POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTERY SEZNAM POSTERŮ 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD"

Transkript

1 44 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava POSTERY Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby byl první autor přítomen v době určené e-posterové sekce viz program. Postery budou umístěny organizátorem sjezdu do 4 elektronických tabulí, na různých místech v sále SAPPHIRE a na místě ve FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU po dobu celého sjezdu. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích. V určeném čase (viz časový harmonogram níže) je moderována diskuse k posterům, autor posteru představí svůj poster během minut, poté 2 minuty diskuse. Časový harmonogram E-POSTEROVÁ SEKCE I/-4 Čtvrtek v době polední přestávky, 2:5 :0 E-POSTEROVÁ SEKCE II/-4 Pátek v době polední přestávky, 2:5 :0 SEZNAM POSTERŮ E-POSTEROVÁ SEKCE I/ Čtvrtek , 2:5 :0, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU P0 URGENTNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM ISCHEMICKÝM IKTEM V NORTHWICK PARK HOSPITAL V LONDÝNĚ Líčeník R,2,, Dzvene M, Ubalde D, Zapletalová J 4, Doubravská S, Dorňáková Z, Ngwako M, Nisar N, Bathula R, Devine J, Cohen D Hyper Acute Stroke Unit, Northwick Park Hospital, London; 2 Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, LF Univerzity Palackého v Olomouci; Acute Vascular Imaging Centre, John Radcliffe Hospital, University of Oxford; 4 Ústav lékařské biofyziky, LF Univerzity Palackého v Olomouci P02 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOOR-TO-IMAGING TIME: ANALÝZA SITS-EAST REGISTRU Haršány M, Kadlecová P 2, Švigelj V, Kõrv J 4, Kes VB 5, Vilionskis A 6, Krespi Y 7, Mikulík R 2 I. neurologická klinika, Fakultní Nem. u sv. Anny v Brně; 2 International Clinical Research Center, St. Anne s University Hospital, Brno; Department of Vascular Neurology and Neurological Intensive Care, University Medical Centre, Ljubljana; 4 Department of Neurology and Neurosurgery, University of Tartu; 5 Department of Neurology, Sestre Milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb; 6 Department of Neurology and Neurosurgery, Vilnus University and Republican Vilnius University Hospit, Vilnius; 7 Stroke Rehabilitation and Research Unit, Memorial Şişli Hospital, Memorial Healthcare Group Stroke, Istanbul P0 DWI/FLAIR MISMATCH A REPERFÚZNA LIEČBA U AKÚTNEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY SO VZNIKOM POČAS SPÁNKU Koliesková S,2, Lang W, Sýkora M,4 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno; Nemocnica u milosrdných bratov, Viedeň; 4 Univerzitná nemocnica Heidelberg P04 ENDOVASKULÁRNÍ TERAPIE AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY VE FN OSTRAVA MONOCENTRICKÝ REGISTR Roubec M, Kuliha M, Školoudík D, Herzig R 2, Procházka V, Jonszta T, Krajča J, Czerný D, Langová K 4 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 2 Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a ; Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiodiagnostický ústav LF OU a FN Ostrava; 4 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc P05 PRIMÁRNÍ MECHANICKÁ REKANALIZACE U OKLUZÍ MAGISTRÁLNÍCH TEPEN MOZKU Vaško P,2, Peisker T,2, Kožnar B, Widimsky P,2, Štětkářová I,2 FNKV Praha; 2.LF UK v Praze

