Velká Británie. Motto: Britové mají rádi řád, pořádek a dochvilnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velká Británie. Motto: Britové mají rádi řád, pořádek a dochvilnost."

Transkript

1 Velká Británie Název státu: Velká Británie Počet obyvatel: 59,1 milionů Hlavní město: Londýn systém je parlamentní monarchií. Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jak zní plný název, sestává z Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Většina Britů, vyjma Irů, je nábožensky tolerantní. Téměř třetina Britů bez Irů se nehlásí k žádnému náboženství. SPECIFIKA VELKÉ BRITÁNIE: Za velký prohřešek je považováno otá lení s promptní a zdvořilou odpovědí na jakýkoli dopis či vzkaz. Pro Brita je problém hovořit s někým, kdo mu nebyl oficiálně představen. Často je proto důležité najít nejprve třetí osobu, která vás potenciálnímu partnerovi nejdříve představí. Představuje se křestním jménem a příjmením, zásadně bez titulů. Britové dávají v zásadě přednost oddělení práce od zábavy. Je-li někdo pozván a zúčastní se formálního společenského podniku, musí po jeho skončení v co nejkratší době písemně poděkovat. Britové mají rádi řád, pořádek, který se navenek projevuje například v automobilové a jiné dopravě, ve tvoření front, v dochvilnosti. Mají úctu k právu, dodržují sjednané dohody. Jsou disciplinovaní a houževnatí. V osobním styku jsou chladní, bez vnějších projevů emocí, neustále své jednání kontrolují, nerozčilují se, mají velký smysl pro fair-play a téměř vše konají s úsměvem. Motto: Britové mají rádi řád, pořádek a dochvilnost. Britové si zakládají na své historii, jsou na ni hrdí a po rozpadu impéria na minulost pohlížejí nostalgicky. Neradi se vzdávají části své suverenity ve prospěch nadnárodních institucí, jak to vyplývá z jejich členství v Evropské unii. Monarchii jako instituci respektuje většina obyvatel. Vyskytují se názory na reformy, nikoli však na změnu systému. Aristokracie má své místo v politickém, ekonomickém a společenském životě. Lidé a společnost KULTURA A HISTORIE VELKÉ BRITÁNIE Velká Británie je jednou z nejstarších parlamentních demokracií. Současný politický Na britských ostrovech se zrodila moderní parlamentní demokracie, průmyslová revoluce a sociální stát. Nemenším přínosem je i angličtina, která je mateřštinou asi pro 1

2 350 milionů lidí na celém světě a další miliarda ji užívá jako druhý dorozumívací jazyk. Angličané, Irové, Skotové a Velšané tvoří směsici obyvatel se staletou historií. Výrazně nejpočetnější jsou Angličané a angličtina je také úředním jazykem. V některých částech Skotska přežívá gaelština (starý keltský Jindřich VIII. se roku 1533 odtrhl od římskokatolické církve a prohlásil se hlavou anglikánské církve. Za vlády jeho dcery Alžběty I. prožívala Anglie zlatý věk rozkvětu hospodářství, literatury i objevů. Silné loďstvo odrazilo španělskou námořní invazi a Britové začali pronikat na severoamerický kontinent. Spojené království je konstituční monarchie, v níž vládne parlamentní demokracie, avšak bez psané ústavy. Základem práva jsou zákony schválené parlamentem, jejich soudní výklad a také zvykové právo (neplatí ve Skotsku). Systém státní zdravotní péče, který byl zaveden roku 1948, poskytuje bezplatnou zdravotní péči a nemocniční ošetření. Dětem, starým lidem a nemajetným se promíjí i poplatek za oční vyšetření, péči o chrup a léky. V zemi je 2500 státních nemocnic a řada soukromých nemocnic s přímou platbou. Školství Reception classes Některé ze základních škol otevírají pro čtyřleté děti přípravné ročníky, kde začínají se základy čtení, psaní, počítání apod. Děti nejdříve docházejí na půl dne, přičemž počet hodin se zvyšuje až k dosažení plných počet hodin full-time. Kra lovna Alz be ta II., jazyk); používání velštiny ve Walesu se rozmohlo od doby, kdy byla zavedena ve školách. Britové 94% (Angličané 79,8%, Skoti 9%, Irové 4%, Velšané 1,2%), Indové 1,4%, obyv. z karibských ostrovů 1,0%, Pákistánci 0,8%, Bangladéšané 0,2%, Číňané 0,2%, Afričané 0,1%, ostatní 2,2%. zemědělství, lesnictví a rybolov 1,6%, těžba 1,9%, průmysl 24,8%, stavebnictví 6,2%, služby 65,5% Primary school Povinná školní docházka začíná od pěti let (končí ve věku 16-ti let), přičemž děti v primary school (základní škola) zůstávají do svých 11-ti let. Primary school pak bývá často rozdělena na infant school (přípravná škola pro děti ve věku 5 7 let) a junior school (pro děti ve věku 7 11 let). Žáci v primary school jsou nazýváni pupils. Státní školy jsou bezplatné, rodiče ovšem mají možnost hradit školy soukromé. Válka Růží ( ) představovala krvavé vnitřní boje o vládu nad zemí, které skončily, když na trůn nastoupil Jindřich VIII. ( ) a založil tudorovskou dynastii. 2

