Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE"

Transkript

1 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek pro školní rok 213/214 FrýdekMístek září 212 Strana 1

2 NEPŘEHLÉDNĚTE Uvedené informace odráží stav k Veškeré údaje si ověřte na webové stránce nebo v příslušné škole. Kritéria přijímacího řízení střední školy zveřejní do (pro obory s talentovou zkouškou do ). Strana 2

3 Obsah: Strana Úvodní slovo... 4 Informační zdroje k výběru povolání a vzdělávání... 7 Rozhodujeme se o budoucím povolání... 8 Typy škol... 1 Přijímací řízení Vysvětlivky jak číst v tabulkách škol Mapka Seznam středních škol okresu FrýdekMístek Tabulková část přehled středních škol, učebních a studijních oborů IPS zde Vám poradíme... 4 Trh vzdělávání 212 pozvánka Strana 3

4 Milí žáci, vážení rodiče, stojíte před jedním z důležitých životních kroků rozhodnutím o volbě povolání. Jde o volbu odpovídající cesty, která povede ke zvolení profese, zaměření a oboru, a která podstatně ovlivní další život mladého člověka, jeho vzdělávací dráhu i budoucí pracovní uplatnění. Profesní orientace by měla vycházet zejména ze vstupních předpokladů dítěte, ale zároveň by měla zohlednit reálnost uplatnění ve vybrané profesi na trhu práce. V rámci aktivit přeshraničního partnerství EUREST Beskydy jsme pro Vás připravili tuto brožuru s přehledem možností vzdělávání ve Vašem regionu a v nejbližším okolí. Vzhledem k současné hospodářskoekonomické situaci se většina zaměstnavatelů staví opatrně k rozšiřování svých aktivit, udržuje pouze nezbytný stav pracovníků a využívá také služeb agentur práce, aby byli schopni lépe a pružněji reagovat na celosvětový vývoj ekonomiky. Poptávka po pracovní síle spíše stagnuje, přičemž v jednotlivých odvětvích je situace rozdílná. Lépe prosperují strojírenská odvětví zaměřená na export, naopak útlum se prohlubuje např. ve stavebnictví a v některých službách. V těchto souvislostech dlouhodoběji klesá zájem zaměstnavatelů o novou pracovní sílu bez praxe či jen s minimální praxí, což představuje většina absolventů škol. Pro čerstvé absolventy je tak hledání práce obtížnější, musí počítat s delší dobou strávenou aktivitami s tím spojenými, s větší konkurencí mezi kandidáty na volná pracovní místa a s nižšími nástupními platy. Měli by se naučit reálněji vycházet z aktuální situace na trhu práce, která se často rychle mění, a při hledání svého pracovního uplatnění po absolvování učebního nebo studijního oboru projevovat větší míru flexibility, vůle a ochoty přizpůsobit se trhu ve smyslu svého finálního pracovního uplatnění, tzn. netrvat na praxi výhradně v oboru, který absolvovali studiem. K důležitým prioritám zaměstnavatelů při přijímání nových zaměstnanců, vedle teoretických znalostí a praxe v oboru, patří standardní dovednosti v užívání kancelářské a výpočetní techniky, komunikativnost, aktivita, samostatnost, zejména flexibilita a schopnost týmové spolupráce. Samozřejmost v řadě odvětví představuje dobrá Strana 4

