Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!"

Transkript

1 ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: , , fx: , -mil: Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický humr mjí mh splčéh. T byl jd z přdpkldů, prč slv dl slv slvý hrc Jh Cls, čl kmdiálí skupiy Mty Pyth, tčil pr Čský lympijský výbr dst uputávk, ktrými zv š fušky lympijské hry d Ldý v rc 212. K viděí budu d říj xkluzivě brzvkách ČT. Jh Cls j prvý glický gtlm. Nvíc ěkd, kd si z sb dkáž udělt lgrci budt s s ím udit. Přsě tkvéh člvěk jsm hldli. Pr kmpň s ám pdřil získt prvdvu clbritu umělc s bhtu miulstí, říká přdsd ČV Mil Jirásk. Jdm trdičí cstu, chcm žádé hré frmáty, ddává. Stkli jsm s již dřív v Ldýě, ápd s mi líbil. Umím si z sb udělt lgrci, pdtkl Cls k splupráci s čskými lympiiky. Ftrprtáž z táčí jdt strách Ft: Zuz Vjšická / MATHE Fmálí úspěch čských sprtvců EYF 211 v Trbzu Histrický triumf, čký úspěch, příslib d buducsti. T vš zzívl p črvcvém vystupí Čchů Evrpském lympijském fstivlu mládž v Turcku, dkud přivzli třikrát víc mdilí, ž prgózvl vdí výprvy: clkm dvět. Ft: Václv Mudr Atlti získli tři mdil, tisté tři, jud jdu plvci dvě. Dvě brzvé mdil si přivzl šstáctiltý spritr Mrk Bklár (1 2 mtrů, símku). EYF j výbrá zkušst. A můj úspěch tké. Zjmé dvustvc jsm t čkl. Zltm s můž pchlubit tltvý diskř Dmiik Kšř. Mám brvsku rdst, kkurc byl prvdu vliká závd byl těžký, pzml. Víc strác 8. lympijské hry v Ldýě s rychl blíží! Nviky z příprv přdtlů i Čskéh lympijskéh týmu. Stry 2 3 J Žlzý pdpruj ČT4. Trjásbý lympijský vítěz přichází s plmiku tém vřjé služby. Str 1

2 2 LNDÝN 212 lympijské hry v Ldýě: Njvětší fstivl sprtu s rychl blíží V střdu 27. črvc 211 t byl přsě rk d dby, ž v Ldýě vzpl lympijský hň budu zhájy třicáté vdbé ltí hry. A Ldý hlásil, ž příprvy jdu d úpléh fiál. V lympijském prku ctrálím Ldýě s uskutčil řd kcí v rámci kmpě Yr T G (Už z rk). N Trflgrském áměstí zčl ficiálí dpčt d zčátku lympiády, slvstí kc s zúčstil mim jié tké šéf Mziárdíh lympijskéh výbru Jcqus gg. Kruhvé mdil s Niké i Tmží Běhm slvsti Trflgrském áměstí přdstvili rgizátři pdbu lympijských mdilí. Jjich utrm j uzávý umělc Dvid Wtkis, jhž dsig zvítězil v fiálvém kláí, d ktréh s dstl clkm šst účstíků. Jh ávrh klsické kruhvé mdil s líbil jvíc. Ft: LCG tiskvé vysílcí střdisk). Ldý čkává, ž hry přisu britskému turistickému ruchu dvě milirdy libr (cc 57 milird kru). Zájm rály j už yí vlký, pdl přdtlů j lympijský prk d kc črvc vštívil přs st tisíc lidí. N zčátku lét v Vlké Britáii zčl výběr smi tisíc člů štfty s lympijským hěm. Jjich jmé budu zám zkrj příštíh rku. D dbrvlickéh prgrmu s přihlásil čtvrt miliu zájmců s s l splí j 7 tisícům z ich, tdy zhrub kždému čtvrtému. Ft: LCG lympijský stdi v srdci lympijskéh prku P růzých trdičích tvrch bud lympijská pět v klsické, kruhvé pdbě. Pdl Wtkis j t mtfru změ. N přdí strě céh kvu j vybrz tická bhyě vítězství Niké, ktrk vystupuj z chrámu Prth vydává s směrm k přdtlskému městu hr. N zdí strě j mtiv lg hr, zkmpvý d symblických brzců, ktré mim jié symblizují řku Tmži, jž prtéká Ldým. Ft: LCG Šst milird d výstvby D výstvby rálů lympijských hr byl clkvě ivstvá zhrub šst milird libr (cc 171 milird kru), uvdl v zprávě rgizčí výbr LCG. Z tht bjmu získly 98 prct zkázk britské splčsti. Vdl řdy dkčých sprtvišť, ktré s už tstují v strém prvzu (zhrub 85 prct rálů), byl přsě rk přd zhájím hr slvstě tvř tké tři dlší výzmá míst házkářská ré, bsktblvá ré IBC/MPC (hlví Aqutics Ctr, sychrizvé plváí brvský zájm vstupky Přdtlé si pchvlují brvský zájm vstupky. Přdprdj vstupk byl jř zháj tké v Čsku. Njphdlějším způsbm, jk s dstt d Ldý, jsu cství

3 3 LNDÝN 212 Skifř dr Syk rdí: Všchy ifrmc vstupkách jdt vstupky. blíčky (prdávjí utrizví distributři Čdk, IB Trvl Sl Tur). Vstupky v smsttém prdji v síti Ticktstrm jsu prkticky vyprdé. Vlku rli hrj ggrfická blízkst Ldý, ktrý bud phdlě dstupý pr řdu čských fušků. Zájm vstupky t j ptvrzuj, prhlšuj místpřdsd Čskéh lympijskéh výbru pr kmiku mrktig Jiří Kjvl. Ft: Václv Mudr říčích tků, 5 rstli žij v ěm dv tisíc člků. 97 prct mtriálu z dmlic byl rcyklvá pužit při výstvbě lympijskéh prku. 4 prct méě vdy ž pdbá zřízí sptřbují sprtviště v lympijském rálu. K splchváí tlt s příkld pužívá dšťvá vd zchycá z střch. 232 tu brmbr 33 tu vc zliy s sí běhm hr 2818 vých bytů vzik v lympijské vsici. ČÍSLA Z LNDÝNA: 4 milirdy lidí p clém světě budu sldvt slvstí zhjvcí crmiál, jhž ržiséry s už stli Dy Byl Stph Dldry. 2 kilmtrů kblů j istlvá v lympijském prku v šstikilmtrvém tulu. Přs 1 hktrů vých plch zlě vzikl při výstvbě jvětšíh prku, ktrý v Ldýě z psldí stltí vyrstl: zhruj mim jié 8 km Bsktblvá ré Ft: LCG Frtišk Dvřák: Sprtviště jsu skvěl připrv S ifrmcmi budt dál prcvt jkým způsbm? Sstvím hrmgrm kcí úklů, ptm bud ficiálě jmvá štáb šéf mis zču s řšit všchy ptřbé zálžitsti, včtě ficváí sldváí kvlifikčíh prcsu. V půlc srp vštívil britsku mtrpli Ldý místpřdsd ČV Frtišk Dvřák. Zúčstil jsm s trdičíh smiář šéfů misí, ktrý s vždy ká rk přd hrmi, upřsil. C s smiáři řšil? Všch d ubytváí, přs sprtvě tchické, rgizčí bzpčstí zálžitsti. Dstli jsm kmplxí fiálí ifrmc, ktré yí pužijm pr vylděí šh vlstíh pláu příprv. Ft: Sš Klimt Prhlédl jst si v Ldýě i sprtviště? Smzřjmě, sprtviště jsu skvěl připrv. Byli jsm s ě pdívt hd prví dv dy šh pbytu. Viděli jsm všchy tři hlví blsti, tdy ctrálí lympijský prk, dál pk sprtviště u řky, ktrým zd říkjí rivr z, pk i sprtviště, ktrá jsu mim Ldý.

