Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!"

Transkript

1 ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: , , fx: , -mil: Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický humr mjí mh splčéh. T byl jd z přdpkldů, prč slv dl slv slvý hrc Jh Cls, čl kmdiálí skupiy Mty Pyth, tčil pr Čský lympijský výbr dst uputávk, ktrými zv š fušky lympijské hry d Ldý v rc 212. K viděí budu d říj xkluzivě brzvkách ČT. Jh Cls j prvý glický gtlm. Nvíc ěkd, kd si z sb dkáž udělt lgrci budt s s ím udit. Přsě tkvéh člvěk jsm hldli. Pr kmpň s ám pdřil získt prvdvu clbritu umělc s bhtu miulstí, říká přdsd ČV Mil Jirásk. Jdm trdičí cstu, chcm žádé hré frmáty, ddává. Stkli jsm s již dřív v Ldýě, ápd s mi líbil. Umím si z sb udělt lgrci, pdtkl Cls k splupráci s čskými lympiiky. Ftrprtáž z táčí jdt strách Ft: Zuz Vjšická / MATHE Fmálí úspěch čských sprtvců EYF 211 v Trbzu Histrický triumf, čký úspěch, příslib d buducsti. T vš zzívl p črvcvém vystupí Čchů Evrpském lympijském fstivlu mládž v Turcku, dkud přivzli třikrát víc mdilí, ž prgózvl vdí výprvy: clkm dvět. Ft: Václv Mudr Atlti získli tři mdil, tisté tři, jud jdu plvci dvě. Dvě brzvé mdil si přivzl šstáctiltý spritr Mrk Bklár (1 2 mtrů, símku). EYF j výbrá zkušst. A můj úspěch tké. Zjmé dvustvc jsm t čkl. Zltm s můž pchlubit tltvý diskř Dmiik Kšř. Mám brvsku rdst, kkurc byl prvdu vliká závd byl těžký, pzml. Víc strác 8. lympijské hry v Ldýě s rychl blíží! Nviky z příprv přdtlů i Čskéh lympijskéh týmu. Stry 2 3 J Žlzý pdpruj ČT4. Trjásbý lympijský vítěz přichází s plmiku tém vřjé služby. Str 1

2 2 LNDÝN 212 lympijské hry v Ldýě: Njvětší fstivl sprtu s rychl blíží V střdu 27. črvc 211 t byl přsě rk d dby, ž v Ldýě vzpl lympijský hň budu zhájy třicáté vdbé ltí hry. A Ldý hlásil, ž příprvy jdu d úpléh fiál. V lympijském prku ctrálím Ldýě s uskutčil řd kcí v rámci kmpě Yr T G (Už z rk). N Trflgrském áměstí zčl ficiálí dpčt d zčátku lympiády, slvstí kc s zúčstil mim jié tké šéf Mziárdíh lympijskéh výbru Jcqus gg. Kruhvé mdil s Niké i Tmží Běhm slvsti Trflgrském áměstí přdstvili rgizátři pdbu lympijských mdilí. Jjich utrm j uzávý umělc Dvid Wtkis, jhž dsig zvítězil v fiálvém kláí, d ktréh s dstl clkm šst účstíků. Jh ávrh klsické kruhvé mdil s líbil jvíc. Ft: LCG tiskvé vysílcí střdisk). Ldý čkává, ž hry přisu britskému turistickému ruchu dvě milirdy libr (cc 57 milird kru). Zájm rály j už yí vlký, pdl přdtlů j lympijský prk d kc črvc vštívil přs st tisíc lidí. N zčátku lét v Vlké Britáii zčl výběr smi tisíc člů štfty s lympijským hěm. Jjich jmé budu zám zkrj příštíh rku. D dbrvlickéh prgrmu s přihlásil čtvrt miliu zájmců s s l splí j 7 tisícům z ich, tdy zhrub kždému čtvrtému. Ft: LCG lympijský stdi v srdci lympijskéh prku P růzých trdičích tvrch bud lympijská pět v klsické, kruhvé pdbě. Pdl Wtkis j t mtfru změ. N přdí strě céh kvu j vybrz tická bhyě vítězství Niké, ktrk vystupuj z chrámu Prth vydává s směrm k přdtlskému městu hr. N zdí strě j mtiv lg hr, zkmpvý d symblických brzců, ktré mim jié symblizují řku Tmži, jž prtéká Ldým. Ft: LCG Šst milird d výstvby D výstvby rálů lympijských hr byl clkvě ivstvá zhrub šst milird libr (cc 171 milird kru), uvdl v zprávě rgizčí výbr LCG. Z tht bjmu získly 98 prct zkázk britské splčsti. Vdl řdy dkčých sprtvišť, ktré s už tstují v strém prvzu (zhrub 85 prct rálů), byl přsě rk přd zhájím hr slvstě tvř tké tři dlší výzmá míst házkářská ré, bsktblvá ré IBC/MPC (hlví Aqutics Ctr, sychrizvé plváí brvský zájm vstupky Přdtlé si pchvlují brvský zájm vstupky. Přdprdj vstupk byl jř zháj tké v Čsku. Njphdlějším způsbm, jk s dstt d Ldý, jsu cství

3 3 LNDÝN 212 Skifř dr Syk rdí: Všchy ifrmc vstupkách jdt vstupky. blíčky (prdávjí utrizví distributři Čdk, IB Trvl Sl Tur). Vstupky v smsttém prdji v síti Ticktstrm jsu prkticky vyprdé. Vlku rli hrj ggrfická blízkst Ldý, ktrý bud phdlě dstupý pr řdu čských fušků. Zájm vstupky t j ptvrzuj, prhlšuj místpřdsd Čskéh lympijskéh výbru pr kmiku mrktig Jiří Kjvl. Ft: Václv Mudr říčích tků, 5 rstli žij v ěm dv tisíc člků. 97 prct mtriálu z dmlic byl rcyklvá pužit při výstvbě lympijskéh prku. 4 prct méě vdy ž pdbá zřízí sptřbují sprtviště v lympijském rálu. K splchváí tlt s příkld pužívá dšťvá vd zchycá z střch. 232 tu brmbr 33 tu vc zliy s sí běhm hr 2818 vých bytů vzik v lympijské vsici. ČÍSLA Z LNDÝNA: 4 milirdy lidí p clém světě budu sldvt slvstí zhjvcí crmiál, jhž ržiséry s už stli Dy Byl Stph Dldry. 2 kilmtrů kblů j istlvá v lympijském prku v šstikilmtrvém tulu. Přs 1 hktrů vých plch zlě vzikl při výstvbě jvětšíh prku, ktrý v Ldýě z psldí stltí vyrstl: zhruj mim jié 8 km Bsktblvá ré Ft: LCG Frtišk Dvřák: Sprtviště jsu skvěl připrv S ifrmcmi budt dál prcvt jkým způsbm? Sstvím hrmgrm kcí úklů, ptm bud ficiálě jmvá štáb šéf mis zču s řšit všchy ptřbé zálžitsti, včtě ficváí sldváí kvlifikčíh prcsu. V půlc srp vštívil britsku mtrpli Ldý místpřdsd ČV Frtišk Dvřák. Zúčstil jsm s trdičíh smiář šéfů misí, ktrý s vždy ká rk přd hrmi, upřsil. C s smiáři řšil? Všch d ubytváí, přs sprtvě tchické, rgizčí bzpčstí zálžitsti. Dstli jsm kmplxí fiálí ifrmc, ktré yí pužijm pr vylděí šh vlstíh pláu příprv. Ft: Sš Klimt Prhlédl jst si v Ldýě i sprtviště? Smzřjmě, sprtviště jsu skvěl připrv. Byli jsm s ě pdívt hd prví dv dy šh pbytu. Viděli jsm všchy tři hlví blsti, tdy ctrálí lympijský prk, dál pk sprtviště u řky, ktrým zd říkjí rivr z, pk i sprtviště, ktrá jsu mim Ldý.