5 znalost alespoň jednoho světového jazyka, a to nejen u zahraničních zaměstnavatelů. Ceněny jsou předchozí nejen jazykové a studijní, ale i pracovní pobyty v zahraničí, dále schopnost přizpůsobit se firemní kultuře a v neposlední řadě je nezbytná loajalita zaměstnance ke svému zaměstnavateli. Řada absolventů technických i ekonomických oborů stále nachází uplatnění také u zahraničních investorů, kteří často upřednostňují vlastní výchovu pracovníků před těmi, kteří si nesou návyky ze svého předchozího zaměstnání, což představuje pro absolventy určitou konkurenční výhodu. Stále relativně dobrou umístitelnost na současném trhu práce mají absolventi právnických oborů, lékařských fakult a středních zdravotnických oborů, včetně ošetřovatelů a pracovníků v sociálních službách, dále programátoři, IT specialisté a další odborníci specializující se na výrobu zejména z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, elektrotechniky apod. Na druhé straně na trhu práce přetrvávají obory, ve kterých je z hlediska pracovních příležitostí dlouhodobě horší až špatná uplatnitelnost. K nim patří např. různé středoškolské maturitní obory se zaměřením na ekonomiku a podnikání, veřejnosprávní činnosti, oblasti textilního průmyslu a zemědělství. Řadí se k nim i některé výuční profese, jako např. kadeřník, aranžér, šička, čalouník, u nichž je vyžadována schopnost samostatné kvalitní práce a s tím spojená nezbytnost předchozího zapracování. Snadnější uplatnění těchto oborů nastává zpravidla až po získání odpovídající praxe, která by měla směřovat k větší samostatnosti, resp. samostatné výdělečné činnosti na živnostenský list. Dosažený stupeň vzdělání je důležitým předpokladem k uplatnění na trhu práce, k dalšímu studiu, výchozím předpokladem pro další doškolování a případnou rekvalifikaci, s ohledem na potřeby změn v rámci konkrétního pracoviště. Celoživotní vzdělávání a učení není moderní frází, jak by se mohlo zdát, ale stává se prakticky nezbytným předpokladem pro perspektivní celoživotní uplatnění na trhu práce. Vzdělání přispívá ke schopnosti umět se rozhodnout nejen v různých pracovních situacích, ale také nacházet varianty řešení i v osobním životě. Strana 5

6 Možnosti pracovního uplatnění mladistvého uchazeče o zaměstnání bez dalšího vzdělání jsou minimální, což souvisí s předčasně ukončeným vzděláním výučního i maturitního oboru, a ani po dosažení plnoletosti nebývá tento zájemce o práci pro zaměstnavatele zajímavým kandidátem. Rekvalifikační kurzy umožňují pouze zaučení na pomocné činnosti, přičemž naděje na následné kvalifikovanější uplatnění je pro člověka bez ukončeného vyššího vzdělání mizivá. Při výběru z nabídky oborů a profesí je nezbytné vycházet zejména z reálného zhodnocení svých vlastních schopností, dovedností, osobnostních předpokladů, zájmů, s přihlédnutím ke svým tělesným a zdravotním charakteristikám. Rozhodující jsou také předpokládané požadavky a nároky na výkon příslušného povolání. S volbou přípravy na povolání souvisí volba budoucího pracovního prostředí, pracovních prostředků a předmětů i okruh budoucích činností. Každý člověk má individuální předpoklady k tomu, aby se v některém konkrétním povolání a oboru uplatnil, případně i v několika profesích. Na zodpovědně zvolené a zvládnuté přípravě na povolání závisí nejen výkon práce a seberealizace v zaměstnání, ale také úspěch a spokojenost v celém životě. Vážení žáci, výběru svého dalšího vzdělání byste proto měli věnovat velkou pozornost. Vážení rodiče, Vaše pomoc při realizaci další životní etapy Vašeho dítěte je nezbytná. Vzdělávací nabídka pro školní rok 213/214 je tak pestrá a bohatá, že jistě umožní všem vycházejícím žákům zvolit si svou profesní dráhu, pečlivě se na ni připravit a profesní přípravu řádně dokončit. Při rozhodování přejeme hodně zdaru, v dalším vzdělávání úspěch, a v pracovním i osobním životě spokojenost. Strana 6 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek

7 Informační zdroje k výběru povolání a vzdělávání Při rozhodování o Vašem povolání Vám vedle této brožury může pomoci: zkušenosti a rady rodičů, příbuzných, známých a Vašich starších spolužáků výchovný poradce ve Vaší škole, školní psycholog, třídní učitel, učitelé profilujících předmětů pedagogickopsychologická poradna zejména žákům, kteří již odbornou pomoc poradny potřebovali v průběhu školní docházky Informační a poradenská střediska pro volbu povolání při úřadech práce přehled oborů a škol v ČR na osobní návštěva provozů, pracovišť, firem webové stránky o uplatnitelnosti profesí na trhu práce dny otevřených dveří organizované na středních školách webové stránky škol přehlídky škol a jejich studijních příležitostí např. Trh vzdělávání 212 pořádaný v rámci aktivit přeshraničního partnerství EUREST Beskydy ve dnech ve FrýdkuMístku a v Třinci (leták naleznete na poslední straně obálky této brožury) Strana 7

