PROJEKT PARTNERSTVÍ GRUNDTVIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PARTNERSTVÍ GRUNDTVIG"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Český Těšín příspěvková organizace ul. Sokolovská č.p Český Těšín Česká republika PROJEKT PARTNERSTVÍ GRUNDTVIG v rámci PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ č. 12-Pp-GRU-008 Doba trvání projektu Program celoživotního učení Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

2

3 3 CO JE TO GRUNDTVIG? Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu Grundtvig finanční prostředky na mobility osob působících v oblasti vzdělávání dospělých (zahraniční cesty) a na projektové aktivity institucí nabízejících nebo podporujících toto vzdělávání. Program mj. nabízí projekty partnerství, které spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu. Projekt partnerství, jehož se naše organizace účastnila, se zabýval řešením důležitých témat, a to: integrací zdravotně postižených osob, zvýšením sebevědomí a optimismu u seniorů, zvýšením odborné úrovně práce výchovných terapeutů ze zúčastněných partnerských organizací. Účastníci projektu partnerské organizace: Tradičné ľudové umelecké remeslá Leopoldov (Slovensko - koordinátor projektu) Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia Krakov (Polsko) Éltés Mátyás Nevelési-Oktatási Kozpont Mosonmagyaróvár (Maďarsko) Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace (Česká republika) Základní cíle a záměry projektu partnerství byly tyto: V životě zdravotně postižených osob a seniorů a jejich vzdělávání je nanejvýš potřebné pokusit se o jejich integraci a návrat do každodenního života. Všechny cíle a záměry Projektu partnerství byly postaveny tak, aby byly pro zdravotně postižené osoby a seniory plnohodnotnou náhradou za život v majoritní společnosti, nebo aby byly jedním z mnoha podpůrných témat, které by jim mohly pomoci najít novou cestu, novou perspektivu.

4 4 SLOVO ŘEDITELE Program celoživotního učení Grundtvig byl prvním projektem financovaným z prostředků EU, kterého se zúčastnila naše organizace. Musím přiznat, že před zahájením projektu jsme byli plni očekávání a také nejistoty z toho, jak se zhostíme role partnera v tomto projektu. Na druhou stranu s polským partnerem nás spojovala již několikaletá spolupráce, takže jsme již věděli, co od něho můžeme očekávat. Zárověň aktivita, iniciativa a jasně stanovené cíle projektu ze strany slovenského koordinátora byly příslibem pro úspěšnou realizaci projektu. Musím konstatovat, že realizace projektu předčila naše očekávání. Do projektu jsme zapojili více zaměstnanců organizace, než jsme původně předpokládali a tím jsme mohli předat i více informací o průběhu projektu našim uživatelům, kteří byli do tohoto projektu zapojeni nepřímo, prostřednictvím našich zaměstnanců. Na partnerských setkáních byly prezentovány různé pracovní techniky používané v zájmových dílnách (např. technika práce s papírem, tzv. quilling, práce s keramikou apod.) Do prací těmito technikami se zapojili jak senioři, tak i zdravotně postižená mládež. Tím byl naplněn i jeden z cílů tohoto projektu, a to integrace zdravotně postižených osob, zvýšení sebevědomí a optimismu u seniorů a motivace seniorů k většímu zapojení se do aktivizačních činností. Na odbornou úroveň našich zaměstnanců zase mělo pozitivní vliv praktické předávání zkušeností mezi zúčastněnými zaměstnanci partnerských organizací. Toto považuji za velice důležitou formu odborných stáží a tím i jednu z forem celoživotního vzdělávání. Výsledky projektu mají jednoznačně motivační charakter jak mezi našimi seniory, tak i zaměstnanci a přispívají jednak ke zlepšení kvality života našich seniorů, tak i k morálnímu ocenění práce našich zaměstnanců. Projekt nám umožnil nalézt nové metody práce s našimi uživateli, poznat prostředí a kulturu jiných zemí a v neposlední řadě nám také připomenul, jak je pro vzájemnou komunikaci důležité zdokonalovat se v jazykových znalostech. Ing. Januš Foltyn, ředitel Centra sociálních služeb Český Těšín

5 5 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace sídlo: ul. Sokolovská č.p.1997, Český Těšín Vznik organizace Organizace vznikla dne a je nástupnickou organizací sloučených příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín a Sociální služby Český Těšín, jejichž zřizovatelem je Město Český Těšín. Poskytované registrované sociální služby: domov pro seniory (pobytová sociální služba zavedena od ) pečovatelská služba (terénní sociální služba zavedena od ) osobní asistence (terénní sociální služba zavedena od ) Další provozované neregistrované služby: půjčovna kompenzačních pomůcek Klub seniorů Domov pro seniory je pobytová služba sociální péče. Poskytováním sociálních služeb usilujeme o přiměřenou podporu a pomoc při běžných potřebách a činnostech uživatelů a zároveň o důstojné a spokojené prožití jejich podzimu života. Služba má kapacitu 72 míst. Cílovou skupinou jsou senioři ve věku nad 65 let. Službu využívají zejména senioři města Český Těšín. Pečovatelská služba a osobní asistence jsou terénní služby sociální péče. Obecným cílem těchto služeb je poskytovat pečovatelskou službu a osobní asistenci tak, aby uživatel mohl zůstat co nejdéle ve svém domácím resp. přirozeném sociálním prostředí a měl možnost zachovávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti a udržovat stávající zvyklosti. Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři nad 65 let a osoby s tělesným postižením nebo s chronickým onemocněním ve věku od let. Celková kapacita pečovatelské služby je nastavena pro 200 uživatelů, kterým je možno zajistit dovoz stravy a 100 uživatelů, kterým je možno poskytnout úkony péče, celková kapacita osobní asistence je 7 uživatelů. Obě služby jsou určeny obyvatelům města Český Těšín a jeho přilehlých částí.

