PORTRÉT 10 LET. Vzdělávání bez hranic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTRÉT 10 LET. Vzdělávání bez hranic WWW.EUROSCHOLA.CZ"

Transkript

1 PORTRÉT 10 LET Vzdělávání bez hranic

2 OBSAH Úvodní slovo 4 Vybrané rozvojové projekty a aktivity 6 Reference 10 Současná nabídka 12 I2-3I Strana

3 Počátky byly velmi pozvolné a náročné. Jako mladá nezisková organizace jsme se mohli dovolávat snad jedině podpůrných slov pana prezidenta Havla hovořících o nutnosti rozvoje občanského sektoru. Přesto nebýt podpory ze strany třinecké Agentury HRAT, šlo by to ještě hůře. díky zejména za poskytnutí zázemí a četné inspirativní myšlenky, Vašku a Davide. ÚVODNÍ SLOVO Vážení a drazí, toto úvodní slovo píši nejen těm, kteří chtějí letem světem nahlédnout na 10letou činnost Institutu EuroSchola. Zejména je určeno těm, které jsem směl po dobu posledních deseti let při našich aktivitách víc než potkat. Mnohdy se jednalo o naše klienty vzdělávacích aktivit, desítky stovky klientů. Dále pak zástupce našich partnerských organizací z regionu Těšínského Slezska, Moravskoslezského kraje, České republiky a mnohdy i Polska, Slovenska a dalších evropských zemí. Předně a speciálně mám na mysli mé drahé kolegy a spolupracovníky. Institut EuroSchola vznikl před deseti lety rychle a v krátkém čase. Stačilo pár nezávazných schůzek konaných v důstojných prostorách v našem hlavním městě. Tehdy, jako dočasní Pražáci jsme ani netušili, že budeme následujících 10 let úspěšně realizovat rozvojové vzdělávací projekty v Třinci a širokém okolí. díky za nadšení pro věc a počáteční energii, Hynku a Michale. Pro další udržitelný rozjezd každé organizace jsou nutní šikovní lidé. Pro vzdělávací organizaci, která chce pracovat s lidmi, to platí bez výjimky. Nebýt lidí, co měli tah na branku, neutuchající energii a manažerské schopnosti věci dávat dohromady, zavádět pořádek a systémy a navíc přicházet s rozvojovými podněty, původní nadšeni bychom nedovedli ukočírovat. Díky zejména tobě, Michale, Martino a Gabko. A pak už to jelo. První projekt. Druhý. Třetí, desátý komerční zákazníci, nové produkty, nové projekty, noví přeshraniční partneři, nové kurzy a semináře, nové kanceláře a nové důstojné sídlo a prostory v podnikatelském inkubátoru v Hotelu Steel. A také další a noví zaměstnanci vytvářející flexibilní a pevné zázemí. A lektoři, spolubojovníci a styční důstojníci pro setkání s konečným klientem. Nebýt Tebe, Łukaszu, Petře, Mariane, Maco, Šárko, Jano, Dorko, Bogdane, Jitko, Ivo, Petro, Vlaďko, Lenko, Luku, a to jsem zdaleka a zdaleka nevyjmenoval všechny přispívající bylo by úspěšné fungování EuroScholy rozhodně jiné a rozhodně menší. Díky za 10letou společnou a úspěšnou cestu, která byla navíc příjemná. Pokud bych bilancoval za sebe, tak mne při všech těch jménech napadá, že dobrou cestou pro vlastní rozvoj je obklopit se lidmi šikovnějšími, než jsem já. Deset let vyzývá k bilancování. Bylo by o čem psát. Já to provedl takto. Relativně krátce. Stejně jak trval zrod Institutu EuroSchola. Ing. Lukáš Szlaur předseda Rady sdružení Institut EuroSchola Strana I4-5I

