POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD"

Transkript

1 44 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první autor přítomen v době určené e-posterové sekce viz program. Postery budou umístěny organizátorem sjezdu do 4 elektronických tabulí, na různých místech v sále SAPPHIRE a na místě ve FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU po dobu celého sjezdu. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích. V určeném čase (viz časový harmonogram níže) je moderována diskuse k posterům, autor posteru představí svůj poster během minut, poté 2 minuty diskuse. Časový harmonogram E-POSTEROVÁ SEKCE I/-4 Čtvrtek v době polední přestávky, 2:5 :0 E-POSTEROVÁ SEKCE II/-4 Pátek v době polední přestávky, 2:5 :0 SEZNAM POSTERŮ E-POSTEROVÁ SEKCE I/ Čtvrtek , 2:5 :0, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU P0 URGENTNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM ISCHEMICKÝM IKTEM V NORTHWICK PARK HOSPITAL V LONDÝNĚ Líčeník R,2,, Dzvene M, Ubalde D, Zapletalová J 4, Doubravská S, Dorňáková Z, Ngwako M, Nisar N, Bathula R, Devine J, Cohen D Hyper Acute Stroke Unit, Northwick Park Hospital, London; 2 Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, LF Univerzity Palackého v Olomouci; Acute Vascular Imaging Centre, John Radcliffe Hospital, University of Oxford; 4 Ústav lékařské biofyziky, LF Univerzity Palackého v Olomouci P02 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOOR-TO-IMAGING TIME: ANALÝZA SITS-EAST REGISTRU Haršány M, Kadlecová P 2, Švigelj V, Kõrv J 4, Kes VB 5, Vilionskis A 6, Krespi Y 7, Mikulík R 2 I. neurologická klinika, Fakultní Nem. u sv. Anny v Brně; 2 International Clinical Research Center, St. Anne s University Hospital, Brno; Department of Vascular Neurology and Neurological Intensive Care, University Medical Centre, Ljubljana; 4 Department of Neurology and Neurosurgery, University of Tartu; 5 Department of Neurology, Sestre Milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb; 6 Department of Neurology and Neurosurgery, Vilnus University and Republican Vilnius University Hospit, Vilnius; 7 Stroke Rehabilitation and Research Unit, Memorial Şişli Hospital, Memorial Healthcare Group Stroke, Istanbul P0 DWI/FLAIR MISMATCH A REPERFÚZNA LIEČBA U AKÚTNEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY SO VZNIKOM POČAS SPÁNKU Koliesková S,2, Lang W, Sýkora M,4 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno; Nemocnica u milosrdných bratov, Viedeň; 4 Univerzitná nemocnica Heidelberg P04 ENDOVASKULÁRNÍ TERAPIE AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY VE FN OSTRAVA MONOCENTRICKÝ REGISTR Roubec M, Kuliha M, Školoudík D, Herzig R 2, Procházka V, Jonszta T, Krajča J, Czerný D, Langová K 4 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 2 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a ; Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiodiagnostický ústav LF OU a FN Ostrava; 4 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc P05 PRIMÁRNÍ MECHANICKÁ REKANALIZACE U OKLUZÍ MAGISTRÁLNÍCH TEPEN MOZKU Vaško P,2, Peisker T,2, Kožnar B, Widimsky P,2, Štětkářová I,2 FNKV Praha; 2.LF UK v Praze

