Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014"

Transkript

1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Sídlo: IČ: Zřizovatel: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Příčná 118, 78, Ostrava-Poruba Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Obory vzdělání a počty žáků Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 118 Kadeřník - 3letý ukončený výučním listem ( ročník) H/1 134 Ekonomika a podnikání - 4letý ukončený maturitní zkouškou M/1 118 Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/2 15 Fotograf - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/1 18 Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/1 89 Podnikání denní - 2letý ukončený maturitní zkouškou L/51 24 Podnikání dálkové - 3letý ukončený maturitní zkouškou L/ žáků 622 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Prodavač - 3letý ukončený výučním listem H/1 82 Aranžér - 3letý ukončený výučním listem H/1 83 Obchodník - 4letý ukončený maturitní zkouškou L/1 2 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) L51 79 Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma) žáků 441 Počet zaměstnanců k celkem : 18 Z toho : Učitelé 54 Učitelé OV 25 THP + dělníci 24-2-

3 B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA, VČETNĚ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici118. SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt. Je zřízena zřizovací listinou MSK č. ZL 65/21 ze dne 29. září 25. K výrazné změně došlo v roce 29, kdy na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 16/847 ze dne došlo ke dni ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, OstravaPoruba, Příčná 118, příspěvková organizace se Střední školou obchodní, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 36/611, 72 Ostrava-Přívoz. Nástupnickou organizací se stala Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 118, příspěvková organizace, K datu došlo ke změně názvu školy na základě usnesení MSK č. 4/442 ze dne na nový název Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se sídlem na ul. Příčná 118, 78 Ostrava-Poruba. Školu navštěvuje 163 žáků v 41 třídách. Škola připravuje žáky v oborech vzdělávání ukončených maturitní zkouškou a v oborech vzdělávání ukončených výučním listem. Škola rovněž zajišťuje nástavbové vzdělání v oboru Podnikání. Jedná se o dálkovou i denní formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách Polská 6 a na ulici Příčné 118, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a byla k zajištěna 47 učiteli vyučujícími teoretické předměty, školním psychologem, 3 zástupci ředitele a 3 asistenty pedagoga. Odborný výcvik je zabezpečován 21 učiteli odborného výcviku, 3 vedoucími učiteli odborného výcviku a 1 zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 obor vzdělání.masér sportovní a rekondiční Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 2 obor vzdělání Kadeřník Ostrava - Zábřeh, P.Lumumby 2444 a Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 3 obor vzdělání Fotograf Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 4 obor vzdělání Kosmetické služby Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 5 obor vzdělání Aranžér Ostrava-Poruba, Polská 8 Odloučené pracoviště OP 6 obory vzdělání obchodník, prodavač Ostrava-Poruba, Polská 8-3-

4 a dále na 3 provozních pracovištích obchodních organizací TESCO, Ikea, Kaufland. V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník, kosmetické služby a je zapojena do projektu UNIV 3. Nedílnou součástí života školy jsou účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi kvalitních výsledků. C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ V roce 214 dosáhla naše škola následujících výsledků , ,81 196,78 Výnosy Náklady HV v tis. Kč Doplňková činnost 617,43 251,31 366,12 Hlavní činnost 52.77, ,5-169,35 1. Výnosy- rozpis závazných ukazatelů V roce 214 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatele Dotace ze SR ve výši ,-- Kč Dotace od zřizovatele ve výši ,-- Kč Účelová investiční dotace ve výši 2.1.,-- Kč z odboru školství, mládeže a sportu (ORJ13) v celkové výši ,-- Kč z odboru investičního a majetkového (ORJ7) v celkové výši 2.1.,-- Kč Dotace byly poskytnuty : Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze SR přímé náklady na vzdělávání ,- Kč 3334 podpora organizace a ukonč. Vzdělávání MZ 3316 program Podpora romských žáků 3351 zvýšení platů pedagogických zaměstnanců r ,- Kč 3352 zvýšení platů pracovníků regionálního školství ,-Kč ,- Kč 4.1,- Kč ,-- Kč Prostředky na platy Ostatní osobní náklady Zákonné odvody FKSP ONIV Dotace ,-52., ,-36.,-68., ,--4- Čerpání ,-52., , , , , , , ,-