4 VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY - Integrační setkání zástupců českých a polských nevládních organizací v rámci projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska Rok vzniká nevládní nezisková organizace s právní formou občanské sdružení, - posláním je růst zaměstnatelnosti a vzdělanosti občanů, přispívá k rozvoji občanské společnosti a podporuje proces evropské integrace zapojením ČR ve sféře vzdělávání a mezinárodní spolupráce, - vybrané projekty: realizace projektu Dny Evropy pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Rok založena Lokální CISCO Networking Akademie při Institutu EuroSchola (pro odborné IT vzdělávání připravován akreditovaný kurz specialisty na budování a správu počítačové sítě, jehož absolvent získá mezinárodně uznávaný certifikát), - realizace projektů v rámci Phare CBC česko-polský Společný fond malých projektů: Studentské česko-polské Hry bez hranic, Evropské Dny na Těšínském Slezsku Europa na rynku, - účast na vzdělávací stáži ve Walesu týkající se oblasti práce s mládeží. Rok Fórum mládežnických organizací v Třinci tvorba Strategie partnerství mládežnických organizací v městě Třinci, která poslouží k rozvoji aktivit pro neorganizovanou mládež v městě a okolí, - realizace vzdělávacích seminářů Minimum znalostí pracovníků krajských a místních úřadů v oblasti veřejné správy, věnujících se zkvalitnění znalostí portfolia pracovníků úřadů o evropské integraci, podporovaných nadací Open Society Fund, - realizace vzdělávacích seminářů Jak mohou školy získat externí finance pro projekty? podpořených Vzdělávací nadací Jana Husa, - příprava a realizace vzdělávacího projektu Zvýšení znalostí o nevládním sektoru v Moravskoslezském kraji pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, podporovaného britským Ministerstvem pro místní rozvoj, - iniciace a spoluzaložení klubu mladých - Bunkr, v Třinci jako formy podpory 1. plánovaného projektu ve strategii partnerství zlepšení nabídky smysluplného trávení volného času neorganizované mládeže. Rok vznik dceřiné společnosti Institut informačních technologií, s.r.o., - podpora a založení pobočky Vysoké školy podnikání v Třinci, - získání akreditace MŠMT ČR pro pořádání rekvalifikačního kurzu Specialista pro přípravu a administraci projektů financovaných z evropských zdrojů, kterým následně proškolil přes 80 projektových manažerů. Rok získání statutu střediska pro ECDL testování, - zahájení realizace rekvalifikačních kurzů Obsluha osobního počítače, - realizace simulační hry Tvoříme novou Evropu, přibližující studentům fungování Evropské unie a činnost jejich institucí, v rámci projektu Tváře Evropy/ Oblicza Europy. Rok realizace projektu: UCL Upgrading Computer Literacy in Moravian Silesian Region, - realizace projektu Semeniště v Moravskoslezském kraji, který pomohl formou rekvalifikace vzdělat projektové manažery v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Bruntál, - realizace projektu Rozvojová koncepce přípravy mezinárodního střediska plánování povodí a revitalizace krajiny. Strana I6-7I

5 Mezinárodní setkání českých a polských studentů v rámci projektu Business bez hranic Rok aktivní účast v celokrajském projektu Partnerstvím k prosperitě, který byl zaměřen na posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, - realizace projektu Akademie přeshraničního vzdělávání a E-kompetence pro novou ekonomiku se zaměřením na rozvoj počítačových dovedností klientů úřadů práce. Rok založení Podnikatelského inkubátoru STEEL IT, - realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti TCHAS v rámci dlouhodobého projektu Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců skupiny TCHAS prostřednictvím vzdělávání, - realizace dlouhodobého vzdělávacího programu Profesionálním manažerem na úřadě pro město Jablunkov. Rok realizace e-learningového vzdělávacího kurzu Předkladatel projektu. Celkem kurz úspěšně absolvovalo 115 osob. - ukončení realizace projektu Mobilní vzdělávání zaměřeného na aktivity pro osoby se zdravotním znevýhodněním, - příprava a realizace nové soutěže v rámci Moravskoslezského kraje Podnikatel roku 2008 z hlediska vztahu k životnímu prostředí v kraji, - zahájení realizace projektu Business bez hranic, orientovaného na podporu podnikání mezi studenty ekonomických škol na české a polské straně formou on-line simulační hry. Rok realizace projektu EVVO - pilotní ověřování metodik pro výuku enviromentální výchovy různých předmětů žáků v přírodním prostředí, - realizace projektu Akademie přeshraničního vzdělávání zaměstnanců samosprávy - projekt zvyšující vzdělanost úředníků českých a slovenských samospráv, - Spoj se s přírodou! - osvětový projekt určený pro studenty SŠ z našeho regionu a Polska zabývající se aktuálními ekologickými tématy jako je fair trade, globální změny klimatu apod., - Kariéra pro ženy - projekt posilující konkurenceschopnost žen na trhu práce skrze poradenské a vzdělávací aktivity, - Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska projekt zahrnující společnou koncepci další spolupráce nevládních organizací z Čech a Polska ve vybraném regionu Těšínského Slezska, - konzultantská činnost pro Moravskoslezský kraj v oblasti zakládání Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY I8-9I Strana Konference v Bruntále v rámci aktivity Zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu

6 R E F E R E N C E Agentura HRAT, s.r.o. Finaudit, s.r.o. Bílý nosorožec, o.p.s Bonap ICCZ, s.r.o. Bunkr, o.s. Diakonický institut, Ostrava Institut informačních technologií, s.r.o. Kazuist, s.r.o. Kofoedova škola, a.s. Kovona System, a.s. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Krajský úřad kraje Vysočina Lekos, s.r.o. Magistrát města Frýdek-Místek Městský úřad Bohumín Městský úřad Jablunkov Městský úřad Třinec Média Tenor, s.r.o. Ministerstvo pro místní rozvoj, implementační struktury strukturálních fondů v ČR Národní institut pro další vzdělávání, Praha Nemocnice Podlesí, a.s. Nízkoprahová zařízení Moravskoslezského kraje Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Slezská diakonie, církevní organizace Slezská univerzita v Opavě Sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje Múza Základní a střední školy Moravskoslezského kraje TCHAS, a.s. Třinecké železárny, a.s. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Walmark.,a.s. Strana I10-11I

7 SOUČASNÁ NABÍDKA KURZY MĚKKÝCH A MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ: V čem je vzdělávání Institutu EuroSchola jiné? Institut EuroSchola od roku 2000 připravuje a realizuje vzdělávací kurzy v oblasti manažerských a tzv. měkkých dovedností. Od standardních organizací se odlišujeme výrazným využíváním metod zážitkové pedagogiky včetně prvků outdooru. Co znamená Outdoor v podání Institutu EuroSchola? - vzdělávání atraktivní, hravou a interaktivní formou, - vzdělávání mimi stěny vaší firmy a to ve střediscích v přírodě, v jejich bližším i vzdálenějším okolí, - vzdělávání s důrazem na neformálnost a příjemnou atmosféru, s respektem k individualitě a názorům druhých, - vzdělávání podporující myšlenku škola hrou. Klíčová slova našich aktivit TÝM, HRA, KOMUNIKACE, VÝZVA, ZÁŽITEK, REFLEXE a SDÍLENÁ ZKUŠENOST jsou slova, která nejen uslyšíte, ale jejich význam spatříte a doslova si ohmatáte. I12-13I Strana

8 Kurz Týmová spolupráce, klient Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Název: Týmový duch Cíl: zábavným a společenským zážitkem podpořit vzájemné vazby a loajalitu k mateřské firmě. Charakteristika: příjemná a neformální atmosféra vytváří vhodný prostor pro uvolněné sdílení a společný zážitek účastníků. Netradiční hry, sportovní aktivity; tematické akce, terénní soutěže. Příklad: Den proti stresu, Den na Goralii Délka realizace: několik hodin až 1 den. NABÍDKA KURZU Název: Budování týmu I - III Cíl: rozvinout pracovní skupinu a její potenciál k týmové spolupráci a urychlit přerod skupiny do týmu. Charakteristika: analýza možností týmové spolupráce, hledání efektivní komunikace v týmu a odstraňování jejich bariér. Dle úrovně důvěry v týmu se liší intenzita programu I III : rozvojové hry a aktivity; týmová práce, její monitoring a rozbor; řešení netradičních úkolů a psychických výzev; lanové a vodní aktivity, výrazný prvek outdooru. Délka realizace: 1-3 dny. Název: Koučování a supervize Cíl: věnovat se individuálním problémům na pracovišti a jejich řešení a podpořit ideu koučování jako součást vnitřní kultury firmy. Charakteristika: vzdělávací tréninkový kurz zaměřený na výcvik postupů systematického koučingu a zavádění koučování do běžného pracovního provozu společnosti. Koučing je možno absolvovat jak skupinový, tak individuální. Realizace formou intenzivního koučování a konzultací ve školící místnosti. Délka realizace: 2 x 8 hod. (ve 14 denním odstupu) + následné koučování dle potřeb partnera. Název: Efektivní komunikace Cíl: zlepšit osobní komunikační dovednosti. Charakteristika: vzdělávací seminář a trénink komunikačních dovedností. Realizace formou vzdělávacího programu ve středisku doplněný o vzdělávací hry a aktivity účastníků rozvíjející komunikační dovednosti; simulace netradičních komunikačních výzev, monitoring řešení a rozbor. Délka realizace: 1-2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Kurz Leadership, klient Nemocnice Podlesí, a.s.

