Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků"

Transkript

1 Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY VS = všeobecná sestra; DS = dětská sestra; PAS = porodní asistenka;et = ergoterapeut; FT = fyzioterapeut; ZL = zdravotnický laborant; ZSP zdravotně sociální pracovník; RA = radiologický asistent;rl = radiologický laborant;et = ergoterapeut; ZZ = zdravotnický záchranář; ZT = zubní technik; KP = klinický psycholog; DKP = dětský klinický psycholog; KT = klinický technik; NT = nutriční terapeut; KL = klinický logoped; AVZ = asistent ochrany a podpory věřejného zdraví; OP = optometrista; OR = ortoptista; O-P = ortotik-protetik; DH = dentální hygienistka; BT = biomedicínský technik; RT = radiologický technik; RF = radiologický fyzik; PZ = psycholog ve zdravotnictví; BI = biomedicínský inženýr; LA = laboratórní asistent; ZA = zdravotnický asistent; A = adiktolog 0 Obchodní firma (název, ev.jméno a příjmení) Smluvní partneři Město Akreditace udělena/ prodloužena od - do Název certifikovaného kurzu počet kontaktních hodin + počet kreditů Určeno pro Max. počet účastníků 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1, 128 Praha 2 Praha Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii 72 hodin = 43 kreditů VS 2 Institu klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, o.s., Třebohostická 2283/2, Praha 10 Praha Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků 63 hodin = 38 kreditů VS 3 Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské náměstí 4, Plzeň Plzeň Metody a techniky v gynekologické cytodiagnostice 270 hodin = 0 kreditů absolventi SZŠ v oboru ZL, absolventi nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný ZL na VOŠ, absolventi zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu ZL, absolventi akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědního zaměření nebo nejméně tříletého studia v oborech přírodovědného zaměření na VOŠ akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratórní metody

2 4 Ústřední vojenská nemocnice v Praze, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Endoskopie a další miniinvazivní výkony v urologii 2 hodin = 91 kreditů VS, které pracují v úseku ambulatní péče v oboru urologie, VS, které mají zájem o práci v úseku ambulatní péče v oboru urologie 5 Ústřední vojenská nemocnice v Praze, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Perioperační péče ve všeobecné chirurgii 105 hodin = 62 kreditů VS pro perioperační péči, které ukončily specializační vzdělávání 6 Ústřední vojenská nemocnice v Praze, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Základy fyzikálního vyšetření pro sestry 40 hodin = 24 kreditů VS 8

3 7 Ústřední vojenská nemocnice v Praze, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Specifická ošetřovatelská péče v intervenční radiologii 74 hodin = 44 kreditů VS, odborná způsobilost k výkonu povolání, platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, výkon povolání minimálně 2 roky z toho délka praxe na angiografických pracovištích 12 měsíců a více 8 Ústřední vojenská nemocnice v Praze, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Bazální stimulace 80 hodin = 48 kreditů VS všech oborů medicíny, FT, ET, vyučující odborných předmětů na SZŠ, VZŠ a vysokých školách, pracující s postiženými lidmi, pracovníky v domácí, hospicové a geriatrické péči, logoped s minimální praxí 1 rok 9 Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská, Brno, Krajská zdravotní, a.s., - Masarykovana nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Brno Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem 80 hodin = 48kreditů ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání a uznání způsobilosti k výkonu výše uvedeného nelékařského zdravotnického povolání s výkonem praxe ve státních a nestátních lůžkových i ambulantních zařízeních, dětských oddělšních, v diabetologických centrech, specializovaných diabetologických ambulancích Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční, Ostrava Brno Bazální stimulace 62 hodin = 37 kreditů VS, PAS, ET, FT, ZSP, ZZ, KP, KL Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská, Brno Brno Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu 48 hodin = 29 kreditů VS, PA, ZZ 12 Tomáš Skoupý, NZZ Eurodent zubní laboratoř, Úpatní 9, Brno Brno Zhotovení zubních náhrad na implantáty 32 hodin = 19 kreditů ZT Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská, Brno Brno Umělá plicní ventilace 80 hodin = 48 kreditů VS, PA, ZZ

