RADA ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU Odbor mládeţe územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. pořádá ve dnech června 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU Odbor mládeţe územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. pořádá ve dnech 18. - 20. června 2010"

Transkript

1 RADA ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU Odbor mládeţe územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko pořádá ve dnech června 2010 NÁRODNÍ KOLO RYBÁŘSKÉ SOUTĚŢE MLÁDEŢE ZLATÁ UDICE 2010 Vedení soutěţe: Ředitel Závodu: Zástupce ředitele: Garant závodu: Vedoucí soutěţe LRU: Vedoucí soutěţe RT: Vedoucí soutěţe RZ: Hlavní rozhodčí: Bodovací komise: Ubytování a stravování: Zdravotní sluţba: Ing. Jaroň Přemysl Bc. Raška Karel Doleţal František Starý Milan Vítovec Eduard Švenda Ladislav Prudil Petr Havíř Lukáš Janec Kamil Kaluţa Miroslav Bc.Raška Karel Mgr. Bogdan Marian Hosté: zástupci Rady ČRS Praha Ing. Marie Měchová ředitelka Střední školy hotelnictví, gastronomie a sluţeb Ing. Martin Čecháček starosta obce Šilheřovice Josef Šilhan předseda TJ Sokol Šilheřovice

2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky, přičemţ k jejímu centru Praze je vzdálen zhruba 300 km vzdušnou čarou. Budeme-li vnímat kraj nadregionálně, pak je jeho poloha na hranici tří států téměř ve středu evropského prostoru velice výhodná. Pokud se zaměříme na celou Evropu, pak se region nachází mezi rakouskou Vídní, polskou Hornoslezskou aglomerací a slovenskou Bratislavou. Rozlohu má region km ² a skládá se z celkem 6 dřívějších okresů ( Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a území 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 5 statutárních měst, 35 měst, 3 městyse a 256 obcí. Stav obyvatelstva regionu dne byl obyvatel, coţ je nejvíce mezi kraji v České republice. Největší město je Ostrava. Moravskoslezský kraj je na západě, východě a částečně i jihu lemován pohořími. Pohořím s nejvyšší horou Pradědem (1 492 m) je Hrubý Jeseník na západní hranici kraje. Na jihovýchodě a východě, při hranicích se Slovenskem a Polskem, se nacházejí Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšší je Lysá hora (1 323 m), známý je také Radhošť (1 129 m). Jihozápadní část kraje tvoří nedotčené oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Mezi horami leţí i níţe poloţené oblasti, konkrétně nejjiţnější výběţek Slezské níţiny, který je tvořen Opavsko-ostravskou pánví. Na ní dále na jihu navazuje přirozený krajinný koridor Moravská brána. Níţšími polohami prochází nejvýznamnější řeky Odra, Opava,mOstravice, Moravice,. CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky, CHKO Poodří jsou chráněnými krajinnými oblastmi s celkovou rozlohou téměř km ². V Moravskoslezském kraji se nachází několik dalších významných přírodních památek. Jedná se například o národní přírodní rezervaci Rešovské vodopády, národní přírodní památku jeskyně Šipka ve Štramberku, přírodní park Hradní vrch Hukvaldy nebo Uhlířský vrch, Venušinu sopku a Velký Roudný, jako pozůstatky sopečné činnosti. Z nejstarších pamětihodností v regionu najdete hrady nebo zříceniny hradů Hukvaldy, Starý Jičín, Sovinec, Slezskoostravský hrad. Valašská kolonizace vytvořila specifickou kulturu i folklór, se kterými se lze setkat zejména v oblasti Beskyd. Představují ji např. dřevěné stavby, nejvýznamnější jsou kostelíky. V dalším období se původní jádra měst měnila do dnešních podob.

3 HLUČÍNSKO Hlučínsko je malebným koutem České republiky, krajinou rozlehlých úrodných lánů, zelených lesů a vodních ploch, která je na východě orámována Beskydami a na západě Jeseníky. Historicky se Hlučínsko, jako specifická oblast českého Slezska, formovalo poměrně pozdě - aţ po únoru Tehdy byla tato část německého okresu Ratiboř s převahou moravsky mluvícího obyvatelstva (tzv. Moravců) postoupena nově vzniklé Československé republice. Území o rozloze 316 km² s největším sídlem městem Hlučínem mělo od roku 1742, kdy se stalo součástí pruského státu, poněkud jiný společenský a ekonomický vývoj. Ten se samozřejmě podepsal na osudech, kultuře a myšlení zdejšího obyvatelstva a jeho stopy můţeme vysledovat aţ do dnešních dnů. Přírodními perlami jsou např. přírodní rezervace Dařanec u Vřesiny a Hněvošický háj, Struhalův dub v Bohuslavicích, zámecké parky a památné stromy. Za námahu stojí také výšlap na některý z okolních kopců, který nabídne jedinečnou vyhlídku do kraje. O umění našich předků a ţivotě šlechty svědčí expozice zámků v Hlučíně, Kravařích, Šilheřovicích, Dolním Benešově, Velkých Hošticích, Chuchelné a Oldřišově, dále Stará myslivna v Bělé, skanzen lidových tradic v Bolaticích a soubor 13 špýcharů v Kobeřicích. Jedinečný je areál vojenského opevnění v Hlučíně - Darkovičkách. zámek v Šilheřovicích zámek v Kravařích Nepřehlédnutelné je i mnoţství sakrálních památek a staveb, které se nachází v kaţdé obci. Monumentální stavbou je kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, moderní pojetí má naopak sluţovická kaple. Nelze opomenout ani dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích, kapli v Darkovicích a kostel v Hati. Nedávno byla přistavěna zvonice kostela v Kozmicích. Věřící poutníky zve mariánské poutní místo Píšť. Jde o region, kde se lidé nebojí přiloţit ruku k dílu. Své místo zde má rybářství v Dolním Benešově, těţba štěrku a písku v Závadě, chov koní na Albertovci ve Štěpánkovicích, dále průmysl dřevozpracující, polygrafický, drobné strojírenství, zemědělství a výroba.

