WR Web Web Revolution

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WR Web Web Revolution"

Transkript

1 WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009

2 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací v administračním rozhraní, podrobně popisuje a vysvětluje jednotlivé komponenty aplikace. Připravil Web Revolution, s.r.o. Web Revolution s.r.o Tento materiál je možné v nezměněné podobě bez omezení kopírovat, distribuovat a používat pro výuku a vzdělávání. 1

3 1. Základní pojmy Na úvod bychom vás chtěli seznámit s vysvětlením některých základních pojmů, se kterými se můžete během studia manuálu a práce v administračním rozhraní vašeho webu setkat. Administrační rozhraní Vaše webová aplikace se skládá ze dvou částí: tzv. veřejné části webu a administračního rozhraní. Pomocí administračního rozhraní je možné provádět veškerou správu webu a jeho obsahu. Do administračního rozhraní nemá běžný návštěvník vašich stránek přístup. Pro přístup do tohoto rozhraní je třeba použít přihlašovací jméno a heslo. CSS Cascading Style Sheets kaskádové styly. Tyto definují vzhled a formátování celé stránky. Tedy jak má být velké písmo, jakou má mít barvu, jaké mají být nadpisy, mezery mezi odstavci, apod. Interní název položky Většina editovatelných položek v administračním rozhraní je pro administrátora identifikovatelná svým interním názvem položky. Tento název není nikde zobrazován na veřejné části webové prezentace. Slouží pouze pro identifikaci a rozlišení položek v rámci administračního rozhraní. META tag Pro uživatele neviditelná značka umístěná v HTML kódu. Tato značka je však viditelná pro internetové vyhledávače a pro webový prohlížeč. Je možné do ní umístit klíčová slova a popis stránky. Perex Je označení pro krátký text, jehož účelem je uvést a upoutat pozornost na následující delší text článku a/nebo naznačit, o čem článek bude. Popup menu V administračním rozhraní je řada operací přístupná přes plovoucí popup menu, které je možné pomocí myši libovolně přesouvat na obrazovce. SEO Search Engine Optimalization optimalizace webu pro webové vyhledávací servery (např. google.com, seznam.cz, apod.) Jedná se o rozsáhlou metodiku, jak výrazně zvýšit návštěvnost vašich stránek metodou prosazení vašich stránek na čelních místech ve výsledcích vyhledávání populárních webových vyhledávacích serverů. 2

4 SEO název / rewrite název Každá stránka je identifikována svým jedinečným textovým názvem, pomocí kterého je identifikována a zobrazena návštěvníkovi. Tento název je součástí URL adresy dané stránky. Např. pro stránku kontaktů může být rewrite název kontakty. Poté je po vyžádání zobrazení URL adresy např. zobrazena právě stránka, která je identifikována rewrite názvem kontakty. Z předešlého je patrné, že rewrite název musí být v rámci webu jedinečný pro každou stránku. Rewrite název je zajímavý nejen pro fakt, že umožňuje vytvářet tzv. hezké URL adresy, ale též pro SEO. Šablona sloupců Pro každou stránku je možné použít předem připravenou šablonu sloupců. Samotná šablona sloupců definuje rozložení jednotlivých obsahových bloků v sloupcích na stránce. URL URL je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. Zjednodušeně řečeno se jedná o adresu stránky (např. Veřejná část webové prezentace Je to ta část webové prezentace, mimo administrační rozhraní, kterou návštěvník stránek vidí. Tedy veškerý obsah, který lze v administračním rozhraní editovat. WYSIWYG editor Editor textu, který umožňuje v textu vytvářet formátování (např. tučné písmo, vkládání obrázků, tabulek, odkazů, apod.) WYSIWYG je zkratka What You See Is What You Get, čili v ideálním případě byste měli vidět na své stránce text tak, jak si ho naformátujete ve WYSIWYG editoru v administračním rozhraní. Rozdíl vzhledu na veřejné části je dán především použitými CSS styly, které definují vzhled stránky. 3

5 2. Ovládání administračního rozhraní Přihlášení Před zahájením samotné práce s administračním rozhraním je nutné se nejprve přihlásit. Toto se provede na přihlašovací stránce administračního rozhraní, jejíž adresu jste dostali při předání vašeho webu. Obr. 1 Přihlášení Pro přihlášení zadejte vám přidělené uživatelské jméno a heslo a přihlaste se kliknutím na tlačítko Přihlásit. Rozložení prvků v administračním rozhraní Pro seznámení se s rozložením prvků administračního rozhraní si můžeme kliknout v horním menu na záložku Stránky. Po otevření editace některé stránky bude obrazovka vypadat tak, jak uvádí obrázek 2. V horní části obrazovky se nachází hlavní menu, pomocí kterého se lze přepínat mezi jednotlivými administračními formuláři. Pro editaci obsahu textových stránek je nejdůležitější sekce Stránky. Pod touto sekcí jsou skryty veškeré možné formuláře administračního rozhraní týkajících se editace obsahu textových stránek. Pro ovládání všech formulářů je nejdůležitější tzv. popup menu (viz obrázek blok 1). Toto je možné pomocí myši libovolně přesouvat na obrazovce. Menu obsahuje pro každý formulář nejdůležitější příkazy související s daným formulářem tak, aby byly vždy komfortně dostupné bez nutnosti rolovat v rámci formuláře. Téměř každý formulář obsahuje nápovědu. Tato je možná vyvolat pomocí tlačítka Nápověda (viz obrázek blok 2). Po kliknutí na toto tlačítko je zobrazena textová nápověda (viz obrázek blok 3). Po opětovném kliknutí na tlačítko nápověda zmizí. Je-li váš web vícejazyčný, je nutné vždy volit jazyk, ve kterém editujeme vybrané stránky či jiné položky. Vybraný editační jazyk se vybírá pomocí selektoru těsně pod menu (viz obrázek blok 4). 4

6 Vybraný jazyk si aplikace pamatuje i při přechodu na jiné formuláře, proto je vždy nutné dávat si pozor, v jakém jazyce stránky či jiné položky editujeme. Obr. 2 Přehled ovládacích prvků administračního rozhraní Samotný formulář poté je zobrazován ve zbývajícím volném prostoru (viz obrázek blok 5). Většina formulářů v administračním rozhraní vypadá obdobně, proto není problém při přechodu z jednoho formuláře na jiný. Ukončení práce a odhlášení Po ukončení práce s administračním rozhraním je důležité se odhlásit. Toto se provede kliknutím na uživatelské jméno uvedené jak v horní, tak v dolní části obrazovky. Po odhlášení již není možné používat administrační rozhraní bez toho, aby bylo nutné opětovně zadat přihlašovací údaje. 5

