Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Sídlo: IČ: Zřizovatel: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Příčná 118, 78, Ostrava-Poruba Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Obory vzdělání a počty žáků Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 118 Kadeřník - 3letý ukončený výučním listem ( ročník) H/1 134 Ekonomika a podnikání - 4letý ukončený maturitní zkouškou M/1 118 Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/2 15 Fotograf - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/1 18 Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/1 89 Podnikání denní - 2letý ukončený maturitní zkouškou L/51 24 Podnikání dálkové - 3letý ukončený maturitní zkouškou L/ žáků 622 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Prodavač - 3letý ukončený výučním listem H/1 82 Aranžér - 3letý ukončený výučním listem H/1 83 Obchodník - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/1 2 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) L51 79 Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma) žáků 441 Počet zaměstnanců k celkem : 18 Z toho : Učitelé 54 Učitelé OV 25 THP + dělníci 24-2-

3 B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA, VČETNĚ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici118. SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt. Je zřízena zřizovací listinou MSK č. ZL 65/21 ze dne 29. září 25. K výrazné změně došlo v roce 29, kdy na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 16/847 ze dne došlo ke dni ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, OstravaPoruba, Příčná 118, příspěvková organizace se Střední školou obchodní, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 36/611, 72 Ostrava-Přívoz. Nástupnickou organizací se stala Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 118, příspěvková organizace, K datu došlo ke změně názvu školy na základě usnesení MSK č. 4/442 ze dne na nový název Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se sídlem na ul. Příčná 118, 78 Ostrava-Poruba. Školu navštěvuje 163 žáků v 41 třídách. Škola připravuje žáky v oborech vzdělávání ukončených maturitní zkouškou a v oborech vzdělávání ukončených výučním listem. Škola rovněž zajišťuje nástavbové vzdělání v oboru Podnikání. Jedná se o dálkovou i denní formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách Polská 6 a na ulici Příčné 118, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a byla k zajištěna 47 učiteli vyučujícími teoretické předměty, školním psychologem, 3 zástupci ředitele a 3 asistenty pedagoga. Odborný výcvik je zabezpečován 21 učiteli odborného výcviku, 3 vedoucími učiteli odborného výcviku a 1 zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 obor vzdělání.masér sportovní a rekondiční Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 2 obor vzdělání Kadeřník Ostrava - Zábřeh, P.Lumumby 2444 a Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 3 obor vzdělání Fotograf Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 4 obor vzdělání Kosmetické služby Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 5 obor vzdělání Aranžér Ostrava-Poruba, Polská 8 Odloučené pracoviště OP 6 obory vzdělání obchodník, prodavač Ostrava-Poruba, Polská 8-3-

4 a dále na 3 provozních pracovištích obchodních organizací TESCO, Ikea, Kaufland. V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník, kosmetické služby a je zapojena do projektu UNIV 3. Nedílnou součástí života školy jsou účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi kvalitních výsledků. C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ V roce 214 dosáhla naše škola následujících výsledků , ,81 196,78 Výnosy Náklady HV v tis. Kč Doplňková činnost 617,43 251,31 366,12 Hlavní činnost 52.77, ,5-169,35 1. Výnosy- rozpis závazných ukazatelů V roce 214 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatele Dotace ze SR ve výši ,-- Kč Dotace od zřizovatele ve výši ,-- Kč Účelová investiční dotace ve výši 2.1.,-- Kč z odboru školství, mládeže a sportu (ORJ13) v celkové výši ,-- Kč z odboru investičního a majetkového (ORJ7) v celkové výši 2.1.,-- Kč Dotace byly poskytnuty : Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze SR přímé náklady na vzdělávání ,- Kč 3334 podpora organizace a ukonč. Vzdělávání MZ 3316 program Podpora romských žáků 3351 zvýšení platů pedagogických zaměstnanců r ,- Kč 3352 zvýšení platů pracovníků regionálního školství ,-Kč ,- Kč 4.1,- Kč ,-- Kč Prostředky na platy Ostatní osobní náklady Zákonné odvody FKSP ONIV Dotace ,-52., ,-36.,-68., ,--4- Čerpání ,-52., , , , , , , ,-