4 4 KVALIFKACE ČESKÝCH SPTVCŮ LNDÝN 212 Již 32 jistých míst pr Čchy v Ldýě D pátku jdtlivé svzy hlásily Čskému lympijskému výbru 32 získých míst pr lympijské hry v Ldýě. Njvíc pzic získli kisté (11), střlci (9) vslři (8). Řd sprtů, jk příkld tltik, cyklistik či tis, jště plí svj limity. Dělá ám rdst frm tltů, ti s sic kvlifikují ž d příštíh rku, l pdl ltších výsldků by jich d Ldý měl jistu místku už čtráct. NA HY XXX. LYMPIÁDY V LNDÝNĚ SE LZE KVALIFIKVAT NĚKLIKA ZPŮSBY Sprtvci, ktré sprtví svz vrhuj k účsti H 212, musjí splňvt kvlifikčí kritéri stvá mziárdí sprtví fdrcí Mziárdím lympijským výbrm (MV). V idividuálích sprtch s sprtvc můž kvlifikvt přím mistrvských sutěžích (ME, MS) b vypsých kvlifikcích mziárdích sprtvích fdrcí. V ěktrých sprtch rzhduj jmvité mici rdukvé přdí v clsvětvém žbříčku (příkld v tisu). Dlším typm j kvlifikc prstřdictvím zisku kvótvých míst (př. v střlctví), kdy svz miuj své jlpší sprtvc v pčtu shdém s pčtm vybjvých kvót v příslušých disciplíách. Čští sprtvci mhu být tké pzvái k účsti H 212 svjí mziárdí sprtví fdrcí (příkld když sprtví svz získá žádé míst v kvlifikčích sutěžích). Týmvé sprtví hry s kvlifikují H dl kvlifikčíh systému příslušéh sprtu, příkld úspěšým výsldkm Střlkyě Ktři Emms již kvótvé míst pr svu disciplíu vybjvl. Ft: Michl Sváčk Atlti plí limity ž d příštíh rku, účst Zuzy Hjvé H j všk vysc prvděpdbá. kvlifikčím turji b prstřdictvím umístěí mistrvské sutěži (MS, ME). ATLETIKA A PLAVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM EŽIMU U tltiky s stvují pčty mičích míst. N zákldě splěých výkstích limitů bud Čský tltický svz přdkládt jmvité ávrhy mic ČV. Výkstí limity vycházjí pět z limitů A B Mziárdí tltické fdrc (IAAF) MV. Jjich úrvň j ustv vzhldm k vývji výksti v jdtlivých disciplíách běhm psldích lt. Pdl pdmík MV mhu strtvt v kždé disciplíě mximálě tři tlti (s výjimku štft). Pdmíky výkstí limity pr mici čských plvců vycházjí z spcifickéh kvlifikčíh systému vržéh Mziárdí fdrcí plvckých sprtů (FINA) přijtéh MV. Stjě jk u tltiky, i u plváí jsu stvy A B limity. S hldm přsě stvý pčt sprtvců v plváí (9 sb), vybr FINA závdíky s splěým B limitm, ktří budu pzvái k strtu H 212. dhd? Nd 13 sprtvců Čská výprv v Ldýě by měl čítt miimálě 13 sprtvců. V Ldýě s Čský lympijský tým bud must bjít bz ftblvé jddvcítky, ktrá uspěl mistrvství Evrpy v Dásku. Ft: Václv Mudr

5 5 KVALIFKACE ČESKÝCH SPTVCŮ LNDÝN 212 Získá účstická míst / splěé limity k SPT JMÉN DISCIPLÍNA PDNIK* DATUM Pz. KANISTIKA rychlstí Dvídk, Pvl čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Sučk, J čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Trfil, Lukáš čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Štěrb, J čtyřkjk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí dň, Jrslv dblk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst rychlstí Dvřák, Filip dblk, 1 m MS Szgd (Mďrsk) Kv. míst sllm Štěpák, dřj dblk MS Brtislv Kv. míst sllm Vlf, Jrslv dblk MS Brtislv Kv. míst sllm Kudějvá, Ktři k1 MS Brtislv Kv. míst sllm Hrdílk, Vvřic k1 MS Brtislv Kv. míst sllm Jžk, Stislv c1 MS Brtislv Kv. míst PLAVÁNÍ Pchvá, J** dálkvé plváí MS Šghj (Čí) A limit PLAVÁNÍ Chcvá, Ptr** prs, 1 m MS Šghj (Čí) A limit PLAVÁNÍ Mick, J*** 15 m VZ EYF Trbz (Tur.) B limit PLAVÁNÍ Závdvá, Brbr** 4 m PZ MS Šghj (Čí) A limit STLNÍ TENIS Vcvská, Ivt** x MS ttrdm Kv. míst STŘELECTVÍ Sychr, J skt SP Ccpció (Chil) Kv. míst STŘELECTVÍ Mruškvá, Lk pistl MS Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Lipták, Jiří trp MS Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Pdhráský, Mrti rychlplá pistl SP Sydy Kv. míst STŘELECTVÍ Gch, Jiří trp SP Pkig Kv. míst STŘELECTVÍ Emms, Ktři vzduchvá pušk SP Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Sýkrvá, Adél vzduchvá pušk SP Michv Kv. míst STŘELECTVÍ Strd, Mrti rychlplá pistl ME Bělhrd Kv. míst STŘELECTVÍ Tmčk, Jkub skt ME Bělhrd Kv. míst VESLVÁNÍ Syk, dřj skif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Kpkvá, Mirslv skif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Atšvá, Jitk dvjskif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Atšvá, Lk dvjskif MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vrštil, Mirslv čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Kpáč, Jiří čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vtšík, dřj čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst VESLVÁNÍ Vtšík, J čtyřk bz krm. l. vh MS Bld (Slvisk) Kv. míst * Sprtví pdik, při ktrém s sprtvc kvlifikvl LH 212 / získl účstické míst či splil limit pr svůj sprt či disciplíu. ** Jmvité míst pr déh sprtvc. *** Nzmá utmticky účst H! S hldm přsě stvý pčt sprtvců v plváí (9 sb), FINA vybr závdíky s splěým B limitm, ktří budu pzvái k strtu H 212.

