Sympozium DENTSPLY Implants

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sympozium DENTSPLY Implants"

Transkript

1 Sympozium DENTSPLY Implants Praha 17. dubna 2015

2

3 Vítejte! Srdečně Vás zveme na sympozium Dentsply Implants v Praze 17. dubna Doufáme, že oceníte připravený vědecký program a příležitost seznámit se s jednoduchými a prediktabilními metodami léčby zubními implantáty navrženými tak, aby zajistily celoživotní funkčnost a estetický výsledek. To vše ve spolupráci s

4 Sympozium DENTSPLY Implants Obnova kvality života prémiová funkční a estetická řešení v moderní zubní implantologii PROGRAM Pátek 17. dubna 2015 Workshopy Dentsply Implants Vylepšení 3D objemu kosti a management měkkých tkání různými augmentačními postupy Přednášející: Dr. Fred Bergmann, Viernheim, Německo Jednoduchá a spolehlivá chirurgická a protetická řešení s implantačním systémem Astra Tech EV Přednášející: MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., Praha, Česká republika Oběd a posterová sekce

5 Workshopy & přednášky PROGRAM Pátek 17. dubna 2015 Přednášky Dentsply Implants Zahájení Stabilita tvrdých a měkkých tkání pro optimální estetický výsledek Dr. Ashok Sethi, Londýn, Velká Británie Jednoduchost bez kompromisů ASTRA TECH Implant System EV MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., Praha, Česká republika Neomezené možnosti implantologie? Současné široké terapeutické možnosti implantátů Ankylos a XiVE! Dr. Fred Bergmann, Viernheim, Německo Přestávka WeldOne koncept s implantačním systémem Ankylos MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., Praha, Česká republika Klinické postupy a předvídatelný úspěch léčby s implantáty OsseoSpeed v různých indikacích Prof. Dr. Hugo De Bruyn, Gent, Belgie Vědecký moderátor: Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS Karlova univerzita v Praze

6 Přednášející Dr. Ashok Sethi Dr. Sethi je již 31 let jak ve Spojeném království, tak i po celém světě průkopníkem na poli chirurgické i protetické části léčby zubními implantáty. Pracuje ve své soukromé praxi v Harley Street, která je bezezbytku věnována zubní implantologii, a rutinně jsou k němu referováni pacienti z jiných významných pracovišť. Systematická aplikace známých biologických principů, vědeckých dat a klinické zkušenosti vedou k vynikajícím výsledkům v podobě vysoké míry úspěšnosti ve smyslu předpověditelnosti, estetického a funkčního výsledku. Dr. Sethi je zakládajícím členem a současným prezidentem Asociace pro zubní implantologii (Spojené království). V posledních 20 letech navrhoval kurzy pro postgraduální studenty a školil je v rámci Royal College of Surgeons na univerzitě v Lille a v privátním sektoru. Je členem vědecké rady Fakulty praktického zubního lékařství. Koncipoval a je zakládajícím členem programu Diploma in Implant Dentistry Royal College of Surgeons v Anglii, který jako první dovolil praktikujícím zubním lékařům zkombinovat vzdělávání a trénink s provozováním úspěšné zubní praxe. V současné době spolupracuje s mezinárodními institucemi na dalším rozvoji tohoto unikátního přístupu k profesnímu rozvoji a zvyšování standardů v tomto vznikajícím oboru. Spolu s Thomasem Kausem je autorem základní učebnice Practical Implant Dentistry, kterou nedávno publikovalo vydavatelství Quintessence a která byla přeložena do 10 jazyků.

