POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD"

Transkript

1 44 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první autor přítomen v době určené e-posterové sekce viz program. Postery budou umístěny organizátorem sjezdu do 4 elektronických tabulí, na různých místech v sále SAPPHIRE a na místě ve FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU po dobu celého sjezdu. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích. V určeném čase (viz časový harmonogram níže) je moderována diskuse k posterům, autor posteru představí svůj poster během minut, poté 2 minuty diskuse. Časový harmonogram E-POSTEROVÁ SEKCE I/-4 Čtvrtek v době polední přestávky, 2:5 :0 E-POSTEROVÁ SEKCE II/-4 Pátek v době polední přestávky, 2:5 :0 SEZNAM POSTERŮ E-POSTEROVÁ SEKCE I/ Čtvrtek , 2:5 :0, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU P0 URGENTNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM ISCHEMICKÝM IKTEM V NORTHWICK PARK HOSPITAL V LONDÝNĚ Líčeník R,2,, Dzvene M, Ubalde D, Zapletalová J 4, Doubravská S, Dorňáková Z, Ngwako M, Nisar N, Bathula R, Devine J, Cohen D Hyper Acute Stroke Unit, Northwick Park Hospital, London; 2 Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, LF Univerzity Palackého v Olomouci; Acute Vascular Imaging Centre, John Radcliffe Hospital, University of Oxford; 4 Ústav lékařské biofyziky, LF Univerzity Palackého v Olomouci P02 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOOR-TO-IMAGING TIME: ANALÝZA SITS-EAST REGISTRU Haršány M, Kadlecová P 2, Švigelj V, Kõrv J 4, Kes VB 5, Vilionskis A 6, Krespi Y 7, Mikulík R 2 I. neurologická klinika, Fakultní Nem. u sv. Anny v Brně; 2 International Clinical Research Center, St. Anne s University Hospital, Brno; Department of Vascular Neurology and Neurological Intensive Care, University Medical Centre, Ljubljana; 4 Department of Neurology and Neurosurgery, University of Tartu; 5 Department of Neurology, Sestre Milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb; 6 Department of Neurology and Neurosurgery, Vilnus University and Republican Vilnius University Hospit, Vilnius; 7 Stroke Rehabilitation and Research Unit, Memorial Şişli Hospital, Memorial Healthcare Group Stroke, Istanbul P0 DWI/FLAIR MISMATCH A REPERFÚZNA LIEČBA U AKÚTNEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY SO VZNIKOM POČAS SPÁNKU Koliesková S,2, Lang W, Sýkora M,4 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno; Nemocnica u milosrdných bratov, Viedeň; 4 Univerzitná nemocnica Heidelberg P04 ENDOVASKULÁRNÍ TERAPIE AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY VE FN OSTRAVA MONOCENTRICKÝ REGISTR Roubec M, Kuliha M, Školoudík D, Herzig R 2, Procházka V, Jonszta T, Krajča J, Czerný D, Langová K 4 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 2 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a ; Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiodiagnostický ústav LF OU a FN Ostrava; 4 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc P05 PRIMÁRNÍ MECHANICKÁ REKANALIZACE U OKLUZÍ MAGISTRÁLNÍCH TEPEN MOZKU Vaško P,2, Peisker T,2, Kožnar B, Widimsky P,2, Štětkářová I,2 FNKV Praha; 2.LF UK v Praze