5 V průběhu roku 214 došlo k úspoře zákon. odvodů v částce ,-- Kč, k překročení FKSP v částce 2.482,-- Kč. Celkový rozdíl byl použit k položce přímý ONIV v částce ,-- Kč. Jedná se o položky : Náhrady za nemoc ve výši 7.189,-- Kč Povinné úrazové pojištění ve výši ,-- Kč Stravenky ve výši ,-- Kč DVPP ve výši ONIV CELKEM ,-- Kč ,-- Kč Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP ONIV odměna za zhod. písem. práce Pojistné (pís.práce) Dotace 48.,-16.32,-48,-- Čerpání 48.,-16.32,-48,-- 3.1,-- 2.3,-- -8, , ,-- 27,-67.37, , ,-- Poskytnutá dotace ,-- Kč byla vyčerpána ve výši 67.37,-- Kč ,-- Kč byl vrácen na účet /71 dne Důvodem vrácení uvedené částky byl nižší počet opravených písemných prací Obor EP1 ekonomika Obor P1 prodavačka Dotace 2.4,-1.7,-4.1,-- Čerpání 2.362,-1.68,-4.42,-- -2,--38,--58,-- Usnesením č. 52/428 ze dne byla schválena výše uvedeným žákům dotace v celk. částce 4.1,-- Kč. skutečně bylo čerpáno 4.42,-- Kč. ve výši 58,-- Kč byl dne vrácen na účet /71 z důvodu nepředložení potřebných dokladů ve výši dotace Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Dotace , ,-47,-63.47,-- Čerpání , ,-47,-63.47,-- Rada Moravskoslezského kraje usnesením ze dne schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 214. Dotace byla čerpána v plné výši. -5-

6 3352 Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Dotace ,-58.22,-1.72, ,-- Čerpání ,-58.22,-1.72, ,-- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sdělilo svým rozhodnutím č /214 ze dne poskytnutí dotace na financování rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (č.j. MSMT 34125/214) zvýšení platových tarifů od Dotace byla vyčerpána v plné výši. Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele provozní náklady 23 účelové prostředky na náklady spojené s SW FaMa 14 účelové prostředky na financování psychologů 25 účelové prostředky na krytí odpisů DHM ORJ Investiční dotace na stavební úpravy Polská 1542/8 ORJ 7 Provozní náklady Dotace , , ,-- Kč 13.5,-- Kč 225.8,-- Kč 564.,-- Kč ,-- Kč 2.1.,-- Kč 2.1.,-- Kč Čerpání , ,-- Dotace Čerpání 225.8, , , ,-- Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. 14 Financování psychologů Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dotace Čerpání 459., , , ,-- prostředky na 25 krytí odpisů Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dotace Čerpání 13.5, , , ,-- prostředky na 23 přechod SW FaMa -6-

7 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. 26 Investiční dotace na stavební úpravy Polská 1542/8 Dotace Čerpání 2,1.,-- 2,1.,-- 2,1.,-- 2,1.,-- Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byla poskytnuta účelová dotace v rámci OPVK EÚ peníze školám Název projektu převod do roku 214 Sutečné čerpání Rok EU - peníze školám , ,11 Zbývající nedočerpaná část z roku 213 byla převedena do roku 214 ve výši ,11 a byla v plné výši dočerpána. Projekt byl ukončen v měsíci srpnu. Závěrečná monitorovací zpráv byla poslána dne Rozbor příjmů z vlastní činnosti V roce 214 dosáhla naše škola celkových příjmů ve výši: ,58 tis. Kč Z toho: - hlavní činnost doplňková činnost 52.77,15 tis. Kč 617,43 tis Kč. Příjmy z vlastní činnosti Z celkových příjmů v hlavní činnosti tvořily příjmy z vlastní činnosti 1.42,8 Kč a ostatní výnosy 36,79 tis. Kč Jedná se o : Produktivní práci žáků ve výši 1.86,3 tis. Kč (viz. níže) Další příjmy ze služeb ve výši 334,77 tis. Kč (viz. níže) Ostatní výnosy ve výši 36,79 tis. Kč (viz níže) -7-

