Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE"

Transkript

1 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek pro školní rok 213/214 FrýdekMístek září 212 Strana 1

2 NEPŘEHLÉDNĚTE Uvedené informace odráží stav k Veškeré údaje si ověřte na webové stránce nebo v příslušné škole. Kritéria přijímacího řízení střední školy zveřejní do (pro obory s talentovou zkouškou do ). Strana 2

3 Obsah: Strana Úvodní slovo... 4 Informační zdroje k výběru povolání a vzdělávání... 7 Rozhodujeme se o budoucím povolání... 8 Typy škol... 1 Přijímací řízení Vysvětlivky jak číst v tabulkách škol Mapka Seznam středních škol okresu FrýdekMístek Tabulková část přehled středních škol, učebních a studijních oborů IPS zde Vám poradíme... 4 Trh vzdělávání 212 pozvánka Strana 3

4 Milí žáci, vážení rodiče, stojíte před jedním z důležitých životních kroků rozhodnutím o volbě povolání. Jde o volbu odpovídající cesty, která povede ke zvolení profese, zaměření a oboru, a která podstatně ovlivní další život mladého člověka, jeho vzdělávací dráhu i budoucí pracovní uplatnění. Profesní orientace by měla vycházet zejména ze vstupních předpokladů dítěte, ale zároveň by měla zohlednit reálnost uplatnění ve vybrané profesi na trhu práce. V rámci aktivit přeshraničního partnerství EUREST Beskydy jsme pro Vás připravili tuto brožuru s přehledem možností vzdělávání ve Vašem regionu a v nejbližším okolí. Vzhledem k současné hospodářskoekonomické situaci se většina zaměstnavatelů staví opatrně k rozšiřování svých aktivit, udržuje pouze nezbytný stav pracovníků a využívá také služeb agentur práce, aby byli schopni lépe a pružněji reagovat na celosvětový vývoj ekonomiky. Poptávka po pracovní síle spíše stagnuje, přičemž v jednotlivých odvětvích je situace rozdílná. Lépe prosperují strojírenská odvětví zaměřená na export, naopak útlum se prohlubuje např. ve stavebnictví a v některých službách. V těchto souvislostech dlouhodoběji klesá zájem zaměstnavatelů o novou pracovní sílu bez praxe či jen s minimální praxí, což představuje většina absolventů škol. Pro čerstvé absolventy je tak hledání práce obtížnější, musí počítat s delší dobou strávenou aktivitami s tím spojenými, s větší konkurencí mezi kandidáty na volná pracovní místa a s nižšími nástupními platy. Měli by se naučit reálněji vycházet z aktuální situace na trhu práce, která se často rychle mění, a při hledání svého pracovního uplatnění po absolvování učebního nebo studijního oboru projevovat větší míru flexibility, vůle a ochoty přizpůsobit se trhu ve smyslu svého finálního pracovního uplatnění, tzn. netrvat na praxi výhradně v oboru, který absolvovali studiem. K důležitým prioritám zaměstnavatelů při přijímání nových zaměstnanců, vedle teoretických znalostí a praxe v oboru, patří standardní dovednosti v užívání kancelářské a výpočetní techniky, komunikativnost, aktivita, samostatnost, zejména flexibilita a schopnost týmové spolupráce. Samozřejmost v řadě odvětví představuje dobrá Strana 4