7 3. Struktura webu Váš web je strukturován tak, že jednotlivé stránky jsou zařazovány do hierarchické stromové struktury. Na nejvyšší úrovni je domovská stránka (Home page). Všechny ostatní stránky by jí měly být podřazeny. To se provádí u stránek nastavením její nadřazené stránky. Pokud se podíváme ještě na obrázek 2, vidíme, že tato hierarchie je zobrazena přímo v editoru obsahu stránek (strom stránek v levé části stránky). Vidíme, že domovská stránka Home Page je na nejvyšší úrovni a všechny ostatní jsou jí podřazeny. Současně i stránky Novinka 1 až Novinka 5 jsou navíc podřazeny stránce Novinky. Smysl a význam hierarchického řazení stránek nabízí a vytváří následující vlastnosti: Generování hierarchické mapy webu Webová aplikace díky hierarchickému zařazení stránek pod domovskou stránku umí automaticky vytvářet a zobrazovat na veřejné části webu mapu vašeho webu. Dědění nadpisů a popisků stránek Pokud nevyplníme na stránce nějaké nadpisy či popisky stránky, je automaticky přebírán nadpis a popisek ze stránky, která je umístěna v hierarchii výše, která má příslušný nadpis vyplněn. Zobrazování výpisu podřazených stránek (Novinky) Díky hierarchického systému lze docílit toho, že podřazené stránky některé vybrané stránky je možné nechat zobrazovat v nějakém bloku na stránce, či přímo na celé stránce nechat zobrazit výpis všech podřazených stránek. Toto je vhodné například pro vkládání a editaci novinek. Vytvoříme si stránku Novinky a zaškrtneme v editaci stránky položku Tuto stránku chci zobrazit jako seznam jejich podstránek. Tím dojde k tomu, že pokud si návštěvník otevře na webu stránku Novinky, neuvidí jen text uvedený na stránce, ale též uvidí i seznam všech stránek, které jsou v hierarchii pod touto stránkou. Tedy například stránka může vypadat takto: Novinky Novinka 1 ( ) Dnes vám chceme oznámit novinku (více zde) Novinka 2 ( ) Dnes máme pro vás připraveny nové produkty (více zde) Přičemž není nutné tento text vytvářet v administraci, ale je automaticky vytvářen právě díky tomu, že jsou mu podřazeny stránky. 6

8 4. Menu Pokud do hierarchie stránek vložíte novou stránku, nedochází automaticky k tomu, že je přiřazena do některého menu. Vzhledem k tomu, že ne vždy je žádoucí, že nová stránka se má zobrazit v menu, nebo naopak vzhledem k tomu, že v systému zpravidla existuje vždy více menu, není možné přímo stránku zařadit do menu. Toto je třeba provést manuálně do příslušného menu tím, že si vložíte novou položku do menu a stránku, na kterou má položka menu odkazovat si vyberete ze seznamu stránek. Editace menu se provádí v sekci Stránky Menu. Obr. 3 Editace menu Pokud si přejeme editovat položky menu, či vytvářet nové, postupujeme následujícím způsobem: 1. Nejprve v popup menu vybereme v horní části příslušné menu, které si přejeme editovat (z bloku Seznam menu). 2. Pro vložení nové položky klikneme v popup menu na tlačítko Přidat novou položku. Pro editaci naopak klikneme v levém stromu na příslušnou položku menu, kterou si přejeme editovat. 3. V pravé části formuláře se nám otevře prostor pro editaci veškerých parametrů dané položky menu, které můžeme měnit. 4. Po úpravě všech parametrů, které jsme chtěli změnit, klikneme na tlačítko Uložit. Význam jednotlivých položek při editaci položky menu je následující: 7

9 URL položky menu URL, kam odkazuje tato položka menu. Zde se nám nabízí výběr textových stránek, které máte vloženy na vašem webu, nebo pokud si přejete, aby položka menu odkazovala na jinou stránku či na zcela jiný web, vyberte z rozbalovacího menu položku (Vlastní) a požadovanou URL adresu vepište do pole Vlastní URL. Nadřazená položka menu Pokud si přejeme, aby položka menu byla podřazena některé již existující položce (při vytváření hierarchického menu), nastavíme dané položce menu nadřazenou položku menu právě pomocí tohoto rozbalovacího menu. Tuto položku chci publikovat na veřejné části webu Tato volba nám umožňuje skrýt položku menu pro zobrazení na veřejné části webu bez nutnosti jejího smazání. Pokud si přejeme, aby byla položka menu viditelná na veřejné části, musí být toto pole zaškrtnuto. Pokud z nějakého důvodu potřebujeme položku menu, byť i dočasně, skrýt, toto pole odškrtneme. Položka menu není klikatelná, představuje pouze nadpis dalších položek (musí být vyplněn Text menu) Pokud je design vašich stránek uzpůsoben tak, že jednotlivé menu může být rozděleno na jednotlivé sekce s vlastním nadpisem, určuje právě toto zaškrtávací pole, že daná položka nepředstavuje odkaz na nějakou stránku, ale právě nadpis skupiny menu. V tomto případě je nutné vyplnit i text menu, protože aplikace nemá jiný identifikovatelný zdroj textu, který by mohla místo nevyplněného textu převzít. Text menu Tato hodnota představuje samotný text položky menu. Pokud ho nevyplníte, aplikace se pokusí převzít text menu z názvu stránky. Tooltip Najedete-li ve veřejné části na danou položku menu kurzorem myši, objeví se vám v prohlížeči nad touto položkou tzv. tooltip. Jedná se o malý nápis zobrazený po najetí kurzoru nad položku s dodatečným vysvětlujícím textem. Toto představuje standardní chování prohlížeče, které nelze potlačit. Tooltip je standardně plněn z textu menu. Pokud si přejete mít alternativní, více vysvětlující, text této položky, vyplňte pole Tooltip. Ovládací tlačítko Uložit, Uložit a přidat novou Tlačítko Uložit uloží změny, které jste provedli při editaci vybrané položky menu. Tlačítko Uložit a přidat novou navíc automaticky nastaví editor pro vložení nové, další, položky menu. 8

10 Ovládací tlačítko Posunout výše, Posunout níže Všechny položky menu mají definováno pořadí, ve kterém jsou zobrazeny. Pokud si toto pořadí u některé položky přejeme změnit, klikneme na příslušnou položku menu a pomocí těchto ovládacích tlačítek tuto přesuneme na příslušnou pozici. 9