5 V průběhu roku 214 došlo k úspoře zákon. odvodů v částce ,-- Kč, k překročení FKSP v částce 2.482,-- Kč. Celkový rozdíl byl použit k položce přímý ONIV v částce ,-- Kč. Jedná se o položky : Náhrady za nemoc ve výši 7.189,-- Kč Povinné úrazové pojištění ve výši ,-- Kč Stravenky ve výši ,-- Kč DVPP ve výši ONIV CELKEM ,-- Kč ,-- Kč Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP ONIV odměna za zhod. písem. práce Pojistné (pís.práce) Dotace 48.,-16.32,-48,-- Čerpání 48.,-16.32,-48,-- 3.1,-- 2.3,-- -8, , ,-- 27,-67.37, , ,-- Poskytnutá dotace ,-- Kč byla vyčerpána ve výši 67.37,-- Kč ,-- Kč byl vrácen na účet /71 dne Důvodem vrácení uvedené částky byl nižší počet opravených písemných prací Obor EP1 ekonomika Obor P1 prodavačka Dotace 2.4,-1.7,-4.1,-- Čerpání 2.362,-1.68,-4.42,-- -2,--38,--58,-- Usnesením č. 52/428 ze dne byla schválena výše uvedeným žákům dotace v celk. částce 4.1,-- Kč. skutečně bylo čerpáno 4.42,-- Kč. ve výši 58,-- Kč byl dne vrácen na účet /71 z důvodu nepředložení potřebných dokladů ve výši dotace Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Dotace , ,-47,-63.47,-- Čerpání , ,-47,-63.47,-- Rada Moravskoslezského kraje usnesením ze dne schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 214. Dotace byla čerpána v plné výši. -5-

6 3352 Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Dotace ,-58.22,-1.72, ,-- Čerpání ,-58.22,-1.72, ,-- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sdělilo svým rozhodnutím č /214 ze dne poskytnutí dotace na financování rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (č.j. MSMT 34125/214) zvýšení platových tarifů od Dotace byla vyčerpána v plné výši. Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele provozní náklady 23 účelové prostředky na náklady spojené s SW FaMa 14 účelové prostředky na financování psychologů 25 účelové prostředky na krytí odpisů DHM ORJ Investiční dotace na stavební úpravy Polská 1542/8 ORJ 7 Provozní náklady Dotace , , ,-- Kč 13.5,-- Kč 225.8,-- Kč 564.,-- Kč ,-- Kč 2.1.,-- Kč 2.1.,-- Kč Čerpání , ,-- Dotace Čerpání 225.8, , , ,-- Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. 14 Financování psychologů Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dotace Čerpání 459., , , ,-- prostředky na 25 krytí odpisů Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dotace Čerpání 13.5, , , ,-- prostředky na 23 přechod SW FaMa -6-

7 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. 26 Investiční dotace na stavební úpravy Polská 1542/8 Dotace Čerpání 2,1.,-- 2,1.,-- 2,1.,-- 2,1.,-- Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byla poskytnuta účelová dotace v rámci OPVK EÚ peníze školám Název projektu převod do roku 214 Sutečné čerpání Rok EU - peníze školám , ,11 Zbývající nedočerpaná část z roku 213 byla převedena do roku 214 ve výši ,11 a byla v plné výši dočerpána. Projekt byl ukončen v měsíci srpnu. Závěrečná monitorovací zpráv byla poslána dne Rozbor příjmů z vlastní činnosti V roce 214 dosáhla naše škola celkových příjmů ve výši: ,58 tis. Kč Z toho: - hlavní činnost doplňková činnost 52.77,15 tis. Kč 617,43 tis Kč. Příjmy z vlastní činnosti Z celkových příjmů v hlavní činnosti tvořily příjmy z vlastní činnosti 1.42,8 Kč a ostatní výnosy 36,79 tis. Kč Jedná se o : Produktivní práci žáků ve výši 1.86,3 tis. Kč (viz. níže) Další příjmy ze služeb ve výši 334,77 tis. Kč (viz. níže) Ostatní výnosy ve výši 36,79 tis. Kč (viz níže) -7-