6 6 BUDUCÍ LYMPIJSKÉ HY Šst měst s uchází H v rc 22, Ls Vgs uspěl Jmé měst, ktrá s ucházjí přdtlství ltích lympijských hr v rc 22, zámil MV. Jsu jimi Bku (Ázrbájdžá), Duhá (Ktr), Istbul (Turck), Mdrid (Špělsk), Řím (Itáli) Tki (Jpsk). Uchzči yí vstupují d prvíh kl dvuklvéh výběru. Hstitlské měst Hr XXXII. lympiády vyhlásí Mziárdí lympijský výbr svém zsdáí v Bus Airs 7. září 213. Nárdí lympijské výbry měly mžst hlásit své kdidáty d 1. září. Šst přihlášk splňvl ptřbá kritéri, t z Ls Vgs byl pltá kvůli chybějícímu suhlsu lympijskéh výbru Spjých států mrických (USC). T s ttiž chl už dřív slyšt, ž žádé z mrických měst bud přádáí hr kdidvt. Skupi pdiktlů z Ls Vgs s l přst dmívl, ž j třb udržt Spjé státy v hř. Přišl s vlstí bídku hstit lympiádu v městě hzrdu zábvíh průmyslu, pdpry USC s všm dčkl. Ft: Thms Kris LYMPIJSKÉ I TEVÍÁ EKEAČNÍ ZÓNU Pět lt přd zhájím LH 216 tvřl i d Jir Athlt s Prk, ddchvu zóu pr sprtvc. Slvstíh přdství prvíh rálu s 5. srp zúčstili j zástupci rgizčíh výbru, l i sprtvců. Njdůlžitější j, c hry zchjí městu, přidává svůj ázr strst i, Edurd Ps. A my pět lt přd slvstím zhájím přdávám iu vu rkrčí zóu. Prk s chází v bzprstřdí blízksti buducí lympijské vsic rzkládá s 123 tisících čtvrčích mtrch. Běhm lympiády i ásldující prlympiády bud služit sprtvcům člům výprv, přd tím ptm vřjsti. MV PDLUŽIL SPNZSKU SMLUVU SE SPLEČNSTÍ GE MV v létě zámil, ž prdlužil smluvu s splčstí GE ž d rku 22. Spluprác tk bud pkrčvt j v Ldýě 212, l tké hrách 214, 216, Jsm ptěši, ž š spluprác s prdlužuj, řkl šéf MV Jcqus gg. Běhm lt, c spluprcujm, s GE stl vitálí sučástí ší shy vytvářt udržitlě zdpvědé lympijské hry, ddl. V splupráci s MV s GE zbývá příkld tázkmi spjými s dprvími, rgtickými b zdrvtickými tchlgimi. ZH 214 V SČI UVIDÍ NVÉ DISCIPLÍNY Slpstyl swbrdu i lyžích prllí sllm spciál swbrdu, t vš v prvdí jk mužů, tk ž bhtí prgrm zimích lympijských hr 214 v Sči. dst má čská vicmistryě svět v slpstyl swbrdu Šárk Pčchvá. zřzí vých disciplí rzhdl Mziárdí lympijský výbr svém zsdáí v jihfrickém Durbu. Njdá s prví Zdrj: rzšíří prgrmu ZH 214, už lts v dubu ttiž člvé MV dhlsvli, ž hrách v usku s bjví tké skky lyžích ž, sě družstv, krsbruslí družstv, smíšá štft v bitlu U-rmp.

7 7 ŽIJEME LNDÝNEM Kmpň Žijm Ldým pkrčuj v spilé jízdě Prjkt Čskéh lympijskéh výbru s ázvm Žijm Ldým má z sbu prví fázi. V květu črvu vštívil třict měst Čské rpubliky sbě s s ím számil přs 2 tisíc lidí. P krátké ltí puz vyrzil přlmu srp září mzi fušky zvu. D Vác mám připrvu bdbu prci, vydávám s d dvácti krjů s clkm třicti zstávkmi, říká Jiří Kjvl, místpřdsd Čskéh lympijskéh výbru. D zčátku lympiády v Ldýě s prjkt přdství clkm v 154 čských mrvských městch. slvím ž 1,5 miliu fušků. ddává Kjvl. Dil Špčk lis Embry, ktrý j výrzu sbstí čskéh grfickéh dsigu má z sbu řdu úspěšých rklmích prjktů. V dlší fázi bud fušky z tlvizí brzvky shlížt britský kmik Jh Cls (víc strách 12 13). TŘI PILÍŘE Prjkt, ktrý zčl slvstím včrm 24. květ v Brě, má ěklik částí vkví výstvu vlkfrmátvých ftgrfií připmíjící slvé kmžiky čské sprtví histri, vzdělávcí prgrm pr škly v clé rpublic putváí rigiálíh glickéh dubldckru vybvéh multimdiálí tchiku, jhž prstřdictvím získjí fušci vškré lympijské ifrmc mhu pslt vzkz svému blíbému sprtvci. T vš z účsti jlpších sučsých či miulých čských rprzttů. Njvětší kmuikčí kmpň v histrii čskéh lympismu tk přibližuj vřjsti tmsféru hdty jvýzmějšíh sprtvíh svátku světě. Pděcuj tké fušky k pdpř sprtvců přím v dějišti Hr XXX. lympiády v rc 212. Čští sprtví dšci si kupili již plviu vstupk určých pr áš trh. LNDÝNSKÁ ŠKLA LYMPIJSKÁ 27. črvc, tdy přsě rk přd zhájím hr v Ldýě, s v médiích rzjl i rklmí kmpň s ázvm Ldýská škl lympijská. Čské fušky trdičí frmu pbízím, by si hry v Ldýě álžitě užili. A t přs slvíčk spjtá s lympiádu, fráz ž p britské zvyklsti. Vš zábvě, frmálě bz ucí. Nprcujm s ftgrfimi, l s krsbmi, vysvětluj Jiří Kjvl. Vizuálí ztvárěí kmpě přdstvili sučsá jlpší světvá přkážkářk Zuz Hjvá lití štěpř Ptr Frydrych. N prví fázi rklmí kmpě s utrsky pdílí příkld Ft: Václv Mudr ŽIJEME LNDÝNEM V ČÍSLECH Květ črv 211 Návštěvíků kmpě: Nvštívých krjů: 9 Nvštívých měst: 3 Září listpd 211 Nvštívých krjů: 12 Nvštívých měst: 3 Clkvý pčt ávštěvíků kmpě d zčátku H 212, dhd: 1 5 Jdím z jvýrzějších symblů kmpě j prvý glický dubldckr. Žijm Ldým v síti! Sldujt viky z kmpě Ft: J Šibík

