Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně"

Transkript

1 Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky. V mnohých městech naší republiky jsou určité lokality, kde se nacházejí domy, většinou panelové domy a kde je třeba pozitivním způsobem ovlivňovat a stimulovat chování jejich obyvatelů. Pocit bezpečí občanů v popsaných lokalitách je na velmi nízké úrovni. Proto byl na 8. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality dne 10. prosince 2008 přijat a vyhlášen pilotní projekt Poradního sboru pro situační prevenci kriminality Bezpečná lokalita Bezpečené bydlení. Poradní sbor pro situační prevenci kriminality Poradní sbor pro situační prevenci kriminality (dále jen Poradní sbor ) je koordinační a iniciační orgán k posuzování koncepčních otázek a pro spolupráci s mimoresortními orgány při realizaci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, ke zpracování společné strategie prevence automobilové kriminality, vloupání do obydlí, prevence kriminality na veřejných prostranstvích a v obchodní síti, prevence kriminality v rekreačních oblastech, prevence zaměřené k individuální ochraně osob apod. Obecné prameny projektu Na základě domácích ale i zahraničích zkušeností jsme dospěli k myšlence, obsahující návrhy, chcete-li standardy, řešení problematiky bezpečného bydlení, jak z pohledu sociálního tak i technického. Pilotní preventivní projekt vzniká na základě konkrétních požadavků a zkušeností z neúnosného stavu kriminality na sídlištích (např. loupežná přepadení, krádeže vloupáním, pouliční kriminalita, vandalismus, fyzické a verbální napadání, nedovolené vniknutí do společných prostor domu, distribuce a užívání drog, neplatiči, apod.) Projekt je o úspěšném partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), a proto byl přijat a vyhlášen na prosincovém jednání Poradního sboru. Obsah projektu Obsahem celého projektu bude pozitivně ovlivňovat chování občanů při zabezpečování svého majetku, motivovat občany k aktivnímu přístupu při řešení

2 bezpečnosti vlastní, bezpečnosti svých blízkých i bezpečnosti ve svém okolí, v lokalitě, kde bydlí. Zejména na sídlištích a ve velkých bytových domech je stále aktuální problém uhlídat vstupy do domů před nezvanými návštěvníky. Zloději se do domů dostávají velmi snadno. Cíle projektu K základním cílům projektu patří: Zvýšení bezpečnosti obyvatelů domů. Snížení anonymity v domech. Snížení rizika pohybu neoprávněných osob v prostorách domů. Snížení rizika poškozování zařízení domů (vandalismu). Zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorách domů. Zlepšení situace v nabídce sociálních služeb přímo v domě či v jeho bezprostředním okolí. Společně s technickou úrovní zabezpečení domů je třeba také klást důraz na zvyšování právního vědomí obyvatelů domů, na jejich práva a povinnosti mezi sebou v komunitě. Technickými a organizačními opatřeními řešit otázku dlouhodobě neplatících nájemníků obecních domů. Těm, kteří nejsou ochotni řádně platit za služby spojené s bydlením, budou postupně omezována určitá práva (např. možnost využívání výtahu; vše po právních rozborech), v souladu s domovním řádem. Nájemníci bytů, se kterými jsou problémy, se buď podřídí anebo takto zabezpečené domy opustí. Spolupráce s policií Dalším velmi důležitým prvkem celého projektu je reálná možnost nabídky konkrétní spolupráce mezi obyvateli domů a policií (Policií ČR či městskou policií) ve smyslu Community Policing. Prvky spolupráce policie s občany se dají zobecnit do následujících aktivit: Pravidelná setkávání místně znalých policistů/strážníků se zástupci domovních samospráv. Účast policistů/strážníků přímo na domovních schůzích. Zpřístupnění zabezpečených domů pro obě policie. Pomoc při objasňování trestné činnosti. Přímé propojení ze zabezpečených domů na linky tísňového volání a na místní policejní oddělení. Označení domů, že jsou pod zvýšeným dohledem policie.

