Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020"

Transkript

1 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období

2 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o něco, o čem do té doby nevěděli

3 Úvod Třinec současnost a jeho historie Historie Sociodemografická analýza Aktuální stav počtu obyvatel Bydlení Nezaměstnanost Sociální dávky Existence lokalit ohrožených sociálním vyloučením Problematika návykových látek Obecný popis Alkohol Opioidy a opiáty Stimulancia Halucinogenní drogy Konopné drogy Analgetika, sedativa a trankvilizéry Léky vyvolávající závislost Těkavé látky MDMA a jiné drogy technoscény Tabák a závislost na tabáku Postoje k užívání návykových látek Protidrogová politika v ČR Preambule Národní strategie protidrogové politiky na období Základní východiska Přístupy k řešení problému užívání drog Principy protidrogové politiky České republiky Cíle a priority protidrogové politiky na období Akční plány realizace Národní strategie protidrogové politiky na období Role a odpovědnost klíčových subjektů protidrogové politiky Časový rámec Protidrogová politika v Moravskoslezském kraji Drogová scéna v Moravskoslezském kraji Protidrogová politika v Moravskoslezském kraji Financování programů protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji

4 5.4 Zhodnocení protidrogové politiky Moravskoslezského kraje v letech Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Problematika návykových látek v Třinci Protidrogová politika v Třinci Zařízení podílející se na realizaci protidrogové politiky v Třinci Sociální služby poskytované v Třinci Návazné sociální aktivity poskytované v Třinci: Sociální služby poskytované v okolí Třince Drogová scéna v Třinci Způsob protidrogové prevence ve školách v Třinci Užívání drog ve školách v Třinci Užívání drog v Třinci mezi dospělými Cíle protidrogové Strategie v městě Třinci Závěr Seznam použitých zkratek Použité zdroje Kontaktní údaje

5 Úvod Vážení spoluobčané, pro nikoho asi není tajemstvím, že naše společnost je dlouhodobě velmi tolerantní k neúměrnému požívání alkoholických nápojů, a to nejen u dospělé populace. V posledních letech se navíc rozšiřuje nabídka a spotřeba nelegálních drog a zase jsou nejvíce ohroženi mladí lidé, dokonce i děti. Rozšířenými nešvary jsou také kouření, stravovací zlozvyky, nedostatek pohybu, návštěva heren atd. Důsledky takového jednání a takových postojů jsou pro člověka neblahé od nízké kvality života přes hrozbu degenerace až po předčasnou smrt. Nejlépe by o tom mohli hovořit příbuzní těch, kdo propadli té či oné závislosti. Politická reprezentace města je si vědoma svých povinností v oblasti protidrogové prevence. V Třinci dlouhodobě realizuje protidrogovou politiku odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem školství, kultury a tělovýchovy, komisí prevence kriminality, Policií ČR, městskou policií, místními neziskovými organizacemi apod. Dosud však nebyl zpracován strategický dokument, který by protidrogovou politiku na místní úrovni koncepčně ukotvil. Takový dokument Vám nyní předkládáme. Strategii protidrogové politiky města Třince na období zpracoval odbor sociálních věcí spolu s komisí prevence kriminality. Snahou města je co nejvíce přispět k ochraně nás občanů, k zajištění předpokladů pro náš plnohodnotný život. Zodpovědnost ale zůstává na každém z nás. S přáním, aby se nám společně dařilo vytvářet z Třince město dobré pro život, Vás zdraví PhDr. Milada Hejmejová, místostarostka Mgr. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí a V Třinci

6 1. Třinec současnost a jeho historie Třinec je průmyslové město nacházející se v Moravskoslezském kraji u hranice s Polskem, má přibližně obyvatel. Je obklopen horami Moravskoslezských a Slezských Beskyd. V blízkém okolí města jsou údolí lákající pěší turisty, cyklisty na horských kolech a v zimě lyžaře na sjezdových i na běžeckých lyžích. Pro příjezd do města lze využít mezinárodní silnici E 75, která spojuje Třinec s Českým Těšínem a na druhou stranu se Slovenskou republikou. Z mezinárodní silnice E 75 je možné odbočit na komunikaci E 462, která vede do Frýdku-Místku a dále ve směru na Olomouc a dálnici do Brna. Nejrychlejší najetí na rychlostní komunikaci R 48 (E 462) umožňuje silnice 468. Město Třinec má 13 částí. Správní obvod Třince, obce s pověřeným obecním úřadem, je vymezen územím 11 dalších obcí. Obr. 1: Správní obvod Třince - 6 -

7 1.1 Historie Obec Třinec vznikla ve 14. století, první písemná zmínka pochází z roku Důležitou událostí v historii obce bylo založení Třineckých železáren v roce Zásadní význam pro rozvoj železáren a tím i celé obce mělo vybudování Košicko-bohumínské železniční dráhy v letech , které bylo následováno rychlým rozvojem veřejných institucí. Na město byla obec Třinec povýšena k 1. lednu roku Později se k Třinci připojovaly i některé okolní obce. Na území dnešní městské části Lyžbice bylo v letech vybudováno sídliště podle projektu ateliéru ing. arch. Františka Křeliny z Hradce Králové. Dnes v Lyžbicích žije asi obyvatel. Díky své občanské a kulturní vybavenosti se právě tato část stala novým centrem města. Lyžbice hraničí s městskou částí Staré Město. Později vybudované sídliště Sosna pro obyvatel je umístěno na svazích kopce Jahodná v katastru městské části Dolní Líštná. Vedlejší Horní Líštná a Kojkovice přímo sousedí s Polskou republikou dříve se zde nacházely hraniční přechody. Významnou částí města Třince jsou Oldřichovice, které leží na úpatí hory Javorový (1 032m) a mají asi obyvatel. Dále na jih, pod svahy kopců Kozince a Ostrého, leží městská část Karpentná se 700 obyvateli. Mezi Javorovým a Ostrým je městská část Tyra, ve které žije asi 400 stálých obyvatel. V Tyře byla v průběhu let vybudována řada rekreačních středisek a chat. Dále na sever, v Gutech (700 obyvatel), se nachází nejvýznamnější historická památka na území Třince dřevěný kostelík Božího těla. Na západní straně města je rozložena městská část zvaná Kanada (1 050 obyvatel) a dále směrem na Frýdek-Místek leží Nebory (1 500 obyvatel). Podél železnice, směrem na Český Těšín, se rozkládá další městská část Konská (1 500 obyvatel). Původní vesnice zanikla, na jejím území se dnes rozprostírají Třinecké železárny. Vedle Konské leží poslední městská část Osůvky. Ve městě je možno navštívit Muzeum Třineckých železáren a města Třince, Galerii města Třince, kino Kosmos, městskou knihovnu, dokonce i hvězdárnu. Kulturní dům nabízí občanům širokou škálu kulturních, vzdělávacích a uměleckých programů a činností. Kromě základních škol působí ve městě tři střední školy: gymnázium, Střední odborná škola TŽ, soukromá obchodní akademie a hotelová škola. Volnočasové aktivity organizuje Dům dětí a mládeže, p. o., možnosti sportovního vyžití zajišťuje městská příspěvková organizace STaRS. Návštěvník může strávit příjemné chvíle v celé řadě restaurací a zábavných podniků nebo v lesoparku upraveném pro aktivní odpočinek. Blízké okolí města je lákadlem pro turisty, cyklisty a v zimě pro lyžaře. V Třinci je možnost celoročního sportovního vyžití.

