V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě"

Transkript

1 Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l listopad ŠKODA JS MODERNIZUJE BELGICKÝ REAKTOR ŠKODA JS vyhrála v tendru na dodávku vnitřních komponent pro belgický výzkumný reaktor BR2. Vyrobí zhruba 160 hlavních a stovky menších dílů z nerezové oceli. strana 4 NA TEMELÍN JSME PŘIPRAVENI NA STO PROCENT Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Chladicí věže Praha Lukášem Chmelem o současné situaci nejen ve stavebnictví. EXPANZE ROSATOMU NA ZAHRANIČNÍ TRHY Do roku 2030 plánuje Rosatom v zahraničí postavit a uvést do provozu více než třicet jaderných bloků. Nabízí zde uplatnění pro zahraniční firmy. strana 6 BRITSKO-ČESKÉ JADERNÉ FÓRUM Význam jaderné energetiky a průmyslu v regionu střední a východní Evropy debatovali účastníci britsko-českého jaderného fóra. strana 5 strana 7 Editorial Vážení přátelé, pomalu ale jistě se nám tento rok chýlí ke konci. V prosinci lidi tradičně postihuje nákupní horečka a obchodníkům nastávají zlaté časy. Mnozí z nás již nyní přemýšlejí nad nejlepším možným dárkem pro své blízké a propadají určitému sentimentu s blížícím se koncem dalšího roku. Pro nás, zástupce Konsorcia MIR.1200 a stovek českých firem zapojených do našeho dodavatelského řetězce, ale sentiment není na místě. Nadále se snažíme poukazovat na budoucí výhody naší české cesty připravené pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Aktuální novinky ohledně možností využití moderních technologií pro třetí a čtvrtý temelínský blok byly ve dnech 11. až 13. listopadu představeny na mezinárodní konference VVER 2013 v Praze, kde se sešlo více než dvě stě odborníků z patnácti zemí světa. Nejzajímavější poznatky nejen z přednášek jsme pro vás připravili na stranách 1, 2 a 3. Vedle toho bych rád připomněl, že do Prahy zavítal v rámci konference Forum Media ředitel komunikace společnosti Rosatom Sergej Novikov. Všichni, kdo 14. listopadu navštívili jeho žofínskou přednášku, si s velkým zájmem vyslechli jeho názory a pohled na komunikaci velké globální firmy s novináři či veřejností. Jeho hlavní myšlenky jsou shrnuty na straně 4. Rád bych vás pozval na osmý ročník All for Power Conference 2013, která se uskuteční ve dnech 9. a 10. prosince v Praze. Hlavními tématy budou realizované a plánované projekty v jaderné a klasické energetice na území České a Slovenské republiky a dále dopad nové směrnice EU na vývoj české a slovenské energetiky v celosvětovém kontextu. Mezi vystupujícími nebudou samozřejmě chybět ani zástupci Konsorcia MIR Příjemný adventní čas vám přeje Miroslav Fiala, předseda představenstva a generální ředitel, ŠKODA JS a.s. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě Mezinárodní konference VVER 2013, která se letos konala 11. až 13. listopadu v pražském hotelu Diplomat, pravidelně přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, projektování, licencování, zvyšování bezpečnosti a efektivního využití potenciálu jaderných tlakovodních reaktorů ruského designu typu VVER. Hlavním cílem konference byla výměna zkušeností a vědomostí mezi zástupci státní správy, firem, operátorů jaderných elektráren, akademiků a dalších expertů ze zemí, které využívají V Londýně proběhl seminář o technologii VVER Jukka Laaksonen, viceprezident Rusatom Overseas Ve dnech 18. a 19. listopadu se v Londýně konal odborný seminář o technologii VVER-TOI organizovaný společností Rusatom Overseas. Seminář byl prvním krokem ve vzájemné spolupráci v rámci nedávno podepsaného memoranda o ekonomické spolupráci v oblasti využití jaderné energie mezi společností Rosatom a Ministerstvem pro energetiku a změny klimatu Velké Británie. Cílem semináře bylo seznámit britskou stranu Rosatom staví po celém světě. V současnosti působí na pěti kontinentech a ve více než 40 zemích. Má podepsané kontrakty za 70 miliard dolarů. Leoš Tomíček, Rusatom Overseas se základními parametry a přednostmi technologie VVER-TOI pro účely vzájemné spolupráce v rámci přípravy možného licencování ve Velké Británii. Zástupci britské strany v této souvislosti poukázali na specifika procesu GDA (Generic Design Assessment), zdůraznili, co v tomto směru očekávají od ruské strany, a popsali problémy, se kterými se už dříve setkaly jiné společnosti v průběhu tohoto procesu. Zástupci ruské technologii VVER nebo o ni mají do budoucna zájem. Dvoudenní akci navštívilo více než dvě stě odborníků z patnácti zemí světa včetně Česka, Ruska, Slovenska, Maďarska, Finska nebo Bulharska. Tento vysoký zájem o odbornou konferenci byl důkazem toho, že potenciál technologie VVER stabilně roste po celém světě. Z více než padesáti přednášek, které během konference zazněly, bylo zřejmé, že reaktory typu VVER disponují robustními bezpečnostními prvky, z nichž některé byly na základě analýzy havárie ve Fukušimě ještě vylepšeny a dnes dokonce převyšují požadavky národních i nadnárodních úřadů jaderného dozoru. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 strany prezentovali nejdůležitější mezníky v dosavadním vývoji technologie VVER a její hlavní charakteristiky. Viceprezident společnosti Rusatom Overseas Jukka Laaksonen ve své prezentaci vyzdvihl vysokou úroveň ruského přístupu k jaderné bezpečnosti a také popsal vývoj bezpečnostních systémů reaktorů s technologií VVER od roku 1970 až po současnost. Je velmi důležité, aby hlavní ruští experti dobře chápali GDA. Bylo velmi prospěšné slyšet poučení z předchozích procesů, protože nám to umožní neopakovat chyby. Na druhou stranu bylo zase pro britské experty velmi užitečné seznámit se s detaily technologie VVER, řekl Jukka Laaksonen. Dále vyjádřil přesvědčení, že seminář významně přispěl k rozvoji kontaktů mezi Rosatomem a představiteli britského ministerstva a regulátora. Velká Británie představuje pro Rosatom velmi atraktivní trh. Velká část existujících jaderných elektráren bude v dohledné době odstavena a zároveň se plánuje výstavba nových jaderných zdrojů, při které by se mohla úspěšně uplatnit technologie VVER. Tuto technologii nabízí Konsorcium MIR.1200 pro plánovanou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. 1