6 6 SETKÁNÍ PARTNERŮ V ČESKÉ REPUBLICE 1. mezinárodní setkání První setkání partnerských institucí v rámci projektu partnerství Grundtvig proběhlo v České republice. Hostitelskou organizací bylo Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace. Akce se zúčastnilo celkem třináct zástupců partnerských institucí z Maďarska, Polska a Slovenska. Za hostitelskou organizaci se aktivně zapojili mimo zaměstnanců i uživatelé domova pro seniory. První den setkání byl věnován vzájemnému seznámení, úvodní prezentaci jednotlivých partnerských institucí, prohlídce domova pro seniory a prostor pro volnočasové a aktivizační činnosti. Hosté měli možnost se zúčastnit pravidelné společné akce uživatelů domova, tzv. narozeninové sešlosti, jejíž součástí bylo i vystoupení regionálního folklórního souboru Slezan a Slezánek. Den byl ukončen prohlídkou historické části města. V rámci druhého dne se hosté seznámili s prací v zájmové a keramické dílně, byly jim představeny jednotlivé realizované techniky práce. Zájemci si měli možnost osvojit dílčí kroky vybrané techniky a vyrobit si vlastní výrobky. Ředitelé partnerských institucí navštívili Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka. Závěrečný den setkání byl zahájen společným setkáním hostů s uživateli domova pro seniory. Zástupce slovenského partnera předvedl hru na tradiční slovenské hudební nástroje. Uživatelé hostům na oplátku zazpívali české a regionální písně a pod vedením zástupce polské instituce si vyzkoušeli zpěv polské lidové písně. Představitelé jednotlivých partnerských institucí přijal starosta města Český Těšín. Mgr. Gabriela Kuffová, vedoucí útvaru sociálních a terénních služeb

7 7

8 8 SETKÁNÍ PARTNERŮ V MAĎARSKU 2. mezinárodní setkání Pořadatelem druhého setkání bylo školské zařízení určené pro zdravotně postižené děti a mládež Éltes Mátyás Nevelési-Oktatási Kőzpont situované v maďarském lázeňském městě Mosonmagyaróvár. Maďarští partneři prezentovali své zařízení a používané metody práce se zdravotně postiženými formou přímé prohlídky zařízení a názorným předvedením práce s dětmi a mládeží. Díky praktickým nácvikům jsme si osvojili některé z používaných arteterapeutických technik. Zařízení tohoto typu, zejména v zahraničí, jsem navštívila poprvé a už první dojem z tamní panující atmosféry byl ten nejlepší. Obdivovala jsem, jak tito mladí lidé s různými typy postižení jsou schopni za podpory a pomoci pedagogů a asistentů vyrábět složité a zároveň krásné výrobky. Osobně mně velmi zaujalo, jak zvládají např. tkaní koberečků na tkalcovském stavu. Helena Lamaczová, DiS., sociální pracovnice Díky projektu jsem mohla porovnat práci v zařízení, jehož zaměření je velmi podobné tomu, kde pracuji. Přínosem pro mně byla možnost získat nové, inovační, praktické i teoretické zkušenosti v zájmových dílnách, prohloubit si své odborné znalosti také v oblasti mé profese. Tyto zkušenosti mně tak mohou obohatit o nové praktické dovednosti, naučit větší samostatnosti, komunikativnosti a tvořivosti. Životní zkušeností byl pro mě rovněž pobyt v cizí zemi, který mně naučil větší nezávislosti a soběstačnosti. Bc. Dana Zawadová, DiS., fyzioterapeut