2 46 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava P06 MULTIMODÁLNÍ ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AKUTNÍ OKLUZE A. BASILARIS MULTICENTRICKÁ STUDIE Dorňák T, Herzig R 2, Kuliha M, Havlíček R 4, Školoudík D, Šaňák D, Kocher M 5, Procházka V 6, Lacman J 7, Krajina L 8, Krajičková D 2, Král M, Veverka T, Roubec M, Hajdukov L 4 KCC, Neurologická klinika, FNOL Olomouc; 2 Neurologická klinika UK Hradec Králové; Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 4 Neurologická klinika VFN Praha; 5 Radiologická klinika FNOL, Olomouc; 6 Radiologická klinika LF OU a FN Ostrava; 7 Radiologická klinika VFN Praha; 8 Radiologická klinika UK Hradec Králové P07 VELMI DOBRÁ MÍRA SHODY V HODNOCENÍ CT ANGIOGRAFIE MEZI INTERVENČNÍM RADIOLOGEM A NEUROLOGEM Bar M, Král J, Jonszta T, Marcián V, Kuliha M FN Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE I/2 Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P08 SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU NAbs A PROTEINU MxA U PACIENTŮ S RS LÉČENÝCH IFN-β Libertínová J, Kovářová I 2, Zajac M, Maťoška V, Lisý J, Šanda J, Krásenský J 2, Vaněčková M 2, Horáková D 2, Bojar M, Havrdová E 2, Meluzínová E 2. LF UK a FN Motol Praha; 2. LF UK a VFN Praha; Nemocnice Na Homolce v Praze P09 VLIV LÉČBY INTERFERONEM BETA NA VZNIK THYREOPATIÍ U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Praksová P, Hladíková M, Pešlová E, Dujsíková H, Vrtišová V LF MU FN Brno P0 JATERNÍ ZMĚNY U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PŘI TERAPII INTERFERONEM BETA Vrtišová V, Dujsíková H, Hep A, Hladíková M, Praksová P LF MU FN Brno P VZÁCNÁ KOMPLIKACE LÉČBY INTERFERONEM BETA-b Pavelek Z, Vališ M Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové P2 PŘÍNOS JATERNÍ BIOPSIE PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM BETA - KAZUISTIKA Hladíková M, Praksová P, Dujsíková H, Vrtišová V FN Brno-Bohunice E-POSTEROVÁ SEKCE I/ Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P4 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY Mikulicová L, Menšíková K, Godava M, Kaiserová M, Vaštík M, Otruba P, Kurčová S, Bartoníková T, Dudová P, Kaňovský P P5 ZMĚNY MIRKOSTRUKTURY BÍLÉ HMOTY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU Mikulenka P,2, Vojtíšek L,2, Rektor I,2 FN u sv. Anny v Brně; 2 Mafil CEITEC, Brno P6 POLYNEUROPATIA U PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU LIEČENÝCH LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINÁLNYM GÉLOM Minár M, Kračunová K 2, Gmitterová K, Cibulčík F 2, Benetin J 2, Valkovič P, II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava; 2 Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava; Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava P7 PORUCHY CHŮZE A JEJICH PROGRESE U PACIENTŮ S M. PARKINSON LÉČENÝCH HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACÍ Plaňanská E, Peterová K, Růžička E, Jech R, Roth J, Urgošík D,2, Brožová H Neurologická klinika.lf UK a VFN Praha; 2 dd. Stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze P8 PORUCHY CHŮZE U PACIENTŮ PO INTOXIKACI METANOLEM Peterová K, Brožová H, Klempíř J, Lišková I, Zakharov S 2, Pelclová D 2, Růžička E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF UK a VFN v Praze; 2 Klinika pracovního lékařství. LF UK a VFN v Praze P9 KOGNITIVNÍ VÝKONNOST U PACIENTŮ S BLEFAROSPASMEM V POROVNÁNÍ S PACIENTY S HEMISPASMEM Nikolai T, Bezdíček O, Kleinová P, Růžička E, Roth J Neurologická klinika. LF UK a VFN v Praze P20 PORUCHA KOGNITIVNÍ KONTROLY A POZORNOSTI U FUNKČNÍCH PORUCH HYBNOSTI Slovák M, Serranová T, Sieger T,2, Bonnet C, Ulmanová O, Hanuška J, Růžička E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN v Praze; 2 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze; Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Paris P ZMĚNY GLYKÉMIE A KREVNÍHO OBRAZU PO PODÁNÍ BOLUSOVÉ DÁVKY METYLPREDNISOLONU V LÉČBĚ PACIENTŮ S MS Reguliová K, Zapletalová O, Zapletal O 2, Školodík D FN Ostrava; 2 FN Brno Bohunice