4 14 Úrazová nemocnice v Brně, Povánka 139/6, Brno, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80, Luže, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, Kolín III. Brno Katetrizace močového měchýře u mužů 80 hodin = 48 kreditů VS, ZZ INSTITUT Bazální stimulace s. r. o., J. Opletala 680, Frýdek - Místek Frýdek - Místek Základní kurz bazální stimulace 24 hodin = 14 kreditů VS, PAS, FT, ET, KP, KL Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno Brno Chemoterapie a péčo o pacienty 48 hodin = 28 kreditů VS 17 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Praha Komplexní ošetřovatelská péče o pacientky s nádorovým onemocněním prsu 32 hodin = 19 kreditů VS, PA, práce v primární péči, chirurugických, onkologických nebo gynekologických oborech 18 Fakultní nemocnice Plzeň, tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 80 hodin = 48 kreditů VS 19 Fakultní nemocnice Plzeň, tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii 88 hodin = 53 kreditů VS, DS, NT, FT 25 U Vojenské nemocnice 10, Praha Péče o pacienta s bolestí hodin = 12 kreditů VS, PA, osvědčení k výkonu dohledu, doklad o specializačním praxe nejméně 6 měsíců Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Ostrava Specifická ošetřovatelská péče o pacienta po diagnostické koronarografii 40 hodin = 24 kreditů VS s osvědčením k výkonu dohledu, u cizinců rozhodnutí MZČR o uznání způsobilosti 6 22 Vítkovická nemocnice, a.s., Zalužanského 1192/, Ostrava- Vítkovice Ostrava Ošetřování pacientů s cévním onemocněním hodin = 18 kreditů VS + osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 23 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Praha Specifická ošetřovateslká péče o pacienty při endoskopiích zažívacího traktu, dýchacího systému a vylučovacího systému 114 hodin = 68 kreditů VS 24 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Praha Dlouhodobá umělá plicní ventilace 80 hodin = 48 kreditů VS 25 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha Praha Ošetřovatelská péče o cévní vstupy 41 hodin = 25 kreditů VS, PAS, ZZ

5 26 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno Brno Péče o pacienta se zavedeným portem 47 hodin = 28 kreditů VS, ZZ + osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Fakultní nemocnice Plzeň, tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Péče o pacienta se zavedeným portem 48 hodin = 28 kreditů VS, radiologické asistenty + osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu + min. 6 měsíců výkonu povolání 28 Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha Praha Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii 50 hodin = kreditů všeobecná sestra pracující min. 3 roky na interním, diabetologickém, chirurgickém oddělení, na oddělení intenzivní péče nebo v obdobném ambulantním 29 U Vojenské nemocnice 10, Praha Perioperační péče v robotické chirurgii 24 hodin = 14 kreditů VS, perioperačním sestrám 8 U Vojenské nemocnice 10, Praha Asistence sestry při terapeutické digestivní endoskopii - praktický nácvik na zvířecím modelu hodin = 12 kreditů VS, držitelky platného osvědčení k výkonu zdravvotnického povolání bez odborného dohledu, které pracují na úseku digestivní endoskopie 8 31 Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Ústí nad Labem Perioperační péče v robotické chirurgii 38 hodin = 23 kreditů VS, PAS se specializovanou způsobilosti v oboru specilazačního vzdělávání "Perioperační péče" U Vojenské nemocnice 10, Praha Komplexní péče o nemocné se stomií na trávicím nebo močovém traktu 80 hodin = 48 kreditů VS s praxí při ošetřování nemocných se stomií na trávicím nebo močovém traktu, minimální délka praxe - 2 roky v oboru, osvědčení k výkonu zdravotnického dohledu 33 U Vojenské nemocnice 10, Praha Perioperační péče v neurochirurgii 104 hodin = 62 kreditů VS, osvědčení k výkonu dohledu, praxe v perioperační péči a zájem o problematiku neurochirurgie

