POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD"

Transkript

1 44 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první autor přítomen v době určené e-posterové sekce viz program. Postery budou umístěny organizátorem sjezdu do 4 elektronických tabulí, na různých místech v sále SAPPHIRE a na místě ve FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU po dobu celého sjezdu. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích. V určeném čase (viz časový harmonogram níže) je moderována diskuse k posterům, autor posteru představí svůj poster během minut, poté 2 minuty diskuse. Časový harmonogram E-POSTEROVÁ SEKCE I/-4 Čtvrtek v době polední přestávky, 2:5 :0 E-POSTEROVÁ SEKCE II/-4 Pátek v době polední přestávky, 2:5 :0 SEZNAM POSTERŮ E-POSTEROVÁ SEKCE I/ Čtvrtek , 2:5 :0, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU P0 URGENTNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM ISCHEMICKÝM IKTEM V NORTHWICK PARK HOSPITAL V LONDÝNĚ Líčeník R,2,, Dzvene M, Ubalde D, Zapletalová J 4, Doubravská S, Dorňáková Z, Ngwako M, Nisar N, Bathula R, Devine J, Cohen D Hyper Acute Stroke Unit, Northwick Park Hospital, London; 2 Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, LF Univerzity Palackého v Olomouci; Acute Vascular Imaging Centre, John Radcliffe Hospital, University of Oxford; 4 Ústav lékařské biofyziky, LF Univerzity Palackého v Olomouci P02 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOOR-TO-IMAGING TIME: ANALÝZA SITS-EAST REGISTRU Haršány M, Kadlecová P 2, Švigelj V, Kõrv J 4, Kes VB 5, Vilionskis A 6, Krespi Y 7, Mikulík R 2 I. neurologická klinika, Fakultní Nem. u sv. Anny v Brně; 2 International Clinical Research Center, St. Anne s University Hospital, Brno; Department of Vascular Neurology and Neurological Intensive Care, University Medical Centre, Ljubljana; 4 Department of Neurology and Neurosurgery, University of Tartu; 5 Department of Neurology, Sestre Milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb; 6 Department of Neurology and Neurosurgery, Vilnus University and Republican Vilnius University Hospit, Vilnius; 7 Stroke Rehabilitation and Research Unit, Memorial Şişli Hospital, Memorial Healthcare Group Stroke, Istanbul P0 DWI/FLAIR MISMATCH A REPERFÚZNA LIEČBA U AKÚTNEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY SO VZNIKOM POČAS SPÁNKU Koliesková S,2, Lang W, Sýkora M,4 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno; Nemocnica u milosrdných bratov, Viedeň; 4 Univerzitná nemocnica Heidelberg P04 ENDOVASKULÁRNÍ TERAPIE AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY VE FN OSTRAVA MONOCENTRICKÝ REGISTR Roubec M, Kuliha M, Školoudík D, Herzig R 2, Procházka V, Jonszta T, Krajča J, Czerný D, Langová K 4 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 2 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a ; Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiodiagnostický ústav LF OU a FN Ostrava; 4 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc P05 PRIMÁRNÍ MECHANICKÁ REKANALIZACE U OKLUZÍ MAGISTRÁLNÍCH TEPEN MOZKU Vaško P,2, Peisker T,2, Kožnar B, Widimsky P,2, Štětkářová I,2 FNKV Praha; 2.LF UK v Praze