4 4 KVALIFKACE ČESKÝCH SPTVCŮ LNDÝN 212 Již 32 jistých míst pr Čchy v Ldýě D pátku jdtlivé svzy hlásily Čskému lympijskému výbru 32 získých míst pr lympijské hry v Ldýě. Njvíc pzic získli kisté (11), střlci (9) vslři (8). Řd sprtů, jk příkld tltik, cyklistik či tis, jště plí svj limity. Dělá ám rdst frm tltů, ti s sic kvlifikují ž d příštíh rku, l pdl ltších výsldků by jich d Ldý měl jistu místku už čtráct. NA HY XXX. LYMPIÁDY V LNDÝNĚ SE LZE KVALIFIKVAT NĚKLIKA ZPŮSBY Sprtvci, ktré sprtví svz vrhuj k účsti H 212, musjí splňvt kvlifikčí kritéri stvá mziárdí sprtví fdrcí Mziárdím lympijským výbrm (MV). V idividuálích sprtch s sprtvc můž kvlifikvt přím mistrvských sutěžích (ME, MS) b vypsých kvlifikcích mziárdích sprtvích fdrcí. V ěktrých sprtch rzhduj jmvité mici rdukvé přdí v clsvětvém žbříčku (příkld v tisu). Dlším typm j kvlifikc prstřdictvím zisku kvótvých míst (př. v střlctví), kdy svz miuj své jlpší sprtvc v pčtu shdém s pčtm vybjvých kvót v příslušých disciplíách. Čští sprtvci mhu být tké pzvái k účsti H 212 svjí mziárdí sprtví fdrcí (příkld když sprtví svz získá žádé míst v kvlifikčích sutěžích). Týmvé sprtví hry s kvlifikují H dl kvlifikčíh systému příslušéh sprtu, příkld úspěšým výsldkm Střlkyě Ktři Emms již kvótvé míst pr svu disciplíu vybjvl. Ft: Michl Sváčk Atlti plí limity ž d příštíh rku, účst Zuzy Hjvé H j všk vysc prvděpdbá. kvlifikčím turji b prstřdictvím umístěí mistrvské sutěži (MS, ME). ATLETIKA A PLAVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM EŽIMU U tltiky s stvují pčty mičích míst. N zákldě splěých výkstích limitů bud Čský tltický svz přdkládt jmvité ávrhy mic ČV. Výkstí limity vycházjí pět z limitů A B Mziárdí tltické fdrc (IAAF) MV. Jjich úrvň j ustv vzhldm k vývji výksti v jdtlivých disciplíách běhm psldích lt. Pdl pdmík MV mhu strtvt v kždé disciplíě mximálě tři tlti (s výjimku štft). Pdmíky výkstí limity pr mici čských plvců vycházjí z spcifickéh kvlifikčíh systému vržéh Mziárdí fdrcí plvckých sprtů (FINA) přijtéh MV. Stjě jk u tltiky, i u plváí jsu stvy A B limity. S hldm přsě stvý pčt sprtvců v plváí (9 sb), vybr FINA závdíky s splěým B limitm, ktří budu pzvái k strtu H 212. dhd? Nd 13 sprtvců Čská výprv v Ldýě by měl čítt miimálě 13 sprtvců. V Ldýě s Čský lympijský tým bud must bjít bz ftblvé jddvcítky, ktrá uspěl mistrvství Evrpy v Dásku. Ft: Václv Mudr

5 5 KVALIFKACE ČESKÝCH SPTVCŮ LNDÝN 212 Získá účstická míst / splěé limity k SPT JMÉN DISCIPLÍNA PDNIK* DATUM Pz. KANISTIKA rychlstí Dvídk, Pvl čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Sučk, J čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Trfil, Lukáš čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Štěrb, J čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí dň, Jrslv dblk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Dvřák, Filip dblk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst sllm Štěpák, dřj dblk MS Brtislv Kv. míst sllm Vlf, Jrslv dblk MS Brtislv Kv. míst sllm Kudějvá, Ktři k1 MS Brtislv Kv. míst sllm Hrdílk, Vvřic k1 MS Brtislv Kv. míst sllm Jžk, Stislv c1 MS Brtislv Kv. míst PLAVÁNÍ Pchvá, J** dálkvé plváí MS Šghj (Čí) A limit PLAVÁNÍ Chcvá, Ptr** prs, 1 m MS Šghj (Čí) A limit PLAVÁNÍ Mick, J*** 15 m VZ EYF Trbz (Tur.) B limit PLAVÁNÍ Závdvá, Brbr** 4 m PZ MS Šghj (Čí) A limit STLNÍ TENIS Vcvská, Ivt** x MS ttrdm Kv. míst STŘELECTVÍ Sychr, J skt SP Ccpció (Chil) Kv. míst STŘELECTVÍ Mruškvá, Lk pistl MS Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Lipták, Jiří trp MS Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Pdhráský, Mrti rychlplá pistl SP Sydy Kv. míst STŘELECTVÍ Gch, Jiří trp SP Pkig Kv. míst STŘELECTVÍ Emms, Ktři vzduchvá pušk SP Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Sýkrvá, Adél vzduchvá pušk SP Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Strd, Mrti rychlplá pistl ME Bělhrd Kv. míst STŘELECTVÍ Tmčk, Jkub skt ME Bělhrd Kv. míst VESLVÁNÍ Syk, dřj skif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Kpkvá, Mirslv skif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Atšvá, Jitk dvjskif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Atšvá, Lk dvjskif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vrštil, Mirslv čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Kpáč, Jiří čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vtšík, dřj čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vtšík, J čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst * Sprtví pdik, při ktrém s sprtvc kvlifikvl LH 212 / získl účstické míst či splil limit pr svůj sprt či disciplíu. ** Jmvité míst pr déh sprtvc. *** Nzmá utmticky účst H! S hldm přsě stvý pčt sprtvců v plváí (9 sb), FINA vybr závdíky s splěým B limitm, ktří budu pzvái k strtu H 212.