9 Název: Prezentace na veřejnosti Cíl: zlepšit osobní prezentační a argumentační dovednosti. Charakteristika: vzdělávací seminář a trénink prezentace, argumentace a vyjednávání. Realizace formou vzdělávacích aktivit ve středisku nebo vaší firmě doplněno o vzdělávací hry a aktivity účastníků rozvíjející prezentační a argumentační dovednosti; simulace vyjednávání, monitoring řešení a rozbor. Kurz Rozvoj vnitrofiremní komunikace, klient Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Název: Trénink manažerských technik - leadership Cíl: podpořit vůdcovské znalosti a dovednosti intenzivním tréninkem a nácvikem efektivního jednání manažera. Charakteristika: jedná se o dlouhodobý trénink, který se skládá z dílčích modulů zaměřených na získání znalostí a konkrétních dovedností manažera v těchto oblastech: - vedení týmu a komunikace v týmu - orientace na výkon a výsledek - motivace pracovníků - efektivní vedení porad. Délka realizace: 8 dní (8 x 8 hod). NABÍDKA KURZU Název: Trénink manažerských technik time management Cíl: podpořit dovednosti efektivního řízení vlastního času Charakteristika: intenzivní seminář je zaměřen na zavádění užitečných návyků a principů do vlastního řízení času, reflektuje potřebu sladění pracovních a privátních nároků, účastník pracuje na svém rozvoji dle svých potřeb a hodnot. Délka realizace: 2 x 8 hod. Název: Stress management a relaxační techniky Cíl: podpořit znalosti ve zvládání vlastního stresu a nácvik konkrétních relaxačních technik Charakteristika: seminář je veden interaktivní formou, účastníci se seznámí s širokou škálou zvládání stresu, vyhodnotí si svou stresovou zátěž, procvičují si konkrétní relaxační techniky tzv. in vivo. Seminář je zároveň prevencí syndromu vyhoření. Délka realizace: 2 x 8 hod. Kurz Podpora týmového ducha, klient o.s. Bunkr

10 Setkání začínajících podnikatelů z Čech a Polska v rámci projektu Podnikatelský inkubátor STEEL IT Název: Arteterapií a sebepoznáním ke kreativitě Cíl: podpořit kreativitu účastníků a jejich vlastní sebepoznání. Charakteristika: vzdělávací seminář je tvořen sérií arteterapických/artefiletických technik, které vytvářejí pro účastníky intenzivní prostor pro vlastní sebepoznání a rozvoj kreativního myšlení. Seminář je zároveň prevencí syndromu vyhoření. Délka realizace: 2 x 8 hod. Název: Efektivní vedení porad Cíl: zefektivnit proces vedení porad s důrazem na zdroje. Charakteristika: účastníci semináře budou schopni odhalit rezervy v dosavadním vedení porad, připravit a efektivně vést poradu, motivovat či ovlivňovat účastníky těchto porad s důrazem na stanovení cíle porady a plnění zadaných úkolů. NABÍDKA KURZU Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Název: Práce s konflikty Cíl: efektivně čelit a zamezovat konfliktům. Charakteristika: seznámení a osvojení metod k vyřešení sporu k prospěchu věci. Zásady jak pracovat s konfliktem, aby nedošlo ke znehodnocení sociálních vztahů, ale naopak ještě je posílilo a otužilo. Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Název: Multikulturní dovednosti Cíl: být schopen vést jednání v multikulturním prostředí s akcentem na odlišnosti jednotlivých zemí. Charakteristika: interkulturní jednání a multikulturní jednání vymezení specifik pro jednání, která probíhají ve vztahu Čech a cizinec (inter) a ve vztah Čech a více národností (multi). V kurzu je možné se zaměřit na některé ze zemí Japonsko, Korea, Latinská Amerika, U.S.A. islámské země, Čína, Indie. Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Trénink pro vrcholový management, klient Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Strana I18-19I