2 46 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava P06 MULTIMODÁLNÍ ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AKUTNÍ OKLUZE A. BASILARIS MULTICENTRICKÁ STUDIE Dorňák T, Herzig R 2, Kuliha M, Havlíček R 4, Školoudík D, Šaňák D, Kocher M 5, Procházka V 6, Lacman J 7, Krajina L 8, Krajičková D 2, Král M, Veverka T, Roubec M, Hajdukov L 4 KCC, Neurologická klinika, FNOL Olomouc; 2 Neurologická klinika UK Hradec Králové; Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 4 Neurologická klinika VFN Praha; 5 Radiologická klinika FNOL, Olomouc; 6 Radiologická klinika LF OU a FN Ostrava; 7 Radiologická klinika VFN Praha; 8 Radiologická klinika UK Hradec Králové P07 VELMI DOBRÁ MÍRA SHODY V HODNOCENÍ CT ANGIOGRAFIE MEZI INTERVENČNÍM RADIOLOGEM A NEUROLOGEM Bar M, Král J, Jonszta T, Marcián V, Kuliha M FN Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE I/2 Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P08 SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU NAbs A PROTEINU MxA U PACIENTŮ S RS LÉČENÝCH IFN-β Libertínová J, Kovářová I 2, Zajac M, Maťoška V, Lisý J, Šanda J, Krásenský J 2, Vaněčková M 2, Horáková D 2, Bojar M, Havrdová E 2, Meluzínová E 2. LF UK a FN Motol Praha; 2. LF UK a VFN Praha; Nemocnice Na Homolce v Praze P09 VLIV LÉČBY INTERFERONEM BETA NA VZNIK THYREOPATIÍ U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Praksová P, Hladíková M, Pešlová E, Dujsíková H, Vrtišová V LF MU FN Brno P0 JATERNÍ ZMĚNY U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PŘI TERAPII INTERFERONEM BETA Vrtišová V, Dujsíková H, Hep A, Hladíková M, Praksová P LF MU FN Brno P VZÁCNÁ KOMPLIKACE LÉČBY INTERFERONEM BETA-b Pavelek Z, Vališ M Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové P2 PŘÍNOS JATERNÍ BIOPSIE PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM BETA - KAZUISTIKA Hladíková M, Praksová P, Dujsíková H, Vrtišová V FN Brno-Bohunice E-POSTEROVÁ SEKCE I/ Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P4 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY Mikulicová L, Menšíková K, Godava M, Kaiserová M, Vaštík M, Otruba P, Kurčová S, Bartoníková T, Dudová P, Kaňovský P P5 ZMĚNY MIRKOSTRUKTURY BÍLÉ HMOTY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU Mikulenka P,2, Vojtíšek L,2, Rektor I,2 FN u sv. Anny v Brně; 2 Mafil CEITEC, Brno P6 POLYNEUROPATIA U PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU LIEČENÝCH LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINÁLNYM GÉLOM Minár M, Kračunová K 2, Gmitterová K, Cibulčík F 2, Benetin J 2, Valkovič P, II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava; 2 Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava; Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava P7 PORUCHY CHŮZE A JEJICH PROGRESE U PACIENTŮ S M. PARKINSON LÉČENÝCH HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACÍ Plaňanská E, Peterová K, Růžička E, Jech R, Roth J, Urgošík D,2, Brožová H Neurologická klinika.lf UK a VFN Praha; 2 dd. Stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze P8 PORUCHY CHŮZE U PACIENTŮ PO INTOXIKACI METANOLEM Peterová K, Brožová H, Klempíř J, Lišková I, Zakharov S 2, Pelclová D 2, Růžička E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF UK a VFN v Praze; 2 Klinika pracovního lékařství. LF UK a VFN v Praze P9 KOGNITIVNÍ VÝKONNOST U PACIENTŮ S BLEFAROSPASMEM V POROVNÁNÍ S PACIENTY S HEMISPASMEM Nikolai T, Bezdíček O, Kleinová P, Růžička E, Roth J Neurologická klinika. LF UK a VFN v Praze P20 PORUCHA KOGNITIVNÍ KONTROLY A POZORNOSTI U FUNKČNÍCH PORUCH HYBNOSTI Slovák M, Serranová T, Sieger T,2, Bonnet C, Ulmanová O, Hanuška J, Růžička E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN v Praze; 2 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze; Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Paris P ZMĚNY GLYKÉMIE A KREVNÍHO OBRAZU PO PODÁNÍ BOLUSOVÉ DÁVKY METYLPREDNISOLONU V LÉČBĚ PACIENTŮ S MS Reguliová K, Zapletalová O, Zapletal O 2, Školodík D FN Ostrava; 2 FN Brno Bohunice