8 ROZHODUJEME SE O BUDOUCÍM POVOLÁNÍ Co zvažovat u sebe aneb CHARAKTERISTICKÉ RYSY ČLOVĚKA Zájmy o techniku, o přírodu, o zvířata, o ruční práci, o počítače, o historii, o malé děti apod. Životní cíle a představy touha po kariéře, po společenském uznání, po bohatství, nebo naopak po klidném a skromném životě, po spoustě volného času apod., cíl mít vysokou školu, podnikat, dělat řemeslo, pomáhat lidem apod. Schopnosti zručnost, paměť, smysl pro techniku, rychlost úsudku, vynalézavost, schopnost plánovat a organizovat, schopnost jednat s lidmi, sjednat si autoritu, přesvědčivost, talent obchodní, jazykový, hudební, výtvarný apod.; nebo na druhé straně nesoustředěnost, pomalá reakce, nešikovnost, apod. Vlastnosti obětavost, důslednost, systematičnost, ukázněnost, pečlivost, přesnost, empatie (vcítění se do druhého) nebo na druhé straně netrpělivost, konfliktní povaha, nekomunikativnost, nedochvilnost, nespolehlivost, apod. Tělesné předpoklady fyzická síla, fyzická vytrvalost, obratnost apod. Zdravotní omezení alergie na prach, na různé rostliny, na zvířecí chlupy, vady zraku, vady sluchu, vady řeči, závratě, časté mdloby, epilepsie, postižení páteře, astma, různá trvalá onemocnění apod. Školní prospěch úspěšnost resp. naopak neúspěšnost v matematice, ve fyzice, v chemii, v biologii, v dějepisu, ve slohu, v cizích jazycích, v praktických činnostech apod. Strana 8

9 Co zvažovat u povolání aneb CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PRÁCE Pracovní činnosti obsluha strojů, montování, ruční opracovávání, prodej, léčení, vzdělávání, řízení, plánování, atd. Pracovní prostředky šicí stroj, kamera, štětec, lopata, počítač, auto, obráběcí stroj, řídicí panel, mluvené slovo, atd. Objekt (předmět) práce kovy, dřevo, textil, stavby, film, informace, počítačové programy, cenné papíry, zvířata, pacienti, žáci, atd. Pracoviště dílna, nádraží, laboratoř, ateliér, obchod, nemocnice, škola, kancelář, kasárna, příroda, atd. Požadavky na vzdělání vyučení, maturita, vyšší odborná škola, vysoká škola, spec.kurz, atd. Poptávka trhu práce o pracovníky je nebo není zájem, vyskytují se volné pracovní pozice Složení pracovního kolektivu spíš muži/ženy, spíš individuální/týmová práce, apod. Rizika, nebezpečí práce ve výškách, s chemikáliemi, atd. Další předpoklady mzdové podmínky, společenská prestiž, možnosti rozvoje kariéry, možnosti soukromého podnikání, cestování, atd. Strana 9

