ECHODNY 2009 PROGRAM září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB"

Transkript

1 PROGRAM ECHODNY 2009 Vážení a milí kolegové, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci ECHODNY 2009 pracovních skupin Echokardiografie a Nukleární kardiologie pod záštitou České kardiologické společnosti, která proběhne ve dnech září 2009 ve Špindlerově Mlýně. Za pořadatele se na setkání s Vámi těší Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. MUDr. Hana Skalická, CSc. Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB pořádá ČESKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLEČNOST Pracovní skupiny ECHOKARDIOGRAFIE, NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. MUDr. Hana Skalická, CSc. Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. MUDr. Petr Frídl, CSc. MUDr. Otto Lang, CSc. Doc. MUDr. Eva Mandysová, CSc. Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, DrSc. MUDr. Tomáš Paleček MUDr. Miroslav Vítovec, CSc. Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ GALÉN-SYMPOSION s. r. o. Břežanská 10, Praha 10 Tel: , fax: KONTAKTNÍ OSOBY Hana Středová organizace kongresu Šárka Jelínková organizace kongresu Andrea Patočáková ubytování, registrace

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE TERMÍN KONÁNÍ září 2009 MÍSTO KONÁNÍ HLAVNÍ PROGRAM září 2009 Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn, kongresový sál, 1. patro SESTERSKÁ SEKCE/POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČKVI 18. září modrý salonek, 5. patro, Hotel Harmony Club REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 18. září hod. 19. září hod. REGISTRAČNÍ POPLATKY předem na místě lékaři 600 Kč 800 Kč sestry 400 Kč 600 Kč doprovodné osoby 300 Kč Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu konference, odborné materiály, přístup na výstavu farmaceutických společností, občerstvení o přestávkách, oběd a večeře. Zaslaná abstrakta budou publikována v přesném znění zaslaném autorem v časopise Cor et Vasa. ZPŮSOB PLATBY Registrační poplatek prosíme uhradit na účet č /0800, variabilní symbol Vám bude zaslán em v rámci potvrzení registrace. Součástí konference je výstava farmaceutických firem. Účastníci obdrží certifikát o absolvování odborné akce České kardiologické společnosti. Akreditovaná akce č systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena 14 kreditními body. SPOLEČENSKÝ PROGRAM 18. září 2009 společenský večer s kulturním programem od hod. v Kongresovém sále v 1. patře. HLAVNÍ PROGRAM PÁTEK 18. září 2009 /Kongresový sál, 1.p./ ZAHÁJENÍ Předsedající: Elbl L., Skalická H Diastolické srdeční selhání podporováno společností SERVIER Předsedající: Meluzín J., Mandysová E. Paleček T. /Praha/ Vyšetřování diastolické funkce LK Chlumský J., Šváb P., Charvát J. /Praha/ Hodnocení diastolické funkce u diabetiků 2. typu pomocí vyšetření tkáňovým dopplerem Meluzín J., Hude P., Krejčí J., Špinarová L., Panovský R., Podroužková H., Pešl M., Kořínek J. /Brno/ Úloha speckle tracking echokardiografie v odhadu plnícího tlaku levé komory u nemocných s dilatační kardiomyopatií Špác J., Němcová H., Hanuš J., Souček M. /Brno/ Echokardiografická analýza zvýšených hodnot natriuretických peptidů u hypertoniků s diabetem mellitus Poláček P., Vítovec M., Lubanda J., Kuchynka P., Bruthans J., Cífková R., Linhart A. /Praha/ Vztah různých parametrů diastolické funkce levé komory k výsledku testu 6 minutové chůze u náhodného populačního vzorku Linhartová K., Zemánek D., Fiedler J. /Praha/ Echokardiografická diagnostika amyloidózy Gergely L. /Písek/ Tromby v srdečních síních u pacientky bez známé obvyklé příčiny PŘESTÁVKA Funkce pravé komory a plicní hypertense podporováno společností ACTELION Pharmaceuticals Předsedající: Paleček T., Chaloupka V. Linhart A., Poláček P., Paleček T. /Praha/ Echokardiografické vyšetřování pravé komory Paleček T., Ambrož D., Jansa P., Lindner J., Vítovec M., Táborská K., Poláček P., Aschermann M., Linhart A. /Praha/ Efekt plicní endarterektomie na tíži sekundární trikuspidální regurgitace u jedinců s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí: střednědobé echokardiografické sledování Ambrož D., Paleček T., Jansa P., Hlubocká Z., Horák J., Škvařilová M., Aschermann M., Linhart A. /Praha/ Lze pomocí indexů pulzatility pulmonální arterie odlišit chronickou tromboembolickou a plicní arteriální hypertenzi? Echokardiografická a katetrizační studie.