2 46 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava P06 MULTIMODÁLNÍ ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AKUTNÍ OKLUZE A. BASILARIS MULTICENTRICKÁ STUDIE Dorňák T, Herzig R 2, Kuliha M, Havlíček R 4, Školoudík D, Šaňák D, Kocher M 5, Procházka V 6, Lacman J 7, Krajina L 8, Krajičková D 2, Král M, Veverka T, Roubec M, Hajdukov L 4 KCC, Neurologická klinika, FNOL Olomouc; 2 Neurologická klinika UK Hradec Králové; Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 4 Neurologická klinika VFN Praha; 5 Radiologická klinika FNOL, Olomouc; 6 Radiologická klinika LF OU a FN Ostrava; 7 Radiologická klinika VFN Praha; 8 Radiologická klinika UK Hradec Králové P07 VELMI DOBRÁ MÍRA SHODY V HODNOCENÍ CT ANGIOGRAFIE MEZI INTERVENČNÍM RADIOLOGEM A NEUROLOGEM Bar M, Král J, Jonszta T, Marcián V, Kuliha M FN Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE I/2 Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P08 SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU NAbs A PROTEINU MxA U PACIENTŮ S RS LÉČENÝCH IFN-β Libertínová J, Kovářová I 2, Zajac M, Maťoška V, Lisý J, Šanda J, Krásenský J 2, Vaněčková M 2, Horáková D 2, Bojar M, Havrdová E 2, Meluzínová E 2. LF UK a FN Motol Praha; 2. LF UK a VFN Praha; Nemocnice Na Homolce v Praze P09 VLIV LÉČBY INTERFERONEM BETA NA VZNIK THYREOPATIÍ U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Praksová P, Hladíková M, Pešlová E, Dujsíková H, Vrtišová V LF MU FN Brno P0 JATERNÍ ZMĚNY U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PŘI TERAPII INTERFERONEM BETA Vrtišová V, Dujsíková H, Hep A, Hladíková M, Praksová P LF MU FN Brno P VZÁCNÁ KOMPLIKACE LÉČBY INTERFERONEM BETA-b Pavelek Z, Vališ M Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové P2 PŘÍNOS JATERNÍ BIOPSIE PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM BETA - KAZUISTIKA Hladíková M, Praksová P, Dujsíková H, Vrtišová V FN Brno-Bohunice E-POSTEROVÁ SEKCE I/ Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P4 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY Mikulicová L, Menšíková K, Godava M, Kaiserová M, Vaštík M, Otruba P, Kurčová S, Bartoníková T, Dudová P, Kaňovský P P5 ZMĚNY MIRKOSTRUKTURY BÍLÉ HMOTY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU Mikulenka P,2, Vojtíšek L,2, Rektor I,2 FN u sv. Anny v Brně; 2 Mafil CEITEC, Brno P6 POLYNEUROPATIA U PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU LIEČENÝCH LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINÁLNYM GÉLOM Minár M, Kračunová K 2, Gmitterová K, Cibulčík F 2, Benetin J 2, Valkovič P, II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava; 2 Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava; Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava P7 PORUCHY CHŮZE A JEJICH PROGRESE U PACIENTŮ S M. PARKINSON LÉČENÝCH HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACÍ Plaňanská E, Peterová K, Růžička E, Jech R, Roth J, Urgošík D,2, Brožová H Neurologická klinika.lf UK a VFN Praha; 2 dd. Stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze P8 PORUCHY CHŮZE U PACIENTŮ PO INTOXIKACI METANOLEM Peterová K, Brožová H, Klempíř J, Lišková I, Zakharov S 2, Pelclová D 2, Růžička E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF UK a VFN v Praze; 2 Klinika pracovního lékařství. LF UK a VFN v Praze P9 KOGNITIVNÍ VÝKONNOST U PACIENTŮ S BLEFAROSPASMEM V POROVNÁNÍ S PACIENTY S HEMISPASMEM Nikolai T, Bezdíček O, Kleinová P, Růžička E, Roth J Neurologická klinika. LF UK a VFN v Praze P20 PORUCHA KOGNITIVNÍ KONTROLY A POZORNOSTI U FUNKČNÍCH PORUCH HYBNOSTI Slovák M, Serranová T, Sieger T,2, Bonnet C, Ulmanová O, Hanuška J, Růžička E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN v Praze; 2 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze; Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Paris P ZMĚNY GLYKÉMIE A KREVNÍHO OBRAZU PO PODÁNÍ BOLUSOVÉ DÁVKY METYLPREDNISOLONU V LÉČBĚ PACIENTŮ S MS Reguliová K, Zapletalová O, Zapletal O 2, Školodík D FN Ostrava; 2 FN Brno Bohunice