8 8 MEZINÁDNÍ HY MLÁDEŽE krdích dvět mdilí z EYF v Turcku Čští sprtvci bstáli v kkurci jlpších juirů stréh ktitu. N Evrpském lympijském fstivlu mládž (EYF) v turckém Trbzu získli dvět mdilí (2-2-5), cž j histrický čský úspěch tét kci. Čsk rprztvl 39 sprtvců. Zltý diskř Dmiik Kšř P sprtví strác můžu být j spkj, pkud bud mít tt grc dbré vdí pdmíky, musím i mít strst, prhlásil přdsd ČV Mil Jirásk. Prgózvl jsm tři mdil mám jich dvět, řkl spkjě Frtišk Dvřák, ČESKÉ MEDAILE Z TABZNU ZLAT místpřdsd ČV pr sprt šéf výprvy. Zltu mdili vybjvl diskř Dmiik Kšř (56,4 m). Spritr Mrk Bklár byl st mtrch třtí s čsm 1,75 s, stjé umístěí brl i dvustvc (21,57 s). Brzvá mdil ptří judistc Mrii Hlčákvé v ktgrii d 48 kg. Zzářili tisté v dblu. Zlt mjí Ktři Siikvá Kristý učkvá, v fiál przily itlské du Chisvá Lmbrdvá. Stříbr ptří Pvlu Štubrtvi s Jrslvm Vdráškm, ktří pdlhli ž v fiál Plákům Grskvi s Mjchrzkm. Siikvá brl i brz v siglu. Dmiik Kšř disk 56,4 m Ktři Siikvá, Kristý učkvá STŘÍB tis, čtyřhr J Mick plváí 15 m VZ, 15:38,68 mi Pvl Štubrt, Jrslv Vdrášk BNZ tis, čtyřhr Mrk Bklár 1 mtrů 1,75 s Mrk Bklár 2 mtrů 21,57 s J Mick plváí, 4 m VZ 3:58,48 mi Mri Hlčákvá Ktři Siikvá Ft: Václv Mudr Ktři Siikvá jud, 48 kg tis, dvuhr Ft: Václv Mudr Ft: Ptr Hrubc Šstáctiltý plvc J Mick vylvil dv cé kvy: brz 4 mtrů vlě stříbr 15 mtrů vlým způsbm. Čsm 15:38,68 s víc přhupl přs B limit pr účst H 212! Evrpský lympijský fstivl mládž s přádá d rku Jh duchvím tcm j šéf Mziárdíh lympijskéh výbru Jcqus gg. Frtišk Dvřák: N lympijské hry mládž d Isbrucku pjd 4 čských sprtvců V ldu 212 s v rkuském Isbrucku uskutčí histricky prví rčík zimí dic lympijských hr mládž. Přím v dějišti hr byl smiáři šéfů misí místpřdsd ČV Frtišk Dvřák. P všch strákách byl cítit, ž Isbruck, ktrý v ltch hstil vlké lympijské hry, j idálím dějištěm pr tkvu kci. Vš j dkl připrv, prhlásil. Dvřák čkává, ž hr s zúčstí zhrub čtyřict mldých čských lympiiků. Bhužl už tď j jsé, ž bud chybět čský hkjvý tým. J t vlká škd, l j t j dlší důkz, ž mládžický hkj v Čsku j ústupu, pvzdychl si Dvřák. Díky ggrfické blízksti s zřjmě čští sprtvci mhu těšit i pdpru z hldiště. I t rgizčí výbr mysll. Pr rdié příslušíky sprtvců, přípdě jjich přátl dlší jsm dstli kmpltí blík ifrmcí včtě mžstí ubytvcích kpcit, tkž j vlmi rádi přdám dál, uzvřl Dvřák.