3 48 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE I/4 Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P2 POJMENOVÁNÍ A VYBAVENÍ OBRÁZKŮ K VYHLEDÁVÁNÍ MÍRNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI Bartoš A,2,, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD centrum Praha P22 TESTY SLOVNÍ PRODUKCE U ČASNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P2 PĚTIBODOVÝ TEST K DETEKCI KOGNITIVNÍCH DEFICITŮ U MÍRNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P24 PĚTIČÁROVÝ TEST JAKO SCREENINGOVÁ METODA PRO MÍRNOU ALZHEIMEROVU NEMOC NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum Praha P25 PAMĚŤ U POČÍNAJÍCÍ ALZHEIMEROVY NEMOCI SEDMIMINUTOVÝM SCREENINGOVÝM TESTEM: NÁPOVĚDA JE ZBYTEČNÁ Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P26 SUBJEKTIVNÍ OBTÍŽE S NAVIGACÍ JAKO SCREENINGOVÝ NÁSTROJ RIZIKA ROZVOJE ALZHEIMEROVY CHOROBY Mokrišová I,2, Gažová I,2, Laczó J,2, Vyhnálek M,2, Pařízková M, Andel R 2,, Sheardová K 2, Hort J,2 Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK v Praze a FN v Motole; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; School of Aging Studies, University of South Florida, Tampa, Florida P27 NÁSTROJE K HODNOCENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY U PARKINSONOVY NEMOCI Beránková D, Rektorová I 2,, Mračková M 2,, Eliášová I 2,, Košťálová M 5, Janoušová E 4 FN Ostrava, Neurologická klinika; 2 CEITEC, MU, výzkumná skupina Neurovědy v Brně; FN u Sv.Anny,.neurologická klinika v Brně; 4 LF MU, Institut biostatistiky a analýz v Brně; 5 FN Brno E-POSTEROVÁ SEKCE II/ Pátek , 2:5 :0, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU P28 FARMAKOGENETIKA DABIGATRANU Kešnerová P, Šarbochová I, Magerová H, Schwabová J, Klíma J 2, Ptáček P 2, Kumstýřová S, Kaplan V, Maťoška V, Tomek A, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 2 Pharmakl, spol. s. r. o., Praha; Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce v Praze P29 POKRAČOVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PO INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGII SPONTÁNNÍ NEBO TRAUMATICKÉ ETIOLOGIE Klimošová S, Eichlová z Neurocentrum KNL, Liberec P0 DLOUHODOBÁ MONITORACE SRDEČNÍHO RYTMU PODKOŽNÍM MONITOREM U MLADÝCH PACIENTŮ S KRYPTOGENNÍ CMP Šaňák D, Fedorco M 2, Král M, Hutyra M 2, Veverka T, Skála T 2, Dorňák T, Táborský T 2, Kaňovský P Neurologická klinika, ; 2. Interní klinika, P FOSFOLIPÁZA A2 VIAZANÁ NA LIPOPROTEINY AKO MAKER VZNIKU ISCHEMICKEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY Danihel L, Madarász Š, Bartko D Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica, Ružomberok P2 TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ KLINICKÝ OBRAZ A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDEK Krajíčková D, Krajina A 2, Klzo L 2, Herzig R, Vališ M, Waishaupt J Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové; 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové P CEREBRÁLNÍ VENÓZNÍ TROMBÓZA, SOUBOR KAZUISTIK Fiksa J, Sulíková D, Kemlink D, Krejčí V Neurologie, LF UK a VFN v Praze P4 RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ GLOBÁLNÍ AMNÉZIE INCIDENCE A ETIOPATOGENEZE Mitášová A, Vlčková E, Šrotová I, Bednařík J Fakultní nemocnice LFMU a FN Brno P5 TRANZIENTNÁ GLOBÁLNA AMNÉZIA Karlík M, Lackovič J 2, Jezberová M II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava; 2 I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava; Dr. Magnet s.r.o., pracovisko Kramáre, Bratislava