6 34 U Vojenské nemocnice 10, Praha Perioperační péče v urologii 104 hodin = 62 kreditů VS, osvědčení k výkonu dohledu, praxe v perioperační péči a zájem o problematiku urologii 35 U Vojenské nemocnice 10, Praha Ošetřovatelská péče se zaměřním na seniora hodin = 18 kreditů VS, zdravotnický asistent, zdravotně sociální pracovník, ergoterapeut, který má zájem o problematiku ošetřovatelské péče se zaměřením na seniora, o multidisciplinární pojetí péče a chtějí získat nové 36 U Vojenské nemocnice 10, Praha Perioperační péče v traumatologii 104 hodin = 62 kreditů VS, osvědčení k výkonu dohledu, praxe v perioperační péči a zájem o problematiku traumatologie 37 FN Brno, Jihlavská, , Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice Brno Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 80 hodin = 48 kreditů VS, které ošetřují chronické rány a defekty + 1 rok praxe 38 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno FN Brno, Jihlavská, , Brno Brno Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 80 hodin = 48 kreditů VS pracující v ambulancích praktických lékařů, v léčebnách pro dlouhodbě nemocné a na odděleních následné oše. péče; VS pracující v ústavech soc. péče: Domovy pro seniory a 39 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, Praha 2 Praha Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii 118 hodin = 70 kreditů VS po ukončení adaptačního procesu + způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Praha Zajištění parenterální a enterální výživy 32 hodin = 19 kreditů VS, PAS 41 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Praha Komplexní péče o cévní vstupy 32 hodin = 19 kreditů VS, PAS, RA

7 42 Zlín Specifika práce sestry v domácí péči 80 hodin = 48 kreditů VS 43 Zlín Rehabilitační ošetřovatelství 22 hodin = 13 kreditů VS 44 Zlín Specifika ošetřovatelské péče v onkologii 1 hodin = 72 kreditů VS 45 Zlín Laktační poradenství 56 hodin = 34 kreditů VS, DS, PAS + osvědčení bez odborného dohledu Zlín Nástroje k posuzování a hodnocení stavu dospělého nemocného 44 hodin = 26 kreditů VS 47 Zlín Zajištění dýchacích cest a péče o pacienta s umělou plicní ventilací 100 hodin = 60 kreditů VS 48 Zlín Akutní stavy v pediatrii 80 hodin = 48 kreditů VS 49 Zlín Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky 125 hodin = 75 kreditů VS, PA, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, ukončený adaptační proces 50 Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Zlín Prvky herní práce v pediatrii (pro nelékařské zdravotnické pracovníky) 76 hodin = 46 VS, PA, fyzioterapetu, ergoterapeut, NT, RA, DH, zdravotně-sociální pracovník, optometrista, ortik-protetik, ZT, ZZ

8 51 Zlín Kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup. Centrální žilní kanylace a péče o žilní vstupy. 117 hodin = 69 kreditů VS, PA, ZZ, RA, osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, ukončený adaptační proces 52 FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno + Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem + FN Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové Brno Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu 80 hodin = 48 kreditů VS pracující na endoskopických pracovištích se zaměřením na péči o pacienta s onemocněním zažívacího traktu 53 SZŠ a VOŠZ Zlín, 1 Zlín Přikládání imobilizačních obvazů hodin = 12 kreditů VS, Zdravotnický asistent, Všeobecný sanitář 54 SZŠ a VOŠZ Zlín, 1 Zlín Kurz péče o dospělého pacienta se stomií 0 hodin = 90 kreditů VS, osvědčení k výkonu dohledu, ukončený adaptační proces SZŠ a VOŠZ Zlín, 1 Zlín Kurz péče o nemocné před endoskopickým výkonem na zažívacím traktu, v jeho průběhu a po jeho skončení 80 hodin = 48 kreditů VS, osvědčení k výkonu dohledu, ukončený adaptační proces FN Brno, Jihlavská, Brno + FN Motol, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 + FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba + FN Plzeň, tř. Dr. E. Beneše 13, 5 99, Plzeň FN Brno, Jihlavská, , Brno + FN Motol, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 + FNsP Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba + FN Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 5 99, Plzeň + FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 Olomouc Brno Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí 90 hodin = 54 kreditů Brno Resuscitační a intenzivní péče o děti 100 hodin = 60 kreditů VS, které pracují na anesteziologických odděleních ; VS a DS, které studují nebo již absolvovaly specializační studium v oboru ARIP, ARIP v pediatrii, Oše. péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči VS se specializací ARIP (dospělý) nebo Sestra pro intenzivní péči a pracujíci na ARO a všech typech JIP (dospělý i děti kromě novorozenců a kojenců) 18 16