8 2. Sociodemografická analýza Níže uvedené tabulky udávají hodnoty Českého statistického úřadu týkající se obyvatel správního obvodu ORP Třinec v různých kontextech a s vývojem za posledních 20 let. Tab. 1: Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu Obyvatelstvo celkem v tom pohlaví v tom druh pobytu muži ženy trvalý dlouhodobý z celku cizinci Narození v obci trvalého bydliště Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) Zastoupení žen v populaci je tradičně vyšší. Tab. 2: Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem celkem let muži ženy celkem let muži ženy a více let včetně nezjištěno celkem muži ženy Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) V Třinci dochází, stejně jako v celé České republice, ke stárnutí obyvatelstva

9 Tab. 3: Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Muži celkem svobodní * z toho ženatí rozvedení * ovdovělí * Ženy celkem svobodné * z toho vdané rozvedené * ovdovělé * * údaje nebyly v daném období sledovány Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) Trvale klesá počet obyvatel vstupujících do manželství. Stoupá trend rozvodovosti, který má s tím související ekonomické a sociální důsledky. Tab. 4: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání Obyvatelstvo ve věku 15 a více let základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) z toho nejvyšší ukončené úplné střední (s maturitou) a vyšší vzdělání odborné včetně nástavbového vysokoškolské bez vzdělání Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) Významně stoupá počet obyvatelstva s dosaženým vysokoškolským vzděláním, avšak také narůstá počet obyvatel bez vzdělání

10 Tab. 5: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo celkem Ekonomicky aktivní zaměstnaní zaměstnanci v tom z toho zaměstnavatelé osoby pracující na vlastní účet nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) Po významném nárůstu nezaměstnanosti v r z 552 na uchazečů o zaměstnání je v roce 2011 sledována klesající tendence. 2.1 Aktuální stav počtu obyvatel Město Třinec mělo na konci roku obyvatel. Je šestým největším městem v Moravskoslezském kraji, druhým největším městem okresu Frýdek - Místek. V posledních letech ale počet obyvatel trvale klesá, což je způsobeno jak záporným přirozeným přírůstkem, tak negativní bilancí migrace. Ke dni měl Třinec obyvatel. Meziroční srovnání počtu obyvatel města Třince činí -293 obyvatel. Pozorován a dle výše uvedeného potvrzen trend stěhování se z centra do okolních vesnic. Dle Českého statistického úřadu žilo v Třinci k ,18 % žen, 48,82 % mužů. Ve věku 0 14 let bylo v Třinci obyvatel, ve věku let obyvatel a nad 65 let Na základě statistických údajů je zřejmé, že i v Třinci se průběžně mění skladba obyvatelstva, kdy ubývá nově narozených dětí a přibývá silná generace seniorů, kteří se dožívají podstatně vyššího věku než v minulosti. Následující tabulka uvádí počet a procentuální poměr žen a mužů starších 60 let žijících v Moravskoslezském kraji v roce Graf 1: Věková pyramida je grafickým vyjádřením číselných hodnot tabulky

11 Tab. 6: Index maskulinity obyvatelstva 60letých a starších v Moravskoslezského kraje v roce 2012 Věk Počet Procentuálně Muži Ženy Muži Ženy ,32% 27,43% ,94% 23,77% ,78% 18,37% ,07% 12,21% ,16% 10,25% ,92% 5,87% ,80% 2,11% Celkem ,00% 100,00% Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) Graf 1: Věková pyramida Věková pyramida 60letých a starších Moravskoslezského kraje v roce Věk Muži Ženy % Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) 2.2 Bydlení V Třinci je přes domů, z toho 82 % je domů rodinných. Bytových jednotek je téměř , z toho 63 % je v bytových domech. Téměř 40 % obyvatel žije v rodinných domech, zbytek v domech bytových. Ve městě Třinec jsou byty družstevní, v osobním vlastnictví a v majetku soukromé společnosti CPI Byty, a.s. Také město Třinec má svůj

12 bytový fond, který k zahrnuje 871 bytů. Problém stáří není tolik vidět u bytů, které jsou průběžně renovované, ale v Třinci existují lokality, ve kterých nejsou domy dostatečně udržované. Jedná se zejména o byty v majetku soukromé společnosti na Borku a Folvarku v městských částech Staré Město a Dolní Líštná. Zde se kumulují obyvatelé s nižší životní úrovní. Potřeba podpořit tyto lokality vyvstala z Plánu prevence kriminality na léta a Městu Třinec se podařilo získat finanční prostředky v rámci programů prevence kriminality a vybudovat komunitní centra v obou těchto problémových lokalitách na Folvarku Komunitní centrum Most přátelství, na Borku Komunitní centrum Borek. V roce 2012 a 2013 byli obyvatelé přízemních domů bez kanalizace na Folvarku přestěhováni do sousedních domů nebo do bytů v Lyžbicích a nevyhovující domy jsou postupně demolovány. 2.3 Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti na Třinecku je v současné době nejnižší za posledních deset let, tento příznivý stav je dán existencí velkého zaměstnavatele v Třinci, který má vliv i na prosperitu soukromého podnikání ve městě, dále vznikem mnoha nových pracovních míst na průmyslové zóně na Balinách, rozvojem sociálních a jiných služeb, stavebním ruchem ve městě ad. Přesto žije v Třinci hodně osob trvale nebo přechodně nezaměstnaných, kteří potřebují pomoc ostatních. Tab. 7: Míra nezaměstnanosti Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v letech ke Územní celek * Třinec 15,5 13,6 11,7 9,4 6,1 8,3 8,0 7,2 Není k Není k dispozic dispozici i Třinecko 15,1 12,9 11,4 9,5 6,2 8,3 7,9 7,1 7,5 6,0 Okres Frýdek- Místek 13,9 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,4 8,3 8,4 7,1 Moravskoslez ský kraj 15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 11,3 11,4 9,8 Česká republika 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,8 Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek * Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem podíl nezaměstnaných osob. Od ledna 2013 se již nevykazuje míra registrované nezaměstnanosti, ale nahradil ji nový ukazatel - podíl