3 48 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE I/4 Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P2 POJMENOVÁNÍ A VYBAVENÍ OBRÁZKŮ K VYHLEDÁVÁNÍ MÍRNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI Bartoš A,2,, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD centrum Praha P22 TESTY SLOVNÍ PRODUKCE U ČASNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P2 PĚTIBODOVÝ TEST K DETEKCI KOGNITIVNÍCH DEFICITŮ U MÍRNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P24 PĚTIČÁROVÝ TEST JAKO SCREENINGOVÁ METODA PRO MÍRNOU ALZHEIMEROVU NEMOC NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum Praha P25 PAMĚŤ U POČÍNAJÍCÍ ALZHEIMEROVY NEMOCI SEDMIMINUTOVÝM SCREENINGOVÝM TESTEM: NÁPOVĚDA JE ZBYTEČNÁ Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P26 SUBJEKTIVNÍ OBTÍŽE S NAVIGACÍ JAKO SCREENINGOVÝ NÁSTROJ RIZIKA ROZVOJE ALZHEIMEROVY CHOROBY Mokrišová I,2, Gažová I,2, Laczó J,2, Vyhnálek M,2, Pařízková M, Andel R 2,, Sheardová K 2, Hort J,2 Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK v Praze a FN v Motole; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; School of Aging Studies, University of South Florida, Tampa, Florida P27 NÁSTROJE K HODNOCENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY U PARKINSONOVY NEMOCI Beránková D, Rektorová I 2,, Mračková M 2,, Eliášová I 2,, Košťálová M 5, Janoušová E 4 FN Ostrava, Neurologická klinika; 2 CEITEC, MU, výzkumná skupina Neurovědy v Brně; FN u Sv.Anny,.neurologická klinika v Brně; 4 LF MU, Institut biostatistiky a analýz v Brně; 5 FN Brno E-POSTEROVÁ SEKCE II/ Pátek , 2:5 :0, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU P28 FARMAKOGENETIKA DABIGATRANU Kešnerová P, Šarbochová I, Magerová H, Schwabová J, Klíma J 2, Ptáček P 2, Kumstýřová S, Kaplan V, Maťoška V, Tomek A, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 2 Pharmakl, spol. s. r. o., Praha; Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce v Praze P29 POKRAČOVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PO INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGII SPONTÁNNÍ NEBO TRAUMATICKÉ ETIOLOGIE Klimošová S, Eichlová z Neurocentrum KNL, Liberec P0 DLOUHODOBÁ MONITORACE SRDEČNÍHO RYTMU PODKOŽNÍM MONITOREM U MLADÝCH PACIENTŮ S KRYPTOGENNÍ CMP Šaňák D, Fedorco M 2, Král M, Hutyra M 2, Veverka T, Skála T 2, Dorňák T, Táborský T 2, Kaňovský P Neurologická klinika, ; 2. Interní klinika, P FOSFOLIPÁZA A2 VIAZANÁ NA LIPOPROTEINY AKO MAKER VZNIKU ISCHEMICKEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY Danihel L, Madarász Š, Bartko D Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica, Ružomberok P2 TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ KLINICKÝ OBRAZ A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDEK Krajíčková D, Krajina A 2, Klzo L 2, Herzig R, Vališ M, Waishaupt J Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové; 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové P CEREBRÁLNÍ VENÓZNÍ TROMBÓZA, SOUBOR KAZUISTIK Fiksa J, Sulíková D, Kemlink D, Krejčí V Neurologie, LF UK a VFN v Praze P4 RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ GLOBÁLNÍ AMNÉZIE INCIDENCE A ETIOPATOGENEZE Mitášová A, Vlčková E, Šrotová I, Bednařík J Fakultní nemocnice LFMU a FN Brno P5 TRANZIENTNÁ GLOBÁLNA AMNÉZIA Karlík M, Lackovič J 2, Jezberová M II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava; 2 I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava; Dr. Magnet s.r.o., pracovisko Kramáre, Bratislava