4 50 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE II/2 Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P6 NEUROMYELITIS OPTICA DEVIC-STANOVENÍ SPRÁVNÉ DIAGNÓZY Skalská S, Mareš J, Sládková V, Kaňovský P P7 KORELACE MEZI OBJEMEM ŠEDÉ HMOTY A PROGRESÍ ONEMOCNĚNÍ U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLEROSOU Tomčík J, Mareček R, Dufek M, Brázdil M I. NK FN u sv. Anny v Brně P8 ZÁNĚTLIVÉ MARKERY V LIKVORU U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Matejčíková Z, Mareš J,2, Přikrylová-Vranová H, Sládková V, Klosová J, Svrčinová T, Skalská S,2, Kaňovský P,2, Neurologická klinika; 2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci P9 ZMĚNY AKTIVACE MOTORICKÉ KŮRY PO LÉČBĚ BOTULOTOXINEM U NEMOCNÝCH TRPÍCÍCH SPASTICITOU ZPŮSOBENOU RS Klosová J, Hluštík P, Hok P P40 PSYCHIATRICKÉ KOMORBIDITY SCLEROSIS MULTIPLEX Petrleničová D, Kračunová K 2, Mihalov J, Procházková Ľ, Benetin J 2 2.neurologická klinika LFK a UNB Bratislava; 2 Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava P4 KVALITA ŽIVOTA A NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S CIS Hynčicová E, Meluzínová E, Vyhnálek M,2, Libertínová J, Hort J,2, Laczó J,2 Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně P42 VARIABILITA PROJEVŮ U PACIENTŮ S POZITIVITOU PROTILÁTEK PROTI MEMBRÁNOVÝM A SYNAPTICKÝM ANTIGENŮM Gažová I, Elišák M, Krýsl D, Hanzalová J, Marusič P Neurologická klinika, 2.LF UK a FN Motol v Praze P4 SÉRONEGATIVNÍ NEUROBORELIÓZA ATYPICKÝ LABORATORNÍ NÁLEZ Hajduková L,2, Sobek O 2, Martinkovič L, Koudelková M 2, Havlíček R Neurologické oddělení, ÚVN v Praze; 2 Topelex s.r.o. Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Praha; Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha P44 PRVNÍ ROK LÉČBY FINGOLIMODEM Tichá V Neurologická klinika. LF UK v Praze a VFN v Praze E-POSTEROVÁ SEKCE II/ Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P45 EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY GALAKTOSEMIE. KASUISTIKA A TERAPEUTICKÉ ZKUŠENOSTI Ulmanová O, Roth J, Zeman J 2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Universita Karlova v Praze,. LF a VFN v Praze; 2 Klinika dětského a dorostového lékařství, Universita Karlova v Praze. LF a VFN v Praze P46 PRVNÍ ZÁCHYT PODTYPU NEURODEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ SPOJENÉHO S AKUMULACÍ ŽELEZA MPAN V ČR Dušek P, Dušek P, Haack T 2, Baránková L, Roth J Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze,. lékařská fakulta v Praze; 2 Institut für Humangenetik, Klinikum rechts der Isar, München P47 DAĽŠÍ VZÁCNY PRÍPAD MULTISYSTÉMOVEJ ATROFIE NAPODOBUJÚCEJ KORTIKOBAZÁLNY SYNDROM Vaštík M, Menšíková K, Kurčová S, Tučková L, Kaňovský P Fakutlní nemocnice a Lékařská fakulta Olomouc P48 PROGRESÍVNA SUPRANUKLEÁRNA PARALÝZA BEZ KOGNITÍVNEHO DEFICITU - KAZUISTIKA Kurčová S, Menšíková K, Vaštík M, Tučková L 2, Kaňovský P Neurologická klinika, Univerzita Palackého, Fakultná nemocnica, Olomouc; 2 Ústav klinickej a molekulárnej patológie, Univerzita Palackého, P49 AKUTNÍ PSYCHOTICKÝ STAV PO ENTAKAPONU, KAZUISTIKA Lourenco J, Zárubová K FN Motol v Praze P50 EFEKT CÍLENÉ REHABILITACE NA STABILITU CHŮZE U HUNTINGTONOVY NEMOCI KAZUISTIKA Brabcová L,2, Roth J, Klempíř J, Horáček 0 2, Božková H 2, Kolářová M, Růžička E, Brožová H Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd.lfuk a VFN v Praze; 2 Jessenia a.s.,rehabilitační nemocnice Beroun P5 A COMPLEX NEURO- PSYCHIATRIC CASE: THE IMPORTANCE OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS Vasko A, Clifford E 2 Oxford Health Foundation Trust, Bierton Road, Aylesbury; 2 Berkshire Healthcare Foundation Trust, Heatherwood Hospital, Ascot