5 znalost alespoň jednoho světového jazyka, a to nejen u zahraničních zaměstnavatelů. Ceněny jsou předchozí nejen jazykové a studijní, ale i pracovní pobyty v zahraničí, dále schopnost přizpůsobit se firemní kultuře a v neposlední řadě je nezbytná loajalita zaměstnance ke svému zaměstnavateli. Řada absolventů technických i ekonomických oborů stále nachází uplatnění také u zahraničních investorů, kteří často upřednostňují vlastní výchovu pracovníků před těmi, kteří si nesou návyky ze svého předchozího zaměstnání, což představuje pro absolventy určitou konkurenční výhodu. Stále relativně dobrou umístitelnost na současném trhu práce mají absolventi právnických oborů, lékařských fakult a středních zdravotnických oborů, včetně ošetřovatelů a pracovníků v sociálních službách, dále programátoři, IT specialisté a další odborníci specializující se na výrobu zejména z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, elektrotechniky apod. Na druhé straně na trhu práce přetrvávají obory, ve kterých je z hlediska pracovních příležitostí dlouhodobě horší až špatná uplatnitelnost. K nim patří např. různé středoškolské maturitní obory se zaměřením na ekonomiku a podnikání, veřejnosprávní činnosti, oblasti textilního průmyslu a zemědělství. Řadí se k nim i některé výuční profese, jako např. kadeřník, aranžér, šička, čalouník, u nichž je vyžadována schopnost samostatné kvalitní práce a s tím spojená nezbytnost předchozího zapracování. Snadnější uplatnění těchto oborů nastává zpravidla až po získání odpovídající praxe, která by měla směřovat k větší samostatnosti, resp. samostatné výdělečné činnosti na živnostenský list. Dosažený stupeň vzdělání je důležitým předpokladem k uplatnění na trhu práce, k dalšímu studiu, výchozím předpokladem pro další doškolování a případnou rekvalifikaci, s ohledem na potřeby změn v rámci konkrétního pracoviště. Celoživotní vzdělávání a učení není moderní frází, jak by se mohlo zdát, ale stává se prakticky nezbytným předpokladem pro perspektivní celoživotní uplatnění na trhu práce. Vzdělání přispívá ke schopnosti umět se rozhodnout nejen v různých pracovních situacích, ale také nacházet varianty řešení i v osobním životě. Strana 5

6 Možnosti pracovního uplatnění mladistvého uchazeče o zaměstnání bez dalšího vzdělání jsou minimální, což souvisí s předčasně ukončeným vzděláním výučního i maturitního oboru, a ani po dosažení plnoletosti nebývá tento zájemce o práci pro zaměstnavatele zajímavým kandidátem. Rekvalifikační kurzy umožňují pouze zaučení na pomocné činnosti, přičemž naděje na následné kvalifikovanější uplatnění je pro člověka bez ukončeného vyššího vzdělání mizivá. Při výběru z nabídky oborů a profesí je nezbytné vycházet zejména z reálného zhodnocení svých vlastních schopností, dovedností, osobnostních předpokladů, zájmů, s přihlédnutím ke svým tělesným a zdravotním charakteristikám. Rozhodující jsou také předpokládané požadavky a nároky na výkon příslušného povolání. S volbou přípravy na povolání souvisí volba budoucího pracovního prostředí, pracovních prostředků a předmětů i okruh budoucích činností. Každý člověk má individuální předpoklady k tomu, aby se v některém konkrétním povolání a oboru uplatnil, případně i v několika profesích. Na zodpovědně zvolené a zvládnuté přípravě na povolání závisí nejen výkon práce a seberealizace v zaměstnání, ale také úspěch a spokojenost v celém životě. Vážení žáci, výběru svého dalšího vzdělání byste proto měli věnovat velkou pozornost. Vážení rodiče, Vaše pomoc při realizaci další životní etapy Vašeho dítěte je nezbytná. Vzdělávací nabídka pro školní rok 213/214 je tak pestrá a bohatá, že jistě umožní všem vycházejícím žákům zvolit si svou profesní dráhu, pečlivě se na ni připravit a profesní přípravu řádně dokončit. Při rozhodování přejeme hodně zdaru, v dalším vzdělávání úspěch, a v pracovním i osobním životě spokojenost. Strana 6 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek

7 Informační zdroje k výběru povolání a vzdělávání Při rozhodování o Vašem povolání Vám vedle této brožury může pomoci: zkušenosti a rady rodičů, příbuzných, známých a Vašich starších spolužáků výchovný poradce ve Vaší škole, školní psycholog, třídní učitel, učitelé profilujících předmětů pedagogickopsychologická poradna zejména žákům, kteří již odbornou pomoc poradny potřebovali v průběhu školní docházky Informační a poradenská střediska pro volbu povolání při úřadech práce přehled oborů a škol v ČR na osobní návštěva provozů, pracovišť, firem webové stránky o uplatnitelnosti profesí na trhu práce dny otevřených dveří organizované na středních školách webové stránky škol přehlídky škol a jejich studijních příležitostí např. Trh vzdělávání 212 pořádaný v rámci aktivit přeshraničního partnerství EUREST Beskydy ve dnech ve FrýdkuMístku a v Třinci (leták naleznete na poslední straně obálky této brožury) Strana 7

8 ROZHODUJEME SE O BUDOUCÍM POVOLÁNÍ Co zvažovat u sebe aneb CHARAKTERISTICKÉ RYSY ČLOVĚKA Zájmy o techniku, o přírodu, o zvířata, o ruční práci, o počítače, o historii, o malé děti apod. Životní cíle a představy touha po kariéře, po společenském uznání, po bohatství, nebo naopak po klidném a skromném životě, po spoustě volného času apod., cíl mít vysokou školu, podnikat, dělat řemeslo, pomáhat lidem apod. Schopnosti zručnost, paměť, smysl pro techniku, rychlost úsudku, vynalézavost, schopnost plánovat a organizovat, schopnost jednat s lidmi, sjednat si autoritu, přesvědčivost, talent obchodní, jazykový, hudební, výtvarný apod.; nebo na druhé straně nesoustředěnost, pomalá reakce, nešikovnost, apod. Vlastnosti obětavost, důslednost, systematičnost, ukázněnost, pečlivost, přesnost, empatie (vcítění se do druhého) nebo na druhé straně netrpělivost, konfliktní povaha, nekomunikativnost, nedochvilnost, nespolehlivost, apod. Tělesné předpoklady fyzická síla, fyzická vytrvalost, obratnost apod. Zdravotní omezení alergie na prach, na různé rostliny, na zvířecí chlupy, vady zraku, vady sluchu, vady řeči, závratě, časté mdloby, epilepsie, postižení páteře, astma, různá trvalá onemocnění apod. Školní prospěch úspěšnost resp. naopak neúspěšnost v matematice, ve fyzice, v chemii, v biologii, v dějepisu, ve slohu, v cizích jazycích, v praktických činnostech apod. Strana 8

9 Co zvažovat u povolání aneb CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PRÁCE Pracovní činnosti obsluha strojů, montování, ruční opracovávání, prodej, léčení, vzdělávání, řízení, plánování, atd. Pracovní prostředky šicí stroj, kamera, štětec, lopata, počítač, auto, obráběcí stroj, řídicí panel, mluvené slovo, atd. Objekt (předmět) práce kovy, dřevo, textil, stavby, film, informace, počítačové programy, cenné papíry, zvířata, pacienti, žáci, atd. Pracoviště dílna, nádraží, laboratoř, ateliér, obchod, nemocnice, škola, kancelář, kasárna, příroda, atd. Požadavky na vzdělání vyučení, maturita, vyšší odborná škola, vysoká škola, spec.kurz, atd. Poptávka trhu práce o pracovníky je nebo není zájem, vyskytují se volné pracovní pozice Složení pracovního kolektivu spíš muži/ženy, spíš individuální/týmová práce, apod. Rizika, nebezpečí práce ve výškách, s chemikáliemi, atd. Další předpoklady mzdové podmínky, společenská prestiž, možnosti rozvoje kariéry, možnosti soukromého podnikání, cestování, atd. Strana 9