13 nezaměstnaných osob. Tento nový ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let k obyvatelstvu v témže věku. Graf 2: Míra nezaměstnanosti Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v letech % ke * Rok Třinecko Okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Česká republika Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek Tab. 8: Míra nezaměstnanosti v roce 2012 Územní Míra nezaměstnanosti v roce 2012 v jednotlivých měsících Roční celek I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII průměr Třinecko 7,7 7,8 7,8 7,2 6,8 6,8 7,5 7,2 7,6 7,7 7,9 8,4 7,5 Okres Frýdek- 8,8 8,9 8,8 8,2 7,8 7,8 8,1 8,1 8,4 8,5 8,7 9,3 8,5 Místek Moravsko slezský 11,7 11,9 11,7 11,2 11,0 10,9 11,1 11,1 11,4 11,4 11,6 12,3 11,4 kraj Česká republika 9,1 9,2 8,9 8,4 8,2 8,1 8,3 8,3 8,4 8,5 8,7 9,4 8,6 Zdroj: Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek

14 Tab. 9: Míra nezaměstnanosti 1. pololetí roku 2013 Míra nezaměstnanosti v 1. pololetí roku 2013 dle Územní celek nového ukazatele nezaměstnanosti Průměr I II III IV V VI Třinecko 6,1 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6 6,0 Okres Frýdek-Místek 7,4 7,5 7,4 7,1 6,8 6,7 7,1 Moravskoslezský kraj 9,8 10,0 10,0 9,8 9,6 9,5 9,8 Česká republika 8,0 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3 7,8 Zdroj: Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek Míra nezaměstnanosti je jedním z faktorů, které mohou ovlivňovat vývoj drogové scény ve městě. 2.4 Sociální dávky V České republice existuje několik sociálních dávek, které pomáhají osobám v době, kdy jsou bez finančních příjmů nebo mají finanční příjmy nízké. O dávky státní sociální podpory, ale také o dávky pomoci v hmotné nouzi se žádá na kontaktních místech příslušných Úřadů práce ČR. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou vypláceny úřady práce dle místa trvalého pobytu občana. Jedná se o tyto dávky: mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Tabulka uvádí počet a výši vyplácených sociálních dávek závislých na výši příjmu na území obce, resp. ve správním obvodu ORP, za rok 2012 a Tab. 10: Dávky hmotné nouze Hmotná nouze Rok 2012 Rok 2013 Druh vyplácené dávky počet vyplácených dávek neinvestiční výdaje počet vyplacených dávek neinvestiční výdaje MOP celkem Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Celkem Zdroj: Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Třinec

15 Meziroční srovnání počtu vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi: Meziroční srovnání částek vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi: ,- Kč. Dávky státní sociální podpory jsou vypláceny úřady práce dle místa trvalého pobytu občana. Jedná se o tyto dávky: rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení. V tabulce níže jsou uvedeny počty a výše vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na území obce, resp. ve správním obvodu ORP, za r a Tab. 11: Dávky státní sociální podpory SSP Rok 2012 Rok 2013 Druh vyplácené dávky počet vyplácených dávek neinvestiční výdaje počet vyplacených dávek neinvestiční výdaje Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení Celkem Zdroj: Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Třinec Meziroční srovnání počtu vyplacených dávek státní sociální podpory: Meziroční srovnání částek vyplacených dávek státní sociální podpory: ,- Kč. Stav všech vyplacených sociálních dávek v roce 2013 a 2014: V roce 2012 bylo vyplaceno celkem dávek v celkové výši ,- Kč. V roce 2013 bylo vyplaceno celkem dávek v celkové výši ,- Kč. Meziroční srovnání počtu všech vyplacených sociálních dávek činí: Meziroční srovnání částek všech vyplacených sociálních dávek činí: dávek ,- Kč. 2.5 Existence lokalit ohrožených sociálním vyloučením 1 Do skupiny sociálně handicapovaných obyvatel řadíme ty občany, kteří se nemohou plně realizovat ve společnosti. Příčinou nemusí být jen zdravotní či mentální postižení. Může se jednat např. o osoby nezaměstnané, kterým se dlouhodobě nedaří nalézt zaměstnání. Důsledkem pak může být nejen finanční tíseň, ale i psychické strádání, sociální izolace a celkové snížení životní úrovně. 1 Plán prevence kriminality města Třince na léta

16 V Třinci existují dvě hlavní lokality ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o městské části Dolní Líštná - Folvark a Staré Město Borek (především Starý Borek). V těchto lokalitách je zvýšená míra nezaměstnanosti, nižší úroveň vzdělání, nízká úroveň bydlení. Děti a mladí lidé, kteří na Borku a Folvarku nyní vyrůstají, jsou negativně ovlivněni zdejším sociálním okolím. Rodinné prostředí je nezřídka kriminálně infikováno. Socioekonomická a kulturní úroveň rodiny se u dětí projevuje nejen v oblékání, postojích, zájmech, nižším vzdělání, ale také např. ve zvýšené míře kriminality. Hodnotový systém dětí je narušený. Jejich chápání společenských norem je odlišné od dětí, jejichž socializace proběhla v sociálně funkčním prostředí. Obr. 2: Lokality ohrožené sociálním vyloučením v Třinci Borek Folvark Mnoho dospělých osob je nezaměstnaných, dopouští se trestné činnosti. Díky nezaměstnanosti můžeme za problém považovat také ekonomickou zátěž, kterou obyvatelé vytvářejí. Pobírají sociální dávky, nepracující dospělí nebudou mít v budoucnu nárok na důchod. Jejich finanční budoucnost je nejistá. Celková životní úroveň obyvatel Borku (Starého Borku) a Folvarku se bude obtížně měnit, nepodaří-li se celkově pozvednout ekonomickou úroveň oblasti. To je náročné vzhledem k pracovním návykům zdejších obyvatel a míře nezaměstnanosti. Koncentrace sociálně slabých obyvatel ve Starém Borku a Folvarku je příliš vysoká, bude nutné je integrovat do jiných částí města nebo se postupně snažit pozvednout úroveň celých lokalit. Obě možnosti by vyžadovaly koordinované dlouhodobé úsilí. Bylo by třeba mnoho lidských i finančních zdrojů

17 Folvark Od roku 2012 zde probíhá bourání jednopodlažních domů s více bytovými jednotkami. Nájemníci těchto bytů byli přestěhováni do sousedních činžovních domů, do tzv. vysoké zástavby, která projde rekonstrukcí. Někteří nájemníci se přestěhovali na Borek nebo do Starého Města. Borek Lokalita Borek v městské části Třinec - Staré Město se v době zvyšujících se nákladů na bydlení také stává místem, kam se uchylují sociálně slabé rodiny, a to nejen romského etnika, ale i majoritní společnosti. Kumulují se v ní obyvatelé s nízkou životní úrovní a nízkou úrovní vzdělání. Na Borku je 128 domů, k trvalému pobytu je přihlášeno celkem 695 osob, ale žije zde i mnoho osob bez trvalého pobytu. V souvislosti s demolicí nízké zástavby na Folvarku našli někteří obyvatelé nové bydlení přiměřené jejich finančním možnostem právě na Borku, kde se nachází větší počet volných nízkonákladových bytů. Jedná se o ohraničenou oblast se starou zástavbou. Celá lokalita působí velmi zanedbaně. Lidé bydlí zejména ve starších domech, často neutěšeného stavu, a bytech nižší kategorie (společné WC na chodbě, pouze studená voda, vytápění na tuhá paliva v lokálních topeništích), okolí domů neudržují, nestarají se o zahrádky. Místy, kde se dospělí mohou setkávat, je hospoda a večerka, u které postávají a konzumují alkohol. Mnoho dospělých osob je nezaměstnaných, pobírá sociální dávky, jejich finanční budoucnost je nejistá, ve stáří nebudou mít nárok na důchod. Hodnotový systém těchto občanů může být narušen, což se může projevit i ve zvýšené míře kriminality. Původně nemovitosti v těchto lokalitách sloužily pro bydlení zaměstnanců Třineckých železáren, a. s. Pokud se nyní do této části lokality obyvatelé stěhují, tak proto, že si (z různých důvodů) nemohou bydlení na vyšší úrovni dovolit. Byty patří společnosti CPI Byty, a. s., která je odkoupila od Třineckých železáren, a. s. Jedná se o bydlení nájemní z tohoto pohledu je bydlení na Borku a Folvarku vlastní volbou jeho obyvatel. V obou uvedených lokalitách ohrožených sociálním vyloučením je nejčastěji užívanou návykovou látkou alkohol