2 2 Téma VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě DOKONČENÍ ZE STRANY 1 Jedná se například o propracovanější systémy měření a analýzy stavu všech komponent, důslednější monitoring provozu nebo o další rezervní zdroje elektrické energie a chladící vody. Podle výkonného viceprezidenta společnosti Rusatom Overseas Leoše Tomíčka se do všech již realizovaných projektů výstavby jaderných elektráren typu VVER ve světě, například v Mochovcích, ale i do těch teprve připravovaných, implementují všechny nové nebo zpřísněné bezpečnostní přístupy. Tato technologie má za sebou dohromady již více než 1500 let bezhavarijního provozu. Je třeba si uvědomit, že ve světě je vyprojektovaných již sedmdesát bloků VVER, z toho padesát pět je v provozu a patnáct ve výstavbě, dodal Tomíček s tím, že zájem o tuto technologii je po celém světě od Finska přes Vietnam, Čínu až po Jihoafrickou republiku. To vše je podle jeho slov důkazem, že technologie VVER je připravena čelit nejrůznějším globálním výzvám a že reaktory tohoto typu spolehlivě fungují a budou fungovat. Potenciál VVER technologie VVER v České republice Díky spolehlivosti a výkonnosti stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany, postavených na technologii VVER, se u nás z jádra vyrábí více než třicet procent elektrické energie. Vedoucí sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavel Gebauer v rámci svého vystoupení na konferenci uvedl, že podle návrhu aktualizované Státní energetické koncepce by se v roce 2040 měly jaderné zdroje v České republice podílet na výrobě elektrické Turbína Arabelle je pro temelínský třetí a čtvrtý blok již vyrobena. Jejími hlavními výhodami je, že má jednoduchou údržbu a šetří místo i náklady. Alexandr Tsvetkov, Alstom-Atomenergomaš energie více než z jedné poloviny (tzn. nárůst o bezmála 20% v celkovém portfoliu výroby elektřiny v ČR). To zajistí energetickou soběstačnost země po odstavení dosluhujících hnědouhelných elektráren. Jaderné technologie zároveň umožní České republice dodržet evropské požadavky na snižování emisí skleníkových plynů a oxidu uhličitého. Podle mnoha účastníků konference jsou pozitivní zkušenosti z bezproblémového provozu Temelína a Dukovan výborným Účastníci konference VVER předpokladem pro znovuvyužití technologie VVER při zvyšování podílu jádra v energetickém mixu země. Proto česko-ruské Konsorcium MIR.1200 v tendru na dostavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín nabízí reaktor VVER-1200 (tzn. tlakovodní reaktor o výkonu 1200 MWe), který je nejnovějším výsledkem evolučního vývoje technologie VVER. Prodlužování životnosti Značná část konference se nesla ve znamení prodlužování životnosti jaderných elektráren. Ladislav Štěpánek, ředitel divize Výroba společnosti ČEZ, například zdůraznil zájem o prodloužení provozu jaderné elektrárny Dukovany, považované za jednu z nejbezpečnějších na světě, o dalších 20 let. Petr Brandejs, viceprezident Státního úřadu pro jadernou bezpečnost poznamenal, že stávající česká legislativa umožňuje opakované prodlužování životnosti vždy maximálně o deset let. Jaderná elektrárna Dukovany by tak mohla být v provozu až do konce roku Karel Křížek z ÚJV Řež vyzdvihl v této souvislosti možnosti designu VVER, který bezpečné prodloužení životnosti a zvýšení výkonu umožňuje. V Dukovanech byl zvýšen výkon čtyř bloků VVER o celkových 240 MW při velmi nízkých finančních nákladech a při zachování objemu palivové základny. Zvýšení výkonu bylo dosaženo, mimo jiné, modernějším palivem, náhradou dosluhujících turbín za jiný efektivnější typ, zvýšením účinnosti tepelného cyklu, výměnou transformátorů a generátorů za novější, které zvládnou přenesení vyšších výkonů. V Temelíně jsme se taktéž podíleli na zvýšení výkonu. Nebylo zde potřeba měnit téměř žádná zařízení, podařilo se vesměs zlepšit termodynamickou účinnost stávajících zařízení. Výkon Jaderné elektrárny Temelín se tak zvýšil o čtyři procenta. Za méně než 500 milionů korun jsme vlastně získali nový energetický blok o výkonu 80 MW a s prakticky nulovými proměnnými náklady, uvedl Karel Křížek. Jak vyplynulo z diskuze účastníků konference, efektivního zvýšení výkonu v Temelíně bylo dosaženo i díky spolupráci českých specialistů s ruskými kolegy ze společností TVEL a OKB Gidropress. Díky využití technologie Multi-D bude Rostovská jaderná elektrárna uvedena do provozu o dva měsíce dříve, než bylo původně plánováno. Anatolij Kovtunov, NIAEP Nové technologie v projektování a výstavbě V rámci konference byly také představeny nové metody projektování a řízení výstavby jaderných elektráren. Například Konstantin Iljinskij z petrohradské projekční organizace SPbAEP se ve své prezentaci věnoval modelům pro výpočet parametrů reaktoru, které se využívají při tvorbě projektu elektrárny. Tyto modely umožňují identifikovat možná rizika a problematické body již ve stádiu návrhu tak, aby bylo možné se jim vyhnout při výstavbě a provozu jaderné elektrárny. Anatolij Kovtunov z nižněnovgorodské projekční organizace NIAEP představil technologii Multi-D, díky níž dochází při výstavbě elektrárny k úspoře času i peněz. A jak vlastně Multi-D funguje? Ke standardnímu 3D projektu, kdy ve virtuálním prostředí vzniká trojrozměrný model objektu, jsou přidány další tři faktory - čas (v podobě kalendáře plánování výstavby bloku), dodávka zařízení (informace o zařízení, materiálech a agregátech potřebných pro daný rozsah prací) a zdroje (lidé, technika, financování). Využívání těchto nových technologií zefektivňuje výstavbu jaderné elektrárny a umožňuje šetřit nejen prostředky, ale i čas. Je zde ještě jedna výhoda: zákazník může kontrolovat výstavbu v reálném čase. Průběh stavby lze řídit přímo v areálu jaderné elektrárny, můžeme organizovat systém práce, monitorovat situaci, operativně reagovat na její změnu, upravovat strukturu projektové dokumentace či kontrolovat plnění harmonogramu dodávek a dodržování rozpočtu, uvedl Kovtunov. Alexandr Tsvetkov za společnost Alstom-Atomenergomaš představil nejmodernější turbínu Arabelle připravenou i pro temelínský projekt Konsorcia MIR Její životnost je šedesát let, má jednoduchou obsluhu, odpracováno již 300 tisíc hodin a řadí se k nejbezpečnějším turbínám na světě. V současnosti fungují čtyři zařízení ve Francii a dvě v Číně. Příští rok nás čeká instalace například na Flamanville ve Francii. Před podpisem jsou smlouvy na dalších dvacet turbín, třeba pro Čínu, Rusko, USA nebo Švédsko, dodal Tsvetkov.