11 5. Editace obsahu stránek Každá stránka vašeho webu se skládá z několika bloků, které jsou definovány grafickým designem přímo vašeho webu. Může se tedy stát, že některé prvky z níže uvedeného obrázku budou na vašem webu chybět, či naopak přebývat (typicky např. může chybět pravý sloupec). Typické rozložení webové stránky je znázorněno zde: Horní menu (Header Menu) Záhlaví (hlavička webu) Levý sloupec Středový sloupec (bloky obsahu stránky) Pravý sloupec Zápatí stránky (spolu s menu Footer Menu) Základem každé jednotlivé stránky je její středový obsah. To, jaký obsah bude na dané stránce uveden v jednotlivých sloupcích po stranách, definuje tzv. šablona sloupců. Jednotlivé šablony sloupů se editují v sekci Stránky Šablony sloupců. Jedna šablona sloupců může být použita na libovolném počtu stránek. Nyní si zkusme vytvořit novou textovou stránku na vašem webu. Přejdeme do sekce Stránky Stránky. Zde vidíme hierarchii celého vašeho webového sídla. Pro vložení nové stránky klikneme v popup menu na položku Vložit novou stránku. Otevře se nám formulář pro vložení řady údajů o nové stránce. Povinných údajů pro vyplnění je však naštěstí minimum. Jediná položka, která je nutná vyplnit je Nadpis stránky. Veškeré ostatní povinné hodnoty se automaticky vyplní podle tohoto nadpisu. Samozřejmě je možné všechny ostatní hodnoty zadat i manuálně. Editace obsahu stránek lze vidět na obrázku na následující stránce. Význam jednotlivých polí vysvětlují následující odstavce. 10

12 11 Obr. 4 Editace stránky

13 Interní název stránky Pod tímto názvem je stránka identifikována v administračním rozhraní. Tento název uvidíte ve stromu stránek v levé části, ve výběru stránky v menu a v dalších formulářích, kde se vybírá stránka. Tento název nikdy neuvidí návštěvníci webu na jeho veřejné části. Nadřazená stránka ve struktuře Jak již jsme si řekli, váš web má hierarchickou strukturu stránek. Pokud si přejeme zařadit tuto stránku pod nějakou jinou stránku (např. HomePage), zvolíme nadřazenou stránku ve struktuře HomePage. Je důležité mít nastavenu správnou nadřazenou stránku, pokud například vytváříme novinky (viz. Kapitola Novinky). Styl zobrazení stránky Pokud byl grafikem vytvořen zvláštní styl pro některé vybrané stránky (např. jiné barevné schéma, speciální grafické prvky, apod.), je v tomto rozbalovacím menu třeba vybrat správný styl z vytvořených pro tuto stránku. Při vkládání běžných textových stránek není třeba se tímto zabývat. Tuto stránku chci zobrazit jako seznam jejich podstránek Jak již bylo vysvětleno v některé z předchozích kapitol, pokud si přejeme na jedné stránce zobrazit seznam podstránek tak, že budou zobrazeny pouze názvy stránek spolu s doprovodným perexem u každé z nich, musíme u nadřazené stránky těchto stránek označit toto zaškrtávací pole. Standardně u většiny textových stránek musí být toto vypnuté. Šablona postranních sloupců Určuje obsah ve sloupcích. Tyto obsahy sloupců je nutné předem připravit. Poté stačí v rozbalovacím menu vybrat, která šablona z připravených se má použít pro zobrazení obsahu sloupců a není již nutné se o více starat. Jedna šablona samozřejmě může být použita na více stránkách. Při změně šablony sloupců se změna automaticky projeví na všech stránkách, kde byla použita. Datum vložení stránky Zde se volí datum vložení stránky. Primárně má toto pole význam u stránek, kde je důležité uživateli zobrazit, kdy stránka vznikla (např. u novinek). Datum zrušení platnosti stránky Datum, kdy se má stránka přestat zobrazovat na veřejné části webu. Publikovat/nepublikovat stránku na veřejné části webu Aby bylo možné stránku zobrazit návštěvníkem na veřejné části webu, musí být toto zaškrtávací pole zaškrtnuto. Pokud si naopak přejeme některou stránku na veřejné části skrýt, toto pole jednoduše necháme nezaškrtnuté. 12

14 Nadpis stránky Hlavní nadpis stránky. Tento se návštěvníkovi stránek zobrazuje zpravidla v horní části stránky. Není-li zadán Title stránky, je zobrazen tento nadpis i v titulku okna webového prohlížeče. Pokud není zadán nadpis i v textovém obsahu stránky, zkopíruje se nadpis stránky automaticky i do nadpisu textového obsahu. Text hlavičky stránky (blok1, blok2) Je-li součástí designu stránky i text v hlavičce stránky (například nějaké firemní hesla, apod.), vyplňují se tyto texty hlavičky do těchto dvou polí. Zpravidla je v designu stránky pouze blok 1. Title stránky Pokud si přejeme mít jiný název stránky a jiný text v titulku okna webového prohlížeče, zadáme tento text i do pole Title stránky. SEO název odkazu Toto je automaticky generovaný jedinečný identifikátor textové stránky, pomocí kterého je stránka identifikována při zadání URL do prohlížeče návštěvníka. Název smí obsahovat pouze alfanumerické znaky bez diakritiky a pomlčky. Tedy pouze malá písmena bez diakritiky, číslice a pomlčky. Všechny ostatní znaky jsou při uložení z názvu odstraněny. Pokud tento název nevyplníte, je automaticky vygenerován z nadpisu stránky. Klíčová slova / popis stránky Protože všechny naše webové aplikace jsou plně SEO ready, je možné na každé stránce předložit vyhledávačům klíčová slova a popis identifikující danou stránku. Tyto dvě pole umožňují toto vložit. Klíčová slova a popis stránky je pak umístěn ve zdrojovém textu stránky do tzv. meta tagů, které umí číst pouze internetové vyhledávače a nejsou přímo viditelné návštěvníkovi vašich stránek. Náhledový obrázek stránky Je-li daná stránka někde zobrazována v seznamu podstránek, je možné k této stránce přiřadit i náhledový obrázek stránky. Tento je poté zobrazován ve výpisu spolu s nadpisem, perexem. Pokud se ve výpisu přesto neobjeví, je to způsobeno tím, že není daný formát výpisu stránek nakonfigurován pro zobrazení náhledových obrázků. Perex Krátký text, který se zobrazuje spolu s nadpisem stránky na stránce s výpisem podstránek. Není-li perex vyplněn, systém se pokusí automaticky vygenerovat vlastní perex z textového obsahu stránky metodou, kdy vezme několik set prvních textových znaků. Perex by měl obsahovat stručný úvod do obsahu stránky. Pro inspiraci je možné se podívat např. na zpravodajské servery, kde na domovské stránce je nadpis mnoha článků, pod každým z nich kratičký text, který má návštěvníka nalákat na to, aby si otevřel celý článek. Právě tento text se nazývá perex. 13