3 48 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE I/4 Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P2 POJMENOVÁNÍ A VYBAVENÍ OBRÁZKŮ K VYHLEDÁVÁNÍ MÍRNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI Bartoš A,2,, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD centrum Praha P22 TESTY SLOVNÍ PRODUKCE U ČASNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P2 PĚTIBODOVÝ TEST K DETEKCI KOGNITIVNÍCH DEFICITŮ U MÍRNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P24 PĚTIČÁROVÝ TEST JAKO SCREENINGOVÁ METODA PRO MÍRNOU ALZHEIMEROVU NEMOC NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum Praha P25 PAMĚŤ U POČÍNAJÍCÍ ALZHEIMEROVY NEMOCI SEDMIMINUTOVÝM SCREENINGOVÝM TESTEM: NÁPOVĚDA JE ZBYTEČNÁ Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P26 SUBJEKTIVNÍ OBTÍŽE S NAVIGACÍ JAKO SCREENINGOVÝ NÁSTROJ RIZIKA ROZVOJE ALZHEIMEROVY CHOROBY Mokrišová I,2, Gažová I,2, Laczó J,2, Vyhnálek M,2, Pařízková M, Andel R 2,, Sheardová K 2, Hort J,2 Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK v Praze a FN v Motole; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; School of Aging Studies, University of South Florida, Tampa, Florida P27 NÁSTROJE K HODNOCENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY U PARKINSONOVY NEMOCI Beránková D, Rektorová I 2,, Mračková M 2,, Eliášová I 2,, Košťálová M 5, Janoušová E 4 FN Ostrava, Neurologická klinika; 2 CEITEC, MU, výzkumná skupina Neurovědy v Brně; FN u Sv.Anny,.neurologická klinika v Brně; 4 LF MU, Institut biostatistiky a analýz v Brně; 5 FN Brno E-POSTEROVÁ SEKCE II/ Pátek , 2:5 :0, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU P28 FARMAKOGENETIKA DABIGATRANU Kešnerová P, Šarbochová I, Magerová H, Schwabová J, Klíma J 2, Ptáček P 2, Kumstýřová S, Kaplan V, Maťoška V, Tomek A, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 2 Pharmakl, spol. s. r. o., Praha; Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce v Praze P29 POKRAČOVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PO INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGII SPONTÁNNÍ NEBO TRAUMATICKÉ ETIOLOGIE Klimošová S, Eichlová z Neurocentrum KNL, Liberec P0 DLOUHODOBÁ MONITORACE SRDEČNÍHO RYTMU PODKOŽNÍM MONITOREM U MLADÝCH PACIENTŮ S KRYPTOGENNÍ CMP Šaňák D, Fedorco M 2, Král M, Hutyra M 2, Veverka T, Skála T 2, Dorňák T, Táborský T 2, Kaňovský P Neurologická klinika, ; 2. Interní klinika, P FOSFOLIPÁZA A2 VIAZANÁ NA LIPOPROTEINY AKO MAKER VZNIKU ISCHEMICKEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY Danihel L, Madarász Š, Bartko D Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica, Ružomberok P2 TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ KLINICKÝ OBRAZ A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDEK Krajíčková D, Krajina A 2, Klzo L 2, Herzig R, Vališ M, Waishaupt J Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové; 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové P CEREBRÁLNÍ VENÓZNÍ TROMBÓZA, SOUBOR KAZUISTIK Fiksa J, Sulíková D, Kemlink D, Krejčí V Neurologie, LF UK a VFN v Praze P4 RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ GLOBÁLNÍ AMNÉZIE INCIDENCE A ETIOPATOGENEZE Mitášová A, Vlčková E, Šrotová I, Bednařík J Fakultní nemocnice LFMU a FN Brno P5 TRANZIENTNÁ GLOBÁLNA AMNÉZIA Karlík M, Lackovič J 2, Jezberová M II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava; 2 I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava; Dr. Magnet s.r.o., pracovisko Kramáre, Bratislava

