PORTRÉT 10 LET. Vzdělávání bez hranic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTRÉT 10 LET. Vzdělávání bez hranic WWW.EUROSCHOLA.CZ"

Transkript

1 PORTRÉT 10 LET Vzdělávání bez hranic

2 OBSAH Úvodní slovo 4 Vybrané rozvojové projekty a aktivity 6 Reference 10 Současná nabídka 12 I2-3I Strana

3 Počátky byly velmi pozvolné a náročné. Jako mladá nezisková organizace jsme se mohli dovolávat snad jedině podpůrných slov pana prezidenta Havla hovořících o nutnosti rozvoje občanského sektoru. Přesto nebýt podpory ze strany třinecké Agentury HRAT, šlo by to ještě hůře. díky zejména za poskytnutí zázemí a četné inspirativní myšlenky, Vašku a Davide. ÚVODNÍ SLOVO Vážení a drazí, toto úvodní slovo píši nejen těm, kteří chtějí letem světem nahlédnout na 10letou činnost Institutu EuroSchola. Zejména je určeno těm, které jsem směl po dobu posledních deseti let při našich aktivitách víc než potkat. Mnohdy se jednalo o naše klienty vzdělávacích aktivit, desítky stovky klientů. Dále pak zástupce našich partnerských organizací z regionu Těšínského Slezska, Moravskoslezského kraje, České republiky a mnohdy i Polska, Slovenska a dalších evropských zemí. Předně a speciálně mám na mysli mé drahé kolegy a spolupracovníky. Institut EuroSchola vznikl před deseti lety rychle a v krátkém čase. Stačilo pár nezávazných schůzek konaných v důstojných prostorách v našem hlavním městě. Tehdy, jako dočasní Pražáci jsme ani netušili, že budeme následujících 10 let úspěšně realizovat rozvojové vzdělávací projekty v Třinci a širokém okolí. díky za nadšení pro věc a počáteční energii, Hynku a Michale. Pro další udržitelný rozjezd každé organizace jsou nutní šikovní lidé. Pro vzdělávací organizaci, která chce pracovat s lidmi, to platí bez výjimky. Nebýt lidí, co měli tah na branku, neutuchající energii a manažerské schopnosti věci dávat dohromady, zavádět pořádek a systémy a navíc přicházet s rozvojovými podněty, původní nadšeni bychom nedovedli ukočírovat. Díky zejména tobě, Michale, Martino a Gabko. A pak už to jelo. První projekt. Druhý. Třetí, desátý komerční zákazníci, nové produkty, nové projekty, noví přeshraniční partneři, nové kurzy a semináře, nové kanceláře a nové důstojné sídlo a prostory v podnikatelském inkubátoru v Hotelu Steel. A také další a noví zaměstnanci vytvářející flexibilní a pevné zázemí. A lektoři, spolubojovníci a styční důstojníci pro setkání s konečným klientem. Nebýt Tebe, Łukaszu, Petře, Mariane, Maco, Šárko, Jano, Dorko, Bogdane, Jitko, Ivo, Petro, Vlaďko, Lenko, Luku, a to jsem zdaleka a zdaleka nevyjmenoval všechny přispívající bylo by úspěšné fungování EuroScholy rozhodně jiné a rozhodně menší. Díky za 10letou společnou a úspěšnou cestu, která byla navíc příjemná. Pokud bych bilancoval za sebe, tak mne při všech těch jménech napadá, že dobrou cestou pro vlastní rozvoj je obklopit se lidmi šikovnějšími, než jsem já. Deset let vyzývá k bilancování. Bylo by o čem psát. Já to provedl takto. Relativně krátce. Stejně jak trval zrod Institutu EuroSchola. Ing. Lukáš Szlaur předseda Rady sdružení Institut EuroSchola Strana I4-5I