9 58 FN Brno, Jihlavská, , Brno + FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno + Okresní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, Kolín III. + NemocnicePelhřimov, p.o., Slovanské bratrství 710, Pelhřimov Brno Zajištění průchodnosti dýchacích cest 80 hodin = 48 kreditů VS, DS a PA 59 Brno Tvorba sociálně aktivizačního programu se zaměřením pro seniory hodin = 12 kreditů ZSP, VS, FT, ET ZZS Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28 října 23, Brno Brno Operační řízení přednemocniční neodkladné péče 112 hodin = 67 kreditů VS, ZZ, VS, které abslovovaly PSS v úseku práce ARIP nebo IP a pracují v oblasti PNP 61 Zdravotní záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby, p. o., Korunní 98, Praha 10 Praha Operační řízení přednemocniční péče 212 hodin = 127 kreditů VS, ZZ 62 B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 + smluvní partneři B. Braun Avitum Bulovka s.r.o., Budínova 67/2, Praha 8 + B. Braun Medical s.r.o.,v Parku 2335/, Praha 4 Praha Péče o nemocné léčené eliminačními metodami 92 hodin = 55 kreditů VS + 3 měsíce praxe Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba Ostrava Intermitentní katetrizace hodin = 12 kreditů VS bez odborného dohledu + 2 roky praxe ve zdravotnickém zařízení min.5 - max FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno + REMEDIA CENTRUM spol. s r.o., U Nemocnice 1, Břeclav + Bc. Kamila Sedláková, Lhotická 9, Veselá, Brno Komunitní sestra v domácí péči 136 hodin = 82 kreditů VS pracující v agentuře domácí péče nebo VS, které se připravují na práci v agentuře domácí péče + IT dovednosti (základy práce na 65 FN Brno, Jihlavská, , Brno - Bohunice, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, FTNsP, Vídeňská 800, Praha - Krč Brno Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů 80 hodin = 48 kreditů NT 25

10 66 Brno Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta 56 hodin = 34 kreditů VS, ET, ZSP Fakultní nemocnice Plzeň, tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Specifická ošetřovatelská péče o nemocné vyšších věkových skupin 0 hodin = 1 kreditů VS + osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/, Praha 4 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Praha Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních 96 hodin = 54 kreditů VS, PA, ZL, AOVZ, 5 let praxe na lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo krajské hygienické stanici, Osvědčení k výkonu zdravotnického dohledu lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 85, Praha 10 Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 5 + Ústřední vojenská nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 10, Praha Certifikovaný kurz v prevenci a kontrole infekcí v zdravotnických zařízeních 210 hodin = 126 kreditů VS + osvědčení bez odborného dohledu + min. 3 roky praxe u lůžka FN Brno, Jihlavská, , Brno - Bohunice + FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno + MUDr. Zuzana Navrátilová, PhD. - ambulance dermatovenerologické angiologie + Centrum pro terapii lymfedému - MUDr. Hana Houdová Brno Techniky mízní drenáže 1 hodin = 72 kreditů VS pracující na lymfologických a dermatovenerologických pracovištích Fakultní nemocnice Plzeň, tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče 72 hodin = 43 kreditů VS a všechny nelékařské pracovníky, kteří se podílejí na péči o nemocné s cerobrovaskulárními onemocněními, zejména fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog Zlín Kurz péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou 5 hodin = 92 kreditů VS, osvědčení k výkonu dohledu, ukončený adaptační proces 73 Zlín Péče o nemocné s bolestí 40 hodin = 24 kreditů VS, PA, platné osvědčení k výkonu zdravotnického dohledu

