V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě"

Transkript

1 Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l listopad ŠKODA JS MODERNIZUJE BELGICKÝ REAKTOR ŠKODA JS vyhrála v tendru na dodávku vnitřních komponent pro belgický výzkumný reaktor BR2. Vyrobí zhruba 160 hlavních a stovky menších dílů z nerezové oceli. strana 4 NA TEMELÍN JSME PŘIPRAVENI NA STO PROCENT Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Chladicí věže Praha Lukášem Chmelem o současné situaci nejen ve stavebnictví. EXPANZE ROSATOMU NA ZAHRANIČNÍ TRHY Do roku 2030 plánuje Rosatom v zahraničí postavit a uvést do provozu více než třicet jaderných bloků. Nabízí zde uplatnění pro zahraniční firmy. strana 6 BRITSKO-ČESKÉ JADERNÉ FÓRUM Význam jaderné energetiky a průmyslu v regionu střední a východní Evropy debatovali účastníci britsko-českého jaderného fóra. strana 5 strana 7 Editorial Vážení přátelé, pomalu ale jistě se nám tento rok chýlí ke konci. V prosinci lidi tradičně postihuje nákupní horečka a obchodníkům nastávají zlaté časy. Mnozí z nás již nyní přemýšlejí nad nejlepším možným dárkem pro své blízké a propadají určitému sentimentu s blížícím se koncem dalšího roku. Pro nás, zástupce Konsorcia MIR.1200 a stovek českých firem zapojených do našeho dodavatelského řetězce, ale sentiment není na místě. Nadále se snažíme poukazovat na budoucí výhody naší české cesty připravené pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Aktuální novinky ohledně možností využití moderních technologií pro třetí a čtvrtý temelínský blok byly ve dnech 11. až 13. listopadu představeny na mezinárodní konference VVER 2013 v Praze, kde se sešlo více než dvě stě odborníků z patnácti zemí světa. Nejzajímavější poznatky nejen z přednášek jsme pro vás připravili na stranách 1, 2 a 3. Vedle toho bych rád připomněl, že do Prahy zavítal v rámci konference Forum Media ředitel komunikace společnosti Rosatom Sergej Novikov. Všichni, kdo 14. listopadu navštívili jeho žofínskou přednášku, si s velkým zájmem vyslechli jeho názory a pohled na komunikaci velké globální firmy s novináři či veřejností. Jeho hlavní myšlenky jsou shrnuty na straně 4. Rád bych vás pozval na osmý ročník All for Power Conference 2013, která se uskuteční ve dnech 9. a 10. prosince v Praze. Hlavními tématy budou realizované a plánované projekty v jaderné a klasické energetice na území České a Slovenské republiky a dále dopad nové směrnice EU na vývoj české a slovenské energetiky v celosvětovém kontextu. Mezi vystupujícími nebudou samozřejmě chybět ani zástupci Konsorcia MIR Příjemný adventní čas vám přeje Miroslav Fiala, předseda představenstva a generální ředitel, ŠKODA JS a.s. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě Mezinárodní konference VVER 2013, která se letos konala 11. až 13. listopadu v pražském hotelu Diplomat, pravidelně přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, projektování, licencování, zvyšování bezpečnosti a efektivního využití potenciálu jaderných tlakovodních reaktorů ruského designu typu VVER. Hlavním cílem konference byla výměna zkušeností a vědomostí mezi zástupci státní správy, firem, operátorů jaderných elektráren, akademiků a dalších expertů ze zemí, které využívají V Londýně proběhl seminář o technologii VVER Jukka Laaksonen, viceprezident Rusatom Overseas Ve dnech 18. a 19. listopadu se v Londýně konal odborný seminář o technologii VVER-TOI organizovaný společností Rusatom Overseas. Seminář byl prvním krokem ve vzájemné spolupráci v rámci nedávno podepsaného memoranda o ekonomické spolupráci v oblasti využití jaderné energie mezi společností Rosatom a Ministerstvem pro energetiku a změny klimatu Velké Británie. Cílem semináře bylo seznámit britskou stranu Rosatom staví po celém světě. V současnosti působí na pěti kontinentech a ve více než 40 zemích. Má podepsané kontrakty za 70 miliard dolarů. Leoš Tomíček, Rusatom Overseas se základními parametry a přednostmi technologie VVER-TOI pro účely vzájemné spolupráce v rámci přípravy možného licencování ve Velké Británii. Zástupci britské strany v této souvislosti poukázali na specifika procesu GDA (Generic Design Assessment), zdůraznili, co v tomto směru očekávají od ruské strany, a popsali problémy, se kterými se už dříve setkaly jiné společnosti v průběhu tohoto procesu. Zástupci ruské technologii VVER nebo o ni mají do budoucna zájem. Dvoudenní akci navštívilo více než dvě stě odborníků z patnácti zemí světa včetně Česka, Ruska, Slovenska, Maďarska, Finska nebo Bulharska. Tento vysoký zájem o odbornou konferenci byl důkazem toho, že potenciál technologie VVER stabilně roste po celém světě. Z více než padesáti přednášek, které během konference zazněly, bylo zřejmé, že reaktory typu VVER disponují robustními bezpečnostními prvky, z nichž některé byly na základě analýzy havárie ve Fukušimě ještě vylepšeny a dnes dokonce převyšují požadavky národních i nadnárodních úřadů jaderného dozoru. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 strany prezentovali nejdůležitější mezníky v dosavadním vývoji technologie VVER a její hlavní charakteristiky. Viceprezident společnosti Rusatom Overseas Jukka Laaksonen ve své prezentaci vyzdvihl vysokou úroveň ruského přístupu k jaderné bezpečnosti a také popsal vývoj bezpečnostních systémů reaktorů s technologií VVER od roku 1970 až po současnost. Je velmi důležité, aby hlavní ruští experti dobře chápali GDA. Bylo velmi prospěšné slyšet poučení z předchozích procesů, protože nám to umožní neopakovat chyby. Na druhou stranu bylo zase pro britské experty velmi užitečné seznámit se s detaily technologie VVER, řekl Jukka Laaksonen. Dále vyjádřil přesvědčení, že seminář významně přispěl k rozvoji kontaktů mezi Rosatomem a představiteli britského ministerstva a regulátora. Velká Británie představuje pro Rosatom velmi atraktivní trh. Velká část existujících jaderných elektráren bude v dohledné době odstavena a zároveň se plánuje výstavba nových jaderných zdrojů, při které by se mohla úspěšně uplatnit technologie VVER. Tuto technologii nabízí Konsorcium MIR.1200 pro plánovanou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. 1