4 VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY - Integrační setkání zástupců českých a polských nevládních organizací v rámci projektu Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska Rok vzniká nevládní nezisková organizace s právní formou občanské sdružení, - posláním je růst zaměstnatelnosti a vzdělanosti občanů, přispívá k rozvoji občanské společnosti a podporuje proces evropské integrace zapojením ČR ve sféře vzdělávání a mezinárodní spolupráce, - vybrané projekty: realizace projektu Dny Evropy pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Rok založena Lokální CISCO Networking Akademie při Institutu EuroSchola (pro odborné IT vzdělávání připravován akreditovaný kurz specialisty na budování a správu počítačové sítě, jehož absolvent získá mezinárodně uznávaný certifikát), - realizace projektů v rámci Phare CBC česko-polský Společný fond malých projektů: Studentské česko-polské Hry bez hranic, Evropské Dny na Těšínském Slezsku Europa na rynku, - účast na vzdělávací stáži ve Walesu týkající se oblasti práce s mládeží. Rok Fórum mládežnických organizací v Třinci tvorba Strategie partnerství mládežnických organizací v městě Třinci, která poslouží k rozvoji aktivit pro neorganizovanou mládež v městě a okolí, - realizace vzdělávacích seminářů Minimum znalostí pracovníků krajských a místních úřadů v oblasti veřejné správy, věnujících se zkvalitnění znalostí portfolia pracovníků úřadů o evropské integraci, podporovaných nadací Open Society Fund, - realizace vzdělávacích seminářů Jak mohou školy získat externí finance pro projekty? podpořených Vzdělávací nadací Jana Husa, - příprava a realizace vzdělávacího projektu Zvýšení znalostí o nevládním sektoru v Moravskoslezském kraji pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, podporovaného britským Ministerstvem pro místní rozvoj, - iniciace a spoluzaložení klubu mladých - Bunkr, v Třinci jako formy podpory 1. plánovaného projektu ve strategii partnerství zlepšení nabídky smysluplného trávení volného času neorganizované mládeže. Rok vznik dceřiné společnosti Institut informačních technologií, s.r.o., - podpora a založení pobočky Vysoké školy podnikání v Třinci, - získání akreditace MŠMT ČR pro pořádání rekvalifikačního kurzu Specialista pro přípravu a administraci projektů financovaných z evropských zdrojů, kterým následně proškolil přes 80 projektových manažerů. Rok získání statutu střediska pro ECDL testování, - zahájení realizace rekvalifikačních kurzů Obsluha osobního počítače, - realizace simulační hry Tvoříme novou Evropu, přibližující studentům fungování Evropské unie a činnost jejich institucí, v rámci projektu Tváře Evropy/ Oblicza Europy. Rok realizace projektu: UCL Upgrading Computer Literacy in Moravian Silesian Region, - realizace projektu Semeniště v Moravskoslezském kraji, který pomohl formou rekvalifikace vzdělat projektové manažery v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Bruntál, - realizace projektu Rozvojová koncepce přípravy mezinárodního střediska plánování povodí a revitalizace krajiny. Strana I6-7I

5 Mezinárodní setkání českých a polských studentů v rámci projektu Business bez hranic Rok aktivní účast v celokrajském projektu Partnerstvím k prosperitě, který byl zaměřen na posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, - realizace projektu Akademie přeshraničního vzdělávání a E-kompetence pro novou ekonomiku se zaměřením na rozvoj počítačových dovedností klientů úřadů práce. Rok založení Podnikatelského inkubátoru STEEL IT, - realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti TCHAS v rámci dlouhodobého projektu Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců skupiny TCHAS prostřednictvím vzdělávání, - realizace dlouhodobého vzdělávacího programu Profesionálním manažerem na úřadě pro město Jablunkov. Rok realizace e-learningového vzdělávacího kurzu Předkladatel projektu. Celkem kurz úspěšně absolvovalo 115 osob. - ukončení realizace projektu Mobilní vzdělávání zaměřeného na aktivity pro osoby se zdravotním znevýhodněním, - příprava a realizace nové soutěže v rámci Moravskoslezského kraje Podnikatel roku 2008 z hlediska vztahu k životnímu prostředí v kraji, - zahájení realizace projektu Business bez hranic, orientovaného na podporu podnikání mezi studenty ekonomických škol na české a polské straně formou on-line simulační hry. Rok realizace projektu EVVO - pilotní ověřování metodik pro výuku enviromentální výchovy různých předmětů žáků v přírodním prostředí, - realizace projektu Akademie přeshraničního vzdělávání zaměstnanců samosprávy - projekt zvyšující vzdělanost úředníků českých a slovenských samospráv, - Spoj se s přírodou! - osvětový projekt určený pro studenty SŠ z našeho regionu a Polska zabývající se aktuálními ekologickými tématy jako je fair trade, globální změny klimatu apod., - Kariéra pro ženy - projekt posilující konkurenceschopnost žen na trhu práce skrze poradenské a vzdělávací aktivity, - Strategie spolupůsobení NNO na území Těšínského Slezska projekt zahrnující společnou koncepci další spolupráce nevládních organizací z Čech a Polska ve vybraném regionu Těšínského Slezska, - konzultantská činnost pro Moravskoslezský kraj v oblasti zakládání Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY I8-9I Strana Konference v Bruntále v rámci aktivity Zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu

6 R E F E R E N C E Agentura HRAT, s.r.o. Finaudit, s.r.o. Bílý nosorožec, o.p.s Bonap ICCZ, s.r.o. Bunkr, o.s. Diakonický institut, Ostrava Institut informačních technologií, s.r.o. Kazuist, s.r.o. Kofoedova škola, a.s. Kovona System, a.s. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Krajský úřad kraje Vysočina Lekos, s.r.o. Magistrát města Frýdek-Místek Městský úřad Bohumín Městský úřad Jablunkov Městský úřad Třinec Média Tenor, s.r.o. Ministerstvo pro místní rozvoj, implementační struktury strukturálních fondů v ČR Národní institut pro další vzdělávání, Praha Nemocnice Podlesí, a.s. Nízkoprahová zařízení Moravskoslezského kraje Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Slezská diakonie, církevní organizace Slezská univerzita v Opavě Sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje Múza Základní a střední školy Moravskoslezského kraje TCHAS, a.s. Třinecké železárny, a.s. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Walmark.,a.s. Strana I10-11I

7 SOUČASNÁ NABÍDKA KURZY MĚKKÝCH A MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ: V čem je vzdělávání Institutu EuroSchola jiné? Institut EuroSchola od roku 2000 připravuje a realizuje vzdělávací kurzy v oblasti manažerských a tzv. měkkých dovedností. Od standardních organizací se odlišujeme výrazným využíváním metod zážitkové pedagogiky včetně prvků outdooru. Co znamená Outdoor v podání Institutu EuroSchola? - vzdělávání atraktivní, hravou a interaktivní formou, - vzdělávání mimi stěny vaší firmy a to ve střediscích v přírodě, v jejich bližším i vzdálenějším okolí, - vzdělávání s důrazem na neformálnost a příjemnou atmosféru, s respektem k individualitě a názorům druhých, - vzdělávání podporující myšlenku škola hrou. Klíčová slova našich aktivit TÝM, HRA, KOMUNIKACE, VÝZVA, ZÁŽITEK, REFLEXE a SDÍLENÁ ZKUŠENOST jsou slova, která nejen uslyšíte, ale jejich význam spatříte a doslova si ohmatáte. I12-13I Strana

