Plánování velkých projektů cíle, postupy, výsledky. Územní plánování 1 / 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování velkých projektů cíle, postupy, výsledky. Územní plánování 1 / 4"

Transkript

1 ??? co se sídlišti? jaká je budoucnost našich sídlišť? v čem spočívá problém? (je to problém?) oč by měla města usilovat na sídlištích? co mohou udělat architekti / urbanisti? 1

2 Plánování velkých projektů cíle, postupy, výsledky Územní plánování 1 / 4

3 KONVERZE LONDÝNSKÝCH DOKŮ POLYCENTRICKÝ LONDÝN? EMSCHER PARK POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA 3

4 Konverze londýnských doků 4

5 Londýn - růst městské aglomerace 5

6 Londýn prostorové uspořádání vnitřního města 6

7 Londýn Patrick Abercrombie

8 Londýn : dezindustrializace 8

9 Docklands < Port London Authority 1940 Blitz bombardování 1945 obnova doků, výstavba obecních bytů pro dělníky zvětšování lodí nemohou využívat Temži ani za přílivu 1969 počátek rozprodeje majetku PLA odprodej St Catherine Dock Radě Velkého Londýna protipovodňová hráz Tilbury 1970 velká stávka dělníků proti zavírání a propouštění doků 1969 komerční development St Catherine Dock hotel, kanceláře 1971 nové město uvnitř města obecní byty, park podél řeky 1976 Strategický plán Docklands zachování stávající struktury a pracovních příležitostí přesun polygrafie z City do Tobacco Docks 9

10 10

11 Docklands 1980

12 Docklands

13 Docklands nástup konzervativců (M. Thatcherová) zrušena Rada Velkého Londýna zrušen zákaz výstavby administrativních budov v City zřízena LDDC Rozvojová společnost londýnských doků 1982 Podnikatelská zóna Isle of Dogs London Docklands Development Corporation (LDDC) kvazi-nevládní organizace nezávislí na obcích dostali k dispozici všechny pozemky ve veřejném vlastnictví (PLA) dostali peníze na výkup soukromých pozemků od vlády nebyli vázáni žádnými plány cíl: vytvořit podmínky pro soukromé investory 13

14 14

15 Regulativy LDDC pro výstavbu 15

16 Podnikatelská zóna Isle of Dogs (1982) Canary Wharf podmínky pro rozvoj zóny infrastruktura podle původních plánů + Docklands Light Railway developeři odečítají náklady na výstavbu z daní neplatí žádné regulativy územního plánování 10 let daňové prázdniny; obce (Boroughs, samosprávné části londýnské aglomerace) dostanou kompenzaci od státu plán 1971 skutečnost 1985 sever - malé provozovny 2 mil.m 2 kanceláří jih bydlení 50% nájemní v obecních bytech sever - kanceláře 26 mil.m 2 jih bydlení 10% nájemní v obecních bytech 16

17 Canary Wharf 1985 začátek výstavby: roční dotace LDDC 60mil. liber stavební boom (investoři z USA, Kanady) 1991 roční dotace LDDC 300mil. liber 1992 dokončena I. etapa zástavby 60% neobsazenost nových prostor 1993 bankrot společnosti Olympia & York 1993 krach LDDC 1995 odkoupení zkrachovalých projektů za GBP 800mil začátek výstavby II. etapy; přestavba nevyužitých kanceláří na hotely, obchodní zařízení 80% pronajato 1997 Millenium Dome, East Greenwich 2007 Millenium Dome rekonstruován na O2 arénu přetížení dopravy ve špičkách, v sobotu a neděli DLR mimo provoz zánik pracovních příležitostí pro místní obyvatele růst nezaměstnanosti chybí občanské vybavení pro místní obyvatele výstavba kanceláří v City konkuruje dokům lepší dostupností výstavba nového silničního tunelu do centra prodloužení Light Rail tramvaje do Greenwiche výstavba nové tratě metra Jubillee Line 2000 zahájení výstavby čtvrtě 21. století v East Greenwich 17