8 Produktivní práce žáků Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně : Tabulka je v tis. Kč Kadeřník Kosmetické sl. Fotograf Aranžér Knihař Masér sport. a rekondiční Rok 212 Rok 213 Rok 214 % z celk. výnosů r ,89 36,8 42,24 59,24 38,5 619,56 324,96 52,9 43,54 22,63 613,96 317,2 61,62 66,58 24,1 27,33 26, ,68 1.9, ,3 56,53 29,2 5,67 6,14 roku 212 a ,33 +18,16 +9,85-15,7-15,87 roku 213 a 214-5,6-7,76 +9,53 +23,4-22,63 2,46 +3,32 -,66-55,57-4,8 Produktivní práce žáků vykazuje v roce 214 téměř totožný objem výkonů jako v roce 213. Celkový pokles tržeb o -4,8 tis. Kč představuje pouhých,37%. V jednotlivých oborech dochází k poklesu -22,63 tis. Kč u oboru knihař z důvodu ukončení výuky tohoto oboru pro nezájem žáků. Vyššího nárůstu bylo dosaženo u oboru aranžér +23,4 tis.kč (+52%) a u oboru fotograf +9,53 tis.kč (+18%). Ostatní obory vykazují v roce 214 srovnatelný objem produktivní práce jako v roce 213. Další příjmy ze služeb Ve službách bylo dosaženo celkem 334,77 tis. Kč. Jednalo se o především o tržby oboru : Důvod Aranžér Maséři SŠ Příčná Polská pavilon 1,25 tis. Kč Vazba Sbírky zákonů, aranžérské práce 1,15 Ztráty klíčů, kopírka LANIKO, studijní průkazy, papíry. přihlášky ke studiu, potvrzení o studiu, převod depon. mezd žáků, doprava na soutěže, startovné Za OOPP, ŽK, papíry, potvrzení o studiu,duplikáty, poplatky za OOPP Zapůjčení a instalace techniky pro předvádění činnosti v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, občerstvení +konferenční místnost Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, občerstvení +konferenční místnost Zajištění občerstvení Skripta UNIV III. 118,98 tis. Kč 6,51 tis. Kč Fotograf 2, tis. Kč ÚNIV III. švadleny 6,42 tis. Kč ÚNIV III. vizážistka 187,95 tis. Kč Kurz prodlužování vlasů ÚNIV III. kosmetička 1,6 tis. Kč 1,6 tis. Kč -8-

9 Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 36,79 tis. Kč byly tvořeny následovně: Úroky Kurzové rozdíly Ostatní výnosy Výnosy z prodeje materiálu,55 tis. Kč 2,62 tis. Kč,4 tis. Kč 33,22 tis. Kč 36,79 tis. Kč 2. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku V roce 214 dosáhla naše SŚ celkových nákladů ve výši : 53.19,81 tis. Kč Z toho : hlavní činnost doplňková činnost ,499 tis. Kč 251,31 tis. Kč Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvořily Tabulka je v tis. Kč. Mzdové prostředky Odvody zák. pojištění Spotř. mat. + DDHM Služby Energie Cestovné Opravy Rok 212 Rok 213 Rok , , , , ,95 224,54 751, , , , , ,82 214, , , , , ,59 25, roku 212 a , , , ,7 +25,87-9, ,79 roku 213 a ,1-326,75-58,4-412,8-1,476,23-9, ,69 Naše SŠ služeb a podnikání prochází v posledních 5 letech výraznými změnami ovlivněnými optimalizací škol v rámci našeho regionu. V roce 29 jsme se sloučili se Střední školou obchodní Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz. V rámci tohoto sloučení jsem museli nově vybudovat střediska odborného výcviku pro obory knihař, aranžér, obchodník a prodavač v Mariánských Horách na ul. Mojmírovců. V roce 211 se naše škola podílela na optimalizaci SŠ dopravní a technické v Ostravě-Kunčicích na ul. Vratimovské. V roce 213 došlo k výrazným změnám na naší škole z důvodu přestěhování teoretické výuky z Ostravy-Přívozu ul. Na Mlýnici 36 do Ostrava-Poruby na ulici Polskou. Rovněž došlo v roce 213 k přestěhování odborného výcviku z Ostravy-Mariánských Hor do OstravyPoruby na ulici Polskou, kde se nově vybudovaly výukové prostory pro obor aranžér, prodavač a obchodník. S ohledem na výše uvedené změny na naší škole v posledních 5 letech není možné vyhodnocovat relevantní stavy nákladů a výnosů ve srovnání mezi jednotlivými léty. Docházelo totiž k výrazným změnám ve spotřebách energií, oprav, spotřebě materiálu atd. Výše uvedené změny měly taktéž vliv na realizaci tržeb v rámci jednotlivých let. -9-

