Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!"

Transkript

1 ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: , , fx: , -mil: Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický humr mjí mh splčéh. T byl jd z přdpkldů, prč slv dl slv slvý hrc Jh Cls, čl kmdiálí skupiy Mty Pyth, tčil pr Čský lympijský výbr dst uputávk, ktrými zv š fušky lympijské hry d Ldý v rc 212. K viděí budu d říj xkluzivě brzvkách ČT. Jh Cls j prvý glický gtlm. Nvíc ěkd, kd si z sb dkáž udělt lgrci budt s s ím udit. Přsě tkvéh člvěk jsm hldli. Pr kmpň s ám pdřil získt prvdvu clbritu umělc s bhtu miulstí, říká přdsd ČV Mil Jirásk. Jdm trdičí cstu, chcm žádé hré frmáty, ddává. Stkli jsm s již dřív v Ldýě, ápd s mi líbil. Umím si z sb udělt lgrci, pdtkl Cls k splupráci s čskými lympiiky. Ftrprtáž z táčí jdt strách Ft: Zuz Vjšická / MATHE Fmálí úspěch čských sprtvců EYF 211 v Trbzu Histrický triumf, čký úspěch, příslib d buducsti. T vš zzívl p črvcvém vystupí Čchů Evrpském lympijském fstivlu mládž v Turcku, dkud přivzli třikrát víc mdilí, ž prgózvl vdí výprvy: clkm dvět. Ft: Václv Mudr Atlti získli tři mdil, tisté tři, jud jdu plvci dvě. Dvě brzvé mdil si přivzl šstáctiltý spritr Mrk Bklár (1 2 mtrů, símku). EYF j výbrá zkušst. A můj úspěch tké. Zjmé dvustvc jsm t čkl. Zltm s můž pchlubit tltvý diskř Dmiik Kšř. Mám brvsku rdst, kkurc byl prvdu vliká závd byl těžký, pzml. Víc strác 8. lympijské hry v Ldýě s rychl blíží! Nviky z příprv přdtlů i Čskéh lympijskéh týmu. Stry 2 3 J Žlzý pdpruj ČT4. Trjásbý lympijský vítěz přichází s plmiku tém vřjé služby. Str 1

2 2 LNDÝN 212 lympijské hry v Ldýě: Njvětší fstivl sprtu s rychl blíží V střdu 27. črvc 211 t byl přsě rk d dby, ž v Ldýě vzpl lympijský hň budu zhájy třicáté vdbé ltí hry. A Ldý hlásil, ž příprvy jdu d úpléh fiál. V lympijském prku ctrálím Ldýě s uskutčil řd kcí v rámci kmpě Yr T G (Už z rk). N Trflgrském áměstí zčl ficiálí dpčt d zčátku lympiády, slvstí kc s zúčstil mim jié tké šéf Mziárdíh lympijskéh výbru Jcqus gg. Kruhvé mdil s Niké i Tmží Běhm slvsti Trflgrském áměstí přdstvili rgizátři pdbu lympijských mdilí. Jjich utrm j uzávý umělc Dvid Wtkis, jhž dsig zvítězil v fiálvém kláí, d ktréh s dstl clkm šst účstíků. Jh ávrh klsické kruhvé mdil s líbil jvíc. Ft: LCG tiskvé vysílcí střdisk). Ldý čkává, ž hry přisu britskému turistickému ruchu dvě milirdy libr (cc 57 milird kru). Zájm rály j už yí vlký, pdl přdtlů j lympijský prk d kc črvc vštívil přs st tisíc lidí. N zčátku lét v Vlké Britáii zčl výběr smi tisíc člů štfty s lympijským hěm. Jjich jmé budu zám zkrj příštíh rku. D dbrvlickéh prgrmu s přihlásil čtvrt miliu zájmců s s l splí j 7 tisícům z ich, tdy zhrub kždému čtvrtému. Ft: LCG lympijský stdi v srdci lympijskéh prku P růzých trdičích tvrch bud lympijská pět v klsické, kruhvé pdbě. Pdl Wtkis j t mtfru změ. N přdí strě céh kvu j vybrz tická bhyě vítězství Niké, ktrk vystupuj z chrámu Prth vydává s směrm k přdtlskému městu hr. N zdí strě j mtiv lg hr, zkmpvý d symblických brzců, ktré mim jié symblizují řku Tmži, jž prtéká Ldým. Ft: LCG Šst milird d výstvby D výstvby rálů lympijských hr byl clkvě ivstvá zhrub šst milird libr (cc 171 milird kru), uvdl v zprávě rgizčí výbr LCG. Z tht bjmu získly 98 prct zkázk britské splčsti. Vdl řdy dkčých sprtvišť, ktré s už tstují v strém prvzu (zhrub 85 prct rálů), byl přsě rk přd zhájím hr slvstě tvř tké tři dlší výzmá míst házkářská ré, bsktblvá ré IBC/MPC (hlví Aqutics Ctr, sychrizvé plváí brvský zájm vstupky Přdtlé si pchvlují brvský zájm vstupky. Přdprdj vstupk byl jř zháj tké v Čsku. Njphdlějším způsbm, jk s dstt d Ldý, jsu cství

3 3 LNDÝN 212 Skifř dr Syk rdí: Všchy ifrmc vstupkách jdt vstupky. blíčky (prdávjí utrizví distributři Čdk, IB Trvl Sl Tur). Vstupky v smsttém prdji v síti Ticktstrm jsu prkticky vyprdé. Vlku rli hrj ggrfická blízkst Ldý, ktrý bud phdlě dstupý pr řdu čských fušků. Zájm vstupky t j ptvrzuj, prhlšuj místpřdsd Čskéh lympijskéh výbru pr kmiku mrktig Jiří Kjvl. Ft: Václv Mudr říčích tků, 5 rstli žij v ěm dv tisíc člků. 97 prct mtriálu z dmlic byl rcyklvá pužit při výstvbě lympijskéh prku. 4 prct méě vdy ž pdbá zřízí sptřbují sprtviště v lympijském rálu. K splchváí tlt s příkld pužívá dšťvá vd zchycá z střch. 232 tu brmbr 33 tu vc zliy s sí běhm hr 2818 vých bytů vzik v lympijské vsici. ČÍSLA Z LNDÝNA: 4 milirdy lidí p clém světě budu sldvt slvstí zhjvcí crmiál, jhž ržiséry s už stli Dy Byl Stph Dldry. 2 kilmtrů kblů j istlvá v lympijském prku v šstikilmtrvém tulu. Přs 1 hktrů vých plch zlě vzikl při výstvbě jvětšíh prku, ktrý v Ldýě z psldí stltí vyrstl: zhruj mim jié 8 km Bsktblvá ré Ft: LCG Frtišk Dvřák: Sprtviště jsu skvěl připrv S ifrmcmi budt dál prcvt jkým způsbm? Sstvím hrmgrm kcí úklů, ptm bud ficiálě jmvá štáb šéf mis zču s řšit všchy ptřbé zálžitsti, včtě ficváí sldváí kvlifikčíh prcsu. V půlc srp vštívil britsku mtrpli Ldý místpřdsd ČV Frtišk Dvřák. Zúčstil jsm s trdičíh smiář šéfů misí, ktrý s vždy ká rk přd hrmi, upřsil. C s smiáři řšil? Všch d ubytváí, přs sprtvě tchické, rgizčí bzpčstí zálžitsti. Dstli jsm kmplxí fiálí ifrmc, ktré yí pužijm pr vylděí šh vlstíh pláu příprv. Ft: Sš Klimt Prhlédl jst si v Ldýě i sprtviště? Smzřjmě, sprtviště jsu skvěl připrv. Byli jsm s ě pdívt hd prví dv dy šh pbytu. Viděli jsm všchy tři hlví blsti, tdy ctrálí lympijský prk, dál pk sprtviště u řky, ktrým zd říkjí rivr z, pk i sprtviště, ktrá jsu mim Ldý.