10 TYPY ŠKOL PRO ŽÁKY S UKONČENOU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU Stupeň vzdělání: C Praktická škola Praktická škola připravuje pro výkon jednoduchých činností. Tento typ výuky je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, např. z důvodu zdravotního handicapu. Stupeň vzdělání: E Nižší střední odborné vzdělání Odborné učiliště připravuje především prostřednictvím praktické výuky k výkonu jednoduchých prací v dělnických povoláních. Úspěšný absolvent získá výuční list, po tomto typu výuky nelze následně pokračovat ve studiu nástavbového oboru k získání maturitního vysvědčení. Stupeň vzdělání: H Střední odborné vzdělání Střední odborné učiliště připravuje v rámci teoretické i praktické výuky (odborné praxe ve škole i ve smluvních firmách) pro výkon řemeslných činností. Na závěr učeň prokáže své znalosti a dovednosti při závěrečné zkoušce a získá výuční list. Může pokračovat v nástavbovém studiu a své vzdělání zvýšit maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: L Úplné střední odborné vzdělání Střední odborná škola ve čtyřletém studijním programu s praktickou výukou (praxí ve škole a ve smluvních firmách) připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce. Vzdělání ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: M Úplně střední odborné vzdělání (bez vyučení) Střední odborná škola připravuje studijně nadané žáky k výkonu odborně zaměřených profesí nebo k dalšímu studiu. Jedná se o povolání technická, ekonomická, zdravotnická, pedagogická, umělecká, zemědělská, atd. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: M Lyceum Úplně střední odborné vzdělání Střední odborná škola připravuje žáky k dalšímu studiu (na vysoké nebo vyšší odborné škole), se zaměřením na konkrétní odbornost. Jedná se např. o technické lyceum, přírodovědné lyceum, ekonomické lyceum, zdravotnické lyceum, pedagogické lyceum. Studium ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: K Úplné střední všeobecné vzdělání Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání bez odborné profilace a připravuje k dalšímu studiu s možným jakýmkoliv zaměřením. Vhodné pro žáky s výbornými studijními výsledky. Rozhodnutí o odborném profesním zaměření je odloženo do pozdější doby. Ukončení studia maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: P (N) Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Konzervatoř připravuje talentované žáky pro výkon konkrétního uměleckého povolání (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění). Šestiletá příprava je ukončena absolutoriem spojeným s veřejným vystoupením. Vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou po 4. ročníku. Strana 1

11 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 213/214 realizované ve školním roce 212/213 Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen střední školy ) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/24 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 5/24 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 211/21 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Termíny pro podání přihlášek, vydání zápisového lístku, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové a přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaženy v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací. Před podáním přihlášek uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol; tyto informace a případně další z oblasti kariérového poradenství lze získat prostřednictvím internetu (např. přehled odkazů na stránkách krajského úřadu), vytipuje školy podle svého zájmu informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky ředitel dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil (viz termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných v přiložené tabulce) uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením uchazeč si zajistí jednu až dvě přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení buď v základní škole, nebo v prodejnách SEVT, nebo prostřednictvím webových stránek MŠ; lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole Strana 11

12 uchazeč vyplní přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis), případně přiloží ověřené kopie vysvědčení; v přihlášce/přihláškách uvede i den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky Odevzdání přihlášek a získání zápisového lístku kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náležitostí) uchazeč odevzdá řediteli příslušné střední školy (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení v přiložené tabulce) přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole; ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad (viz termíny pro vydání zápisového lístku v přiložené tabulce) na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a na vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání se zápisové lístky nevztahují, a proto je uchazeči pro tyto druhy a formy vzdělávání neobdrží ani neodevzdávají v případě ztráty zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné žádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče Po odevzdání přihlášek pokud střední škola informovala, že se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává zveřejnění seznamu přijatých uchazečů; nepřijatým uchazečům je doručeno rozhodnutí o nepřijetí; ředitel střední školy sice může v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) zveřejnit a nepřijatým uchazečům rozhodnutí odeslat nejdříve 22. dubna, avšak pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) může být zveřejněno na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu po vyhodnocení přijímacího řízení pokud ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, očekává uchazeč doručení pozvánky k přijímací zkoušce a zúčastní se jí v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl Strana 12

13 v přihlášce); pro první kolo přijímacího řízení do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy nelze přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, v nichž se koná (viz období a termíny jejího konání v přiložené tabulce); stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichž uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené Potvrzení nástupu do střední školy odevzdání zápisového lístku (neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání) po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 1 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání Strana 13

14 Při nepřijetí na střední školu: Možnost odvolání odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal jeho písemné vyhotovení k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem Další kola přijímacího řízení uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje (http://verejnasprava.krmoravskoslezsky.cz/skoly.html) a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen Nástup do střední školy žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek Strana 14