6 6 BUDUCÍ LYMPIJSKÉ HY Šst měst s uchází H v rc 22, Ls Vgs uspěl Jmé měst, ktrá s ucházjí přdtlství ltích lympijských hr v rc 22, zámil MV. Jsu jimi Bku (Ázrbájdžá), Duhá (Ktr), Istbul (Turck), Mdrid (Špělsk), Řím (Itáli) Tki (Jpsk). Uchzči yí vstupují d prvíh kl dvuklvéh výběru. Hstitlské měst Hr XXXII. lympiády vyhlásí Mziárdí lympijský výbr svém zsdáí v Bus Airs 7. září 213. Nárdí lympijské výbry měly mžst hlásit své kdidáty d 1. září. Šst přihlášk splňvl ptřbá kritéri, t z Ls Vgs byl pltá kvůli chybějícímu suhlsu lympijskéh výbru Spjých států mrických (USC). T s ttiž chl už dřív slyšt, ž žádé z mrických měst bud přádáí hr kdidvt. Skupi pdiktlů z Ls Vgs s l přst dmívl, ž j třb udržt Spjé státy v hř. Přišl s vlstí bídku hstit lympiádu v městě hzrdu zábvíh průmyslu, pdpry USC s všm dčkl. Ft: Thms Kris LYMPIJSKÉ I TEVÍÁ EKEAČNÍ ZÓNU Pět lt přd zhájím LH 216 tvřl i d Jir Athlt s Prk, ddchvu zóu pr sprtvc. Slvstíh přdství prvíh rálu s 5. srp zúčstili j zástupci rgizčíh výbru, l i sprtvců. Njdůlžitější j, c hry zchjí městu, přidává svůj ázr strst i, Edurd Ps. A my pět lt přd slvstím zhájím přdávám iu vu rkrčí zóu. Prk s chází v bzprstřdí blízksti buducí lympijské vsic rzkládá s 123 tisících čtvrčích mtrch. Běhm lympiády i ásldující prlympiády bud služit sprtvcům člům výprv, přd tím ptm vřjsti. MV PDLUŽIL SPNZSKU SMLUVU SE SPLEČNSTÍ GE MV v létě zámil, ž prdlužil smluvu s splčstí GE ž d rku 22. Spluprác tk bud pkrčvt j v Ldýě 212, l tké hrách 214, 216, Jsm ptěši, ž š spluprác s prdlužuj, řkl šéf MV Jcqus gg. Běhm lt, c spluprcujm, s GE stl vitálí sučástí ší shy vytvářt udržitlě zdpvědé lympijské hry, ddl. V splupráci s MV s GE zbývá příkld tázkmi spjými s dprvími, rgtickými b zdrvtickými tchlgimi. ZH 214 V SČI UVIDÍ NVÉ DISCIPLÍNY Slpstyl swbrdu i lyžích prllí sllm spciál swbrdu, t vš v prvdí jk mužů, tk ž bhtí prgrm zimích lympijských hr 214 v Sči. dst má čská vicmistryě svět v slpstyl swbrdu Šárk Pčchvá. zřzí vých disciplí rzhdl Mziárdí lympijský výbr svém zsdáí v jihfrickém Durbu. Njdá s prví Zdrj: rzšíří prgrmu ZH 214, už lts v dubu ttiž člvé MV dhlsvli, ž hrách v usku s bjví tké skky lyžích ž, sě družstv, krsbruslí družstv, smíšá štft v bitlu U-rmp.

7 7 ŽIJEME LNDÝNEM Kmpň Žijm Ldým pkrčuj v spilé jízdě Prjkt Čskéh lympijskéh výbru s ázvm Žijm Ldým má z sbu prví fázi. V květu črvu vštívil třict měst Čské rpubliky sbě s s ím számil přs 2 tisíc lidí. P krátké ltí puz vyrzil přlmu srp září mzi fušky zvu. D Vác mám připrvu bdbu prci, vydávám s d dvácti krjů s clkm třicti zstávkmi, říká Jiří Kjvl, místpřdsd Čskéh lympijskéh výbru. D zčátku lympiády v Ldýě s prjkt přdství clkm v 154 čských mrvských městch. slvím ž 1,5 miliu fušků. ddává Kjvl. Dil Špčk lis Embry, ktrý j výrzu sbstí čskéh grfickéh dsigu má z sbu řdu úspěšých rklmích prjktů. V dlší fázi bud fušky z tlvizí brzvky shlížt britský kmik Jh Cls (víc strách 12 13). TŘI PILÍŘE Prjkt, ktrý zčl slvstím včrm 24. květ v Brě, má ěklik částí vkví výstvu vlkfrmátvých ftgrfií připmíjící slvé kmžiky čské sprtví histri, vzdělávcí prgrm pr škly v clé rpublic putváí rigiálíh glickéh dubldckru vybvéh multimdiálí tchiku, jhž prstřdictvím získjí fušci vškré lympijské ifrmc mhu pslt vzkz svému blíbému sprtvci. T vš z účsti jlpších sučsých či miulých čských rprzttů. Njvětší kmuikčí kmpň v histrii čskéh lympismu tk přibližuj vřjsti tmsféru hdty jvýzmějšíh sprtvíh svátku světě. Pděcuj tké fušky k pdpř sprtvců přím v dějišti Hr XXX. lympiády v rc 212. Čští sprtví dšci si kupili již plviu vstupk určých pr áš trh. LNDÝNSKÁ ŠKLA LYMPIJSKÁ 27. črvc, tdy přsě rk přd zhájím hr v Ldýě, s v médiích rzjl i rklmí kmpň s ázvm Ldýská škl lympijská. Čské fušky trdičí frmu pbízím, by si hry v Ldýě álžitě užili. A t přs slvíčk spjtá s lympiádu, fráz ž p britské zvyklsti. Vš zábvě, frmálě bz ucí. Nprcujm s ftgrfimi, l s krsbmi, vysvětluj Jiří Kjvl. Vizuálí ztvárěí kmpě přdstvili sučsá jlpší světvá přkážkářk Zuz Hjvá lití štěpř Ptr Frydrych. N prví fázi rklmí kmpě s utrsky pdílí příkld Ft: Václv Mudr ŽIJEME LNDÝNEM V ČÍSLECH Květ črv 211 Návštěvíků kmpě: Nvštívých krjů: 9 Nvštívých měst: 3 Září listpd 211 Nvštívých krjů: 12 Nvštívých měst: 3 Clkvý pčt ávštěvíků kmpě d zčátku H 212, dhd: 1 5 Jdím z jvýrzějších symblů kmpě j prvý glický dubldckr. Žijm Ldým v síti! Sldujt viky z kmpě Ft: J Šibík