8 Produktivní práce žáků Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně : Tabulka je v tis. Kč Kadeřník Kosmetické sl. Fotograf Aranžér Knihař Masér sport. a rekondiční Rok 212 Rok 213 Rok 214 % z celk. výnosů r ,89 36,8 42,24 59,24 38,5 619,56 324,96 52,9 43,54 22,63 613,96 317,2 61,62 66,58 24,1 27,33 26, ,68 1.9, ,3 56,53 29,2 5,67 6,14 roku 212 a ,33 +18,16 +9,85-15,7-15,87 roku 213 a 214-5,6-7,76 +9,53 +23,4-22,63 2,46 +3,32 -,66-55,57-4,8 Produktivní práce žáků vykazuje v roce 214 téměř totožný objem výkonů jako v roce 213. Celkový pokles tržeb o -4,8 tis. Kč představuje pouhých,37%. V jednotlivých oborech dochází k poklesu -22,63 tis. Kč u oboru knihař z důvodu ukončení výuky tohoto oboru pro nezájem žáků. Vyššího nárůstu bylo dosaženo u oboru aranžér +23,4 tis.kč (+52%) a u oboru fotograf +9,53 tis.kč (+18%). Ostatní obory vykazují v roce 214 srovnatelný objem produktivní práce jako v roce 213. Další příjmy ze služeb Ve službách bylo dosaženo celkem 334,77 tis. Kč. Jednalo se o především o tržby oboru : Důvod Aranžér Maséři SŠ Příčná Polská pavilon 1,25 tis. Kč Vazba Sbírky zákonů, aranžérské práce 1,15 Ztráty klíčů, kopírka LANIKO, studijní průkazy, papíry. přihlášky ke studiu, potvrzení o studiu, převod depon. mezd žáků, doprava na soutěže, startovné Za OOPP, ŽK, papíry, potvrzení o studiu,duplikáty, poplatky za OOPP Zapůjčení a instalace techniky pro předvádění činnosti v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, občerstvení +konferenční místnost Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, občerstvení +konferenční místnost Zajištění občerstvení Skripta UNIV III. 118,98 tis. Kč 6,51 tis. Kč Fotograf 2, tis. Kč ÚNIV III. švadleny 6,42 tis. Kč ÚNIV III. vizážistka 187,95 tis. Kč Kurz prodlužování vlasů ÚNIV III. kosmetička 1,6 tis. Kč 1,6 tis. Kč -8-

9 Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 36,79 tis. Kč byly tvořeny následovně: Úroky Kurzové rozdíly Ostatní výnosy Výnosy z prodeje materiálu,55 tis. Kč 2,62 tis. Kč,4 tis. Kč 33,22 tis. Kč 36,79 tis. Kč 2. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku V roce 214 dosáhla naše SŚ celkových nákladů ve výši : 53.19,81 tis. Kč Z toho : hlavní činnost doplňková činnost ,499 tis. Kč 251,31 tis. Kč Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvořily Tabulka je v tis. Kč. Mzdové prostředky Odvody zák. pojištění Spotř. mat. + DDHM Služby Energie Cestovné Opravy Rok 212 Rok 213 Rok , , , , ,95 224,54 751, , , , , ,82 214, , , , , ,59 25, roku 212 a , , , ,7 +25,87-9, ,79 roku 213 a ,1-326,75-58,4-412,8-1,476,23-9, ,69 Naše SŠ služeb a podnikání prochází v posledních 5 letech výraznými změnami ovlivněnými optimalizací škol v rámci našeho regionu. V roce 29 jsme se sloučili se Střední školou obchodní Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz. V rámci tohoto sloučení jsem museli nově vybudovat střediska odborného výcviku pro obory knihař, aranžér, obchodník a prodavač v Mariánských Horách na ul. Mojmírovců. V roce 211 se naše škola podílela na optimalizaci SŠ dopravní a technické v Ostravě-Kunčicích na ul. Vratimovské. V roce 213 došlo k výrazným změnám na naší škole z důvodu přestěhování teoretické výuky z Ostravy-Přívozu ul. Na Mlýnici 36 do Ostrava-Poruby na ulici Polskou. Rovněž došlo v roce 213 k přestěhování odborného výcviku z Ostravy-Mariánských Hor do OstravyPoruby na ulici Polskou, kde se nově vybudovaly výukové prostory pro obor aranžér, prodavač a obchodník. S ohledem na výše uvedené změny na naší škole v posledních 5 letech není možné vyhodnocovat relevantní stavy nákladů a výnosů ve srovnání mezi jednotlivými léty. Docházelo totiž k výrazným změnám ve spotřebách energií, oprav, spotřebě materiálu atd. Výše uvedené změny měly taktéž vliv na realizaci tržeb v rámci jednotlivých let. -9-