9 9 TAGÉDIE V USKU Hkjisté chůk, Všíčk Mrk zhyuli při ltcké hvárii V střdu 7. září 211 přišl z usk stršlivá zpráv. P šstácté hdiě tmíh čsu s zřítil ltdl s hkjisty Lkmtivu Jrslvl. Větši psžérů zhyul, hvárii přžili i mistři svět Krl chůk, J Mrk Jsf Všíčk. K štěstí dšl místím ltišti Tuš v Jrslvli. Výprv Lkmtivu cstvl záps d Misku, při vzltu strj měl ltu prblémy pdl čitých svědků s zřítil zm. ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB JE ŠKVÁN ZTÁTU MLADÝCH ŽIVTŮ A VYJADŘUJE PZŮSTALÝM DINÁM HLUBKU SUSTAST. KAEL ACHŮNEK (29. srp září 211) Urstlý brác s stl miláčkm fušků právě p šmpiátu v Němcku v rc 21, kd s prslvil vyrvávcím gólm sdm vtři přd kcm smifiálvéh dulu s Švédskm. Lts v květu turji v Brtislvě zs uputl pzrst tvrdým tkm ruskéh br Jvgij Arťuchi, s ktrým rzbil plxiskl. V dulu brz s mstil z usv běsěí z přdchzíh zápsu, běhm ějž zril Mil Michálk i smtéh chůk. Zlíský dchvc z Jrslvl hrál už v szě 25/26 získl s í mistrvský titul. Přd vu szu zvžvl mžst, ž přstupí d Sprty, kd by si zhrál s svými dvěm brtry Ivm Tmášm. Nkc s všk rzhdl zůstt... chůk byl drftvý v rc 1997 ttwu Strs, v jjímž drsu si tké tři rky pzději dbyl prmiéru v zámřské NHL. Pzději hrál z Nw Yrk grs Nw Jrsy Dvils. JSEF VAŠÍČEK (12. září září 211) N vrchl dsáhl v rc 26, kdy s Crliu Hurrics vybjvl slvý Stly Cup. Pk s všk přkvpivě zčl z NHL vytráct, ž p szě v Nw Yrk Isldrs přstupil d Jrslvl. Hvlíčkbrdský rdák byl i člm zltéh výběru z mistrvství svět 25 v Vídi, kd v dbě výluky NHL hrály jvětší světvé hvězdy. V fiál s Kdu v závěru utkáí pčtil výsldk 3: gólm d prázdé brky. Zúčstil s i úspěšéh Světvéh pháru 24, v ěmž čský tým vypdl v úžsém smifiál s Kdu. Zlt slvil i dvcítku v rc 2. V zimě 21 byl člm lympijskéh týmu v Vcuvru. Všíčk by v pdělí slvil jdtřicáté rziy, přst už pmlu přmýšll kci kriéry. Už jsm z th všh zičý, trápí mě třb blsti zd, přizávl. I když byl vyhlášý svým důrzm tvrdu hru, dkázl s v usku prsdit i bdvě. JAN MAEK (31. prsic září 211) Šikvý štírk ukzvl svůj tlt v Třici, pk zzářil v tdmu s Ptrm Tm v Sprtě, ktré v rc 26 výrzě pmhl k titulu. P přstupu d Mgitgrsku vyrstl v litíh útčík clé sutěž, v ktré s stl jprduktivějším hráčm i střlcm. Dluh věřil, ž by s mhl dstt d kčé mic pr světvé šmpiáty, kc všk ich stříll důlžité góly. Npříkld v rc 21 rzhdl v smsttých ájzdch čtvrtfiálvu bitvu s Fiskm i smifiál s Švédskm. Mrk už pár lt uvžvl ávrtu d Čsk ěklikrát přizl, ž má vlký strch z létáí. Lts v črvci s mu rdil prví ptmk, sy. ČEST JEJICH PAMÁTCE! Ft: idnes.cz

10 1 NÁZ LYMPIJSKÉH VÍTĚZE J Žlzý: Pdpruji ČT4! Ft: Edurd Erb V psldí dbě s živě diskutuj Čské tlvizi. Pzrsti ušl i kál ČT4. Bhužl zzmávám ázry, ž spcilizvý kál věující s sprtu ptřbujm. Njsm dbrík vřju službu i médi bcě. Můžu všk přispět phldm bývléh sprtvc, ktrý měl tu čst rprztvt Čsku rpubliku lympijských hrách. Zárvň vidím sprt i z druhé stry, tdy z pzic čl Mziárdíh lympijskéh výbru. Sprt j fmé, ktrý má v světě bdby. Ní t libůstk pár stvk vyvlých prfsiálů. Vždyť j v Čsku s mu ktivě věuj přs dv miliy byvtl v všch dvětvích disciplíách. Vychvává vzry pr mládž. Zlpšuj kvlitu živt, přiáší mc, učí ás vítězit, l i prhrávt. V psldí řdě přiáší dích mlé píz d státíh rzpčtu. Štří i prstřdky v zdrvtictví. J ttiž jlpší prvcí. Sprtvci jsu j dlší átlkvu skupiu, ktrá čká s tžu dlí. V zápdí Evrpě tm vědí své. Příkldm ám můž být Agli či Němck, kd dávjí v vřjém prstru sprtu čím dál víc míst ikh t pd zpchybňvt. Bhu dík, ž v situci, kdy sprt zufl sháí kždu kruu, xistuj vřjpráví ČT4. Ndvdu si přdstvit, jk bychm vysvětlvli spzrům, ž čský sprt mizí z brzvk. A k tmu by při zruší čtyřky dšl. Pkud bychm vyklidili prstr pr kmrčí tlviz, čská stp, mšivé disciplíy či bchdě méě zjímvé sprty by s ztrtily s ím i mžst, jk sprtu fičě pmci. Zárvň bychm přišli jd z způsbů, jk slvvt mldé přitáhut j k sprtu ktivímu způsbu živt. Prt jdzčě pdpruji zchváí dlší rzvj ČT4. J Žlzý Čl Mziárdíh lympijskéh výbru Trjásbý lympijský vítěz Prví čský hkjist v NHL Jrslv Jiřík trgicky zmřl V trskách mléh sprtvíh ltdl, ktré s v pdělí zřítil v Brě-Mdlákách, skčil v věku 71 lt živt Jrslv Jiřík, prvíh čskéh hkjisty, ktrý blékl drs v zámřské NHL ktrý hrál třch lympijských hrách. Byl vyikjící lvé křídl, svu kriéru svázl s Kldm, l přdvším s Brm. Hkjist s přzdívku Brmbr s rdil 1. prsic 1939 v Vjvě Městci d jvyšší sutěž vstupil v drsu Kld, kd hrál v ltch 1951 ž Pté dšl d Br, kd výjimku szóy 1969/7, ktru strávil svým zámřským dbrdružstvím, půsbil ž d kc hráčské kriéry v rc Z 17 szó dhrál v liz 45 zápsů stříll 3 brk, clkm získl šst titulů. V pmáté szóě 1969/7 j jk prví Čch, l vůbc jk prví hkjist z výchdíh blku zkusil NHL v drsu St. Luis Blus. dšl lgdárí hkjist ldřich Mchč Prblémům s srdcm pdlhl v věku 65 lt ldřich Mchč. Hkjvý brác s stl mistrm svět v ltch 1972, V střdu 1. srp rá ás bhužl zsáhl smutá zpráv, hvřil jsm s ldvu mžlku, ž ld zmřl. Byl t vyikjící hkjist i člvěk, citvl srvr hkj.cz Krl Gut, ktrý v 7. ltch vdl Mchč cby kuč. Mchč s rdil 18. dub 1946 v Prstějvě, většiu své ktiví hkjvé kriéry l strávil v Kmtě Br. Říkl s mu mistr bdyčků, prtž dvdl tt ds už vymírjící subj jk málkd. Běhm 13 szóy v jvyšší čskslvské liz shrál Mchč 49 utkáí, běhm ichž stříll 18 gólů. Krmě Br, Prstějv Kšic půsbil v ltch v ěmckém klubu Str Bulls shim. V rprztci utvřil dvjici s kldským Frtiškm Pspíšilm. Když Pspíšil ukčil kriéru v árdím týmu, stávl p Mchčvě bku jčstěji Mirslv Dvřák. Ft: rchiv