15 Klientsky editovatelné bloky V tomto červeně orámovaném bloku je možné vkládat různé textové obsahy dané stránky. Zde se vkládá veškerý obsah, který se zobrazuje návštěvníkovi stránek ve středovém sloupci. Editací samotného textového a jiného obsahu stránek se zabývá podkapitola Obsahové bloky. Uložit stránku / kopie stávající stránky Pro uložení provedených změn do systému je nutné danou stránku vždy uložit. Toto se provede pomocí tlačítka Uložit stránku. Pokud si přejete vytvořit novou stránku, která je ve většině ohledů stejná, jako stránka předchozí, je možné využít funkci Kopie stávající stránky, která vytvoří novou stránku a přenese do ní údaje ze staré stránky, čímž ušetří opakované zadávání již jednou zadaných údajů. Posunout stránku výše/níže Každá stránka je určena též svým pořadím ve struktuře stránek. Pokud si přejeme přeuspořádat stránky, vybereme stránku, kterou si přejeme přemístit a pomocí tlačítek Posunout stránku výše/níže tuto stránku přesuneme na požadovanou pozici. Obsahové bloky Každý textový obsah stránky sestává z tzv. obsahových bloků, kdy jednotlivé obsahové bloky můžou představovat různé formy obsahu (např. text, nadpis, fotogalerie, připravený formulář, soubory ke stažení, náhledy jiných stránek, apod.) Pokud si přejeme vložit nový blok, ve spodní části se nachází sekce Správa obsahu a vkládání nových obsahových bloků. Zde vidíme dvě rozbalovací menu. Z těchto rozbalovacích menu vybereme typ bloku, který si přejeme vložit a klikneme na tlačítko Vložit nový blok. Pokud si přejeme odstranit již existující bloky, zaškrtneme u těchto bloků zaškrtávací tlačítko Ke smazání u všech bloků, které si přejeme smazat a klikneme na tlačítko Smazat označené bloky. Pro změnu pořadí u příslušných bloků můžeme kliknout na tlačítka Výše, nebo Níže. Pokud vytvoříme novou stránku, je automaticky vytvořen v sekci klientsky editovatelné bloky jeden blok typu Textový obsahový blok s nadpisem (WYSIWYG). Jedná se o základní obsahový blok, který stačí pro běžné textové stránky. V rozbalovacím menu pro vložení nových bloků se nabízí řada obsahových bloků. Tyto jsou rozčleněny do dvou základních skupin: Samostatné obsahové bloky jedná se o bloky, kterým je možné přiřadit samostatně nějaký grafický vzhled. Toto však platí pouze u webů, u kterých je pro jednotlivé bloky nějaký vzhled definován grafikem na přání. Například, že daný blok tvoří žluté pozadí. Pak i všechny ostatní bloky ze skupiny Vnitřní obsahové bloky, které jsou pod tímto blokem, mají žlutý obsah. Vnitřní obsahové bloky jedná se o různé obsahy, které můžete jednoduše vložit na stránku. Například text, text s obrázkem, předem připravený formulář, galerie 14

16 obrázků, soubory ke stažení, apod. Popis všech obsahových bloků je uveden v dalším textu. Jednotlivé obsahové bloky v dalším textu nejsou řazeny v pořadí, v jakém jsou v administračním rozhraní, nýbrž v pořadí od nejpoužívanějších k nejméně používaným. Textový obsahový blok s nadpisem WYSIWYG Jedná se o komplexní základní obsahový blok, který umožňuje ve většině případů vytvořit celý textový obsah stránky. V poli Nadpis vyplníte nadpis stránky, který se má zobrazit nad textem a v poli Text vyplňte celý textový obsah webové stránky. WYSIWYG editor umožňuje vložit do textu řadu HTML prvků, jakými jsou odkazy, tabulky, zvýraznění textu tučným písmem či kurzívou, obrázky, apod. Rozbalovací menu CSS styl určuje jeden z předem speciálně připravených vzhledů bloků pro váš web. Nebyly-li žádné styly bloků pro váš web vytvořeny či požadovány, je toto pole prázdné. Nadpis obsahového bloku (začíná nový blok, může obsahovat vnitřní bloky) Pokud si přejeme mít plnou kontrolu nad obsahem stránky, začneme tím, že vložíme tento blok. Zde můžeme pouze vložit nadpis a CSS styl (obdobně jako v předchozím bloku). Zbytek obsahu bloku však tvoříme výhradně tak, že vkládáme pod tento nadpis další vnitřní obsahové bloky. Textový obsah (WYSIWYG / čistý text) Jedná se o vnitřní obsahový blok, který obsahuje textový obsah. Můžeme zvolit ze dvou variant WYSIWYG editor, který nabízí kompletní možnosti formátování, nebo pouze čistý text, kdy je veškeré formátování ponecháno na aplikaci. Textový obsah s obrázkem (WYSIWYG / čistý text) Jedná se o stejné bloky, jako předchozí, s možností vložit k danému textu obrázek, který bude obtékán daným textem zleva či zprava. Tlačítkem Vybrat je možné vybrat obrázek, který bude u bloku na stránce zobrazen, dále z rozbalovacího menu Zarovnání obrázku určete, zdali bude obrázek vlevo či vpravo. Vložte případný popis obrázku a vyplňte text. Galerie obrázků Přejeme-li si do stránky vložit více obrázků, je vhodné použít blok galerie obrázků. Zde systém nabízí několik možností, jak ovlivnit vzhled galerie. Můžete zadáním nadpisu galerii pojmenovat, orámovat či vložit vodoznak na náhledové obrázky. Před samotným nahráním obrázků je nutné si určit, jaký rozměr obrázky budou na stránkách mít. Obrázky jsou totiž během procesu ukládání stránky zmenšeny na velikost náhledu. Je vhodné před samotným přenosem obrázků na serveru tyto obrázky ještě na vašem počítači zmenšit na vhodnou velikost (zejména jsou-li pořízeny z digitálního fotoaparátu). Doporučený maximální rozměr fotografií nahrávaných na server je pixelů. 15