11 74 Zlín Péče o pacienta s dg. diabetes mellitus 145 hodin = 87 kreditů VS, PA, které mají platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, ukončený adaptační proces 75, Univerzita tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Mostní 5139, Zlín Zlín Ošetřování chronických ran 2 hodin = 91 kreditů VS, PA 76 Zlín Ošetřovatelská péče v geriatrii 80 hodin = 48 kreditů VS, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, ukončený adaptační proces 77 Zlín Kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup v pediatrii 86 hodin = 52 kreditů VS, dětská sestra, porodní asistentka 78 Zlín Kurz péče o nemocné s Alzheimerovou nemocí 90 hodin = 54 kreditů VS, osvědčení k výkonu dohledu, ukončený adaptační proces 79 FN Brno, Jihlavská, , Brno +Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha-4, Krč Brno Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním 80 hodin = 48 kreditů Nutriční terapeuty, absolventy PSS - Poruchy výživy a výměny látek, pro absolventy VŠV a VŠ s ukončenou tříletou odbornou praxí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Praha Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou 60 hodin = 36 kreditů VS po ukončeném adaptačním procesu + VS způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 Praha Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému - alektroencefalografie (EEG), evokované potenciály (EP) 1 hodin = 72 kreditů VS (pracují v neurofyziologických laboratořích, spec. Pracovištích JIP, ARO, ambulance neurologického a psychiatrického zaměření, spánkové laboratoře) 10

12 82 U Vojenské nemocnice 10, Praha Ošetřovatelské postupy v oční diagnostice 39 hodin = 24 kreditů VS, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 83 U Vojenské nemocnice 10, Praha Perioperační péče v oční chirurgii 104 hodin = 62 kreditů VS, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, dělka praxe v oboru 6 měsíců a více 84 U Vojenské nemocnice 10, Praha Perioperační péče v ortopedii 104 hodin = 62 kreditů VS, osvědčení k výkonu dohledu, praxe v oblasti perioperační péče a zájem o problematiku práce v ortopedické a perioperační péči 85 Střední zdravotnická škoal a Vyšší Zlín Katetrizace močového měchýře u muže hodin = 18 kreditů sestry specialistky s ukončeným specializačním vzděláváním v oboru Intenzivní péče (Ošetřovatelská péče v ARIP, Diplomovaná sestra pro intenzivní péčei - DSIP) a pro studenty specializačního studia Intenzivní péče, které jsou současně držitelkami platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 86 Ústřední vojenská nemocnice v Praze, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Sestra v transfúzní službě 90 hodin = 54 kreditů všeobecná sestra, osvědčení k výkonu zdravotnického dohledu, 1 rok výkonu povolání v transfuzní službě 6 87 Nemocnice Podlesí, a.s. Konská 453, Třinec Třinec Kurz kompletní péče o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého jojení I. 0 hodin = 90 kreditů VS - Osvědčení o výkonu povolání bez odbroného dohledu + min. 3 roky praxe

13 88 Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Interní auditor kvality a manžer rizik ve zdravotnictví 21 hodin = 13 kreditů kurz je určen manžerům kvality, interním auditorům kvality a vedoucím zdravotnickým zaměstancům na všech řídících úrovní včetně vrcholového vedení zdravotnických zařízení 89 Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6 Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Interní auditor ve zdravotnickém zařízení 21 hodin = 13 kreditů kurz je určen pro všechny lékařské, nelékařské i nezdravotnické pracovní pozice, v jejichž pracovní náplni je nbo v budoucnu má být odpovědnost za řízeni či provádění interních auditů kvality a bezpečí poskytované péče nebo řízení kvality 90 Spojená akreditační komise, o.p.s., Ústřední vojenská nemocnice Praha, Nad Panenskou 4/164, Praha U Vojenské nemocnice 10, Praha6 Praha Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení 21 hodin = 13 kreditů kurz je určen pro manažery kvality a zdravotnickým zaměstnancům podílejícím se na budování kvality včetně vedoucích zdravotnických zaměstanců na všech úrovních řízení 91 Brno Komunikační dovednosti u zdravotníků pracujících v zařízení pro seniory 50 hodin = kreditů VS, ET, radiologický asistent, ZSP, NT, FT, zdravotní asistent, ošetřovatel, sanitář 16