7 Přednáška Stabilita tvrdých a měkkých tkání pro optimální estetický výsledek Přednášející: Dr. Ashok Sethi (UK) Cílem přednášky je popsat důležitost stability tvrdých a měkkých tkání pro klinický výsledek. Přednáška se bude věnovat základním principům, které vedou k udržení stabilních tvrdých a měkkých tkání. Budou diskutovány faktory, jako jsou funkční stimulace a kontrola mikrobiálních toxinů. Součástí přednášky budou kazuistiky, které dokumentují stabilní funkční a estetické výsledky. Budou probrány nejčastěji se objevující možné klinické scénáře: Rekonstrukce tvrdých a měkkých tkání při insuficientním alveolárním hřebeni za použití kostního štěpu Management měkkých tkání pro vytvoření harmonického emergence profilu Prezervace tvrdých a měkkých tkání při imediátní implantaci Budou popsány chirurgické i protetické postupy ošetření z pohledu jejich vzájemné závislosti při implantacích.

8 Přednášející MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. Vzdělání: 1994 absolvoval Univerzitu Karlovu v Hradci Králové 1996 atestace I.st. v oboru stomatologie 2012 ukončeno postgraduální studium v oboru Biomedicínská informatika s prací Systém na podporu rozhodování v dentální implantologii - kvalita života pacientů s implantáty Pracovní zkušenost: předatestační příprava v Ústřední vojenské nemocnici v Praze s praxí na oddělení Obličejové a čelistní chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze vedoucí lékař stomatologického oddělení Vojenského letiště Praha Kbely od r soukromá implantologická a parodontologická praxe v Praze 9 Učitelská a školitelská činnost: od r odborný asistent na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, pregraduální výuka implantologie a implantologické protetiky autor množství přednášek na odborných sympoziích v ČR a v zahraničí (spolu)autor článků v odborných českých a zahraničních časopisech s impact faktorem lektor certifikovaných kurzů Základy dentální implantologie a praktických kurzů v oboru dentální implantologie vedoucí lékař školícího pracoviště v dentální implantologii Ostatní: spoluřešitel grantu IGA MZ ČR 3- D rekonstrukce tvrdých a měkkých zubních tkání u hendikepovaných pacientů - stabilita léčby a grantu AstraTech D How do patients perceive the benefit of Astra implant člen Implantologického klubu ČR člen European association for osseointegration

9 Přednáška Jednoduchost bez kompromisů ASTRA TECH Implant System EV Přednášející: MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. (Česká republika) Nový implantační systém Astra Tech EV uvedený na trh v roce 2014 je novým zdokonalujícím krokem ve vývoji implantačního systému Astra Tech. Veškeré změny jsou ověřené laboratorními a klinickými testy tak, aby byla zaručena celoživotní funkčnost a esteticky stabilní výsledek. Budou prezentovány zásadní inovace systému včetně pracovního postupu, výběru implantátů a protetických komponent dle filozofie crown-down, jak z chirurgického, tak z protetického hlediska. Hlavní výhody, zvláště zjednodušení, flexibilita a ještě vysší stupeň estetických výsledků budou prezentovány na jednotlivých kazuistikách.

10 Přednášející Dr. Fred Bergmann Studium zubního lékařství v Mainzu 1986 Státní zkouška Postgraduální vzdělávací program v dentoalveolární chirurgii v Nemocnici pro orální, maxilofaciální chirurgii a ortodoncii při univerzitě Erlangen a univerzitě Mainz Certifikovaný specialista v implantologii a parodontologii (DGOI, DGI, státní zubní asociace v Hesensku a Univerzita Frankfurt) Autorizován státní zubní asociací v Hesensku a univerzitou ve Frankfurtu ve vedení 3letých pokračovacích kurzů v dentoalveolární chirurgii Školitel postgraduálních následných kurzů v implantologii a protetice na implantáty pro DGOI Praktikum a supervize nad implantologickým kurzem pro DGOI a DGI Profesor univerzity v Pretorii na oddělení parodontologie a orální medicíny Profesor univerzity v Soulu na oddělení orální a maxilofaciální implantologie Viceprezident Německé asociace pro orální implantologii (DGOI) Viceprezident ICOI Německo Vedoucí studijní skupiny Bergstrasse Člen mnoha vědeckých organizací jako DGOI, DGI, pracovní skupina ortognátní chirurgie, DGZMK, Německá parodontologická asociace, BDiZ/EDI, člen redakčních rad a poradních skupin dobře známých časopisů jako Kosmetická stomatologie, Implantologie Od roku 1987 přednášející na mezinárodních vědeckých kurzech implantologie, augmentačních technik, parodontologie a managementu měkkých tkání Velké množství vědeckých publikací v němčině a angličtině Od roku 1993 partner v zubní a stomatochirurgické praxi