11 Mdiálí Hlví mdi ficiálí Grál SSPSP P T T T AMA AAM MAA INFMAČNÍ BULLETIN ČESKÉH LYMPIJSKÉH VÝBU 4/211, září TTT 222 Zúš stět Z ZZP ú čltstv s s ě š r č t š v l sj utěž ZPwš i dtsl tvě š t lpsš r w l s v h c w t p t i s í u d. ví ě d Pwrw vwi d l lvymšvpíicc jilfpsš usptěržžtv í h s té.cjl rím c í i r z í d m p t c w.l l. k w y. t y! s w. ymvpí icc fšrí m p v í h l y m é c mpi.ciz.f r m crí tví síd c.c s k y. té y! c í z í m c. k y. y! T AMA AAM MATATT TT EEE FFF F FF TTT 222 SPT FT ZúčT T st T AMA AAM Zúč MATA stět s ZúT ě t s u t T ste EčE ě s ět s sutěž h d s ž FFF TTETEE Čský lympijský výbr vyhlšuj 8. rčík sutěž mtérské sprtví ftgrfi Prtři sutěž: 999 SSPSP P Č s ký ly m p Č s ijsk ý ký v ýb Č s l y m p i r v yh ký j lšu lym sk ý v ýb j p i 7 j s. k ý v r v yhl r č šuj ýb ík s r v u 7 y t. ě hlš r č ž uj ík s mt 7. é u r r t s ě k č ž é sp ík su mt r t tě é v ž í f t m rské sp r grf té r s k i é s p t v í f r t tgr v í f t f i grf i výstvy: Prtři výstvy: PrtřiPrtři výstvy: výstvy: Prtři výstvy: PrtřiPrtři výstvy: Prtři sutěž: TTT 222 AMATE 211 Zúč Č s SPT FT Gr ficiá Hlví m SAF11_285x217_MFD_ALL.idd 1 Zšl t Z Pršvl vš ZPwrwšl i dtl všv jlpší vw itd. í sp c r tv Pwrw vwi d l lvymšvpíicc jilfpšrím t u sptě j. l. l é c c c i z ví hsím d. fpšrí s rížt lymv í ww k y. tftgrfi y! piccsutěž h w.8. rčík Čský lympijský výbr vyhlšuj mtérské sprtví m p í s é lym.ciz.f r crí tv íd m c k pic. cz. m c í í símk y. té c y! y. y! T AMA AAM MAA TT Zšlt svj jlpší sprtví símky, zúčstět s sutěžt hdté cy. ký lym pijs Č s ký v ký ýb lym Č s r vy p i ký j hlš lym sk ý v ýb uj pijs 7. r r vy ký v h čík l ýb su r v y šuj 7. tě ž hlš r č m uj í k su 7. r térs tě ž ké s čík m pr su tv térs tě ž ké s í f t m p gr térs fi k é s r tv í f pr tv t gr f i í f t gr fi 999 SSPSP P AMATE 211 F FF TTT KALENDÁIUM Víc ifrmcí jdt : TTETEE Mdiá Zšlt svj jlpší sprtví símky, zúčstět s sutěžt hdté cy. Víc ifrmcí jdt : ČEKÁVANÉ UDÁLSTI Lus, Švýcrsk SAF11_285x217_MFD_ALL.idd 1 Čský lympijský výbr (ČV) 21. září 211 Zsdáí výkéh výbru Mziárdí lympijský výbr 23. listpdu 211 Zsdáí výkéh výbru prsic 211 Zsdáí výkéh výbru Čský klub lympiiků (ČK) 11. listpdu 211 Výrčí stkáí člů ČK Prh, Msrykv klj 21. říj 211 Výrčí stkáí Jihmrvskéh K. Br Čská lympijská kdmi mziárdí smiář lympijských studií pr pstgrduálí studty Témt: lympijské hry lympijské hutí: miulst, přítmst buducst lýz z histrických, filsfických sciálích spktů, Mziárdí lympijská kdmi: 5 lt lympijské výchvy buducí prspktivy. www.

12 12 JHN CLEESE V PAZE Slvý Mty Pyth Jh Cls pdpřil Čský lympijský tým Britský hrc Jh Cls bslvvl pbyt v Prz, běhm ěhž stihl tčit dsítku sptů pr rklmí kmpň Čskéh lympijskéh týmu. Byl t prfktí, ržisér měl přsu vizi šl t jk p másl, prvil spkjě u šálku kávy stkáí s čskými médii. Hrc, scárist, prduct ržisér, ktrý ptří mzi sxtt světzámé britské hrcké skupiy Mty Pyth, strvl v čské mtrpli v půlc srp pět dí. Jdtlivé spty, ktré běhm jh pbytu vzikly, uvidí š vřjst d říj ltšíh rku xkluzivě brzvkách Čské tlviz. S Jhm Clsm s bud stkávt ž d lympijských hr v Ldýě. A témt sptů? Britské klsiky jk třb čj páté b črvé tlfí budky. A vždy v spjí s čským prstřdím. Jh Cls krátc p příltu d Prhy, s přdsdu Čskéh lympijskéh výbru Milm Jiráskm. N tiskvé kfrci s čskými viáři v pržském htlu Itrctitl. Cls pdpřil i kmpň Žijm Ldým. S ržisérm Tmášm Mším.

13 13 JHN CLEESE V PAZE Nzbytý mk-up přd táčím prvíh sptu. A jd s str! Jh Cls splčě s kmprzistu. Při jdm z sptů přilét scéu štěp. Spty s věují i britské klsic čji páté V klipch vystupuj i rigiálí tlfí budk. Jh Cls splčě s sisttm rži ktrluj svůj txt. Ft: Zuz Vjšická A jště jdu ržisér Tmáš Mší v kci. Ft: Václv Mudr Zuz Vjšická

