Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE"

Transkript

1 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek pro školní rok 213/214 FrýdekMístek září 212 Strana 1

2 NEPŘEHLÉDNĚTE Uvedené informace odráží stav k Veškeré údaje si ověřte na webové stránce nebo v příslušné škole. Kritéria přijímacího řízení střední školy zveřejní do (pro obory s talentovou zkouškou do ). Strana 2

3 Obsah: Strana Úvodní slovo... 4 Informační zdroje k výběru povolání a vzdělávání... 7 Rozhodujeme se o budoucím povolání... 8 Typy škol... 1 Přijímací řízení Vysvětlivky jak číst v tabulkách škol Mapka Seznam středních škol okresu FrýdekMístek Tabulková část přehled středních škol, učebních a studijních oborů IPS zde Vám poradíme... 4 Trh vzdělávání 212 pozvánka Strana 3

4 Milí žáci, vážení rodiče, stojíte před jedním z důležitých životních kroků rozhodnutím o volbě povolání. Jde o volbu odpovídající cesty, která povede ke zvolení profese, zaměření a oboru, a která podstatně ovlivní další život mladého člověka, jeho vzdělávací dráhu i budoucí pracovní uplatnění. Profesní orientace by měla vycházet zejména ze vstupních předpokladů dítěte, ale zároveň by měla zohlednit reálnost uplatnění ve vybrané profesi na trhu práce. V rámci aktivit přeshraničního partnerství EUREST Beskydy jsme pro Vás připravili tuto brožuru s přehledem možností vzdělávání ve Vašem regionu a v nejbližším okolí. Vzhledem k současné hospodářskoekonomické situaci se většina zaměstnavatelů staví opatrně k rozšiřování svých aktivit, udržuje pouze nezbytný stav pracovníků a využívá také služeb agentur práce, aby byli schopni lépe a pružněji reagovat na celosvětový vývoj ekonomiky. Poptávka po pracovní síle spíše stagnuje, přičemž v jednotlivých odvětvích je situace rozdílná. Lépe prosperují strojírenská odvětví zaměřená na export, naopak útlum se prohlubuje např. ve stavebnictví a v některých službách. V těchto souvislostech dlouhodoběji klesá zájem zaměstnavatelů o novou pracovní sílu bez praxe či jen s minimální praxí, což představuje většina absolventů škol. Pro čerstvé absolventy je tak hledání práce obtížnější, musí počítat s delší dobou strávenou aktivitami s tím spojenými, s větší konkurencí mezi kandidáty na volná pracovní místa a s nižšími nástupními platy. Měli by se naučit reálněji vycházet z aktuální situace na trhu práce, která se často rychle mění, a při hledání svého pracovního uplatnění po absolvování učebního nebo studijního oboru projevovat větší míru flexibility, vůle a ochoty přizpůsobit se trhu ve smyslu svého finálního pracovního uplatnění, tzn. netrvat na praxi výhradně v oboru, který absolvovali studiem. K důležitým prioritám zaměstnavatelů při přijímání nových zaměstnanců, vedle teoretických znalostí a praxe v oboru, patří standardní dovednosti v užívání kancelářské a výpočetní techniky, komunikativnost, aktivita, samostatnost, zejména flexibilita a schopnost týmové spolupráce. Samozřejmost v řadě odvětví představuje dobrá Strana 4