3 Téma Novinka v projektování jaderných elektráren Bezpečnost. Slovo, které patří v jaderné energetice mezi nejčastěji skloňované. Bylo tomu tak vždy, ale po havárii v japonské Fukušimě, jež ukázala, že ani ekonomicky a technologicky vyspělá země se nemůže považovat za chráněnou proti možným nehodám, se bezpečnému provozu jaderných reaktorů věnuje ještě více pozornosti. Na základě zkušeností z Fukušimy prošly všechny jaderné elektrárny na světě, ať už v provozu nebo ve stádiu projektování či výstavby, náročnými stress testy. Cílem bylo prověřit jejich odolnost vůči extrémním vnějším vlivům. Týkalo se to i českých jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně, stejně jako všech ostatních elektráren typu VVER. Otázkám bezpečnosti se věnovala celá řada vystoupení expertů z různých zemí, kteří se nedávno sešli v Praze na mezinárodní konferenci VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě. Na konferenci se diskutovala témata mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, projektování, licencování, zvyšování bezpečnosti a efektivního využití potenciálu jaderných reaktorů ruského designu. S velkým zájmem se setkalo vystoupení Konstantina Iljinského z petrohradského Atomenergoprojektu. Představil metody, jak identifikovat problematické body a možná rizika ještě ve stádiu projektu a tak je zavčas eliminovat. Konkrétně hovořil o projektu AES-2006 s reaktory VVER-1200 pro druhou řadu Leningradské jaderné elektrárny, jehož modifikovanou obdobu nabízí česko-ruské Konsorcium MIR.1200 pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Projekt AES-2006 je nejnovějším výsledkem evolučního vývoje ruské jaderné technologie. Unikátním způsobem kombinuje systémy bezpečnosti založené na aktivních a pasivních principech činnosti. Ty první ke své činnosti potřebují elektrickou energii, zatímco ty druhé se bez ní obejdou, protože využívají přírodní síly. Prvkem, který výrazně přispívá k celkové bezpečnosti, je tzv. lapač taveniny uložený přímo pod reaktorem. Je schopen zabránit úniku radioaktivního materiálu do okolí po neomezeně dlouhou Aktuality dobu i při velmi vážné havárii. Další originální řešení představují rekombinátory vodíku bránící výbuchu nebo systémy rychlého dávkování bóru pro zastavení štěpné reakce. Díky tomu odpovídá projekt AES-2006 všem mezinárodně akceptovaným bezpečnostním standardům pro jaderné elektrárny nejmodernější generace III+. Zátěžové testy se standardně provádějí na elektrárnách v provozu. Konstantin Iljinskij ovšem názorně ukázal, jak je provést u elektrárny, která je teprve na papíře. Navíc vzal v úvahu extrémní přírodní vlivy a jejich souběh o mnoho překračující hodnoty, na které je elektrárna vzhledem ke svému umístění projektována. Na příkladu Leningradské jaderné elektrárny 2 doložil, že elektrárna bez problémů odolá pádu letadla typu Lear jet o hmotnosti 5,7 tuny v rychlosti 360 km/hod., tlakové vlně o síle větší než 30 kpa v důsledku vnějšího výbuchu nebo tornádu o síle 3,6 Fujitovy stupnice. V souvislosti s možným pádem letadla upozornil, že destrukční účinek není dán ani tak velikostí letounu, jako hmotností jeho motorů a že dvoumotorové verze menších letadel mohou mít mohutnější motory, než větší typy čtyřmotorové. Stejně spolehlivě odolá projekt AES pro Leningradskou jadernou elektrárnu 2 i zemětřesení až do síly 8 stupňů Richterovy stupnice. Konstrukce ochranné obálky reaktoru neboli kontejnmentu, z monolitického vyztuženého železobetonu totiž vylučuje tzv. cliff-edge effect, čili náhlé puknutí stěn. To samé platí pro extrémní záplavy nebo zatížení sněhem. Konstantin Iljinskij řekl, že zátěžová analýza brala v úvahu události s pravděpodobností jedné milióntiny (10-6) a modelovala ty nejhorší možné vlivy a jejich souběh, jako je zasažení všech reaktorů elektrárny i skladu paliva, totální destrukce okolní infrastruktury, ztráta zásobování elektrickou energií a komunikačních linek s postiženou oblastí a podobně. Přesto její výsledky prokázaly, že projekt AES-2006 je schopen odolat všem extrémním vlivům přírodního a technického charakteru a nepotřebuje žádná doplňující bezpečnostní opatření. Pokud si je ovšem zákazník nepřeje. Pak přichází v úvahu například mobilní zdroje energie v podobě dieselagregátů, rezervní zdroje chladící vody nebo doplňkové systémy odvodu tepla. Nová ruská energetická koncepce nabízí příležitosti pro české podniky Konstantin Iljinský, SPbAEP Ruská vláda plánuje do roku 2030 postavit čtyři velké přečerpávací vodní elektrárny, 27 menších vodních elektráren a 16 větrných elektráren. Počítá také s výstavbou třech nových jaderných elektráren (Jihouralské, Tatarské a Severské) a s rozšířením šesti stávajících jaderných elektráren o nové bloky. Celkem by do roku 2030 mělo být spuštěno 18 bloků s reaktory VVER-1200, které česko-ruské Konsorcium MIR.1200 nabízí v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, a čtyři nové bloky s reaktory typu BN (reaktory na rychlých neutronech 4. generace). Vyplývá to z nové územní energetické koncepce Ruské federace, kterou 21. listopadu 2013 podepsal premiér Dmitrij Medvěděv. Ambiciózní plány ruské vlády nabízejí českým podnikům obrovské možnosti, říká předseda Rusko-české smíšené obchodní komory Vladimir Ermakov. Podle něj se mohou na nových zakázkách podílet například čeští výrobci dodávající zařízení pro jaderný průmysl. V roce 2012 uzavřel Rosatom v České republice smlouvy v hodnotě více než 100 milionů eur (více než 2,7 miliard korun). Úspěchy ve spolupráci s ruským jaderným průmyslem jsou tou nejlepší referencí při jednání o jakýchkoli jiných zakázkách, poznamenal Ermakov. 3