14 Grálí prtři ficiálí prtři

15 15 LYMPIJSKÉ AKTUALITY Judist Lukáš Krpálk v ki s vicmistrm Evrpy Sprtví ctrum v čicích vzly přdpsldí srpvý d útkm lympijské děj z prjktu McDld s lympic Hpfuls zkušly jízdu v vrtké závdí ldi pd dhldm kistů Lukáš Krdy, Tmáš Jdy ptr prjktu zárvň trér kistické rprztc Mrti Dktr. Ft: Mil Jirásk člm Výkéh výbru Evrpských lympijských výbrů Ft: Václv Mudr Výký výbr Evrpských lympijských výbrů svém dávém zsdáí v bělruském Misku rzhdl mim jié dplěí svých člů. Z Pitr Nurwskéh, przidt Plskéh lympijskéh výbru, ktrý zhyul miulý rk při ltcké hvárii v usku, byl kptvá Mil Jirásk, přdsd Čskéh lympijskéh výbru. Mdát mu vyprší kci rku 213. Zúčstět s mziárdí sutěž Sprt uměí 212! Mziárdí lympijský výbr jh Kmis pr kulturu lympijsku výchvu v splupráci s lympijským muzm v Lus vyhlšují pčtvrté z psldí bdbí (2, 24, 28) mziárdí sutěž SPT A UMĚNÍ 212. Z árdíh kl sutěž mjí jdtlivé Nárdí lympijské výbry práv přihlásit jdh vítěz kždé ktgri d závěrčé fáz sutěž v ktgriích schy brzy, krsby, grfik. N clkvéh vítěz čká dmě 3 tisíc mrických dlrů. Víc Mrti Dktr úvd suchu vysvětlil zákldy pk s přšl k prxi. Kisté jdřív ukázli, jk ldě s dá vdě phybvt, když t člvěk umí. Pl sbvědmí s jk prví vrhul d ldě Lukáš Krpálk. při s vdu pádlm, rdil mu z břhu Mrti Dktr, l už byl pzdě judist s kupl vdl k. Pdbě tm byli tké sttí člvé týmu, ktří s dvážili d siglk. V vdě skčili všichi. V dblki, jištěi zkušými vdáky, už jim t šl lép. Tritlist Lukáš Kčř vychl trápí v siglu p brvurí jízdě v dblu (s Lukášm Krdu, ktrý blcvl vzdu chl h spdut d vdy) jk jdiý bslvvl wrkshp bz kupl v rčickém kálu. Njvětší uzáí si l určitě zslužil trjic Audyvá, Krpálk, Zik. Nmčili s sic spčtěkrát, l jjich zápl strhul i kisty. Tkž s vůbc zlbili, když kvůli im zvykl tké pdli z kí. Judist Lukáš Krpálk Byl t pr mě hzká zkušst. Sic jsm tm th mc přdvdl spíš jsm byl v vdě ž ki, l jsm rád, ž jsm si t mhl vyzkušt, zhdtil Krpálk kistický wrkshp prjktu. Nčkl jsm, ž j tk těžké s v ldi udržt. N stbilitu j t hdě árčé. Nchápu, jk tm kluci můžu tkhl jzdit, slžil pklu kistům z prjktu McDld s lympic Hpfuls brzvý mdilist z MS v judu. Byl vidět, ž mjí zájm ž j t bví. Chtěli t zkušt zv zv, i když zv zv pdli d vdy, kmtvl zápl klgů Lukáš Krd, ktrý si z dávéh MS přivzl stříbru mdili z trti 5 m. Bhužl t í v zčátcích vůbc jdduché, l musím říct, ž splučlvé z týmu t zvládli dbř, pchválil závěr své dčsé svěřc. Ft: Kist Lukáš Krd

16 16 LYMPIJSKÝ MAGAZÍN lympijský mgzí ČT4 li! Ft: Edurd Erb Dstibjř m Šbrl s přdstvil v 18. dílu přdu. Vlké sprtví výky, čské lympijské hvězdy, cst d Ldý 212, l tké phld d svět fušků. Nj t bízí lympijský mgzí, splčý prjkt Čské tlviz Čskéh lympijskéh výbru. Z studi diváky přivítá mdrátr Ptr Svěcý. Prmiér přdu j vždy v střdu dpld. Jstliž jst stihli prmiérvé vysíláí i jdu z rpríz, pdívjt s lympijský mgzí wbu Čské tlviz! Klikět dpis vid s utmticky spustí: DVAATŘICÁTÝ DÍL, Phld ldýsku třídu Th Mll, kd s bud kt závd siličích cyklistů kd dáv prběhl lympijská grálk Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí zvzpmíl trjici trgicky zsulých čských hkjvých rprzttů Jsf Všíčk, Krl chůk J Mrk ubrik Čské lympijské viky s věuj kmpi Žijm Ldým. K tmut témtu přiáší rzhvr s místpřdsdu ČV pr kmiku mrktig Jiřím Kjvlm tké s hjtmm Krlvrskéh krj Jsfm Nvtým lympijský mgzí bízí mžst prhlédut si všch 33 lympijských pchdí, ktré jsu vystvé v lympijském muzu v Lus V cyklu lympijských příběhů s mgzí změřil Srjv, ktré zžil krásé lympijské hry, l i krutu válku 52 sttčých: Dvjásbý mdilist v skku lyžích z H 1968 v Grblu Jiří šk. Čský lyžř stltí získl v Grblu zlt střdím můstku stříbr vlkém můstku JEDENATŘICÁTÝ DÍL, kpitulc kdidátských měst přádáí lympijských hr 22 Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí strávil d s bdmitistu Ptrm Kuklm ubrik Čské lympijské viky ás zvd splčsk- -sprtví dpld britské mbsádě, ktré s pd ázvm Šrm lympiád, prpgvl lympijské hry 212 v Ldýě lympijský mgzí zvítl dpld s čskýmu lympijskými dějmi, ktré si vyzkušly živt kistů V cyklu lympijských příběhů s mgzí vydl d bdbí d zčátku 2. stltí ž p druhu světvu válku 52 sttčých: Zltý mdilist z Michv 1962 stříbrý mdilist z Mtrlu 1966 rprztt v řck-římském záps Vítězslv Mách TŘICÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj růzým číslým údjům klm lympiády 212 v Ldýě Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků lympijský mgzí ttkrát strávil d s krásými úspěšými Phld d zákulisí táčí lympijských sptů pr Čský lympijský tým s lgdárím britským hrcm Jhm Clsm, včtě rzhvru s lgdárím hrcm ubrik Žijm Ldým s věuj zvuspuštěí kmpě, ktré prběhl v rámci Pilsr Fstu lympijské příběhy připmu jdiu lyžřsku lympijsku mdili Jpsk, ktru získl Chigru Igy v rc 1956 v Crtiě 52 sttčých: Dvjásbý brzvý mdilist z H 1948 v Ldýě Zděk ůžičk DEVĚTADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s změřil slvý ldýský Hyd Prk, kd s dhrál zkušbí závd v dálkvém plváí Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s rprzttm v skku vyském brzvým mdilistu z H 24 v Athéách Jrslvm Bábu Čské lympijské viky přiáší rzhvr s kurátrku lympijskéh muz v Lus cých přdmětch v muzu lympijské příbhy: Vzpmík prví vdbé lympijské hry v Athéách v rc sttčých: Sprtví střlc stříbrý mdilist z sktu z H 2 v Sydy Ptr Málk SMADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tstvcímu turji v plážvém vljbl ž Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s rprzttm v vdím sllmu Stislvm Jžkm Čské lympijské viky přiáší rzhvr s místpřdsdu ČV pr kmiku mrktig Jiřím Kjvlm připrvsti Ldý H.