5 znalost alespoň jednoho světového jazyka, a to nejen u zahraničních zaměstnavatelů. Ceněny jsou předchozí nejen jazykové a studijní, ale i pracovní pobyty v zahraničí, dále schopnost přizpůsobit se firemní kultuře a v neposlední řadě je nezbytná loajalita zaměstnance ke svému zaměstnavateli. Řada absolventů technických i ekonomických oborů stále nachází uplatnění také u zahraničních investorů, kteří často upřednostňují vlastní výchovu pracovníků před těmi, kteří si nesou návyky ze svého předchozího zaměstnání, což představuje pro absolventy určitou konkurenční výhodu. Stále relativně dobrou umístitelnost na současném trhu práce mají absolventi právnických oborů, lékařských fakult a středních zdravotnických oborů, včetně ošetřovatelů a pracovníků v sociálních službách, dále programátoři, IT specialisté a další odborníci specializující se na výrobu zejména z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, elektrotechniky apod. Na druhé straně na trhu práce přetrvávají obory, ve kterých je z hlediska pracovních příležitostí dlouhodobě horší až špatná uplatnitelnost. K nim patří např. různé středoškolské maturitní obory se zaměřením na ekonomiku a podnikání, veřejnosprávní činnosti, oblasti textilního průmyslu a zemědělství. Řadí se k nim i některé výuční profese, jako např. kadeřník, aranžér, šička, čalouník, u nichž je vyžadována schopnost samostatné kvalitní práce a s tím spojená nezbytnost předchozího zapracování. Snadnější uplatnění těchto oborů nastává zpravidla až po získání odpovídající praxe, která by měla směřovat k větší samostatnosti, resp. samostatné výdělečné činnosti na živnostenský list. Dosažený stupeň vzdělání je důležitým předpokladem k uplatnění na trhu práce, k dalšímu studiu, výchozím předpokladem pro další doškolování a případnou rekvalifikaci, s ohledem na potřeby změn v rámci konkrétního pracoviště. Celoživotní vzdělávání a učení není moderní frází, jak by se mohlo zdát, ale stává se prakticky nezbytným předpokladem pro perspektivní celoživotní uplatnění na trhu práce. Vzdělání přispívá ke schopnosti umět se rozhodnout nejen v různých pracovních situacích, ale také nacházet varianty řešení i v osobním životě. Strana 5

6 Možnosti pracovního uplatnění mladistvého uchazeče o zaměstnání bez dalšího vzdělání jsou minimální, což souvisí s předčasně ukončeným vzděláním výučního i maturitního oboru, a ani po dosažení plnoletosti nebývá tento zájemce o práci pro zaměstnavatele zajímavým kandidátem. Rekvalifikační kurzy umožňují pouze zaučení na pomocné činnosti, přičemž naděje na následné kvalifikovanější uplatnění je pro člověka bez ukončeného vyššího vzdělání mizivá. Při výběru z nabídky oborů a profesí je nezbytné vycházet zejména z reálného zhodnocení svých vlastních schopností, dovedností, osobnostních předpokladů, zájmů, s přihlédnutím ke svým tělesným a zdravotním charakteristikám. Rozhodující jsou také předpokládané požadavky a nároky na výkon příslušného povolání. S volbou přípravy na povolání souvisí volba budoucího pracovního prostředí, pracovních prostředků a předmětů i okruh budoucích činností. Každý člověk má individuální předpoklady k tomu, aby se v některém konkrétním povolání a oboru uplatnil, případně i v několika profesích. Na zodpovědně zvolené a zvládnuté přípravě na povolání závisí nejen výkon práce a seberealizace v zaměstnání, ale také úspěch a spokojenost v celém životě. Vážení žáci, výběru svého dalšího vzdělání byste proto měli věnovat velkou pozornost. Vážení rodiče, Vaše pomoc při realizaci další životní etapy Vašeho dítěte je nezbytná. Vzdělávací nabídka pro školní rok 213/214 je tak pestrá a bohatá, že jistě umožní všem vycházejícím žákům zvolit si svou profesní dráhu, pečlivě se na ni připravit a profesní přípravu řádně dokončit. Při rozhodování přejeme hodně zdaru, v dalším vzdělávání úspěch, a v pracovním i osobním životě spokojenost. Strana 6 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek

7 Informační zdroje k výběru povolání a vzdělávání Při rozhodování o Vašem povolání Vám vedle této brožury může pomoci: zkušenosti a rady rodičů, příbuzných, známých a Vašich starších spolužáků výchovný poradce ve Vaší škole, školní psycholog, třídní učitel, učitelé profilujících předmětů pedagogickopsychologická poradna zejména žákům, kteří již odbornou pomoc poradny potřebovali v průběhu školní docházky Informační a poradenská střediska pro volbu povolání při úřadech práce přehled oborů a škol v ČR na osobní návštěva provozů, pracovišť, firem webové stránky o uplatnitelnosti profesí na trhu práce dny otevřených dveří organizované na středních školách webové stránky škol přehlídky škol a jejich studijních příležitostí např. Trh vzdělávání 212 pořádaný v rámci aktivit přeshraničního partnerství EUREST Beskydy ve dnech ve FrýdkuMístku a v Třinci (leták naleznete na poslední straně obálky této brožury) Strana 7