4 50 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE II/2 Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P6 NEUROMYELITIS OPTICA DEVIC-STANOVENÍ SPRÁVNÉ DIAGNÓZY Skalská S, Mareš J, Sládková V, Kaňovský P P7 KORELACE MEZI OBJEMEM ŠEDÉ HMOTY A PROGRESÍ ONEMOCNĚNÍ U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLEROSOU Tomčík J, Mareček R, Dufek M, Brázdil M I. NK FN u sv. Anny v Brně P8 ZÁNĚTLIVÉ MARKERY V LIKVORU U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Matejčíková Z, Mareš J,2, Přikrylová-Vranová H, Sládková V, Klosová J, Svrčinová T, Skalská S,2, Kaňovský P,2, Neurologická klinika; 2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci P9 ZMĚNY AKTIVACE MOTORICKÉ KŮRY PO LÉČBĚ BOTULOTOXINEM U NEMOCNÝCH TRPÍCÍCH SPASTICITOU ZPŮSOBENOU RS Klosová J, Hluštík P, Hok P P40 PSYCHIATRICKÉ KOMORBIDITY SCLEROSIS MULTIPLEX Petrleničová D, Kračunová K 2, Mihalov J, Procházková Ľ, Benetin J 2 2.neurologická klinika LFK a UNB Bratislava; 2 Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava P4 KVALITA ŽIVOTA A NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S CIS Hynčicová E, Meluzínová E, Vyhnálek M,2, Libertínová J, Hort J,2, Laczó J,2 Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně P42 VARIABILITA PROJEVŮ U PACIENTŮ S POZITIVITOU PROTILÁTEK PROTI MEMBRÁNOVÝM A SYNAPTICKÝM ANTIGENŮM Gažová I, Elišák M, Krýsl D, Hanzalová J, Marusič P Neurologická klinika, 2.LF UK a FN Motol v Praze P4 SÉRONEGATIVNÍ NEUROBORELIÓZA ATYPICKÝ LABORATORNÍ NÁLEZ Hajduková L,2, Sobek O 2, Martinkovič L, Koudelková M 2, Havlíček R Neurologické oddělení, ÚVN v Praze; 2 Topelex s.r.o. Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Praha; Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha P44 PRVNÍ ROK LÉČBY FINGOLIMODEM Tichá V Neurologická klinika. LF UK v Praze a VFN v Praze E-POSTEROVÁ SEKCE II/ Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P45 EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY GALAKTOSEMIE. KASUISTIKA A TERAPEUTICKÉ ZKUŠENOSTI Ulmanová O, Roth J, Zeman J 2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Universita Karlova v Praze,. LF a VFN v Praze; 2 Klinika dětského a dorostového lékařství, Universita Karlova v Praze. LF a VFN v Praze P46 PRVNÍ ZÁCHYT PODTYPU NEURODEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ SPOJENÉHO S AKUMULACÍ ŽELEZA MPAN V ČR Dušek P, Dušek P, Haack T 2, Baránková L, Roth J Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze,. lékařská fakulta v Praze; 2 Institut für Humangenetik, Klinikum rechts der Isar, München P47 DAĽŠÍ VZÁCNY PRÍPAD MULTISYSTÉMOVEJ ATROFIE NAPODOBUJÚCEJ KORTIKOBAZÁLNY SYNDROM Vaštík M, Menšíková K, Kurčová S, Tučková L, Kaňovský P Fakutlní nemocnice a Lékařská fakulta Olomouc P48 PROGRESÍVNA SUPRANUKLEÁRNA PARALÝZA BEZ KOGNITÍVNEHO DEFICITU - KAZUISTIKA Kurčová S, Menšíková K, Vaštík M, Tučková L 2, Kaňovský P Neurologická klinika, Univerzita Palackého, Fakultná nemocnica, Olomouc; 2 Ústav klinickej a molekulárnej patológie, Univerzita Palackého, P49 AKUTNÍ PSYCHOTICKÝ STAV PO ENTAKAPONU, KAZUISTIKA Lourenco J, Zárubová K FN Motol v Praze P50 EFEKT CÍLENÉ REHABILITACE NA STABILITU CHŮZE U HUNTINGTONOVY NEMOCI KAZUISTIKA Brabcová L,2, Roth J, Klempíř J, Horáček 0 2, Božková H 2, Kolářová M, Růžička E, Brožová H Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd.lfuk a VFN v Praze; 2 Jessenia a.s.,rehabilitační nemocnice Beroun P5 A COMPLEX NEURO- PSYCHIATRIC CASE: THE IMPORTANCE OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS Vasko A, Clifford E 2 Oxford Health Foundation Trust, Bierton Road, Aylesbury; 2 Berkshire Healthcare Foundation Trust, Heatherwood Hospital, Ascot