10 Doplňková činnost Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s Živnostenským oprávněním č. j. 3975D. Okruhy doplňkové činnosti: 1) Pronájem majetku 2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 3) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odbor. školení 4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 5) Knihařské práce V roce 214 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady ,99 Kč Výnosy ,-- Kč HV ,1 Kč Tato doplňková činnost je vedená samostatně na hospodářském středisku rekvalifikační kurzy ostatní doplňková činnost HS rekvalifikační kurzy obor kadeřník, kosmetické služby Náklady činily celkem 66.71,-- Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,-- Kč Náklady celkem : Spotřeba drobného materiálu 3.754,-- Kč Ostatní služby 1.472,-- Kč Mzdy 54.86,-- Kč Nákup DDHM - střihací strojky 5.98,-- Kč 66.71,-- Kč Výnosy celkem: Rekvalifikační kurzy Vazební věznice Ostrava ,-- Kč ,-- Kč Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených Dohod o pracovní činnosti

11 Pracovní vybavení kurzů křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla) byly již pořízeno v minulých letech a nyní dochází jen k drobným opravám. HS ostatní doplňková činnost Náklady činily celkem ,99 Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,1 Kč Náklady celkem : Drobný nákup kalkulačka 63,-- Kč Odpisy budova na Mlýnici ,-- Kč Spotřeba návleků na obuv 63,-- Kč Reprefond ,99 Kč 185,237,99 Kč Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování 1.282,-- Kč výnosy z pronájmu ost. nemovitostí a reklama ,-- Kč výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem ,-- Kč výnosy z prodeje návleků pro žáky 39,-- Kč ,-- Kč Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky ,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce

12 3.Výsledek hospodaření V roce 214 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši ,53 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Výsledek hospodaření : ,53 Kč Hlavní činnost ,48 Kč Doplňková činnost ,1 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 214 Výsledek hospodaření celkem ,53 Kč Rezervní fond ,53 Kč Fond odměn 3.,-- Kč Prosíme o převedení prostředků z rezervního fondu do fondu investičního v plné výši ,53 Kč. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT Pro rok 214 byl naší organizaci stanoven mzdový limit jako závazný ukazatel ( 33353) Kč. Tento limit byl vyčerpán na 1%. Rovněž přidělené prostředky na OPPP ve výši 52.,-- Kč byly vyčerpány. Závazný ukazatel přepočteného počtu zaměstnanců stanovený pro rok 214 byl 11,67 a skutečný přepočtený stav zaměstnanců byl 12,159. Bylo ušetřeno 8,51 zaměstnance. byl způsoben poklesem žáků v učebních oborech prodavač a ve studijních oborech obchodník a oděvnictví. Dále byl způsoben odchodem zaměstnance dělnické profese do starobního důchodu a pracovnicí THP skončila smlouva na dobu určitou. Počet zaměstnanců k k Z toho : Učitelé Učitelé OV THP + dělníci