8 ROZHODUJEME SE O BUDOUCÍM POVOLÁNÍ Co zvažovat u sebe aneb CHARAKTERISTICKÉ RYSY ČLOVĚKA Zájmy o techniku, o přírodu, o zvířata, o ruční práci, o počítače, o historii, o malé děti apod. Životní cíle a představy touha po kariéře, po společenském uznání, po bohatství, nebo naopak po klidném a skromném životě, po spoustě volného času apod., cíl mít vysokou školu, podnikat, dělat řemeslo, pomáhat lidem apod. Schopnosti zručnost, paměť, smysl pro techniku, rychlost úsudku, vynalézavost, schopnost plánovat a organizovat, schopnost jednat s lidmi, sjednat si autoritu, přesvědčivost, talent obchodní, jazykový, hudební, výtvarný apod.; nebo na druhé straně nesoustředěnost, pomalá reakce, nešikovnost, apod. Vlastnosti obětavost, důslednost, systematičnost, ukázněnost, pečlivost, přesnost, empatie (vcítění se do druhého) nebo na druhé straně netrpělivost, konfliktní povaha, nekomunikativnost, nedochvilnost, nespolehlivost, apod. Tělesné předpoklady fyzická síla, fyzická vytrvalost, obratnost apod. Zdravotní omezení alergie na prach, na různé rostliny, na zvířecí chlupy, vady zraku, vady sluchu, vady řeči, závratě, časté mdloby, epilepsie, postižení páteře, astma, různá trvalá onemocnění apod. Školní prospěch úspěšnost resp. naopak neúspěšnost v matematice, ve fyzice, v chemii, v biologii, v dějepisu, ve slohu, v cizích jazycích, v praktických činnostech apod. Strana 8

9 Co zvažovat u povolání aneb CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PRÁCE Pracovní činnosti obsluha strojů, montování, ruční opracovávání, prodej, léčení, vzdělávání, řízení, plánování, atd. Pracovní prostředky šicí stroj, kamera, štětec, lopata, počítač, auto, obráběcí stroj, řídicí panel, mluvené slovo, atd. Objekt (předmět) práce kovy, dřevo, textil, stavby, film, informace, počítačové programy, cenné papíry, zvířata, pacienti, žáci, atd. Pracoviště dílna, nádraží, laboratoř, ateliér, obchod, nemocnice, škola, kancelář, kasárna, příroda, atd. Požadavky na vzdělání vyučení, maturita, vyšší odborná škola, vysoká škola, spec.kurz, atd. Poptávka trhu práce o pracovníky je nebo není zájem, vyskytují se volné pracovní pozice Složení pracovního kolektivu spíš muži/ženy, spíš individuální/týmová práce, apod. Rizika, nebezpečí práce ve výškách, s chemikáliemi, atd. Další předpoklady mzdové podmínky, společenská prestiž, možnosti rozvoje kariéry, možnosti soukromého podnikání, cestování, atd. Strana 9