3 NVQ (National Vocational Qualifications), které zahrnují určitou praxi a většinou se studují až při zaměstnání. Na zahraniční studenty učící se angličtinu jsou poté zaměřeny English language schools, také známé pod EFL. Možností je také návštěva večerních (evening classes) nebo prázdninových (summer school) kurzů. Tutorial colleges (tzv. crammers) připravují studenty k určitým zkouškám (jako je např. A-level apod.). Secondary school Secondary schools (střední škola) začínají ve věku 11 let a končí ve věku 16 let složením zkoušky GCSE (General Certificates of Secondary Education). Většina škol je všeobecných (comprehensive), bezplatných a přístupné oběma pohlavím, ovšem existují také selective schools zvané také grammar schools, které přijímají žáky na základě složení vstupního testu (známého jako 11+ nebo eleven-plus). Většina škol má six form, kde žáci zůstávají další dva až tři roky a připravují se na A levels. A levels se pak studují ve dvou či třech různých předmětech a po dosažení let se z nich skládají zkoušky. Vě věku 17 je také možnost složení AS levels (Advanced Supplermentary Level exmas). Jednou z eventualit je taktéž six form college, která poskytují vzdělání žákům od 16ti do 19-ti let a která zahrnuje jak academic (vztahující se ke studiu) tak vocational (vzahující se k zaměstnání) předměty. Higher education Higher education značí vzdělání vyššího stupně než je A-level a zahrnuje studium na univerzitě. Studium je zpoplatněné, ačkoliv někteří studenti mohou obrdžet grant. Studenti z EU platí home fees, zahraniční studenti mimo EU platí poté overseas fees. Pro ty, kteří neprošli A-level zkouškou, je Further education Kurzy dalšího vzdělávání (určené pro osoby nad 16 let) jsou stejné nebo nižší úrovně jako je A-level (tj. nedosahují univerzitního stupně). Probíhají na institucích zvané college, přičemž některé jsou bezplatné, jiné zpoplatněné (independent further education college). Kurzy pak mohou být full-time (FT) či parttime (PT) a samozřejmě zaměřené na různé specializace. Školy připomínající naše učňáky se nazývají vocational colleges. Westminsterský palác na břehu Temže v Londýně je sídlem britského parlamentu. určen foundation course, což je v podstatě přípravný ročník na univerzitu. Následuje undergraduate course, jenž trvá obvykle 3 roky ( full-time studia) a na jehož konci obdržíte titul (a degree). Nejvyšší formou je postgraduate course, který zahrnuje Masters degree a PhD. Ti, kteří již začali pracovat, mohou studovat Nejnámější kvalifikace jsou poté: HNC (Higher National Certificate), která se studuje 1 rok; HND (Higher National Diplomas), jež se studuje 2 roky; 3