14 92 Brno Ekonomika zdravotnického zařízení 60 hodin = 36 kreditů Zdravotnické pracovníky nelékaře na všech úrovních řízení a pro zájemce, kteří se na vedoucí funkci připravují s odbornou způsobilostí k výkonu povolání VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, Zd. Fibicha 2778, p.o., Zd. Fibicha 2778, Most Most Prohlubování komunikativních kompetencí sester hodin = 12 kreditů VS a ZA VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, Zd. Fibicha 2778, p.o., Zd. Fibicha 2778, Most Most Prohlubování komunikativních kompetencí hodin = 12 kreditů Porodní asistentky, Ergoterapeuty, Radiologické asistenty, Zdravotní laboranty, Zdravotněsoc.pracovníky, Optometristy, ortoptisty, asistenty ochrany veřejného zdraví, ortotiky.protetiky, nutriční terapeuty, zubní techniky, dentální hygienistky, zdravotnické záchranáře, TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o., Nad Porubkou 838, 721 Ostrava - Svinov Ostrava Rozvoj znalostí a dovedností v komunikaci nelékařských pracovníků ve zdravotnictví 136 hodin = 82 kreditů Nelékařské zdrav. pracovníky, osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, praxe min. 1 rok Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno Brno Kurz komunikačních dovedností a asertivního chování hodin = 12 kreditů všechna nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č.96/04 Sb Brno Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality 39 hodin = 24 kreditů VS, PAS, ET, RL, ZL, ZSP, O, AVZ, O-P, NZ, ZT, DH, ZZ, FA, BT, RT, FT, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 25

15 98 99 Brno Brno Rozvoj a řízení zdravotníckého zařízení - management 21. století Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení 136 hodin = 82 kreditů 21 hodin = 13 kreditů VS, PAS, ET, RL, ZL, ZSP, O, AVZ, O-P, NT, ZT, DH, ZZ, FA, BT, RT, PZ (KP), KL, FT, RF, odborný pracovník v lab. metodách a v příprave léčivých VS, PAS, příprav, ET, RL, BI, ZL, odborný ZSP, O, AVZ, O-P, NT, ZT, DH, ZZ, FA, BT,RT, PZ (KP), KL, FT, RF, odborný pracovník v lab. metodách a v příprave léčivých příprav, BI, odborný 100 Brno Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči 22 hodin = 12 kreditů VS, PA 101 Brno Krizová připravenost rezortu zdravotnictví 96 hodin = 58 kreditů VS, PAS, ZSP, ZZ na všech úrovních řízení + připravující se na vedoucí funkci 102 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, Praha 2 Praha Management a leadership ve zdravotnickém zařízení 72 hodin = 43 kreditů vedoucí pracovníci nelékařských zdrav. povolání 103 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, Praha 2 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400, 256 Benešov Brno Vyjednávání a zvládání konfliktních situací pro řídicí pracovníky zdarvotnických zařízení 42 hodin = 25 kreditů pro řídicí pracovníky zdravotnických zařízení M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Praha Týmová spolupráce při aplikaci etického kodexu 40 hodin = 24 kreditů střední management 105 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 31, 6 14 Plzeň Praha Seberozvoj a rozvíjení potenciálu podřízených zdravotnických pracovníků 56 hodin = 34 kreditů střední management a zástupci vedoucích oddělení ZZ