10 TYPY ŠKOL PRO ŽÁKY S UKONČENOU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU Stupeň vzdělání: C Praktická škola Praktická škola připravuje pro výkon jednoduchých činností. Tento typ výuky je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, např. z důvodu zdravotního handicapu. Stupeň vzdělání: E Nižší střední odborné vzdělání Odborné učiliště připravuje především prostřednictvím praktické výuky k výkonu jednoduchých prací v dělnických povoláních. Úspěšný absolvent získá výuční list, po tomto typu výuky nelze následně pokračovat ve studiu nástavbového oboru k získání maturitního vysvědčení. Stupeň vzdělání: H Střední odborné vzdělání Střední odborné učiliště připravuje v rámci teoretické i praktické výuky (odborné praxe ve škole i ve smluvních firmách) pro výkon řemeslných činností. Na závěr učeň prokáže své znalosti a dovednosti při závěrečné zkoušce a získá výuční list. Může pokračovat v nástavbovém studiu a své vzdělání zvýšit maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: L Úplné střední odborné vzdělání Střední odborná škola ve čtyřletém studijním programu s praktickou výukou (praxí ve škole a ve smluvních firmách) připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce. Vzdělání ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: M Úplně střední odborné vzdělání (bez vyučení) Střední odborná škola připravuje studijně nadané žáky k výkonu odborně zaměřených profesí nebo k dalšímu studiu. Jedná se o povolání technická, ekonomická, zdravotnická, pedagogická, umělecká, zemědělská, atd. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: M Lyceum Úplně střední odborné vzdělání Střední odborná škola připravuje žáky k dalšímu studiu (na vysoké nebo vyšší odborné škole), se zaměřením na konkrétní odbornost. Jedná se např. o technické lyceum, přírodovědné lyceum, ekonomické lyceum, zdravotnické lyceum, pedagogické lyceum. Studium ukončeno maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: K Úplné střední všeobecné vzdělání Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání bez odborné profilace a připravuje k dalšímu studiu s možným jakýmkoliv zaměřením. Vhodné pro žáky s výbornými studijními výsledky. Rozhodnutí o odborném profesním zaměření je odloženo do pozdější doby. Ukončení studia maturitní zkouškou. Stupeň vzdělání: P (N) Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Konzervatoř připravuje talentované žáky pro výkon konkrétního uměleckého povolání (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění). Šestiletá příprava je ukončena absolutoriem spojeným s veřejným vystoupením. Vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou po 4. ročníku. Strana 1

11 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 213/214 realizované ve školním roce 212/213 Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen střední školy ) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/24 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 5/24 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 211/21 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Termíny pro podání přihlášek, vydání zápisového lístku, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové a přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaženy v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací. Před podáním přihlášek uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol; tyto informace a případně další z oblasti kariérového poradenství lze získat prostřednictvím internetu (např. přehled odkazů na stránkách krajského úřadu), vytipuje školy podle svého zájmu informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky ředitel dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil (viz termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných v přiložené tabulce) uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením uchazeč si zajistí jednu až dvě přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení buď v základní škole, nebo v prodejnách SEVT, nebo prostřednictvím webových stránek MŠ; lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole Strana 11

12 uchazeč vyplní přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis), případně přiloží ověřené kopie vysvědčení; v přihlášce/přihláškách uvede i den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky Odevzdání přihlášek a získání zápisového lístku kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náležitostí) uchazeč odevzdá řediteli příslušné střední školy (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení v přiložené tabulce) přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole; ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad (viz termíny pro vydání zápisového lístku v přiložené tabulce) na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a na vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání se zápisové lístky nevztahují, a proto je uchazeči pro tyto druhy a formy vzdělávání neobdrží ani neodevzdávají v případě ztráty zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné žádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče Po odevzdání přihlášek pokud střední škola informovala, že se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává zveřejnění seznamu přijatých uchazečů; nepřijatým uchazečům je doručeno rozhodnutí o nepřijetí; ředitel střední školy sice může v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) zveřejnit a nepřijatým uchazečům rozhodnutí odeslat nejdříve 22. dubna, avšak pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) může být zveřejněno na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu po vyhodnocení přijímacího řízení pokud ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, očekává uchazeč doručení pozvánky k přijímací zkoušce a zúčastní se jí v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl Strana 12