10 Doplňková činnost Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s Živnostenským oprávněním č. j. 3975D. Okruhy doplňkové činnosti: 1) Pronájem majetku 2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 3) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odbor. školení 4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 5) Knihařské práce V roce 214 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady ,99 Kč Výnosy ,-- Kč HV ,1 Kč Tato doplňková činnost je vedená samostatně na hospodářském středisku rekvalifikační kurzy ostatní doplňková činnost HS rekvalifikační kurzy obor kadeřník, kosmetické služby Náklady činily celkem 66.71,-- Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,-- Kč Náklady celkem : Spotřeba drobného materiálu 3.754,-- Kč Ostatní služby 1.472,-- Kč Mzdy 54.86,-- Kč Nákup DDHM - střihací strojky 5.98,-- Kč 66.71,-- Kč Výnosy celkem: Rekvalifikační kurzy Vazební věznice Ostrava ,-- Kč ,-- Kč Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených Dohod o pracovní činnosti

11 Pracovní vybavení kurzů křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla) byly již pořízeno v minulých letech a nyní dochází jen k drobným opravám. HS ostatní doplňková činnost Náklady činily celkem ,99 Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,1 Kč Náklady celkem : Drobný nákup kalkulačka 63,-- Kč Odpisy budova na Mlýnici ,-- Kč Spotřeba návleků na obuv 63,-- Kč Reprefond ,99 Kč 185,237,99 Kč Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování 1.282,-- Kč výnosy z pronájmu ost. nemovitostí a reklama ,-- Kč výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem ,-- Kč výnosy z prodeje návleků pro žáky 39,-- Kč ,-- Kč Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky ,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce

12 3.Výsledek hospodaření V roce 214 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši ,53 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Výsledek hospodaření : ,53 Kč Hlavní činnost ,48 Kč Doplňková činnost ,1 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 214 Výsledek hospodaření celkem ,53 Kč Rezervní fond ,53 Kč Fond odměn 3.,-- Kč Prosíme o převedení prostředků z rezervního fondu do fondu investičního v plné výši ,53 Kč. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT Pro rok 214 byl naší organizaci stanoven mzdový limit jako závazný ukazatel ( 33353) Kč. Tento limit byl vyčerpán na 1%. Rovněž přidělené prostředky na OPPP ve výši 52.,-- Kč byly vyčerpány. Závazný ukazatel přepočteného počtu zaměstnanců stanovený pro rok 214 byl 11,67 a skutečný přepočtený stav zaměstnanců byl 12,159. Bylo ušetřeno 8,51 zaměstnance. byl způsoben poklesem žáků v učebních oborech prodavač a ve studijních oborech obchodník a oděvnictví. Dále byl způsoben odchodem zaměstnance dělnické profese do starobního důchodu a pracovnicí THP skončila smlouva na dobu určitou. Počet zaměstnanců k k Z toho : Učitelé Učitelé OV THP + dělníci