2 2 Téma VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě DOKONČENÍ ZE STRANY 1 Jedná se například o propracovanější systémy měření a analýzy stavu všech komponent, důslednější monitoring provozu nebo o další rezervní zdroje elektrické energie a chladící vody. Podle výkonného viceprezidenta společnosti Rusatom Overseas Leoše Tomíčka se do všech již realizovaných projektů výstavby jaderných elektráren typu VVER ve světě, například v Mochovcích, ale i do těch teprve připravovaných, implementují všechny nové nebo zpřísněné bezpečnostní přístupy. Tato technologie má za sebou dohromady již více než 1500 let bezhavarijního provozu. Je třeba si uvědomit, že ve světě je vyprojektovaných již sedmdesát bloků VVER, z toho padesát pět je v provozu a patnáct ve výstavbě, dodal Tomíček s tím, že zájem o tuto technologii je po celém světě od Finska přes Vietnam, Čínu až po Jihoafrickou republiku. To vše je podle jeho slov důkazem, že technologie VVER je připravena čelit nejrůznějším globálním výzvám a že reaktory tohoto typu spolehlivě fungují a budou fungovat. Potenciál VVER technologie VVER v České republice Díky spolehlivosti a výkonnosti stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany, postavených na technologii VVER, se u nás z jádra vyrábí více než třicet procent elektrické energie. Vedoucí sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavel Gebauer v rámci svého vystoupení na konferenci uvedl, že podle návrhu aktualizované Státní energetické koncepce by se v roce 2040 měly jaderné zdroje v České republice podílet na výrobě elektrické Turbína Arabelle je pro temelínský třetí a čtvrtý blok již vyrobena. Jejími hlavními výhodami je, že má jednoduchou údržbu a šetří místo i náklady. Alexandr Tsvetkov, Alstom-Atomenergomaš energie více než z jedné poloviny (tzn. nárůst o bezmála 20% v celkovém portfoliu výroby elektřiny v ČR). To zajistí energetickou soběstačnost země po odstavení dosluhujících hnědouhelných elektráren. Jaderné technologie zároveň umožní České republice dodržet evropské požadavky na snižování emisí skleníkových plynů a oxidu uhličitého. Podle mnoha účastníků konference jsou pozitivní zkušenosti z bezproblémového provozu Temelína a Dukovan výborným Účastníci konference VVER předpokladem pro znovuvyužití technologie VVER při zvyšování podílu jádra v energetickém mixu země. Proto česko-ruské Konsorcium MIR.1200 v tendru na dostavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín nabízí reaktor VVER-1200 (tzn. tlakovodní reaktor o výkonu 1200 MWe), který je nejnovějším výsledkem evolučního vývoje technologie VVER. Prodlužování životnosti Značná část konference se nesla ve znamení prodlužování životnosti jaderných elektráren. Ladislav Štěpánek, ředitel divize Výroba společnosti ČEZ, například zdůraznil zájem o prodloužení provozu jaderné elektrárny Dukovany, považované za jednu z nejbezpečnějších na světě, o dalších 20 let. Petr Brandejs, viceprezident Státního úřadu pro jadernou bezpečnost poznamenal, že stávající česká legislativa umožňuje opakované prodlužování životnosti vždy maximálně o deset let. Jaderná elektrárna Dukovany by tak mohla být v provozu až do konce roku Karel Křížek z ÚJV Řež vyzdvihl v této souvislosti možnosti designu VVER, který bezpečné prodloužení životnosti a zvýšení výkonu umožňuje. V Dukovanech byl zvýšen výkon čtyř bloků VVER o celkových 240 MW při velmi nízkých finančních nákladech a při zachování objemu palivové základny. Zvýšení výkonu bylo dosaženo, mimo jiné, modernějším palivem, náhradou dosluhujících turbín za jiný efektivnější typ, zvýšením účinnosti tepelného cyklu, výměnou transformátorů a generátorů za novější, které zvládnou přenesení vyšších výkonů. V Temelíně jsme se taktéž podíleli na zvýšení výkonu. Nebylo zde potřeba měnit téměř žádná zařízení, podařilo se vesměs zlepšit termodynamickou účinnost stávajících zařízení. Výkon Jaderné elektrárny Temelín se tak zvýšil o čtyři procenta. Za méně než 500 milionů korun jsme vlastně získali nový energetický blok o výkonu 80 MW a s prakticky nulovými proměnnými náklady, uvedl Karel Křížek. Jak vyplynulo z diskuze účastníků konference, efektivního zvýšení výkonu v Temelíně bylo dosaženo i díky spolupráci českých specialistů s ruskými kolegy ze společností TVEL a OKB Gidropress. Díky využití technologie Multi-D bude Rostovská jaderná elektrárna uvedena do provozu o dva měsíce dříve, než bylo původně plánováno. Anatolij Kovtunov, NIAEP Nové technologie v projektování a výstavbě V rámci konference byly také představeny nové metody projektování a řízení výstavby jaderných elektráren. Například Konstantin Iljinskij z petrohradské projekční organizace SPbAEP se ve své prezentaci věnoval modelům pro výpočet parametrů reaktoru, které se využívají při tvorbě projektu elektrárny. Tyto modely umožňují identifikovat možná rizika a problematické body již ve stádiu návrhu tak, aby bylo možné se jim vyhnout při výstavbě a provozu jaderné elektrárny. Anatolij Kovtunov z nižněnovgorodské projekční organizace NIAEP představil technologii Multi-D, díky níž dochází při výstavbě elektrárny k úspoře času i peněz. A jak vlastně Multi-D funguje? Ke standardnímu 3D projektu, kdy ve virtuálním prostředí vzniká trojrozměrný model objektu, jsou přidány další tři faktory - čas (v podobě kalendáře plánování výstavby bloku), dodávka zařízení (informace o zařízení, materiálech a agregátech potřebných pro daný rozsah prací) a zdroje (lidé, technika, financování). Využívání těchto nových technologií zefektivňuje výstavbu jaderné elektrárny a umožňuje šetřit nejen prostředky, ale i čas. Je zde ještě jedna výhoda: zákazník může kontrolovat výstavbu v reálném čase. Průběh stavby lze řídit přímo v areálu jaderné elektrárny, můžeme organizovat systém práce, monitorovat situaci, operativně reagovat na její změnu, upravovat strukturu projektové dokumentace či kontrolovat plnění harmonogramu dodávek a dodržování rozpočtu, uvedl Kovtunov. Alexandr Tsvetkov za společnost Alstom-Atomenergomaš představil nejmodernější turbínu Arabelle připravenou i pro temelínský projekt Konsorcia MIR Její životnost je šedesát let, má jednoduchou obsluhu, odpracováno již 300 tisíc hodin a řadí se k nejbezpečnějším turbínám na světě. V současnosti fungují čtyři zařízení ve Francii a dvě v Číně. Příští rok nás čeká instalace například na Flamanville ve Francii. Před podpisem jsou smlouvy na dalších dvacet turbín, třeba pro Čínu, Rusko, USA nebo Švédsko, dodal Tsvetkov.