4 4 KVALIFKACE ČESKÝCH SPTVCŮ LNDÝN 212 Již 32 jistých míst pr Čchy v Ldýě D pátku jdtlivé svzy hlásily Čskému lympijskému výbru 32 získých míst pr lympijské hry v Ldýě. Njvíc pzic získli kisté (11), střlci (9) vslři (8). Řd sprtů, jk příkld tltik, cyklistik či tis, jště plí svj limity. Dělá ám rdst frm tltů, ti s sic kvlifikují ž d příštíh rku, l pdl ltších výsldků by jich d Ldý měl jistu místku už čtráct. NA HY XXX. LYMPIÁDY V LNDÝNĚ SE LZE KVALIFIKVAT NĚKLIKA ZPŮSBY Sprtvci, ktré sprtví svz vrhuj k účsti H 212, musjí splňvt kvlifikčí kritéri stvá mziárdí sprtví fdrcí Mziárdím lympijským výbrm (MV). V idividuálích sprtch s sprtvc můž kvlifikvt přím mistrvských sutěžích (ME, MS) b vypsých kvlifikcích mziárdích sprtvích fdrcí. V ěktrých sprtch rzhduj jmvité mici rdukvé přdí v clsvětvém žbříčku (příkld v tisu). Dlším typm j kvlifikc prstřdictvím zisku kvótvých míst (př. v střlctví), kdy svz miuj své jlpší sprtvc v pčtu shdém s pčtm vybjvých kvót v příslušých disciplíách. Čští sprtvci mhu být tké pzvái k účsti H 212 svjí mziárdí sprtví fdrcí (příkld když sprtví svz získá žádé míst v kvlifikčích sutěžích). Týmvé sprtví hry s kvlifikují H dl kvlifikčíh systému příslušéh sprtu, příkld úspěšým výsldkm Střlkyě Ktři Emms již kvótvé míst pr svu disciplíu vybjvl. Ft: Michl Sváčk Atlti plí limity ž d příštíh rku, účst Zuzy Hjvé H j všk vysc prvděpdbá. kvlifikčím turji b prstřdictvím umístěí mistrvské sutěži (MS, ME). ATLETIKA A PLAVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM EŽIMU U tltiky s stvují pčty mičích míst. N zákldě splěých výkstích limitů bud Čský tltický svz přdkládt jmvité ávrhy mic ČV. Výkstí limity vycházjí pět z limitů A B Mziárdí tltické fdrc (IAAF) MV. Jjich úrvň j ustv vzhldm k vývji výksti v jdtlivých disciplíách běhm psldích lt. Pdl pdmík MV mhu strtvt v kždé disciplíě mximálě tři tlti (s výjimku štft). Pdmíky výkstí limity pr mici čských plvců vycházjí z spcifickéh kvlifikčíh systému vržéh Mziárdí fdrcí plvckých sprtů (FINA) přijtéh MV. Stjě jk u tltiky, i u plváí jsu stvy A B limity. S hldm přsě stvý pčt sprtvců v plváí (9 sb), vybr FINA závdíky s splěým B limitm, ktří budu pzvái k strtu H 212. dhd? Nd 13 sprtvců Čská výprv v Ldýě by měl čítt miimálě 13 sprtvců. V Ldýě s Čský lympijský tým bud must bjít bz ftblvé jddvcítky, ktrá uspěl mistrvství Evrpy v Dásku. Ft: Václv Mudr

5 5 KVALIFKACE ČESKÝCH SPTVCŮ LNDÝN 212 Získá účstická míst / splěé limity k SPT JMÉN DISCIPLÍNA PDNIK* DATUM Pz. KANISTIKA rychlstí Dvídk, Pvl čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Sučk, J čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Trfil, Lukáš čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Štěrb, J čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí dň, Jrslv dblk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Dvřák, Filip dblk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst sllm Štěpák, dřj dblk MS Brtislv Kv. míst sllm Vlf, Jrslv dblk MS Brtislv Kv. míst sllm Kudějvá, Ktři k1 MS Brtislv Kv. míst sllm Hrdílk, Vvřic k1 MS Brtislv Kv. míst sllm Jžk, Stislv c1 MS Brtislv Kv. míst PLAVÁNÍ Pchvá, J** dálkvé plváí MS Šghj (Čí) A limit PLAVÁNÍ Chcvá, Ptr** prs, 1 m MS Šghj (Čí) A limit PLAVÁNÍ Mick, J*** 15 m VZ EYF Trbz (Tur.) B limit PLAVÁNÍ Závdvá, Brbr** 4 m PZ MS Šghj (Čí) A limit STLNÍ TENIS Vcvská, Ivt** x MS ttrdm Kv. míst STŘELECTVÍ Sychr, J skt SP Ccpció (Chil) Kv. míst STŘELECTVÍ Mruškvá, Lk pistl MS Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Lipták, Jiří trp MS Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Pdhráský, Mrti rychlplá pistl SP Sydy Kv. míst STŘELECTVÍ Gch, Jiří trp SP Pkig Kv. míst STŘELECTVÍ Emms, Ktři vzduchvá pušk SP Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Sýkrvá, Adél vzduchvá pušk SP Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Strd, Mrti rychlplá pistl ME Bělhrd Kv. míst STŘELECTVÍ Tmčk, Jkub skt ME Bělhrd Kv. míst VESLVÁNÍ Syk, dřj skif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Kpkvá, Mirslv skif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Atšvá, Jitk dvjskif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Atšvá, Lk dvjskif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vrštil, Mirslv čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Kpáč, Jiří čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vtšík, dřj čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vtšík, J čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst * Sprtví pdik, při ktrém s sprtvc kvlifikvl LH 212 / získl účstické míst či splil limit pr svůj sprt či disciplíu. ** Jmvité míst pr déh sprtvc. *** Nzmá utmticky účst H! S hldm přsě stvý pčt sprtvců v plváí (9 sb), FINA vybr závdíky s splěým B limitm, ktří budu pzvái k strtu H 212.