13 Počet zaměstnanců přepočtený stav k k ,97 12,159-6,811 57,69 53,128-3,941 Učitelé OV 27,767 26,85 -,917 THP + dělníci 23,634 21,681-1,953 Z toho : Učitelé Průměrný plat viz příloha č. 3 GRAF Průměrný plat za rok 214 včetně platů SR na kofinancování ESFa včetně dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období dosáhl na naší škole částky Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Pracovníci celkem Rok , ,-24.83,-- Rok ,-18.48,-25.77, ,-+ 597,-+ 967,-- V roce 214 došlo ke zvýšení mezd u pedagogických pracovníků oproti roku 213 o 1.63,-- Kč, rovněž u nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení mezd oproti roku 213 o 597,-- Kč. V roce 214 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně : Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč V tom: Nárokové složky Nenárokové složky V tom : Osobní příplatky Odměny Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci ,836 79,978 23,634 21, , ,-3.226,-1.13,-2.123, , ,-4.27,-1.45,-2.622, , ,-4.166,-2.326,-1.84, , ,-4.59,-2.351,-2.158,-- Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V letošním roce jsme měli zahraniční cestovní náhrady v celkové výši ,78 Kč, z toho ,78 Kč bylo hrazeno z projetu Erasmus+ cesty na Slovensko v rámci projektu a 3.23 Kč hrazeno z provozních prostředků na soutěže žáků v Polsku. KOMENTÁŘ K PŘEHLEDU O PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ TABULKA Č.2 PŘÍLOHY Č.2 52 k úspoře došlo z důvodu příznivého počasí v zimním období a k pronájmu budovy na Mlýnici

14 511 provedeny opravy z prostředků ušetřených na energiích a vydělaných z vlastní činnosti, rozpis provedených prací popsán v oddíle údržba a opravy 512 v průběhu roku zahájen projekt Erasmus + byla uskutečněna 14-ti denní stáž na Slovensku 513 došlo k úspoře z důvodu zakoupení nového kávovaru úspora nákupu surovin 518 úspora vznikla předáním budovy na Mlýnici, služby převedeny od na nového nájemce 538 úspora vznikla z důvodu předání dvou kusů dálničních známek jako bonus při odběru zboží 558 z důvodu úspory energií a příznivých tržeb z vlastní činnosti byl zakoupen DDHM na vybavení Odloučených pracovišť školy (křesla, tréninkové hlavy a vybavení pro kadeřnice, vybavení pro fotografy stativy, fotoaparáty,skener, výpočetní technika, žákovské stoly, projektory, úklidové vozíky, tiskárny, server, nábytek) 549 Na účtě plánovány odvody ZPS ve výši 2 tis.kč a povinné úrazové pojištění (kooperativa) ve výši 11 tis.kč. V průběhu roku úrázové pojištění převedeno na účet 525, odvod ZPS byl snížen na 162 tis.kč a byly zde naúčtovány náklady na mzdy a cestovní výlohy předsedů maturitních komisí v celkové výši 7 tis. Kč a dotace na podporu znevýhodněných romských žáků. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 1. Informace o nemovitém majetku Naše škola má ve správě nehmotný majetek v celkové hodnotě ,1 Kč. Kč. Jedná se: 1 budova na ulici Příčná 118, Ostrava-Poruba 1 budova na ulici Příčná 117, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická výuka žáků 1 budova na ulici O. Jeremiáše 36, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována praktická výuka žáků oborů masér, kosmetické služby, fotograf, kadeřník 1 hospodářská budova na ulici Příčná 118, Ostrava-Poruba Využíváno ke garážování osobních automobilů školy 1 budova na ulici Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz Tuto budovu v současné době nevyužíváme, je v pronájmu - smlouva o nájmu mezi naší školou Statutárním městem Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 1 budova na ulici Polská 1542, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická i praktická výuka žáků obor aranžér, prodavač 2. Informace o investiční činnosti I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav, je prováděna základní nutná údržba. Opravy budov byly realizovány z provozních prostředků a činily celkem ,-- Kč. Jedná se o opravu střechy na Polské ul ve výši 2.176,537,-- Kč na tuto akci nám byla přidělena