17 Doporučené nastavení počtu sloupců a rozměrů obrázků v galerii jsou např. 3 sloupce na stránku (je-li pouze dvousloupcový design, pak 4) a rozměry obrázků (obrázek v galerii) px. Náhled v galerii px. Náhled v galerii představuje zvětšení vybraného obrázku kliknutím na jeho náhled na veřejné části webu. Aby bylo možné kliknout na náhledové obrázky a zobrazit je ve větší velikosti, musí být zaškrtnuto pole Zobrazovat náhledy. Při nahrávání obrázků na server dochází k jejich automatickému zmenšování. Systém podporuje dvě metody ořezání, které se volí přepínačem Zmenšení/ořezání. Zmenšit na vámi zadanou velikost se zachováním celého obrázku každý výsledný náhledový obrázek bude mít rozměr, který byl zadán (tedy např px). Pokud bude mít obrázek jiný poměr velikostí stran, než zadaný, dojde k tomu, že obrázek bude umístěn do náhledu tak, že bude zachován původní poměr stran, ale bude doplněn o průhledné pruhy tak, aby výsledný obrázek měl přesně požadovaný rozměr. Oříznout na vámi zadanou velikost Opět bude výsledek takový, že bude náhled mít přesný zadaný rozměr, ale obrázek bude případně ořezán tak, aby žádné průhledné okraje nevznikly. Poměr stran u obrázku zůstane zachován. Zde tedy může dojít k tomu, že aby byla vyplněna celá zadaná plocha obrázku, může být část okrajů vašeho obrázku oříznuta, aby byl splněn požadavek poměru stran náhledového obrázku. Pod výběrem typu ořezu se zadávají samotné obrázky. Pro výběr slouží inteligentní správce obrázků. Nejjednodušší způsob, jak vložit nové obrázky je kliknutí na tlačítko Vybrat více obrázků najednou. Tím se otevře okno správce obrázků (vytvořeného pomocí technologie Silverlight) viz obrázek 5. 16

18 Obr. 5 Správce souborů Okno správce souborů je rozděleno na levý panel se stromem adresářové struktury. Pro výběr adresáře stačí pouze kliknout v tomto panelu na příslušný adresář. V pravém panelu jsou pak vidět veškeré soubory ve vybraném adresáři. Jedná-li se o obrázek, je též vidět přímo i jeho náhled. Pod těmito dvěma panely je pruh s ovládacími tlačítky. Jednotlivé tlačítka mají následující význam: Použít vybrané Vybrané soubory se přenesou do okna, ze kterého byl vyvolán požadavek na výběr souborů. Správce souborů umí pracovat ve dvou režimech výběr jednoho souboru pak stačí mít tento soubor vybrán (je kliknuto na obrázek), další režim je výběr více souborů najednou. Pak je nutné mít u všech vybraných obrázků zaškrtnuto zaškrtávací pole Vybrat. Nahrát nové soubory Právě tímto tlačítkem lze nahrát na server nové soubory do aktuálně vybraného adresáře. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře standardní formulář pro výběr souborů. Správce souborů umožňuje vybrat a přenést na server libovolný počet souborů současně. Není tedy nutné nahrávat každý soubor zvlášť postačí pouze vybrat více souborů a kliknout v dialogu výběru souborů na tlačítko Otevřít. V dolní části správce souborů je pak vidět průběh nahrávání souborů na server. Nově nahrané soubory jsou i automaticky vybrány, takže není nutné provádět dodatečně žádný ruční výběr. Vytvořit adresář Vytvoření nového adresáře na serveru, který bude podadresář vybraného adresáře. Smazat vybraný soubor Smaže aktuálně vybrané soubory ze serveru. 17

19 Smazat vybraný adresář Smaže aktuálně vybraný adresář ze serveru. Po kliknutí na tlačítko Použít vybrané, dojde k přenosu vybraných obrázků do bloku galerie obrázků do části Obrázky. Ke každému obrázku je možné volitelně vložit i jeho název a popis. Pokud si přejeme tyto názvy a popisy zobrazovat na veřejné části webu, je nutné zaškrtnout pole Zobrazovat názvy a popisy. Soubory ke stažení Funguje obdobně jako galerie souborů, s tím rozdílem, že není třeba zadávat údaje charakteristické pro zpracování obrázků. Blok podporuje pouze vložení nadpisu a výběr souborů stejnou metodou, jako u galerie obrázků. Výpis článků Jedná se o samostatný obsahový blok, který nám umožní zobrazit výpis podstránek nějaké stránky. Například, pokud si přejeme na některé stránce zobrazit výpis novinek, vložíme na příslušné místo blok Výpis článků. Jako nadpis seznamu zvolíme např. Novinky naší společnosti. Vybereme nadřazenou stránku Novinky, a všechny stránky, které jsou v hierarchii umístěny pod touto stránkou, budou zobrazeny v seznamu na stránce. Můžeme též omezit výpis zvolením počtu položek, vybrat si způsob řazení (podle data vložení, nebo standardně podle pozice v hierarchii stránek). Můžeme současně zvýraznit první článek (nejposlednější novinku), čímž dojde k výraznějšímu zobrazení na veřejné části webu (např. delší perex, oddělení čárou od ostatních novinek, apod.) Toto zvýraznění je definováno designem vašeho webu. Přejeme-li si pod výpisem článku zobrazit i odkaz či tlačítko na kompletní seznam všech novinek, můžeme vyplnit pole Text odkazu na kompletní výpis. Například vyplit slovo Více. Pokud ovšem má tento odkaz odkazovat na jinou stránku, je možné tento odkaz vyplnit do pole Alternativní odkaz na kompletní výpis. Odkaz na jiné články Jistě znáte například ze zpravodajských serverů blok pod článkem s nadpisem Čtěte více a pod tímto odkaz na několik dalších článků týkajících se tématu. I na vašem webu je možný takovýto blok napsat na libovolnou stránku. Jednoduše vložíte na požadované místo vnitřní obsahový blok Odkaz na jiné články a vyplníte základní informace. Pro nadpis bloku můžete vyplnit pole Nadpis seznamu. Jednotlivé stránky, na které se bude odkazovat, vybírejte postupně z rozbalovacího menu Vybrat stránku. Po výběru dané stránky klikněte na tlačítko Přidat, čímž dojde k výběru této stránky do seznamu. Stránek je možné přidat i více. Současně je možné i stránky z tohoto seznamu odebírat pomocí tlačítka Odebrat, kdy je odebrána vybraná stránka. Náhled jiného článku Přejete-li si na stránce zobrazit mezi textem i náhled nějakého jiného článku, vložíte blok náhled jiného článku. Vyberete z rozbalovacího menu příslušný článek a poté 18