3 V panelových domech, které budou do projektu zahrnuty, se musí vylepšit nejen pocit bezpečí, ale zkvalitnit se mezilidské vztahy, sociální komunikace, pořádek v domech včetně společných prostor a musí být navázána konkrétní spolupráce s policií (Policie ČR či městská policie). Vše dle zásad Programu Bezpečná lokalita, evropských norem pro prevenci kriminality řady CEN/TC 325, dalších technických norem, zákonných předpisů, se zvláštním zaměřením na oblast dodržování ochrany osobních údajů. Celkovým cílem projektu je organizačně-technické zabezpečení ochrany domů v bytové hromadné výstavbě s řešením sociálních problémů obyvatel domů. Na základě evaluace zkušeností z pilotního projektu vznikne doporučující metodika pro obce a bytová družstva pravidla technického zabezpečení objektů jako jedné z forem legální ochrany občanů před zejména majetkovou trestnou činností. Pilotní projekt ve městech Brno a Zlín Na základě dlouhodobých zkušeností a schopností měst Brna a Zlína v oblasti prevence kriminality bylo jejich vedení navrženo účastnit se popisovaného pilotního projektu. Vedení obou měst nabídku přijala. Města Brno i Zlín zpracovala v rámci Městské úrovně prevence kriminality neinvestiční projekt podle stanovených Zásad a Metodiky (viz Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011, schválená usnesením vlády ČR č ze dne 15. října 2007). V roce 2009 bude realizována I. etapa projektu tj. neinvestiční analytická a projektová část (studie proveditelnosti), jejímž obsahem zejména bude: a. Vytipování domu či domů v majetku obce, které vykazují naznačené problémy za součinnosti všech subjektů prevence kriminality ve městě. b. Okamžité zavedení podrobných přehledů kriminality a sociálně-patologických jevů v domě a jeho bezprostředním okolí. c. Provedení a zpracování místního sociologického šetření ve vybraném bytovém domě, jehož výsledkem by mělo být zjištění, co je hlavní příčinou problémů v daném bytovém domě, a dále zjištění, která sociální, technická a organizační opatření mohou snížit páchaní protiprávního jednání a zvýšit pocit bezpečí obyvatel. d. Na základě zjišťovaných skutečností, zpracování studie udržitelného vývoje pro řešení konkrétních sociálních a technických problémů. e. Zjištění, jak funguje v místě sociální síť, nabídka volnočasových aktivit apod. f. Zpracování technického projektového řešení ve vybraném bytovém domě v návaznosti na technickou proveditelnost; problémy, které má projekt v daném domě řešit; většinovou přijatelnost omezujících dopadů na obyvatele domu;

4 soulad s platnou legislativou v oblasti práv a svobod, osobních údajů a požární ochrany. g. Zpracování režimových pravidel pro obyvatele vybraného bytového domu v návaznosti na realizovaná technická řešení, dané cíle projektu, vnitřní a vnější rizika lokality a bytového domu, podmínky správce a vlastníka domu, respektive platný domovní řád daného bytového domu. Alternativně zapracování nezbytných režimových pravidel do stávajících domovních řádů. h. Zpracování ekonomické studie nákladů technického řešení projektu v bytovém domě, případně dalších možných nákladů spojených s realizací, jako jsou například drobné technické úpravy na veřejné zeleni, městském mobiliáři, veřejném osvětlení apod. i. Zpracování a příprava evaluačních programů pro průběžné a následné hodnocení účinnosti přijatých sociálních, technických i organizačních-režimových opatření formou vyhodnocení datových výstupů, statistických údajů a průběžných terénních šetření mezi obyvateli bytových domů zapojených do projektu. j. Zpracování komplexní dokumentace k projektu v souladu s rozpočtovými a dotačními pravidly a příprava na realizaci v dalším období. k. Příprava a školení policistů a strážníků s územní odpovědností na jejich úlohu v projektu, komunikaci a práci s evaluačními programy. l. Průběžně analyzovat a připravovat podmínky pro konkrétní řešení plánovaná v dalším období. m. Nedílnou součástí projektu musí být oblast informování veřejnosti o záměrech pilotního projektu, včetně plnohodnotné mediální kampaně. n. Na základě spolupráce se subjekty situační prevence zpracování návrhu metodiky pro řešení obdobných problémových okruhů v bytových domech, která by se dala aplikovat i pro domy, které nejsou v majetku obcí. Nad koordinací a řízením pilotního projektu Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení v obou městech bude bdít řídící pracovní skupina, která je složena ze zástupců Poradního sboru, dalších odborníků a zástupců města Brna a Zlína. Informují: JUDr. Tomáš Koníček (odbor prevence kriminality MV ČR) a JUDr. Pavel Kocábek (útvar situační prevence MP Praha)

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013 Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 Ú V O D Rada města na svém zasedání dne 30. října jednomyslně schválila vznik městské policie v

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více