15 Termíny pro první kolo přijímacího řízení Školní rok 213/214 přijetí od Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději 1 / Zápisový lístek obdrží uchazeč 4 / (nevztahuje se na nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o případném konání přijímací zkoušky, o termínech jejího konání, kriteria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději 6 / Období konání talentové zkoušky a přijímací zkoušky 5 / Poznámky: Obory vzdělání s talentovou zkouškou (bez ohledu na formu vzdělávání) 1 / do. listopadu do. listopadu žák ZŠ ve své ZŠ Ostatní obory vzdělání do 15. března pro denní formu vzdělávání do 2. března pro ostatní formy vzdělávání do 15. března žák ZŠ ve své ZŠ ostatní uchazeči na základě žádosti od krajského úřadu do. října od 2. ledna do 15. ledna 2 /; konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2 / do 31. ledna od 22. dubna do. dubna 3 / Při počítání času se postupuje podle 4 zákona č. 5/24 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 1 / Termíny se stanoví na základě 6b školského zákona. 2 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 2 a 3 vyhlášky. 3 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 1 a 3 vyhlášky. 4 / Dobu vydání stanoví 6a odst. 2 školského zákona. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává podle 6a odst. 2 školského zákona zápisový lístek krajský úřad, a to včetně cizinců. 5 / Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení ( 62 odst. 2 školského zákona). Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná formou talentové zkoušky ( 88 odst. 2 a 91 odst. 2 školského zákona). 6 / Termíny se stanoví na základě 6 odst. 4 písm. a) školského zákona. Strana 15

16 Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zde zveřejněnými. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže platnosti. Proto je nezbytné sledovat případné změny dostupnými informačními kanály např. na internetových stánkách: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Moravskoslezský kraj Krajský Úřad Webové stránky škol Strana 16

17 Položka Význam Zkratky VYSVĚTLIVKY JAK ČÍST V TABULKÁCH ŠKOL Škola Adresa IČ Typ školy Zřizovatel Cizí jazyky Název školy píše se do přihlášky Adresa, na kterou máte doručit přihlášku Identifikační číslo školy do přihlášky se nepíše státní, soukromá, církevní, družstevní nebo vojenská obec, kraj, stát, soukromý subjekt nebo církev cizí jazyky, které škola vyučuje. Jedná se nabídku povinných i volitelných předmětů. AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk IJ Italský jazyk JJ Japonský jazyk L Latina NJ Německý jazyk PJ Polský jazyk RJ Ruský jazyk ŠJ Španělský jazyk Kontakt WWW Ubytování Stravování Pracovník, na kterého se můžete obrátit s dotazem na školu, obor, webová stránka školy před vyplněním přihlášky je nutné veškeré údaje ověřit na této stránce školy v případě, že škola poskytuje ubytování, je zde uvedena měsíční částka za ubytování. Pokud škola neposkytuje vlastní ubytování, je uvedeno NE. v případě, že škola poskytuje stravování, je zde uvedena měsíční částka za celodenní stravování nebo měsíční částka za obědy. Částka se mění v závislosti na počtu dní v měsíci. Cena jednoho obědu bývá uvedena v Poznámce ke škole. Strana 17

18 Poznámka ke škole zde školy uvádí několik nejdůležitějších informací. Bližší informace naleznete na webové stránce školy, na Trhu vzdělávání 211, při Dnech otevřených dveří které je vhodné navštívit. DOD Den otevřených dveří OZP Osoba se zdravotním postiženímznevýhodněním PZ Přijímací zkouška RVP Rámcový vzdělávací program ŠVP Školský vzdělávací program Kód oboru tento kód uvádíte v přihlášce, ověřte si na webové stránce školy C E H K L M N P Praktická škola Nižší střední odborné vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem Úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (studijní obor s praktickou přípravou nebo nástavba pro vyučené) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Název oboru Délka studia název, který uvádíte do přihlášky. V závorce je bližší upřesnění oboru dle ŠVPškolského vzdělávacího programu. počet školních roků studia/učení Ukončení studia způsob ukončení studia JI závěrečná zkouška + výuční list maturitní zkouška jiné ukončení Strana 18