5 52 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava P52 REFRAKTERNÍ EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA JAKO DOMINUJÍCÍ PŘÍZNAK HASHIMOTOVY ENCEFALOPATIE Hořejší M., Elišák M., Gažová I., Magerová H., Šarbochová I., Tomášek M., Tomek A., Marusič P. Fakultní nemocnice v Motole, Praha E-POSTEROVÁ SEKCE II/4 Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P5 MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST (MOCA) A MMSE U KOGNITIVNĚ ZDRAVÝCH SENIORU VE 2. ROCE STUDIE NANOK Kopeček M, Štěpánková H, Panenková E, Horáková K, Lukavský J,2, Nikolai T,4, Bezdíček O, Ŕípová D Psychiatrické centrum Praha a NÚDZ Praha; 2 Psychologický ústav Akademie věd v Praze; Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF UK a VFN v Praze; 4 Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha P59 DOTAZNÍK FUNKCIONÁLNÍ KOMUNIKACE [DFK] U OSOB S AFÁZIÍ Košťálová M,2, Poláková B,4, Ulreichová M 4, Klenková J 4, Janoušová E 5, Rektorová I 6,2, Bednařík J,2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 2 Výzkumná skupina Aplikované neurovědy CEITEC MU Brno; Vojenský rehabilitační ústav, Slapy; 4 Katedra SPP PdF MU Brno; 5 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno; 6 I.Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně P60 ČESKO-SLOVENSKÁ DATABÁZE NEMOCNÝCH S MULTIFOKÁLNÍ MOTORICKOU NEUROPATIÍ PRVNÍ POZNATKY Kovaľová I, Bednařík J,2, Martinka I, Špalek P, Mazanec R 4, Vávra A 5, Ridzoň P 6, Forgáč M 7, Suchý M 8, Pátá M 8 Fakultní nemocnice Brno; 2 Ceitec MU Brno; Neurologická klinika SZU a UN Bratislava; 4 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 5 Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice; 6 Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze; 7 Neurologická klinika. LF UK a VFN v Praze; 8 Inaverz, o.p.s, Plzeň P54 CREUTZFELDT JAKOBOVA NEMOC GENETICKÁ FORMA: KAZUISTIKA Svrčinová T, Mareš J, Mouchová Z 2, Kaňovský P FNOL Neurologická klinika, Olomouc; 2 Thomayerova nemocnice v Praze P55 GENETICKÁ FORMA CREUTZFELDT-JAKOBOVY CHOROBY- KAZUISTIKY Kuchyňka J, Waishaupt J Fakultní nemocnice v Hradci Králové P56 ONABOTULINUMTOXIN A FOR THE TREATMENT OF CHRONIC PAROXYSMAL HEMICRANIA: A CASE REPORT Doležil D,2 DADO MEDICAL s.r.o., Praha; 2 Městská poliklinika Praha P57 KATEGORIZACE RUKOVOSTI DĚTÍ NA ZÁKLADĚ EDINBURGH HANDEDNESS INVENTORY* Komarc M, Harbichová I 2, Tichý J Ústav biofyziky a informatiky. LF UK v Praze; 2 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze; Neurologická klinika.lf UK v Praze P58 VÝVOJ SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SOMATICKÝCH A KOGNITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ PO KCT Kulišťák P, Zvoníček Z 2, Žigo L 2 KPS FF UK, Praha, ČR; 2 Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou; Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu P. Kaňovský Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější

Více

NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI

NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI PROGRAM SEMINÁŘŮ NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI v letním semestru akademického roku 2007/2008 27. ÚNORA 2008 NEUROCHIRURGICKÉ ODPOLEDNE PŘEDNÍ STABILIZACE PŘI PORANĚNÍ TH-L PÁTEŘE S VYUŽITÍM

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny HLAVNÍ TÉMATA Likvorologie Imunologie Farmakovigilance nových léčivých přípravků v léčbě RS Autoimunitní onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější syndromy

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 9-10/2013 Neurologická klinika LF a FN Olomouc. 09:00 Úvod kurzu P. Kaňovský

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 9-10/2013 Neurologická klinika LF a FN Olomouc. 09:00 Úvod kurzu P. Kaňovský Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 9-10/2013 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden 16.9.2013 09:00 Úvod kurzu P. Kaňovský 09:30 Epilepsie v dětském věku J. Hadač (FTN) 11:00 Demyelinizace

Více

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Neurologie PRO PRAXI D2012 Abstrakta www.solen.cz ISBN 978 80 87327 95 1 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Generální sponzor: Informace

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. MUDr. Jiří Neumann. + hosté. č. Úkol

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. MUDr. Jiří Neumann. + hosté. č. Úkol ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti 19. 11. 2014, 12:00-16:00 v rámci 28. Českého a slovenského neurologického sjezdu Clarion Congress Hotel Ostrava, salonek Antracit Zvaní: Doc. MUDr.