4 Reportáž Šéf Rosatomu pro komunikaci Sergej Novikov navštívil Prahu V průběhu návštěvy našeho hlavního města vystoupil ředitel ruské státní korporace Rosatom pro komunikaci Sergej Novikov na konferenci Forum Media, která se konala ve dnech 13. a 14. listopadu v Paláci Žofín. Aktualita Ve své prezentaci podrobně promluvil o práci Rosatomu v oblasti propagace jaderné energetiky a jaderných oborů celkově, jejich objektivního hodnocení a vytváření pozitivního obrazu jádra v Rusku. Nehoda na jaderné elektrárně Fukušima vyvolala vážnou informační krizi a vzrůst negativního vnímání jaderné energetiky veřejností. Bylo pro nás životně důležité na tuto krizi adekvátně reagovat a informovat naše obyvatelstvo co nejotevřeněji a nejúplněji o tom, co se děje,, zdůraznil Novikov. Jako příklad uvedl webové stránky russianatom.ru, na kterých jsou v reálném čase vidět informace o intenzitě radiačního pozadí na objektech Rosatomu. Data jsou na stránku neustále nahrávána z desítek měřicích přístrojů a kromě momentální situace umožňují získat také časový vývoj radiačního pozadí za týden nebo měsíc a srovnat jej s přírodním pozadím v Rusku, Itálii, Francii anebo Brazílii. Zvláštní pozornost věnoval Sergej Novikov propagaci jaderné energie v médiích a sociálních sítích a popularizaci jaderných témat mezi mládeží. Například pro hry, které jsou součástí ruské sociální sítě Vkontakte.ru (Megapolis, Zaporožje, Liga rychlosti), byly vytvořeny jaderné dodatky, integrované do herního procesu. Jedním z nich byla zkouška na získání povolení k provozu vlastního radioaktivního zdroje a miliony hráčů tak dostaly motivaci vlastními silami hledat odpovědi na otázky týkající se tématu radiace a jaderné energie. Postupně vzrostl podíl správných odpovědí z 25 procent na 80 procent a uživatelé se k jaderné energetice vyjadřují vesměs příznivě a loajálně, poznamenal Sergej Novikov. Denně přitom na otázky kvízu odpovídalo 120 až 150 tisíc uživatelů, kteří celkově zaslali přes pět miliónů jaderných odpovědí. Šéf Rosatomu pro komunikaci ve svém příspěvku také popsal účastníkům Forum Media projekty na výstavbu nových jaderných bloků, které korporace plánuje nebo již uskutečňuje. Den před fórem, 12. listopadu 2013, přednášel Sergej Novikov pro studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. ŠKODA JS a.s. modernizuje belgický reaktor V první polovině tohoto roku se ŠKODA JS zúčastnila tendru na dodávku vnitřních komponent pro belgický výzkumný reaktor BR2 a dokázala zvítězit v obtížné konkurenci dvou domácích belgických firem. Výroba zhruba 160 hlavních a stovek menších dílů z nerezové oceli bude probíhat zejména v příštím roce. Reaktor BR2, který již od roku 1961 provozuje belgická firma SCK-CEN (Studiecentrum voor Kernenergie Centre d Etude de l Energie Nucléaire), patří k nejvýkonnějším výzkumným reaktorům ve světě. Jeho výkon dosahuje až 120 MW. Pracuje na bázi vysoce obohaceného uranu a jako chladivo a moderátor používá vodu pod tlakem. BR2 hraje významnou roli v mezinárodním výzkumu chování materiálů v jaderných reaktorech. Zabezpečuje rovněž 20 až 25 procent celkové světové produkce nejdůležitějších radioizotopů, které jsou nezbytné pro léčbu rakoviny. Další použití je v průmyslu, například v systémech pro kontrolu svarů. Aktivní zóna reaktoru je navržena jako hyperbolický svazek šestihranných tyčí se Sergej Novikov, ředitel Rosatomu pro komunikaci středovou částí z berylia a z horních a spodních prodlužovacích nerezových dílů. Do otvorů v dílech aktivní zóny jsou vkládány Reaktor BR2 palivové a experimentální tyče. Daná konstrukce zajišťuje potřebné chlazení a neutronovou charakteristiku tohoto reaktoru. Jaderné záření nepříznivě ovlivňuje materiál vnitřních částí reaktoru a proto je nutná pravidelná renovace, která byla provedena od roku 1961 již dvakrát. Teď to bude potřetí a životnost reaktoru se tak prodlouží až do roku Do této doby bude postaven nový multifunkční výzkumný reaktor MYRRHA, který poskytne více možností ve výzkumu včetně účasti na vývoji slibných, trvale udržitelných technologií. Zakázka na renovaci reaktoru BR2 prověří především firemní know-how a schopnosti v oblasti technologie obrábění. Jejím získáním vstoupila ŠKO- DA JS na zcela nový trh, jenž může být zdrojem dalších kontraktů. Autorem článku je Miroslav Šiška, Obchod, Prodej západní Evropa a Asie, ŠKODA JS a.s. 4