17 17 LYMPIJSKÝ MAGAZÍN lympijské příběhy s věují mrtskému vítězství Stf Bldiih H 24 v Athéách. 52 sttčých: zltá lympijská mdilistk z sutěž družstv H 1948 v Ldýě Věr ůžičkvá SEDMADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tvří kálu pr vdí sllm Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s swbrdistku lyžřku Estr Ldcku Čské lympijské viky přiáší rzhvr s šéftrérm čskéh tltickéh svzu Tmášm Dvřákm mbicích čských tltů MS v Tgu H v Ldýě lympijské příběhy s věují histrii lympijských ftblvých turjů, včtě vlkých úspěchů čských ftblistů 52 sttčých: stříbrý mdilist z H v Brclě 1992 vslř skifř Václv Chlup ŠESTADVACÁTÝ DÍL, ubrik Vlá Ldý s věuj tvří lympijskéh stdiu přdství lympijských mdilí u přílžitsti jdh rku d zhájí H v Ldýě Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s trjásbu lympijsku mdilistku Ktřiu Emms prtáž z příltu úspěšých sprtvců z Evrpskéh lympijskéh fstivlu v Trbzu zhvr s kurátrku lympijskéh muz v Lus lympijské příběhy s věují H 1948 v Ldýě H 1952 v Hlsikách, ktrých zářil Emil Zátpk 52 sttčých: mdrí pětibjř stříbrý mdilist z H 1976 v Mtrlu Jiří Adm PĚTADVACÁTÝ DÍL, Hstm lympjiskéh mgzíu j čská rchitktk žijící v Ldýě Ev Jiřičá Tém: k d zčátku Hr XXX. lympiády Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s mdrím pětibjřm Dvidm Svbdu Příběh tipskéh vytrvlc Kisy Bklh 52 sttčých: lympijský vítěz z Sulu 1998 Mirslv Vrg ČTYŘIADVACÁTÝ DÍL, Přdství ldýských lympijských hl pr házu bsktbl Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s střlkyí Lku Mruškvu, stříbru mdilistku z Até Příběh švédské sdmibjřky Crliy Klüftvé 52 sttčých: lgdárí skk lyžích Pvl Plc TŘIADVACÁTÝ DÍL, Přiblíží vítěz bj přdtlství ZH 218 jihkrjskéh Pchjgčchgu Čské lympijské lgdy: bývlý kist lékř Lukáš Pllrt Suhr uplyuléh týd z phldu čských lympiiků D s plvcm Květslvm Svbdu lympijský příběh bsktblvéh Drm Tmu z H v Brclě 1992 DVAADVACÁTÝ DÍL, Kmpň ČV Žijm Ldým jjí zstávk v Hrdci Králvé Fktr F: Fušci v Wimbldu Čské lympijské lgdy: střlc Mirslv Juš D s bsktblistku Ktřiu Elhtvu zhvr s dktrm Jiřím Frňkm, člm Králvské chirurgické splčsti lympijská histri rugby JEDNADVACÁTÝ DÍL, Kmpň ČV Žijm Ldým v Hrdci Králvé (s výstvu vlkfrmátvých ftgrfií) Fktr F: Fušci házkářskéh klubu Dukl Prh Čské lympijské lgdy: běžkř Václv Kruk D s štěpřm Ptrm Frydrychm Hry V. ltí lympiády dětí mládž v lmuckém krji Histri prác ftgrfů lympijských hrách Kdidtury zimí H pr rk 218 Přdství lympijské pchdě pr H 212 v Ldýě DVACÁTÝDÍL, Zstávk ldýskéh dubldckru v udici d Lbm (kmpň Žijm Ldým) Fktr F: Fušci spritr Usi Blt v strvě Čské lympijské lgdy: Mirslv Šimk Jiří h D s skifřm dřjm Sykm Přdství clstátí sutěž pr žáky zákldích škl s ázvm Pětibj Mrtiy Sáblíkvé Přdství Čskéh ctr v Ldýě Příběh zlté tistky Justi Hi-Hrd DEVATENÁCTÝ DÍL, Výstv vlkfrmátvých ftgrfií v rámci kmpě ČV Žijm Ldým Fktr F: Fušci bsktblvé mistrvství svět v réě v Krlvých Vrch Čské lympijské lgdy: Iv Strp D s prlympiikm-cyklistu Jiřím Jžkm Prhlídk Hrs Gurds Prd, míst, kd s budu kt slvy rzi králvy Alžběty rk pzději bchvljblvé turj př H 212 zhvr s člm MV bývlým štěpřm Jm Žlzým Histri skku d výšky Kmpltí rchiv všch dílů přdu jdt

18 INFMAČNÍ BULLETIN ČESKÉH LYMPIJSKÉH VÝBU 4/211, září 18 Grálí prtři ficiálí prtři Hlví mdiálí prtři Mdiálí prtři lympijské listy, 4/211 ( ) Vydává lktricky Čský lympijský výbr. Elktrická drs rdkc: Grf ická úprv: brt bjmi Muldrr.

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium 2012 7 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času,

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta živtíh prtředí Katedra aplikvaé geifrmatiky a územíh pláváí Sftware pr iterplaci hdt luečíh zářeí Diplmvá práce Ja Hilica Veducí diplmvé práce: RNDr. Vladimír

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

PODZIM I HERBST I AUTUMN. Journal. Pupp 3 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

PODZIM I HERBST I AUTUMN. Journal. Pupp 3 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com PODZIM I HERBST I AUTUMN Pupp Jurnl 3 / 2009 www.summithtels.cm EDITORIAL, OBSAH inhlt cntent Vžen hsté, mil nvštěvnci, hektické letn měsce nbité nvštěmi filmých hvězd dech berucmi buřkmi nenpdně ustupuj

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Současný svět. představení ročníkového projektu (výstupu) s názvem Oběti extrémismu

Současný svět. představení ročníkového projektu (výstupu) s názvem Oběti extrémismu Sučasný svět Prjekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, pdpřený Evrpským sciálním fndem v rámci Operačníh prgramu Praha adaptabilita EXTREMISMUS Seminář v rámci aktivity č. 1 Vyučující: PhDr. Václav NEKVAPIL Cílem

Více