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013

40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013 40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013 Hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové Program PÁTEK 11. 10. 2013 13:00 19:00 14:00 16:00 REGISTRACE NEUROCHIRURGIE + NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ doc. MUDr. Martin Vališ,

Více

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Asociace klinických logopedů České republiky Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě Slovenská asociácia

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

ZÁPIS. Omluveni: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. + hosté MUDr. Martin Pretl, CSc. (Asociace soukromých neurologů) č. Úkol

ZÁPIS. Omluveni: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. + hosté MUDr. Martin Pretl, CSc. (Asociace soukromých neurologů) č. Úkol ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 5. září 2014; 10:00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Zvaní: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

Více

XX. sjezd SRFM. Program

XX. sjezd SRFM. Program XX. sjezd SRFM Program Pátek 24. 5. 2013 Sál A 8. 45 Zahájení 9.00 9.45 1) Operační léčba dětské idiopatické skoliózy Repko, M. (Ortopedická klinika LF MU a FN Brno) 2) Celková aktivní péče o pacienta

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Národní ústav duševního zdraví, NÚDZ, Klecany Poradna pro poruchy

Více

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu.

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu. XXIII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hotel AMBASSADOR Národní Dům Karlovy Vary 6. 7. 11. 2015 Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu Varia Program konference: Místo

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2014

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2014 PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2014 zahrnující 42. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES a 13. NEUROSONOLOGICKÝ DEN 11. - 12. září 2014 Mikulov, Hotel Galant NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Cílem projektu je provést celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí

3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí 3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí 7.30 17.00 Registrace účastníků Čtvrtek 13. 10. 2011 8.30 9.00 Slavnostní zahájení: Hosté:

Více

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Základy klinické neuropsychologie

Základy klinické neuropsychologie Základy klinické neuropsychologie Tomáš Nikolai 1. Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze. 2. Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Neuropsychologie

Více

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny VE SPOLUPRÁCI S NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ 1 9. - 20. ŘÍJEN 201 2 ZAHÁJENÍ 19.10.2012 V 16.00 HOD UKONČENÍ 20.10.2012 VE 14.00 HOD HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR HRADEC KRÁLOVÉ JANA

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE PŘEHLEDNÝ REFERÁT PŘEHLEDNÝ REFERÁT PŮVODNÍ PRÁCE PŮVODNÍ PRÁCE KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod

Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod Vzdělávací síť iktových center Podpořeno projektem MŠMT CZ.1.07/2.4.00/12.0046 Michal Bar, Martin Roubec Incidence Incidence ischemické cévní mozkové

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Neurologická klinika Lékařské fakulty UK Fakultní nemocnice Hradec Králové. surgery kritical care imaging XII. NEURO-SKI

Neurologická klinika Lékařské fakulty UK Fakultní nemocnice Hradec Králové. surgery kritical care imaging XII. NEURO-SKI Neurologická klinika Lékařské fakulty UK Fakultní nemocnice Hradec Králové XII. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST. 3. 3. 200 VĚDECKÝ PROGRAM XII. NEURO-SKI - 200 Vědecká konference neurologů, neurochirurgů,

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky FN a LF UP Olomouc

Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky FN a LF UP Olomouc Přehled výsledků rekanalizační terapie akutního stádia ischemického iktu v letech 2005-2010 Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické

Více

ZÁPIS. z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4

ZÁPIS. z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 ZÁPIS z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Zvaní: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Více

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE 11. NEUROSONOLOGICKÉ DNY

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE 11. NEUROSONOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Cerebrovaskulárna sekcia SNS SLS Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Extrapyramidová sekce ČNS

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

XIII. NEURO-SKI PROGRAM. Neurologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

XIII. NEURO-SKI PROGRAM. Neurologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO-SKI PROGRAM 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ REPUBLIKA Neurologická klinika Lékařské fakulty UK

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. MUDr. Jan Bartoník MUDr. Ivo Schenk (RK)

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. MUDr. Jan Bartoník MUDr. Ivo Schenk (RK) ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 23. května 2014; 10:00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Organizační zajištění: Konferenční servis UP. www.czech-slovakneurophysiol2014.upol.cz www.trends-neurophysiol2014.upol.cz

Organizační zajištění: Konferenční servis UP. www.czech-slovakneurophysiol2014.upol.cz www.trends-neurophysiol2014.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Pod záštitou těchto odborných společností Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ.