20 bude na veřejné části vašeho webu v tomto místě zobrazen nadpis článku, perex a případně obrázek. Předpřipravený formulář Aplikace umožňuje vytvoření a umístění vlastnoručně vytvořených kontaktních formulářů na vaše stránky. Samotné vytváření formuláře je popsáno v samostatné kapitole. Již vytvořené formuláře je možné vložit na stránky přes tento obsahový blok. Je možné zadat název formuláře a z rozbalovacího menu vybrat vámi vytvořený formulář. Do pole Identifikace je možné zadat nějaký vaší identifikační frázi či slovo, které bude připojeno do u s vyplněným obsahem formulářových polí, když klient vyplní na stránkách tento formulář. Například můžete zvolit identifikaci Stránka s popisem soustruhu. V u pak uvidíte, včetně hodnot, co zadal klient do formuláře, též identifikaci, že byl ze stránky s popisem soustruhu. FAQ / Často kladené otázky Pro vaše větší pohodlí systém podporuje modul pro editaci a správu často kladených otázek a odpovědí na ně. Tyto otázky můžete editovat ve zvláštním formuláři (viz kapitola FAQ / Často kladené otázky). Pokud si přejete zobrazit na nějaké stránce blok často kladených otázek a odpovědí na ně, vložte do stránky tento obsahový blok a zvolte skupinu otázek. Další obsahové bloky Systém ještě podporuje další obsahové bloky (citace, seznam produktů, apod.). Jejich význam je však oproti základním výše uvedeným blokům spíše okrajový. Na zakázku vytvářené obsahové bloky Do stránky je možné si nechat na zakázku vytvořit ještě další obsahové bloky, jejichž obsah je tvořen individuálně na vaše přání. Obsahuje-li váš web vlastní obsahové bloky, o jejich použití vás bude informovat při tvorbě vašeho webu. Současně se na webu můžou vyskytnout další bloky, které jsou specifické pro nadstavbovou aplikaci, která je součástí vašeho webu (např. realitní portál, incommingový rezervační systém, systém pro cestovní agentury, internetový obchod, apod.) 19

21 6. Šablony sloupců Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, na každé stránce je možné zobrazit postranní sloupce. Protože však na většině stránek mají postranní sloupce stejný obsah, je zbytečné vytvářet obsah sloupců pro každou stránku zvlášť. Proto obsahuje váš web modul šablony sloupců, kde stačí na jednom místě určit, jak mají vypadat postranní sloupce a pak už jen na konkrétních stránkách určit, jaká šablona postranních sloupců se má použít. Šablony sloupců se spravují ve formuláři Stránky Šablony sloupců. Po otevření formuláře vidíte seznam dostupných šablon sloupců, které je možné přiřadit jednotlivým stránkám. Pokud si přejeme vložit novou šablonu, tak v popup menu klikneme na položku Vložit nový záznam. V případě editace již existující můžeme kliknout u příslušné šablony na tlačítko Editovat, nebo jednoduše dvakrát kliknout na příslušný řádek. V případě mazání položek je třeba požadované šablony zaškrtnout v levé části výpisu a v popup menu kliknout na položku Smazat označené záznamy. Šablony sloupců se editují obdobně jako textové stránky. Také se skládají z obsahových bloků. Zde však je odlišnost v tom, že jsou k dispozici dvě sady bloků jeden blok je pro levý sloupec a druhý blok pro pravý. Záleží však na tom, zdali je design vašich stránek vytvořen tak, aby obsahoval jeden, dva, či případně žádný sloupec. Pak i přesto, že vyplníte obsahové bloky v některém sloupci, tak nemusí být vidět. Jednotlivé obsahové bloky se do sloupců vkládají obdobně, jako se vkládají obsahové bloky do textové stránky (viz předchozí kapitola). Zde uvádíme pouze popis bloků, které jsou odlišné od středových obsahových bloků. Menu Pokud si přejeme mít v postranním sloupci menu, použijeme tento obsahový blok. V editaci bloku mu určíme nadpis, v rozbalovacím menu vybereme, které menu se má zobrazit a v rozbalovacím menu Zobrazené submenu můžeme navíc určit, že se nemá ve sloupci zobrazovat celé menu, ale pouze některá podpoložka menu. Například, pokud máme v horním (header) menu položku Produkty, která má několik podpoložek (P1, P2, apod.). Klikne-li návštěvník na položku Produkty, přejeme si mít v této sekci ve sloupci menu, které bude obsahovat výběr konkrétních produktů. Vybereme tedy jako zobrazené submenu položku Produkty a v postranním sloupci budeme mít pouze položky P1, P2, apod. Rychlý kontakt Jedná se o obsahový blok, kdy jsou na tomto místě do sloupce plněny základní kontaktní údaje zadávané ve formuláři Kontakty (viz kapitola Kontakty). Jedná se např. o , telefon, webová adresa, Skype, ICQ, apod. 20

22 Anketní otázka Vložením tohoto bloku vytváříme pozici, do které lze umístit anketní otázka z předem vytvořených anketních otázek. Do bloku můžeme zařadit název anketní otázky a z rozbalovacího menu vybrat vlastní anketní otázku připravenou ve formuláři Ankety. Více viz kapitola Ankety. Reklamní banner Vložením tohoto bloku vytváříme pozici, do které lze umístit reklamní banner. Samotným vložením reklamního banneru do systému nedochází k zobrazení banneru na stránkách. Stejně tak pokud vložíme pouze blok reklamní banner, nevytvoří se zde banner. Pro vložení reklamního banneru je nutné nejprve specifikovat místo, kam bude banner vložen a poté na tuto pozici přiřadit reklamní banner. Více viz kapitola Reklamní bannery. Při vložení obsahového bloku reklamní banner můžeme specifikovat volitelný nadpis bannerové pozice a z předem vybraných pozic určit tu, která se bude na daném místě zobrazovat. Textový blok Tento obsahový blok umožňuje do sloupce vložit formátovaný textový obsah. Pomocí WYSIWYG editoru je možné do sloupce vložit libovolně formátovaný text, případně obrázky. Další sloupcové bloky Krom bloků, které mají svůj ekvivalent v běžných obsahových blocích možných vložit do obsahu stránky a které byly popisovány v předchozí kapitole, je možné vkládat ještě další bloky v závislosti na nadstavbových modulech a na zakázku objednaných blocích. 21

23 7. Kontakty Jedním z nejčastěji používaných sloupcových obsahových bloků je blok rychlých kontaktů. Často s nadpisem Kontaktujte nás. Tento blok lze umístit do sloupce pomocí mechanismu šablon sloupců. Samotné naplnění bloku rychlého kontaktu je prováděno mimo tento mechanismus. Děje se tak ve formuláři Stránky Kontakty. V otevřeném výpisu jsou pod sebou zobrazeny jednotlivé položky, které jsou poté na veřejné části zobrazovány ve stejném pořadí, jako v tomto výpisu. Pokud si přejeme změnit pořadí těchto položek, použijeme pro změnu pořadí tlačítka Posunout nahoru a Posunout dolu. Každá z těchto položek představuje jeden kontaktní údaj, který si přejeme na webu v bloku kontaktů zobrazit. Např. název firmy, adresu, , ICQ, apod. Formulář editace kontaktního údaje je na obr. 6. Obr. 6 Editace kontaktního údaje Význam jednotlivých položek je popsán v následujícím textu. Interní název Stejně jako interní název stránky je zde interní název pouze vaše interní označení položky, které uživatel nevidí na veřejné části webu a které slouží vám pro pohodlnou identifikaci položky. Publikovat v bloku rychlého kontaktu Pomocí tohoto přepínače můžeme dočasně zakázat zobrazení položky na webu bez nutnosti, abychom jí museli smazat a poté znovu přidávat. 22