4 VŠEOBECNÉ POKYNY: Přihlášky Zasílejte na sekretariát Český rybářský svaz - Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko tak, aby byly doručeny co nejdříve po ukončení krajských kol ZU. Adresa : Český rybářský svaz Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Jahnova Ostrava - Mariánské Hory Z kaţdého kraje přihlašujte jedno druţstvo ve sloţení 4 ţáci, 1 ţákyně, 1 dorostenec a 2 vedoucí. U přihlášených uvádějte adresu a datum narození. Při poţadavku o ubytování z neděle na pondělí je nutno tento poţadavek uvést do přihlášky i s počtem osob. DOPRAVA: Individuálně do místa konání ZU LRU, Viz popis a směrová navigace. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: Ubytování i stravování je zajištěno v Střední škola hotelnictví, gastronomie a sluţeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. GPS: 49 55'33.877"N, 18 16'29.58"E

5 MÍSTO KONÁNÍ ZÁVODŮ: ZÁVODNÍ ÚSEK: pro LRU OPAVA 2 C - MO Hlučín 102 ha. GPS: Loc: 49 54'40.584"N, 18 4'25.207"E Charakteristika: Závodní úsek je vybrán v chráněné oblasti štěrkovny. Hloubka vody 2 aţ 2,5m v celém úseku. Závodní trať v jednom kuse bez přerušení. Terén: břeh nízký zarostlý travinou Rybí obsádka: kapr, amur, štika, candát, sumec, bolen, cejn velký, cejn malý, plotice, perlín, ouklej, hrouzek, lín, okoun RYBOLOVNÁ TECHNIKA: Soutěţ v RT proběhne na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice. RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI: Soutěţ v RZ proběhne v prostorách Střední školy hotelnictví a gastronomie v Šilheřovicích

6 SOUTĚŢNÍ KATEGORIE: Ţáci pětiboj Ţákyně pětiboj Dorost pětiboj ČASOVÝ HARMONOGRAM: Pátek příjezd ubytování nástup a slib závodníků + rozhodčích večeře soutěž RZ večerka porada vedoucích + rozhodčích, losování Sobota budíček snídaně 7.00 odjezd na závodní úsek LRU presence příprava závod LRU plavaná váţení úlovků oběd ( na místě) nové losování příprava závod LRU plavaná váţení úlovků odjezd do místa ubytování teplá večeře volná zábava- vydání výsledků LRU večerka porada vedoucích + rozhodčích Neděle budíček 6.30 snídaně 7.00 přesun na hřiště příprava, trénink soutěţe RT, zahájení ( v svačina) oběd vyhlášení výsledků odjezd účastníků TECHNICKÉ POKYNY: Soutěţ se řídí Směrnicemi pro rybářskou soutěţ dětí a mládeţe platnou od , schválenou na zasedání odboru mládeţe Rady ČRS ţáci i dorostenci při LRU pruty o délce max. 11,5 m. Dále na JURY: Stanoví se na poradě vedoucích a trenérů druţstev - losováním.

7 Časový harmonogram soutěţí můţe být upřesněn při poradě před jednotlivými závody. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové posuny. P E T R Ů V Z D A R! SPONZOŘI NÁRODNÍHO KOLA ZU:

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Část 2: Syntéza Návrhová část - strategie 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28.

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

Cestování. bez bariér

Cestování. bez bariér Cestování bez bariér Projekt European Destination of ExcelleNce EDEN Projekt EDEN vypisuje Evropská komise již od roku 2006 s cílem zviditelnit především méně známé evropské regiony. Volba excelentních

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II.

AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI A LOAJALITY NÁVŠTĚVNN VNÍKŮ VYBRANÝCH KRAJŮ (BENCHMARKING) REALIZOVANÉHO V RÁMCI R PROJEKTU VYUŽITÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE V AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II.

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 72. ZÚR MSK vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2010 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Motto: S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme.

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více