ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE"

Transkript

1

2

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě. Byl to rok bohatý na vnější události (volby prezidenta, nečekané odstoupení papeže a volba nového, pád vlády, předčasné volby ), což se samozřejmě promítlo i do naší činnosti. Finanční nejistota zejména v první polovině roku stála nás všechny zbytečně spoustu nervů, času a energie. Přesto všechno se v průběhu roku mnoho dobrých věcí podařilo, jak se dočtete dále a nakonec i ty finance dopadly nad očekávání dobře. Abych vás neuspal hned na začátku, omezím se v tomto úvodu pouze na velice stručný chronologický přehled událostí. Podrobnosti o jednotlivých aktivitách se dočtete na dalších místech výroční zprávy. Počátek roku je už tradičně spojen s Tříkrálovou sbírkou, která proběhla ve dnech od 1. do 14. ledna Součástí Tříkrálové sbírky bývá tradiční průvod Tří králů na koních městem se zakončením u živého Betléma na náměstí v Místku. Chci na tomto místě poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na Tříkrálové sbírce podíleli. V prvé řadě děkuji všem koledníkům, vedoucím skupinek a koordinátorům v obcích, dále patří velké poděkování kněžím ve farnostech za jejich podporu a pomoc, pracovníkům obecních a městských úřadů za vstřícnost a spolupráci při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček. Velký dík patří také všem dárcům, kteří tuto sbírku podpořili svým darem. Ve dnech 30. a 31. ledna proběhla na novém středisku Týdenní stacionář inspekce kvality. Zjištěné skutečnosti byly pro nás podnětem pro další zkvalitňování poskytovaných služeb. Následující den jsme měli tu čest přivítat na některých našich střediscích návštěvu z Magistrátu v čele s primátorem Michalem Pobuckým. Na neděli 24. února jsme připravili poděkování koledníkům a koordinátorům Tříkrálové sbírky, které se uskutečnilo ve Velkém sále Lidového domu v Místku. Setkání se všem zúčastněným líbilo a odcházeli spokojení a povzbuzení. O tři dny později, tedy ve středu 27. února, se konal ve frýdlantském kulturním domě benefiční koncert Bratří Ebenů, který jsme uspořádali ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí. Slavnostního večera se zúčastnili také představitelé města a zástupci sponzorských firem. Marek Eben svým osobitým humorem přispěl k vytvoření výborné atmosféry, která provázela přítomné po celý večer. Pracovníci Terénní služby Rebel připravili na sobotu 13. dubna již třetí ročník přehlídky amatérských kapel z nízkoprahových klubů Rebel Fest. Velký dík všem, kdo se na přípravách a zdárném průběhu podíleli. Ve středu 15. května se pracovníci i klienti Charity zúčastnili diecézní charitní pouti do městečka Branice v Polsku, které leží nedaleko od Krnova kousek za hranicemi. Navštívili jsme rozsáhlý areál pro psychicky nemocné, který zde vybudoval ve třicátých letech biskup Náthan a nazval jej Městečko milosrdenství. Hned následující den připravily členky Charitního klubu seniorů ve Velkém sále Lidového domu v Místku oslavu Svátku matek. Tohoto slavnostního odpoledne se již tradičně zúčastnili také zástupci Magistrátu a duchovním slovem nás povzbudil místecký pan děkan Mons. Josef Maňák. Program pomáhají každým rokem zpestřit svým hudebním vystoupením žáci a učitelé Základní umělecké školy duchovní hudby v Místku, za což jim patří veliký dík. Ve čtvrtek 27. června se pracovníci a dobrovolníci naší Charity zúčastnili hudebního festivalu Sweetsen Fest. V rámci festivalu se každým rokem koná sbírka na potřeby neziskových organizací, působících v našem městě. Charita vybrala přes 4 tisíce korun. 1