10 TYPY ŠKOL PRO ŽÁKY S UKONČENOU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU Stupeň vzdělání: C Praktická škola Praktická škola připravuje pro výkon jednoduchých činností. Tento typ výuky je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, např. z důvodu zdravotního handicapu. Stupeň vzdělání: E Nižší střední odborné vzdělání Odborné učiliště připravuje především prostřednictvím praktické výuky k výkonu jednoduchých prací v dělnických povoláních. Úspěšný absolvent získá výuční list, po tomto typu výuky nelze následně pokračovat ve studiu nástavbového oboru k získání maturitního vysvědčení. Stupeň vzdělání: H Střední odborné vzdělání Střední odborné učiliště připravuje v rámci teoretické i praktické výuky (odborné praxe ve škole i ve smluvních firmách) pro výkon řemeslných činností. Na závěr učeň prokáže své znalosti a dovednosti při závěrečné zkoušce a získá výuční list. Může pokračovat v nástavbovém studiu a své vzdělání zvýšit maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: L Úplné střední odborné vzdělání Střední odborná škola ve čtyřletém studijním programu s praktickou výukou (praxí ve škole a ve smluvních firmách) připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce. Vzdělání ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: M Úplně střední odborné vzdělání (bez vyučení) Střední odborná škola připravuje studijně nadané žáky k výkonu odborně zaměřených profesí nebo k dalšímu studiu. Jedná se o povolání technická, ekonomická, zdravotnická, pedagogická, umělecká, zemědělská, atd. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: M Lyceum Úplně střední odborné vzdělání Střední odborná škola připravuje žáky k dalšímu studiu (na vysoké nebo vyšší odborné škole), se zaměřením na konkrétní odbornost. Jedná se např. o technické lyceum, přírodovědné lyceum, ekonomické lyceum, zdravotnické lyceum, pedagogické lyceum. Studium ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: K Úplné střední všeobecné vzdělání Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání bez odborné profilace a připravuje k dalšímu studiu s možným jakýmkoliv zaměřením. Vhodné pro žáky s výbornými studijními výsledky. Rozhodnutí o odborném profesním zaměření je odloženo do pozdější doby. Ukončení studia maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: P (N) Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Konzervatoř připravuje talentované žáky pro výkon konkrétního uměleckého povolání (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění). Šestiletá příprava je ukončena absolutoriem spojeným s veřejným vystoupením. Vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou po 4. ročníku. Strana 1

11 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 213/214 realizované ve školním roce 212/213 Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen střední školy ) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/24 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 5/24 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 211/21 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Termíny pro podání přihlášek, vydání zápisového lístku, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové a přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaženy v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací. Před podáním přihlášek uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol; tyto informace a případně další z oblasti kariérového poradenství lze získat prostřednictvím internetu (např. přehled odkazů na stránkách krajského úřadu), vytipuje školy podle svého zájmu informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky ředitel dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil (viz termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných v přiložené tabulce) uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením uchazeč si zajistí jednu až dvě přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení buď v základní škole, nebo v prodejnách SEVT, nebo prostřednictvím webových stránek MŠ; lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole Strana 11

12 uchazeč vyplní přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis), případně přiloží ověřené kopie vysvědčení; v přihlášce/přihláškách uvede i den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky Odevzdání přihlášek a získání zápisového lístku kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náležitostí) uchazeč odevzdá řediteli příslušné střední školy (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení v přiložené tabulce) přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole; ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad (viz termíny pro vydání zápisového lístku v přiložené tabulce) na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a na vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání se zápisové lístky nevztahují, a proto je uchazeči pro tyto druhy a formy vzdělávání neobdrží ani neodevzdávají v případě ztráty zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné žádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče Po odevzdání přihlášek pokud střední škola informovala, že se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává zveřejnění seznamu přijatých uchazečů; nepřijatým uchazečům je doručeno rozhodnutí o nepřijetí; ředitel střední školy sice může v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) zveřejnit a nepřijatým uchazečům rozhodnutí odeslat nejdříve 22. dubna, avšak pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) může být zveřejněno na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu po vyhodnocení přijímacího řízení pokud ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, očekává uchazeč doručení pozvánky k přijímací zkoušce a zúčastní se jí v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl Strana 12

13 v přihlášce); pro první kolo přijímacího řízení do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy nelze přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, v nichž se koná (viz období a termíny jejího konání v přiložené tabulce); stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichž uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené Potvrzení nástupu do střední školy odevzdání zápisového lístku (neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání) po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 1 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání Strana 13

14 Při nepřijetí na střední školu: Možnost odvolání odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal jeho písemné vyhotovení k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem Další kola přijímacího řízení uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje (http://verejnasprava.krmoravskoslezsky.cz/skoly.html) a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen Nástup do střední školy žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek Strana 14