13 v přihlášce); pro první kolo přijímacího řízení do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy nelze přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, v nichž se koná (viz období a termíny jejího konání v přiložené tabulce); stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichž uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené Potvrzení nástupu do střední školy odevzdání zápisového lístku (neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání) po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 1 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání Strana 13

14 Při nepřijetí na střední školu: Možnost odvolání odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal jeho písemné vyhotovení k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem Další kola přijímacího řízení uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje (http://verejnasprava.krmoravskoslezsky.cz/skoly.html) a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen Nástup do střední školy žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek Strana 14

15 Termíny pro první kolo přijímacího řízení Školní rok 213/214 přijetí od Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději 1 / Zápisový lístek obdrží uchazeč 4 / (nevztahuje se na nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o případném konání přijímací zkoušky, o termínech jejího konání, kriteria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději 6 / Období konání talentové zkoušky a přijímací zkoušky 5 / Poznámky: Obory vzdělání s talentovou zkouškou (bez ohledu na formu vzdělávání) 1 / do. listopadu do. listopadu žák ZŠ ve své ZŠ Ostatní obory vzdělání do 15. března pro denní formu vzdělávání do 2. března pro ostatní formy vzdělávání do 15. března žák ZŠ ve své ZŠ ostatní uchazeči na základě žádosti od krajského úřadu do. října od 2. ledna do 15. ledna 2 /; konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2 / do 31. ledna od 22. dubna do. dubna 3 / Při počítání času se postupuje podle 4 zákona č. 5/24 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 1 / Termíny se stanoví na základě 6b školského zákona. 2 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 2 a 3 vyhlášky. 3 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 1 a 3 vyhlášky. 4 / Dobu vydání stanoví 6a odst. 2 školského zákona. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává podle 6a odst. 2 školského zákona zápisový lístek krajský úřad, a to včetně cizinců. 5 / Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení ( 62 odst. 2 školského zákona). Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná formou talentové zkoušky ( 88 odst. 2 a 91 odst. 2 školského zákona). 6 / Termíny se stanoví na základě 6 odst. 4 písm. a) školského zákona. Strana 15

16 Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zde zveřejněnými. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže platnosti. Proto je nezbytné sledovat případné změny dostupnými informačními kanály např. na internetových stánkách: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Moravskoslezský kraj Krajský Úřad Webové stránky škol Strana 16

17 Položka Význam Zkratky VYSVĚTLIVKY JAK ČÍST V TABULKÁCH ŠKOL Škola Adresa IČ Typ školy Zřizovatel Cizí jazyky Název školy píše se do přihlášky Adresa, na kterou máte doručit přihlášku Identifikační číslo školy do přihlášky se nepíše státní, soukromá, církevní, družstevní nebo vojenská obec, kraj, stát, soukromý subjekt nebo církev cizí jazyky, které škola vyučuje. Jedná se nabídku povinných i volitelných předmětů. AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk IJ Italský jazyk JJ Japonský jazyk L Latina NJ Německý jazyk PJ Polský jazyk RJ Ruský jazyk ŠJ Španělský jazyk Kontakt WWW Ubytování Stravování Pracovník, na kterého se můžete obrátit s dotazem na školu, obor, webová stránka školy před vyplněním přihlášky je nutné veškeré údaje ověřit na této stránce školy v případě, že škola poskytuje ubytování, je zde uvedena měsíční částka za ubytování. Pokud škola neposkytuje vlastní ubytování, je uvedeno NE. v případě, že škola poskytuje stravování, je zde uvedena měsíční částka za celodenní stravování nebo měsíční částka za obědy. Částka se mění v závislosti na počtu dní v měsíci. Cena jednoho obědu bývá uvedena v Poznámce ke škole. Strana 17