4 V době prázdnin a dovolených se naše střediska Klub Nezbeda, Pramínek a Rebel aktivně zapojily do každoročního projektu v rámci prevence kriminality Prázdniny ve městě. Na 10. srpna připravili pracovníci a dobrovolníci Charity Odpoledne her a výher pro veřejnost v areálu Sokolíku v Místku. Díky různým atrakcím a soutěžím měla akce velký úspěch a chtěli bychom ji zopakovat i v dalších letech. Poslední sobotu v srpnu přijala Charita pozvání Obecního úřadu Dobrá na Velkou Doberskou, kde různými soutěžemi pro děti pomohli dobrovolníci a pracovníci středisek Nezbeda, Pramínek, Rebel a ZOOM zpestřit odpolední program rodinám s dětmi. Pro dospělé měly pracovnice Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby připraveno ve svém stánku měření tlaku a cukru, střediska Maják a Oáza pokoje zde s velkým úspěchem nabízely výrobky svých klientů. V úterý 3. září vyjely 4 autobusy poutníků na charitní pouť na Svatý Hostýn. Tentokrát nám počasí nepřálo, po předchozích krásných dnech od rána pršelo a bylo chladno. I přes nepřízeň počasí však byla nálada poutníků výborná. Program pouti připravil místecký pan děkan Mons. Josef Maňák, který nás každoročně na pouti doprovází. Na zpáteční cestě už nám svítilo sluníčko, které ještě umocnilo radostnou náladu poutníků. Vraceli jsme se spokojení a posilnění do dalších všedních dnů. Letos poprvé se konal Den sociálních služeb také ve Frýdlantu nad Ostravicí. V pátek 20. září byl na zahradě frýdlantského Domova pro seniory připraven pestrý program, do kterého se zapojila se svými aktivitami a soutěžemi pro děti také naše střediska. O týden později, ve čtvrtek 26. září, se jednotlivá střediska Charity opět aktivně zúčastnila Dne sociálních služeb, který pořádá každým rokem Magistrát města Frýdku-Místku v Národním domě. Naše zaměstnankyně, Marie Vlčková z Charitní pečovatelské služby, obdržela na slavnostním shromáždění, které bylo součástí celodenního programu, Cenu sympatie. Již třetí ročník charitní aukce výtvarných děl se konal v pátek 11. října v rytířském sále frýdeckého zámku. Akce se velice vydařila, výsledek byl nejlepší ze všech tří ročníků. Oživení v sále způsobil příchod tehdejšího ministra životního prostředí Tomáše Podivínského, který se v rámci předvolební cesty po našem kraji přišel na aukci také podívat. Čtrnáct dnů předtím v pátek 27. září navštívil pan ministr naše dvě střediska Dům pokojného stáří a Oázu pokoje, kde besedoval s pracovníky i klienty. Ve středu 4. prosince uspořádaly členky Charitního klubu seniorů tradiční předvánoční setkání seniorů spojené s Mikulášskou nadílkou. V tomto adventním čase nás přišel duchovním slovem potěšit a povzbudit Mons. Josef Maňák, místecký děkan. Za Magistrát nás přišli pozdravit a popřát všem krásné vánoce a vše nejlepší do nového roku náměstek primátora Libor Koval a pracovnice odboru sociálních služeb paní Magda Máchová. Stojíme na počátku nového roku 2014 a všichni jsme plní očekávání, co nám tento rok přinese a jaký bude. Máme od Boha veliký dar a velikou moc. Jsme přizváni k tomu, abychom se podíleli svou prací a modlitbou na tom, aby ten letošní rok byl pro nás všechny rokem dobrým a šťastným a abychom se snažili učinit jej dobrým a šťastným i lidem kolem nás. Chci proto popřát vám všem i vašim blízkým hodně štěstí, zdraví a hojnost Božího požehnání po celý rok, radost, pokoj a dobro jak na pracovištích, tak i ve vašich rodinách. A věřím, že se nám s pomocí Boží podaří prožít letošní rok tak, abychom se na konci roku neměli za co stydět. Ing. Pavel Bužek, ředitel Charity Frýdek - Místek 2

5 OBSAH Úvodní slovo ředitele...1 Organizační struktura...4 Vznik a poslání organizace...5 Současné aktivity: Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké...6 Týdenní stacionář...8 Centrum odlehčovacích služeb...9 Oáza Pokoje pro psychicky nemocné...11 Charitní ošetřovatelská služba...13 Charitní pečovatelská služba...15 Klub Nezbeda...17 Denní centrum Maják...19 Rodinné centrum Frýdlant n. O Terénní služba Zoom...24 Terénní služba Rebel...26 Centrum Pramínek...28 Dobrovolnické hnutí...30 Tříkrálová sbírka Fundraising...33 Projekty Charity Frýdek-Místek...34 Výrok auditora...37 Zpráva o hospodaření...36 Aktuální kontakty