18 3. Problematika návykových látek 3.1 Obecný popis Alkohol Alkohol (chemicky etylalkohol, etanol C2H5 OH) vzniká chemickým procesem kvašení ze sacharidů buď z jednoduchých cukrů obsažených v ovoci nebo z polysacharidů z obilných zrn nebo brambor. Vyšší koncentrace je dosažená destilací. Alkohol byl ve formě nápojů vyráběn a konzumován již v dobách historických civilizací. Svědčí o tom četné archeologické nálezy nejdříve jako látka zvláštního významu při náboženských obřadech, později jako nápoj. Staré jsou též zprávy o léčebném používání alkoholu. V současnosti se alkohol v širokém měřítku používá ve farmakologii a v lidové medicíně. Zřejmě stejně dlouho, jak je alkohol znám, však lidstvo provází i negativní následky požívání alkoholu. Nadměrná pravidelná konzumace alkoholických nápojů se u nás týká přibližně 25% dospělé mužské populace a 5% žen. Při pravidelné konzumaci vyšších dávek alkoholu může docházet k řadě vážných zdravotních potíží. V průmyslově vyspělých zemích představují lidé závislí na alkoholu % celkového počtu pacientů psychiatrických lůžkových zařízení. 2 Alkoholová závislost má různá stádia. Např. osoba ve stádiu rozvinuté závislosti na alkoholu je schopna denně zkonzumovat značné množství alkoholu, aniž by poté budila dojem opilého člověka. Posléze však dochází k výraznému snížení tolerance na alkohol a již malé množství vypitého alkoholu vyvolá u jedince příznaky těžké opilosti. Závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění, které postihuje pacienta ve všech oblastech jeho života. Nemá jen zdravotní problémy, ale i sociální neshody v rodině mohou vést k rozkladu rodiny, problémy v práci, ztráta zaměstnání a neschopnost nalézt zaměstnání nové, finanční obtíže a nabalující se dluhová problematika. Pro úspěšnou léčbu této závislosti je bezpodmínečně nutná trvalá abstinence. Nelze se již vrátit ke kontrolovanému pití alkoholu. Pro léčbu alkoholové závislosti je důležité, mimo farmakoterapii a psychoterapii, aby jedinec i zcela změnit dosavadní nevhodný způsob života a nahradil jej zdravým životním stylem. Následující graf procentuálně vyjadřuje konzumenty alkoholu v České republice za rok Z grafu vyplývá, že dokonce 20,8 % obyvatelstva ČR je považováno za konzumenty s vysokým rizikem a za problémové konzumenty (pravděpodobná závislost). 2 Kalina, K. a kol. Drogy a drogové závislosti , s ISBN

19 Obr. 3: Pyramida konzumenta alkoholu v ČR Opioidy a opiáty V lékařství jako silné léky proti bolesti a léky proti kašli. Mechanismus účinku je dán vazbou látky na opioidní receptory, které se vyskytují v CNS. Podle poměru síly vazby k receptoru a síly aktivace receptoru se opioidy dělí: 1. Opioidní agonisté silná vazba i silná aktivace receptoru morfin, kodein 2. Opioidní antagonisté silná vazba, ale nulová aktivita naloxon používá se při předávkování a substituční léčbě, blokuje účinek jiného opioidu 3. Částeční opioidní agonisté a antagonisté váží se na receptory a některé aktivují jiné blokují 4. Částeční opioidní antagonisté (dualisté) pevná vazba k receptoru, ale slabá vnitřní aktivita (síla aktivace receptoru) - buprenorfin Nejznámější a nejrozšířenější drogou z této skupiny je heroin. Jedná se o většinou bílý prášek, který se šňupe, kouří, nebo především aplikuje nitrožilně. Dále se na české drogové scéně užívá opium, které si uživatelé většinou sami sklízí na makových polích. Do stejné skupiny patří i braun a metadon. Braun - jedná se o specificky českou drogu, vyrábí se v domácích laboratořích z léčiv obsahujících kodein (metylmorfin), výsledný produkt je tinktura hnědé barvy (proto tento název), aplikuje se nitrožilně. Metadon patří mezi syntetické opioidy, chemicky není odvozen od morfinu. Vyrábí se pouze legálně pro medicínské účely substituční léčba závislých na opioidech (mimořádně pomalý