8 8 MEZINÁDNÍ HY MLÁDEŽE krdích dvět mdilí z EYF v Turcku Čští sprtvci bstáli v kkurci jlpších juirů stréh ktitu. N Evrpském lympijském fstivlu mládž (EYF) v turckém Trbzu získli dvět mdilí (2-2-5), cž j histrický čský úspěch tét kci. Čsk rprztvl 39 sprtvců. Zltý diskř Dmiik Kšř P sprtví strác můžu být j spkj, pkud bud mít tt grc dbré vdí pdmíky, musím i mít strst, prhlásil přdsd ČV Mil Jirásk. Prgózvl jsm tři mdil mám jich dvět, řkl spkjě Frtišk Dvřák, ČESKÉ MEDAILE Z TABZNU ZLAT místpřdsd ČV pr sprt šéf výprvy. Zltu mdili vybjvl diskř Dmiik Kšř (56,4 m). Spritr Mrk Bklár byl st mtrch třtí s čsm 1,75 s, stjé umístěí brl i dvustvc (21,57 s). Brzvá mdil ptří judistc Mrii Hlčákvé v ktgrii d 48 kg. Zzářili tisté v dblu. Zlt mjí Ktři Siikvá Kristý učkvá, v fiál przily itlské du Chisvá Lmbrdvá. Stříbr ptří Pvlu Štubrtvi s Jrslvm Vdráškm, ktří pdlhli ž v fiál Plákům Grskvi s Mjchrzkm. Siikvá brl i brz v siglu. Dmiik Kšř disk 56,4 m Ktři Siikvá, Kristý učkvá STŘÍB tis, čtyřhr J Mick plváí 15 m VZ, 15:38,68 mi Pvl Štubrt, Jrslv Vdrášk BNZ tis, čtyřhr Mrk Bklár 1 mtrů 1,75 s Mrk Bklár 2 mtrů 21,57 s J Mick plváí, 4 m VZ 3:58,48 mi Mri Hlčákvá Ktři Siikvá Ft: Václv Mudr Ktři Siikvá jud, 48 kg tis, dvuhr Ft: Václv Mudr Ft: Ptr Hrubc Šstáctiltý plvc J Mick vylvil dv cé kvy: brz 4 mtrů vlě stříbr 15 mtrů vlým způsbm. Čsm 15:38,68 s víc přhupl přs B limit pr účst H 212! Evrpský lympijský fstivl mládž s přádá d rku Jh duchvím tcm j šéf Mziárdíh lympijskéh výbru Jcqus gg. Frtišk Dvřák: N lympijské hry mládž d Isbrucku pjd 4 čských sprtvců V ldu 212 s v rkuském Isbrucku uskutčí histricky prví rčík zimí dic lympijských hr mládž. Přím v dějišti hr byl smiáři šéfů misí místpřdsd ČV Frtišk Dvřák. P všch strákách byl cítit, ž Isbruck, ktrý v ltch hstil vlké lympijské hry, j idálím dějištěm pr tkvu kci. Vš j dkl připrv, prhlásil. Dvřák čkává, ž hr s zúčstí zhrub čtyřict mldých čských lympiiků. Bhužl už tď j jsé, ž bud chybět čský hkjvý tým. J t vlká škd, l j t j dlší důkz, ž mládžický hkj v Čsku j ústupu, pvzdychl si Dvřák. Díky ggrfické blízksti s zřjmě čští sprtvci mhu těšit i pdpru z hldiště. I t rgizčí výbr mysll. Pr rdié příslušíky sprtvců, přípdě jjich přátl dlší jsm dstli kmpltí blík ifrmcí včtě mžstí ubytvcích kpcit, tkž j vlmi rádi přdám dál, uzvřl Dvřák.

9 9 TAGÉDIE V USKU Hkjisté chůk, Všíčk Mrk zhyuli při ltcké hvárii V střdu 7. září 211 přišl z usk stršlivá zpráv. P šstácté hdiě tmíh čsu s zřítil ltdl s hkjisty Lkmtivu Jrslvl. Větši psžérů zhyul, hvárii přžili i mistři svět Krl chůk, J Mrk Jsf Všíčk. K štěstí dšl místím ltišti Tuš v Jrslvli. Výprv Lkmtivu cstvl záps d Misku, při vzltu strj měl ltu prblémy pdl čitých svědků s zřítil zm. ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB JE ŠKVÁN ZTÁTU MLADÝCH ŽIVTŮ A VYJADŘUJE PZŮSTALÝM DINÁM HLUBKU SUSTAST. KAEL ACHŮNEK (29. srp září 211) Urstlý brác s stl miláčkm fušků právě p šmpiátu v Němcku v rc 21, kd s prslvil vyrvávcím gólm sdm vtři přd kcm smifiálvéh dulu s Švédskm. Lts v květu turji v Brtislvě zs uputl pzrst tvrdým tkm ruskéh br Jvgij Arťuchi, s ktrým rzbil plxiskl. V dulu brz s mstil z usv běsěí z přdchzíh zápsu, běhm ějž zril Mil Michálk i smtéh chůk. Zlíský dchvc z Jrslvl hrál už v szě 25/26 získl s í mistrvský titul. Přd vu szu zvžvl mžst, ž přstupí d Sprty, kd by si zhrál s svými dvěm brtry Ivm Tmášm. Nkc s všk rzhdl zůstt... chůk byl drftvý v rc 1997 ttwu Strs, v jjímž drsu si tké tři rky pzději dbyl prmiéru v zámřské NHL. Pzději hrál z Nw Yrk grs Nw Jrsy Dvils. JSEF VAŠÍČEK (12. září září 211) N vrchl dsáhl v rc 26, kdy s Crliu Hurrics vybjvl slvý Stly Cup. Pk s všk přkvpivě zčl z NHL vytráct, ž p szě v Nw Yrk Isldrs přstupil d Jrslvl. Hvlíčkbrdský rdák byl i člm zltéh výběru z mistrvství svět 25 v Vídi, kd v dbě výluky NHL hrály jvětší světvé hvězdy. V fiál s Kdu v závěru utkáí pčtil výsldk 3: gólm d prázdé brky. Zúčstil s i úspěšéh Světvéh pháru 24, v ěmž čský tým vypdl v úžsém smifiál s Kdu. Zlt slvil i dvcítku v rc 2. V zimě 21 byl člm lympijskéh týmu v Vcuvru. Všíčk by v pdělí slvil jdtřicáté rziy, přst už pmlu přmýšll kci kriéry. Už jsm z th všh zičý, trápí mě třb blsti zd, přizávl. I když byl vyhlášý svým důrzm tvrdu hru, dkázl s v usku prsdit i bdvě. JAN MAEK (31. prsic září 211) Šikvý štírk ukzvl svůj tlt v Třici, pk zzářil v tdmu s Ptrm Tm v Sprtě, ktré v rc 26 výrzě pmhl k titulu. P přstupu d Mgitgrsku vyrstl v litíh útčík clé sutěž, v ktré s stl jprduktivějším hráčm i střlcm. Dluh věřil, ž by s mhl dstt d kčé mic pr světvé šmpiáty, kc všk ich stříll důlžité góly. Npříkld v rc 21 rzhdl v smsttých ájzdch čtvrtfiálvu bitvu s Fiskm i smifiál s Švédskm. Mrk už pár lt uvžvl ávrtu d Čsk ěklikrát přizl, ž má vlký strch z létáí. Lts v črvci s mu rdil prví ptmk, sy. ČEST JEJICH PAMÁTCE! Ft: idnes.cz