18 Poznámka ke škole zde školy uvádí několik nejdůležitějších informací. Bližší informace naleznete na webové stránce školy, na Trhu vzdělávání 211, při Dnech otevřených dveří které je vhodné navštívit. DOD Den otevřených dveří OZP Osoba se zdravotním postiženímznevýhodněním PZ Přijímací zkouška RVP Rámcový vzdělávací program ŠVP Školský vzdělávací program Kód oboru tento kód uvádíte v přihlášce, ověřte si na webové stránce školy C E H K L M N P Praktická škola Nižší střední odborné vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem Úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (studijní obor s praktickou přípravou nebo nástavba pro vyučené) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Název oboru Délka studia název, který uvádíte do přihlášky. V závorce je bližší upřesnění oboru dle ŠVPškolského vzdělávacího programu. počet školních roků studia/učení Ukončení studia způsob ukončení studia JI závěrečná zkouška + výuční list maturitní zkouška jiné ukončení Strana 18

19 1. kolo 212/13 přihl. počet přijatých přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení v minulém školním roce. Pokud je kolonka prázdná, tento obor v min. šk. roce nebyl nabízen. 1. kolo 212/13 přij. počet zápisových listků přijatých v 1. kole přijímacího řízení v min. škol. roce. Pokud je kolonka prázdná, tento obor v min.šk.roce nebyl nabízen. 213/14 plánov. plánovaný počet žáků k přijetí do prvního ročníku ve šk. roce 212/13 Roční školné prázdná kolonka znamená, že roční školné škola nevybírá Přijímací zkoušky AJ Anglický jazyk ČJ Český jazyk DZ Dle zaměření IF Informatika M Matematika OP Obecné studijní předpoklady PJ Polský jazyk PO Pohovor PS Psychologické testy TZ Talentové zkoušky TV Tělesná výchova VZ Test všeobecných znalostí Pravděpodobně žádné (sledujte webovou stránku školy)?? Bude upřesněno (nejpozději na webové stránce školy, u oborů s talentovou zkouškou do ) Forma studia DA dálková denní VE večerní DI distanční JI jiná Strana 19

20 Druh studia NA VO ZM ZV nástavbové vyšší odborné zkrácené studium k získání výučního listu zkrácené studium ukončené Pro žáky Prospěch OZP DZŠ dospělý s ukončenou povinnou školní docházkou MAT maturant/ka ukončená povinná školní docházka VYU vyučen/a ZŠ5 žák 5. třídy základní školy ZŠ7 žák 7. třídy základní školy současný průměrný prospěch žáka. U žáků hlásících se s horším průměrem známek je velká pravděpodobnost nedokončení zvoleného oboru. Některé školy uvádějí průměr, při kterém má žák šanci na přijetí. Většina škol tento údaj neuvádí. O svých šancích se poraďte viz doporučení na straně 5 této brožury. ANO obor může studovat žák se zdravotním handicapem (po dohodě se školou). NE obor není vhodný pro žáka se zdravotním handicapem. Pov. lék. prohlídka ANO v přihlášce je nutno mít vyjádření lékaře: Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. NE v přihlášce se nevyplňuje Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Strana 2

21 MAPA Moravskoslezský kraj Strana 21

22 Seznam středních škol v okrese FrýdekMístek: Strana Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o Gymnázium a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace...23 Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACAMY, s.r.o Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 126, příspěvková organizace...24 Gymnázium Petra Bezruče, FrýdekMístek, příspěvková organizace...25 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...26 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, FrýdekMístek, příspěvková organizace...27 Střední škola informačních technologií, s.r.o Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o PrimMatSoukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.... Soukromá střední odborná škola FrýdekMístek, s.r.o Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, FrýdekMístek, příspěvková organizace...33 Střední odborná škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...35 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, FrýdekMístek, příspěvková organizace...36 Střední odborná škola Třineckých železáren...37 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace...38 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace...39 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace...39 Strana 22