3 Téma Novinka v projektování jaderných elektráren Bezpečnost. Slovo, které patří v jaderné energetice mezi nejčastěji skloňované. Bylo tomu tak vždy, ale po havárii v japonské Fukušimě, jež ukázala, že ani ekonomicky a technologicky vyspělá země se nemůže považovat za chráněnou proti možným nehodám, se bezpečnému provozu jaderných reaktorů věnuje ještě více pozornosti. Na základě zkušeností z Fukušimy prošly všechny jaderné elektrárny na světě, ať už v provozu nebo ve stádiu projektování či výstavby, náročnými stress testy. Cílem bylo prověřit jejich odolnost vůči extrémním vnějším vlivům. Týkalo se to i českých jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně, stejně jako všech ostatních elektráren typu VVER. Otázkám bezpečnosti se věnovala celá řada vystoupení expertů z různých zemí, kteří se nedávno sešli v Praze na mezinárodní konferenci VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě. Na konferenci se diskutovala témata mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, projektování, licencování, zvyšování bezpečnosti a efektivního využití potenciálu jaderných reaktorů ruského designu. S velkým zájmem se setkalo vystoupení Konstantina Iljinského z petrohradského Atomenergoprojektu. Představil metody, jak identifikovat problematické body a možná rizika ještě ve stádiu projektu a tak je zavčas eliminovat. Konkrétně hovořil o projektu AES-2006 s reaktory VVER-1200 pro druhou řadu Leningradské jaderné elektrárny, jehož modifikovanou obdobu nabízí česko-ruské Konsorcium MIR.1200 pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Projekt AES-2006 je nejnovějším výsledkem evolučního vývoje ruské jaderné technologie. Unikátním způsobem kombinuje systémy bezpečnosti založené na aktivních a pasivních principech činnosti. Ty první ke své činnosti potřebují elektrickou energii, zatímco ty druhé se bez ní obejdou, protože využívají přírodní síly. Prvkem, který výrazně přispívá k celkové bezpečnosti, je tzv. lapač taveniny uložený přímo pod reaktorem. Je schopen zabránit úniku radioaktivního materiálu do okolí po neomezeně dlouhou Aktuality dobu i při velmi vážné havárii. Další originální řešení představují rekombinátory vodíku bránící výbuchu nebo systémy rychlého dávkování bóru pro zastavení štěpné reakce. Díky tomu odpovídá projekt AES-2006 všem mezinárodně akceptovaným bezpečnostním standardům pro jaderné elektrárny nejmodernější generace III+. Zátěžové testy se standardně provádějí na elektrárnách v provozu. Konstantin Iljinskij ovšem názorně ukázal, jak je provést u elektrárny, která je teprve na papíře. Navíc vzal v úvahu extrémní přírodní vlivy a jejich souběh o mnoho překračující hodnoty, na které je elektrárna vzhledem ke svému umístění projektována. Na příkladu Leningradské jaderné elektrárny 2 doložil, že elektrárna bez problémů odolá pádu letadla typu Lear jet o hmotnosti 5,7 tuny v rychlosti 360 km/hod., tlakové vlně o síle větší než 30 kpa v důsledku vnějšího výbuchu nebo tornádu o síle 3,6 Fujitovy stupnice. V souvislosti s možným pádem letadla upozornil, že destrukční účinek není dán ani tak velikostí letounu, jako hmotností jeho motorů a že dvoumotorové verze menších letadel mohou mít mohutnější motory, než větší typy čtyřmotorové. Stejně spolehlivě odolá projekt AES pro Leningradskou jadernou elektrárnu 2 i zemětřesení až do síly 8 stupňů Richterovy stupnice. Konstrukce ochranné obálky reaktoru neboli kontejnmentu, z monolitického vyztuženého železobetonu totiž vylučuje tzv. cliff-edge effect, čili náhlé puknutí stěn. To samé platí pro extrémní záplavy nebo zatížení sněhem. Konstantin Iljinskij řekl, že zátěžová analýza brala v úvahu události s pravděpodobností jedné milióntiny (10-6) a modelovala ty nejhorší možné vlivy a jejich souběh, jako je zasažení všech reaktorů elektrárny i skladu paliva, totální destrukce okolní infrastruktury, ztráta zásobování elektrickou energií a komunikačních linek s postiženou oblastí a podobně. Přesto její výsledky prokázaly, že projekt AES-2006 je schopen odolat všem extrémním vlivům přírodního a technického charakteru a nepotřebuje žádná doplňující bezpečnostní opatření. Pokud si je ovšem zákazník nepřeje. Pak přichází v úvahu například mobilní zdroje energie v podobě dieselagregátů, rezervní zdroje chladící vody nebo doplňkové systémy odvodu tepla. Nová ruská energetická koncepce nabízí příležitosti pro české podniky Konstantin Iljinský, SPbAEP Ruská vláda plánuje do roku 2030 postavit čtyři velké přečerpávací vodní elektrárny, 27 menších vodních elektráren a 16 větrných elektráren. Počítá také s výstavbou třech nových jaderných elektráren (Jihouralské, Tatarské a Severské) a s rozšířením šesti stávajících jaderných elektráren o nové bloky. Celkem by do roku 2030 mělo být spuštěno 18 bloků s reaktory VVER-1200, které česko-ruské Konsorcium MIR.1200 nabízí v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, a čtyři nové bloky s reaktory typu BN (reaktory na rychlých neutronech 4. generace). Vyplývá to z nové územní energetické koncepce Ruské federace, kterou 21. listopadu 2013 podepsal premiér Dmitrij Medvěděv. Ambiciózní plány ruské vlády nabízejí českým podnikům obrovské možnosti, říká předseda Rusko-české smíšené obchodní komory Vladimir Ermakov. Podle něj se mohou na nových zakázkách podílet například čeští výrobci dodávající zařízení pro jaderný průmysl. V roce 2012 uzavřel Rosatom v České republice smlouvy v hodnotě více než 100 milionů eur (více než 2,7 miliard korun). Úspěchy ve spolupráci s ruským jaderným průmyslem jsou tou nejlepší referencí při jednání o jakýchkoli jiných zakázkách, poznamenal Ermakov. 3