11 Přednáška Neomezené možnosti implantologie? Současné široké terapeutické možnosti implantátů Ankylos a XiVE! Přednášející: Dr. Fred Bergmann, Viernheim (Německo) Kritéria pro dlouhodobý estetický výsledek s adekvátním managementem kosti a měkkých tkání. Časování implantace: imediátní implantace, odložená imediátní (časná) implantace a odložená implantace. Indikace a omezení. Prezervace extrakční rány a alveolárního hřebene. Kryté vhojování implantátu vs. jednofázový postup implantace. Imediátní zatížení implantátu u náhrady jednoho zubu až po komplexní případy se ztrátou velkého počtu zubů, kritéria a pracovní postup, příprava kosti a progresivní zatížení. Navigovaná chirurgie založená na 3D plánování z CBCT vyšetření od náhrady jednoho zubu až po implantace do bezzubého alveolárního výběžku s prezentací kazuistik. Vylepšení 3D objemu kosti různými augmentačními postupy s využitím biologického přístupu s růstovými faktory získanými z krve pacienta. Kondenzace a splitting kosti, transplantace bloku kosti a technika GBR. Technika elevace dna čelistní dutiny a sendvičová plastika.

12 Přednášející MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D. Vzdělání: 2002 absolvoval obor všeobecné lékařství na LF UK v Hradci Králové 2008 absolvoval fakultu Zubního lékařství UK v Praze, 1. lékařskou kliniku 2/2014 doktorské studium Ph.D. program Experimentální chirurgie, účast v grantovém projektu NP VII 2B 06106, molekulární biologie nádorů hlavy a krku Zaměstnání: chirurgie, Vojenská nemocnice v Praze 2005 nyní vedoucí lékař a přednášející na stomatologické klinice 1. LF UK v Praze, maxilofaciální chirurgie, specializace v implantologii a estetické rehabilitaci pomocí čelistních protéz s využitím dentálních implantátů Členství: Evropská Asociace pro kraniomaxiofaciální chirurgii Mezinárodní tým pro implantologii Zahraniční studia: 8/2000 Taipei Medical College Hospital, Tchaj-wan

13 Přednáška WeldOne koncept s implantačním systémem ANKYLOS Přednášející: MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D. (Česká republika) WeldOne koncept poskytuje stabilní, pasivně přesné zpracování pro dočasné i definitivní náhrady při okamžitém zatížení vhodné pro okamžité, ale také pozdní zatížení. Přednáška bude zaměřena na dva případy s použitím WeldOne konceptu. Jedná se o náhrady s okamžitým a definitivním zatížením. Protetická náhrada je vytvořená na základě WeldOne konceptu na úrovni abutmentu. Hlavní výhodou WeldOne konceptu je to, že chirurgická i protetická část je provedena v jednom dni, pacient odchází s protetickou náhradou v den operace. Díky tomu se významně sníží časová i finanční dotace na léčbu.