2 46 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava P06 MULTIMODÁLNÍ ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AKUTNÍ OKLUZE A. BASILARIS MULTICENTRICKÁ STUDIE Dorňák T, Herzig R 2, Kuliha M, Havlíček R 4, Školoudík D, Šaňák D, Kocher M 5, Procházka V 6, Lacman J 7, Krajina L 8, Krajičková D 2, Král M, Veverka T, Roubec M, Hajdukov L 4 KCC, Neurologická klinika, FNOL Olomouc; 2 Neurologická klinika UK Hradec Králové; Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 4 Neurologická klinika VFN Praha; 5 Radiologická klinika FNOL, Olomouc; 6 Radiologická klinika LF OU a FN Ostrava; 7 Radiologická klinika VFN Praha; 8 Radiologická klinika UK Hradec Králové P07 VELMI DOBRÁ MÍRA SHODY V HODNOCENÍ CT ANGIOGRAFIE MEZI INTERVENČNÍM RADIOLOGEM A NEUROLOGEM Bar M, Král J, Jonszta T, Marcián V, Kuliha M FN Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE I/2 Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P08 SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU NAbs A PROTEINU MxA U PACIENTŮ S RS LÉČENÝCH IFN-β Libertínová J, Kovářová I 2, Zajac M, Maťoška V, Lisý J, Šanda J, Krásenský J 2, Vaněčková M 2, Horáková D 2, Bojar M, Havrdová E 2, Meluzínová E 2. LF UK a FN Motol Praha; 2. LF UK a VFN Praha; Nemocnice Na Homolce v Praze P09 VLIV LÉČBY INTERFERONEM BETA NA VZNIK THYREOPATIÍ U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Praksová P, Hladíková M, Pešlová E, Dujsíková H, Vrtišová V LF MU FN Brno P0 JATERNÍ ZMĚNY U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PŘI TERAPII INTERFERONEM BETA Vrtišová V, Dujsíková H, Hep A, Hladíková M, Praksová P LF MU FN Brno P VZÁCNÁ KOMPLIKACE LÉČBY INTERFERONEM BETA-b Pavelek Z, Vališ M Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové P2 PŘÍNOS JATERNÍ BIOPSIE PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM BETA - KAZUISTIKA Hladíková M, Praksová P, Dujsíková H, Vrtišová V FN Brno-Bohunice E-POSTEROVÁ SEKCE I/ Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P4 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY Mikulicová L, Menšíková K, Godava M, Kaiserová M, Vaštík M, Otruba P, Kurčová S, Bartoníková T, Dudová P, Kaňovský P P5 ZMĚNY MIRKOSTRUKTURY BÍLÉ HMOTY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU Mikulenka P,2, Vojtíšek L,2, Rektor I,2 FN u sv. Anny v Brně; 2 Mafil CEITEC, Brno P6 POLYNEUROPATIA U PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU LIEČENÝCH LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINÁLNYM GÉLOM Minár M, Kračunová K 2, Gmitterová K, Cibulčík F 2, Benetin J 2, Valkovič P, II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava; 2 Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava; Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava P7 PORUCHY CHŮZE A JEJICH PROGRESE U PACIENTŮ S M. PARKINSON LÉČENÝCH HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACÍ Plaňanská E, Peterová K, Růžička E, Jech R, Roth J, Urgošík D,2, Brožová H Neurologická klinika.lf UK a VFN Praha; 2 dd. Stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze P8 PORUCHY CHŮZE U PACIENTŮ PO INTOXIKACI METANOLEM Peterová K, Brožová H, Klempíř J, Lišková I, Zakharov S 2, Pelclová D 2, Růžička E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF UK a VFN v Praze; 2 Klinika pracovního lékařství. LF UK a VFN v Praze P9 KOGNITIVNÍ VÝKONNOST U PACIENTŮ S BLEFAROSPASMEM V POROVNÁNÍ S PACIENTY S HEMISPASMEM Nikolai T, Bezdíček O, Kleinová P, Růžička E, Roth J Neurologická klinika. LF UK a VFN v Praze P20 PORUCHA KOGNITIVNÍ KONTROLY A POZORNOSTI U FUNKČNÍCH PORUCH HYBNOSTI Slovák M, Serranová T, Sieger T,2, Bonnet C, Ulmanová O, Hanuška J, Růžička E Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,. LF UK a VFN v Praze; 2 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze; Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Paris P ZMĚNY GLYKÉMIE A KREVNÍHO OBRAZU PO PODÁNÍ BOLUSOVÉ DÁVKY METYLPREDNISOLONU V LÉČBĚ PACIENTŮ S MS Reguliová K, Zapletalová O, Zapletal O 2, Školodík D FN Ostrava; 2 FN Brno Bohunice