15 investiční dotace ve výši 2.1,,--Kč, rozdíl do celkové ceny opravy byl financován z investičního fondu v částce ,-- Kč. V roce 211 jsme zahájili I. etapu na provedení zakázky č Generální oprava elektroinstalace prováděnou Střední školou elektrotechnickou, Na Jízdárně 36 3, Ostrava ve výši 8.,-- Kč, v roce 212 pokračovala II. Etapa ve výši 47.,-- Kč.V roce 213 pokračovala III. Etapa ve výši 4.,-- Kč. Tato generální oprava pokračovala i v roce 214 a byla provedena v celkové výši 436.7,. Kč. Údržba a opravy V roce 214 bylo do oprav strojního vybavení investováno ,-- Kč. Jednalo se především o tyto větší opravy: Oprava řídícího systému kotelny Oprava hromosvodů ,-- Kč Oprava WC na budovách ,-- Kč Oprava maleb v budovách ,-- Kč Oprava automobilů Oprava datového rozvaděče Oprava a výměna dveří ,--Kč Oprava a výměna podlahových krytin ,--Kč Oprava pokladen 5.634,--Kč Oprava čalounění kosmetika 3.43,--Kč 42.98,-- Kč ,-- Kč 248.,-- Kč I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť praktické výuky dle potřeb školy. Úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuku, ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost, z kterých naše SŠ získala tis.,--kč Informace o pojištění majetku Od má zřizovatel Moravskoslezský kraj Ostrava, 28. Října 117, uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. Praha 1, Spálená 75/16 přes pojišťovacího makléře společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Praha. Uzavřená smlouva č o pojištění souboru vozidel Uzavřená smlouva č o pojištění majetku V roce 214 nedošlo na naší škole k žádné škodní události

16 Informace o inventarizaci majetku Pořizovací hodnota nemovitého a movitého majetku ke dni činí : ,2 Kč Rozpis nemovitého majetku: a) Budovy a stavby celkem Č. parc. výměra č. popisné 837/ ,1 Kč způsob využití k. ú. účetní hodnota jiná stav. Poruba ,-- Kč občan. vybav. Poruba ,-- Kč občan. vybav Poruba ,8 Kč 3751/ občan. vybav. Poruba sev ,1 Kč občan. vybav. Přívoz ,-- Kč 452/2,5 ost. stav. objekt Přívoz ,-- Kč 452/2 ost. stav. objekt Přívoz ,2 Kč občan. vybav. Poruba b) Pozemky celkem ,-- Kč ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč zastav. plocha Poruba 712.8,-- Kč 452/2,5, zastav. plocha Přívoz ,-- Kč 632, zast. plocha a nádvoří Poruba ostatní plocha c) Samostatné movité věci celkem Poruba 79.4,-- Kč 4.5.4,-- Kč ,1 Kč Stroje, přístroje (odpisované) ,1 Kč Dopravní prostředky ,-- Kč Temná komora ,-- Kč

17 Inventarizace majetku Inventarizace majetku na naší škole v roce 214 byla uskutečněna ke dni na základě Rozhodnutí ředitele č. 9/214 ze dne Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k zahrnovala účetní stav ,2 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM k zahrnovala účetní stav ,5 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM v operativní evidenci k zahrnovala účetní stav ,28 Kč. Tato evidence je vedena na podrozvahovém účtu 92 a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob k v celkové částce ,65 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM, DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace knih v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP, jehož hodnota činí 8.24,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. Opatřením ze dne bylo uloženo : 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech, provozovnách školy 2. Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků. 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku Všechny body byly v průběhu roku 214 splněny. Opatřením ze dne bylo uloženo: 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech a provozovnách SŠ 2. Provést obnovu poškozených inventurních čísel a štítků 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku

18 Informace o pronájmech nemovitého majetku Naše SŠ dosáhla v roce 214 celkových pronájmů částky ,-- Kč (čistý nájem) Naše SŠ pronajímá tělocvičnu k dalšímu využití. Jedná se o : Prostory na ul. Příčná 117 Tenisová škola Pivoda, Ostrava-Poruba 14.2,-- Kč Ing. Jakub, Ostrava-Poruba 1.2,-- Kč Vidlářová, Ostrava-Poruba 1.85,-- Kč Sauerstrom, Ostrava-Poruba 1.95,-- Kč TJ VOKD 1.,-- Kč 2.2,-- Kč Pronájem a umístění stanice na ul. Na Mlýnici 36 Telefónica O2, Praha 4 5.,-- Kč Český hydrometeorologický ústav, Praha 4 9,-- Kč Ostatní pronájmy na ul. Příčná 118 a Na Mlýnici ,-- Kč Kollarczyk Evžen, Ostrava bufet 2.,-- Kč DELIKOMAT, Modřice potr. automat 5.,-- Kč Copy Star, Ostrava kopírka 3.52,-- Kč FACE UP, Praha 5 rekl. panely 1.8,-- Kč H-Media, Praha 1 rekl. panely 2.,-- Kč Statutární město Ostrava pron. budovy Studio Eva, Poruba pron. místnosti ,-- Kč 36.84,-- Kč ,-- Kč Pronájem plotu budovy Polská 8 k reklamním účelům P. Divin reklamní panel 4.,-- Kč VOŠ a JŠ Sokrates reklamní panel 4.,-- Kč Great Service reklamní panel 8.,-- Kč Šmíra Print reklamní panel 36.,-- Kč 52.,-- Kč Pronájmy jsou uzavírány na dobu určitou, nejsou delší než 1 rok a odpovídají průměrné ceně v dané lokalitě. Naše SŠ má nemovitost ve výpůjčce:

19 Parcela č. 947 č.p Polská ul., Ostrava-Poruba. Vypůjčená plocha 45,29 m² (nebytové prostory v 1. PP budovy školy). Smlouva o výpůjčce byla uzavřena s Obchodní akademií, p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba na dobu určitou od do a do Naše SŠ je ve výpůjčce: U Obchodní akademie p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba parcela č. 954 č.p Polská ul. Ostrava-Poruba 2.NP pavilonu A2, 1.NP pavilonu D. Vypůjčená plocha 993,25 m² (část nebytových prostor 1.PP 1.NP v pavilonu B včetně šatny). Smlouva je uzavřena na dobu určitou od do a dále pak od do VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s Živnostenským oprávněním č. j. 3975D. Okruhy doplňkové činnosti: 1) Pronájem majetku 2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 3) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odbor. školení 4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 5) Knihařské práce V roce 214 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady Výnosy ,99Kč ,-- Kč HV ,1 Kč Tato doplňková činnost je vedená samostatně na hospodářském středisku rekvalifikační kurzy ostatní doplňková činnost HS rekvalifikační kurzy obor kadeřník, kosmetické služby Náklady činily celkem 66.71,-- Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,-- Kč Náklady celkem : Spotřeba drobného materiálu 3.754,-- Kč Ostatní služby 1.472,-- Kč Mzdy 54.86,-- Kč

20 Nákup DDHM - střihací strojky 5.98,-- Kč 66.71,-- Kč Výnosy celkem: Rekvalifikační kurzy Vazební věznice Ostrava ,-- Kč ,-- Kč Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených Dohod o pracovní činnosti. Pracovní vybavení kurzů křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla) byly již pořízeno v minulých letech a nyní dochází jen k drobným opravám. HS ostatní doplňková činnost Náklady činily celkem ,99 Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,1 Kč Náklady celkem : Drobný nákup kalkulačka 63,-- Kč Odpisy budova na Mlýnici ,-- Kč Spotřeba návleků na obuv 63,-- Kč Reprefond ,99 Kč 185,237,99 Kč Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování 1.282,-- Kč výnosy z pronájmu ost. nemovitostí a reklama ,-- Kč výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem ,-- Kč výnosy z prodeje návleků pro žáky 39,-- Kč ,-- Kč Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky ,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2013 A.Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 08.02.2010 Osnova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Marie Zoufalková účetní obce Bc. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne:11.04.2012 Sňato dne:27.05.2012 1 účet KZ BÚ k 31.12.2011 č.účtu:0862198399/0800

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 ( zpracovaný dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více