16 106 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 31, 6 14 Plzeň Praha Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení 40 hodin = 24 kreditů hlavní, vrchní a staniční sestry zdravotnických zařízení 107 M. C. Triton, spol. s. r. o., Evropská 423/178, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 31, 6 14 Plzeň Praha Vedení zdravotnických pracovníků nelékařských oborů k rozvíjení vztahu a komunikace podle dikce etického kodexu 32 hodin = 19 kreditů pro střední management nelékařských zdravotnických oborů 108 Newton center s.r.o. Praha Certifikovaný kurz manažerských a komunikačních dovedností 72 hodin = 43 kreditů VS, nutriční terapeut a zdravotnický laborant - zařazení na vedoucí pozici, nebo se na takovou pozici připravují 109 Consult Hospital s.r.o. FN v Motole, V Úvalu Praha 5 + FTNsP, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Praha Certfikovaný kurz pro koordinaci dobrovolníků a dobrovolnických programů v systému zdravotní péče 100 hodin = 60 kreditů VS, PAS, P, KP, A, JOP 110 Masarykova univerzita, lékařská fakulta, Kamenice 5, Brno Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská, Brno Brno Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 100 hodin = 60 kreditů VS, PA 111 Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 8, 6 14 Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda beneše 13, Plzeň Plzeň Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 100 hodin = 60 kreditů VS, PA, osvědčení k výkonu dohledu, doklad o specializačním studiu, doklad o pracovním poměru, min. 3 roky praxe, zájem o pedag Fakultní nemocnice Plzeň, tř. Dr. Edvarda Beneše 13, 5 99 Plzeň Plzeň Sestra školitelka klinické praxe (prakt. část) viz teoretická část VŠ Plzeň VS, PAS 113 Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, Liberec Liberec Mentor klinicko-pedagogické praxe v ošetřovatelství (teor. část) 250 hodin = 140 kreditů pro zájemco o studium pedagogických věd

17 114 Krajská nemocnice Liberec, a. s., Husova 10, Liberec Liberec Mentor - klinicko-pedagogické praxe v ošetřovatelství (prakt. část) viz teoretická část TUL pro zájemco o studium pedagogických věd 1 Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, Liberec Krajská nemocnice Liberec, a. s., Husova 10, Liberec Liberec Mentor klinicko praxe ošetřovatelství 100 hodin = 60 kreditů VS, PAS + 2 roky praxe, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Ústí nad Labem Mentor klinicko-pedagogické praxe v ošetřovatelství 86 hodin = 52 kreditů VS, PAS 117 Střední zdravotnická škola, Ruská 91, Praha 10 FNKV, Šrobárova 50, Praha 10 Praha Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 57 hodin = 32 kreditů VS, DS, PAS + osvědčení bez odborného dohledu + 3 roky klinické praxe 118 Slezská nemocnice, p.o., Olomoucká Fakulta veřejných politik Slezské 86, Opava + Městská univerzity v Opavě, Olbrichova 652/25, nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční , Opava, Moravská Ostrava + PL V Opavě, Olomoucká 88, Opava Opava Mentor/školitel klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 4 hodin = 122 kreditů VS, PAS + osvědčení bez odborného dohledu lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 85, Praha 10 FNKV, Šrobárova 50, Praha 10 + ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 10, Praha 2 + Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, 0 Praha 2 + FN v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 + LDN Vršovice, p.o. Oblouková 837/7, Praha 10 Praha Mentor/ka klinické praxe ošetřovatelství 100 hodin = 60 kreditů VS + osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu, které se podílejí na výchově a vzdělávání studentů nelékařských zdravotnických oborů, zejména v oboru ošetřovatelství, účastníků celoživotního vzdělávání a při zaškolování absolventů těchto oboru v tzv. adaptačním procesu + 3 roky praxe