14 Přednášející Prof. Dr. Hugo De Bruyn Hugo De Bruyn absolvoval jako zubní lékař na univerzitě v Lovani v Belgii v roce Titul Ph.D. získal v roce 1987 na univerzitě v Gronigenu v Nizozemsku a postgraduální vzdělávání zakončil na univerzitě v Lundu ve Švédsku v roce Od roku 1988 do roku 2014 vlastnil privátní specializovanou kliniku v Bruselu v Belgii. V roce 2014 byl jmenován profesorem a přednostou oddělení parodontologie a zubní implantologie na univerzitě v Gentu v Belgii. V současné době učí pregraduální i postgraduální studenty zubního lékařství. Je také vedoucím jednoletého postgraduálního programu onemocnění dutiny ústní, dvouletého mezinárodního postgraduálního vzdělávacího programu v zubní implantologii a tříletého postgraduálního specializačního programu v parodontologii a zubní implantologii. Stojí v čele výzkumného klastru Parodontologie a zubní implantologie a implantáty & snímatelná protetika (POI-IRP). Klinický výzkum tohoto klastru je zaměřen na faktory ovlivňující přežití implantátů, vliv kouření, imediátní zatěžování implantátů, měkké a tvrdé periimplantátové tkáně a tkáně parodontu, digitalizace v zubním lékařství a protetických řešení na implantáty. Odpřednášel více než 500 národních i mezinárodních přednášek z oblasti implantologie a parodontologie. Publikoval více než 100 článků v mezinárodní literatuře. V současné době je i hostujícím profesorem na protetickém odd. v Malmö ve Švédsku.

15 Přednáška Klinické postupy a předvídatelný úspěch léčby s implantáty OsseoSpeed v různých indikacích Přednášející: Prof. Dr. Hugo De Bruyn (Belgie) Předvídatelnost léčby zubními implantáty je závislá na množství faktorů, které lze mimo jiné rozdělit na technické vlastnosti implantátu, dovednosti a schopnosti lékařů zapojených do léčby, stejně tak jako nespočet faktorů ovlivňovaných pacientem samotným. Budou diskutovány klinicky relevantní aspekty léčby, které minimalizují možnost selhání implantátu a zlepšují dlouhodobý estetický výsledek. Přednáška se bude soustředit na výběr pacientů, chirurgické a protetické postupy stejně tak jako na protokoly následné péče při použití implantačního systému Astra Tech EV. Přednáška je postavena na přístupu založeném na důkazech a stručně bude zmíněno množství klinických studií s implantáty OsseoSpeed z každodenní klinické praxe. Ve smyslu přežití implantátů, zachování kosti a měkkých tkání budou prezentovány výsledky v různých léčebných indikacích od úplně bezzubé čelisti po případy se ztrátou zubů v estetické oblasti. Prostřednictvím video prezentace bude demonstrováno imediátní zatížení implantátu při náhradě jednoho zubu ve spojení s implantací do extrakční rány nebo do zhojené kosti. Speciální pozornost bude věnována faktorům ovlivňovaným pacientem, jako je kouření, anamnéza paradontózy a compliance při následných kontrolách. Z těchto faktorů budou diskutovány klinické guidelines zajištění dlouhodobě stálého výsledku. Budou diskutovány tipy a triky týkající se chirurgického a protetického protokolu při použití implantátů EV.

16 Moderátor Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS V roce 1993 absolvoval obor stomatologie na LF UK v Hradci Králové. V roce 1998 obor všeobecné lékařství na téže fakultě, proto titul MUDr. et MUDr. Od roku 1994 pracuje na plný úvazek na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným asistentem. Od roku 1996 se věnuje soukromé praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Od roku 1997 se zabývá implantologií. Od roku 1998 se věnuje zavádění švédských implantátů Branemark jako jeden z prvních v ČR. Od září 2012 je přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha. Pracoval na univerzitní klinice ve švýcarském Curychu a na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery v anglickém Guildfordu. Věnuje se vědecko-výzkumné, čehož důkazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ ČR a objem a kvalita jeho publikační činnosti s mnoha články ve významných zahraničních časopisech. A také jeho rozsáhlá přednášková činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak stomatologie, tak i všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapojen také do postgraduální výuky v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v rámci Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Každoročně je aktivním účastníkem mnoha kongresů a konferencí často jako invited speaker.