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA editel St ediska terénních služeb St ediska ambulantních služeb St ediska pobytových služeb editelství Charitní ošet ovatelská služba Denní centrum Maják D m pokojného stá í u Panny Marie Frýdecké Ekonomický úsek Charitní pe ovatelská služba P j ovna pom cek Terénní služba Zoom Klub Nezbeda Poradenské centrum Týdenní stacioná Centrum odleh ovacích služeb Projektový úsek Pracovník pro vztahy s ve ejnos Projektový manažer Fundraiser Dobrovolnické hnu Technický úsek Terénní služba Rebel Centrum Pramínek "Oáza pokoje" pro psychicky nemocné 4

7 VZNIK A POSLÁNÍ Charita Frýdek-Místek je nezisková organizace působící v regionu Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí. Patříme mezi největší poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Poskytujeme již 22 let široké spektrum pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb a zdravotních služeb určených seniorům, lidem s psychickým onemocněním, rodinám s dětmi a mládeži ohrožené sociálním vyloučením. Naším cílem je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Katolická farní charita Místek byla založena Olomouckým arcibiskupem 20. ledna 1992 a byla jí od počátku delegována právní subjektivita. O měsíc později vznikla Farní charita Frýdek, která působila jako dobrovolná. V roce 1996 došlo ke sloučení obou charit a vznikla jedna Charita Frýdek-Místek s oblastní působností. Jako první začala působit charitní ošetřovatelská služba, která byla zřízena Poté se Charita postupně rozrůstala o další střediska a poskytované služby. V roce 1999 to byl Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a Klub Nezbeda. V roce 2000 byla založena další střediska: Mateřské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, které ukončilo svou činnost k , dále Oáza pokoje pro psychicky nemocné a Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné (dnes Denní Centrum Maják). Od roku 2003 působí při Charitě Dobrovolnické hnutí a v roce 2006 začalo nabízet své služby ve Frýdlantu nad Ostravicí Poradenské centrum. Rok 2006 byl určitým přelomem, kdy byly jednotlivé sociální služby, poskytované Charitou Frýdek-Místek, zaregistrovány podle nového Zákona o sociálních službách. V roce 2010 jsme začali poskytovat nové sociální služby v rámci Individuálního projektu Moravskoslezského kraje, a to Terénní služba Rebel a Terénní služba ZOOM. V roce 2011 pak vzniklo Centrum Pramínek v sociálně vyloučené lokalitě. Od roku 2012 zahájily svou činnost další dvě nové služby - Odlehčovací služba a Týdenní stacionář. Naše organizace zaměstnává 142 pracovníků. Většina z nich pracuje přímo s našimi uživateli. Jedná se o pečovatelky a ošetřovatelky, zdravotní sestry, pracovníky, kteří pracují s dětmi, fyzioterapeutky a sociální pracovníky. Chod celé organizace zajišťují režijní pracovníci, jako ředitel, ekonom, účetní, mzdová účetní, pracovníci technického úseku, projektový manažer, fundraiser, pracovník pro vztahy s veřejností. Všichni naši zaměstnanci musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zákonem. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb se také všichni naši zaměstnanci účastní odborných školení, aby si zvyšovali svou odbornou kvalifikaci. 5

8 DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ U PANNY MARIE FRÝDECKÉ Registrovaná služba dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (domov pro seniory) Číslo registrace: PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké je domovem pro seniory, kde se celoročně poskytují služby sociální péče osobám se sníženou soběstačností ve věku od 45 let. Jsme pobytovým zařízením s kapacitou 85 lůžek umístěných ve dvou budovách. Dům pokojného stáří je jeden z mála domovů, který v našem regionu přijímá uživatele z celé republiky. Posláním domova je zajistit služby sociální péče starým, nemocným lidem, kteří pro svou nepříznivou sociální, často krizovou situaci, své stáří a nemoc, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě starat a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naším cílem je vytvořit těmto lidem takové prostředí, které jim pomůže v jejich tíživé situaci a zajistí jim tak dostatek pohody, lásky a soukromí pro prožití důstojného života. POSKYTUJEME: ubytování, celodenní stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře, příp. II. večeře pro diabetiky), ošetřovatelsko-zdravotnickou péči (zabezpečena naším personálem), lékařskou péči (zajišťuje naše lékařka a odborní lékaři, kteří pravidelně docházejí do našeho domova), návštěvy k lékařům mimo domov, rehabilitaci (elektroléčba, magnetoterapie, léčebná tělesná výchova, měkké techniky, atd.), zájmové a volnočasové aktivity (vyšívání, kreslení, pečení, zpěv, práce s keramikou, apod.), pomoc při kontaktech s rodinou a se společenským prostředím, ekumenickou duchovní péči (2x týdně mše svatá v kapli, možnost osobní návštěvy kněze a pastora). KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: Mariánské náměstí 146 Frýdek-Místek, ,