11 Název: Stress v práci Cíl: najít vlastní zdroje stresu a umět s nimi pracovat zmírnit jejich dopad. Charakteristika: v tomto semináři se účastníci seznámí s tím, jak stres vzniká, jak mu předcházet a jak ho zvládat v každodenním životě, na pracovišti a v komunikaci s partnery firmy. Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Kurz Budování týmu, klient Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Název: Projektový management ve školství Cíl: podpořit školy v předkládání vlastních vzdělávacích projektů. Charakteristika: seminář je veden interaktivní formou, účastníci se seznámí s širokou škálou různých dotačních titulů a také se základními tipy a triky, jak připravovat projekt. Délka realizace: od 4 hod do 16 hodin. Název: Vzdělávací stáže pro veřejnou správu Cíl: inspirovat zaměstnance krajů a obcí dobou praxí ze zahraničí. Charakteristika: vzdělávací stáže se zaměřují 1) na inspirativní způsoby využívání evropských prostředků 2) seznámením se s inspirujícími regiony Evropy. Délka realizace: do jednoho týdne. KURZY A AKTIVITY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Název: Zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu Cíl: zpřístupnit subjektům z kraje bruselské institucionální prostředí. Charakteristika: Institut EuroSchola spolupracuje na činnostech Zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu. Nabízíme možnost na míru připraveného studijního pobytu v sídle evropských institucí. Délka realizace: do jednoho týdne. Název: Zpracování rozvojových strategií přeshraničních oblastí Cíl: podpořit přeshraniční regiony a subjekty v těchto regionech ve schopnosti provádět přeshraniční spolupráci Charakteristika: pomůžeme zpracovat rozvojovou strategii pro regiony o dvou či více přeshraničních partnerech. Strana I20-21I

12 IT KURZY MS Office 2007 pro začátečníky MS Office 2007 pro mírně pokročilé MS Office 2007 pro pokročilé Management informací v MS Outlook 2007 Základy obsluhy osobního počítače (i rekvalifikační) Obsluha osobního počítače (i rekvalifikační) Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL Start (i rekvalifikační) Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL (i rekvalifikační) Tvorba webových stránek (i rekvalifikační) Pracovník grafického studia (i rekvalifikační) Administrativní pracovník (i rekvalifikační) Asistent/Asistentka (i rekvalifikační) Daňová evidence s využitím výpočetní techniky (i rekvalifikační) Účetnictví s využitím výpočetní techniky (i rekvalifikační) Ekonom podniku (i rekvalifikační) Základy podnikání (i rekvalifikační) Testování a certifikace ECDL (Evropský počítačový řidičák) Počítačový kurz dle sylabu ECDL v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání zaměstnanců samosprávy Strana I22-23I

13 Design & DTP V. Kratochvíl Institut EuroSchola nám. Svobody Třinec tel.:

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2010 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ V delávání be hranic NABÍDKA KURZŮ Manažerské dovednosti Náev kuru/aměření Termín konání Cena Leadership Komplexní dlouhodobý kur 10 900 Kč OTEVŘENÉ KURZY Vhodné pro všechny cílové skupiny Náev kuru/aměření

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2011 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Příklady úspěšných řešení a projektů

Příklady úspěšných řešení a projektů Příklady úspěšných řešení a projektů Úspěšné partnerství pro strategický rozvoj regionu, 2.4.2008 Uherské Hradiště Ing. Lukáš Szlaur, Ing. Marian Razima 1 Název projektu/aktivity: - Konzultační středisko

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM Organizace Bunkr, o. s. pro Vás připravila a spouští KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Setkání budou probíhat pravidelně 1x za měsíc v odpoledních hodinách v prostorách našeho zařízení

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Kontaktní údaje CpKP Oficiální sídlo Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava Mariánské Hory,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc výsledky na české straně CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků - určeno pro CS: pedagogičtí

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více