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ pořádá 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV HOTEL SVORNOST 6. 7. 0. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP Příjmení Jméno Titul Pracoviště (korespondenční adresa) Adam Pavel Doc. MUDr., CSc. Topelex, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 162 00 Adámková Jana MUDr. Nemocnice Č. B., Boženy Němcové 54, 370 87 Adamová

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE POŘADATELÉ I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4. 5. 6. 2009 Hotel International, Brno Prezident kongresu Programový výbor

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

ZÁPIS. z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 22. 05. 2015, 10:15-14:30, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4

ZÁPIS. z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 22. 05. 2015, 10:15-14:30, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 ZÁPIS z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 22. 05. 2015, 10:15-14:30, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Zvaní: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO MUDr. Jan Bartoník prof. MUDr.

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Soukromá klinika LOGO s.r.o., akreditované pracoviště pro audiologii a foniatrii, Vás srdečně zve na odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání, který je novinkou v České

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza v praxi Galén Hlavní autorka a pořadatelka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Recenzent MUDr. Jiří Piťha Centrum pro diagnostiku

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Zápis ze schůze výboru SNIL

Zápis ze schůze výboru SNIL Zápis ze schůze výboru SNIL dne 20. listopadu 2013 od 11:00 do 13:30 hodin, Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 33, 190 00 Praha 9 Vysočany, sál TYCHO Přítomni: Adam, Havrdová, Horáková, Hradílek, Koudelková,

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

REGISTRACE ÚČASTNIKŮ REGISTRACE ÚČASTNIKŮ

REGISTRACE ÚČASTNIKŮ REGISTRACE ÚČASTNIKŮ Odborný program 4. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí 23.-24. října 2014 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 17,00-19,00 STŘEDA

Více

24. český a slovenský

24. český a slovenský Česká neurologická společnost čls jep Slovenská neurologická společnost SLS Neurologická klinika lf uk a fn Hradec Králové Nadační fond pro neurovědy Hradec Králové 24. český a slovenský Kongresové centrum

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VELKÉ LOSINY 2. 4. 6. 2016 Pořádají: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP Radiologická klinika LF a FN Olomouc Nadace prof. Rösche

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Atypické parkinsonské syndromy

Atypické parkinsonské syndromy Atypické parkinsonské syndromy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Tato přednáška je podpořena edukačním grantem společnosti UCB. Universita

Více

Fakultní nemocnice v Hradci Králové Neurologická klinika IX. NEURO SKI 2007. Odborný program. 15. 17. března 2007 HOTEL SVORNOST H A R R A C H O V

Fakultní nemocnice v Hradci Králové Neurologická klinika IX. NEURO SKI 2007. Odborný program. 15. 17. března 2007 HOTEL SVORNOST H A R R A C H O V Fakultní nemocnice v Hradci Králové Neurologická klinika IX. NEURO SKI 2007 Odborný program 15. 17. března 2007 HOTEL SVORNOST H A R R A C H O V ČESKÁ REPUBLIKA IX. NEURO-SKI 2007 HARRACHOV IX. NEURO-SKI

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

1. den, 20. 5. 2009. 14:00 14:45 hod. 15:00 16:00 hod.

1. den, 20. 5. 2009. 14:00 14:45 hod. 15:00 16:00 hod. Slavnostní zahájení 1. den, 20. 5. 2009 14:00 14:45 hod. 15:00 16:00 hod. 1. JAK VYPADAL ROK 2008 V ČESKÉ REPUBLICE Z POHLEDU HLÁŠENÝCH PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ? 1,2 FENCLOVÁ Z., 1,2 URBAN P., 2 PELCLOVÁ

Více

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické

Více

33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost

33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost POZNÁMKY 33. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost ZAHÁJENÍ 2.0.2005 V 6.00 HOD UKONČENÍ 22.0.2005 VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU VARIA MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Moya-moya syndrom typický průběh, diagnostika a možnosti terapie

Moya-moya syndrom typický průběh, diagnostika a možnosti terapie Moya-moya syndrom typický průběh, diagnostika a možnosti terapie Král M. 1, Herzig R. 1, Šaňák D. 1, Krahulík D. 2, Školoudík D. 1, Čecháková E. 3, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Kaňovský P. 1 PRACOVIŠTĚ

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010 Společnost pracovního lékařství ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií OU Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Státní zdravotní ústav Praha 1. Lékařská

Více