20 nástup účinku s minimálním pocitem euforie, nižší potenciál závislosti než heroin). Aplikace nejčastěji ústy, v zahraničí i injekční formou. Dostává se též na nelegální trh, kde je vyhledáván jako náhradní nebo doplňující droga a pro účely abstinenčních pokusů Stimulancia Psychostimalancia (psychoanaleptika, psychomimetika) jsou látky s nefyziologickým budivým efektem na centrální nervový systém. Skupina budivých aminů má stovky zástupců, s bohatou historii jako léky proti únavě, narkolepsii, nadměrné chuti k jídlu nebo jako látky zneužívané armádou pro vyšší výkon bojových jednotek. Typickými zástupci jsou pervitin (metamfetamin), amfetamin a kokain. Méně typickým zástupcem je extáze, která může mít kromě stimulačních účinků také účinek psychedelický. Psychostimulancia zvyšují psychomotorické tempo a bdělost, urychlují myšlení, zkracují spánek a zahánějí únavu, vyvolávají euforii a velmi příjemný pocit síly (duševní i tělesné) a energie, snižují chuť k jídlu. Užívání představuje zátěž pro celý organismus, především pro kardiovaskulární systém, stoupá riziko srdečních a mozkových příhod, uživatelé jsou mnohdy extrémně vyhublí. Tradiční způsob aplikace kokainu je žvýkání kokových listů, který se v našich podmínkách nevyskytuje. Užívání kokainu je nejčastěji šňupáním, injekční aplikace je méně častá. Crack (chemicky forma volné báze) lze kouřit. Pervitin a skupina budivých aminů se aplikuje ústy, šňupáním nebo nitrožilně, což je v ČR nejčastější způsob aplikace Halucinogenní drogy Do skupiny halucinogenních drog patří několik stovek různých látek. Obecně se rozdělují do tří základních skupin přírodní halucinogenní drogy rostlinného původu a z hub, přírodní halucinogenní drogy živočišného původu a semisyntetické a syntetické halucinogenní drogy. Nejčastějšími halucinogeny jsou LSD a psilocybin. LSD se na našem současném černém trhu objevuje téměř výhradně ve formě tzv. tripů (malé papírové čtverečky s potiskem různými symboly) či krystalů (malé granulky většinou tmavomodré či zelené barvy). Oba přípravky se užívají perorálně postupným rozpouštěním v ústech pod jazykem. Psilocybin je psychicky velmi aktivní látka obsažená v houbách rodu lysohlávek. Ty se běžně vyskytují na území naší republiky. Kromě dvou výše uvedených se v ČR vyskytuje značné množství dalších halucinogenů, jejich rozšíření je však relativně malé. V posledních letech se např. objevily otravy způsobené požitím některé z rostlin čeledi lilkovitých (Solanaceae) durman nebo rulík zlomocný. Všechny halucinogenní drogy patří účinkem k nejméně předvídatelným drogám. U nižších dávek se vyskytují iluze a pseudohalucinace, častý výskyt barevných kaleidoskopických obrazců, pocity mírné euforie. Někdy dochází k pocitu nepohody, úzkosti nebo depresi. Vyšší dávky látky mohou navodit intenzivní halucinatorní stav bez možnosti ovlivnění vůlí

21 (poruchy myšlení, zvýšená vztahovačnost až paranoidita, poruchy paměti, úsudku a pozornosti). Může dojít k depersonalizaci (odosobnění) pocit ztráty citlivosti v části či celém těle nebo derealizaci stav odcizení vlastního těla a prožívání, kdy vnímá sám sebe jako divák a má dojem neúčasti dění kolem sebe. U predisponovaných osob může dojít k rozvoji velmi intenzivních depresivních stavů, úzkosti, paniky, hrozí sebepoškozování až sebevražda či agrese k okolí. I jednorázovou první zkušeností s touto drogou může dojít k provokaci latentního duševního onemocnění Konopné drogy Účinné látky obsažené v produktech konopí byly identifikovány až v r. 1964, kdy se zjistilo, že psychicky aktivní jsou látky nazývané cannabinoidy. Samy jsou na psychiku téměř neaktivní. Za psychicky nejaktivnější látku je považováno THC. Kanabinoidy mají kromě psychotropního efektu i další zajímavé vlastnosti. Analgetický vliv s efektivním potlačením nevolnosti a zvracení je již od r využíván i terapeuticky při zvládání těchto obtíží u AIDS a chemoterapii nádorových onemocnění. Příznivý vliv je zaznamenán při léčbě Alzheimerovy choroby. Perspektivní užití preparátů je zaznamenán v neurologii (roztroušená skleróza, migréna, Parkinsonova choroba), ve vnitřním a očním lékařství. Na černém trhu se vyskytují a jsou zneužívány dvě základní formy drogy: marihuana (sušené květenství a horní lístky ze samičí rostliny konopí) a hašiš (konopná pryskyřice). Konopné drogy jsou užívány především kouřením, v menším měřítku perorálně jako součást pokrmů či nápojů. Kanabos v překladu znamená hlučný. Právě hlučnost je jedním z charakteristických projevů chování skupinového užívání. Při pravidelném užívání se mohou dostavit tzv. flashbacky. Výjimečná není autoagrese či agrese vůči okolí. Často se jedná o provokaci latentního duševního onemocnění, kde konopí sehrává úlohu spouštěcího mechanismu Analgetika, sedativa a trankvilizéry Analgetika jsou látky, které s dostatečnou selektivitou snižují vnímání bolesti. Analgetika můžeme rozdělit na dvě základní skupiny opioidní analgetika (blokují bolest přímo v centrální nervové soustavě) a nesteroidní antiflogistika (působí v místě bolesti). Sedativa jsou látky se všeobecně zklidňujícím účinkem. Do této skupiny medikamentů se řadí barbituráty, bromidy a některé rostlinné drogy. Za sedativa lze také pokládat hypnotika léky na spaní, které negativně ovlivňují vigilitu (bdělost). Anxiolytika (trankvilizéry). Jedná se o skupinu léků, které pozitivním způsobem ovlivňují náladu. V medicínské terminologii převažuje označení anxiolytika. Léky působí snížení či odstranění anxiety (úzkosti), psychického napětí a strachu

22 V medicíně se ve většině případů jedná o preparáty aplikované perorálně. Některá opioidní analgetika (např. morfin) lze užít i injekčně. V praxi si uživatelé drog nitrožilně aplikují nadrcené tabletky rozpuštěné ve vodě. Vždy se jedná o mnohonásobně vyšší dávky než dávky medicínské. Lékové závislosti se podceňují, jsou však velmi obtížně léčitelné. Léčba odvykacího stavu (detoxifikace) vyžaduje obvykle několikanásobně delší dobu než je tomu při detoxifikaci u závislosti na jiných drogách. Léčba je obdobná jako léčba závislosti na alkoholu Léky vyvolávající závislost Mezi léky vyvolávající závislost patří zejména sedativa, hypnotika, analgetika a anxiolytika (léky proti chorobným stavům úzkosti). Hlavním společným účinkem je útlum CNS. Po jejich užití dochází k postupující ospalosti, otupělosti, k celkovému útlumu, k poruše koordinace pohybů, k celkovému útlumu s rozmazanou blábolivou řečí, vyhasínání reflexů a při předávkování až k hlubokému bezvědomí kómatu. Chronické užívání vede k psychické a somatické závislosti na dané návykové látce, a to i u uživatelů, kteří ji dostávají jako lék na lékařský předpis. Při chybění léku se objevuje odvykací syndrom charakterizovaný neklidem, nespavostí, zvýšenou mrzutostí až agresivitou, případně zvýšením nebo znovuobjevením bolestí. Při nedostatku může dojít ke zhoršení prostorového vidění a udržení pozornosti, v krajních případech se může vyvinout i epileptický záchvat. Analgetika tvoří rozsáhlou skupinu léků s potencionální závislostí. Používají se k tlumení nebo odstranění bolesti. Řada z nich je k dostání i bez lékařského předpisu. Hypnotika a sedativa se užívají ve velké míře k léčbě spánkových poruch a někteří pacienti se pak stávají na těchto lécích závislými. Mezi nejdéle užívané patří barbituráty. Anxiolytika jsou léky k tlumení patologického strachu a úzkosti. Zařadily se mezi nejčastěji předepisované a bohužel i zneužívané léky současnosti. Návyk vzniká poměrně rychle, hlavním účinkem je útlum CNS, postupující ospalost, poruchy koordinace, nezájem o okolí a tím i únik z reality, z úzkosti a strachu. Při odnětí léku dochází k neklidu, nespavosti, zvýšené mrzutosti, k projevům agresivity. Při náhlém vysazení může dojít k epileptickému záchvatu. Proto je podstatné postupné vysazování Těkavé látky Jsou označovány také jako prchavé látky či inhalační drogy. Patří sem některá ředidla, lepidla a plynné látky (např. éter a rajský plyn). Společným znakem po užití je ovlivnění CNS, které se projevuje euforií, většinou s útlumem, projevují se zrakové a sluchové halucinace. Počet uživatelů inhalačních drog je v ČR poměrně stabilní. Uživatelé relativně brzy s užíváním přestávají a často pak přecházejí na jiné návykové látky. Spolu s tabákem a alkoholem se staly součástí startovacích drog. Při inhalaci se rychle objevuje