5 Představujeme partnery Chladicí věže Praha, a. s.: dodavatel celku chladící věže Lukáš Chmel: Na Temelín jsme připraveni na sto procent. Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Chladicí věže Praha Lukášem Chmelem. V současné době se o stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín ucházejí dvě společnosti japonsko-americká firma Westinghouse a česko-ruské Konsorcium MIR Proč jste se rozhodli pro spolupráci s Konsorciem MIR.1200? Dlouhodobě spolupracujeme na projektech založených na technologiích VVER, které jsou velmi podobné projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín. Na těchto projektech se podílíme jak projekčně, tak dodavatelsky. Nabídka česko-ruského Konsorcia MIR.1200 pro nás byla jasnou volbou. Víme totiž přesně, co a v jaké míře bychom pro temelínský projekt dodávali. Co přesně byste tedy v případě vítězství Konsorcia MIR.1200 v temelínském tendru na samotnou elektrárnu dodávali a za jakou cenu? Naše společnost by byla dodavatelem celku chladicí věže, což je separátní balíček. Znamená to, že bychom měli na starosti výstavbu a dodání chladicích věží vysokých přibližně sto osmdesát metrů. Celkem bychom vystavěli dvě věže s přirozeným tahem, každou pro jeden blok. Co se týče celkové hodnoty zakázky, cena jedné věže se pohybuje v rozmezí od 800 milionů do 1,2 miliardy korun, to znamená, že celková částka by činila dvě až dvě a půl miliardy korun. Jaké máte reference či zkušenosti, které můžete při potenciální dostavbě Temelína uplatnit? Naše společnost stavěla chladicí věže pro všechny české a slovenské elektrárny. Vyrobili jsme celkem dvacet osm věží s přirozeným tahem jak pro reaktory VVER-1000, tak VVER-440. Vždy jsme tedy byli součástí projektů, na kterých se mimo dalších podniků podílel také lídr Konsorcia MIR.1200 společnost ŠKODA JS. Za posledních pět let se české stavebnictví propadlo zhruba o třetinu. Jaké jste podnikli kroky, abyste zamezili těmto propadům? Pro nás byl důležitý především majetkový vstup Atomenergomaše, dceřiné společnosti ruské státní korporace Rosatom, do naší firmy, který v tomto Lukáš Chmel, generální ředitel společnosti Chladicí věže Praha, a. s. okamžiku činí padesát jeden procent. Díky tomuto spojení se můžeme podílet i na zakázkách Rosatomu. Nicméně situace ve střední Evropě je alarmující. I když se považujeme spíše za společnost technologickou než stavební, propad stavebnictví se nás také dotkl. V čem je tedy podle Vás největší problém současné situace ve stavebnictví? V současnosti je snaha veškeré stavební práce řešit přes veřejné zakázky. Na ty se bohužel kvůli nedostatku jiných příležitostí hlásí i firmy, které nemají dostatečné kompetence. Aby zakázku získaly, jdou pod cenovou úroveň vlastních přímých nákladů. Za poslední rok a půl se firmy velmi těžko dostávají na rentabilnost zakázek a může docházet k zániku některých firem. Problémy si prošla i naše společnost. V letech 2008 a 2009 jsme museli odepsat velké portfolio pohledávek, protože skončily i mnohé velké soukromé i státní firmy, se kterými jsme měli nasmlouvané projekty. I když jsme zažili špatné roky, naší výhodou je, že významnou část našich výrobků vyvážíme do zahraničí, a právě export nám v mnoha těžkých letech výrazně pomohl. Historicky jsme dělali mnoho projektů na Balkáně, v zemích bývalé Jugoslávie, v Řecku nebo na Středním Východě. Nyní se orientujeme především na Ruskou federaci, Ukrajinu, Polsko a obchodní aktivity rozvíjíme i v Indii. Kolika procenty se tedy na vašich hospodářských výsledcích podílí export? Záleží na daném roku. Obecně lze říci, že se export na našich hospodářských výsledcích podílí od třiceti do sedmdesáti procent. Letos počítáme až s osmdesátiprocentním podílem exportu. Na jakých projektech jste se podíleli letos a co vás čeká v roce 2014? V letošním roce jsme vyprojektovali dvě věže stejného typu pro elektrárny v Nižném Novgorodu a Rostovu. V příštím roce bychom se měli podílet na výstavbě Běloruské jaderné elektrárny a Leningradské jaderné elektrárny. Na projekt dostavby třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín jsme proto již nyní připraveni na sto procent. Základní informace o společnosti Firma Chladicí věže Praha, a. s. je stavební společnost s dlouholetou tradicí především v oblasti výstavby a rekonstrukcí chladicích věží pro energetické a průmyslové podniky, dále pak staveb zejména v oblasti průmyslového a inženýrského stavitelství. Vznik společnosti se datuje do období těsně po 2. světové válce. V letech v rámci národního podniku Armabeton působil na tuzemském i zahraničním trhu specializovaný závod Chladicí věže, závod 06. V roce 1992 došlo k osamostatnění tohoto závodu a byla založena akciová společnost Chladicí věže Praha, a. s., která se tak stala právním nástupcem původního závodu. Chladicí věže Praha, a. s. se v době minulé, ale i současné, zabývají především výstavbou, rekonstrukcemi či generálními opravami chladících věží všech typů a velikostí. Společnost realizovala naprostou většinu chladících věží v České a Slovenské republice. V zahraničí měla na starosti např. generální opravy chladících věží v Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a dodávky technologií na Ukrajinu, Kubu a do Bulharska. Společnost tak navázala na dřívější aktivity v zahraničí, např. v Sýrii, Turecku, Iránu, Peru, Jugoslávii, kde realizovala řadu významných staveb v oblasti průmyslového chlazení. Od roku 2011 vlastní 51 procent společnosti ruský podnik Atomenergomaš, součást korporace Rosatom. 5

6 Aktuality Expanze Rosatomu na zahraniční trhy úspěšně pokračuje Zahraniční dodávky Rosatomu dosáhly v roce 2012 hodnoty 49,5 miliard euro (více než miliard korun), uvádí výroční zpráva státní ruské korporace. Tento objem zahrnuje výstavbu jaderných elektráren v zahraničí (více než 580 miliard korun), export produktů obsahujících uran (více než 500 miliard korun) a export jaderného paliva a další aktivity společnosti na zahraničních trzích (více než 260 miliard korun). V současné době zvažuje přibližně padesát států zahájení národních programů v oblasti jaderné energetiky. Všechny tyto státy jsou tedy našimi potenciálními zákazníky Kirill Komarov Do roku 2030 plánuje Rosatom v zahraničí postavit a uvést do provozu více než třicet jaderných bloků. V současné době zvažuje přibližně padesát států zahájení národních programů v oblasti jaderné energetiky. Všechny tyto státy jsou tedy našimi potenciálními zákazníky, řekl v nedávném rozhovoru pro portál NucNet náměstek generálního ředitele Rosatomu Kirill Komarov. Podle něj se tak otevírají velké možnosti pro mezinárodní spolupráci, především se zeměmi střední a východní Evropy, které mají s využíváním nabízené technologie VVER dlouhodobé zkušenosti. Rosatom také úspěšně expanduje na asijské trhy. V Číně postavil dva bloky jaderné elektrárny Tianwan a další dva jsou ve výstavbě, v Indii byl nedávno spuštěn první blok jaderné elektrárny Kudankulam s tím, že druhý by měl být spuštěn do konce příštího roku, v Bangladéši byl položen základní kámen při stavbě nové jaderné elektrárny a brzy bude zahájena výstavba první jaderné elektrárny také ve Vietnamu. Polovina našeho portfolia zaměřeného na výstavbu jaderných elektráren, tedy deset z devatenácti reaktorů, se nachází právě v Asii. Jsou zde ale také trhy, na kterých se teprve chystáme uspět, jako je například Afrika nebo Latinská Amerika. V současné době jsme navázali dialog s Jihoafrickou republikou, Argentinou nebo Brazílií, doplnil Komarov. V Bělorusku byla zahájena výstavba první jaderné elektrárny U města Ostrovec v Grodněnské oblasti na severozápadě Běloruska byla 6. listopadu zahájena výstavba první jaderné elektrárny v zemi. Stavební práce mají oproti původnímu termínu půlroční náskok. Kirill Komarov, náměstek generálního ředitele Rosatomu Model běloruské jaderné elektrárny Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost NIAEP Atomstrojexport, která je také členem Konsorcia MIR v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Běloruská jaderná elektrárna (JE) se dvěma bloky o celkovém výkonu až 2400 (2x1200) MW se staví podle projektu AES-2006 (VVER 1200), který vyhovuje všem mezinárodním normám a doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). První blok by měl být podle plánu uveden do provozu v listopadu 2018, druhý v červenci Generální kontrakt na výstavbu Běloruské JE podepsaly Bělorusko a Rusko v červenci Financování výstavby je z velké většiny realizováno prostřednictvím ruského státního exportního úvěru ve výši 10 mld. USD na 25 let. Rosatom zkrátí dobu výstavby jaderných bloků Ruská státní korporace pro jadernou energii Rosatom pracuje na snížení doby výstavby jaderných objektů ze stávajících pěti let na čtyři. Oznámil to ředitel korporace pro výrobu Sergej Obozov při své návštěvě právě rozestavěných bloků Rostovské jaderné elektrárny. Budeme velmi intenzivně pracovat na snížení doby výstavby jaderných objektů z pěti let na čtyři, což umožní rovněž snížit jejich cenu, uvedl Obozov. Mezi technologiemi, které umožňují snížit dobu výstavby, je například metoda lineárního řízení subdodavatelů a Multi-D Engineering. Metoda Multi-D je už v Rusku aplikována na výstavbě 3. bloku Rostovské jaderné elektrárny, jejíž spuštění má proběhnout oproti původnímu harmonogramu o několik měsíců dříve. EGP INVEST dokončila projektování strojovny reaktoru MBIR V polovině listopadu předala EGP INVEST z Uherského Brodu společnosti VNIPIET z ruské státní korporace pro jadernou energii Rosatom dokumentaci k 3D modelu technického projektu strojovny pro nejvýkonnější výzkumný jaderný reaktor na světě MBIR, který se staví ve městě Dimitrovgrad v Uljanovské oblasti. Celková cena kontraktu na vypracování projektové dokumentace strojního sálu reaktoru MBIR činí 2,5 mil. euro (přibližně 65 mil. Kč). Pro jeho realizaci založila EGP INVEST konsorcium s ruskou firmou TASMO a českou firmou ARPO. Kvality práce a spolehlivosti společnosti EGP Invest si vysoce ceníme. Alexandr Tuzov Technický projekt strojovny byl zpracovaný v software SmartPlan 3D od společnosti Intergraph. Kvality práce a spolehlivosti společnosti EGP INVEST si vysoce ceníme. Počítáme s tím, že by mohla dokázat zvítězit i v dalších tendrech na projektování jednotlivých systémů a budov mezinárodního výzkumného centra MBIR, ohodnotil spolupráci s českou společností Alexandr Tuzov, náměstek ředitele bloku pro inovace státní korporace Rosatom a ředitel projektu MBIR. 6