9 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 V roce 2013 bylo v našem zařízení nově přijato 24 uživatelů. Z celkového počtu 85 uživatelů jsou více než tři čtvrtiny starší 76 let, průměrný věk uživatelů byl ke konci roku 82 let. Necelá polovina uživatelů je trvale upoutána na lůžko a stravuje se za pomocí pečovatelů. Během roku bylo 25 úmrtí. V průběhu roku jsme na domově vyměnili vstupní skleněné dveře v budově s č. p. 1287, pořídili 2 nové přístroje na vaření čaje, 3 polohovací lůžka, vyměnili 2 plynové ohřívače vody a kouřovod komínu v budově s č. p Během roku tráví klienti svůj volný čas převážně v Klubovně domova. Zde spolu s aktivizačními pracovnicemi zpívají, vyšívají, malují a připravují různá jídla. Třikrát týdně také spolu cvičí a rehabilitují. V únoru si klienti připomněli svátek sv. Valentýna, při kterém si sami připravili jednohubky a zmrzlinové poháry, v březnu společně vyráběli velikonoční ozdoby a oslavili Velikonoce společnou mší svatou. V květnu jsme společně cestovali do polských Branic, kde proběhla diecézní pouť charit v Městečku milosrdenství. V letních měsících klienti rádi tráví čas na zahradě vedle domova a v blízkém opraveném areálu basiliky. V červenci klienti navštívili kapličku v Hájku a prošli se po nové opravené trase kolem přehrady Olešné. V srpnu a září k nám zavítaly pracovnice Denního centra Maják a zpříjemnily nám dopoledne při Koktejlové párty a Kávovém dýchánku. Protože byl letošní podzim poměrně teplý, zorganizovali jsme v říjnu společný výlet na Grúň v Beskydech, kde jsme spolu s otcem Drobiszem slavili mši svatou a navštívili nedalekou Švarnou Hanku. Koncem října jsme také společně smažili placky, které nám všem moc chutnaly. Počátkem prosince klienti vyráběli adventní věnce a pekli cukroví. Před Vánocemi jim zahrála cimbálová muzika a studenti z několika škol zazpívali koledy a známé vánoční písně. 7

10 TÝDENNÍ STACIONÁŘ Registrovaná služba dle 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - týdenní stacionář Číslo registrace: PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Jsme pobytovou sociální službou, kde poskytujeme služby Týdenního stacionáře osobám se sníženou soběstačností ve věku od 55 let, osobám s poruchami zraku, sluchu, s lehkým stupněm demence a onemocněním pohybového ústrojí a interním onemocněním. Péči poskytujeme především osobám, kterým jejich rodinní příslušníci nejsou schopni vzhledem k pracovním povinnostem zajistit dostatečnou celotýdenní péči, a které jsou ještě schopny akceptovat častou změnu prostředí. Pomoc je poskytována nepřetržitě v týdenním režimu. O víkendech a svátcích je uživatel ve svém přirozeném prostředí a v péči svých blízkých. Posláním domova je poskytovat pomoc či podporu při péči o vlastní osobu, pomoc při trávení volného času formou aktivit nebo rehabilitace, které přispívají k udržení dosavadních schopností uživatele. Naše služby jsou nabízeny dle individuálních potřeb či zájmů uživatelů a možností poskytovatele. Zprostředkováváme také uživatelům pomoc v duchovních potřebách. Sídlíme v půdních prostorách Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. V nově vybudovaném oddělení poskytujeme službu Týdenního stacionáře společně s Centrem odlehčovacích služeb. Prostory byly vybudovány především díky prostředkům Evropské Unie. Kapacita služby jsou 3 lůžka. POSKYTUJEME: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně; celodenní stravování (snídaně, oběd, svačinka, večeře, příp. II. večeře pro diabetiky); ubytování (v 1 jednolůžkovém a 1 dvoulůžkovém pokoji); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně-terapeutické činnosti; pomoc při uplatnění práv; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; ekumenickou duchovní péči (2x týdně mše svatá v kapli, možnost osobní návštěvy kněze). KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: Mariánské náměstí 146, Frýdek-Místek, , (odděl.) (soc. pracovník) 8