23 Škola: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 5 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , od 11. do 16. hod. Odborné učebny: IKT(25 PC, internet, Wifi připojení), F, CH, Bi, cizí jazyky, český jazyk, přírodní vědy, společenské vědy, online klasifikace, zájmová činnost, školní kapela, bezplatné studijní pobyty v USA (internetové přenosy), spolupráce se švédskou školou v Kalarne, jazykové a poznávací zájezdy, individuální přístup ke studentům, pevně stanovené konzultační hodiny. Adaptační, lyžařský a turistický kurz. Učebnice na nižším stupni gymnázia zdarma, sešity a pomůcky si studenti hradí sami, stejně jako učebnice na vyšším stupni gymnázia. Bližší informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. Délka Ukonč. 1.kolo 212/13 213/14 Roční Přijímací Forma Druh Pro žáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ZŠ5 1,7 1,7 Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, FrýdekMístek 1 IČ: Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel Kontakt: PeadDr. Iva Krulikovská, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 546 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: , hod., , hod. Cena 1 oběda pro žáka je 26 Kč. OZP pouze sluchové, další případně po individuální konzultaci, škola nemá bezbariérový přístup. Jako 1. cizí jazyk ve všech oborech vzdělání v denní formě vzdělávání je AJ. Druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky: NJ, RJ, FJ. Přijímací řízení se koná na základě pokynů zřizovatele. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ČJ a M. Délka Ukonč. 1.kolo 212/13 213/14 Roční Přijímací Forma Druh Pro žáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/ M/1 Gymnázium (všeobecné) Gymnázium (matematika, výpočetní technika, fyzika) Veřejnosprávní činnost ČJ, M ČJ, M ČJ, M Strana 23

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 38 1 FrýdekMístek 1 IČ: 846881 Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel. 558 441 351 Kontakt: PaedDr.

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/2017 OBORY STUDIA

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 6. 10. 2015 Kroměříž 8. 10. 2015 Vsetín 13. 10. 2015 Zlín 14. 10. 2015 Uherské Hradiště 15. 10. 2015 Osnova 1.

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přijímání do středních škol a konzervatoří ve školním roce 2013/2014

Přijímání do středních škol a konzervatoří ve školním roce 2013/2014 Přijímání do středních škol a konzervatoří ve školním roce 2013/2014 Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2013/2014 pro ředitele škol a uchazeče.

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 Rodiče, žáci - vyzvednou si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje (v případě potřeby se mohou obrátit na výchovné poradce či třídní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

Výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016.

Výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016. Výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016. V souladu s ustanovením 60 odst. 16 a 183 odst. 2 zákona č.

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORU 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Termíny II. kola přijímacího řízení v SŠ pro TP GEMINI Termín: 30. června 2015 Součástí

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Přihlášky Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy V prvním kole je umožněno uchazeči

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Výsledky jednotných přijímacích zkoušek ve šk. roce 2014/2015 Průměrný

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014. Informace pro rodiče 9.A

Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014. Informace pro rodiče 9.A Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014 Informace pro rodiče 9.A Přihláška komu, kolik, kdy? Řediteli příslušné střední školy Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

Více

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 1. kolo Přehled nabízených oborů studia: 1. Studijní obory čtyřletého maturitního studia Kód Název Forma studia Počet přijímaných žáků Délka studia 41-45-M/01

Více

Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce

Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce Jak se přihlásím ke studiu V prvním kole přijímacího řízení si může uchazeč v řádném termínu podat dvě přihlášky ke studiu na střední škole kdekoli

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 35 Adresa: Tyršova č.p. 35, 2 Moravské Budějovice IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 23 Kontakt: tel. 3 23 33 Fax: 5 5 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více