7 Aktuality Čeští výrobci v jaderné energetice jsou tradiční značkou Význam jaderné energetiky a průmyslu v regionu střední a východní Evropy to byla hlavní témata, o kterých debatovali účastníci britsko-českého jaderného fóra. Na konci října ho uspořádalo britské velvyslanectví v Praze. Fórum mimo jiné potvrdilo, že využití jaderné energie ve střední Evropě má budoucnost. Oproti jiným evropským státům je totiž dlouhodobě na vzestupu. Spolu s ním rostou i možnosti nových mezinárodních obchodních partnerství v tomto odvětví. Účastníci britsko-českého jaderného fóra Obchodní potenciál jádra vyzdvihl i prezident britské společnosti Rolls-Royce pro střední a východní Evropu Paul Kaye. Firma v minulosti dodala bezpečnostní systémy kontroly a řízení pro bezmála čtyřicet jaderných projektů ve střední a východní Evropě včetně prvních dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín a během modernizace jaderné elektrárny Dukovany. Jaderná energetika by měla být a podle mě i bude součástí energetického mixu evropských států. Jaderný průmysl nabízí špičkové technologie a je proto velmi důležitý, dodal Kaye. Pokud v probíhajícím tendru na dostavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín zvítězí česko-ruské Konsorcium MIR.1200, bude společnost Rolls-Royce dodávat bezpečnostní systémy kontroly a řízení elektrárny. O nutnosti využití potenciálu domácího jaderného průmyslu při výstavbě nových výrobních zdrojů elektřiny hovořil i ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala. Podle něj jsou čeští výrobci v oboru jaderné energetiky tradiční značkou. Pokud se nepodaří získat celoevropskou podporu pro jadernou energetiku, může se k naší nelibosti z Evropské unie a České republiky stát průmyslový skanzen se ztraceným know-how, řekl ministr. Podle Ciencialy je třeba tomuto zabránit a domácí jaderný průmysl nadále rozvíjet a podporovat. Právě realizace projektu Konsorcia MIR.1200 by mohla dát českému průmyslu významný impuls pro jeho další rozvoj. Konsorcium nabízí českým firmám až sedmdesáti procentní podíl na dodávkách výrobků a služeb pro dva plánované temelínské bloky. Podle zástupců Konsorcia by to mohlo přinést práci bezmála padesáti tisícům lidem. Zároveň by české firmy získaly významnou referenci, která jim pomůže při akvizici dalších zakázek na zahraničních trzích. Dohoda o strategickém partnerství v jaderné energetice a průmyslu mezi JAR a Ruskem Dne 25. listopadu byla v Johannesburgu v průběhu regionálního fóra Atomex Afrika 2013 parafována Dohoda o strategickém partnerství v jaderné energetice a průmyslu mezi Ruskou federací a Jihoafrickou republikou (JAR). K podpisu by podle jihoafrického ministra energetiky Bena Martina mělo dojít po 15. únoru příštího roku, po ukončení vnitřních schvalovacích procesů. Rusko je připraveno aktivně se zúčastnit výstavby jaderných energetických kapacit o výkonu až 9,6 GW na území JAR a nabídnout elektrárny generace 3+ s reaktory VVER Kromě toho plánují Rusko a JAR spolupráci na přípravě a výuce expertů, zakládání vědeckých center a poskytnutí technologií, které jsou nezbytné pro lokalizaci výroby jaderného zařízení. Další oblastí spolupráce se může stát jaderný palivový cyklus. Když se dohodneme na výstavbě osmi bloků, můžeme se bavit i o významné lokalizaci při výrobě paliva a uvažovat o výstavbě závodu na výrobu palivových článků v JAR, prohlásil generální ředitel ruské státní korporace Rosatom Sergej Kirijenko. Šéf Rosatomu dříve oznámil, že Ruská federace je připravena poskytnout JAR zvýhodněné podmínky financování výstavby nových jaderných energetických kapacit. Ministerstvo financí Ruské federace většinou poskytuje takové úvěry ve výši 70 až 85 procent ceny projektu. O přesné výši je zatím předčasné hovořit, můžeme se ale pohybovat řádově mezi 40 a 50 miliardami dolarů, uvedl Kirijenko. Pozvánky Blíží se osmý ročník konference All for Power Conference 2013 Ve dnech 9. a 10. prosince 2013 se v Praze v hotelu Clarion Congress Hotel Prague uskuteční osmý ročník mezinárodní odborné konference All for Power Conference Konference bude opět zaměřena na jaderné a klasické elektrárny v kontextu plánované výstavby, popřípadě modernizace existujících zdrojů. Na programu dále bude teplárenství a průmyslová energetika. Zahraniční blok bude věnován současnému vývoji energetického odvětví v Kazachstánu. Mezi hlavní témata konference budou patřit realizované a plánované projekty v jaderné a klasické energetice na území České a Slovenské republiky, průmyslová energetika, nové směrnice EU a jejich dopad na inovace technologií v teplárenství či na vývoj české a slovenské energetiky v celosvětovém kontextu. V sekci věnované jaderné energetice vystoupí i představitel Konsorcia MIR.1200 a ředitel projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín ve společnosti ŠKODA JS, Josef Perlík. Jaderné elektrárně Temelín se bude ve své přednášce věnovat Petr Závodský, ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren společnosti ČEZ. Konference se tradičně účastní představitelé klíčových firem v energetickém sektoru či zástupci veřejné správy. Více informací naleznete na 13. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti Ve dnech 4. až 6. prosince se na Vysokém učení technickém v Brně uskuteční 13. ročník Mikulášského setkání Mladé generace České nukleární společnosti. Na konferenci budou přednášet studenti vysokých škol a mladí odborníci působící v české a slovenské jaderné energetice. O projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín zde promluví Jan Zdebor, zástupce Konsorcia MIR a poradce generálního ředitele společnosti ŠKODA JS. Tradice Mikulášských setkání vznikla v roce Jedním z pilířů setkání se staly prezentace nejlepších diplomových prací v jaderných oborech. Od roku 2011 se na oceňování studentských prací podílí Česká nukleární společnost spolu s Ústavem jaderného výzkumu Řež. Konference je místem setkání mladší i starší generace odborníků, kteří působí v jaderné energetice nejen v České republice ale také v zahraničí. 7