6 6 BUDUCÍ LYMPIJSKÉ HY Šst měst s uchází H v rc 22, Ls Vgs uspěl Jmé měst, ktrá s ucházjí přdtlství ltích lympijských hr v rc 22, zámil MV. Jsu jimi Bku (Ázrbájdžá), Duhá (Ktr), Istbul (Turck), Mdrid (Špělsk), Řím (Itáli) Tki (Jpsk). Uchzči yí vstupují d prvíh kl dvuklvéh výběru. Hstitlské měst Hr XXXII. lympiády vyhlásí Mziárdí lympijský výbr svém zsdáí v Bus Airs 7. září 213. Nárdí lympijské výbry měly mžst hlásit své kdidáty d 1. září. Šst přihlášk splňvl ptřbá kritéri, t z Ls Vgs byl pltá kvůli chybějícímu suhlsu lympijskéh výbru Spjých států mrických (USC). T s ttiž chl už dřív slyšt, ž žádé z mrických měst bud přádáí hr kdidvt. Skupi pdiktlů z Ls Vgs s l přst dmívl, ž j třb udržt Spjé státy v hř. Přišl s vlstí bídku hstit lympiádu v městě hzrdu zábvíh průmyslu, pdpry USC s všm dčkl. Ft: Thms Kris LYMPIJSKÉ I TEVÍÁ EKEAČNÍ ZÓNU Pět lt přd zhájím LH 216 tvřl i d Jir Athlt s Prk, ddchvu zóu pr sprtvc. Slvstíh přdství prvíh rálu s 5. srp zúčstili j zástupci rgizčíh výbru, l i sprtvců. Njdůlžitější j, c hry zchjí městu, přidává svůj ázr strst i, Edurd Ps. A my pět lt přd slvstím zhájím přdávám iu vu rkrčí zóu. Prk s chází v bzprstřdí blízksti buducí lympijské vsic rzkládá s 123 tisících čtvrčích mtrch. Běhm lympiády i ásldující prlympiády bud služit sprtvcům člům výprv, přd tím ptm vřjsti. MV PDLUŽIL SPNZSKU SMLUVU SE SPLEČNSTÍ GE MV v létě zámil, ž prdlužil smluvu s splčstí GE ž d rku 22. Spluprác tk bud pkrčvt j v Ldýě 212, l tké hrách 214, 216, Jsm ptěši, ž š spluprác s prdlužuj, řkl šéf MV Jcqus gg. Běhm lt, c spluprcujm, s GE stl vitálí sučástí ší shy vytvářt udržitlě zdpvědé lympijské hry, ddl. V splupráci s MV s GE zbývá příkld tázkmi spjými s dprvími, rgtickými b zdrvtickými tchlgimi. ZH 214 V SČI UVIDÍ NVÉ DISCIPLÍNY Slpstyl swbrdu i lyžích prllí sllm spciál swbrdu, t vš v prvdí jk mužů, tk ž bhtí prgrm zimích lympijských hr 214 v Sči. dst má čská vicmistryě svět v slpstyl swbrdu Šárk Pčchvá. zřzí vých disciplí rzhdl Mziárdí lympijský výbr svém zsdáí v jihfrickém Durbu. Njdá s prví Zdrj: rzšíří prgrmu ZH 214, už lts v dubu ttiž člvé MV dhlsvli, ž hrách v usku s bjví tké skky lyžích ž, sě družstv, krsbruslí družstv, smíšá štft v bitlu U-rmp.

7 7 ŽIJEME LNDÝNEM Kmpň Žijm Ldým pkrčuj v spilé jízdě Prjkt Čskéh lympijskéh výbru s ázvm Žijm Ldým má z sbu prví fázi. V květu črvu vštívil třict měst Čské rpubliky sbě s s ím számil přs 2 tisíc lidí. P krátké ltí puz vyrzil přlmu srp září mzi fušky zvu. D Vác mám připrvu bdbu prci, vydávám s d dvácti krjů s clkm třicti zstávkmi, říká Jiří Kjvl, místpřdsd Čskéh lympijskéh výbru. D zčátku lympiády v Ldýě s prjkt přdství clkm v 154 čských mrvských městch. slvím ž 1,5 miliu fušků. ddává Kjvl. Dil Špčk lis Embry, ktrý j výrzu sbstí čskéh grfickéh dsigu má z sbu řdu úspěšých rklmích prjktů. V dlší fázi bud fušky z tlvizí brzvky shlížt britský kmik Jh Cls (víc strách 12 13). TŘI PILÍŘE Prjkt, ktrý zčl slvstím včrm 24. květ v Brě, má ěklik částí vkví výstvu vlkfrmátvých ftgrfií připmíjící slvé kmžiky čské sprtví histri, vzdělávcí prgrm pr škly v clé rpublic putváí rigiálíh glickéh dubldckru vybvéh multimdiálí tchiku, jhž prstřdictvím získjí fušci vškré lympijské ifrmc mhu pslt vzkz svému blíbému sprtvci. T vš z účsti jlpších sučsých či miulých čských rprzttů. Njvětší kmuikčí kmpň v histrii čskéh lympismu tk přibližuj vřjsti tmsféru hdty jvýzmějšíh sprtvíh svátku světě. Pděcuj tké fušky k pdpř sprtvců přím v dějišti Hr XXX. lympiády v rc 212. Čští sprtví dšci si kupili již plviu vstupk určých pr áš trh. LNDÝNSKÁ ŠKLA LYMPIJSKÁ 27. črvc, tdy přsě rk přd zhájím hr v Ldýě, s v médiích rzjl i rklmí kmpň s ázvm Ldýská škl lympijská. Čské fušky trdičí frmu pbízím, by si hry v Ldýě álžitě užili. A t přs slvíčk spjtá s lympiádu, fráz ž p britské zvyklsti. Vš zábvě, frmálě bz ucí. Nprcujm s ftgrfimi, l s krsbmi, vysvětluj Jiří Kjvl. Vizuálí ztvárěí kmpě přdstvili sučsá jlpší světvá přkážkářk Zuz Hjvá lití štěpř Ptr Frydrych. N prví fázi rklmí kmpě s utrsky pdílí příkld Ft: Václv Mudr ŽIJEME LNDÝNEM V ČÍSLECH Květ črv 211 Návštěvíků kmpě: Nvštívých krjů: 9 Nvštívých měst: 3 Září listpd 211 Nvštívých krjů: 12 Nvštívých měst: 3 Clkvý pčt ávštěvíků kmpě d zčátku H 212, dhd: 1 5 Jdím z jvýrzějších symblů kmpě j prvý glický dubldckr. Žijm Ldým v síti! Sldujt viky z kmpě Ft: J Šibík