11 CENTRUM ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB Registrovaná služba dle 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (odlehčovací služby) Číslo registrace: PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Jsme pobytovou službou, kde poskytujeme odlehčovací službu osobám se sníženou soběstačností ve věku od 45 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit osobě, která dlouhodobě pečuje o svého blízkého, čas nezbytný pro řešení osobních záležitostí a čas na nezbytný odpočinek. Služba není určená osobám, které jsou v akutním stavu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách; osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním; osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osobám, které jsou v akutním stavu psychiatrického onemocnění a osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Sídlíme v rekonstruovaných půdních prostorách Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. V nově vybudovaném oddělení poskytujeme odlehčovací službu společně se službou Týdenního stacionáře. Prostory byly vybudovány především díky prostředkům Evropské Unie. Službu poskytujeme max. na dobu 3 měsíců max. pro 12 osob. POSKYTUJEME: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně; celodenní stravování (snídaně, oběd, svačinka, večeře, příp. II. večeře pro diabetiky); ubytování (ve 2 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových pokojích); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně-terapeutické činnosti; pomoc při uplatnění práv; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; ekumenickou duchovní péči (2x týdně mše svatá v kapli, možnost osobní návštěvy kněze a pastora). KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: Mariánské náměstí 1287, 1288, Frýdek-Místek, , (odděl.) (soc. pracovník) 9

12 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 V roce 2013 jsme poskytli službu Týdenního stacionáře celkem 6 novým klientům, jeden klient u nás strávil celý rok. Centrum odlehčovacích služeb poskytlo služby celkem 111 klientům, některým i opakovaně. Počátkem roku se někteří zaměstnanci jako už pravidelně zúčastnili Tříkrálové sbírky. Koncem ledna proběhla v Týdenním stacionáři kontrola služby formou inspekce kvality sociálních služeb. Výsledek dopadl vcelku dobře. Bylo odhaleno několik chyb a následně doporučeno několik změn, které jsme v průběhu celého roku zapracovávali do našich Standardů kvality sociálních služeb a do naší každodenní práce. Zpětně vnímáme inspekci jako velmi pozitivní. V průběhu roku jsme pořádali v Týdenním stacionáři i v Centru odlehčovacích služeb několik přednášek a besed pro klienty i zaměstnance. Byli u nás mimo jiné policisté ČR, kteří nám řekli něco o bezpečnosti seniorů, dále horolezci, kteří nám vyprávěli zážitky ze svých cest po Beskydech a promítli nám svůj film. V březnu jsme se připravovali na Velikonoční svátky a prožili společně Velkopáteční křížovou cestu. V letních měsících jsme na naší zahradě společně s rodinami klientů smažili vaječinu. Mimo to jsme s klienty pořádali několik procházek a výletů po okolí. Byli jsme na Olešné, u kapličky v Hájku a často také v opraveném areálu místní baziliky. V předvánočním čase jsme pekli cukroví, perníčky, vyráběli ozdoby, kterými jsme vyzdobili celé naše oddělení a také jimi nazdobili vánoční stromeček. Společně jsme si zazpívali koledy i se studenty škol, kteří k nám jako už každým rokem zavítali se svými vánočními besídkami. Během celého roku s klienty malujeme, vyrábíme přáníčka, ozdoby k různým příležitostem, zpíváme a rádi také posloucháme hudbu a sledujeme naučné filmy a dokumenty. Pravidelně s rehabilitační pracovnicí cvičíme a dle zdravotního stavu také rehabilitujeme. 10