24 Hodnota je jazykově závislá Tento přepínač je nutné zaškrtnout v případě, že daná položka není ve všech jazycích, ve kterých provozujete váš web, stejná. Například, pokud adresa na české verzi stránek je jiná, než na anglické (např. Staroměstské Náměstí 3, Praha 1 oproti anglické verzi Old Town Square 3, Prague 1 ). Je-li položka zaškrtnuta, pak je potřebné tento údaj editovat i v jiné jazykové verzi. Přejeme-li si editovat jinou jazykovou verzi, přepneme nad formulářem přepínač jazyků ( Vybraný jazyk ) do jazyka, který si přejeme editovat. Typ zobrazení Zde pomocí rozbalovacího menu určíme, o jaký typ položky se jedná, a současně jak bude daná položka na webu zobrazena. Zde se nabízí možnosti jako Název firmy, adresa, ová adresa, URL odkaz, telefon, mobilní telefon, ICQ, Skype, apod. Současně je nabízen i typ Separátor, který slouží ke grafickému oddělení skupiny hodnot. Název Určuje se, jak bude daná položka na webu nazvána. Tedy například. Tel./Fax, Adresa, ICQ, apod. Hodnota nemusí být vyplněna v tomto případě položka nebude mít nadpis. Hodnota Samotná hodnota dané položky. Například konkrétní adresa či telefonní číslo, apod. URL odkazu Pokud je nastaveným typem zobrazení URL adresa, nebo ová adresa, umožňuje systém mít hodnotu položky odlišnou od skutečné adresy, na kterou je odkaz směrován. Například hodnota v případě URL adresy může být firma.cz, ale URL odkazu může být Obdobně, pokud je například ová adresa příliš dlouhá, může být hodnota např. pouze , přičemž URL odkazu může být 23

25 8. Formuláře Do vašeho webu je možné jednoduše na kteroukoliv textovou stránku umístit vámi vytvořený formulář, kterým můžete získávat informace od návštěvníků vašich stránek. Již vytvořený formulář se vkládá do textových stránek pomocí vnitřního obsahového bloku Předpřipravený formulář. V tomto obsahovém bloku si z rozbalovacího menu vyberte, který formulář se má na stránce zobrazit. Editace formulářů se provádí v administraci v sekci Stránky Formuláře. Pokud si přejeme vložit nový formulář, klikneme v popup menu na tlačítko Přidat nový formulář. V případě editace již existujícího formuláře můžeme dvakrát poklepat na příslušný řádek s formulářem, nebo použít tlačítko Editovat. Otevře se nám následující formulář, jaký je zobrazen na obrázku 7. Obr. 7 Editace formuláře Předtím, než se pustíme do popisu významu jednotlivých polí, je třeba si říct něco o tom, jak se formuláře na stránce chovají a co se děje v pozadí. Při otevření nové stránky na veřejné části webu je na stránce zobrazen prázdný formulář. Obsahuje pouze položky, které jsou zadány v sekci Položky formuláře. Tyto položky můžou být několika typů (textové pole, víceřádkové textové pole, zaškrtávací tlačítko, přepínací tlačítka, rozbalovací selektor a pole pro vložení souboru). Každé z těchto polí může být označeno jako povinné tedy je nutné ho vyplnit, jinak nebude návštěvníkovi dovoleno formulář odeslat. Poté, co návštěvník vyplní správně všechny položky formuláře, je obsah tohoto formuláře odeslán ke zpracování na server. Návštěvníkovi je po odeslání zobrazena 24

26 zpráva z pole Odpověď zobrazena klientovi po odeslání formuláře. Samotné hodnoty, které uživatel vložil, jsou odeslány na ovou adresu nebo adresy, které jsou uvedeny v poli příjemce formuláře. Případné soubory, které byly návštěvníkem vloženy pomocí polí pro vložení souboru, budou odeslány jako příloha u. Bylo-li zaškrtnuto pole Ukládání odeslaných formulářů v databázi, dochází současně i k uložení vyplněného formuláře na serveru. Přehled takto odeslaných formulářů je přístupný v sekci Website Přijaté formuláře. Nyní rozepíšeme podrobně význam jednotlivých polí ve formuláři editace formulářů. Interní název Opět, jako u všech ostatních interních názvů, se jedná pouze o vaše interní označení formuláře. Pod tímto názvem budete vybírat formulář při editaci obsahového bloku Předpřipravený formulář při editaci textového obsahu stránky. příjemce formuláře Zde uveďte seznam příjemců, kterým budou přicházet vyplněné formuláře, kteří návštěvníci vašich stránek vyplnili a odeslali. Více příjemců může být uvedeno tak, že jednotlivé ové adresy budou odděleny čárkou. odesilatele formuláře Zde je třeba uvést jeden , který se bude příjemci vyplněných formulářů jevit jako odesilatel těchto formulářů. Pokud nevíte, jako adresu sem vyplnit, můžete vyplnit např. tedy např. Pokud zde vyplníte nějakou nesmyslnou doménu, je velmi velká pravděpodobnost, že příchozí y budou vaším spamovým filtrem označeny jako spam a nikdy k vám odpovědi nedorazí. Ukládání odeslaných formulářů v databázi Je-li toto pole zaškrtnuto, tak navíc, krom odeslání vyplněných formulářů na uvedené y, bude přijatá odpověď uložena bezpečně na serveru a vy se k nim můžete kdykoliv dostat pomocí sekce Website Přijaté formuláře. Odpověď zobrazená klientovi po odeslání formuláře Poté, co návštěvník korektně vyplní a odešle formulář, je mu místo formuláře zobrazena tato věta vystihující oznámení, že se formulář podařilo úspěšně odeslat a současně též poděkování za to, že návštěvník tento formulář vyplnil. Je důležité tuto větu vyplnit pro všechny jazykové mutace, ve kterých stránku provozujete. Položky formuláře Každý formulář se skládá z jedné nebo více položek. Tyto položky představují jednotlivá textová pole, zaškrtávací tlačítka, apod. Přejeme-li si vložit novou položku formuláře, klikneme v popup menu na Přidat položku formuláře. Přejeme-li si nějakou položku odstranit, označíme tuto položku (případně i více položek najednou) tím, že zaškrtneme u dané položky pole Ke smazání a klikneme v popup menu na 25