10 1 NÁZ LYMPIJSKÉH VÍTĚZE J Žlzý: Pdpruji ČT4! Ft: Edurd Erb V psldí dbě s živě diskutuj Čské tlvizi. Pzrsti ušl i kál ČT4. Bhužl zzmávám ázry, ž spcilizvý kál věující s sprtu ptřbujm. Njsm dbrík vřju službu i médi bcě. Můžu všk přispět phldm bývléh sprtvc, ktrý měl tu čst rprztvt Čsku rpubliku lympijských hrách. Zárvň vidím sprt i z druhé stry, tdy z pzic čl Mziárdíh lympijskéh výbru. Sprt j fmé, ktrý má v světě bdby. Ní t libůstk pár stvk vyvlých prfsiálů. Vždyť j v Čsku s mu ktivě věuj přs dv miliy byvtl v všch dvětvích disciplíách. Vychvává vzry pr mládž. Zlpšuj kvlitu živt, přiáší mc, učí ás vítězit, l i prhrávt. V psldí řdě přiáší dích mlé píz d státíh rzpčtu. Štří i prstřdky v zdrvtictví. J ttiž jlpší prvcí. Sprtvci jsu j dlší átlkvu skupiu, ktrá čká s tžu dlí. V zápdí Evrpě tm vědí své. Příkldm ám můž být Agli či Němck, kd dávjí v vřjém prstru sprtu čím dál víc míst ikh t pd zpchybňvt. Bhu dík, ž v situci, kdy sprt zufl sháí kždu kruu, xistuj vřjpráví ČT4. Ndvdu si přdstvit, jk bychm vysvětlvli spzrům, ž čský sprt mizí z brzvk. A k tmu by při zruší čtyřky dšl. Pkud bychm vyklidili prstr pr kmrčí tlviz, čská stp, mšivé disciplíy či bchdě méě zjímvé sprty by s ztrtily s ím i mžst, jk sprtu fičě pmci. Zárvň bychm přišli jd z způsbů, jk slvvt mldé přitáhut j k sprtu ktivímu způsbu živt. Prt jdzčě pdpruji zchváí dlší rzvj ČT4. J Žlzý Čl Mziárdíh lympijskéh výbru Trjásbý lympijský vítěz Prví čský hkjist v NHL Jrslv Jiřík trgicky zmřl V trskách mléh sprtvíh ltdl, ktré s v pdělí zřítil v Brě-Mdlákách, skčil v věku 71 lt živt Jrslv Jiřík, prvíh čskéh hkjisty, ktrý blékl drs v zámřské NHL ktrý hrál třch lympijských hrách. Byl vyikjící lvé křídl, svu kriéru svázl s Kldm, l přdvším s Brm. Hkjist s přzdívku Brmbr s rdil 1. prsic 1939 v Vjvě Městci d jvyšší sutěž vstupil v drsu Kld, kd hrál v ltch 1951 ž Pté dšl d Br, kd výjimku szóy 1969/7, ktru strávil svým zámřským dbrdružstvím, půsbil ž d kc hráčské kriéry v rc Z 17 szó dhrál v liz 45 zápsů stříll 3 brk, clkm získl šst titulů. V pmáté szóě 1969/7 j jk prví Čch, l vůbc jk prví hkjist z výchdíh blku zkusil NHL v drsu St. Luis Blus. dšl lgdárí hkjist ldřich Mchč Prblémům s srdcm pdlhl v věku 65 lt ldřich Mchč. Hkjvý brác s stl mistrm svět v ltch 1972, V střdu 1. srp rá ás bhužl zsáhl smutá zpráv, hvřil jsm s ldvu mžlku, ž ld zmřl. Byl t vyikjící hkjist i člvěk, citvl srvr hkj.cz Krl Gut, ktrý v 7. ltch vdl Mchč cby kuč. Mchč s rdil 18. dub 1946 v Prstějvě, většiu své ktiví hkjvé kriéry l strávil v Kmtě Br. Říkl s mu mistr bdyčků, prtž dvdl tt ds už vymírjící subj jk málkd. Běhm 13 szóy v jvyšší čskslvské liz shrál Mchč 49 utkáí, běhm ichž stříll 18 gólů. Krmě Br, Prstějv Kšic půsbil v ltch v ěmckém klubu Str Bulls shim. V rprztci utvřil dvjici s kldským Frtiškm Pspíšilm. Když Pspíšil ukčil kriéru v árdím týmu, stávl p Mchčvě bku jčstěji Mirslv Dvřák. Ft: rchiv

11 Mdiálí Hlví mdi ficiálí Grál SSPSP P T T T AMA AAM MAA INFMAČNÍ BULLETIN ČESKÉH LYMPIJSKÉH VÝBU 4/211, září TTT 222 Zúš stět Z ZZP ú čltstv s s ě š r č t š v l sj utěž ZPwš i dtsl tvě š t lpsš r w l s v h c w t p t i s í u d. ví ě d Pwrw vwi d l lvymšvpíicc jilfpsš usptěržžtv í h s té.cjl rím c í i r z í d m p t c w.l l. k w y. t y! s w. ymvpí icc fšrí m p v í h l y m é c mpi.ciz.f r m crí tví síd c.c s k y. té y! c í z í m c. k y. y! T AMA AAM MATATT TT EEE FFF F FF TTT 222 SPT FT ZúčT T st T AMA AAM Zúč MATA stět s ZúT ě t s u t T ste EčE ě s ět s sutěž h d s ž FFF TTETEE Čský lympijský výbr vyhlšuj 8. rčík sutěž mtérské sprtví ftgrfi Prtři sutěž: 999 SSPSP P Č s ký ly m p Č s ijsk ý ký v ýb Č s l y m p i r v yh ký j lšu lym sk ý v ýb j p i 7 j s. k ý v r v yhl r č šuj ýb ík s r v u 7 y t. ě hlš r č ž uj ík s mt 7. é u r r t s ě k č ž é sp ík su mt r t tě é v ž í f t m rské sp r grf té r s k i é s p t v í f r t tgr v í f t f i grf i výstvy: Prtři výstvy: PrtřiPrtři výstvy: výstvy: Prtři výstvy: PrtřiPrtři výstvy: Prtři sutěž: TTT 222 AMATE 211 Zúč Č s SPT FT Gr ficiá Hlví m SAF11_285x217_MFD_ALL.idd 1 Zšl t Z Pršvl vš ZPwrwšl i dtl všv jlpší vw itd. í sp c r tv Pwrw vwi d l lvymšvpíicc jilfpšrím t u sptě j. l. l é c c c i z ví hsím d. fpšrí s rížt lymv í ww k y. tftgrfi y! piccsutěž h w.8. rčík Čský lympijský výbr vyhlšuj mtérské sprtví m p í s é lym.ciz.f r crí tv íd m c k pic. cz. m c í í símk y. té c y! y. y! T AMA AAM MAA TT Zšlt svj jlpší sprtví símky, zúčstět s sutěžt hdté cy. ký lym pijs Č s ký v ký ýb lym Č s r vy p i ký j hlš lym sk ý v ýb uj pijs 7. r r vy ký v h čík l ýb su r v y šuj 7. tě ž hlš r č m uj í k su 7. r térs tě ž ké s čík m pr su tv térs tě ž ké s í f t m p gr térs fi k é s r tv í f pr tv t gr f i í f t gr fi 999 SSPSP P AMATE 211 F FF TTT KALENDÁIUM Víc ifrmcí jdt : TTETEE Mdiá Zšlt svj jlpší sprtví símky, zúčstět s sutěžt hdté cy. Víc ifrmcí jdt : ČEKÁVANÉ UDÁLSTI Lus, Švýcrsk SAF11_285x217_MFD_ALL.idd 1 Čský lympijský výbr (ČV) 21. září 211 Zsdáí výkéh výbru Mziárdí lympijský výbr 23. listpdu 211 Zsdáí výkéh výbru prsic 211 Zsdáí výkéh výbru Čský klub lympiiků (ČK) 11. listpdu 211 Výrčí stkáí člů ČK Prh, Msrykv klj 21. říj 211 Výrčí stkáí Jihmrvskéh K. Br Čská lympijská kdmi mziárdí smiář lympijských studií pr pstgrduálí studty Témt: lympijské hry lympijské hutí: miulst, přítmst buducst lýz z histrických, filsfických sciálích spktů, Mziárdí lympijská kdmi: 5 lt lympijské výchvy buducí prspktivy. www.