23 pocit euforie, poruchy vnímání provázené živými barevnými halucinacemi, dochází k útlumu, ke spánku, k poruchám vědomí, dokonce může dojít k bezvědomí až koma, následně k srdeční zástavě, k zástavě dechu nebo udušení zvratky. Při delším užívání dochází k celkovému otupění, degradaci osobnosti, poruchám emotivity a chování, agresivitě, ztrátě zájmů a výkonnosti. Dále dochází k toxickému poškození jater a ledvin, poleptání dýchacích cest, případně k aspirační pneumonii. Při užívání této drogy je též charakteristický zápach v prostředí a z oblečení. U závislých jsou vyhlídky na dosažení abstinence daleko menší, neboť pacient je dlouhodobým užíváním natolik zasažen, že není dostatečně schopen vnímat své okolí, chápat souvislosti a docházet do zdravotnického zařízení. Někteří z nich končí smrtí nebo invaliditou. Zneužívání této skupiny látek je velmi nebezpečné, ale přesto bývá podceňováno MDMA a jiné drogy technoscény MDMA jedná se o drogu zvanou extáze (chemicky 3,4-methylendioxy-Nmethylamfetamin) patří mezi uměle připravené drogy podávané obvykle ve formě pilulek či tobolek. Patří mezi amfetaminy. Hlavním místem účinku je centrální nervová soustava. Účinky se přirovnávají ke kombinaci mírných halucinogenů a amfetaminů. Patří mezi nejrozšířenější drogu užívanou mladými lidmi na tanečních párty, na trhu je obvykle dostupná ve formě tablet či kapslí. Má stimulační účinky, díky čemuž je konzument schopen zvýšené fyzické aktivity, aniž by adekvátně pociťoval únavu. To však může vést až ke kolapsu organismu následkem fyzického vyčerpání. Mezi nejzávažnější komplikace užití MDMA patří hypertermie přehřátí organismu kdy se mohou spustit děje, které mohou vést až k úmrtí. Mírné psychedelické účinky se projevují především v nárůstu empatie, příjemných pocitů a laskavosti. Kombinací extáze s jinými drogami či léky zvyšuje pravděpodobnost výskytu závažných zdravotních komplikací a nežádoucích účinků.riziko vzniku závislostí je u MDMA nižší než u jiných drog. Psychosociálním problémem však je návyk určitého životního stylu spojeného s užíváním extáze a podobných drog život od párty k párty. Závislost na extázi přichází k léčbě jen výjimečně, častěji, ale i tak dosti zřídka, jde o psychologické komplikace Tabák a závislost na tabáku Jedinou návykovou látkou z tisíce složek tabákového kouře či v tabáku je toxický rostlinný alkaloid nikotin. Jde o bezbarvou tekutinu, bez zápachu. Dnes je rozšířen prakticky po celé planetě, původně jej pěstovali Indiáni a do Evropy jej přivezli námořníci na lodích Kryštofa Kolumba roku Negativní vliv tabáku na zdraví byl zjištěn až po roce Jsou u nás běžné dvě formy aplikace: bezdýmový tabák nebo tabák, který hoří (doutník, dýmka, cigarety). Bezdýmový tabák dále dělíme na šňupací (aplikace vdechem

24 do nosních dutin) a orální (aplikace ústy žvýkání tabákových listů a moist snuff tj. papírové pytlíčky s tabákem, které se vkládají do úst, kde se z nich uvolňuje nikotin). Akutní účinky kouření jsou lokální podráždění sliznic, nevolnost, bolesti hlavy, průjem. Začínající kuřák tyto problémy rychle překoná a později se již neobjevují, vzniká rychlá tolerance. Závislost na tabáku začíná závislostí psychosociální (kombinace psychické a sociální závislosti. Psychická naučená potřeba určité činnosti v určité situaci. Sociální totéž v určité společnosti.) a až po určité době fyzická závislost na nikotinu. Mezi hlavní abstinenční příznaky při vzniklé závislosti patří nezvladatelná touha po cigaretě, nervozita, podrážděnost, změny nálady, smutek až deprese, nesoustředěnost, poruchy spánku, únava. Kouření je naučené chování, které si kuřák fixuje většinou mnoho let. Proto při odvykání není výsledek okamžitý. Kuřák si musí především přát přestat kouřit a rozhodnout se sám k aktivní změně. Ta může trvat několik měsíců i let. 3.2 Postoje k užívání návykových látek Postoje k toleranci užívání legálních a nelegálních drog zaznamenal výzkum publikovaný v Celopopulační studii užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008 následovně: Nejméně tolerantní byli respondenti k jednorázovému vyzkoušení heroinu (pouze 12% respondentů proti tomu nic nenamítá). Druhým nejméně tolerovaným jednáním bylo příležitostné kouření marihuany nebo hašiše (33 % osob proti tomu nic nenamítalo), dále vyzkoušení extáze (34 %) a kouření 10 a více cigaret denně (40 %). Téměř 62 % populace nemělo nic proti pití jednoho nebo dvou alkoholických nápojů několikrát týdně. 3 Stejný zdroj dále uvádí, že téměř 37 % obyvatel ČR ve věku let někdy v životě užilo nelegální drogu. Většinou se jednalo o konopnou drogu. Konopí je uváděno jako nejrozšířenější nelegální droga v ČR. Nejvíce užívanou nekonopnou drogou je extáze, následují halucinogenní houby, LSD, pervitin a nakonec kokain a heroin. Prevalence užití všech návykových látek byla nejvyšší u věkové kategorie let, dále u mužů, u svobodných, u jedinců se základním nebo se středním odborným vzděláním, a u nezaměstnaných. 3 Běláčková, V., Nechanská, B., Chomynová, P., Horáková, M. Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce , s. 75. ISBN