8

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030. Investiční program státní korporace Rosatom

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030. Investiční program státní korporace Rosatom BULLETIN 5 2014 Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030 Investiční program státní korporace Rosatom Státní korporace Rosatom je jedním z největších investorů v

Více

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren KONFERENCE STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2011 Česká republika země špičkových technologií 21.4.2011, Ostrava Prezentuje Ing. Roman Zdebor,

Více

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Rusatom Overseas,a.s. Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Leoš Tomíček Výkonný vice-president, Rusatom Overseas, a.s. 11.04.2013 Praha Česká republika má historicky odborné znalosti jaderné výstavby

Více

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Pavel Janík Managing Director CR, Westinghouse Electric Company Plzeň, květen 2016 1 2016 rok významných výročí 60 let 130 let 25 let jaderné energetiky

Více

9. - 10. 12. 2013 Clarion Congress Hotel Prague

9. - 10. 12. 2013 Clarion Congress Hotel Prague 8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PLÁNOVANÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY V JADERNÉ A KLASICKÉ ENERGETICE NA ÚZEMÍ ČR, SR SMĚRNICE EU A DOPAD NA INOVACE TECHNOLOGIÍ V TEPLÁRENSTVÍ ZAHRANIČNÍ BLOK - KAZACHSTÁN*

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

BULLETIN. Jaderná energie a průmysl v České republice. České hospodářství a potřeba energetického rozvoje. Stav české energetiky a role jádra

BULLETIN. Jaderná energie a průmysl v České republice. České hospodářství a potřeba energetického rozvoje. Stav české energetiky a role jádra BULLETIN 7 2012 Jaderná energie a průmysl v České republice Prezentace Stanislava Kázeckého, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky na Středoevropském fóru jaderného průmyslu ATOMEX Europe

Více

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Lubomír Gogela, ředitel pro jakost, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Plzeň Historie Delimitace kotlového programu do SES Tlmače

Více

Konsorcium MIR.1200 na MSV v Brně

Konsorcium MIR.1200 na MSV v Brně Obsah Stovky milionů pro český jaderný průmysl Hned tři významné české podniky Arako, Sigma Group a Vítkovice Machinery Group uzavřely v posledních týdnech smlouvy na dodávky pro ruské jaderné elektrárny

Více

BULLETIN. Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice. Příležitosti českého jaderného průmyslu

BULLETIN. Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice. Příležitosti českého jaderného průmyslu BULLETIN 1 2012 Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice Státní korporace ROSATOM zahájila na jaře roku 2011 proces restrukturalizace řízení korporace, včetně mezinárodního obchodu. V

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 7. třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: JADERNÁ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Za normálního

Více

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o Anotace Učební materiál EU V2 1/F18 je určen k výkladu učiva jaderná energetika fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru, zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých

Více

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU:

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU: BULLETIN 1 2013 Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny Společnost TVEL jako dodavаtel jaderného paliva je na trhu v České republice permanentně přítomna již téměř 30 let

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka 16. 5. 2016 EGAP- spolehlivý partner českého exportu 24 let existence Pojištěný export za 760 miliard korun (33 mld. USD) Podpora exportu

Více

Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina. Tomáš Žák,

Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina. Tomáš Žák, Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina Tomáš Žák, 23. 2. 2012 OBSAH Bezpečnost elektrárny jako dlouhodobý cíl Stress testy EDU 1 Bezpečnost elektrárny Doplnění původního projektu

Více

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN BEZPEČNĚ, ČISTĚ A LEVNĚ VYRÁBÍME 20 PROCENT ČESKÉ SPOTŘEBY ELEKTŘINY JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN 2013 Pavel Šimák OBSAH Energetický mix ČR Představení JE Temelín Projekt Bezpečně 15TERA Bezpečnost je hlavní

Více

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PROJEKT PODPORY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE 12 TH CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION ON NUCLEAR POWER INDUSTRY 2017 China International Exhibition Centre (CIEC) Peking,

Více

Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech

Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech 28. 9. 3.10 2015 71. ročník Mezinárodního technického veletrhu byl ročníkem inovací a nových technologií.

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE 29.9.2016 Tatranská Lomnica JIŘÍ BEZDĚK VÚ KOM EDU tajemník OBK EDU AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ STAV E T E E D U VÍC NEŽ DLOUHÉ ODSTÁVKY 1. RB 28.8.2015

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Bangladéš (JE Rooppur) Finsko (JE Hanhikivi) Indie (JE Kudankulam-3,4) Maďarsko (JE Pakš) Írán (JE Búšehr-3,4) Turecko (JE Akkuyu) Jordánsko

Bangladéš (JE Rooppur) Finsko (JE Hanhikivi) Indie (JE Kudankulam-3,4) Maďarsko (JE Pakš) Írán (JE Búšehr-3,4) Turecko (JE Akkuyu) Jordánsko BULLETIN 4 016 Na zámku Dukovany se 6. září konal ve spolupráci s em kulatý stůl na téma Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v jaderné elektrárny Dukovany. Jednání se zúčastnili představitelé u, českých

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l září 2013 www.mir1200.cz DEN ENERGETIKŮ Den energetiků se po letech vrací zpět do České republiky v nové a vylepšené podobě. Přinášíme reportáž z jeho oslav, které