8 8 MEZINÁDNÍ HY MLÁDEŽE krdích dvět mdilí z EYF v Turcku Čští sprtvci bstáli v kkurci jlpších juirů stréh ktitu. N Evrpském lympijském fstivlu mládž (EYF) v turckém Trbzu získli dvět mdilí (2-2-5), cž j histrický čský úspěch tét kci. Čsk rprztvl 39 sprtvců. Zltý diskř Dmiik Kšř P sprtví strác můžu být j spkj, pkud bud mít tt grc dbré vdí pdmíky, musím i mít strst, prhlásil přdsd ČV Mil Jirásk. Prgózvl jsm tři mdil mám jich dvět, řkl spkjě Frtišk Dvřák, ČESKÉ MEDAILE Z TABZNU ZLAT místpřdsd ČV pr sprt šéf výprvy. Zltu mdili vybjvl diskř Dmiik Kšř (56,4 m). Spritr Mrk Bklár byl st mtrch třtí s čsm 1,75 s, stjé umístěí brl i dvustvc (21,57 s). Brzvá mdil ptří judistc Mrii Hlčákvé v ktgrii d 48 kg. Zzářili tisté v dblu. Zlt mjí Ktři Siikvá Kristý učkvá, v fiál przily itlské du Chisvá Lmbrdvá. Stříbr ptří Pvlu Štubrtvi s Jrslvm Vdráškm, ktří pdlhli ž v fiál Plákům Grskvi s Mjchrzkm. Siikvá brl i brz v siglu. Dmiik Kšř disk 56,4 m Ktři Siikvá, Kristý učkvá STŘÍB tis, čtyřhr J Mick plváí 15 m VZ, 15:38,68 mi Pvl Štubrt, Jrslv Vdrášk BNZ tis, čtyřhr Mrk Bklár 1 mtrů 1,75 s Mrk Bklár 2 mtrů 21,57 s J Mick plváí, 4 m VZ 3:58,48 mi Mri Hlčákvá Ktři Siikvá Ft: Václv Mudr Ktři Siikvá jud, 48 kg tis, dvuhr Ft: Václv Mudr Ft: Ptr Hrubc Šstáctiltý plvc J Mick vylvil dv cé kvy: brz 4 mtrů vlě stříbr 15 mtrů vlým způsbm. Čsm 15:38,68 s víc přhupl přs B limit pr účst H 212! Evrpský lympijský fstivl mládž s přádá d rku Jh duchvím tcm j šéf Mziárdíh lympijskéh výbru Jcqus gg. Frtišk Dvřák: N lympijské hry mládž d Isbrucku pjd 4 čských sprtvců V ldu 212 s v rkuském Isbrucku uskutčí histricky prví rčík zimí dic lympijských hr mládž. Přím v dějišti hr byl smiáři šéfů misí místpřdsd ČV Frtišk Dvřák. P všch strákách byl cítit, ž Isbruck, ktrý v ltch hstil vlké lympijské hry, j idálím dějištěm pr tkvu kci. Vš j dkl připrv, prhlásil. Dvřák čkává, ž hr s zúčstí zhrub čtyřict mldých čských lympiiků. Bhužl už tď j jsé, ž bud chybět čský hkjvý tým. J t vlká škd, l j t j dlší důkz, ž mládžický hkj v Čsku j ústupu, pvzdychl si Dvřák. Díky ggrfické blízksti s zřjmě čští sprtvci mhu těšit i pdpru z hldiště. I t rgizčí výbr mysll. Pr rdié příslušíky sprtvců, přípdě jjich přátl dlší jsm dstli kmpltí blík ifrmcí včtě mžstí ubytvcích kpcit, tkž j vlmi rádi přdám dál, uzvřl Dvřák.

9 9 TAGÉDIE V USKU Hkjisté chůk, Všíčk Mrk zhyuli při ltcké hvárii V střdu 7. září 211 přišl z usk stršlivá zpráv. P šstácté hdiě tmíh čsu s zřítil ltdl s hkjisty Lkmtivu Jrslvl. Větši psžérů zhyul, hvárii přžili i mistři svět Krl chůk, J Mrk Jsf Všíčk. K štěstí dšl místím ltišti Tuš v Jrslvli. Výprv Lkmtivu cstvl záps d Misku, při vzltu strj měl ltu prblémy pdl čitých svědků s zřítil zm. ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB JE ŠKVÁN ZTÁTU MLADÝCH ŽIVTŮ A VYJADŘUJE PZŮSTALÝM DINÁM HLUBKU SUSTAST. KAEL ACHŮNEK (29. srp září 211) Urstlý brác s stl miláčkm fušků právě p šmpiátu v Němcku v rc 21, kd s prslvil vyrvávcím gólm sdm vtři přd kcm smifiálvéh dulu s Švédskm. Lts v květu turji v Brtislvě zs uputl pzrst tvrdým tkm ruskéh br Jvgij Arťuchi, s ktrým rzbil plxiskl. V dulu brz s mstil z usv běsěí z přdchzíh zápsu, běhm ějž zril Mil Michálk i smtéh chůk. Zlíský dchvc z Jrslvl hrál už v szě 25/26 získl s í mistrvský titul. Přd vu szu zvžvl mžst, ž přstupí d Sprty, kd by si zhrál s svými dvěm brtry Ivm Tmášm. Nkc s všk rzhdl zůstt... chůk byl drftvý v rc 1997 ttwu Strs, v jjímž drsu si tké tři rky pzději dbyl prmiéru v zámřské NHL. Pzději hrál z Nw Yrk grs Nw Jrsy Dvils. JSEF VAŠÍČEK (12. září září 211) N vrchl dsáhl v rc 26, kdy s Crliu Hurrics vybjvl slvý Stly Cup. Pk s všk přkvpivě zčl z NHL vytráct, ž p szě v Nw Yrk Isldrs přstupil d Jrslvl. Hvlíčkbrdský rdák byl i člm zltéh výběru z mistrvství svět 25 v Vídi, kd v dbě výluky NHL hrály jvětší světvé hvězdy. V fiál s Kdu v závěru utkáí pčtil výsldk 3: gólm d prázdé brky. Zúčstil s i úspěšéh Světvéh pháru 24, v ěmž čský tým vypdl v úžsém smifiál s Kdu. Zlt slvil i dvcítku v rc 2. V zimě 21 byl člm lympijskéh týmu v Vcuvru. Všíčk by v pdělí slvil jdtřicáté rziy, přst už pmlu přmýšll kci kriéry. Už jsm z th všh zičý, trápí mě třb blsti zd, přizávl. I když byl vyhlášý svým důrzm tvrdu hru, dkázl s v usku prsdit i bdvě. JAN MAEK (31. prsic září 211) Šikvý štírk ukzvl svůj tlt v Třici, pk zzářil v tdmu s Ptrm Tm v Sprtě, ktré v rc 26 výrzě pmhl k titulu. P přstupu d Mgitgrsku vyrstl v litíh útčík clé sutěž, v ktré s stl jprduktivějším hráčm i střlcm. Dluh věřil, ž by s mhl dstt d kčé mic pr světvé šmpiáty, kc všk ich stříll důlžité góly. Npříkld v rc 21 rzhdl v smsttých ájzdch čtvrtfiálvu bitvu s Fiskm i smifiál s Švédskm. Mrk už pár lt uvžvl ávrtu d Čsk ěklikrát přizl, ž má vlký strch z létáí. Lts v črvci s mu rdil prví ptmk, sy. ČEST JEJICH PAMÁTCE! Ft: idnes.cz