3 48 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE I/4 Čtvrtek , 2:5 :0, SAPPHIRE P2 POJMENOVÁNÍ A VYBAVENÍ OBRÁZKŮ K VYHLEDÁVÁNÍ MÍRNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI Bartoš A,2,, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD centrum Praha P22 TESTY SLOVNÍ PRODUKCE U ČASNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P2 PĚTIBODOVÝ TEST K DETEKCI KOGNITIVNÍCH DEFICITŮ U MÍRNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P24 PĚTIČÁROVÝ TEST JAKO SCREENINGOVÁ METODA PRO MÍRNOU ALZHEIMEROVU NEMOC NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum Praha P25 PAMĚŤ U POČÍNAJÍCÍ ALZHEIMEROVY NEMOCI SEDMIMINUTOVÝM SCREENINGOVÝM TESTEM: NÁPOVĚDA JE ZBYTEČNÁ Bartoš A,2,, Raisová M, Řípová D 2, Univerzita Karlova,. LF v Praze; 2 Psychiatrické centrum v Praze; AD Centrum v Praze P26 SUBJEKTIVNÍ OBTÍŽE S NAVIGACÍ JAKO SCREENINGOVÝ NÁSTROJ RIZIKA ROZVOJE ALZHEIMEROVY CHOROBY Mokrišová I,2, Gažová I,2, Laczó J,2, Vyhnálek M,2, Pařízková M, Andel R 2,, Sheardová K 2, Hort J,2 Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK v Praze a FN v Motole; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; School of Aging Studies, University of South Florida, Tampa, Florida P27 NÁSTROJE K HODNOCENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY U PARKINSONOVY NEMOCI Beránková D, Rektorová I 2,, Mračková M 2,, Eliášová I 2,, Košťálová M 5, Janoušová E 4 FN Ostrava, Neurologická klinika; 2 CEITEC, MU, výzkumná skupina Neurovědy v Brně; FN u Sv.Anny,.neurologická klinika v Brně; 4 LF MU, Institut biostatistiky a analýz v Brně; 5 FN Brno E-POSTEROVÁ SEKCE II/ Pátek , 2:5 :0, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU P28 FARMAKOGENETIKA DABIGATRANU Kešnerová P, Šarbochová I, Magerová H, Schwabová J, Klíma J 2, Ptáček P 2, Kumstýřová S, Kaplan V, Maťoška V, Tomek A, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 2 Pharmakl, spol. s. r. o., Praha; Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce v Praze P29 POKRAČOVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PO INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGII SPONTÁNNÍ NEBO TRAUMATICKÉ ETIOLOGIE Klimošová S, Eichlová z Neurocentrum KNL, Liberec P0 DLOUHODOBÁ MONITORACE SRDEČNÍHO RYTMU PODKOŽNÍM MONITOREM U MLADÝCH PACIENTŮ S KRYPTOGENNÍ CMP Šaňák D, Fedorco M 2, Král M, Hutyra M 2, Veverka T, Skála T 2, Dorňák T, Táborský T 2, Kaňovský P Neurologická klinika, ; 2. Interní klinika, P FOSFOLIPÁZA A2 VIAZANÁ NA LIPOPROTEINY AKO MAKER VZNIKU ISCHEMICKEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY Danihel L, Madarász Š, Bartko D Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica, Ružomberok P2 TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ KLINICKÝ OBRAZ A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDEK Krajíčková D, Krajina A 2, Klzo L 2, Herzig R, Vališ M, Waishaupt J Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové; 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové P CEREBRÁLNÍ VENÓZNÍ TROMBÓZA, SOUBOR KAZUISTIK Fiksa J, Sulíková D, Kemlink D, Krejčí V Neurologie, LF UK a VFN v Praze P4 RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ GLOBÁLNÍ AMNÉZIE INCIDENCE A ETIOPATOGENEZE Mitášová A, Vlčková E, Šrotová I, Bednařík J Fakultní nemocnice LFMU a FN Brno P5 TRANZIENTNÁ GLOBÁLNA AMNÉZIA Karlík M, Lackovič J 2, Jezberová M II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava; 2 I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava; Dr. Magnet s.r.o., pracovisko Kramáre, Bratislava