15 Termíny pro první kolo přijímacího řízení Školní rok 213/214 přijetí od Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději 1 / Zápisový lístek obdrží uchazeč 4 / (nevztahuje se na nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o případném konání přijímací zkoušky, o termínech jejího konání, kriteria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději 6 / Období konání talentové zkoušky a přijímací zkoušky 5 / Poznámky: Obory vzdělání s talentovou zkouškou (bez ohledu na formu vzdělávání) 1 / do. listopadu do. listopadu žák ZŠ ve své ZŠ Ostatní obory vzdělání do 15. března pro denní formu vzdělávání do 2. března pro ostatní formy vzdělávání do 15. března žák ZŠ ve své ZŠ ostatní uchazeči na základě žádosti od krajského úřadu do. října od 2. ledna do 15. ledna 2 /; konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2 / do 31. ledna od 22. dubna do. dubna 3 / Při počítání času se postupuje podle 4 zákona č. 5/24 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 1 / Termíny se stanoví na základě 6b školského zákona. 2 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 2 a 3 vyhlášky. 3 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 1 a 3 vyhlášky. 4 / Dobu vydání stanoví 6a odst. 2 školského zákona. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává podle 6a odst. 2 školského zákona zápisový lístek krajský úřad, a to včetně cizinců. 5 / Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení ( 62 odst. 2 školského zákona). Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná formou talentové zkoušky ( 88 odst. 2 a 91 odst. 2 školského zákona). 6 / Termíny se stanoví na základě 6 odst. 4 písm. a) školského zákona. Strana 15

16 Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zde zveřejněnými. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže platnosti. Proto je nezbytné sledovat případné změny dostupnými informačními kanály např. na internetových stánkách: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Moravskoslezský kraj Krajský Úřad Webové stránky škol Strana 16

17 Položka Význam Zkratky VYSVĚTLIVKY JAK ČÍST V TABULKÁCH ŠKOL Škola Adresa IČ Typ školy Zřizovatel Cizí jazyky Název školy píše se do přihlášky Adresa, na kterou máte doručit přihlášku Identifikační číslo školy do přihlášky se nepíše státní, soukromá, církevní, družstevní nebo vojenská obec, kraj, stát, soukromý subjekt nebo církev cizí jazyky, které škola vyučuje. Jedná se nabídku povinných i volitelných předmětů. AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk IJ Italský jazyk JJ Japonský jazyk L Latina NJ Německý jazyk PJ Polský jazyk RJ Ruský jazyk ŠJ Španělský jazyk Kontakt WWW Ubytování Stravování Pracovník, na kterého se můžete obrátit s dotazem na školu, obor, webová stránka školy před vyplněním přihlášky je nutné veškeré údaje ověřit na této stránce školy v případě, že škola poskytuje ubytování, je zde uvedena měsíční částka za ubytování. Pokud škola neposkytuje vlastní ubytování, je uvedeno NE. v případě, že škola poskytuje stravování, je zde uvedena měsíční částka za celodenní stravování nebo měsíční částka za obědy. Částka se mění v závislosti na počtu dní v měsíci. Cena jednoho obědu bývá uvedena v Poznámce ke škole. Strana 17

18 Poznámka ke škole zde školy uvádí několik nejdůležitějších informací. Bližší informace naleznete na webové stránce školy, na Trhu vzdělávání 211, při Dnech otevřených dveří které je vhodné navštívit. DOD Den otevřených dveří OZP Osoba se zdravotním postiženímznevýhodněním PZ Přijímací zkouška RVP Rámcový vzdělávací program ŠVP Školský vzdělávací program Kód oboru tento kód uvádíte v přihlášce, ověřte si na webové stránce školy C E H K L M N P Praktická škola Nižší střední odborné vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem Úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (studijní obor s praktickou přípravou nebo nástavba pro vyučené) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Název oboru Délka studia název, který uvádíte do přihlášky. V závorce je bližší upřesnění oboru dle ŠVPškolského vzdělávacího programu. počet školních roků studia/učení Ukončení studia způsob ukončení studia JI závěrečná zkouška + výuční list maturitní zkouška jiné ukončení Strana 18