12 12 JHN CLEESE V PAZE Slvý Mty Pyth Jh Cls pdpřil Čský lympijský tým Britský hrc Jh Cls bslvvl pbyt v Prz, běhm ěhž stihl tčit dsítku sptů pr rklmí kmpň Čskéh lympijskéh týmu. Byl t prfktí, ržisér měl přsu vizi šl t jk p másl, prvil spkjě u šálku kávy stkáí s čskými médii. Hrc, scárist, prduct ržisér, ktrý ptří mzi sxtt světzámé britské hrcké skupiy Mty Pyth, strvl v čské mtrpli v půlc srp pět dí. Jdtlivé spty, ktré běhm jh pbytu vzikly, uvidí š vřjst d říj ltšíh rku xkluzivě brzvkách Čské tlviz. S Jhm Clsm s bud stkávt ž d lympijských hr v Ldýě. A témt sptů? Britské klsiky jk třb čj páté b črvé tlfí budky. A vždy v spjí s čským prstřdím. Jh Cls krátc p příltu d Prhy, s přdsdu Čskéh lympijskéh výbru Milm Jiráskm. N tiskvé kfrci s čskými viáři v pržském htlu Itrctitl. Cls pdpřil i kmpň Žijm Ldým. S ržisérm Tmášm Mším.

13 13 JHN CLEESE V PAZE Nzbytý mk-up přd táčím prvíh sptu. A jd s str! Jh Cls splčě s kmprzistu. Při jdm z sptů přilét scéu štěp. Spty s věují i britské klsic čji páté V klipch vystupuj i rigiálí tlfí budk. Jh Cls splčě s sisttm rži ktrluj svůj txt. Ft: Zuz Vjšická A jště jdu ržisér Tmáš Mší v kci. Ft: Václv Mudr Zuz Vjšická

14 Grálí prtři ficiálí prtři

15 15 LYMPIJSKÉ AKTUALITY Judist Lukáš Krpálk v ki s vicmistrm Evrpy Sprtví ctrum v čicích vzly přdpsldí srpvý d útkm lympijské děj z prjktu McDld s lympic Hpfuls zkušly jízdu v vrtké závdí ldi pd dhldm kistů Lukáš Krdy, Tmáš Jdy ptr prjktu zárvň trér kistické rprztc Mrti Dktr. Ft: Mil Jirásk člm Výkéh výbru Evrpských lympijských výbrů Ft: Václv Mudr Výký výbr Evrpských lympijských výbrů svém dávém zsdáí v bělruském Misku rzhdl mim jié dplěí svých člů. Z Pitr Nurwskéh, przidt Plskéh lympijskéh výbru, ktrý zhyul miulý rk při ltcké hvárii v usku, byl kptvá Mil Jirásk, přdsd Čskéh lympijskéh výbru. Mdát mu vyprší kci rku 213. Zúčstět s mziárdí sutěž Sprt uměí 212! Mziárdí lympijský výbr jh Kmis pr kulturu lympijsku výchvu v splupráci s lympijským muzm v Lus vyhlšují pčtvrté z psldí bdbí (2, 24, 28) mziárdí sutěž SPT A UMĚNÍ 212. Z árdíh kl sutěž mjí jdtlivé Nárdí lympijské výbry práv přihlásit jdh vítěz kždé ktgri d závěrčé fáz sutěž v ktgriích schy brzy, krsby, grfik. N clkvéh vítěz čká dmě 3 tisíc mrických dlrů. Víc Mrti Dktr úvd suchu vysvětlil zákldy pk s přšl k prxi. Kisté jdřív ukázli, jk ldě s dá vdě phybvt, když t člvěk umí. Pl sbvědmí s jk prví vrhul d ldě Lukáš Krpálk. při s vdu pádlm, rdil mu z břhu Mrti Dktr, l už byl pzdě judist s kupl vdl k. Pdbě tm byli tké sttí člvé týmu, ktří s dvážili d siglk. V vdě skčili všichi. V dblki, jištěi zkušými vdáky, už jim t šl lép. Tritlist Lukáš Kčř vychl trápí v siglu p brvurí jízdě v dblu (s Lukášm Krdu, ktrý blcvl vzdu chl h spdut d vdy) jk jdiý bslvvl wrkshp bz kupl v rčickém kálu. Njvětší uzáí si l určitě zslužil trjic Audyvá, Krpálk, Zik. Nmčili s sic spčtěkrát, l jjich zápl strhul i kisty. Tkž s vůbc zlbili, když kvůli im zvykl tké pdli z kí. Judist Lukáš Krpálk Byl t pr mě hzká zkušst. Sic jsm tm th mc přdvdl spíš jsm byl v vdě ž ki, l jsm rád, ž jsm si t mhl vyzkušt, zhdtil Krpálk kistický wrkshp prjktu. Nčkl jsm, ž j tk těžké s v ldi udržt. N stbilitu j t hdě árčé. Nchápu, jk tm kluci můžu tkhl jzdit, slžil pklu kistům z prjktu McDld s lympic Hpfuls brzvý mdilist z MS v judu. Byl vidět, ž mjí zájm ž j t bví. Chtěli t zkušt zv zv, i když zv zv pdli d vdy, kmtvl zápl klgů Lukáš Krd, ktrý si z dávéh MS přivzl stříbru mdili z trti 5 m. Bhužl t í v zčátcích vůbc jdduché, l musím říct, ž splučlvé z týmu t zvládli dbř, pchválil závěr své dčsé svěřc. Ft: Kist Lukáš Krd