4 Reportáž Šéf Rosatomu pro komunikaci Sergej Novikov navštívil Prahu V průběhu návštěvy našeho hlavního města vystoupil ředitel ruské státní korporace Rosatom pro komunikaci Sergej Novikov na konferenci Forum Media, která se konala ve dnech 13. a 14. listopadu v Paláci Žofín. Aktualita Ve své prezentaci podrobně promluvil o práci Rosatomu v oblasti propagace jaderné energetiky a jaderných oborů celkově, jejich objektivního hodnocení a vytváření pozitivního obrazu jádra v Rusku. Nehoda na jaderné elektrárně Fukušima vyvolala vážnou informační krizi a vzrůst negativního vnímání jaderné energetiky veřejností. Bylo pro nás životně důležité na tuto krizi adekvátně reagovat a informovat naše obyvatelstvo co nejotevřeněji a nejúplněji o tom, co se děje,, zdůraznil Novikov. Jako příklad uvedl webové stránky russianatom.ru, na kterých jsou v reálném čase vidět informace o intenzitě radiačního pozadí na objektech Rosatomu. Data jsou na stránku neustále nahrávána z desítek měřicích přístrojů a kromě momentální situace umožňují získat také časový vývoj radiačního pozadí za týden nebo měsíc a srovnat jej s přírodním pozadím v Rusku, Itálii, Francii anebo Brazílii. Zvláštní pozornost věnoval Sergej Novikov propagaci jaderné energie v médiích a sociálních sítích a popularizaci jaderných témat mezi mládeží. Například pro hry, které jsou součástí ruské sociální sítě Vkontakte.ru (Megapolis, Zaporožje, Liga rychlosti), byly vytvořeny jaderné dodatky, integrované do herního procesu. Jedním z nich byla zkouška na získání povolení k provozu vlastního radioaktivního zdroje a miliony hráčů tak dostaly motivaci vlastními silami hledat odpovědi na otázky týkající se tématu radiace a jaderné energie. Postupně vzrostl podíl správných odpovědí z 25 procent na 80 procent a uživatelé se k jaderné energetice vyjadřují vesměs příznivě a loajálně, poznamenal Sergej Novikov. Denně přitom na otázky kvízu odpovídalo 120 až 150 tisíc uživatelů, kteří celkově zaslali přes pět miliónů jaderných odpovědí. Šéf Rosatomu pro komunikaci ve svém příspěvku také popsal účastníkům Forum Media projekty na výstavbu nových jaderných bloků, které korporace plánuje nebo již uskutečňuje. Den před fórem, 12. listopadu 2013, přednášel Sergej Novikov pro studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. ŠKODA JS a.s. modernizuje belgický reaktor V první polovině tohoto roku se ŠKODA JS zúčastnila tendru na dodávku vnitřních komponent pro belgický výzkumný reaktor BR2 a dokázala zvítězit v obtížné konkurenci dvou domácích belgických firem. Výroba zhruba 160 hlavních a stovek menších dílů z nerezové oceli bude probíhat zejména v příštím roce. Reaktor BR2, který již od roku 1961 provozuje belgická firma SCK-CEN (Studiecentrum voor Kernenergie Centre d Etude de l Energie Nucléaire), patří k nejvýkonnějším výzkumným reaktorům ve světě. Jeho výkon dosahuje až 120 MW. Pracuje na bázi vysoce obohaceného uranu a jako chladivo a moderátor používá vodu pod tlakem. BR2 hraje významnou roli v mezinárodním výzkumu chování materiálů v jaderných reaktorech. Zabezpečuje rovněž 20 až 25 procent celkové světové produkce nejdůležitějších radioizotopů, které jsou nezbytné pro léčbu rakoviny. Další použití je v průmyslu, například v systémech pro kontrolu svarů. Aktivní zóna reaktoru je navržena jako hyperbolický svazek šestihranných tyčí se Sergej Novikov, ředitel Rosatomu pro komunikaci středovou částí z berylia a z horních a spodních prodlužovacích nerezových dílů. Do otvorů v dílech aktivní zóny jsou vkládány Reaktor BR2 palivové a experimentální tyče. Daná konstrukce zajišťuje potřebné chlazení a neutronovou charakteristiku tohoto reaktoru. Jaderné záření nepříznivě ovlivňuje materiál vnitřních částí reaktoru a proto je nutná pravidelná renovace, která byla provedena od roku 1961 již dvakrát. Teď to bude potřetí a životnost reaktoru se tak prodlouží až do roku Do této doby bude postaven nový multifunkční výzkumný reaktor MYRRHA, který poskytne více možností ve výzkumu včetně účasti na vývoji slibných, trvale udržitelných technologií. Zakázka na renovaci reaktoru BR2 prověří především firemní know-how a schopnosti v oblasti technologie obrábění. Jejím získáním vstoupila ŠKO- DA JS na zcela nový trh, jenž může být zdrojem dalších kontraktů. Autorem článku je Miroslav Šiška, Obchod, Prodej západní Evropa a Asie, ŠKODA JS a.s. 4