5 52 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava P52 REFRAKTERNÍ EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA JAKO DOMINUJÍCÍ PŘÍZNAK HASHIMOTOVY ENCEFALOPATIE Hořejší M., Elišák M., Gažová I., Magerová H., Šarbochová I., Tomášek M., Tomek A., Marusič P. Fakultní nemocnice v Motole, Praha E-POSTEROVÁ SEKCE II/4 Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P5 MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST (MOCA) A MMSE U KOGNITIVNĚ ZDRAVÝCH SENIORU VE 2. ROCE STUDIE NANOK Kopeček M, Štěpánková H, Panenková E, Horáková K, Lukavský J,2, Nikolai T,4, Bezdíček O, Ŕípová D Psychiatrické centrum Praha a NÚDZ Praha; 2 Psychologický ústav Akademie věd v Praze; Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF UK a VFN v Praze; 4 Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha P59 DOTAZNÍK FUNKCIONÁLNÍ KOMUNIKACE [DFK] U OSOB S AFÁZIÍ Košťálová M,2, Poláková B,4, Ulreichová M 4, Klenková J 4, Janoušová E 5, Rektorová I 6,2, Bednařík J,2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 2 Výzkumná skupina Aplikované neurovědy CEITEC MU Brno; Vojenský rehabilitační ústav, Slapy; 4 Katedra SPP PdF MU Brno; 5 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno; 6 I.Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně P60 ČESKO-SLOVENSKÁ DATABÁZE NEMOCNÝCH S MULTIFOKÁLNÍ MOTORICKOU NEUROPATIÍ PRVNÍ POZNATKY Kovaľová I, Bednařík J,2, Martinka I, Špalek P, Mazanec R 4, Vávra A 5, Ridzoň P 6, Forgáč M 7, Suchý M 8, Pátá M 8 Fakultní nemocnice Brno; 2 Ceitec MU Brno; Neurologická klinika SZU a UN Bratislava; 4 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 5 Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice; 6 Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze; 7 Neurologická klinika. LF UK a VFN v Praze; 8 Inaverz, o.p.s, Plzeň P54 CREUTZFELDT JAKOBOVA NEMOC GENETICKÁ FORMA: KAZUISTIKA Svrčinová T, Mareš J, Mouchová Z 2, Kaňovský P FNOL Neurologická klinika, Olomouc; 2 Thomayerova nemocnice v Praze P55 GENETICKÁ FORMA CREUTZFELDT-JAKOBOVY CHOROBY- KAZUISTIKY Kuchyňka J, Waishaupt J Fakultní nemocnice v Hradci Králové P56 ONABOTULINUMTOXIN A FOR THE TREATMENT OF CHRONIC PAROXYSMAL HEMICRANIA: A CASE REPORT Doležil D,2 DADO MEDICAL s.r.o., Praha; 2 Městská poliklinika Praha P57 KATEGORIZACE RUKOVOSTI DĚTÍ NA ZÁKLADĚ EDINBURGH HANDEDNESS INVENTORY* Komarc M, Harbichová I 2, Tichý J Ústav biofyziky a informatiky. LF UK v Praze; 2 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze; Neurologická klinika.lf UK v Praze P58 VÝVOJ SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SOMATICKÝCH A KOGNITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ PO KCT Kulišťák P, Zvoníček Z 2, Žigo L 2 KPS FF UK, Praha, ČR; 2 Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou; Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha 73 Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. 1,2, RNDr. Daniela Řípová, CSc. 1 1 AD centrum, Psychiatrické centrum, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN

Více

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem Aleš Bartoš Publikace 2014 Publikace v časopisech s impakt faktorem 1. Kristofikova Z, Gazova Z, Siposova K, Bartos A, Ricny J, Kotoucova J, Sirova J, Ripova D. Effects of ferrofluid and phytoalexin spirobrassinin

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Pozvánka na 47. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE a 26. ČESKO - SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD

Pozvánka na 47. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE a 26. ČESKO - SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD Pozvánka na 47. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE a 26. ČESKO - SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD 16. - 18. května 2013 Hotel Galant, Mikulov Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Diagnostikujeme správně a včas demenci?

Diagnostikujeme správně a včas demenci? Přehledová práce Diagnostikujeme správně a včas demenci? J. Lužný: Diagnostikujeme správně a včas demenci? Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Ostrava Psychiatrická

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí DOPORUČENÉ POSTUPY Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer s disease and other disorders

Více

Ne uromuskulární kongres v Brně

Ne uromuskulární kongres v Brně Ne uromuskulární kongres v Brně 50 účastníků z obo u břehů řeky Moravy se letos sešlo na prvním společném Česko- slovenském ne uromuskulárním kongresu v Brně. Do ufám, že jsme s kolegy ze Slovenska založili

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004

Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004 Obsah Organizační struktura OKBHI Personální stav OKBHI Náplň činnosti OKBHI Zpráva činností za rok 2004 a. Klinická biochemie b. Transfuzní oddělení a krevní sklad c. Hematologie d. Imunologie e. Laboratoř

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více