16 16 LYMPIJSKÝ MAGAZÍN lympijský mgzí ČT4 li! Ft: Edurd Erb Dstibjř m Šbrl s přdstvil v 18. dílu přdu. Vlké sprtví výky, čské lympijské hvězdy, cst d Ldý 212, l tké phld d svět fušků. Nj t bízí lympijský mgzí, splčý prjkt Čské tlviz Čskéh lympijskéh výbru. Z studi diváky přivítá mdrátr Ptr Svěcý. Prmiér přdu j vždy v střdu dpld. Jstliž jst stihli prmiérvé vysíláí i jdu z rpríz, pdívjt s lympijský mgzí wbu Čské tlviz! Klikět dpis vid s utmticky spustí: DVAATŘICÁTÝ DÍL, Phld ldýsku třídu Th Mll, kd s bud kt závd siličích cyklistů kd dáv prběhl lympijská grálk Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí zvzpmíl trjici trgicky zsulých čských hkjvých rprzttů Jsf Všíčk, Krl chůk J Mrk ubrik Čské lympijské viky s věuj kmpi Žijm Ldým. K tmut témtu přiáší rzhvr s místpřdsdu ČV pr kmiku mrktig Jiřím Kjvlm tké s hjtmm Krlvrskéh krj Jsfm Nvtým lympijský mgzí bízí mžst prhlédut si všch 33 lympijských pchdí, ktré jsu vystvé v lympijském muzu v Lus V cyklu lympijských příběhů s mgzí změřil Srjv, ktré zžil krásé lympijské hry, l i krutu válku 52 sttčých: Dvjásbý mdilist v skku lyžích z H 1968 v Grblu Jiří šk. Čský lyžř stltí získl v Grblu zlt střdím můstku stříbr vlkém můstku JEDENATŘICÁTÝ DÍL, kpitulc kdidátských měst přádáí lympijských hr 22 Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí strávil d s bdmitistu Ptrm Kuklm ubrik Čské lympijské viky ás zvd splčsk- -sprtví dpld britské mbsádě, ktré s pd ázvm Šrm lympiád, prpgvl lympijské hry 212 v Ldýě lympijský mgzí zvítl dpld s čskýmu lympijskými dějmi, ktré si vyzkušly živt kistů V cyklu lympijských příběhů s mgzí vydl d bdbí d zčátku 2. stltí ž p druhu světvu válku 52 sttčých: Zltý mdilist z Michv 1962 stříbrý mdilist z Mtrlu 1966 rprztt v řck-římském záps Vítězslv Mách TŘICÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj růzým číslým údjům klm lympiády 212 v Ldýě Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí ttkrát strávil d s krásými úspěšými Phld d zákulisí táčí lympijských sptů pr Čský lympijský tým s lgdárím britským hrcm Jhm Clsm, včtě rzhvru s lgdárím hrcm ubrik Žijm Ldým s věuj zvuspuštěí kmpě, ktré prběhl v rámci Pilsr Fstu lympijské příběhy připmu jdiu lyžřsku lympijsku mdili Jpsk, ktru získl Chigru Igy v rc 1956 v Crtiě 52 sttčých: Dvjásbý brzvý mdilist z H 1948 v Ldýě Zděk ůžičk DEVĚTADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s změřil slvý ldýský Hyd Prk, kd s dhrál zkušbí závd v dálkvém plváí Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s rprzttm v skku vyském brzvým mdilistu z H 24 v Athéách Jrslvm Bábu Čské lympijské viky přiáší rzhvr s kurátrku lympijskéh muz v Lus cých přdmětch v muzu lympijské příbhy: Vzpmík prví vdbé lympijské hry v Athéách v rc sttčých: Sprtví střlc stříbrý mdilist z sktu z H 2 v Sydy Ptr Málk SMADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tstvcímu turji v plážvém vljbl ž Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s rprzttm v vdím sllmu Stislvm Jžkm Čské lympijské viky přiáší rzhvr s místpřdsdu ČV pr kmiku mrktig Jiřím Kjvlm připrvsti Ldý H.

17 17 LYMPIJSKÝ MAGAZÍN lympijské příběhy s věují mrtskému vítězství Stf Bldiih H 24 v Athéách. 52 sttčých: zltá lympijská mdilistk z sutěž družstv H 1948 v Ldýě Věr ůžičkvá SEDMADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tvří kálu pr vdí sllm Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s swbrdistku lyžřku Estr Ldcku Čské lympijské viky přiáší rzhvr s šéftrérm čskéh tltickéh svzu Tmášm Dvřákm mbicích čských tltů MS v Tgu H v Ldýě lympijské příběhy s věují histrii lympijských ftblvých turjů, včtě vlkých úspěchů čských ftblistů 52 sttčých: stříbrý mdilist z H v Brclě 1992 vslř skifř Václv Chlup ŠESTADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tvří lympijskéh stdiu přdství lympijských mdilí u přílžitsti jdh rku d zhájí H v Ldýě Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s trjásbu lympijsku mdilistku Ktřiu Emms prtáž z příltu úspěšých sprtvců z Evrpskéh lympijskéh fstivlu v Trbzu zhvr s kurátrku lympijskéh muz v Lus lympijské příběhy s věují H 1948 v Ldýě H 1952 v Hlsikách, ktrých zářil Emil Zátpk 52 sttčých: mdrí pětibjř stříbrý mdilist z H 1976 v Mtrlu Jiří Adm PĚTADVACÁTÝ DÍL, Hstm lympjiskéh mgzíu j čská rchitktk žijící v Ldýě Ev Jiřičá Tém: k d zčátku Hr XXX. lympiády Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s mdrím pětibjřm Dvidm Svbdu Příběh tipskéh vytrvlc Kisy Bklh 52 sttčých: lympijský vítěz z Sulu 1998 Mirslv Vrg ČTYŘIADVACÁTÝ DÍL, Přdství ldýských lympijských hl pr házu bsktbl Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s střlkyí Lku Mruškvu, stříbru mdilistku z Até Příběh švédské sdmibjřky Crliy Klüftvé 52 sttčých: lgdárí skk lyžích Pvl Plc TŘIADVACÁTÝ DÍL, Přiblíží vítěz bj přdtlství ZH 218 jihkrjskéh Pchjgčchgu Čské lympijské lgdy: bývlý kist lékř Lukáš Pllrt Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s plvcm Květslvm Svbdu lympijský příběh bsktblvéh Drm Tmu z H v Brclě 1992 DVAADVACÁTÝ DÍL, Kmpň ČV Žijm Ldým jjí zstávk v Hrdci Králvé Fktr F: Fušci v Wimbldu Čské lympijské lgdy: střlc Mirslv Juš D s bsktblistku Ktřiu Elhtvu zhvr s dktrm Jiřím Frňkm, člm Králvské chirurgické splčsti lympijská histri rugby JEDNADVACÁTÝ DÍL, Kmpň ČV Žijm Ldým v Hrdci Králvé (s výstvu vlkfrmátvých ftgrfií) Fktr F: Fušci házkářskéh klubu Dukl Prh Čské lympijské lgdy: běžkř Václv Kruk D s štěpřm Ptrm Frydrychm Hry V. ltí lympiády dětí mládž v lmuckém krji Histri prác ftgrfů lympijských hrách Kdidtury zimí H pr rk 218 Přdství lympijské pchdě pr H 212 v Ldýě DVACÁTÝDÍL, Zstávk ldýskéh dubldckru v udici d Lbm (kmpň Žijm Ldým) Fktr F: Fušci spritr Usi Blt v strvě Čské lympijské lgdy: Mirslv Šimk Jiří h D s skifřm dřjm Sykm Přdství clstátí sutěž pr žáky zákldích škl s ázvm Pětibj Mrtiy Sáblíkvé Přdství Čskéh ctr v Ldýě Příběh zlté tistky Justi Hi-Hrd DEVATENÁCTÝ DÍL, Výstv vlkfrmátvých ftgrfií v rámci kmpě ČV Žijm Ldým Fktr F: Fušci bsktblvé mistrvství svět v réě v Krlvých Vrch Čské lympijské lgdy: Iv Strp D s prlympiikm-cyklistu Jiřím Jžkm Prhlídk Hrs Gurds Prd, míst, kd s budu kt slvy rzi králvy Alžběty rk pzději bchvljblvé turj př H 212 zhvr s člm MV bývlým štěpřm Jm Žlzým Histri skku d výšky Kmpltí rchiv všch dílů přdu jdt