4 Při jednání s britským partnerem oslovujeme zásadně příjmením (Mr. Brown, Mrs. Black, Miss Green, Ms. White). Používání křestních jmen, jinak velmi typické pro Američany, je možné, jsme-li k tomu partnerem vyzváni. Výměna vizitek při zahájení jednání je důležitá, aby obě strany znaly nejen jména partnerů včetně pravopisu, ale také funkce a další náležitosti na vizitkách uvedené. Na pracovních vizitkách se zásadně neuvádí domácí adresa, stejně jako akademické tituly. Čas hraje v roli Britů důležitou roli, ale nejsou posedlí naprosto přesným dodržováním sjednaných časů. Několik málo minut zpoždění na schůzku je tolerováno, jinak je nutné zavolat a zpoždění oznámit. Britové bývají na jednání perfektně připraveni, jsou velmi pragmatiční a dokáží vystu- Školní uniformy soukromou business school, na jejímž konci obdrží titul MBA (Master of Business Administration). Studujete-li z domu, poté využíváte možnosti Distance learning. Největší institucí zaměřenou na studium z domu je Open University. TIPY PRO SPRÁVNÉ JEDNÁNÍ V mluvené řeči jsou Britové tolerantnější vůči cizincům z neanglických zemí než například z Ameriky. Písemné materiály včetně korespondence, technické materiály, katalogy apod. musí však být zasílány nebo předávány britským partnerům v jazykově bezchybné britské a ne americké angličtině. Odlišné chápání podnikatelské etiky naší a britské strany se zdá být jedním z velkých problémů hospodářských vztahů mezi podnikateli obou zemí. Nejde jen o specifické pojetí zdvořilosti a upřímnosti, včetně typického britského humoru, se kterými mohou mít někteří lidé problém. Mnohem důležitější je chápání etiky podnikání, zejména smysl pro fair play, a naprostou závaznost i ústní dohody. Ve styku s lidmi, které neznají, jsou rezervovaní. Jejich styk s cizími osobami je značně formální. To platí i pro písemnosti. Britové nevyhledávají v běžném osobním a obchodním styku fyzické kontakt. Ani podání ruky není při setkání či loučení zcela běžné. povat velmi suverénně. Ke kompromisům se obvykle dospívá až po velmi dlouhých a úporných jednáních. Náznak k zakončení schůzky očekává váš britský partner od vás, a to i tehdy, koná-li se setkání na jeho popud. Britský partner obvykle nechává rozhodnutí o odchodu na partnerovi, aby nebyl považován za nezdvořilého. Oblékání je v britských obchodních a zejména bankovních kruzích konzervativnější a formálnější než ve většině ostatních zemí 4 Londýn

