotní učení. Jsou zaměřena na lidová řemesla, technické práce a hrátky s vařečkou. Celý text poznámky: PrŠ dvouletá je určena žákům se spec. vzděl. potřebami i žákům s těžším zdrav. postižením, kteří ukončili povinnou škol. docházku v ZŠP, ZŠS, ZŠ s nedokončenou škol. docházkou. Výuka je směřována k získávání praktických dovedností. Připravuje žáky na další studium, pro prac. uplatnění i vlastní život. PrŠ jednoletá koncepčně navazuje na RVP pro obor vzdělání ZŠS. Umožňuje modifikaci vzděl. obsahu pro vzdělávání žáků s mentál. postižením a souběžným dalším zdravot. postižením. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízíme možnost celoživotního učení, které je přizpůsobeno potřebám a schopnostem uživatelů s těžším mentál. postižením. Tato Aktivační centra jsou provozována po skončení vyučování. Jsou zaměřena na lidová řemesla, technické práce a hrátky s vařečkou. 7862C/2 7862C/1 Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá 2, 1, JI JI ,5 4,5 Strana: 16

17 Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Adresa: Československé armády č.p. 481, Místek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Ing. Ladislav Szewieczek, tel Kontakt: Bc. Kateřina Homolková, tel Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Poznámka ke škole: Ubytování: 14 Kč/měs Stravování: 66 Kč/měs DOD: s výstavou prací žáků školy. Možnost indiv. prohlídky školy i mimo DOD po tel. domluvě. TZ posouzení výtvarných prací. Stravování v jídelně v těsné blízkosti školy, cena Kč/1 oběd. Ubytování v DM cca min od školy, celod. strav. pro DM je 8 Kč. Ve vztahu k žákům preferujeme indiv. přístup a u všech vyučovaných oborů zajišťujeme vzdělání v IT, především se zaměř. na počítačovou grafiku s využitím grafic. aplikací fy Adobe (PhotoShop, Illustrator, InDesign, Acrobat), Zoner (PhotoStudio) a pro návrhy interiérů Cinema4D. Výuka probíhá ve špičkově vybavených učebnách a jsou pro ni využívány dataprojektory a interaktivní tabule. opomíjíme ani přípravu k talentovým a přijímacím zkouškám na VŠ. Úspěšnost našich absolventů na VŠ je cca 9 %. V 1. ročníku je pro žáky pořádán lyžařský a snowboardingový kurz, v dalších ročnících sportovní kurz a výtvarný plenér, tematicky zaměřená exkurze do Prahy, odborná exkurze na bienále grafického designu do Brna aj. Po celý šk. rok žáci navštěvují výstavy, galerie, muzea, tematické přednášky aj., účastní se soutěží. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola 6341M/1 8241M/5 Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) Grafický design (Interiérový a grafický design, Počítačová grafika a ilustrace) TZ 6341M/1 6341M/1 Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) 5, 5, VE DZŠ DZŠ 6341M/1 8241M/5 Ekonomika a podnikání (Podnikání v umění a reklamě) Grafický design (Interiérový a grafický design, Počítačová grafika a ilustrace) 2, 2, TZ ZM ZM MAT MAT Strana:

18 Střední zdravotnická škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace Adresa: tř. T. G. Masaryka č.p. 451, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: 5611 Ředitel: Mgr. Ludmila Pavlátová, tel Kontakt: Petra Bodnárová, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, L, NJ, RJ WWW: Ubytování: 14 Kč/měs Stravování: 638 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: čtvrtek od 8: do 16: hod. a ve středu od 8: do 16: hod. Uchazeči o oba obory potřebují potvrzení lékaře k přihlášce, formulář ke stažení na webových stránkách školy. Škola nabízí u obou oborů výuku praktika v německém jazyce a pro úspěšné žáky možnost odborné praxe ve Spolkové republice Německo. Cena oběda ve školní jídelně 29,Kč/os. a den. Podrobnosti o oborech na webových stránkách školy. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola 5341M/1 7541M/1 Zdravotnický asistent (Praktická sestra) Sociální činnost (Sociální péče pečovatelská činnost) Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., Beskydská 114, Třinec Adresa: Beskydská č.p. 114, Lyžbice, Třinec 1 IČ: Ředitel: Mgr. Petr Plachký, tel Kontakt: Zuzana Babilonová, tel , Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 528 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: a.2.2. Přijímací zkoušky se nekonají. Ve všech oborech rozšířená výuka cizích jazyků. Škola je bezbariérová, možnost studia pro imobilní žáky. Slevy školného při jednorázové úhradě, dále žákům ze sociálně slabších rodin, pro staršího sourozence na škole a pro žáky s výbornými studijními výsledky. Škola je zapojena do mezinárodních projektů EU. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola 182M/1 6341M/2 6843M/1 Informační technologie Obchodní akademie Veřejnosprávní činnost Strana: 18

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Škola pro život. Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Škola pro život. Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Škola pro život Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně Trvalá vzdělávací základna MZe ČR Moravskoslezské centrum

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 B/G B Biskupské gymnázium Brno CZ - 602 00 Brno, Barvičova 85 Tel.: 543234501, Fax: 543211300 bigy@bigy.cz, www.bigy.cz PAV G1 085 Kontakt pro studium: Pavel

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více