4 50 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE II/2 Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P6 NEUROMYELITIS OPTICA DEVIC-STANOVENÍ SPRÁVNÉ DIAGNÓZY Skalská S, Mareš J, Sládková V, Kaňovský P P7 KORELACE MEZI OBJEMEM ŠEDÉ HMOTY A PROGRESÍ ONEMOCNĚNÍ U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLEROSOU Tomčík J, Mareček R, Dufek M, Brázdil M I. NK FN u sv. Anny v Brně P8 ZÁNĚTLIVÉ MARKERY V LIKVORU U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Matejčíková Z, Mareš J,2, Přikrylová-Vranová H, Sládková V, Klosová J, Svrčinová T, Skalská S,2, Kaňovský P,2, Neurologická klinika; 2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci P9 ZMĚNY AKTIVACE MOTORICKÉ KŮRY PO LÉČBĚ BOTULOTOXINEM U NEMOCNÝCH TRPÍCÍCH SPASTICITOU ZPŮSOBENOU RS Klosová J, Hluštík P, Hok P P40 PSYCHIATRICKÉ KOMORBIDITY SCLEROSIS MULTIPLEX Petrleničová D, Kračunová K 2, Mihalov J, Procházková Ľ, Benetin J 2 2.neurologická klinika LFK a UNB Bratislava; 2 Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava P4 KVALITA ŽIVOTA A NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S CIS Hynčicová E, Meluzínová E, Vyhnálek M,2, Libertínová J, Hort J,2, Laczó J,2 Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně P42 VARIABILITA PROJEVŮ U PACIENTŮ S POZITIVITOU PROTILÁTEK PROTI MEMBRÁNOVÝM A SYNAPTICKÝM ANTIGENŮM Gažová I, Elišák M, Krýsl D, Hanzalová J, Marusič P Neurologická klinika, 2.LF UK a FN Motol v Praze P4 SÉRONEGATIVNÍ NEUROBORELIÓZA ATYPICKÝ LABORATORNÍ NÁLEZ Hajduková L,2, Sobek O 2, Martinkovič L, Koudelková M 2, Havlíček R Neurologické oddělení, ÚVN v Praze; 2 Topelex s.r.o. Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Praha; Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha P44 PRVNÍ ROK LÉČBY FINGOLIMODEM Tichá V Neurologická klinika. LF UK v Praze a VFN v Praze E-POSTEROVÁ SEKCE II/ Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P45 EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY GALAKTOSEMIE. KASUISTIKA A TERAPEUTICKÉ ZKUŠENOSTI Ulmanová O, Roth J, Zeman J 2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Universita Karlova v Praze,. LF a VFN v Praze; 2 Klinika dětského a dorostového lékařství, Universita Karlova v Praze. LF a VFN v Praze P46 PRVNÍ ZÁCHYT PODTYPU NEURODEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ SPOJENÉHO S AKUMULACÍ ŽELEZA MPAN V ČR Dušek P, Dušek P, Haack T 2, Baránková L, Roth J Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze,. lékařská fakulta v Praze; 2 Institut für Humangenetik, Klinikum rechts der Isar, München P47 DAĽŠÍ VZÁCNY PRÍPAD MULTISYSTÉMOVEJ ATROFIE NAPODOBUJÚCEJ KORTIKOBAZÁLNY SYNDROM Vaštík M, Menšíková K, Kurčová S, Tučková L, Kaňovský P Fakutlní nemocnice a Lékařská fakulta Olomouc P48 PROGRESÍVNA SUPRANUKLEÁRNA PARALÝZA BEZ KOGNITÍVNEHO DEFICITU - KAZUISTIKA Kurčová S, Menšíková K, Vaštík M, Tučková L 2, Kaňovský P Neurologická klinika, Univerzita Palackého, Fakultná nemocnica, Olomouc; 2 Ústav klinickej a molekulárnej patológie, Univerzita Palackého, P49 AKUTNÍ PSYCHOTICKÝ STAV PO ENTAKAPONU, KAZUISTIKA Lourenco J, Zárubová K FN Motol v Praze P50 EFEKT CÍLENÉ REHABILITACE NA STABILITU CHŮZE U HUNTINGTONOVY NEMOCI KAZUISTIKA Brabcová L,2, Roth J, Klempíř J, Horáček 0 2, Božková H 2, Kolářová M, Růžička E, Brožová H Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd.lfuk a VFN v Praze; 2 Jessenia a.s.,rehabilitační nemocnice Beroun P5 A COMPLEX NEURO- PSYCHIATRIC CASE: THE IMPORTANCE OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS Vasko A, Clifford E 2 Oxford Health Foundation Trust, Bierton Road, Aylesbury; 2 Berkshire Healthcare Foundation Trust, Heatherwood Hospital, Ascot