13 Počet zaměstnanců přepočtený stav k k ,97 12,159-6,811 57,69 53,128-3,941 Učitelé OV 27,767 26,85 -,917 THP + dělníci 23,634 21,681-1,953 Z toho : Učitelé Průměrný plat viz příloha č. 3 GRAF Průměrný plat za rok 214 včetně platů SR na kofinancování ESFa včetně dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období dosáhl na naší škole částky Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Pracovníci celkem Rok , ,-24.83,-- Rok ,-18.48,-25.77, ,-+ 597,-+ 967,-- V roce 214 došlo ke zvýšení mezd u pedagogických pracovníků oproti roku 213 o 1.63,-- Kč, rovněž u nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení mezd oproti roku 213 o 597,-- Kč. V roce 214 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně : Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč V tom: Nárokové složky Nenárokové složky V tom : Osobní příplatky Odměny Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci ,836 79,978 23,634 21, , ,-3.226,-1.13,-2.123, , ,-4.27,-1.45,-2.622, , ,-4.166,-2.326,-1.84, , ,-4.59,-2.351,-2.158,-- Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V letošním roce jsme měli zahraniční cestovní náhrady v celkové výši ,78 Kč, z toho ,78 Kč bylo hrazeno z projetu Erasmus+ cesty na Slovensko v rámci projektu a 3.23 Kč hrazeno z provozních prostředků na soutěže žáků v Polsku. KOMENTÁŘ K PŘEHLEDU O PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ TABULKA Č.2 PŘÍLOHY Č.2 52 k úspoře došlo z důvodu příznivého počasí v zimním období a k pronájmu budovy na Mlýnici

14 511 provedeny opravy z prostředků ušetřených na energiích a vydělaných z vlastní činnosti, rozpis provedených prací popsán v oddíle údržba a opravy 512 v průběhu roku zahájen projekt Erasmus + byla uskutečněna 14-ti denní stáž na Slovensku 513 došlo k úspoře z důvodu zakoupení nového kávovaru úspora nákupu surovin 518 úspora vznikla předáním budovy na Mlýnici, služby převedeny od na nového nájemce 538 úspora vznikla z důvodu předání dvou kusů dálničních známek jako bonus při odběru zboží 558 z důvodu úspory energií a příznivých tržeb z vlastní činnosti byl zakoupen DDHM na vybavení Odloučených pracovišť školy (křesla, tréninkové hlavy a vybavení pro kadeřnice, vybavení pro fotografy stativy, fotoaparáty,skener, výpočetní technika, žákovské stoly, projektory, úklidové vozíky, tiskárny, server, nábytek) 549 Na účtě plánovány odvody ZPS ve výši 2 tis.kč a povinné úrazové pojištění (kooperativa) ve výši 11 tis.kč. V průběhu roku úrázové pojištění převedeno na účet 525, odvod ZPS byl snížen na 162 tis.kč a byly zde naúčtovány náklady na mzdy a cestovní výlohy předsedů maturitních komisí v celkové výši 7 tis. Kč a dotace na podporu znevýhodněných romských žáků. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 1. Informace o nemovitém majetku Naše škola má ve správě nehmotný majetek v celkové hodnotě ,1 Kč. Kč. Jedná se: 1 budova na ulici Příčná 118, Ostrava-Poruba 1 budova na ulici Příčná 117, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická výuka žáků 1 budova na ulici O. Jeremiáše 36, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována praktická výuka žáků oborů masér, kosmetické služby, fotograf, kadeřník 1 hospodářská budova na ulici Příčná 118, Ostrava-Poruba Využíváno ke garážování osobních automobilů školy 1 budova na ulici Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz Tuto budovu v současné době nevyužíváme, je v pronájmu - smlouva o nájmu mezi naší školou Statutárním městem Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 1 budova na ulici Polská 1542, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická i praktická výuka žáků obor aranžér, prodavač 2. Informace o investiční činnosti I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav, je prováděna základní nutná údržba. Opravy budov byly realizovány z provozních prostředků a činily celkem ,-- Kč. Jedná se o opravu střechy na Polské ul ve výši 2.176,537,-- Kč na tuto akci nám byla přidělena