13 OÁZA POKOJE PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ Registrovaná služba dle 50 zákona č. 108/2006 o sociálních službách Domov se zvláštním režimem. Číslo registrace PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME: Náš domov poskytuje služby lidem starším 30 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby z důvodu chronického duševního onemocnění a nemohou žít ve svém domácím prostředí. Přijímáme klienty z Moravskoslezského kraje, případně zájemce, kteří mají ke kraji vztah (mají zde příbuzné, rodiště). Máme možnost ubytovat až 50 osob a nabízíme veškeré služby, které klient vzhledem k svému stavu potřebuje: čistý a vkusně vybavený dvoulůžkový pokoj, koupelnu v těsné blízkosti pokoje, bezbariérový přístup do všech prostor, stravu 5x denně, volně přístupnou zahradu pro relaxaci a ochotný personál poskytující pečovatelskou a zdravotnickou pomoc 24 hodin denně. Pro klienty organizujeme také jednodenní výlety na kulturní památky a výstavy, plesy, návštěvy kin a divadel, pravidelné návštěvy bazénu a jednou ročně pořádáme 6 denní ozdravný pobyt. Pobyt a strava je hrazená klientem a to ve výši dle aktuálního ceníku. POSKYTUJEME: Ubytování a stravování Sociální a zdravotní péči Lékařskou péči psychiatr, neurolog, praktický lékař Rehabilitaci Paměťové tréninky, společenské hry Výtvarné vyžití - keramika, malování, zpěv, aj. Možnost práce i relaxace na přilehlé zahradě Výlety a ozdravné pobyty Pohybová cvičení a návštěvy bazénu Canisterapii KONTAKTY TY Adresa: Telefon: Web: K Hájku 2971, Frýdek-Místek, , , ,

14 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 Během roku klienti navštěvovali v dopoledních hodinách keramickou dílnu, výtvarnou dílnu a nově košíkářskou dílnu, v letním období se věnovali zahradnickým pracím. V odpoledních hodinách se mohli účastnit trénování paměti, společně si zazpívat, za pomoci dobrovolníků si něco dobrého uvařit nebo upéct, případně se seznámit s prací na počítači. Rovněž si klienti v průběhu celého roku příjemně užívali návštěvy canisterapeutického psa. Na jaře jsme šli společně do kina na Babovřesky hříšná ves a do divadla na představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. V květnu jsme se účastnili Diecézní poutě charit v Městečku milosrdenství v Branicích v Polsku. Poslední květnový den proběhl tradiční Májový bál v Lidovém domě v Místku. V červnu jsme obdivovali krásy Punkevních jeskyní a propasti Macocha v Moravském krasu a navštívili jsme také Archeopark a Rybí dům v Chotěbuzi. Od července do listopadu jsme pravidelně navštěvovali Aquapark ve Frýdku Místku. Týdenní pobyt klientů se uskutečnil v malebném prostředí Valašských Beskyd v obci Hutisko-Solanec na úpatí kopce Soláň v Turisthotelu EURO. V listopadu se část klientů účastnila dvoudenního výletu do Prahy a v posledním měsíci v roce jsme si společně zazpívali s Evou a Vaškem na jejich koncertě, který se uskutečnil ve společenském sále Základní školy Dobrá. 12

15 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOS) Charitní ošetřovatelská služba je domácí zdravotní péče poskytovaná v domácnostech pacientů kvalifikovanými zdravotními sestrami. PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Služba je určena pacientům v domácnosti, kteří potřebují zdravotní péči. Je hrazena ze zdravotního pojištění s podmínkou předpisu lékaře. Péči o pacienty zajišťujeme ve spolupráci s Charitní pečovatelskou službou a půjčovnou pomůcek. Tyto služby tvoří dohromady komplex terénních služeb, schopných plně zabezpečit například ležícího pacienta. Pacientům jsme schopni zapůjčit koncentrátory kyslíku a elektrické či mechanické odsávačky a injekční dávkovače. POSKYTUJEME: Ošetřování ran Odběry biologického materiálu Aplikaci inzulínu, injekcí, infúzí Rehabilitační ošetřování Ošetřování stomií, drénů atd. Komplexní péči o náročné pacienty Zaučování pečujících v péči o nemocné Péče o pacienty v terminálním stádiu života KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: F. Čejky 450 Frýdek-Místek, ,