3 Chaloupka V., Nehyba S. /Brno/ Funkce pravé komory u nemocných po infarktu myokardu OBĚD restaurace Classico, přízemí naproti recepci/restaurace Harmony 1. patro Echokardiografie u ICHS podporováno společností PFIZER Předsedající: Elbl L., Linhartová K., Chaloupka V. Zátěžová echokardiografie u ICHS Hutyra M., Skála T., Horák D., Kamínek M., Lukl J. /Olomouc/ Identifikace neviabilního myokardu pomocí speckle tracking longitudinálního strain u pacientů s ischemickou kardiomyopatií Skála T., Hutyra M., Václavík J., Kamínek M., Němec P., Horák D., Novotný J., Lukl J. /Olomouc/ Srovnání magnetické rezonance a SPECT v hodnocení viability myokardu a dlouhodobé predikce reverzní remodelace levé komory u pacientů s ischemickou kardiomyopatií podstupujících kardiochirurgickou revaskularizaci Novák A., Petrová I., Dražka J., Běhounek M., Kučerová I., Kubíčková M., Červinka P. /Ústí nad Labem/ Kontrastní echokardiografie NIEDERLEHO PŘEDNÁŠKA Předsedající: Chaloupka V., Linhart A. Cardiac Imaging Where is Echo Today? Sutherland GR. /Londýn/ PŘESTÁVKA Kardiomyopatie a myokarditidy podporováno společností SANOFI-AVENTIS Předsedající: Veselka J., Skalická H. Šimková I., Kaldararová M. /Bratislava/ Špecifiká pravej komory pri skratových chybách Chňupa P. /Bratislava/ Ebsteinova anomália v dospelom veku Mašura J., Kántorová A., Kaldararová M., Tittel P., Olejník P., Bořuta B., Vršanská V. /Bratislava/ Nové možnosti diagnostiky a riešenia neskorých komplikácií po kompletnej korekcii Fallotovej tetralogie Kaldararová M., Vršanská V., Balážová E., Lakomý M. /Bratislava/ Systémová pravá komora po fyziologickej korekcii D-transpozície veľkých ciev PANELOVÁ DISKUSE PŘESTÁVKA Nové zobrazovací techniky podporováno společností General Electric Healthcare Předsedající: Mandysová E., Neužil P. Neužil P. /Praha/ Intrakardiální echokardiografie Weichet J., Vymazal J., Balák J. /Praha/ Možnosti zobrazení srdce na MRI Adla T. /Praha/ Možnosti a limity výpočetní tomografie srdce Mandysová E. /Praha/ Strain rate imaging Lang O. /Praha/ PET/CT v kardiologii VEČEŘE restaurace Classico, přízemí naproti recepci/restaurace Harmony 1. patro Veselka J./Praha/ Hypertrofická kardiomyopatie pro echokardiografisty Fiedler J./Praha/ Non-kompaktní kardiomyopatie Elbl L. /Brno/ Kardiomyopatie související s protinádorovou léčbou Kuchynka P./Praha/ Diagnostika a terapie zánětlivé kardiomyopatie BLOK ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ Pravá komora v centre pozornosti pri vrodených chybách srdca Předsedající: Linhart A., Nečas J. SESTERSKÁ SEKCE / POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČKVI PÁTEK 18. září 2009 /Modrý salonek, 5.patro/ SESTRY BLOK 1 Předsedající: Buchtová K., Sedláčková B. Vítovec M. /Praha/ Echokardiografie u chlopenních vad Sklenářová E., Tuna M. /Hradec Králové/ Kazuistika trombózy mechanické protézy Langová A., Kulhavá J., Maráková A., Marek T. /Praha/ Perkutánní náhrada aortální chlopně CoreValve-echokardiografický obraz