5 52 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava P52 REFRAKTERNÍ EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA JAKO DOMINUJÍCÍ PŘÍZNAK HASHIMOTOVY ENCEFALOPATIE Hořejší M., Elišák M., Gažová I., Magerová H., Šarbochová I., Tomášek M., Tomek A., Marusič P. Fakultní nemocnice v Motole, Praha E-POSTEROVÁ SEKCE II/4 Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P5 MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST (MOCA) A MMSE U KOGNITIVNĚ ZDRAVÝCH SENIORU VE 2. ROCE STUDIE NANOK Kopeček M, Štěpánková H, Panenková E, Horáková K, Lukavský J,2, Nikolai T,4, Bezdíček O, Ŕípová D Psychiatrické centrum Praha a NÚDZ Praha; 2 Psychologický ústav Akademie věd v Praze; Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF UK a VFN v Praze; 4 Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha P59 DOTAZNÍK FUNKCIONÁLNÍ KOMUNIKACE [DFK] U OSOB S AFÁZIÍ Košťálová M,2, Poláková B,4, Ulreichová M 4, Klenková J 4, Janoušová E 5, Rektorová I 6,2, Bednařík J,2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 2 Výzkumná skupina Aplikované neurovědy CEITEC MU Brno; Vojenský rehabilitační ústav, Slapy; 4 Katedra SPP PdF MU Brno; 5 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno; 6 I.Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně P60 ČESKO-SLOVENSKÁ DATABÁZE NEMOCNÝCH S MULTIFOKÁLNÍ MOTORICKOU NEUROPATIÍ PRVNÍ POZNATKY Kovaľová I, Bednařík J,2, Martinka I, Špalek P, Mazanec R 4, Vávra A 5, Ridzoň P 6, Forgáč M 7, Suchý M 8, Pátá M 8 Fakultní nemocnice Brno; 2 Ceitec MU Brno; Neurologická klinika SZU a UN Bratislava; 4 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 5 Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice; 6 Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze; 7 Neurologická klinika. LF UK a VFN v Praze; 8 Inaverz, o.p.s, Plzeň P54 CREUTZFELDT JAKOBOVA NEMOC GENETICKÁ FORMA: KAZUISTIKA Svrčinová T, Mareš J, Mouchová Z 2, Kaňovský P FNOL Neurologická klinika, Olomouc; 2 Thomayerova nemocnice v Praze P55 GENETICKÁ FORMA CREUTZFELDT-JAKOBOVY CHOROBY- KAZUISTIKY Kuchyňka J, Waishaupt J Fakultní nemocnice v Hradci Králové P56 ONABOTULINUMTOXIN A FOR THE TREATMENT OF CHRONIC PAROXYSMAL HEMICRANIA: A CASE REPORT Doležil D,2 DADO MEDICAL s.r.o., Praha; 2 Městská poliklinika Praha P57 KATEGORIZACE RUKOVOSTI DĚTÍ NA ZÁKLADĚ EDINBURGH HANDEDNESS INVENTORY* Komarc M, Harbichová I 2, Tichý J Ústav biofyziky a informatiky. LF UK v Praze; 2 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze; Neurologická klinika.lf UK v Praze P58 VÝVOJ SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SOMATICKÝCH A KOGNITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ PO KCT Kulišťák P, Zvoníček Z 2, Žigo L 2 KPS FF UK, Praha, ČR; 2 Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou; Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny HLAVNÍ TÉMATA Likvorologie Imunologie Farmakovigilance nových léčivých přípravků v léčbě RS Autoimunitní onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější syndromy

Více

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Neurologie PRO PRAXI D2012 Abstrakta www.solen.cz ISBN 978 80 87327 95 1 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Generální sponzor: Informace

Více

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Asociace klinických logopedů České republiky Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě Slovenská asociácia

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

XX. sjezd SRFM. Program

XX. sjezd SRFM. Program XX. sjezd SRFM Program Pátek 24. 5. 2013 Sál A 8. 45 Zahájení 9.00 9.45 1) Operační léčba dětské idiopatické skoliózy Repko, M. (Ortopedická klinika LF MU a FN Brno) 2) Celková aktivní péče o pacienta

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Národní ústav duševního zdraví, NÚDZ, Klecany Poradna pro poruchy