18 Canary Wharf 18

19 Canary Wharf 19

20 20

21 Docklands doprava

22 Docklands Light Rail 22

23 Jubillee Line 23

24 Jubillee Line 24

25 Jubillee Line 25

26 Greenwich Peninsula Master plan Terry Farrell 3D Richard Rogers Partnership lanovka přes Temži na sever ekologický park 11 ha (2002, rozšířen 2011) 26

27 Greenwich Peninsula 3D vizualizace Richard Rogers Partnership 27

28 Millenium Dome (2000) 28

29 Millenium Dome (2000 rekonstrukce na O2 2007) 29

30 Greenwich Millenium Village ( ?) obytná čtvrť brownfield původně plynárna architekt Ralf Erskine (master plan 1999) 80% úspora primární energie (pasivní domy, recyklace) 2010 dokončeno 1098 bytů 20% bytů vyhrazeno pro dostupné bydlení (Housing Associations) 30

31 Greenwich Millenium Village ( ?) 31

32 32

33 Areál pro olympiádu 2012 Lee valley využití areálu po olympiádě Olympic Delivery Authority olympijský stadion profesionální fotbal velodrom velké sportovní akce Copper Box paralympiáda, basketbal, badminton turnaje akvacentrum snížena kapacita pro veřejnost aréna vodní pólo demolována basketbalová aréna recyklovatelná byla odstraněna olympijská vesnička 2818 bytů veřejný park Mirabelle Gardens mokřady Waterglades 33

34 Londýn prostorové uspořádání vnitřního města 34

35 35

36 KONVERZE LONDÝNSKÝCH DOKŮ POLYCENTRICKÝ LONDÝN? EMSCHER PARK POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA 36

37 Emscher Park 37

38 Emscher Park Ruhrgebiet mil. obyv. 70. léta 6 mil. obyv mil. obyv. 38

39 Emscher Park tradice stavebních výstav v Německu (20. léta výstavy nového bydlení) 1957 Hansa Viertel Berlin 1987 IBA Berlin Neubau kritische Rekonstruktion 90. léta Ruhrgebiet Emscher Park ekologická a ekonomická obnova průmyslového regionu 1987 začátek politické přípravy 1988 založen Internationale Bauausstellung Emscher Park GmbH Gelsenkirchen zemská společnost pro podporu výstavy 1989 veřejná soutěž pro obce, podniky a regionální iniciativy na projekty o o téma krajinný park v industriální krajině 400 návrhů cca 60 architektonicko-urbanistických soutěží redefinice zadání výstavy potřeba ekonomické revitalizace (definitivní odchod těžby a tradičního průmyslu) realizace vybraných projektů diskuse co dál? po 2000 (ukončení projektu) problémy s provozováním a údržbou 39

40 Emscher Park: jak na to? Hledání nové odpovědi na velké utopie průmyslového věku levicová lepší spravedlivější společnost solidarity bez soukromého vlastnictví výrobních prostředků pravicová právní společenství lidu; silný stát toto společenství zaštiťuje liberální trh a konkurence vedou k svobodě a nadbytku technická objevy a vysoká produktivita odstraní nedostatek romanticky ekologická soulad lidstva s přírodou, podřízení techniky přírodním zákonitostem 3 úrovně plánovacího systému Leitplan vedoucí plán o o celková koncepce koordinace regionálních a místních aktivit, obecné cíle Kommunalverband Ruhrgebiet rámcové plány o o koncepty a projekty vymezení ploch pro detailní plány Meziobecní pracovní společenství (7 oblastí) místní projekty o detailní řešení prostorů financování projektů fond Ekologicky program Emscher-Lippe 10-20% financují předkladatelé projektu celkem 120 projektů, 200 mil. DM 40

41 Emscher Park: jak na to? Idea ZMĚNA BEZ RŮSTU princip VÍCE Z TÉHOŽ nerůstový rozvoj udržitelnost původní zadání krajinný park (idea z 20. let) propojení stávajících zelených ploch do sítě / systému ekologická očista voda, půda, vzduch revitalizace toku řeky Emscher nová industriální krajina Témata parků místní projekty pro lokální parky industriální krajinný park tématický, s industriálními památkami městský park s průmyslovou krajinou (do 25 ha) park s předindustriální kulturní krajinou konverze na zemědělské nebo lesnické využití industriální prales ponecháno sukcesi městská divočina haldy, deponie umělé krajinné útvary jako místa indentity a rekreace zpřístupnění, odstranění ekologických rizik 41