4 PŘESTÁVKA Sedláková H., Janota T., Kovářová I. /Praha/ Myxom vzácná příčina CMP SESTRY BLOK 2 Předsedající: Mertová I., Hašková M. POSTER Řeháková O., Hošková V., Zapadlová A., Marek T. /Praha/ Historie echokardiografie v IKEMu Mejtská I., Nováková V., Hutyra M. /Olomouc/ Disekce aorty Machová K. /Praha/ Echokardiograffie u bioprotez Trčková R., Linhart A. /Praha/ Vrozené vývojové vady OBĚD restaurace Classico, přízemí naproti recepci/restaurace Harmony 1. patro SESTRY BLOK 3 Předsedající: Spáčilová J., Strnadová J. Hašková M., Matyščáková B. /Praha/ Vybrané echokardiografické parametry stanovené přenosným přístrojem PHILIPS OptiGo sestrou míra shody s výsledky lékaře se standardním echokardiografickým přístrojem Hetclová D., Spáčilová J., Koloušková I., Galbavá H. /Olomouc/ Mechanické komplikace akutního infarktu myokardu Strnadová J., Jedličková O., Mertová I., Henyš P. /Praha/ Speciální práce sestry v ECHO laboratoři Bernášková K., Feuereisl R. /Praha/ Myxom jeden z nejčastějších benigních nádorů srdce a jeden zajímavý případ z naší ECHO laboratoře POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČKVI Linhartová K. /Praha/ Aortální stenosa Zemánek D. /Praha/ Aortální regurgitace Vítovec M. /Praha/ Mitrální regurgitace Linhart A. /Praha/ Mitrální stenosa Táborská K. /Praha/ Chlopenní náhrady Skalická H. /Praha/ Echokardiografické vyšetření před nekardiální operací VEČEŘE restaurace Classico, přízemí naproti recepci/restaurace Harmony 1. patro SOBOTA 19. září 2009 /Kongresový sál, 1.p./ Echo a terapeutické intervence Předsedající: Marek T., Mráz T. Kala P., Němec P., Malík P., Ondrášek J., Vágner R., Pokorný P., Poloczek M., Pařenica J., Maňoušek J., Hlinomaz O., Špinar J., Chaloupka V. /Brno/ Interdisciplinární spolupráce při perkutánní náhradě aortální chlopně Marek T., Želízko M., Janek B., Kotulák T., Malý J., Netuka I., Straka F. /Praha/ Perkutánní náhrada aortální chlopně časné echokardiografické výsledky Tuna M., Vojáček J., Vaneková S., Brtko M., Harrer J., Dominik J. /Hradec Králové/ Echokardiografická kriteria k záchovným operacím aortální chlopně Mráz T. /Praha/ Echokardiografie u katetrizačního uzávěru ouška levé síně PŘESTÁVKA Fyzikální principy neinvazivních zobrazovacích metod v kardiologii Předsedající: Lang O., Trojanová H. Novák P. /Praha/ Fyzikální principy echokardiografického zobrazení Drastich A. /Brno/ Současné technologie CT RTG zobrazovacích systémů pro kardiologické aplikace Tintěra J. /Praha/ Kardiologické vyšetření magnetickou rezonancí Trojanová H., Lang O. /Praha/ Principy a možnosti nukleární kardiologie PŘESTÁVKA DE Předsedající: Marek J., Kovalová S. Marek J./Praha, Londýn/ 3-DE v pediatrii Straka F., Pirk J., Vančura v., Čihák R., Pinďák M., Marek T., Lupínek P., Zeman M., Škrobáková J., Dorazilová Z., Wurmová Š., Skibová J./Praha/ RT3DE v predikci respondence k CRT v časném období po kardiochirurgických operacích

