Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu"

Transkript

1 Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy Monitorování, Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) Veřejné zakázky a nejčastější pochybení Financování, předkládání žádostí o platbu Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka Popis hlavních bloků administrace projektu Popis hlavních bloků administrace projektu Příjem žádostí Posuzování a hodnocení žádostí Rozhodnutí Řídícího orgánu o schválení / zamítnutí žádosti (zásobník projektů) Výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický dozor investora Příprava podkladů pro vydání RoPD Vlastní realizace, financování stavby Výběr provozovatele stavby ZVA Následný monitoring Úsek ředitelský (odbor legislativy, odbor metodický) Úsek řízení OPŽP - příjem žádostí - projektový manažer odbor ochrany vod (OOV) - oddělení velkých projektů (provozní situace) OOV Úsek ekonomický (odbor financování projektů) 3 4 Popis hlavních bloků administrace projektu Příprava podkladů pro vydání RoPD Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory Směrnice MŽP 4/2010 ve znění dodatku č. 1 k Příloha 2 Směrnice MŽP 4/2010 Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP a dokumenty k administraci žádostí podle této Metodiky Implementační dokument (způsobilost výdajů) Podklady doložit do 12 měsíců od vydání Registračního listu (RL) Termín lze v závažných důvodů prodloužit (schvaluje Řídící orgán - MŽP) Seznámit se s podmínkami RL a Rozhodnutí ministra Informační systém BENE-FILL 5 6 1

2 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávac vací řízen zení Příprava podkladů pro RoPD - Zadávac vací řízen zení Zadávací řízení na vlastní realizaci 2 fázová kontrola Posuzování zadávací dokumentace a oznámení o zakázce (hodnotící a kvalifikační kriteria, rozsah stavby) před vyhlášením zakázky Kontrola úkonů zadavatele včetně zapracování podmínek zadávacího řízení do smlouvy o dílo Zadávací řízení na podpůrné činnosti (příprava žádosti, projektová dokumentace, technický dozor) Jednorázová kontrola ex post Zádávac vací řízen zení na zhotovitele stavby Hodnotící a kvalifikační kritéria Smluvní podmínky (sankce, platební podmínky) Optimalizace technického řešení (rozsah stavby, návrh technologie, detail řešení) Kontrola výstupu zpracovatele zadávací dokumentace 7 8 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávac vací řízen zení Příprava podkladů pro RoPD největší problémy Zádávac vací řízen zení na technický dozor investora Kvalifikační požadavky Smluvní podmínky Vleklý proces schvalování zadávacích dokumentací (formální a věcné nedostatky, nerespektování specifických podmínek pro administraci OPŽP, nedostatečná zdůvodnění hodnotících kriterií) optimalizační opatření Zadávací řízení zpracována podle neaktuálních podkladů, neodpovídá skutečnému požadavku na realizaci Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace Prodlevy při získávání stavebního povolení a ostatních povolení souvisejících s vlastní realizací 9 10 Podklady pro vydání RoPD Nejdůle ležit itější podklady pro vydání RoPD Výčet podkladů uveden v Příloze č. 2 Směrnice 4/2010 Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, definici objektů pro jednotlivé zakázky a finanční harmonogram Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení 11 Stavební povolení na celý rozsah stavby s nabytím právní moci, včetně povolení části kanalizačních přípojek na veřejném prostranství ČOV - povolení k nakládání s vodami, posouzení nejlepších dostupných technik Smlouvy o dílo na realizaci stavby, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu Doklady k zadávacímu řízení na realizaci opatření Doklad o technickém dozoru nad stavbou, smluvní doklady, doklady k zadávacímu řízení Příprava žádosti, projektová příprava smluvní podklady, zadávací řízení Podklady k provozování dle RL specifické pro odlišný způsob provozování Aktualizace finanční analýzy: aktuální náklady dle SMoD, způsobilost výdajů, plátcovství DPH, termíny realizace, ceny za vodné/stočné, 12 (provozní situace) výše podpory + vlastní zdroje 2

3 Monitorování Monitorování realizace stavby Průběžné monitorovací zprávy v IS BENE- FILL Četnost 1x za 3 měsíce od vydání RL Před vydáním RoPD monitorování veřejných zakázek, finanční řízení OPŽP Po vydání RoPD sledování parametrů a indikátorů projektu, financování projektu Kontroly na místě projektovými manažery Kontrola realizace (soulad se stavebním povolením, zadávacími podmínkami) Kontrola fakturace (věcné plnění na místě stavby, zanesení do IS BENE-FILL) Monitorování realizace stavby problematické oblasti Monitorování ZVA Minimalizace změn stavby - hledisko způsobilosti výdajů na vícepráce a čerpání rezervy - dopady na výsledky zadávacího řízení Náležitosti fakturace - fakturace dle výkazu výměr, popř. změnových listů - fakturace skutečně provedených prací Závěrečná monitorovací zpráva Plnění indikátorů a parametrů projektů Závaznost ISPROFIN minimální Plnění smluvních podmínek Obsah a způsob uzavření nových smluv na provozovatele Kontrola výstupu činnosti technického dozoru stavby Monitorování následný monitoring Plnění podmínek pro provozování (finanční nástroje, výkonové ukazatele) Kontrola stálosti a udržitelnosti operací (udržitelnost projektu, vlastnictví předmětu podpory po dobu min. 10 let, cíl a účel projektu) Děkuji za pozornost Ing. Ivana Vráblíková Odbor ochrany vod 17 Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, korespondenční a kontaktníadresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: zelená linka

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů

Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů Seminář PAAK Řízení projektů Změny projektu jsou možné jen v řádně odůvodněných případech. Nejčastěji: Změny rozpočtu, kontaktní osoby, proj. týmu, výběrových řízení, harmonogramu, termíny žádostí o platbu,

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Jak (ne)udržet výsledky projektu Pavel Bouška

Jak (ne)udržet výsledky projektu Pavel Bouška Jak (ne)udržet výsledky projektu Pavel Bouška 1 JAK (NE)UDRŽET VÝSLEDKY PROJEKTU Motto: Obsah: 2 JAK (NE)UDRŽET VÝSLEDKY PROJEKTU Porušení jakéhokoli závazku, ať už jde o doživotní manželský závazek věrnosti

Více

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více