10 1 NÁZ LYMPIJSKÉH VÍTĚZE J Žlzý: Pdpruji ČT4! Ft: Edurd Erb V psldí dbě s živě diskutuj Čské tlvizi. Pzrsti ušl i kál ČT4. Bhužl zzmávám ázry, ž spcilizvý kál věující s sprtu ptřbujm. Njsm dbrík vřju službu i médi bcě. Můžu všk přispět phldm bývléh sprtvc, ktrý měl tu čst rprztvt Čsku rpubliku lympijských hrách. Zárvň vidím sprt i z druhé stry, tdy z pzic čl Mziárdíh lympijskéh výbru. Sprt j fmé, ktrý má v světě bdby. Ní t libůstk pár stvk vyvlých prfsiálů. Vždyť j v Čsku s mu ktivě věuj přs dv miliy byvtl v všch dvětvích disciplíách. Vychvává vzry pr mládž. Zlpšuj kvlitu živt, přiáší mc, učí ás vítězit, l i prhrávt. V psldí řdě přiáší dích mlé píz d státíh rzpčtu. Štří i prstřdky v zdrvtictví. J ttiž jlpší prvcí. Sprtvci jsu j dlší átlkvu skupiu, ktrá čká s tžu dlí. V zápdí Evrpě tm vědí své. Příkldm ám můž být Agli či Němck, kd dávjí v vřjém prstru sprtu čím dál víc míst ikh t pd zpchybňvt. Bhu dík, ž v situci, kdy sprt zufl sháí kždu kruu, xistuj vřjpráví ČT4. Ndvdu si přdstvit, jk bychm vysvětlvli spzrům, ž čský sprt mizí z brzvk. A k tmu by při zruší čtyřky dšl. Pkud bychm vyklidili prstr pr kmrčí tlviz, čská stp, mšivé disciplíy či bchdě méě zjímvé sprty by s ztrtily s ím i mžst, jk sprtu fičě pmci. Zárvň bychm přišli jd z způsbů, jk slvvt mldé přitáhut j k sprtu ktivímu způsbu živt. Prt jdzčě pdpruji zchváí dlší rzvj ČT4. J Žlzý Čl Mziárdíh lympijskéh výbru Trjásbý lympijský vítěz Prví čský hkjist v NHL Jrslv Jiřík trgicky zmřl V trskách mléh sprtvíh ltdl, ktré s v pdělí zřítil v Brě-Mdlákách, skčil v věku 71 lt živt Jrslv Jiřík, prvíh čskéh hkjisty, ktrý blékl drs v zámřské NHL ktrý hrál třch lympijských hrách. Byl vyikjící lvé křídl, svu kriéru svázl s Kldm, l přdvším s Brm. Hkjist s přzdívku Brmbr s rdil 1. prsic 1939 v Vjvě Městci d jvyšší sutěž vstupil v drsu Kld, kd hrál v ltch 1951 ž Pté dšl d Br, kd výjimku szóy 1969/7, ktru strávil svým zámřským dbrdružstvím, půsbil ž d kc hráčské kriéry v rc Z 17 szó dhrál v liz 45 zápsů stříll 3 brk, clkm získl šst titulů. V pmáté szóě 1969/7 j jk prví Čch, l vůbc jk prví hkjist z výchdíh blku zkusil NHL v drsu St. Luis Blus. dšl lgdárí hkjist ldřich Mchč Prblémům s srdcm pdlhl v věku 65 lt ldřich Mchč. Hkjvý brác s stl mistrm svět v ltch 1972, V střdu 1. srp rá ás bhužl zsáhl smutá zpráv, hvřil jsm s ldvu mžlku, ž ld zmřl. Byl t vyikjící hkjist i člvěk, citvl srvr hkj.cz Krl Gut, ktrý v 7. ltch vdl Mchč cby kuč. Mchč s rdil 18. dub 1946 v Prstějvě, většiu své ktiví hkjvé kriéry l strávil v Kmtě Br. Říkl s mu mistr bdyčků, prtž dvdl tt ds už vymírjící subj jk málkd. Běhm 13 szóy v jvyšší čskslvské liz shrál Mchč 49 utkáí, běhm ichž stříll 18 gólů. Krmě Br, Prstějv Kšic půsbil v ltch v ěmckém klubu Str Bulls shim. V rprztci utvřil dvjici s kldským Frtiškm Pspíšilm. Když Pspíšil ukčil kriéru v árdím týmu, stávl p Mchčvě bku jčstěji Mirslv Dvřák. Ft: rchiv

11 Mdiálí Hlví mdi ficiálí Grál SSPSP P T T T AMA AAM MAA INFMAČNÍ BULLETIN ČESKÉH LYMPIJSKÉH VÝBU 4/211, září TTT 222 Zúš stět Z ZZP ú čltstv s s ě š r č t š v l sj utěž ZPwš i dtsl tvě š t lpsš r w l s v h c w t p t i s í u d. ví ě d Pwrw vwi d l lvymšvpíicc jilfpsš usptěržžtv í h s té.cjl rím c í i r z í d m p t c w.l l. k w y. t y! s w. ymvpí icc fšrí m p v í h l y m é c mpi.ciz.f r m crí tví síd c.c s k y. té y! c í z í m c. k y. y! T AMA AAM MATATT TT EEE FFF F FF TTT 222 SPT FT ZúčT T st T AMA AAM Zúč MATA stět s ZúT ě t s u t T ste EčE ě s ět s sutěž h d s ž FFF TTETEE Čský lympijský výbr vyhlšuj 8. rčík sutěž mtérské sprtví ftgrfi Prtři sutěž: 999 SSPSP P Č s ký ly m p Č s ijsk ý ký v ýb Č s l y m p i r v yh ký j lšu lym sk ý v ýb j p i 7 j s. k ý v r v yhl r č šuj ýb ík s r v u 7 y t. ě hlš r č ž uj ík s mt 7. é u r r t s ě k č ž é sp ík su mt r t tě é v ž í f t m rské sp r grf té r s k i é s p t v í f r t tgr v í f t f i grf i výstvy: Prtři výstvy: PrtřiPrtři výstvy: výstvy: Prtři výstvy: PrtřiPrtři výstvy: Prtři sutěž: TTT 222 AMATE 211 Zúč Č s SPT FT Gr ficiá Hlví m SAF11_285x217_MFD_ALL.idd 1 Zšl t Z Pršvl vš ZPwrwšl i dtl všv jlpší vw itd. í sp c r tv Pwrw vwi d l lvymšvpíicc jilfpšrím t u sptě j. l. l é c c c i z ví hsím d. fpšrí s rížt lymv í ww k y. tftgrfi y! piccsutěž h w.8. rčík Čský lympijský výbr vyhlšuj mtérské sprtví m p í s é lym.ciz.f r crí tv íd m c k pic. cz. m c í í símk y. té c y! y. y! T AMA AAM MAA TT Zšlt svj jlpší sprtví símky, zúčstět s sutěžt hdté cy. ký lym pijs Č s ký v ký ýb lym Č s r vy p i ký j hlš lym sk ý v ýb uj pijs 7. r r vy ký v h čík l ýb su r v y šuj 7. tě ž hlš r č m uj í k su 7. r térs tě ž ké s čík m pr su tv térs tě ž ké s í f t m p gr térs fi k é s r tv í f pr tv t gr f i í f t gr fi 999 SSPSP P AMATE 211 F FF TTT KALENDÁIUM Víc ifrmcí jdt : TTETEE Mdiá Zšlt svj jlpší sprtví símky, zúčstět s sutěžt hdté cy. Víc ifrmcí jdt : ČEKÁVANÉ UDÁLSTI Lus, Švýcrsk SAF11_285x217_MFD_ALL.idd 1 Čský lympijský výbr (ČV) 21. září 211 Zsdáí výkéh výbru Mziárdí lympijský výbr 23. listpdu 211 Zsdáí výkéh výbru prsic 211 Zsdáí výkéh výbru Čský klub lympiiků (ČK) 11. listpdu 211 Výrčí stkáí člů ČK Prh, Msrykv klj 21. říj 211 Výrčí stkáí Jihmrvskéh K. Br Čská lympijská kdmi mziárdí smiář lympijských studií pr pstgrduálí studty Témt: lympijské hry lympijské hutí: miulst, přítmst buducst lýz z histrických, filsfických sciálích spktů, Mziárdí lympijská kdmi: 5 lt lympijské výchvy buducí prspktivy. www.