19 1. kolo 212/13 přihl. počet přijatých přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení v minulém školním roce. Pokud je kolonka prázdná, tento obor v min. šk. roce nebyl nabízen. 1. kolo 212/13 přij. počet zápisových listků přijatých v 1. kole přijímacího řízení v min. škol. roce. Pokud je kolonka prázdná, tento obor v min.šk.roce nebyl nabízen. 213/14 plánov. plánovaný počet žáků k přijetí do prvního ročníku ve šk. roce 212/13 Roční školné prázdná kolonka znamená, že roční školné škola nevybírá Přijímací zkoušky AJ Anglický jazyk ČJ Český jazyk DZ Dle zaměření IF Informatika M Matematika OP Obecné studijní předpoklady PJ Polský jazyk PO Pohovor PS Psychologické testy TZ Talentové zkoušky TV Tělesná výchova VZ Test všeobecných znalostí Pravděpodobně žádné (sledujte webovou stránku školy)?? Bude upřesněno (nejpozději na webové stránce školy, u oborů s talentovou zkouškou do ) Forma studia DA dálková denní VE večerní DI distanční JI jiná Strana 19

20 Druh studia NA VO ZM ZV nástavbové vyšší odborné zkrácené studium k získání výučního listu zkrácené studium ukončené Pro žáky Prospěch OZP DZŠ dospělý s ukončenou povinnou školní docházkou MAT maturant/ka ukončená povinná školní docházka VYU vyučen/a ZŠ5 žák 5. třídy základní školy ZŠ7 žák 7. třídy základní školy současný průměrný prospěch žáka. U žáků hlásících se s horším průměrem známek je velká pravděpodobnost nedokončení zvoleného oboru. Některé školy uvádějí průměr, při kterém má žák šanci na přijetí. Většina škol tento údaj neuvádí. O svých šancích se poraďte viz doporučení na straně 5 této brožury. ANO obor může studovat žák se zdravotním handicapem (po dohodě se školou). NE obor není vhodný pro žáka se zdravotním handicapem. Pov. lék. prohlídka ANO v přihlášce je nutno mít vyjádření lékaře: Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. NE v přihlášce se nevyplňuje Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Strana 2

21 MAPA Moravskoslezský kraj Strana 21

22 Seznam středních škol v okrese FrýdekMístek: Strana Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o Gymnázium a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace...23 Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACAMY, s.r.o Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 126, příspěvková organizace...24 Gymnázium Petra Bezruče, FrýdekMístek, příspěvková organizace...25 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...26 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, FrýdekMístek, příspěvková organizace...27 Střední škola informačních technologií, s.r.o Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o PrimMatSoukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.... Soukromá střední odborná škola FrýdekMístek, s.r.o Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, FrýdekMístek, příspěvková organizace...33 Střední odborná škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...35 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, FrýdekMístek, příspěvková organizace...36 Střední odborná škola Třineckých železáren...37 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace...38 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...39 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace...39 Strana 22

23 Škola: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 5 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , od 11. do 16. hod. Odborné učebny: IKT(25 PC, internet, Wifi připojení), F, CH, Bi, cizí jazyky, český jazyk, přírodní vědy, společenské vědy, online klasifikace, zájmová činnost, školní kapela, bezplatné studijní pobyty v USA (internetové přenosy), spolupráce se švédskou školou v Kalarne, jazykové a poznávací zájezdy, individuální přístup ke studentům, pevně stanovené konzultační hodiny. Adaptační, lyžařský a turistický kurz. Učebnice na nižším stupni gymnázia zdarma, sešity a pomůcky si studenti hradí sami, stejně jako učebnice na vyšším stupni gymnázia. Bližší informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. Délka Ukonč. 1.kolo 212/13 213/14 Roční Přijímací Forma Druh Pro žáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ZŠ5 1,7 1,7 Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel Kontakt: PeadDr. Iva Krulikovská, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 546 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , hod., , hod. Cena 1 oběda pro žáka je 26 Kč. OZP pouze sluchové, další případně po individuální konzultaci, škola nemá bezbariérový přístup. Jako 1. cizí jazyk ve všech oborech vzdělání v denní formě vzdělávání je AJ. Druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky: NJ, RJ, FJ. Přijímací řízení se koná na základě pokynů zřizovatele. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ČJ a M. Délka Ukonč. 1.kolo 212/13 213/14 Roční Přijímací Forma Druh Pro žáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/ M/1 Gymnázium (všeobecné) Gymnázium (matematika, výpočetní technika, fyzika) Veřejnosprávní činnost ČJ, M ČJ, M ČJ, M Strana 23

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více