16 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 Charitní ošetřovatelská služba v roce 2013 fungovala bez větších otřesů a výkyvů. Během roku nám sice ubyly dvě zdravotní sestry, ale bylo to jen vyústěním situace z roku předchozího. Situace byla vyřešena navýšením úvazků stávajících zdravotních sester. Rovněž jsme byli ušetřeni pozornosti revizí ze strany zdravotních pojišťoven. Tak jsme mohli nerušeně pracovat a pečovat o naše pacienty. V roce 2013 jsme měli celkem 251 pacientů a vykonali jsme u nich návštěv. Dvakrát jsme se sešli jako kolektiv mimo pracovní dobu jednou na jaře jsme smažili vaječinu a v předvánočním čase jsme měli společné setkání i s pečovateli v Denním centru Maják, kde jsme si při malém, vlastnoručně napečeném občerstvení vyměnili drobné dárky. Také jsme se dále vzdělávali. V lednu se zúčastnila Kamila Vargovská a Ludmila Laníková opět v Pardubicích kongresu na téma Mezioborová spolupráce v léčbě ran a defektů, kde vystoupila K. Vargovská s přednáškou a L. Laníková byla spoluautorkou. Na podzim absolvovaly Lenka Weberová a Jarmila Karlická Certifikovaný kurs Hospicové péče, který měl 50 hodin teorie a 10 hodin praxe. Kurs byl pořádán Charitou Ostrava a praxe proběhla v Hospici sv. Lukáše. Kurs obsahoval kromě zdravotnických přednášek i přednášky z psychologie, pastorační péče a teologie. Poslední vzdělávací aktivitou byl Kurs rehabilitačního ošetřování v Praze na Rehabilitační klinice na Albertově. Tento třídenní intenzivní kurs absolvovala Svatava Fábiková a Ludmila Laníková. Kamila Vargovská odebírá krev na akci Velká Doberská. Návštěva u paní Stolařové - bývalé vedoucí Charitní ošetřovatelské služby 14

17 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 40 jako pečovatelská služba. Číslo registrace PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME: Jsme terénní služba, jejímž posláním je umožnit starším a nemocným osobám se sníženou soběstačností, žijícím v regionu Frýdek-Místek, žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomocí. Pomáháme také rodinám se třemi a více dětmi narozenými v jednom roce, tak aby zvládaly běžný chod své domácnosti. Naším cílem je umožnit uživatelům žít a dožít v prostředí vlastní domácnosti a tím si udržet své sociální vazby, podpořit soběstačnost uživatelů a povzbudit jejich vlastní aktivitu, poskytnout uživatelům i jejich rodinám podporu při orientaci v možnostech zlepšení nebo vyřešení jejich nepříznivé sociální situace (prostřednictvím poradenství a kontaktů na navazující služby), umožnit rodičům plně se věnovat výchově svých dětí a dát jim možnost odpočinku tím, že zajistíme část chodu domácnosti. Služby jsou konkrétně určeny seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a chtějí žít ve svém domácím prostředí a dále rodinám se 3 a více dětmi narozenými ve stejném roce, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Charitní pečovatelská služba spolupracuje v péči o uživatele s Charitní ošetřovatelskou službou. Naše služba má také k dispozici Půjčovnu kompenzačních pomůcek (pro klienty i širokou veřejnost). POSKYTUJEME: Pomoc při osobní hygieně Pomoc při zajištění chodu domácnosti Pomoc při zajištění stravy, aj. KONTAKTY TY Adresa: Telefon: Web: F. Čejky 450 Frýdek-Místek, ,

18 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 V letošním roce to bylo již více než tři roky, během kterých jsme pomáhali v rodině s trojčátky. Děti v dubnu oslavily 4 roky a tak dosáhly věku, kdy bezplatná sociální služba končí. Do Charitní pečovatelské služby byla přijata nová pečovatelka na zkrácený úvazek, která zastupuje stávající pracovnici po dobu její dlouhodobé nemocenské. Pracovníci pečovatelské služby absolvovali některé vzdělávací kurzy, školení, stáže a supervizní setkání. Své služby jsme prezentovali na Dni sociálních služeb ve Frýdku-Místku, kde naše pečovatelka paní Marie Vlčková získala Cenu sympatie. Opět jsme se zúčastnili akce v obci Dobrá Velká Doberská, kde jsme rovněž prezentovali své služby. V pečovatelské službě pracovalo v roce 2013 celkem 10 pracovníků v přímé péči a vedoucí. Využili jsme na výpomoc 5 pracovníků na dohodu. V péči jsme měli 133 uživatelů, z toho 53 mužů a 80 žen. Během roku jsme vykonali návštěv. Pečovatelky s trojčaty Marie Vlčková při přebírání Ceny sympatie. 16