19 1. kolo 212/13 přihl. počet přijatých přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení v minulém školním roce. Pokud je kolonka prázdná, tento obor v min. šk. roce nebyl nabízen. 1. kolo 212/13 přij. počet zápisových listků přijatých v 1. kole přijímacího řízení v min. škol. roce. Pokud je kolonka prázdná, tento obor v min.šk.roce nebyl nabízen. 213/14 plánov. plánovaný počet žáků k přijetí do prvního ročníku ve šk. roce 212/13 Roční školné prázdná kolonka znamená, že roční školné škola nevybírá Přijímací zkoušky AJ Anglický jazyk ČJ Český jazyk DZ Dle zaměření IF Informatika M Matematika OP Obecné studijní předpoklady PJ Polský jazyk PO Pohovor PS Psychologické testy TZ Talentové zkoušky TV Tělesná výchova VZ Test všeobecných znalostí Pravděpodobně žádné (sledujte webovou stránku školy)?? Bude upřesněno (nejpozději na webové stránce školy, u oborů s talentovou zkouškou do ) Forma studia DA dálková denní VE večerní DI distanční JI jiná Strana 19

20 Druh studia NA VO ZM ZV nástavbové vyšší odborné zkrácené studium k získání výučního listu zkrácené studium ukončené Pro žáky Prospěch OZP DZŠ dospělý s ukončenou povinnou školní docházkou MAT maturant/ka ukončená povinná školní docházka VYU vyučen/a ZŠ5 žák 5. třídy základní školy ZŠ7 žák 7. třídy základní školy současný průměrný prospěch žáka. U žáků hlásících se s horším průměrem známek je velká pravděpodobnost nedokončení zvoleného oboru. Některé školy uvádějí průměr, při kterém má žák šanci na přijetí. Většina škol tento údaj neuvádí. O svých šancích se poraďte viz doporučení na straně 5 této brožury. ANO obor může studovat žák se zdravotním handicapem (po dohodě se školou). NE obor není vhodný pro žáka se zdravotním handicapem. Pov. lék. prohlídka ANO v přihlášce je nutno mít vyjádření lékaře: Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. NE v přihlášce se nevyplňuje Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Strana 2

21 MAPA Moravskoslezský kraj Strana 21

22 Seznam středních škol v okrese FrýdekMístek: Strana Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o Gymnázium a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace...23 Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACAMY, s.r.o Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 126, příspěvková organizace...24 Gymnázium Petra Bezruče, FrýdekMístek, příspěvková organizace...25 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...26 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, FrýdekMístek, příspěvková organizace...27 Střední škola informačních technologií, s.r.o Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o PrimMatSoukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.... Soukromá střední odborná škola FrýdekMístek, s.r.o Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, FrýdekMístek, příspěvková organizace...33 Střední odborná škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...35 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, FrýdekMístek, příspěvková organizace...36 Střední odborná škola Třineckých železáren...37 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace...38 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...39 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace...39 Strana 22

23 Škola: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 5 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , od 11. do 16. hod. Odborné učebny: IKT(25 PC, internet, Wifi připojení), F, CH, Bi, cizí jazyky, český jazyk, přírodní vědy, společenské vědy, online klasifikace, zájmová činnost, školní kapela, bezplatné studijní pobyty v USA (internetové přenosy), spolupráce se švédskou školou v Kalarne, jazykové a poznávací zájezdy, individuální přístup ke studentům, pevně stanovené konzultační hodiny. Adaptační, lyžařský a turistický kurz. Učebnice na nižším stupni gymnázia zdarma, sešity a pomůcky si studenti hradí sami, stejně jako učebnice na vyšším stupni gymnázia. Bližší informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. Délka Ukonč. 1.kolo 212/13 213/14 Roční Přijímací Forma Druh Pro žáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ZŠ5 1,7 1,7 Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel Kontakt: PeadDr. Iva Krulikovská, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 546 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , hod., , hod. Cena 1 oběda pro žáka je 26 Kč. OZP pouze sluchové, další případně po individuální konzultaci, škola nemá bezbariérový přístup. Jako 1. cizí jazyk ve všech oborech vzdělání v denní formě vzdělávání je AJ. Druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky: NJ, RJ, FJ. Přijímací řízení se koná na základě pokynů zřizovatele. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ČJ a M. Délka Ukonč. 1.kolo 212/13 213/14 Roční Přijímací Forma Druh Pro žáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/ M/1 Gymnázium (všeobecné) Gymnázium (matematika, výpočetní technika, fyzika) Veřejnosprávní činnost ČJ, M ČJ, M ČJ, M Strana 23