15 investiční dotace ve výši 2.1,,--Kč, rozdíl do celkové ceny opravy byl financován z investičního fondu v částce ,-- Kč. V roce 211 jsme zahájili I. etapu na provedení zakázky č Generální oprava elektroinstalace prováděnou Střední školou elektrotechnickou, Na Jízdárně 36 3, Ostrava ve výši 8.,-- Kč, v roce 212 pokračovala II. Etapa ve výši 47.,-- Kč.V roce 213 pokračovala III. Etapa ve výši 4.,-- Kč. Tato generální oprava pokračovala i v roce 214 a byla provedena v celkové výši 436.7,. Kč. Údržba a opravy V roce 214 bylo do oprav strojního vybavení investováno ,-- Kč. Jednalo se především o tyto větší opravy: Oprava řídícího systému kotelny Oprava hromosvodů ,-- Kč Oprava WC na budovách ,-- Kč Oprava maleb v budovách ,-- Kč Oprava automobilů Oprava datového rozvaděče Oprava a výměna dveří ,--Kč Oprava a výměna podlahových krytin ,--Kč Oprava pokladen 5.634,--Kč Oprava čalounění kosmetika 3.43,--Kč 42.98,-- Kč ,-- Kč 248.,-- Kč I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť praktické výuky dle potřeb školy. Úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuku, ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost, z kterých naše SŠ získala tis.,--kč Informace o pojištění majetku Od má zřizovatel Moravskoslezský kraj Ostrava, 28. Října 117, uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. Praha 1, Spálená 75/16 přes pojišťovacího makléře společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Praha. Uzavřená smlouva č o pojištění souboru vozidel Uzavřená smlouva č o pojištění majetku V roce 214 nedošlo na naší škole k žádné škodní události

16 Informace o inventarizaci majetku Pořizovací hodnota nemovitého a movitého majetku ke dni činí : ,2 Kč Rozpis nemovitého majetku: a) Budovy a stavby celkem Č. parc. výměra č. popisné 837/ ,1 Kč způsob využití k. ú. účetní hodnota jiná stav. Poruba ,-- Kč občan. vybav. Poruba ,-- Kč občan. vybav Poruba ,8 Kč 3751/ občan. vybav. Poruba sev ,1 Kč občan. vybav. Přívoz ,-- Kč 452/2,5 ost. stav. objekt Přívoz ,-- Kč 452/2 ost. stav. objekt Přívoz ,2 Kč občan. vybav. Poruba b) Pozemky celkem ,-- Kč ,-- Kč zastav. plocha Poruba ,-- Kč zastav. plocha Poruba 712.8,-- Kč 452/2,5, zastav. plocha Přívoz ,-- Kč 632, zast. plocha a nádvoří Poruba ostatní plocha c) Samostatné movité věci celkem Poruba 79.4,-- Kč 4.5.4,-- Kč ,1 Kč Stroje, přístroje (odpisované) ,1 Kč Dopravní prostředky ,-- Kč Temná komora ,-- Kč

17 Inventarizace majetku Inventarizace majetku na naší škole v roce 214 byla uskutečněna ke dni na základě Rozhodnutí ředitele č. 9/214 ze dne Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k zahrnovala účetní stav ,2 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM k zahrnovala účetní stav ,5 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM v operativní evidenci k zahrnovala účetní stav ,28 Kč. Tato evidence je vedena na podrozvahovém účtu 92 a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob k v celkové částce ,65 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM, DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace knih v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP, jehož hodnota činí 8.24,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. Opatřením ze dne bylo uloženo : 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech, provozovnách školy 2. Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků. 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku Všechny body byly v průběhu roku 214 splněny. Opatřením ze dne bylo uloženo: 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech a provozovnách SŠ 2. Provést obnovu poškozených inventurních čísel a štítků 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku

18 Informace o pronájmech nemovitého majetku Naše SŠ dosáhla v roce 214 celkových pronájmů částky ,-- Kč (čistý nájem) Naše SŠ pronajímá tělocvičnu k dalšímu využití. Jedná se o : Prostory na ul. Příčná 117 Tenisová škola Pivoda, Ostrava-Poruba 14.2,-- Kč Ing. Jakub, Ostrava-Poruba 1.2,-- Kč Vidlářová, Ostrava-Poruba 1.85,-- Kč Sauerstrom, Ostrava-Poruba 1.95,-- Kč TJ VOKD 1.,-- Kč 2.2,-- Kč Pronájem a umístění stanice na ul. Na Mlýnici 36 Telefónica O2, Praha 4 5.,-- Kč Český hydrometeorologický ústav, Praha 4 9,-- Kč Ostatní pronájmy na ul. Příčná 118 a Na Mlýnici ,-- Kč Kollarczyk Evžen, Ostrava bufet 2.,-- Kč DELIKOMAT, Modřice potr. automat 5.,-- Kč Copy Star, Ostrava kopírka 3.52,-- Kč FACE UP, Praha 5 rekl. panely 1.8,-- Kč H-Media, Praha 1 rekl. panely 2.,-- Kč Statutární město Ostrava pron. budovy Studio Eva, Poruba pron. místnosti ,-- Kč 36.84,-- Kč ,-- Kč Pronájem plotu budovy Polská 8 k reklamním účelům P. Divin reklamní panel 4.,-- Kč VOŠ a JŠ Sokrates reklamní panel 4.,-- Kč Great Service reklamní panel 8.,-- Kč Šmíra Print reklamní panel 36.,-- Kč 52.,-- Kč Pronájmy jsou uzavírány na dobu určitou, nejsou delší než 1 rok a odpovídají průměrné ceně v dané lokalitě. Naše SŠ má nemovitost ve výpůjčce:

19 Parcela č. 947 č.p Polská ul., Ostrava-Poruba. Vypůjčená plocha 45,29 m² (nebytové prostory v 1. PP budovy školy). Smlouva o výpůjčce byla uzavřena s Obchodní akademií, p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba na dobu určitou od do a do Naše SŠ je ve výpůjčce: U Obchodní akademie p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba parcela č. 954 č.p Polská ul. Ostrava-Poruba 2.NP pavilonu A2, 1.NP pavilonu D. Vypůjčená plocha 993,25 m² (část nebytových prostor 1.PP 1.NP v pavilonu B včetně šatny). Smlouva je uzavřena na dobu určitou od do a dále pak od do VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s Živnostenským oprávněním č. j. 3975D. Okruhy doplňkové činnosti: 1) Pronájem majetku 2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 3) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odbor. školení 4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 5) Knihařské práce V roce 214 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady Výnosy ,99Kč ,-- Kč HV ,1 Kč Tato doplňková činnost je vedená samostatně na hospodářském středisku rekvalifikační kurzy ostatní doplňková činnost HS rekvalifikační kurzy obor kadeřník, kosmetické služby Náklady činily celkem 66.71,-- Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,-- Kč Náklady celkem : Spotřeba drobného materiálu 3.754,-- Kč Ostatní služby 1.472,-- Kč Mzdy 54.86,-- Kč

20 Nákup DDHM - střihací strojky 5.98,-- Kč 66.71,-- Kč Výnosy celkem: Rekvalifikační kurzy Vazební věznice Ostrava ,-- Kč ,-- Kč Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených Dohod o pracovní činnosti. Pracovní vybavení kurzů křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla) byly již pořízeno v minulých letech a nyní dochází jen k drobným opravám. HS ostatní doplňková činnost Náklady činily celkem ,99 Kč Výnosy činily celkem ,-- Kč HV činí celkem ,1 Kč Náklady celkem : Drobný nákup kalkulačka 63,-- Kč Odpisy budova na Mlýnici ,-- Kč Spotřeba návleků na obuv 63,-- Kč Reprefond ,99 Kč 185,237,99 Kč Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování 1.282,-- Kč výnosy z pronájmu ost. nemovitostí a reklama ,-- Kč výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem ,-- Kč výnosy z prodeje návleků pro žáky 39,-- Kč ,-- Kč Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky ,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více