4 50 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava E-POSTEROVÁ SEKCE II/2 Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P6 NEUROMYELITIS OPTICA DEVIC-STANOVENÍ SPRÁVNÉ DIAGNÓZY Skalská S, Mareš J, Sládková V, Kaňovský P P7 KORELACE MEZI OBJEMEM ŠEDÉ HMOTY A PROGRESÍ ONEMOCNĚNÍ U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLEROSOU Tomčík J, Mareček R, Dufek M, Brázdil M I. NK FN u sv. Anny v Brně P8 ZÁNĚTLIVÉ MARKERY V LIKVORU U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Matejčíková Z, Mareš J,2, Přikrylová-Vranová H, Sládková V, Klosová J, Svrčinová T, Skalská S,2, Kaňovský P,2, Neurologická klinika; 2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci P9 ZMĚNY AKTIVACE MOTORICKÉ KŮRY PO LÉČBĚ BOTULOTOXINEM U NEMOCNÝCH TRPÍCÍCH SPASTICITOU ZPŮSOBENOU RS Klosová J, Hluštík P, Hok P P40 PSYCHIATRICKÉ KOMORBIDITY SCLEROSIS MULTIPLEX Petrleničová D, Kračunová K 2, Mihalov J, Procházková Ľ, Benetin J 2 2.neurologická klinika LFK a UNB Bratislava; 2 Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava P4 KVALITA ŽIVOTA A NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S CIS Hynčicová E, Meluzínová E, Vyhnálek M,2, Libertínová J, Hort J,2, Laczó J,2 Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně P42 VARIABILITA PROJEVŮ U PACIENTŮ S POZITIVITOU PROTILÁTEK PROTI MEMBRÁNOVÝM A SYNAPTICKÝM ANTIGENŮM Gažová I, Elišák M, Krýsl D, Hanzalová J, Marusič P Neurologická klinika, 2.LF UK a FN Motol v Praze P4 SÉRONEGATIVNÍ NEUROBORELIÓZA ATYPICKÝ LABORATORNÍ NÁLEZ Hajduková L,2, Sobek O 2, Martinkovič L, Koudelková M 2, Havlíček R Neurologické oddělení, ÚVN v Praze; 2 Topelex s.r.o. Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Praha; Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha P44 PRVNÍ ROK LÉČBY FINGOLIMODEM Tichá V Neurologická klinika. LF UK v Praze a VFN v Praze E-POSTEROVÁ SEKCE II/ Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P45 EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY GALAKTOSEMIE. KASUISTIKA A TERAPEUTICKÉ ZKUŠENOSTI Ulmanová O, Roth J, Zeman J 2 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Universita Karlova v Praze,. LF a VFN v Praze; 2 Klinika dětského a dorostového lékařství, Universita Karlova v Praze. LF a VFN v Praze P46 PRVNÍ ZÁCHYT PODTYPU NEURODEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ SPOJENÉHO S AKUMULACÍ ŽELEZA MPAN V ČR Dušek P, Dušek P, Haack T 2, Baránková L, Roth J Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze,. lékařská fakulta v Praze; 2 Institut für Humangenetik, Klinikum rechts der Isar, München P47 DAĽŠÍ VZÁCNY PRÍPAD MULTISYSTÉMOVEJ ATROFIE NAPODOBUJÚCEJ KORTIKOBAZÁLNY SYNDROM Vaštík M, Menšíková K, Kurčová S, Tučková L, Kaňovský P Fakutlní nemocnice a Lékařská fakulta Olomouc P48 PROGRESÍVNA SUPRANUKLEÁRNA PARALÝZA BEZ KOGNITÍVNEHO DEFICITU - KAZUISTIKA Kurčová S, Menšíková K, Vaštík M, Tučková L 2, Kaňovský P Neurologická klinika, Univerzita Palackého, Fakultná nemocnica, Olomouc; 2 Ústav klinickej a molekulárnej patológie, Univerzita Palackého, P49 AKUTNÍ PSYCHOTICKÝ STAV PO ENTAKAPONU, KAZUISTIKA Lourenco J, Zárubová K FN Motol v Praze P50 EFEKT CÍLENÉ REHABILITACE NA STABILITU CHŮZE U HUNTINGTONOVY NEMOCI KAZUISTIKA Brabcová L,2, Roth J, Klempíř J, Horáček 0 2, Božková H 2, Kolářová M, Růžička E, Brožová H Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd.lfuk a VFN v Praze; 2 Jessenia a.s.,rehabilitační nemocnice Beroun P5 A COMPLEX NEURO- PSYCHIATRIC CASE: THE IMPORTANCE OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS Vasko A, Clifford E 2 Oxford Health Foundation Trust, Bierton Road, Aylesbury; 2 Berkshire Healthcare Foundation Trust, Heatherwood Hospital, Ascot