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 38 1 FrýdekMístek 1 IČ: 846881 Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel. 558 441 351 Kontakt: PaedDr.

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Právní předpisy V oblasti přijímacího řízení došlo k legislativním změnám u dvou základních právních předpisů * Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14. 10. 2015 Uherské Hradiště 15. 10. 2015 Osnova 1.

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro školní rok 2017-18 Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60 zákona

Více

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/2017 OBORY STUDIA

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018 OBORY STUDIA

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Seminář výchovných poradců ZŠ Vsetín 18. 10. 2016 Zlín 19. 10. 2016 Valašské Meziříčí 25. 10. 2016 Uherské Hradiště 1. 11. 2016 Kroměříž 2. 11. 2016 Právní předpisy

Více

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT.

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT. Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/ KOLO

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/ KOLO KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2. KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval:

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná jednotná zkouška

Více

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2016-17 Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018. Střední školy INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb. (novelizovaného zákonem

Více

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: ,

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: , Jarošova 23, KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Ředitel Střední školy a Mateřské školy, o. p. s, se sídlem, Litoměřice 412 01, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2017/2018 OBSAH Všeobecná ustanovení.... 1 Přijímací komise...

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Základní přehled informací k přijímacímu řízení

Základní přehled informací k přijímacímu řízení Základní přehled informací k přijímacímu řízení Přihláška ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky

Více

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům.

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům. Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole Přihlášky budou vytištěny ve škole na počítači. Zájemci z pátých a sedmých ročníků nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol.s r.o.

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol.s r.o. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Divadelní č.p. 38/4, 74 Nový Jičín IČ: 8457 Ředitel: PhDr. Renata Važanská, tel. 556 44 763 Kontakt: Mgr. Hermanová, Mgr. Rušarová, tel.

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ve šk. roce 2014/2015

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ve šk. roce 2014/2015 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2014/2015 Pardubický kraj Pilotní ověřování jednotných PZ - všechny střední školy s maturitními obory Společnost Cermat zveřejněn seznam škol, testové úlohy v únoru Termín:

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb.

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb. č. j. MSMT-10430/2015-4 PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Krnovská 998/ BRUNTÁL. Přijímací řízení

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Krnovská 998/ BRUNTÁL. Přijímací řízení 792 01 BRUNTÁL Přijímací řízení Přijímací řízení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 LISTOPAD: Do 30. 11. 2013 musí být podány přihlášky na SŠ uměleckého zaměření (kód oboru začíná na 82), kde se konají talentové zkoušky v průběhu

Více

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace. Přijímací řízení

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace. Přijímací řízení Přijímací řízení Přijímací řízení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004,

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004, 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášek

Více

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014. Termíny podání přihlášek na střední školy.

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014. Termíny podání přihlášek na střední školy. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 Termíny podání přihlášek na střední školy. Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2016/2017 IZO školy 6000193 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 16/17 Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/04 Sb. 60 až 62, 64, 83, 85 (Školský zákon) a Vyhláškou o přijímacím ke středním vzdělávání č. 353/16Sb.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonnou normou č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016 Sb.) Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 4. KOLO 1 Obory vzdělání nabízené pro školní rok 2012/2013 1.1 Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou Název oboru (název ŠVP) 1 Kód oboru vzdělání Počet

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. Gymnázium a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 10, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 10, Frýdek, 7 01 FrýdekMístek 1 IČ: 0061 Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel. 55 1 51 Kontakt: PaedDr.

Více