25 4. Protidrogová politika v ČR Klíčovým koncepčním dokumentem vlády ČR a zároveň programovým vyjádřením záměrů a postupů vlády při řešení problému užívání drog je Národní strategie protidrogové politiky na období , která byla schválena usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května Z dokumentu dále uvádíme nejdůležitější statě. 4.2 Preambule Užívání návykových látek a nezákonné zacházení s nimi je nejenom v naší zemi, ale v celém světě vnímáno jako vážný problém, který stále představuje ohrožení zdraví, bezpečnosti, sociální pohody a prosperity obyvatel, zejména mládeže. Podemílá udržitelný rozvoj, politickou stabilitu a demokratické instituce, ohrožuje bezpečnost států a vládu práva, přináší útrapy jednotlivcům i rodinám vede ke ztrátám lidských životů. Česká republika si toto nebezpečí uvědomuje a pokládá za svou povinnost aktivně provádět a podporovat na svém území i v mezinárodní spolupráci důslednou protidrogovou politiku s cílem zajistit lidské společnosti zdraví, důstojnost a bezpečí. Národní strategie navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2005 až Dlouhodobý směr protidrogové politiky České republiky není třeba zásadně revidovat. Její obsah však musí přihlédnout k dosaženým objektivním výsledkům. V průběhu pěti let se podařilo udržet relativně stabilní situaci v počtu problémových uživatelů nelegálních drog. Na nízké úrovni se podařilo udržet výskyt zdravotních následků užívání drog infekční onemocnění a úmrtí. Podařilo se také udržet základní síť programů a služeb v primární, sekundární a terciální prevenci zneužívání drog s relativně širokým spektrem programů a zavést systém ověřování jejich odborné kvality. V případě experimentálního užívání drog mezi mladými lidmi došlo ke stabilizaci, nicméně na vysokých hodnotách zejména v užívání konopných drog vykazuje ČR nejvyšší míru užívání v Evropě. Ani u dospělé populace ČR nedošlo k zastavení nárůstu užívání drog, spotřeba nelegálních drog vzrostla. Nepodařilo se snížit dostupnost nejčastěji užívaných drog, zejména konopných drog. V užívání alkoholu se situace od devadesátých let mezi mladými lidmi v naší republice nezlepšila. Vzhledem k vysoké míře užívání alkoholu jde o varovné znamení. Je proto nutné v dalším období věnovat zvýšenou pozornost cíleným a systematickým preventivním opatřením vedoucím ke snížení poptávky po legálních i nelegálních drogách. Na přípravě strategie se podíleli odborníci z rezortů a dalších centrálních institucí, z krajských úřadů, vědeckého a akademického pracoviště a ze státních a nestátních organizací poskytujících služby uživatelů drog.

26 4.2 Národní strategie protidrogové politiky na období Národní strategie protidrogové politiky na období je aktualizací předcházející strategie, využívá nová vědecká poznání o fenoménu užívání drog, o jeho důsledcích a o účinných řešeních souvisejících problémů. Národní strategie definuje základní východiska a směry řešení problému užívání drog a principy a přístupy, na kterých protidrogová politika staví. Hlavní funkce strategie: vytyčení základních přístupů, principů a cílů, stanovení priority národní protidrogové politiky ČR pro všechny články veřejné správy a pro občanskou společnost; vymezení institucionálního a organizačního rámce protidrogové politiky i odpovědnosti a kompetencí všech hlavních článků veřejné správy v protidrogové politice; propojení veřejné správy, nestáních i svépomocných organizací na všech úrovních realizace protidrogové politiky; nabídka institucím, organizacím a občanské společnosti možnost aktivně se zapojit do realizace národní protidrogové politiky a přispět k naplňování jejích cílů; spolupráce a informovanost odborné i laické veřejnosti na národní i mezinárodní úrovni o podobě a vývoji národní protidrogové politiky ČR. 4.3 Základní východiska Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. Jejím účelem je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami spojená. Česká republika vychází při řešení problému užívání drog z konceptu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století. Podle něho je užívání drog problémem ohrožujícím veřejné zdraví. Jde zejména o jeho negativní sociální, zdravotní, trestněprávní, bezpečnostní a ekonomické dopady, které nepříznivě ovlivňují zdravý vývoj jak jednotlivce a tak celé společnosti

27 Protidrogová politika ČR vychází zde dvou základních konceptů: ochrana veřejného zdraví, ochrana bezpečnosti jednotlivců a společnosti. Ochrana veřejného zdraví, dle definice Světové zdravotnické organizace, staví na komplexu preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních a kontrolních opatření, včetně opatření vymáhání práva (omezení dostupnosti a distribuce drog a dodržování zákonů) a dalších, jež mají za cíl zlepšovat zdravotní, sociální, ekonomické, bezpečnostní a trestněprávní podmínky, které ovlivňují zdravý vývoj jedince a společnosti. Ochrana bezpečnosti jednotlivců a společnosti vyžaduje koordinované a nekompromisní úsilí všech složek protidrogové politiky. Výroba, distribuce a neautorizované nakládání s ilegálními drogami jsou nezákonné jevy, se kterými je spojen výskyt kriminálního chování. Ohrožení bezpečnosti jednotlivce a společnosti představuje především organizovaná forma trestné činnosti, která souvisí s výrobou a distribucí drog, nebo praní špinavých peněz pocházejících z obchodu s drogami, a to zejména mezinárodního charakteru. Rizikem je rovněž zacházení s legálními drogami mimo rámec vymezený zákonem. 4.4 Přístupy k řešení problému užívání drog Jako účinný, směřující k řešení problémů spojených s užíváním drog, uznává vláda ČR komplexní, multidisciplinární a vyvážený přístup. Jedná se o uplatňování těchto tří základních přístupů: snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních a potlačování nezákonné výroby a distribuce nelegálních drog), snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a sociální začleňování uživatelů), snižování rizik spojených s jejich užíváním. Protidrogovou politiku ČR proto budou, v kontextu těchto přístupů, i nadále tvořit čtyři základní pilíře: primární prevence, léčba a sociální začleňování, snižování rizik, snižování dostupnosti drog

28 Činnost ve všech oblastech musí být koordinována k zajištění společného postupu při dosahování cílů stanovených strategií. Další podmínkou je podpora veřejnosti, její informovanost, aktivní přístup a nebagatelizování nežádoucích a nezákonných jevů. Takový přístup umožňuje ovlivnit problém užívání drog, počínaje odrazováním od experimentování s nimi, až po omezování negativních zdravotních, sociálních, ekonomických a bezpečnostních důsledků jejich užívání. 4.5 Principy protidrogové politiky České republiky Principy protidrogové politiky jsou: Evropská hodnota respekt a uplatňování společné evropské hodnoty: úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, solidarita, odpovědnost, právní stát a lidská práva včetně práva na zdraví, zdravotní péči a rovnost přístupu ke službám. Komplexní řešení problematiky nelegálních a legálních drog je prokázána souvislost mezi užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog, nutno řešit komplexně. Dlouhodobé a komplexní plánování změny v dosavadním nepříznivém vývoji tak komplexního jevu lze dosáhnout pouze dlouhodobým a komplexním úsilím a strategiemi. Realistické rozhodování uplatňování ověřených dat a hodnocení efektivity protidrogová politika vyžaduje vědecky ověřená fakta a data, nikoliv předpoklady a domněnky. Proto v zájmu uplatňování a zavádění ověřených a účinných strategií a intervencí je podporován výzkum a zavádění jeho poznatků do praxe. Racionální financování a garance kvality služeb bez adekvátního finančního zabezpečení není možno účinná opatření protidrogové politiky uskutečnit. Garance kvality je podmínkou pro získání finančních prostředků z veřejných zdrojů. Partnerství a společný postup podpora partnerství a široké spolupráce všech článků veřejné správy a občanské společnosti. Společný koordinovaný postup na místní, krajské, národní a mezinárodní úrovni zvyšuje pravděpodobnost účinnosti působení a úspěchu pro dosahování stanovených cílů