5 52 Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava P52 REFRAKTERNÍ EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA JAKO DOMINUJÍCÍ PŘÍZNAK HASHIMOTOVY ENCEFALOPATIE Hořejší M., Elišák M., Gažová I., Magerová H., Šarbochová I., Tomášek M., Tomek A., Marusič P. Fakultní nemocnice v Motole, Praha E-POSTEROVÁ SEKCE II/4 Pátek , 2:5 :0, SAPPHIRE P5 MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST (MOCA) A MMSE U KOGNITIVNĚ ZDRAVÝCH SENIORU VE 2. ROCE STUDIE NANOK Kopeček M, Štěpánková H, Panenková E, Horáková K, Lukavský J,2, Nikolai T,4, Bezdíček O, Ŕípová D Psychiatrické centrum Praha a NÚDZ Praha; 2 Psychologický ústav Akademie věd v Praze; Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd. LF UK a VFN v Praze; 4 Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha P59 DOTAZNÍK FUNKCIONÁLNÍ KOMUNIKACE [DFK] U OSOB S AFÁZIÍ Košťálová M,2, Poláková B,4, Ulreichová M 4, Klenková J 4, Janoušová E 5, Rektorová I 6,2, Bednařík J,2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 2 Výzkumná skupina Aplikované neurovědy CEITEC MU Brno; Vojenský rehabilitační ústav, Slapy; 4 Katedra SPP PdF MU Brno; 5 Institut biostatistiky a analýz MU, Brno; 6 I.Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně P60 ČESKO-SLOVENSKÁ DATABÁZE NEMOCNÝCH S MULTIFOKÁLNÍ MOTORICKOU NEUROPATIÍ PRVNÍ POZNATKY Kovaľová I, Bednařík J,2, Martinka I, Špalek P, Mazanec R 4, Vávra A 5, Ridzoň P 6, Forgáč M 7, Suchý M 8, Pátá M 8 Fakultní nemocnice Brno; 2 Ceitec MU Brno; Neurologická klinika SZU a UN Bratislava; 4 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 5 Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice; 6 Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze; 7 Neurologická klinika. LF UK a VFN v Praze; 8 Inaverz, o.p.s, Plzeň P54 CREUTZFELDT JAKOBOVA NEMOC GENETICKÁ FORMA: KAZUISTIKA Svrčinová T, Mareš J, Mouchová Z 2, Kaňovský P FNOL Neurologická klinika, Olomouc; 2 Thomayerova nemocnice v Praze P55 GENETICKÁ FORMA CREUTZFELDT-JAKOBOVY CHOROBY- KAZUISTIKY Kuchyňka J, Waishaupt J Fakultní nemocnice v Hradci Králové P56 ONABOTULINUMTOXIN A FOR THE TREATMENT OF CHRONIC PAROXYSMAL HEMICRANIA: A CASE REPORT Doležil D,2 DADO MEDICAL s.r.o., Praha; 2 Městská poliklinika Praha P57 KATEGORIZACE RUKOVOSTI DĚTÍ NA ZÁKLADĚ EDINBURGH HANDEDNESS INVENTORY* Komarc M, Harbichová I 2, Tichý J Ústav biofyziky a informatiky. LF UK v Praze; 2 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze; Neurologická klinika.lf UK v Praze P58 VÝVOJ SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SOMATICKÝCH A KOGNITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ PO KCT Kulišťák P, Zvoníček Z 2, Žigo L 2 KPS FF UK, Praha, ČR; 2 Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou; Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 16. JEDLIČKOVY DNY

Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 16. JEDLIČKOVY DNY PROGRAM Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP připravují 16. JEDLIČKOVY DNY které se budou konat ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2013 na děkanátu 1. LF UK v Praze, Kateřinská

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých

XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých Asociace klinických logopedů České republiky Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě Slovenská asociácia logopédov XII. konference - neurogenní poruchy komunikace

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu P. Kaňovský Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 2měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI

NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI PROGRAM SEMINÁŘŮ NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI v letním semestru akademického roku 2007/2008 27. ÚNORA 2008 NEUROCHIRURGICKÉ ODPOLEDNE PŘEDNÍ STABILIZACE PŘI PORANĚNÍ TH-L PÁTEŘE S VYUŽITÍM

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny HLAVNÍ TÉMATA Likvorologie Imunologie Farmakovigilance nových léčivých přípravků v léčbě RS Autoimunitní onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového

Více

Atestační kurz Neurologické kliniky 3.LF UK října 2017

Atestační kurz Neurologické kliniky 3.LF UK října 2017 Atestační kurz Neurologické kliniky 3.LF UK..- 7.října 07 Prezence denně od 8,5, přednášky od 8,30 Rozvrh výukových hodin: 8,30-9,5; 9,0-0,05; přestávka; 0,5-,0;,5-,00; polední přestávka;,45-3,30; 3,35-4,0;

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější syndromy

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 9-10/2013 Neurologická klinika LF a FN Olomouc. 09:00 Úvod kurzu P. Kaňovský

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 9-10/2013 Neurologická klinika LF a FN Olomouc. 09:00 Úvod kurzu P. Kaňovský Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 9-10/2013 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden 16.9.2013 09:00 Úvod kurzu P. Kaňovský 09:30 Epilepsie v dětském věku J. Hadač (FTN) 11:00 Demyelinizace

Více

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. MUDr. Jiří Neumann. + hosté. č. Úkol

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. MUDr. Jiří Neumann. + hosté. č. Úkol ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti 19. 11. 2014, 12:00-16:00 v rámci 28. Českého a slovenského neurologického sjezdu Clarion Congress Hotel Ostrava, salonek Antracit Zvaní: Doc. MUDr.

Více

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Neurologie PRO PRAXI D2012 Abstrakta www.solen.cz ISBN 978 80 87327 95 1 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Generální sponzor: Informace

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Kardioemboligenní e/ologie ischemické cévní mozkové příhody u pacientů indikovaných k akutní rekanalizační terapii. výsledky studie HISTORY

Kardioemboligenní e/ologie ischemické cévní mozkové příhody u pacientů indikovaných k akutní rekanalizační terapii. výsledky studie HISTORY Kardioemboligenní e/ologie ischemické cévní mozkové příhody u pacientů indikovaných k akutní rekanalizační terapii. výsledky studie HISTORY Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD. AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3.

Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD. AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3. Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Jak najít hranice mezi stárnutím a Alzheimerovou nemocí? Bartoš, Raisová:

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

X. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM Neurologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno Asociace klinických logopedů České republiky Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK v Bratislavě Slovenská asociácia

Více

40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013

40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013 40. Šerclovy dny 11. 10. 12. 10. 2013 Hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové Program PÁTEK 11. 10. 2013 13:00 19:00 14:00 16:00 REGISTRACE NEUROCHIRURGIE + NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ doc. MUDr. Martin Vališ,

Více

Síť center. Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou. vzniku příznaků a vzdáleností do nejbližšího. Iktového centra (IC).

Síť center. Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou. vzniku příznaků a vzdáleností do nejbližšího. Iktového centra (IC). David Školoudík Síť center Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou z místa vzniku příhody je dáno časem od vzniku příznaků a vzdáleností do nejbližšího Komplexního cerebrovaskulárního centra

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU Michal Král, Roman Herzig, Daniel Šaňák, David Školoudík, Andrea Bártková, Tomáš Veverka, Lucie Šefčíková, Jana Zapletalová,

Více

Organizace péče o pacienty s CMP v ČR

Organizace péče o pacienty s CMP v ČR Organizace péče o pacienty s CMP v ČR Aleš Tomek Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Stroke chain of survival (7D) a role neurologa Detection Dispatch and delivery

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

XX. sjezd SRFM. Program

XX. sjezd SRFM. Program XX. sjezd SRFM Program Pátek 24. 5. 2013 Sál A 8. 45 Zahájení 9.00 9.45 1) Operační léčba dětské idiopatické skoliózy Repko, M. (Ortopedická klinika LF MU a FN Brno) 2) Celková aktivní péče o pacienta

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

ZÁPIS. Omluveni: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. + hosté MUDr. Martin Pretl, CSc. (Asociace soukromých neurologů) č. Úkol

ZÁPIS. Omluveni: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. + hosté MUDr. Martin Pretl, CSc. (Asociace soukromých neurologů) č. Úkol ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 5. září 2014; 10:00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Zvaní: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Národní ústav duševního zdraví, NÚDZ, Klecany Poradna pro poruchy

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové. amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Cílem projektu je provést celorepublikový screening výskytu dosud nediagnostikované kardiomyopatie

Více

3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí

3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí 3. Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů s mezinárodní účastí 7.30 17.00 Registrace účastníků Čtvrtek 13. 10. 2011 8.30 9.00 Slavnostní zahájení: Hosté:

Více

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Martin Kuliha 1, David Školoudík 1,2, Martin Roubec 1, Goldírová Andrea 1, Roman Herzig 2,

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu.

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu. XXIII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hotel AMBASSADOR Národní Dům Karlovy Vary 6. 7. 11. 2015 Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu Varia Program konference: Místo

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

Základy klinické neuropsychologie

Základy klinické neuropsychologie Základy klinické neuropsychologie Tomáš Nikolai 1. Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze. 2. Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Neuropsychologie

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2014

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2014 PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2014 zahrnující 42. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES a 13. NEUROSONOLOGICKÝ DEN 11. - 12. září 2014 Mikulov, Hotel Galant NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny VE SPOLUPRÁCI S NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ 1 9. - 20. ŘÍJEN 201 2 ZAHÁJENÍ 19.10.2012 V 16.00 HOD UKONČENÍ 20.10.2012 VE 14.00 HOD HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR HRADEC KRÁLOVÉ JANA

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE PŘEHLEDNÝ REFERÁT PŘEHLEDNÝ REFERÁT PŮVODNÍ PRÁCE PŮVODNÍ PRÁCE KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 8. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Program 26. 27. 5. 207 Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37,

Více

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Nadační fond IMPULS a Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 8. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Program 6. 7. 5. 07 Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 3/37,

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 STRUKTURA CENTROVÉ PÉČE Centrová péče 2014: 53 poskytovatelů zdravotnických

Více

Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011

Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 MUDr. Eva Hurtíková Národní registr CMP

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava a LF KBO Ostravské univerzity. pořádá

Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava a LF KBO Ostravské univerzity. pořádá Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava a LF KBO Ostravské univerzity pořádá 3. Ostravské likvorové sympozium dedikované památce prim. RNDr. Ludmily Nováčkové k jejím nedožitým 60. narozeninám (proto

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

ZÁPIS. z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4

ZÁPIS. z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 ZÁPIS z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Zvaní: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky FN a LF UP Olomouc

Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky FN a LF UP Olomouc Přehled výsledků rekanalizační terapie akutního stádia ischemického iktu v letech 2005-2010 Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Program. 42. Šerclovy dny Hotel Nové Adalbertinum HRADEC KRÁLOVÉ

Program. 42. Šerclovy dny Hotel Nové Adalbertinum HRADEC KRÁLOVÉ Program 42. Šerclovy dny 2.-3. 0. 205 Hotel Nové Adalbertinum HRADEC KRÁLOVÉ 42. Šerclovy dny 2.-3. 0. 205 Hotel Nové Adalbertinum HRADEC KRÁLOVÉ region Hradec Králové Universitní profesor MUDr. Miroslav

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Time management cévních mozkových příhod Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Definice mozkového infarktu Mozkový infarkt je podle kritérií Světové zdravotnické

Více

Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod

Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod Vzdělávací síť iktových center Podpořeno projektem MŠMT CZ.1.07/2.4.00/12.0046 Michal Bar, Martin Roubec Incidence Incidence ischemické cévní mozkové

Více

XIII. NEURO-SKI PROGRAM. Neurologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

XIII. NEURO-SKI PROGRAM. Neurologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO-SKI PROGRAM 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ REPUBLIKA Neurologická klinika Lékařské fakulty UK

Více

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ.

37. ŠERCLOVY DNY VĚDECKÝ PROGRAM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ pořádá 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV HOTEL SVORNOST 6. 7. 0. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM 37. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 5. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

P-01 PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK DISEKCE VNITŘNÍ KAROTIDY Kinštová L

P-01 PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK DISEKCE VNITŘNÍ KAROTIDY Kinštová L POSTEROVÁ SEKCE 1 P-01 PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK DISEKCE VNITŘNÍ KAROTIDY Kinštová L P-02 KORELACE DETEKCE P-L ZKRATŮ V DIAGNOSTICE KARDIOEMBOLICKÉ ETIOLOGIE U PACIENTŮ PO CMP Kuliha M, Školoudík

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. MUDr. Jan Bartoník MUDr. Ivo Schenk (RK)

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. MUDr. Jan Bartoník MUDr. Ivo Schenk (RK) ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 23. května 2014; 10:00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Ladislav Dušek

Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Ladislav Dušek Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) Ladislav Dušek Rekonstrukce NZIS v r. 2015 I. Restrukturalizace správce NZIS Nový ÚZIS ČR = nová struktura = nové agendy Kancelář ředitele

Více

Neurologická klinika Lékařské fakulty UK Fakultní nemocnice Hradec Králové. surgery kritical care imaging XII. NEURO-SKI

Neurologická klinika Lékařské fakulty UK Fakultní nemocnice Hradec Králové. surgery kritical care imaging XII. NEURO-SKI Neurologická klinika Lékařské fakulty UK Fakultní nemocnice Hradec Králové XII. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST. 3. 3. 200 VĚDECKÝ PROGRAM XII. NEURO-SKI - 200 Vědecká konference neurologů, neurochirurgů,

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE 11. NEUROSONOLOGICKÉ DNY

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE 11. NEUROSONOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Cerebrovaskulárna sekcia SNS SLS Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Extrapyramidová sekce ČNS

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM NADACÍ PROF. RÖSCHE

ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM NADACÍ PROF. RÖSCHE ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP ve spolupráci s PRACOVIŠTĚM RADIODIAGNOSTIKY A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE IKEM a NADACÍ PROF. RÖSCHE pořádají 27. kurz PTA Belánovy dny 22. 23. 11. 2016 Vídeňská

Více