5 Evropy i USA. Oblekem demonstruje britský gentleman své postavení ve společnosti. Součástí image britského obchodníka je značková aktovka nebo kufřík na písemnosti, značkové hodinky a naprosto nezbytně kvalitní, vždy pečlivě vyleštěná obuv a tmavé ponožky bez vzoru, šněrovací polobotky. Nevhodné u mužského oblečení je sako a kalhoty z odlišné látky. Volnější a ležérnější oblečení povolují některé firmy v pátek. Datum pracovní schůzky bývá obvykle domluven s velkým předstihem, přesnou hodinu sjednávají asistentky. Je velmi nezdvořilé požadovat schůzku co nejdříve. Jídlo Mezi tradiční britské pokrmy patří známé Fish and Chips. Kupodivu toto jídlo není k dostání úplně všude. Řadí se mezi minutky a často se podává s hrachovou kaší. Nejchutnější se podává v londýnském Rock Sole Plaice na Convent Garden. Mezi další tradiční britská jídla už po staletí patří roast beef. Hovězí maso je tradičním nedělním obědem jako doma tak i v restauracích. Tradiční atmosféru West Endu rozhodně ochutíte, pokud si objednáte pie and mash. To je hovězí sekaná s bramborovou kaší a k tomu je omáčka liquor, která se vaří ze zeleniny s petrželkou. Pie and Mash shops jsou hlavně ve West Endu nebo např. Na Waterloo Station (Cookes at the Cut). Pub grub jsou tzv. hospodské bašty, kde se podává polední menu. Bangers a mash jsou klobásy s bramborovou kaší. Ploughman s lunch znamená sýr, chléb a míchaná vajíčka. Steak and kidney pi je hovězí maso a vepřové ledvinky v těstíčku. Další variantou anglické snídaně jsou uzenáče a kaše. Klasickou alternativou jsou v současnosti cereálie či toasty. Odpoledne, okolo půl čtvrté, následuje odpolední čaj, ke kterému se podávají sušenky či sendviče. Mezi klasické dezerty, které jsou obvykle hodně syté, patří horký puding se zavařeninou a melasou a dále ovocné koláče. Puby Britské puby jsou kapitolou samy pro sebe. Hlavním rysem takovéto hospody je to, že zde čepují několik druhů piva. Vybrat si můžete mezi typicky těžkými, tmavými pivy, jenž se nazývají Stouts, či mezi Lagery, klasickými a nám známými pivy. Představitelem druhu stouts je například oblíbené irské pivo Guinness. Ještě do nedávné doby udával zákon v Británii čas, kdy se puby musí zavírat. Tento zákon platil přes 50 let. Puby jsou tradičně otevřeny od 11 hodin dopoledne do 11. hodiny večerní (v neděli do půl jedenácté). Hostinský zvonečkem vyzývá asi deset minut před jedenáctou hosty, že mají poslední šanci zakoupit si drink, poté se bar zavírá. Hostům je však dopřáno nápoj si vypít až do dvaceti minut po oficiální zavírací době. V listopadu 2005 někoho napadlo, že když nebudou všechny hospody zavírat ve stejnou dobu (tj. v oněch 23:00), sníží se počet potyček, úrazů i jiných neřestí páchaných poté, co se na dveřích hostince otočí cedulka z Otevřeno na Zavřeno. Hospodští proto dostali šanci zakoupit si licenci na prodloužení otevírací či zavírací doby, i ta však zpravidla nepřesáhne jednu hodinu po půlnoci. Dalším pojmem je bezpochyby anglická snídaně, což jsou smažená vajíčka, slanina, klobása, vajíčka, fazole, rajčata a houby. To vše na jediném talíři. A anglický čaj k tomu je samozřejmě základ. 5

6 Test 1. Popřávají si Angličané před jídlem dobrou chuť? Ano, vždyť je to slušné Ne Jen před předvečeří, která je hlavním jídlem 2. Kterému gestu je dobré se v Anglii vyhnout? Victory symbol palec a ukazovaček tvořící kolečko políbení dvou prstů své ruky jako výraz obrovské lahůdky 3. Co je charakteristické pro Angličany? rozhodují se velmi rychle nekompromisně obhajují své názory umírněná gestikulace, nepříliš hlasité projevy 4. Ve Velké Británii platí jediná odlišnost v oblasti společenských dovedností. Která to je? V restauraci se vždy platí zvlášť Květiny předáváte zabalené v papíru V hotelu se zásadně dává spropitné 5. Proč je na vlajce Evropské unie 12 zlatých hvězd? číslo 12 symbolizuje dokonalost a harmonii Ourapanos, mytický první Evropan, zplodil 12 synů Evropská unie má 12 komisařů Správné odpovědi: 1b Angličané si před jídlem vzájemně nepopřávají dobrou chuť 2a Victory symbol se vykládá v Anglii opačně než u nás nebo v Americe, to můžete rovnou ukázat prostředníček 3c pro Angličany jsou nepatřičné hlasité projevy a přílišná gestikulace 4b Květiny předáváte zabalené v papíru 5a Dvanáct hvězd má symbolizovat dokonalost a harmonii 6

VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA USA KANADA JAR FRANCIE NĚMECKO RAKOUSKO ITÁLIE

VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA USA KANADA JAR FRANCIE NĚMECKO RAKOUSKO ITÁLIE STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2015 JAZYKOVÉ KURZY s námi se vždy domluvíte SOUTĚŽ 2015 o jazykový pobyt v zemi dle vlastního výběru! Stačí se přidat k: facebook.com/ alfa.jazykovekurzy VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA

Více

Informace k lokalitám 2015

Informace k lokalitám 2015 Informace k lokalitám 2015 1 Studujte angličtinu podle svého. ANGLIČTINA NEW YORK, USA MIAMI BEACH, USA VANCOUVER, KANADA TORONTO, KANADA LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE Obsah: číslo str. New York, USA 2 Miami

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Vzdělání a trh. Sborník textů

Vzdělání a trh. Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 jako svou 54. publikaci Editor: Tereza Urbanová Odborná korektura:

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat?

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat? ročník 2 03 číslo 2 02 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi ı Léto je tady! využijte letních intenzivních kurzů Kterou si vybrat? anketa jazykových škol... str. 2 Pomaturitní

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí

Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí Jazykové kurzy 2014 pro dospelé v zahranicí infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 75 Vysvětlivky Ikony: obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Palackého v Olomouci Katedra bohemistiky

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Metodika průvodcovské činnosti

Metodika průvodcovské činnosti Metodika průvodcovské činnosti RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, Csc. Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Metodika průvodcovské činnosti Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační akce za účelem prodeje Bc. Ivana Pšenčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce se zabývá českými seniory

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí

Jazykové kurzy 2013 pro dospelé. v zahranicí Jazykové kurzy 2013 pro dospelé v zahranicí Vysvětlivky Ikony Tabulky obecné kurzy kurzy pro začátečníky obchodní kurzy kurzy zakončené zkouškou (více informací na str. 148 151) odborné kurzy kurzy pro

Více

JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály. A world of languages. www.bavardlanguages.cz

JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály. A world of languages. www.bavardlanguages.cz JAZYKOVÉ POBYTY Pro studenty, dospělé a profesionály A world of languages Vítejte v Bavard language! Objevte více než 250 vzrušujících jazykových destinací po celém světě vybrané pečlivě našimi experty.

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Č. 8 / ROČNÍK V SRPEN 2009 12 Kč. Cena v předplatném 9 Kč

Č. 8 / ROČNÍK V SRPEN 2009 12 Kč. Cena v předplatném 9 Kč Č. 8 / ROČNÍK V SRPEN 2009 12 Kč Cena v předplatném 9 Kč PŘEDČASNÉ VOLBY: RS ČR CHYSTÁ KULATÉ STOLY str. 4 NOVÁ soutěž o DOLOMITY str. 11 Gott dostal i dvě hvězdy str. 7 S Petrem Sísem o našich zdech str.

Více

TRADE. Obchodní rébus zvaný Mexiko NEWS JAK SE RODÍ EXPORTNÍ ŠAMPIONI PROFILIGA STROJÍRENSKÝCH FIREM

TRADE. Obchodní rébus zvaný Mexiko NEWS JAK SE RODÍ EXPORTNÍ ŠAMPIONI PROFILIGA STROJÍRENSKÝCH FIREM TRADE září 2012 NEWS Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Obchodní rébus zvaný Mexiko JAK SE RODÍ EXPORTNÍ ŠAMPIONI PROFILIGA STROJÍRENSKÝCH FIREM CHYBÍ NÁM VLASTNÍ, NEZÁVISLÁ VRSTVA

Více

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se.

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se. listopad 2008 Žena, která se neztratí MOJE HLAVA V PRACOVNÍ DOBĚ Eva Brixi Červené listí Možná sníh Polibek k tobě jede na saních Zavírám oči Slyším smích Zajíci tančí na polích Slibuji Co už víš Nebudu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více