42 krajinný park Luenen 42

43 krajinný park Luenen 43

44 krajinný park Luenen 44

45 městský park s průmyslovou krajinou: Nordsternpark Gelsenkirchen 45

46 Nordsternpark Gelsenkirchen 46

47 Nordsternpark Gelsenkirchen 47

48 Nordsternpark Gelsenkirchen 48

49 Nordsternpark Gelsenkirchen 49

50 Oberhausen: park Osterfeld + Gasometer + CentrO 50

51 Oberhausen: park Osterfeld + Gasometer + CentrO 51

52 industriální park Osterfeld 52

53 industriální park Osterfeld 53

54 industriální park Osterfeld 54

55 industriální park Osterfeld 55

56 industriální park Osterfeld 56

57 industriální park Osterfeld 57

58 park Osterfeld 58

59 Gasometer + CentrO 59

60 Gasometer + CentrO 60

61 Gasometer + CentrO 61

62 Gasometer + CentrO 62

63 Gasometer + CentrO 63

64 Gasometer + CentrO 64

65 Gasometer + CentrO 65

66 Gasometer + CentrO 66

67 Gasometer + CentrO 67

68 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 68

69 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 69

70 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 70

71 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 71

72 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 72

73 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 73

74 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 74

75 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 75

76 industriální prales Duisburg Nord - Meiderich 76

77 Duisburg Nord - Meiderich 77

78 Nová pracoviště v parku kvalitní pracoviště v kvalitní prostředí zvýšení atraktivity a využití krajinných prostorů ekonomický užitek z území posílení podílu soukromých investic zaměření projektů inovační centra technologie pro zlepšování životního prostředí ekologické stavění ekologické textilie 78

79 Vědecký park Gelsenkirchen pronajímatelné plochy pro podniky 9 tis. m 2, z toho využito cca 7 tis. m 2 (1999) 22 podniků, z toho 14 nových 280 pracovních příležitostí, z toho 120 nových 79

80 Vědecký park Gelsenkirchen 80

81 Akademie pro celoživotní vzdělávání Mont Cenis Sodingen, Herne 81

82 Akademie pro celoživotní vzdělávání Mont Cenis Sodingen, Herne 82

83 Akademie pro celoživotní vzdělávání Mont Cenis Sodingen, Herne 83

84 Bydlení Témata modernizace historicky cenných zahradních dělnických sídlišť z období nová výstavba sídlišť bytů namísto opuštěných výrobních ploch bydlení specifických sociálních skupin starých, osamělých svépomocné bydlení jako specifická forma sociální revitalizace investorem zpravidla bytová družstva zřizovaná obcemi 75% nájemní bydlení nájemníci většinou sociálně potřební Standardy autonomní jednotky s polyfunkčními částmi a základním vybavením zařízení pro komunitní využití a služby maximálně 2-4 podlaží optimalizovaná hustota dostatek volných ploch vlastní vchod do bytu diferencované velikosti bytů obytné kuchyně často mezonety energeticky úsporné řešení ekologické stavění úsporné hospodaření s vodou zadržování srážkových vod, oddílná kanalizace 84

85 Kuppersbusch 85

86 Kuppersbusch 86

87 Schüngelberg 87

88 Industriální turismus a rekreace halda Bottrop 88

89 halda Bottrop 89

90 halda Bottrop 90

91 halda Bottrop 91

92 krytá sjezdovka Bottrop 92

93 93

94 Test 1 1. Navrhněte (velký?) rozvojový projekt pro Prahu nebo jiné místo v Česku, který by reagoval na globální výzvy 21. století posílil pro 21. století konkurenční schopnost Prahy nebo celé České republiky ve světovém měřítku 2. Popište tento projekt z hlediska účelu - funkce v čem by spočíval jeho význam pro globální konkurenční schopnost 3. Najděte v Praze nebo jinde v ČR vhodné místo (vhodná místa?) pro tento projekt 1 strana A4 rukopisu nebo tisk do příští přednášky 94

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA Silné stránky nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných služeb významná

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více