8 Kurz Týmová spolupráce, klient Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Název: Týmový duch Cíl: zábavným a společenským zážitkem podpořit vzájemné vazby a loajalitu k mateřské firmě. Charakteristika: příjemná a neformální atmosféra vytváří vhodný prostor pro uvolněné sdílení a společný zážitek účastníků. Netradiční hry, sportovní aktivity; tematické akce, terénní soutěže. Příklad: Den proti stresu, Den na Goralii Délka realizace: několik hodin až 1 den. NABÍDKA KURZU Název: Budování týmu I - III Cíl: rozvinout pracovní skupinu a její potenciál k týmové spolupráci a urychlit přerod skupiny do týmu. Charakteristika: analýza možností týmové spolupráce, hledání efektivní komunikace v týmu a odstraňování jejich bariér. Dle úrovně důvěry v týmu se liší intenzita programu I III : rozvojové hry a aktivity; týmová práce, její monitoring a rozbor; řešení netradičních úkolů a psychických výzev; lanové a vodní aktivity, výrazný prvek outdooru. Délka realizace: 1-3 dny. Název: Koučování a supervize Cíl: věnovat se individuálním problémům na pracovišti a jejich řešení a podpořit ideu koučování jako součást vnitřní kultury firmy. Charakteristika: vzdělávací tréninkový kurz zaměřený na výcvik postupů systematického koučingu a zavádění koučování do běžného pracovního provozu společnosti. Koučing je možno absolvovat jak skupinový, tak individuální. Realizace formou intenzivního koučování a konzultací ve školící místnosti. Délka realizace: 2 x 8 hod. (ve 14 denním odstupu) + následné koučování dle potřeb partnera. Název: Efektivní komunikace Cíl: zlepšit osobní komunikační dovednosti. Charakteristika: vzdělávací seminář a trénink komunikačních dovedností. Realizace formou vzdělávacího programu ve středisku doplněný o vzdělávací hry a aktivity účastníků rozvíjející komunikační dovednosti; simulace netradičních komunikačních výzev, monitoring řešení a rozbor. Délka realizace: 1-2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Kurz Leadership, klient Nemocnice Podlesí, a.s.

9 Název: Prezentace na veřejnosti Cíl: zlepšit osobní prezentační a argumentační dovednosti. Charakteristika: vzdělávací seminář a trénink prezentace, argumentace a vyjednávání. Realizace formou vzdělávacích aktivit ve středisku nebo vaší firmě doplněno o vzdělávací hry a aktivity účastníků rozvíjející prezentační a argumentační dovednosti; simulace vyjednávání, monitoring řešení a rozbor. Kurz Rozvoj vnitrofiremní komunikace, klient Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Název: Trénink manažerských technik - leadership Cíl: podpořit vůdcovské znalosti a dovednosti intenzivním tréninkem a nácvikem efektivního jednání manažera. Charakteristika: jedná se o dlouhodobý trénink, který se skládá z dílčích modulů zaměřených na získání znalostí a konkrétních dovedností manažera v těchto oblastech: - vedení týmu a komunikace v týmu - orientace na výkon a výsledek - motivace pracovníků - efektivní vedení porad. Délka realizace: 8 dní (8 x 8 hod). NABÍDKA KURZU Název: Trénink manažerských technik time management Cíl: podpořit dovednosti efektivního řízení vlastního času Charakteristika: intenzivní seminář je zaměřen na zavádění užitečných návyků a principů do vlastního řízení času, reflektuje potřebu sladění pracovních a privátních nároků, účastník pracuje na svém rozvoji dle svých potřeb a hodnot. Délka realizace: 2 x 8 hod. Název: Stress management a relaxační techniky Cíl: podpořit znalosti ve zvládání vlastního stresu a nácvik konkrétních relaxačních technik Charakteristika: seminář je veden interaktivní formou, účastníci se seznámí s širokou škálou zvládání stresu, vyhodnotí si svou stresovou zátěž, procvičují si konkrétní relaxační techniky tzv. in vivo. Seminář je zároveň prevencí syndromu vyhoření. Délka realizace: 2 x 8 hod. Kurz Podpora týmového ducha, klient o.s. Bunkr