9 9

10 10 SETKÁNÍ PARTNERŮ NA SLOVENSKU 3. mezinárodní setkání V červnu 2013 proběhlo třetí mezinárodní setkání ve městě Skalica na Slovensku, kde slovenský partner Tradičné ľudové umelecké remeslá Leopoldov pořádal 1. ročník mezinárodního festivalu lidových řemeslníků, jehož byla naše organizace aktivním členem (vystavovatelem). Měli jsme jedinečnou možnost prezentovat široké veřejnosti a zástupcům partnerských organizací výrobky, na jejichž zhotovení se podíleli uživatelé našeho domova pro seniory. V průběhu setkání jsme navštívili a získali podněty pro další práci v Domově sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom ve Skalici. Setkaly jsme se se zaměstnanci a také s uživateli, většinou dětmi, Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom, kteří byli neskutečně milí a obětaví a kteří nám předváděli různé techniky svých prací v zájmových dílnách (korálkování, technika fimo, enkaustika, modelování ze slaného těsta). Výborné bylo to, že jsme si předváděné techniky mohly s nimi společně vyzkoušet. Ze zařízení jsme si odnesly zkušenosti z práce s jinou cílovou skupinou, než s jakou obě pracujeme v oblasti sociálních terénních služeb. Mgr. Jarmila Ďurčeková, koordinátorka terénních služeb Monika Rábková, pracovník v sociálních službách (terénní služby) Pro nás jako pracovnice, které zajišťují přímou péči o uživatele, byla velkým přínosem prohlídka Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom a přiblížení systému a dílčích principů práce s klienty slovenského domova. Velice jsme oceňovaly individuální přístup slovenských kolegů k uživatelům zařízení, jejich důraz na podporu rozvoje osobnosti zejména v psychosociální rovině. Se získanými poznatky jsme seznámily své kolegyně a společně se snažíme je postupně aplikovat do naší denní praxe. Lucie Palarczyková, Zdeňka Hlisnikovská, všeobecné sestry v sociálních službách

11 12 SETKÁNÍ PARTNERŮ V POLSKU 4. mezinárodní setkání V říjnu 2013 nás přivítal polský partner Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia v královském městě Krakov. Mimo prohlídky památek historického centra města jsme blíže poznali podmínky seniorů ve dvou polských zařízeních sociálních služeb, seznámili se se specifiky práce jejich volnočasových a aktivizačních pracovníků. Představitelé partnerských organizací byli přijati na krakovské radnici. Velice si ceníme možnosti srovnat úroveň služeb poskytovaných v našem a polském zařízení. Měly jsme příležitost nahlédnout do chodu jiného zařízení poskytujícího péči osobám v seniorském věku, poznat prostředí domova a vyměnit si poznatky a informace s polskými kolegy. Díky této zkušenosti si nyní více uvědomujeme přínos volnočasových a aktivizačních činností pro naše uživatele, jejich úlohu v podpoře soběstačnosti a psychické rovnováze osob seniorského věku. Silvie Lancová a Danuše Podolowská, pracovnice v sociálních službách (domov pro seniory) Poznaly jsme mnoho úžasných lidí, kteří se snaží pomáhat osobám, jež jsou stejně jako uživatelé našich služeb omezené v soběstačnosti z důvodu svého vysokého věku nebo zdravotního postižení. Účast na tomto setkání nám umožnila nejen poznat krásu města Krakov, ale i mentalitu Poláků. Jejich srdečnost a vřelost ovlivnila atmosféru celého setkání. Neopakovatelným zážitkem bylo pro nás setkání s polskými repatrianty z Kazachstánu, kteří žijí v navštíveném domově pro seniory. Jejich životní příběhy na nás silně emočně zapůsobily. Lidie Opiolová a Eva Unucková, pracovnice v sociálních službách (terénní služby)

12 14 SETKÁNÍ PARTNERŮ NA SLOVENSKU 5. mezinárodní setkání Poslední mezinárodní setkání partnerských organizací se uskutečnilo v Piešťanech na Slovensku. Pořadatelem byl slovenský partner Tradičné ľudové umelecké remeslá Leopoldov. Součástí setkání byla aktivní účast všech partnerů projektu jako vystavovatelů v rámci 6. ročníku mezinárodního festivalu lidových řemeslníků, který proběhl pod záštitou Tomáše Malatinského, ministra hospodářství SR. V konkurenci 165 řemeslníků a dalších vystavovatelů z několika evropských zemí jsme prezentovali výrobky uživatelů domova pro seniory. Návštěvníci třídenního festivalu obdivovali kreativitu, zručnost a trpělivost našich uživatelů. Velice nás překvapilo, že se tohoto festivalu účastní více než 160 vystavovatelů a řemeslníků. Obdivovaly jsme šikovnost a zručnost lidí, kteří do svých výrobků dávají kousek sebe, stejně jako naši uživatelé, kteří se podílejí na tvorbě výrobků a mají radost z toho, když se jim práce povede. Nám zúčastněným zůstávají na dlouho hluboko v srdcích nezapomenutelné vzpomínky a nápady, které nás obohatily, a stejně tak i pochvaly pro naše uživatele za jejich snaživou práci. Obohatila nás zejména tvorba lidového řemesla a velkým potěšením pro nás byla přízeň lidových řemeslníků, kteří se přišli podívat do našeho stánku a kterým se líbila práce našich uživatelů. Všichni nám od srdce přáli mnoho dalších úspěchů a nových nápadů při tvorbě výrobků. Znovu jsme se přesvědčily, že práce našich seniorů v zájmové dílně má smysl. Iveta Hrivňáková, Anna Maria Welszarová a Vladislava Kaletová, pracovnice v sociálních službách (domov pro seniory)

13 Program celoživotního učení Vydává: Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více