27 Smazat položky formuláře. Pro změnu pořadí jednotlivých položek klikneme u příslušné položky na tlačítko Výše či Níže. Význam jednotlivých položek u položky formuláře: Typ položky určuje samotný typ položky (textové pole, zaškrtávací tlačítko, apod.). Povinné pole při zaškrtnutí je toto pole návštěvníkovi označeno jako povinně vyplnitelné a nedovolí odeslat formulář, dokud toto pole nebude vyplněno. Název položky (veřejný) tento text bude návštěvníkovi zobrazen u příslušné položky formuláře. Název položky (interní) tento text se zobrazí v informačním u u dané hodnoty vyplněné návštěvníkem. Nápověda (tooltip) po najetí návštěvníka kurzorem myši na dané pole je zobrazena uživateli tato nápověda položky, pokud je vyplněna. Předvyplněná hodnota tato hodnota je při otevření nového formuláře návštěvníkovi předem vyplněna. Například u zadání u můžeme návštěvníkům usnadnit zadání tím, že tento znak dáme jako předvyplněnou hodnotu pro pole na zadání u. Parametry (viz nápověda) u formulářových prvků typu Přepínací tlačítko a Rozbalovací selektor je možné specifikovat hodnoty, které budou uživateli v těchto ovládacích prvcích nabídnuty. Jednotlivé hodnoty se zapisují do jednoho řádku a navzájem se od sebe oddělují středníkem. Např. pro výběr "Ano", "Ne", "Nevím" je možné vyplnit položku jako: Ano; Ne; Nevím. Obdobně, jako další jazykově závislé prvky na vaší webové stránce, je i zde potřeba postarat se o to, aby byly hodnoty formulářů vyplněny pro všechny jazyky, na kterých si přejete formulář zobrazovat. Pro editaci formulářů v jiném jazyce je tento jazyk potřeba zvolit v horní části formuláře pomocí rozbalovacího menu Vybraný jazyk. 26

28 9. Ankety Běžnou součásti současných webových stránek jsou různé interaktivní ankety pro návštěvníky. Principem ankety je nabídnout návštěvníkům otázku a několik možných odpovědí na ni. Návštěvník kliknutím na odpověď, která je mu nejbližší, zvýší počet hlasů u této otázky a ostatní návštěvníci při další návštěvě stránky mohou sledovat názory ostatních návštěvníků stránek. Pro samotného provozovatele toto může nabídnout zajímavý prostředek k interakci s návštěvníky jeho stránek. Pokud si přejete vložit na svoje stránky obdobnou anketu, je toto třeba provést ve dvou krocích: 1) V sekci Stránky Ankety tuto anketu vytvořit. 2) V editaci šablon sloupců ( Stránky Šablony sloupců ) je třeba přidat do sloupce sloupcový obsahový blok Anketní otázka a v něm vybrat anketní otázku, kterou si přejete zobrazit. V případě vložení nové ankety je třeba v editaci anket kliknout v popup menu na Nová anketa. V případě editace již existující ankety, stačí na anketu dvakrát kliknout, případně kliknout na nápis Editovat. Otevře se formulář, který je zobrazen na obrázku 8. Obr. 8 Editace anketní otázky 27

29 Každá anketní otázka může mít více různých odpovědí na výběr. Anketní otázky jsou jazykově závislé a je třeba editovat danou anketní otázku ve všech jazycích, ve kterých budeme chtít anketní otázku na webu zobrazovat. Význam jednotlivých polí následuje. Otázka Zde je uvedeno samotné znění anketní otázky. Počáteční datum platnosti / Koncové datum platnosti Pomocí data počátku a konce platnosti anketní otázky můžeme automaticky omezit dobu, po kterou se naše anketní otázka bude na veřejné části webu zobrazovat. Vyprší-li datum konce platnosti, nebo nenastane-li ještě začátek platnosti, anketní otázka jednoduše není na webu zobrazena. Zobrazit anketu na veřejné části webu Zaškrtnutím či odškrtnutím tohoto pole můžeme jednoduše zakázat či povolit zobrazení anketní otázky na veřejné části webu. Odpovědi V sekci odpovědí napište všechny varianty možných odpovědí, na které si přejete, aby vám návštěvníci u dané anketní otázky odpovídali. Zajímavá je též možnost předem zadat počet hlasů u dané odpovědi (popř. dodatečně upravit počet odpovědí u již běžící ankety). Toto zadání počtu odpovědí u nové anketní otázky je psychologicky důležité, protože web s anketní otázkou s nulovým či velmi malým počtem odpovědí nepůsobí důvěryhodně. U méně navštěvovaných webů obzvláště. 28

30 10. Reklamní systém Součástí každé webové stránky je schopnost umístit do obsahu reklamní bannery. Filosofie reklamních bannerů na webových stránkách vytvářených v produktu WR Web spočívá v existenci několika předem definovaných tzv. bannerových pozic. Tyto předem vytvořené bannerové pozice mají následující účel: Lze je umístit do postranního sloupce pomocí sloupcového obsahového bloku v systému šablon sloupců. Do bannerové pozice lze určit k zobrazení žádný, jeden či více reklamních bannerů, které se budou poměrově střídat při zobrazování. V případě, že máte k webu připojeny další rozšiřující moduly (incomming, realitní portál, apod.), je možné, že tyto rozšiřující moduly mají vlastní rozšiřující pozice pro bannerovou reklamu závislou na konkrétním modulu. Webové stránky bez rozšiřujících modulů mají v základní verzi typicky dvě bannerové pozice. Pokud si přejeme vložit na stránky banner, provedeme následující dva kroky: Umístíme bannerovou pozici do sloupce v editaci šablon sloupců. Vložíme na příslušné místo sloupcový obsahový blok Reklamní banner. Ve sloupcovém obsahovém bloku vybereme bannerovou pozici, která se má zobrazovat na dané pozici. Jedna bannerová pozice může být umístěna na více míst. V sekci Stránky Reklamní systém vytvoříme nový banner a u něj určíme, že se má zobrazovat na dané bannerové pozici. Stručně systém bannerů shrnuje následující schéma (obrázek 9): 29

31 Banner 1 Banner 2 Banner 3 Bannerová pozice 1 Stránka Umístění bannerové pozice 1 Obr. 9 Schéma bannerových pozic Pozici umístíme do sloupce pomocí formuláře šablon sloupců, jejichž používání je popsáno v příslušné kapitole. Samotné vytvoření banneru se provede v sekci Stránky Reklamní systém. V této sekci je po otevření seznam již existujících bannerů. Pro přidání nového, editaci či smazání již existujícího, postupujeme obdobně, jako ve všech ostatních obdobných formulářích. Editace konkrétního banneru se děje pomocí formuláře, který je vidět na obrázku 10. Obr. 10 Editace reklamního banneru Popis jednotlivých polí editačního formuláře následuje. 30

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více