5 Představujeme partnery Chladicí věže Praha, a. s.: dodavatel celku chladící věže Lukáš Chmel: Na Temelín jsme připraveni na sto procent. Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Chladicí věže Praha Lukášem Chmelem. V současné době se o stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín ucházejí dvě společnosti japonsko-americká firma Westinghouse a česko-ruské Konsorcium MIR Proč jste se rozhodli pro spolupráci s Konsorciem MIR.1200? Dlouhodobě spolupracujeme na projektech založených na technologiích VVER, které jsou velmi podobné projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín. Na těchto projektech se podílíme jak projekčně, tak dodavatelsky. Nabídka česko-ruského Konsorcia MIR.1200 pro nás byla jasnou volbou. Víme totiž přesně, co a v jaké míře bychom pro temelínský projekt dodávali. Co přesně byste tedy v případě vítězství Konsorcia MIR.1200 v temelínském tendru na samotnou elektrárnu dodávali a za jakou cenu? Naše společnost by byla dodavatelem celku chladicí věže, což je separátní balíček. Znamená to, že bychom měli na starosti výstavbu a dodání chladicích věží vysokých přibližně sto osmdesát metrů. Celkem bychom vystavěli dvě věže s přirozeným tahem, každou pro jeden blok. Co se týče celkové hodnoty zakázky, cena jedné věže se pohybuje v rozmezí od 800 milionů do 1,2 miliardy korun, to znamená, že celková částka by činila dvě až dvě a půl miliardy korun. Jaké máte reference či zkušenosti, které můžete při potenciální dostavbě Temelína uplatnit? Naše společnost stavěla chladicí věže pro všechny české a slovenské elektrárny. Vyrobili jsme celkem dvacet osm věží s přirozeným tahem jak pro reaktory VVER-1000, tak VVER-440. Vždy jsme tedy byli součástí projektů, na kterých se mimo dalších podniků podílel také lídr Konsorcia MIR.1200 společnost ŠKODA JS. Za posledních pět let se české stavebnictví propadlo zhruba o třetinu. Jaké jste podnikli kroky, abyste zamezili těmto propadům? Pro nás byl důležitý především majetkový vstup Atomenergomaše, dceřiné společnosti ruské státní korporace Rosatom, do naší firmy, který v tomto Lukáš Chmel, generální ředitel společnosti Chladicí věže Praha, a. s. okamžiku činí padesát jeden procent. Díky tomuto spojení se můžeme podílet i na zakázkách Rosatomu. Nicméně situace ve střední Evropě je alarmující. I když se považujeme spíše za společnost technologickou než stavební, propad stavebnictví se nás také dotkl. V čem je tedy podle Vás největší problém současné situace ve stavebnictví? V současnosti je snaha veškeré stavební práce řešit přes veřejné zakázky. Na ty se bohužel kvůli nedostatku jiných příležitostí hlásí i firmy, které nemají dostatečné kompetence. Aby zakázku získaly, jdou pod cenovou úroveň vlastních přímých nákladů. Za poslední rok a půl se firmy velmi těžko dostávají na rentabilnost zakázek a může docházet k zániku některých firem. Problémy si prošla i naše společnost. V letech 2008 a 2009 jsme museli odepsat velké portfolio pohledávek, protože skončily i mnohé velké soukromé i státní firmy, se kterými jsme měli nasmlouvané projekty. I když jsme zažili špatné roky, naší výhodou je, že významnou část našich výrobků vyvážíme do zahraničí, a právě export nám v mnoha těžkých letech výrazně pomohl. Historicky jsme dělali mnoho projektů na Balkáně, v zemích bývalé Jugoslávie, v Řecku nebo na Středním Východě. Nyní se orientujeme především na Ruskou federaci, Ukrajinu, Polsko a obchodní aktivity rozvíjíme i v Indii. Kolika procenty se tedy na vašich hospodářských výsledcích podílí export? Záleží na daném roku. Obecně lze říci, že se export na našich hospodářských výsledcích podílí od třiceti do sedmdesáti procent. Letos počítáme až s osmdesátiprocentním podílem exportu. Na jakých projektech jste se podíleli letos a co vás čeká v roce 2014? V letošním roce jsme vyprojektovali dvě věže stejného typu pro elektrárny v Nižném Novgorodu a Rostovu. V příštím roce bychom se měli podílet na výstavbě Běloruské jaderné elektrárny a Leningradské jaderné elektrárny. Na projekt dostavby třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín jsme proto již nyní připraveni na sto procent. Základní informace o společnosti Firma Chladicí věže Praha, a. s. je stavební společnost s dlouholetou tradicí především v oblasti výstavby a rekonstrukcí chladicích věží pro energetické a průmyslové podniky, dále pak staveb zejména v oblasti průmyslového a inženýrského stavitelství. Vznik společnosti se datuje do období těsně po 2. světové válce. V letech v rámci národního podniku Armabeton působil na tuzemském i zahraničním trhu specializovaný závod Chladicí věže, závod 06. V roce 1992 došlo k osamostatnění tohoto závodu a byla založena akciová společnost Chladicí věže Praha, a. s., která se tak stala právním nástupcem původního závodu. Chladicí věže Praha, a. s. se v době minulé, ale i současné, zabývají především výstavbou, rekonstrukcemi či generálními opravami chladících věží všech typů a velikostí. Společnost realizovala naprostou většinu chladících věží v České a Slovenské republice. V zahraničí měla na starosti např. generální opravy chladících věží v Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a dodávky technologií na Ukrajinu, Kubu a do Bulharska. Společnost tak navázala na dřívější aktivity v zahraničí, např. v Sýrii, Turecku, Iránu, Peru, Jugoslávii, kde realizovala řadu významných staveb v oblasti průmyslového chlazení. Od roku 2011 vlastní 51 procent společnosti ruský podnik Atomenergomaš, součást korporace Rosatom. 5