12 12 JHN CLEESE V PAZE Slvý Mty Pyth Jh Cls pdpřil Čský lympijský tým Britský hrc Jh Cls bslvvl pbyt v Prz, běhm ěhž stihl tčit dsítku sptů pr rklmí kmpň Čskéh lympijskéh týmu. Byl t prfktí, ržisér měl přsu vizi šl t jk p másl, prvil spkjě u šálku kávy stkáí s čskými médii. Hrc, scárist, prduct ržisér, ktrý ptří mzi sxtt světzámé britské hrcké skupiy Mty Pyth, strvl v čské mtrpli v půlc srp pět dí. Jdtlivé spty, ktré běhm jh pbytu vzikly, uvidí š vřjst d říj ltšíh rku xkluzivě brzvkách Čské tlviz. S Jhm Clsm s bud stkávt ž d lympijských hr v Ldýě. A témt sptů? Britské klsiky jk třb čj páté b črvé tlfí budky. A vždy v spjí s čským prstřdím. Jh Cls krátc p příltu d Prhy, s přdsdu Čskéh lympijskéh výbru Milm Jiráskm. N tiskvé kfrci s čskými viáři v pržském htlu Itrctitl. Cls pdpřil i kmpň Žijm Ldým. S ržisérm Tmášm Mším.

13 13 JHN CLEESE V PAZE Nzbytý mk-up přd táčím prvíh sptu. A jd s str! Jh Cls splčě s kmprzistu. Při jdm z sptů přilét scéu štěp. Spty s věují i britské klsic čji páté V klipch vystupuj i rigiálí tlfí budk. Jh Cls splčě s sisttm rži ktrluj svůj txt. Ft: Zuz Vjšická A jště jdu ržisér Tmáš Mší v kci. Ft: Václv Mudr Zuz Vjšická

14 Grálí prtři ficiálí prtři

15 15 LYMPIJSKÉ AKTUALITY Judist Lukáš Krpálk v ki s vicmistrm Evrpy Sprtví ctrum v čicích vzly přdpsldí srpvý d útkm lympijské děj z prjktu McDld s lympic Hpfuls zkušly jízdu v vrtké závdí ldi pd dhldm kistů Lukáš Krdy, Tmáš Jdy ptr prjktu zárvň trér kistické rprztc Mrti Dktr. Ft: Mil Jirásk člm Výkéh výbru Evrpských lympijských výbrů Ft: Václv Mudr Výký výbr Evrpských lympijských výbrů svém dávém zsdáí v bělruském Misku rzhdl mim jié dplěí svých člů. Z Pitr Nurwskéh, przidt Plskéh lympijskéh výbru, ktrý zhyul miulý rk při ltcké hvárii v usku, byl kptvá Mil Jirásk, přdsd Čskéh lympijskéh výbru. Mdát mu vyprší kci rku 213. Zúčstět s mziárdí sutěž Sprt uměí 212! Mziárdí lympijský výbr jh Kmis pr kulturu lympijsku výchvu v splupráci s lympijským muzm v Lus vyhlšují pčtvrté z psldí bdbí (2, 24, 28) mziárdí sutěž SPT A UMĚNÍ 212. Z árdíh kl sutěž mjí jdtlivé Nárdí lympijské výbry práv přihlásit jdh vítěz kždé ktgri d závěrčé fáz sutěž v ktgriích schy brzy, krsby, grfik. N clkvéh vítěz čká dmě 3 tisíc mrických dlrů. Víc Mrti Dktr úvd suchu vysvětlil zákldy pk s přšl k prxi. Kisté jdřív ukázli, jk ldě s dá vdě phybvt, když t člvěk umí. Pl sbvědmí s jk prví vrhul d ldě Lukáš Krpálk. při s vdu pádlm, rdil mu z břhu Mrti Dktr, l už byl pzdě judist s kupl vdl k. Pdbě tm byli tké sttí člvé týmu, ktří s dvážili d siglk. V vdě skčili všichi. V dblki, jištěi zkušými vdáky, už jim t šl lép. Tritlist Lukáš Kčř vychl trápí v siglu p brvurí jízdě v dblu (s Lukášm Krdu, ktrý blcvl vzdu chl h spdut d vdy) jk jdiý bslvvl wrkshp bz kupl v rčickém kálu. Njvětší uzáí si l určitě zslužil trjic Audyvá, Krpálk, Zik. Nmčili s sic spčtěkrát, l jjich zápl strhul i kisty. Tkž s vůbc zlbili, když kvůli im zvykl tké pdli z kí. Judist Lukáš Krpálk Byl t pr mě hzká zkušst. Sic jsm tm th mc přdvdl spíš jsm byl v vdě ž ki, l jsm rád, ž jsm si t mhl vyzkušt, zhdtil Krpálk kistický wrkshp prjktu. Nčkl jsm, ž j tk těžké s v ldi udržt. N stbilitu j t hdě árčé. Nchápu, jk tm kluci můžu tkhl jzdit, slžil pklu kistům z prjktu McDld s lympic Hpfuls brzvý mdilist z MS v judu. Byl vidět, ž mjí zájm ž j t bví. Chtěli t zkušt zv zv, i když zv zv pdli d vdy, kmtvl zápl klgů Lukáš Krd, ktrý si z dávéh MS přivzl stříbru mdili z trti 5 m. Bhužl t í v zčátcích vůbc jdduché, l musím říct, ž splučlvé z týmu t zvládli dbř, pchválil závěr své dčsé svěřc. Ft: Kist Lukáš Krd