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR F. Pazdera vědecký tajemník PV IRC MBIR Situace ve světě a ČR Ve světě: 1. Připravuje se výstavba JE s PWR ve světě. 2. Hlavní konkurenti vyvíjejí rychlé reaktory a

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010 Fakta a čísla Společnost ŠKODA JS se již více než padesát let zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. Škoda byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

Konsorcium MIR.1200 představuje Nuclear Power Alliance. > nová společnost bude zodpovědná. realizaci dostavby jaderné elektrárny

Konsorcium MIR.1200 představuje Nuclear Power Alliance. > nová společnost bude zodpovědná. realizaci dostavby jaderné elektrárny Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l květen 2013 www.mir1200.cz Malé reaktory s velkou budoucností Reaktory SVBR dříve poháněly jaderné ponorky, nyní je čeká civilní využití. Objem trhu s malými reaktory

Více

Setkání OBK EDU, OIK EBO a OIK EMO Dlouhé Stráně, září 2017 Zpráva OBK při JE Dukovany Aleš John

Setkání OBK EDU, OIK EBO a OIK EMO Dlouhé Stráně, září 2017 Zpráva OBK při JE Dukovany Aleš John Setkání OBK EDU, OIK EBO a OIK EMO Dlouhé Stráně, září 2017 Zpráva OBK při JE Dukovany Aleš John Obsah Složení OBK Bezpečnost a provoz EDU Aktivity OBK EDU za poslední rok Nová výstavba SURAO Plány do

Více

atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor

atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor Autorská práva: ASE JSC. Prohlášení obsažená v této brožuře mají pouze propagační účel. Společnost Rosatom MIR jde do světa Vůle a

Více

I přes zhoršené podmínky v loňském roce si Viessmann Group nadále buduje svou pozici na trhu

I přes zhoršené podmínky v loňském roce si Viessmann Group nadále buduje svou pozici na trhu I přes zhoršené podmínky v loňském roce si Viessmann Group nadále buduje svou pozici na trhu I přes nesnadné tržní podmínky si společnost Viessmann Group v roce 2015 dokázala nadále budovat svou pozici

Více

Podle A.T. Kearney bude projekt Konsorcia MIR.1200 stimulací pro českou ekonomiku

Podle A.T. Kearney bude projekt Konsorcia MIR.1200 stimulací pro českou ekonomiku Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l říjen 2012 www.mir1200.cz Obsah Jaderné dny v Techmanii Vyvracet mýty a pověry, které se vztahují k jaderné energetice, si jako hlavní cíl vytyčila expozice Jaderné

Více

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP a podpora exportu Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP PARTNER ČESKÉHO EXPORTU Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. pomáhá českému exportu od roku 1992 100%

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

mezinárodní odborná konference energetické investiční celky:

mezinárodní odborná konference energetické investiční celky: mezinárodní odborná konference 27. - 28. 11. 2014 Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 2014 conference energetické investiční celky: jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny, průmyslová

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP, 25. 11. 2014 Lokalita Dukovany technické parametry

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme Veletrh ENERGA 2016, Bosna a Hercegovina Zahraniční zastoupení CzechTrade v Černé Hoře připravuje prezentaci českých firem na společném stánku během veletrhu ENERGA 2016,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Západoevropské a středoevropské stavební trhy Perspektiva. Březen 2007

Západoevropské a středoevropské stavební trhy Perspektiva. Březen 2007 Západoevropské a středoevropské stavební trhy Perspektiva Březen 2007 Rejstřík Západoevropské stavební trhy Středoevropské stavební trhy Porovnání stavu 2 Západoevropské stavební trhy Trendy v západní

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Počátky a nástup jaderné energetiky v Československu

Počátky a nástup jaderné energetiky v Československu Počátky a nástup jaderné energetiky v Seminář HISTORIE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V ČR Doc.Ing. Fran7šek Hezoučký, Západočeská univerzita Plzeň Stav poválečné energetiky Ervěnice: Provoz byl zahájen

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Čeští studenti objevují ruské jádro

Čeští studenti objevují ruské jádro Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červenec 2013 www.mir1200.cz JAK SE VYRÁBÍ JADERNÉ PALIVO Pelety, pruty, soubory co se skrývá za těmito technickými termíny a jak pomáhá ruské jaderné palivo zvýšit

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 Praha, 27. června 2014 KRIZI EVROPSKÉ ENERGETIKY ČELÍ SKUPINA ČEZ LÉPE NEŽ KONKURENCE ČEZ JE JEDNOU

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Potřebuje Česká republika jadernou energetiku?

Potřebuje Česká republika jadernou energetiku? Potřebuje Česká republika jadernou energetiku? František Hezoučký Kaisersteinský palác NERS 2014 Stav poválečné energetiky Ervěnice: Provoz byl zahájen v březnu 1926. Elektrárna měla celkem 16 kotlů 4

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2013

Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2013 Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2013 www.mir1200.cz Reaktor VVER-1200 nabízí prověřená bezpečnostní řešení František Hezoučký porovnává výhody technologie MIR.1200 s reaktorem AP1000 firmy

Více

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Jméno: Kiekert AG Očekávaný obrat v obchodním roce 2017: 880 milionů Euro Počet zaměstnanců: 6.500 Výrobní závody: 8: Německo, Korea, Česko, USA, Mexiko, Čína,

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Greenpeace International ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Zpráva Greenpeace, duben 1996 1 Úvod Katastrofa v Černobylu byla nazvána "největší technologickou katastrofou v historii lidstva". Způsobila

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 Praha, 20. prosince 2007 PROGRAM Očekávané výsledky roku 2007 a 2008 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Obchodní

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Profil firmy Úvodní slovo generálního ředitele Společnost TES s. r. o. byla založena již v roce 1992 jako nezávislá inženýrská firma, která se od samého počátku orientovala na jadernou energetiku. Cílem

Více

mezinárodní odborná konference energetické investiční celky: jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny

mezinárodní odborná konference energetické investiční celky: jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny mezinárodní odborná konference 27. - 28. 11. 2012 Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 2012 conference energetické investiční celky: jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny www.afpconference2012.com

Více

Unikátní mobilní aplikace Rusatom Overseas

Unikátní mobilní aplikace Rusatom Overseas Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l říjen 2013 www.mir1200.cz ATOMEX-EVROPA 2013 Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně proběhlo fórum dodavatelů pro jaderný průmysl Atomex-Evropa 2013. Rosatom

Více

PF Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2013 vám přeje Konsorcium MIR.1200

PF Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2013 vám přeje Konsorcium MIR.1200 Obsah Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l prosinec 2012 www.mir1200.cz JE Temelín příležitost pro Českobudějovicko Zástupci Konsorcia MIR.1200 se 6. prosince setkali v Českých Budějovicích s místními

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více