6 Aktuality Expanze Rosatomu na zahraniční trhy úspěšně pokračuje Zahraniční dodávky Rosatomu dosáhly v roce 2012 hodnoty 49,5 miliard euro (více než miliard korun), uvádí výroční zpráva státní ruské korporace. Tento objem zahrnuje výstavbu jaderných elektráren v zahraničí (více než 580 miliard korun), export produktů obsahujících uran (více než 500 miliard korun) a export jaderného paliva a další aktivity společnosti na zahraničních trzích (více než 260 miliard korun). V současné době zvažuje přibližně padesát států zahájení národních programů v oblasti jaderné energetiky. Všechny tyto státy jsou tedy našimi potenciálními zákazníky Kirill Komarov Do roku 2030 plánuje Rosatom v zahraničí postavit a uvést do provozu více než třicet jaderných bloků. V současné době zvažuje přibližně padesát států zahájení národních programů v oblasti jaderné energetiky. Všechny tyto státy jsou tedy našimi potenciálními zákazníky, řekl v nedávném rozhovoru pro portál NucNet náměstek generálního ředitele Rosatomu Kirill Komarov. Podle něj se tak otevírají velké možnosti pro mezinárodní spolupráci, především se zeměmi střední a východní Evropy, které mají s využíváním nabízené technologie VVER dlouhodobé zkušenosti. Rosatom také úspěšně expanduje na asijské trhy. V Číně postavil dva bloky jaderné elektrárny Tianwan a další dva jsou ve výstavbě, v Indii byl nedávno spuštěn první blok jaderné elektrárny Kudankulam s tím, že druhý by měl být spuštěn do konce příštího roku, v Bangladéši byl položen základní kámen při stavbě nové jaderné elektrárny a brzy bude zahájena výstavba první jaderné elektrárny také ve Vietnamu. Polovina našeho portfolia zaměřeného na výstavbu jaderných elektráren, tedy deset z devatenácti reaktorů, se nachází právě v Asii. Jsou zde ale také trhy, na kterých se teprve chystáme uspět, jako je například Afrika nebo Latinská Amerika. V současné době jsme navázali dialog s Jihoafrickou republikou, Argentinou nebo Brazílií, doplnil Komarov. V Bělorusku byla zahájena výstavba první jaderné elektrárny U města Ostrovec v Grodněnské oblasti na severozápadě Běloruska byla 6. listopadu zahájena výstavba první jaderné elektrárny v zemi. Stavební práce mají oproti původnímu termínu půlroční náskok. Kirill Komarov, náměstek generálního ředitele Rosatomu Model běloruské jaderné elektrárny Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost NIAEP Atomstrojexport, která je také členem Konsorcia MIR v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Běloruská jaderná elektrárna (JE) se dvěma bloky o celkovém výkonu až 2400 (2x1200) MW se staví podle projektu AES-2006 (VVER 1200), který vyhovuje všem mezinárodním normám a doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). První blok by měl být podle plánu uveden do provozu v listopadu 2018, druhý v červenci Generální kontrakt na výstavbu Běloruské JE podepsaly Bělorusko a Rusko v červenci Financování výstavby je z velké většiny realizováno prostřednictvím ruského státního exportního úvěru ve výši 10 mld. USD na 25 let. Rosatom zkrátí dobu výstavby jaderných bloků Ruská státní korporace pro jadernou energii Rosatom pracuje na snížení doby výstavby jaderných objektů ze stávajících pěti let na čtyři. Oznámil to ředitel korporace pro výrobu Sergej Obozov při své návštěvě právě rozestavěných bloků Rostovské jaderné elektrárny. Budeme velmi intenzivně pracovat na snížení doby výstavby jaderných objektů z pěti let na čtyři, což umožní rovněž snížit jejich cenu, uvedl Obozov. Mezi technologiemi, které umožňují snížit dobu výstavby, je například metoda lineárního řízení subdodavatelů a Multi-D Engineering. Metoda Multi-D je už v Rusku aplikována na výstavbě 3. bloku Rostovské jaderné elektrárny, jejíž spuštění má proběhnout oproti původnímu harmonogramu o několik měsíců dříve. EGP INVEST dokončila projektování strojovny reaktoru MBIR V polovině listopadu předala EGP INVEST z Uherského Brodu společnosti VNIPIET z ruské státní korporace pro jadernou energii Rosatom dokumentaci k 3D modelu technického projektu strojovny pro nejvýkonnější výzkumný jaderný reaktor na světě MBIR, který se staví ve městě Dimitrovgrad v Uljanovské oblasti. Celková cena kontraktu na vypracování projektové dokumentace strojního sálu reaktoru MBIR činí 2,5 mil. euro (přibližně 65 mil. Kč). Pro jeho realizaci založila EGP INVEST konsorcium s ruskou firmou TASMO a českou firmou ARPO. Kvality práce a spolehlivosti společnosti EGP Invest si vysoce ceníme. Alexandr Tuzov Technický projekt strojovny byl zpracovaný v software SmartPlan 3D od společnosti Intergraph. Kvality práce a spolehlivosti společnosti EGP INVEST si vysoce ceníme. Počítáme s tím, že by mohla dokázat zvítězit i v dalších tendrech na projektování jednotlivých systémů a budov mezinárodního výzkumného centra MBIR, ohodnotil spolupráci s českou společností Alexandr Tuzov, náměstek ředitele bloku pro inovace státní korporace Rosatom a ředitel projektu MBIR. 6