16 16 LYMPIJSKÝ MAGAZÍN lympijský mgzí ČT4 li! Ft: Edurd Erb Dstibjř m Šbrl s přdstvil v 18. dílu přdu. Vlké sprtví výky, čské lympijské hvězdy, cst d Ldý 212, l tké phld d svět fušků. Nj t bízí lympijský mgzí, splčý prjkt Čské tlviz Čskéh lympijskéh výbru. Z studi diváky přivítá mdrátr Ptr Svěcý. Prmiér přdu j vždy v střdu dpld. Jstliž jst stihli prmiérvé vysíláí i jdu z rpríz, pdívjt s lympijský mgzí wbu Čské tlviz! Klikět dpis vid s utmticky spustí: DVAATŘICÁTÝ DÍL, Phld ldýsku třídu Th Mll, kd s bud kt závd siličích cyklistů kd dáv prběhl lympijská grálk Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí zvzpmíl trjici trgicky zsulých čských hkjvých rprzttů Jsf Všíčk, Krl chůk J Mrk ubrik Čské lympijské viky s věuj kmpi Žijm Ldým. K tmut témtu přiáší rzhvr s místpřdsdu ČV pr kmiku mrktig Jiřím Kjvlm tké s hjtmm Krlvrskéh krj Jsfm Nvtým lympijský mgzí bízí mžst prhlédut si všch 33 lympijských pchdí, ktré jsu vystvé v lympijském muzu v Lus V cyklu lympijských příběhů s mgzí změřil Srjv, ktré zžil krásé lympijské hry, l i krutu válku 52 sttčých: Dvjásbý mdilist v skku lyžích z H 1968 v Grblu Jiří šk. Čský lyžř stltí získl v Grblu zlt střdím můstku stříbr vlkém můstku JEDENATŘICÁTÝ DÍL, kpitulc kdidátských měst přádáí lympijských hr 22 Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí strávil d s bdmitistu Ptrm Kuklm ubrik Čské lympijské viky ás zvd splčsk- -sprtví dpld britské mbsádě, ktré s pd ázvm Šrm lympiád, prpgvl lympijské hry 212 v Ldýě lympijský mgzí zvítl dpld s čskýmu lympijskými dějmi, ktré si vyzkušly živt kistů V cyklu lympijských příběhů s mgzí vydl d bdbí d zčátku 2. stltí ž p druhu světvu válku 52 sttčých: Zltý mdilist z Michv 1962 stříbrý mdilist z Mtrlu 1966 rprztt v řck-římském záps Vítězslv Mách TŘICÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj růzým číslým údjům klm lympiády 212 v Ldýě Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí ttkrát strávil d s krásými úspěšými Phld d zákulisí táčí lympijských sptů pr Čský lympijský tým s lgdárím britským hrcm Jhm Clsm, včtě rzhvru s lgdárím hrcm ubrik Žijm Ldým s věuj zvuspuštěí kmpě, ktré prběhl v rámci Pilsr Fstu lympijské příběhy připmu jdiu lyžřsku lympijsku mdili Jpsk, ktru získl Chigru Igy v rc 1956 v Crtiě 52 sttčých: Dvjásbý brzvý mdilist z H 1948 v Ldýě Zděk ůžičk DEVĚTADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s změřil slvý ldýský Hyd Prk, kd s dhrál zkušbí závd v dálkvém plváí Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s rprzttm v skku vyském brzvým mdilistu z H 24 v Athéách Jrslvm Bábu Čské lympijské viky přiáší rzhvr s kurátrku lympijskéh muz v Lus cých přdmětch v muzu lympijské příbhy: Vzpmík prví vdbé lympijské hry v Athéách v rc sttčých: Sprtví střlc stříbrý mdilist z sktu z H 2 v Sydy Ptr Málk SMADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tstvcímu turji v plážvém vljbl ž Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s rprzttm v vdím sllmu Stislvm Jžkm Čské lympijské viky přiáší rzhvr s místpřdsdu ČV pr kmiku mrktig Jiřím Kjvlm připrvsti Ldý H.

17 17 LYMPIJSKÝ MAGAZÍN lympijské příběhy s věují mrtskému vítězství Stf Bldiih H 24 v Athéách. 52 sttčých: zltá lympijská mdilistk z sutěž družstv H 1948 v Ldýě Věr ůžičkvá SEDMADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tvří kálu pr vdí sllm Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s swbrdistku lyžřku Estr Ldcku Čské lympijské viky přiáší rzhvr s šéftrérm čskéh tltickéh svzu Tmášm Dvřákm mbicích čských tltů MS v Tgu H v Ldýě lympijské příběhy s věují histrii lympijských ftblvých turjů, včtě vlkých úspěchů čských ftblistů 52 sttčých: stříbrý mdilist z H v Brclě 1992 vslř skifř Václv Chlup ŠESTADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tvří lympijskéh stdiu přdství lympijských mdilí u přílžitsti jdh rku d zhájí H v Ldýě Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s trjásbu lympijsku mdilistku Ktřiu Emms prtáž z příltu úspěšých sprtvců z Evrpskéh lympijskéh fstivlu v Trbzu zhvr s kurátrku lympijskéh muz v Lus lympijské příběhy s věují H 1948 v Ldýě H 1952 v Hlsikách, ktrých zářil Emil Zátpk 52 sttčých: mdrí pětibjř stříbrý mdilist z H 1976 v Mtrlu Jiří Adm PĚTADVACÁTÝ DÍL, Hstm lympjiskéh mgzíu j čská rchitktk žijící v Ldýě Ev Jiřičá Tém: k d zčátku Hr XXX. lympiády Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s mdrím pětibjřm Dvidm Svbdu Příběh tipskéh vytrvlc Kisy Bklh 52 sttčých: lympijský vítěz z Sulu 1998 Mirslv Vrg ČTYŘIADVACÁTÝ DÍL, Přdství ldýských lympijských hl pr házu bsktbl Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s střlkyí Lku Mruškvu, stříbru mdilistku z Até Příběh švédské sdmibjřky Crliy Klüftvé 52 sttčých: lgdárí skk lyžích Pvl Plc TŘIADVACÁTÝ DÍL, Přiblíží vítěz bj přdtlství ZH 218 jihkrjskéh Pchjgčchgu Čské lympijské lgdy: bývlý kist lékř Lukáš Pllrt Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s plvcm Květslvm Svbdu lympijský příběh bsktblvéh Drm Tmu z H v Brclě 1992 DVAADVACÁTÝ DÍL, Kmpň ČV Žijm Ldým jjí zstávk v Hrdci Králvé Fktr F: Fušci v Wimbldu Čské lympijské lgdy: střlc Mirslv Juš D s bsktblistku Ktřiu Elhtvu zhvr s dktrm Jiřím Frňkm, člm Králvské chirurgické splčsti lympijská histri rugby JEDNADVACÁTÝ DÍL, Kmpň ČV Žijm Ldým v Hrdci Králvé (s výstvu vlkfrmátvých ftgrfií) Fktr F: Fušci házkářskéh klubu Dukl Prh Čské lympijské lgdy: běžkř Václv Kruk D s štěpřm Ptrm Frydrychm Hry V. ltí lympiády dětí mládž v lmuckém krji Histri prác ftgrfů lympijských hrách Kdidtury zimí H pr rk 218 Přdství lympijské pchdě pr H 212 v Ldýě DVACÁTÝDÍL, Zstávk ldýskéh dubldckru v udici d Lbm (kmpň Žijm Ldým) Fktr F: Fušci spritr Usi Blt v strvě Čské lympijské lgdy: Mirslv Šimk Jiří h D s skifřm dřjm Sykm Přdství clstátí sutěž pr žáky zákldích škl s ázvm Pětibj Mrtiy Sáblíkvé Přdství Čskéh ctr v Ldýě Příběh zlté tistky Justi Hi-Hrd DEVATENÁCTÝ DÍL, Výstv vlkfrmátvých ftgrfií v rámci kmpě ČV Žijm Ldým Fktr F: Fušci bsktblvé mistrvství svět v réě v Krlvých Vrch Čské lympijské lgdy: Iv Strp D s prlympiikm-cyklistu Jiřím Jžkm Prhlídk Hrs Gurds Prd, míst, kd s budu kt slvy rzi králvy Alžběty rk pzději bchvljblvé turj př H 212 zhvr s člm MV bývlým štěpřm Jm Žlzým Histri skku d výšky Kmpltí rchiv všch dílů přdu jdt

18 INFMAČNÍ BULLETIN ČESKÉH LYMPIJSKÉH VÝBU 4/211, září 18 Grálí prtři ficiálí prtři Hlví mdiálí prtři Mdiálí prtři lympijské listy, 4/211 ( ) Vydává lktricky Čský lympijský výbr. Elktrická drs rdkc: Grf ická úprv: brt bjmi Muldrr.