17 Workshopy Vylepšení 3D objemu kosti a management měkkých tkání různými augmentačními postupy Přednášející: Dr. Fred Bergmann (Německo) Kondenzace kosti a splitting, transplantace bloku kosti a technika GBR. Technika elevace dna čelistní dutiny, sendvičová plastika s použitím piezochirurgického přístroje a implantačních systémů Ankylos a Xive. Hodinová přednáška přednáška s videoprezentací výše uvedených témat. Dvouhodinové praktické cvičení na prasečí kosti pod vedením lektora. Jednoduchá a spolehlivá chirurgická a protetická řešení s implantačním systémem Astra Tech EV Přednášející: MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. (Česká republika) Workshop bude zahájen prezentací podrobně shrnující změny v chirurgickém instrumentáriu a v protetických komponentech vedoucích k výraznému zvýšení flexibility celého pracovního postupu. Pozornost bude věnována nejen teoretickým informacím, ale hlavně praktickému nácviku chirurgických preparačních protokolů při zavádění implantátu do kosti o různé denzitě a úpravy protokolu při imediátních implantacích, při okamžité zátěži a také při implantacích se současně prováděnou augmentací, např. uzavřeném či otevřeném sinus liftu, řízené kostní regeneraci atd. Zmíněn bude flexibilní protetický protokol. Některé z těchto postupů bude možné trénovat pod vedením lektora na připravených prasečích lebkách. Dále budou prezentovány komponenty pro protetickou fázi implantace se zaměřením na inovace, bude diskutována problematika volby správného abutmentu v rámci site-specific, crown-down filozofie a bude možný praktický nácvik otiskovacích technik.

18 Informace REGISTRACE & ADMINISTRATIVA Registrační poplatek Registrační poplatek na Sympozium Dentsply Implants: CZK (Registrace je povinná při účasti na některém z workshopů.) Registrační poplatek na workshop: Vylepšení 3D objemu kosti a management měkkých tkání různými augmentačními postupy Přednášející: Dr. Fred Bergmann CZK Jednoduchá a spolehlivá chirurgická a protetická řešení s implantačním systémem Astra Tech EV Přednášející: MUDr. Pavel Kříž, Ph.D CZK Uvedené ceny jsou včetně DPH. Posterová prezentace Podmínky pro podání posterů jsou dostupné na Termín pro podání posteru je 15. března interpretace Přednášky v angličtině budou simultánně překládány do češtiny.

19 Registrační formulář Sympozium DENTSPLY Implants Obnova kvality života prémiová funkční a estetická řešení v moderní zubní implantologii Pátek 17. dubna 2015 Prague Marriott Hotel Jméno * *pro potvrzení registrace Tímto se registruji na přednáškovou část sympozia ( ) c Zúčastním se sám Účast spolu s c dentální asistent c zubní technik Jméno Tímto se registruji na workshop ( ) c nebo c Vylepšení 3D objemu kosti a management měkkých tkání různými augmentačními postupy, Dr. Fred Bergmann, Německo Cena: CZK Jednoduchá a spolehlivá chirurgická a protetická řešení s implantačním systémem Astra Tech EV, MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., Česká republika Cena: CZK Datum Podpis Prosím, registrační formulář pošlete do 31. března 2015 na nebo faxem

20 Místo konání Prague Marriott Hotel V Celnici 8, Praha Česká republika Dostupnost Prague Marriott Hotel je umístěn v centru Prahy: Stanice autobusu: ÚAN Florenc Tramvajová stanice: Masarykovo nádraží Metro: Náměstí Republiky Vlak: Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží Více informací a registrace: JPS s. r. o. Velichovská Praha 5 Česká republika Tel.:

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Rozvojový projekt na rok Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 3. program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Podprogram:

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více