7 Aktuality Čeští výrobci v jaderné energetice jsou tradiční značkou Význam jaderné energetiky a průmyslu v regionu střední a východní Evropy to byla hlavní témata, o kterých debatovali účastníci britsko-českého jaderného fóra. Na konci října ho uspořádalo britské velvyslanectví v Praze. Fórum mimo jiné potvrdilo, že využití jaderné energie ve střední Evropě má budoucnost. Oproti jiným evropským státům je totiž dlouhodobě na vzestupu. Spolu s ním rostou i možnosti nových mezinárodních obchodních partnerství v tomto odvětví. Účastníci britsko-českého jaderného fóra Obchodní potenciál jádra vyzdvihl i prezident britské společnosti Rolls-Royce pro střední a východní Evropu Paul Kaye. Firma v minulosti dodala bezpečnostní systémy kontroly a řízení pro bezmála čtyřicet jaderných projektů ve střední a východní Evropě včetně prvních dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín a během modernizace jaderné elektrárny Dukovany. Jaderná energetika by měla být a podle mě i bude součástí energetického mixu evropských států. Jaderný průmysl nabízí špičkové technologie a je proto velmi důležitý, dodal Kaye. Pokud v probíhajícím tendru na dostavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín zvítězí česko-ruské Konsorcium MIR.1200, bude společnost Rolls-Royce dodávat bezpečnostní systémy kontroly a řízení elektrárny. O nutnosti využití potenciálu domácího jaderného průmyslu při výstavbě nových výrobních zdrojů elektřiny hovořil i ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala. Podle něj jsou čeští výrobci v oboru jaderné energetiky tradiční značkou. Pokud se nepodaří získat celoevropskou podporu pro jadernou energetiku, může se k naší nelibosti z Evropské unie a České republiky stát průmyslový skanzen se ztraceným know-how, řekl ministr. Podle Ciencialy je třeba tomuto zabránit a domácí jaderný průmysl nadále rozvíjet a podporovat. Právě realizace projektu Konsorcia MIR.1200 by mohla dát českému průmyslu významný impuls pro jeho další rozvoj. Konsorcium nabízí českým firmám až sedmdesáti procentní podíl na dodávkách výrobků a služeb pro dva plánované temelínské bloky. Podle zástupců Konsorcia by to mohlo přinést práci bezmála padesáti tisícům lidem. Zároveň by české firmy získaly významnou referenci, která jim pomůže při akvizici dalších zakázek na zahraničních trzích. Dohoda o strategickém partnerství v jaderné energetice a průmyslu mezi JAR a Ruskem Dne 25. listopadu byla v Johannesburgu v průběhu regionálního fóra Atomex Afrika 2013 parafována Dohoda o strategickém partnerství v jaderné energetice a průmyslu mezi Ruskou federací a Jihoafrickou republikou (JAR). K podpisu by podle jihoafrického ministra energetiky Bena Martina mělo dojít po 15. únoru příštího roku, po ukončení vnitřních schvalovacích procesů. Rusko je připraveno aktivně se zúčastnit výstavby jaderných energetických kapacit o výkonu až 9,6 GW na území JAR a nabídnout elektrárny generace 3+ s reaktory VVER Kromě toho plánují Rusko a JAR spolupráci na přípravě a výuce expertů, zakládání vědeckých center a poskytnutí technologií, které jsou nezbytné pro lokalizaci výroby jaderného zařízení. Další oblastí spolupráce se může stát jaderný palivový cyklus. Když se dohodneme na výstavbě osmi bloků, můžeme se bavit i o významné lokalizaci při výrobě paliva a uvažovat o výstavbě závodu na výrobu palivových článků v JAR, prohlásil generální ředitel ruské státní korporace Rosatom Sergej Kirijenko. Šéf Rosatomu dříve oznámil, že Ruská federace je připravena poskytnout JAR zvýhodněné podmínky financování výstavby nových jaderných energetických kapacit. Ministerstvo financí Ruské federace většinou poskytuje takové úvěry ve výši 70 až 85 procent ceny projektu. O přesné výši je zatím předčasné hovořit, můžeme se ale pohybovat řádově mezi 40 a 50 miliardami dolarů, uvedl Kirijenko. Pozvánky Blíží se osmý ročník konference All for Power Conference 2013 Ve dnech 9. a 10. prosince 2013 se v Praze v hotelu Clarion Congress Hotel Prague uskuteční osmý ročník mezinárodní odborné konference All for Power Conference Konference bude opět zaměřena na jaderné a klasické elektrárny v kontextu plánované výstavby, popřípadě modernizace existujících zdrojů. Na programu dále bude teplárenství a průmyslová energetika. Zahraniční blok bude věnován současnému vývoji energetického odvětví v Kazachstánu. Mezi hlavní témata konference budou patřit realizované a plánované projekty v jaderné a klasické energetice na území České a Slovenské republiky, průmyslová energetika, nové směrnice EU a jejich dopad na inovace technologií v teplárenství či na vývoj české a slovenské energetiky v celosvětovém kontextu. V sekci věnované jaderné energetice vystoupí i představitel Konsorcia MIR.1200 a ředitel projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín ve společnosti ŠKODA JS, Josef Perlík. Jaderné elektrárně Temelín se bude ve své přednášce věnovat Petr Závodský, ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren společnosti ČEZ. Konference se tradičně účastní představitelé klíčových firem v energetickém sektoru či zástupci veřejné správy. Více informací naleznete na 13. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti Ve dnech 4. až 6. prosince se na Vysokém učení technickém v Brně uskuteční 13. ročník Mikulášského setkání Mladé generace České nukleární společnosti. Na konferenci budou přednášet studenti vysokých škol a mladí odborníci působící v české a slovenské jaderné energetice. O projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín zde promluví Jan Zdebor, zástupce Konsorcia MIR a poradce generálního ředitele společnosti ŠKODA JS. Tradice Mikulášských setkání vznikla v roce Jedním z pilířů setkání se staly prezentace nejlepších diplomových prací v jaderných oborech. Od roku 2011 se na oceňování studentských prací podílí Česká nukleární společnost spolu s Ústavem jaderného výzkumu Řež. Konference je místem setkání mladší i starší generace odborníků, kteří působí v jaderné energetice nejen v České republice ale také v zahraničí. 7