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech www.dobr-rd.cz Zprvodj REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO říj 2015 prodjé tém čísl 10 lt spolčě 2 Dsítk přtřs co s událo stkáí rgioálích prtrů 3 7 Výzmé události 2006 2015 spojé s m fodů v krji v přhldé zkrtc

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic s zprávmi z Jrměřic Chric ČERVEN/2010 Trdičí hsičská sutěž Mlá Há již p dvcáté D 8. květ 2010 prběhl již 20. rčík phárvé sutěž mládž O putví phár Mlé Hé. Tét ppulárí sutěž s zúčstil clkm 37 družstv z krsů

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Kofax TotalAgility 7 v kostce

Kofax TotalAgility 7 v kostce y r d í l r p e d v rů du p ý l h h b y R sti l b v x f 7 K ility g A l t E C T T S O K V ů t e m u k d e z i l t i g t d Di í á v ž ě t y ů s e v r p í e z í ř í v i t p e Ad á r p u l p s í s e r P í

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC) f " -~_. ::-,...::,_... ČÍSL SMVY (IX>DATKU)~~Tí KUMSP9KM77H DDATEK č._ ke smlvě pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje (evidenční č. 979/215/SC) I. SMVNÍ STRANY Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn 117,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Navzdory nepříznivým okolnostem

Navzdory nepříznivým okolnostem ú plě vé i frmc š čísl rčík Nviy změstců skpiy sic Prm xpdj Blká str. Cy Bzi Čsk rfiérsk str. 4 Dbrvlické ktivity str. Obmě dtk kždéh str. 7 Pprvé splčě str. 8» rzhvr Nvzdry přízivým klstm (ir, mp) Závěr

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Křížovka o cenu Sportovní výsledky

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Křížovka o cenu Sportovní výsledky Rdiktií dpd ZŠ slil Šmjdi Tišě? Dy rpskéh dědictí Přdhdý bigbít Escp Úspěch Brumc Kylgé Rgiál cup 12. 9. 25. 9. 2013 Čísl 17 Rčík XXI www.x-cz.cz C 10 Kč Zákldí škl slil ZŠ áměstí 28. říj Tišě si dch 6.

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty Vitální funkce Tělesná teplta je značení pr přirzenu tepltu danéh rganismu, za kteréh dchází k jeh bvyklému fungvání Hyptermie 35,5-35,9 C Nrmtermie 36-36,9 C Subfebriliezvýšená 37-38 C Hypertermie-hrečka

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte:

6.2. ČÍSELNÉ ŘADY. V této kapitole se dozvíte: 6.2. ČÍSELNÉ ŘADY V této kpitole se dozvíte: jk defiujeme číselou řdu; defiici kovergece řdy jejího součtu; jk vypdá ritmetická, geometrická hrmoická řd jk je to s jejich kovergecí; jk zí utá podmík kovergece

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

bez DP 141,- s DPH 20% 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm 327 x 137 x 1069 mm 83 kg 93 kg 124 kg 135 kg

bez DP 141,- s DPH 20% 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm 327 x 137 x 1069 mm 83 kg 93 kg 124 kg 135 kg Vše c dmácí díla chata a chalupa ptřebuje ka kdr kdr KOMBIOVAÉ BRUSKY Válcá bruska KOMBIOVAÉ BRUSKY služí k brušeí a leštěí dřea aglmerátů a plastů Jsu určey pr kutly a řemeslíky Mají stablí kstrukc zajšťující

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

8.2.7 Geometrická posloupnost

8.2.7 Geometrická posloupnost 87 Geometrická posloupost Předpokldy: 80, 80, 80, 807 Pedgogická pozámk: V hodiě rozdělím třídu dvě skupiy kždá z ich dělá jede z prvích dvou příkldů Větši studetů obou skupi potřebuje pomoc u tbule Ob

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uivrzit Krlov v Prz Pdgogická fkult SEMINÁRNÍ PRÁCE Z MATEMATICKÉ ANALÝZY KONVERGENCE ŘAD. přprcové vydáí / Cifrik, M-ZT Zdáí: Vyštřt kovrgci řdy, jstliž. ( ).!.. l ( ). 7.!. ( ). 8..! 4. 9. cos.. Vyprcováí:

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

JAK SE HRAJE RED hráči 5 30 minut

JAK SE HRAJE RED hráči 5 30 minut Pravidla hry JAK SE HRAJE RED Recept na vítězství je snadný: nejlepší kar či nejlepší kmbinace karet! Bude však v dalším hu pkračvat hra dle stejných pravidel? POKUD NA KONCI SVÉHO TAHU NEJSTE VE VEDENÍ

Více

Convivium 2014 Michna &spol

Convivium 2014 Michna &spol Cnvvm 2014 Mch &sl 1 hrmz J. S. Bch MtthäsPssn BWV 244 Čl ř st S A T B Čl Vše b má s ř k smrt hej sp j ř sl m l s zy, c,, s, t, ú b pl ř k, s š pří s š č ž k st,,,,, b Vše Čl b má s ř k smrt hej sp j ř

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 10. 18. 3. 2016, Brn 26. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst BŘEZEN p 21.3. Kruh pr střední šklu a Klegia Zelená družina čt 24.3. prázdniny šklní družina mim prvz! DUBEN

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

1.8.1 Mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů

1.8.1 Mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů .8. Mohočley, sčítáí odčítáí mohočleů Předpokldy: 7 Mohočle = zvláští typ výrzů. Jk je pozáme? Mohočley obshují pouze přirozeé mociy ezámých (jedé ebo více) kostty. Př. : Rozhodi, které z ásledujících

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek"/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>.

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>. KUMSPQAQL č.1 Veřejná zkázk č. 114/2015 ke smluvě dfl čísl: 2971/2014/IM /dáiejen ddtek"/ MR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ. SMLUVNÍ STRANY: \&7H/f1?/Jf ff^ či /- 1. Mrvskslezský krj Se sídlem:

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n /9 POSLOUPNOSTI Zákldí pojmy: Defiice poslouposti Vlstosti poslouposti Určeí poslouposti Aritmetická posloupost Geometrická posloupost Užití poslouposti. Defiice poslouposti Př. Sestrojte grf fukce y =.x

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 29. 09. 2013 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Jan Janata JAJ > Jarslav Hřeňvský HOJ > Jarslav Javůrek JAV > Rbin Vladyka VLR > Daniel Pkrývka POD > Dávid Erös ERD

Více

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ strue. Rzevřeí 7. Dé fxčíh výstupu. Šíř fxčíh výstupu 8. Tušť xáíh žs. Vzdáest fxčíh výstupu 9. Kuzá ph rd. žs. Fxčí výstupe 0. Kuzá ph x. žs 5. Šíř žs. Mzí dráž 6. Výběh mzí drážy.

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

OBCHODNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. KUBÍK a.s. ARCHITEKTURA s.r.o. Ing. arch. David Kraus MgA. Pavel Nikl

OBCHODNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. KUBÍK a.s. ARCHITEKTURA s.r.o. Ing. arch. David Kraus MgA. Pavel Nikl OBCHODNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ KUBÍK.s. ARCHITEKTURA s.r.. Ing. rch. Dvid Krs MgA. Pvel Nikl Zákldní teze návrh: Princip vnitřních zvřených psáží nám připdá spíše pržský, v Mrvské Třebvé cítíme jk dekvátnější

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů.

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů. 7.5.7 lips Přdpokldy: 7501 lips = rozšlápnutá kružnic. Jk ji sstrojit? Zhrdnická konstrukc lipsy (tkto s vytyčují záhony): Vzmm provázk n koncích ho přidělám tk, y nyl npnutý. Klcíkm provázk npnm tk, y

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více