18 1 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Praha Mentor klinické praxe 64 hodin = 38 kreditů VS, PAS, ET, RA, ZL, ZSP, AVZ, NT, ZZ, FA 121 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 0 06 Praha 5 Praha Certifikovaný kurz pro přípravu mentorů klinické praxe a školitelů specializačního vzdělávání 180 hodin = 108 kreditů VS, PAS + osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu + 1 rok praxe; u školiltele specializačního vzdělávání i specializovaná způsobilost a pracovní zařazení odpovidající oboru specializace 122 Fakultní nemocnice v Motole, Univerzita Karlova v Praze, 2. V Úvalu 84, Praha 5 + Fakultní lékařská fakulta, V Úvalu 84, 0 06 nemocnice Na Bulovce, Budínova 67, Praha 5 - Motol Praha 8 Praha Certifikovaný kurz pro přípravu mentorů klinické praxe a školitelů specializačního vzdělávání 180 hodin = 108 kreditů všeobecné sestry a porodní asistentky Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, Hradec Králové FN Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové Hradec Králové Mentor klinické praxe 122 hodin = 73 kreditů VS, PAS, VS se specializovanou způsobilostí pro všechny obory specializačního vzdělávání + osvědčení k výkonu zdrav. dohledu + min. 3 roky praxe Lékařská fakulta Ostravské univerzity v ostravě, Dvořákova 7, Ostrava FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Ostrava Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 50 hodin = kreditů VS, PAS + osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu + min. 1 rok praxe 125 Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice Pardubice Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 123 hodin = 74 kreditů VS, PAS + osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu + 2 roky klinické praxe (Mgr., Bc.), 3 roky klinické praxe (DiS.), 5 let klinické praxe (SZŠ, PSS) 18

19 126 Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 0 00 Praha 5 Praha Psychodynamická diagnostika osobnosti a psychopatologie 84 hodin = 50 kreditů psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology Institut klinické psychologie, Na Srpečku 3/328, 0 00 Praha 5 Praha Základní kurz v Roschachově metodě 140 hodin = 84 kreditů KP Asociace klinických psychologů ČR, Ke Karlovu 2, Praha 2 Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o., Břehová 3, Praha 1 Praha Psychoterapeutické minimum ve vzdělávacím programu specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie 140 hodin = 84 kreditů pro psychology ve zdravotnictví zařqzené do vzdělávacího programu v klinické psychologii SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., Sýpka 25, Brno Brno Odborná pomoc pacientům ohroženým domácím násilím 39 hodin = 24 kreditů VS, PAS, ET, RL, ZL, ZSP, O, AVZ,O-P, NT, ZT, DH, ZZ, FA, BT, RT, PZ (KL), KL, FT, RF, ZA, odborný pracovník v lab. metodách a v příprave léčivých příprav, biomedicínsky inženýr, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 25 1 Brno Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům - Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací 78 hodin = 47 kreditů VS, PAS, ZSP, ZZ, PV, KP, ZA, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 131 Brno Psychoterapeutické přístupy 240 hodin = 140 kreditů VS, PAS a jiné nelékařské zdravotnické pracovníky 16

20 132 Brno Psychoterapeutický výcvik pro sestry z psychiatrických pracovišť 240 hodin = 140 kreditů VS se specializací v oboru oš. péče v psychiatrii, diplomované sestry pro psychiatrii Brno Zvládání stresu a pracovní zátěže jako prevence syndromu vyhoření 50 hodin = kreditů VS, PAS, ET, asistent ochrany veřejného zdraví, ortotik - protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, laboratorní asistent, nutriční asistent, ošetřovatel, laboratorní 134 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská třída 581, Hradec Králové Hradec králové Psychohygiena ve vztahu k prevenci syndromu vyhoření a k podpoře duševního zdraví 33 hodin = 19 kreditů VS, PAS, ET, FT, ZSP Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha Praha Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci 44 hodin = 26 kreditů pro zdravotnické pracovníky nelékařské, lékařské a JOP Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 7, Praha 4 + FN Brno, Jihlavská, Brno Praha Psychologická vývojová diagnostika 75 hodin = 45 kreditů KP + DKP nebo psycholog zařazen do specializačního vzdělávání v těchto oborech 137 Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Praha Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii 56 hodin = 34 kreditů KP 138 Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Praha Tématicko aperecepční test v klinické psychologii 28 hodin = 17 kreditů KP 139 Brno Praktické zvládání agresivního pacienta 100 hodin = 60 kreditů VS, ZZ, ZSP, ET, FT a další zdravotničtí pracovníci pracující ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních, kteří se při výkonu povolání setkávají s různými formami agrese 16

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více