5 Kovalová S., Nečas J. /Brno/ 3D TEE: Charakteristika mitrálního anulu u mitrálních regurgitačních vad Nečas J., Kovalová S. /Brno/ Nová rychlá a uživatelsky příjemná verze PISA metody, vyvinutá pro RT 3D TEE intraoperační kvantifikaci mitrální regurgitace VARIA Předsedající: Vítovec M. Feuereisl R. Koubek K., Henyš P., Mandysová E. /Praha/ Echokardiografická diagnostika infikovaného stentgraftu v descendentní hrudní aortě /kazuistika/ Václavík J., Szotkowski T., Hutyra M., Korák J., Lukl J. /Olomouc/ Löfflerova endokarditis vzniklá při kompletní remisi hypereosinofilního syndromu a pokračující léčbě imatinibem Klásková E., Horák D., Wiedermann J. /Olomouc/ Opakované kardiální selhání u 16-letého chlapce, přínos MRI vyšetření Surovčík R., Jebavý P., Feuereisl R., Frídl P. /Praha/ Infikovaný myxom jako příčina akutní endokarditidy /kazuistika/ Fiedler J., Linhartová K., Veselka J. /Praha/ Tromby descendentní aorty v jícnové echokardiografii ZÁVĚR KONFERENCE / Elbl L./ POSTEROVÁ SDĚLENÍ /lékaři/ 1. Matušek Z., Januška J., Jiravský O., Gajdůšek L., Branny M. /Třinec/ Akutní trombóza aortální a mitrální mechanické náhrady s projevy lehké transitorní mozkové ataky 2. Holek B., Škňouřil L., Branný M. /Třinec/ Krytá ruptura LK jako komplikace akutního infarktu myokardu 3. Vindiš D., Hutyra M., Folwarczny P., Kaňkovská K., Fiala H., Horák D., Köcher M., Lukl J. /Olomouc/ Ruptura aneuryzmatu descendentní hrudní aorty jako příčina hemoragického šoku 4. Novák A., Dražka J., Běhounek M., Herman J., Kučerová I., Kubíčková M., Bystroň M., Červinka P. /Ústí nad Labem/ Fulminantní průběh akutní myokarditidy /kazuistika/ 5. Bothová P. /Brno/ Kongenitálně korigovaná transpozice velkých cév /kazuistika/ 6. Buchtová K. /Brno/ Myxom v levé síni jako embolizační příčina cévní mozkové příhody u 32-leté ženy /kazuistika/ 7. Kociánová E., Hutyra M. /Olomouc/ Mechanické komplikace akutního infarktu myokardu POZNÁMKY: Posterová sddělení budou vystavena v prostoru Kongresového sálu v 1. patře po celou dobu konání odborného programu.

6 Organizátoři děkují všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc při realizaci konference ECHODNY 2009 ACTELION Pharmaceuticals General Electric Healthcare SERVIER PFIZER NABÍDKA UBYTOVÁNÍ 1. Hotel Harmony Club 2. Villa Hubertus 3. Pension U císařů 4. Pension Luky 5. Montana 6. Pension Monika 7. Pension Villa Stella 8. Start 9. U Tří Růží 10. Penzion Karolína 11. Vojenská zotavovna Bedřichov APOTEX Boehringer Ingelheim BTL zdravotnická technika MSD Schering-Plough S & T Plus sanofi aventis SIEMENS Audioscan Biotronik Medata Hospimed Sandoz Berlin-Chemie

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2 NEOBVYKLÝ PŘÍPAD TROMBÓZY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce,

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

MRI srdce. Praktické využití z pohledu kardiologa. Martin Pleva, Petr Ouředníček. MRI srdce. Praktické využití z pohledu kardiologa

MRI srdce. Praktické využití z pohledu kardiologa. Martin Pleva, Petr Ouředníček. MRI srdce. Praktické využití z pohledu kardiologa Martin Pleva, Petr Ouředníček Praktické využití z pohledu kardiologa Thanks to Philips Imaging 2.0, a revolutionary new imaging approach, the Philips Ingenia 1.5T and 3.0T MR systems set a new standard

Více

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Počítačová tomografie - CT CT zobrazení a výpočet množství koronárního kalcia kalciové skóre CT angiografie

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013

Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Návrh změn v klasifikačním algoritmu Jen pro interní potřebu NRC ZPRACOVÁNO PRO: NRC ULOŽENO NAPOSLEDY: 14.1.2013 14:42:00 JMÉNO SOUBORU: DRG_ZMĚNY_KARDIOCHIRURGIE_NA_2013_V1_04.DOCX

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA RESUSCITACE 13 III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY PROGRAM SYMPOSIA PARTNEŘI SYMPOSIA ČRR TRUECPR COACHING DEVICE Česká resuscitační rada ve spolupráci se společností Physio-Control pořádá u

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více