19 Registrovaná služba dle 62 zákona č. 108/2006 o sociálních službách - služba sociální prevence. Číslo registrace PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Klub Nezbeda je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Pojem nízkoprahový v tomto případě znamená maximálně přístupný pro cílovou skupinu to je pro děti a dospívající ve věku 6 20 let, které většinu svého volného času tráví pasivně a na ulici, jsou ohroženy rizikovým způsobem života, vyrůstají v málo podnětném, konfliktním a problémovém prostředí a nemohou nebo nechtějí využívat standardních volnočasových aktivit (kroužků, sportovních zařízení apod.) Cílem pracovníků klubu je poskytovat těmto dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času, nabízet jim podporu a pomoc v jejich problémech, motivovat je k samostatnosti a zodpovědnosti i spolupráci a pochopení druhých. To vše se děje formou rozhovorů, her, různých aktivit a výchovně vzdělávacích prožitkových programů práce s jednotlivci i skupinkami. V Klubu Nezbeda pracují dvě pracovnice, služby a aktivity jsou dětem poskytovány zdarma. POSKYTUJEME: sociální služby: kontaktní práci, situační intervenci, informační servis, základní poradenství, pomoc v krizi, zprostředkování dalších návazných služeb ; preventivní, výchovné a pedagogické programy: programy primární prevence a diskuse na aktuální téma, jedno rázové a příležitostné výchovně vzdělávací programy, doučování, práce na PC; volnočasové aktivity: jsou prostředkem a nástrojem pro realizaci sociálních služeb v klubu. Jsou to: různé aktivity - pohybové - sportovní a taneční, hudební, rukodělné a výtvarné, stolní hry, scénky, hry a soutěže. Akce - jednodenní výlety, vícedenní pobyty, prezentační akce (vystoupení), společensky prospěšné aktivity (Tříkrálová sbírka), kulturní akce a sportovní turnaje a utkání. KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: F. Čejky 450 Frýdek-Místek,

20 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 Tento rok se v našem středisku radikálně změnila cílová skupina. Klub opustili starší klienti nad 15 let a do zařízení začaly docházet děti převážně mladšího školního věku. Změnily jsme proto náplň programů a zařazovaly do nich více hravých, poznávacích a interaktivních prvků, které jsou pro rozvoj dětí v tomto věku důležité a u dětí oblíbené. Výrazně byl tento rok zájem o výtvarné aktivity. Děti se zapojily do několika různých soutěží v rámci klubu, Charity i krajské soutěže v Opavě. Hodně nás pracovnice překvapil také zájem o diskusní programy. Jejich témata vyplynula většinou z aktuální potřeby, situace nebo se vázala k tradici, období či události. Bylo z nich poznat, jak citlivé a vnímavé dokážou děti být jakých si všímají detailů, které nám dospělým unikají. Prostřednictvím Projektu prevence kriminality si každé z dětí mohlo sestavit svou vlastní originální Mozaiku nových poznání. Tak se tento projekt jmenoval a děti díky němu blíže poznaly mnoho zajímavých míst v okolí FM a regionu, zhlédly dvě divadelní představení, v rámci sportování si byly několikrát zaplavat na bazéně, byly se podívat v ZOO a dokonce navštívily i hlavní město Prahu. Všechny činnosti v klubu však nejsou jen o poznávání a pobavení. Patří sem i doučování a příprava do školy. A ty daly mnohým pořádně zabrat. Námaha však stála za to - písemky, zkoušky, referáty či dokonce reparáty nakonec vždy dobře dopadly. 18

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín Výroční zpráva 2014 KAMARÁD Jičín Slovo Úvodem Vážení příznivci a nám blízcí, opět se nám rok s rokem sešel a musím říci, že máme za sebou úspěšný rok působení v oblasti sociálních služeb. Je příjemné

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více