8

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

ZPRAVODAJ 04/2012. Zemřel profesor Čestmír Šimáně

ZPRAVODAJ 04/2012. Zemřel profesor Čestmír Šimáně ZPRAVODAJ V čísle: - Zemřel profesor Čestmír Šimáně - Evropská komise a Rada Evropy mají problém s komunikací výsledků stress testů JE v Evropské unii - Jižní Afrika plánuje rozvoj jaderné energetiky -

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU: BULLETIN 3 2012 MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4 Konsorcium MIR.1200 Mezinárodní česko-ruské sdružení Konsorcium MIR.1200, složené ze společností ŠKODA JS a. s., Atomstroyexportu a OKB Gidropress, bylo

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Stát chystá revoluci v úvěrech Vladan Gallistl, Tereza Zavadilová Praha Banky i další společnosti,

Stát chystá revoluci v úvěrech Vladan Gallistl, Tereza Zavadilová Praha Banky i další společnosti, deník čtvrtek 26. 2. 2015 číslo 1815 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Elita z Řeže Češi jsou v čele vývoje reaktorů nové generace téma str. 6 7 Les plný Leninů V jižní Litvě roste les, v němž

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Česko by zvládlo víc uprchlíků

Česko by zvládlo víc uprchlíků deník pátek 10. 7. 2015 číslo 1907 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Kamionů přibývá Dopravci těží z posilujícího hospodářství byznys str. 5 PepsiCo šetří Američtí nápojáři zvýšili odhad zisku

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více