10 Setkání začínajících podnikatelů z Čech a Polska v rámci projektu Podnikatelský inkubátor STEEL IT Název: Arteterapií a sebepoznáním ke kreativitě Cíl: podpořit kreativitu účastníků a jejich vlastní sebepoznání. Charakteristika: vzdělávací seminář je tvořen sérií arteterapických/artefiletických technik, které vytvářejí pro účastníky intenzivní prostor pro vlastní sebepoznání a rozvoj kreativního myšlení. Seminář je zároveň prevencí syndromu vyhoření. Délka realizace: 2 x 8 hod. Název: Efektivní vedení porad Cíl: zefektivnit proces vedení porad s důrazem na zdroje. Charakteristika: účastníci semináře budou schopni odhalit rezervy v dosavadním vedení porad, připravit a efektivně vést poradu, motivovat či ovlivňovat účastníky těchto porad s důrazem na stanovení cíle porady a plnění zadaných úkolů. NABÍDKA KURZU Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Název: Práce s konflikty Cíl: efektivně čelit a zamezovat konfliktům. Charakteristika: seznámení a osvojení metod k vyřešení sporu k prospěchu věci. Zásady jak pracovat s konfliktem, aby nedošlo ke znehodnocení sociálních vztahů, ale naopak ještě je posílilo a otužilo. Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Název: Multikulturní dovednosti Cíl: být schopen vést jednání v multikulturním prostředí s akcentem na odlišnosti jednotlivých zemí. Charakteristika: interkulturní jednání a multikulturní jednání vymezení specifik pro jednání, která probíhají ve vztahu Čech a cizinec (inter) a ve vztah Čech a více národností (multi). V kurzu je možné se zaměřit na některé ze zemí Japonsko, Korea, Latinská Amerika, U.S.A. islámské země, Čína, Indie. Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Trénink pro vrcholový management, klient Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Strana I18-19I

11 Název: Stress v práci Cíl: najít vlastní zdroje stresu a umět s nimi pracovat zmírnit jejich dopad. Charakteristika: v tomto semináři se účastníci seznámí s tím, jak stres vzniká, jak mu předcházet a jak ho zvládat v každodenním životě, na pracovišti a v komunikaci s partnery firmy. Délka realizace: 1 2 dny (v případě 2 dní včetně noclehu a stravování). Kurz Budování týmu, klient Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Název: Projektový management ve školství Cíl: podpořit školy v předkládání vlastních vzdělávacích projektů. Charakteristika: seminář je veden interaktivní formou, účastníci se seznámí s širokou škálou různých dotačních titulů a také se základními tipy a triky, jak připravovat projekt. Délka realizace: od 4 hod do 16 hodin. Název: Vzdělávací stáže pro veřejnou správu Cíl: inspirovat zaměstnance krajů a obcí dobou praxí ze zahraničí. Charakteristika: vzdělávací stáže se zaměřují 1) na inspirativní způsoby využívání evropských prostředků 2) seznámením se s inspirujícími regiony Evropy. Délka realizace: do jednoho týdne. KURZY A AKTIVITY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Název: Zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu Cíl: zpřístupnit subjektům z kraje bruselské institucionální prostředí. Charakteristika: Institut EuroSchola spolupracuje na činnostech Zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu. Nabízíme možnost na míru připraveného studijního pobytu v sídle evropských institucí. Délka realizace: do jednoho týdne. Název: Zpracování rozvojových strategií přeshraničních oblastí Cíl: podpořit přeshraniční regiony a subjekty v těchto regionech ve schopnosti provádět přeshraniční spolupráci Charakteristika: pomůžeme zpracovat rozvojovou strategii pro regiony o dvou či více přeshraničních partnerech. Strana I20-21I

12 IT KURZY MS Office 2007 pro začátečníky MS Office 2007 pro mírně pokročilé MS Office 2007 pro pokročilé Management informací v MS Outlook 2007 Základy obsluhy osobního počítače (i rekvalifikační) Obsluha osobního počítače (i rekvalifikační) Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL Start (i rekvalifikační) Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL (i rekvalifikační) Tvorba webových stránek (i rekvalifikační) Pracovník grafického studia (i rekvalifikační) Administrativní pracovník (i rekvalifikační) Asistent/Asistentka (i rekvalifikační) Daňová evidence s využitím výpočetní techniky (i rekvalifikační) Účetnictví s využitím výpočetní techniky (i rekvalifikační) Ekonom podniku (i rekvalifikační) Základy podnikání (i rekvalifikační) Testování a certifikace ECDL (Evropský počítačový řidičák) Počítačový kurz dle sylabu ECDL v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání zaměstnanců samosprávy Strana I22-23I

13 Design & DTP V. Kratochvíl Institut EuroSchola nám. Svobody Třinec tel.:

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více