Více

40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013

40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013 40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013 Hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové Program PÁTEK 11. 10. 2013 13:00 19:00 14:00 16:00 REGISTRACE NEUROCHIRURGIE + NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ doc. MUDr. Martin Vališ,

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Základy klinické neuropsychologie

Základy klinické neuropsychologie Základy klinické neuropsychologie Tomáš Nikolai 1. Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze. 2. Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Neuropsychologie

Více

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny VE SPOLUPRÁCI S NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ 1 9. - 20. ŘÍJEN 201 2 ZAHÁJENÍ 19.10.2012 V 16.00 HOD UKONČENÍ 20.10.2012 VE 14.00 HOD HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR HRADEC KRÁLOVÉ JANA

Více

3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí

3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí 3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí 7.30 17.00 Registrace účastníků Čtvrtek 13. 10. 2011 8.30 9.00 Slavnostní zahájení: Hosté:

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE 11. NEUROSONOLOGICKÉ DNY

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE 11. NEUROSONOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Cerebrovaskulárna sekcia SNS SLS Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Extrapyramidová sekce ČNS

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE POŘADATELÉ I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4. 5. 6. 2009 Hotel International, Brno Prezident kongresu Programový výbor

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ.

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ pořádá 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV HOTEL SVORNOST 6. 7. 0. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS Univerzita Palackého v Olomouci Sekce extrapyramidových onemocnění České neurologické společnosti a Česká lékařská komora pořádají MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

Více

Slovenská neurologická spol očnosť Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia. Neurologická klinika MU a FN Brno. pořádají společný česko-slovenský

Slovenská neurologická spol očnosť Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia. Neurologická klinika MU a FN Brno. pořádají společný česko-slovenský Česká neurologická společnost Sekce neuromuskulárních chorob ČNS Slovenská neurologická spol očnosť Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia Neurologická klinika MU a FN Brno pořádají společný česko-slovenský

Více

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora

Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Pod záštitou těchto odborných společností Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Atypické parkinsonské syndromy

Atypické parkinsonské syndromy Atypické parkinsonské syndromy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Tato přednáška je podpořena edukačním grantem společnosti UCB. Universita

Více

33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost

33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost POZNÁMKY 33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost ZAHÁJENÍ 2.0.2005 V 6.00 HOD UKONČENÍ 22.0.2005 VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU VARIA MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE

Více

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické

Více

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 14. února 2014; 10.00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Definice demence Demence je podle diagnostických kritérií demence DSM-IV (Diagnostic

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče D. Školoudík, M. Kuliha Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava a LF UP Olomouc Cévní mozková příhoda Epidemiologie: Evropská unie : 150-200/

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

APLIKACE BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ V REHABILITAČNÍM LÉKAŘSTVÍ

APLIKACE BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ V REHABILITAČNÍM LÉKAŘSTVÍ APLIKACE BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ V REHABILITAČNÍM LÉKAŘSTVÍ Sborník konference Pokroky v biomedicínském inženýrství 2013 Aplikace biomedicínského inženýrství v rehabilitačním lékařství PROGRAM PŘEDNÁŠEK

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí

Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Úvod DFK mapuje pragmatickou

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

OBOROVÁ RADA. Neurovědy

OBOROVÁ RADA. Neurovědy OBOROVÁ RADA Neurovědy předseda: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 e-mail: karel.sonka@lf1.cuni.cz místopředseda Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

34. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 20. - 21. ŘÍJEN 2006 ZAHÁJENÍ 20.10.2006 V 16.00 HOD UKONČENÍ 21.10.2006 VE 14.00 HOD

34. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 20. - 21. ŘÍJEN 2006 ZAHÁJENÍ 20.10.2006 V 16.00 HOD UKONČENÍ 21.10.2006 VE 14.00 HOD 34. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost 0. -. ŘÍJEN 006 ZAHÁJENÍ 0.0.006 V 6.00 HOD UKONČENÍ.0.006 VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VARIA PREZIDENT Doc. MUDr. Gerhard

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012 Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Zdraví bez hranic Gesundheit ohne grenzen Břeclav 7.11.2012 Hlavní zásady a cíle Cévní mozková příhoda,

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava CMP v ČR současný stav (Bruthans J. et al., 2009) CMP 2. nejčastější příčina úmrtí v ČR V roce 2007 zemřelo ř na CMP 4666

Více