18 INFMAČNÍ BULLETIN ČESKÉH LYMPIJSKÉH VÝBU 4/211, září 18 Grálí prtři ficiálí prtři Hlví mdiálí prtři Mdiálí prtři lympijské listy, 4/211 ( ) Vydává lktricky Čský lympijský výbr. Elktrická drs rdkc: Grf ická úprv: brt bjmi Muldrr.

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic s zprávmi z Jrměřic Chric ČERVEN/2010 Trdičí hsičská sutěž Mlá Há již p dvcáté D 8. květ 2010 prběhl již 20. rčík phárvé sutěž mládž O putví phár Mlé Hé. Tét ppulárí sutěž s zúčstil clkm 37 družstv z krsů

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky!

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky! Rodié kulturí ctrum Nová Trojk Váží přátlé, přízivci dárci Nové Trojky! Mám příjmý úkol zmíit s o tom, co ám v roc 211 uděllo rdost, co s ám povdlo bo co s v Nové Trojc stlo zjímvého. Jko kždý rok s v

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DANA A EMIL ZÁTOPKOVI, SPORTOVNÍ LEGENDY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ 9. A 1 Osnva 1. Úvd 2. Dana Zátpkvá 2.1 Živt Dany

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH BŘEZEN/215 Rčík XXXIX zprvdj peridický tisk územíh smsprávéh celku SLAVIČÍNS KÝ správéh celku Vlšský kumšt pr rdsť j užitek 26. břez 215, d 9. d 16.3 hdi, Sklv Slvičí Vystupí: Flklrí subr Slvičáek MŠ Vlár

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM P Á ' KMSP00E2W PERAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRSTŘEDÍ '- 1S; ( r í V;: ' ). \"\r: Ly Vt.- \Vfty-M-- (ffr. EVRPSjKA 1F. I Pr vd, Fd sdržst 4 'vzdrárírpřrhftr 1. Mrvskslezský krj se sídíe: zstpe: IČ: DIČ: bkví spjeí:

Více

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015 Zápis č. 4/15 z jdnání kntrlníh výbru ZO knanéh dn 20.4.2015 Přítmni: Jiří Kaňk Magda Otčnáškvá Marcl Bdnář Ing. Ludmila Baranvá Ing.Jan Krupa Mgr.Milan Stypka Jdnání zapčal v 16:05 hd. Žádný s člnů KV

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

V y d a v a t e l s t v í : P očítačová učebna ZŠ Nová Ves u Chotěboře 1 2 / 2 0 1 3

V y d a v a t e l s t v í : P očítačová učebna ZŠ Nová Ves u Chotěboře 1 2 / 2 0 1 3 V y d a v a t e l s t v í : P čítačvá učebna ZŠ Nvá Ves u Chtěbře 1 2 / 2 0 1 3 Nvinky ze škly NAŠE ŠKOLA Vzpmínky na výuku v kulturním dmě Naše škla se na knci šklníh rku 2012/2013 reknstruvala a my jsme

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Šéfové si dali dostaveníčko: Michael Tretter a Roman Paulus představují unikátní menu

Šéfové si dali dostaveníčko: Michael Tretter a Roman Paulus představují unikátní menu Šéfové si dli dostveníčko: Michel Tretter Romn Pulus předstvují unikátní menu Prh (BN) Ob spojuje úspěch smysl pro detil. Jeden je šéfem mjitelem vyhlášeného koktejlového bru Tretter s, druhý uznávný šéfkuchř

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název škly: Základní škla Dukelských bjvníků a mateřská škla, Dubenec Autr: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/04_Český jazyk pr 6. rčník Téma: Pdstatná jména becná a vlastní Čísl prjektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Glóbus z balonku. Potřeby a pomucky

Glóbus z balonku. Potřeby a pomucky Glóbus z balnku Ptřeby a pmucky kulatý nafukvací balnek kusek prvázku či nitě spusta starých nvin hladká muka vda na lepidl hrnek na dměření survin miska na výrbu lepidla kastrůlek vařič lžíce na zamíchání

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

ŠÍ Ů ČÍ č Ť č č č ň Í Í č č ň ň č Ť ň ť č Í č Ť č č Ť Í Í č ť Ť č č Ťč č Ě Ťč Ť ň č Ť ť Ť Ť Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ť č č Ú č Ť Ď Ť ť č ň Ť Ť Í č č Ť Ď č č č č č ň Ť ň č Ť č Ť č Ý Ť ť ň č č č č č č ť Ť Ý č

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013.

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Sák1 OEN HOUSE Zpáv výsldku šří ujdé v Smluvě vzájmé splupái z účlm šří - zmpváí zájmu přb v Měsě Kvř, z d 17. 7. 13. Úvd: V ámi plávéh zšíří éíh/ízkphvýh pgmů OEN HOUSE slvil ki ku 12 š giz siálí db měs

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více