29 4.6 Cíle a priority protidrogové politiky na období Národní strategie protidrogové politiky má čtyři hlavní cíle: Cíl I. - snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi; Cíl II. - snížit míru problémového a intenzivního užívání drog; Cíl III. - snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost; Cíl IV. - snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi. S jednotlivými cíli strategie protidrogové politiky korespondují čtyři pilíře: Cíl I. primární prevence; Cíl II. léčba a sociální začleňování; Cíl III. snižování rizik; Cíl IV. snižování dostupnosti drog. Pro dosažení cílů strategie je třeba vytvořit odpovídající podmínky pro jejich realizaci a zkvalitnit stávající organizační prostředí. Je třeba posílit systém koordinace a dbát na efektivní alokaci zdrojů (hl. finančních), poskytování kvalitních informací, podporovat výzkum, zapojit se do mezinárodní spolupráce, dodržovat mezinárodní závazky a využívat zahraniční zkušenosti. Cíle strategie a dále aktivity spadající do jednotlivých podpůrných technickoorganizačních oblastí jsou pro každou oblast protidrogové politiky samostatně rozpracovány ve třech Akčních plánech realizace Národní strategie protidrogové politiky na období , které pokrývají období , a Priority protidrogové politiky jsou ve třech akčních plánech realizace Národní strategie protidrogové politiky na období rozpracovány na stanovené období pokryté konkrétním akčním plánem a u každého akčního plánu jsou aktualizovány na základě provedené analýzy současného stavu

30 4.8 Akční plány realizace Národní strategie protidrogové politiky na období Po dobu platnosti strategie budou zpracovány tři akční plány, každý v délce tří let. Ty zároveň budou plnit funkci: implementačního nástroje strategie v dané oblasti určují konkrétní aktivity a výstupy, rozdělení odpovědnosti, termíny, plnění a odhadované zdroje pro realizaci aktivit; kontrolního nástroje realizace strategie definují ukazatele dosažení stanovených cílů, uskutečněné plánované aktivity a definují potřebné zdroje informací pro jednotlivé ukazatele; usměrňujícího dokumentu pro realizaci protidrogové politiky různými subjekty působícími v dané oblasti definují priority protidrogové politiky na období pokryté v příslušném akčním plánu. 4.9 Role a odpovědnost klíčových subjektů protidrogové politiky Národní protidrogová politika je realizována ve spolupráci mezi zástupci orgánů veřejné správy na všech úrovních a ve spolupráci se členy odborných společností a zástupců občanské společnosti. Za realizaci opatření nese na centrální úrovni odpovědnost věcně příslušný člen vlády nebo Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Věcně příslušná ministerstva jsou - ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo zemědělství. Kraje a obce jsou klíčovými partnery centrálních institucí při přípravě a realizaci národní strategie protidrogové politiky. Kraje a některé obce (zejména obce s rozšířenou působností) v různé míře přijímají vlastní protidrogové strategie a plány, v jejichž rámci přijímají opatření vhodná pro dané území. Různorodost jejich přístupů se projevuje v celé řadě dílčích aspektů; v rámci koordinace protidrogové politiky však postupně dochází k harmonizaci a k zavádění osvědčené praxe na základě přenášení zkušeností mezi kraji. Partnery institucí veřejné správy v otázkách protidrogové politiky na všech úrovních jsou odborné společnosti, nestátní neziskové organizace, výzkumné instituce a univerzity Časový rámec Platnost strategie je určena na období let Jejímu uvedení do praxe napomáhají tři akční plány, každý na období tří let. Každoročně proběhne hodnocení splněných úkolů. V roce 2012 a 2015 budou výsledky hodnocení sloužit jako podklad

31 pro stanovení aktuálních priorit protidrogové politiky a zpracování akčního plánu pro následující období. Realizace Národní strategie protidrogové politiky na období bude vyhodnocena v roce Na základě tohoto hodnocení bude připravena strategie protidrogové politiky na období od roku

32 Tab. 12: Pacienti užívající návykové látky léčení v ambulantních zdravotnických zařízeních podle skupin návykových látek a sídla zdravotnického zařízení v roce 2011 Zdroj:

33 Tab. 13: Počet oddělení, lůžek a hospitalizací pro základní diagnózu F10 F19 v psychiatrických léčebnách pro děti a dospělé podle kraje sídla zdravotnického zařízení v roce 2008 Zdroj: Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od r Tab. 14: Počet hospitalizací pro základní diagnózu F10 F19 v psychiatrických léčebnách pro děti a dospělé podle kraje sídla zdravotnického zařízení za roky Zdroj: Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od r

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Akční plán protidrogové politiky na r Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Akční plán protidrogové politiky na r Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Akční plán protidrogové politiky na r. 2013-2015 Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Praha, 28/03/2013 Národní strategie 2010-2018 2 SEKRETARIÁT RADY

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek V MKN-10 zařazeny pod dg. F10 - F19 každá duševní nebo behaviorální porucha, která vznikla

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Petr Popov Evropské dny handicapu 2014, XXII. ročník Konference Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU Mamaison

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava 18.6.2014 výjezdní jednání Manažerského týmu komunitního plánování v Ostravě hotel Belaria, Hradec nad Moravicí Harmonogram přípravy

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Rétorika vs. praxe v drogové politice

Rétorika vs. praxe v drogové politice Rétorika vs. praxe v drogové politice 27. 11. 2003 Mgr. Josef Radimecký Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad vlády ČR tel. +420296153222 fax +420296153264 Obsah sdělení Hlavní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Vypracovala Jana Váleková

Vypracovala Jana Váleková Vypracovala Jana Váleková 386370 Opiáty Alkaloid obsažený v opiu, extrakt z nezralých makovic máku setého (papaver somniferum). Hlavní opiáty: Morfin Heroin Kodein Thebain Účinky: na CNS, Sedativum, anxiolytikum,

Více

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 11. 2016 8 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Souhrn

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Hana Janata, Eva Uličná. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav

Hana Janata, Eva Uličná. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Hana Janata, Eva Uličná Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Východiska projektu Počet lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách se pohybuje mezi 95 000 až 115 000. Celkem bylo

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 12.9.2002 Sebevraždy v Moravskoslezském kraji v roce 2001 Údaje v těchto informacích

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více